Gensplejsning af byg uden brug af selektionsgener

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gensplejsning af byg uden brug af selektionsgener"

Transkript

1 Gensplejsning af byg uden brug af selektionsgener Genetisk modificerede planter indeholder som regel gener, som gør planten modstandsdygtig overfor enten et ukrudtsmiddel eller et antibiotikum. Disse gener, som benyttes i forbindelse med selektion af genetisk modificerede celler, er generelt uønskede i planter, som skal dyrkes kommercielt. En ny metode gør det muligt at fremstille genetisk modificerede bygplanter uden brug af selektionsgener. Af Inger B. Holme, Henrik Brinch-Pedersen, Mette Lange og Preben Bach Holm, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og Inga C. Bach, Planteforskning.dk De mest anvendte metoder til at få DNA ind i planteceller er via infektion med Agrobacterium eller ved beskydning med en genkanon. For at få integreret et nyt DNA-fragment i en plantes arvemasse, skal det først passere cellevæg og plasmamembran i en enkelt celle, uden at cellen dør undervejs. Under infektionen med Agrobacterium sker der en aktiv overførsel af en bestemt del (T-DNA) fra et plasmid i bakterien til plantecellen. Benyttes en genkanon, kommer DNA et ind i plantecellen på overfladen af en metalpartikel. Når DNA-fragmentet er kommet ind i cytoplasmaet, skal det transporteres over kernemembranen, og det skal integreres i et af plantecellens kromosomer. Derefter skal cellen dele sig til en gruppe af celler, som efterfølgende skal udvikle sig til en ny plante, der kan vokse til modenhed og sætte de frø, som udgør den næste generation. Uanset om man bruger Agrobacterium eller en genkanon til transformation af planteceller, benyttes som regel væv indeholdende mange celler. Til transformation af byg og hvede anvendes ofte kim (embryoer) fra umodne kerner. Disse kim indeholder mange celler, men det nye DNA-fragment vil kun være integreret i kromosomerne hos ganske få af cellerne (Figur 1). Selektion af transformerede celler Man er nødt til at udvælge (selektere) og regenerere netop de celler, hvor et nyt DNA-fragment er blevet sat ind. Hvis man blot uden selektion regenerede planter fra transformerede umodne embryoer, ville transgenet kun findes i en ganske lille andel af planterne. For at kunne udvælge de få transformerede planteceller, indsættes et selektionsgen sammen med det stykke DNA, som man ønsker at sætte ind (interessegenet). I genteknologiens barndom indsatte man som regel et gen for antibiotikaresistens, f.eks. nptii. Dette selektionsgen Figur 1. Umodne embryoer er blevet beskudt med GUS-genet. Efter nogle dage er embryoerne blevet farvet, så man kan se hvilke celler, som udtrykker genet. Kun i en lille del af de celler, som udtrykker genet, er genet blevet integreret stabilt i et kromosom. De øvrige celler har kun transient ekspression og genet nedarves ikke til næste generation. Foto: Henrik Brinch-Pedersen.

2 gør plantecellen resistent overfor kanamycin, og for at selektere de transgene planteceller tilsatte man kanamycin til dyrkningsmediet. Planteceller med nptii-genet vokser og deler sig, mens planteceller uden dette gen hæmmes i vækst, når der er kanamycin i dyrkningssubstratet. I dag findes forskellige typer selektionsgener, og ofte bruges et selektionsgen, som gør den transgene plante tolerant overfor et ukrudtsmiddel (herbicid). Herbicidtolerance hos den transgene plante er således et biprodukt af transformationsprocessen. Til kommerciel dyrkning er selektionsgener ofte uønskede. Hvis selektionsgen og interessegen er blevet sat ind på hvert sit kromosom eller meget langt fra hinanden på samme kromosom, kan man fjerne selektionsgenet ved krydsning og udvælgelse af afkomstplanter, hvor selektionsgenet er spaltet ud. Ofte er generne blevet sat ind samme sted på kromosomet. Så nedarves selektionsgenet sammen med interessegenet, og det er meget vanskeligt at få det fjernet uden også at miste interessegenet. Ny metode til transformation af byg En ny metode til transformation af byg er udviklet ved Forskningscenter Flakkebjerg. I stedet for at bruge umodne embryoer, som indeholder mange hundrede celler, transformeres kun en enkelt celle, den befrugtede ægcelle (zygoten). Da der kun transformeres én celle, er det muligt at undlade brugen af selektionsgener. Transformationen skal ske før den første deling af Figur 3. Udprepareret frugtknude med støvfang. Foto: Inger B. Holme. zygoten for at sikre, at alle celler i planten stammer fra den transformerede zygotecelle. Tidspunktet for befrugtningen må derfor kontrolleres. Byg er normalt en selvbestøver, og det er derfor nødvendigt at fjerne støvknapperne fra blomsterne (emaskulere) nogle dage før pollenkornene modner (Figur 2). Tre til fire dage senere håndbestøves akset med pollen fra en anden bygplante. Det tager 45 min for pollenspiren at nå ægcellen i frøanlægget (ovulen), så befrugtningen kan ske. Kromosomfordoblingen forud for den første celledeling begynder ca. 12 timer efter befrugtningen. Integrationen af det nye gen i et af zygotens kromosomer skal være afsluttet, før der sker kromosomfordobling og deling af zygoten, da regenererede planter ellers kan blive kimære. Frugtknuderne (Figur 3) tages derfor ud af akset og frøanlæggene isoleres omkring en time efter håndbestøvningen. Frugtknuderne overfladesteriliseres efter at de er taget ud. Herefter foregår alt håndtering sterilt i en sterilbænk. Frøanlæggene isoleres fra frugtknuderne med finspidsede pincetter. Straks herefter inficeres frøanlæggene med Agrobacterium, for at T-DNA et kan nå at blive overført indenfor de 12 timer. Ved hjælp af en lille injektionssprøjte inficeres de nyisolerede frøanlæg (Figur 4). Agrobacterium og frøanlæg dyrkes sammen i 24 timer. Frøanlæggene flyttes herefter til et dyrkningsmedium tilsat et antibiotikum (timentin), som specifikt dræber bakterierne, men ikke plantecellerne. Figur 2. Støvknapperne fjernes (emaskulering) fra alle blomster i et aks, inden de har bestøvet hunblomsterne. Hunblomsterne bestøves med pollen fra en anden bygplante 3-4 dage efter emaskulering. Ca. 45 minutter efter bestøvning er pollenrøret vokset ned gennem griflen og ægcellen befrugtes. Foto: Henny Rasmussen. Figur 4. Frøanlæggene perforeres ved hjælp af en lille injektionssprøjte og inokuleres med Agrobacterium. Bakterier og frøanlæg dyrkes sammen i 24 timer. Frøanlæggene flyttes herefter til et dyrkningsmedium tilsat et antibiotikum, som dræber bakterien. Øverst th ses et frøanlæg. Foto: Inga C. Bach.

3 Figur 5. Frøanlæg 10 dage efter befrugtning. Zygoten har gennemgået celledelinger og er ved at udvikle sig til et embryo. Foto: Inger B. Holme. Bakterier er generelt mere følsomme overfor antibiotika end planteceller. Kulturerne dyrkes ved 23ºC i mørke (Figur 5). Efter 3 uger er embryoerne store nok til at blive overflyttet til regenerationsmedie. Her vil embryoerne spire til hele bygplanter (Figur 6). Til optimering af transformationsmetoden blev reportergenet, som koder for et grønt fluorescerende protein GFP (Green Fluorescent Protein), anvendt. Dermed kunne processen følges uden at ødelægge plantecellerne (Boks 1). Fordele ved transformation af zygoter Den nye transformationsmetode er arbejdskrævende og kræver stor fingerfærdighed, men der er store fordele ved at transformere zygoter frem for embryoer. En af fordelene er at man kan fremstille transgene planter uden brug af selektionsgener. Med den nye metode inficeres kun en enkelt celle med Agrobacterium. Behovet for at selektere bliver dermed langt mindre, end hvis man inficerer et embryo, hvor hver eneste af embryoets mange hundrede Figur 6. Transgene embryoer er spiret og har udviklet sig til små planter. Planterne på billedet er 8 uger gamle. Foto: Inger B. Holme. celler i teorien kan udvikle sig til en ny plante. En anden fordel er, at risikoen for at der sker mutationer er mindre. Cellerne i umodne embryoer er begyndt at differentiere, og før de kan danne embryoer, skal de gennemgå en fase, hvor de vokser og deler sig som udifferentierede celler (kallus). Når man i stedet transformerer zygoten, kan den transformerede celle fortsætte sin naturlige udvikling til et embryo. Man undgår dermed kallusfasen, hvor der kan ske mutationer. Evnen til at danne embryoer ud fra vegetative celler er Boks 1. Green fluorescent protein Til udvikling og optimering af en ny transformationsmetode er reportergener vigtige redskaber. Traditionelt har man brugt GUS-genet, men for at se, om GUS-genet er kommet ind og udtrykkes i cellerne, skal plantevævet farves. Det ødelægger cellerne. Den nye transformationsmetode til byg er udviklet ved hjælp af GFP-genet, der koder for et grønt fluorescerende protein. GFP-proteinet lyser grønt, når det belyses med ultraviolet lys. Man kan dermed følge udviklingen af transformerede celler ved at se på dem i et fluorescensmikroskop. Herunder vises eksempler på, hvordan GFP-ekspressionen i de transformerede celler kan følges først i vævskultur og i pollen fra transgene planter. GFP-ekspression i den delende zygote kan identificeres få dage efter infektion med Agrobacterium (A). Efter 3 uger har zygoten udviklet sig til et embryo (B), som kan spire (C). Foto: Inger B. Holme. A B C 3

4 meget afhængig af genotypen. Derfor benyttes som regel specielle sorter med høj embryodannelse, når man vil lave transgene planter. Sorter, som egner sig godt til dyrkning i vævskultur har ikke nødvendigvis særlig høj dyrkningsværdi. Derfor skal det indsatte gen krydses ind i moderne sorter ved hjælp af et almindeligt krydsningsprogram. Det tager flere år, og derfor er der et stort behov for at få udviklet transformations- og vævskulturmetoder med mindre genotype-afhængighed. Zygoten er det naturlige forstadium til embryoet. Derfor er dens evne til at danne embryoer uafhængig af genotypen. Uafhængighed af genotypen vil betyde, at også moderne sorter med høj dyrkningsværdi vil kunne transformeres. GM-byg på vej De genetisk modificerede planter, som er på markedet i dag indeholder DNA fra forskellige typer af organismer, f.eks. bakterier og svampe. Det øgede kendskab til planters arvemateriale og forbedrede molekylærbiologiske teknikker gør det nu muligt at udvikle gensplejsede planter, som kun indeholder plantens eget genetiske materiale. Et eller flere af plantens egne gener kan sættes ind i ekstra kopier, eller man kan slukke for et specifikt gen. Gensplejsede planter, som kun har fået tilført et ekstra DNA-fragment fra samme art eller fra nært beslægtede arter, som kan krydses med afgrødearten, kaldes cisgene planter. Udvikling af metoder til transformation uden brug af selektionsgener, som ofte stammer fra bakterier eller svampe, er essentielt for fremstilling af cisgene planter. Blandt de egenskaber, som man ønsker at tilføre til bygsorter er forbedret ernæringsværdi, f.eks. i form af øget fordøjelighed af fytinsyre og forbedret aminosyresammensætning i kernerne. Som eksempel på dyrkningsmæssige egenskaber kan nævnes øget kvælstofoptagelse, stresstolerance og sygdomsresistens. Reference Holme IB, Brinch-Pedersen H, Lange M, Holm PB (2006) Transformation of barley (Hordeum vulgare L.) by Agrobacterium tumefaciens infection of in vitro cultured ovules. Plant Cell Rep 25: Ordforklaring Agrobacterium - Bakterieslægt, som under naturlige forhold kan inficere planteceller og indsætte et DNA-fragment (T- DNA) i plantecellens arvemasse. Antibiotikaresistens - Modstandsdygtighed overfor et antibiotikum, f.eks. kanamycin. Cisgenese - Genetisk modifikation af planter ved brug af DNA, som stammer fra samme eller meget nært beslægtede plantearter. Differentiere - Specialisering af celler til væv, som f.eks. blad eller rod. Dyrkningssubstrat - Flydende eller fast næringssubstrat, som bruges til dyrkning af planteceller i vævskultur. Det indeholder makro og mikronæringsstoffer, kulhydrater og evt. plantehormoner. Emaskulere - Fjerne støvknapper fra blomst før de har frigivet pollen. Embryo - Kim. Frugtknude - Organ i blomst, som indeholder frøanlæg. Betegnes også ovarie. Frøanlæg - Organ i blomst, som indeholder kimsæk med ægcelle. Betegnes også ovule. Genkanon - Apparat til beskydning med metalpartikler, som bærer DNA. Gensplejsning - Begrebet bruges både om splejsning af DNA-molekyler udenfor en levende organisme og om overførsel og integration af DNA-fragmenter i en levende organismes genom. Se også transformation. GFP-genet - Et almindelig brugt reportergen, som koder for et fluorescerende protein (Green fluorescent protein; GFP). GFP-genet stammer fra en vandmand. GUS-genet - Et almindelig brugt reportergen, som koder for enzymet beta-glucuronidase (GUS). GUS-genet stammer fra E. coli. Herbicidtolerance - Mange afgrøder er naturligt tolerante overfor visse herbicider, men der bliver også indsat mikrobielle gener i planter, som giver tolerance overfor f.eks. glyphosat. Kallus - Udifferentierede planteceller, som dannes, når planten heler et sår eller når planteceller dyrkes i vævskultur. Kanamycin - Antibiotikum, som hæmmer både bakteriers plantecellers vækst. Kimær - Organismer, som består af celler eller hele vævsstykker med forskellig genetisk sammensætning. nptii - Gen, som koder for enzymet neomycin phosphotransferase II. Dette protein inaktivierer kanamycin. Genet stammer fra E. coli. Plasmid - Cirkulært DNA-molekyle. Vildtyper af Agrobacterium bærer et såkaldt Ti-plasmid (Tumor Inducing plasmid). Ti-plasmidet indeholder et T-DNA med gener, som inducerer dannelse af en tumor på det sted, som planten er blevet inficeret. Reportergen - Et gen, hvis udtryk er let at følge, enten visuelt eller ved en simpet test. Selektere - Udvælge. Selektionsgen - Et gen, som gør det muligt at selektere transformerede celler eller væv på et dyrkningssubstrat, som indeholder et selektionsmiddel. Ofte anvendes et antibiotikaresistensgen, f.eks. nptii eller et gen, som giver tolerance overfor et herbicid. T-DNA - Den del af et plasmid, som overføres til en anden organismes genom ved Agrobacterium-transformation. Transformation - Overførsel og integration af DNAfragmenter i en levende organismes genom. Se også gensplejsning. Zygote - Befrugtet ægcelle. 4

5 Relaterede forskningsprojekter I Danmark er forskere fra flere forskellige institutioner igang med projekter som involverer genetisk modifikation af byg. Der er tradition for samarbejde på tværs af faggrænser, forskningsinstitutioner og nationale grænser. Følgende forskningsprojekter er igang ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Ny metode til transformation af byg og hvede Formålet med projektet Development of novel transformation techniques for barley and wheat var bl.a. at udvikle metoder til effektiv og genotype-uafhængig transformation af korn uden selektionsgener i planterne. Projektet blev uført ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Forskningscenter Flakkebjerg, Aarhus Universitet. Det blev påbegyndt i 2004 og afsluttet i Midlerne blev bevilget via Forskningsrådet SJVF. Kontaktpersoner: Preben Bach Holm og Inger B. Holme. Udvikling af byg med forbedret aminosyresammensætning Sammensætningen af aminosyrer i byg- og hvedekerner passer dårligt til de ernæringsmæssige behov hos forbrugerne primært grise og kyllinger. Vi har vist at vi ved gensplejsning kan ændre proteinsammensætningen i byg, således vi får en mere optimal aminosyrersammensætning til grisefoder. De gensplejsede bygplanter bliver nu dyrket i marklignende forhold og herfra vurderes, hvordan de klarer sig. Samtidig arbejdes der på genniveau for at identificere nogle overordnede reguleringsmekanismer (transkriptionsfaktorer), der kontrollerer aminosyrersammensætning. Rollen for disse transkriptionsfaktorer bliver analyseret og transkriptionsfaktorer, der viser sig særlige nyttige ifm, reguleringen af aminosyrersammensætningen vil kunne bruges til transformation. Projektet er finansieret af Forskningsrådet for Teknologi og Produktion startende januar Kontaktperson: Mette Lange. Cisgen byg og hvede til foder Formålet med projektet Cisgenic barley and wheat for animal feed er at vurdere og imødekomme to af befolkningens væsentligste indvendinger mod gensplejsede planter, nemlig brug af artsfremmede gener og spørgsmålet om nytteværdi. I den praktiske del af projektet benyttes cisgenese konceptet, hvor man kun gensplejser med plantens egne gener, til at udvikle byg og hvede med positive effekter på miljøet og optimal ernæring af husdyr. Projektet blev påbegyndt i 2007 og forventes afsluttet i Projektet har deltagere fra bl.a. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (Dels Institut for Jordbrugsvidenskab, dels Center for bioetik og Risikovurdering), Dansk Landbrugsrådgivning, og Sejet Planteforædling A/S. Midlerne blev bevilget af Direktoratet for FødevareErhverv. Kontaktperson: Preben Bach Holm. 5

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser TEMA-rapport fra DMU De gode, de onde og de grusomme bakterier Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 33/2000 De gode, de onde og de grusomme bakterier Bjarne Munk Hansen Anne Winding

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 B3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B3 afgangsprøver maj 2012 Sæt 3 Levende organismers udvikling og livsytringer

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Etiske aspekter. ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Etiske aspekter. ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYN TESE SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI BIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI

Læs mere

Morten Tolberg Side 1 27-10-2003. BioB 3.HTX AS 2003-10-20

Morten Tolberg Side 1 27-10-2003. BioB 3.HTX AS 2003-10-20 Morten Tolberg Side 1 27-10-2003 BioB 3.HTX AS 2003-10-20 Morten Tolberg Side 2 27-10-2003 EUC Køge HTX afd. Titelblad Titel: Tema: Projektperiode: Sideantal: Fag: Hvorfor Opstår Kræft? Kræft. Til 31 oktober

Læs mere

De danske kornsorter:

De danske kornsorter: De danske kornsorter: 1 Dette er en redigeret udgave af et undervisningsmateriale udarbejdet af Nordisk Genbank. Redigeringen er foretaget af Møllehistorisk Samling, Nordjyllands Historiske Museum, 2011.

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning og oversigt. Havre i fortid og nutid

Indholdsfortegnelse. Indledning og oversigt. Havre i fortid og nutid Havre i fortid og nutid Indholdsfortegnelse Indledning og oversigt...1 Havrens historie...2 Indholdsstoffer og anvendelse...3 Havregryn...5 Havrens genetik og udviklingshistorie...5 Historiske havre sorter...7

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

gode grunde vælge til at

gode grunde vælge til at 10 gode grunde til at vælge 1. Du får mad uden rester af sprøjtegifte / 2. Du får mad med mere smag / 3. Du får rene varer uden sminke / 4. Økologiske dyr har bedre forhold / 5. Økologi er godt for vores

Læs mere

-et spørgsmål om fedt

-et spørgsmål om fedt Liv -et spørgsmål om fedt Af Ole G. Mouritsen Jeg forsker i modellering af komplekse, molekylære fænomener. Hvad behager? Eller sagt på anden måde: Jeg forsker i fedtstoffer, og resultaterne kan bruges

Læs mere

Den magiske kugle. farvestoffer til tekstilindustrien. I sine forsøg med at udnytte farvestoffer til at farve mikroorganismer

Den magiske kugle. farvestoffer til tekstilindustrien. I sine forsøg med at udnytte farvestoffer til at farve mikroorganismer 18 T E M A M L Æ G E M I D L E R Den magiske kugle Visionen om fremstillingen af det perfekte lægemiddel en slags magisk kugle, der selv opsøger sit mål er en stor udfordring for lægemiddelforskningen.

Læs mere

Planter bevæger sig. Forskellige typer plantebevægelse

Planter bevæger sig. Forskellige typer plantebevægelse Planter bevæger sig Jette Dahl Møller, lektor, cand. scient. Botanisk Have og Museum, Statens Naturhistoriske Museum Københavns Universitet, Jetted@snm.ku.dk 3 Planter bevæger sig altid, men de fleste

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere