Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast"

Transkript

1 Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast»vi vidste, at det var kæmpestort, det vi var i gang med, og vi vidste, at denne gang var vi nødt til virkelig at mene det«, siger KL s administrerende direktør om 2013 s overenskomstforhandlinger, lockout og lovindgreb. Af Thorkild Thejsen I KL har vi ufattelig mange diskussioner om folkeskoleområdet, og op til overenskomstforhandlingerne har vi mange skoledrøftelser. På bestyrelsesmøderne, op til vi skal udtage overenskomstkrav før årsskiftet 12/13, drøfter vi sagen indgående og beslutter jo så til sidst, at arbejdstidsaftalen er hovedkravet og dermed er vi helt på det rene med, at hvis vi mener dét, så skal vi også være klar til at holde fast, siger KL s administrerende direktør Kristian Wendelboe. Jeg møder ham KL s hovedkvarter på Amager. Det er efter almindelig arbejdstid, så sekretæren er nede ved hoveddøren for at låse mig ind. Wendelboe blev administrerende direktør i KL i 2011 midt i processen med at forberede forhandlinger om lærernes arbejdstid og skolereform. Han kom fra en stilling som departementschef i Indenrigs- og sundhedsministeriet. Inden havde han en tilsvarende stilling i Velfærdsministeriet, og før det var han administrerende direktør i Danske Regioner. Så det var en politisk og administrativ leder, man hentede ind. Kristian Wendelboe har afsat to timer til samtalen, og han svarer beredvilligt på alle spørgsmål. Næsten. Hvad der blev talt om den 13.november 2012, da fire ministre mødtes med KL s top, vil han ikke tale om. Hvornår beslutter I, at I vil gå hele vejen, tage slagsmålet og komme helt ud af arbejdstidsaftalen? Da jeg starter herinde i sommeren 2011 er folkeskolen en stor sag. Jan Trøjborg, som er formand på det tidspunkt, er meget optaget af folkeskolen, så den fylder rigtig meget for os. Vi har en skolepolitik, som hedder Nysyn på folkeskolen, men især socialdemokratiske kommunalpolitikere viser ikke enormt ejerskab. De synes måske ikke lige, at det var den skolepolitik, de står for. Men der er en diskussion om skolen på det tidspunkt, hvor Løkke-regeringen jo prøver med det såkaldte 360 graders eftersyn. Tidligere, i foråret 11, havde vi sat gang i det, vi kalder partnerskab, hvor KL er ude i kommunerne, vi kom igennem måske kommuner, hvor vi blader sager igennem og går i detaljen, baseret på oplevelser med arbejdstidsaftalen fra 8. Kan ikke matche DLF lokalt

2 Lærerforeningen er en stor fagforening og vel det eneste forbund, der stadig har så mange lokalafdelinger. Den historiske lektie er, at det har givet en asymmetri i hvor meget indsigt, man egentlig har rundt omkring i landet. DLF s lokalafdelinger er godt klædt på. Det er sådan det starter, tror jeg, for kommunerne kan ikke alle steder matche DLF lokalt. Som sagt var jeg der ikke endnu, men der var en hel masse brevveksling og mødevirksomhed mellem Anders Bondo og Jan Trøjborg på det tidspunkt. Så kommer der et regeringsskifte, i november, som i den grad sætter skolen på dagsordenen, så den bliver italesat som det vigtigste projekt overhovedet. Og det viser sig senere, at det har en ret bred politisk forankring. Socialdemokraterne presser på, for det er arbejderklassens børn, der bliver tabt i skolen, og det skal der ændres på. Der er en følelse af, at folkeskolen simpelthen taber for mange. Der alt for mange, der falder fra på erhvervsskolerne, og Socialdemokraterne har så meget energi i sagen, fordi det er deres segment, det handler om. Det er dem, der ikke har resurserne til at hjælpe med lektierne osv. Michael Ziegler siger, at det var en entydig melding, at kommunerne ville af med arbejdstidsaftalen? Der er i hvert fald en massiv hvad-kan-man-gøre-ved-det-her -stemning. Hvis det er sådan, at vi klæder for få på til at kunne tage en ungdomsuddannelse, og at de går helt i sort på erhvervsskolerne, så de ikke kan de grundlæggende ting, skal der jo gøres noget. I mit arbejdsliv i ministerier kan jeg ikke komme i tanke om en sag, der er mere gennemdiskuteret og gennemarbejdet end folkeskolen op til overenskomsterne i. Gammelt krav: Væk med arbejdstidsreglerne "Der bliver så analyseret frem og tilbage, men jeg ikke huske, hvornår man egentlig traf beslutningen. Men det er jo et måske 30 år gammelt KL-krav at komme af med arbejdstidsreglerne. Det er jo det er det eneste område på arbejdsmarkedet, hvor man har noget, der bare minder om det, så det er måske ikke vildt overraskende, at KL mener, at det er arbejdstidsreglerne, der er problemet. Vi er nødt til at komme ud af det system, hvor man centralt fastsætter rammerne. Med A08 fik man godt nok nogle lokale frihedsgrader, og historisk kan man diskutere, at hvis man var kommet længere i forhold til de muligheder, der faktisk lå i aftalen, så ved jeg ikke, om konfrontationen var kommet nu. Men fakta er jo, at man ikke havde fået særlig meget ud af de muligheder, der lå i aftalen. Er det ikke skolelederne, der har været for tilbageholdende? Man bebrejdede KL, at lederne ikke har fået tilstrækkeligt ud af A08, eller at kommunerne ikke har været gode nok til at hjælpe dem. Det var bl.a. derfor partnerskabet blev sat i gang. For at få nogle redskaber. Man kan også sige, som en fagforeningsformand sagde til mig engang i forløbet, at den danske model er baseret på give some/win some. Man kan også sige,

3 at Lærerforeningen har kæmpet hårdt lokalt for at vinde det tabte land tilbage efter 8. I et længere perspektiv er det måske ikke det klogeste. Begge parter skal jo gå fra sådan en løsning med en følelse af at have fået tilstrækkelig meget. Vi vidste virkelig godt, at det her var alvor nu. For det første var det et krav, som KL havde haft i 100 år og en madpakke, og Lærerforeningen var gået i strejkevarsel tre ud af de foregående seks gange, så vi vidste godt, at det ikke var for sjov. Det var jo ikke KL, der ville lave en folkeskolereform, men vi ville have mere ud af overenskomsten. Vi er en interesseorganisation, og vi lever af at snakke med regeringen, så vi var i løbende kontakt for at se om regeringen virkelig ville reformen for alvor. I regeringsgrundlaget står der, at de vil lave en reform. Det kunne man også godt høre på Antorini? Ja, der blev talt om Ny Nordisk Skole, men er det en rigtig reform? Hvad er det egentlig, de vil, og hvor meget vil de kæmpe for det? Det måtte vi afklare, for man kan også regne ud, at der er grænser for, hvor mange gange kan man komme med et krav til overenskomstforhandlingerne om at komme af med arbejdstidsreglerne, og så bakke på det. Hvis vi nu havde rejst kravet og måttet renoncere på det denne gang, så var der nok gået ganske mange år, før vi kunne komme tilbage med det. Derfor måtte vi stå fast på kravet. Novembermødet Den danske model er sådan, at der er to redskaber hvis man er arbejdsgiver, kan man lockoute, og hvis man er arbejdstager, kan man strejke. Så er der Forligsinstitutionen, og hvis det ikke lykkes, så er det i Folketinget, det sker. Det var supervigtigt for os at vide, om regeringen mente det, som det ene. Og som det andet, om vi kunne se os selv i det, regeringen ville. Det var det, vores mange følere gik ud på. Du spørger også til møde den.november, og det, vi ville vide var: Er I regeringen - klar til at gøre en indsats for at få et flertal for det? På det tidspunkt er det nogenlunde klart for os, at de tanker, regeringen har, de giver også mening for os. Man skal jo huske, at der måske var nogen i KL, der havde svært ved at se sig selv i Nysyn på folkeskolen. De kunne bedre se sig selv i regeringens skoletanker. Derfor var det ret enkelt for os at sige, at ok, hvis det er det, regeringen vil, og den mener det, så skal vi hjem og gøre op med os selv, om vi tør svare tør føre vores krav igennem. Og konklusionen var jo, at vi ikke kunne bakke på det igen. Få uger efter novembermødet kommer regeringen med Gør en god skole bedre. Her er indbygget den forudsætning, at for at der kan laves den reform, så skal KL ud og skaffe nogle af pengene? Det et er rigtigt, at det var forudsat i det udspil, at der kom mere undervisningstid i gennemsnit, og det ville indebære noget længere tilstedeværelse for lærerne på skolen, så

4 skoledagen kunne blive længere for børnene. Det vidste vi. Men finansiering betyder ikke, at vi tager nogle penge fra lærerne. Reformen forudsætter blot, at hvis der er x antal lærere, så underviser de simpelthen mere. Og det vil sige, at hvis I ikke kom igennem med jeres krav, så skulle regeringen enten have fundet nogle penge et andet sted, eller have opgivet reformen? Ja, det er jo sådan, det er. Jeg er helt enig. Man kan jo analysere og overveje, hvor heldigt det var, at Lærerforeningen rettede skytset mod reformen. Vi sad i en ok-forhandling, men al DLF s annonceaktivitet gik på skolereformen. Det var nok ikke særlig godt, fordi man så talte reformen ned, og på den måde kom medieslagsmålet og tv-debatterne til at handle om noget andet end det, der var diskussionen ved overenskomsten. Mener du, at det var en stedfortræderkrig? DLF skriver om heldagsskolen, men i virkeligheden er det KL, man slås med? Ja, det var det jo. I virkeligheden var det meget smart. Jeg ville sikkert have gjort det samme, hvis jeg var Danmarks Lærerforening. I starten kom Anders måske lidt tumlende ind i debatten, men da så han fik fodfæste, så var de gode. Det, at de fuldstændig systematisk skød på reformen, gjorde, at de fik skabt en utryghed i Folketinget om regeringens reform. Det var jo der, reformen skulle bæres igennem. Det var meget smart, for hvis man kunne skabe usikkerhed der, ville det smitte af på slagsmålet om overenskomsterne. Dybest set var det to forskellige spor, selv om de hang sammen. KL var ikke en del af regeringens forhandlinger, og de var ikke en del af vores ok-forhandlinger - ud over at vi som arbejdsgivere selvfølgelig orienterer hinanden tæt om, hvad der sker, ligesom fagforeningerne taler sammen. Vi talte med Finansministeriet om selve ok-forhandlingerne. Det er klart, det ville være helt mærkeligt, hvis vi ikke gjorde det. Selvfølgelig koordinerer man. Det ville være en skandale, hvis man ikke gjorde. Det gør de private arbejdsgivere også. Men da jeg så Tv-avisen tænkte jeg: De skal hele fire ministre og departementschefen fra Statsministeriet til for at matche KL, det handler sgu ikke kun om overenskomst! Det synes jeg så ikke er mærkeligt. Når vi i andre sammenhænge har møde med regeringen, er det typisk regeringens økonomiudvalg. Det vil sige, at det er finansministeren for bordenden og så også økonomi- og indenrigsministeren plus nogle flere, hvis der er flere partier i regering. Vi har en masse møder med dem, og når det er KL s formand og næstformand, så er det den konstellation det vil sige økonomiudvalgets ministre - eller i hvert fald den vigtigste af økonomiudvalgsmedlemmerne, som repræsenterer partierne På det tidspunkt var SF en del af regeringen, så Annette Vilhelmsen var også med, og før hende Thor Møger. Det er en naturlig ting. Og så er der en ressortminister inde over, når der er store sager på. Så hvis det er beskæftigelsesområdet, så kommer Mette Frederiksen, og Antorini når det er undervisning og skolereform. På mandag skal vi igen til møde om

5 økonomiforhandlinger, og så vil jeg vædde på at Statsministeriet også er der. Fordi det er vigtigt. Så det når et niveau, når I snakker overenskomst og skolereform, så statsministerens departementschef skal med? Ja, eller en departementsråd. Statsministeriet er normalt repræsenteret for at kunne følge med, for det er vigtigt. Nu var det ikke et økonomiforhandlingsmøde det her, men dybest set var det jo en alvorlig situation, hvis det hele brød sammen. Jeg har spurgt Antorini og Vilhelmsen, hvorfor de ikke ventede et år. For de måtte kunne se, at det lå så tæt sammen med overenskomsterne, at det skulle gå galt Tja, hvorfor ventede de ikke? Det kan man altid overveje pro et con, men hvis man skulle nå skoleårets start, og man skal have et skoleår til at implementere, så kunne man ikke have ventet et år. De kunne have ventet nogle uger med det. Jeg skal ikke kloge mig på, hvorfor regeringen valgte at spille ud lige der. Man kan argumentere både den ene og den anden vej om det var klogt, at de to udspil kom så tæt på hinanden. Selvfølgelig kunne de have spillet ud i januar, og stadig godt have nået de politiske forhandlinger, men hvis de havde ventet, så havde det sikkert også været et problem. Vi var jo stadig ikke færdige med overenskomsten. Vidste godt at det var kæmpestort Men i hvert fald kan man sige, at vi vidste godt, at det var kæmpestort, det vi var i gang med, og vi vidste, at denne gang var vi nødt til virkelig at mene det. Og så vidste vi også godt, at det ikke var sandsynligt at vi lige kunne forhandle os frem til det. Man så ikke lige for sig, at Anders Bondo var kommet og sagt: Ok, hvis I mener dét, så siger vi ja! Selv om I kunne få overbevist Bondo og DLF s hovedstyrelse, så er der mange eksempler på, at medlemmerne har sagt nej. Så Bondo har en smal sti at gå på. Ja, han har hele tiden haft et bagland, han skulle tage pejling af. Man kan så spørge: Vidste vi i KL, at der ville blive konflikt? Selvfølgelig havde vi tænkt alle muligheder igennem, men jeg kan ikke forestille mig, at der var nogen hos os, der havde tænkt konflikt som det sandsynlige. Det sandsynlige scenario var, at det var en risiko, men at vi bestemt ikke kunne ikke udelukke en forhandlingsløsning. Opspillet hos os havde været langt og massivt med partnerskab og så videre, og regeringens udmeldinger lå jo ikke milevidt fra den gamle regering, så vi måtte tro, at 80 procent af Folketinget kunne være enige med KL. Det, vi havde tænkt som det sandsynlige, var, at hvis det endte med et sammenbrud, fordi man kunne se, at baglandet i Lærerforeningen ikke ville acceptere det, så var der jo Forligsinstitutionen, og vi havde selvfølgelig siddet og lavet regnestykker på, hvad det kunne koste os.

6 Men hvis forligskvinden skal komme med et kompromis, så skal der være noget, hun kan bøje mod hinanden? Ja, hun skal have noget at arbejde med Og når Ziegler siger, at man ikke kan være halvt gravid, altså ikke afskaffe en arbejdstidsaftale halvt, så... Jeg kunne godt forestille mig en situation, hvor der var kommet nogle penge på bordet. Som gymnasiemodellen. Lærerne har haft et privilegium, og det kan man argumentere for, at vi kunne betale os ud af, derfor må det også godt koste noget. Men der kom det ikke til. Det kom til den der lockout. Fejl at diskutere mediestrategi KL s kommunikationschef har fortalt, at taktikken var at sige, at det ikke var lærerne, KL konflikter med, det var fagforeningen. Resultatet blev, at lærerne blev vrede. Var I ikke klar over, at det kunne virke kontraproduktivt at lave den skelne mellem lærerne og lærerforeningen? Jeg syntes ikke, det var særlig klogt, at vi stillede op og diskuterede mediestrategier, som det skete på Folkemødet. Vi har ikke haft en bevidst strategi, men vi var meget bevidste om, at lærerne er vores medarbejdere, og hvis det skulle føre til en skolereform, så skulle vi have lærerne og pædagogerne med. Når vi taler om kontanthjælpsreform, kommunikerer vi til vores medarbejdere, ikke til HK. Og når Lærerforeningen, Anders Bondo, siger at det var underligt, at de ikke var med til de der møder, så havde jo heller ikke HK med, da vi skulle implementere en reform på deres område. Vi har selvfølgelig været bevidste om at kommunikere til lærerne, det er vores medarbejdere. Det er dem, der skal få reformen op at flyve. Det er ikke alle de ellers så udmærkede medarbejdere ovre på Vandkunsten. Der er en masse medarbejdere derude, der skal kunne se sig selv i hverdagen. Jeg ved faktisk ikke, om man kan sige, at KL havde en smart mediestrategi. Den første lange periode var det kun Lærerforeningen, der kommunikerede til offentligheden, og det er fair nok. Fagforeningen sætter annoncer i avisen, det gør vi ikke. Vi er offentlige arbejdsgivere, men hvis du lægger mærke til det, så gør DA det også meget sjældent. Men reklamerne med læreren Ditte havde meget gennemslag, så stemningen begyndte at vende, og så kom vi i en situation, hvor vi var nødt til at gå ind på den bane. Det havde vi diskussioner i bestyrelsen om, for vi var nødt til at vende stemningen for ikke at tabe. At kommunikere til befolkningen, det gør man jo, fordi man politisk altid tager bestik af, om man har folkestemningen med sig. Det er Folketinget selvfølgelig også meget opmærksom på. Det var en defensiv reaktion, at vi

7 kom ind på det der annoncespor, og havde vi haft en skudsikker kommunikationsstrategi, så var vi måske aldrig kommet dertil, for så var vi ikke kommet i defensiven. Jeg synes Michael Ziegler gjorde det fænomenalt godt, og var på i en uendelighed. Men han var en enmandshær. Der var kun enkelte andre. Danmarks Lærerforening blev jo også lig med Anders Bondo? Ja. Det sker jo. Det var Anders Bondo, der var symbolet. Jeg synes ikke, det var os, der havde den vindende kommunikationsstrategi. Jeg er med på at vi til allersidst, da konflikten virkelig brød ud, var nødt til at forklare folk, hvorfor vi gjorde det. Men jeg tror, der kommer til at gå voldsomt mange år, før KL gør noget lignende igen. Annoncer er på en eller anden måde et instrument, der er forbeholdt fagforeningerne. Jeg har nogle gange tænkt, at hvis ikke Anders ikke havde lavet den Gu ska de da ej i Københavns Lærerforening, eller filmklippet ikke var blevet lagt på YouTube, så ved jeg ikke, hvordan mediebilledet havde set ud. Det var virkelig en game changer. Der var nogen, der sendte den til mig fredag eller lørdag, og det kunne man bare se lige med det samme Der skete der et voldsomt skift. Det er klart, at når man er på hele tiden i rigtig lang tid, så er der risiko for, at man kommer til at træde forkert. Jeg ved ikke, om det var udslagsgivende, men det er altså ikke så enkelt, at vi bare havde en vindende mediestrategi. Hvis vi havde haft det, så havde jeg godt nok sovet roligere, for jeg synes virkelig, at det var højspændte måneder, og der var på intet tidspunkt nogen her hos os, som følte, at der var styr på situationen. Det er en stor ting at udløse en så stor konflikt - og så på folkeskoleområdet! For det betyder, at folk ikke komme på arbejde, fordi deres børn ikke kan komme i skole. Reformen, der skal lykkes Den skolereform skal blive en succes. Det er en kæmpemæssig ting ude i landet, og alt, hvad vi hører, er en positiv proces. Selvfølgelig er der nogle ar. Men processen derude er rigtig god, ifølge de tilbagemeldinger vi får. Jeg har godt se, at der har været folk ude og sige, at det ikke kører derude, men det stemmer altså bare ikke med de meldinger, vi får ind, når vi spørger til processen. Vores billede er, at folkeskolereformen så absolut er på sporet. Vi er i tæt kontakt og samarbejde med Skolelederforeningen, Børne- og Kulturcheferne, kommunaldirektørerne og naturligvis borgmestrene, som alle beretter, at der arbejdes ihærdigt med at realisere folkeskolereformen. KL har netop spurgt alle kommunerne om en række forhold i forhold til folkeskolereformen og denne undersøgelse bekræfter også, at reformen er på sporet. Selvfølgelig vil der være nogle skoler, hvor der vil være problemer, men langt, langt de fleste finder ud af det. Lærerforeningen efterlyser regler, men det er en ny situation nu, hvor lederne skal træde i karakter. Det er der mange måder at gøre på, men det er vigtigt, at lederne har et ledelsesrum.

8 Nogle steder har man så sagt, at lærerne er på skolen fra kl. 8 til et eller andet sent eftermiddag måske. Jeg ved ikke lige, om det er det smarteste, men det har de nok deres grunde til, og det kan jo også godt være, at det ikke behøver være sådan for altid - at der senere vil komme opblødninger. Men med alt hvad vi kan høre og se og måle på, så er processen rigtig godt i gang. I 93 laver man en arbejdstidsaftale med kontrol og optælling. I 95 laver man, set fra lærernes side, en rimelig god overenskomst, hvor medlemmerne stemmer nej. Man går i Forligsen, medlemmerne stemmer nej. Det tog årevis, hvor lærerne lukkede sig inde og sagde: Jeg passer mit arbejde og lader være med at blande mig. Det var ikke godt for hverken undervisning, udvikling eller arbejdsmiljø? Det er jeg med på. Men vi hører overraskende mange eksempler på, at lærerne går med på det positive, at de godt kan se, hvad der ligger af muligheder i den nye skole. Men vi har en åben invitation til Lærerforeningen til dialog. Og jeg tænker, at det er svært, når man har et problem med baglandet, og det har de vel i et eller andet omfang. Men den der vedvarende meget hårde retorik og det med at give lærerne det indtryk, at nu går verden under lige om lidt, det undrer mig meget. Det ville være klart bedre, hvis Lærerforeningen blev en del af processen. Vores invitation er stadig åben, det gælder alle de andre interessenter også. Det gælder om at få klinket skårene, for det er lærerne og pædagogerne, der skal føre reformen ud i livet. DLF har altid været interesseret i skoleudvikling. Anders Bondo er også en lystpædagog, vil nogen sige. Han tænker lærerfaget som en ansvarlig profession. Ja, og det er jo enormt godt og positivt, der minder DLF måske om lægernes organisation. Det har bare en eller anden grænse, for det er også en fagforening. Det er supergodt med en fagforening, der er engageret i fagligheden i arbejdets indhold og kvalitet - men det havde godt nok været lidt eventyrligt, hvis man havde haft en fagforening med til den slags møder, som vi snakkede om før. Det har jeg aldrig oplevet. Man er nødt til at have respekt for rollefordelingen. Samtidig ville det naturligvis have været en milliard gange bedre, hvis Lærerforeningen nu havde været en del af implementeringsprocessen. Ingen tvivl om det, også fordi DLF har en stærk faglig status blandt lærerne og er et stærkt samlingspunkt. DLF er begyndt at holde møder om professionsidealet og taler om skolen som det principielle og det langsigtede. Hvordan ser KL på det? Det er måske lidt at gå en meget langsom omvej til målet. Anders er jo den uantastede formand. Han har været en del af konflikten. Det er også ham, der er nødt til at bringe tingene videre. Jeg tror, grænsen er nået hos Folketinget og forældrene og alle mulige steder. Man kan ikke blive ved. Det er overstået, det her. Og der er ikke ret mange mennesker i Danmark, der ikke synes, at den folkeskolereform er en god idé. Jeg synes, det er synd, at DLF ikke er med.

9 For selv om der er mange store reformer, så er det en af de vigtigste i rigtig mange år. Og den er afgørende for den konkurrence, vi kommer i. Danmark kan kun overleve på, at folk er godt uddannede og kan tage en uddannelse. På alle parametre er det bare vigtigt. Der er meget på spil! Samtalen foregik i maj 2014 som baggrundsinterview til bogen»lærernes kampe kampen for skolen«, og teksten blev godkendt af Kristian Wendelboe umiddelbart efter med meget få præciseringer.

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012

FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012 FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012 1. Er det rigtig, at kommunerne i årevis har været utilfredse med lærernes arbejdstidsaftale? Nej. A08 blev rost af KL og kommunerne ved indgåelsen

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT Deltagere Journalist - Janni Pedersen (JP) Chefforhandler for Kommunernes Landsforening - Michael Ziegler (MZ) Formand for Danmarks Lærerforening - Anders Bondo Christensen

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Af: Villads Andersen (van@mm.dk) 19.05.14

Af: Villads Andersen (van@mm.dk) 19.05.14 Skolerne kæmper i disse måneder med at forberede den største skolereform i 30 år. Men dårlig timing, for få penge, overbebyrdede ledere og stressede lærere er ved at afspore hele projektet. Folkeskolereformen

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Landsrapport 2013 2014, Island

Landsrapport 2013 2014, Island Landsrapport 2013 2014, Island Universitetslærernes fagforening (UF) Baggrunden for overenskomstforhandlingerne Helt fra arbejdsårets start stod det klart, at 2013 2014 ville stå i overenskomstforhandlingernes

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Tale til repræsentantskabet

Tale til repræsentantskabet Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Kreds60-nyt. Kongressen i september vedtog Danmark Lærerforenings overenskomstkrav. I kan se kravene på foreningens hjemmeside.

Kreds60-nyt. Kongressen i september vedtog Danmark Lærerforenings overenskomstkrav. I kan se kravene på foreningens hjemmeside. Kære medlemmer! OK 13 Kongressen i september vedtog Danmark Lærerforenings overenskomstkrav. I kan se kravene på foreningens hjemmeside. Efterfølgende har KL offentliggjort deres debatoplæg om overenskomstfornyelsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 02-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Tirsdag den 2. april 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Jordemødres løn og status: Udfordringer og strategier

Jordemødres løn og status: Udfordringer og strategier Jordemødres løn og status: Udfordringer og strategier v/ Thomas Nørby Dahl Jordemoderforeningen, Nyborg Strand 2007 Jordemødre i dag (Kilde: Casa Oktober 2006) Stærkt utilfredse med de arbejdsbetingelser

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen -med fokus på skoleniveauet KICK-OFF TIL SKOLEREFORMEN Leder/TR-møde d.11.12.13. 2 historier fra Jylland Hjørring-modellen

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen.

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen. MUNDTLIG BERETNING 14 Kære venner Velkommen til generalforsamling i Erhvervsskolelederne. Velkommen til den første generalforsamling efter vi har besluttet og gennemført tilslutning til Djøf. En særlig

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Idræt i folkets skole. Politikdannelse

Idræt i folkets skole. Politikdannelse Idræt i folkets skole Politikdannelse En klassisk kobling Sundhed Bevægelse i Folkets skole Gymnastik og idræt appellerer umiddelbart til de bedste og mest værdifulde egenskaber hos en rask ungdom. Næppe

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

TR nyt. Nyt i TRnyt. Fremtiden starter i skolen 2. runde

TR nyt. Nyt i TRnyt. Fremtiden starter i skolen 2. runde Nr. 6 AUGUST 2014 TR nyt Nyt i TRnyt Det er nu anden gang, at TRnyt udsendes i det nye udsendelsessystem. Sidst i nyhedsbrevet finder du afsnittet Idéer til kollegerne. Det er en nyskabelse, der vil være

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

STORMØDE 24. APRIL 2013 OPSAMLING PÅ GRUPPE- ARBEJDET

STORMØDE 24. APRIL 2013 OPSAMLING PÅ GRUPPE- ARBEJDET STORMØDE OPSAMLING PÅ GRUPPE- ARBEJDET 24. APRIL 2013 Når 1500 tillidsrepræsentanter, MED-udvalgsmedlemmer og arbejdsmiljørepræsentanter samles så sprudler kreativiteten, holdninger brydes og kampgejsten

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Det mener aktørerne om EUD-reformen

Det mener aktørerne om EUD-reformen Det mener aktørerne om EUD-reformen Af Camilla Kongsted 25. februar 2014 kl. 10:20 REFORM: Efter flere måneders forhandlinger faldt reformen af erhvervsuddannelserne på plads mandag aften. Se her, hvad

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Dette er en anderledes beretning, - for første gang en beretning in absentia, da jeg er på studietur med 10. klasse i Hviderusland. Det er en pudsig fornemmelse

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 1 Nye arbejdstidsregler for lærerne på erhvervsskoler et paradigmeskifte På hhx og htx nye regler fra den

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere