Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet"

Transkript

1 September 2007 Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet Center for Rusmiddelforskning

2 1. Stofferne 1. Alkohol-forbrug Forbrug af alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Alkoholforbrug er indtagelse af 4 eller færre genstande om dagen eller flere end fire genstande i højst 2 dage om ugen i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Har klienten ikke brugt alkohol, skrives 0 dage. 1 genstand =5 cl spiritus, cl vin eller cl øl. 2. Alkohol-overforbrug Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har haft et overforbrug alkohol. Alkohol-overforbrug er indtagelse af 5 eller flere genstande dagligt i mindst 3 dage om ugen i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Har klienten ikke misbrugt alkohol skrives 0. 1 genstand =5 cl spiritus, cl vin eller cl øl. 3. Heroin Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt heroin. Spørgsmålet omfatter alle typer heroin og alle indtagelsesmåder. Har klienten ikke brugt heroin skrives Metadon Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt metadon. Spørgsmålet omfatter både illegal og ordineret metadon, uanset indtagelsesmåde. Har klienten ikke brugt metadon skrives Andre opiater Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt andre opiater, eksempelvis subutex/temgesic/buprenorphin, morfin, opium, Ketogan, pethidin, abalgin etc. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Har klienten ikke brugt andre opiater skrives 0.

3 6. Piller/medicin Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt piller/medicin, eksempelvis benzodiazepiner, barbiturater, sedativa, hypnotika. Brug noteres uanset indtagelsesmåde og uanset om der er tale om legal eller illegal brug. Har klienten ikke brugt piller/medicin skrives Kokain Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt kokain. Brug noteres for alle typer kokain og alle indtagelsesmåder. Hvis klienten ikke har brugt kokain skrives Amfetaminer/Ecstacy Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt amfetaminprodukter, inkl. Ritalin, speed, preludin, methamfetamin, Ice etc. og Ecstacy. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Hvis klienten ikke har anvendt amfetaminer/ecstacy skrives Cannabis Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt cannabisprodukter, eksempelvis hash, pot og skunk. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Hvis klienten ikke har brugt cannabis, skrives Hallucinogener Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt hallucinogener, eksempelvis LSD/syre/acid, svampe, mescalin, PCP/englestøv, Ketamin. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Hvis klienten ikke har brugt hallucinogener, skrives Inhalanter Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt inhalanter, f.eks. lim og lightergas. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Hvis klienten ikke har brugt inhalanter, skrives 0.

4 12. Andre Andre illegale og legale (f.eks. khat, dopingstoffer, anti-depressiv og anti-psykotisk medicin) som klienten har brugt de seneste 30 dage inden indskrivning på institution. Tobak skal ikke medregnes. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Hvis klienten ikke har brugt andre stoffer, skrives Mere end et stof om dagen Antal dage, i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution i behandling, hvor klienten har brugt mere end et af de i 1-12 angivne stoffer om dagen. Har klienten ikke brugt mere end et stof om dagen skrives Injektion Antal dage i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution i behandling, hvor klienten har indtaget stoffer ved injektion. Har klienten ikke injiceret skrives Hvor mange dage har du oplevet problemer med stoffer i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Antal dage i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har oplevet problemer med brug af stoffer. Problemer omfatter blandt andet stærk stoftrang, abstinenser, forstyrrelser som følge af forgiftninger, ønske om at stoppe, men uden evne/vilje til at gennemføre. Problemer med at skaffe stoffer regnes ikke med i dette spørgsmål. Hvis klienten ikke har haft dage med stofproblemer, skrives Hvor mange penge tror du, du har brugt på stoffer de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Spørgsmålet er en vurdering af stofbrugets økonomiske byrde for klienten. Derfor skal kun penge brugt på stoffer noteres, ikke stoffernes værdi. Er klienten kommet i besiddelse af stoffer uden at betale for dem, skal disse stoffers værdi ikke noteres. 17. Hvor bekymret eller besværet har du været de sidste 30 dage inden indskrivning på institution på grund problemer med stoffer? Spørgsmålet er en vurdering af klientens oplevede belastning som følge af stofbrug. Spørgsmålet vedrører kun problemer, som har en direkte forbindelse til stoffer, herunder forsømmelser på grund

5 af stofpåvirkning, abstinenser og stoftrang. Problemer med f.eks. omverdenens negative forventninger skal derimod ikke medregnes. 18. Hvor vigtigt er det for dig nu at blive behandlet for problemer med stoffer? Klientens vurdering af det aktuelle behov for behandling af stofproblemer. Vurderingen skal ikke tage i betragtning, om der findes relevante tilbud, kun hvor vigtigt det er for klienten at blive behandlet. Er klienten allerede i anden behandling, vurderes klientens behov for yderligere behandling. 19. Hvor bekymret eller besværet har du været de sidste 30 dage inden indskrivning på institution på grund problemer med alkohol? Spørgsmålet er en vurdering af klientens oplevede belastning som følge af alkoholbrug. Spørgsmålet vedrører kun problemer, som har en direkte forbindelse til alkohol, herunder forsømmelser på grund af alkoholpåvirkning, abstinenser og alkoholtrang. Problemer med f.eks. omverdenens negative forventninger skal derimod ikke medregnes. 20. Hvor vigtigt er det for dig nu at blive behandlet for problemer med alkohol? Klientens vurdering af det aktuelle behov for behandling af alkoholproblemer. Vurderingen skal ikke tage i betragtning, om der findes relevante tilbud, kun hvor vigtigt det er for klienten at blive behandlet. Er klienten allerede i anden behandling, vurderes klientens behov for yderligere behandling. 21. Hvor mange dage har du oplevet problemer med alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Antal dage i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har oplevet problemer med brug af alkohol. Problemer omfatter blandt andet stærk alkoholtrang, abstinenser, forstyrrelser som følge af forgiftninger, ønske om at stoppe, men uden evne/vilje til at gennemføre. Problemer med at skaffe alkohol regnes ikke med i dette spørgsmål. Hvis klienten ikke har haft dage med alkoholproblemer, skrives 0.

6 22. Hvor mange penge har du brugt på stoffer de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Spørgsmålet er en vurdering af alkoholbrugets økonomiske byrde for klienten. Derfor skal kun penge brugt på alkohol noteres, ikke alkoholens værdi. Er klienten kommet i besiddelse af alkohol uden at betale for dem, skal disse stoffers værdi ikke noteres.

7 2. Arbejde og økonomi 23. Hvor mange dage har du haft arbejde i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution? Arbejde inkluderer alle former for arbejde, uanset om det er betalt eller ikke-betalt (f.eks. frivilligt arbejde). Arbejde inkluderer også dage med sygedagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse og /eller ferie. Maksimalt kan en klient have haft 20 arbejdsdage. Har klienten arbejdet mere angives 20 dage. Følgende skal ikke medregnes som arbejde: Hjemmegående husmor/far, arbejde i fængsel, beskæftigelse på institution og illegale aktiviteter (f.eks. salg og køb af stoffer). 24.Haft lønindkomst de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Lønindkomst er alle former for indkomst, som er betalt af en arbejdsgiver, betalt ferie skal således regnes med som lønindkomst. Aktivering/løn med tilskud, lønnet arbejde i fængsel eller på en institution samt illegale aktiviteter skal derimod ikke medregnes som lønindkomst. 25a Indtægtskilder Bemærk, at dette spørgsmål kun skal besvares, hvis klienten ikke har haft lønindkomst i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Der sættes kryds, i de indtægtskilder, klienten har haft. 25b. Har du fået penge af nedenstående Har fået penge af familie og venner inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen? Der sættes kryds i ja, hvis klienten har modtaget penge fra familie eller venner Har fået penge ved prostitution de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Der sættes kryds i ja, hvis klienten har fået penge ved prostitution 26. Arbejdsmæssige problemer i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Registrerer det antal dage i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har oplevet problemer på sin arbejdsplads. Spørgsmålet skal ikke besvares, hvis klienten ikke har arbejde eller det ikke har været aktuelt for klienten at søge arbejde. I disse tilfælde skrives 0.

8 27. Hvor besværet eller bekymret har du været i forhold til arbejde i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution? Klientens vurdering af belastning i forhold til sin arbejdssituation. Spørgsmålet omfatter kun problemer med arbejde, og det skal ikke besvares, hvis klienten er uden arbejde eller jobsøgning ikke har været aktuel. 28. Hvor vigtigt er det for dig at blive hjulpet med disse arbejdsmæssige problemer Klientens vurdering af behov for hjælp til sin arbejdssituation. Spørgsmålet omfatter kun problemer med arbejde, og det skal ikke besvares, hvis klienten er uden arbejde eller jobsøgning ikke har været aktuel. Spørgsmålet søger at finde klientens behov for hjælp, uanset om et relevant tilbud eksisterer eller ej. Hvis klienten allerede modtager hjælp til arbejdsmæssige problemer, skal spørgsmålet vurdere behovet for yderligere hjælp.

9 3. Kriminalitet 29. Venter du i øjeblikket på at blive tiltalt, på en dom, eller på at afsone straf Hvis klienten afventer tiltale, dom eller afsoning sættes kryds i ja. 30. Hvor mange dage i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution har du været involveret i illegale aktiviteter for at skaffe penge? Denne kategori omfatter ikke stofbesiddelse alene, men omfatter bl.a. pusher-virksomhed, indbrud, salg af stjålne genstande, hæleri etc. Hvis klienten ikke har været involveret i kriminelle aktiviteter skrives Hvor alvorlige synes du dine aktuelle problemer med kriminalitet er? Klientens egen vurdering af sine problemer med kriminalitet. 32. Hvor vigtigt er det for dig at få hjælp til ovenstående problemer med kriminalitet? Besvarelsen er udtryk for klientens nuværende behov for hjælp, uanset tilgængeligheden af passende tilbud. Modtager klienten allerede hjælp er besvarelsen udtryk for dennes behov for yderligere hjælp 33. Spørgsmålet er udgået

10 4. Familiemæssige og sociale relationer 34. Hvor mange dage inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institution har du haft alvorlige konflikter med din familie? En konflikt kræver personlig kontakt til familien, mindst telefonisk. Hvis klienten ikke har kontakt til sin familie pga. konflikter regnes dette ikke som en konflikt inden for de seneste 30 dage. Almindelig uenighed med familien regnes heller ikke som en konflikt. Med til familie hører partner, børn, forældre, svigerforældre, onkler, tanter, fætre, kusiner etc. Spørgsmålet tager udgangspunkt i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution på institutionen. Hvis klienten ikke har haft alvorlige konflikter med sin familie skrives Hvor besværet eller bekymret har du været de sidste 30 dage inden indskrivning på institution pga. familiemæssige problemer Måler hvor belastet klienten føler sig af problemer med sin familie. 36. Hvor vigtigt er det for dig at modtage behandling eller vejledning for disse familiemæssige problemer Måler klientens vurdering af sit aktuelle behov for at modtage hjælp til sine familiemæssige problemer, uanset om der er passende tilbud. Modtager klienten allerede hjælp måles behovet for yderligere hjælp. 37. Hvor mange dage inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institution har du haft alvorlige konflikter med andre end din familie? En konflikt kræver personlig kontakt til familien, mindst telefonisk. Hvis klienten ikke har personlig kontakt med pågældende personer pga. konflikter, regnes dette ikke som en konflikt inden for de seneste 30 dage. Almindelig uenighed regnes heller ikke som en konflikt. Med til andre end familie hører venner, kolleger, naboer, behandlere og andre som klienten har en mere eller mindre tæt relation til. Spørgsmålet tager udgangspunkt i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution på institutionen. Hvis klienten ikke har haft alvorlige konflikter med andre end sin familie skrives 0.

11 38. Hvor besværet eller bekymret har du været de sidste 30 dage inden indskrivning på institution pga. sociale problemer generelt? Måler, hvor belastet klienten føler sig af sociale problemer. 39. Hvor vigtigt er det for dig at modtage behandling eller vejledning for disse sociale problemer? Måler klientens vurdering af sit aktuelle behov for at modtage hjælp til sine sociale problemer, uanset om der er passende tilbud. Modtager klienten allerede hjælp måles behovet for yderligere hjælp Har du haft tydelige perioder de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor du har oplevet alvorlige problemer med nogen af de nedenstående personer? I disse spørgsmål refereres til alvorlige problemer med familie og venner. Der kan være tale om dårlig kommunikation, fuldstændig mangel på tillid og forståelse, konstante skænderier etc. Hvis klienten ikke har pågældende i sin familie/sit netværk, afrkydses har ingen.

12 5. Helbred 49. Hvor mange dage har du oplevet fysiske problemer i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution? Fysiske problemer eksklusiv problemer, som alene skyldes stof og alkoholbrug, og som ikke forsvinder ved brugets ophør. Eksempler på disse er tømmermænd, opkastning og mangel på søvn. Hvis problemer med opkastning og søvnmangel skyldes andet end misbruget, regnes de også som fysiske problemer. Også mindre lidelser som influenza og halsbetændelse skal regnes med som fysiske problemer. 50. Hvor besværet eller bekymret har du været af disse fysiske problemer i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution? Klientens vurdering af egen fysiske belastning. 51. Hvor vigtigt er det for dig lige nu at blive behandlet for disse fysiske problemer? Klientens vurdering af vigtigheden af at modtage behandling for sine fysiske problemer, uanset om et passende behandlingstilbud er tilgængeligt. Modtager klienten allerede behandling for fysiske problemer er spørgsmålet en vurdering af behov for yderligere hjælp. 52. Depression Klienten har følt sig deprimeret (oplevet håbløshed, skyld, tungsindighed, apati, manglende evne til at få dagligdagen til at fungere, ukontrollabel gråd etc.) i en periode af mindst 14 dages varighed i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. 53. Angst Klienten har oplevet anpændthed, ikke at kunne slappe af, været opfarende og urimelig etc. i en periode af mindst 14 dages varighed i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. 54. Koncentrationsbesvær Klienten har oplevet store problemer med at koncentrere sig, huske og forstå informationer etc. i en periode af mindst 14 dages varighed i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution.

13 55. Hallucinationer Klienten har set ting, der ikke var der, hørt stemmer og lignende på et tidspunkt i de sidste 30 dage inden indskrrivning på institutionen. 56. Manglende kontrol af voldelig adfærd Klienten har oplevet at være voldelig og ikke kunne styre sine aggressioner på et tidspunkt i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. 57. Ordineret medicin Klienten har fået ordineret medicin mod psykiske problemer af praktiserende læge, psykiater, læge ved misbrugscenteret i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Sæt også kryds i ja, hvis klienten har fået ordineret medicin uden at tage den. 58. Selvmordstanker Klienten har haft tanker om at begå selvmord i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. 59. Selvmordsforsøg Klienten har forsøgt at begå selvmord i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Inkluderer både diskrete og måske ikke så alvorligt mente selvmordsforsøg, som alvorligt mente og meget tydelige selvmordsforsøg. 60. Hvor mange dage, inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institution har du oplevet de i spørgsmål nævnte problemer? Antal dage inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har oplevet de omtalte psykiske problemer. 61. Hvor bekymret eller besværet har du været af disse psykiske eller følelsesmæssig problemer de sidste 30 dage inden indskrivning på institution? Klientens vurdering af sine psykiske og følelsesmæssige problemer

14 62. Hvor vigtigt er det for dig lige nu at blive behandlet for disse psykiske/følelsesmæssige problemer? Klientens vurdering af, hvor vigtigt det er at få hjælp til sine psykiske eller følelsesmæssige problemer, uanset om et passende tilbud er tilgængeligt. Modtager klienten allerede hjælp til sine problemer, er spørgsmålet en vurdering af behovet for yderligere hjælp.

15 6. Afhængighed Har dit forbrug af alkohol eller andre stoffer indenfor den sidste måned eller gentagne gange haft følgende kendetegn? 63. Jeg har haft trang til at drikke alkohol/tage stoffer Trang kan defineres som oplevelsen af et stærkt ønske om, behov for, eller lyst til at indtage et bestemt stof. Kan for nogen opleves som kraftig irritation eller voldsom rastløshed ved ikke at kunne efterleve trangen. 64. Jeg har haft svækket evne til at styre indtagelsen af, standse eller nedsætte brugen af alkohol/stoffer Der afkrydses, hvis klienten har haft svækket evne til at styre indtagelsen eller standse/nedsætte brugen af alkohol/stoffer 65. Jeg har haft abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve/undgå disse Disse symptomer kan både være af både fysisk og psykisk karakter. 66. Jeg har haft toleransudvikling (behøvet at indtage mere og mere for at opnå virkning) Henviser til det fænomen, at der skal stadigt større doser af et bestemt stof til at fremkalde den samme virkning, respektivt at samme dosis vil give svagere virkning efterhånden. 67. Alkoholen/stofferne har haft en dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug Hermed menes, at klienten får en aftagende interesse for andre gøremål som fx arbejde, personlig hygiejne, familie, fritidsinteresser. 68. Jeg har haft et vedblivende brug trods erkendt skadevirkning Dvs. at man fortsætter forbruget trods bedre vidende om forbrugets negative konsekvenser i form af fysiske, sociale og psykiske konsekvenser.

16 Tillæg Tillæg 1a: Hvorfra kommer klienten i behandling I dette tillæg, kan der kun afkrydses i et felt, da klienten kun kan komme i behandling ét sted fra. Har klienten f.eks. været på et somatisk hospital i fængsel, afkrydses kun fængsel. Er klienten kommet i behandling fra et andet sted, end de angivne, kan det angives med tekst i rubrikken andet. Tillæg 1b: Særlige forhold for klienten: 1b.1. Er behandlingen alternativ til straf? Besvares positivt, hvis klienten er henvist efter 78. 1b.2 Er klienten gravid? (Ingen uddybning fundet nødvendig) 1b.3 Er klienten i par- eller familiebehandling? (Ingen uddybning fundet nødvendig)

17 Tillæg 2: Socialt m.m. 2. Seneste bolig ved indskrivning i behandling. Med seneste bolig menes der, hvor klienten har haft sit ophold ved indskrivning i behandling - der, hvor han/hun kan gå hjem til. Vær opmærksom på, at selvstændig bolig både omfatter lejebolig, ejerbolig, andelsbolig o.lign. Kun én svarmulighed. 3. Højest afsluttede grunduddannelse Her registreres den højest afsluttede og gennemførte grunduddannelse, som klienten opgiver. Dvs. den uddannelse, der er afsluttet planmæssigt med eksamen. Kun én svarmulighed. 4. Højest afsluttede efteruddannelse Her registreres den højest afsluttede og gennemførte efteruddannelse, som klienten opgiver. Dvs. den uddannelse, der er afsluttet planmæssigt med eksamen. Kun én svarmulighed. 5. Nogensinde tidligere behandlet for misbrug Med tidligere behandling menes, om klienten tidligere har været indskrevet i behandling for stofmisbrug. Tidligere behandling for stofmisbrug omfatter også praktiserende læge, fængsel, og lignende. Spørgsmålet skal besvares på basis af klientens oplysninger. 6. Misbrugets varighed Længden af klientens misbrug noteres Børn I hvert felt angives antallet af børn. 11. Samlivssituation Er den samlivssituation man aktuelt befinder sig i, dvs. bor man med sin partner sættes kryds ved samlevende. Bor man alene, men har man en kæreste, sættes kryds ved enlig. Der skal under specificer noteres, at man har en kæreste, men at man har seperat bopæl. 12. Nationalitet Den nationalitet klienten selv vurderer at have. 13. Statsborgerskab Angiv klientens statsborgerskab 14. Indvandrer/flygtning Hvis klienten har andet end dansk statsborgerskab svares ja. Hvis klienten altid har haft dansk statsborgerskab svares nej til spørgsmålet. Spørgsmål 15 skal derfor besvares, selvom der svares nej til dette spørgsmål.

18 eller 2.-generationsindvandrer Første generation: Personen skal være født i et andet land end Danmark af udenlandske forældre. Anden generation: Personen skal være født i Danmark af udenlandske forældre. 16. Henvist fra Der kan både være tale om en formel henvisning fra fx Kriminalforsorgen eller en klar opfordring fra fx klientens arbejdsgiver, familie el. andre instanser. Besvarelsen skal afspejle, hvad der har været den vigtigste årsag til, at klienten har søgt behandling. Der sættes derfor kun ét kryds. Det er her vigtigt at kunne afdække, om klienten selv har taget initiativ til behandlingen (er selvmøder), eller om den primære baggrund for henvendelsen er pres/tvang fra andre instanser. De klienter, der er henvist fra psykiatrisk skadestue, skal afkrydses under Andet, og på linjen noteres psykiatrisk skadestue. Alkohol 17. Drikkemønster Ved kontinuert drikkemønster forstås et jævnt fortløbende drikkemønster uden markante pauser i alkoholforbruget. Ved periodisk drikkemønster forstås et drikkemønster med veldefinerede pauser, hvor der ikke forekommer alkoholmisbrug. Klienter, der drikker få afgrænsede dage i ugen fx hver weekend har et periodisk drikkemønster. 18. og 19. Gennemsnitligt antal genstande pr. dag i det sidste halve år i intensive og moderate drikkeperioder Hvis klienten har været promillefri i hele perioden skrives 0. Hvis klienten har et konstant forbrug målt i antal genstande, skrives det samme antal genstande i spørgsmål 18 og 19. Som tommelfingerregel gælder at: 1 pilsner (33 cl) = 1 genstand 1 glas vin (12 cl)= 1 genstand 8 cl hedvin = 1 genstand 4 cl spiritus = 1 genstand (Kilde: Sundhedsstyrelsen(2000): Fakta om alkohol ) 1 guldøl =1,25 genstand 1 stærkere øl = 1,75 genstande 1 flaske vin (75 cl) = 6 genstande 1 flaske spiritus (70 cl) = 19 genstande

19 Tillæg 3: Udskrivning 1. Kontakt med AA/NA/andre selvhjælpsgrupper efter udskrivning? Besvares positivt, hvis klienten har kontakt med AA/NA eller andre selvhjælpsgrupper efter udskrivning fra institutionen. 2. Flytter sammen med stoffri/ikke-misbrugende partner efter udskrivningen? Besvares positivt, hvis klienten flytter sammen med en stoffri/ikke-misbrugende partner efter udskrivningen.

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling -

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen Kirsten Frederiksen

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred.

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred. Dette er en udskrift af hjemmesiden http://www.soberspace.dk/ Denne udskrift er klippe-klistret fra hjemmesiden og bearbejdet i Word. Hjemmesiden er dynamisk - bemærk venligst udskriftdato nederst på siden.

Læs mere

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE 1 INDHOLD Hvorfor denne håndbog? 3 Kort om stofbrugsbehandlingen i Danmark 4 Typiske pårørende temaer 6 Skyld og skam 6 Adskillels e a f stof og menneske 9 Hvordan

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. F o r u n g e Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig

Læs mere

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer?

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Karin Helweg-Larsen Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet 2010 Unges sociale problemer, i samspil eller

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. For forældre til teenagere Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. Forord Denne rusmiddelguide er skrevet til forældre. Mange forældre har en indre angst for, at deres

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er 40% af unge mellem 16-24 år, der har prøvet

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? STOF nr. 23, 2014 Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere