FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION"

Transkript

1 KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

2

3 Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

4 - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra Udsat Til Ansat, april 2008 ISBN: Anden udgave, november 2009 Andet oplag: stk. Tekst og redaktion: CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, Århus C Telefon Hjemmeside Layout: Cameleon Reklamebureau Tryk: Chronografisk Foto: CABI, Polfoto, Lene Esthave, Ole Bo Jensen, Jens Hasse/Chili, Chresten Bergh, Morten Marboe Kopiering er tilladt med kildeangivelse Kursushæftet kan downloades fra hjemmesiden Fra hjemmesiden kan der også downloades redskaber til rekruttering og integration af socialt udsatte ledige, og der kan ses og bestilles videoklip. Fra Udsat Til Ansat er en del af regeringens handlingsplan for socialt udsatte grupper, Det Fælles ansvar II. Projektet er finansieret af Servicestyrelsen under Indenrigs- og Socialministeriet. Forside foto: Nikki Andersen, som blev slagteriarbejder på Danish Crown efter flere års misbrug. el 2 lt udsatte ge Kapitel 1 Rekruttering af socialt udsatte trin Kapitel 3 Rollerne i virksomheden

5 Forord Vi har en ung mand ansat her hos os, der hele livet har fået at vide, at han ikke dur til noget. Han har en sindslidelse, og han har kæmpet med en svær depression. Men hos os har han fået tryghed og opgaver, der passer ham, så han er blevet en halv meter højere. Sådan besvarede en virksomhed for nylig et spørgsmål om rekruttering af socialt udsatte i en meningsmåling blandt ca socialt ansvarlige danske virksomheder. Mange andre ville have dømt den unge mand ude, og risikoen for et liv på overførselsindkomst ville være stor, hvis ikke virksomheden havde givet ham chancen. Eksemplet viser, at det betaler sig at give svage ledige som f.eks. misbrugere, hjemløse og svært sindslidende en chance for at blive en del af arbejdsmarkedet. Det er et afgørende vendepunkt i livet for den enkelte, hver gang det lykkes. Og for samfundet er det en gave, både moralsk og økonomisk. For virksomhederne skal det sociale ansvar naturligvis hænge sammen med forretningen. Og godt halvdelen af de virksomheder der har besvaret meningsmålingen, mener da også, at man får brugbar arbejdskraft ved at rekruttere socialt udsatte. glæde ved at se en udsat blomstre op også en stor rolle. Det giver mening på mange måder at rekruttere socialt udsatte. Erfaringer fra et stort antal virksomheder viser, at det er en berigende indsats for den, der gør forsøget. Men der er omvendt ingen tvivl om, at det kræver grundig overvejelse. Rekrutteringen vil være forbundet med udfordringer for en hvilken som helst virksomhed. Og den lykkes ikke altid. Men når den lykkes, er det til gavn både for virksomheden, den ledige og samfundet. Projekt Fra Udsat Til Ansat ruster ledere og medarbejdere til at gå ind i arbejdet. På gratis kurser, der kan skræddersyes efter behov, får virksomhederne rådgivning og vejledning, værktøjer og viden om de socialt udsatte, om hvilke krav man kan stille til de nye medarbejdere, og om hvordan kommunens jobcenter kan hjælpe. Projektet løber frem til udgangen af 2010 og dækker hele landet. Det er uforpligtende at deltage, så det er en oplagt mulighed både for den, der blot vil snuse til det sociale ansvar, og for den, som har ansættelseskontrakten med under armen. Det giver mening at rekruttere socialt udsatte! Andre fremhæver loyalitet fra de udsatte, godt ry i lokalområdet og stolthed på arbejdspladsen som gevinster. For mange ledere, mentorer og kolleger spiller den personlige Socialt ansvar er en vindersag for alle parter! Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann

6 KAPITEL 4 INDLEDNING 7 Kursushæftets målgruppe og formål 7 Hvem er socialt udsatte og hvad kræver det at integrere dem på din arbejdsplads? 7 Sådan kan du bruge kursushæftet 8 KAPITEL 1 REKRUTTERING AF SOCIALT UDSATTE TRIN FOR TRIN 9 Derfor skal virksomheder ansætte socialt udsatte ledige 10 Skal vi ansætte en socialt udsat? 10 Vi ansætter en socialt udsat 11 De første skridt 11 Møde med jobkonsulenten 12 Første møde med den ledige 14 Papirarbejdet 16 Den første dag 19 Introduktionsperioden 20 Opfølgning 21 Når praktikken slutter 23 KAPITEL 2 SOCIALT UDSATTE LEDIGE 25 Hvem er de? 26 Tre typer af barrierer 29 Arbejdet er en del af medicinen 32 Eksempler på socialt udsatte ledige grupper og personer 33 SAMARBEJDE MED JOBCENTRET 45 Jobcentrets tilbud til jer 46 Vær klar til samarbejdet med jobcentret 46 Er den ledige klar til at begynde hos jer? 46 Stil krav til den ledige 46 Faser i samarbejdet med jobcentret 47 Samarbejdsmodeller med jobcentret 48 Partnerskabsaftaler 55 Efterværn 56 KAPITEL 5 LOVGIVNINGENS TILBUD 57 Tilbud 60 Støtteforanstaltninger 62 Virksomhedspraktik 64 Ansættelse med løntilskud 64 Revalidering 65 Fleksjob 66 Skånejob job med løntilskud til førtidspensionister 67 Mentorordning 68 Hjælpemidler 69 Personlig assistance 69 Bilag: Hvis du vil vide mere 70 KAPITEL 3 ROLLERNE I VIRKSOMHEDEN 37 Sæt det på dagsordenen 38 Få kollegernes opbakning 38 Gå selv forrest, hvis du er leder 38 Mentor 40

7 Indledning KURSUSHÆFTETS MÅLGRUPPE OG FORMÅL Dette kursushæfte er til dig, som kommer fra en virksomhed og deltager på et fyraftensmøde eller kursus i forbindelse med projekt Fra Udsat til Ansat. Formålet med hæftet er at give dig viden, råd og eksempler på, hvad der skal til for at integrere socialt udsatte i din virksomhed. HVEM ER SOCIALT UDSATTE OG HVAD KRÆVER DET AT INTEGRERE DEM PÅ DIN ARBEJDSPLADS? Socialt udsatte er mennesker, der har svært ved at styre deres livssituation og fremtidsudsigt til egen fordel, og de har en overhængende risiko for at blive udstødt fra samfundet. Ofte er socialt udsatte blevet opgivet af andre, og de har i mange tilfælde selv opgivet. Men erfaringerne viser, at de godt kan integreres på arbejdsmarkedet og dermed opnå en bedre livssituation. Der er mange eksempler på, at virksomhederne med lidt forberedelse og ekstra omsorg får gode og loyale medarbejdere ud af socialt udsatte. Kursushæftet viser dig, hvordan din virksomhed kan gøre udsatte til ansatte. Nedenstående figur illustrerer i nøgleord, hvad det vil sige at være udsat, hvad der kræves i overgangen, og hvad der kommer ud af det, når en udsat er blevet til en ansat. Socialt udsattes livssituation er bl.a. kendetegnet ved, at de: er afkoblet fra centrale dele af samfundet (arbejde, økonomi, politik, familie m.m.) har begrænset indflydelse på eget liv og livsforløb har forskellige karakteristika, som andre finder negative, og er dermed i risiko for at få et negativt stempel fra omverdenen sjældent bliver værdsat af det omgivende samfund. Socialt udsatte omfatter således bl.a. misbrugere, sindslidende, hjemløse, traumatiserede og prostituerede. UDSAT OVERGANG ANSAT Lavt selvværd Helbredsproblemer Misbrug og afhængighed Psykiske problemer/sindslidelser Klient i systemet Ingen tro på jobmuligheder Selvværd genopbygges Arbejdsevne afklares Praktiske forhindringer fjernes Uskrevne arbejdspladsregler læres Stabilitet og rutine i dagligdagen indføres Jeg kan noget! Struktur på hverdagen Nye kolleger / venskaber Mere kontrol over eget liv Bedre økonomi Fremtidsudsigter Bedring af helbred Selvværd blomstrer op 7

8 SÅDAN KAN DU BRUGE KURSUSHÆFTET Kursushæftet er bygget op omkring nedenstående figur. Hæftet er tænkt som et opslagsværk, og de enkelte dele kan derfor læses uafhængigt af hinanden. Brug hæftet som en kilde til inspiration, hvis du vil vide mere om mulighederne for din virksomhed. Kapitel 2 Socialt udsatte ledige Kapitel 1 Rekruttering af socialt udsatte trin for trin Kapitel 3 Rollerne i virksomheden Kapitel 1: Giver dig en trin for trin beskrivelse af, hvordan I griber opgaven an, når I tager imod en socialt udsat på jeres arbejdsplads. Her finder I svar på, hvilke overvejelser I bør gøre jer, inden I går i gang, ligesom der vil være forslag til introduktionsforløb og opfølgning. De efterfølgende kapitler (kapitlerne 2 til 5) giver dig mulighed for at få uddybende viden om forskellige dele: Kapitel 2: Hvem er de socialt udsatte? Hvilke problemer har de, og hvordan kan du være med til at hjælpe dem? Kapitel 3: Hvordan får du opbakning til indsatsen i din virksomhed? Hvilken rolle spiller kollegerne? Hvad bør ledelsen gøre? Hvad vil det sige at være mentor, og egner du dig til det? Kapitel 4: Hvordan får du et godt samarbejde med jobcentret? Hvad kræver samarbejdet af jer, og hvilke samarbejdsmodeller findes der? Kapitel 4 Samarbejde med jobcentret Kapitel 5 Lovgivningens tilbud Kapitel 5: Læs mere om viften af tilbud, som lovgivningen5 og jobcentret giver. Læs bl.a. om praktik, løntilskud, fleksjob, skånejob og mentorordning. God fornøjelse! 8 Noget af det, vores medarbejdere er allermest stolte af ved arbejdspladsen, er vores indsats for at integrere clean narkomaner. Så hvis I har overskud og ressourcer til det, så kast jer ud i at indsluse socialt udsatte. Poul Henning Jørgensen, Idræst- og kulturchef, DGI-Byen i København.

9 sjkaj LALD KDKS S;L Kapitel 1 Rekruttering af socialt udsatte trin for trin Dette kapitel er til dig, der vil hurtigt i gang med indslusning af socialt udsatte ledige. Det gennemgår alle faser og opgaver fra start til slut. Læs i dette afsnit om: De indledende overvejelser Møde med jobkonsulenten Samarbejdsaftaler Den nye medarbejders første dag Introduktionsperioden Opfølgning og evaluering. Kapitel 2 Socialt udsatte ledige Kapitel 3 Rollerne i virksomheden Kapitel 1 Rekruttering af socialt udsatte trin for trin Kapitel 4 Samarbejde med jobcentret Kapitel 5 Lovgivningens tilbud 9

10 Rekruttering af Kapitel 1 socialt udsatte trin for trin DERFOR SKAL VIRKSOMHEDER ANSÆTTE SOCIALT UDSATTE LEDIGE Fordi virksomhederne også har et ansvar for, hvordan samfundet som helhed fungerer Fordi virksomhederne lokalt i kommunerne kan gøre en afgørende forskel ved at give mennesker en chance for at komme ind i en ny og bedre livsbane Fordi socialt engagement kan være et betydningsfuldt element i virksomhedens profil over for kunder, aktionærer og medarbejdere Fordi der er mangel på arbejdskraft, og alle rekrutteringskanaler derfor skal holdes åbne SKAL VI ANSÆTTE EN SOCIALT UDSAT? Spørgsmålet vil naturligvis altid blive fulgt af en række andre spørgsmål, som f.eks.: Hvorfor egentlig? Kan vi det? Det er vel ikke problemfrit? Hvad gør vi som virksomhed? Hvor henvender vi os? Hvad gør vi, hvis det går galt? Hvorfor egentlig? Fordi I mangler arbejdskraft nu eller kommer til det i fremtiden. Fordi I gerne vil give et menneske, som måske ikke har det så let, en chance på arbejdsmarkedet. Kan vi det? I er måske lidt usikre på, om I tør kaste jer ud i en ansættelse, med alt hvad dertil hører. Det vil mange virksomheder være. Derfor har det jobcenter, I skal samarbejde med, også nogle muligheder for at tilrettelægge en indslusning via en praktikperiode, så I har mulighed for at se personen an. Det er vel ikke problemfrit? Nej, det er det ikke. De udsatte er, ligesom alle andre mennesker, forskellige. Det er ikke uden grund, at de er udsatte. Men de er i bund grund bare mennesker med svagheder og styrker, som alle mennesker har. Jeres opgave som virksomhed er ikke at dykke ned i alle problemerne. I skal betragte personen som en ansat, en kollega og en arbejdskraft. Omvendt skal I heller ikke se bort fra, at I som arbejdsplads kommer til at tage stilling til nogle måske uvante problemstillinger. Det kan være psykisk sydom, misbrug eller sociale problemer. Hvad gør vi som virksomhed? Som ved enhver anden ansættelse eller praktik skal I selvfølgelig forberede jer. Først og fremmest skal I tænke forberedelsen lidt mere igennem end ved normale ansættelser og overveje de konkrete skridt. Dette kapitel hjælper jer med processen. Hvor henvender vi os? I henvender jer i jobcentret. Der er et jobcenter i hver kommune, og I kan finde adresse og kontaktoplysninger på kommunens hjemmeside eller på Spørgsmålet om, hvorvidt en udsat skal i praktik eller ansættes, opstår som oftest, fordi virksomheden får en henvendelse fra et jobcenters job- eller virksomhedskonsulent eller fra en af jobcentrets samarbejdspartnere. Men der er intet til hinder for, at en virksomhed, som gerne vil tage imod en udsat, selv kontakter jobcentret tværtimod. Hvis man har uro i sin egen organisation, skal man ikke binde an med for store udfordringer. Direktør Ole Juel Jakobsen, Kvickly Middelfart Hvad gør vi, hvis det går galt? Ikke alle ansættelser lykkes, og nogle gange kan det være nødvendigt at afbryde samarbejdet. Ligesom ved enhver anden afsked er det at foretrække, hvis det kan ske på en god måde for alle parter. Brug den jobkonsulent, I tidligere har haft kontakt med, hvis forløbet skal afbrydes i utide. Jobkonsulenten har erfaring med, hvordan det gøres bedst muligt for begge parter. 10

11 VI ANSÆTTER EN SOCIALT UDSAT At ansætte en udsat - hvad enten der er tale om et længere indslusningsforløb eller en egentlig ansættelse er noget andet og mere end en helt almindelig ansættelse. Hvis udspillet er jeres eget, må man gå ud fra, at I har taget stilling til de spørgsmål, der følger nedenfor. Hvis udspillet kommer som en forespørgsel fra en jobkonsulent, må virksomhedens ledelse stille sig nogle spørgsmål før beslutningen: Hvem skal inddrages i beslutningen? Er vi rummelige nok? Dvs. er der tilstrækkelig opbakning blandt ledelse og medarbejdere? Hvad siger tillidsfolkene? Hvem informerer, og hvornår informeres kollegaerne? Skal der informeres på et møde, via intern post eller via personalebladet? Dette afhænger naturligvis af virksomhedens størrelse, og hvordan man plejer at informere. Det vigtige er at huske at gøre det. DE FØRSTE SKRIDT Når den principielle beslutning er taget, starter de mere konkrete overvejelser om, hvordan I skal tackle det i virksomheden. Igen rejser der sig en række spørgsmål: Spørgsmål Er der passende arbejdsopgaver til den nye medarbejder? Svar Det er vigtigt, at der er regulære og meningsfulde opgaver. Samtidig skal opgaverne være konkrete og til at gå til. Start gerne blidt ud, så personen hurtigt oplever at kunne løse opgaverne. Hvem skal tage det konkrete ansvar, når vi kommer så vidt, at vi skal i gang med indslusningen? Lederen i afdelingen skal tage det overordnede ansvar. Det daglige ansvar kan uddelegeres til en kollega, som har lyst og overskud til det. Hvordan byder vi velkommen, og hvordan forløber de første dage, så vi sikrer, at starten bliver en god oplevelse for alle? Lav et program og udpeg den person, som skal tage sig af velkomsten. Se forslag til tjekliste senere i dette kapitel. Hvordan og hvem sørger for introduktion og oplæring? Det er afgørende, at ansvaret helt personligt er lagt fast, inden processen starter. I kan eventuelt få økonomisk støtte fra jobcentret til delvist at frikøbe en mentor i virksomheden, som påtager sig denne opgave. Hvordan følger vi op internt i virksomheden? I skal fastlægge en procedure for, hvordan ledelsen kan følge med i og understøtte processen. Læs mere om formel og uformel opfølgning senere i kapitlet. Hvem skal informeres hvordan, hvornår og af hvem? De nærmeste kolleger skal informeres af lederen. De skal vide, hvad formålet med praktikken eller ansættelsen er, og de skal informeres om de hensyn, de skal tage, og hvordan de forventes at støtte personen. 11

12 MØDE MED JOBKONSULENTEN I forberedelsen til ansættelse af en socialt udsat hører et møde mellem jer fra virksomheden og konsulenten fra jobcentret. Formålet med mødet vil være: Information om, hvad indslusningsforløbet og/eller ansættelsen går ud på Information om, hvem der skal ansættes, hvis der allerede er en konkret person, der står og venter Information og aftaler om rollefordelingen mellem jobcentret og jer. Nedenfor er en huskeseddel med nogle af de centrale spørgsmål, I kan stille til jobkonsulenten, og bud på, hvad jobkonsulenten kan svare. Nikki Andersen blev slagteriarbejder på Danish Crown efter flere års ledighed og hashmisbrug Virksomhedens spørgsmål Vi er lidt usikre mht. det med en ansættelse. Skal vi ansætte fra dag et? Virksomhedens spørgsmål Hvordan med økonomien? Jobkonsulentens svar Der er tre muligheder for at komme ind i virksomheden. 1. Almindelig ansættelse 2. Ansættelse med løntilskud 3. Praktik hvilket ikke er en ansættelse efter de ansættelsesretlige regler. Når der er tale om udsatte ledige, er det sjældent en egentlig ansættelse, der ligger lige for, men snarere forberedelsen til en ansættelse en indslusning i virksomheden. Her kunne der være tale om: Jobkonsulentens svar Ved en ansættelse med løntilskud udbetaler virksomheden overenskomstmæssig løn (evt. mindsteløn eller løn efter socialt kapitel) og får - afhængigt af hvilken ordning vi taler om - et tilskud til lønnen. (Læs mere om løntilskud i kapitel 5). Er der tale om praktik, får den ledige sin sociale ydelse, og virksomheden har ingen udgifter til løn. Ved fleksjob får virksomheden halvdelen eller 2/3 af lønnen i refusion fra kommunen. En praktik kombineret med opkvalificering En ansættelse med løntilskud fra kommunen. Der kan også være tale om en oplæring i forbindelse med revalidering eller et fleksjob, som også er et job med tilskud fra kommunen. Hvilken ordning der skal gælde, aftaler vi, idet det afhænger af den konkrete person, der skal indsluses. Spørgsmål og svar 12

13 Virksomhedens spørgsmål Hvordan støtter jobcentret ellers? Jobkonsulentens svar Jobcentret har en række muligheder for at støtte ved en ansættelse eller praktik. Hvis der er behov for hjælpemidler, en mentor, et kursus eller lignende, kan kommunen sørge for dette uden udgift for virksomheden. Hvis der er tale om en person med handicap, kan der evt. være mulighed for en personlig assistent. Virksomhedens spørgsmål Hvad med sygdom? Jobkonsulentens svar Ved en almindelig ansættelse har virksomheden den sædvanlige forpligtelse til at udbetale løn under sygdom og få dagpengerefusion. Er der tale om løntilskud, nedsættes løntilskuddet med det beløb, der udbetales i dagpengerefusion. Virksomhedens spørgsmål Hvordan skal vi forberede os? Jobkonsulentens svar Forberedelse er vigtig: 1. Spørg os! 2. Informer ledelse og kollegaer. 3. Sørg for en struktureret introduktion. 4. Sørg for passende arbejdsopgaver. 5. Sørg for personlig kontakt i løbet af dagen. 6. Er der problemer, så tag straks kontakt til os. 7. Vær opmærksom på evt. skånebehov. 8. Accept og ligebehandling er afgørende. Spørgsmål og svar Virksomhedens spørgsmål Hvordan skal vi forholde os, hvis der opstår problemer? Jobkonsulentens svar Hvis der opstår problemer ud over dem, I plejer at tage jer af som ledelse og kollegaer, kan I kontakte jobkonsulenten. Husk altid at tale med praktikanten/den ansatte om det, før du kontakter os. Virksomhedens spørgsmål Hvilken information får vi om personen? Jobkonsulentens svar Virksomheden skal naturligvis vide, hvem I ansætter, og hvilke ressourcer og problemer vedkommende møder op med. Ærlighed er afgørende. Uden klar besked om, hvad I kan forvente, er der på forhånd lagt hindringer for en (forhåbentlig) god indslusning. Da jobkonsulenten er omfattet af tavshedspligt, skal hun have aftalt med personen, i hvilket omfang det er ok at viderebringe oplysninger og til hvem. For eksempel oplysninger om sygdom og familieforhold. Virksomhedens spørgsmål Hvad skal vi ellers være opmærksomme på? Jobkonsulentens svar Socialt udsatte har brug for den samme støtte og den samme hjælp som alle andre nye medarbejdere - måske bare mere af det: Forudsigelighed giver tryghed. Hvis praktikanten ved, hvad hun skal lave og kan klare det, giver det overskud også uden for arbejdspladsen. Social støtte og kontakt. Det er vigtigt at være en del af fællesskabet. Det kræver for nogens vedkommende, at de aktivt bliver taget med ind i fællesskabet af en kollega eller en mentor. Mening med det hele. Det er vigtigt at forstå, hvad der foregår på arbejdspladsen. Det vil sige, at man kan se sine egne arbejdsopgaver i forhold til helheden, og at man kan forstå de skrevne og uskrevne regler, virksomhedens kultur osv. Der kommer ikke altid af sig selv. Her er der ofte brug for en tolk. 13

14 Vi har fået gode medarbejdere gennem samarbejdet med kommunen. Randi Sandfeld Larsen, indehaver af interiørbutik Villa Vanilla i Struer FØRSTE MØDE MED DEN LEDIGE Den første forberedelse er forbi. I har besluttet jer for at ansætte. I har holdt møde med jobkonsulenten og fået svar på jeres spørgsmål fra huskesedlen. Jobkonsulenten har fundet en ledig, der er interesseret i et job eller praktik. Nu starter I på at føre det ud i livet. Som første skridt skal der holdes møde hos jer i virksomheden. Den ledige og jobkonsulenten kommer. Blandt de mulige deltagere fra virksomheden kunne være den nærmeste leder og den kollega, der i givet fald skal fungere som kontaktperson eller mentor. Måske skal tillidsrepræsentanten også være med. Som nævnt ovenfor er forudsigelighed og tryghed særdeles vigtige faktorer, når en nyansættelse skal lykkes, og det starter allerede her. Borgerens forståelige nervøsitet og usikkerhed kan mildnes eller i heldigste fald fjernes helt ved, at hun har et klart billede af, hvad der skal foregå på mødet. Mødet og indholdet aftales og arrangeres derfor i dialog mellem jobkonsulenten og jer i virksomheden. Klare aftaler og forventningsafstemning er forudsætninger for et vellykket forløb; og mødet skal sikre, at det er på plads, før I går i gang. Det er vigtigt, at alle parter spiller med åbne kort. Som arbejdsgiver har jeg brug for at vide, hvilke problemer, der er, så jeg kan støtte op om medarbejderen. Leder Anni Lunde Hansen, Lego Jobkonsulenten har ansvaret for selve planlægningen af mødet og for, at det bliver afviklet efter planen. Men I har fra virksomhedens side også et ansvar. I skal sørge for at spørge om og få svar på de ting, som I er usikre på, før forløbet går i gang. På næste side er et forslag til en mødeindkaldelse: 14

15 MØDEINDKALDELSE Silkeborg den 5. maj 2008 Hvor mødes vi? Hvornår mødes vi og hvor længe? Hvem mødes? Inden mødet Sted Hvem leder mødet? Hvad skal vi drøfte på mødet eksempel på temaer Den videre proces Vi mødes i Virksomheden, Virksomhedsgade 21, i receptionen. Den 21. oktober: Kl : Rundvisning Kl : Møde Deltagere: Fra Virksomheden: Daglig leder Kurt Kristensen og kontorassistent Kirsten Petersen Fra jobcenter: Jobkonsulent Per Pedersen Pia K. Poulsen (den ledige). Vi mødes i receptionen med Kurt Kristensen, som viser os rundt i virksomheden. Mødet foregår på Kurt Kristensens kontor. Mødeleder: Jobkonsulent Per Pedersen. Dagsorden: Præsentation af deltagerne Formålet med mødet: At forberede ansættelse/praktik. Vi skal tale om: Arbejdsopgaver og skånebehov Arbejdstid og regler på arbejdspladsen Introduktion og oplæring Hvor lang tid skal praktikken vare? Hvornår skal der tages stilling til egentlig ansættelse (hvis der er tale om indslusning)? Tilrettelæggelse af kontakten mellem jobcenter og virksomhed Eventuelt behov for andre hjælpeforanstaltninger, mentor mv. Plan for den nærmeste fremtid. º Skriftlig aftale º Starttidspunkt. Jobkonsulenten sammenfatter mødets beslutninger i en aftale, som tilsendes Kurt Kristensen og Pia K. Poulsen. Kan også downloades fra 15

16 Hos Dansani i Haderslev har man stor erfaring med praktikordningen, og praktikanterne går direkte til almindelig ansættelse uden brug af løntilskud, hvis praktikperioden går godt. PAPIRARBEJDET Aftaler, ansættelser, bevillinger osv. skal naturligvis kunne dokumenteres. Derfor er der altid lidt papirarbejde forbundet med et indslusningsforløb. Det meste af det klarer jobkonsulenten; og han er også behjælpelig med den lille del, som I selv skal klare. Som nævnt ovenfor kan forløbet munde ud i tre hovedmodeller 1. Almindelig ansættelse 2. Ansættelse med løntilskud (herunder også fleksjob) 3. Praktik hvilket ikke er en ansættelse efter de ansættelsesretlige regler. Er der tale om en helt almindelig ansættelse på normale vilkår, vil det efterfølgende papirarbejde være det, som altid skal gøres ved en ansættelse; der skal laves et ansættelsesbrev mv. Hvis der er behov for et hjælpemiddel, en mentor eller personlig assistance, vil jobcentret sørge for de fornødne blanketter. 16 Ved en ansættelse med løntilskud skal der også udfærdiges et ansættelsesbrev. Her findes der ligeledes blanketter hos jobcentret, der klarer formaliteterne omkring udbetaling af løntilskud og evt. hjælpeforanstaltninger. Når der etableres praktikforløb, er der ikke tale om decideret ansættelse, og der skal derfor ikke laves et ansættelsesbrev. Her sørger jobcentret for en blanket til det formål samt eventuelt blanket til andre hjælpeforanstaltninger. Uanset om det er praktik, løntilskud eller ansættelse, er det vigtigt, at der ligger en kort skriftlig aftale, der præciserer, hvad forløbet går ud på, og som beskriver rollefordelingen mellem jer og jobcentret. Det er jobcentrets opgave at udfærdige aftalen. På næste side vises et eksempel på, hvordan aftalen kan se ud.

17 AFTALEUDKAST Silkeborg den 5. maj 2008 Praktikaftale Aftale om Aftale om virksomhedspraktik i tre måneder med henblik på evt. ansættelse i Virksomhed. En evt. forlængelse af virksomhedspraktikken kan aftales, hvis der er behov for yderligere afklaring. Der er tale om en virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11. Aftalens parter Formålet med forløbet Arbejdsområde Særlige forhold Særlige hjælpeforanstaltninger Introduktion Aftalens parter er: For Virksomhed: Daglig leder Kurt Kristensen Praktikant: Pia K. Poulsen For Jobcenter: Jobkonsulent Per Pedersen Virksomhedspraktikken etableres med henblik på at afdække praktikantens muligheder inden for kontorfaget, både hvad angår faglige og sociale kompetencer. Praktikanten vil få arbejdsopgaver inden for især journalisering og telefonservice. Skånehensyn mv.: Der skal i arbejdet tages hensyn til, at praktikanten har en lav stresstærskel og har smerter i ryggen fra en diskusprolaps. Praktikanten oplyser, at hun kan håndtere rygsmerterne, hvis hun veksler mellem siddende og stående arbejde. Det aftales, at kontorassistent Kirsten Petersen virker som mentor for praktikanten. Der bevilges seks timers mentorstøtte pr. uge i fire uger. Virksomhed sørger for et hæve-sænkebord til praktikanten. Virksomhed sørger for at tilrettelægge en passende introduktion til arbejdsopgaver og til virksomheden som sådan. 17

18 AFTALEUDKAST Evaluering Jobkonsulent og praktikant aftaler og beskriver, hvilke faglige og sociale kompetencer, der primært skal evalueres. Jobkonsulenten udarbejder et evalueringsskema, som praktikanten og Kirsten Petersen godkender. Evalueringsskemaet anvendes ved opfølgningsmøderne. Opfølgning Jobkonsulenten udarbejder en opfølgningsplan, der godkendes af Virksomheden. Første opfølgningsmøde afholdes efter to uger (dato og klokkeslæt). Ved mødet deltager daglig leder Kurt Kristensen, kontorassistent Kirsten Petersen, jobkonsulent Per Pedersen og praktikant Pia K. Poulsen. På mødet evalueres de punkter, der fremgår af evalueringsskemaet og evt. andre spørgsmål. Desuden fastlægges datoen for næste opfølgningsmøde. Afslutning Etik Periode Arbejdstid Arbejdssted Forsikringsforhold Økonomi Kontaktperson Senest to uger før den forventede afslutning af forløbet afholdes et evalueringsmøde, hvor hele forløbet evalueres, og hvor muligheden for praktikantens overgang til evt. almindelig ansættelse drøftes. Det aftales, at udveksling af informationer om praktikanten mellem virksomhed og jobcenter kun kan ske med praktikantens viden og samtykke. Praktikperioden strækker sig fra 1. juni 2008 til 1. september Arbejdstid: 37 timer om ugen. Daglig kl. til kl. Arbejdssted: Virksomheden, Afdeling 7, kontor 4 Kommunen betaler erstatning ved en persons tilskadekomst under praktikken og ved skade, som praktikaten forvolder (jf. 113 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Praktikanten modtager ydelse fra kommunen. Virksomheden modtager iflg. blanket xx, tilskud til mentor i seks timer om ugen i fire uger. Virksomhed: Kontorassistent Kirsten Petersen Kommune: Jobkonsulent Per Pedersen 18

19 DEN FØRSTE DAG Forudsigelighed giver tryghed Socialt udsatte har for en stor dels vedkommende været uden for arbejdsmarkedet i mange år, og de kan derfor være endnu mere usikre end andre nye medarbejdere. Den person som deltager i ansættelsessamtalen, skal også tage imod den første dag. Derfor er modtagelsen - omtanken og omsorgen - den første dag og den første tid meget vigtig. Jo tryggere starten er, jo bedre er chancen for et godt videre forløb. Mange større virksomheder har et introduktionsprogram med rundvisning osv. I tilfældet med de udsatte skal I være ekstra omhyggelig med at gennemføre et forud planlagt introduktionsprogram. Ikke fordi det behøver at adskille sig så meget fra det sædvanlige, det vigtige er at gøre det. Det første møde, som er omtalt ovenfor, lægger grunden for den første dag. Derfor er det vigtigt, at en af de personer, der deltog i mødet, tager imod første dag. At møde et kendt ansigt giver tryghed. I kan evt. bruge nedenstående tjekliste for at sikre, at første dag går, som den skal. TJEKLISTE FOR DEN FØRSTE DAG Hvor og hvornår skal den nye møde? Hvem på virksomheden tager imod? Hvem har ansvaret for at gennemføre dagens program? Dagens program: 1. Praktikant og kontaktperson mødes på tomandshånd vi drikker en kop morgenkaffe i kantinen sammen, og du får en orientering om arbejdsopgaver mv. 2. Vi går ned og hilser på dine andre kollegaer 3. Vi går en tur rundt på virksomheden. Du kommer til at hilse på Kurt og se produktionen 4. Tilbage på kontoret taler vi om dine arbejdsopgaver. Du får instruktion i brugen af telefonsystemet og den pc, du skal bruge mv. 5. Vi begynder oplæringen med nogle lette opgaver 6. Vi spiser frokost sammen 7. Dagen slutter lidt før lukketid, hvor vi lige snakker om, hvordan det gik og aftaler morgendagens opgave Hvem sørger for, at praktikanten får denne information? Aftales med jobkonsulenten. Kan også downloades fra 19

20 Ditte Bjerrum startede i praktik hos Kvickly i Middelfart tre timer om dagen og trappede gradvist op, så hun nu arbejder seks timer om dagen. Her ses hun til introduktionsmøde med direktør Ole Juel Jakobsen. INTRODUKTIONSPERIODEN Introduktionen kan se meget forskellig ud afhængigt af person, arbejdsopgaver, virksomhedskultur osv. Afgørende for introduktionen og oplæringen er, at I tager udgangspunkt i den person, det drejer sig om. Igen er forventningerne afgørende. eller en løntilskudsperiode, hvor der er tid til en længere og grundigere introduktion til jobbet, og hvor der kan tages særlige hensyn. Introduktionen til arbejdspladsen kan se meget forskellig ud. Derfor er det følgende nogle kun stikord til, hvilke elementer, der kan indgå i et introduktionsprogram. Hvis der er tale om en helt almindelig ansættelse, må forventningen være, at personen umiddelbart - og med den for virksomheden normale introduktion - kan indgå på lige fod med de andre ansatte. Når det drejer sig om socialt udsatte, der har været uden for arbejdsmarkedet i mange år, kan man sjældent have sådan en forventning. Derfor er det mest hensigtsmæssigt med et praktikforløb (afklaring eller arbejdsprøvning) og/ 20

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Gratis kurser i at åbne dørene for de svageste ledige. Fra udsat til ansat Det giver mening at rekruttere socialt udsatte til virksomheden

Gratis kurser i at åbne dørene for de svageste ledige. Fra udsat til ansat Det giver mening at rekruttere socialt udsatte til virksomheden Gratis kurser i at åbne dørene for de svageste ledige Fra udsat til ansat Det giver mening at rekruttere socialt udsatte til virksomheden Morten Nielsen begyndte i sit første arbejde nogensinde hos Post

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION Din virksomhed kan gøre en forskel for at opkvalificere flygtninge til at komme ude på det danske arbejdsmarked. ALLE KAN BIDRAGE Den bedste integration og læring

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

LOGBOG MARSELISBORG BESKÆFTIGELSE. Mine kontaktdata: Konsulent Marselisborg Beskæftigelse: Virksomhed: Hvilke aftaler er der lavet om mødetid:

LOGBOG MARSELISBORG BESKÆFTIGELSE. Mine kontaktdata: Konsulent Marselisborg Beskæftigelse: Virksomhed: Hvilke aftaler er der lavet om mødetid: MEDARBEJDER LOGBOG LOGBOG Skriv dine kontaktpersoner ind her :-) Mine kontaktdata: Navn: Adresse: Mobil: Konsulent Marselisborg Beskæftigelse: Navn: Mobil: Adresse: Virksomhed: Navn: Adresse: www: Leder:

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering.

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Aktivering Temadag SUS 10.november 2005 Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Sammivik har mange holdninger til og erfaringer med aktivering. Alle i

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-Mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33 partnerskab@slagelse.dk

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Notat Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indhold og opsummering... 2 Baggrund... 3 Om undersøgelsen... 3 Begrundelse for ansættelse... 3 Erfaringer

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Guide til mentorforløb

Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Oktober 2008 ISBN: 978-87-92403-01-8 Oplag: 1.000 stk. Redaktion: Susie Skov Nørregård Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Yderligere information kan

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde?

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? STOF nr. 2, 2003 Tema Samarbejde Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? Hvis der skal kunne udvikles nye og bedre rehabiliteringsmetoder er der behov for

Læs mere