UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler om, hvorvidt udsagn i Debitor Registret A/S nyhedsbrev og på deres hjemmeside er i strid med markedsføringslovens 1, 3, stk. 1-3, og 5, og om Debitor Registrets brug af Experian A/S varemærke som Google AdWords er en overtrædelse af varemærkelovens 4, stk. 1 og 2, og markedsføringslovens 1 og 18. Parternes påstande Experian har nedlagt følgende endelige påstande: 1. Debitor Registret skal anerkende at have overtrådt markedsføringslovens 1, 3, stk.

2 og 5 ved at have markedsført følgende udsagn i bilag 1 og bilag 11: En større aktør på BtC markedet i Danmark har netop testet os op imod vores konkurrent. Hitprocenten var den samme, men det er prisen ikke. Vi glæder os til at byde dem velkommen som kunde. Du vil typisk spare 50 % i forhold til de samme ydelser hos konkurrerende selskab. En del af denne udvikling beskriver den generelle økonomiske situation for virksomhederne i Danmark, mens en anden del beskriver den øgede markedsandel vi har i dag i forhold til for 12 måneder siden. Derfor dækker vi bredt både geografisk og branchemæssigt, og så er flere end 30 % af indberetningerne kun registreret i vores register. 2. Debitor Registret skal berigtige de i påstand 1 nævnte udsagn, principalt ved at fremsende domskonklusionen i denne sag til modtagere af bilag 1, samt offentliggøre domskonklusionen tydeligt på forsiden af Debitor Registrets hjemmeside i en periode på 4 uger, subsidiært på en måde og i et omfang fastsat af retten. 3. Debitor Registret skal anerkende at have overtrådt varemærkelovens 4, stk. 1 og 2, og markedsføringslovens 1 og 18, ved at bruge RKI og Ribers som Google Ad- Words. 4. Debitor Registret skal betale Experian kr. med tillæg af procesrente af kr. fra sagens anlæg den 1. november 2011 og af kr. fra den 30. maj Debitor Registret pålægges bødestraf for overtrædelse af markedsføringslovens 3, stk. 2 og 5, ved at have fremsat de i påstand 1 indeholdte udsagn, samt for overtrædelse af varemærkelovens 4, stk. 1 og 2, og markedsføringslovens 18, ved at have brugt Experians kendetegn som Google AdWords. Debitor Registret har nedlagt påstand om frifindelse.

3 - 3 - Oplysninger i sagen Experian, der tidligere hed Ribers Kreditinformation, driver virksomhed med registrering og formidling af oplysninger om privatpersoners og erhvervsvirksomheders kreditværdighed og udbyder støttesystemer til inddrivelse af ubetalt gæld. Selskabet har benyttet ordmærket RKI siden 1984 og lod det varemærkeregistrere i klasserne 9, 16, 35 og 36 i Experian har en række yderligere varemærker, hvori RKI indgår. Debitor Registret påbegyndte virksomhed i 2004 med kreditoplysninger. Sagen retter sig mod det nyhedsbrev(bilag 1), som Debitor Registret udsendte i juli 2011, samt et citat fra deres hjemmeside. Af nyhedsbrevet fremgår blandt andet: Udviklingen i antallet af virksomheder der er registreret er gået rigtig stærkt det seneste år. 16,4 % flere virksomheder er registreret i Debitor Registret i dag i forhold til for 12 måneder siden. En del af denne udvikling beskriver den generelle økonomiske situation for virksomheder i Danmark, mens en anden del beskriver den øgede markedsandel vi har i dag i forhold til for 12 måneder siden. En større aktør på BtC markedet i Danmark har netop testet os op imod vores konkurrent. Hitprocenten var den samme, men det er prisen ikke. Vi glæder os til at byde dem velkommen som kunde. Du vil typisk spare 50 % i forhold til de samme ydelser hos konkurrerende selskab. Af Debitor Registrets hjemmeside (bilag 11) fremgår blandt andet: Debitor Registret er Danmarks hurtigst voksende skyldnerregister, der indeholder både privatpersoner og virksomheder. De dårlige betalere i vores register er indberettet af inkassobureauer og advokater landet over. Derfor dækker vi bredt geografisk og branchemæssigt, og så er flere end 30 % indberetningerne kun registreret i vores register. Vi har flere end registrerede skyldnere i vores register. Debitor Registret har udelukkende et åbent register, og derfor kan du som kunde søge på alle dem der er registeret, og ikke kun en procentdel. Da Experian fik kendskab til nyhedsbrevet, rettede de i august 2011 henvendelse til Debitor Registret og gjorde dem opmærksom på, at de mente, at flere af udsagnene i nyhedsbrevet var en overtrædelse af markedsføringsloven. Parterne kunne ikke nå til enighed. Debitor Registret har senere endvidere anerkendt, at firmaet i en periode har anvendt RKI og Ribers som Google AdWords. Debitor Registret har for at underbygge udsagnene i deres nyhedsbrev fremlagt en test fra juni 2010 fra en anonym kilde, der indeholder en sammenligning af hitprocenten hos

4 - 4 - henholdsvis Experian og Debitor Registret og konkluderer, at man bør kunne forvente at øge hitprocenten til 4 %, hvis man laver supplerende opslag hos Debitor Registret. Som dokumentation for prisen og en eventuel besparelse har Debitor Registret fremlagt henholdsvis en mailkorrespondance og en erklæring fra to kunder. Af mailen fremgår blandt andet: Men vi vil jo nok vælge jer, da I er billigst og vi ud fra det oplyste må antage, at I har omtrent det samme antal relevante søgbare registreringer som RKI. og af erklæringen: For sammenligneligheden skal som udgangspunkt nævnes, at vi i hele 2010 til Experian har betalt kr ,01 for leverede ydelser, medens vi hos Debitor Registret A/S til sammenligning, (uden opstartsrabat) kommer til at betale omkring kr ,75 for første hele år. Af den sidste erklæring fremgår, at den pågældende kunde ved skift fra Experian til Debitor Registret har haft en besparelse på over 300 %. For så vidt angår udsagnene vedrørende markedsandele har Debitor Registret fremlagt sammenligningstal fra 4. kvartal 2009, offentliggjort i august 2010, fra Økonomiministeriet samt oplysninger om parternes omsætning ifølge årsregnskabet for årene 2006/07 til 2011/12. Det fremgår af disse, at Debitor Registret har haft en øget omsætning, mens Experian har haft en svingende omsætning. Af en nyhedsartikel i Børsen den 2. februar 2012 fremgår, at danskere står lige nu registreret som dårlige betaler i RKI, og at det er flere end sidste år, og at flere danskere, siden finanskrisen ramte i 2008, er havnet i Experians RKI-register. Experians tabsopgørelse Experian har oplyst at have haft et fald i bruttoomsætningen i perioden til februar 2012 på kr., og at deres bruttomargin i 2011 har været på 72,4 %, hvorfor deres estimerede tab er på kr. Forklaringer Jakob Nielsen har forklaret, at han er chef for produktudviklingen i Experian, hvor han har været ansat siden Experian har en produktpalette med mange forskellige produkter. For så vidt angår RKI produkter, er der reelt kun Experian og Debitor Registret på markedet.

5 - 5 - RKI produkter udgør ca. 60 % af Experians samlede omsætning. Det fungerer på den måde, at virksomhederne kan tegne abonnement og derved købe sig adgang til en række data. Grundfunktionen og søgefunktionen er den samme som hos Debitor Registret. Siden Debitor Registret kom på markedet og brød monopolet, har der været en aktiv kamp mellem dem om at vinde kunderne. Det er ikke første gang, at man hos Experian har undret sig over Debitor Registrets meget aggressive markedsføring indeholdende udsagn, som man hos Experian syntes, var lige på grænsen af, hvad man skulle acceptere. De reagerede på udsagnene i nyhedsbrevet, fordi de syntes, at der nu var tale om en yderligere skærpelse, og fordi de hos Experian bruger mange ressourcer på, især over for mindre kunder, at forsvare udsagn fra Debitor Registret. Experian har helt klart mistet kunder på baggrund af dette nyhedsbrev, men han ved ikke præcist hvor mange. Efter nyhedsbrevet fik de mange henvendelser fra frustrerede kunder, og de brugte mange ressourcer på at tale med dem. Debitor Registret er givetvis blevet større, men det er jo ikke det samme som, at de har taget kunder fra Experian. Det fremgår endvidere ikke tydeligt af de forskellige udsagn, hvad det er, der er tale om. Han læser klart nyhedsbrevet således, at det konkurrerende selskab er Experian, da der simpelthen ikke er andre egentlige konkurrenter på markedet. Begrebet hitprocent er ikke en fast term. Han synes, at det er kritisabelt, at tilbagemeldinger fra kunderne ikke er blevet verificeret af Debitor Registret selv. Når det på deres hjemmeside står, at 30 % af indberetningerne kun er registreret i vores register, vil de fleste forstå det således, at der tales om 30 % af personerne, hvilket kan være egnet til at skræmme. Det kan læses på mange måder, hvilket er problemet. Hvis procentsatsen fremkommer ved, at man har spurgt kunderne, så må man skrive det. Experian har ham bekendt ikke været involveret i Nyhedsartiklen af 2. februar 2012 i Børsen, hvor Experian står anført som kilde. Måske stammer oplysningerne fra deres hjemmeside. Experian har leveret tal til og deltaget i analysen vedrørende kreditoplysningsbureauer. Testen fra juni 2010, som er fremlagt af Debitor Registret, kender han ikke noget til og heller ikke baggrunden for den. Experian har både et lukket og et åbent register. Man kan ikke søge i det lukkede register. I det åbne register er der ca sager, hvilket ikke er det samme som personer. Han kender ikke tallene for det lukkede register.

6 - 6 - Experian fastsætter kundernes pris på baggrund af en samlet pakke. Der er selvfølgelig retningslinjer for, hvad tingene koster, men der sker altid en individuel forhandling afhængig af kundens størrelse, og på den baggrund finder man frem til en samlet årlig pris. Kunderne vælger Experian på grund af Experians brand og gode produkter. Der har været organisationsændringer i Experian, men de har altid forsøgt at lade det påvirke kunderne mindst muligt. Selve kundekontakten afhænger af, hvilken kunde og hvor stor en kunde der er tale om. Experian har siden 2007/2008 haft en dalende omsætning, hvilket blandt andet kan skyldes finanskrisen, men også at kunderne selv bliver dygtigere - især de store banker. Birger Baylund har forklaret, at han er administrerende direktør, stifter og storaktionær i Debitor Registret. Han fik på et tidspunkt en henvendelse fra en dansk advokat, der efterspurgte en konkurrent til RKI, fordi man i branchen var træt af det lukkede register. Den 22. marts 2004 startede han derfor op som selvstændig med et roadshow med deltagelse af mange advokater. Da de startede, var formålet, at de skulle være billige. De var faktisk for billige og har derfor efterfølgende sat priserne op. Sidste år var de 11 ansatte, mens RKI havde 250 ansatte. De er således meget små i forhold til Experian. De har brugt ca. 30 mio. kr. på at opbygge deres register og havde først overskud i Udsagnene i nyhedsbrevet bygger på udtalelser fra kunder, der blandt andet har fortalt, at de ikke vil indberette til RKI, men gerne til Debitor Registret. Experians forretningsmodel med det lukkede register betyder, at Debitor Registret teoretisk får ca. 20 % flere indberetninger. Udsagnet Du vil typisk spare 50 % i forhold til samme ydelse bygger på erfaringer fra markedet. Da de begyndte, var de 75 % billigere end Experian. Testen fra juni 2010 er lavet af en stor kunde, som desværre ikke ønsker at stå frem som vidne. Debitor Registret har ikke kendskab til testens parametre eller metoder i øvrigt. De har aldrig fået at vide, om den anden nævnte aktør er Experian, og han har ikke spurgt til det. De fik testen på mail, og testen er nok lavet ca. 3-5 måneder før udsendelse af nyhedsbrevet. Debitor Registrets ydelser kan genfindes hos Experian, men Experian har mange produkter derudover.

7 - 7 - Udsagnet..flere end 30 % indberetningerne er kun registreret i vores register på hjemmesiden er baseret på en test, der er blevet lavet. I øvrigt er alle udsagnene både i nyhedsbrevet og på hjemmesiden baseret på faktuelle forhold. Udsagnet øget markedsandel bygger på opgørelse og talfakta på Experians hjemmeside og Debitor Registrets egne tal. Udtrykket hitprocenten er en indikator for, hvor mange dårlige betalere man finder, hvis man kører 100 personer igennem registeret. Definitionen bruges både internt også i forbindelse med salg. Nyhedsbrevet blev udsendt til daværende kunder og samarbejdsparter, ca , hvor kunderne udgjorde 90 % af modtagerne, mens de resterende 10 % af modtagerne var samarbejdsparter. Nyhedsbrevet blev kun sendt til kunder, der havde tilkendegivet, at de ville modtage det. De var endvidere meget opmærksomme på, at det kun var deres egne kunder, der modtog nyhedsbrevet. Han ved ikke, om en kunde bliver slettet, hvis kundeforholdet ophører. De har ikke oplevet en kundetilgang efter udsendelse af nyhedsbrevet, og de har endda haft en bemærkelsesværdig lille reaktion på nyhedsbrevet. Formålet med nyhedsbrevet er blandt andet vidensdeling i branchen, men der er intet markedsføringsmæssigt i det. Stigningen i Debitor Registrets omsætning i 2011 og 2012 skyldtes ikke nyhedsbrevet. Årsagen til stigningen var, at de fik en stor kontrakt med en stor bank. De havde en stigning i kraft af nye store kunder, men havde til gengæld tabt et par mio. kroner på konkursen af De Gule Sider. Markedssituationen er p.t. sådan, at RKI har 90 % af markedet, og Debitor Registret har under 10 %. Der er dog ikke reelt andre på markedet end de to. Det er ikke et prisfølsomt marked. Kunderne kigger på, hvor mange registreringerne der er i registrene, hvordan ittilgængeligheden er, og så kommer prisen på en 3. eller 4. plads. I begyndelsen prøvede de at sælge på prisen, men det virkede ikke. De havde lavet en aftale med GCM, der skulle hjælpe med annoncering på internettet, herunder opstilling af AdWords. Den 24. oktober 2011 blev de opmærksomme på, at de blandt andet brugte RKI og lignende som AdWord, hvilket de fik stoppet med det samme. Det var forkert gjort, men de vidste det ikke, og det var ikke dem, der havde bedt om, at disse søgeord skulle anvendes. Den 31. oktober skrev Experian, at de også havde opdaget bru-

8 - 8 - gen af AdWords. En anden samarbejdspartnere har oplyst, at Experian ved en tidligere kampagne også har brugt en anden producents navn uden at vide af det. Steen Vagn-Jensen har forklaret, at han er økonomichef og har været ansat hos Experian i 4 år. Den fremlagte Omkostningsudvikling for Experian A/S før og efter offentliggørelsen af bilag 1 tager udgangspunkt i to regnskabsår. Man har kalkuleret en udvikling i omsætningen i procent, og de skønnede tab og fortjenester er baseret på bruttofortjenesten. Det viser et fald på 5 mio. kr. Både de anvendte omsætningstal og bruttofortjenesten er reviderede tal. Han har ikke kendskab til specifikke hændelser, der kan have forårsaget dette, så det kan ikke skyldes andet end nyhedsbrevet. Fra 2008/2009 havde de en lavere omsætning frem til 2011, men de har ikke tidligere set lignende fald. Efter fratrækning af personaleudgifter ligger det skønnede tab i fortjeneste på ca. 1 mio. kr. Experian er også berettiget til erstatning for ekstra omkostninger på grund af markedsforstyrrelse. De har ikke lavet timeregistrering, men har skønnet, at der er brugt ca. 500 timer i alle funktioner. Dette antal timer er ganget med en gennemsnitlig timepris, og kravet er herefter opgjort til kr. Experian ser ikke det lukkede register som et produkt, der afføder omsætning, men som noget der ligger bagved et andet produkt. Han kan bekræfte, at der har været omstruktureringer og andre organisationsændringer i Experian. Mette Frølund Jensen har forklaret, at hun har været ansat hos Experian i 12 år og er client director. Hun har direkte kundekontakt og ansvaret for kontrakter. Efter nyhedsbrevet fik de mange reaktioner fra alle typer af kunder og samarbejdspartnere, der spurgte til, om det, der stod i nyhedsbrevet, passede. De brugte mange ressourcer på at forsvare sig og svare på spørgsmål i forhold til nyhedsbrevet, og de brugte mere tid på almindelige møder og telefonsamtaler end ellers. Der har også været røre internt. De kan ikke dokumentere, at der har været opsigelser på grund af nyhedsbrevet, men det har været sværere at få kunder, og der har været flere opsigelser fra kunder i tiden efter.

9 - 9 - Hos Experian har de ikke faste priser, men listepriser og pakkepriser, og de taler med deres kunder om disses behov og finder derefter prisen. Størstedelen får særskilte priser. Vedrørende udsagnet 50 % billigere.. er det hendes opfattelse, at kunderne troede, at de kunne få samme ydelse 50 % billigere hos Debitor Registret. Det er dog ikke den samme ydelse, da Experian har ekstra ydelser tilkoblet. Kunderne vælger efter brand og produkt, men prisen er selvfølgelig ikke helt uden betydning. Der har været store organisationsændringer, hvilket har bevirket ændringer i forhold til kundehåndtering, forbrugerservice, kundeservice og lignende, og så er ledelsen blevet skiftet ud. Mikael Blake har forklaret, at han er markedsansvarlig hos Debitor Registret. Han blev ansat den 1. juli 2010, hvor han skiftede fra Experian til Debitor Registret. Årsagen var, at han blev afskediget, idet hans stilling blev nedlagt på grund af omstruktureringer, og han ved, at mange af hans tidligere kolleger heller ikke længere er ansat i Experian. Han oplevede en stor forskel i produkter og priser, og i nogle tilfælde var prisen hos Debitor Registret 70 % lavere end hos Experian. Nyhedsbrevet blev udsendt efter hans ansættelse i Debitor Registret, men han mærkede ikke nogen kundetilgang efter nyhedsbrevet. De havde en stigende omsætning i 2011, hvilket skyldtes gode medarbejdere, og det havde intet med nyhedsbrevet at gøre. Ulla-Britt Lissau har forklaret, at hun er nordisk sales manager i Debitor Registret. Hun beskæftiger sig med de store kunder, og hun mærkede overhovedet ikke nogen effekt af nyhedsbrevet. De store kunder lægger vægt på troværdigheden i virksomheden, it-systemerne, og at der er styr på juraen. Prisen har selvfølgelig også en betydning, men det er ikke den afgørende faktor. Uanset hvilke tal kunderne har hørt, får de ingen kunder uden, at der er lavet en test af dem. Lilian Kildholdt har forklaret, at hun er jurist hos Bilia-personvogne. De var tidligere kunde hos Experian, men er nu kunde hos Debitor Registret. I januar 2011 ringede Debitor Registret og ville gerne lave en fremvisning af deres produkter. De havde de to registre, RKI og Debitor Registret, sideløbende i ca. 1½ år. De søgte i begge registrer, men syntes ikke, at der var

10 nogen væsentlig forskel. Hos Experian betalte de i 2010 i alt kr., hvorimod tilbuddet fra Debitor Registret lød på i alt kr. De har nu tegnet en toårig kontrakt med Debitor Registret, hvor prisen er billigere, og hvor både produktet og it-platformen er bedre. Hos Debitor Registret kommer der ingen ekstraregninger. Hun var tilmeldt nyhedsbrevet, men har ikke haft tid til at læse det. Det havde ingen indflydelse på beslutningen om at skifte til Debitor Registret. Rene Kappelgård har forklaret, at han er adm. direktør i Ice Danmark ApS. De skrev i foråret 2011 kontrakt med Debitor Registret på grund af prisen, og fordi de var skuffede over servicen hos Experian. Der havde været faktureringsproblemer hos Experian, der blev håndteret på en utilfredsstillende måde. De har testet begge systemer, og de er godt tilfredse med systemet fra Debitor Registret. De var ikke utilfredse med systemet hos Experian, men servicen er meget bedre hos Debitor Registret. De betalte årligt ca kr. hos Experian, hvor de hos Debitor Registret betaler ca i måneden, og så har de endda flere opslag hos Debitor Registret. De havde oprindeligt valgt Experian på grund af deres brand, og fordi det var den sikre hest at spille på. Parterne argumenter Experian har gjort følgende gældende: Ad påstand 1: På markedet for skyldneroplysninger er der kun to udbydere Experian og Debitor Registret. Der er således tale om et duopolistisk marked, hvilket medfører en skærpelse i bedømmelse af, hvad en udbyder kan foretage sig, idet det ofte har en direkte refleksvirkning på konkurrenten, og selv den mindre spiller kan godt agere på en måde, der får indflydelse på den store spiller. Nyhedsbrevet er omfattet af markedsføringslovens 5, stk. 1, idet det modtages af andre end kunder og indeholder direkte markedsføringsmæssige aspekter. På grund af det duopolistiske marked skal der ske en skærpet vurdering i forhold til markedsføringslovens 1, 3 og 5. Debitor Registret har ved fremsættelse af udsagnene i nyhedsbrevet og hjemmesiden overtrådt markedsføringslovens 1, 3, stk. 1-3, og 5. Uanset om der er dokumentation for udsagnene i nyhedsbrevet, er udsagnene egnet til at vildlede, særligt henset til måden, hvor-

11 på udsagnene er bragt. Modtagerne kan ikke se, hvilke priser der henvises til, og hvad der ligger til grund for disse. Det er ubestridt, at den anden aktør, der refereres til i udsagnene, er Experian. Debitor Registret kan ikke bare viderebringe et resultat af en test foretaget af en navnløs aktør, hvor det ikke klart fremgår, hvad det er for en test, og på hvilken baggrund den er foretaget. Testresultatet giver udtryk for, at der er tale om samme produkt og billigere pris hos Debitor Registret, men det fremgår ikke, hvordan og på hvilke produkter. Debitor Registret må selv være af den opfattelse, at det vil kunne skaffe nye kunder. Udsagnene går over grænsen for, hvad der er lovligt for anprisninger. Debitor Registret har endvidere ikke kunnet dokumentere indholdet af udsagnene. Ved sammenligningerne kan man ikke se, hvad det er der sammenlignes, og vidneforklaringerne har ikke løftet sløret for dette. Udsagnene indeholder sammenlignende reklame, jf. 5, der også omfatter indirekte sammenlignende reklame. Rammerne for sammenlignende prisreklamer er meget stramme, og Debitor Registret har ikke løftet bevisbyrden for, at sammenligningen er foretaget på baggrund af aktuelle priser. Selv hvis det kunne dokumenteres, ville måden, hvorpå det præsenteres på, være i strid med 5. En øget markedsandel betyder ikke, at man har taget kunder fra en anden aktør. Det er generelt tvivlsomt, hvad der menes med de forskellige udsagn, og hvordan tallene er beregnet. En læser af nyhedsbrevet vil læse det sådan, at hvis man kun er kunde hos Experian, risikerer man, at udlåne til dårlige betalere. Udsagnene er egnet til at skade og har skadet Experians forretning, og det er også det, der har været meningen fra Debitor Registrets side. Ad påstand 2: Uanset at nyhedsbrevet er bragt for over 15 måneder siden, er det fortsat aktuelt at berigtige udsagnene, idet markedet og aktørerne har ikke ændret sig siden. Selve berigtigelsesformen må være op til retten, men det mest relevante ville være et nyt nyhedsbrev til samme modtagere eller en offentliggørelse på Debitor Registrets hjemmeside, se også U SH. Ad Påstand 3: RKI/Ribers er et velkendt varemærke, hvilket også er fastslået i retspraksis. Debitor Registret har ikke bestridt at have anvendt RKI og Ribers som Google AdWords. Det er tvivlsomt, om GCM selv ville have fundet på at bruge disse AdWords, hvis ikke de var blevet bedt om det.

12 AdWords ne blev først fjernet, fordi Experian gjorde opmærksom på det. Hvor mange clicks der har været, kan ikke verificeres, og uanset om der ikke er tale om ret mange, siger det ikke noget om, hvor mange visninger der har været. Debitor Registret kan derfor godt have haft en fordel af det alligevel. Ad Påstand 4: Med hjemmel i markedsføringslovens 20, stk. 2 og 3, samt varemærkelovens 43, stk. 1-3, skal Debitor Registret betale erstatning for grov og forsætlig overtrædelse af markedsføringslovens 1, 3 og 5. Experian har i tilstrækkelig grad løftet bevisbyrden for et økonomisk tab, især når det tages i betragtning, at der er tale om et duopolistisk marked, jf. U H. Substitutionsprincippet finder udpræget anvendelse i et duopolistisk marked. Nyhedsbrevet havde en mærkbar skadelig effekt hos Experian, hvorfor det kan lægges til grund, at der er årsagssammenhæng mellem udsagnene og Experians lidte tab. Experians tab har endvidere været påregnelig og tilsigtet fra Debitor Registrets side. Det er påfaldende, at Debitor Registret har fremgang i 2011 på ca. 3-5 mio. kr, svarende til Experians opgjorte tab i samme periode. Experian har opgjort et skønnet tab til 1 mio. kr., og man kan ikke komme med en nærmere redegørelse herfor uden at skulle offentliggøre følsomme oplysninger. Udsagnene har også medført markedsforstyrrelser, som Experian er kommet over ved hårdt arbejde. Ad påstand 5: Idet der er tale om en forsætlig overtrædelse af markedsføringslovens 3, stk. 2 og 5, 18, samt varemærkelovens 4, stk. 1 og 2, bør bøden ikke fastsættes til under kr., jf. markedsføringslovens 30, stk. 3, og varemærkelovens 42, stk. 1. Debitor Registret har gjort gældende, at der ikke er tale om et duopolistisk marked. Experian har 24 produkter, hvoraf Debitor Registret kun er konkurrent på 2 områder, dertil kommer, at Experian har en langt højere omsætning end Debitor Registret. Vidneforklaringerne viser, at det er det leverede produkt, der er vigtig for kunder, herunder hvilken database man får adgang til. Experian har ikke dokumenteret, at opsigelserne skyldes nyhedsbrevet. Kunderne skifter på baggrund af en test af produktet, men opsigelserne kunne også skyldes organisationsændringer og Experians arrogance over for kun-

13 der. Nyhedsbrevet har ikke medført en kundetilgang hos Debitor Registret og er ikke sendt for at kapre kunder, hvilket understøttes af, at nyhedsbrevet er udsendt i sommerferien. Udsagnene i nyhedsbrevet skal læses i den rigtige rækkefølge, og hvis man gør det, er de ikke krænkende. Debitor Registret ved ikke, hvordan den pågældende test er lavet, men den er fremsendt til de virksomheder, der har medvirket i testen. Så Experian må have fået den, hvis de har deltaget. Nyhedsbrevet er sendt til egne kunder og samarbejdspartnere, og de ved derfor godt, hvilke ydelser der er tale om. Nyhedsbrevet er ikke eksponeret som en reklame, og hvis de gerne ville slå på priserne, ville det være sket på en anden måde. Udsagnene fokuserer på egen virksomhed, og hvis det skulle bruges markedsføringsmæssigt, ville man have nævnt konkurrenten ved navn. Det forhold, at man ikke nævner konkurrentens navn, har ingen betydning for, om udsagnene er i strid med markedsføringsloven. Udsagnene, som Experian har fundet på hjemmesiden, ligger på en underside og ikke på forsiden. Hvis der havde været tale om markedsføring, ville udsagnene have været placeret på hjemmesidens forside. Udsagnene skal betragtes som en anprisning af egne produkter, idet det skal bemærkes, at man ikke forholder sig til Experians ydelser. Ingen af udsagnene er derfor i strid med hverken markedsføringsloven eller andre regler i tilknytning hertil, idet der er tale om egne anprisninger. Debitor Registret har fuldt ud dokumenteret, at udsagnene er korrekte, og mange af beregninger er baseret på tal fra Experians egen hjemmeside. Omsætningstallene viser, at Experian i 2010/2011 havde et fald, hvilket også var tilfældet for Debitor Registret i samme periode. Det viser blot, at markedet ikke er statisk - men en variabel størrelse. En opsigende kunde bliver derfor ikke nødvendigvis kunde et andet sted. Debitor Registret har klart dokumenteret, at de har væsentlig lavere priser end Experian. Experian har dog ikke dokumenteret, at kunder har opsagt på grund af lavere priser, og det virker også, som om prisen ikke har betydning for kunderne, men at det er databasen, der er det afgørende. Debitor Registret erkender, at man har anvendt de pågældende ord som Google Ad- Words, men det er ikke deres ansvar som kunde at tjekke, hvilke AdWords der bruges. Debitor Registret har ikke bedt om, at ordene skulle bruges, og de har derfor ikke handlet i strid med varemærkeloven.

14 Experian har ikke dokumenteret, at der er lidt et tab, herunder at opsigelserne skyldes udsagnene i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Tallene viser, at Experian har haft en øget omsætning på ca. 1 mio. kr. i forhold til året før. Så det er svært at få øje på et lidt tab. Birger Baylund har endvidere forklaret, at Debitor Registrets fremgang skyldtes nye kontrakter med to store kunder, og at disse aftaler intet havde med nyhedsbrevet at gøre. Hvis man ikke havde fået disse aftaler i hus, ville det have resulteret i en dalende omsætning. Der foreligger endvidere hverken kausalitet eller adækvans, og der er ikke belæg for at idømme Debitor Registret en bøde. Sø- og Handelsrettens afgørelse Nyhedsbrevet, der blev offentliggjort på Debitor Registrets hjemmeside, indeholder en række faktiske oplysninger om egne ydelser i forhold til en konkurrent. Selvom Experian ikke er nævnt, er det for læserne klart, at der refereres til Experian, som er den eneste væsentlige konkurrent til Debitor Registret. Dette understøttes også af ordene vores konkurrent. Nyhedsbrevet indeholder sammenligninger om de to virksomheders markedsandele og priser og er mere end blot anprisninger af egne ydelser. At brevet er henvendt til andre end eksisterende kunder fremgår af ordene Vi glæder os til at byde Dem velkommen som kunde. Brevet findes derfor efter sit indhold omfattet af markedsføringsloven. Påstand 1: Nyhedsbrevet henviser til en test foretaget af en større aktør, ifølge hvilke hitprocenten er den samme, men ikke prisen. Den fremlagte test, som er fra juni 2010, udtaler sig alene om hitprocenten, men ikke prisen. Den eneste dokumentation for prisen fremgår af en mail fra en kunde samt en vidneforklaring i retten. Udsagnet indeholder en angivelse af faktiske forhold, hvorfor de skal kunne dokumenteres, jf. markedsføringslovens 3, stk. 3. Dette er ikke sket gennem den ovennævnte bevisførelse. Udsagnet findes derfor at være vildledende og egnet til mærkbart at kunne forvride den økonomiske adfærd på markedet, hvorfor det er i strid med markedsføringslovens 3, stk. 1. Udsagnet om 50 % besparelse er alene søgt godtgjort gennem den ovenfor nævnte mail samt en vidneforklaring. Der foreligger ikke oplysning om, hvorvidt der er tale om samme ydelse, ligesom der alene er fremlagt prislister for tidligere år fra Experian. Debitor Registret

15 har således ikke dokumenteret rigtigheden af deres påstand, der er en prissammenligning, hvorfor udtalelsen findes at være i strid med markedsføringslovens 5. Debitor Registrets beskrivelse af markedssituationen indeholder dels en generel vurdering, dels et udsagn om, at Debitor Registret har øget sin markedsandel. De eneste sammenligningstal, der er fremlagt, hidrører fra 4. kvartal 2009, offentliggjort i august 2010, fra Økonomiministeriet samt oplysninger om parternes omsætning ifølge årsregnskabet for årene 2006/07 til 2011/12. Af disse fremgår, at Debitor Registret har haft en øget omsætning, mens Experian har haft en svingende omsætning. Da omsætningen for Experian også omfatter andre aktiviteter, kan det ikke ses, hvorledes omsætningen for samme produkt har varieret. Det findes ikke tilstrækkelig godtgjort alene ved forklaringen fra Birger Baylund, at Debitor Registret har haft en øget markedsandel, idet bemærkes, at den samme virksomhed kan være kunde hos begge parter. Da oplysningen om øget markedsandel findes utilbørligt at kunne forvride adfærden i markedet, findes den at være en overtrædelse af markedsføringslovens 3, stk. 1. Debitorregistret har på deres hjemmeside oplyst at dække bredt såvel geografisk som branchemæssigt samt at have 30 % flere registreringer. Af den fremlagte kundeanalyse fremgår, at Debitorregistret dækker de nævnte områder. Af de oplyste hitprocenter fremgår, at Debitor Registret har registret ca. 30 % andre dårligere betalere end Experian, men ikke flere end Experian. Debitor Registret frifindes derfor for overtrædelse af markedsføringsloven for så vidt angår denne påstand. Påstand 2: Da brevet findes at have været egnet til på mærkbar måde at kunne påvirke den økonomiske adfærd på markedet, finder retten, at Debitor Registret i medfør af markedsføringslovens 20, stk. 1, nr. 2 skal genoprette skaden ved at offentliggøre domskonklusionen på deres hjemmeside i en periode på 14 dage. Påstand 3: Det er ubestridt, at Debitor Registrets mediebureau i forbindelse med en kampagne i oktober 2011 har brugt Experians varemærker RKI og Ribers som AdWord. Selvom det ikke måtte være tilsigtet, så er forholdet begået af Debitor Registrets reklamebureau for, hvem Debitor

16 Registret hæfter. Brugen af et varemærke som AdWord findes ikke at udgøre en krænkelse af varemærkeloven. Derimod finder retten, at Experians brug af RKI og Ribers som AdWord medfører en urimelig markedsmæssig fordel for Debitor Registret, hvorfor det må anses for stridende mod markedsføringslovens 1. Påstand 4: Experian findes ikke ved de fremlagte bilag og de afgivne forklaringer at have dokumenteret et omsætningstab. Retten finder imidlertid, at nyhedsbrevet har medført en vis markedsforstyrrelse, for hvilken der tilkendes en erstatning på kr. Experian har endvidere krav på vederlag i medfør af markedsføringslovens 20, stk. 3, der under hensyn til den korte periode kendetegnene blev brugt, fastsættes til kr. Påstand 5: Efter det ovenfor anførte findes Debitor Registret at skulle betale en bøde på kr., jf. markedsføringslovens 30, stk. 3, jf. 5. Sagsomkostninger. Efter sagens udfald skal Debitor Registret betale sagsomkostninger til Experian. Disse fastsættes under hensyn til arbejdets omfang og sagens størrelse til kr., idet bemærkes, at Experians betalingspåstand kun er taget til følge for en beskeden del af det påståede. Thi kendes for ret: Debitorregistret A/S skal anerkende at have overtrådt markedsføringslovens 3, stk. 1 og 3 ved at have markedsført følgende udsagn indeholdt i bilag 1 og 11: En større aktor på BtC markedet har netop testet os op mod vores konkurrent. Hitprocenten var den sammen, men det var prisen ikke! Du vil typisk spare 50 % i forhold til de samme ydelser hos konkurrerende selskab.

17 mens en anden del beskriver den øgede markedsandel vi har i dag i forhold til for 12 måneder siden Debitorregistret skal i en periode på 14 dage offentliggøre domskonklusionen på deres hjemmeside. Debitorregistret A/S skal anerkende at have overtrådt markedsføringslovens 1ved at bruge RKI og Ribers som AdWords. Debitorregistret skal inden 14 dage betale kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november Debitorregistret skal betale en bøde på kr. Debitorregistret A/S skal i sagsomkostninger betale kr. til Experian A/S. Michael Kjær Mette Christensen Poul Erik Pedersen (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes Sø- og Handelsretten, den

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg 1 København, den KENDELSE (Klager) ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. (advokat~esk.) S0971006- ID] Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling. med domsmænd).

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. (advokat~esk.) S0971006- ID] Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling. med domsmænd). S0971006- ID] UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling med domsmænd). 10. afd. a.s. nr. S-971-09: Anklagemyndigheden mod 1) Danske Busvognmænd

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN Københavns Byret Adv. AS 0100-91190-00012-08 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2009 i sag NN og NN Sagens baggrund og parternes påstande. Anklageskrift er modtaget den 17. februar 2009. Principalt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere