Fortællinger om relationspsykologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortællinger om relationspsykologi"

Transkript

1 Jørgen Rønsholdt Annette Groot Finn Godrim Else Marie Bech Fortællinger om relationspsykologi i praksis

2 Jørgen Rønsholdt, Annette Groot, Finn Godrim og Else Marie Bech Fortællinger om relationspsykologi. I praksis 1. udgave, 1. oplag, Dafolo Forlag og forfatterne Forlagsredaktør: Sophie Ellgaard Soneff Omslagsdesign: Louise Glargaard Perlmutter/Louises Design Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket. Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket trykkeri Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej Frederikshavn Tlf Fax Varenr ISBN:

3 Indhold Forord...7 Den refleksive professionalisme...7 Indledning... 9 Baggrund for bogen Praksisfortællingerne...10 Bogens opbygning...12 God fornøjelse! Kapitel 1 Relationer skaber individet...15 Om første praksisfortælling...17 Kernebegreber i første praksisfortælling Indre tilstande skaber forudsætningerne for kontakt og udvikling...18 Selvoplevelsen skabes i relationer...19 Det nuværende øjeblik Første praksisfortælling: Han ser anderledes ud...22 Mere om fortællingens kernebegreber...25 Om anden praksisfortælling Kernebegreber i anden praksisfortælling...28 Empatisk identifikation Emotionel regulering Anden praksisfortælling: Tårer ved afsked Mere om fortællingens kernebegreber...34 Om tredje praksisfortælling...36 Kernebegreber i tredje praksisfortælling Relationelle skabeloner Synkronisering...39 At hoppe på limpinden...39 Tredje praksisfortælling: Lærermødet Mere om fortællingens kernebegreber...42 Sammendrag...44 Spørgsmål til refleksion....45

4 Kapitel 2 Anerkendelse åbner for udvikling Om første praksisfortælling...49 Kernebegreber i første praksisfortælling...50 Selvafgrænsning Første praksisfortælling: Det rigtige rum...51 Mere om fortællingens kernebegreber...53 Om anden praksisfortælling Kernebegreber i anden praksisfortælling...55 Oplevelsen af retten til at være sig selv Anden praksisfortælling: Flyverdragten...56 Mere om fortællingens kernebegreber...59 Om tredje praksisfortælling...61 Kernebegreber i tredje praksisfortælling Tilkendegivelse af begge perspektiver...61 Tredje praksisfortælling: Sammenstød...63 Mere om fortællingens kernebegreber...66 Sammendrag...67 Spørgsmål til refleksion Kapitel 3 Ressourcefokus frigiver potentiale Om første praksisfortælling...75 Kernebegreber i første praksisfortælling Fokus på ressourcer...75 Den positive selvoplevelse...76 Første praksisfortælling: En ærgerlig sag...77 Mere om fortællingens kernebegreber...83 Om anden praksisfortælling Kernebegreber i anden praksisfortælling...87 At spørge og undersøge på en ressourceorienteret måde...87 Fortællingens skabende kraft Anden praksisfortælling: Den usikre nørd eller den intelligente, sensitive dreng?...90 Mere om fortællingens kernebegreber...92

5 Om tredje praksisfortælling...95 Kernebegreber i tredje praksisfortælling Følelser og professionalisme Kærligheden driver udviklingen frem Tredje praksisfortælling: At komme i mål Mere om fortællingens kernebegreber Sammendrag Spørgsmål til refleksion Kapitel 4 Refleksion udfordrer selvfølgeligheder Om første praksisfortælling Kernebegreber i første praksisfortælling Refleksionsniveauer Første praksisfortælling: Besøg i familien Mere om fortællingens kernebegreber Om anden praksisfortælling Kernebegreber i anden praksisfortælling Introspektion Modstand mod indre fokus Anden praksisfortælling: Klar til kamp Mere om fortællingens kernebegreber Sammendrag Spørgsmål til refleksion Kapitel 5 Teori kvalificerer praksis Princippernes funktion og indbyrdes forbundethed Første praksisfortælling: Ærkerivalerne Mere om principperne i praksisfortællingen En samlet tilgang Spørgsmål til refleksion Om forfatterne Om Institut for Relationspsykologi Litteratur

6

7 Forord Den refleksive professionalisme Det er en udbredt opfattelse, at en god professionel relation handler om at være myndig, fagligt dygtig og samtidig venlig og omsorgsfuld. Altså en professionel kompetence, der også er menneskelig. Det er bestemt heller ikke forkerte forudsætninger at gå ind til et arbejde med mennesker på. Professionelt arbejde inden for det sociale, sundhedsmæssige og pædagogiske område bygger jo direkte på kontakten til et andet menneske. Men disse forudsætninger er på den anden side alligevel ikke tilstrækkelige. Især ikke, hvis sigtepunktet er at fremme en vækst, som barnet, den ældre eller den kriseramte selv kan tage aktivt del i og arbejde med på. En anden også udbredt opfattelse går ud fra, at en professionel relation især er evnen til nærvær og empati. Altså det indfølende og medfølende, som jo spiller en rolle i ethvert godt og tæt forhold til et andet menneske om det så er en professionel relation eller ej. Men det er heller ikke dækkende for, hvad der er den egentlige essens i en professionel relation. Hvis vi skal nærme os det, skal vi have fat i forståelsen af den professionelle relation på en anden måde. Den handler om at erkende, at vi skal forholde os reflekterende til den relationelle situation, vi står i, og herudfra træffe nogle vigtige valg. En sådan refleksiv kompetence er så meget desto vigtigere i dag, hvor vi har uddelegeret omsorgsrelationer til et professionelt regi i et omfang som aldrig før. Vi betaler for omsorg: Vi ansætter personale som lønarbejdere til at tage sig af børn i institutioner, ældre på plejehjem og syge mennesker i krise. Hvis en professionel relation skal kunne udvikle sig til et ægte medmenneskeligt møde, handler det ikke kun om faglighed og empati. Så handler det om at være bevidst om de vigtige faktorer i relationen. Men især handler det om at kunne anvende faktorerne i netop den situation, der foreligger og her anvende dem i en troværdig og personlig form, der skaber en konstruktiv relation. Det er det, bogen fortæller om, og den er skrevet i klar forlængelse af bestselleren Relationspsykologi og skrevet af samme stærke team. Det er psykologer, der både udvikler deres praksis i et fællesskab og samtidig magter at formulere deres erfaringer i en teoretisk baseret ramme. Derfor er det en bog, der står på solid grund af indsigt og kundskab. 7

8 Hvad der gør den særligt inspirerende er dens praksisfortællinger. Her kommer vi tæt på mennesker og relationerne mellem den professionelle og det enkelte menneske. Det kan være barnet i institutionen, eleven i skolen, den unge mor og sundhedsplejersken eller den ældre på dagcentret. Vi kommer ind i det interaktive rum, hvor der skabes en social virkelighed mellem mennesker, noget man tror på og noget, der giver kræfter for både barnet og den ældre og alle de andre, der får del i den professionelle omsorg. Vi får indsigt i den professionelles refleksion og ser valgets konsekvenser både når det sætter gang i væksten, og når det blokerer for den. Bogen bygger på en model, der kaldes RARRT. Det skulle være til at huske på grund af den umiddelbare lydassociation. Men modellen er også værd at huske, fordi den med sine bogstaver henviser til de vigtige faktorer i den professionelle relation. I bogen benævnes de som principper, og de har stor betydning for hele bogens opbygning. Det vigtigste princip er relation, det er grundlaget for de andre principper: anerkendelse, ressourcer, refleksion og teori. Det hele hænger sammen i et menneskesyn, der er humanistisk og baseret på en tro på væksten i mødet mellem mennesker, hvis relationen fungerer også selvom det er en professionel relation. Denne bog kan være med til at sætte et nyt og konstruktivt perspektiv på alle professionelle relationer. Derfor er det en både vigtig og særdeles nyttig bog for alle, der har med mennesker at gøre. Per Schultz Jørgensen Professor emeritus, dr. phil 8

9 Indledning Kære læser Vi ønsker dig hjerteligt velkommen til læsningen af denne bog, der er skrevet som en efterfølger til vores første bog: Relationspsykologi i praksis. Bogen, du sidder med nu, indeholder en mængde fortællinger, der illustrerer, hvordan relationspsykologien kan se ud, når den anvendes i dagligdagens forskellige praksisrum. Gennem disse fortællinger beskrives og uddybes mange af grundbogens teoretiske begreber, og du vil forhåbentlig opleve, at teoretiske begreber, der kan synes komplekse, nu kommer til live og bliver nemmere at omsætte til konkrete tiltag i arbejdslivet. Selvom denne bog er fyldt med praksisfortællinger, er den ikke en praksismanual, hvor man blot kopierer de konkrete interaktioner og metoder, som de beskrives i fortællingerne. Bogen er derimod en teoribog, der med afsæt i praksisfortællingerne inviterer til refleksioner over egne forholdemåder. Man kan med andre ord sige, at praksisfortællingerne ikke skal eftergøres, men i stedet fungere til at inspirere refleksionerne over egen praksis. Bogen er som nævnt en efterfølger til vores første bog om relationspsykologi, men det er ikke en forudsætning, at man har læst den første bog. Alle principper og begreber forklares udførligt, så de kan forstås uden forudgående kendskab. Præsentationen af de teoretiske principper tager dog primært udgangspunkt i deres praktiske anvendelse, hvorfor læseren, der ønsker en mere dybdegående teoretisk forståelse og baggrund, henvises til grundbogen. Bogen er bygget op omkring de fem relationspsykologiske principper, der også kaldes RARRT-principperne: 1. Relationer skaber individet 2. Anerkendelse åbner for udvikling 3. Ressourcefokus frigiver potentiale 4. Refleksion udfordrer selvfølgeligheder 5. Teori kvalificerer praksis 9

10 Disse principper baserer sig på et humanistisk menneskesyn og en relationel udviklingsforståelse og beskriver tilsammen, hvordan man kan etablere relationelle samspil, der fremmer menneskers udvikling, læring og trivsel. RARRTprincipperne er indbyrdes afhængige og kan derfor ikke anvendes løsrevet fra hinanden, uden at den udviklende effekt reduceres eller bortfalder. Princippernes indbyrdes afhængighed og vigtigheden af den helhedsorienterede indsats uddybes i bogens sidste kapitel. Når RARRT-principperne anvendes som en samlet tilgang, kan de betragtes som en praktisering af relationspsykologien. Baggrund for bogen Vi er overvældede og stolte over, hvor godt vores første bog om relationspsykologi er blevet modtaget af anmeldere i pædagogiske og psykologiske tidsskrifter. De mange positive anmeldelser har bekræftet, at vi er lykkedes i intentionen om at skrive en bog, der giver en kvalificeret og teoretisk funderet beskrivelse af den relationelle indsats i pædagogisk praksis. Endnu vigtigere har det dog været for os at få tilbagemeldinger fra den almindelige læser, herunder vores mange kursister. De har beskrevet, hvordan introduktionen til relationspsykologien og de enkelte RARRT-principper har givet dem en dyb indsigt i relationers fundament og dynamikker. En indsigt, der har kastet nyt lys over deres daglige praksis og rustet dem til at skabe et relationelt miljø, hvor mulighederne for udvikling og læring blomstrer. Samtidig har vi fået rigtig mange forespørgsler om en efterfølger til grundbogen, der i endnu højere grad beskriver, hvordan principperne kan omsættes til daglig praksis. Derfor valgte vi at skrive denne bog, der gennem alsidige praksisfortællinger illustrerer, hvordan praktiseringen af RARRT-principperne kan se ud i en helt almindelig dagligdag. Praksisfortællingerne Da vi startede vores research til bogen, manglede vi på ingen måde praksisfortællinger. Vi var derimod så heldige at have praksisfortællinger i tusindvis, fordi vores mange dygtige kursister gennem årene har leveret skriftlige rapporter, der beskriver, hvordan de i deres professionelle praksis har omsat relationspsykologien til konkrete og fantastiske forandringer i menneskers liv. Vi påbegyndte læseprocessen med at udvælge, hvilke fortællinger vi ville bruge i bogen, og snart nåede vi det første dilemma: Der var så mange spændende og inspirerende historier, og vi kunne på ingen måde få plads til dem 10

11 alle. Vi kunne møde et afsnit i den ene fortælling, som ikke kunne undværes i bogen, for derpå at støde på et afsnit i den næste fortælling, der også var særdeles fascinerende. Vi tog derfor en beslutning: For at trække mest mulig læring og inspiration ud af de mange fortællinger, ville vi blande dem sammen. Vi valgte simpelthen at konstruere fortællingerne sådan, at de er bygget op af elementer fra flere forskellige fortællinger. Det kan være, at en lærers historie, der oprindeligt fandt sted i en 2. klasse, nu er flyttet til en børnehave, for at vi kan låne kollegasamarbejdet fra en anden fortælling og de konkrete metoder fra en helt tredje fortælling. På denne måde kunne vi videregive autentisk baserede fortællinger, der samlede de mest inspirerende og lærerige elementer fra et væld af praksiserfaringer. I de få tilfælde, hvor vi har valgt at gengive en fortælling direkte, har vi naturligvis været i kontakt med kursisten og fået lov til at anvende historien, der dog er anonymiseret til ukendelighed. I sammensætningen af bogens praksisfortællinger stødte vi på det næste dilemma: Nogle af fortællingerne var pragteksemplarer, der på fineste vis illustrerede brugen af principperne og de fantastiske resultater. Andre fortællinger beskrev udfordringer, man naturligt løber ind i, når man arbejder med at ændre sin praksis. I nogle af fortællingerne førte kursisternes indsats til umiddelbare forandringer, mens andre fortællinger omhandlede situationer, der kun blev delvist løst. Vi var enige om, at vi ikke havde lyst til at udgive en bog fuld af pragteksemplariske fortællinger. Det er udfordrende at bruge sig selv som sit eget vigtigste pædagogiske værktøj, og disse udfordringer er en del af den praktiske virkelighed. Vi vurderede, at vores læsere kunne uddrage mest mulig læring og inspiration, hvis de fik adgang til både de perfekt eksemplariske og de udfordrende fortællinger, og du vil derfor møde begge slags gennem bogen. På denne måde har vi forsøgt at videregive praksisfortællinger, der på realistisk og ærlig vis beskriver virkeligheden, som den ser ud, når man arbejder på at bruge sig selv til at skabe varig udvikling og forandring i sine relationer. Vi har forsøgt at vælge fortællinger fra den bredest mulige professionelle arbejdsflade. Derfor vil du møde fortællinger fra børnehave, vuggestue, folkeskole, gymnasie, familievejledning, ældrecenter og sundhedspleje. Vi samarbejder med kursister inden for alle disse arbejdsfelter og har derfor erfaret, at RARRT-principperne giver mening og er praktisk anvendelige inden for alle praksisområder, hvor mennesker arbejder med mennesker. RARRT-princip- 11

12 perne baserer sig på almenmenneskelige forudsætninger for udvikling, og derfor vil principperne også være anvendelige, hvis du ønsker at anvende dem i privatlivets forskellige relationer. Vi skylder hver enkelt af vores kursister en stor tak for deres inspirerende tilbagemeldinger, fordi disse tilsammen har givet os et autentisk og upoleret billede af, hvordan det opleves at arbejde med RARRT-principperne, og hvilke forandringer de medfører. Heldigvis har fortællingerne fungeret som bekræftelse af, hvor stor en forandringskraft der gemmer sig i disse principper, og hvor meningsfuldt det opleves at arbejde på denne måde. Bogens opbygning Opbygningen af bogen fungerer således, at hvert kapitel koncentreres om et af relationspsykologiens principper, og bogen er derfor inddelt i fem kapitler. Hvert kapitel indeholder først en kort indledning, der beskriver det overordnede RARRT-princip. Resten af kapitlet centrerer sig omkring 2-3 praksisfortællinger, som illustrerer relevante temaer og kernebegreber, der hører under det aktuelle princip. Hver praksisfortælling introduceres først gennem et kort resumé. Derefter følger præsentationen af nogle få teoretiske begreber eller temaer, som bliver aktuelle i praksisfortællingen. Derpå kommer selve fortællingen, der efterfølgende uddybes ved en gennemgang af de forinden præsenterede begreber og deres tilstedeværelse og funktion i praksisfortællingen. Kapitlet afsluttes med et sammendrag, der kort gengiver de vigtigste punkter. 1 Da principperne beskriver enkeltdele af en samlet tilgang, kan man sagtens uddrage andre principper i praksisfortællingen end dem, vi kommer til at fokusere på. For overskuelighedens skyld har vi dog valgt denne opdeling i principper, men den opmærksomme læser vil få øje på flere af principperne i de enkelte praksisfortællinger. God fornøjelse! Nu er der kun tilbage at ønske dig god fornøjelse med læsningen. Det er dog vores ønske, at denne bog ikke blot giver en god læseoplevelse, men derudover inviterer til at personliggøre den beskrevne viden, så den bliver meningsfuld i netop din dagligdag og dine relationer. Særligt når praksisfortællingerne 1 Kapitel 5 adskiller sig lidt fra denne grundform, da det femte princip også afviger lidt fra de første fire principper. 12

13 foregår i et praksisfelt, der opleves meget forskelligt fra dit eget, vil det være lærerigt at reflektere over, hvordan de samme følelser, samspil eller processer kunne have udspillet sig på din arbejdsplads. På denne måde kan teorien blive anvendelig i en personlig form, hvor den naturligt kan praktiseres og medføre fantastiske forandringer. Under læsningen af praksisfortællingerne kan det være, du får oplevelsen af at genkende den beskrevne situation meget nøjagtigt. Det kan også være, du omvendt bliver ramt, stødt eller provokeret over mødet med følelser, strategier eller samspilsformer, som ligger meget langt fra din egen måde at arbejde på. Vi håber faktisk, at du bliver rørt følelsesmæssigt, når du læser fortællingerne, ligesom vi er blevet det i deres tilblivelse. Det er rørende at læse om andre menneskers udfordringer, kampe og sejre, og man kan opleve at blive særligt ramt, når fortællingen drejer sig om et tema, som man selv kæmper med eller på anden måde har inde på livet. Det er godt at blive rørt, for følelsesmæssige forandringer har langt større magt over vores daglige praksis end kognitive forandringer. Vær derfor åben for, at følelser, du måtte møde under læsningen, er positive tegn, der kan give dig endnu større indsigt og udvikling i personlige mønstre og erfaringer. Vi vil opfordre dig til, at du under læsningen diskuterer bogens begreber og fortællinger med dine kollegaer: Hvordan kunne hver af praksisfortællingerne have set ud, hvis den havde foregået på jeres arbejdsplads? Kunne I have reageret på samme måde som fortællingens hovedpersoner, eller ville en anden tilgang have forekommet mere naturlig for jer? Hvilke forandringer og udviklingspunkter inspireres I til at tage fat på i jeres egen dagligdag? Efter hvert kapitel vil I finde flere af denne slags spørgsmål, I kan anvende, når I sammen gennemgår kapitlets temaer. Gennem fælles refleksioner over bogens begreber og fortællinger kan I gøre bogens viden aktuel i jeres egen dagligdag og derigennem opleve de samme utrolige forandringer, som beskrives i fortællingerne. I kan også gå ind på bogens hjemmeside, hvor der vil være flere forslag til fordybelsesopgaver, spørgsmål til refleksion og flere informationer om RARRT. Her findes også lydspor, hvor du selv kan afprøve en introspektion (indre sansning) og en guide til at slippe arbejdet, når du skal holde fri. Du finder bogens hjemmeside på 13

14 Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har spørgsmål, kommentarer, idéer eller andet, mens du læser bogen. Derfor er du meget velkommen til at kontakte os på nedenstående adresse, hvor vi med glæde vil gennemgå dine kommentarer og erfaringer, så de kan fungere til inspiration og forbedring i den fortsatte formulering af relationspsykologien: Kærlige hilsner Jørgen, Annette, Finn og Else. 14

Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling

Læs mere

Katrine Andersen og Balder Brøndsted. Leg så benene vokser. Legebog for vuggestuebørn

Katrine Andersen og Balder Brøndsted. Leg så benene vokser. Legebog for vuggestuebørn Katrine Andersen og Balder Brøndsted Leg så benene vokser Legebog for vuggestuebørn Katrine Andersen og Balder Brøndsted Leg så benene vokser Legebog for vuggestuebørn 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo

Læs mere

Vurdering for læring

Vurdering for læring Det ved vi om Vurdering for læring Af Thomas Nordahl, Anne Kostøl, Anne-Karin Sunnevåg, Ann Margareth Aasen, Gro Løken, Stephen Dobson og Hege Knudsmoen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat

Læs mere

Ulla Sjørup. Drengene efter pigerne

Ulla Sjørup. Drengene efter pigerne Ulla Sjørup Drengene efter pigerne Ulla Sjørup Drengene efter pigerne 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Fotos: Ulla Sjørup og Jan Thorsøe Omslag: Louise Glargaard Perlmutter/Louises

Læs mere

undervisningsassistenten

undervisningsassistenten Susanne Malmborg Harder og Mai-Britt Herløv Petersen Til undervisningsassistenten og andre ikke læreruddannede medarbejdere i folkeskolen Susanne Malmborg Harder og Mai-Britt Herløv Petersen Til undervisningsassistenten

Læs mere

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG Unge der har mistet En Smuk Bog er skrevet for unge af unge, der har mistet. Bogen kan både læses i en sammenhæng eller anvendes som en opslagsbog, hvor du slår op under et tema, du gerne vil vide mere

Læs mere

Feedback og vurdering for læring

Feedback og vurdering for læring Rune Andreassen, Helle Bjerresgaard, Ivar Bråten, John Hattie, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Preben Olund Kirkegaard, Claus Madsen, Helen Timperley, Claire Ellen Weinstein og Trude Slemmen

Læs mere

Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen. styrk dit barns. motorik. 0-1 år

Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen. styrk dit barns. motorik. 0-1 år Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen styrk dit barns motorik 0-1 år Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen Styrk dit barns motorik 0-1 år 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatterne

Læs mere

Feedback i erhvervsuddannelserne

Feedback i erhvervsuddannelserne Karin Hartje Jakobsen Bente Lausch Karsten Holm Sørensen Feedback i erhvervsuddannelserne Serieredaktion: Jens Ager Hansen og Claus Madsen Karin Hartje Jakobsen, Bente Lausch og Karsten Holm Sørensen Feedback

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Jørgen Christiansen og Brian Degn Mårtensson (red.) Pædagogik i døgninstitutionen

Jørgen Christiansen og Brian Degn Mårtensson (red.) Pædagogik i døgninstitutionen Jørgen Christiansen og Brian Degn Mårtensson (red.) Pædagogik i døgninstitutionen Laila Gardezi Aggergaard, Lisbeth Bruus-Jensen, Jørgen Christiansen (red.), Lene Eriknauer, Helle Fisker, Steen Gaardsted,

Læs mere

Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset

Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset Det ved vi om Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset Af Arne Tveit Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Anna Garde Det ved vi om Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset

Læs mere

Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen. styrk dit barns. motorik. 1-3 år

Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen. styrk dit barns. motorik. 1-3 år Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen styrk dit barns motorik 1-3 år Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen Styrk dit barns motorik 1-3 år 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatterne

Læs mere

Det ved vi om. Inklusion. Af Peder Haug. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen

Det ved vi om. Inklusion. Af Peder Haug. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen Det ved vi om Inklusion Af Peder Haug Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen 1 Peder Haug Det ved vi om Inklusion 1. udgave, 1. oplag, 2014 2014 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere

Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer i dagplejen

Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer i dagplejen Ulla Pedersen og Anette Schulz læring i dagtilbud Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer i dagplejen 18 konkrete værktøjer Ulla Pedersen og Anette Schulz Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer

Læs mere

Matematiske billeder, sprog og læsning. Michael Wahl Andersen

Matematiske billeder, sprog og læsning. Michael Wahl Andersen Matematiske billeder, sprog og læsning Michael Wahl Andersen Michael Wahl Andersen Matematiske billeder, sprog og læsning 1. udgave, 2. oplag, 2010 2008 Dafolo Forlag og forfatteren DTP og omslag: Lars

Læs mere

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Det ved vi om Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Af Thomas Nordahl Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen Thomas Nordahl Det ved vi om Læreren som leder

Læs mere

Pædagogisk analyse og kompetenceudvikling

Pædagogisk analyse og kompetenceudvikling Det ved vi om Pædagogisk analyse og kompetenceudvikling Af Bent B. Andresen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Bent B. Andresen Det ved vi om Pædagogisk analyse og kompetenceudvikling 1. udgave,

Læs mere

Trivsel i udskolingen

Trivsel i udskolingen Trivsel i udskolingen Heidi Honig Spring Bettina Brandt-Nilsson 1 Heidi Honig Spring og Bettina Brandt-Nilsson AKTion Trivsel i udskolingen 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatterne Omslag:

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Skoleledelse og læringsmiljø

Skoleledelse og læringsmiljø Skoleledelse og læringsmiljø Redaktør: Ole Hansen Bidragsydere: Ole Hansen, Lars Qvortrup, Per B. Christensen, Thomas Nordahl, Morten Ejrnæs, Pia Guttorm Andersen, Tanja Miller, Jens Andersen og Niels

Læs mere

Vuggestuen som læringsmiljø

Vuggestuen som læringsmiljø Det ved vi om Vuggestuen som læringsmiljø Af Ole Henrik Hansen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Ole Henrik Hansen Det ved vi om Vuggestuen som læringsmiljø 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013

Læs mere

Relationspsykologi i praksis

Relationspsykologi i praksis Jørgen Rønsholdt Annette Groot Finn Godrim Else Marie Bech Relationspsykologi i praksis Jørgen Rønsholdt, Annette Groot, Finn Godrim og Else Marie Bech Relationspsykologi i praksis 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Sundhedspædagogik i børnehaven

Sundhedspædagogik i børnehaven Anette Schulz og Ulla Pedersen Sundhedspædagogik i børnehaven en redskabsbog til inklusion og anerkendelse Anette Schulz og Ulla Pedersen Sundhedspædagogik i børnehaven en redskabsbog til inklusion og

Læs mere

Den reflekterende praktikvejleder

Den reflekterende praktikvejleder Susanne Poulsen og Helle Bendix Den reflekterende praktikvejleder Praktik og praktikvejledning på pædagoguddannelsen 2. udgave Susanne Poulsen og Helle Bendix Den reflekterende praktikvejleder praktik

Læs mere

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Skoleledelse Af Lars Qvortrup Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Lars Qvortrup Det ved vi om Skoleledelse 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Ekstern redaktion:

Læs mere

POUL NISSEN, OLE KYED OG KIRSTEN BALTZER. Talent i skolen. identifikation, undervisning og udvikling

POUL NISSEN, OLE KYED OG KIRSTEN BALTZER. Talent i skolen. identifikation, undervisning og udvikling POUL NISSEN, OLE KYED OG KIRSTEN BALTZER Talent i skolen identifikation, undervisning og udvikling Poul Nissen, Ole Kyed og Kirsten Baltzer Talent i skolen identifikation, undervisning og udvikling 1.

Læs mere

Lene Metner & Peter Storgård. KRAP Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende

Lene Metner & Peter Storgård. KRAP Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Lene Metner & Peter Storgård KRAP Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik Lene Metner & Peter Storgård KRAP Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik 1. udgave, 4. oplag, 2009

Læs mere

Lærerdilemmaer. i den komplekse pædagogiske virkelighed. 2. udgave. Jens Berthelsen Per Schultz Jørgensen Erik Smidt

Lærerdilemmaer. i den komplekse pædagogiske virkelighed. 2. udgave. Jens Berthelsen Per Schultz Jørgensen Erik Smidt Lærerdilemmaer i den komplekse pædagogiske virkelighed 2. udgave Jens Berthelsen Per Schultz Jørgensen Erik Smidt Jens Berthelsen, Per Schultz Jørgensen og Erik Smidt Lærerdilemmaer i den komplekse pædagogiske

Læs mere

Pædagogik kan ses. Om sammenhængen mellem pædagogik og indretning i daginstitutionen

Pædagogik kan ses. Om sammenhængen mellem pædagogik og indretning i daginstitutionen Pædagogik kan ses Om sammenhængen mellem pædagogik og indretning i daginstitutionen Karin Vilien, Marianne Frandsen og Tom Krieger Pædagogik kan ses Om sammenhængen mellem pædagogik og indretning i daginstitutionen

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen

Praktik i pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen i fokus Tina Düsterdich Birgitte Højberg Susanne Poulsen Charlotte Skafte-Holm Sara Vafai-Blom Praktik i pædagoguddannelsen Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Tina Düsterdich,

Læs mere

Ledelse i en inkluderende skole

Ledelse i en inkluderende skole Forfattere Anna Marie Illum Michael Plauborg Jensen Dorte Lange Eva Leegaard Mortensen Bjarne Nielsen Stig Dahl Pedersen Karen Schmidt Poulsen Birthe Qvortrup Redaktion Evy Stokholm Bjarne Nielsen Signe

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Jeanett Bonnichsen Fra stress til trivsel i den pædagogiske verden Jeanett Bonnichsen Fra stress til trivsel i den pædagogiske verden 1. udgave, 1. oplag, 2008 2008 Dafolo Forlag og forfatteren Forsideillustration:

Læs mere

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen 1. udgave, 1. oplag, 2010 2010 Dafolo Forlag

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Lene Skovbo Heckmann. Den gode time

Lene Skovbo Heckmann. Den gode time Lene Skovbo Heckmann Den gode time Lene Skovbo Heckmann Den gode time 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars Clement Kristensen Omslagsillustration: Søren Bach Svendsen

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS

LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler Gorm Bagger Andersen Karen B. Braad Dorte Kamstrup Lis Madsen Ane Panfil Marianne Thrane Dansk i læreruddannelsen Gorm Bagger Andersen,

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset

Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset LP-serien Anerkendelse, opmuntring, ros og positive tilbagemeldinger er noget, alle har behov for. Det styrker vores opfattelse og forståelse af os selv, og det fremmer vores motivation og arbejdsindsats.

Læs mere

Lise Barsøe. Vilde og stille børn. veje ud af fastlåste adfærdsmønstre. Oversat af Anna Garde

Lise Barsøe. Vilde og stille børn. veje ud af fastlåste adfærdsmønstre. Oversat af Anna Garde Lise Barsøe Vilde og stille børn veje ud af fastlåste adfærdsmønstre Oversat af Anna Garde Lise Barsøe Vilde og stille børn veje ud af fastlåste adfærdsmønstre 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag

Læs mere

KLM i læreruddannelsen LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS. Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler

KLM i læreruddannelsen LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS. Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler Pia Rose Böwadt René B. Christiansen Jørgen Gleerup Claus Haas Leo Komischke-Konnerup Connie Stendal Rasmussen Henrik Sommer Alexander

Læs mere

FORMÅL MED PROCESSEN

FORMÅL MED PROCESSEN FORMÅL MED PROCESSEN * At få fokus på de etiske dimensioner i forbindelse med udviklingen af inkluderende fællesskaber * At bestyrelsesmedlemmer og ledere får et fælles etisk sprog at kommunikere om inklusion

Læs mere

Sproglege pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber

Sproglege pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber Charlotte Gørtz Andersen Ulla Runge Bertelsen Sproglege pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber Charlotte Gørtz Andersen og Ulla Runge Bertelsen Sproglege pragmatisk sprogtræning med fokus

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Barnets sproglige miljø fra ord til mening

Barnets sproglige miljø fra ord til mening Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige miljø fra ord til mening Oversat af Anna Garde Bearbejdet af Birgit Svarre Barnets sproglige milj.indd 1 12/20/2010 11:36:31 AM Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige

Læs mere

Det fortællende barn Sådan gør du børnehavebørn til fantastiske fortællere

Det fortællende barn Sådan gør du børnehavebørn til fantastiske fortællere Pia Thomsen Det fortællende barn Sådan gør du børnehavebørn til fantastiske fortællere Pia Thomsen Det fortællende barn Sådan gør du børnehavebørn til fantastiske fortællere 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012

Læs mere

Kvalitetssikret tidlig indsats for udsatte børn et bidrag til Barnets Reform

Kvalitetssikret tidlig indsats for udsatte børn et bidrag til Barnets Reform Kvalitetssikret tidlig indsats for udsatte børn et bidrag til Barnets Reform Af Claus Holm Thomsen Claus Holm Thomsen Kvalitetssikret tidlig indsats for udsatte børn et bidrag til Barnets Reform 1. udgave,

Læs mere

Mette Stange Cooperative Learning og klasseledelse. 1. udgave, 1. oplag, 2012. 2012 Dafolo Forlag og forfatteren. Omslag: Lars Clement Kristensen

Mette Stange Cooperative Learning og klasseledelse. 1. udgave, 1. oplag, 2012. 2012 Dafolo Forlag og forfatteren. Omslag: Lars Clement Kristensen Mette stange Mette stange Mette Stange Cooperative Learning og klasseledelse 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars Clement Kristensen Forlagsredaktør: Sophie Ellgaard

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Bedre. møder. med Cooperative Learning. Åse Bille Jensen og Susanne Nygaard. Bedre. møder. med. Cooperative Learning. viden og værktøjer

Bedre. møder. med Cooperative Learning. Åse Bille Jensen og Susanne Nygaard. Bedre. møder. med. Cooperative Learning. viden og værktøjer Åse Bille Jensen og Susanne Nygaard Bedre med Cooperative Learning viden og værktøjer 1 Åse Bille Jensen og Susanne Nygaard Bedre viden og værktøjer 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatterne

Læs mere

Inkluderende læringsfællesskaber. Laura Emtoft Sofia Esmann. Læsning der lykkes

Inkluderende læringsfællesskaber. Laura Emtoft Sofia Esmann. Læsning der lykkes Inkluderende læringsfællesskaber Laura Emtoft Sofia Esmann Læsning der lykkes - inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen Laura Emtoft og Sofia Esmann Læsning der

Læs mere

Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby. Mentorsamtalen. metoder og værktøjer til mentee og mentor

Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby. Mentorsamtalen. metoder og værktøjer til mentee og mentor Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby Mentorsamtalen metoder og værktøjer til mentee og mentor Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby

Læs mere

Poul Rask Nielsen. Professionssamarbejdet. mellem. lærere og pædagoger. Viden og værktøj

Poul Rask Nielsen. Professionssamarbejdet. mellem. lærere og pædagoger. Viden og værktøj Poul Rask Nielsen Professionssamarbejdet mellem lærere og pædagoger Viden og værktøj 1 Poul Rask Nielsen Professionssamarbejdet mellem lærere og pædagoger Viden og værktøj 1. udgave, 1. oplag, 2010 2010

Læs mere

Undervisningens hvordan

Undervisningens hvordan Sture Långström og Ulf Viklund Undervisningens hvordan metoder i praksis Oversat af Kåre Dag Jensen Sture Långström og Ulf Viklund Undervisningens hvordan metoder i praksis 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012

Læs mere

Let design i håndarbejde

Let design i håndarbejde Let design i håndarbejde 40 undervisningsforløb Af Britta Aagaard Thorlann Britta Aagaard Thorlann Let design i håndarbejde 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars Clement

Læs mere

Let håndarbejde. Af Britta Aagaard Thorlann

Let håndarbejde. Af Britta Aagaard Thorlann Let håndarbejde Af Britta Aagaard Thorlann Britta Aagaard Thorlann Let håndarbejde 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars Clement Kristensen Forlagsredaktør: Astrid Holtz

Læs mere

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

Læs mere

Inkluderende pædagogik

Inkluderende pædagogik CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD Inkluderende pædagogik den svære vej fra idealer til praksis Camilla Brørup Dyssegaard Inkluderende pædagogik den svære vej fra idealer til praksis 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

De pædagogiske pejlemærker

De pædagogiske pejlemærker De pædagogiske pejlemærker Sorø Kommune De pædagogiske pejlemærker På de næste sider præsenteres 10 pejlemærker for det pædagogiske arbejde i skoler og daginstitutioner i Sorø Kommune. Med pejlemærkerne

Læs mere

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave Den gode overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave Barnet skal ikke føle, at det er et andet barn, fordi det begynder i børnehave. Barnet er stadig det samme barn. Det er vigtigt at blive mødt på

Læs mere

introduktion til udskrivningsguiden

introduktion til udskrivningsguiden introduktion til udskrivningsguiden Til medarbejdere og patienter i Region Hovedstadens Psykiatri skrevet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere fra psykiatrien 2014 Projekt

Læs mere

Lotte Salling. Snakkepakker. sprogudviklende aktiviteter til hele året. Bogen er udviklet i samarbejde med Bente Bruun og Bodil Knutz

Lotte Salling. Snakkepakker. sprogudviklende aktiviteter til hele året. Bogen er udviklet i samarbejde med Bente Bruun og Bodil Knutz Lotte Salling Snakkepakker sprogudviklende aktiviteter til hele året Bogen er udviklet i samarbejde med Bente Bruun og Bodil Knutz Illustrationer af Marie Zeuthen Andersen og Lene Sørensen Lotte Salling

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN

INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN TIL MEDARBEJDERE OG PATIENTER I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI SKREVET AF TIDLIGERE PATIENTER I SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE OG MEDARBEJDERE FRA PSYKIATRIEN 2014 PROJEKT

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

SMÅ SKRIDT Redskaber til evaluering af klasserumsledelse 1. Gry Bastiansen SMÅ SKRIDT. redskaber til evaluering af klasserumsledelse

SMÅ SKRIDT Redskaber til evaluering af klasserumsledelse 1. Gry Bastiansen SMÅ SKRIDT. redskaber til evaluering af klasserumsledelse SMÅ SKRIDT Redskaber til evaluering af klasserumsledelse 1 Gry Bastiansen SMÅ SKRIDT redskaber til evaluering af klasserumsledelse SMÅ SKRIDT Redskaber til evaluering af klasserumsledelse 2 Gry Bastiansen

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Introduktion I nedslag 1 har I arbejdet med målpilen, som et værktøj til læringsmålstyret undervisning. Målpilen er bygget

Læs mere

Udkast til model for elevforståelse

Udkast til model for elevforståelse Udkast til model for elevforståelse Version 0.3 Udviklet af friskoleleder Morten Mosgaard, Margrethe Reedtz Skolen i Ryde Bemærk: Denne model er i en meget tidlige udviklingsfase. Modellen skal derfor

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

»Jeg havde ikke lyst til at bruge kompetencehjulet

»Jeg havde ikke lyst til at bruge kompetencehjulet SPOT Unge holder fokus med tilværelsespsykologien 28. oktober 2014 Ordene tilhører Anders, en ung på Katrinebjerg. Anders forbehold overfor kompetencehjulet er efterhånden forsvundet, og han bruger i dag

Læs mere

ledelse Delegeret i skolen

ledelse Delegeret i skolen 1 Delegeret ledelse i skolen Anette Grønholt Andersen, Peter Gottlieb, Claus Hjortdal, Signe Holm-Larsen, Maybritt Jonassen, Anita Jørgensen, Morten Kliim-Due, Ulla Blom Kristensen, Peter Nødskov, Torben

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Lene Skovbo Heckmann. Den gode vurderingspraksis

Lene Skovbo Heckmann. Den gode vurderingspraksis Lene Skovbo Heckmann Den gode vurderingspraksis Lene Skovbo Heckmann Den gode vurderingspraksis 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars Clement Kristensen Omslagsillustration:

Læs mere

Gudrun Gjesing Lene Hummelshøj Qvist Tine Ørskov Dall. Krop og læring i indskolingen hvorfor? hvordan? sådan!

Gudrun Gjesing Lene Hummelshøj Qvist Tine Ørskov Dall. Krop og læring i indskolingen hvorfor? hvordan? sådan! Gudrun Gjesing Lene Hummelshøj Qvist Tine Ørskov Dall Krop og læring i indskolingen hvorfor? hvordan? sådan! Gudrun Gjesing, Lene Hummelshøj Qvist og Tine Ørskov Dall Krop og læring i indskolingen hvorfor?

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Inklusion i klassens fællesskab

Inklusion i klassens fællesskab Forfattere Rune Barslund Louise Ekmann Brandt Dorte Lange Bjarne Nielsen Karen Marie Nielsen Dorte Sauer Anne-Marie Elgaard Seidler Anne Simon Tina Taarsted Redaktion Evy Stokholm Bjarne Nielsen Signe

Læs mere

Leg med tal og former

Leg med tal og former Rose-Marie Eriksson Leg med tal og former sjove aktiviteter i naturen Oversat af Anna Garde Rose-Marie Eriksson Leg med tal og former sjove aktiviteter i naturen 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag

Læs mere

Bodil Bang-Larsen og Tove Uhrbrand Rasmussen. Fortællekredsen. - sociale kompetencer på en sjov og naturlig måde

Bodil Bang-Larsen og Tove Uhrbrand Rasmussen. Fortællekredsen. - sociale kompetencer på en sjov og naturlig måde Bodil Bang-Larsen og Tove Uhrbrand Rasmussen Fortællekredsen - sociale kompetencer på en sjov og naturlig måde Fortællekredsen - sociale kompetencer på en sjov og naturlig måde Den enkelte har aldrig med

Læs mere

Vi arbejder med. modtagelse af det nye barn og dets forældre. Af Camilla Wessman

Vi arbejder med. modtagelse af det nye barn og dets forældre. Af Camilla Wessman Vi arbejder med modtagelse af det nye barn og dets forældre Af Camilla Wessman Camilla Wessman Vi arbejder med modtagelse af det nye barn og dets forældre 1. udgave, 1. oplag, 2008. 2008 Dafolo Forlag

Læs mere

guide til store skriftlige opgaver

guide til store skriftlige opgaver gyldendal Mette Kirk Mailand guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO Guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO af Mette Kirk Mailand 1. udgave, 1. oplag 2012 2012 Gyldendal A/S, København

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Signe Holm-Larsen og Niels Plischewski. Prøvehåndbog for skoleledere ansvar og opgaver

Signe Holm-Larsen og Niels Plischewski. Prøvehåndbog for skoleledere ansvar og opgaver Signe Holm-Larsen og Niels Plischewski Prøvehåndbog for skoleledere ansvar og opgaver Signe Holm-Larsen og Niels Plischewski Prøvehåndbog for skoleledere ansvar og opgaver 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012

Læs mere

Anerkendende klasserumsledelse

Anerkendende klasserumsledelse Anerkendende klasserumsledelse Bodil Wennberg og Sofia Norberg Anerkendende klasserumsledelse 1. udgave, 1. oplag, 2007. 2007 Dafolo Forlag og forfatterne 2004 Bokförlaget Natur och Kultur. Makt, känslor

Læs mere

Klasselærerens håndbog

Klasselærerens håndbog Rikke Høj Dencker Klasselærerens håndbog Redaktion: Niels de Voss og Signe Holm-Larsen Rikke Høj Dencker Klasselærerens håndbog 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere