EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2016"

Transkript

1 EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2016 Læseresultater 2016 Kolding Kommune Evalueringsrapporten omhandler resultater fra de kommunale klasselæseprøver i Kolding Kommune. Den belyser elevernes sproglige og skriftsproglige kompetencer ved skolestart og viser udviklingen i elevernes læseresultater på 1., 4. og 7. klassetrin. På baggrund af resultaterne anbefales det, at der i hele skoleforløbet arbejdes med sprogbaseret undervisning, læseforståelse og faglig læsning.

2 Indhold Indledning...2 Sprogvurdering, 0. klasse, efterår Bogstavkendskab, 0. klasse, forår Ordlæseprøve 1, 1. klasse, forår Sætningslæseprøve 40 (SL40), 4. klasse, forår Tekstlæseprøve 2 (TL2), 7. klasse, efterår Nationale test...9 Nationale test, 2. klasse, forår Nationale test, 4. klasse, forår Nationale test, 6. klasse, forår Nationale test, 8. klasse, forår To- og flersprogede elever...11 Indsats i forhold til elever med dysleksi/ordblindhed...12 Opsummering og anbefalinger

3 Indledning Gode læse- og skrivefærdigheder er en forudsætning for at kunne fungere i et højteknologisk samfund, hvor der er høje krav og forventninger til, at borgerne kan kommunikere fagligt og personligt og kan tilegne sig viden ved hjælp af multimodale og skrevne tekster. Udviklingen af elevernes skriftsproglige kompetencer må derfor være højt prioriteret i folkeskolen. Som tidligere år har læsekonsulenterne i Kolding Kommune udarbejdet denne rapport over læseresultaterne i Kolding Kommune. Udviklingen på læseområdet er i Kolding Kommune siden 1993 løbende fulgt med årlige klasselæseprøver på udvalgte klassetrin. I foråret 2015 blev den kommunale evalueringsplan på læseområdet revideret. Det skete efter ønske fra skolerne. Den nye plan indeholder Sprogvurderingen og Bogstavkendskabsprøven i 0. klasse, en ny ordlæseprøve i 1. klasse, den kendte sætningslæseprøve SL40 i 4. klasse, en tekstlæseprøve i 7. klasse og nationale test i og 8. klasse. To- og flersprogede elevers læseresultater følges på 1., 4. og 7. klassetrin. Se Figur 1. I den reviderede evalueringsplan indgår som noget nyt en plan for identifikation af ordblinde elever. I februar 2015 lancerede Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling en national ordblindetest. Den er indarbejdet i evalueringsplanen således, at alle elever i 3. klasse screenes for ordblindhed. Hvis resultatet af screeningen tyder på, at en elev er ordblind, eller hvis der er mistanke om ordblindhed, skal eleven testes for ordblindhed. Figur 1. Oversigt over den kommunale evalueringsplan 2

4 Sprogvurdering, 0. klasse, efterår 2016 Fundamentet for den gode læseudvikling skabes i dagtilbuddene, hvor der som en del af den daglige praksis arbejdes med børnenes sproglige udvikling. Når børnene starter i 0. klasse bliver alle elever inden efterårsferien prøvet med en sprogvurdering. Sprogvurderingen består af 11 delprøver og afspejler de sproglige kompetencer, som børnene har erhvervet sig i førskoletiden, derhjemme og i dagtilbud. Samtidig giver den børnehaveklasselederne et godt udgangspunkt for at tilrettelægge undervisningen i 0. klasse. SPROGVURDERING 0. KL. EFTERÅR 2014, 2015 OG 2016 Høj Middel Lav 25,8% 26,1% 28,0% 48,6% 47,0% 45,8% 25,6% 26,9% 26,3% Tabel 1 KOLDING 2014 (1062) KOLDING 2015 (966) KOLDING 2016 (979) Tabel 1 viser et let vigende resultat i starten af 0. klasse. Andelen af elever med lave resultater fra til er steget knap 2 procentpoint. Andelen af elever med høje resultater er faldet 0,6%, og andelen af elever med middel resultater er faldet 1,2 procentpoint. Der findes pt. ikke en landsdækkende standard, som resultaterne kan sammenlignes med. 3

5 Bogstavkendskab, 0. klasse, forår 2016 I slutningen af 0. klasse afholder alle de kommunale skoler en bogstavkendskabsprøve. Bogstavkendskabsprøven belyser både børnenes bogstavkendskab, det vil sige deres færdigheder i at genkende/læse både små og store bogstaver og deres bogstavskrivning deres færdigheder i at gengive/skrive både små og store bogstaver. Bogstavkendskab er en meget vigtig forudsætning for elevernes ordafkodning og læse- skriveudvikling. Derfor er det relevant og interessant at følge udviklingen af elevernes bogstavkendskab og bogstavskrivning. BOGSTAVKENDSKAB O. KL. FORÅR 2015 OG bogstaver bogstaver bogstaver 0-29 bogstaver 0,6% 0,0% 4,0% 3,5% 25,1% 18,0% 70,4% 78,5% KOLDING 2015 (1081) KOLDING 2016 (958) Tabel 2 I foråret 2016 er der i Kolding Kommune testet 958 elever i slutningen 0. klasse. Efter et års undervisning genkender 78,5% af eleverne bogstaver. Den andel er øget markant med 8,1 procentpoint fra 2015 til Gruppen af elever, der genkender 50 eller flere bogstaver er øget fra 95,5% i 2015 til 96,5% i Det betyder, at kun 3,5% af eleverne kan færre end 50 bogstaver ved slutningen af 0. klasse. 4

6 BOGSTAVSKRIVNING 0. KL. FORÅR 2015 OG bogstaver bogstaver bogstaver 0-29 bogstaver 5,7% 3,1% 29,5% 22,5% 36,4% 40,9% 28,3% 33,5% KOLDING 2015 (1081) KOLDING 2016 (957) Tabel 3 Det er helt forventeligt, at børn lettere kan kende bogstaver i forhold til selv at skrive dem. Det ses også i 2016, hvor der igen er en markant forskel på børnenes bogstavkendskab og bogstavskrivning. En sammenligning med 2015 viser, at der har været en imponerende fremgang på hele 9,7 procentpoint med hensyn til andelen af elever, der kan skrive 50 eller flere bogstaver fra 64,7% i 2015 til 74,4% i Det nytter at have et indsatsområde og sætte fokus på dette område. Den centrale indsamling af resultaterne fra Bogstavprøven i 0. klasse har været med til at sætte et øget fokus på betydningen af børnenes bogstavkendskab. De fine resultater hensyn til bogstavkendskab og bogstavskrivning dokumenterer en meget flot fremgang i kommunen generelt. På nogle skoler har skolens læsevejleder og børnehaveklasselederne lavet en særlig indsats omkring opdagende skrivning i 0. klasse. På disse skoler har der været en markant stigning i andelen af elever, der kan skrive 50 eller flere bogstaver. Resultaterne i bogstavkendskab og bogstavskrivning viser en meget positiv udvikling, som ønskes fastholdt i de netop indkomne prøver fra foråret

7 Ordlæseprøve 1, 1. klasse, forår 2016 I 1. klasse er alle elever prøvet med Ordlæseprøve 1. Ordlæseprøve 1 er en prøve i ordafkodning og består af 78 korte lydrette og lydnære ord. Prøven tager 4 minutter, og eleverne skal læse så mange ord, som de kan på den afsatte tid. For at en elev opnår et resultat i kategorien Automatisering, skal eleven løse opgaverne både meget sikkert og meget hurtigt. (Mindst 95% rigtige og mindre end 4 sekunder pr. opgave). Kategorien Beherskelse kræver 90% rigtige og mindre end 6 sekunder pr. opgave. Stabilisering kræver, at eleven har mindst 80% rigtige, og bruger mere end 6 sekunder. I kategorien Erkendelse har eleven mindst 40% rigtige, og i Før-fasen har eleven under 40% rigtige. De to sidste kategorier indregner ikke hastighed. ORDLÆSEPRØVE 1, 1. KLASSE FORÅR 2015 OG 2016 Automatisering Beherskelse Stabilisering Erkendelse Før-fasen 0,2% 3,5% 3,0% 0,2% 17,6% 19,5% 37,5% 39,1% 41,2% 38,2% KOLDING 2015 (864) KOLDING 2016 (1082) Tabel 4 I Tabel 4 ses resultaterne fra foråret 2015 og foråret Resultaterne fra de to år ligner hinanden meget dog med et lille fald i andelen af sikre læsere. 6

8 Sætningslæseprøve 40 (SL40), 4. klasse, forår 2016 Klasselæseprøven i 4. klasse, Sætningslæseprøve 40, består af 40 sætninger af stigende sværhedsgrad. Eleverne skal læse sætningerne og derefter krydse af, hvilket af de ovenstående 5 billeder, der dækker sætningens indhold. Sætningernes struktur og sproglige indhold svarer til de tekster, som eleverne møder i de forskellige fag på 4. klassetrin. Det betyder, at børnene har brug for at kunne læse sætninger og tekster på et niveau svarende til SL40, for at kunne læse klassens tekster. SL40, 4. KL. FORÅR FORÅR 2016 Hurtige, sikre Langsomme, sikre Usikre 13,3% 10,7% 10,5% 9,6% 11,5% 11,1% 13,2% 10,2% 14,9% 13,9% 14,8% 15,8% 14,1% 16,5% 16,6% 21,6% 71,8% 75,4% 74,8% 74,6% 74,4% 72,4% 70,1% 68,2% NDSOPGØRELSE 2010 KOLDING 2011 (907) KOLDING 2013 (886) KOLDING 2015 (921) Tabel 5 Resultaterne fra SL40, er i Kolding Kommune indsamlet og opgjort i en lang årrække. Den seneste landsopgørelse er fra I denne tabel er resultater fra 2010 og frem medtaget. For hele gruppen af prøvede elever går udviklingen med hensyn til de sikre resultater desværre i negativ retning. Andelen af sikre læsere har aldrig været mindre. I 2016 er kun 68,2% sikre læsere. Til gengæld er andelen af usikre læsere også blevet mindre fra 13,2% i 2015 til 10,2% i Det har hidtil ikke været muligt at øge andelen af hurtige og sikre læsere på 4. klassetrin. 7

9 Tekstlæseprøve 2 (TL2), 7. klasse, efterår 2016 I 7. klasse har eleverne brug for at kunne læse både skønlitterære tekster og meget forskellige faglige tekster for at kunne tilegne sig det faglige indhold. På mellemtrinnet og i overbygningen skal eleverne gradvis øge deres færdigheder i læsning og fremstilling. Kravene til de skriftsproglige kompetencer øges naturligt nok, efterhånden som eleverne kommer op i de højere klassetrin. Undervisningen skal blandt andet medvirke til at øge elevernes bevidsthed og træning i forhold til at afpasse deres læsemåde og hastighed i forhold til læseformålet. Opgaverne i klasselæseprøven Tekstlæseprøve 2 (TL2) afspejler i et vist omfang elevernes færdigheder i dette. TL2, består af 5 delprøver, hvor eleverne prøves i forskellige læsemåder. I evalueringsrapporten anvendes resultaterne fra opgaven Råolie, som består af intensiv læsning af en svær faglig tekst. TL2, 7. KL., EFTERÅR 2014, 2015 OG 2016 G1 G2 G3 G4 G5 5,2% 6,6% 5,0% 5,4% 3,1% 6,6% 59,1% 61,9% 54,5% 0,9% 0,9% 2,5% 29,4% 27,5% 31,5% KOLDING 2014 (755) KOLDING 2015 (753) KOLDING 2016 (868) Tabel 6 Der er sket en positiv udvikling i elevernes resultater på 7. klassetrin. Andelen af hurtige og sikre læsere (G1 + G2) er steget til 34% i Ligeledes ses en fremgang for andelen af usikre læsere (G5). Andelen er faldet fra 6,6% i 2015 til 5,0% i

10 Nationale test Skolereformen har tre overordnede nationale mål, der er konkretiseret i tre operationaliserede mål. Disse mål bindes op på resultater af de nationale test og af trivselsmålingerne. Denne evalueringsrapport forholder sig til de faglige mål i dansk, læsning: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år 1. Med udgangspunkt i betegnelserne fra de kriteriebaserede nationale test, kan resultatmålene indføres i nedenstående figur: Figur 2. Niveauer i nationale test og nationale resultatmål Nationale test, 2. klasse, forår I de nationale test ligger Kolding Kommune på 2. klassetrin en smule over landsgennemsnittet i forhold til andelen af elever med gode resultater (fremragende + rigtig god + god jf. Fig. 2). Det nationale resultatmål på 80% er opfyldt. Andelen af elever med dårlige resultater er over den treårige periode stort set uændret. Kommunen ligger fortsat bedre end landsgennemsnittet. I forhold til andelen af de allerdygtigste elever lå Kolding Kommune lige under landsgennemsnittet i og I er udviklingen vendt, og kommunens resultat ligger nu over landsgennemsnittet. Over en treårig periode er resultatmålet om, at andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år, opnået Jf. bilag 1 9

11 Nationale test, 4. klasse, forår På 4. klassetrin ses en markant tilbagegang i andelen af elever med gode resultater (fremragende + rigtig god + god jf. Fig. 1). Tilbagegangen er over en treårig periode på 6 procentpoint. Samme negative tendens ses - dog ikke så voldsomt - på landsgennemsnittet. Kolding Kommune ligger stadig en smule over landsgennemsnittet, men afstanden til det nationale mål om, at 80% skal have gode resultater i dansk, læsning er blevet større år for år på 4. klassetrin. Også med hensyn til andelen af elever med dårlige resultater ses en negativ udvikling. I Kolding Kommune er andelen af elever med usikre resultater over en treårig periode øget med 2 procentpoint. Samme tendens ses på landsgennemsnittet, men også på dette parameter ligger Kolding Kommune tydeligt bedre end landsgennemsnittet. Andelen af de allerdygtigste elever er over en treårig periode faldet med 3 procentpoint. Konklusionen er, at i forhold til resultatmålene fra skolereformen, ses en negativ udvikling på alle delmål på 4. klassetrin. Nationale test, 6. klasse, forår På 6. klassetrin ligger kommunens resultat en smule over landsgennemsnittet. Der mangler dog lidt før det nationale resultatmål er opfyldt. Andelen af elever med dårlige resultater er faldende, og resultatet for Kolding Kommune ligger markant bedre end landsgennemsnittet. Med hensyn til de allerdygtigste elever er andelen faldet 2 procentpoint over en treårig periode. Resultatmålet om, at andelen af de allerdygtigste skal stige år for år, er derfor ikke nået, men Kolding Kommune ligger fortsat markant bedre end landsgennemsnittet. Nationale test, 8. klasse, forår Andelen af elever med gode resultater er stabilt over en treårig periode. Resultatmålet, at mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse, er nået. Kolding Kommune ligger lige over landsgennemsnittet. Andelen af elever med dårlige resultater i dansk, læsning er faldet, og kommunen ligger markant bedre end landsgennemsnittet. Resultatmålet, at andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år, er nået. 3 Jf. bilag 1 4 Jf. bilag 1 5 Jf. bilag 1 10

12 Resultatmålet med hensyn til, at andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år, er ikke nået på 8. klassetrin. Kommunens resultat er stort set uændret over en treårig periode, og det er fortsat en smule over landsgennemsnittet. To- og flersprogede elever Andelen af tosprogede elever er i Kolding Kommune omkring 12 % af en årgang. I flere år er de tosprogede elevers resultater opgjort separat. I denne rapport vil de konkrete resultater være at finde i bilag 1 sammen med resultaterne af de nationale test. Her refereres kort til udviklingen og resultaterne. I Sprogvurderingen, der afholdes i begyndelsen af 0. klasse, er der en stor forskel på resultatet for de tosprogede elever og hele gruppen. Det skyldes først og fremmest, at de tosprogede elever har et mere begrænset ordkendskab og en mindre sprogforståelse. Bogstavkendskabsprøven i slutningen af 0. klasse viser en fremgang for de tosprogede elever med hensyn til at genkende mere end 50 bogstaver. De tosprogede elever klarer sig nu lige så godt som deres etnisk danske klassekammerater i bogstavkendskab. I Bogstavskrivning lå de tosprogede elevers resultat i 2015 markant over hele gruppens resultat i forhold til at kunne skrive 50 eller flere bogstaver, hvilket i sig selv er værd at bemærke. De tosprogede elevers resultater i 2016 er en smule ringere end resultaterne fra 2015, medens hele gruppens resultater for 2016 er væsentligt forbedret i forhold til Således er de tosprogede elevers resultater i 2016 en smule ringere end hele gruppens resultater. Klasseprøverne i løbet af 0. klasse viser, at de tosprogede elever har næsten samme færdigheder med hensyn til bogstavkendskab og bogstavskrivning som de etnisk danske elever, men de tosprogede elever mangler sproglige forudsætninger for at kunne udvikle deres læsning, skrivning og læring. I Ordlæseprøve 1 på 1. klassetrin har gruppen af tosprogede elever haft en fremgang på 7,3 procentpoint med hensyn til andelen af sikre resultater ( Automatisering og Beherskelse ). Samtidig har der været en lille forøgelse af andelen af elever med usikre resultater ( Erkendelse og Før-fasen ) på 2,1 procentpoint. Med hensyn til de sikre elever ( Automatisering og Beherskelse ) er afstanden til hele gruppen nu kun på 5,3 procentpoint mod sidste års 14 procentpoint. Dermed dokumenteres en fin fremgang for gruppen af tosprogede elever, når det gælder læsning af korte og lydrette enkeltord. I Sætningslæseprøve 40 på 4. klassetrin har resultaterne aldrig tidligere været så dårlige som i skoleåret hverken i forhold til hele gruppe eller i forhold til de tosprogede elever. Andelen af sikre tosprogede læsere ( Hurtige, sikre ) er det hidtil laveste, ligesom andelen af usikre læsere ( Usikre ) aldrig har været højere. Resultatet indikerer, at mere end 11

13 ¼ af de tosprogede elever har store vanskeligheder med at læse og forstå teksterne på 4. klassetrin. I Tekstlæseprøve 2 på 7. klassetrin ses i 2016 en positiv udvikling både i forhold til de sikre (G1 og G2) og i forhold til de usikre (G5) tosprogede læsere. På trods af den meget positive udvikling er afstanden til hele gruppens resultater fortsat markant. De resultater, der dokumenteres i klasselæseprøverne i Kolding Kommune vedrørende tosprogede elevers læsning, genfindes i langt større og internationale undersøgelser. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, har i 2017 udgivet rapporten PISA Etnisk Formålet med PISA-undersøgelserne er at måle, hvor godt unge mennesker er forberedt på at møde udfordringerne i dagens videnssamfund. PISAtesten vurderer, hvor godt de unge er i stand til at bruge deres færdigheder i forhold til udfordringer i det virkelige liv. Opfølgende undersøgelser af de unge, der deltog i den første PISA-undersøgelse i 2000, har vist en klar sammenhæng mellem de unges resultater og deres chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse, få et job samt indkomstniveau. Indsats i forhold til elever med dysleksi/ordblindhed Når en elev er ordblind, betyder det, at han eller hun har specifikke vanskeligheder med at koble bogstav og lyd og svært ved bogstavrækkefølger. Ordblindhed er ofte arveligt, og man regner med, at 5-7% af befolkningen er ordblinde. Ordblindhed skyldes ikke dårlig begavelse. Det kan have store følelsesmæssige og sociale konsekvenser for et barn, hvis han eller hun er ordblind. Det kan også have stor indvirkning på barnets og den unges uddannelsesmuligheder. Kolding Kommune har en velfungerende procedure for identificering af ordblinde elever. Hvis skolen har mistanke om, at en elev er ordblind, skal eleven testes med den nationale ordblindetest. I foråret 2017 er der indsamlet data fra alle kommunale skoler vedrørende brugen af den nationale ordblindetest. 536 elever fra 3. til 9. klasse er testet med ordblindetesten, heraf er de 353 diagnosticeret ordblinde, 138 har ordblindelignende vanskeligheder, og 45 af de testede elever er ikke ordblinde. I procent betyder det, at 5,88 % af eleverne fra 3. til 9. klasse er ordblinde. Det svarer til, at 1-2 elever i hver klasse er ordblinde. Det er ikke identificeringen af ordblinde elever, der er udfordringen. Udfordringen består i at give de ordblinde elever de samme muligheder for læring, som deres klassekammerater. For at det kan ske, er der behov for opdateret viden om ordblindhed og viden om undervisning af ordblinde elever. Der er behov for øget sparring fra læsevejlederne til lærerne i

14 undervisningen. Der er behov for en øget og mere kvalificeret brug af læse- og skriveteknologi, og der er behov for styrket forældreinddragelse. Det er fra skoleåret blevet muligt at iværksætte en særlig indsats for ordblinde elever, idet politikerne i Kolding Kommune har afsat kr. hvert år i fire år til en særlig indsats for ordblinde elever. Et kommissorium i forhold til indsatsen er under endelig udarbejdelse. Det vil blandt andet fremgå af kommissoriet, at der skal etableres et særlig tilrettelagt kursusforløb på diplomniveau for læsevejledere med henblik på styrkelse af undervisningen og indsatsen i forhold til ordblinde elever. Undervisningen styrkes blandt andet gennem vejledning og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. Brugen af den tilgængelige læseteknologi skal optimeres. Opsummering I dette afsnit af evalueringsrapporten indsættes links til forskellige videoklip, der uddyber nogle af anbefalingerne. Det er håbet, at videoklippene kan være med til at inspirere forældre og fagfolk i samværet med og undervisningen af børnene. Fundamentet for en god læse- og skriveudvikling er, at børnene har gode sproglige forudsætninger, idet det helt centrale i skriftsproget er kommunikation. Læsning er ikke kun afkodning og fonologisk bevidsthed. Læsning handler om, at forstå det man læser og gennem læsning at kunne tilegne sig viden om verden. Det er afgørende, at børnene lærer sig at læse, så de på sigt bliver i stand til at klare sig godt i livet. I forhold til resultaterne i de nationale test i dansk, læsning ligger Kolding Kommune i over landsgennemsnittet på alle parametre, og Kolding Kommune har en betydelig mindre andel af elever med dårlige resultater i dansk, læsning end landsgennemsnittet. I de kommunale klasselæseprøver er indskolingens resultater generelt gode i forhold til bogstavkendskab, bogstavskrivning og ordlæsning. På 4. klassetrin ses en bekymrende negativ udvikling både for hele gruppen og for de tosprogede elever. På 7. klassetrin ses en positiv udvikling i resultaterne både for hele gruppen og for de tosprogede elever. Resultaterne fra de nationale test underbygger de tendenser, der ses i de kommunale klasselæseprøver. Anbefalinger På baggrund af resultaterne fra klasselæseprøverne og fra de nationale test anbefales det, at fokus på elevernes læsning og skrivning øges. 13

15 Det anbefales, at arbejdet i 0. klasse med dialogisk læsning og opdagende skrivning 7 fortsættes og udbygges. I hele skoleforløbet skal der arbejdes mere målrettet med sprogbaseret undervisning, læseforståelse og faglig læsning. Genrepædagogik 8 og Cooperative Learning 9 er veldokumenterede metoder i forhold til sprogbaseret undervisning, ligesom synlig læring og feedback er effektive i forhold til at fremme elevernes læring. Det er vigtigt, at undervisningen er systematisk, og at eleverne er aktive i deres læring. Der er behov for en opkvalificering af lærere og pædagoger i forhold til disse tiltag. Den almindelige undervisning og den understøttende undervisning skal give støtte til alle elevernes kobling af hverdagssprog med skolesprog. Den længere, varierede skoledag og den understøttende undervisning rummer muligheder for at støtte og styrke alle elever og især flersprogede elever og elever med svag socioøkonomisk baggrund. Den kan give eleverne mere tid til at indgå i meningsfulde sammenhænge, hvor sproget praktiseres i relation til konkrete aktiviteter både i skolen og i det omgivende samfund. I de kommunale klasselæseprøver ses på alle klassetrin undtagen i Bogstavskrivning i 0. klasse -, at gruppen af tosprogede elever har dårligere resultater end hele gruppen. De tosprogede elever er allerede ved skolestart udfordret, fordi de har en mindre sproglig bagage, der ses ved, at eleverne har et mindre ordkendskab, en mindre sprogforståelse og et mindre kendskab til den omgivende kultur. Hvis det skal lykkes at gøre en forskel for de tosprogede elever, skal der tidligt i børnenes liv bruges meget mere tid og opmærksomhed på sammen med børnene at sætte ord på deres verden og derved udvikle deres ordkendskab. Der skal læses bøger sammen med børnene, bøger som giver oplevelser og viden om den verden og den kultur, de er en del af 10. Der er stor forskel på hverdagssprog og skolesprog, og der er forskel på at lære et nyt sprog og at lære på et nyt sprog. Det er vigtigt at medtænke, når undervisningen planlægges og gennemføres 11. Etnisk danske elever, der er udfordret på læseforståelsen, og tosprogede elevers udfordringer kan minde meget om hinanden. Begge gruppers læsevanskeligheder omhandler problemer med en præcis tekstforståelse. For at imødekomme elevernes behov, må undervisningen derfor have fokus på at opbygge den viden og den forforståelse, som er nødvendig for at læse en tekst. De enkelte skoler har meget forskellige resultater både i klasselæseprøverne, i de nationale test og i kortlægningen, T1, i Program for Læringsledelse. Det peger på et behov for målrettede indsatser på skoleniveau. Indsatserne skal iværksættes i tæt samarbejde med skoleledelsen og læsevejlederen. 7 Opdagende skrivning: 8 Genrepædagogik f.eks.: og Sprog er en gave fra far og mor: 11 Inspiration til sprogarbejde kan f.eks. findes her: 14

16 Med hensyn til indsatsen for ordblinde elever, har skolerne i Kolding Kommune allerede nu implementeret anbefalingerne i forhold til at identificere de ordblinde elever, så det er muligt at sætte målrettet ind for at understøtte, at disse børn får de samme læringsmuligheder som deres jævnaldrende. Næste skridt er, at skolernes, lærernes, skolepædagogernes og elevernes viden øges omkring ordblindhed, læse- skriveteknologi og ikke mindst er der brug for øget viden om den undervisning, som ordblinde elever profiterer af. Alle lærere har behov for at få et bedre kendskab til og viden om undervisningsmåder og metoder, der kan give ordblinde elever lyst til og mod på at lære, så de får mulighed for at bruge deres evner og deltage i undervisningen på lige fod med deres klassekammerater. Der er et stort uudnyttet potentiale i forhold til undervisningen af ordblinde elever. I forbindelse med budgetforlig 2017 afsatte Byrådet kr. i hvert af årene 2017, 2018, 2019 og 2020 til ekstra hjælp til ordblinde elever. De afsatte midler skal anvendes på skolerne til f.eks. kompetenceudvikling af vejledere, øget forældreinddragelse m.v. Et kommissorium er under udarbejdelse. I denne forbindelse nedsættes en styregruppe og en projektgruppe med henblik på implementering af den særlige indsats for ordblinde elever. For yderligere uddybning henvises til bilag til punkt 18 på dagsordenen på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde Orientering vedr. bevillingsnote 4 fra budgetforlig 2017 Ekstra hjælp til ordblinde. 15

EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING

EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2014-2015 Kolding Kommunes læseresultater 2014-2015 Evalueringsrapporten analyserer elevernes sproglige kompetencer ved skolestart og elevernes læseresultater på

Læs mere

EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING

EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING EVALUERINGS- RAPPORT, SPROG OG LÆSNING 2017-2018 Læseresultater 2017-2018 Kolding Kommune Evalueringsrapporten omhandler resultater fra de kommunale klasselæseprøver i Kolding Kommune. Den belyser elevernes

Læs mere

EVALUERINGS- RAPPORT KLASSELÆSEPRØVER

EVALUERINGS- RAPPORT KLASSELÆSEPRØVER EVALUERINGS- RAPPORT KLASSELÆSEPRØVER 2013-2014 Kolding Kommunes læseresultater 2013-2014 Evalueringsrapporten analyserer elevernes læseresultater i Kolding Kommune. Analysen viser, at der er behov for

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Timring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 06-07-2018 j./sagsnr. 17.05.00-A00-2-18 Notat udarbejdet af: Pernille Sørensen Kommunal læseundersøgelse i Faxe Kommune Status på den første læsning, august 2018 Der

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Tjørring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Danmark ville have bedre læsere - og fik det

Danmark ville have bedre læsere - og fik det folkeskolen.dk december 2010 1/5 Danmark ville have bedre læsere - og fik det Resultaterne med OS- og SL-læseprøverne i 2010 er et markant bevis for, at vi har en folkeskole i verdensklasse. I løbet af

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Læringscenter Syd

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Læringscenter Syd Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Læringscenter Syd 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Læseundersøgelse 2009

Læseundersøgelse 2009 Læseundersøgelse 2009 Resultater, analyse og vurderinger kommune Udarbejdet af Læsekonsulent Karen Kappel Pædagogisk Center August 2009 1 Grundlaget for undersøgelsen: Vi har i år for tredje gang lavet

Læs mere

Kommunal testplan for dansk

Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Center for Skoletilbud Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 13. august 2015 Skolekonsulent Louise Elmquist Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Formål

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test i skoleåret 2016/2017 viser meget små udsving i forhold til resultaterne fra 2015/2016. Andelen af

Læs mere

Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej

Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg Kommune Marts 2018 Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej Hermed indgives høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 for Skolen på Grundtvigsvej. Høringssvaret er

Læs mere

Læsepolitik

Læsepolitik Læsepolitik 2018-2022 Baggrund Folketingets mål for læsning er, at 80 % af læserne skal være gode i den nationale test i læsning. Andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år. Andelen af elever

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Læse- & skrivehandleplan

Læse- & skrivehandleplan Læse- & skrivehandleplan 2014-2017 4 udgave 2014 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... Formål med Læse- og skrivehandleplanen 2014-2017... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangskolen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 3 3. Nationalt fastsatte,

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Læseforståelse faglig læsning. Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune

Læseforståelse faglig læsning. Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune Læseforståelse faglig læsning Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune Projekt Læseforståelse faglig læsning blev gennemført som led i Projekt Partnerskab om Folkeskolen.

Læs mere

1.-3.-5.-7. årgang. Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen

1.-3.-5.-7. årgang. Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen 1.-3.-5.-7. årgang Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen 1 Forord. I forbindelse med handleplanen Indsats og evaluering på læseområdet er det

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke Kvalitetsredegørelse 2016 Distriktsskole Ølstykke 1 Indledning Center for Skole og Dagtilbud (CSD) har besluttet, at skolerne hvert år skal udfærdige en kvalitetsredegørelse på baggrund af det statistiske

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Matematikrapport for skoleåret , Egedal Kommune

Matematikrapport for skoleåret , Egedal Kommune 1 af 14 Indhold Indledning...3 Resultater for hele Egedal Kommune...4 1.klasserne 15/16...6 2.klasserne 15/16...8 4. klasserne 15/16...10 7. klasserne 15/16...12 Anbefalinger...14 2 af 14 Indledning I

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Læringssamtale med X Skole

Læringssamtale med X Skole Læringssamtale med X Skole - Dagsorden Tid og sted: Tirsdag d. 17. maj 2016, kl. 10.30 12.30. Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg, 2. sal, lokale A233 Deltagere: Skoleleder Xxxx, pædagogisk leder Xxxxx,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT for. Balleskolen 2016/17

KVALITETSRAPPORT for. Balleskolen 2016/17 KVALITETSRAPPORT for Balleskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Konklusion

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Konklusion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse-------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Forord------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Oversigt over faglige resultater i folkeskolen i perioden 2008-2016 Baggrund På BUU-mødet den 7.12.2016

Læs mere

Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder

Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder Videndelingsoplæg - 20 minutter Niveaudelt læsetræningsforløb afsæt i resultaterne fra Tekstlæseprøve 3 & 2 Hogrefe. Tankerne bag etablering og gennemførelse

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Temamøde 8. Progression i læring og trivsel hvordan måler vi det?

Temamøde 8. Progression i læring og trivsel hvordan måler vi det? Temamøde 8 Progression i læring og trivsel hvordan måler vi det? KL s BØRN & UNGE TOPMØDE 2017 Læringsmål Viden om, hvordan nogle kommuner anvender data om børn og unges progression Viden om, hvordan nogle

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Læseundersøgelsen 2013

Læseundersøgelsen 2013 Læseundersøgelsen 2013 Resultater, analyse og vurderinger kommune Udarbejdet af Læsekonsulent Karen Kappel Pædagogisk Center Oktober 2013 1 Grundlaget for undersøgelsen: For syvende gang har vi lavet en

Læs mere

Greve Kommune. Læseundersøgelse. Greve Kommune 2010-2011

Greve Kommune. Læseundersøgelse. Greve Kommune 2010-2011 Greve Kommune Læseundersøgelse Greve Kommune 2010-2011 September 2011 Indholdsfortegnelse En fælles indsats... 2 Introduktion til læseundersøgelsen... 3 Kommunale læsetiltag i skoleåret 2010-2011... 4

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gødvadskolen Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gødvadskolen Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Gødvadskolen Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Kibæk skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 20. juni 2018

Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 20. juni 2018 Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 20. juni 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for hvert

Læs mere

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsamling... 3 Status for pejlemærker for elevernes læring... 3 Status for pejlemærke om elevernes

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

TASK på Holstebro Friskole

TASK på Holstebro Friskole TASK på Holstebro Friskole TASK står for Trivsel - Adfærd - Sociale kompetencer - Kognitive færdigheder. TASK er et special- og støtte-tilbud på Holstebro Friskole. Her kan lærere få råd og vejledning

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Obligatorisk evaluering og tidspunkt

Obligatorisk evaluering og tidspunkt Obligatorisk evaluering og tidspunkt Alder/Klas se-trin 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6 5 år / inden skolestart Når barnet er 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Sjørslev Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Sjørslev Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Sjørslev Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

De nationale test foråret National præstationsprofil

De nationale test foråret National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, oktober 2016 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind.

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind. Uddannelse Ordblindhed - Information om ordblinde-undervisning på Sølystskolen Støtte Undervisning Tidlig indsats Alfabet etlivsomordblind.dk Sølystskolen Dysleksi ABC Ordblind Ordblindetest Dansk Sølystskolen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016 Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282778 mbo30@helsingor.dk Dato 28.09.2016 Sagsbeh. Merete Bonke Notat vedr. læseresultater for skoleårene,

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015 Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282782 ltp08@helsingor.dk Dato 09.01.2015 Sagsbeh. Lene Tetzlaff-Petersen Notat vedr. læseresultater for skoleårene

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet Notatark Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet 22. maj 2019 - Sagsnr. 19/13962 - Løbenr. 125981/19 Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen justerer i kommunens

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018 UDKAST Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 30. maj 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 BUU orienteres

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

ROAL Kolding 23. januar 2019

ROAL Kolding 23. januar 2019 ROAL Kolding 23. januar 2019 Sprog har afgørende betydning for senere læring i skolen. Desværre har en relativ stor gruppe af elever så svært ved at forstå og anvende sproget, at det medfører negative

Læs mere