3.1. Pris- og PV-/ BV-lister, Produkter (inkl. forklaring og definition)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.1. Pris- og PV-/ BV-lister, Produkter (inkl. forklaring og definition)"

Transkript

1 3. Tjen penge med WellStar Opdater plan fra 1. marts Pris- og PV-/ BV-lister, Produkter (inkl. forklaring og definition) Begrebsforklaring: 1. Bruttoavance (BA): Avance fra indkøb til salg af produkterne 2. Provisionsværdi (PV): Hvert produkt har en PV-værdi, som bestemmer provisionen. Normalt giver 100 bruttoomsætning ca. 1 PV. 90 % heraf, altså 90 brutto, strømmer gennem planen, mens de resterende 10 % går til handelsomkostninger, gratis forsendelse etc. 3. PPV = Personlig PV (pers. bestilling) er alene det volumen, som DE personlig har bestilt! Alle bonusser forudsætter, at man som partner kvalificerer sig ved altid personlig at have en aktivstatus på 1 PPV! 4. PGV = Personlig gruppe (inkl. slutkunder) Deres PGV-volumen, dvs. den personlige gruppes volumen, bestemmes af Deres egne og Deres personlige kunders bestillinger. Fra et PGV på 5,0 får De for Deres PGV-omsætning en ekstra godtgørelse på mellem 10 og 30 %. 5. PV2: Bruttoavanceværdi i PV, som De modtager fra WellStar med Deres afregning, hvis Deres kunder har købt hos WellStar til fuld pris inkl. handelsavance. PV2-værdien angiver således kun handelsavancen og går udelukkende direkte til formidleren (webshopindehaveren) Eks.: 0,2 PV2 betyder 90 brutto x 0,2 PV2 = 18 HA over Internettet uden indkøb, lager etc.! Seite 1 von 29

2 6. N1 Ny PV: Er Deres nye direkte partners volumen [NP første niveau = N1] i hans/hendes FastStart-periode. Eksempel: Deres NP starter i april. Hans/hendes FS-periode løber til udgangen af maj. Al omsætning, som Deres direkte NP opnår i april er Deres N1 Ny PV i april. Al omsætning, som den samme direkte NP opnår i maj er Deres N1 Ny PV i maj. Vigtigt for: FastStart = alle partnere! Ekstra niveaubonus fra Director! 7. DS - PV: EN Directors samlede volumen med hans/hendes NP er op til MNG indtil næste Director! Director Ny partner Trainee Junior MNG Manager Director Ja Ja Ja Ja Nej Vigtigt for fra Director: FastStart-bonus Europapool Firmabilordning 7. Orga PV: Det totale volumen af Deres organisation inkl. PPV og DGPV. 9. Orga PV Payline: Det volumen i niveauerne i Deres organisation, som De iflg. plan og kvalificering får betaling for. Seite 2 von 29

3 10.FastStart PV: Det volumen fra de nye partnere i Deres organisation, som De iflg. plan og kvalificering får betaling for. 11. BV - Betyder Businessvolumen: Hvert produkt har foruden en PV- også en BV-værdi, som bestemmer Businesstrinet! Medmindre andet er anført, er forholdet mellem denne værdi og PV-værdien altid 1:1. Som partner i FastStart når De Deres nye position på basis af Deres kvalificering efter FastStart-perioden. Som partner uden for FastStart opnår De Deres nye position på basis af Deres kvalificering til den følgende måned. Seite 3 von 29

4 Prisliste Danmark Seite 4 von 29

5 3.2. Fortjeneste opbygning af kundekreds personligt/shop Personligt: Ved personligt, direkte salg til Deres kunder tjener handelsavancen (HA) pr. produkt. Eksempel: Deres indkøbspris som partner for en flaske Kineto IP = 31,90 SP = Deres fortjeneste: EUR 13,00 brutto (40 % fortjeneste) Shop: Betaling sker via Deres månedlige afregning vedr. PV2. Nye slutkundeprovisioner Gælder fra PM marts 2008 Bemærk: Se også nye PV er i prislisten. Wellstar International tilbyder med slutkundeaftale- og passivprovisionerne alle partnere både en fremragende mulighed for straks at opnå gode og hurtige indtægter og at opbygge en passiv indtægt på langt sigt. Generel provision af slutkunde-re.orders: 1. Aftaleprovisioner: Sælgeren modtager en aftaleprovision, som udbetales i 3 lige store rater i løbet af SK- Re.Orders første aktive måneder. Eks. En salgspartner under FastStart hverver en slutkunde til et 99 EURO- Re.Orderprogram og modtager derfor 100,00 Euro [inkl. moms] i løbet af de første 3 aktive måneder. Monat 1, hvis aktiv = betalt, = 33,33 Euro aftaleprovision* Monat 2, hvis aktiv = betalt, = 33,33 Euro aftaleprovision* Monat 3, hvis aktiv = betalt, = 33,33 Euro aftaleprovision* [*inkl. lovbef. moms] Hvis slutkunde-re.order-programmet ikke er aktivt i den anden eller tredje måned, dvs. ikke er betalt, bortfalder rateudbetalingen af aftaleprovisionen for disse måneder. Seite 5 von 29

6 Provision af slutkunde-re.order-programmet i alt over 3 aktive måneder: Partner i FS Partner indtil 20PGV Partner fra 20PGV SK med 4 produkter 99,00 euro 100 euro 50 euro 100 euro SK med 3 produkter 79,00 euro 75 euro 35 euro 75 euro SK med 2 produkter 59,00 euro 50 euro 25 euro 50 euro Alle aftaleprovisioner inkl. lovbef. moms. Indgår De som salgspartner i FastStart i løbet af Deres FastStar-periode (startmåned + første fulde måned) aftale om for eksempel 30 SK-Re.Orders på hver 4 produkter a 99,00 euro, får De altså ved 30 aktive Re.Orders over 3 måneder: Måned 1: Måned 2: Måned 3: altså i alt: euro inkl. moms euro inkl. moms euro inkl. moms euro inkl. moms. Indgår De som salgspartner efter FastStart for eksempel månedligt aftale om 20PGV 30 SK-Re.Orders med 4 produkter a 99,00 euro får De altså ved 30 aktive Re.Orders over 3 måneder: Måned 1: Måned 2: Måned 3: altså i alt: 500 euro inkl. moms. 500 euro inkl. moms. 500 euro inkl. moms euro inkl. moms. Indgår De altså som salgspartner efter FastStart for eksempel månedligt aftale med fra 20 PGV 30 SK Re.Orders på hver 4 Produkter a 99,00 euro får De altså ved 30 aktive Re.Orders over 3 måneder: Måned 1: Måned 2: Måned 3: altså i alt: euro inkl. moms euro inkl. moms euro inkl. moms euro inkl. moms. Ud over aftaleprovisionerne betales der teamprovisioner for slutkunde-re.orders, som går til både den pågældende sælgers PGV og som PV til Upline. Slutkunde med 4 produkter 99,00 euro 0,5 PV Slutkunde med 3 produkter 79,00 euro 0,35 PV Slutkunde med 2 produkter 59,00 euro 0,25 PV En slutkunde-re.order giver den salgspartner/sælger, der indgår aftalen, en særdeles lukrativ mulighed for stor fortjeneste via de 3 måneders aftaleprovision foruden en passiv indkomst via PV-værdien i den pågældende SP s PGV [ved aktiv SK-Re.Order]. Seite 6 von 29

7 Fra salgspartnere med 5 PGV (personlig gruppe) [undtagen FastStart-partnere] fra 5 PGV 10 % fra 20 PGV 15 % fra 40 PGV 20 % fra 80 PGV 25 % fra 120 PGV 30 % Beregningseksempel: fra 5,0 PGV x 10% x 90 = fra 45 pr. måned / 540 pr. år fra 20,0 PGV x 15% x 90 = fra 270 pr. måned / pr. år fra 40,0 PGV x 20% x 90 = fra 720 pr. måned / pr. år fra 80,0 PGV x 25% x 90 = fra pr. måned / pr. år fra 120,0 PGV x 30% x 90 = fra pr. måned / pr. år Seite 7 von 29

8 3.3. Deres FastStart For alle nye partnere betegnes startmåneden og den første fulde måned som FastStart-fasen. Bemærk: Startmåneden er den måned, hvor WellStar har de oplysninger om Dem, som er nødvendige for at registrere Dem som salgspartner og udarbejde den første regning til Dem, hvor De enten har betalt kontant forud, har givet os Deres kreditkortoplysninger eller har sendt os en ordre, som debiteres Deres konto. Startmåneden afhænger således ikke af, at der er indgået betaling, men af WellStars første debiteringsforsøg og den regning, der udarbejdes i forbindelse hermed. Eksempel: De er den blevet registreret som salgspartner iflg. Deres ansøgning, og De opgiver ligeledes den Deres kreditkortdata til os med anmodning om at trække for Deres Partner-reorderprogram på kontoen. WellStar skriver regningen og trækker beløbet på Deres kreditkort. Deres FastStart begynder uafhængigt af, om det er lykkedes at trække beløbet. Regningen er skrevet! I denne FastStart-fase er der 2 særlige incitamenter for alle nye partnere: FastStart-kvalificering til trinene fra Trainee til Manager Alle nye partnere har også mulighed for allerede ved afslutningen af FastStart- Fasen at springe de første trin i planen over og starte deres Wellstar-karriere på et af disse TOP-trin! Forudsætningen for at nå de forskelllige trin opbygges i løbet af FastStart-perioden: PGV N1 PV Trainee 5 0 Junior Manager 5 15 Executive Manager 5 25 PGV N1 PV Orga PV: FastStart Director linje 50 Orga PV Plus 50 Orga PV rest Alle trin, der opnås under FastStart, er PERMANENTE! PGV kan opnås fra alle personlige startordrer (Re-Order under FastStart) og omsætningen til Deres personlige kunder. N1-volumen opnås fra Deres direkte partneres PGV. Seite 8 von 29

9 Fast Start-indtjening Under Deres FastStart-fase får De en bonusafregning hver 14. dag! Forudsætningen for aktivering af salgspartnerskabet er Re.Order- Programmet med 1,0 PPV Under FastStart får De op til 3 provisioner [angivelserne er brutto]: A ) Provisionerne af Deres direkte partnere og kunder (N1): Akkumuleret op til 8,0 PV x 10 % Akkumuleret fra 8,1 PV x 40 % Eksempel De bliver Manager med 25 PV på Niveau 1: 8 PV x 90 x 10 % = PV x 90 x 40 % = 612 i alt altså: 684 A ) Provisionerne af de direkte partnere og kunder: Af Deres direkte partnere (Niveau 2 = sponsorprovision) Akkumuleret op til 8,0 PV x 5 % Akkumuleret fra 8,1 PV x 20 % Eksempel De hjælper 3 direkte partnere til at blive managere med 25 PV under FastStart 3 Partnere x 8 PV x 90 x 5 % = partnere x 17 PV x 90 x 20 % = 918 i alt altså: 1026 Seite 9 von 29

10 C) Som Direktør træner De Deres FastStartpartnere i Deres personlige Direktørgruppe, og De får for hver Ny Partner i hele Deres Direktørgruppe: Akkumuleret op til 8.0 PV x 5 % Akkumuleret fra 8,1 PV x 20 % Af Deres direkte partnere får De fra Direktør både sponsorbonus og direktørbonus (altså x 2!) Akkumuleret op til 8.0 PV x 10 % Akkumuleret fra 8,1 PV x 40 % Oversigt over FASTSTART-provision op til 8 PV fra 8 PV 1 ) For Ny Partner 10 % 40 % 2 ) For sponsor 5 % 20 % 3 ) For direktør 5 % 20 % 4 ) For direktør og sponsor 10 % 40 % Seite 10 von 29

11 Eksempel 1 som Ny Partner i FastStart: 1. Upline 4 = bonusberettiget Direktør får fra 5 til 20 % 2. Upline 3 = Manager for Ny Partner, da her ikke ponsor for den Nye Partner, får 0% 3. Upline 2 = sponsor for Ny Partner får fra 5 til 10 % 4. Upline 1 = Ny Partner får fra 10 til 40 % 5. Niveau 1 for Ny Partner N1 NY FastStart-volumen Samlet udbetaling: op til 80 % af omsætningen i N1 fra de Nye Partner i FastStart! Deres FastStart-planlægning Mit indtægtsmål i FastStart: Jeg selv: Executive Manager med 25 N1 PV = 684 Junior Manager med 15 E1 PV = 324 Direkte Partnere: Executive Manager x 342 = Junior Manager x 162 = Samlet indtjening i FastStart = Seite 11 von 29

12 3.4. Teamopbygning indtjening i Passiv Incom (Niveauplan) Hver partner, som har opnået en omsætning >= 1 PPV, er et aktivt niveau. Alle andre anses for passive og lægges ifølge kompressionsreglerne til den højere PGV for en partner, som har opnået 1,0 PPV. Level Prov.berechtigt Stufe PGV Aktive Ebene PGV Level 0 Provberechtigt C.Amba 1 PPV Ebene 0 1,5 PGV Level 1 Kunde 0,5 PV Level 2 Provberechtigt Presi 1,8 PPV Ebene 1 2,8 PGV Level 3 Trainee 0,9 PV Level 4 Kunde 0,1 PV Level 5 Provberechtigt Reg.Dir 5,4 PPV Ebene PGV Level 6 Trainee 0,7 PV Level 8 Kunde 0,2 PV Level 9 Kunde 0,8 PV Level 10 Provberechtigt Man 12 PPV Ebene 3 12 PGV Level 11 Provberechtigt Man 3 PPV Ebene 4 3,6 PGV Level 12 Kunde 0,6 PV Level 13 Provberechtigt JM 2,3 PPV Ebene PGV Level 14 Trainee 0,5 PV Level 15 T1 0,2 PV Level 16 VP 0,2 PV Seite 12 von 29

13 Seite 13 von 29

14 Positionskvalificering/rekvalificering Aktiv partnerlinje:: - er alle direkte partnere med en aktiv status på 1 PPV med Deres teams. Aktiv direktørlinje: - er alle Direktører i en direktørs forskellige linjer, uanset in hvilken grad de er provisionsberettigede med Deres teams. 3 trin til toppen af teamstrukturen : A. Kvalificer Dem til Manager (bedst i FastStart) B. Kvalificer 1 managerlinje med 50 Orga BV plus 50 Orga BV fra Deres team-restvolumen på en måned, og De bliver Direktør! Director Manager Team-restvolumen Team-restvolumen Seite 14 von 29

15 C. Kvalificer diverse direktørlinjer med hver 50 BV i en måned, og De bliver fra Regional Direktør til Crown Ambassador! Regional Direktør Manager Manager Director 50 BV Director 50 BV Manager Director 50 BV Alle trin op til Direktør er permanente. Alle trin fra Regional Direktør skal bekræftes en gang i hvert kalenderår. Seite 15 von 29

16 Indkomstkvalifikationer niveaubonus Niveaubonuskvalificering op til Manager Salgspartnere op til Executive Manager kvalificerer sig til niveaubonus [ Niveau 1 til Niveau 3 ] med 1.0 PPV pr. måned. Direktører og derover kvalificerer sig til de første 3 niveauer efter managerbonus med 1.0 PPV pr. måned. Fra Junior Manager og derover (op til Crown Ambassador) kvalificerer De Dem med 2 N1 Ny PV eller 2 PGV eller 5 direkte linjer større 1 Orga PV til Niveau 4. Direktører og derover kvalificerer sig til niveau 5 og derover med N1 nyvolumen. Direktører med 2 N1 Ny PV eller 10 linjer over 1 PV Regionale Direktører med 4 N1 Ny PV eller 15 linjer over 1 PV Nationale Direktører med 4 N1 Ny PV eller 20 linjer over 1 PV Vice presidents med 8 N1 Ny PV eller 25 linjer over 1 PV Ambassadors Crown Ambassadors med 12 N1 Ny PV eller 30 linjer over 1 PV med 12 N1 Ny PV eller 40 linjer over 1 PV Seite 16 von 29

17 WellStar firmabilprogram Køre sådan til sponsor på firmaets regning? Mercedes A-klasse, 3 måneder i træk og derefter pr. måned: [ Ø 400 euro brutto car bonus ] 3 Direktører med hver 50 Orga PV + 50 DG-PV Kører jeg fra Eller sådan? Mercedes C-klasse, 3 måneder i træk og derefter pr. måned: [ Ø 700 euro brutto car bonus ] Seite 17 von 29

18 Kører jeg fra Direktører med hver 50 Orga PV + 50 DG-PV Eller hellere sådan? Mercedes M-klasse Eller sådan? Mercedes CLK-klasse 3 måneder i træk og derefter pr. måned: [ Ø euro brutto car bonus ] 7 Direktører med hver 50 Orga PV + 50 DG-PV Seite 18 von 29

19 Kører jeg fra Og hvorfor egentlig ikke sådan.? Mercedes S-klasse Mercedes SL-klasse 3 måneder i træk og derefter pr. måned: [ Ø euro brutto car bonus ] 12 Direktører med hver 50 Orga PV + 50 DG-PV Kører jeg fra WellStar ønsker Dem succes og god fornøjelse med firmabilprogrammet! Seite 19 von 29

20 Europapoolprogram Hele virksomhedens PV-omsætning indgår i poolen, uanset om provisionen har været powerstart- eller niveaubonus-baseret. 50 % af PV-omsætningen i hvert land tæller i Europapoolen 50 % af PV-omsætningen i hvert land tæller i landspoolen. Alle partnere, der har kvalificeret sig til det i den pågældende produktionsmåned, deltager i Europapool I landspoolen deltager kun de partnere i et land, som har kvalificeret sig til det i den pågældende produktionsmåned. Andelene beregnes i direktørpoolen på grundlag af antallet af de dertil kvalificerede Direktører og derover. Andelene beregnes i de højere pools på basis af antallet af aktive direktørlinjer med et Orga PV i den pågældende produktionsmåned på over 50 PV for alle deltagende partnere. Hver partner kan ud over Europapoolen kun kvalificere sig til landspoolen for et land, hvor han oprindelig er registreret. Kvalificeringen til en pool sker hver måned på basis af 3 kvalifikationskriterier: 1. Nyvolumen på første niveau: 12 N1 Ny PV 2. Den personlige direktørgruppes volumen: 100 DG PV 3. Antallet af AKTIVE direktørlinjer med hver 50 OrgaPV Til 2 %-poolen er partnere fra direktørtrinet med 12 N1 Ny PV og 100 DGPV pr. måned eller 24 N1 Ny PV kvalificeret. Seite 20 von 29

21 Tysklandspool Amba Reg. Pres i Reg. Nat. Nat. Nedtonede partnere er Direktører eller derover, som ikke har opnået 100 DG PV og 12 N1 Ny PV, men har mere end 50 Orga PV (alt PV) og dermed udgør en aktiv direktørlinje for upline. Alle partnere, som er vist i fuld farve, er direktører eller derover, som har opnået 100 eller flere DG PV og 12 N1 Ny PV. Tysklandspoolen har således: Direktør Regional Direktør National Direktør President Ambassador 5 deltagere 2 deltagere 2 deltagere 1 deltagere 1 deltagere Omsætning i Tyskland i alt: PV Seite 21 von 29

22 Østrigspoolen Pres Reg. Nat. Reg. Reg. Nat. Nedtonede partnere er direktører eller derover, som ikke har opnået 100 DG PV og 12 N1 Ny PV, men har mere end 50 Orga DG PV og dermed udgør en aktiv direktørlinje for upline. Alle partnere, som er vist i fuld farve, er direktører eller derover, som har opnået 100 eller flere DG PV og 12 N1 Ny PV. Østrigspoolen har således: Direktør Regional Direktør National Direktør President Ambassador Omsætning i Østrig i alt: 3 deltagere 3 deltagere 2 deltagere 1 deltagere 0 deltagere PV Seite 22 von 29

23 Svejtspoolen Nat. Reg. Di Nat. Reg. Nedtonede partnere er direktører eller derover, som ikke har opnået 100 DG PV og 12 N1 Ny PV, men har mere end 50 Orga DG PV og dermed udgør en aktiv direktørlinje for upline. Alle partnere, som er vist i fuld farve, er direktører eller derover, som har opnået 100 eller flere DG PV og 12 N1 Ny PV. Svejtspoolen har således: Direktør Regional Direktør National Direktør President Ambassador Omsætning i Svejts i alt: 2 deltagere 2 deltagere 2 deltagere 0 deltagere 0 deltagere PV Seite 23 von 29

24 Ungarnspoolen Pres i Reg. Nat. Reg. Reg. Nat. Nedtonede partnere er direktører eller derover, som ikke har opnået 100 DG PV og 12 N1 Ny PV, men har mere end 50 Orga DG PV og dermed udgør en aktiv direktørlinje for upline. Alle partnere, som er vist i fuld farve, er direktører eller derover, som har opnået 100 eller flere DG PV og 12 N1 Ny PV. Ungarnspoolen har således: Direktør Regional Direktør National Direktør President Ambassador 3 deltagere 3 deltagere 2 deltagere 1 deltagere 0 deltagere Omsætning i Ungarn i alt: PV Seite 24 von 29

25 Europapoolen 13 Directors a 100 DGPV + 12 N1 Ny PV pr. 1 andel 5 fra Tyskland 3 fra Østrig 2 fra Svejts 3 fra Ungarn 10 Regional Directors (34 andele), alle med 100 DGPV + 12 N1 Ny PV + directorlinjer over 50 PV 2 fra Tyskland 3 fra Østrig 2 fra Svejts 1 a 3 linjer 1 a 4 linjer 2 a 3 linjer 1 a 4 linjer 1 a 3 linjer 1 a 4 linjer 3 fra Ungarn 2 a 3 linjer 1 a 4 linjer 8 National Directors (41 andele), alle med 100 DGPV + 12 N1 Ny PV + directorlinjer over 50 PV 2 fra Tyskland 2 a 5 linjer 2 fra Østrig 2 a 5 linjer 2 fra Svejts 1 a 5 linjer 1 a 6 linjer 2 fra Ungarn 2 a 5 linjer Seite 25 von 29

26 3 Presidents (21 andele), alle med 100 DGPV + 12 N1 Ny PV + directorlinjer over 50 PV 1 fra Tyskland a 7 linjer 1 fra Østrig a 7 linjer 1 fra Ungarn a 7 linjer 1 Ambassador (9 andele) med 100 DGPV + 12 N1 Ny PV 1 fra Tyskland a 9 linjer Tyskland PV / Østrig PV / Svejts PV / Ungarn PV / I alt: PV / Europapool: PV / Seite 26 von 29

27 Europapool: Directors (2%) (eller derover) 1 Amba 3 Presi 8 Nat 10 Reg 13 Director * 2% / pr. person Regional Directors (2%) (eller derover) 9 Ambaandele 21 Presiandele 41 Nat-andele 34 Reg-andele * 2% / pr. andel National Directors (2%) (eller derover) 9 Ambaandele 21 Presiandele 41 Nat-andele * 2% / pr. andel Presidents ( 1%) (eller derover) 9 Ambaandele 21 Presiandele * 1% / pr. andel Ambassador 9 Ambaandele * 1% / ,- pr. andel C. Ambassador (1%) (eller derover) 0 C.Ambaandele * 1% / 0 0,00 pr. andel Seite 27 von 29

28 giver følgende andele fra Europapoolen: 10 kvalificerede Directors pr. 1 andel 5 fra Tyskland hver 1.285,71 3 fra Østrig hver 1.285,71 2 fra Svejts hver 1.285,71 3 fra Ungarn hver 1.285,71 10 kvalificerede Regional Directors 2 fra Tyskland 1 a 3 linjer 3 x 428, ,71 = 2.571,42 1 a 4 linjer 4x 428, ,71 = 2.999,99 3 fra Østrig 2 a 3 linjer hver 3 x 428, ,71 = 2.571,42 1 a 4 linjer 4x 428, ,71 = 2.999,99 2 fra Svejts 1 a 3 linjer x 428, ,71 = 2.571,42 1 a 4 linjer x 428, ,71 = 2.571,42 3 fra Ungarn 2 a 3 linjer hver 3 x 428, ,71 = 2.571,42 1 a 4 linjer 4x 428, ,71 = 2.999,99 Seite 28 von 29

29 8 kvalificerede National Directors 2 fra Tyskland 2 a 5 linjer hver 5x x 428, ,71 = 6.590,71 2 fra Østrig 2 a 5 linjer hver 5x x 428, ,71 = 6.590,71 2 fra Svejts 1 a 5 linjer +100 hver 5x x 428, ,71 = 6.590,71 1 a 6 linjer +100 hver 6x x 428, ,71 = 6.590,71 2 fra Ungarn 2 a 5 linjer +100 hver 5x x 428, ,71 = 6.590,71 President- og ambassadorandele beregnes tilsvarende. Andele i poolen alt efter omsætning og antallet af partnere i poolen og blive både meget lavere og højere. Regn ikke i begyndelsen med indkomster fra poolen, og lad Dem ikke vildlede af høje indkomstmuligheder. Al større succes tager tid. Til Europoolen kommer så for kvalificerede partnere landspoolen. Ledere, som fra juni 2007 til 2008 kvalificerer 5 nye directorlinjer på hver over 50 PV i 3 på hinanden følgende måneder, kommer ind i den 1%'s Founder Pool med udbetaling pro rata efter directorlinjer og vilkår sådan: 12 N1 Ny PV og 100 DGPV. Founder Pool afsluttes i juni 07, dvs. sige efter juni 08 kommer der ikke flere ledere ind i Founder Pool! Seite 29 von 29

ASEA Provisionsordning

ASEA Provisionsordning ASEA Provisionsordning 1 DANMARK For at starte med at optjene provision (detail, fordelskunde, hurtigt i gang, teamprovision og AAA-bonus) skal du blot være aktiv og generere mindst 100PV (Personlig Volumen)

Læs mere

For at starte med at optjene provision (detail, fordelskunde, hurtigt i gang, teamprovision og

For at starte med at optjene provision (detail, fordelskunde, hurtigt i gang, teamprovision og ASEA Provisionsordning 1 DANMARK For at starte med at optjene provision (detail, fordelskunde, hurtigt i gang, teamprovision og AAA-bonus) skal du blot være aktiv og generere mindst (Personlig Volumen)

Læs mere

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN TRUENORDIC SUCCESS POTENTIAL Introduktion Sådan starter du. 7 slags bonusser Kunde

Læs mere

Ubegrænset indtægtspotentiale i dybden

Ubegrænset indtægtspotentiale i dybden KOMPENSATIONS- PLAN LifeWaves vigtigste aktiv er alle de talentfulde og hårdtarbejdende Distributors, der deler vores produkter med resten af verden. Det er grunden til, at vi gerne vil belønne dem med

Læs mere

FULDKOMMEN KOMPENSATIONS- PLAN

FULDKOMMEN KOMPENSATIONS- PLAN FULDKOMMEN KOMPENSATIONS- PLAN 2 LifeWaves mest værdifulde aktiv som virksomhed er vores talentfulde gruppe af flittige medlemmer, som deler vores produkter med hele verden. Derfor tilbyder vi nogle af

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

EMEA EXECUTIVE DUPLICATION BONUS VILKÅR OG BETINGELSER

EMEA EXECUTIVE DUPLICATION BONUS VILKÅR OG BETINGELSER EMEA EXECUTIVE DUPLICATION BONUS VILKÅR OG BETINGELSER EMEA Executive Duplication Bonus giver alle nye og eksisterende Executives mulighed for at optjene Shares på provisionsgivende indtjening i EMEA-landene.

Læs mere

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Opdateret: 10. Februar 2015 Velkommen til Eqology «Our business is to change lives» Opstarts alternativer i Eqology Relationship marketing I dagens marked er den aller bedste måde

Læs mere

MULIGHED FINANSIEL BELØNNINGSPLAN HJÆLPER DIG MED AT SKABE EN SIKKER FINANSIEL FREMTID

MULIGHED FINANSIEL BELØNNINGSPLAN HJÆLPER DIG MED AT SKABE EN SIKKER FINANSIEL FREMTID MULIGHED FINANSIEL BELØNNINGSPLAN HJÆLPER DIG MED AT SKABE EN SIKKER FINANSIEL FREMTID VELKOMMEN TIL JEUNESSE DEN UNGE GENERATION EN MULIGHED FOR AT SKABE RIGDOM PÅ ET VOKSENDE MARKED Vi er glade for,

Læs mere

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Oppdatert: 1. November 2015 Velkommen til Eqology «Our business is to change lives» Relationship marketing I dagens marked er den aller bedste måde at nå ud til kunden på, enten ansigt

Læs mere

Trin 1. Trin 2. Trin 3.

Trin 1. Trin 2. Trin 3. 15 min Quick Start Enkelt at komme igang: 3 enkle trin Når du har købt dit EQ Professional Business Kit+ eller EQ Business Kit+, er det vigtigt at komme hurtigt i gang: Trin 1. Trin 2. Trin 3. Skriv din

Læs mere

SALGSKOMPENSATIONSPLAN BROCHURE

SALGSKOMPENSATIONSPLAN BROCHURE SALGSKOMPENSATIONSPLAN BROCHURE Nu Skin er den demonstrerbare forskel Ved at indgå partnerskab med dig, fortsætter vi med at udvise sandt lederskab når det drejer sig om kompensation på globalt plan. Vores

Læs mere

Mannatech Compensation Plan

Mannatech Compensation Plan Mannatech Compensation Plan Mannatech Mission og Vision Vores mission er at bekæmpe den globale underernæring ved at nære verden med Real Food Technology -tilskud, mens vi styrker og belønner livet for

Læs mere

Kunne du tænke dig. Ekstra indtægt. At arbejde deltid eller fuldtid. Mere tid sammen med familie og venner. Produkter med høj kvalitet

Kunne du tænke dig. Ekstra indtægt. At arbejde deltid eller fuldtid. Mere tid sammen med familie og venner. Produkter med høj kvalitet Business Overview Kunne du tænke dig Ekstra indtægt At arbejde deltid eller fuldtid Mere tid sammen med familie og venner Produkter med høj kvalitet At arbejde i team sammen med positive, energiske mennesker

Læs mere

PRODUKT VIDENSKAB TIMING VIRKSOMHED KOMPENSATION

PRODUKT VIDENSKAB TIMING VIRKSOMHED KOMPENSATION PRODUKT VIDENSKAB TIMING VIRKSOMHED KOMPENSATION 1 Kompensationsplan Hos MXI Corp ser vi vores partnere som uvurderlige forretningspartnere og derfor belønner vi dem med den mest generøse kompensationsplan

Læs mere

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Opdateret: 7. juli 2015 Velkommen til Eqology «Our business is to change lives» Opstarts- alternativer i Eqology Relationship marketing I dagens marked er den aller bedste måde at

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen / Summer exams 2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 25055 Moms- og afgiftsret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

Kunne du tænke dig. Ekstra indtægt. At arbejde deltid eller fuldtid. Mere tid sammen med familie og venner. Produkter med høj kvalitet

Kunne du tænke dig. Ekstra indtægt. At arbejde deltid eller fuldtid. Mere tid sammen med familie og venner. Produkter med høj kvalitet Business Overview Kunne du tænke dig Ekstra indtægt At arbejde deltid eller fuldtid Mere tid sammen med familie og venner Produkter med høj kvalitet At arbejde i team sammen med positive, energiske mennesker

Læs mere

2-4 års plan. Traditionel 45 års plan. Arbejdsindsats. Indtægt. Indtægt 50% Pension

2-4 års plan. Traditionel 45 års plan. Arbejdsindsats. Indtægt. Indtægt 50% Pension FIRST LOOK Kunne du tænke dig Ekstra indtægt At arbejde deltid eller fuldtid Mere tid sammen med familie og venner Produkter med høj kvalitet At arbejde i team sammen med positive, energiske mennesker

Læs mere

2-4 års plan. Traditionel 45 års plan. Arbejdsindsats. Indtægt. Indtægt 50% Pension

2-4 års plan. Traditionel 45 års plan. Arbejdsindsats. Indtægt. Indtægt 50% Pension FIRST LOOK Kunne du tænke dig Ekstra indtægt At arbejde deltid eller fuldtid Mere tid sammen med familie og venner Produkter med høj kvalitet At arbejde i team sammen med positive, energiske mennesker

Læs mere

European Detailed_Compensation_Plan DA-EU KYÄNIS KOMPENSATIONSPLAN

European Detailed_Compensation_Plan DA-EU KYÄNIS KOMPENSATIONSPLAN KYÄNIS KOMPENSATIONSPLAN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Velkommen til Kyäni... 4 Du betales efter dit personlige salg og volumen...5 Bonusser beregnes efter volumen... 5 Hverve kunder Den

Læs mere

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Oppdatert: 1. August 2015 Velkommen til Eqology Opstartsalternativer i Eqology Mulighed 1 DKK 6.000 EQ Arctic Professional Business Kit «Our business is to change lives» Relationship

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.5 Vareforbrug Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Varekøb (eksempel) Varesalg (eksempel) Vareforbrug Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent

Læs mere

Planlæg, Opbyg, Øg. En guide til, hvordan man opnår succes med Nu Skin-muligheden

Planlæg, Opbyg, Øg. En guide til, hvordan man opnår succes med Nu Skin-muligheden Planlæg, Opbyg, Øg En guide til, hvordan man opnår succes med Nu Skin-muligheden Tiden er kommet, hvad er din plan? Nøglestrategierne, der forbedrer Nu Skins forretningsmulighed er Opportunity Renewal

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Vegas-partner Ofte stillede spørgsmål

Vegas-partner Ofte stillede spørgsmål Vegas-partner Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Her er en række spørgsmål, som vi gennem vores arbejde som Vegas-partner ofte støder på. Hvad er Vegas Cosmetics? Vegas Cosmetics er en international

Læs mere

K Y Ä N I S K O M P E N S A T I O N S P L A N DAN M A R K

K Y Ä N I S K O M P E N S A T I O N S P L A N DAN M A R K K Y Ä N I S K O M P E N S A T I O N S P L A N DAN M A R K VELKOMMEN Velkommen i Kyäni. Vores mål er at hjælpe enkeltpersoner, der frivilligt ønsker at realisere deres potentiale -Experience More - i retning

Læs mere

Handelsregning. Forskellige måder at købe/sælge varer på? Kontantkøb ~ afbetalingskøb Købs og salgsmodeller Rabat ~ Overmål

Handelsregning. Forskellige måder at købe/sælge varer på? Kontantkøb ~ afbetalingskøb Købs og salgsmodeller Rabat ~ Overmål Handelsregning Forskellige måder at købe/sælge varer på? Kontantkøb ~ afbetalingskøb Købs og salgsmodeller Rabat ~ Overmål SONY LCD fjernsyn BRAVIA KDL 40W2000 Pris: 12.000 kr Prisen er inkl.fjernbetjening,

Læs mere

Smartprint side 1 af 5

Smartprint side 1 af 5 Smartprint side 1 af 5 Smartprint introducerede i 2011 et fotograf-system specifikt udviklet til studiefotografer, kaldet Gofolo. Gofolo er et online system, som udvikles og vedligeholdes af Smartprint.

Læs mere

Velkommen til en Introduktion af Vegas Cosmetics og mulighederne

Velkommen til en Introduktion af Vegas Cosmetics og mulighederne Velkommen til en Introduktion af Vegas Cosmetics og mulighederne Vegas Cosmetics Tyskland Vegas Cosmetics Portugal Vegas historie: Start 2003 - Tyskland (+ Portugal) Start 2014 - Danmark Total omsætning

Læs mere

Tietgen Skolen Sleepware - case 1 af 13

Tietgen Skolen Sleepware - case 1 af 13 Tietgen Skolen Sleepware - case 1 af 13 Sleepware case SLEEPWARE er et firma, der sælger amerikansk importeret sengetøj. Der sælges produkter af en særlig god kvalitet. Eksempelvis vaskbare dyner og puder,

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Opdatering af politikker Download PDF

Opdatering af politikker Download PDF >> Vis alle juridiske aftaler >> Se tidligere opdateringer af politikker Opdatering af politikker Download PDF På denne side bliver brugerne på forhånd orienteret om vigtige ændringer af PayPal-tjenesten,

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til bedre betalingsbetingelser hos leverandører bedre likviditet billigt, hurtigt, effektivt og nemt lavere omkostninger til finansiering øget økonomiske råderum

Læs mere

Mercedes-Benz A-Klasse prisliste gældende fra juli 2003

Mercedes-Benz A-Klasse prisliste gældende fra juli 2003 Mercedes-Benz A-Klasse prisliste A 140 4-cylindret benzinmotor 82 HK 5-trins manuelt gear 60 kw 1397 cm3 195/50 R 15 Kr. 316.500,- A 160 4-cylindret benzinmotor 102 HK 5-trins manuelt gear 75 kw 1598 cm3

Læs mere

MARKETINGSPLAN. Company of the year 2015

MARKETINGSPLAN. Company of the year 2015 MARKETINGSPLAN Company of the year 2015 The European Direct Selling Association Seldia honours LR with the Astra Award Company of the Year 2015 Hjerteligt tillykke kære forretningspartner! Med din beslutning

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

LifeWave KOMPeNSaTi- ONSPLaN

LifeWave KOMPeNSaTi- ONSPLaN LifeWave KOMPENSATI- ONSPLAN $ LifeWaves globale succes er baseret på hårdt arbejde, passion og medlemmernes hengivenhed. Vi har derfor besluttet at belønne de af vores medlemmer, der har nogle af de højeste

Læs mere

Affiliate aftale. indgået mellem. Karatbars International GmbH. Königstraße 52

Affiliate aftale. indgået mellem. Karatbars International GmbH. Königstraße 52 Affiliate aftale indgået mellem Karatbars International GmbH Königstraße 52 D - 70173 Stuttgart repræsenteret ved Direktør Pietro Fazio Tlf. nr.: 0049 ( 0 ) 711 120 40 830 www.karatbars.com e-mail : support@karatbars.com

Læs mere

Pris-, rabat- og kreditpolitik. Opdateret

Pris-, rabat- og kreditpolitik. Opdateret Pris-, rabat- og kreditpolitik Opdateret 01-11-2016 Pris- og rabatpolitik I Applus Danmark A/S besluttes prispolitikken, prisfastsættelsen og evt. prisændringer af ydelser og produkter m.m. af ledergruppen/adm.

Læs mere

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? Screwpull proptrækkeren er udviklet af oliemanden Herbert Allen i 1979. I dag er varemærket Screwpull globalt anerkendt, og produkterne sælges i næsten ethvert industrialiseret land. Mange nye produkter

Læs mere

Prepaid. Standard præsentation

Prepaid. Standard præsentation Prepaid Standard præsentation 1 Nets is a merger between PBS, BBS, and Teller, as a major payments and cards processor in Europe Subsidiaries x 2 Agenda Prepaid karakteristika Fordelene ved prepaid elektroniske

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app

V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Start af programmet... 3 2. Log på... 4 3. Visning med eller uden numerisk tastatur... 5 4. Registrering af varer... 7 At ændre antallet på

Læs mere

JULEKALENDERE FORENINGER

JULEKALENDERE FORENINGER JULEKALENDERE FORENINGER Tjen mange penge ved salg af Julekalendere Nye gevinst systemer Introduktion Bogtrykkergården er specialist i fremstilling og produktion af julekalendere med lotteri eller firmajulegaver.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

ORGANO GOLDS KOMPENSATIONSPLAN: KING OF COMPENSATION PLAN. Det er nemt, det er enkelt, Det er kaffe.

ORGANO GOLDS KOMPENSATIONSPLAN: KING OF COMPENSATION PLAN. Det er nemt, det er enkelt, Det er kaffe. ORGANO GOLDS KOMPENSATIONSPLAN: KING OF COMPENSATION PLAN Det er nemt, det er enkelt, Det er kaffe. Denmark Gældende fra 18. april 2015 INDHOLD Oversigt... 1 Kompensationsplan... 2 Definitioner... 3 7

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Ældre Sagen s bookingsystem Økonomifunktionen

Ældre Sagen s bookingsystem Økonomifunktionen Ældre Sagen s bookingsystem Økonomifunktionen I NAV er følgende fire konti forbeholdt Bookingsystemet 1360 Deltagerbetaling booking 7224 Kassekonto booking 7349 Bankkonto on-linebetalinger 8110 Tilbagebetalinger

Læs mere

Penthouse-lejlighed med havudsigt i Guardamar

Penthouse-lejlighed med havudsigt i Guardamar Sagnr: Priser fra: SB116217 282.000 ~ DKK 2.100.900 (kurs 7,45) Penthouse-lejlighed med havudsigt i Guardamar GUARDAMAR -, Lejlighed Imponerende penthouse-lejlighed i Guardamar med udsigt over Middelhavet.

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Partnerhjemmeside OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Indholdsfortegnelse 1. Opbygning... 3 1.1. Hvordan får jeg opbygget min egen hjemmeside?... 3 1.2. Hvordan ser min egen hjemmeside ud?... 3 1.3. Hvilken adresse

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Ansøgning om optagelse

Ansøgning om optagelse Ansøgning om optagelse Er du en dygtig håndværker? Så garanterer vi gerne for dit arbejde. Vi gør os umage Virksomheden CVR-nummer: Hjemmeside: E-mail: Medlemsnummer: (udfyldes af Dansk Håndværk) Telefon:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Hotel + privat bolig, Mijas

Hotel + privat bolig, Mijas Hotel + privat bolig, Mijas MIJAS, Villa Velfungerende Hotel samt privat bolig, utrolig smukt beliggende ved Mijas Pueblo med en fantastisk udsigt ned over kysten til Middelhavet. Der er plads til 18 gæster,

Læs mere

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K.

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K. NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014 BESTEMMELSER FOR OPTJENING AF BONUS VIA ILLUM KEY FORDELSKORT Definitioner: Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København

Læs mere

Konsekvensberegner. Hurtig guide

Konsekvensberegner. Hurtig guide Konsekvensberegner Hurtig guide Ekstra indtægts størrelse Ekstra indtægts størrelse - sådan gør du: Oplys, hvor meget du fremover forventer at tjene ekstra. Fx skal du skrive 5.000 kr., hvis du i dag tjener

Læs mere

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen. Opret rejseafregning Velkommen til RejsUd vores system til Rejseafregninger og Udgiftshåndtering. Denne vejledning viser, hvordan du opretter en rejseafregning i RejsUd, så du nemt og ubesværet kan oprette

Læs mere

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010 Forskud: Forskud er en betegnelse for de kontante udbetalinger, som tidsmæssigt ligger før hjemkomst fra en tjenesterejse, og som ikke er bogført som direkte omkostninger. Forskud kan kun udbetales til

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 Hvad er forskellen på den nye og den gamle aftale?... 3 Hvorfor

Læs mere

WALLMOB. POS Manual. BackOffice WALLMOB.COM

WALLMOB. POS Manual. BackOffice WALLMOB.COM POS Manual BackOffice WALLMOB.COM S. 2 Velkommen til dit BackOffice For bedst muligt at opsætte og navigere rundt i dit Wallmob POS BackOffice, anbefaler vi en grundig gennemgang af nærværende manual,

Læs mere

Lejlighed med have i Torrevieja

Lejlighed med have i Torrevieja Lejlighed med have i Torrevieja TORREVIEJA - OTHER AREAS, Lejlighed Moderne lejligheder i Torrevieja med beliggenhed i dejligt boligområde med mindre end 2 km. fra strandene i La Mata og Los Locos. I samme

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Villa med havudsigt i Mijas La Nueva, Mijas

Villa med havudsigt i Mijas La Nueva, Mijas Sagnr: Priser fra: A 1657 D 675.000 ~ DKK 5.028.750 (kurs 7,45) Villa med havudsigt i Mijas La Nueva, Mijas MIJAS, Villa Skøn Villa med panorama havudsigt beliggende tæt på den hvidkalkede landsby Mijas,

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 2014 Ad Spend 1st half year 2014 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 2014 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale

Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale 1. Forord Flavon Group Polska sp. z o.o. i det følgende kaldet Flavon Group distribuerer produkter

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vi lever og brænder for faget. randører

Vi lever og brænder for faget. randører GROSSISTVAREVIRKSOMHED & DISTRIBUTØR Vi lever og brænder for faget samt sætter en stor ære i kundernes samarbejde med os. Vi stræber derfor vedholdende og dynamisk efter at opfylde vores kunders behov

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 013 Ad Spend 1st half year 013 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 013 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort en

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Online Butik. Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik

Online Butik. Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik O Online Butik N Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik Indhold: Trin 1: Pergamano Online Butik p. 2 Trin 2: Registrering ved første besøg p. 3 Trin 3: Udfyldelse af registreringsformular p. 4

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Danmark er et af de 28 europæiske lande LR er repræsenteret i.

Danmark er et af de 28 europæiske lande LR er repræsenteret i. Produkterne Der findes ca. 4000 produkter som man kan købe gennem LR. Produkterne er af en høj kvalitet, men til en pris som er attraktiv og som alle har råd til. Dette er p.g.a. LR ser sekundært på flakoner

Læs mere

Villa med 3 soveværelser og egen swimmingpool i Villamartin

Villa med 3 soveværelser og egen swimmingpool i Villamartin Sagnr: Priser fra: SB143349 299.900 ~ DKK 2.234.255 (kurs 7,45) Villa med 3 soveværelser og egen swimmingpool i Villamartin ORIHUELA COSTA - VILLAMARTIN, Villa Eksklusivt projekt bestående af seks villaer

Læs mere

Ofte stilte Spørgsmål Bestille på MYHERBALIFE.COM Danmark, Januar 18, 2013

Ofte stilte Spørgsmål Bestille på MYHERBALIFE.COM Danmark, Januar 18, 2013 Tryk på et af ofte stilte spørgsmål forneden for at få svar. Hvis du ikke kan finde svaret på dit spørgsmål, venligst tag kontakt til Forhandler service på 3848 7766. Generelt Kan jeg bestille produkter

Læs mere

Luksusvilla 200 meter fra stranden i Torrevieja. Priser fra: DKK ~ TORREVIEJA - OTHER AREAS, Villa

Luksusvilla 200 meter fra stranden i Torrevieja. Priser fra: DKK ~ TORREVIEJA - OTHER AREAS, Villa Luksusvilla 200 meter fra stranden i Torrevieja TORREVIEJA - OTHER AREAS, Villa Luksusvilla 200 meter fra stranden i Torrevieja med beliggenhed i et smukt og roligt område i Torrevieja, tæt på alle faciliteter

Læs mere

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB)

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) R A M M E A F T A L E Mellem Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) Og Foreningen af Danske Internetmedier (herefter FDIM) (herefter i det samlede benævnt Parterne ) 1. Aftalens

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere