Økonomisk værdisætning af Københavns grønne områder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk værdisætning af Københavns grønne områder"

Transkript

1 Økonomisk værdisætning af Københavns grønne områder foto ursula bach

2 UDARBEJDET AF GRONTMIJ FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Udgivelsesdato : 18. november 2013 Projekt : Udarbejdet : Toke Emil Panduro og Martin Elmegaard Mortensen, Grontmij Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen, Grontmij Godkendt : Brian Gardner Mogensen, Grontmij

3 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 SAMMENFATNING 5 2 INDLEDNING Projektafgrænsning Definition af parker og naturområder Friarealer Sønder Boulevard 9 3 UDVIKLING AF METODER TIL VÆRDISÆTNING Metodeudvikling - Effekten på ejendomsværdien Husprismetoden Data Nærhed og adgang til park Ejendomsværdiberegninger Ejendomsværdi Metodeudvikling - Effekten på service- og handelsvirksomheder Metode Dataindsamling Geokodning Afstandsberegninger Dataoverblik Metodiske udfordringer Metodeudvikling - Værdien af parkaktiviteter Metode Transportøkonomiske enhedspriser Spørgeskemaundersøgelse Metodeudvikling - Sundhedsværdien Metode Effekten af motion på risikoen for livsstilssygdomme Værdisætning af sundhedsværdi Spørgeskemaundersøgelse 25 4 CASEUNDERSØGELSE SØNDER BOULEVARD Effekten på ejendomsværdien Værditab af anden arealanvendelse Resultat Effekten på service- og handelsvirksomheder Antallet af virksomheder nær Sønder Boulevard Antallet af succesfulde virksomheder på Sønder Boulevard Branchesammensætning af succesfulde virksomheder på Sønder Boulevard29

4 Side Effekten af Sønder Boulevard på antallet af arbejdspladser Effekten af Sønder Boulevard på den økonomiske værdiskabelse i de lokale service- og handelsvirksomheder Resultat Spørgeskemaundersøgelse som grundlag for værdien af parkaktiviteter og sundhedsværdien Værdien af parkaktiviteter Rejsetid Resultat Sundhedsværdien Resultat Hvad kan få brugerne til at dyrke mere motion på Sønder Boulevard 49 5 PERSPEKTIVERING 52 6 LITTERATUR 53 7 BILAG BILAG Overordnede nøgletal for parkaktiviteter - Transportform Nøgletal for parkaktiviteter specifikt på aktivitet - Aktive Nøgletal for parkaktiviteter specifikt på aktivitet Inaktive 63 9 BILAG BILAG Lejligheder - Parker Lejligheder Natur Huse og Rækkehuse Parker Huse og Rækkehuse - Natur 69

5 Side 5 1 SAMMENFATNING I nærværende undersøgelse er der udviklet konkrete metoder til økonomisk værdisætning af grønne områders effekter på: 1. Ejendomsværdien 2. Værdien for service og handelsvirksomheder 3. Værdien af parkaktiviteter 4. Sundhedsværdien Metoderne er efterfølgende afprøvet på casen Sønder Boulevard. Resultaterne på de enkelte områder er sammenfattet nedenfor. Sønder Boulevard skaber 12 mio. kr. i skatteindtægter pr. år som følge af en betydelig merværdi for ejendommene i nærområdet Værdien af Sønder Boulevard blev undersøgt med udgangspunkt i huspris-metoden. På den baggrund blev ejendomsværdien estimeret ved hjælp af en husprismodel og effekten af nærhed og adgang til parker blev isoleret. Resultatet viser, at Sønder Boulevard skaber en betydelig merværdi for ejendomme placeret inden for en radius af 1000 meter. Den samlede ejendomsværdi inden for 1000 meters gåafstand af Sønder Boulevard er på 41.7 mia. kr. Ejendomsværdien af Sønder Boulevard ligger på omkring 351 mio. kr. med dertilhørende skatteindtægter på 12 mio. kr. om året eller en samlet nutidsværdi på 381 mio. kr. over en 90 årig periode. En afgørende faktorer for ejendomsværdien af Sønder Boulevard er tilstedeværelsen af alternativer som f.eks. Enghave Plads og Enghaven. Det samlede resultat af Sønder Boulevards betydning for ejendomsværdien er vist i tabellen nedenfor. Kapitaliseret værdi Ejendomsværdi af Sønder Boulevard Skatteindtægter pr. år Skatteindtægter Over 90 år mio. kr. 351 mio.kr 12 mio.kr 381 mio. kr. Hvis der fjernes m 2 af Sønder Boulevard vil det få en økonomisk konsekvens på op mod 131 mio. kr. svarende til en nutidsværdi for grundskylden på op mod 143 mio. kr. Ingen påviselig sammenhæng mellem Sønder Boulevard og dækningsbidraget i service- og handelsvirksomheder Værdien af parker for service- og handelsvirksomheder er blevet undersøgt for virksomheder, der ligger i tilknytning til Sønder Boulevard. Data bygger på udtræk fra CVR registeret, som blev koblet med data fra databasen Proff.

6 Side 6 Der findes ingen sammenhæng mellem virksomhedernes valg af placering, deres dækningsbidrag eller antal ansatte og nærheden til Sønder Boulevard. Sammensætningen af virksomheder adskiller sig fra bl.a. Istedgade ved at have en overvægt af caféer, restauranter og gallerier. Resultaterne indikerer, at Sønder Boulevard har tiltrukket virksomheder med en oplevelsesøkonomisk profil. Med den anvendte metode er det ikke muligt at adskille den oplevelsesøkonomiske effekt af Sønder Boulevard fra effekten fra af andre elementer i byen som f.eks. effekten fra Kødbyen. Det er samtidig ikke muligt at konkludere noget generelt om grønne områders betydning for service- og handelsvirksomheder Værdien af Sønder Boulevards parkaktiviteter er på 125 mio. kr. om året På baggrund af Københavns Kommune parktællingerne og en spørgeskemaundersøgelse på Sønder Boulevard har det være muligt at værdisætte parkaktiviteterne. Værdisætningen er foretaget på baggrund af den tid som borgerne bruger på et besøg, som er fordelt på henholdsvis rejsetid og opholdstid. I gennemsnit bruger en borger 14,9 minutter pr. besøg i rejsetid. Opholdstiden i parken er i gennemsnit beregnet til 129,5 min. Et besøg på Sønder Boulevard tager i gennemsnit 144,4 minutter, når rejsetid og opholdstid lægges sammen. På baggrund af en parktælling er det estimeret at lige over besøger Sønder Boulevard om året. Hvilket der skal tages med forbehold, da estimatet er baseret på en parktælling. Estimatet er sæsonkorrigeret, men der er stor usikkerhed i estimatet. Årlig værdi (mio. kr.) Nutidsværdi efter 90 år (mia. kr.) Værdi af Rejsetid 12,9 0,4 Værdi af Ophold 112,4 3,5 Værdi af Samlet 125,3 3,9 Resultaterne er vist i tabellen ovenfor. Rejsetiden kan på baggrund af parktællingerne og spørgeskemaundersøgelsen værdisættes til 12,9 mio. kr. om året, hvilket svarer til en nutidsværdi over 90 år på 400,2 mio. kr. Opholdet i parken værdisættes til 112,4 mio. kr. om året, svarende til 3,5 mia. kr. over 90 år. Samlet set værdisættes parkaktiviteterne på Sønder Boulevard til 125,3 mio. kr. om året og 3,9 mia. kr. over 90 år. Sønder Boulevard skaber begrænset sundhedsværdi På baggrund af Undersøgelsen kan det konkluderes, at andelen af de besøgende på Sønder Boulevard, hvor parken har en reel sundhedsmæssig effekt, antager 4,5 %. For en bruger, hvor Sønder Boulevard har en effekt på sundheden, er resultatet, at den dyrker i gennemsnit 23,6 minutter pr. døgn på Sønder Boulevard.

7 Side 7 På baggrund af parktællingerne, foretaget af København Kommune, besøger ca borgere Sønder Boulevard om dagen. Gruppen, som har en sundhedsmæssig effekt af Sønder Boulevard, udgør 99,3 borger pr. døgn. Dette hænger sammen med at Sønder Boulevard er en såkaldt gadepark med mange caféer og restauranter til forskel fra f.eks. Fælledparken, der i høj grad er en sportspark. Årlig værdi (DKK) Nutidsværdi over 90 år (Mio. DKK) Reduktion direkte sundhedsomkostninger ,9 Behandling ,8 Tidlig død ,6 Sparede fremtidige omkostninger som følge af tidlig død ,6 Reduktion i produktionstab ,7 Sygefravær ,8 Førtidspensionering ,5 Tidlig død ,4 I forhold til reduktionen af direkte sundhedsomkostninger har etableringen af Sønder Boulevard betydet en samlet reduktion på kr. om året. Reduktionen i produktionstab udgør 1,15 mio. kr. om året. Ses der på levetiden over 90 år, betyder det en samlet reduktion af sundhedsomkostningerne på 12,8 mio. kr. og 35,7 mio. kr. i reduceret produktionstab. 2 INDLEDNING København vil ifølge prognoserne vokse med indbyggere frem mod år Det betyder, at byen fortsat skal udbygges med flere boliger, nye erhverv og ny infrastruktur. Der er kamp om arealerne, og Center for Park og Natur (herefter CPN) oplever i stigende grad, at de grønne arealer står for skud, når byens arealer skal prioriteres. Det skyldes ofte, at argumentationen for at bibeholde eller etablere grønne områder er subjektiv, værdibaseret og udokumenteret og derfor ikke kan hamle op med mere hårdtslående argumenter Formålet med projektet er at udvikle et evidensbaseret argumentationsgrundlag, som CPN kan bruge til at sikre, at de grønne områder prioriteres, når byen udvikles. Rapporten skal sikre det argumentative grundlag for, at der etableres offentlige tilgængelige grønne arealer i byudviklingsområderne og at der ikke reduceres i de eksisterende grønne arealer. I forbindelse med opførsel af ny bebyggelse eller ombygning af eksisterende bebyggelse sikrer kommuneplanen, at der etableres friarealer til områdets beboere og brugere. Kravene til friarealerne (f.eks. 40 % af boligområdet) fastsættes i kommuneplanen. På nuværende tidspunkt er der dog ingen lovmæssige krav til at friarealerne skal have et grønt islæt.

8 Side 8 Rapporten skal være med til at fremme den kommercielle interesse for at etablere grønne områder i byudviklingsområderne så friarealerne i højere grad etableres som offentlige tilgængelige grønne arealer. Nærværende rapport beskriver udviklingen af metoder til økonomisk værdisætning på områderne: 1. Ejendomsværdien 2. Værdien for service og handelsvirksomheder 3. Værdien af parkaktiviteter 4. Sundhedsværdien Metoderne er efterfølgende afprøvet på casen Sønder Boulevard. Metoden for at beregne ejendomsværdien er derudover afprøvet på alle grønne områder i København. 2.1 Projektafgrænsning De grønne områder i København omfatter parker, haveanlæg, naturområder, kirkegårde, idrætsanlæg og mindre grønne områder. Områderne defineres ud fra arealets karakter, driftsmæssige forhold, og områdets funktion og anvendelse. I forbindelse med nærværende projekt afgrænses de grønne områder til kun at omfatte parker og naturområder Definition af parker og naturområder En park er kendetegnet ved at have et stort udbud af parkfunktioner og en høj intensitet af brugere. Parkerne har et stort opland og besøges af københavnere fra alle bydele. Parkerne indeholder typisk parkfunktioner som legepladser, hundegårde, boldbaner, motionsredskaber, stier og toiletter. I byens parker forventes det, at brugerne oplever et grønt område og grønne elementer med et mellemhøjt plejeniveau. Parkerne har ofte særlige landskabsarkitektoniske eller kulturhistoriske værdi. Et naturområde er et større sammenhængende grønt område, som ofte ligger i udkanten af byen, som fx Utterslev Mose og Amager Fælled. Naturområderne er kendetegnet ved at have et rigt naturindhold og stort udbud af naturoplevelser. I byens naturområder forventes det, at brugerne oplever et grønt område og grønne elementer med et minimalt plejeniveau. Naturområderne er præget af krat og mere eller mindre vildtvoksende træer og kun begrænsede opholdsmuligheder Friarealer I forbindelse med opførsel af ny bebyggelse eller ombygning af eksisterende bebyggelse sikrer kommuneplanen, at der etableres friarealer til områdets beboere og brugere. Der er dog ingen lovmæssige krav om, at friarealerne skal have et grønt islæt. Nærværende projekt skal sikre, at friarealerne etableres som offentlige tilgængelige grønne områder.

9 Side 9 Kravene til friarealer (f.eks. 40 % af det samlede areal i et givent område) for de enkelte områdetyper er angivet i kommuneplanen og opstillet nedenfor. Boliger (B) Boliger og serviceerhverv (C) Serviceerhverv (S) Blandet erhverv (E) Industri (J) Havneformål (H) Tekniske anlæg (T) Institutioner & fritidsområder (O) Husbåde (V) Kravet til friarealer for bebyggelse i B, C, S og E områder er i kommuneplanen beskrevet for hver områdetype. Nedenfor er vist et eksempel for Boliger i forskellige boligområder (B1-B6). Områdebetegnelse B1 B2 B3 B4 B5 B6 Maks bebyggelsesprocent Maks bygningshøjde (meter) Friarealprocent, boliger Friarealprocent, erhverv Friarealerne omfatter offentlige tilgængelige grønne områder, pladser, gårdanlæg mm. Der er ingen lovmæssige krav om at friarealerne skal have et grønt islæt. Friarealet udgøres af en ejendoms- eller en bebyggelsesubebyggede grundareal (eksklusiv parkerings- og tilkørselsareal). I lokalplaner kan der optages bestemmelser om, at friarealerne beregnes for flere ejendomme under ét. I lokalplaner kan der endvidere optages bestemmelser om, at opholdsarealer på hævede gårddæk og tagterrasser kan indgå i friarealberegningen. Det samme gælder den del af de interne veje, der er forbeholdt fodgængere og cyklister. I lokalplaner kan der optages bestemmelser om friarealernes udformning, herunder bl.a. fordeling mellem befæstede og ubefæstede arealer, materialevalg, placering, art og størrelse af beplantning. 2.2 Sønder Boulevard Sønder Boulevard er en 1,3 km lang gade på Vesterbro, der er placeret i forlængelse af Halmtorvet og fører ned til Enghave Station, hvorefter den munder ud i Vester Fælledsvej.

10 Side 10 Figur 1: Sønder Boulevard Foto: Ursula Bach Sønder Boulevard indeholder et stor udbud af parkfunktioner, opholdspladser, sportsarealer og haverum. Følgende funktioner findes på Sønder Boulevard: Legeplads Bordtennisbord Toilet Kunstgræsbane Multibane (asfalt) Stauderhaver Borde/bænke 3 UDVIKLING AF METODER TIL VÆRDISÆTNING I dette kapitel beskrives de metoder, der er udviklet til at værdisætte henholdsvis effekten på ejendomsværdi, effekten på og service- og handelsvirksomheder, værdien af parkaktiviteter og sundhedsværdien 3.1 Metodeudvikling - Effekten på ejendomsværdien Formålet er: At anvende huspris metoden til at beregne den konkrete effekt af Sønder Boulevard på ejendomsværdien i berørte ejendomme

11 Side 11 Udgangspunktet for dette afsnit er at redegøre for hvorledes værdien af nærhed og adgang til parker indirekte kan estimeres ved hjælp af huspris metoden. Sønder Boulevard anvendes som case med det formål at eksemplificere den anvendte metode Husprismetoden Værdien af adgang til park beregnes ved hjælp af husprismetoden, der blev udviklet af Rosen (1974). Metoden er sidenhen blevet anvendt i en lang række værdisætningsstudier i Danmark og internationalt og er således en veletableret disciplin (Poudyal et al. 2009; Lundhede et al. 2013; Panduro and Veie 2013). Omdrejningspunktet for kapitlet er således ikke metodeudvikling, men hvorledes metoden kan anvendes i et konkret eksempel, herunder de antagelser og begrænsninger som resultaterne af metoden er underlagt. Figur 2: Placering af boliger nær Sønder Boulevard. Kilde: Panduro Husprismetoden bygger på den antagelse, at et hus består af en lang række karakteristika herunder adgangen til parker og naturområder. I forbindelse med et ejendomskøb vil køberen skabe sig et overblik over udbuddet af ejendomskarakteristika og vælge den mængde af ejendomskarakteristika, der bedst reflekterer køberens ønsker og behov relativt til alle andre typer af forbrugsgoder. På den måde værdisætter køberen hvert enkelt karakteristika. Summen af karakteristika er med til at danne ejendommens pris. Målsætningen med husprismetoden er at estimere ejendomsprisen som funktion af ejendommens karakteristika. På den måde findes et gennemsnitsestimat for værdien af hvert enkelt karakteristika.

12 Side 12 Værdien af et miljøgode udtrykker en bevægelse fra en tilstand til en anden. Værdien af adgangen til en park kan således udtrykkes ved at beregne ejendomsværdien for berørte ejendomme ved at sammenligne to situationer: hvor parken findes Qi +ΔQi hvor parken ikke findes (tænkt situation) Qi Forskellen i ejendomsværdien mellem de to situationer er et udtryk for parkens værdi. Forskellen findes ved at anvende resultaterne af den estimerede husprismodel P og beregne husprisen i situation i) og situation ii) og dernæst trække priserne fra hinanden. I nedenstående model repræsenterer S alle andre karakteristika end Q, og Q repræsenterer adgangen til parker uden Sønder Boulevard, og Qi +ΔQi hvor Sønder Boulevard eksisterer. Den beregnede merværdi af parken repræsenterer samtidig en betydelig indtægt for kommunen i form af grundskyldsskatter. Grundskylden er en del af den sum, som ejerne er villige til at betale for ejendommen. De beregnede indtægter fra skatter, der er begrundet i, at der findes en park i nærheden af ejendommen, omfatter både betalingsvillighed fra ejerne og en budgetøkonomisk indtægt for kommunen (Zhou et al. 2013). Grundskyldindtægterne som følge af merværdien inkasseres år efter år og summeres efter en årrække til en betydelig sum. Skatteindtægterne skal diskonteres for at beregne nutidsværdien. Diskonteringen er en standard økonomisk øvelse, der reflekterer det faktum, at penge har større værdi, hvis de er tilgængelige nu, end hvis de modtages i fremtiden. Nutidsværdien NV beregnes ved hjælp af følgende formel, hvor NV beregnes for den årlige skatteindtægt Skat har til tiden t tilbageregnet med en diskonteringsrate r over en periode på N år. Den samlede ejendomsværdi af nærhed og adgang til park er således summen af den beregnede værdistigning lagt sammen med den diskonterede ekstra skatteindtægt som følge af den beregnede ejendomsværdistigning. Det skal bemærkes, at beregningerne kun er gældende for det ejendomsmarked, som husprismodellen er baseret på i det konkre tilfælde. Troværdigheden af værdisætningsberegningerne afhænger af, at ejendomsmarkedet ikke udvikler sig. Det betyder bl.a. at den ændring, som værdisættes, ikke bør kunne forrykke ejendomsmarkedet, hvis beregningerne skal være troværdige.

13 Side Data Værdisætningsberegningerne bygger på en estimeret husprismodel for hele København, som er stærkt inspireret af husprismodellerne i projektet Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins. Modellen indeholder en lang række konstruktionsvariable og rumlig variable. Konstruktionsvariabler og salgspriser er baseret på dataudtræk fra OIS databasen, mens de rumlige variabler er lavet i ArcGIS desktop baseret på data fra kortforsyning.dk, der drives af Geodata Styrelsen. Husprismodellerne, der ligger til grund for værdisætningen, bygger på salgsperioden GIS data på Parker og Naturområder bygger på kortlagt data fra projektet Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins Nærhed og adgang til park Den kapitaliseret værdi af parker blev beregnet ud fra den enkeltes ejendoms nærhed og adgang til parker. I husprismodellen beskriver nærhed hvor tæt ejendom ligger på nærmeste park. Ejendomme der ligger længere væk end 500 meter blev vurderet til ikke at have nærhed til Parker. Adgang til parker blev defineret som koncentration af, hvor meget park der er adgang til set ud fra den enkelte ejendom inden for 1000 meters radius. Sønder Boulevard bidrager med 2,2 Ha park til området markeret på nedenstående kort, hvor hver rød prik repræsenterer en bolig ejerlejligheder, andelslejligheder og 1544 almennyttige lejligheder. Figur 3: Sønder Boulevards opland på 1000 meter radius. De røde prikker er boliger. Kilde: Panduro

14 Side Ejendomsværdiberegninger Husprismodellen er estimeret på baggrund af solgte ejerlejligheder i København. Resultaterne af husprismodellen bliver anvendt i ejendomsværdiberegninger for samtlige typer af lejligheder, dvs. ejerlejligheder, andelslejligheder og almennyttige lejligheder. Prisdannelsen for andelslejligheder afhænger af fællesudgifterne i andelsforeningen, som kan variere betydeligt fra andelsforening til andelsforening. Det har således ikke været muligt at inddrage andelslejligheder i husprismodellerne. Almennyttige boliger er ligeledes ikke indgået i modellerne. Almennyttige boliger er underlagt betydelig regulering, hvilket betyder, at prisdannelsen ikke er fri, og dermed udtrykker prisen ikke folks ønsker og præferencer. Grunden til at både andelslejligheder og almennyttige lejligheder inddrages i ejendomsværdiberegningerne skyldes, at der ikke er nogen grund til at antage, at folk har andre ønsker og præferencer til deres bolig, end folk der bor i ejerlejligheder. Andelsboliger bliver, med få undtagelser, solgt på markedsvilkår. Dette betyder, at andelsværdien, når andelslån og fællesudgifter medregnes, vil være lig med værdien af ejerlejligheder. Ud fra den betragtning er det helt rimeligt at anvende husprismodellen på andelslejligheder. I det omfang at almennyttige boliger ikke bliver inddraget i beregningerne, vil folk der bor i almindnyttige boliger blive forfordelt, idet deres ønsker og præferencer ikke ville blive inddraget i planlægningen af byens rum Ejendomsværdi En stor del af den formue, der findes i Danmark, er bundet op i ejendomsmarkedet. Oplandet til Sønder Boulevard er ingen undtagelse. Nedenfor ses en rumlig gennemsnitsberegning af ejendomsværdien opdelt i 9 intervaller, der repræsenteres ved en farveskala, der går fra blå til rød, hvor blå beskriver lave ejendomsværdier, og rød beskriver høje ejendomsværdier. Det er værd at bemærke, at oplandet omkring Sønder Boulevard generelt indeholder mindre lejligheder med relativ lavere ejendomsværdier sammenlignet med andre dele af København. Den totale ejendomsværdi i Sønder Boulevards opland er beregnet til omkring 34,7 mia. kr. baseret på den anvendte husprismodel, hvor alle typer lejligheder inddrages.

15 Side 15 Figur 4: Beregnede ejendomsværdier opdelt i 9 intervaller, der går fra blå til rød, hvor blå beskriver lave ejendomsværdier, og rød beskriver høje ejendomsværdier. Kilde: Panduro 3.2 Metodeudvikling - Effekten på service- og handelsvirksomheder Formålet er: At udvikle en metode til at bestemme værdien af grønne områders indflydelse på omsætningen i service- og handelsvirksomheder At anvende metoden til at beregne den konkrete effekt af Sønder Boulevard på omsætningen i service- og handelsvirksomheder Metode Målsætningen er således at udvikle en metode, der kan eftervise sammenhæng mellem kommercielle aktiviteter og grønne områder i København med udgangspunkt i Sønder Boulevard som case.

16 Side 16 Effekten af parker på service- og handelsvirksomheder er blevet beregnet ud fra sammenhængen mellem Sønder Boulevard og antallet af virksomheder, deres dækningsbidrag og antal ansatte. Hypotesen er, at attraktive grønne områder tiltrækker flere mennesker, som mødes og samles om forskellige aktiviteter. I den forbindelse vil lokale virksomheder opnå en gevinst, som vil give udslag i flere virksomheder, større dækningsbidrag og flere ansatte. Det øgede antal virksomheder, deres dækningsbidrag og antal ansatte vil indirekte være et udtryk for den merværdi, som parker skaber for service- og handelsvirksomheder i de pågældende områder Dataindsamling Metoden baseres på dataudtræk fra CVR registeret, der kan tilgås gratis via cvr.dk. I dataudtrækket kan der selekteres på typen af enhed, dvs. CVR nr. eller pnr., post nummeret, typer af branche og ejerforhold. Der kan maximalt udtrækkes observationer. Dataudtrækket er afgrænset til at dække postnumrene fra 1500 til 1999 samt postnumret I forhold til brancher er følgende brancher udvalgt: Engroshandel og detailhandel, Overnatningsfaciliteter og restaurantvirksomhed, Information og kommunikation, Pengeinstitut- og finansvirksomheder, forsikring, Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser, Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester. CVR-data er trukket ud i forhold til CVR nr. og pnr. i to separate tabeller. CVR data indeholder oplysninger om antallet af ansatte i virksomheden og pnr. Indeholder den relevante adresse for virksomheden. Med udgangspunkt i CVR nr. blev de to separate tabeller senere sat sammen. CVR data er yderligere beskåret til kun at dække virksomheder med branchekoder indenfor service og handel. Nedenstående branchekoder dækker over disse typer virksomheder. Følgende branchekoder er derfor lagt til grund: ,477840,561010,862300,692000,960210,477820,477610,471110,862100, ,477700,475930,477890, ,477900,477810,477110,107120, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,475210, , , , , , , , , , , ,474100, , , , , ,477400, , , , , Det vil være rimeligt at skære data yderligere ned i forhold til afstanden til parken for derved at have et mere overskueligt dataset. Virksomheder længere væk end 500 meter vil således nemt kunne fjernes fra data, uden at det vil påvirke analysen.

17 Side 17 CVR-tabellen er efterfølgende opdateret i forhold til information omkring dækningsbidraget for hver enkel virksomhed og for de seneste 3 år. Data omkring dækningsbidraget er hentet fra databasen Proff.dk, som drives af KRAK. På Proff er det muligt manuelt at søge på en enkeltvirksomhed med udgangspunkt i virksomhedens CVR nr. Bemærk i den sammenhæng, at enkelt-mandsvirksomheder ikke har oplysningspligt omkring regnskaber m.m. Det kan lade sig gøre at automatisere data trækningen fra Proff.dk ved at lave program der automatisk henter oplysningerne for hver enkel virksomhed fra hjemmesiden baseret på oplysninger omkring virksomhedens navn, post nr. og byen som virksomheden er placeret i. Dette kaldes webscraping. For at spare tid blev Proff webscrapet. Det kan stærkt anbefales at gennemgå data inden analysen for at lede efter fejl eller mangler. Nogle observationer i datasættet vil indeholde fejlregistreringer, der muligvis vil kunne påvirke resultatet af analysen Geokodning Med udgangspunkt i virksomhedernes adresse geokodes virksomheder, dvs. at hver virksomhedsplacering bliver beskrevet via x, y koordinator. De fleste moderne Geografisk Information Systemer (GIS) indeholder redskaber til at geokode observationer baseret på adresseinformation. I dette tilfælde blev data geokodet i R ved at kalde Google Map API. I forbindelse med geokodning er der en del skøn og fortolkninger af den opgivne adresse. Det er derfor vigtigt, at validere geokodningen ved manuelt at tjekke, om geokodningen passer med den faktiske placering. I denne case er kodningen blevet tjekket ved hjælp af Google Streetview Afstandsberegninger Sammenhængen mellem hver enkel virksomhed er blevet beregnet ved hjælp af fugle-flugts afstande i en ArcGIS desktop. Denne type beregning er standard for alle GIS programmer. For at skabe en bedre forståelse af virksomhedernes valg af placering blev der ligeledes beregnet afstande til Istedgade, Kødbyen, Rådhuspladsen og Hovedbanegården. Det er således formålstjenstligt at forholde sig til, hvilke andre lokale elementer, der kan have betydning for virksomhedernes valg af placering Dataoverblik Data indeholder information om type af branche, dækningsbidrag, antal ansatte og placering i form af x, y koordinater. Data består af 1993 virksomheder hvoraf 788 virksomheder har oplyst deres dækningsbidrag for de sidste 3 år og 800 af virksomhederne har oplyst antallet af ansatte. Langt de fleste virksomheder der har under 10 ansatte med et gennemsnitligt dækningsbidrag på 2 mio. kr. og med en standardafvigelse på 2,8 mio.kr.

18 Side 18 Figur 5: Geografisk placering af service- og handelsvirksomheder. Kilde: Grontmij Metodiske udfordringer Enkeltmandsvirksomheder og butikskæder udgør et problem for analysen. Enkeltmandsvirksomheder har nemlig ikke pligt til at oplyse om deres dækningsbidrag, og større butikskæder oplyser som regel kun regnskabet for hele virksomheden, og altså ikke for den enkelte butik. Antallet af arbejdspladser kan evt. anvendes som proxy for dækningsbidraget. Oplysningerne om antal ansatte bliver ikke kontrolleret efterfølgende, og de er derfor mere unøjagtige end de oplyste regnskabstal. I det omfang at dele af økonomien i virksomhederne er sort og derfor ikke indgår i virksomhedsregnskabet, vil det oplyste dækningsbidrag ikke give et retvisende billede af værdiskabelsen i virksomheden. 3.3 Metodeudvikling - Værdien af parkaktiviteter Formålet er: At udvikle en metode, der beskriver værdien af parkaktiviteter. At anvende metoden til at bestemme værdien af parkaktiviteter, der gennemføres i Sønder Boulevard, som et eksempel.

19 Side Metode Vi har beregnet værdien af parkaktiviteter baseret på den såkaldte Rejseomkostningsmetode. Rejseomkostningsmetoden (Travel Cost Method) "Ved at sammenholde den relative besøgshyppighed med de besøgendes transportafstand/-omkostninger til et rekreativt område estimeres en efterspørgselsfunktion for de rekreative muligheder, som området tilbyder. Ud fra den estimerede efterspørgselsfunktion beregnes de rekreative ydelsers økonomiske værdi som konsumentoverskuddet ved at benytte området." Kilde: Miljøministeriet, 2001 Ideen bag metoden er, at det enkelte individs tid er begrænset, således at det er nødvendigt at vælge mellem forskellige aktiviteter. Når en person eksempelvis vælger at tage til Sønder Boulevard for at spille fodbold eller have picnic med venner og familie, vælger personen andre aktiviteter fra, f.eks. at bruge tid på arbejde. I det omfang at det antages, at mennesker kan vælge at arbejde i stedet for at tage i parken, kan det beregnes, hvor meget de enkelte aktiviteter er værd for den enkelte. Det vil sige, at den tid som en person bruger på at rejse frem og tilbage fra parken, samt tiden personen bruger på aktiviteter i parken, kan beregnes i kroner og øre. Rejseomkostningsmetoden er en hyppigt anvendt metode og er velbeskrevet i værdisætningslitteraturen (se eksempelvis Freeman (2003) Transportøkonomiske enhedspriser I relation til værdisætningen af rejsetid og ophold tages der udgangspunkt i de transportøkonomiske enhedspriser fra TERESA (Transport- og Energiministeriets Regnearksmodel for Samfundsøkonomisk Analyse). TERESA har såldes været obligatorisk at anvende for alle projekter i Transport- og Energiministeriet siden september 2006.

20 Side 20 Formålet med rejsen og opholdet på Sønder Boulevard, vil give værdi i forhold til turformålet Andet. Det er markeret i ovenstående tabel at rejsetiden og køretiden værdisættes ens på tværs af transportmidler Spørgeskemaundersøgelse Når vi beregner værdien af aktiviteter i Sønder Boulevard som konkret eksempel, anvender vi rejseomkostningsmetoden baseret på en særligt til projektet udarbejdede spørgeskemaundersøgelse, som besøgende af Sønder Boulevard har udfyldt på stedet. Undersøgelsen er blevet foretaget i flere omgange og på forskellige tidspunkter for at sikre et repræsentativt udsnit af brugergrupper. Der er 4 overordnede aktivitetsformer, som kan defineres på følgende måde, jf. PanduroVeie (2013): Type Adfærd Eksempler Social Aktiv Fællesaktiviteter som boldspild m.v. Inaktiv Fællesaktiviteter ofte centreret omkring indtagelse af fødevarer og drikkelse Individuel Aktiv Individuel løb og gang Inaktiv Sidde på en bænk og nyde parken Tabel 1: Former for aktiviteter, der kan gennemføres i en park. Kilde: Panduro and Veie Spørgeskemaet har konkret indeholdt følgende spørgsmål: Rejseafstand til Sønder Boulevard Transportform gang, løb, cykel, bil, kollektiv trafik Bopælsadresse Forventet tidsforbrug i Sønder Boulevard Antal besøg pr måned Hvis Sønder Boulevard ikke var her, ville du benytte andre park-alternativer ja, nej Alder Indkomst - månedlig Tabel 2: Spørgsmål til bestemmelse af værdien af parkaktiviteter på Sønder Boulevard. Kilde: Grontmij På baggrund af spørgeskemaet er det være muligt at beregne værdien af forskellige typer adfærd/aktiviteter. Ydermere giver det et overblik over, hvor langt folk ønsker at bevæge sig i forhold til forskellige typer og adfærd.

Økonomisk værdisætning af Københavns grønne områder Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard

Økonomisk værdisætning af Københavns grønne områder Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard university of copenhagen Økonomisk værdisætning af Københavns grønne områder Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Københavns Universitet. Værdisætning af sandfodringsstrategi på nordkysten af Sjælland Panduro, Toke Emil. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Værdisætning af sandfodringsstrategi på nordkysten af Sjælland Panduro, Toke Emil. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Værdisætning af sandfodringsstrategi på nordkysten af Sjælland Panduro, Toke Emil Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins

Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins Projekt Målsætning med projektet var at øge den nuværende viden om investeringer i byliv og byrums-kvaliteter At operationalisere begreberne byliv

Læs mere

Værdisætning af bygningsfornyede ejendomme på Nørrebro Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard

Værdisætning af bygningsfornyede ejendomme på Nørrebro Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard university of copenhagen Værdisætning af bygningsfornyede ejendomme på Nørrebro Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Værdisætning af gårdhaver Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard

Værdisætning af gårdhaver Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard university of copenhagen Værdisætning af gårdhaver Panduro, Toke Emil; Mortensen, Martin Elmegaard Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Hvad betaler sig? Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet. Bo Jellesmark Thorsen

Hvad betaler sig? Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet. Bo Jellesmark Thorsen Hvad betaler sig? Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Bo Jellesmark Thorsen Medforfattere: Thomas Hedemark Lundhede, Toke Emil Panduro, Linda Kummel, Alexander Ståhle, Alex Heyman Københavns

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Mændenes Hjem og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro

Mændenes Hjem og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro Mændenes Hjem og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro PLADS TIL ALLE? Gennem årtier har Vesterbro udviklet sig, og bydelen er i dag hjemsted for vidt forskellige klasser og kulturer. Vesterbro rummer både

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen Matema10k Matematik for hhx C-niveau Arbejdsark til kapitlerne i bogen De følgende sider er arbejdsark og opgaver som kan bruges som introduktion til mange af bogens kapitler og underemner. De kan bruges

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Hvem gavner cykelsuperstierne?

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne.

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Realdania Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Den filantropiske strategi er forankret i 5 programmer: Rum for alle Mulighedernes

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17 Tilflytning til Irma-byen - Økonomiske konsekvenser 14/005173-16 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Sammenfatning... 3 2. Analyse af flyttemønstre 2010-2013... 5 Tilflytning til lokalområder

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Investeringer i byliv og bylivskvalitet kan det betale sig?

Investeringer i byliv og bylivskvalitet kan det betale sig? Investeringer i byliv og bylivskvalitet kan det betale sig? Nedsamling Grønne områder er forskellige og skaber væsentlig forskellig værdi. Vi kan komme med et kvalificeret bud på værdien af de forskellige

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse Notat Projekt: Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Dato: 6. december 013 Udarbejdet af: Emil Foged og Jonas Herby Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Konklusion Butikslukningerne frem mod

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

The role of urban form in sustaining public transport, car and bicycle based travel styles

The role of urban form in sustaining public transport, car and bicycle based travel styles Trafikdage på Aalborg Universitet, 25-26 August 2014 The role of urban form in sustaining public transport, car and bicycle based travel styles Betydningen af by- og infrastruktur for befolkningens transport-stile

Læs mere

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme til store Februar 2015 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Formål 2 Metode 3 Resultater 4 Konklusion 11 1 Baggrund Bliver man stavnsbundet til

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Analyse vedr. Ny nordisk by Skøn over øget tilflytning til Herning Kommune

Analyse vedr. Ny nordisk by Skøn over øget tilflytning til Herning Kommune Analyse vedr. Ny nordisk by Skøn over øget tilflytning til Herning Kommune Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG FORMÅL... 2 1.1. DATA FOR SOMATIKKEN... 2 2. INDLEDENDE VURDERINGER VEDR. SYGEHUSPERSONALET...

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Til Teknik- og Miljøudvalget Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. Notat om grønne arealer i Valby Idrætspark I Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Lys, luft og bevægelighed

Lys, luft og bevægelighed Det sted, vi bor og lever Hvis der er pænt og trygt, hvor vi bor. Hvis der er cykelstier og kort til grønne områder. Hvis der er butikker, skoler og børnehaver i nærheden. Ja, så er der større muligheder

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Befolkningen har en meget mere nuanceret holdning til skattelettelser og velfærd, end de hidtidige undersøgelser har givet udtryk for. Faktisk mener

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins Lundhede, Thomas; Panduro, Toke Emil; Kummel, Linda; Ståhle, Alexander; Heyman, Axel; Thorsen, Bo

Læs mere

Byudvikling i Nordhavn

Byudvikling i Nordhavn Byudvikling i Nordhavn Ingvar Sejr Hansen Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen 12. oktober 2016 Masterplan for Nordhavn 33 Blå og grøn by Strukturplanen: Urbant tæt på Østerbro forlængelse af byen

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere