Mentorer til udsatte ledige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentorer til udsatte ledige"

Transkript

1 Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned

2 Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til, hvordan jobcentre kan etablere mentorindsatser over for udsatte ledige. Mentorindsatser kan gennemføres på mange måder. Her er vores bud på, hvordan det kan gøres. Vi håber, at guiden kan inspirere jer uanset om I har meget eller lidt erfaring med gennemførelse af mentorindsatser. Du kan få et hurtigt overblik over guiden ved at læse de første 5-7 linjer på hver side. Efter de indledende linjer følger konkrete forslag til, hvordan jobcentret kan tilrettelægge indsatsen. Guiden er skrevet på baggrund af et 2-årigt mentorprojekt, som Væksthuset og Foreningen Nydansker gennemførte i perioden

3 Indhold >> Del 1: Nye muligheder for mentorer til udsatte ledige Ny lovgivning, flere målgrupper og formål med mentorindsatsen...5 Det betaler sig at bruge mentorer overfor udsatte ledige...6 Mentorer støtter op om udsatte lediges hverdagsliv og arbejdsliv...8 Del 2: Sådan iværksætter jobcentret sin indsats over for udsatte ledige Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Udvælg ledige...13 Rekruttér mentorer...17 Vælg en koordinator...21 Opkvalificer mentorer...25 Match ledige med mentorer...29

4 4

5 Ny lovgivning, flere målgrupper og formål med mentorindsatsen Nu kan mange nye grupper af ledige få glæde af mentorordningen. Ny lovgivning sikrer, at jobcentret kan tilbyde sociale mentorer til udsatte ledige, uanset om det vedrører introduktion til en arbejdsplads eller ej. Betingelsen er, at mentoren fremmer den lediges mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse. Det inkluderer hjælp til, at den ledige kommer op om morgenen og får skrevet jobansøgninger. Målgrupper for mentorordningen Mentorordningen kan nu benyttes i forhold til offentligt forsørgede, ordinært ansatte, fleksjobbere, delvist raskmeldte og ledige selvforsørgede omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven). I april 2010 træder en ny opdeling af ledige i 3 matchgrupper i kraft. Alle ledige i matchgrupperne 1 og 2 kan få tilskud til en mentor, men ledige i den nye matchgruppe 3 kan ikke opnå tilskud til en mentor efter LAB-loven, da det vurderes, at de ikke er klar til en beskæftigelsesrettet indsats. Matchgruppe 3 kan alternativt søge støtte til en kontaktperson efter Servicelovens 85 og 99. Borgere under integrationsloven, som er introduktionsydelsesmodtagere eller selvforsørgede i introduktionsprogrammet, kan modtage en mentorordning jævnfør integrationslovens kapitel 4 23d. Se mere om lovgivningen i pjecen Sæt gang i mentorordningen, Refusion fra staten nye regler Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til mentorer til ledige omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, dog med undtagelse af udsatte unge ledige (kapitel 23 i LAB-loven). Refusionen omfatter timeløn og uddannelse til mentorer. Refusionen er uden for rådighedsbeløbet, hvilket betyder, at der ikke er fastsat et loft over refusionen. Ved iværksættelser af mentorordninger under integrationsloven ydes tilsvarende 50 pct. refusion, dog inden for rådighedsbeløbet (kapitel 9, 45). Særlige betingelser for mentorordninger i virksomheder og uddannelsesinstitutioner Den mentorindsats, der varetages i en virksomhed eller uddannelsesinstitution, skal ligge ud over, hvad virksomheden sædvanligvis forventes at gøre i forhold til introduktion af nye medarbejdere, og mentorordningen skal være afgørende for, at borgeren tager et skridt mere på vejen mod uddannelse, ansættelse eller fastholdelse på en arbejdsplads. Virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der løbende benytter mentorfunktionen til flere borgere, behøver ikke længere søge bevillingen til hver borger specifikt. Eksterne mentorer og mentorkorps Mulighederne for at benytte eksterne konsulenter som mentorer er udvidet. Nu kan jobcentret fx bruge mentorer fra eksisterende mentorkorps. Et mentorkorps kan fx bestå af indvandrerkvinder, som har opnået job i Danmark, og som gerne vil videregive deres gode erfaringer til ledige indvandrerkvinder. Mentorservice i København er et godt eksempel herpå. Et mentorkorps kan fx også bestå af mentorer, som er rekrutteret fra lokale virksomheder eller uddannelsessteder. Lovændring pr. 6. juli 2009 Den 6. juli 2009 trådte ny lov vedr. brug af mentorer i kraft. Der henvises til ændringer i og kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 23d i lov om integration af udlændinge. 5

6 Det betaler sig at bruge mentorer over for udsatte ledige 20 procent af de udsatte ledige kommer i ordinær beskæftigelse, og stort set alle ledige rykker tættere på arbejdsmarkedet, når de har haft en socialmentor i 3-6 måneder. Indsatsen kan iværksættes for ca. 788 kr. pr måned for et mentorforløb inklusiv mentoruddannelse og opfølgende sessions. Se regnestykket nedenfor. Hvad koster et mentorforløb for én borger Regneeksempel baseret på Væksthusets og Foreningen Nydanskers projekterfaringer. Regneeksemplet forudsætter, at mentoren har 2 ledige i en given samarbejdsperiode, og at jobcentret uddanner mindst 5 mentorer ad gangen: Løn til mentor: 60 timer á 150 kr. fordelt på 4 måneder: Mentoruddannelse og månedlig opfølgningssessions med mentorer: Diverse udgifter: Udgifter i alt for 2 ledige borgere i 4 måneder: Udgifter i alt for 1 ledig borger: Statslig refusion til mentors løn og uddannelse Udgift i alt pr borger i 4 måneder Udgift pr borger pr måned: kr kr kr kr kr kr kr. 788 kr. 6

7 7

8 Mentorer støtter op om udsatte lediges hverdagsliv og arbejdsliv Mentorer hjælper den ledige til at skabe overblik og overskud i hverdagen, så han eller hun kan varetage et arbejde eller indgå i et arbejdsmarkedsrettet forløb. Mentoren støtter den ledige i hjemmet og i kontakten med myndigheder og på arbejdspladser. Mentoren kan indgå i alle beskæftigelsesindsatsens faser fra sygeplaner og jobplaner, til aktivering, beskæftigelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. 8 Her er eksempler på, hvor en socialmentor kan støtte op om jobcentrets indsats: Tillid og motivation Mentorer styrker den lediges tillid til systemet og motiverer den ledige til at søge ud på arbejdsmarkedet. Det letter jobcentrets arbejde i forbindelse med helbredsafklaring og jobplaner. Kontakt til jobcenter og andre myndigheder Mentorer hjælper ledige med at møde op hos myndighederne og beskæftigelsesaktører, samt med at læse, forstå og svare på breve. Det inkluderer støtte i forbindelse med besøg hos lægen, psykologen eller fysioterapeuten med flere. Værn mod systemstress Mentorer kan være den lediges værn mod systemstress. Mentorer kan give den ledige overblik i et kaos af henvendelser fra forskellige kommunale forvaltninger. Krav og tilbud fra forskellige forvaltninger betyder, at en familie kan have op mod kontaktpersoner i kommunen, som sender breve i hen hold til 3-4 lovgivninger. Afklaring af ressourcer Mentorer møder den ledige i hjemmet, på jobcentret og i forbindelse med beskæftigelses fremmende aktiviteter. Hermed får mentoren et unikt indblik i den lediges personlige, sociale og faglige kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Mentors første opgave er her at gøre den ledige opmærksom på hans eller hendes kompetencer - dernæst at formidle dem videre til jobkonsulenter og virksomheder. Praktiske opgaver i privatlivet Mentorer kan hjælpe den ledige med at organisere huslige opgaver, sådan at de i mindre grad hindrer deltagelse på arbejdsmarkedet. Det kan fx være tøjvask, rengøring, indkøb, børnepasning, betalinger af regninger og madlavning.

9 Netværk socialt og arbejdsmarkedsrettet Mentorer hjælper den ledige til at bruge og udvide sit personlige netværk med henblik på at støtte op om den lediges hverdagsliv og arbejds markedsdeltagelse. Det inkluderer fx kontakt til foreninger, virksomheder og børnepasningsordninger. Jobsøgning og uddannelsessøgning Mentorer bakker op om job- og uddannelsessøgningen. Det kan være i forhold til at finde og forstå jobannoncer, skrive jobansøgninger, gå til jobsamtale og tackle eventuelle afslag på jobansøgninger. Det kan også være i forhold til at opsøge og forstå information om uddannelses muligheder og adgangskrav. Fastholdelse på arbejdspladsen Mentorer hjælper med at følge ledige til og fra arbejde eller praktik, med at få organiseret transport til arbejdspladsen og med at læse kontrakt og lønsedler. Mentorer kan desuden fungere som bindeled og mægler mellem arbejdsplads og ledige i forbindelse med ude blivelser, sygdom og problemer med mødetider. Sproglig og kulturel støtte Mentorer støtter den ledige i forhold til sproglige og kulturelle barrierer. Det sikrer færre misforståelser og bedre samarbejde mellem den ledige og beskæftigelsesindsatsens parter. 9

10

11 Sådan iværksætter jobcentret sin mentorindsats overfor udsatte ledige

12

13 Trin 1 Udvælg ledige 13

14 Udvælg ledige Udvælg én eller flere grupper af ledige borgere, som jobcentrets mentorindsats skal rette sig mod. En klar definition af målgruppen letter den senere indsats med at rekruttere og opkvalificere mentorer og skabe et helhedsorienteret forløb for de ledige. Her giver vi 10 bud på målgrupper, som I kan rette jeres indsats mod. Mentorer kan indgå i alle faser af beskæftigelsesindsatsen Indsatsen kan rettes mod ledige i alle faser af beskæftigelsesindsatsen. Det gælder fx: Helbredsafklarende forløb og sygeplaner: fx ledige der skal omstille sig fra sygdomsidentitet til beskæftigelsesidentitet. Ressourceafklaring - herunder støtte til udfyldelse af dialogguidens 5 punkter vedr. motivation, personlige egenskaber, faglige kompetencer, netværk, økonomi og helbred. Udarbejdelse af jobplaner og udvidelse af netværk til beskæftigelse. Støtte og fastholdelse i forbindelse med beskæftigelsesfremmende tilbud. Støtte og fastholdelse i praktik, job og uddannelse. 14

15 10 målgrupper af udsatte ledige, som kan have glæde af mentorer: Unge med ringe kendskab til systemet. Fx unge med manglende grundskole, der har svært ved at forstå den skriftlige kommunikation med kommunen og ikke kender til støttemulighederne i jobcentret og hos UU-vejledningen. Hjemmegående kvinder. Kvinder som ikke har tilhørsforhold til arbejdsmarkedet. Sygemeldte. Sygemeldte ledige og ledige under helbredsafklaring. Herunder ledige som anvender sygemeldinger som strategi for at undgå beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Førtidspensionsansøgere. Ledige som overvejer at ansøge, eller som allerede har ansøgt førtidspension. Misbrugsproblemer. Ledige som misbruger medicin, alkohol, hash eller stoffer. Sprogbarrierer. Ledige som har store problemer med at lære dansk. Forsørgerproblemer. Ledige som ikke evner at varetage egen og/eller familiens forsørgelse. Informationsbehov. Ledige som har et ekstraordinært stort behov for informationer om systemets og arbejdsmarkedets krav og muligheder. Ordinært og støttet beskæftigede. Ledige som skal fastholdes i praktik, job eller uddannelse. Sociale og psykiske problemer. Ledige som har psykiske problemer som fx PTSD, ADHD, angst og boligsociale problemer.

16

17 Trin 2 Rekruttér mentorer 17

18 Rekruttér mentorer Opstil kriterier for udvælgelse af mentorer og undersøg, hvor I kan komme i kontakt med mentorer, der lever op til jeres kriterier. Tag derefter kontakt til de potentielle mentorer og gennemfør individuelle samtaler med hver af dem, sådan at jeres forventninger stemmer overens med mentorernes forventninger. Kriterier til udvælgelse af mentorer Udvælgelsen af mentorer bør ske ved, at I vurderer, om en given mentor lever op til de vigtigste af jeres kriterier. Overvej i den sammenhæng, hvorvidt mentoren kan opkvalificeres på punkter, hvor det skønnes nødvendigt. Her er vores bud på generelle kriterier for udvælgelse af mentorer: 18 Beskæftigelsesorienterede Først og fremmest skal mentorer tro på, at det er godt for de ledige at komme i beskæftigelse, ellers er der risiko for, at mentoren vil støtte den ledige i at stå uden for arbejdsmarkedet. Netværk Vælg gerne mentorer, som har et netværk de kan trække på i forhold til en beskæftigelsesrettet indsats over for målgruppen af ledige. Empati og positivt livssyn Mentoren skal have empatiske evner og positivt livssyn, da samarbejdet med den ledige kræver tillid og håb. Lovkendskab Det er godt, hvis mentoren kender til LAB-loven og/eller andre lov givninger, som målgruppen af ledige kan være berørt af. Lovkendskab sætter fx mentor i stand til støtte den ledige i forhold til iværksættelse af beskæftigelsesrettede aktiviteter. Rollemodel Det er en fordel, hvis mentor er rollemodel for den ledige. Det kan fx være, at mentor er indvandrerkvinde, der både har børn og passer et fuldtidsarbejde. Det kan også være, at mentor er tidligere stofmisbruger, som i dag har fundet en beskæftigelsesrettet vej ud af misbruget. Det handler om at vise den ledige, at hvis mentor kan, så kan den ledige også. Arbejdsmarkedskendskab Det er en klar fordel, hvis mentoren har kendskab til de udsatte lediges muligheder på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Kendskab til målgruppen af ledige Mentoren bør som minimum have en basal viden om de ledige, som jobcentrets indsats retter sig mod. Det er fx ikke hvem som helst, som kan sættes sammen med psykisk syge ledige.

19 Hvor og hvordan kommer vi i kontakt med mentorer Nogle jobcentre vil hurtigt være i stand til at finde egnede mentorer, fordi jobcentret i forvejen har et udbygget netværk af ressourcepersoner, som er ansat uden for jobcentret. Andre jobcentre skal måske til at opbygge et netværk fra bunden. Uanset hvad skal jobcentret prioritere at tage personlig kontakt til potentielle mentorer for at sikre, at I får fat i de rigtige personer, og for at sikre at disse personer stiller op til en overkommelig timepris. Det kan være en tidskrævende proces, men tiden er givet godt ud. Her giver vi nogle bud på, hvor det er oplagt at opsøge potentielle mentorer: Eksisterende mentorordninger Undersøg hvilke mentornetværk og mentorprojekter, der er i og omkring jeres kommune og gå i dialog med netværksledere og deres mentorer om et samarbejde. Se fx hjemmesiden I kan fx skabe overblik over projekter ved at se på, hvilke mentorrelaterede projekter beskæftigelsesministeriet, socialministeriet, integrationsministeriet og det lokale beskæftigelsesråd med flere har givet penge til. Sportsklubber og foreninger Fx fra Bænken til Banen hos Brøndby Idræts Forening. Virksomheder og uddannelsessteder Kontakt arbejdsgivere og uddannelsessteder og overtal dem til at stille medarbejdere til rådighed for ledige, som ikke er tilknyttet arbejdspladsen. Ring gerne til Foreningen Nydansker og hør mere om erhvervsmentorer på tlf Frivilligcentre Kontakt Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Mødrehjælpen med flere med henblik på at rekruttere mentorer, der brænder så meget for at gøre en forskel for udsatte borgere, at de vil bruge deres fritid på det. Brug ex-ledige Kontakt ledige, som tidligere har været tilknyttet jobcentret, men som nu er kommet i beskæftigelse. De kan fungere som rollemodeller for de ledige. Opslag i lokale medier Annoncer og artikler i lokale aviser resulterer som regel i en række henvendelser fra borgere, der gerne vil stille op som mentorer. Det skal dog slås fast, at det især er den personlige kontakt med potentielle mentorer, der rykker. 19

20 Forventningsafstemning med mentor Gennemfør en individuel samtale med de enkelte mentorer, før I ansætter dem. Det kan overvejes at gennemføre egentlige jobsamtaler med de sociale mentorer for at sikre, at de passer til forløbet. Her er nogle vigtige punkter til forventningsafstemningen mellem jeres jobcenter og mentoren: Beskæftigelsesrettet Sørg for, at I er enige om, at mentor kun taler med den ledige om emner, som er relevante i forhold til, at den ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet. Arbejdstider Få en aftale med mentor om, hvornår han eller hun kan tage samtaler med den ledige. Mange ledige er kun villige til at mødes med mentor i aktiveringstiden mellem kl. 8 og 16, og det er derfor vigtigt, at mentor har mulighed for at møde de ledige i dette tidsrum. Tal også om, hvorvidt det forventes, at mentor stiller op om aftenen eller i weekender. Periode Tal med mentor om, hvor mange måneder eller år han eller hun forventer at ville være mentor for jobcentret. Arbejdssted Tal om, hvor mentor kan mødes med den ledige. Det kan fx være på jobcentret, aktiveringsstedet og arbejdspladsen eller hjemme hos den ledige. Opkvalificering Mentor kan med fordel forpligtes til at deltage i opkvalificerende kurser og opfølgende forløb for at sikre, at mentor besidder de rette færdigheder. Ansvarsområder, samarbejdsflader og tavshedspligt Gennemgå de opgaver, som mentorer kan have i forhold til de ledige, og bliv enige om, hvilke af opgaverne I forventer mentor tager sig af, samt hvilke samarbejdsflader der er i forhold til job centret og andre aktører. Herunder i hvilket omfang mentors samtaler med den ledige er fortrolige i forhold til jobcentret og andre. Kønsspecifikke og religiøse emner Find ud af om mentor har præferencer i forhold til om de ledige er mænd eller kvinder, og sammenstil dette med de lediges præferencer om køn, religion, etnicitet med videre. Der vil være ledige, der ønsker en mentor som har samme baggrund som dem selv, og der vil være ledige, der ønsker mentorer, som har en anden baggrund. Løn og betaling Tal om timepris for mentorindsatsen, herunder hvorvidt transport til og fra den ledige, afbud fra den ledige samt mentoruddannelse tæller med i timeregnskabet.

21 Trin 3 Vælg en koordinator 21

22 Vælg en koordinator Vælg en ansat på jobcentret, som kan koordinere mentorindsatsen. Koordinatoren kan koordinere rekruttering af mentorer og ledige, matchning af mentorer og ledige, opkvalificering af mentorer, løbende opfølgning på forløbene og hotline til mentorer. Derudover skal koordinatoren sikre, at jobcentret/kommunen får refusion fra staten til mentorordningen. Hvilke krav skal jobcentret stille til koordinatoren? Det er en fordel, at koordinatoren lever op til en eller flere af følgende kriterier: Tilgængelighed som sparringspartner Koordinatoren skal være let at komme i kontakt med for mentorer, kolleger og øvrige samarbejdspartnere. Hvis indsatsen involverer 20 mentorer og et tilsvarende antal ledige, må koordinatoren påregne at skulle afsætte 3-4 timer om ugen på koordinering eksklusiv undervisning, alt efter hvor mange koordinerende opgaver jobcentret ønsker udført. Lovkendskab Kendskab til LAB-lov, Integrationslov og diverse andre lovgivninger. Målgruppekendskab Hvis indsatsen fx retter sig mod stofmisbrugere, bør koordinatoren også have kendskab til indsatsen over for stofmisbrugere. Metodekendskab Kendskab til arbejdsgange, anerkendt samtaleteknikker og motivationsskabelse med flere. Netværkskompetencer Koordinatoren må meget gerne være gode til at anvende og udbygge relevante beskæftigelsesrettede netværk. 22

23 Det er vigtigt, at en koordinator på jobcentret sikrer, at I kommer godt fra start med mentorordningen, da de første måneder med ordningen kommer til at danne præcedens for de næste. Det er vigtigt, at mentorer, ledige, kolleger og samarbejdspartnere oplever, at indsatsen rykker på den gode måde. En fast koordinator af mentorordningen, som sidder på jobcentret, kan være med til at sikre, at mentorordningen fungerer efter hensigten. Her er nogle eksempler på opgaver, som koordinatoren kan varetage: Rekruttering af ledige, som skal have en mentor. Opgaven kan fx bestå i at få jobvejledere og virksomhedskonsulenter til at komme med forslag til konkrete ledige, der vil have en mentor. Rekruttering af mentorer. Opgaven kan bestå i at opsøge virksomheds-, mentorog frivillignetværk. Den kan også bestå i at sikre omtale og/eller annoncering i lokale medier eller på udvalgte steder. Opkvalificering af mentorer. Opgaven kan bestå i at koordinere en kvartalsvis undervisningsdag og/eller opfølgende sessions om aftenen. Måske kan koordinatoren selv instruere og undervise mentorerne. Hotline til mentorer. Mentorerne skal helst have en fast kontaktperson, som de kan sparre med, og som kan hjælpe mentor erne med at komme i kontakte med relevante ansatte hos kommunen. Online mentorkatalog. Koordinatoren kan med fordel udarbejde et elektronisk online katalog over samtlige mentorer, som inkluderer billeder og korte beskrivelser af mentorens kompetencer. Herefter har jobvejledere og virksomhedskonsulenter med flere mulighed for at gennemgå kataloget med den ledige med henblik på at vælge en mentor. Løbende opfølgning og evaluering. Opgaven kan gå ud på at vurdere processen omkring forløbet og resultaterne af forløbet med henblik på, at jobcentret kan styrke mentorordningen. Refusion. Sørge for udfyldelse af blanketter med henblik på, at jobcentret/kommunen opnår refusion til mentortimer og mentoruddannelse. Kontaktperson til kolleger og samarbejdspartnere. Sikre et effektivt samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere i og uden for kommunens regi. 23

24

25 Trin 4 Opkvalificér mentorer 25

26 Opkvalificér mentorer Sørg for at mentorerne er klædt godt på til at møde jeres ledige borgere. Jobcentret kan nå langt med et todageskursus og efterfølgende månedlige aftensessions, hvor mentorer lærer om mentorroller, målgrupper, konflikthåndtering, forventningsafstemning, lovgivning og samtaleteknik med mere. To dages kursus Vi vurderer, at 2-4 dages kursus er tilstrækkeligt, såfremt kurset tjener som overbygning til de kompetencer, mentorerne har i forvejen. Jobcentret kan med fordel samle mange mentorer til et opstartskursus, sådan at kursusudgifterne pr kursist holdes nede, og for at sikre at mentorerne opbygger et indbyrdes netværk. Her er nogle bud på, hvilke emner mentoruddannelsen kan indeholde: Introduktion til mentoropgaver og mentorroller Der findes mange mentordefinitioner, og det er vigtigt, at jeres mentorer kender jeres definition. Tal fx om forskelle mellem ven, mentor, sagsbehandler, støttekontaktperson med flere. Målgruppekendskab Sørg for, at mentorerne får kendskab til de målgrupper, som de skal arbejde med. Skal de fx vide noget om stofmisbrugere, psykisk syge, handicappede eller lignende. Psykoedukation De fleste udsatte ledige har psykiske problemer i større eller mindre omfang. Det kan være viden om forskellige diagnosticerede og ikke-diagnosticerede lidelser. Det er en god idé at introducere mentorerne til typiske psykiske udfordringer, sygdomme og symptomer herunder angstproblematikker. Samtaleteknik Det er en fordel, at mentorerne trænes i at benytte forskellige indgange til samtaler med de ledige. Anerkendende, løsningsfokuserede og motiverende samtaleteknikker er gode at bringe på banen inklusiv små tricks til samtalen. Lær også mentorerne, hvordan de kan skabe en god forventningsafstemning i forhold til de ledige. Kultur, etnicitet og religion Sæt gerne fokus på, hvordan og hvorvidt kulturbaggrund, etnicitet og religion kan spille ind på mentorforløbene - herunder danske subkulturer. 26

27 Fortrolighed og roller Introducer mentorerne til krav om fortrolighed, tavshedspligt og personlige oplysninger. Tal også om interessekonflikter. Hvad gør mentor fx, hvis mentor erfarer, at den lediges børn bliver udsat for vold, eller at den ledige laver sort arbejde? Netværk og samarbejdspartnere Introducer mentorerne til det lokale netværk af jobcenterkolleger, virksomheder, uddannelsesvejledningscentre, socialcentre, misbrugscentre, rådgivningscentre, distriktspsykiatri, frivilligcentre med flere, og vis mentorerne, hvordan de kan gøre deres eget netværk aktivt i forhold til de ledige. Lovkendskab Undervis mentorerne i beskæftigelseslovgivningen med særlig fokus på beskæftigelsesfremmende aktiviteter herunder løntilskudsmuligheder og mentorordninger på arbejdspladsen. Konflikthåndtering Giv mentorerne redskaber til at håndtere konflikter med de ledige og samarbejdspartnere. Arbejdsmarkedskendskab Sørg for at mentorerne opnår en generel viden om arbejdsmarkedet, som kan relateres til de ledige målgruppers behov. Tal eventuelt om samarbejdet med konkrete lokale virksomheder og om forholdet til fagforeninger, tillidsmænd osv. Aftensessions for mentorer Månedlige aftensessions for mentorer á 2-3 timers varighed giver mulighed for, at I løbende kan opkvalificere mentorerne på felter, der har vist sig at kræve særlig opmærksomhed. Sessionerne er derudover et effektivt forum for opfølgning og sparring til mentorerne og mellem mentorerne. Det vil typisk være de samme problematikker, mentorerne har brug for sparring til. Løbende sparring til mentorer Ved at give mentorer løbende sparring og supervision kan jobcentret sikre, at mentorerne fastholder fokus i forhold til indsatsen over for de ledige. I den sammenhæng kan jobcentret bede mentorerne om at få de ledige til at vurdere deres progression. Det sker fx ved, at mentor stiller nogle spørgsmål til den ledige, som den ledige svarer på. Relevante spørgsmål kan være: 1) Hvor er du i forhold til arbejdsmarkedet (1-10), 2) Hvad skal der til for at rykke et trin op ad skalaen? 3) Hvordan kan jeg som mentor støtte dig i den proces? Opkvalificeringen af mentorer kan foregå på mange måder. Vi foreslår, at opkvalificeringen bygger på følgende aktiviteter: Kompetencegivende opstartskursus i 2-4 dage. 2 timers aftenssessions hver eller hver anden måned. Løbende sparring mellem jobcentrets koordinator og mentorer. 27

28

29 Trin 5 Match ledige med mentorer 29

30 Match ledige med mentorer Det er vigtigt, at jobcentret gør sig umage med at sætte den enkelte ledige sammen med en matchende mentor. Et perfekt match giver hurtige resultater, og et dårligt match er spild af alles tid. Basale overvejelser om matchningsprocedure, myndighedsrolle og faste mødetidspunkter hjælper matchningen og mentorparrene godt på vej. 30 Matchningsprocedure Vi foreslår følgende procedure i forhold til matchningen: 1 Online mentorkatalog. Indhent oplysninger om mentorer og lav en oversigt over samtlige mentorer. Mentor og/eller jobcenterkoordinatoren udfylder oplysningsskemaer om de enkelte mentorer, som siden indsættes i et mentorkatalog. Kataloget kan eventuelt skrives ind i et excel-ark. Kataloget kan fx indeholde oplysninger om mentorernes motivation, faglige baggrund, erfaringer med målgruppen, mødetidspunkter, kontaktoplysninger osv. 2 Borgeren vælger en mentor. Lad jobvejledere og/eller virksomhedskonsulenter matche deres ledige borgere med de mentorer, der står i mentorkataloget. Den ledige kan eventuelt selv kigge med i kataloget. Sørg for, at kataloget hele tiden er opdateret, så den ledige ikke kaster al sin kærlighed på en mentor, som er afsat til anden side. Sørg også for, at den ledige forberedes på, hvad en mentor er, og hvad mentoren kan bruges til. Begreber som fortrolighed, kontaktperson, støtteperson og tavshedspligt kan i den forbindelse bringes på banen over for den ledige. 3 Trekantssamtale. Jobvejlederen/virksomhedskonsulenten eller mentorkoordinatoren kontakter mentoren, og inviterer mentoren til en samtale, hvor en repræsentant fra jobcentret, mentor og den ledige er samlet. Under trekantssamtalen møder mentor og den ledige hinanden for første gang og her har de mulighed for at tale om deres forventninger til forløbet. Efter mødet kan parterne sige endeligt ja eller nej til at danne mentorpar. 4 Forventningsafstemning. Sørg for, at mentorparret hurtigst muligt drøfter deres forventninger til hinanden. I forventningsafstemningen indgår blandt andet aftaler om, hvor ofte parret mødes, hvad de taler om, og hvad de ikke taler om, gode grunde til afbud osv. 5 Faste mødetidspunkter. Skab en ramme for, at den ledige og mentoren møder hinanden mindst én gang om ugen. Hvis parret ikke mødes hver uge, er der risiko for, at parret aldrig får opbygget den tillidsrelation, som er en forudsætning for, at mentoren kan rykke den ledige tættere på arbejdsmarkedet.

31 Samarbejde med myndigheder versus uafhængige mentorer Vores erfaring er, at de fleste ledige er bedst stillet, hvis mentorforløbet sker i et tæt samarbejde mellem mentor, jobcenter, aktiveringssted eller andre samarbejdspartnere og den ledige. Det giver fx jobkonsulenten mulighed for at få mentor til at støtte op om den lediges jobplan, og det giver mentor mulighed for at foreslå ændringer i jobplanen. I nogle mentorrelationer kan det dog være en fordel, at mentor er mere uafhængig af jobcentret og andre myndigheder, hvis det er det, der skal til for at skabe større tillid hos den ledige. Tal åbent med alle parter om fordelene ved at samarbejde på tværs. Faste ugentlige mødetidspunkter Som nævnt i punkt 5 under matchningsproceduren er det vigtigt, at jobcentret skaber en ramme for, at den ledige og mentor mødes ugentligt. Det er de færreste mentorpar, der formår at mødes ugentligt og kontinuerligt, medmindre forløbet indgår i en formel ramme. Vi anbefaler, at jobcentret giver den ledige mulighed for frivilligt at vælge at møde sin mentor som en del af et aktiveringsforløb eller som en del af den lediges øvrige rådighedsforpligtelser. I de timer den ledige er sammen med mentor, skal den ledige ikke deltage i andre forløb. Hvis den ledige siger ja til en sådan frivillig aftale, er han eller hun siden forpligtet til at møde op, og jobcentret kan sanktionere, hvis det ikke sker. 31

32

33 Lars Trap Olsen Mentorkonsulent Foreningen Nydansker Sankt Peders Stræde 28 C, København K Telefon: Mobiltelefon: Foreningen Nydansker består af 120 virksomheder. Vores mission er at nedbryde barrierer mellem nydanskere og arbejdsmarkedet. Vi inspirerer og rådgiver danske virksomheder og organisationer med afsæt i mangfoldighedsledelse. Foreningen har 8 års erfaring med mentorforløb i og uden for virksomheder. Du kan læse mere om os på Væksthuset Sundholmsvej 34, København S Telefon: Væksthuset er leverandør til beskæftigelsesindsatsen for matchgruppe 3-5 og sygedagpengemodtagere. Væksthuset tilbyder afklarende, motiverende, støttende og jobrettede forløb til ledige borgere. Viden, udvikling og formidling har siden 1992 været grundlaget for Væksthusets arbejde inden for beskæftigelsesområdet i Danmark. Christian Buskjær Christensen Konsulent SEBI - Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats Telefon: Mobiltelefon: SEBI tilbyder blandt andet landets jobcentre rådgivning og vejledning omkring brugen af mentorordninger og etablering af virksomhedscentre, som er særligt rettede mod etniske minoriteter. Guiden er udviklet med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Anette Hansen, seniorkonsulent Odense den 12. september 2013 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Fastholdelse og indslusning

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

Temadrøftelsens formål og indhold

Temadrøftelsens formål og indhold Temadrøftelsens formål og indhold Formål: At informere udvalget om forvaltningens brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen set i lyset af kontanthjælpsreformen 2 oplæg med efterfølgende drøftelse 1)

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Undersøgelse af mentorområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Undersøgelse af mentorområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 215 Undersøgelse af mentorområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Borgernes oplevelse af mentorforløbet og mentorernes baggrund og forudsætninger 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Mentorordninger Lovgivning, tilstødende ordninger, viden og dialog

Mentorordninger Lovgivning, tilstødende ordninger, viden og dialog Mentorordninger Lovgivning, tilstødende ordninger, viden og dialog Anette Hansen, seniorkonsulent Oplæg, Faggruppe i DS, Dalum Landbohøjskole 21. september 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN BILAG 1 SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt projektledere i helhedsplaner, som arbejder med beskæftigelsesmentor, viser, at der samarbejdes med

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Evaluering på projekt Nye vej til Job. Jobpakken

Evaluering på projekt Nye vej til Job. Jobpakken Evaluering på projekt Nye vej til Job Jobpakken Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Partnerskabsaftale med Furesø Jobcenter... 6 Status... 6 Milepæle i 2016... 6 Konklusion... 7 Indledning Furesø Kommune

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Borgere i HTK på offentlig forsørgelse Offentlig forsørgelse i alt ca. 5000 Førtidspension 2000 Sygedagpenge

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Bilag 1 Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Projektets indsatsmodel bygger på viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe de borgere, der befinder

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

, Roskilde, seminar om mentorordning

, Roskilde, seminar om mentorordning 19.01 2010, Roskilde, seminar om mentorordning CABI er Et landsdækkende videns og formidlingscenter med fokus på det rummelige arbejdsmarked. En fagligt uafhængig institution under Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere

Spørgsmål og svar i kontrolleret forsøg: Mentor til unge i match 2 uden uddannelse og job

Spørgsmål og svar i kontrolleret forsøg: Mentor til unge i match 2 uden uddannelse og job Spørgsmål og svar i kontrolleret forsøg: Mentor til unge i match 2 uden uddannelse og job 08.8.2012 Hvor registreres tid, som mentor har haft sammen med flere unge på én gang? Svar. Denne tid registreres

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.:

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.: 1 : 7 INDLEDNING Jobcenter Furesø ønsker at investere i, at flere personer med anden etnisk baggrund end dansk bliver selvforsørgende. Forskellene i selvforsørgelsesgraden imellem personer med dansk og

Læs mere

LOVGIVNING og AKTIVERINGSINDSATSER. - muligheder og udfordringer

LOVGIVNING og AKTIVERINGSINDSATSER. - muligheder og udfordringer LOVGIVNING og AKTIVERINGSINDSATSER - muligheder og udfordringer Kommer herfra Oppgaven er fortrolig Sosialøkonomiske virksomheters hybride organisering Social enterprises as hybrid organizations MAJA BRITA

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Nye formålsbestemmelser i LAB

Nye formålsbestemmelser i LAB Notat Dato 24. august 2017 MEB Side 1 af 6 Nye formålsbestemmelser i LAB Formålsparagraffen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er ikke blevet ændret siden 2003 og er dermed ikke blevet opdateret

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Antallet af unge ledige under 25 år

Læs mere

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 76 Offentligt TALEPAPIR Dato: 19. februar 2009 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 6695 Sagsbeh.: HTA Fil-navn:

Læs mere