NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET"

Transkript

1 NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten af Danmark udvikler sig væsensforskelligt 1 Øget strukturel tomgang inden for kontor, butik og industri 1 Egenkapital er igen kommet på mode 2 Endelig er markedet langt mere professionelt end før finanskrisen 2 De institutionelle investorer øger deres eksponering i value-added segmentet 3 Indirekte ejendomsinvesteringer i Danmark er næsten lukket land for private investorer 3 Er ejendomspriserne faldet under finanskrisen? 4 Bør ejendomsinvestorer benytte eksterne vurderinger ved deres årlige værdiansættelser? 5 UDLEJNINGSMARKEDET FOR ERHVERVSLOKALER 5 Stigende aktivitet på kontormarkedet 5 Tomgangen fortsætter med at stige uden for City 7 Store kontorbrugere efterspørger lejemål i de nye udviklingsområder 7 Internethandlen tager markedsandele fra butikkerne 9 DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER 10 Kontormarkederne i Stockholm og København ligheder og forskelle 10 Lavere tomgang i Stockholm end i København, især i CBD 11 Meget høje lejepriser i Stockholms Golden Triangle 11 Det stærke lejemarked i Stockholm CBD giver sig udslag i lavere startafkastkrav 12 Højere transaktionsaktivitet i Stockholm 13 Markedet i København internationaliseres og transparensen øges 13 MARKEDSBAROMETER KØBENHAVN, AARHUS, TREKANTOMRÅDET Citat kun mod kildeangivelse Sadolin & Albæk A/S Palægade 2-4, DK-1261 København K, Tel: Fax: Store Torv 7, 2, DK-8000 Aarhus C, Tel: Fax: Web:

3 EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET Krisen på ejendomsmarkedet er ovre Siden 2008 har aktiviteten på ejendomsinvesteringsmarkedet været stærkt påvirket af finanskrisen. En meget svag økonomisk udvikling med en faldende beskæftigelse har betydet stigende tomgang og stagnerende eller faldende lejepriser inden for mange segmenter. Hertil kom en finansiel sektor under pres, hvilket har medført vanskeligheder med at finansiere selv attraktive ejendomsinvesteringer. Endelig har markedet været påvirket af en meget betydelig pukkel af ejendomme og porteføljer, som skulle sælges under mere eller mindre tvangsmæssige omstændigheder. Efter små 7 år er tiden imidlertid nu inde til at erklære krisen for endegyldigt overstået. De betydende dele af den finansielle sektor er kommet til kræfter og er igen begyndt at fokusere på at øge forretningsomfanget frem for at spare og reducere aktiviteterne. De nødlidende investorer og porteføljer, som fortsat ikke er afviklet, vil uden problemer kunne absorberes i markedet, blot de nuværende ejere og deres finansieringsforbindelser er indstillet for at acceptere den ganske rationelt begrundede prisdannelse på markedet. Og selv om kontorudlejningsmarkedet fortsat forekommer lidt underdrejet med en høj tomgang, er der tendenser til, at også udlejningsmarkedet er i bedring. New normal Markedet i storbyerne og i resten af Danmark udvikler sig væsensforskelligt Det er ikke ensbetydende med, at markedet er på vej tilbage til niveauet og strukturen fra før finanskrisen. Målt på en række væsentlige faktorer er markedet i dag fundamentalt anderledes end før krisen: For det første undergår vi i disse år nogle ganske dramatiske strukturelle ændringer i den demografiske og økonomiske udvikling. Tilflytningen til de store byer er massiv, og en gennemsnitlig økonomisk vækst på 1% 2% dækker over en vækst på måske 3% eller 4% i byerne og en stagnation eller en faldende økonomisk aktivitet i mindre byer og i landdistrikter. Selv en fortsat bedring i den økonomiske vækst vil således ikke betyde nogen fremgang i ejendomsmarkederne på perifere beliggenheder, der i stigende grad vil rammes af strukturel tomgang og forslumning. Øget strukturel tomgang inden for kontor, butik og industri For det andet kan der selv i de byer og ejendomsmarkeder, som vokser, registreres en meget højere tomgang for erhvervslokaler end før finanskrisen. Det er Sadolin & Albæks opfattelse, at dette ikke alene er et konjunkturelt betinget fænomen. 1

4 Inden for alle segmenter af erhvervsejendomme er der således tendenser til en højere strukturel tomgang, forårsaget af en stærkt øget tendens til funktionel forældelse af erhvervsejendomme. Ganske mange kontor- og industriejendomme er således indrettet på en sådan måde, at de ikke appellerer til de virksomheder, som søger lokaler. Også i butikssegmentet registreres tendenser til strukturel tomgang, især i mindre attraktive lokalcentre, som ikke tilbyder det butiksudbud, som forbrugerne i dag efterspørger. Det er således Sadolin & Albæks vurdering, at vi næppe igen vil nå de meget lave ledighedsniveauer på 3% 4% for kontor- og industriejendomme og under 2% for butiksejendomme, som vi så i årene før finanskrisen. Ikke som følge af, at efterspørgslen vil udeblive, men som følge af, at efterspørgslen i stigende grad retter sig mod nye ejendomme og projekter i stedet for ældre og umoderne lokaler. Egenkapital er igen kommet på mode Ikke bare i de overophedede år umiddelbart før finanskrisen var mange ejendomsinvesteringer etableret med en meget høj belåning. Også i ganske mange år forud var det f.eks. i 10-mands kommanditselskaber muligt at foretage ejendomsinvesteringer næsten uden egenkapitalindskud. Når der bortses fra institutionelle investorer, har den danske ejendomsbranche således efter Sadolin & Albæks vurdering i international sammenhæng været overordentligt tyndt kapitaliseret. Det har været gældende for både ejendomsselskaber, ejendomsudviklere og private investorer. Også her har forholdene på markedet ændret sig fundamentalt. Mindre professionelle små pengeinstitutter med appetit på 2. og 3. prioritets ejendomsfinansieringer er forsvundet. De betydende og professionelle spillere, som i dag dominerer og fremover vil dominere markedet for ejendomsfinansieringer, forstår, at et passende egenkapitalindskud er et nødvendigt fundament for en sund ejendomsinvestering. Endelig er markedet langt mere professionelt end før finanskrisen Den væsentligste strukturelle ændring i markedet siden finanskrisen er imidlertid en meget betydelig professionalisering hos spillerne på ejendomsmarkedet, både investorer, finansieringsvirksomheder, formidlere og forvaltere. Ejendomsinvesteringer baserer sig i dag på forretningsplaner med en nuanceret analyse af de forhold, som driver ejendommens kortog langsigtede værdiudvikling, og omfattende analyser af risici i alternative scenarier. Og både investorer og forvaltere er i dag bevidste om, at ejendomsinvesteringer ikke blot er værdipapirlignende passive investeringer, men aktiver, hvis afkast og værdiudvikling er tæt forbundet med forvalterens kompetence og proaktive indsats. Denne tiltrængte professionalisering af ejendomsmarkedet, drevet af både etablerede danske investorer, nye danske asset manage- 2

5 ment virksomheder og udenlandske investorers krav og adfærd, er formentlig den mest positive konsekvens af finanskrisen. En mere professionelt fungerende ejendomssektor vil således alt andet lige betyde, at markedet bedre vil kunne leve op til de behov, som brugere af fast ejendom i fremtiden vil have, og risikoen for fejlinvesteringer med heraf følgende individuelle og samfundsmæssige tab vil blive lavere. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at en professionel ejendomssektor desværre ikke er nogen garanti mod fremtidige situationer med overophedning og uforsvarlig prisdannelse, efterfulgt af kriser og store økonomiske tab. De institutionelle investorer øger deres eksponering i value-added - segmentet Pensionskasser og livsforsikringsselskaber investerer traditionelt primært i såkaldte core -ejendomme, dvs. fuldt udlejede ejendomme med lange lejekontrakter, som giver et sikkert og stabilt langsigtet cash flow. Antallet af sådanne investeringsmuligheder er imidlertid langt mindre end den institutionelle efterspørgsel. Dette forhold kombineret med fortsat ganske attraktive muligheder inden for det såkaldte value-added segment har betydet, at de institutionelle investorer i stigende grad interesserer sig for ejendomsinvesteringer med en lidt højere risikoprofil og tilsvarende højere afkastmuligheder. Sådanne investeringer foretages oftest enten indirekte eller i samarbejde med partnere med speciel kompetence inden for aktiv forvaltning og udvikling af fast ejendom. Et velkendt eksempel er Ejendomsselskabet Nordens ejendomsfonde med kapital fra ATP, PFA og Industriens Pension. Men det er også værd at nævne PFA s samarbejde med TG Partners omkring erhvervelsen af flere store og attraktivt beliggende ejendomsporteføljer, erhvervet fra nødlidende sælgere. Tillige det forhold, at flere pensionskasser har allokeret kapital til en ny fond, etableret af Nordic Real Estate Partners (NREP), er et udtryk for denne tendens. Indirekte ejendomsinvesteringer i Danmark er næsten lukket land for private investorer For den mindre og mellemstore private danske investor, der ud fra et ønske om i at diversificere sin risiko ønsker at investere i fast ejendom i Danmark, er mulighederne få. Der er alene et enkelt betydende og veldrevet børsnoteret ejendomsselskab i Danmark, nemlig Jeudan, hvor free float i aktien imidlertid er beskedent. Danske privatinvestorer har en langvarig tradition for at sprede deres risiko inden for aktier og obligationer ved at investere gennem investeringsforeninger. I en situation med en meget lav obligationsrente, som gør det vanskeligt for pensionsopsparere at realisere tilfredsstillende afkast, burde der være markedsmæssig basis for at etablere konstruktioner, som muliggør sunde indirekte ejendomsinvesteringer med høj egenkapitalandel også for private investorer. 3

6 Er ejendomspriserne faldet under finanskrisen? I Sadolin & Albæks NewsLetter fra februar 2014 offentliggjorde vi vores prisindeks for erhvervs- og investeringsejendomme i Hovedstadsregionen, som for 2013 viste prisstigninger på gennemsnitligt 5,8%. Vi forudsagde samtidig, at prisindekset fra IPD (International Property Databank), der baserer sig på overvejende interne vurderinger af institutionelle investorers ejendomsporteføljer på landsplan, ville vise en lavere prisstigningstakt. Denne forudsigelse var korrekt. Således viste IPD s indeks for 2013 et prisfald for erhvervs- og investeringsejendomme på gennemsnitligt 1,2%. Faktisk viser IPD s prisindeks, at priserne på erhvervs- og investeringsejendomme har ligget stort set stabilt fra 2008 til og med Det er en kendt antagelse, at ejendomsinvestorer ved værdiansættelser af deres porteføljer kan have en tendens til ikke at vise alt for kraftige udsving i England betegnet som tendensen til at smoothen the curve. Dette er for så vidt en ganske naturlig adfærd, idet man som ejer hellere ønsker at vise en stabilt positiv udvikling af ens forretning frem for en mere volatil udvikling. I nedenstående figur er vist udviklingen i henholdsvis IPD s og Sadolin & Albæks prisindeks for erhvervs- og investeringsejendomme. IPD prisindeks vs. Sadolin & Albæk prisindeks (indeks 100 = år 2000) *) IPD prisindeks Sadolin & Albæk prisindeks Kilde: IPD og Sadolin & Albæk *) Sadolin & Albæk indekset er for Hovedstadsregionen, mens IPD er landsdækkende Som det fremgår, viser de to indeks over tid nogenlunde identiske tendenser for udviklingen i ejendomsværdierne. Sadolin & Albæks prisindeks er derimod betydeligt mere volatilt end IPD s prisindeks. Fra 2000 til 2007 steg ejendomspriserne ifølge Sadolin & Albæks prisindeks med godt 60%, hvor IPD s indeks viste en prisstigning på 45%. Til gengæld faldt ejendomspriserne fra 2007 til 2012 ifølge Sadolin & Albæks indeks med mere end 16%, hvor IPD s indeks for samme periode viste et prisfald på blot 4%. 4

7 Bør ejendomsinvestorer benytte eksterne vurderinger ved deres årlige værdiansættelser? I modsætning til f.eks. Sverige anvender de fleste store ejendomsselskaber og institutionelle investorer i Danmark alene interne værdiansættelser til brug for årsregnskabet. Dette forhold lægger utvivlsomt en (forståelig) dæmper på udsvingene i værdierne fra år til år. I et marked, som en langsigtet investor anser som overophedet og præget af spekulative investorer, vil en sådan investor med god grund have den opfattelse, at priserne er for høje. Ved sin egen værdiansættelse vil den pågældende investor derfor have en bevidst eller ubevidst tendens til at værdiansætte sine ejendomme lidt mere konservativt, end det overophedede marked vil gøre. Og når så markedet falder, vil den pågældende investor ikke have behov for at nedskrive sine værdier fra et niveau, som var irrationelt højt. Der er bestemt ikke nogen garanti for, og det kan næppe eftervises empirisk, at eksterne vurderinger skulle være mere retvisende end interne vurderinger. Men det er på den anden side problematisk, hvis investorer ud fra et ønske om at vise stabile resultater ved deres værdiansættelser underestimerer volatiliteten i markedet. Det er imidlertid glædeligt at konstatere, at flere og flere institutionelle investorer og ejendomsselskaber ved deres værdiansættelser uanset om disse foretages internt inddrager ekstern rådgivning og ekstern ekspertise i de årlige eller halvårlige værdiansættelsesprocesser. UDLEJNINGSMARKEDET FOR ERHVERVSLOKALER Stigende aktivitet på kontormarkedet Dansk økonomi synes at være i bedring. Produktion og beskæftigelse er igen svagt stigende, og også privatforbruget øges. Især forbedringen i beskæftigelsen er en afgørende faktor for kontorudlejningsmarkedet. På kontormarkedet registreres da også øget aktivitet med en pæn stigning i antallet af aktivt lokalesøgende virksomheder. Dette gælder ikke bare efterspørgslen efter mindre lejemål, som igennem nogen tid har været i bedring, men det gælder nu også for større lejemål, i niveauet m 2 til m 2. Tendensen til øget aktivitet i kontormarkedet har imidlertid endnu ikke knækket tomgangskurven. 5

8 Tomgangen for kontorlokaler i Hovedstadsregionen 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: Oline-ED Statistikken Ved udgangen af 1. kvartal 2014 var antallet af ledige kontorlokaler i Hovedstadsregionen således fortsat lidt over 11%. I løbet af 1. kvartal faldt tomgangen svagt, men det er for tidligt at tale om en trendændring. I 2007 var tomgangen for kontorer i Hovedstadsregionen lidt under 4%, og antallet af tomme kontorlokaler er i de seneste 7 år således steget med omkring m 2 svarende til arealet til kontorarbejdspladser. Tomgangen for kontorlokaler i CBD 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: Oline-ED Statistikken Som det fremgår af ovenstående figur, har tomgangen i de centrale bydele CBD eller Central Business District nu i mere end 5 år ligget relativt stabilt mellem 8% og 10%. 6

9 Selv om flere større virksomheder og ikke mindst en række offentlige styrelser og institutioner i denne periode har søgt nye lokaler på beliggenheder uden for CBD, er kombinationen af en fortsat nogenlunde stabil efterspørgsel efter centralt beliggende kontorer fra mindre virksomheder og en øget konvertering af kontorer til boligformål tilstrækkelig til at sikre, at tomgangen trods alt ikke stiger. Tomgangen fortsætter med at stige uden for City Til gengæld er billedet for kontorer uden for de centrale bydele fortsat ikke positivt. Her har antallet af ledige kontorer i forhold til den samlede bygningsmasse været stort set konstant stigende siden 2007, og tomgangen ligger nu omkring 13%. Det er værd at notere, at i en række områder, herunder f.eks. Ørestad og Lyngby, er efterspørgslen ganske god. For andre decentrale kontorområder er ledigheden derimod så stor, at ejendomsejerne i stigende grad vælger at reducere udbudslejen betydeligt, og det er i en række områder i dag muligt at leje ganske moderne og effektive kontorlokaler til en årsleje på omkring kr. 700 pr. m 2. Tomgangen for kontorlokaler i Hovedstadsregionen uden for CBD 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Kilde: Oline-ED Statistikken Det er imidlertid værd at notere, at nybyggeriet af kontorer, herunder det spekulative nybyggeri, er stigende, og efterspørgslen efter nye kontorlokaler er faktisk ganske god. De igangværende projekter i bl.a. Ørestad og Nordhavnen vil således efter Sadolin & Albæks vurdering kunne melde fuldt udsolgt ikke længe efter færdiggørelsen. Store kontorbrugere efterspørger lejemål i de nye udviklingsområder Målt på antal indgåede lejekontrakter er København K det mest betydende marked inden for centralkommunerne København og Frederiksberg. I 2013 og den forløbne del af 2014 er omkring 40% af samtlige nyindgåede lejekontrakter for kontorer i København og Frederiksberg Kommuner beliggende i ejendomme i København K. 7

10 Nyindgåede kontorlejemål i København og Frederiksberg % 40% 30% 20% 10% 0% Kbh. K Kbh. S Kbh. Ø Kbh. V Kbh. SV Øvrige Kilde: Sadolin & Albæk Antal lejemål Areal Det er til gengæld tankevækkende at notere, at selv om kun ca. 13% af lejekontrakterne var for arealer i København S, herunder Ørestad, var ikke mindre end 29% af det udlejede kontorareal i centralkommunerne beliggende i København S. Gennemsnitlig lejemålsstørrelse (m 2 ) for nyindgåede kontorlejemål i Kbh. K Kbh. S Kbh. Ø Kbh. V Kbh. SV Øvrige Kilde: Sadolin & Albæk Som det fremgår af ovenstående figur, synes der at være en klar tendens til, at de største enkeltudlejninger af kontorer i København sker i postdistrikterne SV (Sydhavnen) og S (Amager/Ørestad). Statistikken bekræfter tendensen til, at de større kontorbrugere søger mod moderne ejendomme i de nyere udviklingsområder, mens kontormarkedet i København K i stigende grad domineres af mindre virksomheder. 8

11 Internethandlen tager markedsandele fra butikkerne Inden for detailhandlen er betydelige strukturelle ændringer undervejs. Det er en kendt sag, at de mest attraktive strøggader og de store butikscentre i de seneste år har taget markedsandele fra mindre attraktive butiksområder og centre. Men det er værd at notere, at selv de store og attraktive centre mærker en stigende konkurrence fra internethandlen. Internet- og postordrehandlen er fra 2010 til 2013 steget fra omkring kr. 40 mia. om året til over kr. 60 mia., og internethandlen er nu samlet 6 gange så stor som den samlede detailhandelsomsætning i Field s, Rødovre Centrum, Lyngby Storcenter, Bruun s Galleri og Rosengårdcentret tilsammen. Med en omsætning for velbeliggende butikker på f.eks. kr pr. m 2 pr. år, modsvarede internethandlen i 2013 således den omsætning, der normalt ville genereres på 2 mio. m 2 butiksareal. Med et samlet butiksareal i Danmark på skønsmæssigt godt 12 mio. m 2 er udviklingen i internethandlen således helt afgørende for detailhandelsejendomsmarkedets fremtid. Som det fremgår af nedenstående figur, er det ikke mindst internethandlen med udenlandske internetbutikker, som er i vækst. Udenlandske internetbutikker omsætter nu for mere end kr. 17 mia. i Danmark, en stigning på mere end 100% på blot 4 år. Dansk omsætning i internetbutikker (i mio. DKK) Danske internetbutikker Udenlandske internetbutikker Kilde: FDIH Foreningen for Dansk Internet Handel Sammenlignes væksten i internethandlen med udviklingen i omsætning i større danske butikscentre, er det tydeligt, at væksten i detailhandelsomsætningen sker på internettet. 9

12 Omsætningsvækst E omsætning fra udlandet 115,0% E omsætning fra Danmark 41,3% Årsomsætning i butikscentre 2,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Kilde: FDIH / Institut for Centerplanlægning / Sadolin & Albæk Når store omsætningsandele flyttes fra de fysiske butikker til internettet, og når de fysiske butikker i stigende grad får karakter af showrooms, hvor forbrugerne kan undersøge varerne, forinden der handles på internettet, vil det have væsentlige konsekvenser for butiksejendomsmarkedet. Ikke blot vil behovet for butiksarealer mindskes, men også traditionelle strukturer med f.eks. omsætningsbestemt leje mindsker deres relevans. Der er dog ingen tvivl om, at for så vidt angår markederne i Storkøbenhavn og Aarhus vil en forventelig høj befolkningsvækst i de kommende 10 år afbøde risikoen for en væsentlig stigning i butikstomgangen. På den anden side er det klart, at antallet af ledige butiksarealer i mere perifert beliggende områder af Danmark med en negativ befolkningsudvikling sandsynligvis vil stige markant med deraf følgende nedadgående pres på lejepriserne og potentielt betydelige tab for ejendomsejerne. DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER Kontormarkederne i Stockholm og København ligheder og forskelle I dette nummer af Sadolin & Albæks NewsLetter har vi valgt at sætte fokus på ligheder og forskelle på kontormarkederne i henholdsvis Stockholm og København. For en umiddelbar betragtning har byerne meget til fælles. Begge byer er nordiske hovedstæder med en befolkning i de respektive hovedstadsområder på ca. 1,8 mio. indbyggere. Begge byer har en pæn befolkningstilvækst og en økonomisk vækst noget over de respektive landsgennemsnit, som for 2013 var 0,1% i Sverige og 0,0% i Danmark. For 2014 skønnes væksten i Sverige at blive 1,2% og i Danmark 1,3%. Hertil kommer, at kontormarkederne i Stockholm og København er næsten lige store, henholdsvis 11,5 mio. m 2 og 11,8 mio. m 2. 10

13 På trods heraf er markederne ikke bare konjunkturelt, men også strukturelt, væsensforskellige. Lavere tomgang i Stockholm end i København, især i CBD Kontortomgang i København og Stockholm 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% København Stockholm Kilde: JLL / Sadolin & Albæk CBD Totalt Sverige undgik blandt andet som følge af en mere ekspansiv valutaog rentepolitik end Danmark den recession, som ramte Danmark i kølvandet på finanskrisen. Det har været en medvirkende årsag til, at kontortomgangen i Stockholm i de senere år har ligget lavere end i København. Hvor tomgangen for kontorer i København aktuelt andrager 11,3%, er den i Stockholm kun 9,1%. Det er i denne forbindelse værd at notere, at tomgangen i Stockholm i langt højere grad end i København registreres i områderne uden for CBD. Også i København er tomgangen i CBD lavere end i omegnen, men det er ganske tankevækkende, at tomgangen i CBD i Stockholm aktuelt er så lav som 3,6%, langt under niveauet på 9,1% i København. Meget høje lejepriser i Stockholms Golden Triangle Den lave tomgang i Stockholms CBD hænger sammen med, at mange virksomheder inden for den finansielle sektor og de liberale erhverv lægger meget stor vægt på en central beliggenhed i CBD. Det betyder også, at lejepriserne i Stockholms centrale bydele er langt højere end i omegnen. Mens der i København kun er en beskeden forskel mellem toplejepriserne i Indre By og i de attraktive områder uden for Indre By, herunder Nordhavnen og Havneholmen, er lejen uden for det centrale Stockholm kun ca. 50% af lejen i Stockholms Golden Triangle. Faktisk er markedet i København ganske atypisk i forhold til de fleste andre europæiske storbyer. I København ligger domiciler for f.eks. den finansielle sektor og de liberale erhverv, herunder advokatfirmaer, revisionshuse og konsulentvirksomheder, spredt fra Tuborg Nord og Nordhavnen, Midtermolen og Langelinie over Indre By til Kalvebod Brygge og Havneholmen, ja endog til de nordlige dele af Ørestad. 11

14 Toplejepriser for kontorer (EUR pr. m 2 pr. år) København Stockholm CBD Uden for CBD Kilde: JLL / Sadolin & Albæk København har således ikke nogen Golden Triangle, hvor de fleste væsentlige finansielle virksomheder og liberale erhverv vælger at etablere sig. Den stærke lejemarked i Stockholm CBD giver sig udslag i lavere startafkastkrav I København betaler investorerne ikke nogen stor præmie for de mest centrale beliggenheder. Et nyt kontordomicil i Indre By, udlejet til en stærk lejer til en leje, som afspejler markedslejen, med 10 års uopsigelighed, vil formentlig blive omsat til en pris, som modsvarer et nettostartafkast på 4,75% 5,00%, for en helt enestående landmark bygning muligvis ned til omkring 4,50%. Den samme ejendom vil i Nordhavnen, på Kalvebod Brygge og på Havneholmen koste 5,00% i startafkast, i områder som Lyngby og Ørestad og Flintholm omkring 5,25%, og i andre attraktive områder som Gladsaxe måske 5,50% eller 5,75%. I Stockholm betaler investorerne en højere præmie for en meget central beliggenhed. Nettostartafkastkrav for førsteklasses kontorer 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% København Stockholm Kilde: JLL / Sadolin & Albæk CBD Uden for CBD 12

15 Den såkaldte prime yield første års direkte nettoafkast for en moderne kontorejendom med en stærk lejer på en lang lejekontrakt er i Stockholm CBD omkring 4,25%. Til gengæld er startafkastet væsentligt højere i de betydende kontorområder i omegnen, i Solna f.eks. 5,75% og i Kista og store dele af omegnen i øvrigt omkring 6,50%. Dette indikerer, at ejendomsinvestorer i Stockholm i modsætning til København forventer, at udlejningssikkerheden i CBD også i fremtiden vil være højere, og at der kan forventes (betydeligt) større markedslejestigninger i CBD end på decentrale beliggenheder. Denne analyse er utvivlsomt korrekt. Stockholms CBD har andre geografiske og psykologiske rammebetingelser end Københavns, og det er med tilstedeværelsen af flere store og attraktive udviklingsområder i København vanskeligt at se, hvilke faktorer der i København på sigt skulle kunne drive markedslejestigninger over inflationen. Højere transaktionsaktivitet i Stockholm Investeringsmarkedet for kontorejendomme i Stockholm har efter London og Paris historisk været et af de mest likvide markeder med den største transaktionsaktivitet. Ligeledes har markedet som følge af den ganske store transaktionsaktivitet og transparens traditionelt været præget af en ganske stor aktivitet fra internationale investorer. København har derimod været kendetegnet som et mere illikvidt marked, efter nogles opfattelse med en lavere transparens, og domineret af hjemlige investorer. Transaktionsaktivitet i ejendomsmarkedet i 2. halvår 2013 (i mia. EUR) København Stockholm Nationale Internationale Kilde: JLL / Sadolin & Albæk Markedet i København internationaliseres og transparensen øges Som det fremgår af ovenstående figur, var transaktionsaktiviteten i Stockholm i 2. halvår 2013 omtrent det tredobbelte af aktiviteten i København, og Stockholm vil utvivlsomt også fremadrettet kunne fastholde sin position som et af de mest likvide ejendomsinvesteringsmarkeder i Europa. 13

16 Det er dog værd at notere, at også i København udgør internationale investorers aktivitet en fortsat stigende del af den samlede transaktionsaktivitet, i andet halvår 2013 knap 50% af den samlede omsætning. Denne udvikling skyldes både relativt attraktive rammebetingelser for ejendomsinvesteringer med konkurrencedygtige direkte afkast, et lavt renteniveau og konkurrencedygtige finansieringsmuligheder med marginaler på ejendomsfinansiering, som i den danske realkreditsektor er betydeligt lavere end i det svenske marked. Hertil kommer tillige transaktionsomkostninger, som er blandt de laveste i verden. Men den øgede internationale investeringsinteresse for Danmark skyldes også, at transparensen i markedet er øget igennem de senere år. Som nævnt i indledningen til dette NewsLetter har en af de positive konsekvenser af finanskrisen været en professionalisering af markedet. Denne professionalisering, hvor både danske og internationale investorer nyder gavn af en forøget analysekapacitet i markedet, er både med til at gøre markedet mere gennemsigtigt og til at sikre, at investorernes beslutningsgrundlag er korrekt funderet i markedets karakteristika. Sadolin & Albæk 14

17 MARKEDSBAROMETER Kontor Ændring 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,3% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 0,00 Sekundær 6,50 6,50 6,50 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,50 6,50 6,50 0,00 Aarhus Primær 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00 Sekundær 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 0,00 Trekantområdet Primær 5,75 5,75 6,00 6,25 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,50-0,25 Sekundær 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,00 7,00 7,00 7,25 7,50 7,50 7,50 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 5,5 6,9 7,7 8,3 8,6 8,8 9,7 9,6 9,1 7,9 8,6 8,0 9,8 9,8 10,1 9,4 9,6 9,9 10,1 9,9 11,3 11,1-0,20 Aarhus Amt * 6,6 7,3 7,9 9,3 9,8 10,4 10,6 10,8 11,3 10,6 11,1 11,1 12,0 13,6 13,7 13,3 13,1 13,5 13,2 13,8 13,0 12,3-0,70 Trekantområdet 5,4 6,2 6,6 6,6 5,8 6,6 6,5 6,1 6,2 7,6 7,2 7,3 8,3 8,8 9,2 9,3 9,6 9,5 9,0 9,5 9,5 10,7 1,20 Butik Ændring 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Top ,0% Høj ,0% Lav ,0% Aarhus Top ,9% Høj ,0% Trekantområdet Top ,0% Høj ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,50 4,50 0,00 Sekundær 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Aarhus Primær 5,00 5,00 5,25 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Trekantområdet Primær 5,75 5,75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 0,00 Sekundær 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,25 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 3,2 3,1 3,2 3,6 3,3 3,4 3,3 3,5 3,3 3,5 3,2 3,7 3,8 4,0 4,4 4,2 4,6 4,4 4,5 4,7 4,5 4,3-0,20 Aarhus Amt * 4,3 4,3 4,4 4,8 4,4 5,2 5,2 5,8 5,9 6,2 6,1 5,9 6,0 6,5 6,6 7,1 6,1 5,9 5,8 5,7 6,1 5,9-0,20 Trekantområdet 4,1 6,9 6,8 7,2 7,2 7,1 6,9 7,2 7,7 8,1 6,9 7,0 7,2 9,2 9,4 10,2 9,4 9,7 8,7 8,9 8,9 9,6 0,70 Lager/produktion Ændring 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning** - %-point - København Lang 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,00-0,25 Kort 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 0,00 Aarhus Lang 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,25 9,25 9,50 9,50 9,50 0,00 Trekantområdet Lang 6,75 6,75 6,75 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,50 7,50 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,25 9,50 9,50 9,75 9,75 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 2,3 2,6 3,1 3,2 3,1 3,9 4,0 4,2 3,9 3,9 4,0 3,5 4,1 4,2 4,5 4,7 4,4 4,7 4,2 4,3 4,2 4,1-0,10 Aarhus Amt * 3,0 3,5 4,1 4,7 5,2 6,0 6,7 6,5 7,3 6,9 7,1 6,6 6,3 6,0 5,5 5,3 4,9 5,1 5,3 5,2 5,1 5,0-0,10 Trekantområdet 1,3 2,0 2,3 2,6 2,3 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,5 3,3 3,5 3,5 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4,3 4,1 4,0-0,10 * Nu administrativt del af Region Midtjylland ** Lang og kort henviser til kontraktens længde

18 Sadolin & Albæk A/S Palægade 2-4 DK-1261 København K Tel: Fax: Store Torv 7, 2 DK-8000 Aarhus C Tel: Fax: Web: CVR nr ISSN:

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

Virksomheders lokaliseringskrav

Virksomheders lokaliseringskrav December 1999 RAPPORT Virksomheders lokaliseringskrav Ejendomsmarkedets generelle udvikling Beskrivelse af erhvervsområder i København, Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg Analyse af virksomheders efterspørgsel

Læs mere

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN Økonomiforvaltningen 2014 Indledning og udgangspunkt 1. Indledning og udgangspunkt 1.1 Baggrund Københavns Kommune har som mange andre storbyer oplevet en

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning S c e n a r i e r f o r e j e n d o msmarkedets og byggeriets udvikling f r e m m o d 2 0 1 5 n y e t e k n o l o g i e r & p ro d u k t i v i t e t S c e n a r i e 5 I n n ovat i o n S c e n a r i e 4

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING SBI 2014:04 Boligmarkedet uden for de store byer Sammenfatning Hans Thor Andersen Jacob

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

International investor: På detailopkøb i hele Danmark ESTATE MEDIA. - Grundsalget vokser i flere kommuner. Affredning rammer hele landet

International investor: På detailopkøb i hele Danmark ESTATE MEDIA. - Grundsalget vokser i flere kommuner. Affredning rammer hele landet MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 03 2014 7. årgang TEMA: UDVIKLING OG INVESTERING I DE STORE DANSKE BYER - Grundsalget vokser i flere kommuner Læs

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere