Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet"

Transkript

1 September 2007 Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet Center for Rusmiddelforskning

2 1. Stofferne 1. Alkohol-forbrug Forbrug af alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Alkoholforbrug er indtagelse af 4 eller færre genstande om dagen eller flere end fire genstande i højst 2 dage om ugen i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Har klienten ikke brugt alkohol, skrives 0 dage. 1 genstand =5 cl spiritus, cl vin eller cl øl. 2. Alkohol-overforbrug Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har haft et overforbrug alkohol. Alkohol-overforbrug er indtagelse af 5 eller flere genstande dagligt i mindst 3 dage om ugen i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Har klienten ikke misbrugt alkohol skrives 0. 1 genstand =5 cl spiritus, cl vin eller cl øl. 3. Heroin Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt heroin. Spørgsmålet omfatter alle typer heroin og alle indtagelsesmåder. Har klienten ikke brugt heroin skrives Metadon Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt metadon. Spørgsmålet omfatter både illegal og ordineret metadon, uanset indtagelsesmåde. Har klienten ikke brugt metadon skrives Andre opiater Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt andre opiater, eksempelvis subutex/temgesic/buprenorphin, morfin, opium, Ketogan, pethidin, abalgin etc. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Har klienten ikke brugt andre opiater skrives 0.

3 6. Piller/medicin Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt piller/medicin, eksempelvis benzodiazepiner, barbiturater, sedativa, hypnotika. Brug noteres uanset indtagelsesmåde og uanset om der er tale om legal eller illegal brug. Har klienten ikke brugt piller/medicin skrives Kokain Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt kokain. Brug noteres for alle typer kokain og alle indtagelsesmåder. Hvis klienten ikke har brugt kokain skrives Amfetaminer/Ecstacy Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt amfetaminprodukter, inkl. Ritalin, speed, preludin, methamfetamin, Ice etc. og Ecstacy. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Hvis klienten ikke har anvendt amfetaminer/ecstacy skrives Cannabis Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt cannabisprodukter, eksempelvis hash, pot og skunk. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Hvis klienten ikke har brugt cannabis, skrives Hallucinogener Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt hallucinogener, eksempelvis LSD/syre/acid, svampe, mescalin, PCP/englestøv, Ketamin. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Hvis klienten ikke har brugt hallucinogener, skrives Inhalanter Antal dage de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har brugt inhalanter, f.eks. lim og lightergas. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Hvis klienten ikke har brugt inhalanter, skrives 0.

4 12. Andre Andre illegale og legale (f.eks. khat, dopingstoffer, anti-depressiv og anti-psykotisk medicin) som klienten har brugt de seneste 30 dage inden indskrivning på institution. Tobak skal ikke medregnes. Brug noteres uanset indtagelsesmåde. Hvis klienten ikke har brugt andre stoffer, skrives Mere end et stof om dagen Antal dage, i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution i behandling, hvor klienten har brugt mere end et af de i 1-12 angivne stoffer om dagen. Har klienten ikke brugt mere end et stof om dagen skrives Injektion Antal dage i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution i behandling, hvor klienten har indtaget stoffer ved injektion. Har klienten ikke injiceret skrives Hvor mange dage har du oplevet problemer med stoffer i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Antal dage i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har oplevet problemer med brug af stoffer. Problemer omfatter blandt andet stærk stoftrang, abstinenser, forstyrrelser som følge af forgiftninger, ønske om at stoppe, men uden evne/vilje til at gennemføre. Problemer med at skaffe stoffer regnes ikke med i dette spørgsmål. Hvis klienten ikke har haft dage med stofproblemer, skrives Hvor mange penge tror du, du har brugt på stoffer de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Spørgsmålet er en vurdering af stofbrugets økonomiske byrde for klienten. Derfor skal kun penge brugt på stoffer noteres, ikke stoffernes værdi. Er klienten kommet i besiddelse af stoffer uden at betale for dem, skal disse stoffers værdi ikke noteres. 17. Hvor bekymret eller besværet har du været de sidste 30 dage inden indskrivning på institution på grund problemer med stoffer? Spørgsmålet er en vurdering af klientens oplevede belastning som følge af stofbrug. Spørgsmålet vedrører kun problemer, som har en direkte forbindelse til stoffer, herunder forsømmelser på grund

5 af stofpåvirkning, abstinenser og stoftrang. Problemer med f.eks. omverdenens negative forventninger skal derimod ikke medregnes. 18. Hvor vigtigt er det for dig nu at blive behandlet for problemer med stoffer? Klientens vurdering af det aktuelle behov for behandling af stofproblemer. Vurderingen skal ikke tage i betragtning, om der findes relevante tilbud, kun hvor vigtigt det er for klienten at blive behandlet. Er klienten allerede i anden behandling, vurderes klientens behov for yderligere behandling. 19. Hvor bekymret eller besværet har du været de sidste 30 dage inden indskrivning på institution på grund problemer med alkohol? Spørgsmålet er en vurdering af klientens oplevede belastning som følge af alkoholbrug. Spørgsmålet vedrører kun problemer, som har en direkte forbindelse til alkohol, herunder forsømmelser på grund af alkoholpåvirkning, abstinenser og alkoholtrang. Problemer med f.eks. omverdenens negative forventninger skal derimod ikke medregnes. 20. Hvor vigtigt er det for dig nu at blive behandlet for problemer med alkohol? Klientens vurdering af det aktuelle behov for behandling af alkoholproblemer. Vurderingen skal ikke tage i betragtning, om der findes relevante tilbud, kun hvor vigtigt det er for klienten at blive behandlet. Er klienten allerede i anden behandling, vurderes klientens behov for yderligere behandling. 21. Hvor mange dage har du oplevet problemer med alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Antal dage i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har oplevet problemer med brug af alkohol. Problemer omfatter blandt andet stærk alkoholtrang, abstinenser, forstyrrelser som følge af forgiftninger, ønske om at stoppe, men uden evne/vilje til at gennemføre. Problemer med at skaffe alkohol regnes ikke med i dette spørgsmål. Hvis klienten ikke har haft dage med alkoholproblemer, skrives 0.

6 22. Hvor mange penge har du brugt på stoffer de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Spørgsmålet er en vurdering af alkoholbrugets økonomiske byrde for klienten. Derfor skal kun penge brugt på alkohol noteres, ikke alkoholens værdi. Er klienten kommet i besiddelse af alkohol uden at betale for dem, skal disse stoffers værdi ikke noteres.

7 2. Arbejde og økonomi 23. Hvor mange dage har du haft arbejde i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution? Arbejde inkluderer alle former for arbejde, uanset om det er betalt eller ikke-betalt (f.eks. frivilligt arbejde). Arbejde inkluderer også dage med sygedagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse og /eller ferie. Maksimalt kan en klient have haft 20 arbejdsdage. Har klienten arbejdet mere angives 20 dage. Følgende skal ikke medregnes som arbejde: Hjemmegående husmor/far, arbejde i fængsel, beskæftigelse på institution og illegale aktiviteter (f.eks. salg og køb af stoffer). 24.Haft lønindkomst de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Lønindkomst er alle former for indkomst, som er betalt af en arbejdsgiver, betalt ferie skal således regnes med som lønindkomst. Aktivering/løn med tilskud, lønnet arbejde i fængsel eller på en institution samt illegale aktiviteter skal derimod ikke medregnes som lønindkomst. 25a Indtægtskilder Bemærk, at dette spørgsmål kun skal besvares, hvis klienten ikke har haft lønindkomst i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Der sættes kryds, i de indtægtskilder, klienten har haft. 25b. Har du fået penge af nedenstående Har fået penge af familie og venner inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen? Der sættes kryds i ja, hvis klienten har modtaget penge fra familie eller venner Har fået penge ved prostitution de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Der sættes kryds i ja, hvis klienten har fået penge ved prostitution 26. Arbejdsmæssige problemer i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution Registrerer det antal dage i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har oplevet problemer på sin arbejdsplads. Spørgsmålet skal ikke besvares, hvis klienten ikke har arbejde eller det ikke har været aktuelt for klienten at søge arbejde. I disse tilfælde skrives 0.

8 27. Hvor besværet eller bekymret har du været i forhold til arbejde i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution? Klientens vurdering af belastning i forhold til sin arbejdssituation. Spørgsmålet omfatter kun problemer med arbejde, og det skal ikke besvares, hvis klienten er uden arbejde eller jobsøgning ikke har været aktuel. 28. Hvor vigtigt er det for dig at blive hjulpet med disse arbejdsmæssige problemer Klientens vurdering af behov for hjælp til sin arbejdssituation. Spørgsmålet omfatter kun problemer med arbejde, og det skal ikke besvares, hvis klienten er uden arbejde eller jobsøgning ikke har været aktuel. Spørgsmålet søger at finde klientens behov for hjælp, uanset om et relevant tilbud eksisterer eller ej. Hvis klienten allerede modtager hjælp til arbejdsmæssige problemer, skal spørgsmålet vurdere behovet for yderligere hjælp.

9 3. Kriminalitet 29. Venter du i øjeblikket på at blive tiltalt, på en dom, eller på at afsone straf Hvis klienten afventer tiltale, dom eller afsoning sættes kryds i ja. 30. Hvor mange dage i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution har du været involveret i illegale aktiviteter for at skaffe penge? Denne kategori omfatter ikke stofbesiddelse alene, men omfatter bl.a. pusher-virksomhed, indbrud, salg af stjålne genstande, hæleri etc. Hvis klienten ikke har været involveret i kriminelle aktiviteter skrives Hvor alvorlige synes du dine aktuelle problemer med kriminalitet er? Klientens egen vurdering af sine problemer med kriminalitet. 32. Hvor vigtigt er det for dig at få hjælp til ovenstående problemer med kriminalitet? Besvarelsen er udtryk for klientens nuværende behov for hjælp, uanset tilgængeligheden af passende tilbud. Modtager klienten allerede hjælp er besvarelsen udtryk for dennes behov for yderligere hjælp 33. Spørgsmålet er udgået

10 4. Familiemæssige og sociale relationer 34. Hvor mange dage inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institution har du haft alvorlige konflikter med din familie? En konflikt kræver personlig kontakt til familien, mindst telefonisk. Hvis klienten ikke har kontakt til sin familie pga. konflikter regnes dette ikke som en konflikt inden for de seneste 30 dage. Almindelig uenighed med familien regnes heller ikke som en konflikt. Med til familie hører partner, børn, forældre, svigerforældre, onkler, tanter, fætre, kusiner etc. Spørgsmålet tager udgangspunkt i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution på institutionen. Hvis klienten ikke har haft alvorlige konflikter med sin familie skrives Hvor besværet eller bekymret har du været de sidste 30 dage inden indskrivning på institution pga. familiemæssige problemer Måler hvor belastet klienten føler sig af problemer med sin familie. 36. Hvor vigtigt er det for dig at modtage behandling eller vejledning for disse familiemæssige problemer Måler klientens vurdering af sit aktuelle behov for at modtage hjælp til sine familiemæssige problemer, uanset om der er passende tilbud. Modtager klienten allerede hjælp måles behovet for yderligere hjælp. 37. Hvor mange dage inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institution har du haft alvorlige konflikter med andre end din familie? En konflikt kræver personlig kontakt til familien, mindst telefonisk. Hvis klienten ikke har personlig kontakt med pågældende personer pga. konflikter, regnes dette ikke som en konflikt inden for de seneste 30 dage. Almindelig uenighed regnes heller ikke som en konflikt. Med til andre end familie hører venner, kolleger, naboer, behandlere og andre som klienten har en mere eller mindre tæt relation til. Spørgsmålet tager udgangspunkt i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution på institutionen. Hvis klienten ikke har haft alvorlige konflikter med andre end sin familie skrives 0.

11 38. Hvor besværet eller bekymret har du været de sidste 30 dage inden indskrivning på institution pga. sociale problemer generelt? Måler, hvor belastet klienten føler sig af sociale problemer. 39. Hvor vigtigt er det for dig at modtage behandling eller vejledning for disse sociale problemer? Måler klientens vurdering af sit aktuelle behov for at modtage hjælp til sine sociale problemer, uanset om der er passende tilbud. Modtager klienten allerede hjælp måles behovet for yderligere hjælp Har du haft tydelige perioder de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor du har oplevet alvorlige problemer med nogen af de nedenstående personer? I disse spørgsmål refereres til alvorlige problemer med familie og venner. Der kan være tale om dårlig kommunikation, fuldstændig mangel på tillid og forståelse, konstante skænderier etc. Hvis klienten ikke har pågældende i sin familie/sit netværk, afrkydses har ingen.

12 5. Helbred 49. Hvor mange dage har du oplevet fysiske problemer i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution? Fysiske problemer eksklusiv problemer, som alene skyldes stof og alkoholbrug, og som ikke forsvinder ved brugets ophør. Eksempler på disse er tømmermænd, opkastning og mangel på søvn. Hvis problemer med opkastning og søvnmangel skyldes andet end misbruget, regnes de også som fysiske problemer. Også mindre lidelser som influenza og halsbetændelse skal regnes med som fysiske problemer. 50. Hvor besværet eller bekymret har du været af disse fysiske problemer i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution? Klientens vurdering af egen fysiske belastning. 51. Hvor vigtigt er det for dig lige nu at blive behandlet for disse fysiske problemer? Klientens vurdering af vigtigheden af at modtage behandling for sine fysiske problemer, uanset om et passende behandlingstilbud er tilgængeligt. Modtager klienten allerede behandling for fysiske problemer er spørgsmålet en vurdering af behov for yderligere hjælp. 52. Depression Klienten har følt sig deprimeret (oplevet håbløshed, skyld, tungsindighed, apati, manglende evne til at få dagligdagen til at fungere, ukontrollabel gråd etc.) i en periode af mindst 14 dages varighed i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. 53. Angst Klienten har oplevet anpændthed, ikke at kunne slappe af, været opfarende og urimelig etc. i en periode af mindst 14 dages varighed i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. 54. Koncentrationsbesvær Klienten har oplevet store problemer med at koncentrere sig, huske og forstå informationer etc. i en periode af mindst 14 dages varighed i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution.

13 55. Hallucinationer Klienten har set ting, der ikke var der, hørt stemmer og lignende på et tidspunkt i de sidste 30 dage inden indskrrivning på institutionen. 56. Manglende kontrol af voldelig adfærd Klienten har oplevet at være voldelig og ikke kunne styre sine aggressioner på et tidspunkt i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. 57. Ordineret medicin Klienten har fået ordineret medicin mod psykiske problemer af praktiserende læge, psykiater, læge ved misbrugscenteret i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Sæt også kryds i ja, hvis klienten har fået ordineret medicin uden at tage den. 58. Selvmordstanker Klienten har haft tanker om at begå selvmord i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. 59. Selvmordsforsøg Klienten har forsøgt at begå selvmord i de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Inkluderer både diskrete og måske ikke så alvorligt mente selvmordsforsøg, som alvorligt mente og meget tydelige selvmordsforsøg. 60. Hvor mange dage, inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institution har du oplevet de i spørgsmål nævnte problemer? Antal dage inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institution, hvor klienten har oplevet de omtalte psykiske problemer. 61. Hvor bekymret eller besværet har du været af disse psykiske eller følelsesmæssig problemer de sidste 30 dage inden indskrivning på institution? Klientens vurdering af sine psykiske og følelsesmæssige problemer

14 62. Hvor vigtigt er det for dig lige nu at blive behandlet for disse psykiske/følelsesmæssige problemer? Klientens vurdering af, hvor vigtigt det er at få hjælp til sine psykiske eller følelsesmæssige problemer, uanset om et passende tilbud er tilgængeligt. Modtager klienten allerede hjælp til sine problemer, er spørgsmålet en vurdering af behovet for yderligere hjælp.

15 6. Afhængighed Har dit forbrug af alkohol eller andre stoffer indenfor den sidste måned eller gentagne gange haft følgende kendetegn? 63. Jeg har haft trang til at drikke alkohol/tage stoffer Trang kan defineres som oplevelsen af et stærkt ønske om, behov for, eller lyst til at indtage et bestemt stof. Kan for nogen opleves som kraftig irritation eller voldsom rastløshed ved ikke at kunne efterleve trangen. 64. Jeg har haft svækket evne til at styre indtagelsen af, standse eller nedsætte brugen af alkohol/stoffer Der afkrydses, hvis klienten har haft svækket evne til at styre indtagelsen eller standse/nedsætte brugen af alkohol/stoffer 65. Jeg har haft abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve/undgå disse Disse symptomer kan både være af både fysisk og psykisk karakter. 66. Jeg har haft toleransudvikling (behøvet at indtage mere og mere for at opnå virkning) Henviser til det fænomen, at der skal stadigt større doser af et bestemt stof til at fremkalde den samme virkning, respektivt at samme dosis vil give svagere virkning efterhånden. 67. Alkoholen/stofferne har haft en dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug Hermed menes, at klienten får en aftagende interesse for andre gøremål som fx arbejde, personlig hygiejne, familie, fritidsinteresser. 68. Jeg har haft et vedblivende brug trods erkendt skadevirkning Dvs. at man fortsætter forbruget trods bedre vidende om forbrugets negative konsekvenser i form af fysiske, sociale og psykiske konsekvenser.

16 Tillæg Tillæg 1a: Hvorfra kommer klienten i behandling I dette tillæg, kan der kun afkrydses i et felt, da klienten kun kan komme i behandling ét sted fra. Har klienten f.eks. været på et somatisk hospital i fængsel, afkrydses kun fængsel. Er klienten kommet i behandling fra et andet sted, end de angivne, kan det angives med tekst i rubrikken andet. Tillæg 1b: Særlige forhold for klienten: 1b.1. Er behandlingen alternativ til straf? Besvares positivt, hvis klienten er henvist efter 78. 1b.2 Er klienten gravid? (Ingen uddybning fundet nødvendig) 1b.3 Er klienten i par- eller familiebehandling? (Ingen uddybning fundet nødvendig)

17 Tillæg 2: Socialt m.m. 2. Seneste bolig ved indskrivning i behandling. Med seneste bolig menes der, hvor klienten har haft sit ophold ved indskrivning i behandling - der, hvor han/hun kan gå hjem til. Vær opmærksom på, at selvstændig bolig både omfatter lejebolig, ejerbolig, andelsbolig o.lign. Kun én svarmulighed. 3. Højest afsluttede grunduddannelse Her registreres den højest afsluttede og gennemførte grunduddannelse, som klienten opgiver. Dvs. den uddannelse, der er afsluttet planmæssigt med eksamen. Kun én svarmulighed. 4. Højest afsluttede efteruddannelse Her registreres den højest afsluttede og gennemførte efteruddannelse, som klienten opgiver. Dvs. den uddannelse, der er afsluttet planmæssigt med eksamen. Kun én svarmulighed. 5. Nogensinde tidligere behandlet for misbrug Med tidligere behandling menes, om klienten tidligere har været indskrevet i behandling for stofmisbrug. Tidligere behandling for stofmisbrug omfatter også praktiserende læge, fængsel, og lignende. Spørgsmålet skal besvares på basis af klientens oplysninger. 6. Misbrugets varighed Længden af klientens misbrug noteres Børn I hvert felt angives antallet af børn. 11. Samlivssituation Er den samlivssituation man aktuelt befinder sig i, dvs. bor man med sin partner sættes kryds ved samlevende. Bor man alene, men har man en kæreste, sættes kryds ved enlig. Der skal under specificer noteres, at man har en kæreste, men at man har seperat bopæl. 12. Nationalitet Den nationalitet klienten selv vurderer at have. 13. Statsborgerskab Angiv klientens statsborgerskab 14. Indvandrer/flygtning Hvis klienten har andet end dansk statsborgerskab svares ja. Hvis klienten altid har haft dansk statsborgerskab svares nej til spørgsmålet. Spørgsmål 15 skal derfor besvares, selvom der svares nej til dette spørgsmål.

18 eller 2.-generationsindvandrer Første generation: Personen skal være født i et andet land end Danmark af udenlandske forældre. Anden generation: Personen skal være født i Danmark af udenlandske forældre. 16. Henvist fra Der kan både være tale om en formel henvisning fra fx Kriminalforsorgen eller en klar opfordring fra fx klientens arbejdsgiver, familie el. andre instanser. Besvarelsen skal afspejle, hvad der har været den vigtigste årsag til, at klienten har søgt behandling. Der sættes derfor kun ét kryds. Det er her vigtigt at kunne afdække, om klienten selv har taget initiativ til behandlingen (er selvmøder), eller om den primære baggrund for henvendelsen er pres/tvang fra andre instanser. De klienter, der er henvist fra psykiatrisk skadestue, skal afkrydses under Andet, og på linjen noteres psykiatrisk skadestue. Alkohol 17. Drikkemønster Ved kontinuert drikkemønster forstås et jævnt fortløbende drikkemønster uden markante pauser i alkoholforbruget. Ved periodisk drikkemønster forstås et drikkemønster med veldefinerede pauser, hvor der ikke forekommer alkoholmisbrug. Klienter, der drikker få afgrænsede dage i ugen fx hver weekend har et periodisk drikkemønster. 18. og 19. Gennemsnitligt antal genstande pr. dag i det sidste halve år i intensive og moderate drikkeperioder Hvis klienten har været promillefri i hele perioden skrives 0. Hvis klienten har et konstant forbrug målt i antal genstande, skrives det samme antal genstande i spørgsmål 18 og 19. Som tommelfingerregel gælder at: 1 pilsner (33 cl) = 1 genstand 1 glas vin (12 cl)= 1 genstand 8 cl hedvin = 1 genstand 4 cl spiritus = 1 genstand (Kilde: Sundhedsstyrelsen(2000): Fakta om alkohol ) 1 guldøl =1,25 genstand 1 stærkere øl = 1,75 genstande 1 flaske vin (75 cl) = 6 genstande 1 flaske spiritus (70 cl) = 19 genstande

19 Tillæg 3: Udskrivning 1. Kontakt med AA/NA/andre selvhjælpsgrupper efter udskrivning? Besvares positivt, hvis klienten har kontakt med AA/NA eller andre selvhjælpsgrupper efter udskrivning fra institutionen. 2. Flytter sammen med stoffri/ikke-misbrugende partner efter udskrivningen? Besvares positivt, hvis klienten flytter sammen med en stoffri/ikke-misbrugende partner efter udskrivningen.

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg August 2003 CRF EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg 2 Kommer fra JA NEJ 1. Fængsel 2. Somatisk hospital 3. Psykiatrisk hospital 4. Ambulant

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten

Ansøgningsskema Mælkebøtten Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab Etnisk oprindelse: Dansk: Andet Sprog 3. Alder. 18-24 25-29 30-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul 2 NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner

NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul 2 NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med. januar 006 skal indberettes elektronisk til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Mål- og Strategiproces

Mål- og Strategiproces Misbrugets udvikling Mål- og Strategiproces Storforbrug Kvinder over 14 genstande Mænd over 21 genstande Misbrug/skadeligt brug (jf. ICD-10) Fysisk og psykisk skade (herunder skadet dømmekraft og adfærd)

Læs mere

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB)

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med 1. januar 2006 skal indberettes elektronisk til det Nationale Alkoholbehandlingsregister vha. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA Borgerens navn: Borgerens CPR-nr.: Borgerens alder: Knirke - Dato for indskrivning (dd.mm.år): Dato for opfølgning (dd.mm.år):.... Generel information Hvis skemaet

Læs mere

Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE

Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED MISBRUGSTEAMET: DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF BEHANDLING: DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE RUSMIDLER: 1 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 1. Den

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson.

Bilag 1. Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. Bilag 1 Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet

Læs mere

Kortlægningsskema. 14-17 år

Kortlægningsskema. 14-17 år Kortlægningsskema 14-17 år Navn: Personnummer: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Dato: Visitator: Handlekommune: Sagsbehandler: Mor: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Far: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer:

Læs mere

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning...

Læs mere

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN Kursus for ledere i offentlig ambulant alkoholbehandling 24-27 april 2012 Helene Bygholm Risager Lidt tal

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter og Sundhedsfaglig i Myndighed SIB VBGS Anmodning Afslut (Sundhedsstyrelsens & Statens Serum Institut)

Læs mere

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning...

Læs mere

Bilagsmappe til akkrediteringsansøgning. Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Bilagsmappe til akkrediteringsansøgning. Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Bilagsmappe til akkrediteringsansøgning Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Indholdsfortegnelse: Bilag 1: Økonomiske nøgletal omkring behandlingen...2 Bilag 2:

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.26 Artikler 19 artikler. adfærd måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv

Læs mere

IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI)

IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Fællesindhold for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon 2010 IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Fællesindhold for indberetning

Læs mere

Baggrundsoplysninger

Baggrundsoplysninger Instruktion. Udfyld alle felter - om nødvendigt brug følgende koder: X = spørgsmålet ikke besvaret N = spørgsmålet irrelevant Brug kun ét tegn pr. spørgsmål. Efter nogle af hovedområderne er der afsat

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsstatistik Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2015 2015 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation Statens Serum

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

Personlig stof- og alkoholpolitik

Personlig stof- og alkoholpolitik Recke & Hesse 2003 c Kapitel 2 Personlig stof- og alkoholpolitik Tvivl, muligheder og ambivalens Et menneske som anvender rusmidler, og som oplever at der er problemer forbundet hermed, kan sagtens være

Læs mere

Dobbeltdiagnoser. Henrik Rindom Overlæge i Stofrådgivningen. Transport og Byggestyrelsen Afrusning af smertepatienter

Dobbeltdiagnoser. Henrik Rindom Overlæge i Stofrådgivningen. Transport og Byggestyrelsen Afrusning af smertepatienter Dobbeltdiagnoser Henrik Rindom Overlæge i Stofrådgivningen Transport og Byggestyrelsen Afrusning af smertepatienter Rekreativt forbrug kontra afhængighed Rekreativt forbrug af illegale og legale rusmidler

Læs mere

Fællesindhold - Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold - Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold - Stofmisbrugsdatabasen Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat... 5 Tilbudstilknytning... 13 Afslut... 15 Hepatitis C og Kvalitet i den lægefaglige... 16 Indskrivning... 19 Tilknyt

Læs mere

Målgrupperapport 2009 for Skanderborg Rusmiddelcenter. Sammenligning på tværs af hovedmisbrugsgrupper

Målgrupperapport 2009 for Skanderborg Rusmiddelcenter. Sammenligning på tværs af hovedmisbrugsgrupper Målgrupperapport 29 for Skanderborg Rusmiddelcenter Sammenligning på tværs af hovedmisbrugsgrupper Marts 211 Udgivet af: Center for Socialfaglig udvikling Socialforvaltningen Aarhus Kommune Udarbejdet

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

ASI-Forsorg RAPPORT FOR INDSKRIVNINGSSKEMA

ASI-Forsorg RAPPORT FOR INDSKRIVNINGSSKEMA ASI-Forsorg RAPPORT FOR INDSKRIVNINGSSKEMA Borgerens navn: Borgerens CPR-nr.: Borgerens alder: Knirke - Dato for indskrivning (dd.mm.): Dato for udfyldelse af skema (dd.mm.):.. 6.. Generel information

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 19 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv adfærd Generel definition: måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra Bogruppen

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra Bogruppen Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra Bogruppen Kategorier: På indskrivningstidspunktet beskrives de unges funktionsniveauer indenfor 11 kategorier. I skemaet sættes mål

Læs mere

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2 ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

Baggrundsspørgsmål. Felter udfyldt i forbindelse med ny person på forsiden.

Baggrundsspørgsmål. Felter udfyldt i forbindelse med ny person på forsiden. Baggrundsspørgsmål Felter udfyldt i forbindelse med ny person på forsiden. Mulighed for at angive behandler, visitator og kvalitative betragtninger nederst på siden. Den unges CPR : Den unges navn: Dreng:

Læs mere

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-3 SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 3... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer... 4

Læs mere

Samtykke til databehandling? Ja Nej. Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By. adresse. Telefonnummer

Samtykke til databehandling? Ja Nej. Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By.  adresse. Telefonnummer Samtykke til databehandling? Ja Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By E-mailadresse Telefonnummer Hvor har du hørt om os? Fra egen læge Fra jobcenteret Fra medier Fra en pårørende

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL?

HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL? HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL? BAGGRUND What I call an evidence-based assessment tool, addiction counsellors call paperwork A. Thomas McLellan, citeret efter hukommelsen FORMÅL MED DATAINDSAMLING

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Belønningscenteret % of Basal DA

Læs mere

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-4 SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 4... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer...

Læs mere

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen

Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen Almen medicin 2010 Misbrug og behandling dagsorden De forskellige stoffer/symptomer Brug misbrug afhængighed Psykiatri/Misbrug Hvem er det der søger behandling Cases Lidt paragraffer Organisation/Struktureret

Læs mere

Målgrupperapport, 2009

Målgrupperapport, 2009 Målgrupperapport, 2009 Center for Misbrugsbehandling Søjlen for Socialpsykiatri og Særligt Udsatte Socialforvaltningen, Århus Kommune April 2010 Målgrupperapport 2009, Århus Kommune Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Skærmbillede Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse Registrer anmodning. Cpr. Nr. (hentes fra cpr/ fremsøg person)

Skærmbillede Feltnavn Valgmuligheder Beskrivelse Registrer anmodning. Cpr. Nr. (hentes fra cpr/ fremsøg person) Cpr. Nr. (hentes fra cpr/ fremsøg person) Borgerens CPR-nummer benyttes som et identifikationsnummer til brug for statistisk analyse af udviklingen i stofmisbruget og giver desuden oplysning om alder og

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug

Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug æ æ å Det gælder også for unge med eksperimenterende rusmiddelforbrug å æ 50 40 Underordnet Dominant 30 20 * * 10 0 S.003.01.03.1 Cocaine (mg/kg/) Morgan, D. et al., Nature Neuroscience, 2002. Posttraumatisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger Kategorier: På indskrivningstidspunktet beskrives de unges funktionsniveauer indenfor 11 kategorier. I skemaet

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Det skal sidde i tapetet!

Det skal sidde i tapetet! Det skal sidde i tapetet! Kompetenceudvikling af medarbejdere på Børne- og ungeinstitutioner ift. rusmiddelhåndtering. Netværkskonference for cannabisbehandlere: Lund d. 12-13. oktober 2006 Unge-teamet

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE Aarhus Universitetshospital, Risskov HVAD ER EN DOBBELTDIAGNOSE? Dobbeltdiagnose er betegnelsen for kombinationen af en afhængighedslidelse

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Dobbeltdiagnoser. Henrik Rindom Overlæge i Stofrådgivningen. Transport og Byggestyrelsen Afrusning af smertepatienter

Dobbeltdiagnoser. Henrik Rindom Overlæge i Stofrådgivningen. Transport og Byggestyrelsen Afrusning af smertepatienter Dobbeltdiagnoser Henrik Rindom Overlæge i Stofrådgivningen Transport og Byggestyrelsen Afrusning af smertepatienter Rekreativt forbrug kontra afhængighed Rekreativt forbrug af illegale og legale rusmidler

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet?

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Neuroleptica bloker afgiften af DOPAMIN 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Målgrupper og effekter i perioden 2009-2014

Målgrupper og effekter i perioden 2009-2014 Bilagsrapport Målgrupper og effekter i perioden 2009-2014 Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune Bilagsrapport 1 Målgrupper og effekter på forsorgshjemmene Udgivet af: Center for Socialfaglig udvikling Socialforvaltningen

Læs mere

A4.1. (hvis ja A4.2) I hvilket land er din mor født: A4.2. (hvis ja A4.3) I hvilket land er din far født:

A4.1. (hvis ja A4.2) I hvilket land er din mor født: A4.2. (hvis ja A4.3) I hvilket land er din far født: Baggrund CPR:_ Navn:_ A3. Hvor er du født? (1) Jeg er født i Danmark (2) Jeg blev født i et andet land A3.1. (hvis ja A3) I hvilket land er du født? A4. Hvor kommer dine forældre fra? (1) De er begge født

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk

Læs mere

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

1. Dokumentation af brugerforløb

1. Dokumentation af brugerforløb 1. Dokumentation af brugerforløb Der udfyldes et skema for hver bruger i Forandringsgruppen. Der foretages registrering i skemaet i forbindelse med forsamtalen samt ved hver statussamtale (ca. hver 3.

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang Kirstinebjergskolen Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Hvor populær synes du selv, du er i din klasse? - sæt ét kryds

Læs mere

Målgrupperapport Alkoholrådgivningen i Silkeborg

Målgrupperapport Alkoholrådgivningen i Silkeborg Målgrupperapport Alkoholrådgivningen i Silkeborg Februar 211 Udgivet af: Center for Socialfaglig udvikling Socialforvaltningen Aarhus Kommune Udarbejdet af: Malte Pihl, udviklingskonsulent Center for

Læs mere

Visitationsskema til misbrugsbehandling

Visitationsskema til misbrugsbehandling Visitationsskema til misbrugsbehandling Navn Fødselsdato Adresse /Box By/bygd Mobiltelefon Du har taget en beslutning om at komme i misbrugsbehandling. Det vil gerne støtte dig i, men for at kunne give

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for indberetter i Tilbud DanRIS Indskrivning Ydelser Udskrivning 2017 1 Indledning Dette dokument indeholder en oversigt

Læs mere

Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS. Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print

Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS. Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print 20. marts 2012 1 Indledning Dette dokument indeholder en oversigt over de spørgsmål, der skal besvares af den kommunale

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for indberetter i Tilbud DanRIS Indskrivning Ydelser Udskrivning (for EuropASI henvises til det printvenlige skema

Læs mere

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Ungmap erfaringer og muligheder Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Registrering i DK Registrering anvendes af embedsværket til at skabe overblik, i EU sammenhæng (EMCDDA) og

Læs mere

Alkoholforbrug og -misbrug

Alkoholforbrug og -misbrug Alkoholforbrug og -misbrug Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk Lederkursus,

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

Familiær baggrund. Skolegang

Familiær baggrund. Skolegang Statistik på CFLs klienter 2012 Familiær baggrund Lever alene Lever alene, men har en fast kæreste Gift/fast partner Forhold under afvikling Familiær Baggrund Lever alene 34,0 Lever alene, men har en fast

Læs mere

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Psykiatrisk center Hvidovre Stofrådgivningen rindom@dadlnet.dk Sociale stressfaktorer ændre hjernens dopamin funktion

Læs mere

UNGE MED ALKOHOLMISBRUG, HVAD SKAL MAN SÆRLIGT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I TILRETTELÆGGELSEN AF BEHANDLINGEN

UNGE MED ALKOHOLMISBRUG, HVAD SKAL MAN SÆRLIGT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I TILRETTELÆGGELSEN AF BEHANDLINGEN UNGE MED ALKOHOLMISBRUG, HVAD SKAL MAN SÆRLIGT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I TILRETTELÆGGELSEN AF BEHANDLINGEN PERSPEKTIVET Nationalt Indkredsning af målgruppe Trivsel Cases Behandling 3 mulige behandlingsstrategier

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Heroin-afhængige i metadonbehandling

Heroin-afhængige i metadonbehandling Heroin-afhængige i metadonbehandling Heroin-afhængige i metadonbehandling Den medicinske og psykosociale indsats Mads Uffe Pedersen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 forfatteren og

Læs mere