NYHEDSBREV OM LEDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV OM LEDELSE"

Transkript

1 NYHEDSBREV OM LEDELSE September årgang Udsendes til godt Kære læser! Det kan være hårdt og ret ensomt at være leder. Men det hjælper gevaldigt, hvis man har gode lederkollegaer. Er du selv en god lederkollega? Læs artiklen og se, hvad der skal til. Jeg vil gerne her slå et slag for Teglkamp & Co.s virksomhedstilpassede udviklingsforløb for ledergrupper: Fra gruppe af ledere til ledergruppe. Hvad er selvværd egentlig og hvorfor er det så vigtigt? Bliv klogere på begrebet og på, hvad du som leder kan gøre for at styrke selvværdet. I dette nyhedsbrev byder vi også velkommen til Stella Borne Mikkelsen, leder af Slagelse Arkiverne. Stella svarer på 5 skarpe til en leder. I dette nummer kan du fra min Blog læse blog-indlægget: Vil du coaches af din chef? God læselyst! Susanne Teglkamp Direktør og redaktør INDHOLD 1. Er du en god lederkollega? 2. Fra gruppe af ledere til ledergruppe 3. Skader eller styrker du dine medarbejderes selvværd? 4. MUS, GRUS og andre dialogformer - Inspirationsmøde 5. 5 skarpe til en leder 6. Susannes Blog Vil du coaches af din chef? 7. Ledelse Inspiration og refleksion seneste diskussioner 8. De 5 mest læste artikler i august måned Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan du blot afmelde det på

2 1. Er du en god lederkollega? Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Det kan være hårdt og ret ensomt at være leder. Men det behøver ikke at være det. Man kan hente meget energi og sparring i ledergruppen. En væsentlig betingelse for, at man har lyst til at bruge ledergruppen er, at man er hinandens gode kollegaer. Men hvad vil det egentlig sige, at være en god kollega? Man er en god lederkollega når Når jeg spørger ledere, hvornår man er en god lederkollega, er det oftest følgende elementer, der bliver fremhævet: Et tillidsfuldt, åbent og ærligt samarbejde Det er de helt grundlæggende værdier, der er på spil i forhold til det at være en god kollega. Vi skal have tillid til, at vores lederkollegaer helt grundlæggende vil os og vil os det godt. At man viser interesse for hinanden Gode lederkollegaer viser ægte interesse for hinanden. De spørger ind til hinanden og lytter åbent. At man viser omsorg for hinanden Det har stor betydning, at man i ledergruppen viser omsorg over for hinanden. Omsorg kan bare være at spørge til en kollega, som ser lidt slidt ud eller at tilbyde sin hjælp. At man giver hinanden feedback Feedback er rigtig vigtigt, hvis man skal blive bedre. For gode lederkollegaer er det helt naturligt at give og modtage feedback fra hinanden. At man kan bruge hinanden til sparring Der er mange ting, man kan og skal involvere medarbejderne i, men der vil også være nogle situationer, hvor man ikke kan bruge medarbejderne til sparring. Derfor er det vigtigt at have nogle gode lederkollegaer, hvor man kan hente sparring. At man hjælper hinanden Gode lederkollegaer hjælper hinanden, når det brænder på. De stiller op når de bliver bedt om hjælp og de tilbyder uopfordret deres hjælp til en kollega, der helt åbenlyst har brug for hjælp. De fleste vil gerne hjælpe. Det kniber til gengæld ofte med at bede lederkollegaerne om hjælp. Vi skal generelt blive lidt bedre til at bede om hjælp i stedet for at forsøge at kæmpe os igennem udfordringen helt alene.

3 Lad det være helt legat at sætte aber i pleje. Det vil sige, at hvis man er hårdt presset i en periode, kan man i en periode overdrage en eller flere opgaver til en lederkollega. Og lederkollegaen tager gerne aben i pleje og leverer lige så gerne opgaven tilbage igen, når man igen har overskud og rum til at kunne varetage opgaven. At man bakker hinanden op Det betyder noget, at man kan regne med, at ens lederkollegaer bakker en op, hvis man kommer i modvind og det bliver svært. At man videndeler Gode lederkollegaer holder ikke på viden, men videndeler aktivt. Det vil sige, at de er opmærksomme på, at deres viden kan komme andre i ledergruppen til gavn. At man deler succeserne Gode kollegaer går efter at lave succeser i fællesskabet. Hvis man udelukkende fokuserer på at skabe succes indenfor eget ansvarsområde, kan man komme i indbyrdes konkurrence, hvilket ikke fremmer kollegaskabet og helhedsløsninger. Skal man lægge øre til kritik af en kollega? En leder bør ikke passivt lægge øre til bagtaleri om en lederkollega. Hvis en medarbejder kommer med klager over en lederkollega, så er opgaven som udgangspunkt at hjælpe medarbejderen til at få afgrænset og tydeliggjort problemstillingen og dernæst at opfordre medarbejderen til at rejse problemstillingen i forhold til egen chef. På den måde er man loyal over for medarbejderen og hans problemstilling og man er loyal over for chefkollegaen. Vi har de lederkollegaer vi fortjener Ligesom vi har de medarbejdere, vi fortjener, har vi som regel også de lederkollegaer, vi fortjener. Med det mener jeg, at det hele starter med, at man selv udviser godt kollegaskab. Helt banalt kan man sige, at man bør behandle sine kollegaer ordentlig og som man gerne selv vil behandles. Så er basis lagt for et godt gensidigt kollegaskab. Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Management Programme fra INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige. Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp er stadig tilknyttet forsvaret og er i dag oberstløjtnant af reserven. Derudover har Susanne Teglkamp udgivet flere bøger, hvoraf den nyeste udkom januar 2014: Ledergruppen i udvikling Bring potentialet frem. Se mere på

4 2. Fra gruppe af ledere til ledergruppe - Et udviklingsforløb for ledergruppen De virkeligt gode ledergrupper har forstået vigtigheden af at gå fra at være en gruppe af ledere, hvor hver især er sin afdelings fremmeste repræsentant til at være en ledergruppe, hvor man arbejder ud fra et helhedsperskeptiv på tværs af afdelinger og individueller interesser. De bedste ledergrupper er ambitiøse og har arbejdet målrettet med at gå fra at være en gruppe af ledere til at blive en ledergruppe. Teglkamp & Co. har gennem en årrække udviklet og med stor succes gennemført tilpassede udviklingsforløb for ledergrupper. Forløbet i overskrifter Forløbet for ledergruppen er bygget op over følgende elementer: 1) En individuel samtale med hver enkelt leder med afsæt i en personanalyse 2) ½-dags workshop med fokus på lederteamet og spørgeskema om ledergruppen 3) 4 x ½-dags workshops (temaer aftales ud fra konkrete behov og ønsker). Forløbet udvikles eller ændres undervejs, så det matcher behovet og giver størst mulig effekt. Læs mere om forløbet her: 3. Skader eller styrker du dine medarbejderes selvværd? Af: Anne Tang Thomsen, Teglkamp & Co. For et stykke tid siden deltog jeg i et møde, hvor lederens opførsel rystede mig dybt, og hvad værre var den var direkte skadelig for hans medarbejderes selvværd. På et relativt kort møde lykkedes det ham både at uddele et par direkte skideballer og at ignorere en medarbejder, som åbenbart ikke var i kridthuset. Det er heldigvis sjældent, man møder noget så grelt, og jeg har derfor i denne artikel vendt det til, hvad man som leder generelt skal være opmærksom på for ikke at skade men i stedet at styrke sine medarbejderes selvværd. Hvad er selvværd egentligt - og hvorfor er det så vigtigt? Kort sagt handler selvværd om hvem, vi er som mennesker, om vores personlige og medfødte egenskaber. Et menneske med et solidt selvværd værdsætter sine egenskaber og sig selv, han/hun tror på egen værdi og tør være sig selv jeg er værd at respektere, som det jeg er! Selvværdet beskrives ofte som et fundament, hvor selvtillid bygges ovenpå, som selve huset. Selvtillid handler så om det, vi gør og kan som mennesker, om vores tillærte færdigheder. Et menneske med selvtillid stoler på egne færdigheder og har ofte fokus på at blive god til noget.

5 Et godt selvværd kan i sig selv have en positiv effekt på en persons selvtillid. Så for at vende tilbage til husmetaforen er det vigtigt at sikre et solidt fundament - og det siger næsten sig selv, at det er noget skidt at søge at bygge et stort hus oven på et usikkert fundament. Hvad betyder det på en arbejdsplads og har arbejdspladsen et ansvar? Når folk bliver ansat på en arbejdsplads kan man jo sige, at det er et professionelt forhold, hvor de selv har ansvar for deres selvværd. Men det betyder noget for en arbejdsplads og medarbejdernes evne til at yde deres bedste, at de både personligt og arbejdsmæssigt fungerer godt, at de hviler i sig selv og tror på sig selv. Man kan i hvert fald sige, at det er både uhensigtsmæssigt og uanstændigt, hvis en arbejdsplads er med til at undergrave medarbejdernes selvværd. Mulige udtryk for et lavt selvværd Hvis en medarbejder har et lavt selvværd kan det komme til udtryk på flere måder f.eks.: Medarbejderen ser ofte sin værdi som lavere end kollegernes, har svært ved at tro på sig selv og sin egen værdi (også i arbejdssammenhæng), vedkommende kan virke modløs og magtesløs og have en tendens til at give op over for udfordringer. Medarbejderen har en oplevelse af mereværd, hvor vedkommende kompenserer for sin usikkerhed ved f.eks. at være overlegen, kontrollerende, stærkt konkurrerende, perfektionistisk eller direkte magtsyg. Hvordan undermineres/styrkes et selvværd Et selvværd grundlægges i barndommen, men er ikke en stationær størrelse, et godt selvværd kan undermineres og et svagt selvværd kan styrkes. For at udvikle/vedligeholde et godt selvværd er det vigtigt at blive set som menneske og som arbejdskraft og at blive respekteret og anerkendt for det man er, og for de personlige egenskaber man har. Oplever vi et angreb mod vores egenskaber kan det ryste vores selvværd. Så når vores leder fra indledningen valgte henholdsvis at ignorere og at uddele skideballer til sine medarbejdere, så gjorde han forskellige anslag mod deres selvværd; den enes eksistens blev slet ikke anerkendt; de andre to blev bedømt (på grov vis) og fundet for lette. Bedømmelsen den hårfine balance Netop det med bedømmelse og selvværd kræver uddybelse, for vi bedømmer og vurderer jo hele tiden hinanden og søger at forbedre os. Men en bedømmelse, som bliver håndteret forkert, kan gøre stor skade på selvværdet. Kort sagt må en bedømmelse aldrig (hverken i form af kritik eller ros) gå på en medarbejders personlige egenskaber. Egenskaber er stort set umulige at ændre, men ved at vurdere netop egenskaber risikerer man i stedet at underminere personens selvværd og at slå ham/hende ud af balance. En bedømmelse skal gå på personens færdigheder og skal gives på konstruktiv vis, så personen kan/ønsker at gøre noget ved det. Færdigheder kan forbedres og udvikles. Hvad kan du gøre som leder?

6 Men kan således sige, at man som leder må acceptere og anerkende en medarbejders egenskaber, men at man kan og skal arbejde med deres færdigheder. Det kan være svært navnlig, hvis det er deres mere personlige egenskaber, som hindrer f.eks. en forfremmelse eller en lønstigning. Her er det vigtigt, at man som leder hjælper sine medarbejdere med at være realistiske i deres forventninger og målsætninger, hvis de konstant har et skævt billede af egen kunnen og ikke lever op til egne og andres forventninger, kan det underminere selvværdet. Det kan være de skal beskæftige sig med noget nyt, hvor deres egenskaber kommer til udfoldelse. Vær omhyggelig i dine forventninger til medarbejderne, de fleste medarbejdere vil gerne leve op til forventninger, hvis de er realistiske og klare for medarbejderen. Dine forventninger skal tilpasses den enkelte medarbejder. Vær sikker på, at medarbejderen forstår forventningerne vær konkret og undgå at have skjulte forventninger. Vær i det hele taget tydelig i dit lederskab, så medarbejderne kan orientere sig, og så de ved, hvad de kan regne med. Modstridende og forvirrende signaler og bedømmelser uden afstemning af forventninger kan være med til at slå selv den mest afbalancerede medarbejder ud af kurs. Anne Tang Thomsen er konsulent i Teglkamp & Co. Hun er uddannet Cand. Mag og har suppleret med forskellige former for konsulent- og lederuddannelser. Anne har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv og i det offentlige. Anne har virket som bl.a. projektleder indenfor it-branchen og kursus-branchen, og har i mange år arbejdet som HR- og managementkonsulent. Se mere om Teglkamp & Co på 4. MUS, GRUS og andre dialogformer - Inspirationsmøde Ledelse udøves for en stor del gennem dialog med andre mennesker. Få styr på forskellige dialogformer og inspiration til at arbejde med dialogen som ledelsesværktøj i dagligdagen. Indhold: Dialog - hvad er det og hvad er det ikke? Dialogens forskellige former Vigtige elementer i dialogen Dialogen som udviklingsværktøj Forskellige dialogformer og hvordan man bruger dem aktivt Læs mere på eller hent brochure her:

7 5. 5 skarpe til en leder Stella Borne Mikkelsen er leder af Slagelse Arkiverne, der er en kommunal kulturog stabsfunktion, der servicerer både politikere, kommunens ansatte og borgere med alt fra journaliserings- og arkivproblematikker til store, tværgående projekter med fokus på IT og digitalisering til formidling på forskellige platforme. Stella er historiker af uddannelse, og har suppleret med en diplomuddannelse i ledelse. Stella er 45 år, gift og bosat i København. 1) Hvordan sørger du for at udvikle dig som leder? Jeg reflekterer over hvordan jeg er som leder. Jeg evaluerer løbende mig selv med afsæt i hverdagens udfordringer. Jeg tænker over de ting, der går godt. Er der noget, der kan overføres til de områder, der ikke fungerer optimalt. Hvad kan jeg gøre anderledes eller bedre? Det er vigtigt at være ærlig overfor sig selv, ellers er det umuligt at udvikle sig. Jeg indgår i et ledernetværk gennem Lederne, hvor der er en høj grad af fortrolighed, og der derfor også bliver diskuteret ledelsesmæssige udfordringer i dagligdagen. Her kan man byde ind på andres problemer, eller få vendt egne. Det er ret givtigt, for man får ofte helt andre vinkler på ledelse. Jeg har desuden taget en diplomuddannelse i ledelse. Den alene gør jo ikke mig til en god leder, men den har givet mig nogle gode redskaber, som jeg både kan bruge aktivt i forhold til f.eks. forandringsledelse og til personlig udvikling. 2) Hvilke karakteregenskaber lægger du vægt på hos en leder? Jeg lægger meget stor vægt på en leders evne til at opbygge og pleje relationer. Det er en vigtig egenskab at kunne tale med andre, at man er interesseret og at man har lyst til at forstå, hvad det er der sker, når der f.eks. er en konflikt, eller når en medarbejder agerer på en uhensigtsmæssig måde. Der er meget psykologi i ledelse, og det er vigtigt, at man tør se problemer og konflikter i øjnene og handle og her kommer lysten til at forstå andre for alvor til gavn. Endelig er det vigtigt, at man kan lade andre træde frem på scenen, men at man altid selv går forrest, når organisationen eller virksomheden er udfordret. God kommunikation er alfa og omega. Medarbejdere og mellemledere er nødt til at vide, hvad der foregår i virksomheden, ellers bliver der skabt utryghed, mytedannelse og basis for sladder. 3) Har du haft et ledelsesmæssigt modbillede - og hvad lærte du af det? For en del år siden fik jeg en ny chef, der kom fra en helt anden fagverden og uden baggrundsviden om det område, han skulle være leder for. Det ser jeg ikke i sig selv som et problem, hvis man som ny chef sætter sig ind i forholdene. Det gjorde han imidlertid ikke, og det blev ret katastrofalt, for han formåede ikke at sætte virksomheden i spil i forhold til det lokalpolitiske. Som leder fungerede han bare ikke. Han var ikke lydhør overfor hverken mellemledere eller personale, og han havde meget svært ved at håndtere faglig uenighed. I løbet af et halvt år var den før så smidige organisation sat i kasser, hvor kun én mand bestemte. I samme periode steg sygefraværet markant, og ledermøderne blev afviklet i en meget dårlig stem-

8 ning. Her gjaldt det om at holde sig under radaren for syrlige bemærkninger, der gerne blev sendt i retning af en mellemleder med egen mening. Det var en hæslig periode, men jeg lærte to meget vigtige ting: Jeg lærte, at det er muligt at agere under dårlig ledelse, men også at det er en udfordring for arbejdsglæden. Derudover fik jeg bekræftet, at det er vigtigt at være lydhør, kommunikerende og i stand til at uddelegere og have tillid til, at medarbejdere møder på arbejde for at gøre det godt. Som leder gør man sig selv og sin virksomhed en stor tjeneste ved at være interesseret i de holdninger, ideer og kritik, der kommer fra medarbejderne. 4) Hvordan håndterer du stress? For mig er det vigtigt at skabe balance i mit liv. Jeg kan godt være lidt perfektionistisk, og det er der ikke plads til i en travl hverdag anno I min fritid finder jeg balancen ved at have interesser, der understøtter det og som samtidig er meget kreative/meditative. Jeg syr, fotograferer og spiller i et amatørsymfoniorkester. Jeg er meget glad for at skrive, og det gør jeg også jævnligt i min fritid. Det kan være artikler eller anmeldelser til fagtidsskrifter eller faglige antologier, og som det seneste er skønlitteratur og kreativ skrivning kommet med ind. Det har jeg haft stor glæde af i arbejdslivet, for nogle af de teknikker, der bruges i kreativ skrivning, er gavnlige når der f.eks. skal skrives en sagsfremstilling til politisk niveau. Endelig har jeg sommerhus, hvor jeg gerne har fingrene i jorden, når vi er der. Alle de nævnte er interesser, hvor man er nødt til at koble helt fra i forhold til alt andet. Man kan ikke koncentrere sig om at sy pænt, tage gode billeder eller spille musik, hvis man har tankerne alle mulige andre steder. Hjernen bliver derfor tømt for andre tanker, og det er virkelig guld værd. 5) Hvilke råd vil du give til nyudnævnte ledere, der gerne vil godt på vej? Lyt til medarbejderne og til dig selv. Det kan være godt at få fakta på bordet, inden man træffer en beslutning, men hvis mavefornemmelsen siger noget andet, så lyt til den også. Det er helt i orden, at man ikke altid har svar på rede hånd. Man kan og skal ikke vide alt, heller ikke selv om man er leder. Involver dig i dine medarbejdere uden at blive fortrolig. Det betyder meget for mange, at chefen viser interesse (om man f.eks. har haft en god ferie osv.). Det kan give rigtig megen nyttig viden, fordi medarbejderne får opbygget en tillid til dig som leder og derfor lettere tør komme til dig med tanker, ideer og problemer. Træf beslutningen og stå fast selv om ikke alle er enige det bliver alle alligevel aldrig. Det betyder ikke, at man ikke kan skifte standpunkt, når beslutningen er truffet, men det skal i givet fald ske på oplyst grundlag. Alle kan ikke nødvendigvis lide dig, og det er helt ok. Men du skal vinde deres respekt; den får man ikke pr. automatik. Det er derfor vigtigt, at du er tro mod dig selv og opfører dig ordentligt overfor dine medarbejdere. Dine medarbejdere skal føle, at du har virksomhedens ve og vel på sinde og at du også kæmper for dem. At de kan regne med dig, og at du holder ord. Kommuniker, kommuniker, kommuniker Det er vigtigt, at du kommunikerer beslutninger tydeligt ud. Husk at noget kan være logisk for dig, men medarbejderne sidder ikke inde med den viden, du traf beslutningen på. Hvis der skal ske forandringer, vil de først og fremmest være

9 interesserede i at vide, hvad beslutningen betyder for dem og deres hverdag. Medfører besparelserne eller sammenlægningen f.eks. fyring? 6. Susannes Blog Jeg har oprettet en blog på LinkedIn og på Her bringer jeg korte personlige indlæg om mine oplevelser, holdninger, tanker og refleksioner om ledelse og personlig udvikling. På bloggen kan du eksempelvis læse følgende indlæg: Vil du coaches af din chef? Har du overvejet at spørge din chef, om han eller hun vil være din coach? Nej vel! Du vil sikkert gerne have sparring og gerne have at din chef involverer sig, når du har behov for det. Men du vil formentlig være tilbageholdende for at bringe de problemstillinger frem, som er virkelig svære for dig, problemstillinger, hvor du gør dig meget sårbar og viser dine svagheder. For selvom du er glad for din chef og almindeligvis har stor tillid til din chef, så er din chef altså din chef og kan i den sidste ende fyre dig men også bare undlade at give dig lønforhøjelse eller de spændende opgaver. Så hvor meget har du egentlig lyst til at arbejde med dig selv og din egen udvikling sammenmed din chef? Hvad er det så der gør, at du måske selv tror, at du kan coache dine medarbejdere? Jo du har været på et coaching kursus. Du blev meget inspireret og er da også blevet ganske habil til at coache. Din uddannelse har bestemt ikke været spildt. Dels har du sikkert lært noget om dig selv og dels har du lært noget om kommunikation og at være nærværende og en række andre ting, som du kan bruge i din daglige ledelse. Men regn ikke med, at du kan være din medarbejderes coach. Dertil er der for meget på spil for dine medarbejdere. Til gengæld har du nu redskaberne til at se, hvornår dine medarbejdere har brug for coaching og du kan måske også finde frem til en god coach til dine medarbejdere. 7. Ledelse Inspiration og refleksion seneste diskussioner Hvis du har interesse for ledelse, inviteres du hermed til den lukkede LinkedIn gruppe: Ledelse Inspiration og refleksion. Gruppen har over medlemmer og holdes fri for reklamer. De seneste diskussioner er: Når cirkushestene ikke kan lære nye tricks Vil du coaches af din chef? Kan du lede ledere? Om netværk og jobsøgning Du kan melde dig ind i gruppen via dette link: /about

10 8. De 5 meste læste artikler i August måned Vi har samlet de 5 mest downloadede artikler og undersøgelser fra vores hjemmeside i august måned: 1) De første 100 dage i lederjobbet 2) Hvis ikke du kan lide lugten i bageriet 3) Hvordan kan man kende en leder? 4) Kan du lede ledere? 5) Når medarbejderen siger op Du kan læse dem og flere end 100 andre artikler og undersøgelser på

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden!

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Af og til er der brug for et pusterum og lidt inspiration udefra for at sætte gang i den interne udvikling på arbejdspladsen. Til det formål

Læs mere

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 244 ledere har i en undersøgelse evalueret deres egen ledergruppe.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for min nye undersøgelse om ledergruppen anno 2013. Jeg håber, at du også vil bruge

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! I dette nummer af nyhedsbrevet tager vi hul på en længere artikelserie nærmere bestemt 7 artikler over temaet: Ledergruppens

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Det var et tidspunkt et slogan i forskellige græsrodsbevægelser der hed noget

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Selvom vinteren trækker ud, kan du godt gå foråret i møde. Vi har samlet en buket af artikler og gode tilbud til dig i dette

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Udsendes til godt 5.800

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Udsendes til godt 5.800 NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2017 14. årgang Udsendes til godt 5.800 Kære læser! Indimellem render vi på mennesker, som bare ved alt og kan alt altså ifølge dem selv. De udtaler sig skråsikkert om al

Læs mere

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage?

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Oven på krisen er der ikke mange virksomheder hverken de private eller offentlige,

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Der kan være mange gode grunde til at give sig i kast med en lederuddannelse. I dette nyhedsbrev får du 5 gode grunde. En

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE April årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Hvis I står foran ar skulle lave en personalepolitik eller vil give jeres nuværende et servicetjek, så vil jeg anbefale nyhedsbrevet

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Er din dør altid åben for dine medarbejdere? Så kan det skyldes, at du aldrig er på dit kontor. Læs hvordan du kan sætte

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Selvom vi har haft krise og de fleste både offentlige og private virksomheder har været igennem afskedigelsesrunder, så er

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Tillid er en vigtig ingrediens, hvis man vil være en ledergruppe og ikke bare en gruppe af ledere. Tillid er en vigtig

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE August årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Velkommen hjem fra sommerferien. Jeg håber, den har været god. Jeg håber også, at du ser frem til hverdagen igen inklusiv

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for et nyt inspirationsmøde, som jeg udbyder: Hvad kan ledere lære af militær ledelse?

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.500 Kære læser! I årets sidste nummer af Nyhedsbrev om ledelse kan vi tilbyde et spændende nyt tiltag. Vi har oprettet et lederforum

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi gør ofte ting unødigt kompliceret, derfor støver vi et gammelt men særdeles relevant princip af: KISS eller Keep It

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Nyudnævnt leder og hva så?

Nyudnævnt leder og hva så? Nyudnævnt leder og hva så? Hvordan kan du så blive klædt på til opgaven? Hvad skal du især være opmærksom på? Hvem kan du søge hjælp hos? En ny leder, der på egen hånd skal igennem en årrække af action

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900

NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Vi lægger i dette nyhedsbrev ud med 7. og sidste artikel i artikelserien om ledergruppens 7 dødssynder. I dette nummer

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August årgang Udsendes til godt 5.900

NYHEDSBREV OM LEDELSE August årgang Udsendes til godt 5.900 NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Vi lægger i dette nyhedsbrev ud med 5. artikel i artikelserien om ledergruppens 7 dødssynder. I dette nummer handler det

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvorledes

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Mange store virksomheder arbejder systematisk med at udvikle deres medarbejdere. Hvis de er rigtig ambitiøse laver de store

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Så er sommerferien slut for de fleste af os. Vi er tilbage på arbejdet og hurtigt tilbage i de gamle rutiner på godt og

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Når teamet ikke fungerer!

Når teamet ikke fungerer! Kapitel fra bogen: I den gode ledelses tjeneste, som udkom i 2012 i forbindelse med Susanne Teglkamps 10 års jubilæum. Bogen er en artikelsamling af Susanne Teglkamps artikler gennem årene udvalgt og kommenteret

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Der er nogen ledere, der tror, at man kun har de første 100 dage i stillingen til at bevise sit værd. Sådan er det ikke!

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Januar 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Årets første nyhedsbrev indeholder dels en række nye artikler, men vi

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Ledermødet er en væsentlig aktivitet i forhold til lederarbejdet. Men langt fra alle ledermøder opleves som det dynamiske

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Hjælpsomme vi er aldrig alene

Hjælpsomme vi er aldrig alene Hjælpsomme vi er aldrig alene Vi er hjælpsomme og gør kollegerne til stjerner. Vi ved, at bag en k a er står der en k a er og igen en k a er. Du og vi er aldrig alene. Vi giver til hinanden jo mere jo

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April årgang Udsendes til godt 5.800

NYHEDSBREV OM LEDELSE April årgang Udsendes til godt 5.800 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2017 14. årgang Udsendes til godt 5.800 Kære læser! Det er heltdigvis ikke hverdagskost, at medarbejdere udsættes for chefer, der bedriver Management by Fear. Men når det sker,

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

MOTIVATIONSSPIL TIL BEDRIFTEN

MOTIVATIONSSPIL TIL BEDRIFTEN Spil MOTIVATIONSSPIL TIL BEDRIFTEN Bliv klogere på dine medarbejdere og kolleger Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Motivationsspillet

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! HR er ikke noget der er forbeholdt HR-afdelingen. HR er en management disciplin. Læs hvorfor HR er noget som enhver leder

Læs mere