Camping Key Europe forsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Camping Key Europe forsikring 2011-12-01"

Transkript

1 Camping Key Europe forsikring Erstatningsgrænser (Beløb i euro) Læge og tandlæge, inkl. rejseudgifter Nødvendige og rimelige udgifter Hjemrejse Nødvendige og rimelige udgifter Invaliditet grundet sygdom Méngrad % Alder < Alder > Méngrad > 49 % Alder < Alder > Død ved ulykke Rehabilitering og tekniske hjælpemidler Maks Ansvarsforsikring (sekundær forsikring) Maks Advokatomkostninger Maks Ikke-benyttet del af betaling for camping Maks Ulykken skal have fundet sted inden for campingpladsens område eller under en aktivitet, der overvåges af en leder og er arrangeret af campingpladsen. Skadesanmeldelse skal altid foretages over for lejrchefen. Erstatning for udgifter sker ud fra det beløb, som ville være udbetalt, såfremt den tilskadekomne var registreret under det sociale sikringssystem i et europæisk land. Erstatning ydes kun for udgifter, der opstår inden for Europa, Tyrkiet og Marokko. A. Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringen er tegnet af Camping Key Allians HB og gælder for indehavere af et Camping Key Europe Card. Forsikringspolicen dækker også familiemedlemmer, som ledsager kortindehaveren, eller børnebørn, som ledsager deres bedsteforældre, forudsat at bedsteforældrene er kortindehavere. Forsikringspolicen dækker også børn under 18, som ledsager og opholder sig hos indehaveren af et gyldigt Camping Key Europe Card. Forsikringsdækning ydes kun, såfremt De accepterer, at Deres personlige data behandles af SOLID Försäkringar (SOLID) eller af en repræsentant, som SOLID har udpeget. Dette skal sikre, at forsikringsvilkårene og -betingelserne overholdes, og at eventuelle skadesanmeldelser kan administreres og behandles, hvis sådanne skulle opstå. B. Hvornår træder dækningen under Camping Key Europe Insurance i kraft? Forsikringsdækningen gælder under ferie på campingpladsens område, samt på autocamperområder, og områder for udlejningshytter og hoteller i Europa, Tyrkiet og Marokko. Forsikringen træder i kraft, når kortindehaveren checker ind og betaler lejen. Dækningen fortsætter derefter under resten af opholdet.

2 C. Hvad og hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker ulykker, som sker inden for campingpladsens område, eller områder for udlejningshytter, autocampere og hoteller samt under aktiviteter, der overvåges af en leder og er arrangeret af campingpladsen, autocamperpladsen eller hotellet. Definitioner Tur betyder en tur med mindst en overnatning væk fra hjemmet. Campingpladsens område betyder en campingplads, som ledes professionelt, og hvor kortindehaveren har betalt leje for at opholde sig. Området inkluderer arealer, som ledes af campingpladsen. Autocamperplads betyder et område til autocampere, som ledes professionelt, og hvor kortindehaveren har betalt leje for at opholde sig. Området omfatter også arealer, som ledes af autocamperpladsen. Udlejningshytternes område betyder et hus, som kortindehaveren har lejet og betaler leje for at opholde sig. Området omfatter også arealer, som ledes af husets ejer. Hotellets område betyder et hotel, som ledes professionelt og hvor kortindehaveren har betalt leje for at opholde sig. Området omfatter også arealer, som ledes af hotellet. I det følgende, omfatter campingplads således også autocamperplads, udlejningshyttens område og hotellets område. Ulykke forstås som en fysisk skade, som man pådrager sig ufrivilligt som et resultat af en pludselig, uforudset begivenhed. Familiemedlemmer forstås som forældre med børn under 18, der officielt er registeret som boende på samme hovedadresse. Forsikringstager forstås som en person, der er indehaver af et gyldigt Camping Key Europekort. Medforsikrede forstås som en person, der er dækket af samme forsikringspolice som forsikringstager, og som ledsager sidstnævnte på en tur. Nær slægtning forstås som ægtefælle, børn, børnebørn, søskende, forældre og svigerforældre, bedsteforældre, en anden person man bor sammen med, og som svarer til en ægtefælle, samt en person, som har forældreretten over et medlem af ens familie. Regler, betingelser om rimelige sikkerhedsforanstaltninger samt undtagelser vedrørende alle afsnit Ulykke forstås som en fysisk skade, man pådrager sig ufrivilligt som resultat af en pludselig, uforudset, udefrakommende begivenhed.

3 Gældende for alle afsnit er antagelsen, at der ikke betales erstatning, hvis De med rimelighed kunne forvente, at der ville opstå et givent tab, eller at sociale sikringsudgifter ville opstå. Desuden skal De, såfremt ulykken kan ende med at koste over 500, altid kontakte SOLID, som vil give Dem vejledning og instrukser med hensyn til, hvad De skal foretage Dem. Gør De ikke dette, kan De risikere, at erstatningsbeløbet nedsættes. De skal kunne fremlægge understøttende beviser i form af lægeerklæring for begivenheder, der er omhandlet af Deres skadesanmeldelse. Erklæringen skal indeholde nærmere oplysninger om diagnosen, årsagen, eventuelle relevante data, og hvor længe Deres tur er blevet afbrudt samt eventuelle yderligere, relevante oplysninger. Desuden skal De kunne fremlægge understøttende beviser i form af kvitteringer, fakturaer eller lignende for de udgifter, De søger erstatning for. Forsikringen dækker ikke udgifter, som omfattes af den svenske rejsegarantilov eller lignende lov i kortindehaverens hjemland. Erstatningen for udgifter til telefonopringninger til eller fra parterne bortset fra SOLID er maksimalt 10 pr. skadesbegivenhed. Desuden udbetales erstatningen kun på betingelse af, at De ikke er berettiget til erstatning i henhold til lovgivningen eller en særlig lovregel eller på grundlag af anden forsikring, garantier, bildækningspolicer eller andre aftaler. D. Ulykkesforsikring Forsikringen dækker ulykker, som kræver professionel lægebehandling, og som sker inden for campingpladsens område eller under en aktivitet, der overvåges af en leder og er arrangeret af campingpladsen. Erstatning udbetales på betingelse af, at der er tilkaldt en læge, og at der er udstedt en lægeerklæring af den læge, som udfører behandlingen. Desuden kræves en erklæring fra en repræsentant fra campingpladsen om, at skaden er sket inden for campingpladsens område eller under en aktivitet, der er dækket af forsikringen. D.1 Sundhedspleje og behandlingsomkostninger Hvis De under Deres tur kommer ud for en ulykke, som sker inden for campingpladsens område, eller under en aktivitet, der overvåges af en leder og er arrangeret af campingpladsen, kan De modtage erstatning for nødvendig og rimelig sundhedspleje samt behandlingsomkostninger, der opstår under turen. Hvis De som et resultat af ulykken også har sundhedsudgifter efter hjemkomsten, kan De, hvis De er registreret i det sociale sikringssystem i et europæisk land og er bosiddende i et europæisk land, også modtage erstatning herfor; dog begrænses denne erstatning til maksimalt tre år fra ulykkens indtræden. Betaling af erstatningen sker kun, hvis sundhedsplejen efter hjemkomsten skal ydes på hjemstedet i et europæisk land og dækkes af det sociale sikringssystem i det pågældende europæiske land. Følgende omkostninger dækkes: - Hospitalsbehandling og behandlingsudgifter, som ordineres af en læge - Kiropraktorbehandling, forudsat at denne ordineres af en læge

4 - Udgifter til tandlægebehandling som et resultat af ulykken. Behandlingen og et omkostningsoverslag skal godkendes af SOLID, før behandlingen påbegyndes. Bemærk venligst, at bide- og tyggeskader ikke anses som ulykker - Nødvendige og rimelige udgifter til lokal transport i forbindelse med sundhedspleje og behandling. D.2 Ikke-planlagt hjemrejse Hvis en læge på opholdsstedet kræver, at forsikringstageren vender hjem på en anden dato end planlagt, kan De få erstatning for de ekstraomkostninger, der påløber, enten til at rejse hjem tidligt eller til at få forlænget varigheden af Deres ophold. I begge tilfælde skal behovet for hjemrejse eller forlængelse af opholdet samt rejsemåden godkendes forud af SOLID. Der ydes ikke erstatning til at rejse tilbage til det sted, hvor turen blev afbrudt. Hvis turen således afbrydes før tiden i henhold til ovenstående betingelser, ydes erstatning op til et beløb på for den del af lejen på campingpladsen, som resterer indtil hjemrejsen. Der ydes ligeledes erstatning til medforsikrede eller en nær slægtning som ledsager på samme måde som anført ovenfor. D.3 Ekstraudgifter til beskadigede ejendele Hvis De har fået betydelige skader på Deres tøj, briller eller andre personlige ejendele grundet en personskade ved en dækket ulykke, hvor De har modtaget nødbehandling af en læge under turen, kan der ydes erstatning for omkostningerne til køb af nyt. Hvis de skadede ejendele kan repareres, ydes erstatning for udgifterne til reparation, idet denne dog ikke kan overstige værdien af den pågældende ejendel. Der ydes erstatning på op til pr. person pr. skadesbegivenhed for ejendele, der beskadiges så kraftigt, at de ikke kan repareres. For en familie er den samlede erstatning begrænset til maksimalt Ikke-omfattede ejendele Forsikringen dækker ikke: Dyr Motorkøretøjer, campingvogne eller andre påhængsvogne inklusive udstyr Både eller lignende flydende transportmidler (med undtagelse af windsurfing-bræt) Fly eller andre luftbårne enheder Tilbehør til ikke-omfattede ejendele Vurdering Vurderingen af beskadigede eller mistede ejendele skal tage højde for almindeligt slid og ælde. Det betyder, at erstatning ydes til handelsværdien af en tilsvarende ejendel af samme alder og i samme tilstand. Hvis prisen af en eller anden årsag ikke kan udregnes ud fra prisen på en ny lignende ejendel, sker der nedskrivning for almindeligt slid og ælde med 20 % pr. år beregnet ud fra året efter erhvervelsen af den pågældende ejendel. Dette betyder i alt væsentligt, at hvis genstanden er over et år gammel, er nedskrivningen 20 % af købsprisen for en ny genstand. Hvis

5 genstanden er over to år, er nedskrivningen 40 %, osv. Nedskrivningen kan dog aldrig overstige 60 %. En genstand, som helt eller delvist består af ædelmetal, ægte perler og ædelstene, antikviteter og kunstværker, ægte orientalske tæpper, pelsfrakker og pelse, vurderes separat i samarbejde med en ekspert inden for det pågældende område. I vurderingen indgår aldrig: - Sentimental værdi, tabt arbejdsfortjeneste eller værdi af eget arbejde i forbindelse med en ejendel D.4 Aflæggelse af besøg hos et barn på et hospital Hvis et barn under 18 skades i en dækket ulykke og er nødt til at blive indlagt på et hospital på et sted væk fra det hjemlige område, dækker forsikringen rimelige rejseudgifter for et familiemedlem ved brug af det billigste transportmiddel plus rimelige overnatningsomkostninger i forbindelse med aflæggelse af besøg hos det skadede barn. Erstatningsbeløbet for hver personskade ved en ulykke er begrænset til maksimalt 200 pr. måned i maksimalt seks (6) måneder. Generelle undtagelser og begrænsninger for D.1 D.4 Der ydes ikke erstatning for en ulykke, De kommer ud for ved at deltage i farlige aktiviteter, så som: - En forud annonceret sportskonkurrence eller træning specifikt arrangeret til en sådan begivenhed - Hang-gliding, bungee jumping, skydiving, flyvning med varmluftsballon eller gliding - Bjergklatring eller andre aktiviteter, som kan kaldes en ekspedition - White-water rafting - Alpint skiløb uden for pisterne - Svømning med snorkel Ligeledes er følgende ikke dækket: Udgifter ved en ulykke, som er sket grundet fysisk arbejde udført som del af et erhverv eller en profession Udgifter til en ulykke, der skyldes, at De bevidst har udsat Dem selv for en åbenbar risiko for at komme til skade Sundhedspleje, behandling, rejse eller andre udgifter, som skyldes et forudgående behov for sundhedspleje på det tidspunkt, hvor turen blev påbegyndt, eller hvor et sådant behov med rimelighed måtte forventes at ville opstå under turen Udgifter til ophold på et spa-sted eller et sanatorium eller privat sundhedspleje Udgifter ved en ulykke, som forårsages af en alvorlig psykiatrisk sygdom, under påvirkning af alkohol eller andre rusmidler, bedøvelsesmidler eller narkotika Udgifter, der opstår ved rutinemæssige helbreds- og tandundersøgelser Udgifter ved selvmord, selvmordsforsøg, en strafbar handling eller deltagelse i et slagsmål, som ikke kan fortolkes som selvforsvar

6 Udgifter, som kan erstattes gennem andre kilder ifølge lovgivningen, andre lovregler, konventioner, EU-aftaler, forsikringspolicer eller hæftelser for skadeserstatning E.1 Erstatning ved død Erstatning ved død betales, hvis en ulykke, som sker inden for campingpladsens område eller under en aktivitet, der overvåges af en leder og er arrangeret af campingpladsen, medfører dødsfald inden for tre (3) år. Erstatningsbeløbet er Medmindre SOLID har fået anden besked, vil modtagerne (i nævnte rækkefølge) være ægtefælle, børn med lige andele, forældre med lige andele. Hvis afdøde er et barn, vil erstatningsmodtagerne være forældrene i lige andele. E.2 Erstatning ved invaliditet Der kan udbetales invaliditetserstatning, såfremt der er sket en ulykke inden for campingpladsens område eller under en aktivitet, der overvåges af en leder og er arrangeret af campingpladsen, og denne medfører varigt mén inden for tre (3) år, og der er gået mindst tolv (12) måneder siden ulykken. For at erstatningen skal kunne udbetales, skal méngraden være mindst 20 %. Ydelsen består af et engangsbeløb svarende til den del af , som méngraden udgør, og beløbet udbetales, så snart méngraden er endeligt fastslået. Hvis méngraden er mindst 50 %, udbetales erstatningen som et engangsbeløb svarende til den del af , som méngraden udgør. Hvis personen er 65 eller derover, begrænses erstatningen til et engangsbeløb svarende til den del af , som méngraden udgør. Erstatning ydes kun for følger, som direkte skyldes personskaden ved ulykken og som ikke vedrører nogen forud eksisterende fysisk defekt. Méngraden fastsættes ud fra den svenske forsikringsbranches fælles statistiske tabel Fastsættelse af invaliditetsgrad. Hvis flere kropsdele er skadet i en og samme ulykke, baseres den maksimale erstatning, der ydes, på en skønnet méngrad på 100 %. Den endelige opgørelse af skaden foretages først, når invaliditeten er konstateret, og tilstanden er varig. Dog kan der ske udbetaling af et forskudsbeløb. Tekniske hjælpemidler ved invaliditet Der ydes erstatning på i alt til dækning af rimelige udgifter til tekniske hjælpemidler, hjemmehjælp og andre foranstaltninger, der har til formål at mildne invaliditetstilstanden. Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der kan ydes erstatning til tekniske hjælpemidler ved invaliditet: - De skal være ordineret af en læge - Der modtages ikke erstatning i henhold til en anden forsikringspolice, en lov eller lovregel - Udgifterne er forud godkendt af SOLID

7 Generelle undtagelser og begrænsninger for E.1 og E.2 Der gælder de samme begrænsninger for E.1 og E.2 som for D.1 D.4 ovenfor. F. Ansvarsdækning for en person uden egen ansvarsforsikring Forsikringen dækker kun en gæst på campingpladsen, som ikke har egen ansvarsforsikring. Hvis en gæst under sit ophold på campingpladsen forårsager personskade eller tingskade ved hensynsløs adfærd, kan der betales erstatning på op til til dækning af de skader, som gæsten findes at være ansvarlig for. Forsikringen dækker kun en gæst, som ikke har egen ansvarsforsikring, og kun i det omfang gæsten rejser som privatperson. Hvis gæstens egen ansvarsforsikring har en dækningsgrænse (maksimumdækning) på mindre end , dækker forsikringen forskellen mellem gæstens egen ansvarsforsikrings maksimumgrænse og , såfremt gæstens forsikringsselskab har betalt den maksimale erstatning. Forsikringen har en selvrisiko på 5 % af erstatningskravet, dog ikke under 100. Der ydes fuld erstatning på betingelse af, at SOLID eller selskabets repræsentant først gives mulighed for at: - Undersøge, om der foreligger erstatningsansvar over for tredjemand - Forhandle med den part, der kræver erstatning - Repræsentere gæsten i en eventuel retssag. SOLID er dermed også ansvarlig for de advokatomkostninger, der opstår Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Tab eller personskade forårsaget af en gæst med forsæt eller i forbindelse med en strafbar handling, som gæsten udfører Ansvar for skader i henhold til en kontrakt eller et tab eller en personskade, for hvilke gæsten kan blive holdt ansvarlig som ejer af en ejendom eller en lejlighed eller som indehaver af et boliglejemål eller erhvervslejemål Skader, som gæsten pådrager sig som ejer, fører eller bruger af et motorkøretøj og anhænger Skader, som gæsten pådrager sig som ejer, fører eller bruger af et vandbårent eller luftbårent transportmiddel Skader på ejendele, som tilhører gæsten Materiel skade, for så vidt denne skade er dækket af en hovedforsikring Skader på ejendele, som gæsten har erhvervet, lejet eller lånt, eller kun har haft forbindelse med rent midlertidigt Skader i forbindelse med gæstens udøvelse af et erhverv eller en profession, officielle pligter eller anden lønnet beskæftigelse Skader, som gæsten har påtaget sig en hæftelse for, som ligger ud over gældende lovgivning om hæftelse Tab eller personskade, som gæsten har påført en nær slægtning Tab, tingsskade eller personskade påført af et motorkøretøj

8 G. Dækning af advokatomkostninger Forsikringen dækker nødvendige og rimelige udgifter til retssager i forbindelse med tvister eller straffesager, hvor De som privatperson og deltager i turen er blevet involveret under Deres ophold på campingpladsen. Den maksimale forsikringsdækning er Denne erstatning udbetales fuldt ud på betingelse af, at De først giver SOLID eller selskabets repræsentant mulighed for at godkende Deres valg af advokat. Undtagelser Der ydes ikke erstatning for udgifter, som ifølge loven, en retslig dom, en aftale eller anden ordning skal betales af andre. Ligeledes ydes der ikke erstatning for omkostninger, som hidrører fra eller skyldes Forretningstransaktioner eller ejerskab af fast ejendom En kontrakt eller ordning mellem Dem selv og en anden part om overdragelse af rettigheder eller pligter til tredjemand Den kendsgerning, at De er ejer, fører eller bruger af et motorkøretøj eller et vandbårent eller luftbårent transportmiddel Et tab eller en personskade, som De har forårsaget med forsæt eller i forbindelse med en strafbar handling, som De har begået Et såkaldt betinget gebyr eller en retssag, hvor udgiften afhænger af resultatet Anliggender vedrørende familieret En straffesag, hvor De er anklaget H. Anmeldelse af en skade Når der er sket et tab, skal der snarest muligt gives meddelelse herom. Alle erstatningskrav skal opdeles i punkter, og de dokumenter, der skal anvendes til at vurdere anmeldelsen, så som købskvitteringer eller lægeerklæringer osv., skal indsendes sammen med skadesanmeldelsen. Sidstnævnte skal ligeledes indeholde en udtømmende redegørelse for de omstændigheder, under hvilke tabet skete. Såfremt der forefindes en anden forsikringspolice, som dækker det samme tab, skal nærmere oplysninger herom medsendes skadesanmeldelsen. Eventuelle beskadigede genstande skal opbevares, så de eventuelt kan kontrolleres. Såfremt disse regler eller andre instrukser givet i forbindelse med behandling af skadesanmeldelsen ikke opfyldes, kan den erstatning, der kan ydes for skaden, nedsættes i overensstemmelse med de i branchen gældende regler. Tvist om værdien af en skade Hvis skaden vedrører personlige ejendele, er vurderingsreglerne i policens vilkår og betingelser altid gældende i første omgang. Såfremt værdien er omtvistet, skal der anmodes om en erklæring fra en valuar. Valuaren skal være autoriseret af det svenske handelskammer eller en tilsvarende europæisk organisation. Udgifterne til en sådan vurdering for forsikringstageren er 50 plus 10 % af selvrisikoen, men dog ikke over halvdelen af valuarens honorar. Såfremt valuaren når frem til et højere beløb end det beløb, som SOLID havde fastsat, betales hele udgiften til vurderingen.

9 Regres Forsikringsselskabet forbeholder sig ret til at søge regres for erstatning, som er udbetalt, fra den, der er ansvarlig for tabet eller skaden, i det omfang en sådan erstatning er udbetalt. Den svenske lov om forsikringskontrakter Forsikringen er underkastet svensk lov og værneting. Ud over forsikringens vilkår og betingelser er bestemmelserne i forsikringskontraktloven gældende. Forsikringsselskab Forsikringsselskabet for denne forsikring er SOLID Försäkrings AB. Fremgangsmåde ved skadesanmeldelse Hvis der er sket et tab, skal dette snarest muligt meddeles receptionen på campingpladsen. Man kan også bestille en skadesanmeldelse der. Skadesanmeldelsen skal sendes til: SOLID Skadeavdelning (skadeafdeling) TMP-access AB Sveavägen 159 SE Stockholm, Sverige Tlf.: +46 (0) I tilfælde af en ulykke eller sygdom i udlandet eller i andre tilfælde, hvor der er brug for omgående hjælp, bedes De kontakte SOLID s nødcenter på +46 (0) Centret yder bistand døgnet rundt. Sagsgennemgang Hvis De ikke er tilfreds med erstatningen, bør De i første omgang bede om at få sagen gennemgået af den person, der har behandlet Deres skadesanmeldelse. Der kan være sket misforståelser eller der kan være opstået nye omstændigheder. Såfremt De stadig er utilfreds, har taksatoren pligt til at gennemgå Deres sag. Ønsker De at få sagen gennemgået af en ekstern part, kan De henvende Dem til følgende organisationer: Det svenske forbrugerklagenævn Nævnet undersøger klager fra privatpersoner uden beregning. Adresse: PO Box 174, SE Stockholm, Sverige. Tlf.: +46 (0) Byretten Desuden kan De altid henvende Dem til en byret for at få en sag gennemgået. Almindelig retshjælp kan hjælpe med at dække udgifterne til en retssag, forudsat at De opfylder de indkomstmæssige betingelser. Retshjælpen i Deres egen indboforsikring kan også være til hjælp.

10 Det svenske forbrugerforsikringsbureau Dette bureau drives i fællesskab af forsikringsselskaberne, det svenske finanstilsyn, samt det svenske forbrugerråd. Bureauet undersøger ikke sagen, men har til opgave at give råd og hjælp om forskellige forsikringsanliggender uden beregning til privatpersoner og i nogle tilfælde handlende. Adresse: Klara Norra Kyrkogata 33, SE Stockholm, Sverige. Tlf.: +46 (0) Fax: +46 (0)

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE TILLYKKE MED DIN NY BRILLE Du får en brilleforsikring med kvit og frit FORSIKRING TILLYKKE MED DIN NY BRILLE DU FÅR EN BRILLE- FORSIKRING MED KVIT OG FRIT Forsikringen dækker: Pludselige udefra kommende

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Forsikringsvilkår Camping Key Europe 1. HVEM GÆLDER FORSIKRINGEN FOR? 2. HVORNÅR GÆLDER FORSIKRINGEN?

Forsikringsvilkår Camping Key Europe 1. HVEM GÆLDER FORSIKRINGEN FOR? 2. HVORNÅR GÆLDER FORSIKRINGEN? Forsikringsvilkår Camping Key Europe Gældende fra og med 1. januar 2015. Forsikringsgiver for denne forsikring er ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Europeiska ERV er under tilsyn af Finansinspektionen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for skoleelever ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i institutionen? Kommunerne gør et stort

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING Vær venlig at give så udførlige oplysninger som muligt, når du udfylder denne formular. Hvis der ikke er plads nok at skrive på i en rubrik, beder vi dig fortsætte på

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket 2014 1 Hvad er en ulykkesforsikring? En ulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke. Det er en kollektiv

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikring for skoleelever

Forsikring for skoleelever Forsikring for skoleelever Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? Forsikring for skoleelever En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik viser,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 13/06 afsagt den 14. august 2006 ****************************** REJSEMÅL Antalya, Tyrkiet. 7. 21.9.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 3404 kr. Ødelagt bagage på hjemrejsen.

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i de kommunale institutioner? Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

hjælpeguide når ulykken er sket...

hjælpeguide når ulykken er sket... hjælpeguide når ulykken er sket... Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2018 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD?

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? 18. JUNI 2010 NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? Sø- og Handelsretten har i en ny dom fastslået, at også ved all risks forsikring skal forsikringstageren løfte bevisbyrden for, at

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere