Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december Kl Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen"

Transkript

1 Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december Kl Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november 2014 Godkendt og underskrevet på originalen. Ved mail af meddelt provstiudvalget, at referat ligger klar på 2 Oversigt over revisionens bemærkninger til MR regnskaber for 2013 Sag: Regnskab (444) Årsregnskaberne for samtlige menighedsråd foreligger nu til behandling i provstiudvalget. Revisoren har udarbejdet en kort oversigt over samtlige bemærkninger, som provstiudvalget har fået tilsendt pr. mail Oversigt over revisionens bemærkninger til MR regnskaber for 2013 Årsregnskaberne for 2013 med tilhørende revisionsprotokollater godkendes. De enkelte menighedsråd meddeles provstiudvalgets beslutning under henvisning til de konkrete bemærkninger, revisor har gjort ved enkelte menighedsråd. "Frie midler" skal have en særlig opmærksomhed i forbindelse med budget Det samme gælder afregning af kollekter. Revisors svar vedr. håndtering af sagsbehandlingen af elektroniske regnskaber for 2013 i provstiudvalget Bramming Sogn vedr. revisionsbemærkning pkt. 8 Gørding sogns svar til punkt 6 i revisionens bemærkninger. 3 Planlægning af møde for gravere den 4. februar 2014 Sag: ERFA møde for kirkegårdenes personale (513) Vi har forhånds-reserveret Brandsoft, KirkeWeb og Mette Fauerskov til dagen. ERFA mødet for gravere + 1 fra hver menighedsråd (frit valg) bliver holdt i Sognehuset, Andelsgade 2, 6771 Gredstedbro fra kl til kl Invitation udsendes snarest. KirkeWeb - vedrørende præsentation for gravere i Ribe Domprovsti 4. februar 2015 Mette Fauerskov: Udviklingsplaner på provstiniveau. Oplæg i Ribe Domprovsti om formiddagen 4. februar 2015 Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Farup - syn 2014 Sag: Synsforretning (564) Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning. Farup - syn Roager Kirke svarer på synsudskrift pkt. 3 vedr. opsætning af lysbom i korbue. Sag: Synsforretning (564) Roager Kirke svarer på synsudskrift pkt. 3 vedr. opsætning af lysbom i korbue. Det indstilles, at sagen ikke fremsendes til de kirkelige myndigheder, idet der er tale om udskiftning af eksisterende arrangement uden indgribning i murværket. Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning. 6 Roager Menighedsråd sender ansøgning om forbedring af adgangsforhold til Roager Kirke Sag: Roager Menighedsråd søger om forbedring af adgangsforhold til Roager Kirke (594) - Roager Sogn Provstiudvalget behandlede sagen og besluttede at henvise den til budgetforhandling 2016, hvor menighedsrådet kan fremsende sagen som et ønske. Roager Menighedsråd sender ansøgning om forbedring af adgangsforhold til Roager Kirke Roager Menighedsråd sender anmodning om bevilling på kr ,- til gennemførelse af projektet. 7 Ansøgning om midler fra 6 midler Sag: 6 Ansøgning fra Gørding Menighedsråd (595) - Gørding Sogn Ansøgningen lyder på kr , % i pension. Godkendes. Ansøgning om midler fra 6 midler Gørding Menighedsråd har ydet sekretærhjælp til Jernved/Hjortlund pastorat i forbindelse med præsteskifte. 8 JTB ansøger om ansættelse af ac for en periode af 3 måneder. Sag: Ansættelse af ac-medarbejder (596) Godkendes. JTB ansøger om ansættelse af ac-medarbejder for en periode af 3 måneder. Ansættelse af akademisk projektmedarbejder i Ribe Domprovsti for en periode af 3 måneder, januar-marts 2015, til støtte for gennemførelsen af en organisatorisk forandringsproces. Samlet udgift jf. bilag ca. kr ,-, der udredes af provstiets henlagte midler. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 9 6 Ansøgning fra Darum Menighedsråd om likviditetslån på kr ,- Sag: 6 Ansøgning fra Darum Menighedsråd om likviditetslån på kr ,- (597) - Darum Sogn Godkendes. 6 Ansøgning fra Darum Menighedsråd om likviditetslån på kr ,- til de øgede udgifter vedr. renovering af Darum præstegård. Darum sogn årsbudget Ansøgning fra Bramming sogns MR om lån i stiftsmidlerne til opsætning af orgel i Sct. Knuds kirke Sag: Bramming MR ansøger om lån i stiftsmidlerne til opsætning af orgel i Sct. Knuds kirke (598) - Bramming Sogn Lånet bevilges. Rente og afdrag på budget Ansøgning fra Bramming Sogns MR om lån i stiftsmidlerne til opsætning af orgel i Sct. Knuds kirke Der søges lån til opsætning af andet orgel i Sct. Knuds kirke, lånet skal dække udgiften midlertidigt, indtil testamentorisk arv på kr ,- kan frigives. Der henvises til vedlagte kodicil samt provstiudvalgets skrivelse af Gørding Menighedsråd anmoder om frigivelse af midler fra indestående kirke-og præsteembedskapitaler i Ribe Stift. Sag: Gørding Menighedsråd anmoder om frigivelse af midler fra indestående kirke-og præsteembedskapitaler i Ribe Stift. (599) - Gørding Sogn Anmodningen sendes videre til Ribe Stift med provstiudvalgets anbefaling. Gørding Menighedsråd anmoder om frigivelse af midler fra indestående kirke- og præsteembedskapitaler i Ribe Stift. 12 Jernved kirke - finansering af pigbro og pilerensningsanlæg Sag: Jernved kirke - finansiering af pigbro og pilerensningsanlæg (600) - Jernved Sogn Ansøgning fra Jernved MR om dræning ved Jernved Kirke, ny brolægning med forbedret fald og i tilknytning hertil et pilerensningsanlæg. Samlet udgift kr i henhold til medfølgende prisoverslag. Provstiudvalget afviser ikke projektet. Provstiudvalget forhører sig, hos menighedsrådet om projektet teknisk set kan lade sig gøre at lave etapevis, således at man starter med at omlægge pigbroen. Pia Skov deltog ikke i sagens behandling. Jernved kirke - finansiering af pigbro og Referat, Side: 3

4 Mødepunkt pilerensningsanlæg Referat, Side: 4

5 Orientering 13 Rente af beløb på kommunens mellemregningskonto, hvis kommunen vælger at være selvbudgetterende. Sag: Meddelelser fra Ministeriet (394) Rente af beløb på kommunens mellemregningskonto, hvis kommunen vælger at være selvbudgetterende. Spørgsmålet om mellemregning opstår i tilfælde, hvor en kommune træffer beslutning om at være selvbudgetterende i forhold til skatteudskrivningsgrundlaget og skønner for højt. Esbjerg Kommune er ikke selvbudgetterende. 14 KM svar til Gerda Danielsen vedr. fredningstid og begravelse i en bodybag til orientering Sag: Meddelelser fra Ministeriet (394) KM svar til Gerda Danielsen vedr. fredningstid og begravelse i en bodybag til orientering 15 Renovering af Kirkeskibet Brodersminde - regning Sag: Renovering af kirkeskib (453) - Mandø Sogn Renovering af Kirkeskibet Brodersminde - regning Betaling af regning Kirkeskibet Brodersminde 16 Høring af opdateret cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision. Sag: Høringer (481) Høringsbrev, cirkulære og vejledning om kirkeog provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision sendt via mail til provstiudvalgets medlemmer, da høringsfristen er 8.december. Der er ingen bemærkninger kommet. Høring af opdateret cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision. 17 Svar fra Ribe Stift til ministeren vedr. tilrettelæggelse af Referat, Side: 5

6 Orientering konfirmationsforberedelsen - NY udgave Sag: Skolereformen. Konfirmationsforberedelsen 2014 og frem (546) Svar fra Ribe Stift til ministeren vedr. tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelsen - NY udgave 18 RS meddeler frigivelse af indeståender fra erstatning Sag: Kannikegården (557) - Ribe Domsogn RS meddeler frigivelse af indeståender fra erstatning RS meddeler - Udb.af frigivne kapitaler-1,5 mill.kr.ekspropriationserstatning - Cvr.nr Byggeregnskabsopstilling vedr. Kannikegården Frigivelse af midler indsat i stiftet Sendt til RS med provstiudvalgets anmodning. 19 Ansøgning til RS vedr. belysning i Hviding kirke Sag: Hviding MR opsætning af lysarmatur i koret Hviding kirke (565) - Hviding Sogn Ansøgning til RS vedr. belysning i Hviding kirke Kvittering for ansøgning - Der indhentes nu udtalelse fra Nationalmuseet 20 Ansøgning om 6 midler til renovering af Jernved Præstegård Sag: Jernved præstegård reparationer, vedligehold og evt. forbedringer inden indflytning af ny præst (571) - Jernved Sogn Opgørelse over forbrugte midler ialt kr ,80 til renovering af Jernved Præstegård Provstiudvalget har på møde den 26. august 2014 godkendt en ramme på kr af 6 Referat, Side: 6

7 Orientering midlerne, til dækning af udgifterne til istandsættelsesarbejder i forbindelse med præsteskifte. Der er den overført kr ,60 til konto nr Eventuelt Mødet slut kl Punkter til dagsorden for næste møde 13. januar 2015: Reformationsjubilæet 2017 (bilag udleveret) Afrapportering vedr.god kirkelig forvaltning (bilag udleveret) Referat, Side: 7

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Provstiudvalgsmøde, 27. november 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Ingen afbud.

Provstiudvalgsmøde, 27. november 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Ingen afbud. 41 Provstiudvalgsmøde, 27. november 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Ingen afbud. Pkt. 1 Faster MR.: Ansøgning vedr. etablering af forsatsruder. Bilag foreligger på mødet Esdh 682 PU anbefaler forudsat

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere