Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning"

Transkript

1 Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning - en kort introduktion til Myers Briggs Type Indikator (MBTI) og til anerkendelse og anvendelse af vores medfødte forskellighed på konstruktive måder. Kantine eller korridorsnakken i mange organisationer indeholder jævnligt lettere kritiske udsagn om kolleger eller ledelse; Hun er da et rodehoved, han respekterer overhovedet ikke mit arbejde, - kommer aldrig med tingene til tiden. Er hun ikke lidt svær at komme ind på livet af. Han er helt umulig at samarbejde med, forsøger altid at finde fejl. Han er komplet urealistisk. Jeg kaster op, hvis jeg hører hende sige at vi skal være positive en gang til. osv. osv. Du har sikkert selv nogle eksempler du kan tilføje. På samme måder kan vi i vores familier nogle gange synes, at ægtefællen eller vores i øvrigt vidunderlige unger, er helt galt på den. Vi synes de resonerer helt skævt og træffer de forkerte afgørelser og valg. Sådanne situationer, der både går os på og som er i modstrid med vores egne standarder og overbevisninger, foranlediger os ofte til at synes, at de andre er forkert på den. Nogle gange har vi måske stået i den situation, at andre har syntes, at der er noget galt med os. Disse situationer kan medføre konflikter, samarbejdsproblemer og at vi skaber ukonstruktive alliancer imod hinanden. Nogle gange kan vi også skabe ukonstruktive alliancer imod os selv, fordi vi i mange af disse situationer, kommer til at opleve at vi selv er forkerte. Måske er man den eneste i familien der er realist, og alle de andre er drømmere, eller omvendt. Måske er man den eneste i familien, der gør alting i sidste øjeblik, medens alle andre er velstrukturerede og i god tid med deres deadlines. Vores opfattelse af, at vi selv eller andre er forkerte og gør det forkerte, bunder ofte i en manglende forståelse af hvordan det er, at vi mennesker, grundlæggende er forskellige, og at denne forskellighed kan medføre, at vi går forbi hinanden..

2 Om medfødte præferencer og Carl Gustav Jung. Den Schwiziske psykoanalytiker Carl Gustav Jung studerede gennem mange år menneskers opfattelse, valg og handlinger, og noterede sig at der var gennemgående mønstre i forskellighed, samt at denne forskellighed kunne spores tilbage til tidligste barndom. Jung udviklede på denne baggrund sin typeteori om menneskers medfødte præferencer, som ultrakort går ud på, at vi i forhold til især fire livsområder, har forskellige måder at være i verden på. Måder vi ikke har valgt og som vi ikke er opdraget til, men som er medfødte præferencer. Hans teori omfatter også, at når vi forstår vores præferencer og lever i overensstemmelse med dem, vil vi oftest opleve glæde, overskud og energi. Ligeledes vil vi, når vi er sammen med andre mennesker med samme præferencer som os selv, opleve at vi er på bølgelængde med hinanden, at der er god kemi. At finde ind i en gruppe hvor præferencerne er ensartede, kan opleves som at komme hjem. Vi drøfter det samme, træffer afgørelser ud fra forståelige argumenter. Vi indlærer på samme måde og vi handler meningsfyldt synes vi! Men, men. Verden er ikke kun befolket med mennesker, der har samme præferencer som os selv. Sådan ca. halvdelen af verdens befolkning, på tværs af kultur og køn, vil til hver en tid have den netop modsatte præference af vores egen. Det er i mødet med disse andre præferencer at vi kan opleve diskussioner i familien, konflikter i parforholdet, misforståelesr og at vi går helt forbi hinanden på arbejdspladsen, studiet, i netværkssammenhænge, og hvor vi ellers færdes. Vores uvidenhed om at baggrunden for forskelligheden skyldes de medfødte præferencer gør, at vi ofte tilskriver det vi oplever som manglende respekt, dovenskab, overpertentlighed, manglende interesse eller andre uheldige karaktertræk, og hermed er grundlaget for misstemninger og samarbejdsproblemer skabt. Myers-Briggs. De amerikanske søstre Myers og Briggs genoptog Jungs studier og videreudviklede teorien om præferencer samt et screening redskab, MBTI, der kunne afdække præferencerne. I det følgende vil jeg på baggrund af Jungs Typologi og Myers-Briggs forståelse, forsøge at forklare dig de forskellige præferencer og hvordan de kommer til udtryk. Indledende hvad er en præference? Forsøg helt indledningsvis at tage en blyant i den hånd, du plejer at skrive med, og skriv nu ordet Solskinsvejr Læg så blyanten over i den modsatte hånd, og skriv ordet igen! Måske er du helt usædvanligt dobbelthåndet, og kan uden vanskeligheder skrive flydende, stort set lige godt med begge hænder. Langt, langt de fleste oplever dog, at når de skriver med deres præferencehånd så kører det let, ubesværet, uden at skulle anstrenge sig, tænke sig om, gøre noget særligt ud af det. Hvorimod at skrive med den uvante hånd medfører kluntethed, at det gøres langsommere, at det fordrer energi og megen koncentration og selvom dette gives til opgaven, er resultatet slet ikke det samme, som når man skriver med præferencehånden.

3 På samme måde forholder det sig med de præferencer, de måder at være i verden på, som jeg vil illustrere i det følgende. Når vi er i tråd med vores præference, så glider det bare, og vi får tilført energi. Når vi står i situationer, og med opgaver hvor vi skal gøre noget andet, end det vi har præference for, - så bliver vi drænet for energi, i nogle tilfælde oplever vi os decideret belastede og stressede. Præferencer er medfødte, noget vi trives ved, noget vi har lettest ved, måder at være i verden på. Præferencer er forskellige, men kan aldrig være forkerte - husk endelig dette før du læser videre. De fire præference områder. De fire forskellige områder vi har forskellige præferencer på, omfatter fire mentale områder; 1) første område omfatter hvad du er orienteret mod, hvor du hovedsagelig får din energi fra, og for den sags skyld også din inspiration fra. 2) det andet område omfatter hvilke informationer i verden, som du især opfatter, et vigtigt område, da de informationer vi samler op - bliver grundlaget for den virkelighed vi opfatter. 3) det tredje område omfatter på hvilken baggrund du træffer afgørelser, beslutninger og vur deringer. Igen et vigtigt område, og den dimension, jeg ofte benævner som skilsmisse di mensionen, fordi vi netop her virkelig ikke kan forstå hinanden. 4) det fjerde område omfatter på hvilke måder vi indretter os, organiserer os og bevæger os rundt i verden på. Hvis du er et rodehoved, eller jævnligt irriteres over rodehoveder, så læs endelig med her. I det følgende beskriver jeg hvert område mere indgående. Du kan jo prøve at gætte, hvor du selv befinder dig indenfor området. For at gøre dette skal du forstå at der er ikke tale om sort/ hvide præferencer. Vi kan have en mere eller mindre klar præference, hvilket betyder, at vi kan have mere eller mindre tilbøjelighed og naturlig tiltrækning af den ene pol, men også noget af den anden pol. En præference dimension kan se således ud; E, I Du kan ikke ligge lige i midten, - men du kan ligge tæt på, med en lille overvægt til én af siderne. Du kan også ligge langt fra midten, med stor overvægt til den ene side. Når du læser om præferencerne mærker du efter hvor meget du kan genkende dig selv og hvad du reelt trives ved - altså ikke hvordan du faktisk handler og hvad du faktisk gør (fordi vi ofte handler i modsætning til vores præferencer, ud fra at vi har tillært os kompetencer i den anden pol). Når du har læst om begge polerne til hvert præference område, kan du placere din markering. Jo længere væk fra midten, udad mod polerne, jo mere tydelig er denne her præference for dig i dit liv. Så går vi i gang. Den første præference handler som nævnt om hvor og hvordan du tanker op, hvor du finder din energi og din inspiration. Her spænder dimensionen over en Ekstrovert præference i den ene ende og en Introvert præference i den anden ende. Ekstrovert, Introvert

4 Ekstrovert præference. Ekstroverte præference omfatter et ønske om at være i kontakt med andre mennesker, og at få energi af samværet, kontakten og dialogen med andre. Ekstroverte er ofte snakkesagelige, imødekommende overfor nye indtryk og muligheder, og får energi af oplevelser i den ydre verden. Ekstroverte søger bredde i tilværelsen, bl.a. med henblik på at få inspiration og oplever at få inspiration og finde frem til løsninger og svar gennem ping-pong dialog med andre. Kan på den anden side, ofte tale før de tænker og blive lidt utålmodige, kan vi ikke snart komme videre, både i tale og handling. Ekstroverte kan drænes for energi ved at være for meget alene, ikke have kontakten til og inspirationen fra andre mennesker. Jeg havde som eksempel en salgskonsulent, der efter andres mening havde fået et drømmejob. Var chef, havde god tid, eget kontor, kunne være der det meste af dagen og havde rigeligt tid, også til at læse avisen. Hans løn var langt højere, end da han var ude i marken. Men han oplevede selv at han blev trættere og trættere. Kunne næsten ikke slæbe sig afsted til jobbet. Mistede energien og arbejdsglæden. Hans ekstroverte præference blev slet ikke mødt i dette job. Omvendt kan Ekstroverte skabe situationer, hvor de konstant er i bevægelse, og måske knapt nok selv kan følge med, hvorved de stresses af alle de ting, de har sat i gang - og har de en meget klar ekstrovert præference, kan de blive næsten slave af at SKULLE have kontakt til andre, ellers keder de sig gudsjammerligt. Introverte Præference. Introverte præference omfatter ønsker om og behov for at kunne trække sig fra alle de ydre indtryk, så de kan få ro til at fordybe sig. Introverte tanker energi op fra deres indre verden og fra oplevelserne i den indre verden. I samvær med andre er de ofte iagttagende og fordybet i egne overvejelser. Introverte finder frem til rette løsninger og svar gennem sin fordybelse, og kan i gruppe sammenhænge ofte være den, der uden at have sagt særligt meget, pludseligt lægger det berømte guldæg på bordet. Sådan er løsningen. Kan på den anden side tænke længe før de taler, hvilket kan medføre at andre opfatter dem som reserverede og vanskelige at lære at kende. Kan have tendens til at være forbeholdne overfor alt for mange indtryk, og tilbøjelighed til at skulle tænke så længe, at de ikke rigtigt kommer videre. Introverte bruger særligt meget energi i sociale sammenhænge, og kan drænes hvis de altid er i kontakt med andre. Introverte kan stresses ved konstant at skulle være i kontakt og ved konstant at skulle forholde sig til nye informationer, nye sammenhænge m.v. I en terapi med en dagplejemor, der var gået ned med stress, foretog vi en MBTI screening. Hun fandt ved denne ud af hendes introverte præference, og hvorfor den konstante kontakt både med børnene og børnenes forældre havde udmattet hende og stresset hende til det yderste. Havde valgt at være dagplejemor for at kunne gå hjemme ved sine egne børn, men måtte erkende at jobbets krav ikke passede til hendes præferencer.

5 Prøv om det er muligt for dig at mærke hvor din præference befinder sig på Ekstrovert-Introvert dimensionen og tænk over hvilken betydning dette har i dit arbejde, i dine familie sammenhænge etc. Den næste dimension omfatter hvilke informationer, der er vigtige for dig i dit liv. Hvad bygger du din virkelighed på? Sansepræference. Når vi har en sansepræference tager vi tingene som de er, og er optaget af klarhed og realisme. Vi har et særligt fokus på detaljerne og på det der er konkret, det der er til stede her og nu, og på det, der er til at tage at føle på. Prøv at se dette lego-hus givetvis lavet af en person med sansepræference. Det er helt tydeligt at se, at det er et hus, med vægge, tag, placeret på en græsplæne, omgivet af et hegn. Huset er bygget så det realistisk ligner et hus. Farverne er udvalgt og passer systematisk sammen sort med sort, blå/grøn med blå/grøn. Sådan kan man godt lide det, når man har sansepræferencer. Systematik, orden, velkendthed, afgræsning, og for den sags skyld også sikkerhed, er vigtige elementer for sansernes trivsel. Med en sansepræference holder man af at arbejde praktisk og konkret, og der må gerne være gennemprøvede procedurer og en vis grad af rutiner. intuitive præference. Overfor sansepræferencen, i den anden ende, finder vi den intuitive præference. Her er informationer i form af helhed, mønstre og sammenhænge af betydning, og intuitive er mere optaget af hvad tingene kan blive til, end hvad de konkret er lige nu. Faktisk er det sådan, at de næsten overser de konkrete (realistiske) informationer og kun ser hvad tingene, situationen eller lignende kan blive til. Et lego-hus bygget af en person med intuitive præferencer, ligner ikke nødvendigvis et hus (det forestiller man sig bare). Det er ofte åbent, uden afgrænsning og det meste af husets funktioner må man forestille sig. intuitive præferencer er mulighedernes legeplads. De er ikke særligt interesserede i det der er afprøvet og de vil kede sig umådeligt, hvis de skal indgå i rutiner. Ændringer og variation giver energi og glæde. Forestil dig nu, at vi skabte et par ud af de to, og at dette par skulle lede efter et hus som deres fælles hjem. Når de besøger de forskellige huse, vil de opfatte dem højst forskelligt. Samme køkken fx, vil af sanserne blive opfattet med fuldkommen realisme hvorimod den intuitive kun kan se hvordan køkkenet ser ud, når det er renoveret og lavet om. Køkken set med sanse-præference. Samme køkken set med intuitiv præference.

6 Måske har du en fornemmelse af hvor du befinder dig på sanse-intuitive præference dimension. Før du afgør dette, så vær opmærksom på at intuitive præference ikke omfatter 6. sansen, den kan begge præferencer have i rigelig eller begrænset grad. Sansepræference, intuitive præference Prøv også at matche din præference med det job du har, og de familiemæssige sammenhænge du indgår i. Hvis du har sansepræference, er der så rutiner, genkendelighed og mulighed for realisme og systematik NOK, ellers kan du let blive stresset. Har haft mange kursister og klienter, der er blevet belastede af konstante omstillinger, ingen tydelighed i krav, og at chefen hele tiden kun forholdte sig til mulighederne i fremtiden. Omvendt hvis du har intuitive præferencer, er der så mulighed for at arbejde teoretisk, abstrakt, er dit job og dine sammenhænge varieret, foranderlige NOK, ellers kan du let tabe din energi, din arbejdsglæde og dit personlige overskud. På netop denne dimension er det let at se, hvor meget vi har brug for hinanden og hinandens præferencer. Jeg har selv en meget klar intuitiv præference, hvilket har kostet mig mange dyre løsninger, fordi jeg ikke så tingene realistisk nok. Har lært at alliere mig med en med en sanse præference før jeg køber eller lejer noget. Måske kender du Sten og Stoffer, der netop har hver sin præference på dette område, og måske kan du genkende dig selv i den ene eller den anden af dem. På et kursus for en række sælgere, blev det klart for dem, at de naturligvis kommunikerede med deres potentielle kunder, ud fra deres egne præferencer. Sansepræferencerne var således optaget af at fortælle om produkternes reelle beskaffenhed, om produkternes sikkerhed o.l. intuitive præferencer var optaget af at fortælle om alle de muligheder der var i forhold til produkterne, og af at pege på alt det produktet også kunne medføre. Helt ok, hvis deres kunder havde samme præference som dem selv - men ikke så genialt, hvis deres kunder havde modsatte præference. Også indenfor formidling og undervisning spiller denne dimension en rolle. Sansere vil gerne gå fra detalje til helhed i deres forståelse, og fra det konkrete til abstrakte. intuitive vil gerne have masser af metaforer og helst kunne gå fra helhed til detalje, fra det abstrakte til det konkrete. Nok at tænke på - også næste gang du vurderer et familiemedlem som en lyseslukker eller en kollega som en drømmer. Næste dimension omfatter på hvilken baggrund vi træffer beslutninger, afgørelser og vurderinger. Skilsmisse dimensionen som jeg tidligere har introduceret den som. Fordi det er her at vandene virkelig skilles, og her vi for alvor kan gå fejl af hinanden.

7 Tænkepræference, Følepræference Som du kan se er ordene tænke og føle anført som præferencer her. Før vi går i gang med denne dimension, skal du vide, at folk med følepræference sagtens kan tænke, og folk med tænkepræferencer kan have masser af følelser. Det er således ikke i dette lys præferencerne skal forstås. Tænkepræference. Når det kommer til at træffe afgørelser, beslutninger og vurderinger, vil folk med tænkepræferencer helt naturligt (uden at de tænker over det - :-) ) gribe beslutningen an ved at forholde sig til SAGEN. Ud fra objektive, systematiske analyser forholder de sig til den givne situations krav, og de ser udelukkende på sagen ude fra. De søger klarhed gennem analyse og de personlige kriterier for vurderinger er baseret på retfærdighed, fastlagte kriterier, eventuelt regler. Tænkepræferencer følger en logik, er optaget af hvordan tingene hænger sammen og stræber efter at bevare overblikket. Tænkepræfencernes udgangspunkt er fornuften siger at.. Følepræference. Helt modsat tænkerne, vil følepræferencer træffe afgørelser, beslutninger og vurderinger ved at gå ind i sagen og se på den indefra. De forholder sig helt primært subjektivt, og vurderer begivenheder og situationer ud fra hvilken betydning sagen har for de PERSONER som deltager i den. Følepræferencer er optaget af personlige standpunkter, menneskelige bevæggrunde og værdsætter relationer og harmoni. Følepræferencer følger deres subjektive holdninger, overbevisninger og værdier, som væsentligste elementer, når de træffer beslutninger. Følepræferencers udgangspunkt er Jeg mener at Sat på spidsen kan man sige, at tænkepræferencer argumentere ud fra sagen og følepræferencer argumentere ud fra personen. Dette kan give anledning til at man kan opfatte tænkerne som kolde og kyniske, og at man kan opfatte følerne som ureflekterede og følelsesladede. Lad mig give et eksempel. På et kursus i MBTI, fik vi i gruppen stillet en opgave, hvor alle skulle høres om et givent emne. Vi havde 30 minutter og vi skulle passe tiden. Den første i rækken, begyndte nu at give sit syn på sagen. Hun kom langt omkring, og efter 6-7 minutter bedyrede hendes sidemand, at nu har du vist brugt din kvote af tid. Sidemanden havde tænkepræferencer, forholdt sig til opgaven, havde gennem en rationel analyse opdelt hvor mange vi var (8 personer) og fordelt tiden herefter. Kvinden, der havde følepræferencer, og som netop nu forholdt sig til situationen indefra, tog hans udmelding meget personligt, og svarede med et personligt udspil om at han ikke skulle sidde der og lege boss for hende. Hurra! Vidunderligt lærereksempel, også på hvor hurtigt man kan få skabt en konflikt mellem præferencerne. Et andet eksempel kan findes da en journalist spurgte Prins Charles og Prinsesse Diana, lige efter deres forlovelse, hvordan er det at være så forelsket. Prins Charles svarede med; Ja hvad er nu forelskelse, er det kemi. Kold skid, har mangt en føler ment. Prinsesse Diana svarede med Det er som svæve på en lyserød sky, at være varm i hjertet. Lidt naiv og pladderromantisk vil mange tænkere mene.

8 Endnu et vigtigt område, hvor vi kan blive dybt frustrerede på denne dimension, er vores oplevelse af anerkendelse. At anerkende er at vurdere, og det gør vi naturligvis også ud fra hver vores præference. Tænkere anerkender andre, som de selv vil anerkendes, på deres kompetencer, på om det den anden har udført har givet mening, på om de er nået i mål. Følere anerkender andre, som de selv vil anerkendes, på deres person, hvor rart det er at være sammen med dem, på hvad de personligt bibringer gruppen, samværet etc. Og igen, er det her jo ganske gnidningsfrit, indtil vi krydser hinanden. Jeg havde for nylig en supervision med en kvinde, der mente, at hun aldrig blev anerkendt af hendes chef. Kvinden havde følepræferencer (og nej, der er ikke overvægt af kvinder med denne præference, også denne er ligeligt fordelt på tværs af køn og kultur) og hendes chef havde tænkepræferencer. Chefen havde mange gange sagt til hende, at hun da godt nok var alle penge værd, hvilket var ros fra chefen, men blev opfattet som en fornærmelse af kvinden. Omvendt, hvis en person med tænkepræferencer bliver rost med, du er vel nok behagelig at være sammen med, vil tænkeren opfatte dette som, hvad f n har jeg gjort galt, hvad var det der ikke virkede. Det sidste jeg vil sige om denne dimension, er at den præger vores sprog, og herigennem kan vi også blive irriterede på hinanden. Når tænkerne møder følernes sprog, vil de opfatte det som føleri, blødsødent, irrationelt, uvedkommende og når følerne møder tænkernes sprog, oplever de det som køligt, uinvolveret, indimellem kynisk og overrationelt. Igen vil jeg sige, at vi har brug for hinandens præferencer, for at gøre billedet helt, for at der både er omsorg for personerne og omtanke for sagen. Den sidste dimension omfatter vores måde at organisere os på i verden. Jeg vil her anvende de præferencekendetegn, der anvendes fra MBTI en, og benævne den ene præference type med et J (der står for Judgment) og den anden præferencetype med et P (der står for Perception). J- typen er strukturpræference og P-typen er procespræference. J/struktur, P/proces J/struktur præference. De som har strukturpræferencer trives i den grad ved, at der er klarhed, retning, at der er tydelige mål, og som udgangspunkt vil de helst lave en plan, så de sikrer sig at komme i mål, - og de følger også planen. Strukturpræferencer er meget optaget af deadlines, og får frisat oceaner af energi, ved at være færdige i god tid. De går i gang tidligt, er opmærksomme på tid og tidsfrister og arbejder sig organiseret frem imod målet. Strukturpræferencer er optagede af produktet undervejs i forløbet. Strukturpræferencer vil meget gerne, meget hurtigt have skabt afklaring, afslutning og aftaler. Når man har aftalt en given ting, tages aftalen for gode varer og tages ikke sådan lige op igen. Dette være sig både aftaler for hvor man næste gang tager på ferie, aftaler i forretningsmæssig øjemed, og aftaler indenfor familien, fx hvilken sofa man skal investere i. Da de også gerne vil vide hvad de skal i god tid, kan det være dem, der allerede i januar får bestilt rejsen til juli. Folk med strukturpræferencer kan godt lide at leve organiseret, og kan tit findes med madplaner på køleskabet, planer som de faktisk også følger.

9 P/proces præferencer. Folk med procespræferencer trives i modsætning hertil langt mere ved at kunne være improviserende og spontan, uden alt for mange fastlagte planer, for nogens vedkommende, helst helt uden. Når en person med procespræferencer fx i januar spørges om de skal noget, d. 20 marts, tjekker personen sin kalender, og svarer måske næh, den er åben, tager måske også mod invitationen, men er ikke helt vild med at skulle lukke dato en af, - der kunne jo komme noget der er meget vigtigere eller mere interessant. Procespræferencer er altid ude i sidste øjeblik med næsten alt de gør. Alene af den grund, at de først får deres genialitet og den rette energi når de mærker at tiden presser på. Så tænker de særligt fokuseret, særligt skarpt. De har ikke spildt tiden indtil da, men har i baghovedet samlet en helt masse informationer sammen til fx den opgave der skal afleveres. Procespræferencer ønsker fleksibilitet, er afsøgende, lægger sporet i takt med at toget kører, og tager sig gerne et par omveje, før de når i mål. Denne mentale indstilling gør sig gældende i mange områder af deres liv, fx også på deres skriveborde, der af mange vil blive bedømt som et uoverskueligt rod. For procespræferencerne er det blot et billede på deres måde at orientere sig i verden på, og tag ikke fejl, der er sammenhæng i kaos og mere tale om organiseret rod, end uoverskuelighed. Procespræferencerne ved lige præcis i hvilken bunke, hvor langt nede i bunken referatet fra sidste medudvalgsmøde ligger. Det værste der kan ske for ham eller hende er, at en velmenende person rydder op i bunkerne. Det er først her, kaos opstår. I både familie og arbejdsmæssige sammenhænge, vil mennesker med struktur præferencer blive urolige og stressede hvis de skal leve uden forudsigelighed, hvis det er umuligt at skabe planer, organisere livet og helt især hvis de ikke kan opfylde tidsfristerne. P-præferencerne klarer sig glimrende uden planer og forudsigelighed, og oplever til gengæld at blive kvalt, og at være frataget frihed, hvis rammerne ikke medgiver fleksibelhed og åbenhed. Måske har du også en fornemmelse af hvilken præference du har på dette område. Dette var dimensioner og præferencer; E I S N T F J P Hvis du nu samler bogstaverne fra hver af dine præferencer (husk at intuitive type har et N) så vil du få en sammenstilling, der fx kan se sådan her ud ESFP eller INFJ osv. Altså de kan samles på kryds og tværs, og de kan naturligvis også følge hele venstre side ( der især handler om klarhed, afgrænsning, systematik og struktur) eller følge hele højre side (der især handler om fornemmelse, symbolik, proces og improvisation).

10 Jeg har tidligere fortalt, at når vi er sammen med folk der har vore egne præferencer, så føler vi os hjemme. Men fakta er, at når vi taler om velfungerende team, både på arbejdet, i netværket og i familien (for den sags skyld), vil en supplering af præferencer være det mest optimale. Så kommer vi hele vejen rundt, både i forhold til fordybelse, ping-pong inspirationen, realisme og muligheder, harmoni og fokus på personerne sammen med klarhed og fokus på sagen, og vi kan både udarbejde planer og kunne improviserer i det kaos, der uværgerligt har det med at opstå. Måske er du fortsat i tvivl om hvad der er dine præferencer. Du kan i den følgende periode prøve at lægge mærke til hvad du helst vil, hvad du får mest energi af på de pågældende områder. Måske er du meget klar på dine præferencer, - og det er jo fint, nu skal du bare sikre dig en mulighed for at kunne efterleve dem., jævnfør, at du kan komme til at skrive med den bedst egnede hånd. Intenionen er at have kendskab til sine præferencer og at forstå at vores egen og andres forskellighed ikke er uvaner, ligegyldighed eller hvad vi kunne tilskrive dem. Kendskabet og det at efterleve præferencerne giver ro på bagsmækken, masser af energi og en oplevelse af at være hjemme i sig selv. Kendskabet kan også give forståelse for, hvorfor nogle helt uskyldige sammenhænge på arbejdet og i familien bare ikke fungerer for een. Der er i denne forbindelse intet galt med dig og heller ikke nødvendigvis med situationen, men matchet er elendigt. Nogle gange er vore præferencer ultraklare, så klare og så nødvendige for os, at vi nærmest bliver slaver af dem. Fx når man absolut må kunne planlægge, strukturere og være ude i god tid, ellers sitrer jeg øjeblikkeligt af stress, - eller jeg må bare have så meget frihed og bevægelighed i mit liv, ellers mister jeg helt min energi. I disse tilfælde handler det fortsat om kendskab til præferencerne, respekt for dem, anerkendelse af dem men også at vi prøver at udvide vores komfortzone til på et kompetence niveau at kunne være lidt på den anden side, - at kunne skrive lidt med den anden hånd. Rigtig god fornøjelse, Loney Skaaning

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

ADHD. og ARBEJDSPLADSEN

ADHD. og ARBEJDSPLADSEN ADHD og ARBEJDSPLADSEN Hensigten med denne brochure 07 Fakta om ADHD 08 Hvordan OPLEVES ADHD typisk på arbejdspladsen? 12 Hvad kan du gøre som leder? 14 Information til kollegerne 20 Hvad kan du gøre som

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n Bilag 7 Den kreative platform Der er en række forudsætninger, der skal være tilstede for at en kreativ ideudviklingsproces kan finde sted Vi kan betragte et kreativt miljø som en platform, der er hævet

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M. Kummerow Europæisk Udgave Rapport til VERIFIED ISTJ 14. november 2014 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com Myers-Briggs Type Indicator Copyright 2006 af Peter

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Særligt sensitive mennesker

Særligt sensitive mennesker Særligt sensitive mennesker Psykolog Athina Delskov Formand for HSP foreningen Min baggrund Arbejde med spiseforstyrrelser siden 2003 Opdagede, at jeg selv er særligt sensitiv Elaine N. Aron: Særligt sensitive

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Fra trivselsmåling til succesmåling

Fra trivselsmåling til succesmåling Fra trivselsmåling til succesmåling af Claus Albrechtsen, partner i Scandinavian Training Design Trivselsmålinger eller medarbejdertilfredsheds- / klimamålinger er en naturlig del af mange organisationers

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Spørgsmål til FOKUS kompetencer

Spørgsmål til FOKUS kompetencer Spørgsmål til FOKUS kompetencer Nedenstående spørgsmål er lavet som eksempler på, hvordan man kan spørge til kompetencer, der er behov for i forhold til jobbet. Kompetencerne i listen er hentet fra FOKUS.

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på:

Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på: a3-plakater_layout 1 06/12/11 09.15 Side 1 Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på: l at fællesskaber i skoler og daginstitutioner sætter betingelserne for børns handlemuligheder og trivsel ikke

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Oprettet: 07-10-2013 09:01. Certificeret bruger: Mette Dahl Mikkelsen Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013 EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Demo. Indhold EASI

Læs mere