Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen til lastvognsmekaniker. 2. Der er pr sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreform, herunder etablering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV), ændringer i hovedforløb som følge af ændrede overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb og flere høj niveaufag. 3. Uddannelsens formål og opdeling Der henvises til 1 i uddannelsesbekendtgørelsen. 4. Uddannelsens struktur Vejledende struktur for eud forløb, 4 år 6 mdr. GF1 GF2 Hovedforløb for trin 1, lastvognsmontør 1 år 6 mdr Hovedforløb for trin 2, lastvognsmekaniker 2 år Uger 5 Vejledende struktur for eux, 5 år GF 1 GF 2 Hovedforløb 4 år ,6 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, uddannelsesspecifikke fag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. 1

2 Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktik bidrager til kompetencemålet; Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for bedømmelsen er kompetence- og målbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Prøver og bedømmelse er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen til lastvognsmekaniker 6, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes: Til 6 stk. 3 om kørekort: Rammer for kørekort Det faglige udvalg træffer fornødne afgørelser om kørekort og underretter skolen om afgørelserne. Eleven skal påbegynde køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 18. år dog 21 år for kørekort D. Det anbefales, at køreundervisningen tidligst påbegyndes efter prøvetidens udløb. Virksomheden er forpligtet til at betale omkostningerne svarende til myndighedskravet som beskrevet i bekendtgørelse om kørekort i forbindelse med erhvervelsen af de(t) for uddannelsen fornødne kørekort ud fra flg. retningslinjer: 1. Kørekort til lastvogn eller busser, (kørekort C eller D). Virksomheden vælger kategori. Der kræves kørekort til almindelig bil før kørekortet til lastbil eller bus. Herudover kan der ved uddannelsesaftalens indgåelse træffes aftale om behovet for supplerende erhvervelse af et D-kørekort (bus)/c-kørekort (lastvogn) og/eller supplerende E-kørekort (påhængskøretøj - kategori B/E, C/E og D/E. Alderskravet er 21 år for erhvervelse af D, CE, DE. 2. For både kategori B, C, D og /E betaler arbejdsgiver i øvrigt for lægeattest og prøvegebyr for den teoretiske og praktiske køreprøve. Øvrige vilkår: 3. Det er virksomheden, der vælger kørelærer. 4. Såfremt uddannelsesaftalen afbrydes ensidigt af eleven er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 5. Såfremt uddannelsesaftalen opsiges på grund af misligholdelse fra elevens side er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 6. Det faglige udvalg kan i særlige tilfælde dispensere for krav om kørekort (jf. punkt 1) efter anmodning fra en af parterne. Til 6 stk. 2 om svendeprøven for specialet lastvognsmekaniker: Det faglige udvalg har udarbejdet forslag til opgaver for svendeprøven, som kan downloades på Som udgangspunkt udgøres eksaminationsgrundlaget af den stillede praktiske opgave. Bedømmelsesgrundlaget er elevens udførelse af den praktiske prøve og elevens mundtlige præstation. 2

3 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Vejledende tid i Trin 1 lastvognsmontør Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Uger Trin 1 lastvognsmontor Fag nr Iværksætteri PV & LV 15 Rutineret 0,5 X Fag nr Autofysiske begreber 4,5,6,7,8,9,10,11 Rutineret 1 X Fag nr Kommunikation, kundeservice og dokumentation 2,3,14 Rutineret 1 X Fag nr Automiljø 1,14 Rutineret 0,5 X Fag nr Det internationale arbejdsmarked 13 Rutineret 0,5 X Fag nr Reparation af lastvognsbremser 4 Rutineret 2 X Fag nr Reparation af kobling og aktiveringsudstyr 6 Rutineret 1 X Fag nr Kontrol og reparation af kardan og kraftoverføring 6 Rutineret 1 X Fag nr Sikkerhedseftersyn af styretøj og undervogn 5 Rutineret 1,5 X Fag nr Dieselmotor på lastvogn 1 7 Rutineret 1,5 X Fag nr Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer 7 Rutineret 1,5 X på lastvogne 1 Fag nr Kontrol og reparation af køle- og smøresystemer 7 Rutineret 0,5 X på lastvogne Fag nr Service på airconditionanlæg 8 Rutineret 0,5 X Fag nr Eftersyn og kontrol af lys, visker og batteri 10 Rutineret 0,5 X Fag nr Fejlfinding på elektriske systemer på lastvogne 1 11 Rutineret 1 X 3

4 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Vejledende tid i Trin 1 lastvognsmontør Fag nr Klargøring til syn 12 Rutineret 0,5 X Trin 2 specialet lastvognsmekaniker Fag nr Teknologisk udvikling og innovation 15,23 Rutineret 0,5 X Fag nr Reparation og afprøvning af lastvognsbremser 17 1 X Fag nr Reparation af ABS bremser med TCS 17 1 X Fag nr Electronic Controlled Braking System med 17 1 X ESP Fag nr Kontrol og reparation af gearkasser inkl. 21 Rutineret 1,5 X automatisk skift Fag nr Kontrol og reparation af differentiale og 21 Rutineret 1 X navreduktion Fag nr Undervogn og tilkobling på lastvogn og 20 1,5 X sættevogn Fag nr Dieselmotor lastvogn X Fag nr Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer 16 2 X 2 Fag nr Reparation af databusstyrede komfort- og 18 1,5 X sikkerhedssystemer Fag nr Fejlfinding på elektroniske systemer X Fag nr Kontrol og reparation af starter og generator 19 1 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0 2 Trin 2 specialet lastvognsmekaniker Fag nr Kontrol og reparation af fordelergear 21 1 X Fag nr Kontrol og reparation af momentomformer 21 1 X 4

5 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Vejledende tid i Trin 1 lastvognsmontør Fag nr Elektronisk fartskriver 18,22 0,5 X Fag nr Reparation af motor- og kabinevarmer 18 0,5 X Fag nr Reparation af styrede lastvognssæder 18 0,5 X Fag nr Fejlfinding på afstandsregulerede cruise 18 0,5 X control system Fag nr Reparation af elektriske lastvognsinstallationer 18 0,5 X i døre Fag nr Reparation af elektronisk klimateknik 18 1 X Fag nr Reparation på airbaganlæg 18 Rutineret 0,5 X Fag nr Vurdering af brugt lastvogn 16,17,18,19,20,2 Rutineret 0,5 X 1 Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af lygter 18 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem 18 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer 18 0,5 X Fag nr ADR-regler og hovedafbryder 19 Rutineret 0,5 X Fag nr Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring (ECAS) 19 Rutineret 0,5 X 20 0,5 X Antal s valgfag 0 2 Antal skole i alt 15 i alt 20 i alt 5

6 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn for tilvalgt højere niveau Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Reparation af ABS bremser med TCS. Fag nr 8936 Electronic Controlled Braking System med ESP. Fag nr Kontrol og reparation af gearkasser inkl. automatisk skift. Fag nr Kontrol og reparation af differentiale og navreduktion. Fag nr Undervogn og tilkobling på lastvogn og sættevogn. Fag nr Vejledende tid Uger Navn på det fag, hvor niveauet hæves Ekspert 1 Reparation af ABS bremser med TCS Ekspert 1 Electronic Controlled Braking System med ESP 1,5 Kontrol og reparation af gearkasser inkl. automatisk skift 1 Kontrol og reparation af differentiale og navreduktion. Ekspert 1,5 Undervogn og tilkobling på lastvogn og sættevogn Obligatorisk præstationsstandard Rutineret Rutineret Dieselmotor lastvogn 2. Fag nr Ekspert 3 Dieselmotor lastvogn 2 Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer Ekspert 2 Brændstofanlæg og indsprøjtningssy- 2. Fag nr stemer 2 Reparation af databusstyrede komfort- og sikkerhedssystemer. Fag nr Fejlfinding på elektroniske systemer 2. Fag nr Kontrol og reparation af starter og generator. Fag nr Ekspert 1,5 Reparation af databusstyrede komfort- og sikkerhedssystemer Ekspert 1 Fejlfinding på elektroniske systemer 2 Ekspert 1 Kontrol og reparation af starter og generator 6

7 Valgfri uddannelsesspecifikke fag Elektronisk fartskriver. Fag nr Ekspert 0,5 Elektronisk fartskriver Reparation af motor- og kabinevarmer. Fag nr Ekspert 0,5 Reparation af motor- og kabinevarmer Reparation af styrede lastvognssæder. Fag nr Fejlfinding på afstandsregulerede cruise control system. Fag nr Reparation af elektriske lastvognsinstallationer i døre. Fag nr Reparation af elektronisk klimateknik. Fag nr Reparation på airbaganlæg. Fag nr Vurdering af brugt lastvogn. Fag nr Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer Fag nr ADR-regler og hovedafbryder Fag nr Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring (ECAS) Ekspert 0,5 Reparation af styrede lastvognssæder Ekspert 0,5 Fejlfinding på afstandsregulerede cruise control system Ekspert 0,5 Reparation af elektriske lastvognsinstallationer i døre Ekspert 1 Reparation af elektronisk klimateknik 0,5 Reparation på airbaganlæg Rutineret 0,5 Vurdering af brugt lastvogn Rutineret Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer 0,5 ADR-regler og hovedafbryder Rutineret 0,5 Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring (ECAS) Rutineret 7

8 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Der er sket afkortning ved at udelade fagene Iværksætteri og Det internationale arbejdsmarked, samt valgfag. Endvidere er den vejledende tid i faget Autofysiske begreber 50% kortere. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Vejledende tid i Trin 1 lastvognsmontør Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Uger 13,5 16 Trin 1 lastvognsmontør Fag nr Autofysiske begreber Rutineret 0,5 X Fag nr Kommunikation, kundeservice og dokumentation Rutineret 1 X Fag nr Automiljø Rutineret 0,5 X Fag nr Reparation af lastvognsbremser Rutineret 2 X Fag nr Reparation af kobling og aktiveringsudstyr Rutineret 1 X Fag nr Kontrol og reparation af kardan og kraftoverføring Rutineret 1 X Fag nr Sikkerhedseftersyn af styretøj og undervogn Rutineret 1,5 X Fag nr Dieselmotor på lastvogn 1 Rutineret 1,5 X Fag nr Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer Rutineret 1,5 X på lastvogne 1 Fag nr Kontrol og reparation af køle- og smøresystemer Rutineret 0,5 X på lastvogne Fag nr Service på airconditionanlæg Rutineret 0,5 X Fag nr Eftersyn og kontrol af lys, visker og batteri Rutineret 0,5 X Fag nr Fejlfinding på elektriske systemer på lastvogne 1 Rutineret 1 X 8

9 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Vejledende tid i Trin 1 lastvognsmontør Fag nr Klargøring til syn Rutineret 0,5 X Trin 2 specialet lastvognsmekaniker Fag nr Teknologisk udvikling og innovation Rutineret 0,5 X Fag nr Reparation og afprøvning af lastvognsbremser 1 X Fag nr Reparation af ABS bremser med TCS 1 X Fag nr Electronic Controlled Braking System med 1 X ESP Fag nr Kontrol og reparation af gearkasser inkl. Rutineret 1,5 X automatisk skift Fag nr Kontrol og reparation af differentiale og Rutineret 1 X navreduktion Fag nr Undervogn og tilkobling på lastvogn og 1,5 X sættevogn Fag nr Dieselmotor lastvogn 2 3 X Fag nr Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer 2 X 2 Fag nr Reparation af databusstyrede komfort- og 1,5 X sikkerhedssystemer Fag nr Fejlfinding på elektroniske systemer 2 1 X Fag nr Kontrol og reparation af starter og generator 1 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0 2 Fag nr Kontrol og reparation af fordeler gear 1 X Fag nr Kontrol og reparation af moment omformer 1 X 9

10 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Vejledende tid i Trin 1 lastvognsmontør Fag nr Elektronisk fartskriver 0,5 X Fag nr Reparation af motor- og kabinevarmer 0,5 X Fag nr Reparation af styrede lastvognssæder 0,5 X Fag nr Fejlfinding på afstandsregulerede cruise 0,5 X control system Fag nr Reparation af elektriske lastvognsinstallationer 0,5 X i døre Fag nr Reparation af elektronisk klimateknik 1 X Fag nr Reparation på airbaganlæg Rutineret 0,5 X Fag nr Vurdering af brugt lastvogn Rutineret 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af lygter 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer 0,5 X Fag nr ADR-regler og hovedafbryder Rutineret 0,5 X Fag nr Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring (ECAS) Rutineret 0,5 X 0,5 X Antal s valgfag 0 0 Antal skole i alt 13,5 i alt 18 i alt 10

11 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn for tilvalgt højere niveau Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Reparation af ABS bremser med TCS. Fag nr 8936 Electronic Controlled Braking System med ESP. Fag nr Kontrol og reparation af gearkasser inkl. automatisk skift. Fag nr Kontrol og reparation af differentiale og navreduktion. Fag nr Undervogn og tilkobling på lastvogn og sættevogn. Fag nr Vejledende tid Uger Navn på det fag, hvor niveauet hæves Ekspert 1 Reparation af ABS bremser med TCS Ekspert 1 Electronic Controlled Braking System med ESP 1,5 Kontrol og reparation af gearkasser inkl. automatisk skift 1 Kontrol og reparation af differentiale og navreduktion. Ekspert 1,5 Undervogn og tilkobling på lastvogn og sættevogn Obligatorisk præstationsstandard Rutineret Rutineret Dieselmotor lastvogn 2. Fag nr Ekspert 3 Dieselmotor lastvogn 2 Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer Ekspert 2 Brændstofanlæg og indsprøjtningssy- 2. Fag nr stemer 2 Reparation af databusstyrede komfort- og sikkerhedssystemer. Fag nr Fejlfinding på elektroniske systemer 2. Fag nr Kontrol og reparation af starter og generator. Fag nr Ekspert 1,5 Reparation af databusstyrede komfort- og sikkerhedssystemer Ekspert 1 Fejlfinding på elektroniske systemer 2 Ekspert 1 Kontrol og reparation af starter og generator 11

12 Valgfri uddannelsesspecifikke fag Elektronisk fartskriver. Fag nr Ekspert 0,5 Elektronisk fartskriver Reparation af motor- og kabinevarmer. Fag nr Ekspert 0,5 Reparation af motor- og kabinevarmer Reparation af styrede lastvognssæder. Fag nr Fejlfinding på afstandsregulerede cruise control system. Fag nr Reparation af elektriske lastvognsinstallationer i døre. Fag nr Reparation af elektronisk klimateknik. Fag nr Reparation på airbaganlæg. Fag nr Vurdering af brugt lastvogn. Fag nr Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer Fag nr ADR-regler og hovedafbryder Fag nr Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring (ECAS) Ekspert 0,5 Reparation af styrede lastvognssæder Ekspert 0,5 Fejlfinding på afstandsregulerede cruise control system Ekspert 0,5 Reparation af elektriske lastvognsinstallationer i døre Ekspert 1 Reparation af elektronisk klimateknik 0,5 Reparation på airbaganlæg Rutineret 0,5 Vurdering af brugt lastvogn Rutineret Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer 0,5 ADR-regler og hovedafbryder Rutineret 0,5 Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring (ECAS) Rutineret 12

13 SKEMA 4 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om eux Der er eux for specialet personvognsmekaniker. Jf. skemaet på s.2 bør skolene fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er tre forløb med 20 og afsluttende skoleperiode med de resterende 7,6 uge hvor også svendeprøve, eksamensprojekt og den større skriftlig opgave placeres, dette understøtte synenergi mellem eux og eud. perioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven. Kryds indikerer, hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. Fagnavn Vejledende 1. periode 2. periode 3. periode 4. periode tid Antal Dansk A 6,2 uge X X X X Matematik B 5,0 X X X Teknologi B 3,0 X X Teknikfag B 4,0 X X Fysik B 3,6 uge X X Engelsk B 4,8 uge X X X Kemi C 2,4 uge X X Valgfag (matematik A) 4,0 X X Større skriftlig opgave 1,0 X Eksamensprojekt 0,6 uge X Antal skole i alt 34,6 13

14 Skema 5 uddannelsens bidrag til kompetencemålene mål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Trin 1 Lastvognsmontør Trin 2 Lastvognsmekaniker 8968 Service og reparation 1,2 X X 8969 Kvalitet, produktivitet og en god økonomi og kundeservice 3 X X 8970 Bremsesystemer 4 X X 8971 Styretøj og undervogn 5 X X 8972 Transmission 6 X X 8973 Dieselmotorer 7 X X 8974 Køle- og airconditionanlæg 8 X X 8975 Airbaganlæg 9 X X 8976 Lygter, tegngivningsapparater og visker/ 10 X X 8977 Ukompliceret fejlfinding på elektriske systemer 11 X X 8978 Klargøring af en lastvogn til syn 12 X X 8979 Arbejde miljøbevidst 14 X X 8980 Komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver samt vedligeholdelse 16 X på lastvognes dieselmotorer 8981 Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på bremsesystemer 17 X 8982 Montage, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse komfort- og 18 X sikkerhedsudstyr 8985 Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse elektriske forsyningsanlæg 19 X 8989 Fejlfinding og reparation på elektroniske og elektriske installationer 19 X 14

15 mål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Trin 1 Lastvognsmontør Trin 2 Lastvognsmekaniker 8991 Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på styretøj, undervogn 20 X og tilkoblinger 8994 Styrende hjul og aksler samt elektronisk styret luftaffjedring 20 X 8995 Transmission på lastvogne og kontrol af og fejlfinding på fartskrivere 21 X 8996 Fejlfinding og reparation på elektroniske systemer. 22 X 15

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedelsesdato: 1.juli 2013 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.07.2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for lastvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for lastvognsmekaniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for lastvognsmekaniker Tekstdel - Uddannelsesordning for lastvognsmekaniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for lastvognsmekaniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for lastvognsmekaniker Tekstdel - Uddannelsesordning for lastvognsmekaniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Lastvognsmekaniker (udkast 3)

Lastvognsmekaniker (udkast 3) Bilag 5 Lastvognsmekaniker (udkast 3) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til lastvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet. Rutineret, Avanceret

Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet. Rutineret, Avanceret Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompeencemål Fagnavn for faget Vejledende tid Trin 1 Automontør Trin 2 Mekaniker Nummereringen af kompetencemål

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for personvognsmekaniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for personvognsmekaniker Tekstdel - Uddannelsesordning for personvognsmekaniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for smedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 221 af 9. marts 2016 om uddannelsen til smed. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tarmrenser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tarmrenser 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til BEK nr. 455 af 13/04/2015 om uddannelsen til 2. Der er pr. 1. august sket

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for personvognsmekaniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for personvognsmekaniker Tekstdel - Uddannelsesordning for personvognsmekaniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28.03.2008 mekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. januar 2014 personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Personvognsmekaniker/Montør Personvognsmekaniker NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for webudvikler

Uddannelsesordning for webudvikler Uddannelsesordning for webudvikler 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 9. Svendeprøven... 3 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb... 5 SKEMA 2 Voksne med standardiseret

Læs mere

Tabel 1 udkast 3 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet. faget

Tabel 1 udkast 3 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet. faget Tabel udkast 3 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål Fagnavn Nummer/numre på Grundfag et eller flere kompetencemål, som faget bidrager

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt

Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1773 af 21.

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Skibsmontør

Tekstdel - Uddannelsesordning for Skibsmontør Tekstdel - Uddannelsesordning for Skibsmontør 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov BILAG 1 6. januar 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere