Talsmandsseminar 2008 Workshop 1. Lean og ledelse. Direktør Gert Bronton Ledernes Hovedorganisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talsmandsseminar 2008 Workshop 1. Lean og ledelse. Direktør Gert Bronton Ledernes Hovedorganisation"

Transkript

1 Talsmandsseminar 2008 Workshop 1 Lean og ledelse Direktør Gert Bronton Ledernes Hovedorganisation

2 Hvem er Medlemsbetjeningen i LH? MB servicerer det enkelte medlem vedrørende livet på arbejdsmarkedet. Det er bistand før, under og efter jobbet Ansættelsesretlige service ved lønforhandlinger, opsigelser og kontraktforhandlinger Ydelser fra arbejdsløshedsforsikringen omkring ledighed, dagpenge og efterløn Rådgivning om optagelse, tillægsforsikring og en lang række andre ydelser MB har nu knap 120 medarbejdere

3 Vi er ca. 220 medarbejdere i Lederne

4 Lean - redskab eller kultur Culture and Mindset Culture and Mindset clean Operational and Technical

5 Lean - redskab eller kultur Hvis man alene fokuserer på Lean som redskaber mister Lean sin effekt. Først når fokus sker på kulturen, vil Lean give effekt på den lange bane Redskaberne i Lean skal parres med en åben tilgang og forståelse af, at det er mennesker, det handler om Arbejdet med Lean er ikke lineært. De gængse Leanredskaber skal kombineres med dialog og involvering

6 Ressourcer kan styres, mennesker skal ledes Fokus er på leadership og ikke management et Lean ledelseshierarki består primært af ledere ikke administratorer, forstået på den måde at der lægges vægt på evnen til at forstå, sætte mål op for og lede mennesker frem for evnen til at administrere. Børsens Lean håndbog afsnit 11

7 Fra Management til Leadership Management Magt via position Administrerer og vedligeholder Fokus på system/organisation Bygger på kontrol Kort tidsperspektiv Markerer retning og sætter iværk Leadership Magt via indflydelse Udvikler Fokus på mennesker og relationer Bygger på tillid Langt tidsperspektiv Sætter rammer og styre processer

8 Processen indførelse af Lean parallelt i 6 teams over 8 måneder ugust 20 Oktober 20 Januar 2005 Marts Opstart og planlægning 2. Analyse og vision 3. Design af løsninger 4. Implementering og etablering af løbende forbedringer (Kaizen) Medlemscenteret Dagpenge Efterløn Ansættelse Optagelse Vejledning

9 Andet trin: Analyse og opstilling af samlet diagnose. Implementeringen af MB gået ned i tempo B-visionen er kun delvist gennemført, og der er sikkerhed om sluttilstanden og planen frem til luttilstanden (processer, snitflader, kompetencer). 5. Utilfredsstillende telefonhåndtering (struktur og tilgængelighed) 10-20% tabte kald, ventetider 1-30 min., lav træfsikkerhed ved omstilling, stiv vagtplanlægning. Utilstrækkelig driftsledelse og planlægning angelfuld kapacitetsplanlægning, mangelfuld andling på mønsteret i opgaveindgang. Svingende apacitetsudnyttelse. Tradition for personlige sager. 6. Der er ikke tillid til IT-systemerne IT-funktionalitet benyttes ikke konsekvent, der benyttes for mange manuelle omveje. Datadisciplinen er ikke tilstrækkelig.. Metodefrihed og uensartede leverancer B arbejder ikke efter ensartede rammer. Der angler definition af god sagsbehandling. everancer og ydelser er forskellige. 7. Målstyring og opfølgning i de enkelte teams understøtter ikke helheden Suboptimering, mål opnås på bekostning af andre sager, manglende måling og opfølgning.. Logistikken er tung og skaber ikke nok værdi ensartet visitering af medlemshenvendelser (mails, elefoner, breve og personlige henvendelser). Tung ntern logistik med mange lokale stationer og arkiver. 8. Betydeligt antal verserende sager med ukendt status Uekspederede/igangværende sager fjerner fokus fra nye sager. Der er ikke klarhed om driftsleje.

10 2. Utilstrækkelig driftsledelse og planlægning ,0000 0,5000 1,0000 1,5000 2,0000 2,5000 Aban. No agent Besvarede Planlagt Available

11 Analysen førte til prioritering af 8 Leanprincipper for Medlemsbetjeningen. Medlemmet i centrum Der er respekt for alle medlemshenvendelser MB har højt serviceniveau på alle henvendelser Alle kontaktformer styres systematisk. Individuelle ydelser med standard-indhold De enkelte ydelser tilpasses det enkelte medlem De underliggende komponenter er standard Standarder indbygges i IT-løsninger. Flow og gennemsigtighed Procestrin og sagsforløb er enkle og veldefinerede Processer synliggøres via styringsreoler og layout IT- og arbejdsprocesser forenes i workflow. Robuste processer - forebyggelse af fejl Opgavedeling er veldefineret og konsekvent Der arbejdes med systematisk fejlforebyggelse Der er orden og ryddelighed genfinding <30 sek. 5. Synlig ledelse og aktiv styring Lederen er procesejer dvs. sætter mål og udvikler Der er overblik og synlig styring i alle teams Kapacitetsplanlægning anvendes aktivt 6. Teams og kompetence Der arbejdes mod fælles team-mål Teamets kompetencer matcher opgaverne Der er vidensdeling inden for og på tværs af teams 7. Selvbetjening og automatisering Der udvikles selvbetjening via telefon og Internet Der automatiseres, hvor det er muligt 8. Mål og resultatstyring løbende forbedringer Mål sættes for produktivitet, bunke, gennemløbstid Der er ugentlig systematisk opfølgning på mål Kaizenmøder integreres i ledelsesprocessen

12 Driftsledelse - en ledelsesdisciplin mange administrative ledere mangler Strategisk ledelse Fokus og retning Personaleledelse ledelse Faglig ledelse Sikring af af Faglig kompetence ressourcer og kvalitet Driftsledelse Styring og optimering Eksisterende ledelsesdisciplin

13 Fra Management til Leadership 1. Kunden i centrum Serviceydelser i forhold til efterspørgsel/behov 7. Flow: Enkeltstyksproduktion Processtandardisering Workflow-systemer Automatisering Taktstyring Synkronisering 9. Kaizen Løbende forbedringer 8. Kvalitet Minimering af fejl og spild Poke Yoka (fejlforebyggelse) O-fejls kultur Skab et robust fundament og fjern stress Byg logisk struktur pgavefordeling roduktfamilier eamorganisering rbejdspladsindretning 3. Planlæg driften Kapacitetsplanlægning Driftsstyring Styringsprincipper Kanalstyring af henvendelser 4. Skab synlighed Målstyring, tavler Styringsreol Visuel proces Layout og indretning 5. Stol på standarder Definition af ydelser Produktstandarder Checklister SLA er 5S Orden og ryddelighed 6. Tydeliggør ansvaret Ledelse, procesejer Rolledefinition Kompetencekrav Gensidig tillid

14 Tydeliggør ansvaret Ledelsen skal fungere som drivkraft og rollemodeller i dagligdagen, skal være synlige og færdes der, hvor værdierne skabes. 5. Tydeliggør ansvaret Medarbejderne er den vigtigste ressource til en stadig forbedring. De skal involveres, både i planlægning, ideskabelse og forbedringer TEAM ANSVAR ROLLER I TEAMET

15 Tydeliggør ansvaret 5. Tydeliggør ansvaret TEAM ANSVAR fra individuelt sagsansvar til fælles ansvar for teamets opgaver (med til at fjerne stress) vidensdeling sættes i system. Mål : max tage 30 sek. at finde relevant viden udnytte forskelligheder fælles normer og holdninger for god adfærd uddelegering af ansvar bl.a. ved ROLLER I TEAMET tydeliggøre specifikt ansvar på skift blandt medarbejdere En rolle kan dreje sig om: styring/ledelse på begrænsede områder uddannelse af kolleger trivsel fagligt ansvar

16 Lær af andre storytelling virker

17 Styringsreoler en opgave af gangen & synlighed for alle

18 Målstyring og ugentlige Kaizenmøder

19 Målstyring MB s definition på produktivitet MC - Igangværende MC - Gennemløbstid Produktivitet = Ugens afsluttede opgaver x normtid Modtaget Under behandling Afventer Ingen status Menu Antal 15 Summen af timer forbrugt i ugen 10 Modtaget Under behandling Afventer Menu Dage ksempel fra MC: MC - Produktivitet MC - Timer og mængder 0, , ,3 0,25 0,2 0, , , Afsluttede sager Antal timer 0 0 Afsluttede Timer til rådighed

20 asiselementerne: informationer, viden og handling i den nævnte kkefølge. Pålidelige informationer er fundamentet, men data er ikke nok ig selv, de skal analyseres korrekt og forvandles til nyttig viden og dsigt i forretningen, før de kan bruges som beslutningsgrundlag for ndlinger. Datagrundlag for målstyringen Produktionspoint Timer Produktivitet MC DP EF ANS Sum MC DP EF ANS Sum Produktivitet TLF Øvrige TLF Øvrige TLF Øvrige TLF Øvrige Timer Timer Uge 4 uger gn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37510

21 Vi fik ikke reduceret gennemløbstiden på sager med 20 % pr. marts 2005 Gennemløbstid - hele MB Dage Gennemsnit augu fratrukket 20 %

22 Men de faktiske ekspeditionstider på sager er reduceret i tre af fire teams Ansættelse -33% Ekspeditionstid - MC MC -27% Ekspeditionstid - Efterløn Efterløn +4% Ekspeditionstid - Dagpenge Dagpenge -18% Ekspeditionstid er defineret som den del af gennemløbstiden, vi selv kan påvirke,

23 Forbedringskultur Kaizen Der afholdes kaizen-møder á 15 minutter i hvert team hver tirsdag. Medarbejderne involveres i måling af driften i teamet og den løbende forbedring af processerne Ingen forbedringsforslag er for små Vi måler Modergraf på antal - MB forslag og hvor mange der gennemføres Igangværende sager MB 5-dages takt/sager Antal sager som har brudt 5 dages takten Antal

24 Kaizen begrebet Kai = vej, Zen = god: God vej Medlemmet i centrum Medarbejderkultur med fokus på forbedringer af processer Ledelse med uddelegering af ansvar Opfølgning lederen servicerer medarbejderne og kaizenprocessen Kontinuerlig udvikling af vores processer rettet mod det, der skaber værdi for medlemmet

25 Fejl som kilde til forbedringer

26 Kotter s 8-trinsproces til at skabe større forandringer 1. Etablere en oplevelse af nødvendighed 2. Oprette en styrende koalition 3. Udvikle en vision og en strategi 4. Formidle forandringsvisionen 5. Skabe grundlag for handling på bred basis 6. Generere kortsigtede gevinster 7. Konsolidere resultater og producere mere forandring e: John P. Kotter 8. Forankre nye arbejdsmåder i kulturen

27 Ny virksomheds- og ledelseskultur Aflæring af gamle rutiner og vaner. Lederen som overreferent må dø Viden om processerne i en sådan grad, at man kan lede udviklingen af dem ikke mere Efterspørge medarbejdernes kreativitet og iderigdom. Indgå i målstyring og evt. belønningssystemer De største spildfaktorer er mistillid og uafstemte forventninger mellem mennesker Bag ethvert problem ligger en frustreret drøm fokusér på drømmen Ledelse udøves ved ramme- og processtyring

28 Ramme- og processtyring Professor Jan Molin, CBS: Forandringens omdrejningspunkt bliver en alternativ ledelsesproces, der som sit primære sigte har at udvikle ledelsens perspektiv Ramme- og processtyring bliver på denne baggrund forudsætningen for en forandringsproces, der giver rum til at aktørerne udvikler nye og mere hensigtsmæssige forståelser af deres organisatoriske praksis. Ledelsen kan ikke ændre medarbejderne, men alene skabe mulig heder, der øger sandsynligheden for at grupper af medarbejdere beslutter sig for at tænke, mene og handle anderledes.. Som i al menneskelig udvikling gælder det således i lederudvikling, at den eneste man kan lave om på er sig selv. Organisation & Ledelse i et udviklingsperspektiv, 20

29 Lean Ledelsesadfærd Husk at du som leder er rollemodel: Dine medarbejdere gør ikke, hvad du siger, men hvad du gør Ledelsen færdes der, hvor værdier skabes: I gemba (hvor arbejdet udføres ) Lederen er beslutningsdygtig - for målene er kendte Lederen er coach i ordets bedste forstand: Hjælper mennesker til at blive bedre Lederen har tillid til sine medarbejdere, skaber rammer og bedømmer på resultat, ikke på indsats Lederen tænker i fejlforebyggelse - ikke på fejlafhjælpning Lederen tænker i at løse problemer, ikke at flytte dem Lederen roser den gode præstation - men stiller straks nye forventninger op: stræber mod det perfekte Lederen er en god kommunikator - Lean miljøet er åbent Lederen følger op - kontrollere ikke, men følger op og følger op igen

30 Fokusgruppe

31 Forandringens effekt Direktøren træffer træffer beslutning beslutning (30 min.) Lederens nuværende situation Lederen indretter sig efter forandringen Medarbejderens nuværende situation Medarbejderen indretter sig efter forandringen

32 Drift contra udvikling

33 Ventetid - telefoner Ventetid på telefon

34 Gennemløbstid - dage Udviklingen i Gennemløbstid August 20 til Maj

35 Igangværende sager Igangværende sager sager 4000 sager 4000 sager Optagelsen August 20 til Maj sager Excl. vejledning, cv/rådighedssamtaler 2032

36 Produktivitet 250, ,00 150,00 100,00 Marts 2005 Indeks , ,00 Dec. 20 Indeks 138 Dec Indeks Juni 2006 Indeks Dec Indeks Feb Indeks 149 Dec 2007 Indeks Marts 2008 Indeks 154

37 Antal fuldtidsbeskæftigede December jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 aug- sep- okt- nov- dec- jan-05 feb-05 mar-05 apr-05 maj-05 jun-05 jul-05 aug-05 sep-05 okt-05 nov-05 dec-05 jan-06 feb-06 mar-06 apr-06 maj-06 jun-06 jul-06 aug-06 sep-06 okt-06 nov-06 dec-06 jan-07 feb-07 mar-07 apr-07 maj-07 Antal fuldtidsmedarbejdere December 2005 December 2006 December 2007

38 Antal overskridelser af 5 dages takten dages takten I 2006 ca I 2007 ca Omkring 50 % af de sager som ligger under modtaget eller er under behandling bryder 5 dages takten

ASE tager Lean-medicin i succesfuld genfødsel fire artikler om Lean hos ASE

ASE tager Lean-medicin i succesfuld genfødsel fire artikler om Lean hos ASE ASE tager Lean-medicin i succesfuld genfødsel fire artikler om Lean hos ASE Fra monopol til markedsvilkår en a-kasse bliver genfødt ASE har rystet posen og gennemført et strategisk drej af dimensioner,

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen

Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen 03»En daglig kamp for at få indflydelse«3 cases Flügger A/S Alfa Laval Kolding A/S Rose Poultry A/S, Skovsgård Tilrettelæggelse Margit Johansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV 1 Case rapporter Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV Rapport, 7. marts 2008 Udarbejdet af: Eva Toft Hans Jørgen Limborg Kaia Nielsen Ole H. Sørensen Dette projekt er finansieret

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Konkurrencekraft gennem kompetence

Konkurrencekraft gennem kompetence 1 Konkurrencekraft gennem kompetence Kompetenceudvikling har gennem de seneste år været på dagsordenen i litteraturen og i praksis. Begreber som: Den lærende organisation, kompetenceudvikling, vidensdeling

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen Drivsel drift og trivsel i callcentre Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Indhold Drivsel drift og trivsel i callcentre DEL 1 Projektets

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Tal, driftsstyring og driftsoptimering driftslederens blinde vinkel

Tal, driftsstyring og driftsoptimering driftslederens blinde vinkel Tal, driftsstyring og driftsoptimering driftslederens blinde vinkel Seniorkonsulent Jan Erik Dahl,, og seniorkonsulent, Six Sigma Master Black Belt Thomas Lauridsen, De fleste danske virksomheder har de

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere