LITTERATURGUIDE. Marianne Eskebæk Larsen. Annette Herzog og Katrine Clante Pssst!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LITTERATURGUIDE. Marianne Eskebæk Larsen. Annette Herzog og Katrine Clante Pssst!"

Transkript

1 LITTERATURGUIDE Marianne Eskebæk Larsen Annette Herzog og Katrine Clante Pssst! 1

2 Litteraturguide til Annette Herzog og Katrine Clante: Pssst! Marianne Eskebæk Larsen og Høst & Søn/rosinante & co, København udgave, 2015 Omslagstegning: Katrine Clante Grafisk tilrettelæggelse: Christensen Grafisk Høst & Søn er et forlag i rosinante & co Købmagergade 62, 3. Postboks 2252 DK-1019 København K rosinante-co.dk 2

3 Indhold 4 Hvad er en grafisk roman? 6 Grafiske romaner i skolen 7 Viola og verden 9 Tekst og billede, billedtekst og tekst med billeder Tegneserieterminologi 15 Elevopgaver 15 A Overblik over værket 16 B indenfor værkets verden 20 C Ud af værket 3

4 Hvad er en grafisk roman? Betegnelsen grafisk roman (graphic novel) kommer oprindeligt fra USA og tilskrives ofte den amerikanske tegneserieskaber Will Eisner (1978), omend han ikke var den første til at bruge udtrykket. Eisners intention var at lægge afstand til comics, et ord som var blevet synonymt med barnligt og morsomt, samt ikke mindst uforpligtende læsestof. Bruddet med velkendte formater og genrer er karakteristisk for den grafiske roman. Typisk har tegneserier været forankret i genrer som action, humor og eventyr, og formater som albums og hæfter foruden naturligvis avisstriber. De fransk/belgiske albums som f.eks. Asterix & Obelix, Lucky Luke og Tintin samt amerikanske hæfter som Superman og Spiderman er karakteriseret ved personer, som ikke ældes og aldrig kan dø. Ofte er de faste figurer typificeringer af genkendelige menneskelige egenskaber som koleriske kaptajn Haddock, distræte professor Tournesol (Tintin &), uheldige Anders, nærige Joachim von And (Anders And) osv. Eller de er som superheltene Batman og Captain America (med mange flere) mytologiske skikkelser. Historierne kan i princippet fortsætte i det uendelige, idet personerne gennemlever nye eventyr i hver udgivelse uden nødvendigvis at implementere de foregående. Der er så at sige ingen progression. Tegneseriealbums har normalt et fast sidetal, som historien skal følge. Det gælder ikke grafiske romaner. Her kan man, som i mange af de nye amerikanske tv-serier, have romanens lange 4

5 episke forløb, sidehandlinger, udfoldede personkarakteristikker og ikke mindst udvikling og afslutning. Flertallet af grafiske romaner er afsluttede historier med psykologisk set mangefacetterede figurer, altså ulig arketyperne fra Tintin og Anders And. Ligesom de nye tv-serier har banet vejen for en større kunstnerisk anerkendelse af formen, har det samme gjort sig gældende for den grafiske roman i forhold til tegneserier generelt. Man skal dog være påpasselig med at beskrive udviklingen udelukkende i normative termer, idet der naturligvis findes ældre tegneserier, som ikke er mindre kunstneriske end nutidige grafiske romaner. Ligeledes kan man diskutere, hvornår den første grafiske roman egentlig opstod, og hvorvidt mange af de bøger, som udkommer under mærkatet grafisk roman, også er det. Opsummerende kan man konstatere, at den grafiske roman i udgangspunktet ikke er bundet til særlige genrer eller formater. Den kan være kort eller lang, selvbiografisk eller dokumentarisk. Ofte har den et mere realistisk og hverdagsligt indhold end flertallet af tegneseriealbums og -hæfter. Betegnelsen peger på et slægtskab med litteraturen, idet den grafiske roman har et større personligt udtryk end mange albums og hæfter. Disse indgår i en produktionsproces med mange aktører tilknyttet, der ofte ikke selv har indflydelse på slutproduktet. Og serien kan fortsætte, selv om ophavsmanden er død. I modsætning hertil har mange grafiske romaner kun én ophavsmand/kvinde, lig forfatteren der skriver en digtsamling eller en roman. Det gælder eksempelvis Bedemandens datter af Alison Bechdel, Det store onde af David B., Persepolis af Marjane Satrapi, Jimmy Corrigan af Chris Ware, Ghost World af Daniel Clowes, Gemma Bovery af Posy Simmonds, Asterios Polyp af Mazzucchelli. Et andet element som knytter den grafiske roman til litteratu- 5

6 ren, er brugen af flerstemmighed og tidsspring. I Maus af Art Spiegelman skiftes der mellem Anden Verdenskrig i Europa og 80 ernes USA, og historien fortælles af faderen gennem sønnen, Art Spiegelman selv, der undervejs afdækker sin egen komplicerede relation til faderen. Grafiske romaner i skolen Den grafiske roman hører til i danskundervisningen af flere grunde. For det første er flere af de grafiske romaner betydningsfulde litterære værker. Det gælder både de danske og især de mange udenlandske grafiske romaner, som i stigende grad bliver oversat til dansk. Et forløb med udgangspunkt i den grafiske roman giver eleverne indblik i en udtryksform, som for øjeblikket oplever stor kunstnerisk opblomstring og anerkendelse. Det ses bl.a. i at den amerikanske tegneseriekunstner Chris Ware i 2001 vandt The Guardians First Book Award med værket Jimmy Corrigan the Smartest Kid on Earth en pris som ellers kun gives til prosaværker. Og at Watchmen af Allan Moore og Dave Gibbons kom på Times top 100 over det 20. århundredes bedste romaner. At arbejde med den grafiske roman er således ikke at gå på kompromis med danskfagligheden. For det andet skal elever ifølge de nye foreløbige Fælles Mål for dansk (2014) kunne læse multi-modale tekster ( Læsning, 3-4 klasse) og kunne udtrykke sig i billeder ( Fremstilling, alle klassetrin). Eleverne skal undersøge og blive i stand til at dis- 6

7 kutere litteratur og andre æstetiske tekster, hvorunder hører tegneserier ( Fortolkning, alle klassetrin). Man kan tilføje at tegneserielæsning styrker elevernes visuelle læsefærdigheder, hvilket synes påkrævet i et stadig mere medialiseret samfund. For det tredje har læsevaneundersøgelser vist, at drenge med anden etnisk baggrund end dansk efterspørger historier med billeder (Reinholdt Hansen, 2012). Sammenlignet med etnisk danske børn har drenge med anden etnisk baggrund end dansk svært ved læsning (Pisa Etnisk, 2012). Desuden klarer drenge sig generelt set dårligere end piger, når det gælder læsning (Pisa, 2009). Det er derfor nærliggende at forsøge at øge deres læselyst gennem grafiske romaner. Undersøgelser viser, at mange elever får svært ved læsning på mellemtrinnet (bl.a. Pirls), hvor teksterne kræver højere grad af abstraktion. Billeder kan være med til at støtte tekstlæsningen, og grafiske romaner har derfor et stort potentiale i forhold til svage og umotiverede læsere. Udvalgt og formidlet på den rette måde, kan de fungere som en indgang til litteraturlæsning videre frem. Man må derpå gradvist skrue op for tekstlæsningen, for at eleven udvikler sig som læser. Viola og verden Pssst! fortæller om den 12-årige Violas overgang fra barn til teenager. Gennem 12 stemningsfulde afsnit fremstilles Violas hverdag som usikker klassekammerat, delebarn, søster til en 7

8 larmende paplillebror og en alt for smuk storesøster, og barnebarn for elskede og skrøbelige bedsteforældre. Minder, refleksioner og følelser blander sig med hinanden undervejs og knyttes sammen af Violas konstante undren: Er det værre at være død, end ikke at være født endnu? Hvad nu hvis man var født et helt andet sted, hvem ville man så være? Og kan man både være populær og sød på samme tid? Pssst! er skabt af forfatter Annette Herzog og tegner Katrine Clante. Konstellationen af forfatter og tegner er særdeles velkendt fra den europæiske albumtradition, tænk fx på Goscinny og Uderzo (Asterix). På hvilken måde er Pssst! da en grafisk roman? Til forskel fra albums er det et afsluttet værk, idet der ikke umiddelbart er lagt op til flere bind om Viola. Den adskiller sig ligeledes fra de fransk/belgiske albums ved en virkelighedsnær tone, en for albums uvant genre (dagbogsgenren/bekendelseslitteratur) og personer der forvandles og sågar dør. Som roman betragtet er det ikke en plotdreven historie med sindrige tidsforskydninger. De 12 kapitler kan til en vis grænse byttes rundt. De er nedslag snarere end knuder i plotprogressionen. Det er således stemning, følelser og tanker, som giver næring til historien, hvilket betyder at tid spiller en anden rolle end som fortællingens motor. Tid er lig forandring og forvandling. Man ældes og dør. Man vokser op og bliver til en helt anden. Pssst! undersøger forvandlingen fra barn til voksen fra det konkret kropslige til det filosofisk undrende. Kroppen forandrer sig, hvilket bl.a. symboliseres gennem citronsommerfuglen, der fungerer som et visuelt ledemotiv (se side 34). Klassekammeraterne forandrer sig også. De går op i kærester og shopping og Viola føler sig alene. Viola kan lide at lave lektier, egenskaber voksne vil påskønne, men som kan være lidt 8

9 af et handicap, når det gælder socialisering blandt klassekammeraterne. Forvandlingstemaet har især afsæt i Violas filosofiske undren over tingenes tilstand, hvem er hun og hvem er hun på vej til at blive? I Alice i Eventyrland af Lewis Caroll spørger rygelarven Alice: hvem er du? Viola synes, at det er svært at svare på, når man konstant forandrer sig også selv om man er sammen med sig selv 24 timer i døgnet, som hun humoristisk konstaterer. Alle har en mening om hvem Viola er. Når hun er hos mor, er hun en bonderøv, og når hun er hos faderen en dulle fra byen. Viola er for tynd. Men hun er også for buttet. Hun er både stærk og svag, sjov og tænksom, og erkender at hun nok er noget i sig selv, men også i høj grad i kraft af de relationer hun indgår i. Tekst og billede, billedtekst og tekst med billeder... Dietrich Grünewald hævder, at tegneserier og mange andre visuelle udtryksformer hører under det, han kalder princippet billedfortælling (Grünewald, 2010). Det defineres som historier, hvori der er en narrativ, autonom rækkefølge af billeder. Se fx side i Pssst! Billedet skal være statisk, modsat filmbilleder, og tæt forbundet med andre billeder. Dertil skal det være selvberoende, i modsætning til f.eks. illustrationer, der er bundet op på teksten. Billederne i en billedfortælling har en narrativ-litterær struktur, som betyder, at de både skal ses på og læses (Grünewald, 2012). Billedfortællingen for- 9

10 klarer ikke, den viser. Tegneserier kræver derfor en aktiv læser, der kan kombinere enkeltbillederne til en sammenhængende historie. Det er dette, Scott McCloud betegner med begrebet closure, et begreb der indbefatter, at læseren dels selv skaber bevægelse i de tegnede figurer og dels forsøger at forbinde de enkelte billeder med hinanden. Vi overser mellemrummet for derved at få handlingen i et billede til at relatere til handlingen i det næste, og derved integrere dem i en overordnet meningsfuld historie (McCloud, 1994). Selve begrebet closure kommer fra gestaltpsykologien og henviser til, hvordan vi så at sige lukker visuelle huller ved at se helheder (Kukkonen, 2013). Kukkonen pointerer, at vi ikke skaber vores egen indre film, men at vi fastholder og forskyder samme figurer og rum/ sted frem i tid. Det bemærkelsesværdige ved Pssst! er, at netop den narrative, autonome rækkefølge af billeder (som karakteriserer tegneserien) er iblandet andre elementer som lange tekstpassager og collageæstetik (se side og/eller side 20-21). Collagerne har indsatte fotografiske elementer, men også tegninger som mimer fotografiet (fx klassefotos). Pssst! har et stort visuelt repertoire: dagbogen, poesibogen, påklædningsdukkeark (se side 54), stilehæftet foruden encyklopædien (se side 32-33). Sidstnævnte giver associationer til billedbogen Den sorte bog af Dorte Karrebæk. Det er til dels usædvanligt for en tegneserie, at tekst og billede får plads til at udfolde sig på egne præmisser. Fx de lange tekstafsnit i kapitlet Mormordage og de ordløse billeder på side samt Omvendt er det ikke usædvanligt for en grafisk roman at eksperimentere og bryde konventionerne. Det er oplagt i undervisningen at kigge nærmere på de steder, 10

11 hvor værket bryder med tegneseriestrukturen og undersøge, hvordan de nævnte elementer indgår, og hvad der sker, når hhv. de ordløse passager og de tekstunge afsnit tilsyneladende overtager fortællingen. Hvis der er mange elever, som er uvante med at læse tegneserier, er det relevant at diskutere, hvordan man overhovedet læser sådanne billedfortællinger, gerne med udgangspunkt i begrebet closure. Man kan også isolere teksten fra billederne for derved at komme mere i dybden med sproget. Teksten er langt fra entydig, idet man skal læse mellem linjerne. Som fx»en fantastisk flot kugle i græsset, men pludselig fik den otte ben, der hentyder til en edderkop. Sproget er karakteriseret ved korte hovedsætninger. Sammen med udsagn som»mit første marsvin døde, men jeg fik aldrig en hest«vidner det om en humoristisk sprogtone med barnets logik. Anne Magnussen og Hans Christian Christiansen har, inspireret af den franske semiotiker Roland Barthes, lavet en opdeling i tre relationer mellem tekst og billede; illustrativ, forankring og komplementær (Magnussen og Christiansen, 2009). Billedet kan illustrere teksten, som i Tarzan af Hogarth eller Prins Valiant af Hal Foster, hvor teksten bærer handlingen. I kapitlet mormordage er der sider kun med tekst og sider kun med billeder. Billederne i de to første opslag, hvor teksten står til venstre og tegningen til højre, er primært illustrerende, hvorimod det sidste opslag har en komplementær relation mellem tekst og billeder. Den komplementære relation er den mest udbredte, teksten siger det, billedet ikke kan og omvendt, selv om forholdet sjældent er helt ligeværdigt i flg. Magnussen og Christiansen. Det er forankring, når teksten reducerer billedets mange mulige betydninger og fører fortolkningen i en bestemt retning, som f.eks. titlen på et maleri. I tegneserier kan det være, når teksten i tekstbokse præciserer, hvad læseren skal lægge 11

12 vægt på i billedet. De leksikalske opslag på side er meget tekstdominerende, og tegningen af Viola i forskellige aldre giver primært mening i kraft af tekstens forklaring. Den forankrer billederne. Man kan finde mange eksempler på forskellige relationer mellem tekst og billede i Pssst! også eksempler som går ud over de her nævnte kategorier. I kapitlet 24 timer reflekterer Viola over, at hun ikke kender sig selv særligt godt, hvilket hun mener forstærkes af, at hun ikke ved, hvad hendes yndlingsfarve er. Hun opremser forskellige farver nærmest associerende, og billederne er derfor i mindre grad sekventielle (side 49). Teksten får derved en funktion, der kan minde om billedbogsteksten, hvilket understreges af enkelheden i ordvalget og at billedet viser noget teksten ikke siger. Billederne forstærker og understøtter teksten, som ikke giver mening uden. De har, hvad man i billedbogsforskningen kalder en ekspanderende funktion (Nikolajeva 2004). Tegneserieterminologi Grünewald pointerer, at det er væsentligt, at man som underviser gør sig klart, at billedfortællinger hverken er en afart af litteraturen eller af billedkunsten, men derimod»udgør en selvstændig kunstform, som kræver sin egen adækvate reception«(grünewald, 2012). I den henseende er det en fordel at inddrage tegneseriebegreberne sidelayout og rude, der ind- 12

13 befatter både tekst og billede. Det er selve enkeltbilledet inklusiv tekst i form af taleboble eller tekstkasse. Ruden kan have mange former, men har traditionelt været firkantet og i samme størrelse. Sidelayout er måden ruderne er organiseret på siden. Begrebet har at gøre med rudernes rumlige organisering og relationelle karakter. Hvilken form har billedrammerne (runde, aflange, firkantede osv.), hvordan er de placeret og hvad er antallet? Ved at undersøge størrelse/form, antal og placering, får man en fornemmelse af om sidelayoutet er klassisk, stringent eller utraditionelt og eksperimenterende. Når man skimmer en Tintin tegneserie vil man bemærke, at ruderne er organiseret i et fast gitter, altid fire rækker med tre-fire ruder hver. Ruderne er firkantede, og de overholder alene eller sammenlagt rækkens højde. Variation i størrelsen foregår primært i bredden. Det vil man kalde et klassisk sidelayout. Marjane Satrapis Persepolis har et klassisk sidelayout med få brud, i modsætning til fx En dyne af sne af Craig Thompson, hvor sidelayoutet er varieret. Pssst! har overvejende et varieret sidelayout, hvilket kræver lidt mere af læseren. Når Viola fx beskriver sin barndom, sker det i collageagtige opslag, som mimer dagbogens æstetik med påklistrede tegninger og hårlokker, fotos og overstregninger. Der er også eksempler på et mere klassisk og stringent sidelayout. I et opslag ser man Viola eksperimentere med grimasser foran spejlet i et forsøg på at finde ud af, hvem hun er (side 24-25). Den første rude er større end de andre, sådan at læseren kan se, at Viola befinder sig foran spejlet i badeværelset. Alle de andre ruder indgår i et symmetrisk layout, hvor selve panelets form og størrelse mimer spejlet og man ser Viola fra spejlets synsvinkel. Det giver indtryk af en masse hurtige skift mellem identiteter, og forstærker indtrykket af en forvirret eller afsøgende Viola. 13

14 Udover de to begreber, sidelayout og rude, bør eleverne også kende til streg og stil, som angår hvilket udtryk tegningerne har. Streg kan sammenlignes med håndskriften i et brev: den angiver det kunstneriske temperament. Er stregen sirlig eller ekspressiv, grov, naivistisk, detaljeret, løs osv. Streg er en del af stilen. Stil kan deles op i fire kategorier: den realistiske stil, den ikonografiske stil, den ekspressive og den transparente stil (Magnussen og Christiansen, 2009). Den realistiske og den ikonografiske er de to grundlæggende stilformer. En realistisk stil sigter mod at skildre motiverne på en virkelighedsnær måde. Den ikonografiske stil benytter sig af elementer som sherifstjerne og kokkekue til at signalere erhverv og brede skuldre til at signalere helt modsat den ofte grimme og krumryggede skurk. Det er også her man finder fartstreger, lydefterlignende ord osv. Stil og streg er ikke blot ornamentik på fortællingen, men er i en vis forstand fortællingen. Katrine Clante giver med en enkel og spinkel blyantsstreg Pssst! en særlig følsomhed, som afspejler Violas afsøgende sind. Det er en løs streg, som kan transformere følelsesladede udbrud, som da Viola bliver rasende på sin lillebror. Tegningerne er malet med akvarel i en afstemt farvepalet. Den enkle, naivistiske blyantsstreg understøtter akvarellernes afdæmpede og enkelte steder kontrastsøgende farvepalet, som da Viola overhører en lærer spille klaver og musikken flammer ud af flygelet i forskellige farver og mønstre. Personerne er tegnet med en vis grad af realisme, men groft skitseret og uden detaljerigdom. De er samtidig fjernt fra den ikonografiske stil, man kender fra klassiske albumtegneserier. Overordnet set fremstår værket med en kantet naivisme, og peger ind i børnelitteraturen, hvor stilen er udbredt.»clante folder et stort visuelt register ud. Her er tegningen 14

15 af Violas opslagstavle, hvor computeren har hjulpet med det, som de hollandske Trompe l œil malere selv måtte male, som f.eks. den ophængte hårtot, mens tegneren med egen hånd har tegnet skilsmissebarnets familieportrætgalleri i form af små pasbilleder. Her er tegninger af kort og fotos. Billeder af billeder, af de billeder, som udgør et barns verden. På trods af dette faktisk ret store repertoire af billedtyper og referencer, så har»pssst!«et overordnet homogent udtryk«(illustratorpristalen af Mai Misfeldt, 2014). Elevopgaver Karin Kukkonen plæderer for nærlæsning af tegneserier som en måde at øve sig i at analysere tegneserier (Kukkonen, 2013). Elevopgaverne tager især udgangspunkt i næranalyse af opslag, sådan at eleverne bliver opmærksomme på, hvordan mange forskellige elementer har stor betydning for, hvordan vi forstår det læste. Opgaverne løses i mindre grupper. A Overblik over værket 1. Lav et relationstræ over Violas familie og venner. På et stykke A3-papir skal eleverne tegne et stort træ. På kronen skal de indsætte små lapper med navne (evt. tegne ansigter) og angive hvilken relation personen har til Viola. Hvis man ikke har fået navnet at vide, så skriv farfar eller mormor. 15

16 2. Resumé. Bogen er delt op i 12 kapitler. Hver gruppe er ansvarlig for 2 kapitler. Læreren bestemmer hvilke. Eleverne snakker sammen i gruppen om, hvad de synes kapitlet handler om. De skal derpå udvælge én tegning fra det pågældende kapitel, som de mener bedst udtrykker, hvad kapitlet drejer sig om. 3. Rigtigt eller forkert. Skriv en række udsagn på hver sit kort og læg dem i en stak med bagsiden opad på et bord. Eleverne trækker efter tur et udsagn, som de skal forholde sig til. Man må gerne svare både og. De andre lytter og kommenterer. Eksempler på udsagn: 1. Viola tænker kun på sig selv. 2. Violas mormor er pyntesyg. 3. Viola har en kæreste. 4. Violas farfar dør. 5. Viola ved, hvem hun er. 6. Citronsommerfuglen vender sine vinger mod solen. 7. Violas far og mor er skilt. B indenfor værkets verden 1. Quiz og byt. Hver elev tager en seddel med spørgsmål. Eleverne går rundt mellem hinanden og finder en makker. Elev A spørger, og elev B svarer. Elev B spørger, og elev A svarer. Elev A og B bytter kort og rækker hånden op for at vise, at de er ledige. A og B finder nye partnere osv. Alle spørgsmålene er skrevet på et A3-ark. Eleverne sætter deres signatur på de spørgsmål, de kan besvare. Fælles opsamling i klassen, hvor de elever, der kan svare, bliver spurgt. Lav selv flere spørgsmål. a) Hvordan kan Viola være hhv. en dulle fra byen i lige uger og en bonderøv i ulige uger? Ved hun, hvem hun er? b) Læg mærke til hvor og hvordan citronsommerfuglen optræder. Hvad betyder det? /Hvad symboliserer den? 16

17 c) Ligheden mellem sovepose og sommerfuglelarve (side 34). Hvad forvandler Viola sig til? Er det angstfyldt? d) Kapitlet Hot or not : Har I også hitlister i klassen? Synes Viola, at det er en god idé? 2. Knæk og fremlæg. Spørgsmålene fordeles mellem grupperne, sådan at hver gruppe får ca. to hver. Der arbejdes med svarene og alle skal forberede en fremlæggelse. I fremlæggelsen indgår en opsummering af spørgsmålet, da grupperne har fået forskellige spørgsmål. Spørgsmålene er centreret omkring de stilistiske virkemidler. De forudsætter, at eleverne er blevet introduceret til begreberne forinden. Dvs. rude, sidelayout, stil og streg samt de forskellige kategorier for relationen mellem tekst og billede. a) Opslaget på side er markant anderledes end det foregående. Hvordan er billederne sat op og hvilken effekt har det? Det fortsætter på side b) På side 24 og 25 er der ingen tekst. Viola står foran spejlet. Hvad laver hun og har det nogen forbindelse til de foregående opslag? Hvad betyder det, at der er tale om et fast, symmetrisk sidelayout? c) Analyser opslaget på side 32-33: Karakteriser teksten: Hvad er det for en sprogtone? Er der specielle lidt ukendte substantiver? Karakteriser layoutet og sammenlign med et leksikalt opslag. 17

18 d) I kapitlet mormordage er der sider kun med tekst og sider kun med billeder: beskriv relationen mellem tekst og billede. Se også på hvordan der er tegnet kruseduller i margenen og billederne tilsyneladende er tapet fast: Hvorfor denne æstetik? Hvad betyder det? Hvorfor er det en fortryllet verden hos mormor? Og hvad sker der med mormoren? e) Kapitlet: Det værste og det bedste. Se på den store rude på side 60, og beskriv hvilken effekt størrelsen har som kontrast til de mindre, symmetriske ruder på side 61. Hvad betyder fordelingen af tekst og billeder for oplevelsen af det læste? Læs først teksten og diskuter, se dernæst på billederne og analyser. Læg mærke til, at teksten starter med ballon, det gør billederne også, teksten slutter med en sankthansorm, det gør billederne også. f) I kapitel Pssst! : Hvorfor har Viola et gammelt klassefoto hængende? Side 74-75: Hvad er det for en pige, der ligger på gulvet? Hvorfor ser musikken ud som flammer? Beskriv tegningen: streg, farver, form osv. g) Kapitlet Bumser til party : Hvad laver Viola? Beskriv rudernes form, størrelse og farve, og forklar hvad de skal betyde? Er det bedre at læse end at se tv? Beskriv det varierede layout på side 79, hvad betyder det for læsningen? Viola klipper sin egen historie. Analyser historien og sammenlign med ungdomsbladene. Hendes mor vil gerne have hun læser frem for se tv, og da Viola så tillige er kreativ og vil indsende en historie, må man formode, at moderen vil juble, men det gør hun ikke. Hvorfor? 18

19 h) Beskriv stregen og derpå stilen. Minder stilen dig om andre tegneserier, grafiske romaner og/eller illustrerede bøger? 3. Filosoffen a) Hvad gør Viola til Viola, hvad gør dig til dig? Forestil dig, du var født i Uganda. Ville du så stadig være den samme? Viola forestiller sig en masse ting, se side 88 øverst og beskriv hvordan billederne flyder over i hinanden eller rettere et enkelt element gør. Hvorfor? (kapitlet Hvis ). b) Skal man absolut have en yndlingsfarve? Hvem er Viola i løbet af dagen? Er hun den samme, ligegyldigt hvem hun er sammen med? (kapitlet 24 timer ). c) Slå op på side 54: Hvad er det Viola skal ligne? Læs den nederste tekst og karakteriser tonen og beskriv, hvad det betyder, når man samtidig ser på billedet af alt tøjet. Viola spørger: Kan man være sød og populær samtidig? Hvad tænker du/i? d) Viola sammenligner mennesker med myrer, hvorfor? Og hvad vil det sige, at stjerner forholder sig til mennesker, som mennesker i forhold til myrer? Teksten fylder de sidste fire ruder, hvilken betydning har det? Hvad er det, som Viola er så nervøs over? (Kapitlet stort og småt ). e) Viola siger man kan aldrig få borde nok ; hvem har sagt det? Side 93, Viola i baggrunden: hvad laver hun? Bemærk at det kun kommenteres i teksten i starten. Side 94 og 95: se på sidelayoutet og beskriv, hvad det betyder, at de to 19

20 sider er forskelligt komponerede og hvorfor. Hvad ender det med? Får Viola en ny veninde? (Kapitel hurra ). 4) Find nogle tegneserier og grafiske romaner og fjern teksten fra tekstbokse og talebobler. Fordel uddragene i grupperne og få eleverne til at kigge igennem og derpå diskutere i plenum, hvor meget af handlingen de forstår/kan gætte sig til. 5) Team grafisk roman. Læg en bunke af følgende tegneserier i hvert team: et Anders And-blad, en superheltefortælling og et-to fransk/belgiske albums (f.eks. Splint og Co., Tintin, Smølferne, Lucky Luke). Bed eleverne om at diskutere forskelle og ligheder mellem Pssst! og de andre tegneserier. De skal notere forskelle og ligheder i forhold til 1) format, 2) indhold, 3) fortællemåde, 4) figurer. Gruppemedlem 1 er ansvarlig for at alle spørgsmål besvares, medlem 2 noterer, medlem 3 sørger for, at gruppen overholder tiden, og medlem 4 har ansvar for at hele bunken og Pssst! bliver kigget igennem. C Ud af værket 1. Lav en tegning over dit værelse ligesom på side i bogen. Du behøver ikke at have dit eget værelse, det kan sagtens være et værelse du deler eller et rum, hvor du opholder dig meget og hvor du har dine ting. 2. Dagbog. I to uger skal du lave en visuel dagbog, hvor du registrerer, hvad du laver og hvad du tænker og føler. Du bestemmer selv om den skal tegnes eller bestå af udklip eller begge dele. Du må gerne lave dagbogen ved hjælp af et digitalt program. Dagbogen skal også indeholde tekst. 20

21 3. Læs digtet Det værste og det bedste af forfatteren Søren Ulrik Thomsen. De ældste elever foretager en sammenlignende analyse med digtet i Pssst!. Både yngre og ældre elever laver deres egen version af Det værste og det bedste. 4. Eleverne skriver enkeltvis en anmeldelse af Pssst! Anmeldelsen skal indeholde: Titel og forsideillustration hvad fortæller de, hvilke forventninger skaber de? Forfatter og tegner hvem? Resumé de vigtigste aktører/personer: Hvem er de, hvilke egenskaber har de? Hvor foregår handlingen? Fortæl også om konflikten, men gem konfliktløsningen til den kommende læser. Holdning hvilke positive læseoplevelser havde du? Hvilke mindre gode? Argumenter for, hvorfor du synes, bogen er god eller dårlig. Anbefaling hvem vil du anbefale at læse bogen? Udgivelsesår og forlag. 5. De ældste elever skriver et essay om identitet. 6. Superheltefortælling. På side 85 kapitlet Hvis ser man Viola flyve afsted i en superheltedragt, der ligner Supermans. Prøv at forestille jer, at hele historien er bygget op om Viola som superheltinde, hvordan ville den i så fald være fortalt? Gå på jagt i superheltehæfter og superheltefilm og find frem til karakteristiske genretræk. Skriv historien ned. 7. Lav en tegneserie. Man får en bedre forståelse for tegneseriens virkemidler, hvis man selv forsøger at lave en tegneserie. Lad eleverne finde på en historie eller tag udgangspunkt i en fortælling, I har gennemgået i klassen. Det skal være en forholdsvis enkel historie. Eleverne skal gruppevis lave et udkast til et storyboard. Et storyboard er en tegneserie i skitseform over de scener historien skal indeholde. Brug evt. 21

22 22 post-its, så I lettere kan flytte rundt på billedrække følgen. Start med handlingsreferat. Dernæst skal gruppen skitsere antallet af ruder på siden, f.eks. et klassisk side layout à la Tintin (se side 6). Når gruppen nogenlunde har styr på, hvordan siderne skal bygges op, skal der skrives replikker og udvikles figurer. Vær opmærksom på billedskiftene, dvs. overgangen fra en rude til den næste: se hvordan andre tegneserier viser handlingen fra billede til billede. Læreren beslutter om tegneserien skal tegnes, laves ud fra udklip, via et billedbehandlingsprogram eller app. Tjek programmerne Pixton og Comic Life (fås også som app), og apps som Strip Designer og ComicBook. Fordelen ved de fleste apps er, at man nemt og hurtigt får et resultat, ulempen er at det meste er forudbestemt.

23 Følg med om nyt inden for børnelitteraturen på vores blog: laerervaerelset.dk 23

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Baggrundsstof til læreren om Peter Seeberg kan fx findes i Peter Seeberg en kanonforfatter af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningens Forlag.

Baggrundsstof til læreren om Peter Seeberg kan fx findes i Peter Seeberg en kanonforfatter af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningens Forlag. FORLAG Kanon i indskolingen Fra morgen til aften. En vinterdag i vikingetiden. Peter Seeberg. Af Dorthe Eriksen, CFU Aabenraa Intro til læreren Også i indskolingen skal der undervises i tekster skrevet

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING Plot 4, kapitel 1 Det da løgn Side 10-55 FORTOLKNING Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning mundtlige, kropslige og billedlige

Læs mere

Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1. Deltager af personalet: Udarbejdelse af skema dato: Antal børn og alder:

Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1. Deltager af personalet: Udarbejdelse af skema dato: Antal børn og alder: Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1 Deltager af personalet: Antal børn og alder: Udarbejdelse af skema dato: Karina, Özlem, Karin, Sadjida og Mette 11 børn i alderen 2-3 år

Læs mere

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater udarbejdet af Susanne Hansson 2013 Forforståelse Spot på ord Grupper Målet med denne ordleg er at sætte spot på nogle væsentlige

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig)

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig) BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER JEG ER FREDE (men det er ikke altid det de andre kalder mig) Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse,

Læs mere

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året Tro og etik Omsorg Målgruppe: Spejder Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Omsorg - niveau 3 - trin for trin Omdrejningspunktet for mærket Omsorg er i høj grad sladder. Idéen med at beskæftige

Læs mere

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale Hvorfor drama i undervisningen? Drama som metode er relevant for fagpersoner, der ønsker at arbejde med differentierede læringsmiljøer, trivsel og inklusion. Det unikke ved drama er elevernes mulighed

Læs mere

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER PETER LUNDBERG OLIEMALERIER 2 Oliemaleri str. 150 x 150 cm. 2012. Millingbæk fantasi / A Closer Look A Closer Look At The World Behind Siden 1969 har maleren Peter Lundberg håndteret lærred, farver og

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Undervisningsforløb til Pigen med den sorte kuffert

Undervisningsforløb til Pigen med den sorte kuffert Undervisningsforløb til Pigen med den sorte kuffert Målgruppe: 2.-3. klasse Lavet af Christine Lund Jakobsen Aktiviteter 1. Forforståelse Tænd et stearinlys. Rul gardinerne for, og saml børnene tæt omkring

Læs mere

forventningsko og oplevelseskort

forventningsko og oplevelseskort Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k og oplevelseskort (FØR OPLEVELSEN Oversigt over ) forventningsko ti l el ev rt R V ko ENTN Op le ve lsf Oes I N G S KO R T FOR FØR OG EFTER DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Læs mere

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Øvelse 1: Snak om tegnefilmen Formålet med denne øvelse er at styrke elevernes evne til at sætte sig ind i hvordan andre har det. Øvelsen skal hjælpe

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Skoene fortæller. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Plot 3, kapitel 1. Side 10-37 FREMSTILLING

Skoene fortæller. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Plot 3, kapitel 1. Side 10-37 FREMSTILLING Plot 3, kapitel 1 Skoene fortæller Side 10-37 FORTOLKNING Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende ordforråd og sproglige valgmuligheder Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse Undervisningsvejledning 0.-2. klasse I forbindelse med den årlige trivselsdag har jeres skole tilmeldt sig Call me og Red Barnets kampagne Min skole Min ven. Det betyder, at hver klasse på skolen skal

Læs mere

Ida Toft Andersen FE Frem10 18/06-2014

Ida Toft Andersen FE Frem10 18/06-2014 Indledning og emne Mobning er et kendt begreb. Alle kender til det. Jeg har valgt, at arbejde med mobning, fordi jeg syntes det er et spændende emne. Jeg har valgt at arbejde med to tekster. Min hovedtekst

Læs mere

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse Gyldendal 1995 Handling Ludvig er en dreng på 12, som flittigt øver på flygelet i Henningsens klaverbutik hver dag efter skoletid. Han skal snart deltage i en stor musikkonkurrence, så det er vigtigt,

Læs mere

Surroundings Surrounded & Light Extension

Surroundings Surrounded & Light Extension I N S P I R A T I O N S M A T E R I A L E Surroundings Surrounded & Light Extension Olafur Eliasson Esbjerg Kunstmuseum 28.06.-31.12.2003 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Esbjerg Kunstmuseum præsenterer

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014

Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014 Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål (Læringsforsøgets titel) Morten Brørup Skolen At der gennem digital redidaktisering skabes flere og andre deltagelsesmuligheder end i en analog læringskontekst

Læs mere

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj Hjem Min mor er ude at rejse, og jeg har lovet at se efter hendes lejlighed. Der er ingen blomster, som skal vandes, men en masse post og aviser 1. Sådan lyder indledningen til Maja Lucas novelle fra novellesamlingen,

Læs mere

DB Evaluering oktober 2011

DB Evaluering oktober 2011 DB Evaluering oktober 2011 Matematik Vi har indarbejdet en hel del CL metoder i år: gruppearbejde, "milepæle" og adfærdsmæssige strategier. Eleverne er motiverede for at arbejde som et team. Hele DB forstår

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst INSPIRATIONSMATERIALE Forestillinger 2004 - Værk i kontekst Esbjerg Kunstmuseum 07.05.-15.08.2004 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Forestil dig Asger Jorns Lykkens have (1947) indgå i hele fem forskellige

Læs mere

3. Læringsmål og elevmål

3. Læringsmål og elevmål Forløb Skønlitteratur Kompetencemål: fortolkning, 4. klasse med afsæt i læremidlet Fandango 1. Elevernes læringsforudsætninger Eleverne i 4.y har i 3.klasse arbejdet med skønlitterære tekster i lærebogssystemet

Læs mere

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG Unge der har mistet En Smuk Bog er skrevet for unge af unge, der har mistet. Bogen kan både læses i en sammenhæng eller anvendes som en opslagsbog, hvor du slår op under et tema, du gerne vil vide mere

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Sort på. indersiden. Om at læse moderne ungdomslitteratur

Sort på. indersiden. Om at læse moderne ungdomslitteratur Sort på 1 indersiden Om at læse moderne ungdomslitteratur 16 17 Om digte Her skal vi beskæftige os med digte. Det er svært entydigt at definere, hvad et digt er, for faktisk er det sådan med digte, at

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer

Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer markedet for internationalt glaskunst. På de næste sider

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF METTE DALGAARD OG HANNE JAKOBSEN VÆRD SET ALLE FOTOS: MODELFOTOS, BAM

UNDERSØGELSE AF METTE DALGAARD OG HANNE JAKOBSEN VÆRD SET ALLE FOTOS: MODELFOTOS, BAM UNDERSØGELSE AF METTE DALGAARD OG HANNE JAKOBSEN VÆRD SET ALLE FOTOS: MODELFOTOS, BAM 12 PSYKOLOG NYT Nr. 16. 2004 IER FRA BØRNEHØJDE Et værdiprojekt på Frederiksholm Akutinstitution har forsøgt at fokusere

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Anden, der fik Døden tæt indpd livet

Anden, der fik Døden tæt indpd livet Anden, der fik Døden tæt indpd livet af PIA JØNSSON Billedbogen And, Døden og tulipanen (Høst & Søn, 2007) er tegnet og fortalt af den tyske billedbogskunstner Wolf Erlbruch, der i Danmark er mest kendt

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen:

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Elevbesvarelser svinger ikke overraskende i kvalitet - fra meget ufuldstændige besvarelser, hvor de fx glemmer at forklare hvad gåden går ud på, eller glemmer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik

Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik Ann-Elisabeth Knudsen cand. mag. i dansk og psykologi, konsulent og foredragsholder. Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik De følgende to artikler er skrevet af Ann-Elisabeth Knudsen. Artiklerne indgår

Læs mere

Vejledning til arbejde bogen Monster.

Vejledning til arbejde bogen Monster. Vejledning til arbejde bogen Monster. Monster, Patrick Ness, Gyldendal, 2015 Dansk 7. 10. klasse Kompetence og læringsmål Der arbejdes med Kompetenceområdet Fortolkning og derunder færdigheds- og vidensmålene

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Fabians feltdagbog. Opgaver. Danskagenten

Fabians feltdagbog. Opgaver. Danskagenten Fabians feltdagbog Opgaver Danskagenten Til læreren Tillykke med dit valgt af Fabians feltdagbog af Charlo;e Blay det er en rig>g god bog. Den kan give anledning >l mange samtaler, der kan spejle elevernes

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Computerspil FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Computerspil FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup Vi arbejder med kontinuitet og udvikling i daginstitutionen Af Stina Hendrup Indhold Indledning.............................................. 5 Hvilke forandringer påvirker daginstitutioner?...................

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

STANDBY UNDERVISNINGSMATERIALE. Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE.

STANDBY UNDERVISNINGSMATERIALE. Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE. UNDERVISNINGSMATERIALE Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL 7.-9. KLASSE LÆRERVEJLEDNING Hvordan er det at leve et almindeligt ungdomsliv med skoleopgaver, venner, fritidsjob og gymnasiefester, når

Læs mere

Puslespil om den danske model. Vis sammenhængen i den danske model

Puslespil om den danske model. Vis sammenhængen i den danske model Læs om den danske model Hør om den danske model Puslespil om den danske model Gå dig klog på den danske model Vis sammenhængen i den danske model Vis sammenhængene i det fagretslige system Vis sammenhængene

Læs mere

6. - 10. klasse. Opgaveark ...

6. - 10. klasse. Opgaveark ... Interiør, ung kvinde set fra ryggen, 1904. Randers Kunstmuseum 6. - 10. klasse Kunst kan udtrykke forskellige følelser og sætte følelser i gang hos beskueren. Det kan ske gennem komposition, figurers kropssprog,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet.

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet. BILLEDANALYSE FAKTA Det allerførste du skal gøre, er finde ud af fakta om billedet. Kunstneren - Hvad hedder kunstneren? - Hvornår levede hun? - Fra hvilket land stammer hun? Billedet - Hvad er billedets

Læs mere

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus).

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus). Elevmateriale Undervisningsforløb Undervisningsforløbet er tiltænkt elever på 5. klassetrin. Der arbejdes en uge med hver af de tre hovedpointer, i fjerde uge arbejdes der med refleksionsaktiviteter, og

Læs mere

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen Alting starter et sted Hvis alle undervisere vidste, hvilken betydning børnehaveklasselederen kan have for børnenes senere succes i skolen med læsning

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Sct. Severin Skole. Folder om læsning. Mellemste trin og ældste trin

Sct. Severin Skole. Folder om læsning. Mellemste trin og ældste trin Sct. Severin Skole Folder om læsning Mellemste trin og ældste trin I denne folder finder du gode råd og tips til, hvordan læsningen kan udvikles når først læsekoden er knækket. Kære forældre og elever

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Traditionelt har man sagt, at teater først kan kaldes teater, når A spiller B mens C ser på.

Traditionelt har man sagt, at teater først kan kaldes teater, når A spiller B mens C ser på. Dramatik Augusto Boal 1.lektion: Billedteater Lektie: Augusto Boal baggrund Hvor står Boal historisk? Hvad er formålet med Boals teater? Hvem er Boal inspireret af? Hvordan? Hvilke former for teater har

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK TIL ELEVER PÅ MELLEMTRINNET Gerd Fredheim Marianne Trettenes Skrivning i fagene er et tværfagligt kursus i faglig skrivning i natur/teknik, LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK December November Red. Heidi

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Sproget skaber verden

Sproget skaber verden Sproget skaber verden Gennem den måde, vi taler om og med børn og unge, er vi med til at skabe de fortællinger, de lever deres liv igennem Sproget skaber verden Hvorfor fokus på D I S P U K fortællinger?

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Værnær AfAnniThus hol t Mål gr uppe: 7. 9. k l as s e Vær nær! Tekster i arbejdet: Ispigen fra Ispigen og andre fortællinger af Bent Haller. Det er ikke nemt fra De andre af Anna Grue Målgruppe 7.-9. klasse

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE

IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE DEN KONKRETE FREMGANGSMÅDE Tekstliggørelse er med vilje en meget enkel metode, som ikke kræver specielle indkøb eller nye færdigheder. Det er vigtigt, fordi dagligdagen

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 Uge 26 Emne: Eventyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge26_eventyr.indd 1 06/07/10 11.43 Uge 26 l Eventyr Hopp er øm i hele kroppen, da hun

Læs mere

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Brugervejledning Kære bruger Her præsenteres et filmisk casebaseret undervisningsmateriale om mobning og trivsel i skolen. De to film er blevet til på baggrund af virkelige historier og hændelser, som

Læs mere

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål Årsplan dansk 3. klasse Denne årsplan er lavet med sigte på Forenklede fælles mål for 3.-4. klasse ( se www.uvm.dk ). Arbejdsformen vil variere mellem værkstedsundervisning, fælles oplevelser, oplæg samt

Læs mere

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Når kunst gør en forskel Mange af de kunstnere, som udstiller på Museum Ovartaci, har fået det bedre af at male eller skabe

Læs mere

Den magiske krystalkugle

Den magiske krystalkugle Den magiske krystalkugle En historie i 12 kapitler Af Hans Ole Herbst & Henriette Langkjær Illustreret af Katrine Clante Som udgangspunkt foreslås det, at litteraturarbejdet med inddeles i følgende faser:

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Kom/IT rapport Grafisk design Anders H og Mikael

Kom/IT rapport Grafisk design Anders H og Mikael Kom/IT rapport Grafisk design Anders H og Mikael Denne rapport i grafisk design, vil tage udgangspunkt i den PowerPoint præsentation vi lavede i forbindelse med en opgave i samfundsfag. Rapporten er inddelt

Læs mere

Dagens program. 08.00-09.45: Digtanalyse 09.45-10.00: Pause 10.00-11.45: Skriveproces 11.45-12.15: Spisepause 12.15-14.00: Opgaveskrivning

Dagens program. 08.00-09.45: Digtanalyse 09.45-10.00: Pause 10.00-11.45: Skriveproces 11.45-12.15: Spisepause 12.15-14.00: Opgaveskrivning Dagens program 08.00-09.45: Digtanalyse 09.45-10.00: Pause 10.00-11.45: Skriveproces 11.45-12.15: Spisepause 12.15-14.00: Opgaveskrivning Digtanalyse i gymnasiet Skriftlig opgave: Sidst på dagen udleveres

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Jeg siger det der står på næste side. (Sideskift er angivet ved større linjeafstand og opgaveskift er angivet ved at de første ord er understreget)

Jeg siger det der står på næste side. (Sideskift er angivet ved større linjeafstand og opgaveskift er angivet ved at de første ord er understreget) Kære underviser Når børnene har gået i skole i mellem en og to uger, laver jeg denne test, for at se hvor gode hvert barn er er til at omsætte det de får at vide til en tegning. Den er inspireret af den

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Torben Weinreich. Børnelitteratur. mellem kunst og pædagogik. Roskilde Universitetsforlag

Torben Weinreich. Børnelitteratur. mellem kunst og pædagogik. Roskilde Universitetsforlag Torben Weinreich Børnelitteratur mellem kunst og pædagogik Roskilde Universitetsforlag Torben Weinreich Børnelitteratur mellem kunst og pædagogik 2. udgave 2004 Roskilde Universitetsforlag, 2004 Omslag:Torben

Læs mere

MØDER MED H.C. ANDERSEN

MØDER MED H.C. ANDERSEN MØDER MED H.C. ANDERSEN DE FØRSTE JÆGERE I DANMARK Et besøg i Krikkebjerghuse, Sagnlandet Lejres husmandssted fra midten af 1800-tallet, stofliggør den ældre litteratur. Flere kanon-forfattere er samtidige

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog

Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog Dansklærertræf Glymur maj 2015 Peter Plys: Det var klogt, da det var inde i mit hoved, men så skete der noget på vejen ud. Program Indledning Klasserummet

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 2 4. 6. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

At få fortællinger til at arbejde med børn

At få fortællinger til at arbejde med børn At få fortællinger til at arbejde med børn Af Jacob Folke Rasmussen. Konsulent og foredragsholder i Narrativt Selskab Artiklen indgår i undervisningsmaterialet Lindgren, leg og livsmod", udgivet af de

Læs mere