Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015."

Transkript

1 HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE HILLERØD PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16, HILLERØD Hjemmeside: Hillerød den 17. februar ) Godkendelse af dagsorden Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar ) Godkendelse af referat fra Sag: Provstiudvalgsmøder 2014 (1250) 3) Sag: vedtægt Engholm skrivelse (1424) - Engholm Sogn Revideret kirkegårdsvedtægt fra Engholm kirke fremsendt til godkendelse. Provstiudvalget henstiller, at der tages udgangspunkt i standardvedtægten, som ligger på Den Digitale Arbejdsplads. Provstiudvalgets øvrige bemærkninger, til fremsendte vedtægt, sendes til Engholm menighedsråd. 4) Sag: Nedlæggelse af gravsteder (1469) Nørre Herlev Sogn Nørre Herlev menighedsråd ansøger om at nedlægge 3 gravsteder med 3 kistepladser i hver. Gravstederne ligger i forlængelse af hinanden og har været ledige i en årrække. Nørre Herlev menighedsråd ønsker at omdanne gravstederne til urnegrave, som der er mangel på. 5) Sag: 5 % midler 2015 Allerød kommune (1448) Blovstrød menighedsråd ansøger om kr af 5 % midlerne til dækning af merudgifter i forbindelse med gravers sygdom. Derudover anmoder menighedsrådet om konvertering af kr likviditetslån 2014 til medfinansiering af ovenstående. 6) Sag: 5 % midler 2015 Hillerød kommune (1445) Nr. Herlev menighedsråd ansøger om kr ,75 inkl. moms til udskiftning af ringeanlæg i Nr. Herlev kirke.

2 7) Sag: Honorartakster 2015 (1426) Honorartakster justeret til 2015 niveau, samt indarbejdet honorar for kasserer. Herluf Poulsen og Kirsten Aunstrup er uenige i beslutningen om tildeling af honorar til kasserer, jf. PUmødet den 4. december 2014, og undlod derfor at stemme. 8) Sag: Regnskab 2014 (1309) - Nørre Herlev Sogn Nr. Herlev menighedsråd ansøger om brug af kr fra uforbrugte anlægsmidler 2014 til brug for nyt vinduesparti i sognegård. Ansøgning godkendes under forudsætning af, at menighedsrådet tilkendegiver, at beslutning om ansøgning er behandlet og truffet på et menighedsrådsmøde. 9) Sag: Ansøgning vedr. storskærm i kirken (1447) - Uvelse Sogn Uvelse menighedsråd ansøger om 5 % midler kr til restfinansiering af storskærm i Uvelse kirke. Der er givet kr til dette projekt i anlægsmidler. Regnskab pr danner grundlag for oversigt udarbejdet af provstikontoret. Provstiudvalget ønsker, at der indhentes endnu et tilbud. Projektet sendes til høring i Helsingør Stift. Efterfølgende vil provstiudvalget tage stilling til finansieringen. 10) Sag: Ansøgning renovering kirkegårdsmur Alsønderup.doc (1423) - Alsønderup Sogn Tjæreby-Alsønderup menighedsråd ønsker at fastholde tidligere fremsendte ansøgning vedr. finansiering af istandsættelse af kirkemuren i Alsønderup. Menighedsrådet vil ikke bruge af opsparede midler til renovering af Altertavle. Provstiudvalget vil garantere, at nuværende indestående på opsparingskonto til altertavle i Tjæreby kirke kr , til hver en tid vil være til rådighed for Tjæreby-Alsønderup menighedsråd, når der foreligger et altertavleprojekt. Enten via 5 % midler eller via anlægsmidler. Da forrentning af indestående er meget lav p.t. er det uhensigtsmæssigt, at pengene bare står på opsparingskonto, hvorfor provstiudvalget, under ovenstående forudsætning, fastholder, at Tjæreby- Alsønderup menighedsråd bruger af disse midler til den nødvendige reparation af kirkegårdsmuren snarest mulig. Provsten sender skrivelse på vegne af provstiudvalget. 11) Sag: Det fælles kirke- og regnskabskontor 2014 (1260) Ansøgning fra Kontorlederen på det Fælles Kirke- og Regnskabskontor vedr. overførsel af kr af overskud fra regnskab ) Sag: Regnskab 2014 (1315) Nødebo-Gadevang Sogne Nødebo-Gadevang menighedsråd ansøger om overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler 2014 til brug i ) Blovstrød kasseeftersyn 2014 Sag: Regnskab 2014 (1295) - Blovstrød Sogn Der er bemærkninger om kontantgaver og manglende lønindberetning af disse. Provstiudvalget sender skrivelse til Blovstrød menighedsråd vedr. lønindberetning af kontantgaver samt størrelsen på disse. Menighedsrådet skal besvare revisors bemærkninger overfor provstiudvalget og redegøre for fremtidige

3 14) Slotssognet kasseeftersyn 2014 Sag: Regnskab 2014 (1352) Frederiksborg Slotssogn Problemer med attestation af bilag. Regnskabsinstruks skal følges og bilag skal attesteres jf. denne. Menighedsrådet skal besvare revisors bemærkninger overfor provstiudvalget og redegøre for fremtidige tiltag. Behandling af protokollat skal fremgå af menighedsrådsreferatet. 15) Grønnevang kasseeftersyn 2014 Sag: Regnskab 2014 (1338) Grønnevang Sogn Problemer med attestation af bilag. Regnskabsinstruks skal følges og bilag skal attesteres jf. denne. Menighedsrådet skal besvare revisors bemærkninger overfor provstiudvalget og redegøre for fremtidige tiltag. Behandling af protokollat skal fremgå af menighedsrådsreferatet. 16) Hillerød kasseeftersyn 2014 Sag: Regnskab 2014 (1341) - Hillerød Sogn Lav forrentning på indestående. Provstiudvalget erkender, at højere forrentning af indestående ikke er muligt p.t. Menighedsrådet skal besvare revisors bemærkninger overfor provstiudvalget og redegøre for fremtidige tiltag. Behandling af protokollat skal fremgå af menighedsrådsreferatet. 17) Lillerød Kasseeftersyn 2014 Sag: Regnskab 2014 (1297) - Lillerød Sogn Der er problemer med attestation og dokumentation for udlæg. Provstiudvalget sender skrivelse til Lillerød menighedsråd vedr. attestation og dokumentation for udlæg. 18) Lynge-Uggeløse Kasseeftersyn 2014 Sag: Regnskab 2014 (1345) Lynge-Uggeløse Sogne Problemer med attestation af bilag. Regnskabsinstruks skal følges og bilag skal attesteres jf. denne. Menighedsrådet skal besvare revisors bemærkninger overfor provstiudvalget og redegøre for fremtidige tiltag. Behandling af protokollat skal fremgå af menighedsrådsreferatet. 19) Nødebo-Gadevang Kasseeftersyn 2014 Sag: Regnskab 2014 (1315) Nødebo-Gadevang Sogne Regnskabsinstruks skal opdateres. 20) Præstevang kasseeftersyn 2014 Sag: Regnskab 2014 (1298) Præstevang Sogn Problemer med attestation af bilag. Regnskabsinstruks skal følges og bilag skal attesteres jf. denne. Menighedsrådet skal besvare revisors bemærkninger overfor provstiudvalget og redegøre for fremtidige tiltag. Behandling af protokollat skal fremgå af menighedsrådsreferatet. 21) Skævinge-Ll Lyngby Kasseeftersyn 2014 Sag: Regnskab 2014 (1351) Skævinge-Ll. Lyngby Sogne Regnskabsinstruks skal opdateres.

4 22) Strø Kasseeftersyn 2014 Sag: Regnskab 2014 (1343) - Strø Sogn Regnskabsinstruks skal opdateres. 23) Tjæreby-Alsønderup Kasseeftersyn 2014 Sag: Regnskab 2014 (1337) Tjæreby-Alsønderup Sogne Regnskabsinstruks skal opdateres. 24) Ullerød Kasseeftersyn 2014 Sag: Regnskab 2014 (1336) - Ullerød Sogn Lav forrentning af indestående. Provstiudvalget erkender, at højere forrentning af indestående ikke er muligt p.t. Menighedsrådet skal besvare revisors bemærkninger overfor provstiudvalget og redegøre for fremtidige tiltag. Behandling af protokollat skal fremgå af menighedsrådsreferatet. 25) Kasseeftersyn Sag: PUK regnskab 2014 (1375) Lav forrentning af indestående. Helsingør Stift har fremsendt godkendelse af 3. kvartal 2014 Protokollatet blev behandlet på provstiudvalgsmødet med følgende kommentar: Provstiudvalget erkender, at højere forrentning af indestående ikke er muligt p.t. 26) Bilag regnskabsinstruks 2015 Sag: PUK Regnskab 2015 (1456) Ny regnskabsinstruks inkl. Skoletjenesten udarbejdet og skal underskrives. Regnskabsinstruks godkendt og underskrevet. Nyt budget for 2015 inkl. Skoletjenestens regnskab skal godkendes og underskrives. Budget for 2015 inklusive Skoletjenestens budget godkendt. 27) Sag: Aktivitetspulje 2015 Hillerød kommune (1422) Vedtægt for samarbejde vedr. aktivitetspulje Hillerød kommune. Den forelagte vedtægt godkendes med følgende tekst i 4: Tilsynet for ordningen ligger i Provstiudvalget. Såfremt et flertal af sognene, ved det årlige budgetsamråd, fremsætter ønsker om, at der nedsættes et "puljeudvalg" i stedet, vil dette imødekommes. Dette puljeudvalg" vil derefter arbejde under provstiudvalgets tilsyn." Puljestørrelse fastlægges for 2015: Der lægges kr i puljen for Beløbet dannes af overskud på minikonfirmandpuljen 2014 kr og overskud fra Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor 2014 på kr Vedtægt og skrivelse vedr. ansøgninger til puljen udsendes til menighedsrådene snarest. Ansøgning fra Tjæreby-Alsønderup vedr. rytmisk kor behandles. Der ansøges om kr Ansøgning fra Tjæreby-Alsønderup menighedsråd tilbagesendes med forventet ny ansøgning, hvori projektets betydning, hensigt m.v. beskrives og ikke blot udgør en ansøgning om penge.

5 28) Sag: Aktivitetspulje 2015 Allerød kommune (1457) Vedtægt for aktivitetspulje Allerød kommune samt overvejelser i forbindelse med etablering af pulje og puljestørrelse. Vedtægt godkendt som under punkt 27. Der er ikke umiddelbart et beløb til puljen for Provstiudvalget henstiller til menighedsrådene, at ønskes et projekt igangsat i 2015, så kan der i indeværende år søges 5 % midler til dette. Vedtægt og skrivelse vedr. ansøgninger til puljen udsendes til menighedsrådene snarest. 29) Sag: Anmodning om brug af frie midler 2014 (1437) - Engholm Sogn Engholm menighedsråd anmoder om brug af frie midler forventet kr De frie midler skal dække en formodet overskridelse af driftsrammen i Provstikontoret har anmodet om en opdateret kvartalsrapport for at behandle ansøgningen. En sådan er endnu ikke fremsendt, hvorfor punktet udskydes. 30) Sag: Orgelreparation (1427) - Gørløse Sogn Kontrakt vedr. orgelreparation i Gørløse kirke er sendt til Helsingør Stift for godkendelse. 31) Sag: SV: Låge mellem kirkegård og have i Lille Lyngby (1358) - Lille Lyngby Sogn Helsingør Stift har sendt afgørelse om låge til høring hos menighedsrådet. Skævinge-Ll. Lyngby menighedsråd har fremsendt svar på høringsforslag. Provstiudvalget støtter menighedsrådets svar til Helsingør Stift. 32) Sag: Nødebo Kirke Nationalmuseets besigtigelsesrapport vedr. indvendige kalkede overflader (1143) - Nødebo Sogn Indvendig kalkning og mindre reparationsarbejder i Nødebo Kirke sendt til høring i Helsingør Stift. 33) Sag: Nordea investeringer (1373) Anlægsmidlers anbringelse. Vedtægt fra Høje Tåstrup provsti vedr. samarbejde om fælles anlægskonto vedlægges. Ændringer i anlægsmidlernes anbringelse er ikke aktuelt for nuværende. 34) Sag: Syn 2014 (1428) - Hillerød Sogn Svar fra Hillerød vedr. rykkerskrivelse synsprotokol ) Sag: Syn 2014 (1411) - Ullerød Sogn Svar fra Ullerød vedr. skrivelse om ikke udførte synsopgaver. 36) Sag: Varmeanlæg Strø (1113) - Strø Sogn Restudbetaling af 5 % midler til Strø.

6 37) Sag: valgforsamling Tjæreby-Alsønderup 2014 (1376) Anmodning om beslutning vedr. antallet af menighedsrådsmedlemmer i rådet. 38) Sag: Valg Præstevang (1418) Præstevang Sogn Godkendelse af reduceret råd (8 valgte medlemmer). 39) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1460) - Blovstrød Sogn Referat fra mødet den 22. januar ) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1230) - Engholm Sogn Referat fra mødet den 19. november Samt afklaring af eventuel suppleants indtrædelse i rådet. 41) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1454) - Engholm Sogn Referat fra mødet den 15. januar ) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1255) - Frederiksborg Slotssogn Referat af menighedsrådsmøde 25. november ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1467) - Frederiksborg Slotssogn Referat af menighedsrådsmøde 27. januar ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1455) - Grønnevang Sogn Referat fra mødet den 22. januar ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1451) - Hillerød Sogn Referat fra mødet den 20. januar ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1444) - Lillerød Sogn Referat fra mødet den 19. januar ) Sag: Menighedsrådet i Lynge-Uggeløse 2014 (1218) Lynge-Uggeløse Sogne Referat fra mødet den 9. december 2014.

7 48) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1465) Lynge-Uggeløse Sogne Referat fra mødet den 28. januar ) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1287) Nødebo-Gadevang Sogne Referat fra mødet den 13. november og mødet den 11. december ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1440) Nødebo-Gadevang Sogne Referat fra mødet den 14. januar ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1441) - Nørre Herlev Sogn Referat fra mødet den 8. januar ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1452) Skævinge-Ll. Lyngby Sogne Referat fra mødet den 21. januar ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1434) Tjæreby-Alsønderup Sogne Referat fra mødet den 6. januar 2015 I referatet omtales et erstatningskrav, som provstiudvalget ønsker undersøgt nærmere. 54) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1453) - Ullerød Sogn Referat fra mødet den 21. januar ) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1221) - Uvelse Sogn Referat fra mødet den 9. december ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1463) - Uvelse Sogn Referat fra mødet den 13. januar ) Sag: Regnskab 2014 (1312) - Uvelse Sogn Kvartalsrapport pr til brug for behandling af ansøgning om midler til storskærm. 58) Kirkernes regnskab 2014 Allerød Kommune Sag: Budget 2015 (1306) Opgørelse fra Allerød Kommune.

8 59) Sag: Offentliggørelse af regnskab, vejledning (1450) Offentliggørelse af regnskab, vejledning. Alle sognes regnskab er frigivet. 60) Sag: PUK Regnskab 2013 (1272) PUK regnskab frigives af Helsingør Stift til offentliggørelse - er godkendt af Stiftet. 61) Nyhedsmail december Sag: Informationer fra Hillerød kommune (1044) Nyhedsmail december 62) Nyt fra provstiet Kristine Krarup Ravn sognepræst i Blovstrød skal på barsel. Vikar ansættes i perioden. Kirsten Darø Jensen Engholm har søgt om pension. Menighedsrådet har fremsendt anmodning om den fremtidige præstebetjening i sognet til Helsingør Stift. Minikonfirmandundervisningen er blevet obligatorisk. 63) Indbydelse til formandsmøde 5. februar 2015 Blovstrød Sag: Formandsmøder 2015 (1461) Indbydelse til formandsmøde 5. februar 2015 Blovstrød. 64) Sag: Undersøgelse vedr. menighedsrådenes praksis om at opkræve særskilt betaling fra de pårørende i forbindelse med begravelse og bisættelse. (1459) Undersøgelse vedr. menighedsrådenes praksis om at opkræve særskilt betaling fra de pårørende i forbindelse med begravelse og bisættelse. Der spørges ind til dette på formandsmødet senere. 65) Diverse informationer Helsingør Stift: Julebrev fra biskop Lise-Lotte Rebel. Brev om kirketælling Månedsnyhedsbrev fra forsikringsenheden. Stiftskursus: Folkekirkens Grafiske værksted Valg af begravelsesmåde, sted og afholdelse af udgifterne særligt med fokus på ubemidlede. Kirkeministeriet: Opdateret cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget og regnskab Kontrol af brugeradgang til DAP OK15: Løntilbageholdenhed og de lokale kerneopgaver i fokus. Ekstrabladet har fået indsigt i priser på begravelser Ansøgningsfrist for kirkeistandsættelsesordningen. Ny lokalløn for tjenestemandsansatte på vej. Ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler

9 Øvrige: Folketingets Ombudsmand vedr. friststyring af myndighederne i sager hos Folketingets Ombudsmand. 66) Eventuelt Provstiudvalgsmødet den 12. marts og mødet den 9. april flyttes fra kl til kl Jens Christian Christiansen ønsker nye GSK-opgørelser fra Helsingør Stift rundsendt til menighedsrådene. Der er ændringer i legatindtægterne for 1. kvartal for 2015.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund REGNSKABSINSTRUKS for Den Selvejende Kirke Grøndalslund Regnskabsinstruksen forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den 28. maj 2009. Jann Larsen (formand) Instruksen udleveres til medlemmerne af

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune ÅRSBUDGET 215 for Søndersø under Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode: 7867 CVR nummer: 3817919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Søndersø den 25 / 9 21

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale lokale Folkekirkens økonomi økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere