Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010"

Transkript

1 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010

2 Datarapport Datarapport Resultater fra spørgeskemaundersøgelse vedrørende Effektive læringsformer, der skaber bedre resultater for din virksomhed Guide til praktikeren. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse vedrørende Effektive læringsformer, der skaber bedre resultater for din DEA, NOCA og Mannaz A/S har, med input og inspiration fra en ekspertgruppe, udarbejdet en virksomhed Guide til praktikeren. guide til HR personer og andre, der arbejder med uddannelse og kompetenceudvikling. Guiden kan DEA, NOCA inspirere og Mannaz og give A/S har, råd med om, input og hvordan inspiration fra en ekspertgruppe, på udarbejdet en ny og en guide effektiv til HR måde. besvarede Den er bygget slet ikke. op Det omkring giver en svarprocent fire overordnede på 44 pct. virksomheder gelsen, 21 besvarede kan delvist arbejde på undersøgelsen med læring og og 140 kompetenceudvikling læringsformer: personer og andre, (1) der Læring arbejder på med jobbet, uddannelse (2) Læring og i netværk, Spørgeskemaet (3) Digitale har sammenlagt læringsformer, taget ca. (4) 10 Læring minutter gennem kompetenceudvikling. leg og spil. Guiden kan inspirere og give råd at besvare. Svarene er blevet behandlet anonymt. om, hvordan virksomheder kan arbejde med læring og Guidens kompetenceudvikling datagrundlag på en ny og er effektiv dybdeinterview måde. Den Nedenfor med er alle ni besvarelser virksomheder, samlet i en række samt diagrammer samt tabeller med fritektsbesvarelserne. Har flere en er bygget op omkring fire overordnede læringsformer: spørgeskemaundersøgelse med fokus på virksomheder og organisationers arbejde med læring og (1) Læring på jobbet, (2) Læring i netværk, (3) Digitale respondenter svaret enslydende i fritekstfelterne, har vi kompetenceudvikling. Denne datarapport indeholder resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. læringsformer, (4) Læring gennem leg og spil. grupperet besvarelserne så de kommer i rækkefølge. Dette er gjort for at lette læsningen og for at give et Spørgeskemaet Guidens datagrundlag er sendt er dybdeinterview ud via med til ni 253 virksomheder, samt en 21 spørgeskemaundersøgelse besvarede delvist på undersøgelsen med Data er og i denne 140 besvarede rapport ikke slet analyseret ikke. Det eller giver kommen- svarprocent fokus på virksomheder på 44 pct. og Spørgeskemaet organisationers arbejde har sammenlagt med teret. taget I hovedrapporten: ca. 10 minutter Effektive at besvare. læringsformer, Svarene der respondenter bilede af hvilke 1. Heraf svar der har er 92 hyppigst personer forekommende. gennemført undersøgelsen, er læring blevet og kompetenceudvikling. behandlet anonymt. Denne datarapport skaber bedre resultater for din virksomhed Guide til indeholder resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. praktikeren er disse data anvendt som grundlag. Nedenfor er alle besvarelser samlet i en række diagrammer samt tabeller med Spørgeskemaet er sendt ud via til 253 respondenter 1. Heraf har 92 personer gennemført undersø- fritektsbesvarelserne. Har flere respondenter svaret enslydende i fritekstfelterne, har vi grupperet besvarelserne så de kommer i rækkefølge. Dette er gjort for at lette læsningen og for at give et bilede af hvilke svar der er hyppigst forekommende. Data er i denne rapport ikke analyseret eller kommenteret. I hovedrapporten: Effektive læringsformer, der skaber bedre resultater for din virksomhed Guide til praktikeren er disse data anvendt som grundlag. Baggrundsinformation om respondenterne og deres virksomheder: Baggrundsinformation om respondenterne og deres virksomheder: Baggrundsinformation om dig. Hvad er din HR(D) funktion i virksomheden? 1 Skemaet er oprindeligt sendt til 323 respondenter, hvor 70 dog ikke modtag mailen da de var fraværende pga. ferie, barsel eller opsigelse under svarperioden. Derfor er det samlede antal reduceret til 253 svarpersoner. 1 Skemaet er oprindeligt sendt til 323 respondenter, hvor 70 dog ikke modtag mailen da de var fraværende pga. ferie, barsel eller opsigelse under svarperioden. Derfor er det samlede antal reduceret til 253 svarpersoner. 2 2

3 DEA Fiolstræde 44, DK 1171 København K Tel: , Baggrundsinformation om om dig: dig: Hvad Hvad er er din din HR(D) HR(D) funktion funktion i virksomheden? i virksomheden? - Andet - Andet (skriv) (skriv) Academy Manager Global HR Manager (corporate) Global HR Manager (corporate) Baggrundsinformation om virksomheden Privat Offentlig 60 Hvor mange ansatte er der i din virksomhed? Flere end Under

4 DEA Fiolstræde 44, DK 1171 København K Tel: , Spørgsmål om prioriteringen af kompetenceudvikling. I hvilken grad vurderer du: At topledelsen prioriterer arbejdet med kompetenceudvikling? At topledelsen ser kompetenceudvikling som en del af virksomhedens overordnede strategi? At I arbejder strategisk med kompetenceudvikling? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kan du kort beskrive, hvordan I arbejder strategisk med kompetenceudvikling? Vi arbejder med 5 års planer, hvor vi ser på hvordan markedet ændrer sig, og hvilke krav det stiller til nye/ Kan ændrede du kort roller beskrive, og kompetencer hvordan for den I arbejder enkelte medarbejder. strategisk Herefter med kompetenceudvikling? træner medarbejderen til at kunne varetage sin nye rolle. Vi arbejder med 5 års planer, hvor vi ser på hvordan markedet ændrer sig, og hvilke krav det stiller Det gør vi faktisk ikke på nuværende tidspunkt. til nye/ændrede roller og kompetencer for den enkelte medarbejder. Herefter træner vi medarbejderen Al udvikling er linket til at til kunne forretningsstrategien. varetage sin nye rolle. Det Fokus gør på vi rokeringer faktisk ikke og udviklende på nuværende arbejdsopgaver, tidspunkt talentprogram og projektorganisering. Al Forretningsmodel udvikling er linket samt til forretningsplan forretningsstrategien er aligned med strategi, vision og mission. Alle er involveret og har en rolle. Der arbejdes med outcome management, så alle bliver målt på resultater genereret samt på bidrag til Fokus kulturen på iøvrigt. rokeringer og udviklende arbejdsopgaver, talentprogram og projektorganisering Forretningsmodel Vi arbejder på at afdække samt forretningsplan vore kermekompetencer, er "aligned" som knytter med strategi, sig til kerne-ydelser. vision og mission. Vi arbejder Alle også er med involveret talentprogrammer, har en som rolle. mere Der retter arbejdes sig mod med ledelseskompetencen. outcome management, Vi arbejder så med alle at bliver udbrede målt perspektiv på resultater og genereret strategi, så samt det kan på danne bidrag baggrund til kulturen for kompetenceudvikling iøvrigt. på lokalt plan. Vi arbejder med på at metoder afdække i, hvordan vore kermekompetencer, vi kompetenceafdækker, som hvordan knytter målretter sig til kerne-ydelser. vi faglig og personlig Vi arbejder udvikling, også hvordan med talentprogrammer, sikrer vi det lærte integreres, som mere så det retter skaber sig værdi mod ledelseskompetencen. for den enkelte og for vores Vi virksomhed. arbejder med at udbrede Vi arbejder perspektiv med at sikre, og strategi, de kompetencer, så det kan vi får danne brug baggrund for i fremtiden for udvikles kompetenceudvikling nu. på lokalt plan Vi arbejder har årlige med organisatoriske metoder i, processer, hvordan som vi kompetenceafdækker, omhandler kompetenceudvikling hvordan i målretter relation til vore vi faglig forretningsplaner. og personlig Vi arbejder udvikling, meget med og udgangspunkt hvordan sikrer i direktionens vi det lærte og integreres, kommunalbestyrelsens så det skaber overordnede værdi for strategier den enkelte og nedbryder for vores dem til virksomhed relevant uddannelse. Dette koblet typisk med særligt fokus på komptencer, medrbejdertyper m.v., og Vi som arbejder vi kan se med kan at blive sikre, en mangelvare at de kompetencer, fremadrettet. vi får brug for i fremtiden udvikles nu Vi Sammenholder har årlige organisatoriske kompetancebehov processer, fra planer som med omhandler aktuelt kompetanceniveau. kompetenceudvikling i relation til vore forretningsplaner. Stort set slet ikke i dag, dog forventer jeg at det vil blive fokuseret mere på det i fremtiden. Vi Obligatorisk arbejder meget katagoriuddannelse med udgangspunkt på nødvendige i direktionens kompetencer og kommunalbestyrelsens til udførelse af aktuel jobfunktion overordnede + prioriteret indsats for kompetenceudvikling og nedbryder dem mhp. til relevant næste job uddannelse. begge dele som Dette en koblet del af forretningsstrategien typisk med særligt og fokus -planen. på strategier komptencer, Løbende udvikling medrbejdertyper incl. vurdering m.v., af skills som gaps, vi kan udviklingsplaner, se kan blive faste en mangelvare mål for competence fremadrettet. niveau 2 år frem i tiden, værktøjer der kan understøtte medarbejder og management i processen, definerede krav til competence Sammenholder kompetancebehov fra planer med aktuelt kompetanceniveau niveauer indenfor hver stillingskategori mv. Stort set slet ikke i dag, dog forventer jeg at det vil blive fokuseret mere på det i fremtiden. Obligatorisk katagoriuddannelse på nødvendige kompetencer til udførelse af aktuel jobfunktion + 4 4

5 At få klarlagt hvilke kompetencer der i de enkelte afdelinger skal fokuseres på, for at vi kan opnå de resultater vi ønsker for virksomheden. Globale projekter med Performance management, Talent management, Puls målinger mv. Det gør vi på flere måder - men vi tager udgangspunkt i firmaets strategi og målretter enhver læring hertil. Vi har udarbejdet og implementeret en Kompetenceudviklingsstrategi, som har udmøntet sig i en lang række aktiviteter. Derudover udarbejdes der ca. årligt en HR-strategi, som målsætter og prioritere udvalgte fokusområder, som baggrund for ressourcestyringen på området. Træning og uddannelse bliver som hovedregel bestemt af performance mål, som er linket op på forretningens strategi. Mere buttom-up end top-down og mest fra HR s side. Vi tager udgangspunkt i den overordnede strategi og vores regionale strategier, når vi kigger på hvilke kompetencer virksomheden har brug for i fremtiden - og hvor der er et gap, som kræver kompetenceudvikling. Vi arbejder ud fra virksomhedens mission med fokus på at sikre, vi har de kompetencer, som vi skal bruge. Dette set i forhold til et marked i forandring. Det betyder, at vi både trimmer virksomheden og optimere på de områder, hvor der er et behov for kompetenceudvikling i form af nytilkomne ydelser. Vi har udviklet et fælles lederudviklingsforløb for koncernen, således at alle ledere har samme base for deres udøvende ledelse. Laver derudover fælles værktøj for MU,(PDR), mål m.m. I forbindelse med fastlæggelse af strategiske temaer og kritiske udviklingsaktiviteter med 3 årigt sigte tages også stilling til indsatsen i fht. udvikling af virksomhedens kompetencer. Den planlagte indsats valideres ved opsamling på de individuelle udviklingsplaner, der er resultatet af de årlige MUS og LUS sammtaler med alle medarbejdere og ledere. Strategiens mål er linket op til afdelingerne og medarbejderne. Til MUS laver vi udviklingsplaner for den enkelte medarbejder, der støtter op om de mål, der skal nås og hvad det kræver af kompetencer fra den enkelte medarbejder for at kunne nå de mål. Vi arbejder bl.a. strategisk med ledelsesudvikling på topchefniveau. Vi har udarbejdet et kompetenceudviklingskatalog, som består af en række obligatoriske kurser, der skal gennemgås. Der er desuden en række tilvalg, f.eks. praktikophold i medlemsvirksomheder, en mentorordning m.m. Et katalog, der er inddelt i faser alt afhængig af hvor længe, du har været ansat her. Kataloget er godkendt af direktionen og der arbejdes seriøst med det, bla. ved MUS samtalerne og fastsættelse af mål. Gennem dialoger med ledere på alle niveauer og nedsatte fokusgrupper i afdelingerne. Opsamling på MUS. Kompetenceudvikling er et af punkterne på vores strategiplan til understøttelse af de forretningsmæssige strategier. Vi har forholdt os til, hvad det kræver af udvikling for hhv. ledere, specialister og øvrige medarbejdere at nå de definerede mål. Vi har prioriteret kompetenceudviklingen for ledere, fordi udvikling og fastholdelse af medarbejdere kræver god ledelse - og talentudvikling, for at få sat fokus på vores talenter og intensiveret deres kompetenceudvikling. Vi udvikler kontinuerligt nye læringstilbud, så medarbejderne konstant er i stand til at tilegne sig nye og fremtidige kompetencer, som virksomheden har brug for i de kommende år. Vi arbejder ud fra tværgående kompetenceråd, vi arbejder med Human capital budget, vi arbejder med Karriereveje og talentudvikling, grading systemer, alt i alt står performance management på dagsordenen De globale, generiske kompetencer er identificeret for nye medarbejdere, salg, ledelse og produktion. Udviklingen af disse kompetencer understøttes af målrettede obligatoriske træningsprogammer. Endvidere er der etableret et særligt talentudviklingsprogram inden for ledelse, specialister og innovators. Endeligt udvikles træningsprogrammer mht at øge kompetencen inden for særlige strategiske indsatsområder. Som antydet i spørgsmålet før arbejdes der stort ikke strategisk med kompetenceudvikling. Ser om der er kompetence gap iht at kunne eksekvere den lagte strategi nu og i fremtiden, og sikre at lukke gap ene. Jeg er chef på divisionen IBC Ungdomsuddannelser, hvor ca. 300 medarbejdere arbejder. Vi arbejder med systematisk MUS og TUS, hvor kompetenceudvikling indgår. Desuden arbejder vi med systematisk kompetenceafdækning ift. aftalte kompetenceprofiler. Alt dette ses på vores hjemmeside: IBC/ HR - og så finder I alt om MUS, kompetenceprofiler, kompetenceregnskab osv. 5

6 Virksomhedens strategi indbefatter en betydelig ændring af kompetenceprofilerne for vore medarbejdere i de kommende år. Dette har medført oprettelse af helt nye uddannelsesaktiviteter, øvelser, cases, produktlanceringer mv. Helt overordnet ifm det årlige Organisational Review samt mere specifikt med Competency planning på team og afdelingsniveau, hvor kompetencebehov afstemmes med jobroller og udviklingsplaner for den enkelte medarbejder. Der er dog stor forskel mellem de enkelte forretningsområder i hvor systematisk de går til værks. Der er udarbejdet en kompetencestrategi, som operaliseres til konkrete regionale kompetenceplaner. Vi arbejder med strategisk kompetenceudvikling i forhold til bankens forrteningsmæssige indsatsområder. Vi forholder os til kravene i de årlige resultatkontrakter og til de politiske udmeldinger om det kommende års arbejdsopgaver. Vi betragter kompetenceudvikling som en del af det daglige arbejdeog arbejder på, at sætte rammer op, der kan honerere denne synsvinkel. Indgår i strategi; MUS samtaler og udviklingsplaner med central opsamling af behov, der sammen med overordnede og strategiske indsatser og initiativer danner grundlag for udbud af udviklingsaktiviteter. Strategisk kompetenceudvikling har et tæt forrløb til udviklingen af forretningen. Tager udgangspunkt i visioner og strategier. Alle medarbejdere skal sammen med leder udfærdige Kompetenceudviklingsplan, der er indarbejdet i årshjul og revurderet fast 1 gang årligt. Kompetenceafdækning og planlægning. Tilretlæggelse af kompetencetiltag i direkte forlængelse af strategie og kortsigt kompetenceudviklingsplan til at nå mål. Jeg arbejder på et forskningsprojekt, hvor der er 7 professorer og 7 Ph.D. studerende tilknyttet. Så kompetenceudviklingen er meget fagligt bestemet, men der er også rum for erfaringsudveksling på tværs. Kompetence-gab. Tilrettelæggelse af vores udbud af træningsaktiviteter sker med afsæt i forretningsstrategien. Strategien er dokumenteret i 9 indsatsområder med tilhørende planer og aktiviteter. Ét af de 9 områder en kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling indtænkes/indarbejdes løbende i strategiudviklingen. Det er døbt som en indsats i den kommende strategiperiode. Med udganngspunkt i den markedsorienterede strategi, som bygger på markedsanalyser, opdatere vi hele tiden vort kompetencegab og igangsætter fælles, gruppe og individuel kompetenceudvikling som kan bestå af interne og eksterne aktiviteter, lige fra meget korte udviklingsmoduler til længere varende uddannelser, som f.eks. master i et eller noget andet. MUS Kompetenceudvikling tager udgangspunkt i vores vision. Vi sætter handlinger bag ved vores overbevisning om, at MEDARBEJDERNE ER VIRKSOMHEDEN, hvilket betyder, at alle medarbejdere leder, som en del af ansættelsesvilkårene, acceptere, at såvel personlig- som faglig udvikling er en løbende proces der aldrig stopper, så længe medarbejderen er en del af virksomheden. Definerer fx forretningsmål og kompetenceprofiler ud fra dette. Vi nedbryder alle mål til konkrete handlinger og de nødvendige kompetencer for at løse opgaverne Gennem kompetencebaserede interverviews, globalt kompetencekatalog og genereske kompetenceprofiler for job typer. Medarbejder samtaler, 3P, MUS samtaler. Opfordrer og følger op på efteruddannelse. Der udarbejdes strategi og businessplaner på lige fod med øvrige funktioner i virksomheden. Identificerer mest betydningsfulde kompetencer. Afdækker gaps og forsøger at reducere gaps qua træning og rekruttering. Vi har hele sektioner, der arbejder med strukturbestemte uddannelser, sektioner, der laver strategier, og egne skoler. 6

7 Vi arbejder overordnet med at sikre sammenhæng mellem virksomhedens fremtidige produktpalette og medarbejdernes udviklingsmuligheder og ønsker. Linke det til strategi og forretningsudfordringer. Kompetenceudvikling er integreret som en del af de politisk vedtagne forretnings-og strategiplaner. Talentudviklingsprogram for nøje udvalgte medarbejdere, Intern lederudvikling for alle ledere 3-4 gange årligt med aktuelle emner, HR-direktøren udvælger sammen med de ansvarlige forretningsdirektører hvilke medarbejdere som der skal satses ekstraordinært på f.eks. MBA, CBA mv. Vi er i gang med en kæmpe strategiimplementering, hvor kompetenceudvikling er et af underprojekterne. Udvikling og implementering af relevante koncepter. Der udarbejdes kompetenceplaner for medarbejderne i hver region. Tæt på forretningen, tæt på beslutninger, vedvarende arbejde med kompetencekrav og læringsmetoder. Kommende talentarbejde på corp. niveau. Vi er ved at udarbejde en kompetencestrategi (struktur og proces). De kompetencer der udvikles er nøje afstemt med de kompetencer der er nødvendige ift. at lykkedes med vores forretningsstrategi. Det vil være for omfattende. Alle forretningsenheder har en strategi for, hvordan kompetenceudvikling skal understøtte og indgå i den samlede HR strategi for enheden. Læring og kompetenceudvikling er vigtigt delelement af flere vigtige fokusområder indenfor den samlede HR pakke. Området vil typisk have sine egne strategiske mål og KPI er, som er forankret i det overordnede målstyringssystem. I selskabets arbejdsmiljøundersøgelse som bliver kørt to gange om året i fuld skala og halv skala bliver området for kompetencetudvikling altid målt både set fra et selskabsperspektiv og et medarbejderperspektiv. Rent operationelt bliver kompetenceudviklingen typisk gjort synlig gennem en Business skole tænkning, hvor vi forsøger at samle kompetenceaktiviteter på en fælles IT platform, som både håndterer synliggørelse, administration og tilmelding til de forskellige aktiviteter. Forudsigelse af kompetencebehov 2 år frem. I forbindelse med MUS bliver kompetenceudvikling drøftet og aftalt. Der er udformet en kompetenceudviklingsstrategi for hele organisationen og også for nogle af enhederne. HSU har nedsat udvalg til fordeling af kompetencemidler. Vi arbejder løbende med 3 årige strategiperioden, hvor vi søger at nedbryde virksomhedsstrategien til en HRstrategi og hermed kompetenceudvikling. Rekruttering + interne og eksterne kurser der matcher forretningsstrategi på kort og langt sigt. Ved at skabe sammenhæng mellem nutidige og fremtidige jobkrav og kompetenceudvikling. Strategiske indsatsområder er at være en innovativ, global og bruge it. Vi kompetenceudvikler med certificering inden for IT, engelskkundskaber samt KIE modellen. Vi laver corporate programmer som linker ind til den overordnede strategi. Programmerne er primært inden for funktionsområderne salg, udvikling, produktion og ledelse. Medarbejdersamtaler, udviklingsprogrammer, salg, produkt, ledelse, projektledelse. Salgsudvikling. 7

8 DEA Fiolstræde 44, DK 1171 København K Tel: , Vælg fem centrale udfordringer i arbejdet med læring og kompetenceudvikling At anvendeanderledes former for læringstiltag, som fx leg, spil og simulation, og sikre, atdisse tiltag bliver en udbytterig læringskanal frem for blot underholdning At udvikle "employable" medarbejdere (medarbejdere med stor markedsværdi) uden, at det resulterer i enten for høj eller lav personaleomsætning At finde inspiration i arbejdet med læring og kompetenceudvikling, så vi som organisation ikke lukker os om os selv At udvikleog tilbyde læringsforløb, der gør medarbejderne bedre til at tænke nyt og skabeinnovative løsninger At integrere nye medier, e-læring og virtuellenetværk i læring og kompetenceudvikling At sikre rette match mellem de uddannelsesogudviklingsaktiviteter, som HR tilbyder, og det som organisationens ledere og medarbejdere ønsker At sætterammer for og støtte op om den uformelle læring, der finder sted iorganisationen At implementere en HR-strategi hvor heleorganisationen arbejder målrettet med samme fokus, pædagogik og/eller koncept At omsætteindividuel læring til organisatorisk læring At udvikle og tilbyde platforme, der skaber enudbytterig videndeling i organisationen At dokumentere effekten af uddannelsesaktiviteterog kompetenceudviklingstiltag At sikre at det, som læres, også anvendes ogintegreres i dagligdagen At koble kompetenceudvikling med virksomhedensoverordnede strategi, så alle udviklingsog uddannelsesaktiviteterunderstøtter forretningen

9 Andre centrale udfordringer i arbejdet med læring og kompetenceudvikling kan nævnes her: Kortlægning af nuværende kompetenceniveau. At bevare fokus på udvikling også selvom rekrutteringssituationen pt pga krisen er favorabel for virksomheden. Hvad menes der med udfordringer?? Noget vi gør godt? eller noget vi burde gøre godt? eler noget helt tredie? At omsætte tale til handling når topledelsen siger læring og kompetenceudvikling prioriteres. At sikre ensartet tilgang til strategisk kompetenceudvikling samt kvalitet i ydelserne globalt. Besparelser. At motivere medarbejderne til kompetenceudvikling, at centralisere relevante interne kurser (på europæiske niveau). Fastlæggelse af nødvendig specifikke kompetencer i forhold til den overordnede strategi. At udvikle kompetencer i takt med / på forkant med virksomhedens behov i en stærkt innovativ enhed. Lederens rolle som kompetenceudvikler. At definere hvilke kompetencer der er de essentielle i fremtiden. 9

10 DEA Fiolstræde 44, DK 1171 København K Tel: , Din organisations løsning på de centrale udfordringer i arbejdet med læring og kompetenceudvikling I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke At koble kompetenceudvikling med virksomhedens overordnede strategi, så alle udviklings- og uddannelsesaktiviteter understøtter forretningen At sikre at det, som læres, også anvendes og integreres i dagligdagen At udvikle og tilbyde platforme, der skaber en udbytterig videndeling i organisationen At dokumentere effekten af uddannelsesaktiviteter og kompetenceudviklingstiltag At omsætte individuel læring til organisatorisk læring At implementere en HR-strategi hvor hele organisationen arbejder målrettet med samme fokus, pædagogik og/eller koncept At sætte rammer for og støtte op om den uformelle læring, der finder sted i organisationen At sikre rette match mellem de uddannelses- og udviklingsaktiviteter, som HR tilbyder, og det som organisationens ledere og medarbejdere ønsker At integrere nye medier, e-læring og virtuelle netværk i læring og kompetenceudvikling At udvikle og tilbyde læringsforløb, der gør medarbejderne bedre til at tænke nyt og skabe innovative løsninger. At udvikle "employable" medarbejdere (medarbejdere med stor markedsværdi) uden at det resulterer i enten for høj eller lav personaleomsætning. At finde inspiration i arbejdet med læring og kompetenceudvikling, så vi som organisation ikke lukker os om os selv. At anvende anderledes former for læringstiltag, som fx leg, spil og simulation, og sikre, at disse tiltag bliver en udbytterig læringskanal frem for blot underholdning Andet

11 DEA Fiolstræde 44, DK 1171 København K Tel: , Har den økonomiske krise betydet, at der er skåret på budgetterne til uddannelse og kompetenceudvikling i 2010 sammenlignet med 2009? Ved ikke Andet (skriv) Nej, tværtimod har vi forøget budgetterne til uddannelse ogkompetenceudvikling Ja, i betydeligt omfang Nej, der er ikke sket nogen ændring Nej, men der er sket en omprioritering, idet vi har valgt at anvende ressourcerne anderledes Ja, i begrænset omfang Har den økonomiske krise betydet, at at der der er er skåret skåret på på budgetterne til uddannelse til uddannelse og kompetence- og kompetenceudvikling i 2010 sammenlignet i 2010 sammenlignet med 2009? - Andet med (skriv) 2009? - Andet (skriv) Vi Vi skar næsten al al uddannelse væk væk i 2009, i 2009, hvor krisen hvor krisen ramte os ramte hårdest. os hårdest. Nu er vi på Nu vej er op vi igen. på vej Men op det igen. betyder Men ikke det at vi betyder leverer mindre ikke at eller vi leverer dårligere mindre kompetenceudvikling. eller dårligere kompetenceudvikling Der er ikke sket ændringer i 2010, i 2010, men men regeringens regeringens genoprtningsplan genoprtningsplan kræver en kræver besparelse en besparelse på 3% i 2011 på - her kan der og vil der ske ændringer. 3% i her kan der og vil der ske ændringer. Faktisk næsten alt alt sat sat i stå i stå i 2009 i 2009 for så for at så være at være taget taget på igen på i 2010 igen i

12 DEA Fiolstræde 44, DK 1171 København K Tel: , Hvilken omprioritering og/eller nedskæring er der sket på kompetenceudviklingsbudgetterne i 2010? (Sæt et eller flere krydser). Ved ikke Der bruges i stigende omfang eksterne gratis/billigelæringsnetværk (fx deltagelse i tænketanke, projektgrupper, faglige selskabermv.) Andet (skriv) Faglige og praksisnære kurser prioriteres over mere "skæve"og længerevarende forløb Der bruges mere offentligstøttet videre- og efteruddannelse,fx AMU-kurser (Arbejdsmarkedsuddannelser) og SVU-støttet (StatensVoksenuddannelsesstøtte), hvor der er lønkompensation Der bruges mindre på videre- og efteruddannelse på områder,hvor der er høj deltagerbetaling, fx merkonom, HD og MBA Der bruges mindre private videreogefteruddannelsestilbud Der er skåret på deltagelse i international videreogefteruddannelse Der er skåret på deltagelse i internationale konferencer Der bruges i stigende omfang interne uddannelsesaktiviteterog interne læringsnetværk

13 Hvilken omprioritering og/eller nedskæring er der sket på kompetenceudviklingsbudgetterne i 2010? (Sæt et eller flere krydser). - Andet (skriv) Forhandling af kontrakter og mere strategisk arbjede med udvikling. Der har aldrig været fokuseret på kompetenceudvikling før nu. Der er skåret ned på alt. 3-partsmidler afsat i overenskomsten bruges mere aktivt. Vi er blevet mere strategiske i vores uddannelsesudbud. Omlægning af læringsform/metode - fra tilstedeværelseskurser til f.eks. e-learning. Kurser afholdes i egne mødelokaler. Mere fokus på PC understøttet træning. 13

14 3-partsmidler afsat i overenskomsten bruges mere aktivt Vi er blevet mere strategiske i vores uddannelsesudbud Omlægning af læringsform/metode - fra tilstedeværelseskurser til f.eks. e-learning Kurser afholdes i egne mødelokaler Mere fokus på PC understøttet træning Vurderer du, at omprioriteringen har haft nogle positive og/eller negative konsekvenser i jeres arbejde med kompetenceudvikling? Andet (skriv) Ja, vi har fået et mere strategisk fokus påkompetenceudviklingen Ja, vi er blevet nødt til at udvikle mereeffektive læringstilbud Ja, vi har fået givet vores uddannelsesogkompetenceudviklingstilbud et nødvendigt "serviceeftersyn" Nej, vi arbejder stort set med uddannelse ogkompetenceudvikling, som vi hele tiden har gjort Vurderer du, at omprioriteringen har haft nogle positive og/eller negative konsekvenser i jeres arbejde med kompetenceudvikling? - Andet (skriv) Det er for tidligt med en vurdering. Det har haft negative konsekvenser på det individuelle plan og for organisationen

15 Vurderer du, at omprioriteringen har haft nogle positive og/eller negative konsekvenser i jeres arbejde med kompetenceudvikling? - Andet (skriv) Det er for tidligt med en vurdering Det har haft negative konsekvenser på det individuelle plan og for organisationen Spørgsmål om effektmåling af kompetenceudviklingen. Måler I effekten af medarbejdernes kompetenceudvikling? 0 I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 15 15

16 DEA Fiolstræde 44, DK 1171 København K Tel: , Hvordan måler I effekten af medarbejdernes kompetenceudvikling? (Sæt et eller flere krydser ved de redskaber, I anvender). Andet (skriv) Præstationsmåling før og umiddelbart efter uddannelse Præstationsmåling før og nogle måneder efter uddannelse Gennem løbende dialog med og feedback fra nærmeste leder Gennem medarbejdertilfredshedsundersøgelser Gennem feedback fra medarbejdere Gennem evaluering umiddelbart efter afsluttet kursusforløb Gennem medarbejderudviklingssamtaler, hvor der ses påopfyldelse af målene i medarbejdernes uddannelsesog udviklingsplan Hvordan måler I effekten af medarbejdernes kompetenceudvikling? (Sæt et eller flere krydser ved de redskaber, I anvender). - Andet (skriv) Som en del af kompetencevurderinger i forbindelse med årlig lønregulering det er en absolut vurdering Præstationsmåling på udvalgte forløb Opdatering af kompetenceværktøj - opfølgning på skills gap analyser Gennem opfølgningsaktiviteter nogle måneder efter træningsforløb Gennem måling før kurset (samt samtale med chef), lige efter kurset og 3 mdr. efter kurset Spørgeskemaer til lederne vedr. effekt og omkostning af kompetenceudvikling Ved målfastsættelsen og opfølgningen herpå. Learning Efficiency survey 3-6 måneder efter træning (er dog ikke implementeret bredt endnu) Evaluering nogle måneder efter afsluttet kursus Vi sender spørgeskema ud 6 måneder after uddannelsen er afsluttet 16

17 Hvordan måler I effekten af medarbejdernes kompetenceudvikling? (Sæt et eller flere krydser ved de redskaber, I anvender). - Andet (skriv) som en del af kompetencevurderinger i forbindelse med årlig lønregulering det er en absolut vurdering. Præstationsmåling på udvalgte forløb. Opdatering af competenceværktøj - opfølgning på skills gap analyser. Gennem opfølgningsaktiviteter nogle måneder efter træningsforløb. Gennem måling før kurset (samt samtale med chef), lige efter kurset og 3 mdr. efter kurset. Spørgeskemaer til lederne vedr. effekt og omkostning af kompetenceudvikling. Ved målfastsættelsen og opfølgningen herpå. Learning Efficiency survey 3-6 måneder efter træning (er dog ikke implementeret bredt endnu). Evaluering nogle måneder efter afsluttet kursus. Vi sender spørgeskema ud 6 måneder after uddannelsen er afsluttet. 17

18 DEA Fiolstræde 44, DK 1171 København K Tel: , Spørgsmål om anvendte læringsformer i virksomheden. I det følgende er nævnt en række læringsformer. Du bedes angive i hvor høj grad, du vurderer, at I anvender den nævnte læringsform for virksomhedens funktionærer. Anvendes i meget høj grad Anvendes i høj grad Anvendes i nogen grad Anvendes i mindre grad Anvendes slet ikke Ved ikke Sidemandsoplæring Learning by doing (fx vedat medarbejderne kastes ud i nye udfordringer) Interne kursusforløb, derer skræddersyet til virksomheden Feedback og evalueringkolleger imellem Læring i interne netværk(fx projekter, der gennemføres på tværs af afdelinger, gå-hjem-møder og lign.) Mentorforløb med mentorerfra egen virksomhed E-learning Kortere eksternekursusforløb Coachingforløb med coachesfra egen virksomhed Læring gennem leg, spil,simulation eller andre alternative kanaler Læring i eksterne netværk(fx deltagelse i eksterne netværksgrupper) Længerevarende ekstern efter-og videreuddannelse (fx MBA, diplom, HD mv.) Lærende møder Anvendelse af virtuelle socialenetværksmedier Coachingforløb medeksterne coaches Mentorforløb med eksternementorer Andre læringsformer kan tilføjes her: Andre læringsformer kan tilføjes her: Læringsforløb som integrerede dele af forandringsimplementering anvendes i stigende grad og med stor succes. Læringsforløb som integrerede dele af forandringsimplementering anvendes i stigende grad og Job-swap, web-conferencer, shop floor training (mere systematisk end traditionel sidemandsoplæring) med stor succes Job-swap, web-conferencer, shop floor training (mere systematisk end traditionel sidemandsoplæring) 17 18

19 DEA Fiolstræde 44, DK 1171 København K Tel: , Er der nogle af de nævnte læringsformer, som er nye tiltag i din virksomhed? Tiltag som I har taget i anvendelse inden for det sidste år? (Sæt kryds ved de læringsformer der er nye i din virksomhed). Kortere eksternekursusforløb Sidemandsoplæring Learning by doing (fx vedat medarbejderne kastes ud i nye udfordringer) Længerevarende ekstern efter-og videreuddannelse (fx MBA, diplom, HD mv.) Læring i eksterne netværk(fx deltagelse i eksterne netværksgrupper) Feedback og evalueringkolleger imellem Mentorforløb med eksternementorer Lærende møder Interne kursusforløb, derer skræddersyet til virksomheden Coachingforløb medeksterne coaches Læring gennem leg, spil,simulation eller andre alternative kanaler E-learning Anvendelse af virtuelle socialenetværksmedier Læring i interne netværk(fx projekter, der gennemføres på tværs af afdelinger, gå-hjem-møder og lign.) Coachingforløb med coachesfra egen virksomhed Mentorforløb med mentorerfra egen virksomhed Andre nye læringstiltag i din virksomhed (skriv) Ved ikke Andre centrale udfordringer i arbejdet med læring og kompetenceudvikling kan nævnes her: Andre Kortlægning centrale af nuværende udfordringer kompetenceniveau. i arbejdet med læring og kompetenceudvikling kan nævnes her: At bevare fokus på udvikling også selvom rekrutteringssituationen pt pga krisen er favorabel for virksomheden. Kortlægning af nuværende kompetenceniveau Hvad menes der med udfordringer?? Noget vi gør godt? eller noget vi burde gøre godt? eler noget helt tredie? At bevare fokus på udvikling også selvom rekrutteringssituationen pt pga krisen er favorabel for At omsætte tale til handling når topledelsen siger læring og kompetenceudvikling prioriteres. virksomheden At sikre ensartet tilgang til strategisk kompetenceudvikling samt kvalitet i ydelserne globalt. Hvad menes der med udfordringer?? Noget vi gør godt? eller noget vi burde gøre godt? eler Besparelser. noget helt tredie? At motivere medarbejderne til kompetenceudvikling, at centralisere relevante interne kurser (på europæiske At omsætte tale til handling når topledelsen siger læring og kompetenceudvikling prioriteres niveau). At sikre ensartet tilgang til strategisk kompetenceudvikling samt kvalitet i ydelserne globalt Fastlæggelse af nødvendig specifikke kompetencer i forhold til den overordnede strategi. Besparelser At udvikle kompetencer i takt med / på forkant med virksomhedens behov i en stærkt innovativ enhed. At motivere medarbejderne til kompetenceudvikling, at centralisere relevante interne kurser (på Lederens rolle som kompetenceudvikler 18At definere hvilke kompetencer der er de essentielle i fremtiden 19

20 DEA Fiolstræde 44, DK 1171 København K Tel: , Er der nogle af de nævnte læringsformer, som er særligt effektive? (Sæt kryds ved de læringsformer, du mener, er særligt effektive). Anvendelse af virtuelle socialenetværksmedier Andre læringstiltag, der er særligt effektive? (Skriv) Kortere eksternekursusforløb Mentorforløb med eksternementorer E-learning Lærende møder Længerevarende ekstern efter-og videreuddannelse (fx MBA, diplom, HD mv.) Læring i eksterne netværk(fx deltagelse i eksterne netværksgrupper) Coachingforløb medeksterne coaches Coachingforløb med coachesfra egen virksomhed Læring gennem leg, spil,simulation eller andre alternative kanaler Mentorforløb med mentorerfra egen virksomhed Feedback og evalueringkolleger imellem Interne kursusforløb, derer skræddersyet til virksomheden Learning by doing (fx vedat medarbejderne kastes ud i nye udfordringer) Læring i interne netværk(fx projekter, der gennemføres på tværs af afdelinger, gå-hjem-møder og lign.) Sidemandsoplæring Er der nogle af de de nævnte læringsformer, som som er særligt er særligt effektive? effektive? (Sæt kryds (Sæt ved kryds de læringsformer, ved de du læringsformer, mener, særligt du effektive). mener, - er Andre særligt læringstiltag, effektive). der - Andre er særligt læringstiltag, effektive? (Skriv) der er særligt effektive? Meget korte (Skriv) forløb skræddersyet til små grupper af medarbejdere med meget specifikke behov. Meget Blended korte learning forløb skræddersyet til små grupper af medarbejdere med meget specifikke behov Blended learning 20 20

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Redigeret af Søren Carøe og David

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Review af Statsadvokaturerne i Anklagemyndigheden SØIK - delrapport 30-04-2014

Review af Statsadvokaturerne i Anklagemyndigheden SØIK - delrapport 30-04-2014 Review af Statsadvokaturerne i Anklagemyndigheden SØIK - delrapport 30-04-2014 Agenda Indhold Sidetal Sammenfattede observationer Kommenterede resultater for spørgeskemaundersøgelse for Anklagemyndigheden

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere