A f N a n n a F r i c h e o g L i n e F r e j l e v

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A f N a n n a F r i c h e o g L i n e F r e j l e v"

Transkript

1 Evaluering af Ungegarantien i Hjørring Kommune Delrapport 1, juni 2021 A f N a n n a F r i c h e o g L i n e F r e j l e v

2 Indhold Evalueringens design og datagrundlag Centrale iagttagelser i materialet Forslag og anbefalinger fra De unge Garantipartnere Uddannelsesinstitutioner Fagprofessionelle Rapportens indhold Resume De unge og deres forældre - De unges oplevelser af skole og undervisning - De unges liv uden for skolen - De unges afklaring af uddannelse på 7. årgang - De unges drømme og håb for fremtiden - Anbefalinger fra de unge - Forældres viden om Ungegarantien - Forældrenes syn på Ungegarantien - Forældres rationaler i eget barns uddannelsesafklaring - Opsamling Interessenter - Garantipartneres syn på Ungegarantien - Garantipartneres oplevelse af samarbejdet med HJK - Garantipartneres vurdering af Ungegarantiens værdi - Anbefalinger fra garantipartnere - Uddannelsesinstitutioners syn på Ungegarantien - Uddannelsesinstitutioners oplevelse af samarbejdet med HJK - Uddannelsesinstitutioners vurdering af Ungegarantiens værdi - Erhvervsuddannelsernes attraktivitet og image - Anbefalinger fra uddannelsesinstitutionerne - Opsamling Fagprofessionelle - Fælles problemforståelse: hvorfor en Ungegaranti? - Medarbejderes adgang til ledelsessparring på Ungegarantien - Lederes dialog med medarbejdere om Ungegarantien - Samarbejde på tværs af enheder - KLV og PK som centrale implementeringsaktører - Anbefalinger til styrket implementering og til styrket Ungegaranti - Opsamling

3 Forløbsstudie Data 1 Delrapport Data 2 Delrapport Data 3 Delrapport Data 4 Slutrapport

4 Datagrundlag Deltagere i evalueringen: 69 unge (7. årgang, 6 undervisningssteder): Lundergård, Muldbjerg, Tårs, Vrå, Sindal og Hirtshals. 202 forældre via spørgeskema Garantipartnere: Bygge og Anlæg, Handel og Service, Kultur og Turisme, Industri og Transport. Uddannelsesinstitutioner: FGU Vendsyssel, Hjørring Gymnasium, EUC Nord og SOSU Nord. Grundskolen fase 1-3: 25 lærere, 9 skoleledere og 6 distriktsskoleledere. UE-Vejledere, karrierelæringsvejleder/praktikkoordinatorer og virksomhedskonsulenter.

5 Det kvalitative blik Fokus på deltagerperspektiver: Oplevelser Opfattelser, synspunkter, holdninger Erfaringer Faglige/professionelle vurderinger Deltagernes udsagn ikke faktuelle udsagn Deskriptive, nuancerede, modsætningsfyldte data Mønstre i data gruppevis og på tværs af grupper Baseline: et sammenligningsgrundlag for de kommende års målinger

6 Centrale iagttagelser Fastholde det gode arbejde med Ungegarantien via styrket kommunikation og ledelse: Garantipartnere og institutioner for en løbende status og virkningen af deres rolle i Ungegarantien. Lærere fase 1-3 for om formål og udmøntning af Ungegarantien i grundskolen. Ledelsesteams: centrale oversættere (nedad) og erfaringsformidlere (opad) i styringshierarki. Afklaring af ledelsesansvar for KLV/PK som central implementeringsaktør Forældre om Ungegarantiens tilbud (som centrale vejledere for eget barn). Tværprofessionelt samarbejde omkring de unges læring, trivsel og uddannelsesafklaring (jf. unges råd og forslag).

7 Unges uddannelsesvalg Efter 9. Klasse Erhvervsuddan- Gymnasium Ved ikke/ nelse uklart Antal elever der har tilkendegivet det Ved ikke/uklart: bred gruppe ved ikke, noget kreativt, militær eller revisor, fodboldspiller, dyrlæge osv. Efterskoler og 10. klasse: 22 unge + 3 unge på tværs af ovenstående tre grupper.

8 Gode råd fra de unge Skolen aktuelt: Lærere, der har humor, fordi man så glæder sig til timerne Lærere, der hjælper og forklarer de fagligt svære ting, så man forstår dem Kortere skoledage, fordi de mange timer i skolen tager tid fra andre ting i livet Færre lektier, fordi man kommer til at hade faget gælder f.eks. matematik Forberede os på, hvad der kommer i skolen og i timerne/fagene Vejledningen: Man skal lyttet til vores drømme - og vise os forskellige muligheder, når vi har en drøm om fx at arbejde med at hjælpe andre. Uddannelsesvejledning ved egne lærere, der kender vores faglige og sociale færdigheder, frem for en fremmed fra kommunen uden kendskab til os. Nemmere og oftere adgang til uddannelsesvejledere måske endda flere vejledere? Større kobling mellem fagene i skolen og det virkelige liv/erhvervslivet. Gerne flere virksomhedsbesøg. Lad være med at skynde på os og haste afsted.

9 Gode råd fra de unge Fortælling fra pige på byskole: Lea: Samtidig er det jo også er alt for tidligt at tænke på [hvad man vil efter 9. kl.], synes jeg. Altså, man kan måske begynde at snakke om det, når man begynder at få karakterer. Men helt klart sådan lærerne, der bedst kan - hvis der kommer en fremmed fra kommunen, som ikke kender os og ikke ved, hvordan vi klarer os i skolen, så kan man jo ikke snakke med hende om det på samme måde. Hun kan kun vejlede os. Hun kan ikke sige; jeg ved, at du vil være rigtig god inden for det her fag, fordi det kan jeg se på dine test, at det klarer du dig rigtig godt i. Hvor at, ja, det kan lærerne bedst. Fortælling fra dreng på landskole: Sylvester: Få det forklaret. Èn, der måske kan komme ud og fortælle om, hvad man for eksempel kan. Altså, hvad forskellen var på alle uddannelserne. Hvor lang tid det tog og sådan noget. Og hvad for nogle job, man kunne få bagefter og sådan noget. Fortælling fra dreng på havneskole: Hektor: Jo altså, for eksempel sådan noget som at besøge nogle virksomheder, lige tage en dag eller to eller tre, det ville ikke gøre noget, sådan lige rundt - måske bare en gang om måneden - lige ud og se noget, så man kan tænke, at det der, det skal jeg aldrig blive, eller det der er måske lidt bedre [for mig].

10 Forældres rationaler* I hvilken grad forventer du, at (i høj grad/meget høj grad): Du, som forældre at hjælpe med at afklare dit barns fremtidsønsker baseret på barnets interesser (89%) og baseret på barnets faglige forudsætninger/faglige muligheder og begrænsninger (85%). Dit barn træffer et valg baseret på egne interesser (85%) og opsøger information om forskellige typer af ungdomsuddannelse (71%). Skolen bidrager til at afklare dit barns fremtidsønsker ved at præsentere dit barn for forskellige typer af ungdomsuddannelser (79%) og præsentere dit barn for forskellige typer af professioner og jobmuligheder (63%). *Spørgeskemaet er i vidt omfang besvaret af mødrene til de unge på 7. årgang.

11 Gode råd fra garantipartnerne Ungegarantien: Flere virksomheder som garantipartnere for en styrket kollektiv indsats (Bygge & Anlæg). KLV ere skal klædes bedre på til vejledning af de unge (Handel og Service). Større opfølgning på Ungegarantien under corona. Virksomhederne er klar og vil gerne i gang (Kultur & Turisme, Handel & Service). Indsatsen må gerne rette sig mod ældre unge også (18-29 årige). Indtil nu har de unge i udskolingen været i fokus (Bygge & Anlæg, Kultur & Turisme). Rekruttering og fastholdelse i kommunen: HJK bør opfordre EUC Nord til udvidet uddannelsesudbud aht. rekruttering, fx. svært at rekruttere arbejdskraft og lærlinge inden for VVS, plasttekniker og installatør (Bygge & Anlæg). Unge i erhvervspraktik og erhvervsuddannelse må ikke udnyttes som billig arbejdskraft på bekostning af faglærte svende (Transport).

12 Gode råd fra institutionerne Ungegarantien Systematisk tilbagemelding på, hvorvidt institutionernes arbejde skaber resultater ind i Ungegarantien. Styrket vejledningsindsats for at sikre, at uddannelsesvalget træffes på et oplyst grundlag via: At alle unge i HJK får en individuel samtale med en UE-vejleder. At man inkorporerer i vejledningen, at unge oplever forskellige uddannelsesinstitutioner. At man stiller større krav til den kollektive vejledning i grundskolen - lærerne klædes bedre på til uformel og bredere vejledning. Garantipartnerne Styrket samarbejde mellem grundskoler, virksomheder og institutioner omkring den enkelte unge via: Større forståelse i virksomhederne for, at de unge er unge de unge ved ikke altid, hvordan man gebærder sig på en arbejdsplads. En mentor/praktikansvarlig på den enkelte virksomhed med henblik på at sikre en bedre oplevelse for de unge, og at virksomhederne er klædt bedre på til at modtage de unge.

13 Gode råd fra interessenter årige unge Flere garantipartnere Hjørring Kommune Styrket vejledning Opfølgning Ungegarantien Opfølgning Ungegarantien Garantipartnere Uddannelsesinstitutioner Uddannelses -udbud Bedre ungeforståelse Mentor/Praktikansvarlig

14 Gode råd til styrket implementering fra fagprofessionelle Ledelse og koordination i implementeringen Tydeligere kommunikation om Ungegarantiens formål og indhold til lærere via guidelines for udmøntning (Lærere fase 1-3) Koordination klasseniveau: Styrket samarbejde mellem klasselærer, lærerteam og vejledere/konsulenter, herunder udnyttelse af klasselærerens kendskab til klassen (Lærere fase 1-3, UE-vejledere). Koordination afdelingsniveau: Sikre klart ledelsesansvar for de, der arbejder på tværs af afdelinger, fx KLV, PK og UE-vejledere (Distriktsskoleledere, KLV/PK, UE-vejledere). Færre registreringer, der ikke direkte vedrører vejledning/hjælp til de unge (KLV/PK, skoleledere). Nysgerrighed og tålmodighed hos styregruppe overfor lokal pædagogisk praksis og i evaluering (Lærere fase 1-3, distriktsskoleledere, UE-vejledere) Afklaring af støttefunktioners rolle, f.eks. Ungeguides, Støtte-kontakt-person etc. (Lærere fase 1-3).

15 Gode råd til styrket implementering fra fagprofessionelle Ungegarantiens indsatser Uddannelse og job: Styrket opmærksomhed på, hvordan de 25 timer pr. år udmøntes bedst for den enkelte klasse (Lærere fase 1-3). Erhvervspraktik og virksomhedsbesøg: Styrket opmærksomhed på den hjælp til lærerne hos KLV/PK i planlægningen af erhvervspraktik og virksomhedsbesøg (Lærere fase 1-3). En fælles bus til brug for af elever (Lærere fase 1 og 2). Puljemidler: kommunikation omkring formål og procedurer ved brug (Lærere fase 1-3).

16 Gode råd til styrket Ungegaranti fra fagprofessionelle Eksamenskrav: Opgør med udskolingens eksamenskrav for skoletrætte og udsatte unge skræddersyede tilbud til udsatte unge udfordres af myndighedernes tilsynspligt på skolegang og afgangseksamen (Lærere fase 3, distriktsskoleledere). Lokal kontaktlærer: Styrket tryghed og tillid for de unge at have en kontaktlærer, der er dagligt tilgængelig, som de kender fra hverdagen, og som samtidig kan række ud til vejledere, koordinatorer og konsulenter i regi af Ungegarantien (Skoleledere, distriktsskoleledere).

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Er du dygtig nok til en fremtid med uddannelse og job indenfor industrien? Test dig selv

Er du dygtig nok til en fremtid med uddannelse og job indenfor industrien? Test dig selv 17.1.2017 Projekt TEST DIG SELV Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er ikke længere

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Anbefalinger: Virksomhedsvejen

Anbefalinger: Virksomhedsvejen Anbefalinger: Virksomhedsvejen I Holbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen valgt at nedsætte et politisk projektudvalg (et såkaldt 17, stk 4- udvalg) som frem til sommeren 2019 skal arbejde med implementering

Læs mere

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 Dato 300316 Dok.nr. 47245-16 Sagsnr. 15-7239 Ref. siko Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 På mødet den 14. marts 2016 blev der gruppevis debatteret følgende emner:

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitik Udkast

Arbejdsmarkedspolitik Udkast Arbejdsmarkedspolitik Udkast 2018-2021 1 Indledning Formålet med arbejdsmarkedspolitikken er, at sætte en tydelig politisk retning for de næste fire år. Inden for arbejdsmarkedsområdet arbejder vi med

Læs mere

Elevernes forslag til en mere praksisorienteret grundskole, hvor vi får flere elever med, sikrer flere faglærte til fremtiden og gør undervisningen

Elevernes forslag til en mere praksisorienteret grundskole, hvor vi får flere elever med, sikrer flere faglærte til fremtiden og gør undervisningen Elevernes forslag til en mere praksisorienteret grundskole, hvor vi får flere elever med, sikrer flere faglærte til fremtiden og gør undervisningen mere motiverende. Danske Skoleelever (DSE) er en partipolitisk

Læs mere

Oplæg vedr. Status på Strategi for flere unge i Erhvervsuddannelse. Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 6. november 2017

Oplæg vedr. Status på Strategi for flere unge i Erhvervsuddannelse. Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 6. november 2017 Oplæg vedr. Status på Strategi for flere unge i Erhvervsuddannelse. Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 6. november 2017 Politisk målsætning Flere skal have en uddannelse Flere skal vælge den erhvervsrettede

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Faktaark: Ungdomsuddannelser

Faktaark: Ungdomsuddannelser Faktaark: Ungdomsuddannelser Disruptionrådets sekretariat Ungdomsuddannelserne i Danmark hviler på en stærk tradition med faglig stolthed. Langt størstedelen af alle unge fortsætter efter 9. eller 10.

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

FLERE UNGE FAGLÆRTE I FREDERICIA

FLERE UNGE FAGLÆRTE I FREDERICIA Byrådets Erhvervsuddannelsesstrategi 2019-2022: FLERE UNGE FAGLÆRTE I FREDERICIA Baggrund Fredericia har en god og stærk tradition for erhvervsuddannelser og er tæt på at opfylde flere af de nationale

Læs mere

LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART

LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART OM LÆR MED FAMILIEN Lær med Familien er en metode, der bygger bro mellem skole og hjem. Den består af en række

Læs mere

Brug af data i skolebestyrelsesarbejdet. Er der plads til fortællingen?

Brug af data i skolebestyrelsesarbejdet. Er der plads til fortællingen? Brug af data i skolebestyrelsesarbejdet. Er der plads til fortællingen? Skole og Forældre Landsmøde 23. nov. 2018 Temacafé 6 Mette Helding Madsen, UVM Program for temacaféen Del 1: Intro og tjek ind Del

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

SPOR 2: VIRKSOMHED. Frontløbergruppen har drøftet muligheden for at udstede en Ungegaranti og byder ind med følgende bud på en garanti:

SPOR 2: VIRKSOMHED. Frontløbergruppen har drøftet muligheden for at udstede en Ungegaranti og byder ind med følgende bud på en garanti: SPOR 2: VIRKSOMHED Virksomhederne er en nøgleaktør i Ungestrategien. Skal vi lykkes med at hjælpe alle unge i Hjørring Kommune med at definere og nå deres positive destination, skal virksomhederne inviteres

Læs mere

Tværfagligt samarbejde i et forebyggelsesperspektiv. Årsmøde 16. marts 2017

Tværfagligt samarbejde i et forebyggelsesperspektiv. Årsmøde 16. marts 2017 Tværfagligt samarbejde i et forebyggelsesperspektiv Årsmøde 16. marts 2017 Mette Elsig, cand.scient.soc. Afdelingsleder for børnesundhedsområdet: tandplejen, sundhedsplejen og sundhedskonsulenter som samarbejder

Læs mere

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats. Social, Job og Sundhed Skole og Børn Sagsnr. 290007 Brevid. NOTAT: Organisering af en samlet kommunal ungeindsats Januar 2019 Indledning Processen for den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Orientering om den politiske aftale 'Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser for fremtiden'

Orientering om den politiske aftale 'Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser for fremtiden' Punkt 5. Orientering om den politiske aftale 'Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser for fremtiden' 2018-093756 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, redegørelse for aftalen

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018 UDKAST Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 30. maj 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

BILAG: SOSU stolthed og synlighed. Velfærd og Sundhed Udvalgsmøde den 12. September 2018 kl 16:00 SBSYS G

BILAG: SOSU stolthed og synlighed. Velfærd og Sundhed Udvalgsmøde den 12. September 2018 kl 16:00 SBSYS G BILAG: SOSU stolthed og synlighed Velfærd og Sundhed Udvalgsmøde den 12. September 2018 kl 16:00 SBSYS 27.00.00-G01-62-18 1 SOSU stolthed og synlighed August 2018 Et samarbejde mellem FOA og Horsens Kommune

Læs mere

4 VEJE. Materiale til undervisningsbaseret. vejledning i 6. og 7. klasse MATERIALET. fået et lokalt perspektiv på erhvervsfaglige jobmuligheder

4 VEJE. Materiale til undervisningsbaseret. vejledning i 6. og 7. klasse MATERIALET. fået et lokalt perspektiv på erhvervsfaglige jobmuligheder TIL LEDERE 4 VEJE Materiale til undervisningsbaseret vejledning i 6. og 7. klasse DE UNGES UDBYTTE AF 4 VEJE? MATERIALET EN UNG, DER HAR PRØVET 4 VEJE HAR: fået grundlæggende information om erhvervsuddannelser

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Bydelskonference Lørdag d. 5. maj 2018

Bydelskonference Lørdag d. 5. maj 2018 Bydelskonference Lørdag d. 5. maj 2018 Ved Margrethe Tovgaard Afdelingsleder - UUV Præsentation af UUV: Organisering Samarbejdspartnere Vejledningsopgaver i grundskolen Generelt om vejledning Tiltag for

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Opfølgning på evalueringen af 10. klasse fra Opdatering i september 2018

Opfølgning på evalueringen af 10. klasse fra Opdatering i september 2018 Opfølgning på evalueringen af 10. klasse fra 2017 Opdatering i september 2018 10. Klasse i tal opdatering med data for 2018 Tendensen fra 2017 fortsætter en stadig større andel af eleverne vælger erhvervsuddannelse

Læs mere

Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 20. juni 2018

Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 20. juni 2018 Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 20. juni 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for hvert

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KVALITETSRAPPORT BILAGSSAMLING 1

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KVALITETSRAPPORT BILAGSSAMLING 1 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KVALITETSRAPPORT BILAGSSAMLING 7 / 8. OKTOBER 8 . Indholdsfortegnelse Bilag A: Tilmeldinger til ungdomsuddannelser 9. og. klasse ( 8)... Bilag B: Konklusioner og indsigter

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

- Endelig afrapportering af UTA-temaprojekter

- Endelig afrapportering af UTA-temaprojekter - Endelig afrapportering af UTA-temaprojekter Hvordan går det med målet om 95 %? UVM s profilmodel Andel af ungdomsårgang 2008 som forventes at opnå en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år efter afsluttet

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Arnt Louw & Niels-Henrik M. Hansen

Arnt Louw & Niels-Henrik M. Hansen Notat Evaluering af projekt Faglært til Fremtiden flere unge i eud i Region H. LO-Hovedstaden og Region Hovedstaden Arbejdspakke 1: Tidlig undervisningsbaseret vejledning om eud og professionsmuligheder

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Information om skole og uddannelsesvejledernes rolle

Information om skole og uddannelsesvejledernes rolle SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 1. juni 2018 Tlf. dir.: 2929 9244 E-mail: sas5@balk.dk Kontakt: Sanne Kjaer Askholm Sagsid: 17.27.00-A00-1-18 Information om skole og uddannelsesvejledernes rolle

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Udkast til høringssvar: Høring vedrørende sammenhængende kommunal ungeindsats. 2. Grundprincipper og pejlemærker for den kommunale indsats.

Udkast til høringssvar: Høring vedrørende sammenhængende kommunal ungeindsats. 2. Grundprincipper og pejlemærker for den kommunale indsats. Udkast til høringssvar: Høring vedrørende sammenhængende kommunal ungeindsats Handicaprådet støtter op om arbejdet med at integrere visionen i sammenhængende kommunale ungeindsats set ud fra et handicappolitisk

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

UUV Køge Bugt Team Skole

UUV Køge Bugt Team Skole UUV Køge Bugt Team Skole Indhold: Team Skole Opgaver Projekter m.m. Margrethe Tovgaard Afdelingsleder UUV Køge Bugt Greve Solrød Køge Stevns Team Skole Fremtidslinjen Team Sekretariat Team Unge Vejledningsområdet

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGSLOKOMOTIVET OPLÆG 6. FEBRUAR 2019

EVALUERING AF LÆRINGSLOKOMOTIVET OPLÆG 6. FEBRUAR 2019 EVALUERING AF LÆRINGSLOKOMOTIVET OPLÆG 6. FEBRUAR 2019 DAGSORDEN Epinions evaluering kort fortalt Sidste års hovedkonklusioner Hovedkonklusioner for i år på faglige og non-kognitive målinger Udfoldede

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse En undersøgelse af samarbejdet om elevernes læring og trivsel på tværs af landets kommuner Fakta og spørgsmål til refleksion SKOLE Indhold 3 Hvorfor denne

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Vejlederkonference Region Midtjylland. Anders Ladegaard

Vejlederkonference Region Midtjylland. Anders Ladegaard Vejlederkonference Region Midtjylland Anders Ladegaard størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet Globaliseringsaftalen Myndighedskravet EUD-reform og Kontanthjælpsreform Bedre veje til Uddannelse

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

9 stk. 4 i folkeskoleloven

9 stk. 4 i folkeskoleloven 9 stk. 4 i folkeskoleloven - en mulighed i unges karrierevalgsproces Læringsperspektiver, planlægning og evaluering Projekt 1.1.: VUE medarbejdere i samarbejde med UU Nordvestsjælland, UU Vestegnen og

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Udarbejdet på baggrund af data fra Efterskole Foreningens undersøgelse af vejledning på efterskoler. Midtjysk Ungdomsskole, Selvevaluering, maj/juni

Læs mere

Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag Børne- og Ungdomsforvaltningen Lidt om BUF Den største af de 7 forvaltninger i København Ca. 17.000 ansatte Ca. 500 niveau 4 ledere fx pædagogiske ledere

Læs mere

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 7.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB [Vælg en dato]

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 7.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB [Vælg en dato] LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 7.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB 2016-2017 [Vælg en dato] Indeholder en handleplan for det indledende arbejde med Uddannelsesparathedsvurderingen og emnet uddannelse

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Greve Nord d. 23. oktober 2017

Greve Nord d. 23. oktober 2017 Greve Nord d. 23. oktober 2017 Indhold: Vejledning i grundeskolerne Uddannelse og Job Ung til Ung aftener Indsatser for ikke uddannelsesparate elever Vejledning i ungeområdet Den opsøgende vejledning Tal

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot"

Vis udskrift: 360 graders ledervurdering_pilot Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 1 af 6 0% 0% 100% Vejledning til ledervurdering Dette spørgeskema danner baggrund for Ikast-Brande Kommunes 360-ers ledervurdering. Besvarelsen skal bygge

Læs mere

Temamøde 5. Når dannelse og uddannelsesvalg går hånd i hånd

Temamøde 5. Når dannelse og uddannelsesvalg går hånd i hånd Temamøde 5 Når dannelse og uddannelsesvalg går hånd i hånd KL s BØRN & UNGE TOPMØDE 2017 Hvordan kan forældre gennem gode spørgsmål bidrage til unges karrierelæring? https://vimeo.com/183442753 Kortfilm

Læs mere

Vejledning i 7. klasse Fælles for alle elever

Vejledning i 7. klasse Fælles for alle elever Bilag 1: Udspecificering af grundydelser Nedenstående er en oversigt over de opgaver, som Langeland og Ærø Kommuner, jf. samarbejdsaftale om UU Sydfyn, køber af Svendborg Kommune. Nedenstående er opstillet

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune 2019 2022 Strategiens afsæt Udviklingen på arbejdsmarkedet går stærkt i disse år, ledigheden er faldende og flere bliver en del af arbejdsmarkedet.

Læs mere

STRATEGI Version

STRATEGI Version STRATEGI 2018-2022 1 Forord til strategi 2018-2022 Neden for følger strategi 2018-2022 for EUC Nordvestsjælland. Strategien bygger på følgende fem principper: 1. Vores arbejde understøtter altid den overordnede

Læs mere

Workshop Tema 2 De unge skal have et godt afsæt for at kunne træffe deres uddannelsesvalg

Workshop Tema 2 De unge skal have et godt afsæt for at kunne træffe deres uddannelsesvalg Workshop Tema 2 De unge skal have et godt afsæt for at kunne træffe deres uddannelsesvalg Ved Ole Ervolder, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Formål med workshop Kort oplæg med fokus på (5-10

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Trivselsmåling

Trivselsmåling Trivselsmåling 2015-2016 Formålet med Trivselsmålingen Trivselsmålingen skal give et billede af, hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljøet og ro og orden i klassen. Ud fra denne viden

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2015.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2015. Skemaet gennemføres blandt forældre i 1. klasse, 3. klasse og 5. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

Fastholdelsesstrategi, erhvervsgymnasiale uddannelser

Fastholdelsesstrategi, erhvervsgymnasiale uddannelser Fastholdelsesstrategi, erhvervsgymnasiale uddannelser EUC Nord har stort fokus på skolens fastholdelsesstrategi med det formål at forebygge og mindske fravær og frafald på erhvervsgymnasiet. Det har stor

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019 UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2019 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2019 er en opgørelse over

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

1. Princip om skolen som et fælles projekt

1. Princip om skolen som et fælles projekt 1. Princip om skolen som et fælles projekt Alle elever, lærer og forældre deltager aktivt i at gøre skolen til et fælles projekt for at understøtte at alle elever trives og føler sig som en vigtig del

Læs mere

FØLGEFORSKNINGSPROGRAM - GYMNASIEREFORMEN 3. DELRAPPORT PRÆSENTATION SIP JANUAR 2019

FØLGEFORSKNINGSPROGRAM - GYMNASIEREFORMEN 3. DELRAPPORT PRÆSENTATION SIP JANUAR 2019 FØLGEFORSKNINGSPROGRAM - GYMNASIEREFORMEN 3. DELRAPPORT PRÆSENTATION SIP JANUAR 2019 DET KOMMER VI IND PÅ Rammer og evalueringsdesign for følgeforskningen til gymnasiereformen Overordnede fund fra delrapport

Læs mere

Øget kendskab til erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedet i grundskolen.

Øget kendskab til erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedet i grundskolen. Øget kendskab til erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedet i grundskolen. Unges kendskab til muligheder i erhvervsuddannelser er begrænsede. Der er derfor behov for at styrke indsatsen mod at øge kendskabet

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Vers Det er målet:

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Vers Det er målet: Handlingsplan vedr. indsatsområde 2: Valg af erhvervsuddannelse Fokusområde: Vejledning om erhvervsuddannelserne i grundskolen Det er et overordnet mål, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Indsatsområde

Læs mere

Hvad er de unge behov? Det brede ungeperspektiv i den kommunale ungeindsats

Hvad er de unge behov? Det brede ungeperspektiv i den kommunale ungeindsats Hvad er de unge behov? Det brede ungeperspektiv i den kommunale ungeindsats Anne Sophie Madsen, chefkonsulent, Kolding 27. november 2018 Ung: Det der med, at man skal beslutte, hvad man skal resten af

Læs mere

Trivselspolitik i Skoledistrikt Syd Indhold

Trivselspolitik i Skoledistrikt Syd Indhold Trivselspolitik i Skoledistrikt Syd Indhold Trivselspolitik i Skoledistrikt Syd... 1 Forord... 2 Vores målsætning... 2 Vores succeskriterier er:... 2 I praksis betyder det, at:... 3 Hvad forstår vi ved

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG klasse

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG klasse SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG 7. - 10. klasse Skoleåret 2018/2019 SKOLEÅRET 2018/2019 1 Introduktion Formål Samarbejdsaftalen skal medvirke til at afklare opgave- og ansvarsfordelingen

Læs mere

Hermed fremsendes høringssvar fra UU DANMARK. Hoslagte er fremsendt på til

Hermed fremsendes høringssvar fra UU DANMARK. Hoslagte er fremsendt på  til København d. 28. januar 2019 Høringssvar - Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt

Læs mere