Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?"

Transkript

1 Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

2

3 indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er virksomhedens opgave? 12 Opfølgning og feedback 15 Praktiktyper 16 Eksempel på en praktikaftale 17 Alt det med småt 18 kontakt

4 side 4 Væksthuset - Vi gør det, der virker Åbn døren Væksthuset samarbejder med over 2000 virksomheder. De stiller arbejdspladsen til rådighed for forskellige former for samarbejde. Det kan for eksempel være: Praktik hvor praktikant træner faglige eller sociale kompetencer i en afgrænset periode. Besøg og rundvisning hvor arbejdsgiver fortæller om virksomheden, jobfunktioner, krav til ansøgere og svarer på spørgsmål om stort og småt. Oplæg hvor virksomheden holder et oplæg i Væksthuset om en branche, jobmuligheder eller andre relevante emner for ledige. Råd og vejledning hvor virksomheden deler ud af sin viden om, hvad der skal til for at arbejde i en bestemt branche eller i en bestemt jobfunktion. Fiktive jobsamtaler hvor virksomheden træner en ledig i at gå til samtale, opleve hvad der sker til en samtale og hvad det forventes, at man siger og gør til en samtale. Arbejdsprøvning og afklaring hvor virksomheden gennem praktik er med til at give et konkret billede af borgerens arbejdsevne til brug for videre sagsbehandling. Skabe succes hvor formålet med et besøg eller en kort praktik på virksomheden er, at borgeren får aflivet sin forestilling om at der er ingen virksomheder, der vil snakke med sådan en som mig. Nytter det noget? Flere undersøgelser viser, at praktik kan være vejen til et job for mange af de mennesker, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

5 En af grundene til at jeg vil tage praktikanter er, at det giver en følelse af at bidrage med noget. Det kan nogle gange være svært at bruge sin fritid på at hjælpe. Som praktikvært kan jeg gøre noget for andre mennesker, mens jeg er på arbejde. - Frank Rasmussen, leder, AB Catering

6 side 6 Væksthuset - Vi gør det, der virker Det handler om at komme ud og blive som alle andre. At udføre det arbejde man sættes til og at få overskud og kammeratskab til gengæld. - Klaus, 38 år

7 side 7 Hvem har brug for virksomhedens viden og erfaring? De mennesker du møder gennem Væksthuset har alle været uden for arbejdsmarkedet en tid, men er nu klar til at komme tilbage. Til dét har de brug for en virksomhed som din, der kan vise og lære dem om forskellige aspekter af arbejdslivet. For nogen handler det om at tage det første skridt og turde tale med kolleger og spise sin madpakke i kantinen. For andre handler det om at undersøge et nyt arbejdsområde. Alle har forskellige historier der gør, at de ikke finder vejen til arbejdsmarkedet helt af sig selv. Det kan være en psykisk lidelse, en plettet straffeattest, et misbrug eller manglende tro på, at der er mulighed for en fremtid på arbejdsmarkedet. Derfor er det også vidt forskellige områder praktikanterne har brug for virksomhedernes hjælp til. Det kan for eksempel være: At lære en branche og jobmulighederne at kende At træne en bestemt jobfunktion At træne sociale eller faglige kompetencer At få en succesoplevelse på arbejdsmarkedet At lære mere om arbejdslivs-kultur og dagligdag på job At lære at samarbejde med kolleger og udføre en bestemt opgave Hvis kemien ikke passer? Både virksomheden og praktikanten kan afslutte praktikken til enhver tid.

8 side 8 Væksthuset - Vi gør det, der virker Hvad tilbyder Væksthuset din virksomhed? Arbejdet med at hjælpe ledige på vej mod arbejdsmarkedet og i job kan ikke gøres uden virksomhedernes hjælp. I Væksthuset ser vi virksomhederne som eksperterne, der kan fortælle den ledige, hvad der skal til for at komme i job. Vi tænker virksomhederne som træningsplatform for borgeren. Derfor gør vi os meget umage med at være en professionel samarbejdspartner, som din virksomhed kan forvente meget af. Som samarbejdspartner til Væksthuset får virksomheden: En fast konsulent som hele tiden følger praktikforløbet og som virksomheden altid kan få fat i Væksthuset laver det nødvendige papirarbejde Mulighed for uddannelse af mentorer på virksomheden Mulighed for at hjælpe et andet menneske tættere på arbejdsmarkedet Virksomheden er eksperten! Virksomhederne er de bedste til at fortælle praktikanten, hvad der skal til for at bestride et bestemt job. Man kan ikke undersøge arbejdsmarkedet foran en computer.

9 Vi viser de andre afdelinger, at vi har et menneskeligt overskud. Det styrker vores image internt i virksomheden, at vi har en praktikant. Vi er bulderbasserne, der tør prøve noget nyt og gøre tingene på en anderledes måde - Carsten V. Jensen, IT- medarbejder hos DSB

10 Jeg har været igennem 2-3 praktikpladser. Det var meget tilfredsstillende. Jeg blev evalueret på, hvor meget jeg kan holde til Og efter flere praktikker blev jeg godkendt til flexjob. - Mette, 52 år

11 side 11 Hvad er virksomhedens opgave som samarbejdspartner til Væksthuset? Det er gratis for virksomheden at være praktikvært. Men det kræver lidt tid og engagement. Som praktikvært beder vi dig om: En kontaktperson på virksomheden Kontaktpersonen er praktikantens primære sparringspartner på virksomheden. Sammen med kontaktpersonen, praktikanten og Væksthusets konsulent udarbejdes en praktikaftale, som beskriver hvad praktikken skal indeholde og rammerne for samarbejdet (se eksempel på praktikaftale side 16). Instruktion og vejledning Som andre nye kolleger skal praktikanten instrueres i sin opgave. Kontaktpersonen eller en kollega skal kunne tage sig tid til at sætte praktikanten ind i opgaven og stille sig til rådighed for spørgsmål. Hvad koster det? Virksomheden skal ikke lønne praktikanten. Praktikanten er forsikret under hele forløbet.

12 side 12 Væksthuset - Vi gør det, der virker Opfølgning og feedback For at praktikanten skal lære noget og udvikle sig, vil Væksthusets konsulent løbende følge op på praktikken. Vi har brug for virksomhedens tilbagemelding til praktikanten. Hvilke opgaver løser praktikanten tilfredsstillende? Hvad er praktikantens styrker og kompetencer? På hvilke områder skal praktikanten lære mere eller træne yderligere? Disse og andre spørgsmål skal virksomheden forholde sig til ved løbende opfølgningsmøder personligt og/eller telefonisk. I praktikaftalen aftales det hvor tit der skal ske en opfølgning. Og derudover kan både virksomhed og praktikant altid få fat i virksomhedskonsulenten, som hurtigt kan lægge vejen forbi, hvis der opstår spørgsmål eller behov for en snak. Fører praktik til job? Der er ingen jobgaranti i en praktik. Afklaring, fornyet motivation eller faglig læring er også succeskriterier for en god praktik. Men hvis vært og praktikant ønsker at fortsætte samarbejdet, er mange skridt i introduktion og oplæring sprunget over.

13 Vi havde en romantisk forestilling om, at vi kunne hjælpe borgere som var blevet tabt af systemet. At vi kunne gøre dem arbejdsklar igen. Det har vist sig at være sværere end vi troede. Men cirka halvdelen har vi kunnet hjælpe videre. - Brian Nordli, vognmand, Dansk Kurer og Transport

14 side 14 Væksthuset - Vi gør det, der virker Praktikken er god. Jeg bliver mere klar på mig selv og min arbejdssituation. - Sami, 23 år

15 side 15 Praktiktyper Alle praktikker er forskellige og har forskelligt indhold, formål og varighed. Formålet med praktikken skal være klart for alle parter for at undgå forskellige eller skuffede forventninger. TYPE PERIODE formål at lære en branche at kende at lære en jobfunktion at kende Snusepraktik 1 time - 5 dage at lære en arbejdsplads at kende at se om det er "noget for mig" at opsøge en arbejdsplads at træne faglige kompetencer Træningspraktik 1 dag - 4 uger* at træne sociale kompetencer at træne sproglige kompetencer at træne personlige kompetencer at sikre en kort oplæring af borgeren Rekrutteringspraktik 1 dag - 4 uger at integrere borgeren på arbejdspladsen til ordinær beskæftigelse * Særligt for arbejdsprøvninger: varighed op til 13 uger. Særligt for revalideringer: varighed op til 52 uger. Afklaringspraktik 2 dage - 4 uger* at afklare og beskrive borgerens kompetencer fagligt, sprogligt, socialt, personligt, helbredsmæssigt at indsamle dokumentation til videre vurdering ift. match, fleks, pension, revalidering m.m.

16 side 16 Eksempel på en praktik aftale 27. januar 2011 Praktikaftale Praktikaftale for Praktikvirksomhed Kontaktperson Kim Viby IT- Servicedesk Hans Jacobsen Periode Praktikperioden forløber fra Arbejdstid De første 2 uger: man, ons, fre. Fra derefter løbende evaluering og optrapning af tid samt dage. Arbejdsopgaver Praktikkens formål Træningsområder Opfølgning Opsætning og flytning af computere. Fejlsøgning. Databaseopgaver. Rensning af maskiner via kompressor. Udskiftning af harddisk, ram og grafikkort. At Kim bliver fuldt arbejdsdygtig og i stand til at håndtere lettere stressfyldte perioder. Langsomt bevæge sig op i arbejdstid, være mødestabil. Kim skal øve sig på at sige fra og bede om hjælp. Praktikværten, praktikanten og Væksthuset vil løbende evaluere forløbet. praktikværten og praktikanten kan til enhver tid kontakte Væksthusets kontaktperson. Første opfølgningsdato er Derefter følges op Efter aftale. Aftales telefonisk. Særlige aftaler Kontakt i Væksthuset Sygdom Forsikringsansvar Økonomi Ophør Ingen. Johan Mikkelsen, T: , E: I tilfælde af sygdom skal praktikanten ringe til praktikværten på T: og til jobcentrets hovednummer på T: udebliver praktikanten uden at kontakte virksomheden skal praktikværten kontakte Væksthusets kontaktperson på T: Praktikantens kommune er forpligtet til at betale erstatning ved tilskadekomst under praktikforløb. Skader forvoldt af praktikanten på andre personer eller andres ejendele dækkes af praktikantens kommune. Ved skade kontaktes Væksthusets kontaktperson, der sammen med virksomhed og praktikant udfylder anmeldelsesskema. Skemaet udleveres af praktikantens kommune. Praktikværten udbetaler ikke løn i praktikperioden. Praktikværten kan til enhver tid opsige praktikaftalen. Underskrifter

17 side 17 Alt det med småt Sammen med Væksthusets virksomhedskonsulent udarbejdes en praktikaftale. Praktikaftalen er resultatet af et kort møde mellem virksomhed, praktikant og Væksthuset. Undervejs i samarbejdet er praktikaftalen omdrejningspunktet for samarbejdet. Praktikaftalen her på siden er et eksempel. Alle praktikaftaler skræddersyes praktikantens læringsbehov og virksomhedens rammer. For alle praktikaftaler gælder det: Praktikken er gratis for virksomheden Praktikanten modtager kontanthjælp eller dagpenge under forløbet Virksomheden kan altid få fat i Væksthusets konsulent Konsulenten følger løbende op på samarbejdet Praktikanten er forsikret under hele forløbet Praktikken kan afbrydes til enhver tid Væksthuset sørger for papirarbejdet Praktikværten giver feedback til praktikant og konsulent Væksthuset sørger for arbejdstøj og sko hvis det kræves

18 side 18 Væksthuset - Vi gør det, der virker Væksthuset Væksthuset samarbejder med ledige borgere om at finde vejen til arbejdsmarkedet. Vi er en socialøkonomisk virksomhed, der udover det daglige samarbejde med 600 ledige bidrager til at udvikle beskæftigelsesindsatsen i Danmark gennem forskning og udvikling. Det har vi gjort i over 20 år. Derfor er vi ikke bange for at påstå, at vi er en attraktiv samarbejdspartner for både virksomheder, ledige og jobcentre. Væksthuset Sundholmsvej 34, 1. sal 2300 København S T M Væksthuset - Roskilde Stændertorvet 2, 1. sal 4000 Roskilde T M Væksthuset - Vesterbro Valdemarsgade København V T M Væksthuset - Viborg Sct. Mathias gade 19, 3. sal Viborg T M Citater fra praktikanter er anonymiserede. Grafisk design, Hanne Falkenberg Jørgensen

19 side 19 Man kan sige jeg har fået et spark i røven. Nu er jeg godt i gang. - Ivan, 27 år

20 side 20 Væksthuset - Vi gør det, der virker

Væksthuset årsrapport 2006 Side 1

Væksthuset årsrapport 2006 Side 1 INDHOLD INDLEDNING 2 Hvad er det, der virker? 3 Virksomheder skal være virksomheder 6 Årsrapport 11 Samarbejde med matchgruppe 4 og 5 11 Overblik 13 Væksthusets resultater 2006 14 Væksthusets resultater

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING. Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob.

FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING. Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob. FLEKSJOB? NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE ERFARINGSOPSAMLING Væksthuset - oktober 2014 Opsamling af Væksthusets erfaringer med at undersøge og udvikle nye veje til fleksjob. Indledning, baggrund og formål Væksthuset

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

om udsatte ledige Det gode match Systematik i samarbejdet Det lokale potentiale Mini-fleksjob Virksomhedernes stemme Gevinst ved at samarbejde med små

om udsatte ledige Det gode match Systematik i samarbejdet Det lokale potentiale Mini-fleksjob Virksomhedernes stemme Gevinst ved at samarbejde med små Det gode match tret Jobcen som rekrutteringspartner Virksomhedernes stemme Systematik i samarbejdet Mini-fleksjob Det lokale potentiale Gevinst ved at samarbejde med små virksomheder Inspirationskatalog

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Nyfleks forsøget Supplerende materiale

Nyfleks forsøget Supplerende materiale Maj 2013 SLUTEVALUERING Nyfleks forsøget INDHOLD i det supplerende materiale 1. E-guiden 1,2,3 skridt til fleksjob 3 Kort introduktion til e-guiden samt webadressen 2. Delnotat 2 5 3. Artikler fra nyhedsbreve

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

I SKAL IKKE VÆRE VENNER

I SKAL IKKE VÆRE VENNER 14 af Mette Engell Friis magisterbladet@dm.dk foto: Henrik Petit I SKAL IKKE VÆRE VENNER Diskussionen går livligt på Københavns Universitet, da mentorer fra erhvervslivet og deres KU-mentees mødes for

Læs mere

SUF. Kom godt i gang. Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde

SUF. Kom godt i gang. Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde SUF Kom godt i gang Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde 2 Unge i arbejde Unge i arbejde 3 En håndbog om unge og arbejdsmarkedet Det, du er i gang med at læse, er en

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed?

Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed? Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed? Få svaret i avisen her Jobcenteravis Foråret 2007 Med etableringen af Jobcenter Høje- Taastrup d. 1. januar 2007 lød startskuddet til realiseringen af en ambitiøs

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Syge og fraværspolitik på Østerled.

Syge og fraværspolitik på Østerled. Syge og fraværspolitik på Østerled. Definition: Fravær bliver nødt til at blive set meget bredt. Der kan være tale om en egentlig langvarig sygemelding, hyppige kortvarige sygeperioder eller blot signaler

Læs mere

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Indhold Arbejdsevnen er en ny chance.................... 7 Arbejdsevnen den røde tråd.................... 8

Læs mere