Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december Kl. Kl til Mødested: Domprovsteboligen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen"

Transkript

1 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december Kl. Kl til Mødested: Domprovsteboligen Referat, Side: 1

2 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget 2008 (170) - Haderslev Stift Indberetning af afstemningsvalg Stiftet skriver til de menighedsråd der skal have afstemningsvalg om kravet til indberetning 2 Fremsendelse af årsregnskabet for PUK kassen Sag: PUK- kassen (48) Fremsendelse af årsregnskabet for PUK kassen Provstiudvalget fremsender det revidere årsregnskab for PUK kassen 2007 til godkendelse i stiftet 3 Kommunens godkendelse af ligningen Sag: Budget 2009 (87) Kommunens godkendelse af ligningen Haderslev kommune meddeler, at kommunalbestyrelsen har taget det kirkelige budget til efterretning og godkendt en ligning på 0,95 % 4 Grundkursus for provstisekretærer Sag: Provstisekretæren (191) Grundkursus for provstisekretærer 5 Kirkegårdskonsulenten - faktura 888 Sag: Kirkegårdskonsulenten (278) Kirkegårdskonsulenten - faktura 888 Faktura som bilag til provstiets betaling til kirkegårdskonsulenten 6 Vedr. Udarbejdelse af et nyt fælles kursuskatalog for nye menighedsrådsmedlemmer i stiftet Sag: Kurser for menighedsråd (283) Vedr. Udarbejdelse af et nyt fælles kursuskatalog for nye menighedsrådsmedlemmer i stiftet Referat, Side: 2

3 7 Spørgsmål til frigivelse af midler til finansiering af loftsværelserne Sag: Nyindretning præstegård (107) - Bevtoft Spørgsmål til frigivelse af midler til finansiering af loftsværelserne Stiftet tilkendegiver, at man har afklaret med provstiudvalget, at salgsmidler er planlagt anvedt til finansiering af nyindretningen med loftsværelser i Bevtoft præstegård. Stiftet spørger i den forbindelse også menighedsrådet om udgiftens størrelse. 8 Selve aftalen Sag: Bjerninghus aftale, Kassererfunktion (293) - Bjerning Selve aftalen Aftalen for fordelingen af udgifterne 9 SV: Bjerninghus aftale, Kassererfunktion Sag: Bjerninghus aftale, Kassererfunktion (293) - Bjerning SV: Bjerninghus aftale, Kassererfunktion 10 Svar fra den kgl. bygningsinspektør Sag: Ombygning graverhus (66) - Fjelstrup Svar fra den kgl. bygningsinspektør Arkitekt Helge Petz bemærkninger vedrørende ombygning af graverhuset ved Fjlestrup krike er sendt direkte til dgl. bygningsinspektør. Denne har svaret at al behandling skal ske gennem menighedsrådet. Der er intet nyt i sagen. 11 Konstituering i Fjelstrup menighedsråd Sag: Konstituering i Fjelstrup menighedsråd (291) - Fjelstrup Konstituering i Fjelstrup menighedsråd Referat, Side: 3

4 12 Fremsendelse til stiftet - forhøjelse af rådighedstillæg Sag: Kirketjener (161) - Gammel Haderslev Fremsendelse til stiftet - forhøjelse af rådighedstillæg Provstiudvalget anbefaler stiftet at 2. kirketjenerens rådighedstillæg forhøjes. 13 Vedr. forslag til lokalplan nr Erhvervsbebyggelse ved Bredgade. Sag: Lokalplan for erhvervsbyggeri - Bredagde (290) - Gammel Haderslev Vedr. forslag til lokalplan nr Erhvervsbebyggelse ved Bredgade. 14 Fremsendelse til stiftet - forhøjelse af kvalifikationstillæg Sag: emedhjælper (269) - Gammel Haderslev Fremsendelse til stiftet - forhøjelse af kvalifikationstillæg Provstiudvalget anbefaler overfor stiftet at sognemedhjælperen tildeles forhøjet kvalifikationstillæg. 15 Gl. Haderslev til domsognet om organistsituationen Sag: Gl. Haderslev til domsognet om organistsituationen (288) - Gammel Haderslev Gl. Haderslev til domsognet om organistsituationen 16 Konsulentrunde november 2008 Sag: Konsulentrunder (4) - Haderslev Stift Konsulentrunde november 2008 Konsulentrunde november 2008 Referat, Side: 4

5 17 Konsulentrunde november 2008 Sag: Konsulentrunder (4) - Haderslev Stift Konsulentrunde november 2008 Stiftet sender oversigt over anmodning om besøg af konsulenterne i november 2008 og spørger provstierne om der er flere ønsker. 18 Kun eet suppleringsvalg i Haderslev Stift Sag: Menighedsrådsvalget 2008 (170) - Haderslev Stift Kun eet suppleringsvalg i Haderslev Stift Pressemeddelse fra biskoppen om at der kun skal holdes et suppleringsvalg i Haderslev Stift. Nemlig Fjelstrup sogn. 19 Brev til MR vedr. konstitution efter valget. Sag: Menighedsrådsvalget 2008 (170) - Haderslev Stift Brev til MR vedr. konstitution efter valget. Stiftet skriver til menighedsrådene om indberetning af konstitueringen og vedlægger skemaer dertil 20 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget 2008 (170) - Haderslev Stift Indberetning af afstemningsvalg Stiftet skriver til menighedsrådene i de sogne hvor der skal være afstemningsvalg og gør opmræksom på kravene til indretning af vallgresultatet 21 Konstitueret organistassistent Katrine Immerkjær Kristiansen Sag: Organistassistent (225) - Haderslev Vor Frue Domsogn Konstitueret organistassistent Katrine Immerkjær Kristiansen Stiftet sender forslag til ansættelsesbrev til underskrift. Referat, Side: 5

6 22 Fremsendelse til stiftet - ændring af bogholderstilling til kordegneassistentstilling Sag: Kordegneassistent (267) - Haderslev Vor Frue Domsogn Fremsendelse til stiftet - ændring af bogholderstilling til kordegneassistentstilling Provstiudfvalget anbefaler over for stiftet at bogholderstillingen i haderslev Domsogn omdannes til en kordegneassistentstilling. 23 Ansættelsesbrev til kirketjener ved Haderslev Domkirke Steen Lysholt Sag: Kirketjener 2 (255) - Haderslev Vor Frue Domsogn Ansættelsesbrev til kirketjener ved Haderslev Domkirke Steen Lysholt Ansættelsesbrev for 2. kirketjener ved Haderslev Domkirke 24 Vedr. Haderslev Domkirke - reparation af indre vestgavl og spindeltrappe. Sag: Haderslev Domkirke - reparation af vestgavl (280) - Haderslev Vor Frue Domsogn Vedr. Haderslev Domkirke - reparation af indre vestgavl og spindeltrappe. 25 Brev til domsognet - Hertug Hans Kirkehus Sag: Indvendig istandsættelse Hertug Hans Kirkehus (270) - Haderslev Vor Frue Domsogn Brev til domsognet - Hertug Hans Kirkehus Provstiudvalgets brev til menighedsrådet med godkendelse af at arbejderne kan iværksættes og med bevilling af 5 % midler 26 VS: Halk kirkegård - vedtægt Sag: Halk kirkegård - vedtægt (281) - Halk VS: Halk kirkegård - vedtægt Referat, Side: 6

7 27 Vedtægter og kirkegårdstakster Sag: Halk kirkegård - vedtægt (281) - Halk Vedtægter og kirkegårdstakster Halk og Grarup menighedsråd meddeler godt at ville bruge taksterne bortset fra vedtægtsbestemmelsen om betaling for gravstederne. 28 Hammelev: Henlæggelse og ansøgning om 5 % midler Sag: Hammelev: Henlæggelse og ansøgning om 5 % midler (289) - Hammelev Hammelev: Henlæggelse og ansøgning om 5 % midler 29 Vedr. mødeindkaldelse kons.runde - Højrup kirke Sag: Fældning af træer langs kirkedige (162) - Højrup Vedr. mødeindkaldelse kons.runde - Højrup kirke 30 Vedr. emner til UNESCOs liste over Verdensarv. Sag: Vedr. emner til UNESCOs liste over Verdensarv. (285) - Kirkeministeriet Vedr. emner til UNESCOs liste over Verdensarv. 31 Referat af byggemøde Sag: Varmeanlæg (9) - Maugstrup Referat af byggemøde Arbejdet med installering af varmeanlægget er færdigt. Nu mangler kun malerarbejde. Referat, Side: 7

8 32 Vedr. omklassificering af graver ved Maugstrup kirke Ole Toft Sørensen Sag: Vedr. omklassificering af graver ved Maugstrup kirke Ole Toft Sørensen (279) - Maugstrup Vedr. omklassificering af graver ved Maugstrup kirke Ole Toft Sørensen 33 Maugstrup kirkes omgivelser - opførsel af kornsilo Sag: Vedr. opførelse af ny kornsilo på Mellemhave 4, Maugstrup. (265) - Maugstrup Maugstrup kirkes omgivelser - opførsel af kornsilo Der forespørges om holdning til opførelse af endnu en kornsilo 34 Oksenvad - erstatning Sag: Oksenvad præsteembede - erstatningsopgørelse (282) - Oksenvad Oksenvad - erstatning Provstiudvalget fremsender aftale til stiftet som dokumentation for at det indbetalte erstatningsbeløb er det korrekte 35 Vedr. Oksenvad præsteembede - erstatningsopgørelse Sag: Oksenvad præsteembede - erstatningsopgørelse (282) - Oksenvad Vedr. Oksenvad præsteembede - erstatningsopgørelse 36 Nyt orgel i høring Sag: Nyt orgel (229) - Skrydstrup Nyt orgel i høring Projektet for nyt orgel i Skrydstrup kirke sendt til den kgl. bygningsinspektør. Sagen skal siden forelægges Nationalmusseet Referat, Side: 8

9 37 Skrydstrup orgel Sag: Nyt orgel (229) - Skrydstrup Skrydstrup orgel Provstiudvalget anbefaler projektet for nyt orgel til Skrydstrup kirke godkendt med lån på kr Sommersted - skøde for salg af forpagtergård Sag: Salg af forpagtergård (97) - Sommersted Sommersted - skøde for salg af forpagtergård Provstiudvalget modtager skøde til påtegning. Skødet er sendt til vurdering i stiftet inden påtegningen. 39 Bygningsundersøgelse Sag: Skimmel (209) - Skrydstrup Bygningsundersøgelse Bygningsundersøgelse vedr. svamp i præsteboligen. 40 Sommersted - deklaration om landbrugsejendom uden beboelsesbygning Sag: Salg af forpagtergård (97) - Sommersted Sommersted - deklaration om landbrugsejendom uden beboelsesbygning Deklaration til påtegning. Deklarationen sendt til stiftet til vurdering inden påtegningen. 41 Stiftet har ingen bemærkninger til skøde og deklaration Sag: Salg af forpagtergård (97) - Sommersted Stiftet har ingen bemærkninger til skøde og deklaration Stiftet har ingen bemærkninger til skøde og deklaration, som provstiudvalget anbefales at tiltræde. Dog gøres der opmærksom på at skødet for menighedsrådets vedkommende skal påtegnes af begge de tegningsberettigede. Måske har man kun valgt én tegningsberettiget - og i det tilfælde skal hele menighedsrådet underskrive. Referat, Side: 9

10 42 Sommersted - deklaration Sag: Salg af forpagtergård (97) - Sommersted Sommersted - deklaration Landinspektør fremsender deklaration til påtegning - påtegning sket. 43 Udskrift af beslutningsprotokol Sag: Udskrift af beslutningsprotokol (300) - Sønder Starup Udskrift af beslutningsprotokol 44 Vedr. Vedsted menighedsråd - opførelse af ny præstegård Sag: Ny præstegård. (57) - Vedsted Vedr. Vedsted menighedsråd - opførelse af ny præstegård Det reviderede projekt for ny præstegård i Vedsted sendt til høring hos konsulenterne 45 Brev til Vedsted Sag: Ny præstegård. (57) - Vedsted Brev til Vedsted Provstiudvalgets principgodkendelse af projektet for ny præstegård med en pris på kr , Vedsted præstegård. Sag: Ny præstegård. (57) - Vedsted Vedsted præstegård. Med skrivelsen afklares det, at konsulenterne endnu ikke har fået forelagt det reviderede projekt til udtalelse. Det vil siden skulle fremsendes. 47 Den godkendte kirkegårdsvedtægt Sag: Kirkegårdsvedtægt (274) - Vedsted Den godkendte kirkegårdsvedtægt Vedsted fremsender den godkendte kirkegårdsvedtægt. Denne skal nu sendes til stiftet i kopi. Referat, Side: 10

11 48 Godkendelse af ombygningen af Vojens præstegård til sognegård Sag: Ombygning af præstegård til sognegård (127) - Vojens Godkendelse af ombygningen af Vojens præstegård til sognegård Provstiudvalget godkender i denne skrivelse projektet for ombygning af Vojens præstegård til sognegård. 49 Øsby nedrivning af hus - referat Sag: Øsbygade 72 (208) - Øsby Øsby nedrivning af hus - referat Referat af byggemøde. Der er dukket en kælder op under huset. dette medfører merudgift Sag: Øsby menighedsråd - indberetning af valget (295) - Øsby Projekt i høring Sag: Indvendig kalkning (268) - Åstrup Projekt i høring Stiftet meddeler menighedsrådet at projektet for istandsættelse af Åstrup kirke er sendt til den kgl. bygningsinspektør og siden skal forelægges Nationalmuseet 52 Brev til Stiftet - Aastrup Sag: Indvendig kalkning (268) - Åstrup Brev til Stiftet - Aastrup Provstiudvalget fremsender menighedsrådets projekt for indvendig istandsættelse af Åstrup kirke med anbefaling af godkendelse. PU anmoder stiftet bevilge et 10 årigt lån på kr ,50. Referat, Side: 11

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere