Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014."

Transkript

1 HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE HILLERØD PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16, HILLERØD Hjemmeside: Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december Hillerød den 8. december ) Godkendelse af dagsorden Dagsorden tilføjes punkt 2 b: Godkendelse af Provstens deltagelse i opfølgning på propiluddannelse 15. til 16. januar Godkendt 2) Godkendelse af referat fra provstiudvalgsmødet den 23. oktober Referat godkendt. 2b) Godkendelse af Provstens deltagelse i opfølgning på propiluddannelse 15. til 16. januar 2015 Kursus godkendt. 3) Sag: Varmeanlæg Strø (1113) - Strø Sogn Opdatering vedr. økonomi. Regnskabet er tæt på at være afsluttet, og der bliver ikke brug for alle de afsatte 5 % midler (kr ). 4) Sag: Salg af præstegårdsjord og bortforpagtning af kirkegårdsjord Blovstrød kirke (1318) - Blovstrød Sogn Opfølgning vedr. købsaftale præstegårdsjord, Blovstrød Areal er solgt for kr Blovstrød har ansøgt Helsingør Stift om lov til at beholde pengene til brug for delfinansiering vedr. renovering af orglet. (Formentlig i 2018). Provstiudvalget anbefaler dette. 5) Sag: Kirkegårdsregulering (1377) Uggeløse Sogn Godkendt. 6) Sag: Ansøgning om brug af anlægsmidler til andet formål (1332) - Uvelse Sogn Uvelse menighedsråd ansøger om overførsel af anlægsmidler fra 2014 til Godkendt. 1

2 7) Sag: 5% midler 2014 (1227) Ansøgning fra Blovstrød menighedsråd kr ,75 til udgift vedr. glamluger og opgradering af lydsystem i kirken. Ansøgning tilbagetrukket - endelig omkostning forblev indenfor budgetrammen. Provstiudvalget ser bort fra 5 % ansøgningen fra Blovstrød menighedsråd. Ansøgning fra Lynge-Uggeløse menighedsråd kr til dækning af udgift i forbindelse med lydisolering af døre mellem sale i østlængen. Provstiudvalget henstiller til Lynge-Uggeløse menighedsråd, at man, i første omgang, forsøger at dække udgiften via de frie midler. Det henstilles, at der indhentes 2 tilbud. 8) Sag: Syn 2014 (1419) - Nødebo Sogn Synsrapporter fra Nødebo-Gadevang Godkendt. Indvendig kalkning af Nødebo kirke er bevilget af 5 % midlerne. 9) Sag: Syn 2014 (1412) - Skævinge Sogn Syn Skævinge og Ll. Lyngby kirker, præstegård m.v. Der er mange punkter på synsrapporten. En del af punkterne er almindelig drift, som ikke bør fremgå af synsrapporten. I øvrigt skønner provstiudvalget, at der er diskrepans mellem økonomien jf. de mange små ældre mangler på synsrapporten, og det forbrug der i øvrigt er i sognene. 10) Sag: Syn 2014 (1411) - Ullerød Sogn Syn Ullerød kirke og præstebolig maj Ullerød har p.t. et pænt overskud jf. budget og regnskab. Det undrer provstiudvalget, at opgaverne fra synsrapporten ikke løses. Også i Ullerød er der flere driftsopgaver på synsrapporten. 11) Sag: Revideret vedtægt for kirkegården ved Ullerød kirke (1401) - Ullerød Sogn Godkendt. 12) Visioner Gennemgang af visioner på baggrund af tilbagemeldinger fra formandsmødet og præstekonvent. Herunder gennemgang af regnskabsanalyse. Følgende blev nævnt som punkter, der også kunne indarbejdes på visionspapiret: Gudstjenesten - kirken som rum (rum for ro og stilhed) - flygtninge og tværkulturelt arbejde - noget der appellerer til generationerne på tværs: børn, forældre, bedsteforældre. Fyld Danmarks kirker. Præsterne mangler kompetencer i forhold til ADHD-børn - demente på plejehjem m.v. Sorggrupper for den helt almindelige sorg (når en ægtefælle mister den anden part). Pharmakon III sættes på dagsordenen til januar. Regnskabsanalyse gennemgået. 2

3 13) Udviklingspulje Sag: Aktivitetspulje 2015 (1422) Herunder ansøgning fra Tjæreby-Alsønderup menighedsråd Seneste provstikonvent og formandsmødet tilkendegav, at provstiudvalget skal bestyre en aktivitetspulje. Fra begge grupper er ønsket, at samarbejdsprojekter skal prioriteres som nummer 1 dog således, at der kan være sogneaktiviteter, der har en sådan karakter, at også de bør tilgodeses. Der tages beslutning om eventuel opstart allerede i 2015, når uforbrugte ligningsmidler i 2014 er opgjort. Der skal tages hensyn til, at der er to ligningsområder i provstiet. Ansøgning fra Tjæreby-Alsønderup afventer første provstiudvalgsmøde i det nye år. Retningslinjer for ansøgningsprojekter til udviklingspuljen sendes ud, når puljen er etableret. 14) Honorar til kasserer Honorarstørrelse fastsættes. Bilag vedhæftes På formandsmødet gav man samlet udtryk for, at man ikke ønskede, at der skulle gives honorar til kasserer. Uagtet dette vil provstiudvalget åbne for, at kasserer kan tildeles honorar. Dette skyldes alene, at Lillerød menighedsråd ikke vil følge PU s beslutning om ikke at tildele kasserer et honorar, idet de i alle årene har fastholdt udbetaling af kassererhonorar i deres kirkekasse. Da provstiudvalget ikke ønsker ulige muligheder for menighedsrådene godkendes kassererhonorar baseret på 0,25% af kirkekassens driftsramme. Nye honorarsatser udsendes snarest reguleret til dato. Herluf Poulsen og Kirsten Aunstrup er uenige i beslutningen, og mener principielt ikke, at der skal udbetales honorar til kasserer. Provstikontoret vil gennemgå indleverede budgetter for kontrol af de budgetterede honorarer. 15) Sag: Ansøgning renovering kirkegårdsmur - Alsønderup Provstiudvalget henstiller, at menighedsrådet ansøger om lov til at bruge af opsparede midler til dette arbejde. Ligeledes kan menighedsrådet ansøge om, at "Opsparing til altertavle m.v." kan anvendes til brug for restaurering af kirkemur. Provstiudvalget godkender, at man går i gang med projektet, og løbende orienterer om arbejdets udvikling. 16) Sag: Varmeanlæg Præstevang kirke (1323) - Præstevang Sogn Status vedr. varmeanlæg Præstevang kirke 17) Sag: Status på udvidelse af Ullerød kirkes faciliteter (1112) - Ullerød Sogn Status. 18) Sag: Skævinge Præstegård 2013 (981) - Skævinge Sogn Status - forsat mangelafhjælpninger. 3

4 19) Sag: Revisionsprotokollater 2013 (1392) Alle regnskaber er indkommet og alle protokoller gennemgået af MR. 20) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1246) - Blovstrød Sogn Menighedsrådsmødet den og mødet den ) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1230) - Engholm Sogn Menighedsrådsmødet den ) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1255) - Frederiksborg Slotssogn Menighedsrådsmødet den ) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1259) - Grønnevang Sogn Menighedsrådsmødet den og mødet den ) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1366) - Gørløse Sogn Menighedsrådsmødet den og mødet den 17.9 Taget til efterretning - Der mangler valg til flere enkeltposter. 25) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1228) - Hillerød Sogn Referat fra mødet Taget til efterretning - Der mangler valg til flere enkeltposter. 26) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1244) - Lillerød Sogn Menighedsrådsmødet og mødet den Der mangler valg af bygningskyndig og underskriftsberettiget. 27) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1226) Lynge-Uggeløse Sogne Menighedsrådsmødet den ) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1254) - Nørre Herlev Sogn Menighedsrådsmødet den ) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1225) Skævinge-Ll. Lyngby Sogne Menighedsrådsmødet den og referat fra mødet den

5 30) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1229) - Strø Sogn Menighedsrådsmødet den ) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1275) Tjæreby-Alsønderup Sogne Menighedsrådsmødet den og referat fra møderne den ) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1224) - Ullerød Sogn Menighedsrådsmødet den ) Sag: Menighedsrådsreferater 2014 (1221) - Uvelse Sogn Menighedsrådsmødet den 5.11 og mødet den ) Sag: Referater fra Den Fælles Kirkegårdsdrift 2014 (1273) Referat fra mødet den ) Sag: Formandsmøder 2014 (1233) Referat m.v. 36) Sag: Lillerød råd i kirketårn og spær (1179) - Lillerød Sogn Regnskab for udbedring af råd i kirketårn m.v. 37) Sag: Regnskab 2014 (1352) Frederiksborg Slotssogn.. 38) Sag: Regnskab 2014 (1338) Grønnevang Sogn. 39) Sag: Regnskab 2014 (1331) - Gørløse Sogn og

6 40) Sag: Regnskab 2014 (1297) - Lillerød Sogn. 41) Sag: Regnskab 2014 (1345) Lynge-Uggeløse Sogne Taget til efterretning 42) Sag: Regnskab 2014 (1309) - Nørre Herlev Sogn Vedhæftet godkendt kvartalsregnskab pr. 30/ f 43) Sag: Regnskab 2014 (1298) Præstevang Sogn 44) Sag: Regnskab 2014 (1343) - Strø Sogn 45) Sag: Regnskab 2014 (1337) Tjæreby-Alsønderup Sogne 46) Sag: Regnskab 2014 (1336) - Ullerød Sogn 47) Sag: Regnskab 2014 (1312) - Uvelse Sogn 48) Sag: Ansøgning PU vedr. regnskab 2014 (1386) - Lillerød Sogn Ansøgning PU vedr. regnskab 2014 tilbagetrukket 49) Sag: Budget 2015 (1306) Status indleverede budgetter

7 50) Sag: Udskrifter fra KAS 2014 (1413) Udskrifter fra KAS Interessante udskrifter som provstiet kan rekvirere efter behov i Helsingør Stift. Menighedsråd og regnskabsfører tilsendes udskrifter til orientering. Fremover vil provstikontoret indregne disse tal ved budgetlægning og før udmeldelse af driftsrammer. 51) Sag: Oprettelse af erhvervskonto TeleStore (1405) 52) Sag: Lokalplan anmodning om en udtalelse (1381) - Blovstrød Sogn Kvittering for modtagelse af høringssvar. 53) Nyhedsmail oktober 2014 Sag: Informationer fra Hillerød kommune (1044) Nyhedsmail oktober ) Sag: præsters kursusdækning udenfor TPCregi (1400) Skrivelse fra Hillerød provsti til Helsingør Stift 55) Sag: Omlægning af kirkesti ved Tjæreby (1290) - Tjæreby Sogn VS: Besigtigelsesreferat fra den 30. okt. - Kirkestien og nye forløb 56) Sag: Skoletjenesten 2014 (1270) Orientering om nedlæggelse af CVR-nr. samt indlæggelse af regnskab i PUK 57) Opdateret lønstatistik Sag: Lønstatistik 2014 (1408) Opdateret lønstatistik 58) Sag: Præsteboligen Grønnevang (1420) - Grønnevang Sogn Indhentet tilbud og udtalelse vedr. varmtvandsbeholder til præstebolig 59 Fremtidige mødedatoer Provstiudvalgsmøder i 2015 Formandsmøder Budgetsamråd m.v.: Kursus for kasserer og regnskabsfører 6/1 kl Provstiudvalgsmøde 5/2 kl

8 Formandsmøde 5/2 kl Provstiudvalgsmøde 12/3 kl Provstiudvalgsmøde 9/4 kl Provstiudvalgsmøde 18/6 kl Provstiudvalgsmøde 27/8 kl Budgetsamråd: Allerød 8/9 og Hillerød 10/9 kl Provstiudvalgsmøde 29/10 kl Formandsmøde 29/10 kl Provstiudvalgsmøde 3/12 kl ) Diverse informationer Kirkeministeriet: Vejledning til børnekonfirmandundervisning og konfirmationsforberedelse Ansøgningsfrist for Den folkekirkelige Udviklingsfond Høring om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen Forslag til sagsbehandlingsproces for de elektroniske regnskaber Vedr. kommuners adgang til at opkræve rente af mellemregningskontoen Høring vedr. opdatering af cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision Regler for arbejde på juleaftensdag 2014 Nyhedsbrev - Folkekirkens personale nr. 21 Helsingør Stift: Invitation: "Sorg og glæde" Nyhedsbrev fra stifternes bygge- og plangruppe Medarbejdermøder og valg af medarbejderrepræsentant i folkekirken Månedsbrev fra forsikringsenheden Vedr. afvikling af ferie optjent i kalenderåret 2014 Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet ) Eventuelt Provstiudvalget vil forsøge at etablere fælles indhentning af tilbud vedr. kalkning af kirkemur og andre kalkningsopgaver. Det skønnes, at vi vil opnå en bedre pris ved en samlet entreprise. (Annemarie Lund havde meldt afbud til mødet og Ole Neerup deltog ikke fra mødets begyndelse.) 8

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere