Mentorer til udsatte ledige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentorer til udsatte ledige"

Transkript

1 Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned

2 Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til, hvordan jobcentre kan etablere mentorindsatser over for udsatte ledige. Mentorindsatser kan gennemføres på mange måder. Her er vores bud på, hvordan det kan gøres. Vi håber, at guiden kan inspirere jer uanset om I har meget eller lidt erfaring med gennemførelse af mentorindsatser. Du kan få et hurtigt overblik over guiden ved at læse de første 5-7 linjer på hver side. Efter de indledende linjer følger konkrete forslag til, hvordan jobcentret kan tilrettelægge indsatsen. Guiden er skrevet på baggrund af et 2-årigt mentorprojekt, som Væksthuset og Foreningen Nydansker gennemførte i perioden

3 Indhold >> Del 1: Nye muligheder for mentorer til udsatte ledige Ny lovgivning, flere målgrupper og formål med mentorindsatsen...5 Det betaler sig at bruge mentorer overfor udsatte ledige...6 Mentorer støtter op om udsatte lediges hverdagsliv og arbejdsliv...8 Del 2: Sådan iværksætter jobcentret sin indsats over for udsatte ledige Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Udvælg ledige...13 Rekruttér mentorer...17 Vælg en koordinator...21 Opkvalificer mentorer...25 Match ledige med mentorer...29

4 4

5 Ny lovgivning, flere målgrupper og formål med mentorindsatsen Nu kan mange nye grupper af ledige få glæde af mentorordningen. Ny lovgivning sikrer, at jobcentret kan tilbyde sociale mentorer til udsatte ledige, uanset om det vedrører introduktion til en arbejdsplads eller ej. Betingelsen er, at mentoren fremmer den lediges mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse. Det inkluderer hjælp til, at den ledige kommer op om morgenen og får skrevet jobansøgninger. Målgrupper for mentorordningen Mentorordningen kan nu benyttes i forhold til offentligt forsørgede, ordinært ansatte, fleksjobbere, delvist raskmeldte og ledige selvforsørgede omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven). I april 2010 træder en ny opdeling af ledige i 3 matchgrupper i kraft. Alle ledige i matchgrupperne 1 og 2 kan få tilskud til en mentor, men ledige i den nye matchgruppe 3 kan ikke opnå tilskud til en mentor efter LAB-loven, da det vurderes, at de ikke er klar til en beskæftigelsesrettet indsats. Matchgruppe 3 kan alternativt søge støtte til en kontaktperson efter Servicelovens 85 og 99. Borgere under integrationsloven, som er introduktionsydelsesmodtagere eller selvforsørgede i introduktionsprogrammet, kan modtage en mentorordning jævnfør integrationslovens kapitel 4 23d. Se mere om lovgivningen i pjecen Sæt gang i mentorordningen, Refusion fra staten nye regler Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til mentorer til ledige omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, dog med undtagelse af udsatte unge ledige (kapitel 23 i LAB-loven). Refusionen omfatter timeløn og uddannelse til mentorer. Refusionen er uden for rådighedsbeløbet, hvilket betyder, at der ikke er fastsat et loft over refusionen. Ved iværksættelser af mentorordninger under integrationsloven ydes tilsvarende 50 pct. refusion, dog inden for rådighedsbeløbet (kapitel 9, 45). Særlige betingelser for mentorordninger i virksomheder og uddannelsesinstitutioner Den mentorindsats, der varetages i en virksomhed eller uddannelsesinstitution, skal ligge ud over, hvad virksomheden sædvanligvis forventes at gøre i forhold til introduktion af nye medarbejdere, og mentorordningen skal være afgørende for, at borgeren tager et skridt mere på vejen mod uddannelse, ansættelse eller fastholdelse på en arbejdsplads. Virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der løbende benytter mentorfunktionen til flere borgere, behøver ikke længere søge bevillingen til hver borger specifikt. Eksterne mentorer og mentorkorps Mulighederne for at benytte eksterne konsulenter som mentorer er udvidet. Nu kan jobcentret fx bruge mentorer fra eksisterende mentorkorps. Et mentorkorps kan fx bestå af indvandrerkvinder, som har opnået job i Danmark, og som gerne vil videregive deres gode erfaringer til ledige indvandrerkvinder. Mentorservice i København er et godt eksempel herpå. Et mentorkorps kan fx også bestå af mentorer, som er rekrutteret fra lokale virksomheder eller uddannelsessteder. Lovændring pr. 6. juli 2009 Den 6. juli 2009 trådte ny lov vedr. brug af mentorer i kraft. Der henvises til ændringer i og kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 23d i lov om integration af udlændinge. 5

6 Det betaler sig at bruge mentorer over for udsatte ledige 20 procent af de udsatte ledige kommer i ordinær beskæftigelse, og stort set alle ledige rykker tættere på arbejdsmarkedet, når de har haft en socialmentor i 3-6 måneder. Indsatsen kan iværksættes for ca. 788 kr. pr måned for et mentorforløb inklusiv mentoruddannelse og opfølgende sessions. Se regnestykket nedenfor. Hvad koster et mentorforløb for én borger Regneeksempel baseret på Væksthusets og Foreningen Nydanskers projekterfaringer. Regneeksemplet forudsætter, at mentoren har 2 ledige i en given samarbejdsperiode, og at jobcentret uddanner mindst 5 mentorer ad gangen: Løn til mentor: 60 timer á 150 kr. fordelt på 4 måneder: Mentoruddannelse og månedlig opfølgningssessions med mentorer: Diverse udgifter: Udgifter i alt for 2 ledige borgere i 4 måneder: Udgifter i alt for 1 ledig borger: Statslig refusion til mentors løn og uddannelse Udgift i alt pr borger i 4 måneder Udgift pr borger pr måned: kr kr kr kr kr kr kr. 788 kr. 6

7 7

8 Mentorer støtter op om udsatte lediges hverdagsliv og arbejdsliv Mentorer hjælper den ledige til at skabe overblik og overskud i hverdagen, så han eller hun kan varetage et arbejde eller indgå i et arbejdsmarkedsrettet forløb. Mentoren støtter den ledige i hjemmet og i kontakten med myndigheder og på arbejdspladser. Mentoren kan indgå i alle beskæftigelsesindsatsens faser fra sygeplaner og jobplaner, til aktivering, beskæftigelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. 8 Her er eksempler på, hvor en socialmentor kan støtte op om jobcentrets indsats: Tillid og motivation Mentorer styrker den lediges tillid til systemet og motiverer den ledige til at søge ud på arbejdsmarkedet. Det letter jobcentrets arbejde i forbindelse med helbredsafklaring og jobplaner. Kontakt til jobcenter og andre myndigheder Mentorer hjælper ledige med at møde op hos myndighederne og beskæftigelsesaktører, samt med at læse, forstå og svare på breve. Det inkluderer støtte i forbindelse med besøg hos lægen, psykologen eller fysioterapeuten med flere. Værn mod systemstress Mentorer kan være den lediges værn mod systemstress. Mentorer kan give den ledige overblik i et kaos af henvendelser fra forskellige kommunale forvaltninger. Krav og tilbud fra forskellige forvaltninger betyder, at en familie kan have op mod kontaktpersoner i kommunen, som sender breve i hen hold til 3-4 lovgivninger. Afklaring af ressourcer Mentorer møder den ledige i hjemmet, på jobcentret og i forbindelse med beskæftigelses fremmende aktiviteter. Hermed får mentoren et unikt indblik i den lediges personlige, sociale og faglige kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Mentors første opgave er her at gøre den ledige opmærksom på hans eller hendes kompetencer - dernæst at formidle dem videre til jobkonsulenter og virksomheder. Praktiske opgaver i privatlivet Mentorer kan hjælpe den ledige med at organisere huslige opgaver, sådan at de i mindre grad hindrer deltagelse på arbejdsmarkedet. Det kan fx være tøjvask, rengøring, indkøb, børnepasning, betalinger af regninger og madlavning.

9 Netværk socialt og arbejdsmarkedsrettet Mentorer hjælper den ledige til at bruge og udvide sit personlige netværk med henblik på at støtte op om den lediges hverdagsliv og arbejds markedsdeltagelse. Det inkluderer fx kontakt til foreninger, virksomheder og børnepasningsordninger. Jobsøgning og uddannelsessøgning Mentorer bakker op om job- og uddannelsessøgningen. Det kan være i forhold til at finde og forstå jobannoncer, skrive jobansøgninger, gå til jobsamtale og tackle eventuelle afslag på jobansøgninger. Det kan også være i forhold til at opsøge og forstå information om uddannelses muligheder og adgangskrav. Fastholdelse på arbejdspladsen Mentorer hjælper med at følge ledige til og fra arbejde eller praktik, med at få organiseret transport til arbejdspladsen og med at læse kontrakt og lønsedler. Mentorer kan desuden fungere som bindeled og mægler mellem arbejdsplads og ledige i forbindelse med ude blivelser, sygdom og problemer med mødetider. Sproglig og kulturel støtte Mentorer støtter den ledige i forhold til sproglige og kulturelle barrierer. Det sikrer færre misforståelser og bedre samarbejde mellem den ledige og beskæftigelsesindsatsens parter. 9

10

11 Sådan iværksætter jobcentret sin mentorindsats overfor udsatte ledige

12

13 Trin 1 Udvælg ledige 13

14 Udvælg ledige Udvælg én eller flere grupper af ledige borgere, som jobcentrets mentorindsats skal rette sig mod. En klar definition af målgruppen letter den senere indsats med at rekruttere og opkvalificere mentorer og skabe et helhedsorienteret forløb for de ledige. Her giver vi 10 bud på målgrupper, som I kan rette jeres indsats mod. Mentorer kan indgå i alle faser af beskæftigelsesindsatsen Indsatsen kan rettes mod ledige i alle faser af beskæftigelsesindsatsen. Det gælder fx: Helbredsafklarende forløb og sygeplaner: fx ledige der skal omstille sig fra sygdomsidentitet til beskæftigelsesidentitet. Ressourceafklaring - herunder støtte til udfyldelse af dialogguidens 5 punkter vedr. motivation, personlige egenskaber, faglige kompetencer, netværk, økonomi og helbred. Udarbejdelse af jobplaner og udvidelse af netværk til beskæftigelse. Støtte og fastholdelse i forbindelse med beskæftigelsesfremmende tilbud. Støtte og fastholdelse i praktik, job og uddannelse. 14

15 10 målgrupper af udsatte ledige, som kan have glæde af mentorer: Unge med ringe kendskab til systemet. Fx unge med manglende grundskole, der har svært ved at forstå den skriftlige kommunikation med kommunen og ikke kender til støttemulighederne i jobcentret og hos UU-vejledningen. Hjemmegående kvinder. Kvinder som ikke har tilhørsforhold til arbejdsmarkedet. Sygemeldte. Sygemeldte ledige og ledige under helbredsafklaring. Herunder ledige som anvender sygemeldinger som strategi for at undgå beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Førtidspensionsansøgere. Ledige som overvejer at ansøge, eller som allerede har ansøgt førtidspension. Misbrugsproblemer. Ledige som misbruger medicin, alkohol, hash eller stoffer. Sprogbarrierer. Ledige som har store problemer med at lære dansk. Forsørgerproblemer. Ledige som ikke evner at varetage egen og/eller familiens forsørgelse. Informationsbehov. Ledige som har et ekstraordinært stort behov for informationer om systemets og arbejdsmarkedets krav og muligheder. Ordinært og støttet beskæftigede. Ledige som skal fastholdes i praktik, job eller uddannelse. Sociale og psykiske problemer. Ledige som har psykiske problemer som fx PTSD, ADHD, angst og boligsociale problemer.

16

17 Trin 2 Rekruttér mentorer 17

18 Rekruttér mentorer Opstil kriterier for udvælgelse af mentorer og undersøg, hvor I kan komme i kontakt med mentorer, der lever op til jeres kriterier. Tag derefter kontakt til de potentielle mentorer og gennemfør individuelle samtaler med hver af dem, sådan at jeres forventninger stemmer overens med mentorernes forventninger. Kriterier til udvælgelse af mentorer Udvælgelsen af mentorer bør ske ved, at I vurderer, om en given mentor lever op til de vigtigste af jeres kriterier. Overvej i den sammenhæng, hvorvidt mentoren kan opkvalificeres på punkter, hvor det skønnes nødvendigt. Her er vores bud på generelle kriterier for udvælgelse af mentorer: 18 Beskæftigelsesorienterede Først og fremmest skal mentorer tro på, at det er godt for de ledige at komme i beskæftigelse, ellers er der risiko for, at mentoren vil støtte den ledige i at stå uden for arbejdsmarkedet. Netværk Vælg gerne mentorer, som har et netværk de kan trække på i forhold til en beskæftigelsesrettet indsats over for målgruppen af ledige. Empati og positivt livssyn Mentoren skal have empatiske evner og positivt livssyn, da samarbejdet med den ledige kræver tillid og håb. Lovkendskab Det er godt, hvis mentoren kender til LAB-loven og/eller andre lov givninger, som målgruppen af ledige kan være berørt af. Lovkendskab sætter fx mentor i stand til støtte den ledige i forhold til iværksættelse af beskæftigelsesrettede aktiviteter. Rollemodel Det er en fordel, hvis mentor er rollemodel for den ledige. Det kan fx være, at mentor er indvandrerkvinde, der både har børn og passer et fuldtidsarbejde. Det kan også være, at mentor er tidligere stofmisbruger, som i dag har fundet en beskæftigelsesrettet vej ud af misbruget. Det handler om at vise den ledige, at hvis mentor kan, så kan den ledige også. Arbejdsmarkedskendskab Det er en klar fordel, hvis mentoren har kendskab til de udsatte lediges muligheder på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Kendskab til målgruppen af ledige Mentoren bør som minimum have en basal viden om de ledige, som jobcentrets indsats retter sig mod. Det er fx ikke hvem som helst, som kan sættes sammen med psykisk syge ledige.

19 Hvor og hvordan kommer vi i kontakt med mentorer Nogle jobcentre vil hurtigt være i stand til at finde egnede mentorer, fordi jobcentret i forvejen har et udbygget netværk af ressourcepersoner, som er ansat uden for jobcentret. Andre jobcentre skal måske til at opbygge et netværk fra bunden. Uanset hvad skal jobcentret prioritere at tage personlig kontakt til potentielle mentorer for at sikre, at I får fat i de rigtige personer, og for at sikre at disse personer stiller op til en overkommelig timepris. Det kan være en tidskrævende proces, men tiden er givet godt ud. Her giver vi nogle bud på, hvor det er oplagt at opsøge potentielle mentorer: Eksisterende mentorordninger Undersøg hvilke mentornetværk og mentorprojekter, der er i og omkring jeres kommune og gå i dialog med netværksledere og deres mentorer om et samarbejde. Se fx hjemmesiden I kan fx skabe overblik over projekter ved at se på, hvilke mentorrelaterede projekter beskæftigelsesministeriet, socialministeriet, integrationsministeriet og det lokale beskæftigelsesråd med flere har givet penge til. Sportsklubber og foreninger Fx fra Bænken til Banen hos Brøndby Idræts Forening. Virksomheder og uddannelsessteder Kontakt arbejdsgivere og uddannelsessteder og overtal dem til at stille medarbejdere til rådighed for ledige, som ikke er tilknyttet arbejdspladsen. Ring gerne til Foreningen Nydansker og hør mere om erhvervsmentorer på tlf Frivilligcentre Kontakt Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Mødrehjælpen med flere med henblik på at rekruttere mentorer, der brænder så meget for at gøre en forskel for udsatte borgere, at de vil bruge deres fritid på det. Brug ex-ledige Kontakt ledige, som tidligere har været tilknyttet jobcentret, men som nu er kommet i beskæftigelse. De kan fungere som rollemodeller for de ledige. Opslag i lokale medier Annoncer og artikler i lokale aviser resulterer som regel i en række henvendelser fra borgere, der gerne vil stille op som mentorer. Det skal dog slås fast, at det især er den personlige kontakt med potentielle mentorer, der rykker. 19

20 Forventningsafstemning med mentor Gennemfør en individuel samtale med de enkelte mentorer, før I ansætter dem. Det kan overvejes at gennemføre egentlige jobsamtaler med de sociale mentorer for at sikre, at de passer til forløbet. Her er nogle vigtige punkter til forventningsafstemningen mellem jeres jobcenter og mentoren: Beskæftigelsesrettet Sørg for, at I er enige om, at mentor kun taler med den ledige om emner, som er relevante i forhold til, at den ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet. Arbejdstider Få en aftale med mentor om, hvornår han eller hun kan tage samtaler med den ledige. Mange ledige er kun villige til at mødes med mentor i aktiveringstiden mellem kl. 8 og 16, og det er derfor vigtigt, at mentor har mulighed for at møde de ledige i dette tidsrum. Tal også om, hvorvidt det forventes, at mentor stiller op om aftenen eller i weekender. Periode Tal med mentor om, hvor mange måneder eller år han eller hun forventer at ville være mentor for jobcentret. Arbejdssted Tal om, hvor mentor kan mødes med den ledige. Det kan fx være på jobcentret, aktiveringsstedet og arbejdspladsen eller hjemme hos den ledige. Opkvalificering Mentor kan med fordel forpligtes til at deltage i opkvalificerende kurser og opfølgende forløb for at sikre, at mentor besidder de rette færdigheder. Ansvarsområder, samarbejdsflader og tavshedspligt Gennemgå de opgaver, som mentorer kan have i forhold til de ledige, og bliv enige om, hvilke af opgaverne I forventer mentor tager sig af, samt hvilke samarbejdsflader der er i forhold til job centret og andre aktører. Herunder i hvilket omfang mentors samtaler med den ledige er fortrolige i forhold til jobcentret og andre. Kønsspecifikke og religiøse emner Find ud af om mentor har præferencer i forhold til om de ledige er mænd eller kvinder, og sammenstil dette med de lediges præferencer om køn, religion, etnicitet med videre. Der vil være ledige, der ønsker en mentor som har samme baggrund som dem selv, og der vil være ledige, der ønsker mentorer, som har en anden baggrund. Løn og betaling Tal om timepris for mentorindsatsen, herunder hvorvidt transport til og fra den ledige, afbud fra den ledige samt mentoruddannelse tæller med i timeregnskabet.

21 Trin 3 Vælg en koordinator 21

22 Vælg en koordinator Vælg en ansat på jobcentret, som kan koordinere mentorindsatsen. Koordinatoren kan koordinere rekruttering af mentorer og ledige, matchning af mentorer og ledige, opkvalificering af mentorer, løbende opfølgning på forløbene og hotline til mentorer. Derudover skal koordinatoren sikre, at jobcentret/kommunen får refusion fra staten til mentorordningen. Hvilke krav skal jobcentret stille til koordinatoren? Det er en fordel, at koordinatoren lever op til en eller flere af følgende kriterier: Tilgængelighed som sparringspartner Koordinatoren skal være let at komme i kontakt med for mentorer, kolleger og øvrige samarbejdspartnere. Hvis indsatsen involverer 20 mentorer og et tilsvarende antal ledige, må koordinatoren påregne at skulle afsætte 3-4 timer om ugen på koordinering eksklusiv undervisning, alt efter hvor mange koordinerende opgaver jobcentret ønsker udført. Lovkendskab Kendskab til LAB-lov, Integrationslov og diverse andre lovgivninger. Målgruppekendskab Hvis indsatsen fx retter sig mod stofmisbrugere, bør koordinatoren også have kendskab til indsatsen over for stofmisbrugere. Metodekendskab Kendskab til arbejdsgange, anerkendt samtaleteknikker og motivationsskabelse med flere. Netværkskompetencer Koordinatoren må meget gerne være gode til at anvende og udbygge relevante beskæftigelsesrettede netværk. 22

23 Det er vigtigt, at en koordinator på jobcentret sikrer, at I kommer godt fra start med mentorordningen, da de første måneder med ordningen kommer til at danne præcedens for de næste. Det er vigtigt, at mentorer, ledige, kolleger og samarbejdspartnere oplever, at indsatsen rykker på den gode måde. En fast koordinator af mentorordningen, som sidder på jobcentret, kan være med til at sikre, at mentorordningen fungerer efter hensigten. Her er nogle eksempler på opgaver, som koordinatoren kan varetage: Rekruttering af ledige, som skal have en mentor. Opgaven kan fx bestå i at få jobvejledere og virksomhedskonsulenter til at komme med forslag til konkrete ledige, der vil have en mentor. Rekruttering af mentorer. Opgaven kan bestå i at opsøge virksomheds-, mentorog frivillignetværk. Den kan også bestå i at sikre omtale og/eller annoncering i lokale medier eller på udvalgte steder. Opkvalificering af mentorer. Opgaven kan bestå i at koordinere en kvartalsvis undervisningsdag og/eller opfølgende sessions om aftenen. Måske kan koordinatoren selv instruere og undervise mentorerne. Hotline til mentorer. Mentorerne skal helst have en fast kontaktperson, som de kan sparre med, og som kan hjælpe mentor erne med at komme i kontakte med relevante ansatte hos kommunen. Online mentorkatalog. Koordinatoren kan med fordel udarbejde et elektronisk online katalog over samtlige mentorer, som inkluderer billeder og korte beskrivelser af mentorens kompetencer. Herefter har jobvejledere og virksomhedskonsulenter med flere mulighed for at gennemgå kataloget med den ledige med henblik på at vælge en mentor. Løbende opfølgning og evaluering. Opgaven kan gå ud på at vurdere processen omkring forløbet og resultaterne af forløbet med henblik på, at jobcentret kan styrke mentorordningen. Refusion. Sørge for udfyldelse af blanketter med henblik på, at jobcentret/kommunen opnår refusion til mentortimer og mentoruddannelse. Kontaktperson til kolleger og samarbejdspartnere. Sikre et effektivt samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere i og uden for kommunens regi. 23

24

25 Trin 4 Opkvalificér mentorer 25

26 Opkvalificér mentorer Sørg for at mentorerne er klædt godt på til at møde jeres ledige borgere. Jobcentret kan nå langt med et todageskursus og efterfølgende månedlige aftensessions, hvor mentorer lærer om mentorroller, målgrupper, konflikthåndtering, forventningsafstemning, lovgivning og samtaleteknik med mere. To dages kursus Vi vurderer, at 2-4 dages kursus er tilstrækkeligt, såfremt kurset tjener som overbygning til de kompetencer, mentorerne har i forvejen. Jobcentret kan med fordel samle mange mentorer til et opstartskursus, sådan at kursusudgifterne pr kursist holdes nede, og for at sikre at mentorerne opbygger et indbyrdes netværk. Her er nogle bud på, hvilke emner mentoruddannelsen kan indeholde: Introduktion til mentoropgaver og mentorroller Der findes mange mentordefinitioner, og det er vigtigt, at jeres mentorer kender jeres definition. Tal fx om forskelle mellem ven, mentor, sagsbehandler, støttekontaktperson med flere. Målgruppekendskab Sørg for, at mentorerne får kendskab til de målgrupper, som de skal arbejde med. Skal de fx vide noget om stofmisbrugere, psykisk syge, handicappede eller lignende. Psykoedukation De fleste udsatte ledige har psykiske problemer i større eller mindre omfang. Det kan være viden om forskellige diagnosticerede og ikke-diagnosticerede lidelser. Det er en god idé at introducere mentorerne til typiske psykiske udfordringer, sygdomme og symptomer herunder angstproblematikker. Samtaleteknik Det er en fordel, at mentorerne trænes i at benytte forskellige indgange til samtaler med de ledige. Anerkendende, løsningsfokuserede og motiverende samtaleteknikker er gode at bringe på banen inklusiv små tricks til samtalen. Lær også mentorerne, hvordan de kan skabe en god forventningsafstemning i forhold til de ledige. Kultur, etnicitet og religion Sæt gerne fokus på, hvordan og hvorvidt kulturbaggrund, etnicitet og religion kan spille ind på mentorforløbene - herunder danske subkulturer. 26

27 Fortrolighed og roller Introducer mentorerne til krav om fortrolighed, tavshedspligt og personlige oplysninger. Tal også om interessekonflikter. Hvad gør mentor fx, hvis mentor erfarer, at den lediges børn bliver udsat for vold, eller at den ledige laver sort arbejde? Netværk og samarbejdspartnere Introducer mentorerne til det lokale netværk af jobcenterkolleger, virksomheder, uddannelsesvejledningscentre, socialcentre, misbrugscentre, rådgivningscentre, distriktspsykiatri, frivilligcentre med flere, og vis mentorerne, hvordan de kan gøre deres eget netværk aktivt i forhold til de ledige. Lovkendskab Undervis mentorerne i beskæftigelseslovgivningen med særlig fokus på beskæftigelsesfremmende aktiviteter herunder løntilskudsmuligheder og mentorordninger på arbejdspladsen. Konflikthåndtering Giv mentorerne redskaber til at håndtere konflikter med de ledige og samarbejdspartnere. Arbejdsmarkedskendskab Sørg for at mentorerne opnår en generel viden om arbejdsmarkedet, som kan relateres til de ledige målgruppers behov. Tal eventuelt om samarbejdet med konkrete lokale virksomheder og om forholdet til fagforeninger, tillidsmænd osv. Aftensessions for mentorer Månedlige aftensessions for mentorer á 2-3 timers varighed giver mulighed for, at I løbende kan opkvalificere mentorerne på felter, der har vist sig at kræve særlig opmærksomhed. Sessionerne er derudover et effektivt forum for opfølgning og sparring til mentorerne og mellem mentorerne. Det vil typisk være de samme problematikker, mentorerne har brug for sparring til. Løbende sparring til mentorer Ved at give mentorer løbende sparring og supervision kan jobcentret sikre, at mentorerne fastholder fokus i forhold til indsatsen over for de ledige. I den sammenhæng kan jobcentret bede mentorerne om at få de ledige til at vurdere deres progression. Det sker fx ved, at mentor stiller nogle spørgsmål til den ledige, som den ledige svarer på. Relevante spørgsmål kan være: 1) Hvor er du i forhold til arbejdsmarkedet (1-10), 2) Hvad skal der til for at rykke et trin op ad skalaen? 3) Hvordan kan jeg som mentor støtte dig i den proces? Opkvalificeringen af mentorer kan foregå på mange måder. Vi foreslår, at opkvalificeringen bygger på følgende aktiviteter: Kompetencegivende opstartskursus i 2-4 dage. 2 timers aftenssessions hver eller hver anden måned. Løbende sparring mellem jobcentrets koordinator og mentorer. 27

28

29 Trin 5 Match ledige med mentorer 29

30 Match ledige med mentorer Det er vigtigt, at jobcentret gør sig umage med at sætte den enkelte ledige sammen med en matchende mentor. Et perfekt match giver hurtige resultater, og et dårligt match er spild af alles tid. Basale overvejelser om matchningsprocedure, myndighedsrolle og faste mødetidspunkter hjælper matchningen og mentorparrene godt på vej. 30 Matchningsprocedure Vi foreslår følgende procedure i forhold til matchningen: 1 Online mentorkatalog. Indhent oplysninger om mentorer og lav en oversigt over samtlige mentorer. Mentor og/eller jobcenterkoordinatoren udfylder oplysningsskemaer om de enkelte mentorer, som siden indsættes i et mentorkatalog. Kataloget kan eventuelt skrives ind i et excel-ark. Kataloget kan fx indeholde oplysninger om mentorernes motivation, faglige baggrund, erfaringer med målgruppen, mødetidspunkter, kontaktoplysninger osv. 2 Borgeren vælger en mentor. Lad jobvejledere og/eller virksomhedskonsulenter matche deres ledige borgere med de mentorer, der står i mentorkataloget. Den ledige kan eventuelt selv kigge med i kataloget. Sørg for, at kataloget hele tiden er opdateret, så den ledige ikke kaster al sin kærlighed på en mentor, som er afsat til anden side. Sørg også for, at den ledige forberedes på, hvad en mentor er, og hvad mentoren kan bruges til. Begreber som fortrolighed, kontaktperson, støtteperson og tavshedspligt kan i den forbindelse bringes på banen over for den ledige. 3 Trekantssamtale. Jobvejlederen/virksomhedskonsulenten eller mentorkoordinatoren kontakter mentoren, og inviterer mentoren til en samtale, hvor en repræsentant fra jobcentret, mentor og den ledige er samlet. Under trekantssamtalen møder mentor og den ledige hinanden for første gang og her har de mulighed for at tale om deres forventninger til forløbet. Efter mødet kan parterne sige endeligt ja eller nej til at danne mentorpar. 4 Forventningsafstemning. Sørg for, at mentorparret hurtigst muligt drøfter deres forventninger til hinanden. I forventningsafstemningen indgår blandt andet aftaler om, hvor ofte parret mødes, hvad de taler om, og hvad de ikke taler om, gode grunde til afbud osv. 5 Faste mødetidspunkter. Skab en ramme for, at den ledige og mentoren møder hinanden mindst én gang om ugen. Hvis parret ikke mødes hver uge, er der risiko for, at parret aldrig får opbygget den tillidsrelation, som er en forudsætning for, at mentoren kan rykke den ledige tættere på arbejdsmarkedet.

31 Samarbejde med myndigheder versus uafhængige mentorer Vores erfaring er, at de fleste ledige er bedst stillet, hvis mentorforløbet sker i et tæt samarbejde mellem mentor, jobcenter, aktiveringssted eller andre samarbejdspartnere og den ledige. Det giver fx jobkonsulenten mulighed for at få mentor til at støtte op om den lediges jobplan, og det giver mentor mulighed for at foreslå ændringer i jobplanen. I nogle mentorrelationer kan det dog være en fordel, at mentor er mere uafhængig af jobcentret og andre myndigheder, hvis det er det, der skal til for at skabe større tillid hos den ledige. Tal åbent med alle parter om fordelene ved at samarbejde på tværs. Faste ugentlige mødetidspunkter Som nævnt i punkt 5 under matchningsproceduren er det vigtigt, at jobcentret skaber en ramme for, at den ledige og mentor mødes ugentligt. Det er de færreste mentorpar, der formår at mødes ugentligt og kontinuerligt, medmindre forløbet indgår i en formel ramme. Vi anbefaler, at jobcentret giver den ledige mulighed for frivilligt at vælge at møde sin mentor som en del af et aktiveringsforløb eller som en del af den lediges øvrige rådighedsforpligtelser. I de timer den ledige er sammen med mentor, skal den ledige ikke deltage i andre forløb. Hvis den ledige siger ja til en sådan frivillig aftale, er han eller hun siden forpligtet til at møde op, og jobcentret kan sanktionere, hvis det ikke sker. 31

32

33 Lars Trap Olsen Mentorkonsulent Foreningen Nydansker Sankt Peders Stræde 28 C, København K Telefon: Mobiltelefon: Foreningen Nydansker består af 120 virksomheder. Vores mission er at nedbryde barrierer mellem nydanskere og arbejdsmarkedet. Vi inspirerer og rådgiver danske virksomheder og organisationer med afsæt i mangfoldighedsledelse. Foreningen har 8 års erfaring med mentorforløb i og uden for virksomheder. Du kan læse mere om os på Væksthuset Sundholmsvej 34, København S Telefon: Væksthuset er leverandør til beskæftigelsesindsatsen for matchgruppe 3-5 og sygedagpengemodtagere. Væksthuset tilbyder afklarende, motiverende, støttende og jobrettede forløb til ledige borgere. Viden, udvikling og formidling har siden 1992 været grundlaget for Væksthusets arbejde inden for beskæftigelsesområdet i Danmark. Christian Buskjær Christensen Konsulent SEBI - Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats Telefon: Mobiltelefon: SEBI tilbyder blandt andet landets jobcentre rådgivning og vejledning omkring brugen af mentorordninger og etablering af virksomhedscentre, som er særligt rettede mod etniske minoriteter. Guiden er udviklet med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR INDHOLD 03 FORORD 04 HVORDAN KAN LBR BAKKE OP OM VIRKSOMHEDS MENTORER? 10 Når mentor er nøglen til succes 14 MENTORORDNINGEN KORT FORTALT Titel:

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

Sæt gang i mentorordningen. Kom godt igang. Overblik over procedurer og lovgivning Uddybende vejledninger Konkrete anbefalinger Inspiration SEBI

Sæt gang i mentorordningen. Kom godt igang. Overblik over procedurer og lovgivning Uddybende vejledninger Konkrete anbefalinger Inspiration SEBI Sæt gang i mentorordningen Kom godt igang Overblik over procedurer og lovgivning Uddybende vejledninger Konkrete anbefalinger Inspiration SEBI Mentorordningen Indholdsfortegnelse Sæt gang i mentorordningen

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Målgruppe Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde.

Målgruppe Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde. NOTAT Projektbeskrivelse for det kontrollerede forsøg: Mentor til udsatte unge uden udannelse og job 09. februar 2012 J.nr. 2012-0000214 2.kt. /sil,lj Baggrund Flere undersøgelser 1 indikerer, at mentorstøtte

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen

Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen Visitation Mål/estimat for visitation Samlet antal personer i målgruppen, som forventes at komme i forløb af min. 3 mdrs. varighed på et virksomhedscenter generation

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Hvordan samarbejder Jobcenter Middelfart med den frivillige sektor?

Hvordan samarbejder Jobcenter Middelfart med den frivillige sektor? Hvordan samarbejder Jobcenter med den frivillige sektor? Ulla Sørensen Mentorkoordinator Jobcenter Baggrund for opstart af frivilligt socialt mentorkorps i Jobcenterregi Opstart af pilotprojekt, Projekt

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

samtaleguide til mentorer

samtaleguide til mentorer samtaleguide til mentorer Samtaleguide Juni 2008 ISBN: 978-87-92403-00-1 Oplag: 1.000 stk. Grafisk produktion: Helle Thorbøl Møller Tryk: The Secret Company Tekst: Lars Olsen Yderligere information kan

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere