Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112"

Transkript

1 Forsendelse Post Danmark Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1

2 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon. Naddon kan træffes på: Sct. Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring Tlf Udgivelsesdato Side 2

3 Indhold 1. Indledning... 5 Generelt Forudsætninger Generelle oplysninger... 6 Forudsætninger Generel opsætning Opsætning - Post Danmark... 8 Fanebladet Generelt... 8 Fanebladet Standardkoder... 9 Fanebladet Nummerserier Fanebladet SSCC stregkoder Fanebladet Returadresse Fanebladet Track & Trace Fanebladet EDI Gyldige servicekombinationer Opsætning Speditører og Speditørservice Speditører Funktionsknappen Linje Speditørservice Opsætning Printervalg Driver labelprinter Manuel pakkelabel Fanebladet Søg Fanebladet Afsender Fanebladet Modtager Fanebladet Generelt Fanebladet Diverse Afsnittet Godslinjer Pakker til afhentning Knappen Godslinje Knappen Funktion Knappen Udskriv Dan EDI fil Afsendte pakker Knappen Udskriv Automatisk pakkelabels Post Danmark Side 3

4 Salgsordre/Salgsfaktura Track & Trace Knappen Track & Trace Bogførte salgsleverancer PD udskrifter Nice to know Programmet Chillkat Zebra printere Opsætning printer med Generic Text Only Side 4

5 1. Indledning Generelt. Naddon Forsendelse er en udvidelse til Microsoft Dynamics NAV og er bindeled til danske speditører. Dette kursushæfte er specielt tilpasset speditøren Post Danmark herefter kaldet PD. Med Naddon Forsendelse bliver det bl.a. muligt at: a. Håndtere pakkeforsendelser direkte i Microsoft Dynamics NAV. b. Udskrive pakkelabels. c. Udskrive pakkeliste, der kvitteres af chauffør. d. Upload af forsendelsesdata til PD. e. Efterbehandling af forsendelsesdata. f. Pakkesporing via Track & Trace. g. Minimere fejltastninger, da pakkedata kun skal indtastes én gang. h. Undgå øvrige papirgange ved forsendelse, afhentning og registrering af pakkeforsendelser. Forudsætninger. For at benytte Naddon Forsendelse kræves licens til Microsoft Dynamics Professional, Business Essentials eller Advanced Management med følgende moduler: 3280 Salgsordrestyring 3340 Speditører N/Shipment (Naddon modul) N/Shipment Post Danmark (Naddon modul) Programmet Chillkat (Ftp2ActiveX.zip) installeres på den pc, der skal sende EDI fil via FTP til Post Danmark. Hentes på Naddon Forhandlerportal eller kontakt Naddon. Speditøren PD kræver at afsender har en SSCC nummerserie samt et EAN nummer. Dette kan erhverves ved henvendelse til GS1. Det forudsættes at kursisten er øvet Microsoft Dynamics NAV bruger og har kendskab til Salgsordre- og Lagerfunktionaliteten. Løsningen inkluderer ikke forsendelser til Norge, da dette skal håndteres specielt i forhold til Post Danmark. Såfremt man har behov for dette bedes man kontakte Naddon, der så efterfølgende kontakter Post Danmark for en løsning. Side 5

6 2. Generelle oplysninger Forudsætninger. Inden opsætning af Naddon Forsendelse til Post Danmark skal nedenstående oplysninger, fremskaffes eller tages stilling til. Nedenstående felter relaterer sig alle til specifikke oplysninger vedr. opsætning af PD. Felt PD EAN nr. Kundenummer SSCC nummerserie Afsender EAN Afsender IP FTP adresse FTP bruger og password Aktiver WebHjælp Sættes til Anvendes ved opsætning af PD og i EDI fil til PD. 9 cifret kundenummer hos PD. Oplyses af PD. Såfremt man ikke har en SSCC nummerserie, skal man rekvirere en sådan ved henvendelse til GS1 Danmark. Dækker over en landekode og en producentkode, der sammen med 9 cifret løbenummer danner SSCC stregkoden til label. Eget EAN nummer der anvendes i EDI fil til PD. Såfremt man ikke har et EAN nr., kan man rekvirere et sådan ved henvendelse til GS1 Danmark. IP adresse på den pc, hvor man skal overføre EDI via FTP til PD fra. Oplyses til PD hvorefter man modtager info omkring ftp server, login m.v. Oplyses af PD efter modtagelse af afsender IP. Oplyses af PD efter modtagelse af afsender IP. Skal WebHjælp, der optræder på skærmbillederne, aktiveres? Side 6

7 3. Generel opsætning Opsætning, der er gældende for alle speditører, opsætter under menupunktet Opsætning Programopsætning Forsendelse Generel opsætning. Fig. 3.1 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Generel opsætning) Felt Aktiver WebHjælp WebHjælp Katalog Her kan man markere, såfremt man ønsker at gøre brug af WebHjælpen til Naddon Forsendelse. WebHjælpen skal manuelt aktiveres af brugeren. Her kan man vælge mellem DF (Danske Fragtmænd), GLS, Transportgruppen eller Post Danmark, altså hvilken speditør som WebHjælp skal tilgå. I dette tilfælde vælges Post Danmark. Alle de steder man ser funktionsknappen, vil der være adgang til Naddon WebHjælp til netop det specifikke menupunkt, som man har aktiveret. Eksempelvis vil kald af WebHjælp fra Opsætningen af Post Danmark vise kapitlet omkring opsætning i kursushæftet Naddon Forsendelse Post Danmark. Dog forudsat at man har valgt Post Danmark i feltet WebHjælp Katalog i ovenstående skærmbillede. WebHjælp er en Online manual til Naddon Forsendelse, der opdateres løbende, så snart der tilkommer nye funktionaliteter eller eksisterende ændres. WebHjælp bliver dermed et supplement til Microsoft Dynamics NAV egen hjælp (F1) på de felter og funktionaliteter, der ligger uden for standard løsningen. Side 7

8 4. Opsætning - Post Danmark Opsætningen til Post Danmark udføres under menupunktet Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark - Opsætning. Fanebladet Generelt Fig 4.1 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark - Opsætning) Felt PD EAN nr. Udfyldes med PD EAN nummer Anvendes som modtager EAN i EDI fil der dannes til PD. PD Subset Kundenummer Pakkelabels via Udfyldes med PDK411. Angiver hvilket EDI subset, der pt. er aktuelt. Sendes med som info i EDI fil til PD. Udfyldes med kundenummer hos PD. I alt 9 cifre. Oplyses af PD, såfremt man ikke selv er bekendt med det. Ordre/Faktura: Labels udskrives, når leverancebogføringen foretages fra en salgsordre/-faktura. Bogf. Leverancer: Labels udskrives via Bogf. Leverancer. Side 8

9 Fanebladet Standardkoder Fig 4.2 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark - Opsætning) Felt Dage fra afhentning til levering Colli Vægt Pakke/Containerkode Servicekoder Her angives antal dage der standard går fra afhentning til levering. Formel sættes typisk til +1D, eftersom en forsendelse typisk er 1 dag undervejs indenfor DK Sættes som default til 1. Det antal som standard foreslås på den enkelte godsbeskrivelseslinje. Her angives en eventuel standardvægt, som man ønsker angivet på sine forsendelser. Fra salgsordre/-faktura eller bogført salgsleverance hentes vægten fra varen, såfremt feltet Bruttovægt er udfyldt. Her angives den forsendelsestype, der som standard skal foreslås på PD labels. Kan frit ændres af bruger, når pakkelabel er kaldt i Navision. Her kan man angive servicekoden ERHV erhverspakke, såfremt dette er den mest anvendte speditørservicekode. Udover ERHV (Erhvervspakke) kan man frit tilføje eventuelle ekstra speditørservices, der skal med som standard på de forsendelser man laver til PD Side 9

10 Fanebladet Nummerserier Fig 4.3 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark - Opsætning) Felt Pakkeløbenr. Fortløbende nummerserie. Kontroller med PD om de ønsker speciel nummerering. Løbenr. pakkesporing Filløbenr. Her angives en fortløbende nummerserie. Serien benyttes internt af programmet til at styre pakkesporingen (Track & Trace). Anvendes til som løbenummer til EDI filen, der dagligt skal sendes til PD Side 10

11 Fanebladet SSCC stregkoder Fig 4.4 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark - Opsætning) Felt Producentkode Landekode Løbenr. Oplyses af GS1 ved køb af SSCC nummerserie. Alternativt har man allerede producentkode, som så indtastes her. Oplyses af GS1 ved køb af SSCC nummerserie. For Danmark er det 57. Har man allerede en SSCC nummerserie, så indtastes landekode her. Her oprettes SSCC nummerserie uden lande- og producentkode. Side 11

12 Fanebladet Returadresse Fig 4.4 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark - Opsætning) Felt Kundenr. Afsender EAN nr. Øvrige felter Her indtastes kundenummer hos PD Her indtastes eget EAN nummer, som sendes med i EDI fil til PD. EAN nummer kan erhverves ved henvendelse til GS1. Her angives den adresse, man ønsker evt. returneringer skal tilgå. Det er også den adresse, der vil fremgå af pakkelabels. Side 12

13 Fanebladet Track & Trace Fig 4.5 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark - Opsætning) Felt URL Her skal der stå gkode=%1&i_lang=ind&sourceurl=http://www.postdanmark. dk/tracktrace/ Side 13

14 Fanebladet EDI Fig 4.6 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark - Opsætning) Felt Placering af EDI fil Afsender IP Aktiver URL Brugernavn Kode Undermappe Her angives det katalog, hvor EDI filen skal placeres. Det er fra dette katalog, at EDI filen sendes via FTP til PD. Kan blot indtastes manuelt som info. Det er for denne adresse som PD har åbnet for deres FTP server. Kan oplyses ved at gå til myip.dk. Ved at indtaste adressen her har man information gemt samme sted. (Oplyses til PD) Markeres såfremt man automatisk vil overføre EDI fil til ftp server hos PD, når rapporten Dan EDI fil afvikles. Her indtastes adressen på ftp server hos PD. (Oplyses af PD) Brugernavn til login på ftp. (Oplyses af PD) Kodeord til login på ftp. (Oplyses af PD) Står default til /. Her angives en eventuel undermappe, som EDI filen skal placeres i. Husk at afslutte med /. Såfremt fil skal placeres i inbox, så skal der stå /inbox/. Side 14

15 5. Gyldige servicekombinationer Opsætningen af gyldige speditørservicekoder anvendes til at styre, hvilke services der kan anvendes sammen. Skal man blot sende erhvervspakker uden ekstra speditørservices, så er det ikke nødvendigt at udfylde denne tabel med andet end koden ERHV. Er man i tvivl om gyldige kombinationer i forhold til ens egen aftale med PD, så bør man kontakte dem for yderligere information. NB! Total standard opsætning med gyldige servicekoder kan indlæse indlæses via dataport Imp/Exp PD - Legal Service Cmb, således at man slipper for at oprette disse manuelt. Data fil med opsætning kan erhverves ved henvendelse til Naddon. Fig 5.1 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark Gyldige servicekombinationer) Felt Type Landekode Servicekode Beskrivelse Her kan vælges mellem Privatpakke, Erhvervspakke, Udland eller Letgods. Altså for hvilken pakketype kombinationen skal gælde. Denne kode anvendes sammen med feltet PD Labeltype på speditørservicekoden til at kontrollere, at den valgte kombination er gyldig. Det er muligt at lave kombinationer for forskellige landerkoder. Naddon har oprettet de mest gængse for landekoden DK. En blank landekode resulterer i, at kombinationen gælder for alle lande. Her vælger man den primære speditørservicekode, som man vil opsætte filter for. Hentes automatisk ved valg af servicekode. Side 15

16 Gyldig servicekodefilter Her indsættes filter for de servicekoder, som er tilladt at anvende sammen med den primære kode. Side 16

17 6. Opsætning Speditører og Speditørservice Speditører Opsætningen til Speditører laves under menupunktet Opsætning Programopsætning Forsendelse - Speditører. Samme opsætning findes også som standard under Salg & Marketing Ordrebehandling Opsætning. NB! Både Speditør og Speditørservice opsætning kan indlæses via dataport Shipping Agent/Ship Agent Serv, således at man slipper for at oprette disse manuelt. Data fil med opsætning kan erhverves ved henvendelse til Naddon. Fig 6.1 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Speditører) Felt Kode Navn Internetadresse Distributørkode Leverandørnr. Speditørkoden oprettes som en forkortelse af navnet på speditøren. I dette tilfælde bliver Post Danmark til PD. Navnet på speditøren. Her vil det være Post Danmark. Anvendes ikke af Post Danmark. URL til Post Danmark fremgår under opsætningen, jf. kapitel 4, fanebladet Track & Trace. Her vælges Post Danmark. Anvendes ikke af Post Danmark. Funktionsknappen Linje Felt Side 17

18 Speditørservice Kalder menupunktet Speditørservice. Jævnfør endvidere nedenstående afsnit omkring opsætning af Speditørservice. Speditørservice Opsætningen til Speditørservice laves under menupunktet Opsætning Programopsætning Forsendelse Speditører via funktionsknappen Linje. Dermed får man automatisk tilknyttet service til den rigtige speditør. Fig 6.2 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Speditørservice) Felt Alle felter Opsættes i henhold til aftale med PD. Ovenstående opsætning er tilpasset PD s krav til navne på Forsendelsestyper m.m. Bemærk ovenstående er blot et udsnit af de speditørservices, som PD tilbyder. Specielle felter: Labeltekst PD Udland PD - EDI kode Service krav Tekst der printes ved udskrift af label. Markeres på de speditørservices som relaterer sig til forsendelser til udlandet. Kode på 3 karakterer der anvendes ved dannelse af EDI fil til PD. Markeres på de speditørservices som er ekstra ydelser i forhold til forsendelser til udlandet. Anvendes kun ved udland. Side 18

19 Service stregkode PD Labeltype For speditørservicekode 19 Privatpakke skal der udskrives en ekstra stregkode på label med indholdet fra dette felt. Dette felt skal udfyldes for koderne nævnt i ovenstående skærmbillede. Feltet angiver hvilken type label, der skal udskrives og anvendes derudover til at kontrollere om de valgte speditørservicekoder er opsat under menupunktet Gyldige servicekombinationer. Vedr. speditørservicekoden ERHV (Erhvervspakker) så er denne kun kendt i Naddon. Den er oprettet eftersom Post Danmark ikke anvender en speditørservicekode for Erhvervspakker, men blot opfatter en forsendelse uden speditørservicekode som værende lig en erhvervspakke. Således fungerer Naddon Forsendelse ikke, da denne løsning kræver en speditørservicekode på en forsendelse, før at man kan udskrive en label. Bemærk! Såfremt man har forsendelser til Norge eller andre lande uden for EU, så skal opsætning afklares med Naddon og Post Danmark. Side 19

20 7. Opsætning Printervalg Før man kan påbegynde udskrift af PD labels og pakkelister, så skal labelprinter og laserprinter installeres og være tilgængelig for Microsoft Dynamics NAV. Under Opsætning It-administration Opsætning Generelt Printervalg opsættes nedenstående rapporter. Fig 8.1 (Opsætning It-administration Opsætning Generelt Printervalg). Felt Alle felter Rapport-id Opsættes i henhold standard for Microsoft Dynamics NAV. Tast evt. F1 for yderligere hjælp til opsætning. Her indtastes rapporterne og , som passer til Naddon Forsendelse Post Danmark for henholdsvis udskrift af label og pakkeliste. Driver labelprinter Labelprinter skal installeres med Generic Text Only som printerdriver, for at labeludskrift bliver korrekt. Se skærmbilleder fra printeropsætning sidst i denne vejledning under afsnittet Nice to know. Side 20

21 8. Manuel pakkelabel Når man har gennemført opsætningen, som beskrevet i ovenstående kapitel 3 til 7, er man klar til i første omgang at udskrive en manuel pakkelabel. Der kan fra tid til anden være behov for at sende pakker og dermed udskrive labels på forsendelser, som ikke ligger i ordre/faktureringssystemet. Pakker til disse modtagere udskrives fra menupunktet Lagersted Forsendelse Post Danmark Manuel pakkelabel. Fanebladet Søg Fig. 8.1 (Lagersted Forsendelse Post Danmark Manuel pakkelabel - Søg) Felt Søg via kundenr. Søg via faktura/ordre Indtastes et kundenummer i dette felt eller vælges via lookup (F6), indsættes adresseoplysningerne for denne kunde. Indtastes et faktura- eller ordrenummer i dette felt eller vælges via lookup (F6), indsættes leveringsadresseoplysningerne fra den pågældende faktura/ordre. Såfremt man ønsker at lave en forsendelse uden foregående registrering af data via kundekort eller faktura/ordre, så er det muligt ved manuelt at indtaste oplysningerne på den manuelle pakkelabel. Side 21

22 Fanebladet Afsender Fig. 8.2 (Lagersted Forsendelse Post Danmark Manuel pakkelabel Afsender) Felt Alle felter Hentes automatisk fra PD opsætning, hvor man har indtastet oplysningerne på fanebladet Returadresse. Fanebladet Modtager Fig. 8.3 (Lagersted Forsendelse Post Danmark Manuel pakkelabel - Modtager) Side 22

23 Felt Kunde leverancenummer Modtager firmanavn Modtager attention Modtager adresse 1 Modtager adresse 2 Modtager postnummer Modtager by Modtager land Modtager Modtager telefonnr. Her kan indtastes et eventuelt leverancenummer. Feltet er ikke obligatorisk. Her indtastes firmanavn/navn på modtageren, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. Her indtastes attention person, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. Her indtastes adresse på modtageren, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. Her indtastes en eventuel adresse 2 på modtageren, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. Her indtastes/vælges postnr. på modtageren, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. By hentes automatisk fra postnr. tabellen, såfremt det indtastede postnr. findes heri, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. Indtast modtager land, eller tast F6 for at vælge modtagerland fra tabellen Landekoder, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. Der kontrolleres på, om den indtastede værdi også findes i tabellen Landekoder. Her indtastes eventuel mailadresse på modtageren, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. Her indtastes eventuelt et telefonnr. på modtageren, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. Side 23

24 Fanebladet Generelt Fig. 8.4 (Lagersted Forsendelse Post Danmark Manuel pakkelabel - Generelt) Felt Afhentnings dato Afhentnings tidspunkt Leveringsdato Leverringstidspunkt Værdipakkebeløb Efterkravsbeløb Servicekoder / beskrivelse Her indsættes default dags dato. Dato angiver hvornår forsendelsen forventes afhentet af PD. Er standard blank. Man kan angive et forventet tidspunkt på hvor forsendelsen bliver afhentet af PD. Her indsættes default dags dato + 1D. Dato angiver hvornår forsendelsen forventes leveret til kunden af PD. Er standard blank. Man kan angive et forventet tidspunkt på hvor forsendelsen forventes leveret til kunden af PD. Her kan indtastes et beløb i kr. Må kun anvendes sammen med servicekoder, som omhandler værdi. Eksempelvis kode 05 Værdipakke. Her kan indtastes et beløb i kr. Må kun anvendes sammen med servicekoder, som omhandler efterkrav. Viser de valgte speditørservicekoder for forsendelsen. Som minimum skal der vælges en servicekode før at udskrift af label er muligt. Side 24

25 Fanebladet Diverse Fig. 8.5 (Lagersted Forsendelse Post Danmark Manuel pakkelabel - Diverse) Felt Bemærkning Eksternt bilagsnr. Bemærkningsfelt til internt note for forsendelsen. Bemærkningen skrives ikke ud på PD label. Her kan indtastes et eksternt bilagsnummer. Alternativt hentes det fra en valgt salgsordre/-faktura. Side 25

26 Afsnittet Godslinjer Fig. 8.6 (Lagersted Forsendelse Post Danmark Manuel pakkelabel - Godslinjer) Felt Godsbeskrivelse Collitype Colli Vægt Volume LDM Godslinjereference ADR_UN kode Her beskrives hvad forsendelsen indeholder. Her vælges ved tast på F6 hvilken pakke/containerkode, som anvendes, eksempelvis PK, Colli, 1/1 palle m.m. Default collitype hentes fra PD opsætning. Her indtastes hvor mange antal colli, paller m.m., som forsendelsen dækker. Her angives totalvægt i kg. for forsendelsen. Anvendes ved volumenpakker. Her kan man angive rumfanget på forsendelsen. Her kan man angive længdemeter for forsendelsen. Her kan man angive en eventuel reference til den enkelte godslinje. Udskrives ikke på label. Anvendes kun ved farligt gods. Her kan man angive en kode (ADR_UN) Totaler Colli Vægt Volumen LDM Viser total antal colli for forsendelsen. Her vises den totale vægt for hele forsendelsen. Her vises den totale volumen på forsendelsen. Kræver at feltet Rumfang er udfyldt. Her vises total antal længdemeter, såfremt dette felt er udfyldt pr. godslinje Side 26

27 9. Pakker til afhentning Når labels er udskrevet bliver forsendelsen placeret under menupunktet Lagersted Forsendelse Post Danmark Pakker til afhentning. Via denne menu kan man få et overblik over de forsendelser, der ikke er afhentet og ikke overført via EDI til PD. Fig.9.1. (Lagersted Forsendelse Post Danmark Pakker til afhentning) Knappen Godslinje Her kan man ændre vægten på forsendelsen, såfremt den har ændret sig siden udskrift af label Knappen Funktion Her er det muligt at udføre nedenstående 4 funktioner: Manuel pakkelabel - Kalder menupunktet Ændre afsendelsesdato - Ændrer afsendelsesdatoen på forsendelsen Ændre leveringsdato - Ændrer leveringsdatoen på forsendelsen Annuller forsendelse - Annullerer forsendelsen Knappen Udskriv Her er det muligt at udskrive følgende: Genudskriv label Forsendelser, der er pakket til afhentning på en senere dato, vil blive stående i dette billede indtil EDI fil dannes på selve afhentningsdagen. Dan EDI fil kigger på dags dato, når den behandler forsendelser. Side 27

28 10. Dan EDI fil Under menuen Lagersted Forsendelse Post Danmark - Dan EDI fil aktiveres udskrivningen af pakkelisten og dannelsen af EDI filen til Post Danmark. Såfremt ftp er aktiveret på PD Opsætning, så overføres fil også automatisk til ftp-server hos PD. Fig (Lagersted Forsendelse Post Danmark - Dan EDI fil) Som udgangspunkt skal man ikke filtrere på noget i ovenstående skærmbillede, eftersom rapporten som standard tager alle pakker under Pakker til afhentning hvor afsendelsesdato er mindre eller lig med dags dato. a. Pakkelisten udskrives i 2 eksemplarer, hvoraf den ene udleveres til chaufføren der afhenter pakkerne. b. EDI filen sendes automatisk til Post Danmark, såfremt ftp er aktiveret på PD Opsætning. Filen vil indeholde samtlige pakker, der endnu ikke er sendt via EDI til PD og hvor dato er ældre eller lig med dags dato. Såfremt man kører Dan EDI fil uden at der er forsendelser på den pågældende dag, så fremkommer nedenstående meddelelse. Fig (Lagersted Forsendelse Post Danmark - Dan EDI fil) Side 28

29 11. Afsendte pakker Under menuen Lagersted Forsendelse Post Danmark - Afsendte pakker findes en oversigt over de forsendelser, der er afsendt og indberettet via EDI fil til PD. Fig (Lagersted Forsendelse Post Danmark - Afsendte pakker) Knappen Udskriv Her kan man udskrive pakkeliste for alle eller specielt udvalgte afsendte forsendelser. Side 29

30 12. Automatisk pakkelabels Post Danmark Salgsordre/Salgsfaktura. Såfremt en ordre/faktura skal leveres med Post Danmark, og at der dermed skal udskrives pakkelabel, markeres på ordren ved at sætte Speditørkode på fanebladet Levering til PD og Speditørservicekoden til en af værdierne defineret under Speditører Speditørservicekode. Det er selvfølgelig også muligt at opsætte dette pr. debitor, således at man slipper for at udfylde det på ordren/fakturaen fra gang til gang. Oplysninger opsættes på debitorkortet under fanebladet Levering. Her indtastes den speditørservicekode som debitoren oftest anvender. Anvendes mest erhvervspakker nøjes man med blot at tilføje speditør PD, da speditørservicekoden så hentes via standardkoder se nedenstående afsnit. Bemærk! Eftersom erhvervspakker hos Post Danmark ikke har nogen speditørservicekode (kode er blank), så skal man på erhvervspakke kunder blot efterlade feltet Speditørservicekode blankt. Såfremt man har fulgt Naddons forslag til opsætning og påsat speditørservicekoden ERHV under fanebladet standardkoder på PD opsætningen, så medtages denne kode automatisk på label, og man får dannet en erhvervspakke label. Dette er naturligvis kun aktuelt såfremt man oftest benytter denne speditørservicekode til sine kunder. Fig (Lagersted Forsendelse Post Danmark Label fra salgsordre) Side 30

31 Fig (Lagersted Forsendelse Post Danmark Label fra salgsordre) Når ordren/fakturaen bogføres, og der enten vælges Levér eller Levér og Fakturér, fremkommer ovenstående vindue Ordre label Post Danmark. Som standard vises fanebladet Modtager altid ved åbning af dette skærmbillede. I modsætning til den manuelle indtastning af fragtbrev, så overføres alle oplysninger fra ordren/fakturaen automatisk til label, både adresseoplysninger og godslinjer. Det eneste man skal tilføje på den automatisk dannede label, er vægten på forsendelsen, såfremt man ikke har opsat bruttovægt på varerne på ordren/fakturaen. Man kan selvfølgelig frit ændre i de foreslåede linjer, såfremt dette er nødvendigt. Se endvidere afsnit 8 Manuel pakkelabel for forklaring af de enkelte felter på label. Side 31

32 13. Track & Trace Under menuen Lagersted Forsendelse Track & Trace er det muligt at spore forsendelser til leverancer, ordrer og fakturaer i Navision og via PD webside via: - Stregkodenummer - Pakkenummer - Leverancenummer - Bogført fakturanummer - Ordre- eller Fakturanummer Fig (Lagersted Forsendelse Track & Trace) Knappen Track & Trace Ved at klikke på knappen Track & Trace eftersøges den markerede forsendelse (der hvor cursor er placeret) via PD web side. Adgangen til denne web side er tidligere defineret i forbindelse med opsætningen af PD. Side 32

33 14. Bogførte salgsleverancer Under menuen Salg & marketing Oversigt Bogførte leverancer er det muligt at anvende Track & Trace på den pågældende leverance samt at udskrive label til PD, såfremt dette er valgt under opsætningen. Fig (Salg & marketing Oversigt Bogførte leverancer) Menupunktet Udskriv label kan kun anvendes, såfremt man under opsætning af PD har angivet, at pakkelabels skal udskrives via Bogf. Leverancer. Menupunktet Farligt gods dokumenter er ikke relevant i relation til PD. Ved valg af Udskriv label Post Danmark fremkommer samme skærmbillede som vist under kapitel 12 Automatiske pakkelabels Post Danmark. Se endvidere forklaring af de enkelte felter under kapitel 8 Manuel pakkelabel. Side 33

34 15. PD udskrifter Eksempler på PD labels: Eksempel på PD pakkeliste: Side 34

35 16. Nice to know Nedenstående viser lidt tips til opsætning og installation af Naddon Forsendelse Post Danmark, printer og printerdriver. Programmet Chillkat Programmet Chillkat kan hentes på Naddon Forhandlerportal eller ved henvendelse til Naddon. Filen, der skal installeres, hedder Ftp2ActiveX.msi, og den skal installeres på den eller de pc ere, hvor man skal kunne overføre EDI fil via FTP til Post Danmark fra. Zebra printere Udskrift af printerkonfiguration: Tryk på den grønne knap og afvent 1 blink slip knappen. Nulstilling af printer: Tryk på den grønne knap og afvent 4 blink slip knappen. Opsætning printer med Generic Text Only Nedenstående følger skærmbilleder af printeropsætning med driveren Generic Text Only Side 35

36 Under Udskriftsprocessor skal opsætning se ud som nedenstående. Side 36

37 Side 37

38 Side 38

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Kære Experian for Microsoft Dynamics bruger, Formålet med denne guide er at hjælpe dig som bruger til at opnå det optimale udbytte af Experian for Microsoft

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere