ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ForageMax Grovfoder produktprogram 2011"

Transkript

1 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

2 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 Indhold tre nye ForaGeMax blandinger 3 ForaGeMax protein 4 dlf triple Crown - når kvalitet er I højsædet 6 Iseed den lille kick-starter 7 der er Forskel på FrøblandInGer 8 Foderroer I Foderplanen 10 silomajs produktprogram DLF-TRIFOLIUM SEEDS & SCIENCE dlf-trifolium har fokus på kundens behov og på markedsudviklingen for kløverog græsfrø. vi tilbyder et af verdens største forædlings- og udviklingsprogrammer for såvel plæne- som fodergræs, og dlf-trifolium arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten og udbyttet af sorterne. For at imødekomme forventningerne bliver vores sorter afprøvet i et verdensomspændende netværk, hvor egenskaberne undersøges under vidt forskellige klimatiske og miljømæssige betingelser. dlf-trifolium er verdens største producent og leverandør af græsfrø. Med afdelinger i danmark, sverige, holland, belgien, storbritannien, Frankrig, tyskland, tjekkiet, rusland, kina, new Zealand, argentina og usa, råder vi over et betydeligt forhandler- og kundenetværk, som gør os i stand til at betjene markederne over hele verden. NYE TIDER KRÆVER NYE LØSNINGER hos dlf-trifolium lægger vi vægt på at tilbyde grovfoderløsninger, der passer til tidens udfordringer, og som kvægbrugets største leverandør af frø ønsker dlf-trifolium hele tiden at gå forrest med nye produkter, der kan hjælpe til bedre økonomi i kvægbruget. eksemplerne er mange: rajsvingel, der med ét slag løftede udbyttet i græsmarkerne; en stadig strøm af nye rajgræs- og kløversorter med forbedrede egenskaber; iseed som starthjælp til græsfrø; dlf triple Crown kvalitetsindeks til græssorter; strandsvingel jordane, der hæver udbyttet på fugtig og tør jord; lucerne og rødkløver til produktion af mere protein; ensilering af foderroer med meget mere. I 2011 byder vi blandt andet på tre nye ForageMax blandinger med ekstra protein, en ny hybridrajgræs lampard og et tilbud om at få frøblandinger leveret i storsække. se mere på de følgende sider og på under produkter.

3 Grovfoder produktprogram Få din ForageMax blanding leveret i 400 kg storsæk NYhED 2011 NYhED 2011 Fokus på protein tre nye ForageMax blandinger protein er tit en mangelvare i græsensilagen. det kan der være mange grunde til, men én af løsningerne er at satse mere på kløver og lucerne. se mere på side 4. Fra 2011 kan dlf-trifolium levere ForageMax 22, ForageMax 42, ForageMax 45 og ForageMax 46 i storsække men blandingerne kan naturligvis også stadig fås i de sædvanlige 10 kg sække. større kvægbrug betyder større græsmarker og dermed behov for frøblandinger i større portioner. dlf-trifolium tilbyder derfor nu fire af de mest populære ForageMax blandinger i storsække à 400 kg, der rækker til hektar. storsækkene leveres på paller og er udstyret med løftestropper og en åbning, der kan snøres igen, hvis sækken ikke tømmes helt på én gang. sækken er specialsyet med inddeling i flere rum for at hindre afblanding af kløver og græs. kort sagt en løsning til lettere håndtering af markfrø - som du allerede kender den fra sædekorn og gødning. du sparer dermed kostbar tid i såtiden og slipper for besværet med de mange tomme papirsække. NYhED 2011 hybridrajgræs LaMpaRD persistens som almindelig rajgræs Intet år uden nye græssorter fra dlf-trifolium. I år hedder nyheden lampard en hybridrajgræs med særdeles god holdbarhed under danske forhold. hybridrajgræs LaMpaRD Persistent med højt udbytte i tre brugsår Høj foderværdi Indgår i 2011 i ForageMax 42 og ForageMax 43 L ampard - UDbYTTE OG FODERVÆRDI afgrøde- ENhEDER/ha, 1. år UDbYTTE pr. ha GIGajOULE (Gj)/ha, 2.åR GIGajOULE (Gj)/ha, 3. år KG TØRSTOF/ FODERENhED, 1. år FODERVÆRDI NETTOENERGI, MEGajOULE (Mj)/ KG TØRSTOF, 2. år *Måleblanding: sorter af diploid og tetraploid almindelig rajgræs. Første og andet brugsår: afgræsningsforsøg med græs iblandet hvidkløver. tredje brugsår: slætforsøg med rene græsser sortsafprøvningen , videncenter for landbrug NETTOENERGI, MEGajOULE (Mj)/ KG TØRSTOF, 3. år lampard 85,3 75,7 69,0 1,18 6,51 6,31 Måleblanding* 83,6 71,3 67,3 1,16 6,64 6,43

4 4 Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax protein Nye blandinger med kløver og lucerne NYhED 2011 Med ForageMax proteinblandingerne kan du: Øge andelen af hjemmeavlet foder til besætningen Blive mere uafhængig af svingende priser på indkøbt protein Spare på indkøbt protein 1 % mere protein i ensilagen svarer til ca. 300 kg sojaskrå pr. hektar nu er det muligt at købe en færdig frøblanding, der indeholder en stor andel kløver eller lucerne, som er kombineret med græsser, der tilfører sukker til ensileringen og øger foderværdien. du kan vælge mellem én af de tre nye ForageMax protein blandinger: ForageMax protein - med rødkløver, rajsvingel, hybridrajgræs og timoté ForageMax alfaprotein - med lucerne, rødkløver, rajsvingel, hybridrajgræs og timoté ForageMax alfaprotein, tør med lucerne, rajsvingel hykor og timoté se den nøjagtige sammensætning i skemaet på side Mere protein kan også opnås i en mark med ren rødkløver eller lucerne. De to afgrøder indeholder over 20 % råprotein i tørstoffet, og kan blandes med græs eller kløvergræs ved ensilering eller fodring. protein FRa GRÆSMaRKEN I en standard ForageMax blanding er kløverindholdet %. Det giver ofte det helt rigtige forhold mellem græs og kløver i marken, men af og til bliver kløverprocenten, og dermed også andelen af protein, for lav. problemet kan ligge i behandlingen af græsmarken, som derfor bør ændres. hér har du som landmand flere muligheder: Tidligere høst af 1. slæt tit høstes 1. slæt for sent - dels på grund af vejret, og dels fordi mange satser på at hente mange foderenheder. derved fortyndes proteinindholdet. løsning: høst evt. 1. slæt lidt tidligere, f.eks. når der er Fe pr. hektar (brug slætprognosen). Sikre bestanden af kløver Især i marker udlagt i sensommeren. løsning: vær meget omhyggelig med såning af udlæg. brug såmaskine, der kan styre sådybden præcist, f.eks. ved hjælp af dobbeltskiver og trykruller i såsporet. Proteinblandingerne indeholder under 50 % bælgplanter og må gødes med kvælstof i henhold til normerne for kløvergræs dog med følgende begrænsninger: ForageMax protein med rødkløver må dyrkes på ejendomme med op til 2,3 dyreenheder pr. hektar og kan gødskes med kvælstof (n) ForageMax alfaprotein med lucerne må kun dyrkes på ejendomme med under 1,7 dyreenheder pr. hektar og kan gødskes med kvælstof (n) Udnytte gyllen bedst muligt løsning: kend indholdet af kvælstof i gyllen og undlad gerne gylle til 1. slæt især i marker, der er udlagt den foregående sommer. Valg af blanding løsning: vælg en blanding fra det nye ForageMax proteinsortiment, eller brug en ren rødkløver eller lucerne.

5 Fra græsfrø til foderbord

6 6 Grovfoder produktprogram 2011 DLF Triple Crown - når kvalitet er i højsædet Calvano 1 og MaurICe er triple Crown sorter i 2011 fordi de i forsøg har vist egenskaber over gennemsnittet i de tre kategorier: Foderværdi, Markegenskaber og udbytte. CaLVaNO 1 middeltidlig diploid til slæt Høj fordøjelighed af NDF og organisk stof, lavt indhold af lignin og middel indhold af sukker og protein Karakteren 7,6 og 8 for rustresistens ved sortsafprøvningen i henholdsvis holland og england Højeste udbytte blandt de middeltidlige diploide sorter i den hollandske sortsafprøvning og meget produktiv under simuleret afgræsning i england MaURICE sildig tetraploid til afgræsning Stor foderoptagelse ved afgræsning. Høj fordøjelighed af organisk stof, højt indhold af sukker og lavt indhold af lignin Tæt som en diploid. Over 60 % Ground Cover efter 3. brugsår ved forsøg under simuleret afgræsning i england den højeste karakter blandt alle sildige tetraploide sorter. tolerant overfor de væsentligste sygdomme Meget sen skridning, med udbytte som måleblandingen i danske landsforsøg. Giver plads til kløver og har en lav mængde vraggræs ved afgræsning DLF Triple Crown dlf-trifoliums indekssystem er til vurdering af foderkvalitet, baseret på sortens samlede resultater i tre forskellige kategorier: FODER - de vigtigste parametre af betydning for foderværdien: NDF (Neutral Detegent Fiber, fordøjelige cellevægge ), indhold og fordøjelighed Fordøjelighed af organisk stof Råprotein Sukker (Vandopløselige kulhydrater) ADF (Acid Detergent Fiber, ufordøjelige cellevægge ) MaRK - de vigtigste dyrkningsegenskaber Rustresistens Dreschlera (bladplet) resistens Vinterfasthed Tæthed Stængler i genvækst UDbYTTE - produktionspotentialet Tørstof, udbytte i alt Tørstof, udbytte gennem sæsonen I hver kategori beregnes et indeks, og referencen vil normalt være velkendte standardsorter inden for samme art og type.

7 Grovfoder produktprogram iseed den lille kick-starter Generation 3.0 af iseed er nu klar. vi har ved hjælp af en særlig overflade coating forbedret produktets fysiske egenskaber, så det coatede frø er lettere at håndtere i såmaskinen og støver mindre. Gødning + coating udgør 50 % af vægten, så der i 1 kg frø med iseed er: ½ kg frø, 10 % kvælstof (N) og 2 % fosfor (P). For at så den normale mængde frø, skal der altså anvendes den dobbelte mængde med iseed - se tabel: kg Frø/ha kg Iseed /ha kg n/ha kg p/ha ,0 0, ,0 1, ,0 1,2 udsædsmængde samt tilførsel af n og p med iseed 2011 NYhED 2011 Gårdejer Mervyn Roberts, hendy, pontllyfni, Caernarfon, Scotland. da gødningspriserne var på sit højeste, var idéen bag iseed interessant fordi vi kunne spare på omkostningerne, og samtidig få en bedre plantebestand. konceptet med at fodre frøet ikke ukrudtet giver god mening, og det er meget opmuntrende at se de små græs- og kløverplanter fylde hullerne ud i marken. vi har gennem længere tid med stor succes eftersået med hf GrassMax blandinger. Med iseed forfiner vi arbejdet, og vi vil helt sikkert bruge iseed igen. endnu en gang har *hf seeds udviklingsarbejde gjort nytte i vores græsproduktion. *hf seeds, er et engelsk datterselskab i dlf-trifolium koncernen. Græsfrø er små og indeholder en begrænset mængde næringsstoffer til den første fremspiring. Med iseed styrkes plantens vækst af både rod og blade, indtil der er kontakt med jordens næringsstoffer. I 2011 kan følgende ForageMax blandinger tilbydes behandlet med iseed ForageMax 22 iseed ForageMax 45 iseed ForageMax 46 iseed iseed til eftersåning også i marker, der skal eftersås på grund af manglende planter, kan der med fordel anvendes iseed. I nye forsøg fra holland er det bekræftet at resultatet bliver bedst, når der anvendes en direkte såmaskine med skiveskær i kombination med iseed - se figur: iseed TIL EFTERSåNING Fremspirede planter pr. m april 13. april Ingen eftersåning strigle, normalt frø strigle, iseed skiveskær, normalt frø skiveskær, iseed antal ny-fremspirede planter pr. m 2 ved eftersåning i almindelig rajgræs 17. marts 2010, optælling af planter 6. og 13. april 2010 der er anvendt græsmarksstrigle med såudstyr og vredo skiveskær-maskine. Forsøg i holland, dlf-trifolium

8 8 Grovfoder produktprogram 2011 Der er forskel på frøblandinger... Op til 13 % højere udbytte med ForageMax nye forsøg med ForageMax blandinger viser, at det kan betale sig at købe frøblandinger, der er lavet til danske forhold - sammenlignet med nogle af de ikke-afprøvede hollandske alternativer, der tilbydes danske kvægbrugere. Forædling og udvikling af nye, højtydende sorter af græs og kløver er en meget væsentlig aktivitet hos dlf-trifolium. vi tror på, at det er muligt at forbedre resultaterne hos kvægbrugerne ved hjælp af nye og bedre sorter, nye blandinger, kvalitetsanalyser med mere. vi lægger også vægt på at vores produkter er afprøvede, og at sorternes ydelse, egenskaber med videre er beskrevet under danske forhold. Ingen kvægbrugere kan være tjent med at købe katten i sækken i form af sorter og blandinger, som ikke er undersøgt ordentligt. vi deltager derfor naturligvis i sortsafprøvningen under videncenter for landbrug og plantedirektoratet, og alle sorter i ForageMax blandingerne har været gennem denne afprøvning. dette er imidlertid ikke tilfældet for alle udbydere af markfrø i danmark. FORaGEMax ELLER GREEN SpIRIT kg tørstof/ha = 11 % kg tørstof/ha = 13 % hkg tørstof/ha kg tørstof/ha = 7 % ForageMax 22 Green spirit effekt ForageMax 35 Green spirit persistens ForageMax 49 Green spirit struktur sammenligning af ForageMax og hollandske (Green spirit) blandinger. 1. brugsår 2009 Forsøg hos dlf-trifolium, store heddinge SåDaN ER FORSØGENE LaVET Blandinger sammensat i henhold til 2008 katalog fra dlf-trifolium og linds/barenbrug Udsædsmængderne er de anbefalede fra firmaerne, dvs kg/ha for danske blandinger, og kg/ha for hollandske blandinger Udsået hos DLF-TRIFOLIUM ved Store Heddinge, stevns, sommeren 2008 Lerjord med mulighed for vanding 4 slæt i 2009: 19/5, 24/6, 5/8, 9/9-5. slæt afpudset Gødning: 255 kg N pr. ha i 2009 Forsøgene fortsætter i 2010 og 2011 inkl. analyser af foderværdi

9 Grovfoder produktprogram Udvikling af kløver - og græssorter med den højeste foderkvalitet

10 10 Grovfoder produktprogram 2011 Foderroer = højt udbytte og billigt foder Foderroer kan erstatte korn i foderplanen. derfor spiller kornprisen ind, når økonomien i foderroer skal vurderes. den interne pris på roe-ensilagen er på niveau med prisen på majs-helsæd, når prisen på korn er ca. 120 kr. pr. hkg. stiger kornprisen til kr. pr. hkg, øges den interne pris forholdsvis mere på majshelsæd end på foderroer, uanset høstmetoden. det vil sige at roerne kan produceres billigere end majs. Foderroer kan mange steder yde foderenheder pr. hektar Roer er godt foder, og køerne kvitterer med stor ædelyst og højere fedtprocent Roer kan produceres billigere end majs, især når top og rod ensileres sammen med majs Nye sorter på vej For første gang i mange år var der i 2010 landsforsøg med nye sorter af foderroer. dlf-trifolium har sat mere fart på forædlingen, og nye sorter forventes at være gennemafprøvede og klar i Indtil da anbefaler vi fortsat de sikre og velafprøvede træffere: MAGNUM: Hvid, med højt indhold af tørstof i roden, lille jordvedhæng og særdeles højt udbytte. Meget velegnet til ensilering TROYA: Gul, middelhøjt indhold af tørstof i roden, højt udbytte og glat rod Silomajs kvalitets sorter til ensilage eller biogas Majs til ensilage 2011 atrium topsort i landsforsøg Meget høj fordøjelighed af NDF og organisk stof Meget højt udbytte med høj energi-koncentration Tidlig, standfast og lav plantehøjde CaSTRO NDF i store mængder Usædvanligt højt indhold og udbytte af NDF Højt udbytte af stivelse og energi Middeltidlig med god standfasthed og meget få kolber med blottet spids Majs til biogas 2011 anjou 277 mere end 20 tons tørstof pr. hektar Udbytte i Landsforsøg 2009: 18,4 tons tørstof pr. hektar (over 20 tons på de bedste lokaliteter) med et tørstofindhold på 31 % % mere tørstof pr. hektar end måleblandingen i det sydlige danmark Sildig, høj sort med god standfasthed MajS MED GODE RESULTaTER SORT år I FORSØG FODERENhEDER/ ha NELp20, Gj / ha STIVELSE, hkg / ha NDF, hkg / ha atrium, tidlig Castro, middeltidlig anjou 277, sildig til biogas Forholdstal, 100 = Måleblanding. landsforsøg

11 Grovfoder Mere viden flere sorter højere udbytte

12 12 Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax blandinger 2011 leveres i standardpakninger à 10 kg. Frøblanding er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget. 33 storm, 60s og 258 solfaxi er specialblandinger fra dlf-trifolium LUCERNE RØDKLØVER NY ForageMax 22, 42, 45 og 46 leveres også i storsække á 400 kg DIpLOID TETRapLOID STORbLaDET Pantone 200c Pantone 280c Pantone 349c & NR. benyttelse TIL arealer VaRIGhED, år jordbundsforhold TIDLIGhED CRENO Rajah amos KLONDIKE H Y KO R & S TO R M S TO R M 20 storm afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig 11 P E R U N 392 m. iseed *** afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift 1-3 alm. god sildig 11 24* afgræsning på varierende jordtyper permanente varig alm./ varierende sildig 12 25* afgræsning på varierende jordtyper permanente varig tør Middeltidlig 12 26* afgræsning på varierende jordtyper permanente varig Fugtig sildig 12 Pantone 200c Pantone 280c & 31 slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god tidlig slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god tidlig 33 slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig Pantone 349c & H Y KOR S TORM S TORM Pantone 200c Pantone 280c 33 storm slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig 35 slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig 13 Pantone 349c P E R U N 36 slæt og afgræsning permanente varig alm./fugtig tidlig 10 & 42 slæt I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig 8 9 H Y KO R Pantone 200c P E R U N H Y KO R 43 slæt I omdrift 1-2 alm. god tidlig 13 & Pantone 280c S T O R M S T O R M 44 slæt permanente varig Meget fugtig Middeltidlig perun slæt permanente 1-3 alm. god Middeltidlig m. iseed *** slæt permanente 1-3 alm. god Middeltidlig & 46 perun slæt I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig m. iseed *** slæt I omdrift 1-3 alm. god Middeltidlig 13 & 49 hykor slæt I omdrift 1-3 alm. god Meget tidlig 14 6 S T O R M Pantone 349c S T O R M 52* afgræsning får I omdrift 3-4 alm. god sildig 53 afgræsning får/tidlig I omdrift 3-4 alm. god tidlig 5 P E R U N 55 afgræsning drægtige søer I omdrift 3-4 alm./varierende sildig 56 afgræsning farefolde I omdrift 3-4 alm./varierende sildig 58 afgræsning geder I omdrift 3-4 alm. god Middeltidlig slæt geder I omdrift 3-4 alm. god tidlig afgræsning til heste, horsemax 60 permanente 3-4 alm./varierende sildig 60s afgræsning til struktur, horsemax 60s permanente 3-4 alm./varierende Middeltidlig 258 solfaxi ** afgræsning heste m. urter, horsemax, solfaxi permanente 3-4 alm./varierende sildig 5 61* afgræsning heste, horsemax 61 m/kløver permanente 3-4 alm./varierende sildig NY NY NY NY 62 afgræsning heste, struktur permanente 3-4 alm./varierende Middeltidlig specialblandinger 120 ForageMax protein, slæt I omdrift 3-4 alm. god Middeltidlig ForageMax alfaprotein, slæt I omdrift 3-4 alm. god Middeltidlig ForageMax alfaprotein, tør, slæt I omdrift 2-3 alm. god Middeltidlig sydvestjyden, afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig Morsø 2, slæt og afgræsning I omdrift 1-2 alm. god Middeltidlig 15 * Blandinger med under 25 % bælgplanter (frøandel), som opfylder kravene til plantedække på MVJ-arealer ** Solfaxi urtegræsblanding indeholder desuden 8 % hundegræs DONATA, 3 % alm.rapgræs DASAS, 3 % sneglebælg VIRGO, 1 % kællingetand bull. desuden skal solfaxi-blandingen tilsættes 100 g cikorie spad *** 50 % frø og 50 % gødning/coatningsmiddel. Bemærk øget udsædsmængde

13 Grovfoder produktprogram SaMMENSÆTNING af FORaGEMax bl andinger 2011 (%) RIVENDEL SMåbLaDET perun RajGRÆSTYpE FOjTaN STRaNDSV. TYpE hykor STRaNDSV. TYpE jordane STORM TETRapLOID LaMpaRD KIMbER DIpLOID MaThILDE TETRapLOID CaLVaNO 1 STEFaNI DIpLOID INDIaNa KENTaUR CaLIbRa TETRapLOID FOxTROT DIpLOID ambrose TETRapLOID MaURICE DOLINa TYpE WINNETOU afgræsn. TYpE LaURa GONDOLIN balin ETabLERING MED DÆKSÆD OM FORåRET ETabLERING I RENbESTaND FORåR ELLER SENSOMMER hvidkløver RajSVINGEL STRaNDSVINGEL hybrid RajGRÆS alm. RajGRÆS, TIDLIG alm. RajGRÆS, MID. TIDLIG alm. RajGRÆS, SILDIG TIMOTé ENGSVINGEL RØDSVINGEL ENGRapGRÆS UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha NY ona pr. 10 kg blanding

14 14 Grovfoder produktprogram 2011 almindelig RajGRÆS anvendelse VaRENR. TIDLIGhED SORT TYpE afgræsning EFTERaFGRØDE UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha* paknings- STØRRELSE, KG 2574 tidlig kimber diploid tidlig MathIlde tetraploid Middeltidlig stefani diploid Middeltidlig CalIbra tetraploid Middeltidlig kentaur tetraploid sildig Foxtrot diploid sildig jumbo (efterafgrøde) diploid sildig herbie diploid sildig ambrose tetraploid sildig MaurICe tetraploid * udlagt i renbestand. til efterafgrøde udlagt i korn er udsædsmængden kg/ha ØVRIGE RajGRÆSSER anvendelse VaRENR. art SORT TYpE afgræsning EFTERaFGRØDE UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha* paknings- STØRRELSE, KG NY 3082 Italiensk rajgræs sikem diploid Italiensk rajgræs ef 486 dasas diploid Italiensk rajgræs trocadero tetraploid Italiensk rajgræs danergo tetraploid hybrid rajgræs storm alm. rajgræs hybrid rajgræs solid alm. rajgræs hybrid rajgræs lampard alm. rajgræs westerwoldisk rajgræs avance tetraploid * udlagt i renbestand. til efterafgrøde udlagt i helsæd/korn til modenhed er udsædsmængden kg/ha

15 Håndplukket blandt de bedste sorter

16 16 Grovfoder produktprogram 2011 hollandske FRØbLaNDINGER hvid- KLØVER almindelig RajGRÆS MIDDELTIDLIG SILDIG STORbLaDET DIpLOID TETRapLOID TIMOTé ENG- SVINGEL ENGRap- GRÆS VaRENR. blanding benyttelse TIDLIGhED RIESLING STEFaNI polim CLaSSIC MERIFEST julia UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha * 370 premium timo 4 slæt/afgr. Middeltidlig premium klaver slæt/afgr. Middeltidlig premium tetra Maaien slæt/afgr. Middeltidlig premium 11 afgræsning sildig * udlagt i renbestand uden dæksæd KLØVER/LUCERNE VaRENR. art SORT TYpE afgræsning GRØNGØDNING UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha paknings- STØRRELSE, KG 1020 rødkløver rajah diploid & rødkløver amos tetraploid & hvidkløver klondike storbladet & hvidkløver rivendel småbladet & alsike kløver ermo sneglebælg virgo podet med nitragin Gold lucerne daisy podet med nitragin Gold slæt & lucerne Creno podet med nitragin Gold slæt

17 Grovfoder produktprogram ØVRIGE GRÆSSER VaRENR. art SORT TYpE anvendelse afgræsning anvendelse UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha* paknings- STØRRELSE, KG 3604 rajsvingel perun rajgræs rajsvingel lofa rajgræs rajsvingel hykor strandsvingel rajsvingel Fojtan strandsvingel timoté winnetou afgræsning timoté dolina slæt & hundegræs amba tidlig hundegræs donata sildig engsvingel laura rødsvingel GondolIn Foder rødsvingel MaxIMa 1 efterafgrøde 8-10 ** strandsvingel jordane*** sildig engrapgræs balin Foder alm. rapgræs dasas Foder * udlagt i renbestand. ** til efterafgrøde udlagt i korn. *** sælges kun i blandinger FODERROER VaRENR. SORT RODFaRVE Ca. % TØRSTOF I ROD FRØKVaLITET RENhED % FRØKVaLITET SpIRING % 6650 troya, Gaucho-bejdset Gul MaGnuM, Gaucho-bejdset hvid kyros, Gaucho-bejdset Gul nestor, Gaucho-bejdset hvid MaGnuM, ubejdset hvid Monogermt, pilleret frø, leveres i pakker à frø KVaLITETER på KLØVER- OG GRÆSFRØ art RENhED % UKRUDT % SpIRING % KVIK % DLF-T EU DLF-T EU DLF-T EU DLF-T EU rødkløver, hvidkløver ,0 1, lucerne, sneglebælg ,2 1, alm. rajgræs ,1 1, ,0 0,5 Ital. / hybrid rajgræs ,1 1, ,1 0,5 timoté ,3 1, ,1 0,3 hundegræs ,1 1, ,0 0,3 engsvingel ,2 1, ,0 0,5 rødsvingel ,2 1, ,0 0,5 strandsvingel, rajsvingel ,3 1, ,1 0,5 engrapgræs, alm. rapgræs , ,0 0,3 kvaliteter: normerne er baseret på standardprøver

18 18 Grovfoder produktprogram 2011 bælgpl anter/vårraps FODERROER VaRENR. art SORT FRØKVaLITET RENhED % FRØKVaLITET SpIRING % UDSÆDS- MÆNGDE KG/ha paknings- STØRRELSE, KG 5077 hestebønne ColuMbo Markært nitouche, grøn (halvbladløs) Markært pinochio, gul (halvbladløs) Markært javlo, gul (halvbladløs) smalbl. lupin prima smalbl. lupin viol podemiddel til lupin histick 1 pk. pr. ha pakke 7066 vårraps pluto, bejdset MajS VaRENR. SORT TIDLIGhED ** FRØKVaLITET RENhED % FRØKVaLITET SpIRING % 6213 atrium* Castro* Mas 09a* (MeGet tidlig) anjou 277* (biogas) * kan leveres Mesurolbejdset mod merpris ** 1-9, 9 tidligst leveres i pakker à kerner, bejdset med thiram mod svampesygdomme sorter fra dlf-trifolium er koldtestet = større sikkerhed for hurtig fremspiring plænegræs VaRENR. blanding beskrivelse SaMMENSÆTNING paknings- STØRRELSE, KG UDSÆDS MÆNGDE KG/100 M ornamental tæt og slidstærk Alm. Rajgræs 20 %, Rødsvingel m. korte eller u. udløbere 50 %, Engrapgræs 30 % 1-7, GolF MasterlIne tæt og langsomt voksende Rødsvingel m. korte eller u. udl. 60 %, Engrapgræs 40 % 10 2, universal robust og alsidig Alm. rajgræs 30 %, Rødsvingel m. udløbere 50 %, Engrapgræs 20 % vejrabat standard til ekstensive forhold Rødsvingel 75 %, Stivbl. Svingel 20 %, Alm. Hvene 5 % 20 2

19 Grovfoder produktprogram VaRENR. EFTERaFGRØDER - ENåRIGE arter afgrøde KG UDSÆD pr. ha SØGES af hjortevildt/hare SØGES af FUGLEVILDT EGNET SOM EFTERaFGRØDE paknings- STØRRELSE, KG 8105 honningurt angelia 10 2 og Gul sennep valiant og Gul sennep braco, nematoderesistent olieræddike arena, nematoderesistent olieræddike litinia stubturnips barkant stubturnips tyfon (evt. bejdset) persisk kløver * CeltICo blodkløver * Contea VILDTaFGRØDER - ENåRIGE arter 6295 vildtmajs 30 1 unit 8497 hirse tanka Millet Mix boghvede lileja og Quinoa oliehør lirina solsikke tremia hamp FelIna 32 (husk ansøgn.) 30 2 og Gul lupin * MIster, bitterstoffattig husk podemiddel** Fodersukkerroe eckdogelb Gulerod FeonIa 2-3 0,05 ØVRIGE ENåRIGE bælgplanter 1815 jordkløver * dalkeith kællingetand * bull Fodervikke* Candy og serradel * lalerta GRØNGØDNING OG VILDTaFGRØDER - OVERVINTRENDE arter 8203 Fodermarvkål Grüner angeliter Foderraps licapo, dobbeltlav vintertype CraMpIon kale Flee beetle sandvikke* villana rørgræs bamse 20 2 og kommen volhouden og stauderug og Grain sorghum Mr. bingo lav type, bejdset 30 2 og jagtblanding king MIx 1 pk = frø til 4000 m 2 8 2,5 VILDTbLaNDINGER pr M 2 SaMMENSÆTNING 561 sommermix til hjortevildt 8,5 havre, boghvede, hvidkløver, lucerne, rødkløver, rødsvingel, timoté, kommen, Cikorie vintermix til hjortevildt 1,8 alm. rajgræs, Fodermarvkål, hvidkløver, stubturnips, timoté, vinterfoderraps, kommen, Cikorie helårsmix til hjortevildt 3,5 boghvede, Gul lupin, Markært, timoté, rødsvingel, vinterfoderraps, Fodermarvkål, hvidkløver, kommen, Cikorie 566 kyllingemix til forårssåning 4,0 havre, oliehør, boghvede, Gul stenkløver, Cikorie kyllingemix til efterårssåning 3,6 vintertriticale, sandvikke, vinterraps vinterdækmix, fugle- og dyrevildt 0,75 Cikorie, Fodermarvkål, honningurt, hvidkløver, Quinoa, stubturnips, hvid stenkløver, kommen Insektvold/redeskjul, fuglevildt 1,6 hundegræs, engsvingel, rødsvingel, strandsvingel, timoté biblanding 1,5 solsikke, honningurt, hjulkrone, Gul stenkløver skovengblanding 3,5 DIVERSE havre, boghvede, alm.rajgræs, timoté, rødsvingel, hvidkløver, rødkløver, engrapgræs, kællingetand, lucerne 7910 kørvel persille dild Cikorie spadona blomsterblanding - 18 forskellige énårige arter vildengblanding - 27 forskellige vilde danske urter 1,5 0,25 * bælgplante ** podemiddel se side 18 = meget velegnet = egnet = kan bruges EFTERaFGRØDER - VILDTaGRE 2 og 10 10

20 banebrydende viden fra en ekspert til en anden I Grovfoder 2011 finder du årets produktprogram af højtydende ForageMax-blandinger. vores konstante indsats med forædling og udvikling af nye sorter bringer også i 2011 interessante nyheder, som efter afprøvning i danmark nu er klar til brug. I brochuren kan du læse om nye sorter, tre nye protein-blandinger til græsmarken, en ny storsæk til kvægbrugere, samt en detaljeret beskrivelse af alle ForageMax-blandinger. der er også nyt om en forbedret udgave af iseed, en ny måde at vurdere foderværdien af græssorter på: dlf triple Crown og sidst, men ikke mindst, nyt om roer og majs. bagest er der en fuldstændig oversigt over samtlige produkter til dansk kvægbrug fra dlf-trifolium. vi er overbeviste om, at du kan finde lige det, der passer ind i din foderplan. ved køb af frø fra dlf-trifolium gælder firmaets almindelige salgs- og leveringsbetingelser. de kan læses på hjemmesiden under produkter, bestilling af frø. DLF Alle fotos i denne brochure er med copyright of DLF-TRIFOLIUM A/S. For brug af fotos bedes du kontakte DLF-TRIFOLIUM A/S. DLF-TRIFOLIUM Ny Østergade Roskilde Tlf Fax Odense Tlf Fax

Økologi 2008. Produktprogram

Økologi 2008. Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Indhold DLF organic 2008 3 foragemax danmarks bedste frøblandinger 3 protein til foderplanen 3 Oversigter 4 Bestillingskupon 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Frø til græsmarken 2013 Tjen 500 kr. pr. årsko med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Med en rekordhøj pris på protein, er det dyrt at erstatte hjemmeavlet protein med indkøbt protein. Beregninger

Læs mere

Grovfoder. Produktprogram 2010

Grovfoder. Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Indhold SUNDERE KØER MED GRÆS I FODERPLANEN 4 rajsvingel en alsidig familie 4 dlf triple crown - nyt kvalitetsstempel til græs 5 iseed : lavere

Læs mere

Frø til græsmarken 2012

Frø til græsmarken 2012 Frø til græsmarken 2012 DLG Green-serien fodergræsblandinger med unikke top sorter Sæt fokus på de enkelte græssorter ved valg af fodergræsblanding. Etableringsudgifterne er ens, så du kan med fordel vælge

Læs mere

Økologi 2009. Produktprogram

Økologi 2009. Produktprogram Produktprogram Produktprogram INDHOLD 90 % ØOLOGIS FRØ I BLANDINGERNE 3 LØVERGRÆS ER GRUNDLAGET I SÆDSIFTET 3 ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2009 4 MAJS TIL FODERPLANEN 4 OVERSIGTER 4 PROTEIN PÅ MENUEN

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Indhold Lad der gå sport i afgræsningen 4 højere udbytte ved rettidig såning 4 foragemax-blandinger med topsorter 5 dlf triple

Læs mere

Markfrø 2016. Konventionelt Landbrug Vildt. Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk

Markfrø 2016. Konventionelt Landbrug Vildt. Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Markfrø 2016 Konventionelt Landbrug Vildt Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger 401-402FR0008C1(10kg.) 408-402FR0009C1(10kg.) 409-402FR0007C1(10kg.)

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2010

Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 INDHOLD ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2010 4 OVERSIGTER 5 PROTEIN AF EGEN AVL 7 MAJS TIL FODERPLANEN 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

Økologiske Markfrø 2016

Økologiske Markfrø 2016 Økologiske Markfrø 2016 Køb dine økologiske frø hos specialisterne! Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger Varenr. 8010-402EF0001E1(10kg.)

Læs mere

Produktkatalog 2015. DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug

Produktkatalog 2015. DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug Produktkatalog DLF Grovfoder Konventionelt og økologisk landbrug 2 DLF Grovfoder Produktkatalog Indhold foragemax -blandinger TIL SLÆT 4 foragemax -blandinger TIL AFGRÆSNING 8 foragemax -blandinger TIL

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen

Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen NYHEDER 3 FUGLEVILDT 4 FUGLEVILDT OG BIER 5 MARK- OG HJORTEVILDT 6 OVERSIGT OVER RENE ARTER 7 Udarbejdet i samarbejde med Danmarks

Læs mere

DLF Grovfoder Produktprogram 2013

DLF Grovfoder Produktprogram 2013 DLF Grovfoder Produktprogram 2013 DLF Grovfoder Produktprogram 2013 Indhold NYHEDER 2013 3 FRØ OG VIDENSKAB 5 GODT GROVFODER GIVER SUNDE KØER 6 FORAGEMAX BLANDINGER 2013 9 Roer er godt til køer og biogas

Læs mere

Grovfoder Produktprogram

Grovfoder Produktprogram Grovfoder 2009 Produktprogram Grovfoder 2009 Produktprogram Indhold ØKONOMISK FODRING STARTER MED GODT GROVFODER 4 iseed BEDRE ETABLERING AF GRÆSMARKEn 6 mere MÆLK MED RAJSVINGEL OG HYBRIDRAJGRÆS 7 foderroerne

Læs mere

Økologiske Markfrø Efterår 2017

Økologiske Markfrø Efterår 2017 Økologiske Markfrø Efterår 2017 Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde Sædekorn

Læs mere

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference 2016 Gurli Klitgaard DLF Græsforædling - Mål Græsforædling i DLF Udbytte højt og stabilt Holdbarhed / Persistens Sygdomme Protein Høj FK NDF Danmark

Læs mere

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Græs og grønne afgrøder

Græs og grønne afgrøder Konklusioner Græs og grønne afgrøder Konklusioner svalg De nye rajsvingelsorter Hykor, Felopa og Perun samt den tidlige alm. rajgræssort Betty har givet meget store udbytter af afgrødenheder, især i renbestand

Læs mere

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Forår Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet.

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Forår Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. ØKOFRØ ØKOFRO Økologiske Markfrø Forår 2019 Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde

Læs mere

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde Sædekorn Majs

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde Sædekorn Majs ØKOFRØ ØKO FRØ ØKOFRO Økologiske Markfrø 2017 Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde

Læs mere

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden Landscentret Dansk

Læs mere

Produktkatalog DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug

Produktkatalog DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug Produktkatalog 2018 DLF Grovfoder Konventionelt og økologisk landbrug 2 Mere Mælk med DLF DLF Grovfoder Produktkatalog 2018 INDHOLD MERE MÆLK MED DLF 3 NYHEDER 9 SLÆT 13 AFGRÆSNING 16 ØKOLOGI 18 KØDKVÆG/GRIS

Læs mere

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen Kløvergræs Danmarks bedste proteinfoder Landskonsulent Karsten A. Nielsen Dagens menu 1. Såning af kløvergræs 2. Nye græsarter hvad kan de? 3. Gødskning af kløvergræs - som er udlagt i sensommeren 4. Slætstrategi

Læs mere

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Græsmarken og grovfoder til får og geder Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Intet er så forskelligt som afgræsning: Med får Med geder Intet er så forskelligt som forholdene: Marginal jord Intensive

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Rødkløver Vækst Rød- kontra hvidkløver N-respons Markens alder Afgræsning Sommervækst

Læs mere

Nye arter til slæt og afgræsning. Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen

Nye arter til slæt og afgræsning. Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen Nye arter til slæt og afgræsning Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen Faktorer, som har betydning for foderoptagelse under afgræsning Græssets struktur Den mængde græs, der er til rådighed Et godt

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs

Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs Tema 11 Fra såning til foderbord - der er mange penge at hente i foderkæden Landskonsulent Karsten Attermann Nielsen, Landscentret,

Læs mere

Økologisk Frø Frøblandinger, græs, kløver, efterafgrøder m.m. Innovation og vækst

Økologisk Frø Frøblandinger, græs, kløver, efterafgrøder m.m.   Innovation og vækst Økologisk Frø 2019 Frøblandinger, græs, kløver, efterafgrøder m.m. www.dsv-froe.dk Innovation og vækst Sæson 2019 Efter en meget våd sæson i 2017 og en ekstrem tør sæson i 2018 er det spændende, hvad 2019

Læs mere

LandboThy Kongres 2018

LandboThy Kongres 2018 LandboThy Kongres 2018 Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden 07-02-2018 1 Grovfoder v/ Erik Fjendbo Jørgensen & Anders Andersen 07-02-2018 2 Kan vi stole på udbyttemåling fra finsnitteren?

Læs mere

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Få pulsen op i græsmarken Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion De tre grundpiller En god arrondering med mulighed for sædskifte Et målrettet valg af kløvergræsblanding og strategi for udnyttelsen

Læs mere

Protein i fokus. To nye proteinfrøblandinger

Protein i fokus. To nye proteinfrøblandinger Frøbladet 2011 Indhold 2 Protein i fokus 3 Nyheder 4 Valg af frøblanding 4 Slættidspunkt og ensilagekvalitet 5 Lucerne 6 AberDart - sukkergræs 7 Økologisk frø Protein i fokus På kvægbedrifterne er der

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Højere selvforsyning med protein. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Højere selvforsyning med protein. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Højere selvforsyning med protein Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Udbyttepotentiale af råprotein kg pr. ha 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 kg råprotein / ha - BUDSKABET ER! - bevar andelen

Læs mere

Græsmarker i sædskiftet

Græsmarker i sædskiftet Græsmarker i sædskiftet Dyrkningsvejledning Jordbund arter Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige - jorder er rajgræsserne de foretrukne,

Læs mere

Vi ønsker dig en god græssæson 2018!

Vi ønsker dig en god græssæson 2018! Græsguide 2018 Kære mælkeproducent, Det er med stor glæde og stolthed, vi kan præsentere den nye GreenSpirit græsguide 2018. I denne udgave får du information om GreenSpirit-blandinger, som er vigtige

Læs mere

Jagt, vildt og natur FRØ 2016

Jagt, vildt og natur FRØ 2016 Jagt, vildt og natur FRØ 2016 Indholdsfortegnelse: SKOVDYRKERNES Favorit Indholdsfortegnelse & Handelsbetingelser Side 2 Skovdyrkernes favorit Side 3 Skovdyrkernes forrygende frøblandinger Side 4 Engblanding

Læs mere

I. Urter i græsmarken. II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

I. Urter i græsmarken. II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter I. Urter i græsmarken II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Hvorfor urter? en historie/brand øge biodiversitet/mangfoldighed øge ædelyst påvirke foderkvalitet påvirke dyrenes sundhed

Læs mere

Græs og grønne afgrøder

Græs og grønne afgrøder Græs og grønne afgrøder Græs og grønne afgrøder ortsvalg orter af alm. rajgræs og hybridrajgræs orterne i tabel 1 og 2 er nu færdigafprøvet i landsforsøgene og i den lovbestemte værdiafprøvning. I gruppen

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder og optimering af eftervirkningen Grøngødning alt for mange valgmuligheder Mindst 40 arter at vælge imellem Renbestand eller blandinger I det her indlæg

Læs mere

(Hvad) kan vi lære af dansk grovfoderproduktion? Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation

(Hvad) kan vi lære af dansk grovfoderproduktion? Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation (Hvad) kan vi lære af dansk grovfoderproduktion? Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation Emner Typisk dansk gård med mælkeproduktion 2... Udbytte og kvalitet af forskellige græsarter Alm. rajgræs

Læs mere

Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion

Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion 02 Produktionsmål Ved udlæg af græs og kløvergræs er målet at etablere en ensartet og tæt bestand af kulturgræsser, som kan bidrage

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF GRÆS OG EFTERAFGRØDER

GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF GRÆS OG EFTERAFGRØDER GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF GRÆS OG EFTERAFGRØDER 2019 AGROWGRASS AGROWGRASS 220 Græsblandingen, AgrowGrass 220 LowMaize, er velegnet i foderrationer, hvor græs udgør hovedparten af grovfoderrationen. Græsblandingens

Læs mere

Vildtafgrøder. Mangfoldighed i naturen

Vildtafgrøder. Mangfoldighed i naturen Mangfoldighed i naturen Mangfoldighed i naturen Vildtagre til glæde for dyr og mennesker 3 Gør hjortevildtet til faste gæster året rundt 4 Optimale forhold for fuglevildtet 8 Anlæg af vildtagre 10 Udarbejdet

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 2 Efterafgrøder Hvorfor? Fordi veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 212 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Økologisk dyrkningsvejledning Udlæg af kløvergræs på økologiske brug

Økologisk dyrkningsvejledning Udlæg af kløvergræs på økologiske brug Økologisk dyrkningsvejledning Udlæg af kløvergræs på økologiske brug 02 Produktionsmål Ved udlæg af græs og kløvergræs er målet at etablere en ensartet og tæt bestand af kulturgræsser, som kan bidrage

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk planteproduktion ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk Planteproduktion Proteinafgrøder og blandsæd Grøngødning og efterafgrøder Husdyrgødning til vår- og vintersæd

Læs mere

Græsmarkskonference 2015

Græsmarkskonference 2015 Græsmarkskonference 2015 Workshop 20 % højere udbytte i græsmarken i 2020 uden tab af foderværdi Opfølgning på Workshop 1. Forædling (arter, sorter og blandinger) Arter med Endofytter mod skadedyr gåsebillelarver

Læs mere

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst Forsøgsserie 220021616 og 220021617 Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Titel: Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Forsøg 220021616 og 220021617 Udarbejdet for: Økologisk Landsforening

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

Gødskning af vinterspelt og vårsæd

Gødskning af vinterspelt og vårsæd Økologisk dyrkning gødskning af vinterspelt og vårsæd Gødskning af vinterspelt og vårsæd Gødskning af vinterspelt Med forfrugt kløvergræs gødskes med 40 til 60 kg ammoniumkvælstof pr. ha. Med forfrugt

Læs mere

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES Nr. 8 - uge 32 Foto: SEGES I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs GrovfoderNyt 5. Aug 2019 Bedriften lige nu Af Anders Christiansen (abc@centrovice.dk)

Læs mere

Guf og søde sager til højtydende malkekøer

Guf og søde sager til højtydende malkekøer Guf og søde sager til højtydende malkekøer? De grønne afgrøder ved Karsten A. Nielsen Økonomi i grovfoderproduktionen Dyrkning af græs Dyrkning af grønkorn Dyrkning af helsæd Forskel mellem de bedste 25

Læs mere

GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF KLØVERGRÆS OG EFTERAFGRØDER

GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF KLØVERGRÆS OG EFTERAFGRØDER GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF KLØVERGRÆS OG EFTERAFGRØDER 2019 AGROWGRASS AGROWGRASS 220 Græsblandingen, AgrowGrass 220 LowMaize, er velegnet i foderrationer, hvor græs udgør hovedparten af grovfoderrationen.

Læs mere

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Jorden bedste rådgivning Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Proteinafgrøder Kløvergræs. Hestebønner. Andre bælgplanter. Ærter. Lupiner. På kvægbrug med op til 2,3 DE/ha

Læs mere

HiBird Vildtafgrøder

HiBird Vildtafgrøder HiBird Vildtafgrøder 2 LG HiBird Vildtafgrøder LG HiBird Vildtafgrøder - for en øget biodiversitet i det åbne land Vildtafgrøder er en oplagt mulighed for at forbedre levevilkårene for vildtet i det åbne

Læs mere

Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele

Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele GRÆS 2018 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele AGROWGRASS AGROWGRASS - FOKUS PÅ KVALITET Som grovfoderproducent er

Læs mere

Total-N, i tørstof. Tørstof, pct. Aske, pct. pct. i tørstof

Total-N, i tørstof. Tørstof, pct. Aske, pct. pct. i tørstof Tabel 14. Udbytte i efterafgrøder til biogasproduktion. (T7) Led nr. Forsøgsbehandling Såtidspunkt Gødskning efter høst af hovedafgrøden, kg N pr. ha Tørstof, pct. Aske, pct. Total-N, i tørstof pct. i

Læs mere

Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug. V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen

Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug. V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen Landbrugets Rådgivningscenter a un Ja N es to r s pe Al ya Tr o se C ol os s ro Ky M ag nu

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

Grovfoderdag. Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00. Oversigtskort

Grovfoderdag. Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00. Oversigtskort Grovfoderdag Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00 Oversigtskort 1 Oversåning forår med ForgageMax genetableringsblanding, 20 kg/ha Græsdemo, Hellevad, udlæg forår 2010 Rivendel ForageMax 42 Klondike

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

GRÆS 2017 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2017 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2017 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS AGROWGRASS

Læs mere

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Hvordan græs gror Græs ikke for tidligt Eller for kort Tilpas belægningsgraden Under 1 kg ts. 1,1 kg ts. Over 1,2 Intet er så forskelligt som forholdene:

Læs mere

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK PROGRAM Det arbejder jeg/vi med i SEGES? Hvad kan efterafgrøder? Såtidsforsøg efterafgrøder Eftervirkning

Læs mere

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER Marianne Johansen Institut for Husdyrvidenskab Science and Technology, Aarhus Universitet -Foulum, 8830 Tjele marianne.johansen@anis.au.dk

Læs mere

75,- 149,- 439,- 1999,- 510,- 399,- 120,- Græsblandinger til hestefold 10 kg. Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml

75,- 149,- 439,- 1999,- 510,- 399,- 120,- Græsblandinger til hestefold 10 kg. Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml L-H foder Maj 2013 Absorbine TRY-PAK Helt ny showpakke 3 x 120 ml 149,- 2 Græsblandinger til hestefold Fra 439,- 8 Hønsehus Stor til 3-4 høns 209 x 86 x 127 cm 1999,- 3 Galv. havehegn 25 mtr. ruller. Højde

Læs mere

Afgrøder til biogas. Vækstforum, 19. januar 2012. Produktchef Ole Grønbæk

Afgrøder til biogas. Vækstforum, 19. januar 2012. Produktchef Ole Grønbæk Afgrøder til biogas Vækstforum, 19. januar 2012 Produktchef Ole Grønbæk Biogas er interessant Fortrænger fossil energi Reducerer udledningen af drivhusgasser Bedre effekt af gødningen Mindre udvaskning

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Perspektiver for blanding af mange arter i kløvergræs. Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Perspektiver for blanding af mange arter i kløvergræs. Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Perspektiver for blanding af mange arter i kløvergræs Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvorfor mange arter? Biodiversitet Bæredygtighed Natur Urter Dyresundhed

Læs mere

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Grovfoderseminar 2007 Landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg Er bælgplanter nye? Fra det 16. århundrede til midten af det 20. århundrede Bælgplanter, især

Læs mere

Efterafgrøder (økologi)

Efterafgrøder (økologi) Side 1 af 6 Efterafgrøder (økologi) Efterafgrøder er en fællesbetegnelse for afgrøder, som dyrkes efter en hovedafgrøde. Efterafgrøder kan sås som udlæg i hovedafgrøden eller efter høst. Efterafgrøder

Læs mere

Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt

Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt Landskonsulent Karsten A. Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør. Plantekongres produktion, plan og miljø 2013

DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør. Plantekongres produktion, plan og miljø 2013 DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør Plantekongres produktion, plan og miljø 2013 1 Program Verdensmarkedet for græsfrøproduktion Danmark en førende græsfrønation Markedsudvikling

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Vælg sorter og arter efter målsætning

Vælg sorter og arter efter målsætning sorter Vælg sorter og arter efter målsætning Der er gode muligheder at finde en sort eller sammensætte en græsblanding af nye sorter og arter som passer til ønskerne og målet på din bedrift. Til arealer

Læs mere

Optimalt valg af kløvergræsblanding

Optimalt valg af kløvergræsblanding Kvægkongres 2017 Landskonsulent Ole Aaes SEGES, HusdyrInnovation Optimalt valg af kløvergræsblanding Forhold der skal tages i betragtning, når I skal vælge kløvergræsblanding Totale økonomi på bedriften

Læs mere

Aktuelt om græs. Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl

Aktuelt om græs. Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl Aktuelt om græs Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl - 15 - Udlægsmetoder Efter ændringen af EU-reformen, så der kan modtages ha-støtte til græs, vil der antagelig komme flere nye udlægsformer til

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Karen Søegaard, Jakob Sehested, Jørgen Eriksen, Margrethe Askegaard, Lisbeth Mogensen og Søren K. Jensen

Karen Søegaard, Jakob Sehested, Jørgen Eriksen, Margrethe Askegaard, Lisbeth Mogensen og Søren K. Jensen Archived at http://orgprints.org/1791 Urter i græsmarken Karen Søegaard, Jakob Sehested, Jørgen Eriksen, Margrethe Askegaard, Lisbeth Mogensen og Søren K. Jensen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Syngenta majs-sorter kommer i Mini Big bags Sækkene indeholder 20 units (svarende til 1 million frø) og rækker til 10 ha. Vægten er ca kg.

Syngenta majs-sorter kommer i Mini Big bags Sækkene indeholder 20 units (svarende til 1 million frø) og rækker til 10 ha. Vægten er ca kg. Majssorter 2019 Syngenta majs-sorter kommer i Mini Big bags Sækkene indeholder 20 units (svarende til 1 million frø) og rækker til 10 ha. Vægten er ca. 250-300 kg. Det er kun sorterne, SY Milkytop og SY

Læs mere

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Plantedag 2017 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Jørgen E. Olesen 1, Margrethe Askegaard 1 og Ilse A. Rasmussen 2 1 Afd. for Plantevækst og Jord, og 2 Afd. for Plantebeskyttelse, Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én ENDELIG! Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én Endelig; effektive fibre og høj foderværdi alt i én Årsagen til den store succes, som Barenbrugs NutriFibre har, er kombinationen af strukturgivende

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

ØG KVALITETEN AF KLØVERGRÆSENSILAGEN STRATEGIPLAN OG KONKRETE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER TIL OPTIMERING AF KLØVERGRÆSENSILAGEN

ØG KVALITETEN AF KLØVERGRÆSENSILAGEN STRATEGIPLAN OG KONKRETE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER TIL OPTIMERING AF KLØVERGRÆSENSILAGEN ØG KVALITETEN AF KLØVERGRÆSENSILAGEN STRATEGIPLAN OG KONKRETE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER TIL OPTIMERING AF KLØVERGRÆSENSILAGEN ØG KVALITETEN AF KLØVERGRÆSENSILAGEN STRATEGIPLAN OG KONKRETE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Gødskning efter bælgplanteandel. Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation

Gødskning efter bælgplanteandel. Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation Gødskning efter bælgplanteandel Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation Indhold Hvordan påvirkes kløveren af gødskning gennem sæsonen Bælgplanteandel og N-respons Ny N-model for kløvergræs Hvad

Læs mere

Strategi for foderforsyning

Strategi for foderforsyning Strategi for foderforsyning Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Aftenkongres 2016 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god foderration* indeholder 6,50

Læs mere

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Ole Aaes, Dansk Kvæg 82 Den bedste kombination af kløvergræs og majsensilage V/ Landskonsulent Ole Aaes, Dansk Kvæg Afdeling for Ernæring og Sundhed

Læs mere

Teknisk frøkvalitet - skrappe krav til spireevne og renhed

Teknisk frøkvalitet - skrappe krav til spireevne og renhed Teknisk frøkvalitet - skrappe krav til spireevne og renhed Side 1 Græs- og kløverfrø, der handles i Danmark, skal overholde EU-normer m.h.t. spireevne, renhed og indhold af ukrudt. DSV Frø har gennem mange

Læs mere