Miljøprojekt Ishøj Miljøambassadørkursus fase 1+2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøprojekt Ishøj 2009. Miljøambassadørkursus fase 1+2"

Transkript

1 Miljøprojekt Ishøj 2009 Miljøambassadørkursus fase Formål At uddanne indvandrerkvinder på frivillige miljøambassadørkursus, hvor de tilbydes aftensmad og børnepasning under kurserne. 2. Delmål a. at der rekrutteres ca. 100 kvinder indenfor de 3 største minoritetsgrupper (tyrkere, pakistanere og berbere) b. Miljøambassadørkursus over 6 kursusgange, 4x3 timer i 4 uger, herefter en uge, hvor kvinderne formidler deres viden til andre og 6. kursusgang til evaluering og det videre uddannelsesforløb som kvinderne kan tilmelde sig planlægges. c. Deltagerne får et kursusbevis. 3. Resultater a. 37 kvinder gennemførte miljøambassadørholdet. Fremmødeprocenten var relativ høj for langt de fleste kvinder: 7 kvinder eller 18,9 % deltog i en kursusgang 6 kvinder eller 16,2 % deltog i to kursusgange 4 kvinder eller 10,8 % deltog i tre kursusgange 8 kvinder eller 21,6 % deltog i fire kursusgange 12 kvinder eller 32,4 deltog i fem kursusgange Kursusgange tyrkere urdu berber alle kumuleret % antal kurser Tyrkere urdu berber alle kumuleret 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Det lykkedes ikke at få 100 kvinder til at deltage i kurset. Dette skyldes flere faktorer, dels var kvinderne svære at rekruttere, selvom vi var på gaderne, i Bilka, til Eid fest og havde banebryderne med til at hjælpe med at rekruttere. Rekrutteringen tog lang tid og der mødte langt færre kvinder op end dem, der havde givet tilsagn om deltagelse. b. Miljøambassadørkurserne blev ændret til at foregå over 5 gange i 2 timer, da flere kvinder ved rekrutteringen gav udtryk for at de kunne deltage i 2 timer og ikke mere. Diplomoverrækkelsen foregik udover de 5 kursusgange ved en festmiddag, hvor alle partere havde medbragt mad.

2 Formidlingen af kvindernes viden foregik dels imellem hvert kursus, og kvinderne rapporterede fra kursus gang til kursus gang om, hvem de havde formidlet til og hvad de havde formidlet. Formidlingen af kvindernes nye viden foregik også på en kvindefredag hos Banebryderne, hvor kvinderne, der havde gennemført miljøambassadørkursus fortalte de andre fremmødte kvinder til kvindefredag om deres nyerhvervede viden. d. Mange af kvinderne gav i kursusforløbet udtryk for at have ændret adfærd i deres drift af deres boliger, bl.a. vandforbrug, elforbrug og indeklima. Hver kursusgang startede med at kvinderne skulle fortælle om de havde foretaget nogle ændringer siden sidste kursusgang, her kom historier om slukning af standby apparater, om bedre udluftning og om afsløring af utætte toiletter. e. Kvinderne der deltog i kurserne gav udtryk for at de gerne ville lære mere om andre emner bla. demokrati og processer, skole etc. f. Projektet er formidlet på Dansk Oplysnings Forbunds landsmøde 16. maj og deltagerne har her vist stor interesse for projektet. Flere deltagere ønsker projektet flyttet til deres byer. Flere deltagere til landsmødet gav udtryk for, at de ser projektet, som en døråbner til at få indvandrer ind i aftenskole regi. Ishøj daghøjskole og Fellov Consult vil når projektet er afsluttet, undersøge muligheder for at sprede miljøambassadørkurserne på landsplan. 4. Resumé af hovedpunkter i projektforløb 4.1 Samarbejdspartnere og aktører (?) Ishøj daghøjskole, Ishøj Oplysningsforbund og Ishøj Kommune har været samarbejdspartnere i projektforløbet og har deltaget ved udførsel af forskellige opgaver såsom trykning af undervisningsmateriale, pressekontakt, formidling af lokale miljøforhold, diplomoverrækkelse m.m. 4.2 Rekruttering af kursister og fastholdelse af kursister Rekruttering af kursister er sket på gaden, I Ishøj centret og ved Eid fest i december. Der har været sendt pressemeddelelser og Vestegnen har skrevet om kurset i opstartsfasen og kom til diplomoverrækkelsen. Der kom dog ikke en artikel nr. 2. Rekruttering har taget meget lang tid og mange partere har været involveret i rekrutteringen. Fastholdelse af kursister er sket ved ugentlig kontakt med dem igennem sms og telefonopringninger. 4.3 Udarbejdelse af undervisningsplan og materialer Undervisningsplanen var tilrettelagt, så kvinderne nåede igennem alle 5 relevante områder i miljøvenlig drift af boliger. Som understøttelse af den teoretiske undervisning var medbragt en del materialer såsom rengøringsmidler, oversigt over faresymboler, et molekyle sæt, elspareskinner, sparometer, sparepærer, og materialer til at demonstrere indeklimaproblematikker og fugtighed i boliger. 4.4 Undervisningsdelen Undervisningen foregår ved dels teoretisk gennemgang af emnet, praktiske øvelser, hvis det kan lade sig gøre og ved at se og røre de medbragte elementer såsom sparometer, køleskabet 8på stedet), rengøringsmidlerne etc. Hver undervisningsgang starter med at værdisætte det relevante emne eks. vand og herefter gennemgang af vands infrastruktur, vands værdi i økonomi og herefter spareråd med beregninger af hvad det vil betyde for de enkelte familier, hvis kursisten går hjem og lærer sparerådene videre hjemme.

3 4.5 Det sagde kursisterne om kurset Mange af kursisterne har fået en øjenåbner om, hvordan systemer fungerer (eks. affaldssystemet i Ishøj, vandets vej fra grundvand til vandhane). Flere gange under kursusforløbet kunne sætningen hvorfor har I ikke fortalt os det noget før?, høres. 4.6 Diplomoverrækkelse og afslutning Diplomoverrækkelse var en dejlig dag. Alle har mad med og diplomerne blev overrakt af Györgyi Csato (Ishøj Daghøjskole) og Jan Howy Rasmussen (Ishøj oplysningsforbund). Diplomerne er vigtige for kvinderne, de modtager dem enkeltvis og der klappes af hver enkelt kvinde. Der er meget stolthed omkring diplomet, så da der var enkelte stavefejl i kvindernes navne på diplomet, måtte der fremsendes nye diplomer til disse kvinder. Tidligere erfaringer viser, at diplomerne bliver brugt ved jobansøgninger. 4.7 Planlægning og budget frem og tilbage Det har været en meget svær opgave at få gennemført kurserne. Der er anvendt langt mere tid på planlægning og budgetter, da budgetter er tiltrådt og siden frafaldet. Der har været en del tilpasninger og en del frafald af deltagere i den oprindelige styregruppe/planlægningsgruppe. 4.8 Det videre forløb * Mødet med Ruth Ruth Cordoa har iværksat miljøcafeer i Vejlåparken og her håber hun, at kunne få kvinderne til at deltage med deres viden. * Mødet med kursister på gaden Ad flere omgange har projektlederen mødt kvinderne på gaden i Ishøj, det er med kram og forespørgsel om der snart skal være nye kurser. * Formidling af den tillærte viden, under kurset og efter kurset Kursisterne har formidlet deres viden fra kursusgang til kursusgang. De har rapporteret, hvad de har fortalt og til hvem. Der er formidlet til familie go tætte venner. 5. Presse Der blev taget kontakt til Vestegnen, som kom ved diplomoverrækkelsen. Vestegnen trykte en artikel om kurset og ville lave en opfølgende artikel en uge senere. Den artikel kom dog aldrig i avisen. Bilag A: eksempler på ugebreve

4 Miljøformidler fase Formål At afholde et kursus på 9 uger, hvor deltagere fra det tidligere kursus får mulighed for at deltage. 2. Delmål a. kursusforløb over 9 uger b. Ekskursioner c. Kurset sætter deltagerne i stand til at lave opsøgende arbejde blandt alle bebore i lokalområdet. d. Efter endt kursus vil miljøformidlerne inviteres til at udbyde kurser, foredrag, debatarrangement på aftenskolen/daghøjskolen 3. Resultater Resultater uddannelsesforløb og grønne besøg a. Kursusforløb er gennemført over 5 uger. Emnerne vand, el, affald, rengøring, kemikalier, varme og indeklima er gennemgået. I undervisningen er sundhedsaspektet inddraget i forhold til indeklima og anvendelse af rengøringsmidler og kemikalier. b. Der er foretaget ekskursioner til Vestforbrændingen, Avedøre Spildevandsanlæg og til Ishøj genbrugsstation. c. I kursusforløbet er kvinderne blevet trænet i kropssprog, formidling og adfærdsændring. Kvinderne har dagligt fremlagt miljøemnerne for hinanden efter blot 3 dages kursusforløb. Fredag d. 19. juni holdt kursisterne et oplæg på Ishøj daghøjskole, hvor andre kursister var inviteret. Oplæggets varighed var tre kvarter. Det teoretiske kursus på 5 uger er pt. færdigt og der følger herefter 4 ugers praktisk udførsel af formidling til beboerne. De praktiske ugers formidling til beboere starter d. 29. juni og varer til 24. juli. d. Kvinderne har i uge 4 af deres teoretiske kursus del, været inviteret til at holde oplæg på Ishøj daghøjskole for andre kursister. Fredag d. 19. juni holdt kursisterne et oplæg på Ishøj daghøjskole, hvor andre kursister var inviteret. Oplæggets varighed var tre kvarter. Resultater 4 ugers praktik med grønne besøg Samlede besøg 120 Alle døre er banket på i alle boligafdelinger Vildtbanegården Antal besøg; 44 Antal minutter i alt; 1422 Gennemsnitlige besøg 32,32 minutter Vejleåparken og Stenbjerggård: Antal besøg: 76 Antal minutter: 2804 Gennemsnitlige besøgstid: 36,89 min Oprindelse Vildtbanegården AAB

5 bosnisk 0 1 chilensk 0 1 danske gambianer 0 1 ghanesiske 1 1 guinea 0 1 indisk 0 1 kinesisk 0 1 maldivere 1 0 pakistanske 5 26 polske 1 1 tyrkiske 8 13 uvist 3 5 i alt Erfaringer med de grønne besøg 1. Der er store lokale kulturforskelle. Det er langt lettest at komme ind i Østergården og sværeste at komme ind i Vejlebrodalen og Vejlebrovej. Vi har oplevet borgere, der har råbt af os og smækket døren i. Der er blevet banket på alle døre i de 3 boligområder. 2. Projektet bør ikke gennemføres med matchgruppe 4. Langt de fleste af de visiterede kvinder fra matchgruppen 4 i dette projekt har været syge på en eller anden måde. Der er vedlagt liste over sygdomme og oplevelser. 3. I projektet er det af hensyn til registreringen af besøg vigtigt, at deltagerne ikke er analfabeter. På projektet deltog 3-4 analfabeter, hvilket gør registreringsarbejdet svært og derudover så skal deltagerne kunne huske gennemgået undervisningsmateriale rigtig godt og har ikke fordelen af at kunne slå op i materialet igen. 4. Pga. bevillinger og budgetter blev projektet skudt fra forårsmånederne til sommermånederne. Det er ikke en god ide, da det er meget hårdt at gå på trapper til 4. og 5. sal i 25º-30ºC varme. Der er risiko for dehydrering udover, at vi, der har gået på trapperne 5 timer om dagen, ikke har kunnet foretage os andet på hele dagen end de 5 timers arbejde. I varmen er der langt flere sygemeldinger end om foråret. Deltagerne brænder ud, i forvejen var de fleste ikke i særlig god form, de var også syge (blodtryk, sukkersyge, mavesår, anorexi, depression, overvægtige etc.). Projektlederen som er i relativ god form og rask, nåede i de 4 ugers forløb på trapperne at tabe alt fedt på kroppen, tage 2,5 kg på i muskler og havde fra 2. uge til afslutningen konstante smerter i alle muskler. 5. Der skal være større fokus på de arbejdsskader, der kan tilkomme ved sådan et projekt. En af deltagerne blev skåret af et glasskår eller en kniv ved at sidde på et gulv og måle standby el fra apparater. Ulykken resulterede i et 5-7 cm snitsår på inderlåret. Ulykken skete for projektlederen. 6. Der er store besparelsespotentialer, specielt hos de etniske udenlandske familier, når vi spørger til eks. elregninger oplever vi mange familier med elforbrug svarende til kr. pr. år. I forhold til vandforbruget er der en del familier, der ikke har kendskab til at vandet i hanerne kommer fra undergrunden, derudover har mange etnisk udenlandske familier ikke kendskab til energi pilene. Der generelt for alle nationaliteter stor interesse for viden om indeklima, miljømærker og mal-koder og faresymboler. I forhold til anvendelse af klorholdige rengøringsmidler, så anvender langt de færreste danskere disse. Blandt de etniske udenlandske familier er det vores oplevelse, at tyrkerne anvender mest klorholdige produkter og ofte til toilet, køkkenvask/borde og vasketøj. Nogle familier anvender 2-3

6 flasker om ugen, af disse taler flere om hovedpine og problemer med luftvejene. En del af dem, der anvender klorholdige produkter blander dem også med andre rengøringsmidler. Brugen af dettol er ikke udpræget, der er få (5) af de besøgte familier, der anvender dettol, men de anvender så dettol til personlig hygiejne og en enkelt anvender dettol til sin baby. 7. Langt de fleste familier vi har besøgt er rigtige glade for at få besøg og få ny viden og indsigt. Nogle familier, specielt danske, har viden, men bruger besøget som en reminder til hvad de kan gøre i deres hjem. 8. Mange danskere siger nej tak til besøg, når vi banker på døren. 4. Resume af hovedpunkter i forløbet 4.1Rekruttering af kursister I første omgang forsøgte vi at rekruttere kursister fra miljøambassadørkurserne og der blev holdt flere møder med disse kvinder. Herudover blev der ringet til alle kvinder adskillige gange. Det lykkedes ikke at rekruttere en eneste kvinde fra miljøambassadørkurserne, mange var allerede i arbejde og enkelte ville gerne men blev forhindret af graviditet, manglende pasning af børn og sygdom. Rekrutteringen foregik i stedet igennem jobcentrene. Ishøj Daghøjskole og Banebryderne foretog kontakten til jobcentrene. Fellov Consult mødte op i jobcenteret og fremlagde projektet for sagsbehandlerne og herefter for et par enkelte kvinder. Rekrutteringen tog en del tid, men det lykkedes at få rekrutteret i alt 18 kvinder igennem aktivering. I alt mødte igennem hele kursusforløbet 12 kvinder op, disse kvinder er danske, tyrkiske og en enkelt pakistaner. Fremmødeprocenten på kurset er meget vekslende, da mange af kvinderne der er visiteret til deltagelse i dette kursus har behov for hospitalsbesøg o.lign. I alt vil 8 af de 12 fremmødte kvinder være i stand til at gennemføre formidling til andre beboere og heraf vil et par enkelte kun kunne formidle på deres modersmål. 4.2 Undervisningsplan og forløb Der er udarbejdet undervisningsplan og ugeskemaer for hele forløbet. Ugeskemaerne har dog måtte suspenderes, da der var et vekslende fremmøde og flere af kursisterne først møde en til to uger senere end kurset startede. Undervisningsmaterialet er også blevet tilpasset ad flere omgange. Det viste sig at flere af kvinderne på kurset ikke kan læse dansk og har erfaringer om at være ordblinde på eget sprog. Så undervisningsmaterialet har været meget billedligt og der er brugt meget tid på at tegne på tavle for at forklare indholdet. 4.3 Undervisningsdelen Undervisningen har bestået af teoretisk miljøfaglig viden og formidling. Miljøfaglig viden er blevet gennemgået dagligt om formiddagen og om eftermiddagen har vi arbejdet med formidling, adfærdsændringer, kropssprog og kommunikation. Der er lavet øvelser i at gå ind ad en dør, at formidle et fagligt emne og i kropssprog. Det har været svært for nogle af kursisterne at skulle stå ved tavlen og fremlægge, men ved daglige øvelser er de alle blevet i stand til at fremlægge ved tavle. Øvelser i kropssprog, kommunikation, formidling og adfærdsændring er meget grænseoverskridende, hvilket også kom til udtryk her på holdet. Trods at vi indimellem måtte stoppe øvelserne, fordi de var for hårde, så har alle kursisterne udtrykt, at de var glade for øvelserne.

7 4.4 Kursisternes ord om kurset i uge 5 Ayfer: For mig er det det bedste kursus, jeg har gået på, fordi vi har lært meget. Hvis man har et godt kropssprog får man mere respekt, man får mere styrke. Godt kropssprog får andre til at få lyst til at møde en. Sultan: Jeg kan godt lide kurset, fordi man lærer mange ting. Du fortæller os tingene igen og igen indtil man forstår det. Kropssprogøvelserne gør en mere sikker og giver mere selvtillid. Nasreen: Det er rigtig godt. Der er masser ting jeg har lært. Det er rigtig godt at jeg kom med her. Kropssprogsøvelserne gør mig mere ung, nu kan jeg masser af ting. Fatma: Jeg er glad for kurset, jeg har lært mange ting. Jeg er glad for læreren, du lærer os det godt. Det er godt med kropssprogsøvelser. Ayse; Jeg er glad for kurset, vi lærte mange ting. Nikita: Det er et lærerigt kursus, vi kom med en lille viden og går herfra med et nyt syn og en bedre viden. Vi bliver klogere, vi gør en indsats for os selv og for andre. Vi er blevet mere miljøbevidst. Alle skulle have mulighed for det. Kurset skal være lidt længere. Det er godt vi har øvet kropssprog, man kan bruge det i mange sammenhæng 4.5 Medarbejderudviklingssamtaler Der har været afholdt medarbejderudviklingssamtaler for kvinderne, igennem disse samtaler forsøger vi at pejle os ind på, hvilke områder i undervisningen de synes er svære, hvor de gerne vil have flere udfordringer og på emnet samarbejde og kollegaer. Det har været rigtig dejlige samtaler, som har givet et indblik i, hvordan kursisterne kan styrkes i at opnå miljøviden og i formidling. Herudover har kursisterne fortalt om, hvad de ønsker, når kurset er endt, kvindernes ønsker forsøger Ishøj Daghøjskole og Fellov Consult at iværksætte, mens kvinderne slutter kurset. Derudover er Ishøj Kommune i gang med at kontakte mulige steder for relevant jobtræning af kursisterne. 4.6 Forsinkelse af projektet Projektet har været forsinket ad flere omgange. Dels stoppede Kirsten Schalburg i projektet, dels har der været afholdt mange møder med nogle af de oprindelige styregruppemedlemmer og dels har budgetter og projektindhold for samarbejdspartnere været trukket ud. 4.7 Formidling til beboerne i Ishøj Generelt er vi blevet vel modtaget, når vi har banket på dørene. Langt de fleste er glade for besøgene og alle vi besøgte, med få undtagelser, har vi formidlet ny viden til. Bettina Fellov Fellov Consult ApS

8 Bilag A Eksempler på ugebreve, miljøambassadørkurser 14. januar 2009 Hej alle Som Jan ved, gik det godt i mandags. Vi havde nogle forståelsesproblemer, men dem løser vi. I dag var det vist 12 kursister (Lisbeth sender liste til Jan i morgen) og det gik rigtig godt. Jeg fornemmede, at alle forstod og hjalp hinanden med at oversætte og forklare. Fantastisk dynamik og specielt fordi verden, fra kursisterne kom ind i lokalet til de gik igen, var forandret. Det er jo altid skønt at undervise, når man føler, at sammenhænge bliver forstået. Rigtig dejlig aften. Vi gjorde os så også en anden erfaring, nemlig at mange af de telefonnumre vi har fået er fastnetnumre (de ligner nu mobil numre). Lisbeth tager en ringe runde i morgen og fredag til alle kursister (tilmeldte) og taler med dem om kurser i næste uge. Jeg har fuld kalender de næste par dage, så kontakt Lisbeth hvis I har spørgsmål. 22. januar 2009 I aften kom der ca. 16, i hvert fald flere end sidst. Lisbeth får rammen til at fungere og jeg er på. Lisbeth har alle eksakte data, dem får du/i. faktisk fortalte de os, at der i alle invitationer i det marrokanske samfund står, Tag ikke børn med, derfor har de ikke børn med på kursus, det er en kulturel ting. 6-7 pakistanere og 9-10 marokanere. 2 børn. Marokanere har ikke kultur for at tage børn med, dem passer far, når mor er ude. Det er en ny erfaring for os. Det har været en meget begivenhedsrig aften, vi har gennemgået lidt om atomer og molekyler, for hvordan ellers forklare CO2 problematikken og el produktion. Kursisterne var ved at falde døde om af viden. Indimellem når jeg så på kursisterne, så var det som om at deres kasket lettede. Den første time var op ad bakke både for dem og for mig. Gudskelov faldt tiøren lige pludselig og når tingene bliver håndterbare.. sådan gør man i køkkenet, sådan med TV etc., så får tingene form.. ok det er her jeg kan gøre en forskel. Dagen sluttede med at jeg sagde til dem, at det er hårdt at lære de her nye ting om atomer, fordi man skal tænke anderledes end man ellers har tænkt. En kursist svarede at nej det er ikke hårdt, men dejligt at bruge hjernen og få ny indsigt. 4. februar 2009 Vi sagde farvel til alle. Stort set alle sagde tak for mad og vi er nu på kindkys med adskillige flere end i sidste uge. Langt de fleste gik med ordene, vi ses i næste uge. Også denne gang var marokanerne gode til at slæbe kasser, computer, lærred, toiletpapir, sæbe, æbler etc. ned for os. Det var en god dag, både kursister og vi blev udfordret i dagens tekst. Vi havde en enkelt ting, som var lidt ærgerlig. En kvinde havde spurgt om vi kunne bestille lidt blandet pizzaer, hvilket Lisbeth gjorde. Der kom to anderledes pizzaer, en hvor der var peperonilignede pølse på og en hvor der var bayersk pølse på. Lisbeth havde spurgt og forsikret sig om, at det var kalkunpølse og oksepølse, der var kalkun strimler på den ene pizza. Pizzariaet forsikrede Lisbeth, at de slet ikke havde svinekød i butikken. Det smagte heller ikke af svinekød (skinkestrimler). Den ene pizza blev ikke rørt, den var dømt til svinekød uanset, at pølsen var oksekød. Vi havde dog et godt kort i denne pizza sag, vi blev spurgt om pizzeriaets navn og kunne sige Bella Milano, hvilket gjorde at vi fik nikkende og anerkendende udtryk som svar. Dejligt at Tine havde rådet os om, at et pizzeria ikke er et pizzeria i Ishøj, men skal være et for vores målgruppe anerkendt pizzeria. Vi tabte pølse pizzaen, men vandt terræn ved at kunne svare Bella Milano. Hvad man sætter til på gyngerne, vinder man på karrusellerne. Det var dagens stemningsbillede. Her kommer tilbagemelding om mandagens undervisning, Jan har fået en mundtlig tilbagemelding: I mandags kom kun 6 tyrkere, dette, vurderer vi, var grundet, at vi sparede tolk. Vi har nu, hvor banebryderne har bidraget med legepatruljen ansat en tolk til at være til stede ved det tyrkiske hold. Trods kun 6 deltagere (et par teenagere), så gik undervisningen rent hjem. Atomer og molekyler blev forstået, el produktion ligeså og sparemuligheder. Vi fik tilbagemelding fra kursisterne i mandags, at de havde formidlet videre i deres netværk og en glad tyrkisk kvinde fortalte, at hun havde tjekket hendes toilet for utætheder og det var utæt. Hendes toilet er nok 28 år gammelt sagde hun, så hun og hendes mand havde besluttet sig for at få et nyt. Vi regnede vandforbruget ud i hendes familie i forhold til hendes vandregning.. de bruger 190 liter pr. person i hendes familie.

9 En anden kvinde sagde under pausen og pizza; hvad skal vi have næste gang? Jeg svarede affald. Hun kiggede på kvinden med toilettet og sagde, det skal du glæde dig til, jeg har hørt noget (underforstået hos Tine og Annemarie) og hun fortsatte, man tror ikke så meget, som kan bruges af affald. Kvinden med toilettet svarede, jeg kommer hver gang.

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Miljøambassadørkurser - et inspirationsmateriale til folkeoplysningen. At ville viden - om empowerment, integration, beskæftigelse og miljø

Miljøambassadørkurser - et inspirationsmateriale til folkeoplysningen. At ville viden - om empowerment, integration, beskæftigelse og miljø Miljøambassadørkurser - et inspirationsmateriale til folkeoplysningen At ville viden - om empowerment, integration, beskæftigelse og miljø Ishøj Daghøjskole og Ishøj Aftenskole Daghøjskoleforeningen 2010

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE ARTIKLERNE: ROTATIONSPROJEKT I SERVICEAFDELINGEN 2010-2011 Nyhedsbrev nr. 5 /August 2011 - AFSLUTNING AF FORLØBET

FREDERICIA KOMMUNE ARTIKLERNE: ROTATIONSPROJEKT I SERVICEAFDELINGEN 2010-2011 Nyhedsbrev nr. 5 /August 2011 - AFSLUTNING AF FORLØBET FREDERICIA KOMMUNE ROTATIONSPROJEKT I SERVICEAFDELINGEN 2010-2011 Nyhedsbrev nr. 5 /August 2011 ARTIKLERNE: - AFSLUTNING AF FORLØBET - HANNE KRUSE OG LENE EGHOLT RASMUSSEN FORTÆLLER... - DRIFTTRÆNERNE

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

8. klasse, Søborg Privatskole. FIANL gennemskrivning, januar 2008.

8. klasse, Søborg Privatskole. FIANL gennemskrivning, januar 2008. 8. klasse, Søborg Privatskole. FIANL gennemskrivning, januar 2008. 1. EXT. SKOLEGÅRDEN. DAG/FRIKVARTER Maria(14), Anna(14) går hånd i hånd hen ad skolegården, og snakker om lækre drenge. De ser den super

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag D. 21. maj 2012 på Greve Bibliotek Evaluering af kursusforløb Erfaringer fra Greve Bibliotek På Greve Bibliotek har kursusforløbet fungeret rigtig godt. De

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Evaluering Livsstil for familier

Evaluering Livsstil for familier Evaluering Livsstil for familier Status: December 2015 Baggrund Dette notat samler op på de foreløbige resultater af projektet Livsstil for familier pr. december 2015. Notatet samler således op på de sidste

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

BILAG 9: INTERVIEW MED I6 (MYNDIGHEDSDEL)

BILAG 9: INTERVIEW MED I6 (MYNDIGHEDSDEL) BILAG 9: INTERVIEW MED I6 (MYNDIGHEDSDEL) Interviewer K: for Karen, N: for Nikita Interviewperson: I6 K: Først til at starte med vil vi gerne høre lidt om hvad er din uddannelsesbaggrund og din erhvervserfaring?

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer (Åben) Studiecirklen Jahn Sørensen fra Bjerggaardens Lokalcenter i Århus ville gerne lave et forløb på 36 timer omkring lokalområdet Christiansbjergs historie.

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008 Indledning Team for forebyggende hjemmebesøg har efter aftale med leder Dorte Olsen valgt at udarbejde en kort årsrapport for 2008. Rapporten indeholder konkrete tal og en beskrivelse af de forebyggende

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

IPad (Endelige manus) Taastrup Realskole

IPad (Endelige manus) Taastrup Realskole IPad (Endelige manus) af Taastrup Realskole RIGTIG OG FORKERT SCENE 1 - SKOLE - MORGEN Ida kommer gående ned ad gangen på vej ind til time. Caroline og Anna kommer gående ned ad gangen og opdager Ida.

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Referat af kursistrådsmøde, Randers HF & VUC tirsdag den 24. februar 2015

Referat af kursistrådsmøde, Randers HF & VUC tirsdag den 24. februar 2015 Referat af kursistrådsmøde, Randers HF & VUC tirsdag den 24. februar 2015 Mødedeltagere: Christine Jensen(1.j), Frederik Sønderstrup(1.k), Melissa Jørgensen(1.k), Ismail Arslan(2.t), Lykke-Line Juncher(2.q),

Læs mere

Løgnen. Nyborg Friskole

Løgnen. Nyborg Friskole Løgnen af Nyborg Friskole SC. 1. EXT. PÅ BADEVÆRELSET - SOMMER - DAG Mie (17) er på badeværelset. Mie har taget en gravidtetstest. Vi ser Mie vente. Efter at have nølet i lang tid. Man ser nærbillede af

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Log skema for Stalkingbegivenheder. Dansk Stalking Center 1

Log skema for Stalkingbegivenheder. Dansk Stalking Center 1 Log skema for Stalkingbegivenheder Dato Klokkeslæt Beskrivelse af begivenhed Sted for begivenhed Vidner - Navn adresse og telefon Dokumentation / Beviser Politikontakt Navn på betjent / aftaler Oktober

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost.

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

På spørgsmålet; Hvordan har du oplevet dit personlige forhold til din gåmakker?

På spørgsmålet; Hvordan har du oplevet dit personlige forhold til din gåmakker? Bilag 6 I: Interviewer IPA: IPP: Interviewperson Interviewperson Den personlige relation Udskrift af Interviewsekvens I: Synes du, du kan tale om personlige ting med din gåmakker? IPA: Ikke så meget. Jo

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Frk. Karma (Final Draft) Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard

Frk. Karma (Final Draft) Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard Frk. Karma (Final Draft) Af Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard SC 1. INT. PÅ GANGEN - SOMMER - DAG Emma står på gangen og kigger en på Rune, der står med hans venner.

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere