Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet"

Transkript

1 September 2007 Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet Center for Rusmiddelforskning

2 1. Stofferne 1. Alkohol-forbrug Forbrug af alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Alkoholforbrug er indtagelse af 4 eller færre genstande om dagen eller flere end fire genstande i højst 2 dage om ugen i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Har klienten ikke brugt alkohol, skrives 0 dage. 1 genstand =5 cl spiritus, cl vin eller cl øl. 2. Alkohol-overforbrug Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har haft et overforbrug alkohol. Alkohol-overforbrug er indtagelse af 5 eller flere genstande dagligt i mindst 3 dage om ugen i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Har klienten ikke misbrugt alkohol skrives 0. 1 genstand =5 cl spiritus, cl vin eller cl øl. 3. Heroin Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt heroin. Spørgsmålet omfatter alle typer heroin og alle indtagelsesmåder. Har klienten ikke brugt heroin skrives Metadon Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt metadon. Spørgsmålet omfatter både illegal og ordineret metadon, uanset indtagelsesmåde. Har klienten ikke brugt metadon skrives Andre opiater Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt andre opiater, eksempelvis subutex/temgesic/buprenorphin, morfin, opium, Ketogan, pethidin, abalgin etc. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Har klienten ikke brugt andre opiater skrives 0.

3 6. Piller/medicin Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt piller/medicin, eksempelvis benzodiazepiner, barbiturater, sedativa, hypnotika. Brug noteres uanset indtagelsesmåde og uanset om der er tale om legal eller illegal brug. Har klienten ikke brugt piller/medicin skrives Kokain Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt kokain. Brug noteres for alle typer kokain og alle indtagelsesmåder. Hvis klienten ikke har brugt kokain skrives Amfetaminer/Ecstacy Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt amfetaminprodukter, inkl. Ritalin, speed, preludin, methamfetamin, Ice etc. og Ecstacy. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Hvis klienten ikke har anvendt amfetaminer/ecstacy skrives Cannabis Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt cannabisprodukter, eksempelvis hash, pot og skunk. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Hvis klienten ikke har brugt cannabis, skrives Hallucinogener Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt hallucinogener, eksempelvis LSD/syre/acid, svampe, mescalin, PCP/englestøv, Ketamin. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Hvis klienten ikke har brugt hallucinogener, skrives Inhalanter Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt inhalanter, f.eks. lim og lightergas. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Hvis klienten ikke har brugt inhalanter, skrives 0.

4 12. Andre Andre illegale og legale (f.eks. khat, dopingstoffer, anti-depressiv og anti-psykotisk medicin) som klienten har brugt de seneste 30 dage inden indskrivning på institution. Tobak skal ikke medregnes. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Hvis klienten ikke har brugt andre stoffer, skrives Mere end et stof om dagen Antal dage, i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution i behandling, hvor klienten har brugt mere end et af de i 1-12 angivne stoffer om dagen. Har klienten ikke brugt mere end et stof om dagen skrives Injektion Antal dage i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution i behandling, hvor klienten har indtaget stoffer ved injektion. Har klienten ikke injiceret skrives Hvor mange dage har du oplevet problemer med stoffer i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Antal dage i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har oplevet problemer med brug af stoffer. Problemer omfatter blandt andet stærk stoftrang, abstinenser, forstyrrelser som følge af forgiftninger, ønske om at stoppe, men uden evne/vilje til at gennemføre. Problemer med at skaffe stoffer regnes ikke med i dette spørgsmål. Hvis klienten ikke har haft dage med stofproblemer, skrives Hvor mange penge tror du, du har brugt på stoffer de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Spørgsmålet er en vurdering af stofbrugets økonomiske byrde for klienten. Derfor skal kun penge brugt på stoffer noteres, ikke stoffernes værdi. Er klienten kommet i besiddelse af stoffer uden at betale for dem, skal disse stoffers værdi ikke noteres. 17. Hvor bekymret eller besværet har du været de sidste 30 dage inden indskrivning på institution på grund problemer med stoffer? Spørgsmålet er en vurdering af klientens oplevede belastning som følge af stofbrug. Spørgsmålet vedrører kun problemer, som har en direkte forbindelse til stoffer, herunder forsømmelser på grund

5 af stofpåvirkning, abstinenser og stoftrang. Problemer med f.eks. omverdenens negative forventninger skal derimod ikke medregnes. 18. Hvor vigtigt er det for dig nu at blive behandlet for problemer med stoffer? Klientens vurdering af det aktuelle behov for behandling af stofproblemer. Vurderingen skal ikke tage i betragtning, om der findes relevante tilbud, kun hvor vigtigt det er for klienten at blive behandlet. Er klienten allerede i anden behandling, vurderes klientens behov for yderligere behandling. 19. Hvor bekymret eller besværet har du været de sidste 30 dage inden indskrivning på institution på grund problemer med alkohol? Spørgsmålet er en vurdering af klientens oplevede belastning som følge af alkoholbrug. Spørgsmålet vedrører kun problemer, som har en direkte forbindelse til alkohol, herunder forsømmelser på grund af alkoholpåvirkning, abstinenser og alkoholtrang. Problemer med f.eks. omverdenens negative forventninger skal derimod ikke medregnes. 20. Hvor vigtigt er det for dig nu at blive behandlet for problemer med alkohol? Klientens vurdering af det aktuelle behov for behandling af alkoholproblemer. Vurderingen skal ikke tage i betragtning, om der findes relevante tilbud, kun hvor vigtigt det er for klienten at blive behandlet. Er klienten allerede i anden behandling, vurderes klientens behov for yderligere behandling. 21. Hvor mange dage har du oplevet problemer med alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Antal dage i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har oplevet problemer med brug af alkohol. Problemer omfatter blandt andet stærk alkoholtrang, abstinenser, forstyrrelser som følge af forgiftninger, ønske om at stoppe, men uden evne/vilje til at gennemføre. Problemer med at skaffe alkohol regnes ikke med i dette spørgsmål. Hvis klienten ikke har haft dage med alkoholproblemer, skrives 0.

6 22. Hvor mange penge har du brugt på stoffer de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Spørgsmålet er en vurdering af alkoholbrugets økonomiske byrde for klienten. Derfor skal kun penge brugt på alkohol noteres, ikke alkoholens værdi. Er klienten kommet i besiddelse af alkohol uden at betale for dem, skal disse stoffers værdi ikke noteres.

7 2. Arbejde og økonomi 23. Hvor mange dage har du haft arbejde i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution? Arbejde inkluderer alle former for arbejde, uanset om det er betalt eller ikke-betalt (f.eks. frivilligt arbejde). Arbejde inkluderer også dage med sygedagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse og /eller ferie. Maksimalt kan en klient have haft 20 arbejdsdage. Har klienten arbejdet mere angives 20 dage. Følgende skal ikke medregnes som arbejde: Hjemmegående husmor/far, arbejde i fængsel, beskæftigelse på institution og illegale aktiviteter (f.eks. salg og køb af stoffer). 24.Haft lønindkomst de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Lønindkomst er alle former for indkomst, som er betalt af en arbejdsgiver, betalt ferie skal således regnes med som lønindkomst. Aktivering/løn med tilskud, lønnet arbejde i fængsel eller på en institution samt illegale aktiviteter skal derimod ikke medregnes som lønindkomst. 25a Indtægtskilder Bemærk, at dette spørgsmål kun skal besvares, hvis klienten ikke har haft lønindkomst i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Der sættes kryds, i de indtægtskilder, klienten har haft. 25b. Har du fået penge af nedenstående Har fået penge af familie og venner inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen? Der sættes kryds i ja, hvis klienten har modtaget penge fra familie eller venner Har fået penge ved prostitution de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Der sættes kryds i ja, hvis klienten har fået penge ved prostitution 26. Arbejdsmæssige problemer i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Registrerer det antal dage i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har oplevet problemer på sin arbejdsplads. Spørgsmålet skal ikke besvares, hvis klienten ikke har arbejde eller det ikke har været aktuelt for klienten at søge arbejde. I disse tilfælde skrives 0.

8 27. Hvor besværet eller bekymret har du været i forhold til arbejde i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution? Klientens vurdering af belastning i forhold til sin arbejdssituation. Spørgsmålet omfatter kun problemer med arbejde, og det skal ikke besvares, hvis klienten er uden arbejde eller jobsøgning ikke har været aktuel. 28. Hvor vigtigt er det for dig at blive hjulpet med disse arbejdsmæssige problemer Klientens vurdering af behov for hjælp til sin arbejdssituation. Spørgsmålet omfatter kun problemer med arbejde, og det skal ikke besvares, hvis klienten er uden arbejde eller jobsøgning ikke har været aktuel. Spørgsmålet søger at finde klientens behov for hjælp, uanset om et relevant tilbud eksisterer eller ej. Hvis klienten allerede modtager hjælp til arbejdsmæssige problemer, skal spørgsmålet vurdere behovet for yderligere hjælp.

9 3. Kriminalitet 29. Venter du i øjeblikket på at blive tiltalt, på en dom, eller på at afsone straf Hvis klienten afventer tiltale, dom eller afsoning sættes kryds i ja. 30. Hvor mange dage i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution har du været involveret i illegale aktiviteter for at skaffe penge? Denne kategori omfatter ikke stofbesiddelse alene, men omfatter bl.a. pusher-virksomhed, indbrud, salg af stjålne genstande, hæleri etc. Hvis klienten ikke har været involveret i kriminelle aktiviteter skrives Hvor alvorlige synes du dine aktuelle problemer med kriminalitet er? Klientens egen vurdering af sine problemer med kriminalitet. 32. Hvor vigtigt er det for dig at få hjælp til ovenstående problemer med kriminalitet? Besvarelsen er udtryk for klientens nuværende behov for hjælp, uanset tilgængeligheden af passende tilbud. Modtager klienten allerede hjælp er besvarelsen udtryk for dennes behov for yderligere hjælp 33. Spørgsmålet er udgået

10 4. Familiemæssige og sociale relationer 34. Hvor mange dage inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institution har du haft alvorlige konflikter med din familie? En konflikt kræver personlig kontakt til familien, mindst telefonisk. Hvis klienten ikke har kontakt til sin familie pga. konflikter regnes dette ikke som en konflikt inden for de seneste 30 dage. Almindelig uenighed med familien regnes heller ikke som en konflikt. Med til familie hører partner, børn, forældre, svigerforældre, onkler, tanter, fætre, kusiner etc. Spørgsmålet tager udgangspunkt i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution på institutionen. Hvis klienten ikke har haft alvorlige konflikter med sin familie skrives Hvor besværet eller bekymret har du været de sidste 30 dage inden indskrivning på institution pga. familiemæssige problemer Måler hvor belastet klienten føler sig af problemer med sin familie. 36. Hvor vigtigt er det for dig at modtage behandling eller vejledning for disse familiemæssige problemer Måler klientens vurdering af sit aktuelle behov for at modtage hjælp til sine familiemæssige problemer, uanset om der er passende tilbud. Modtager klienten allerede hjælp måles behovet for yderligere hjælp. 37. Hvor mange dage inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institution har du haft alvorlige konflikter med andre end din familie? En konflikt kræver personlig kontakt til familien, mindst telefonisk. Hvis klienten ikke har personlig kontakt med pågældende personer pga. konflikter, regnes dette ikke som en konflikt inden for de seneste 30 dage. Almindelig uenighed regnes heller ikke som en konflikt. Med til andre end familie hører venner, kolleger, naboer, behandlere og andre som klienten har en mere eller mindre tæt relation til. Spørgsmålet tager udgangspunkt i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution på institutionen. Hvis klienten ikke har haft alvorlige konflikter med andre end sin familie skrives 0.

11 38. Hvor besværet eller bekymret har du været de sidste 30 dage inden indskrivning på institution pga. sociale problemer generelt? Måler, hvor belastet klienten føler sig af sociale problemer. 39. Hvor vigtigt er det for dig at modtage behandling eller vejledning for disse sociale problemer? Måler klientens vurdering af sit aktuelle behov for at modtage hjælp til sine sociale problemer, uanset om der er passende tilbud. Modtager klienten allerede hjælp måles behovet for yderligere hjælp Har du haft tydelige perioder de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor du har oplevet alvorlige problemer med nogen af de nedenstående personer? I disse spørgsmål refereres til alvorlige problemer med familie og venner. Der kan være tale om dårlig kommunikation, fuldstændig mangel på tillid og forståelse, konstante skænderier etc. Hvis klienten ikke har pågældende i sin familie/sit netværk, afrkydses har ingen.

12 5. Helbred 49. Hvor mange dage har du oplevet fysiske problemer i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution? Fysiske problemer eksklusiv problemer, som alene skyldes stof og alkoholbrug, og som ikke forsvinder ved brugets ophør. Eksempler på disse er tømmermænd, opkastning og mangel på søvn. Hvis problemer med opkastning og søvnmangel skyldes andet end misbruget, regnes de også som fysiske problemer. Også mindre lidelser som influenza og halsbetændelse skal regnes med som fysiske problemer. 50. Hvor besværet eller bekymret har du været af disse fysiske problemer i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution? Klientens vurdering af egen fysiske belastning. 51. Hvor vigtigt er det for dig lige nu at blive behandlet for disse fysiske problemer? Klientens vurdering af vigtigheden af at modtage behandling for sine fysiske problemer, uanset om et passende behandlingstilbud er tilgængeligt. Modtager klienten allerede behandling for fysiske problemer er spørgsmålet en vurdering af behov for yderligere hjælp. 52. Depression Klienten har følt sig deprimeret (oplevet håbløshed, skyld, tungsindighed, apati, manglende evne til at få dagligdagen til at fungere, ukontrollabel gråd etc.) i en periode af mindst 14 dages varighed i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. 53. Angst Klienten har oplevet anpændthed, ikke at kunne slappe af, været opfarende og urimelig etc. i en periode af mindst 14 dages varighed i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. 54. Koncentrationsbesvær Klienten har oplevet store problemer med at koncentrere sig, huske og forstå informationer etc. i en periode af mindst 14 dages varighed i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution.

13 55. Hallucinationer Klienten har set ting, der ikke var der, hørt stemmer og lignende på et tidspunkt i de sidste 30 dage inden indskrrivning på institutionen. 56. Manglende kontrol af voldelig adfærd Klienten har oplevet at være voldelig og ikke kunne styre sine aggressioner på et tidspunkt i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. 57. Ordineret medicin Klienten har fået ordineret medicin mod psykiske problemer af praktiserende læge, psykiater, læge ved misbrugscenteret i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Sæt også kryds i ja, hvis klienten har fået ordineret medicin uden at tage den. 58. Selvmordstanker Klienten har haft tanker om at begå selvmord i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. 59. Selvmordsforsøg Klienten har forsøgt at begå selvmord i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Inkluderer både diskrete og måske ikke så alvorligt mente selvmordsforsøg, som alvorligt mente og meget tydelige selvmordsforsøg. 60. Hvor mange dage, inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institution har du oplevet de i spørgsmål nævnte problemer? Antal dage inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har oplevet de omtalte psykiske problemer. 61. Hvor bekymret eller besværet har du været af disse psykiske eller følelsesmæssig problemer de sidste 30 dage inden indskrivning på institution? Klientens vurdering af sine psykiske og følelsesmæssige problemer

14 62. Hvor vigtigt er det for dig lige nu at blive behandlet for disse psykiske/følelsesmæssige problemer? Klientens vurdering af, hvor vigtigt det er at få hjælp til sine psykiske eller følelsesmæssige problemer, uanset om et passende tilbud er tilgængeligt. Modtager klienten allerede hjælp til sine problemer, er spørgsmålet en vurdering af behovet for yderligere hjælp.

15 6. Afhængighed Har dit forbrug af alkohol eller andre stoffer indenfor den sidste måned eller gentagne gange haft følgende kendetegn? 63. Jeg har haft trang til at drikke alkohol/tage stoffer Trang kan defineres som oplevelsen af et stærkt ønske om, behov for, eller lyst til at indtage et bestemt stof. Kan for nogen opleves som kraftig irritation eller voldsom rastløshed ved ikke at kunne efterleve trangen. 64. Jeg har haft svækket evne til at styre indtagelsen af, standse eller nedsætte brugen af alkohol/stoffer Der afkrydses, hvis klienten har haft svækket evne til at styre indtagelsen eller standse/nedsætte brugen af alkohol/stoffer 65. Jeg har haft abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve/undgå disse Disse symptomer kan både være af både fysisk og psykisk karakter. 66. Jeg har haft toleransudvikling (behøvet at indtage mere og mere for at opnå virkning) Henviser til det fænomen, at der skal stadigt større doser af et bestemt stof til at fremkalde den samme virkning, respektivt at samme dosis vil give svagere virkning efterhånden. 67. Alkoholen/stofferne har haft en dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug Hermed menes, at klienten får en aftagende interesse for andre gøremål som fx arbejde, personlig hygiejne, familie, fritidsinteresser. 68. Jeg har haft et vedblivende brug trods erkendt skadevirkning Dvs. at man fortsætter forbruget trods bedre vidende om forbrugets negative konsekvenser i form af fysiske, sociale og psykiske konsekvenser.

16 Tillæg Tillæg 1a: Hvorfra kommer klienten i behandling I dette tillæg, kan der kun afkrydses i et felt, da klienten kun kan komme i behandling ét sted fra. Har klienten f.eks. været på et somatisk hospital i fængsel, afkrydses kun fængsel. Er klienten kommet i behandling fra et andet sted, end de angivne, kan det angives med tekst i rubrikken andet. Tillæg 1b: Særlige forhold for klienten: 1b.1. Er behandlingen alternativ til straf? Besvares positivt, hvis klienten er henvist efter 78. 1b.2 Er klienten gravid? (Ingen uddybning fundet nødvendig) 1b.3 Er klienten i par- eller familiebehandling? (Ingen uddybning fundet nødvendig)

17 Tillæg 2: Socialt m.m. 2. Seneste bolig ved indskrivning i behandling. Med seneste bolig menes der, hvor klienten har haft sit ophold ved indskrivning i behandling - der, hvor han/hun kan gå hjem til. Vær opmærksom på, at selvstændig bolig både omfatter lejebolig, ejerbolig, andelsbolig o.lign. Kun én svarmulighed. 3. Højest afsluttede grunduddannelse Her registreres den højest afsluttede og gennemførte grunduddannelse, som klienten opgiver. Dvs. den uddannelse, der er afsluttet planmæssigt med eksamen. Kun én svarmulighed. 4. Højest afsluttede efteruddannelse Her registreres den højest afsluttede og gennemførte efteruddannelse, som klienten opgiver. Dvs. den uddannelse, der er afsluttet planmæssigt med eksamen. Kun én svarmulighed. 5. Nogensinde tidligere behandlet for misbrug Med tidligere behandling menes, om klienten tidligere har været indskrevet i behandling for stofmisbrug. Tidligere behandling for stofmisbrug omfatter også praktiserende læge, fængsel, og lignende. Spørgsmålet skal besvares på basis af klientens oplysninger. 6. Misbrugets varighed Længden af klientens misbrug noteres Børn I hvert felt angives antallet af børn. 11. Samlivssituation Er den samlivssituation man aktuelt befinder sig i, dvs. bor man med sin partner sættes kryds ved samlevende. Bor man alene, men har man en kæreste, sættes kryds ved enlig. Der skal under specificer noteres, at man har en kæreste, men at man har seperat bopæl. 12. Nationalitet Den nationalitet klienten selv vurderer at have. 13. Statsborgerskab Angiv klientens statsborgerskab 14. Indvandrer/flygtning Hvis klienten har andet end dansk statsborgerskab svares ja. Hvis klienten altid har haft dansk statsborgerskab svares nej til spørgsmålet. Spørgsmål 15 skal derfor besvares, selvom der svares nej til dette spørgsmål.

18 eller 2.-generationsindvandrer Første generation: Personen skal være født i et andet land end Danmark af udenlandske forældre. Anden generation: Personen skal være født i Danmark af udenlandske forældre. 16. Henvist fra Der kan både være tale om en formel henvisning fra fx Kriminalforsorgen eller en klar opfordring fra fx klientens arbejdsgiver, familie el. andre instanser. Besvarelsen skal afspejle, hvad der har været den vigtigste årsag til, at klienten har søgt behandling. Der sættes derfor kun ét kryds. Det er her vigtigt at kunne afdække, om klienten selv har taget initiativ til behandlingen (er selvmøder), eller om den primære baggrund for henvendelsen er pres/tvang fra andre instanser. De klienter, der er henvist fra psykiatrisk skadestue, skal afkrydses under Andet, og på linjen noteres psykiatrisk skadestue. Alkohol 17. Drikkemønster Ved kontinuert drikkemønster forstås et jævnt fortløbende drikkemønster uden markante pauser i alkoholforbruget. Ved periodisk drikkemønster forstås et drikkemønster med veldefinerede pauser, hvor der ikke forekommer alkoholmisbrug. Klienter, der drikker få afgrænsede dage i ugen fx hver weekend har et periodisk drikkemønster. 18. og 19. Gennemsnitligt antal genstande pr. dag i det sidste halve år i intensive og moderate drikkeperioder Hvis klienten har været promillefri i hele perioden skrives 0. Hvis klienten har et konstant forbrug målt i antal genstande, skrives det samme antal genstande i spørgsmål 18 og 19. Som tommelfingerregel gælder at: 1 pilsner (33 cl) = 1 genstand 1 glas vin (12 cl)= 1 genstand 8 cl hedvin = 1 genstand 4 cl spiritus = 1 genstand (Kilde: Sundhedsstyrelsen(2000): Fakta om alkohol ) 1 guldøl =1,25 genstand 1 stærkere øl = 1,75 genstande 1 flaske vin (75 cl) = 6 genstande 1 flaske spiritus (70 cl) = 19 genstande

19 Tillæg 3: Udskrivning 1. Kontakt med AA/NA/andre selvhjælpsgrupper efter udskrivning? Besvares positivt, hvis klienten har kontakt med AA/NA eller andre selvhjælpsgrupper efter udskrivning fra institutionen. 2. Flytter sammen med stoffri/ikke-misbrugende partner efter udskrivningen? Besvares positivt, hvis klienten flytter sammen med en stoffri/ikke-misbrugende partner efter udskrivningen.

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg August 2003 CRF EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg 2 Kommer fra JA NEJ 1. Fængsel 2. Somatisk hospital 3. Psykiatrisk hospital 4. Ambulant

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson.

Bilag 1. Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. Bilag 1 Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet

Læs mere

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning...

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Baggrundsoplysninger

Baggrundsoplysninger Instruktion. Udfyld alle felter - om nødvendigt brug følgende koder: X = spørgsmålet ikke besvaret N = spørgsmålet irrelevant Brug kun ét tegn pr. spørgsmål. Efter nogle af hovedområderne er der afsat

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsstatistik Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Belønningscenteret % of Basal DA

Læs mere

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-3 SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 3... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer... 4

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug æ æ å Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug å æ 50 40 Underordnet Dominant 30 20 * * 10 0 S.003.01.03.1 Cocaine (mg/kg/) Morgan, D. et al., Nature Neuroscience, 2002. Posttraumatisk

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen Almen medicin 2010 Misbrug og behandling dagsorden De forskellige stoffer/symptomer Brug misbrug afhængighed Psykiatri/Misbrug Hvem er det der søger behandling Cases Lidt paragraffer Organisation/Struktureret

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Det skal sidde i tapetet!

Det skal sidde i tapetet! Det skal sidde i tapetet! Kompetenceudvikling af medarbejdere på Børne- og ungeinstitutioner ift. rusmiddelhåndtering. Netværkskonference for cannabisbehandlere: Lund d. 12-13. oktober 2006 Unge-teamet

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-4 SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 4... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet?

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Neuroleptica bloker afgiften af DOPAMIN 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Psykiatrisk center Hvidovre Stofrådgivningen rindom@dadlnet.dk Sociale stressfaktorer ændre hjernens dopamin funktion

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Heroin-afhængige i metadonbehandling

Heroin-afhængige i metadonbehandling Heroin-afhængige i metadonbehandling Heroin-afhængige i metadonbehandling Den medicinske og psykosociale indsats Mads Uffe Pedersen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 forfatteren og

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Belønnings centeret Tilbagefaldshyppighed ved alkoholafhængighed og andre kroniske sygdomme 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50 til 70 % Alkohol Sukkersyge Hjerte

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? 1 Alkohols betydning for dit helbred 2 Find dine alkoholgrænser 4 Alkohol og medicin

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Katrine Schepelern Johansen Post.doc Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Hvad er heroinbehandling?

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Rusmidlerne og konsekvenserne

Rusmidlerne og konsekvenserne Rusmidlerne og konsekvenserne Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen rindom@dadlnet.dk Afhængighed Aktiv dosis / dødelig dosis Hvor skadelige er stofferne 40 L

Læs mere

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Ungmap erfaringer og muligheder Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Registrering i DK Registrering anvendes af embedsværket til at skabe overblik, i EU sammenhæng (EMCDDA) og

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri

Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen sprut og stoffer - HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Belønningscenteret

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER

LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er godt 30% af unge mellem 16-20 år, der

Læs mere

LAMINAT på 2 A4 sider

LAMINAT på 2 A4 sider Den sundhedsprofessionelle taler med patienten om livsstil og helbred Ingen helbredsmæssig risiko Helbredsmæssig risiko, som ikke påvirker behandlingsforløbet Helbredsmæssig risiko, som kan påvirke behandlingsforløbet

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Stof-fakta. I THINK you should put me in your pocket when you ve finished reading. I prefer darkness

Stof-fakta. I THINK you should put me in your pocket when you ve finished reading. I prefer darkness Stof-fakta I THINK you should put me in your pocket when you ve finished reading. I prefer darkness STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er 40% af unge mellem 16-24 år, der har prøvet

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt per e-mail Redegørelse vedrørende fordele og ulemper

Læs mere

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Datamodel...4 InjicerbarHeroin XML Schema...4 InjicerbarHeroin Beskrivelse...9 InjicerbarHeroin_Grundoplysninger...9

Læs mere

Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling

Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling Sårbare team og familieambulatoriet, Skejby Sygehus 3. december 2012 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt

Læs mere

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol F God Alkoholkultur Kanonbådsvej 8 1437 København K Fakta om alkohol Emne: Unge og alkohol Sådan påvirker alkoholen din krop Sådan påvirker alkoholen dig psykisk Hvad tror du om unges alkoholforbrug? Og

Læs mere

Danske unges drikkekultur

Danske unges drikkekultur UNGES FORBRUG Danske unges drikkekultur Danske unges drikkekultur er præget af, at man drikker for at blive beruset. Når man drikker på denne måde, vil en del også opleve skader som følge af en høj promille.

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Hvorfor tager teenagere stoffer

Hvorfor tager teenagere stoffer Hvorfor tager teenagere stoffer - Forskning i fokus - 14/11 2007 Mads Uffe Pedersen Centerleder Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet Indhold 1. Hvilke typer stoffer (navne og slang) 2. Hvor

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere