Partnering - kontrakttype og samarbejdsformer. Aalborg Universitet Onsdag den 11. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnering - kontrakttype og samarbejdsformer. Aalborg Universitet Onsdag den 11. marts 2015"

Transkript

1 Partnering - kontrakttype og samarbejdsformer Aalborg Universitet Onsdag den 11. marts 2015

2 Program Del 1 1. Indledning og præsentation af gæsterne, 15. min. v. Aarhus Vand 2. Bygherrens overvejelser i forhold til kontraktformer, 45. min. v. Aarhus Vand - Ramme- og partneringaftaler - Konceptet for et partneringsamarbejde og indholdet i en partneringaftale - Hvordan er udbudsformen og udbudsprocessen 3. Partnering set fra én af de bydende, 10. min min v. EnviDan og VAM - risici, indtjeningsmuligheder, forretningsstrategi og virksomhedsvisioner/værdier 4. GRUPPEARBEJDE a) Hvad er gode mål og målemetoder, som understøtter denne samarbejdsform? (15. min) b) Hvilke incitamenter er gode drivere for et længerevarende samarbejde? (15. min) c) Opfølgning og præsentation af gruppearbejdet (10. min) PAUSE 10 min

3 Program Del 2 5. Gennemgang af et typisk anlægsprojekt med fokus på entrepriseledelse, 60. min. v. Envidan og VAM Planlægning Kort intro til opgaverne i planlægning Projektering og udførelse Gennemgang af aktiviteterne fra projektering til aflevering. Projektorganisering Rollefordeling og ansvarsområder ( eks. egenkontrol og sparring i stedet for traditionelt tilsyn) Procesplan med svømmebaner Fælles tids- og aktivitetsplan Tjekliste herunder risikovurdering, sikre høj kvalitet hver gang, miljø- og arbejdsmiljøvurdering Hvordan holder vi byggemøde (portefølgestyring af mange projekter, fælles gennemgang af kommende kritiske aktiviteter, økonomistyring m.m) 6. Udvikling og løbende forbedringer mellem 3 entreprenører, 20. min. v. Aarhus Vand - Hvordan sikre vi os, at vi når målene for partnerskabet? - Udviklingsplan og tilhørende handlingsplaner for vi viser eksempler på handlingsplaner 7. GRUPPEARBEJDE hvis vi får tid v. Aarhus Vand a) Hvad kan I se/foreslå at mulige forbedringer (input til handlingsplaner)? 20 mim b) Opfølgning og præsentation af gruppearbejdet (10. min) 8. Afrunding hvilke resultater har vi opnået ved at arbejde på denne måde (10. min. v. Alle/Aarhus Vand)

4 Hvem er Aarhus Vand A/S o o o Aarhus Vand er en selvstændig virksomhed ejet af Aarhus Kommune. Aarhus Vand er organiseret med en direktion, en bestyrelse og en generalforsamling. Aarhus Vand har 196 ansatte og en samlet omsætning på 600 millioner kroner om året. Drikkevand Vi leverer vand til kunder og producerer årligt 16 mio. m3 vand. 19 kildepladser Omkring 100 indvindingsboringer 10 vandværker 10 højdebeholdere 1 vandtårn km ledningsnet afregningsmålere

5 Truelsbjerg Vandværk

6 Hvem er Aarhus Vand A/S Spildevand Vi afleverer og renser spildevandet fra kunder svarende til ca. 35 mio. m3 vand årligt. Vi råder bl.a. over: 9 renseanlæg, der i perioden frem til 2015 reduceres til 4 anlæg 130 pumpestationer, et antal som øges de kommende år km hovedledningsnet stikledninger 363 overløbsbygværker 10 spildevandsbassiner 225 separate regnvandsbassiner

7 Hvad laver vi i Aarhus Vand skaber miljø med vand

8 Hvad laver vi i Aarhus Vand - klimatilpasning

9 Hvad laver vi i partnerskabet - klimatilpasning

10 Klimatilpasning, København og Lystrup FØR EFTER

11 Hvad laver vi i partnerskabet - planlægning

12 Hvad laver vi i partnerskabet - Opgravning

13 Hvad laver vi i partnerskabet - Opgravning

14 Hvad laver vi i partnerskabet - Foring

15 Hvad laver vi i partnerskabet - Pumpestationer

16 Bygherrens overvejelser i forhold til kontraktformer, 45. min. v. Aarhus Vand - Ramme- og partneringaftaler - Konceptet for et partneringsamarbejde og indholdet i en partneringaftale - Hvordan er udbudsformen og udbudsprocessen

17 Vores PARTNERING tids-rejse Et langt fokuseret forløb Kloaksanering Kloaksanering Vand fornyelse Opmåling Enkeltstående projekter - bassin No-Dig stikledninger 3-årig rammeaftale 4 årig ramme- og partneringaftale for Kloaksaneringsprojekter - Planlægning (2) - Opgravning (2) - No-Dig (1) 6 årig ramme- og partneringaftale for Kloaksaneringsprojekter - Planlægning (2) - Opgravning (3) - No-Dig (1) - Pumpestationer (1)

18 Hvad ønsker vi at opnå? Partnerskabet: Internt i afdelingen: Reducere omkostningerne flere m. sanerede ledninger inden for samme budget Opnå en kontinuerlig høj kvalitet Samarbejdsrelationer med et langsigtet fokus - giver mulighed for fælles udvikling, optimering og strukturering Et socialt og fagligt udviklende samarbejde En sund forretnings- og incitamentsmodel for alle parter Borgerinformation og god kundeservice At skabe en ny samarbejdskultur i branchen At være en professionel samarbejdspartner: Faglig sparringspartner Kompetenceløft på faglighed, projektledelse, proces- og strategiforståelse Ny organisering, faglig teamstruktur, undgå PL sårbarhed Fælles metoder, styringsværktøjer og standarder Vi bliver klædt på til at facilitere processer inden for lean-, strategi, forandringer, innovation m.m

19 Partnering, hvordan? Et fælles team Fælles mål Et fælles projekt God borgerservice Miljø og energi Løbende (proces) optimering Videndeling Den rigtige løsning første gang! Fælles læringsmiljø

20 Partneringaftalen er en samarbejdsaftale som bygges ovenpå en rammeaftale Rammeaftalerne bygger på det juridiske grundlag: Planlægning: ABR89 Projektering og udførelse: ABT93 Foring: AB92 TV-inspektion: AB92 Opmåling: ABR89 Pumpestation: ABT93 I partneringaftalen beskrives: Økonomi, - Over-/underskudsdeling - Vision, mål og målopfyldelse Forventninger til fælles udvikling (tilbudsgrundlaget) - organisering - i teams og på tværs af teams - teknologi, effektivisering, udførelsesmetode - aktiviteter til målopfølgning - løbende forbedringer og innovation Samarbejdeformen

21 Udbud i vandselskaber Spildevandsselskaber Udbudsdirektivet og Tilbudslovens afs. I +II Vandselskaber Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Tilbudslovens afs. I Spildevands- og vandselskaber Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Tilbudslovens afs. I Tærskelværdier Tilbudslovens afsnit I Underhåndsbud > kr. < kr. Licitationer > kr. < kr. Udbudsdirektivet Tjenesteydelser og varekøb Bygge- og anlægsopgaver > kr. > kr. Tilbudslovens afsnit II Annonceringer> kr. < kr. Forsyningsvirksomhedsdirektivet Tjenesteydelser og varekøb > kr. Bygge- og anlægsopgaver > kr.

22 Udbudsproces et halvt år pr. udbud Tidsplanen indeholder hovedaktiviteterne: Annoncering (EU-udbudsbekendtgørelse) Prækvalifikation Udsendelse af udbudsmateriale Tilbudsperiode, inkl. orienteringsmøde Forhandlingsrunde nr. 1 (møde med samtlige tilbudsgivere) Tilbudsperiode (udarbejdelse af revideret tilbud) Modtagelse af revideret tilbud Evt. Forhandlingsrunde nr. 2 Stand-still periode Kontrahering

23 Få valgt de rigtige samarbejdspartnere med den rette indstilling og vilje til partnering EU-udbud

24 Organisering

25 Organisering

26 vigtigt at være tydelig i sine budskaber Vision Hvor vil vi hen Vi respekteres af borgerne som professionelle og miljøbevidste. Vi leverer tilpasningsparate løsninger og driver en sund forretning. Det løfter vi i et engageret partnerskab, der drives af udvikling og åbenhed med det mål at være branchens førende.

27 Strategi Mission, mål, vision 27

28 Hvad indeholder partneringsamarbejdet Rammeaftale plus Partneringaftale med følgende elementer: Projektøkonomi Fælles mål Løbende forbedringer i fællesskabet Innovation i fællesskabet - Deling af overskud og underskud - Økonomi - Borgere - Miljø og energi - Samarbejde - Kvalitet - Metoder - Arbejdsgange - Produkter - Indkøbsaftaler - Løsninger - Produkter - F&U 28

29 Projektøkonomi Principskitse for over-/underskudsdeling på projekter Eks. Projektøkonomi, fornyelse opgravning 29

30 Årlig opgørelse 30

31 Løbende forbedringer Løbende forbedringer Hvert år udarbejdes handlingsplaner, som har til formål at sikre, at vi i fællesskab udvikler vores arbejdsmetoder, arbejdsgange og processer. Handlingsplanerne skal understøtte partnerskabets mål og vision. Oversigt Økonomi 2010 Handlingsplan 1 Handlingsplan 2 Handlingsplan 3 Handlingsplan Handlingsplan xx Handlingsplan xx Handlingsplan xx Vision Vision borgere Energi og Miljø Samarbejde Oversigt for det samlede partnerskab Kvalitet Pumpesta. Planlæg. Foring. Opgr. 31

32 Fælles koncept for Tids- og aktivitetsplan Løbende forbedringer o o o o o o o o o o o Kontinuitet i arbejdet Optimalt procesflow ( minimering af stop/fejl) Brug af samme arbejdshold/mandskab Mulighed for indflydelse i valg af tekniske løsninger og udførelsesmetoder Indflydelse på opstartstidspunktet udnytte stille perioder Projektbank Skuffeprojekter Fælles sharepoint platform fælles webhotel til projektfiler Fælles Kommunikationsindsats - informationsbreve, borgermøder præsentationer, spørgeskemaundersøgelser m.m. Fælles projekthåndbog Fælles udviklings-værktøjskasse: Lean, innovation m.m. Fælles it-udvikling: tv-server, fotoregistrering i marken Kassebeholdning i Projektbanken, workshop 2012 No-Digprojekter Opgravningsprojekter 56 mio. kr. 269 mio. kr.

33 Organisering af projekt- og udviklingsarbejdet 7 Delpartnerskaber PLAN. I OPG. I NO-DIG PST. Projektgennemførelse Kloaksaneringsprojekter PLAN. II OPG. II OPG. III 4 Team Vision, mål og udviklingsarbejde PLAN. I OPG. I NO-DIG PST. Udviklingsplan Målgennemførelse PLAN. II OPG. II Timeouts OPG. III Det overordnede partnerskab Årlig workshop PLAN. I OPG. I NO-DIG PST. PLAN. II OPG. II OPG. III

34 Strategi med vision og mål Årlig målopfyldelse Planlægning Opgravning Foring Pumper Økonomi 10 % effektivitet Kvalitet 100 års levetid Miljø og Energi Mindst 2% CO2 reduktion årligt Borgere Mindst 85 % tilfredshed parterne imellem Samarbejde Mindst 90 % tilfredshed parterne imellem Vision: Vi respekteres af borgerne som professionelle og miljøbevidste. Vi leverer tilpasningsparate løsninger og driver en sund forretning. Det løfter vi i et engageret partnerskab, der drives af udvikling og åbenhed med det mål at være branchens førende.

35 Årlig målopfølgning Rådgiver 1 Økonomi Rådgiver 2 Planlægning Kvalitet Entreprenør 1 Opgravning Pumpestation Miljø og Energi Overordnet Incitamentspulje Entreprenør 2 Entreprenør 3 Foring Borgere Entreprenør 4 Samarbejde Pumpeleverandør Foring, entreprenør

36 Der bliver igen i år en flot udbetaling til alle! Der udbetales nemlig kr. af incitamentspuljen for BSC-mål til hver af de 7 partnere i år. TILLYKKE!!

37 Vores PARTNERING tids-rejse Et langt fokuseret forløb Kloaksanering Vand fornyelse Opmåling Vi fortsætter med partering

38 Partnering set fra én af de bydende, 10. min min v. EnviDan og VAM - risici, indtjeningsmuligheder, forretningsstrategi og virksomhedsvisioner/værdier

39 Hvem er EnviDan? 177 ansatte, rådgiver, der ikke går af vejen for en totalentreprise

40 What s in it for EnviDan? Partnering i Aarhus Vand er en suveræn reference! Sidste år løste vi 1785 projekter for 285 kunder. For at vinde projekterne skal vi have gode referencer Partnering i Aarhus Vand er udvikling af medarbejderne! Ambitiøst projektmiljø, hvor der stilles krav og formuleres tydelige mål, men det sker i en åben og tillidsfuld atmosfære, hvor deltagerne inspirer hinanden Partnering i Aarhus Vand er udvikling af nye produkter og processer Markant fokus på innovation i Aarhus Vand har været en vigtig inspirationskilde for vores eget setup omkring innovation. Partnering i Aarhus Vand er en fornuftig forretning for alle parter Vi er ikke inde med prangende priser, men gennem en incitamentsstruktur belønnes vi for at optimere processerne. Samtidig holder vi hjulene i gang og samlet set bliver det til en fornuftig forretning.

41 Hvordan passer partnering i EnviDans Visioner og strategier?

42 Hvem er VAM A/S? Vi er 125 medarbejdere med høj arbejdsglæde og med skarpt fokus på den enkelte opgave

43 Overvejelser vi har gjort os inden vi bød på opgaven og År Tilbudsfasen Vi prøvede at afdække de risici og muligheder som vi vurderede relevante ved indgåelse af en rammeaftale i partnering Risici: Medarbejder kompetencer Materiel kapacitet Tilbudspriser 2010 m. 10% prisreducering Procesoptimering med min. 10 % over 6 år Underskudsdeling Vil Bygherren partnering fuldt ud, dvs. 100% Oplevelse efter godt 5 år: 100 % dedikeret og engageret bygherre Kontinuitet i projektudførelsen (12 måneder/år) Flere kompetencer in-house Incitamentsmodellen virker Innovations- og udviklingsprocesser af produkter og processer Større arbejdsglæde Muligheder: Understøtter vores udviklingsplan En samarbejdsform baseret på ordenlighed Udvikling af kompetencer fagligt og personligt Booste vores udviklingsplan Kontinuitet i vores årsproduktion i 6 år Kontinuitet i produktion = nemmere bestyrelse Mulighed for udvikling af materiel/maskinpark Mulighed for innovation og udvikling Mulighed for overskudsdeling En samarbejdskultur der understøtter virksomhedens kultur og derved større trivsel/arbejdsglæde En fantastisk god reference

44 Udviklingsplan for VAM A/S 1. MISSION VAM er leverandør af alle former for entreprenørarbejde udført ved ordentlighed 4. STRATEGIER 3. MÅL IT-udvikling 1 2. Certificering 2 3. Kalkulation 3 4. Lærlinge- og mentorkoncept 4 5. Empowerment 5 6. Service 6 7. Innovation og udvikling Ledelse 7 9. Indkøb Driftsøkonomi Kundetilfredshed Organisation og HR Arbejdsglædemåling Intern kommunikation og videndeling Segmentering Geografisk ekspansion Markedsføring og salg Ekstern kommunikation VISION I 2018 er VAM inviteret til at give bud på alle former for entreprenørarbejde i området mellem Djursland, Aarhus, Randers, Viborg, Silkeborg, Horsens, Vejle og Aalborg - fordi kunderne ved, at vi udfører opgaverne ved ordentlighed. Kunder: En tilfredshedsgrad på 90 % - svarende til en meget høj kundetilfredshed Økonomi: En omsætning på 210 mio. kr.15 mio. kr. i overskud og en soliditet på minimum 45 % Medarbejdere: En arbejdsglæde på 80 % - svarende til en meget høj arbejdsglæde 6. KRITISKE SUCCES FAKTORER 2014 Skabe sig tid 2015 Holde fokus 5. TEAMRESSOURCER Der er udpeget en ansvarlig og et team til at beskrive handlingsplanen for hver strategi.

45 1. GRUPPEARBEJDE a) Hvad er gode mål og målemetoder, som understøtter denne samarbejdsform? (15. min) b) Hvilke incitamenter er gode drivere for et længerevarende godt samarbejde? (15. min) c) Opfølgning og præsentation af gruppearbejdet (10. min)

46 Opsamling på gruppearbejdet mål og målemetoder 1. Målemetoder, sammenligning med historiske priser 2. Måle kompetencer og løft? 3. Forventningsafstemning, whats in it for me 4. Fokus på trivsel, sammenhæng med økonomi, måle på trivsel 5. Socialistisk samarbejde? Ansvarsplacering muligheder? 6. Fokus på gulerødder 7. Gensidig incitamenter, god til at kommunikere og løse konflikter 8. Måle på tekniske parametre 9. Måle på innovation? Sammenligne med andre virksomheder 10. Totaløkonomi herunder driftsfasen 11. Tillid mellem parter, barriere? 12. Udførelsesplan, løfte hinandens kompetencer, hvordan gøres det? Kompetenceplan på tværs af partnere?

47 Opsamling på gruppearbejdet - incitamenter 1. Socialt engagement 2. Forståelse for egen rolle og bidrag i fælleskabet, ejerskab i projektet vigtigt at tænke ind, den enkelte ansvar fortsat i fokus 3. Fremtidige samarbejdsmuligheder er et incitament 4. Stor fokus på prækvalifikation 5. Personlig anerkendelse, belønning af folk, måske nye ansvarsområder. Find ud af, hvad der driver den enkelte 6. Yderligere kompetencer tildeles som belønning 7. Gentagelseseffekt, dygtiggørelse, komme i dybden med et område, det gode CV 8. Virksomheden anerkendes i branchen, branding, værdifuld reference 9. Innovation sammen med andre firmaer løfter det enkelte firma

48 Gennemgang af et typisk anlægsprojekt med fokus på entrepriseledelse, 60 min. v. Envidan og VAM Planlægning Projektering og udførelse Gennemgang af aktiviteterne fra projektering til aflevering. Projektorganisering Rollefordeling og ansvarsområder ( eks. egenkontrol og sparring i stedet for traditionelt tilsyn) Procesplan med svømmebaner Fælles tids- og aktivitetsplan Tjekliste herunder risikovurdering, sikre høj kvalitet hver gang, miljø- og arbejdsmiljøvurdering Hvordan holder vi byggemøde (portefølgestyring af mange projekter, fælles gennemgang af kommende kritiske aktiviteter, økonomistyring m.m)

49 Gennemgang af et typisk anlægsprojekt med fokus på entrepriseledelse (60. min. v. EnviDan og Per Aarsleff) Bedste mand til jobbet!

50 Udarbejdelse af kloaksaneringsplan Følger som udgangspunkt projekthåndbogen

51 Gennemførelse af kloaksaneringsprojekter Indlæsning og gennemgang af modtagne TV inspektioner Tilretning Tilbagemelding om mangler supplerende TV Indlæsning af mangler Udarbejdelse af oplandsplan Når databasen og oplandsplan er ok indlæses den i Mike Urban Opsætning af hydraulisk model

52 Modelberegninger Er funktionskriterierne overholdt? Hvor er de begrænsende ledninger? Respons overfor klimaforandringer Analysere projekt forslag Belyse miljøeffekter

53 Afholdelse af hydraulik camp Her gennemgås problemplanen og løsningsforslag modelleres og analyseres i fællesskab mellem Aarhus Vand og rådgiver Hydraulikskema opdateres med aftaler

54 Indsamling af viden om status for saneringsplanens oplande Spørgeskemaundersøgelse hos borgerne Driftspersonalets erfaringer Gennemgang af vejnavnearkiv Gennemgang af byggesagsarkivet Gennemgang af bygværksakivet TV-inspektioner Eks. geotekniske undersøgelser Eks. miljøtekniske undersøgelser Fredninger Planforhold Hydrauliske undersøgelser

55 Eksempel på overvejelser Separering men først på 60 årig sigte Bibeholdelse af fællessystem indtil separering er relevant Løsninger skal sikre tilfredsstillende funktion som minimum indtil næste saneringsplan udarbejdes (20-25 år) Valg eller fravalg af klima sikkerhedsfaktorer

56 Hvad siger entreprenøren, er det en god plan?? Bygbarhed Økonomi Miljøkonsekvenser Drift

57 Tommy tager over Planlægning Overdragelse af projekt til Udførelse Projektering & udførelse Projektorganisering Planlægningsmøde og fysisk gennemgang i marken Rolle- og ansvarsfordeling Risikovurdering ift. kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, borger Gennemgang af fælles Tids- og aktivitetsplan Procesplan med svømmebaner (afviger projektet i forhold til ideal) Ledningsejer-møde, trafikmøde Detailprojektering (dynamisk projektering) Udarbejdelse af Target Borgermøde Projektopstartsmøde m. timelønnede Projektudførelse Bygge- og sikkerhedsmøder Løbende risikovurdering og økonomistyring Løbende borgerkontakt Aflevering af projekt

58 Organisation Delpartnerskabsaftale II Opgravning Aarhus Vand: VAM: Projektledelse Morten Ø. Nielsen Holger C. Dybdahl Tommy Thuesen Landmåler Internt i VAM Rådgiver Orbicon Projektleder trainee Kristian Høegh Projektleder Thomas Sørensen Projektleder Peter Andersen Projektleder Peter Riis Projektleder Thomas Mogensen Projektleder Keld Jensen Team Team Team Team Team Team Team Team Team

59 Roller Projektchef Har det overordnede ansvar for rammeaftalen (sammen med bygherren) Herunder Tidsplan Fælles kurs Økonomi Prioritering af projekter Projekteringsmøder Borgermøder Byggemøder (Kritiske aktiviteter TA-plan) Projekteringsmøder Overordnet ansvar for indkøb af varer og UE Vidensdeling- og strategimøder (Timeout) Standardisere/ensrette projektledere Fordeler projekter

60 Roller Projektleder Har ansvaret for projektets udførelse Detailprojektering (Orbicon) Projekteringsmøde Planlægning Ledningsejermøde Trafikmøde Myndighedstilladelser Ressourcefordeling Bygge- og sikkerhedsmøder Personaleansvarlig Vidensdeling- og strategimøder (Timeout) Koordinere med borgerne inden/under udførelse Entreprenørmedarbejder Har ansvaret for korrekt udførelse Materialebestilling Aktiv deltagelse i den daglige projektplanlægning Kontakt til borgerne og erhvervsdrivende

61 Projektstyring 5 Projektledere projekter under løbende udførelse Hvordan styrer man så mange projekter på én gang? Mange møder? - Byggemøder - Projekteringsmøder - Sikkerhedsmøder Lange uoverskuelige tidsplaner? Håndtering af komplekse problemstillinger i en dynamisk hverdag

62 Projektstyring LEAN værktøjer De 7 strømme Sunde aktiviteter inden opstart i marken Skaber det værdi? De 5 S er: Simplificere brug kun de ressourcer som er nødvendige. Sortere holde orden Støv af lad ikke noget samle støv på ubestemt tid.(få afsluttet) Standardisere beskriv arbejdsgange og brug disse som standard. Selvdisciplin overhold fastsatte regler.

63 Procesværktøjer Procesflow - Svømmebaner TA- Plan tjeklisten

64 Svømmebaner

65 Svømmebaner - fortsat

66 Fotos fra den virkelige verden

67 Fotos fra den virkelige verden

68 Udvikling og løbende forbedringer mellem 3 entreprenører, 20. min. v. Aarhus Vand og VAM - Hvordan sikre vi os, at vi når målene for partnerskabet? - Udviklingsplan og tilhørende handlingsplaner for Vi viser eksempler på handlingsplaner

69 Løbende forbedringer Løbende forbedringer Hvert år udarbejdes handlingsplaner, som har til formål at sikre, at vi i fællesskab udvikler vores arbejdsmetoder, arbejdsgange og processer. Handlingsplanerne skal understøtte partnerskabets mål og vision. Oversigt Økonomi 2010 Handlingsplan 1 Handlingsplan 2 Handlingsplan 3 Handlingsplan Handlingsplan xx Handlingsplan xx Handlingsplan xx Vision Vision borgere Energi og Miljø Samarbejde Oversigt for det samlede partnerskab Kvalitet Pumpesta. Planlæg. Foring. Opgr. 69

70 Årshjul for Løbende forbedringer 70

71 Udviklingsplan: Opgravning TEAMRESSOURCER Ansvaret for den fælles udviklingsplan er pt. bygherrens/procesgruppens. 3. FÆLLES 4 MÅL Digital KS registrering, Tovholder er JOM, MF, VWB, THM, Simon, MAT 2. Nyt koncept Brænd biblen, Tovholder er MON + innovationsgruppen 3. Stikmaskine, Tovholder er HCD + innovationsgruppen 2. VISION: Vi respekteres af borgerne som professionelle og miljøbevidste. Vi leverer 4. tilpasningsparate løsninger Arbejdsmiljø. Hvordan spotter vi nærved ulykkerne, Tovholder er LAH, MON, SM, TMT, MF og driver en sund forretning. Det løfter vi i et engageret 5. CO2, Tovholder er VWB, MON partnerskab, der drives af udvikling og åbenhed med det mål at være branchens førende. Økonomi 10% effektivisering Kvalitet 100 års levetid Arbejdsmiljø Reg af 30 risikohændelser i hvert delpartnerskab Miljø og Energi 2% CO 2 reduktion 5. KRITISKE SUCCES FAKTORER 2013: Fokuser på få men vigtige handlinger 1. MISSION: At sikre, at kloaksystemet nu og i fremtiden fungerer til borgernes sundhed, tilfredshed og til gavn for miljøet

72 Eksempel på handlingsplan Kloaksanering Partnering Partnerskab: Handlingsplan: Formål: Opgravning HP 03 OPG 2013 Stikmaskinen Hvordan kan vi optimere fremdriften, så vi fordobler antal meter lagt hovedledning pr sjak pr dag, alle ydelser inkluderet fra start til slut? x Økonomisk effektivitet (10%) Borgertilfredshed (85%) x Kvalitet (100 års levetid) Samarbejde (90% tilfredshed) x Energi & Miljø (2% reduktion af CO2) Ledelsessystemer (leverandørstyring) Beskrivelse af aktiviteter/produkter: Baggrund Nærværende projekt er det ene af to projekter som skal understøtte ovenstående målsætning. Dette projekt omfatter udvikling/fremskaffelse af en stikmaskine der hurtigt kan etablere et stik fra hovedgrav til privat grund. (gerne uden opgravning på privat grund) Aktivitet Undersøgelsesfase: Indsamling af eksisterende /kendte metoder til etablering af stik. I de indledende arbejder har der været afholdt møde med Tracto Teknic. Afprøvning af georadar (et system til fastlæggelse af fremmede ledninger i traceet, dette er en vigtig forudsætning for etablering af stik uden opgravning) Muligvis afprøvning af nuværende metoder (hvis firmaer vil vise deres udstyr, uden beregning og uden at det vil skabe ventetid på igangværende projekter) Evt. af prøvelse af metode (egen eller eksisterende) på vores CSR projekt i Stavtrup, f.eks. metode hvor der bores et hul med en snegl og derefter skubbes et PE rør med endeprop ind i hul. Fasen afsluttes med et idekatalog/notat, med oplæg til hvad næste fase skal indeholde. Herunder tilhørende økonomi. Evaluering: Organisation og deltagere: Evaluering sker i arbejdsgruppen, og drøftes på fælles Time-Outs. Holger C. Dybdahl (Tovholder), Lasse Hansen, Knud, Thomas, Allan, Lars Merlin, Søren Møller Tidsplan: 2013 Økonomi: Budgetoverslag for projektet: Afholdes af partnerskaberne

73 Idéudvikling 3 stikmaskiner O p g r a v n i n g B o r i n g

74 udvikling, afprøvning, produktion VAM

75 udvikling, afprøvning, produktion Aarsleff

76 Følg partnerskabet og resultaterne på kloakpartner.dk eller Linked in

77 GRUPPEARBEJDE hvis vi får tid v. Aarhus Vand a) Hvad kan I se/foreslå at mulige forbedringer (input til handlingsplaner)? 20 min b) Opfølgning og præsentation af gruppearbejdet (10. min)

78 Afrunding hvilke resultater har vi opnået ved at arbejde på denne måde (10. min. v. Alle/Aarhus Vand)

79 Opnåede resultater de første 4-5 år Mål Økonomi 0-0,5% 3-3,9% 4,1-5,2% 5,4-8,4% Borgertilfredshed 74-89% 79-88% 81-89% 91% Energi CO2 reduktion ton ton >85+20 ton Kvalitet 7 fejl 5 fejl 3 fejl Samarbejde % 82% 84% 86% 100 % til 90 % PLAN. OPG NO-DIG PST.

80 Økonomiske resultater opnået i partnering 140 Procentuel prisudvikling ( ) på spildevand i Plan og Projekt - med udgangspunkt i

81 På et af vores styregruppemøder lavede vi en kort brainstorming på de resultater, som er skabt i partnerskabet. Her er et udpluk af, hvad bygherren og samarbejdspartnerne ser af forskellige resultater: Fjerne spildtid fra papirdokumentation til digital dokumentation Videnddeling på tværs af konkurrenceskel Værdistrømsanalyser og procesoverblik på projektet Positiv kundeoplevelse Branding af samarbejdet Danmarks største LAR-projekt (Risvang) sagt af Marina Berg, DTU Værdiskabelse igennem projektcamps med deltagelse af både rådgivere og entreprenører. Gensidig respekt for hinandens kompetencer Effektivisering økonomisk reduktion Klimatilpasningens og udvikling af nye saneringsprincipper - ABC ledninger i Lystrup Tænke i handlingsplaner og innovationsforløb Medvirket til at skabe intern arbejdsglæde i de deltagende virksomheder ved at være med til at arbejde i partnerskabet især blandt lederne. Færre konflikter. Næsten glemt AB 92. Fælles ansvar i projektet Projektet i fokus Færre funktionæromkostninger pr. omsat krone Solid produktionsplatform (sæsonudjævning) Projektpulje, fast projektteam Øget konkurrenceevne hos deltagerne/partnerne (både mellem rådgiverne, mellem entreprenørerne, mellem rådgiverne og entreprenørerne, og bygherren og rådgiverne/entreprenørerne). Nedbrydelse af barrierer. Det, som er hverdag her, er helt nyt hos andre. F.eks. workshops, bløde værdier, kultur, struktur. De giver en konkurrencefordel. Stjerner på skuldrene andre steder pga. den erfaring, vi har opnået her. Bedre tværfaglig forståelse, f.eks. mellem rådgivere og entreprenører Fælles styregruppe giver inspiration til nye processer hjemme i virksomheden. Bedre mulighed for at støtte op om og inspirere projektlederne Udvikling og opdatering af fælles projekthåndbog løbende ( projekthåndbog svarer til fagbeskrivelse) Afspærringsplaner udføres på et højt niveau vi har lagt en ny branchestandard Forbedret arbejdsmiljø på tværs, bedre struktur Struktur på målopfyldelse især hos projektlederne, som er blevet strategisk stærkere Udvikling af egne medarbejder som et resultat af en lang kontraktperiode Vi flytter grænser (nye metoder og teknologi til stikledninger) Suboptimering af rollefordeling den bedste udfører opgaven Helhedstænkning (drift, vand, spildevand) Hurtig reaktionstid fra problem til løsning, når det er påkrævet. Ingen positionering. Fokus på projektet

82 Tak for nu siger vi alle

Brunchmøde 17. juni 2013

Brunchmøde 17. juni 2013 Brunchmøde 17. juni 2013 Agenda for de næste 25 minutter 1. Hvorfor partnering hvad ønsker vi at opnå? 2. Hvordan gør vi 3. Hvilke resultater har vi skabt Vores PARTNERING tids-rejse Et langt fokuseret

Læs mere

Partnering - kontrakttype og samarbejdsformer. Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen Mandag den 9. marts 2015

Partnering - kontrakttype og samarbejdsformer. Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen Mandag den 9. marts 2015 Partnering - kontrakttype og samarbejdsformer Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen Mandag den 9. marts 2015 Program Del 1 1. Indledning og præsentation af gæsterne, 15. min. v. Aarhus Vand 2. Bygherrens

Læs mere

DIALOGMØDE 17. marts 2014 Kommende partnering- og rammeaftaler fra 2016. Aarhus Vand

DIALOGMØDE 17. marts 2014 Kommende partnering- og rammeaftaler fra 2016. Aarhus Vand DIALOGMØDE 17. marts 2014 Kommende partnering- og rammeaftaler fra 2016. Aarhus Vand Velkommen til orienterings- og dialogmøde! Vores nuværende aftaler på ledningssaneringsområdet indenfor både vand- og

Læs mere

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder Disposition 1. Omfanget af det fælles udbud 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder 4. Aftaleomfanget i de 3 forsyningsområder - mange rammetaler - én fælles

Læs mere

Innovation i hverdagen. Brunchmøde Torsdag d. 02. oktober v/peter Hjortdal

Innovation i hverdagen. Brunchmøde Torsdag d. 02. oktober v/peter Hjortdal Innovation i hverdagen Brunchmøde Torsdag d. 02. oktober v/peter Hjortdal Innovation i hverdagen Agenda Hvordan er AAV startet? Hvorfor ønsket om innovation? Hvordan har vi grebet det an? Hvordan innoverer

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Strategisk innovation i vandsektoren, erfaringer og hands-on. v. Karina Topp

Strategisk innovation i vandsektoren, erfaringer og hands-on. v. Karina Topp Strategisk innovation i vandsektoren, erfaringer og hands-on v. Karina Topp Karina Topp Aarhus Vand & Vandpartner 2 Vandselskabernes nye udfordringer Økonomisk effektivisering på både drift og investering

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Målopfyldelse v/ Peter Hjortdal og Karina Topp

Målopfyldelse v/ Peter Hjortdal og Karina Topp Målopfyldelse 2012 v/ Peter Hjortdal og Karina Topp Økonomi PLANLÆGNING Sikre at værktøj til prognose (udviklet i 2011) anvendes samt at anlægspuljernes størrelse er kendte og præsenteret i det samlede

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

- Rammeaftaler, fordele og faldgruber

- Rammeaftaler, fordele og faldgruber Nye Samarbejdsformer - Rammeaftaler, fordele og faldgruber ved Jens Chr. Binder, NIRAS 1 NIRAS Program - Rammeaftaler, hvad kan de bruges til? - Udbudsregler for rammeaftaler - Fordele og faldgruber -

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale InSide, Dalvej 1, 8450 Hamme Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 7. - budgetopfølgning pr. 30.4.2016 - ÅBENT 14 8. Energiproduktion mv. på renseanlæg

Læs mere

Borgertilfredshed en nøgle til succes

Borgertilfredshed en nøgle til succes Borgertilfredshed en nøgle til succes De syv virksomheder bag Kloakpartner bruger store ressourcer på borgerinformation og på at minimere generne for borgerne. Vi anvender en række forskellige værktøjer

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Rammeaftaler et tæt samarbejde Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Alle typer ledninger kan fornyes med en Aarsleff Strømpeforing vandrette såvel som lodrette. Rammeaftaler et tæt samarbejde

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

Netværk for flergangsbygherre. Den 6. maj 2015

Netværk for flergangsbygherre. Den 6. maj 2015 Netværk for flergangsbygherre Den 6. maj 2015 1 Netværk for flergangsbygherre Hvem er jeg? Banedanmark hvem er vi? Baggrunden for BDK s ønske om et netværk for flergangsbygherre o Et meget stort Påbud!

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen TEMAMØDE den 18. december 2008 Bygherreforeningen 1 Hvad har vi gjort: Særlige fokusområder for bygherre - Interviewundersøgelse hos en ca. 30 bygherre God projektledelsespraksis - Factor 3 har udarbejdet

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver 15. juni 2005 Rørcenterdagene 2005 SSTT Årsmøde 2005 Af Bo Bonnerup, Carl Bro as bbn@carlbro.dk 2005, Carl Bro as - side 1 Disposition Hvad

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

TØF Jernbanestrategien Fokus på innovation 22. juni Ole-Jan Nielsen NCC Roads A/S

TØF Jernbanestrategien Fokus på innovation 22. juni Ole-Jan Nielsen NCC Roads A/S TØF Jernbanestrategien Fokus på innovation 22. juni 2010 Ole-Jan Nielsen NCC Roads A/S 1 Udfordring Kompetence 2 En perfekt verden er netop perfekt, fordi den ikke er perfekt. Derfor giver det mening at

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: I december 2009 blev der i henhold til HR-strategien nedsat flere projekt-/arbejdsgrupper

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

OMSTILLING TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER RASMUS BRANDT LASSEN, BYGGECHEF

OMSTILLING TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER RASMUS BRANDT LASSEN, BYGGECHEF OMSTILLING TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER RASMUS BRANDT LASSEN, BYGGECHEF 1 Byggeri København en koncernenhed i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune Københavns Kommunes bygherreenhed Ca. 75 medarbejdere

Læs mere

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Anne Mikkelsen - Senior konsulent! Underviser til dagligt IKT ledere og supportere IKT og projekteringsledere

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Dokument nr. 2013-2 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Offentlig-privat samarbejde om Park og vej Bilag 2, Samarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værdigrundlag for Medicoteknik

Værdigrundlag for Medicoteknik Version 1 Region Syddanmark Region Syddanmark ønsker at agere sådan, at såvel brugere som ansatte oplever: Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring Mission

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Netværksmøde/Kolding D. 23.10.2013

Netværksmøde/Kolding D. 23.10.2013 Netværksmøde/Kolding D. 23.10.2013 I bydes velkommen af: Projektkonsulent Niels Bech Christiansen Projektkonsulent Leo Ebbesen Petersen Projektleder Lars Friis Christensen Status på projektet Processen

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u Udkast til Udbudspolitik for Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u 12. december 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Miljø og sociale klausuler... 3 2. Overordnede mål...

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016 Møde om renovering Renovering kræver fokus på eksisterende forhold, planlægning og en fleksibel og effektiv produktion. Samarbejde og Lean er helt nødvendigt og har stor indflydelse på trivsel, arbejdsmiljø

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 1 nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 Fremtidige samarbejdsformer i bygge anlægsbranchen Knud Erik Busk 2 Agenda Baggrund for tiltag om nye samarbejdsformer 5 typer samarbejdsformer OPP med eksempel OPS med

Læs mere

Bygherre & koordinator Krav og samarbejde

Bygherre & koordinator Krav og samarbejde Bygherre & koordinator Krav og samarbejde Anne Sofia Lønvig, SLKE Interessegruppen for koordinatorer den 10. juni 2015 Program 13.00 13.10 13.20 13.30 14.15 14.30 15.15 15.45 Velkomst og navnerunde Intro

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Strategi for Herning Vand A/S

Strategi for Herning Vand A/S Dato: 16. juni 2011 Udarbejdet af: Kontrol: Niels Møller Jensen Bestyrelsen Godkendt: Bestyrelsen 16. juni 2011 Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN. 5 790001 899202

Læs mere

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Dokument nr xx -11 Revision nr xx Udgivelsesdato xx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt xx

Læs mere

Præsentation af Aarhus Å projektet. Præsentation af mig

Præsentation af Aarhus Å projektet. Præsentation af mig Præsentation af Aarhus Å projektet - Motivation for Aarhus Å projektet - Udbud og organisering - Design - Udførelse af bassiner - Udfordringer i forbindelse med etablering af bassinerne - Tilslutning af

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

SALGSSUCCES I UDLANDET

SALGSSUCCES I UDLANDET SALGSSUCCES I UDLANDET Præsenteret af : Peter Rosenkrands Adm. direktør Onsdag 14. november 2012 Slide 1 NØGLETAL Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 29 Produktion: Præstø, 85 km syd for København

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Københavns Ejendomme 2011

Københavns Ejendomme 2011 side 1 af 6 Københavns Ejendomme 2011 Strategisk tema: Professionalisme og udvikling Nye strategier for 2011 København Ejendomme Præsenterer de nye tiltag her på hjemmesiden, lige til at downloade.strategi

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere