Grovfoder. Produktprogram 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grovfoder. Produktprogram 2010"

Transkript

1 Grovfoder Produktprogram 2010

2 Grovfoder Produktprogram 2010 Indhold SUNDERE KØER MED GRÆS I FODERPLANEN 4 rajsvingel en alsidig familie 4 dlf triple crown - nyt kvalitetsstempel til græs 5 iseed : lavere omkostninger samme virkning 7 ensilering af foderroer 8 silomajs 2 nye sorter i produktoversigter 12 DLF-TRIFOLIUM SEEDS & SCIENCE DLF-TRIFOLIUM har fokus på kundens behov og på markedsudviklingen for kløver- og græsfrø. Vi tilbyder et af verdens største forædlings- og udviklingsprogrammer for såvel plæne- som fodergræs, og DLF-TRIFOLIUM arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten og udbyttet af sorterne. For at imødekomme forventningerne bliver vores sorter afprøvet i et verdensomspændende netværk, hvor egenskaberne undersøges under vidt forskellige klimatiske forhold og miljømæssige betingelser. DLF-TRIFOLIUM er verdens største producent og leverandør af græsfrø. Med afdelinger i Danmark, Sverige, Holland, Belgien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Tjekkiet, Rusland, Kina, New Zealand, Argentina og USA råder vi over et betydeligt forhandler- og kundenetværk, som er i stand til at betjene markederne over hele verden. DLF-TRIFOLIUM BYGGER PÅ VIDEN OG UDVIKLING I en tid, hvor økonomien i mælkeproduktionen er under meget hårdt pres, er værdien af en stor mængde hjemmeavlet grovfoder højere end nogensinde. Her skal der ikke skydes genvej alle stadier fra frø til foderbord kræver fuld opmærksomhed. Med frø fra DLF-TRIFOLIUM er du sikker på altid at få de bedste sorter og vores øvrige nye produkter. For os er kæden fra forsker til landmand kort og hvert år er der nye fremskridt. I 2010 omfatter det blandt andet nye sorter af græs og majs; ny og forbedret udgave af iseed, sorter af rajsvingel, der igen hæver niveauet for udbyttet af græs i Danmark og sidst men ikke mindst en ny måde at vurdere foderværdien af græssorter: DLF Triple Crown. Læs mere på de følgende sider.

3 Produktprogram JORDANE og FOJTAN nyheder til græsmarken Strandsvingel JORDANE blev i 2009 populær som den vigtigste sort i den nye blanding ForageMax 36 til slæt og afgræsning på lavbundsjord eller tørre arealer. Nu følger en anden ny sort af næsten samme type, nemlig halvfætteren FOJTAN, der er en rajsvingel af strandsvingel-typen. De deltager begge i Landsforsøg for tiden. JORDANE strandsvingel til afgræsning Strandsvingel er en interessant art på grund af dens meget dybe rodnet og dermed tolerance over for tørke. Samtidig gror strandsvingel også godt på fugtig jord og kan tåle at stå under vand i perioder. Fordøjeligheden er lavere end hos nyhed 2010 rajgræs, men bedst hos en forholdsvis sildig sort som JORDANE, der er meget velegnet til afgræsning med f.eks. kvier og kødkvæg. FOJTAN 4-7 dage senere end HYKOR Hidtil har sorten HYKOR været eneste repræsentant for rajsvingel af strandsvingel-typen krydsningen mellem italiensk rajgræs og strandsvingel. Nu kommer FOJTAN, der minder om HYKOR, men skridningstidspunktet er 4-7 dage senere. FOJTAN ligger derfor nærmere på rajgræsserne og vil være lettere at indpasse i blandinger. Der er kun begrænset mængde FOJTAN til rådighed i udby t te og kvalite t: fojtan og jordane % råprotein % sukker FK NDF Kg tørstof/fe udbytte, ae/ha, fht nelp20, mj/kg ts. udbytte, nelp20, GJ/HA, fht alm. rajgræs* 12,9 15,7 67,1 1, , JORDANE 14,0 10,4 64,3 1, , FOJTAN 14,5 10,5 66,5 1, , *Blanding af diploide og tetraploide sorter. Landsforsøg 2008, 1. brugsår. Lucerne leverer protein, struktur og mælk Lucerne er i stand til på samme tid at levere et foder med høj strukturværdi og god mælkeydelse. Dertil kommer et indhold af protein omkring 20 %. Så der er god grund til, at lucerne i form af wrap eller ensilage er blevet et populært element i mange foderplaner. DAISY og CRENO Lucernesorterne DAISY og CRENO er forædlet hos DLF- TRIFOLIUM, hvor målet har været at skabe sorter med højt udbytte, højt indhold af protein, relativt fine stængler og resistens over for kransskimmel og nematoder. Frøet leveres altid podet med kvælstofsamlende bakterier, Nitragin Gold, der er nødvendige for en god udvikling af planterne. Nitragin Gold er langtidsholdbart, når det opbevares korrekt, og det må også anvendes hos økologer. udby t te: daisy og creno 1. brugsår fht. 2. brugsår fht år fht. DAISY 123, , ,0 100 CRENO 136, , ,3 107 Hkg tørstof pr. ha. Forsøg , Stevns. DLF-TRIFOLIUM.

4 4 Produktprogram 2010 Sundere køer med græs i foderplanen Hos Karsten Weinkouff på Nørrevang i Uggerby nær Hirtshals er der fokus på græsmarken. Græsensilage er simpelthen krumtappen i foderplanen. Der er derfor ingen tvivl om, at såvel udbytte som kvalitet skal være i orden. På Nørrevang, der ligger få km fra Vesterhavet, er jorden meget velegnet til græs, men det er ikke den vigtigste grund til, at kløvergræs spiller så stor en rolle. Vi har en bedre sundhed i besætningen, når der er rigeligt med græs i foderplanen, siger Karsten Weinkouff. Vi erstatter en del indkøbt kraftfoder med græsensilage, når kvaliteten er i orden. På Nørrevang høster man på arealerne i omdrift ca foderenheder pr. ha, når der registreres, hvad køerne faktisk æder. Da høst og ensilering koster Karsten Weinkouff ca. 600 kr. pr. ha. pr. slæt, bliver det derfor en rigtig god forretning at lave græsensilage for ham. STORM over Vendsyssel Græsmarkerne hos Karsten Weinkouff består hovedsageligt af en blanding med hybridrajgræssorten STORM som den bærende suppleret med storbladet hvidkløver, Klondike og middeltidlig almindelig rajgræs option. Den blanding giver rigtig godt og holder fint til fire slæt pr. år i to eller tre år. Sidste år startede vi et storskalaforsøg Karsten Weinkouff i kløvergræsmarken med hybridrajgræs PERSEUS. Bag ham er nogle af de arealer langs Uggerby Å, der også hører med til ejendommen. med at erstatte STORM med rajsvingelsorten PERSEUS i blandingen. Det ser også godt ud, så tiden vil vise, om vi helt skifter over til den nye blanding. Vi er hele tiden på udkig efter nyheder, der kan øge vores indtjening, siger Karsten Weinkouff. Derfor jagter vi højere udbytte i græsmarken med nye sorter. Vi prøver bl.a. i år med ensilering af foderroer for at spare indkøbt kraftfoder. På vores jorder forventer vi et noget højere udbytte end i majs og håber samtidig på højere fedt- og proteinprocent. I det hele taget søger vi konstant at forenkle og forbedre, hvor det er muligt. Rajsvingel en alsidig familie I en ForageMax-blanding med rajsvingel (festulolium) høster du fordelene fra to typer græs: Mange foderenheder og høj foderværdi fra italiensk rajgræs samt persistens og stresstolerance fra svingel. 6 forskellige sorter rajsvingel DLF-TRIFOLIUM har en intensiv forædling af rajsvingel og dermed i hundredvis af forsøg som baggrund for at konkludere, at rajsvingel giver nye muligheder i græsmarken. Det har indtil nu resulteret i 6 sorter til de danske kvægbrugere. RA JSVINGEL SAMLET OVERSIGT SORT TYPE TIDLIGHED* MERUDBYTTE I FORHOLD TIL ALM. RAJGRÆS I 2. OG 3. BRUGSÅR** CA. FODERVÆRDI I FORHOLD TIL ALM. RAJGRÆS, KG TØRSTOF/FE ACHILLES Rajgræs % -0,10 LOFA Rajgræs % -0,04 PERUN Rajgræs % -0,05 PERSEUS Rajgræs % -0,05 HYKOR Strandsvingel % -0,15 FOJTAN Strandsvingel 45 I afprøvning -0,05 (et års forsøg) * Skridning, ca. antal dage efter 1. april. Almindelig rajgræs har skridning ca dage efter 1. april, afhængig af sort. ** Landsforsøg.

5 Produktprogram nyhed 2010 DLF Triple Crown nyt kvalitetsstempel til græs Forædling af nye fodergræsser hos DLF-TRIFOLIUM har som mål at tilbyde landmanden stadig bedre sorter bedre i alle ordets betydninger. Det er vores mål at udvikle sorter med højere og højere udbytte pr. ha samtidig med, at de bliver en mere nærende og velsmagende del af køernes foderplan uden at glemme vigtigheden af gode egenskaber i marken i form af tolerance over for sygdomme, høj persistens samt egnethed til afgræsning og slæt. Derfor bliver mange egenskaber målt og beskrevet gennem det store antal forsøg, vi udfører i DLF-TRIFOLIUM s netværk af forsøgssteder rundt om i verden. Vi vil gerne gøre disse resultater tilgængelige for kvægbrugere og andre med interesse for græs. Derfor introducerer vi nu vores nye indekssystem til vurdering af foderkvalitet: DLF Triple Crown. DLF Triple Crown består af sortens samlede resultater i tre forskellige kategorier: FODER-egenskaber - de vigtigste parametre af betydning for foderværdien NDF (Neutral Detegent Fiber, fordøjelige cellevægge ), indhold og fordøjelighed Fordøjelighed af organisk stof Råprotein Sukker (Vandopløselige kulhydrater) ADL (Acid Detergent Lignin) nyhed 2010 MARK-egenskaber - de vigtigste dyrkningsegenskaber Rustresistens Dreschlera (bladplet) resistens Vinterfasthed Tæthed Stængler i genvækst UDBYTTE-egenskaber - produktionspotentialet Tørstof, udbytte i alt Tørstof, udbytte gennem sæsonen I hver kategori beregnes et indeks, og hver sort vil få fra 1 til 5 stjerner afhængig af det vægtede resultat i hver egenskab. Referencen vil normalt være velkendte standardsorter inden for samme art og type. For at opnå et DLF Triple Crown-logo skal en sort have mindst 4 stjerner i hver kategori. Ud over dette er det faktiske antal stjerner trykt på logoet. CALVANO 1 et eksempel CALVANO 1 er en middeltidlig sort af almindelig rajgræs, som opfylder kravene til Triple Crown-mærket: Høj fordøjelighed af NDF og organisk stof, lavt indhold af lignin og middel indhold af sukker og protein. Karakteren 7,6 og 8 for rustresistens ved sortsafprøvningen i henholdsvis Holland og England. Højeste udbytte blandt de middeltidlige, diploide sorter i den hollandske sortsafprøvning og meget produktiv under simuleret afgræsning i England. CALVANO 1 deltager for tiden i Landsforsøg, 1. brugsår 2009, og indgår i ForageMax 33 og 35 i Høst af fodergræsforsøg med kvalitetsmåling ved hjælp af NIR-udstyr.

6 Fra græsfrø til foderbord

7 Produktprogram iseed : Lavere omkostninger samme virkning Ny sammensætning 2010 Udviklingen af iseed til græs er gået endnu et skridt fremad. Ved at nedsætte mængden af supplerende fyldstoffer, der bruges i processen, er det nu muligt at reducere udsædsmængden for iseed med omkring 20 %. Da mængden af frø og gødning er den samme som på det tidligere produkt, vil resultatet i marken ikke påvirkes. Eksempel: Hvis der ønskes en udsædsmængde på 25 kg pr. ha, skulle der med den tidligere sammensætning anvendes 50 kg iseed. Med den nye 2010-sammensætning skal der kun sås 41 kg/ha. 50 % bedre etablering med iseed 1 tons ekstra tørstof Nye resultater fra DLF-TRIFOLIUM s franske forsøgsgård ved Rennes i Bretagne bekræfter, at iseed kan have stor værdi, når græs lægges ud om efteråret. Forsøg med rajgræs sået efteråret 2008 viste efter 3 uger 50 % bedre etablering i de parceller, hvor der var anvendt iseed. I maj 2009 kunne virkningen ses som 11 % mere tørstof i 1. og 2. slæt. Dette svarer til næsten kg, og parcellerne var tydeligt mere tætte og ensartede. iseed 2010 ny sammensætning % N PR. KG BEHANDLET FRØ % P PR. KG BEHANDLET FRØ VÆGT AF 1 KG FRØ + COATING iseed ,2 2,4 1,64 kg Tidligere sammensætning kg Sammenligning af iseed 2010 med den tidligere anvendte. iseed 2010 ny UDSÆDSMÆNGDE KG FRØ/HA KG ISEED /HA KG N/HA KG P/HA ,0 1, ,0 1,2 Plant vigour*, 0-9 8,0 0 7,0 0 6,0 0 5,0 0 4,0 0 3,0 0 2,0 0 1,0 0 0, % BEDRE E TABLERING Vigour*, 3 uger efter såning Vigour*, forår 2009 Ubehandlet Med iseed * Plant vigour (generel vækst, størrelse og udseende), gennemsnit af 7 sorter og blandinger, 3 uger efter såning, oktober Udsædsmængde samt tilførsel af N og P med iseed % HØJERE UDBY T TE Med iseed Uden iseed iseed er et registreret varemærke fra Yara International ASA. iseed -teknologien er patenteret af Yara International. I Danmark markedsføres iseed til græsfrø kun af DLF-TRIFOLIUM. Kg tørstof pr. ha Slæt 2. Slæt Slæt Ubehandlet Med iseed Udbytte af tørstof i 1. og 2. slæt 2009, gennemsnit af 3 rajgræsser.

8 8 Produktprogram 2010 Ensilering af foderroer Foderroer kan mange steder yde op til foderenheder pr. ha, så det er klart afgrøden med størst potentiale under danske forhold. Ofte halter majs % efter. Udfordringen er at få håndteringen af roerne til at fungere i praksis, men det lykkes efterhånden godt de fleste steder. Praktiske erfaringer I en FarmTest fra efteråret 2008 har Dansk Landbrugsrådgivning undersøgt teknik og metoder til samensilering af roer og majs på syv ejendomme. Undersøgelsen viste blandt andet at: Maskinomkostningerne til samensilering af roer og majs varierede fra ca til kr./ha - eller fra 15,2 øre til 25,7 øre pr. FE ensilage. Forholdet mellem arealet med roer og arealet med majs har typisk ligget mellem 1:4 og 1:6, og det samlede udbytte af roer og majs set under ét varierede mellem og FE/ha. Der skal udvises omhu ved indlægning af roer og majs i ensilagestakken, så der er en sikker styring af mængderne føreren af gummigeden i stakken er her nøgleperson. Majs er relativ let at fordele og jævne ud i ensilagestakken med skovlen på en gummiged, men bedste metode til indlægning af roer i ensilagestak er en staldgødningsspreder med to lodretstående spredevalser. Gummiged eller traktor med dozer-blad kan ikke anbefales fordelingen bliver meget ringe på denne måde. Det er almindeligt at medtage roetoppen, og høst heraf sker i reglen i forbindelse med roeoptagningen. Roerne knuses (deles i få stykker), og det sker mest rationelt med roeoptageren under optagningen. Økonomien holder Foderroer erstatter korn i foderplanen. Derfor spiller prisen på foderkorn ind, når økonomien i foderroer skal vurderes. En beregning fra Dansk Landbrugsrådgivning viser, at når kornet koster mere end ca. 80 kr. pr. hkg, er roerne konkurrencedygtige. I tabellen nedenfor ses tre foderplaner. Majs- og græsensilage + valset byg sammenlignes med majsensilage + traditionel roefodring og samensileret majs + roer + top. Ved en kornpris på 80 kr. pr. hkg er der stadigvæk et plus på indtjeningen pr. årsko ved at erstatte vårbyg med ensilerede roer, og dertil skal så lægges værdien af en højere fedtprocent i mælken. I eksemplet er der regnet med 1 ha foderroer samensileret med 3 ha majs det giver ca. 1/3 roer + top og 2/3 majs, når det antages, at det er muligt at avle ca. 40 % flere foderenheder i roer end majs. Med de opnåede resultater kan roe-/majs-ensilagen indgå i en foderplan med FE pr. ko pr. dag. Dette giver sammen med 4-6 FE god græsensilage en meget høj andel af hjemmeavlet foder til køerne. flere kr./ko med roer i foderplanen jordtype/ salgspris på vårbyg MAJSENSILAGE + VALSET BYG MAJSENSILAGE + FODERROER KR. PR. ÅRSKO MAJS- OG FODERROER + TOPENSILAGE JB 1&3 0,80 KR./KG ,40 KR./KG JB 5-6 0,80 KR./KG ,40 KR./KG Forskel i restbeløb, kr. pr. årsko for foderplaner med foderroer sammenlignet med traditionelt system (majs, græs og valset byg). Forudsætninger for hhv. sand og lerjord: Udbytte i korn: 38 og 55 hkg pr. ha, udbytte i roer + top: og FE pr. ha, udbytte i majs: 8000 og FE pr. ha. Udfodringsomkostninger 10 øre/fe for valset byg, 25 øre/fe for rod + top, 15 øre/fe for samensileret rod + top. Dansk Landbrugsrådgivning 2008.

9 Produktprogram Silomajs 2 nye sorter i 2010 DLF-TRIFOLIUM s majsprogram i 2010 består af fire højtydende sorter til ensilering. Med ASTIANO og MAS 09A samt nyhederne CASTRO og RICHTI CS kan ønskerne til forskellig tidlighed og plads i foderplanen opfyldes. nyhed 2010 nyhed 2010 CASTRO Usædvanligt højt indhold og udbytte af NDF Højt udbytte af stivelse og energi Middeltidlig med god standfasthed og meget få kolber med blottet spids RICHTI CS Meget højt udbytte af stivelse Høj foderværdi med høj energikoncentration Tidlig, standfast og meget få kolber med blottet spids ASTIANO Meget høj fordøjelighed af NDF og organisk stof Meget højt udbytte med høj energikoncentration Tidlig, standfast og meget få kolber med blottet spids MAS 09A Høj foderværdi, god fordøjelighed Højt indhold og udbytte af stivelse og NDF Meget tidlig, kort stængel, standfast og meget få kolber med blottet spids egensk aber: siloma js % TØRSTOF % STIVELSE % NDF NELP20, MJ/KG TS. KG TØRSTOF/FE FK NDF % KOLBER MED BLOTTET SPIDS ASTIANO 35,7 36,2 36,4 6,65 1,12 61,7 4 MAS 09A 37,8 35,2 39,4 6,49 1,16 60,5 3 CASTRO 33,8 33,8 39,0 6,48 1,16 61,0 4 RICHTI CS 35,3 36,8 36,9 6,62 1,13 61,5 5 Landsforsøg udby t te: siloma js UDBYTTE, FORHOLDSTAL ÅR I FORSØG FODERENHEDER PR. HA NELP20, GJ pr. ha stivelse, hkg pr. ha ndf, hkg pr. ha ASTIANO MAS 09A CASTRO RICHTI CS Forholdstal, 100 = Måleblanding. Landsforsøg.

10 Vækst og Udvikling

11

12 12 Produktprogram 2010 ForageMax-blandinger 2010 Leveres i standardpakninger á 10 kg. Frøblanding er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget. 33 Storm, 50S og 258 Solfaxi er specialblandinger fra DLF-TRIFOLIUM. Frøblandinger i tabel er angivet i %. Lucerne slæt Diploid tetraploid Rødkløver storbladet Hvidkløver småbladet Nr. benyttelse Til arealer tidlighed Jordbundforhold Varighed, år CRENO Rajah Amos Klondike Milo Rivendel 20 Storm Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god ny 392 m. iseed Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Middeltidlig Alm. god Afgræsning med stor foderoptagelse I omdrift Sildig Alm. god * Afgræsning på varierende jordtyper Permanente Sildig Alm./varierende Varig * Afgræsning på varierende jordtyper Permanente Middeltidlig Tør Varig * Afgræsning på varierende jordtyper Permanente Sildig Fugtig Varig Slæt og afgræsning I omdrift Tidlig Alm. god Slæt og afgræsning I omdrift Tidlig Alm. god Slæt og afgræsning I omdrift Middeltidlig Alm. god Storm Slæt og afgræsning I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt og afgræsning I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt og afgræsning Permanente Tidlig Alm./fugtig Varig Slæt I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt I omdrift Tidlig Alm. god Slæt Permanente Middeltidlig Meget fugtig Varig Perun Slæt Permanente Middeltidlig Alm. god ny ny 395 m. iseed Slæt Permanente Middeltidlig Alm. god Perun Slæt I omdrift Middeltidlig Alm. god m. iseed Slæt I omdrift Middeltidlig Alm. god Hykor Slæt I omdrift Meget tidlig Alm. god Afgræsning til heste, HorseMax 50 Permanente Sildig Alm./varierende S Afgræsning struktur, HorseMax 50S Permanente Middeltidlig Alm./varierende Solfaxi ** Afgræsning heste m. urter, HorseMax Solfaxi Permanente Sildig Alm./varierende * Afgræsning heste, HorseMax 51 Permanente Sildig Alm./varierende * Afgræsning får I omdrift Sildig Alm. god Afgræsning får/tidlig I omdrift Tidlig Alm. god Afgræsning dr. søer I omdrift Sildig Alm./varierende Afgræsning farefold I omdrift Sildig Alm./varierende Afgræsning geder I omdrift Middeltidlig Alm. god Slæt geder I omdrift Tidlig Alm. god m. iseed Eftersåning I omdrift Middeltidlig 345 m. iseed Eftersåning I omdrift Middeltidlig 115 Brakblanding II Sydvestjyden I omdrift Middeltidlig Alm. god Morsø 2 I omdrift Middeltidlig Alm. god * Blandinger med under 25 pct bælgplanter (frøandel) som opfylder kravene til plantedække på MVJ-arealer. ** Solfaxi urtegræsblanding indeholder desuden 8 % hundegræs Donata, 3 % alm. rapgræs Dasas, 3 % sneglebælg Virgo, 1 % kællingetand Rocco. Desuden skal Solfaxi-blandingen tilsættes 100 g cikorie Spadona pr. 10 kg blanding.

13 Produktprogram ForageMax-frøblandinger til græsmarker 2010 rajgræstype Perun Fojtan strandsv. type Hykor Jordane Storm tetraploid Solid Diploid Kimber tetraploid Mathilde CALVANO 1 Option Diploid Stefani Sibasa Indiana Kentaur tetraploid Calibra Diploid Foxtrot Rajsvingel Strandsvingel Hybrid Rajgræs Alm. rajgræs, tidlig Alm. rajgræs, mid. tidlig alm. rajgræs Sildig Timote Engsvingel Rødsvingel Engrapgræs Udsædsmængde kg/ha ny ny Ambrose tetraploid Maurice slættype Dolina Afgræsn. Type Winnetou Laura fodertype Gondolin fodertype Balin etablering med dæksæd om foråret etablering i renbestand forår eller sensommer

14 Fra græsfrø til maksimalt udbytte

15 Produktprogram Almindelig ra jgræs Anvendelse varenr. tidlighed Sort Type Afgræsning Slæt EFTERAFGRØDE Udsædsmængde kg/ha* Pakningsstørrelse, kg 2574 Tidlig KIMBER diploid Tidlig MATHILDE tetraploid Middeltidlig OPTION diploid Middeltidlig STEFANI diploid Middeltidlig SIBASA diploid Middeltidlig AVIARA tetraploid Middeltidlig CALIBRA tetraploid Middeltidlig KENTAUR tetraploid Sildig FOXTROT diploid Sildig til efterafgrøde JUMBO diploid Sildig AMBROSE tetraploid Sildig MAURICE tetraploid Sildig POLIM tetraploid * Udlagt i renbestand. Til efterafgrøde udlagt i korn er udsædsmængden kg/ha. = meget velegnet = egnet = kan bruges Øvrige ra jgræsser varenr. Art Sort type Afgræsning Anvendelse Slæt efterafgrøde Udsædsmængde kg/ha* Pakningsstørrelse 3082 Italiensk rajgræs SIKEM Diploid Italiensk rajgræs EF 486 DASAS Diploid Italiensk rajgræs TROCADERO Tetraploid Italiensk rajgræs DANERGO Tetraploid Hybrid rajgræs STORM Almindelig rajgræs Hybrid rajgræs SOLID Almindelig rajgræs Westerwoldisk rajgræs AVANCE Tetraploid * Udlagt i renbestand. Til efterafgrøde udlagt i helsæd/korn til modenhed er udsædsmængden kg/ha. = meget velegnet = egnet = kan bruges

16 16 Produktprogram 2010 Holl andske frøblandinger Hvidkløver Middeltidlig Almindelig rajgræs sildig STOR- BLADET DIPLOID tetraploid TIMOTE engsvingel ENGRAP- GRÆS Varenr. Blanding Benyttelse Tidlighed Riesling option Sibasa asturion polim Classic Laura julia Udsædsmængde* kg/ha 370 Topmix Premium Timo 4 Slæt og afgræsning Middel-tidlig Topmix Premium klaver Slæt og afgræsning Middel-tidlig Topmix Premium Tetra Maaien Slæt og afgræsning Middel-tidlig Topmix Premium 11 Afgræsning Sildig * Leveres i pakninger á 10 kg Kløver/Lucerne varenr. Art Sort Type Afgræsning Slæt Grøngødning Udsædsmængde kg/ha Pakningsstørrelse 1020 Rødkløver RAJAH diploid & Rødkløver AMOS tetraploid & Hvidkløver KLONDIKE storbladet & Hvidkløver RIVENDEL småbladet Alsike Kløver ERMO Sneglebælg VIRGO podet med Nitragin gold Lucerne DAISY podet med Nitragin gold slæt & Lucerne CRENO podet med Nitragin gold slæt = meget velegnet = egnet = kan bruges

17 Produktprogram Øvrige græsser varenr. art Sort Type Anvendelse Afgræsning Anvendelse Slæt Udsæds-mængde kg/ha* Pakningsstørrelse 3604 Rajsvingel PERUN rajgræs Rajsvingel LOFA rajgræs Rajsvingel HYKOR strandsvingel Rajsvingel ACHILLES*** rajgræs Rajsvingel PERSEUS*** rajgræs Timote WINNETOU afgræsning Timote DOLINA slæt & Hundegræs AMBA tidlig Hundegræs DONATA sildig Engsvingel LAURA Rødsvingel GONDOLIN foder Rødsvingel, plænetype MAXIMA 1 efterafgrøde 8-10 ** Rødsvingel, plænetype TATJANA efterafgrøde 8-10 ** Engrapgræs BALIN foder Alm. rapgræs DASAS foder *Udlagt i renbenstand, **Til efterafgrøde udlagt i korn, ***Varen leveres kun i specialblandinger og til Bland-Selv. = meget velegnet = egnet = kan bruges Foderroer varenr. Sort Rodfarve Ca. % tørstof i rod frøkvalitet Renhed % Spiring % 6650 TROYA, Gaucho-bejdset Gul MAGNUM, Gaucho-bejdset Hvid KYROS, Gaucho-bejdset Gul NESTOR, Gaucho-bejdset Hvid MAGNUM, Ubejdset Hvid Monogermt, pilleret frø, leveres i pakker á frø. kvaliteter på kløver- og græsfrø art renhed % ukrudt % spiring % kvik % dlf-t eu dlf-t eu dlf-t eu dlf-t eu Rødkløver, hvidkløver ,0 1, Lucerne, Sneglebælg ,2 1, Alm. rajgræs ,1 1, ,0 0,5 Ital./Hybrid rajgræs ,1 1, ,1 0,5 Timote ,3 1, ,1 0,3 Hundegræs ,1 1, ,0 0,3 Engsvingel ,2 1, ,0 0,5 Rødsvingel ,2 1, ,0 0,5 Strandsvingel, Rajsvingel ,3 1, ,1 0,5 Engrapgræs, Alm. rapgræs , ,0 0,3 Kvaliteter: Normerne er baseret på standardprøver.

18 18 Produktprogram 2010 BÆLGPL ANTER/VÅRRAP S varenr. art Sort frøkvalitet Renhed % Spiring % Udsædsmængde kg/ha Pakningsstørrelse, kg ny 5077 Hestebønne COLUMBO, hvid blomst Hestebønne GLORIA, hvid blomst Markært PINOCHIO, gul (halvbladløs) Markært til helsæd JAVLO, gul (halvbladløs) Smalbladet Lupin galant Smalbladet Lupin VIOL Podemiddel til lupin HiStick 1 pk. pr. ha Pakke 7066 Vårraps PLUTO, bejdset ma js frøkvalitet varenr. Sort Tidlighed * Renhed % Spiring % ny ny 6277 ASTIANO* MAS 09A* castro* richti cs* * Kan leveres Mesurolbejdset mod merpris, ** 1-9, 9 tidligst. Leveres i pakker á kerner, bejdset med Thiram mod svampesygdomme. Sorter fra DLF-Trifolium er koldtestet = større sikkerhed for hurtig fremspiring. Plænegræs varenr. Blanding Beskrivelse sammensætning Pakningsstørrelse, kg Udsædsmængde kg/100 m ORNAMENTAL Tæt og slidstærk Alm. rajgræs 20 %, rødsvingel m. korte eller u. udløbere 50 %, engrapgræs 30 % 1-7, GOLF MASTERLINE Tæt og langsomtvoksende Rødsvingel m. korte eller u. udløbere 60 %, engrapgræs 40 % 10 & 20 2, UNIVERSAL Robust og alsidig Alm. rajgræs 30 %, rødsvingel m. udløbere 50 %, engrapgræs 20 % VEJRABAT Standard Til ekstensive forhold Rødsvingel 75 %, stivbladet svingel 20 %, alm. hvene 5 % 20 2

19 Produktprogram varenr. Efterafgrøder - enårige arter AFGRØDE Kg udsæd pr. ha søges af Hjortevildt/Hare Fuglevildt Egnet som efterafgrøde Pakningsstørrelse, kg 8107 Honningurt BALO 10 2 & Gul Sennep VALIANT & Gul sennep BRACO, nematoderesistent & Olieræddike arena, nematoderesistent & Olieræddike SILETINA & Stubturnips FRISJA Stubturnips TYFON (evt. bejdset) Persisk kløver* CIRO Blodkløver* CONTEA Vildtafgrøder - enårige arter 6295 Vildtmajs 30 Pakke 8497 Hirse Tanka Millet mix Boghvede LILEJA & Quinoa Oliehør LIRINA Solsikke TREMIA Hamp FELINA 32 (husk ansøgn.) 30 2 & Ærter* PINOCHIO Hestebønne* COLUMBO Gul lupin* MISTER, bitterstoffattig husk podemiddel Podemiddel HiStick til lupin 1 pk. pr. ha Pakke 6379 Fodersukkerroe ECKDOGELB Gulerod FEONIA 2-3 0,05 Øvrige enårige bælgplanter 1814 Jordkløver* WOOGENELLUP Kællingetand* SAN GABRIELE Fodervikke* CAROLE Fodervikke* CANDY Serradel* LALERTA Grøngødning og vildtafgrøder - overvintrende arter 8203 Fodermarvkål GRÜNER ANGELITER Fodermarvkål CALEDONIAN, kålbrok-resistent Foderraps LICAPO, dobbeltlav vintertype Sandvikke* latico Rørgræs BAMSE 20 2 & Kommen SYLVIA & Stauderug & Grain Sorghum MR. BINGO lav type bejdset Jagtblanding KING MIX** 1 pk = frø til m2 8 2,5 vildtblandinger pr m 2 sammensætning 561 Sommermix til hjortevildt 8,5 Havre, boghvede, hvidkløver, lucerne, rødkløver, alm. rajgræs, timote Vintermix til hjortevildt 1,8 Alm. rajgræs, fodermarvkål, hvidkløver, stubturnips, timote, vinterfoderraps Helårsmix til hjortevildt 3,5 Boghvede, gul lupin, markært, timote, rødsvingel, vinterfoderraps, fodermarvkål, hvidkløver 2 & Kyllingemix til forårssåning 4,0 Havre, oliehør, boghvede Kyllingemix til efterårssåning 3,6 Vintertriticale, sandvikke, vinterfoderraps Vinterdækmix, fugle- og dyrevildt 0,75 Cikorie, fodermarvkål, honningurt, hvidkløver, quinoa, stubturnips tyfon Insektvold/redeskjul, fuglevildt 1,6 Hundegræs, engsvingel, rødsvingel, strandsvingel, timote 2 diverse Ef terafgrøder Vildtagre 7910 Kørvel Persille Dild Cikorie Spadona Blomsterblanding - 18 forskellige énårige arter Vildengblanding - 27 forskellige vilde danske urter 0,25 * Bælgplante. ** 1 kg fodermarvkål og 1,5 kg quinoa. = meget velegnet = egnet = kan bruges

Økologi 2008. Produktprogram

Økologi 2008. Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Indhold DLF organic 2008 3 foragemax danmarks bedste frøblandinger 3 protein til foderplanen 3 Oversigter 4 Bestillingskupon 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Frø til græsmarken 2013 Tjen 500 kr. pr. årsko med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Med en rekordhøj pris på protein, er det dyrt at erstatte hjemmeavlet protein med indkøbt protein. Beregninger

Læs mere

Økologi 2009. Produktprogram

Økologi 2009. Produktprogram Produktprogram Produktprogram INDHOLD 90 % ØOLOGIS FRØ I BLANDINGERNE 3 LØVERGRÆS ER GRUNDLAGET I SÆDSIFTET 3 ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2009 4 MAJS TIL FODERPLANEN 4 OVERSIGTER 4 PROTEIN PÅ MENUEN

Læs mere

Frø til græsmarken 2012

Frø til græsmarken 2012 Frø til græsmarken 2012 DLG Green-serien fodergræsblandinger med unikke top sorter Sæt fokus på de enkelte græssorter ved valg af fodergræsblanding. Etableringsudgifterne er ens, så du kan med fordel vælge

Læs mere

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 Indhold tre nye ForaGeMax blandinger 3 ForaGeMax protein 4 dlf triple Crown - når kvalitet er I højsædet 6 Iseed 2011 - den

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2010

Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 INDHOLD ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2010 4 OVERSIGTER 5 PROTEIN AF EGEN AVL 7 MAJS TIL FODERPLANEN 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

Økologiske Markfrø 2016

Økologiske Markfrø 2016 Økologiske Markfrø 2016 Køb dine økologiske frø hos specialisterne! Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger Varenr. 8010-402EF0001E1(10kg.)

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Indhold Lad der gå sport i afgræsningen 4 højere udbytte ved rettidig såning 4 foragemax-blandinger med topsorter 5 dlf triple

Læs mere

Markfrø 2016. Konventionelt Landbrug Vildt. Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk

Markfrø 2016. Konventionelt Landbrug Vildt. Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Markfrø 2016 Konventionelt Landbrug Vildt Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger 401-402FR0008C1(10kg.) 408-402FR0009C1(10kg.) 409-402FR0007C1(10kg.)

Læs mere

Produktkatalog 2015. DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug

Produktkatalog 2015. DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug Produktkatalog DLF Grovfoder Konventionelt og økologisk landbrug 2 DLF Grovfoder Produktkatalog Indhold foragemax -blandinger TIL SLÆT 4 foragemax -blandinger TIL AFGRÆSNING 8 foragemax -blandinger TIL

Læs mere

Grovfoder Produktprogram

Grovfoder Produktprogram Grovfoder 2009 Produktprogram Grovfoder 2009 Produktprogram Indhold ØKONOMISK FODRING STARTER MED GODT GROVFODER 4 iseed BEDRE ETABLERING AF GRÆSMARKEn 6 mere MÆLK MED RAJSVINGEL OG HYBRIDRAJGRÆS 7 foderroerne

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference 2016 Gurli Klitgaard DLF Græsforædling - Mål Græsforædling i DLF Udbytte højt og stabilt Holdbarhed / Persistens Sygdomme Protein Høj FK NDF Danmark

Læs mere

DLF Grovfoder Produktprogram 2013

DLF Grovfoder Produktprogram 2013 DLF Grovfoder Produktprogram 2013 DLF Grovfoder Produktprogram 2013 Indhold NYHEDER 2013 3 FRØ OG VIDENSKAB 5 GODT GROVFODER GIVER SUNDE KØER 6 FORAGEMAX BLANDINGER 2013 9 Roer er godt til køer og biogas

Læs mere

Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen

Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen NYHEDER 3 FUGLEVILDT 4 FUGLEVILDT OG BIER 5 MARK- OG HJORTEVILDT 6 OVERSIGT OVER RENE ARTER 7 Udarbejdet i samarbejde med Danmarks

Læs mere

Økologiske Markfrø Efterår 2017

Økologiske Markfrø Efterår 2017 Økologiske Markfrø Efterår 2017 Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde Sædekorn

Læs mere

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden Landscentret Dansk

Læs mere

Græs og grønne afgrøder

Græs og grønne afgrøder Konklusioner Græs og grønne afgrøder Konklusioner svalg De nye rajsvingelsorter Hykor, Felopa og Perun samt den tidlige alm. rajgræssort Betty har givet meget store udbytter af afgrødenheder, især i renbestand

Læs mere

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Græsmarken og grovfoder til får og geder Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Intet er så forskelligt som afgræsning: Med får Med geder Intet er så forskelligt som forholdene: Marginal jord Intensive

Læs mere

Produktkatalog DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug

Produktkatalog DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug Produktkatalog 2018 DLF Grovfoder Konventionelt og økologisk landbrug 2 Mere Mælk med DLF DLF Grovfoder Produktkatalog 2018 INDHOLD MERE MÆLK MED DLF 3 NYHEDER 9 SLÆT 13 AFGRÆSNING 16 ØKOLOGI 18 KØDKVÆG/GRIS

Læs mere

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Forår Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet.

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Forår Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. ØKOFRØ ØKOFRO Økologiske Markfrø Forår 2019 Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde

Læs mere

Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs

Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs Tema 11 Fra såning til foderbord - der er mange penge at hente i foderkæden Landskonsulent Karsten Attermann Nielsen, Landscentret,

Læs mere

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde Sædekorn Majs

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde Sædekorn Majs ØKOFRØ ØKO FRØ ØKOFRO Økologiske Markfrø 2017 Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde

Læs mere

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Rødkløver Vækst Rød- kontra hvidkløver N-respons Markens alder Afgræsning Sommervækst

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen Kløvergræs Danmarks bedste proteinfoder Landskonsulent Karsten A. Nielsen Dagens menu 1. Såning af kløvergræs 2. Nye græsarter hvad kan de? 3. Gødskning af kløvergræs - som er udlagt i sensommeren 4. Slætstrategi

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Økologisk Frø Frøblandinger, græs, kløver, efterafgrøder m.m. Innovation og vækst

Økologisk Frø Frøblandinger, græs, kløver, efterafgrøder m.m.   Innovation og vækst Økologisk Frø 2019 Frøblandinger, græs, kløver, efterafgrøder m.m. www.dsv-froe.dk Innovation og vækst Sæson 2019 Efter en meget våd sæson i 2017 og en ekstrem tør sæson i 2018 er det spændende, hvad 2019

Læs mere

Protein i fokus. To nye proteinfrøblandinger

Protein i fokus. To nye proteinfrøblandinger Frøbladet 2011 Indhold 2 Protein i fokus 3 Nyheder 4 Valg af frøblanding 4 Slættidspunkt og ensilagekvalitet 5 Lucerne 6 AberDart - sukkergræs 7 Økologisk frø Protein i fokus På kvægbedrifterne er der

Læs mere

Nye arter til slæt og afgræsning. Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen

Nye arter til slæt og afgræsning. Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen Nye arter til slæt og afgræsning Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen Faktorer, som har betydning for foderoptagelse under afgræsning Græssets struktur Den mængde græs, der er til rådighed Et godt

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

LandboThy Kongres 2018

LandboThy Kongres 2018 LandboThy Kongres 2018 Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden 07-02-2018 1 Grovfoder v/ Erik Fjendbo Jørgensen & Anders Andersen 07-02-2018 2 Kan vi stole på udbyttemåling fra finsnitteren?

Læs mere

Guf og søde sager til højtydende malkekøer

Guf og søde sager til højtydende malkekøer Guf og søde sager til højtydende malkekøer? De grønne afgrøder ved Karsten A. Nielsen Økonomi i grovfoderproduktionen Dyrkning af græs Dyrkning af grønkorn Dyrkning af helsæd Forskel mellem de bedste 25

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Få pulsen op i græsmarken Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion De tre grundpiller En god arrondering med mulighed for sædskifte Et målrettet valg af kløvergræsblanding og strategi for udnyttelsen

Læs mere

Vi ønsker dig en god græssæson 2018!

Vi ønsker dig en god græssæson 2018! Græsguide 2018 Kære mælkeproducent, Det er med stor glæde og stolthed, vi kan præsentere den nye GreenSpirit græsguide 2018. I denne udgave får du information om GreenSpirit-blandinger, som er vigtige

Læs mere

GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF GRÆS OG EFTERAFGRØDER

GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF GRÆS OG EFTERAFGRØDER GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF GRÆS OG EFTERAFGRØDER 2019 AGROWGRASS AGROWGRASS 220 Græsblandingen, AgrowGrass 220 LowMaize, er velegnet i foderrationer, hvor græs udgør hovedparten af grovfoderrationen. Græsblandingens

Læs mere

(Hvad) kan vi lære af dansk grovfoderproduktion? Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation

(Hvad) kan vi lære af dansk grovfoderproduktion? Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation (Hvad) kan vi lære af dansk grovfoderproduktion? Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation Emner Typisk dansk gård med mælkeproduktion 2... Udbytte og kvalitet af forskellige græsarter Alm. rajgræs

Læs mere

Grovfoderdag. Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00. Oversigtskort

Grovfoderdag. Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00. Oversigtskort Grovfoderdag Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00 Oversigtskort 1 Oversåning forår med ForgageMax genetableringsblanding, 20 kg/ha Græsdemo, Hellevad, udlæg forår 2010 Rivendel ForageMax 42 Klondike

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

Jagt, vildt og natur FRØ 2016

Jagt, vildt og natur FRØ 2016 Jagt, vildt og natur FRØ 2016 Indholdsfortegnelse: SKOVDYRKERNES Favorit Indholdsfortegnelse & Handelsbetingelser Side 2 Skovdyrkernes favorit Side 3 Skovdyrkernes forrygende frøblandinger Side 4 Engblanding

Læs mere

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Grovfoderseminar 2007 Landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg Er bælgplanter nye? Fra det 16. århundrede til midten af det 20. århundrede Bælgplanter, især

Læs mere

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 2 Efterafgrøder Hvorfor? Fordi veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende

Læs mere

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk planteproduktion ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk Planteproduktion Proteinafgrøder og blandsæd Grøngødning og efterafgrøder Husdyrgødning til vår- og vintersæd

Læs mere

Strategi for foderforsyning

Strategi for foderforsyning Strategi for foderforsyning Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Aftenkongres 2016 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god foderration* indeholder 6,50

Læs mere

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Plantedag 2017 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god

Læs mere

Vildtafgrøder. Mangfoldighed i naturen

Vildtafgrøder. Mangfoldighed i naturen Mangfoldighed i naturen Mangfoldighed i naturen Vildtagre til glæde for dyr og mennesker 3 Gør hjortevildtet til faste gæster året rundt 4 Optimale forhold for fuglevildtet 8 Anlæg af vildtagre 10 Udarbejdet

Læs mere

GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF KLØVERGRÆS OG EFTERAFGRØDER

GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF KLØVERGRÆS OG EFTERAFGRØDER GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF KLØVERGRÆS OG EFTERAFGRØDER 2019 AGROWGRASS AGROWGRASS 220 Græsblandingen, AgrowGrass 220 LowMaize, er velegnet i foderrationer, hvor græs udgør hovedparten af grovfoderrationen.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER Marianne Johansen Institut for Husdyrvidenskab Science and Technology, Aarhus Universitet -Foulum, 8830 Tjele marianne.johansen@anis.au.dk

Læs mere

GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC

GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC Marianne Johansen og Martin R. Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab Science and Technology, Aarhus Universitet -Foulum, 8830 Tjele marianne.johansen@anis.au.dk

Læs mere

Græsmarker i sædskiftet

Græsmarker i sædskiftet Græsmarker i sædskiftet Dyrkningsvejledning Jordbund arter Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige - jorder er rajgræsserne de foretrukne,

Læs mere

Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug. V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen

Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug. V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen Landbrugets Rådgivningscenter a un Ja N es to r s pe Al ya Tr o se C ol os s ro Ky M ag nu

Læs mere

Græs og grønne afgrøder

Græs og grønne afgrøder Græs og grønne afgrøder Græs og grønne afgrøder ortsvalg orter af alm. rajgræs og hybridrajgræs orterne i tabel 1 og 2 er nu færdigafprøvet i landsforsøgene og i den lovbestemte værdiafprøvning. I gruppen

Læs mere

Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion

Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion 02 Produktionsmål Ved udlæg af græs og kløvergræs er målet at etablere en ensartet og tæt bestand af kulturgræsser, som kan bidrage

Læs mere

I. Urter i græsmarken. II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

I. Urter i græsmarken. II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter I. Urter i græsmarken II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Hvorfor urter? en historie/brand øge biodiversitet/mangfoldighed øge ædelyst påvirke foderkvalitet påvirke dyrenes sundhed

Læs mere

Optimalt valg af kløvergræsblanding

Optimalt valg af kløvergræsblanding Kvægkongres 2017 Landskonsulent Ole Aaes SEGES, HusdyrInnovation Optimalt valg af kløvergræsblanding Forhold der skal tages i betragtning, når I skal vælge kløvergræsblanding Totale økonomi på bedriften

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 212 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Er der penge i at vande kløvergræs?

Er der penge i at vande kløvergræs? Er der penge i at vande kløvergræs? Mathias N. Andersen Institut for Agroøkologi 1 Ældre forsøg Jordtype Udbytte med vanding Tab uden vanding Tilført vand Græs hkg pr. ha hkg pr. ha Fht mm Gns. 1983-86

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Økologisk dyrkningsvejledning Udlæg af kløvergræs på økologiske brug

Økologisk dyrkningsvejledning Udlæg af kløvergræs på økologiske brug Økologisk dyrkningsvejledning Udlæg af kløvergræs på økologiske brug 02 Produktionsmål Ved udlæg af græs og kløvergræs er målet at etablere en ensartet og tæt bestand af kulturgræsser, som kan bidrage

Læs mere

Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele

Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele GRÆS 2018 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele AGROWGRASS AGROWGRASS - FOKUS PÅ KVALITET Som grovfoderproducent er

Læs mere

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Hvordan græs gror Græs ikke for tidligt Eller for kort Tilpas belægningsgraden Under 1 kg ts. 1,1 kg ts. Over 1,2 Intet er så forskelligt som forholdene:

Læs mere

Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter

Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ specialkonsulent Rudolf Thøgersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden

Læs mere

GRÆS 2017 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2017 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2017 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS AGROWGRASS

Læs mere

DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør. Plantekongres produktion, plan og miljø 2013

DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør. Plantekongres produktion, plan og miljø 2013 DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør Plantekongres produktion, plan og miljø 2013 1 Program Verdensmarkedet for græsfrøproduktion Danmark en førende græsfrønation Markedsudvikling

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

Gødskning af vinterspelt og vårsæd

Gødskning af vinterspelt og vårsæd Økologisk dyrkning gødskning af vinterspelt og vårsæd Gødskning af vinterspelt og vårsæd Gødskning af vinterspelt Med forfrugt kløvergræs gødskes med 40 til 60 kg ammoniumkvælstof pr. ha. Med forfrugt

Læs mere

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko Besætningens forsyning med vitaminer og mineraler - case studier og model Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen, Karen Søegaard, Søren Krogh Jensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Teknisk frøkvalitet - skrappe krav til spireevne og renhed

Teknisk frøkvalitet - skrappe krav til spireevne og renhed Teknisk frøkvalitet - skrappe krav til spireevne og renhed Side 1 Græs- og kløverfrø, der handles i Danmark, skal overholde EU-normer m.h.t. spireevne, renhed og indhold af ukrudt. DSV Frø har gennem mange

Læs mere

Græsmarkskonference 2015

Græsmarkskonference 2015 Græsmarkskonference 2015 Workshop 20 % højere udbytte i græsmarken i 2020 uden tab af foderværdi Opfølgning på Workshop 1. Forædling (arter, sorter og blandinger) Arter med Endofytter mod skadedyr gåsebillelarver

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Aktuelt om græs. Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl

Aktuelt om græs. Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl Aktuelt om græs Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl - 15 - Udlægsmetoder Efter ændringen af EU-reformen, så der kan modtages ha-støtte til græs, vil der antagelig komme flere nye udlægsformer til

Læs mere

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder og optimering af eftervirkningen Grøngødning alt for mange valgmuligheder Mindst 40 arter at vælge imellem Renbestand eller blandinger I det her indlæg

Læs mere

Total-N, i tørstof. Tørstof, pct. Aske, pct. pct. i tørstof

Total-N, i tørstof. Tørstof, pct. Aske, pct. pct. i tørstof Tabel 14. Udbytte i efterafgrøder til biogasproduktion. (T7) Led nr. Forsøgsbehandling Såtidspunkt Gødskning efter høst af hovedafgrøden, kg N pr. ha Tørstof, pct. Aske, pct. Total-N, i tørstof pct. i

Læs mere

Kløvergræsmarken i centrum

Kløvergræsmarken i centrum Kløvergræsmarken i centrum 131 økologiske mælkeproducenters svar om deres kløvergræsmarker Økologiske Landsforsøg om artsvalg i kløvergræsmarken Forskningsresultater om urter Anbefalinger til drivveje

Læs mere

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof til kvægbrugeren af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof I dag 20,34 % undergødskning 2/3 i 2016 svarer til 13,56 ca. 17 % mere i 2016 Hvorfor 17 % 17 % af 80 er 93,6 Hvor

Læs mere

GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG

GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG bedre x4 Til produktion af græsensilage af høj kvalitet UdbytteGræs TørkeGræs Bæredygtigt- Græs FiberGræs Den nye græsteknologi Nutrifibre er den nye græsteknologi til græsensilage. NutriFibre er baseret

Læs mere

Frøbladet Frøbladet kvalitetsfrø med stærke rødder. Innovation og vækst.

Frøbladet Frøbladet kvalitetsfrø med stærke rødder. Innovation og vækst. Frøbladet 2017 kvalitetsfrø med stærke rødder www.dsv-froe.dk Innovation og vækst 1 Indhold Høj selvforsyning er vigtig 2 Høj spireevne og renhed 2 Nyt om frøblandinger 3 Økologisk frø 3 OptiMælk frøblandinger

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg

Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg Fodringsdagen Herning Kongrescenter 2. september 2014 Forskelle i morfologien mellem bælgplanter

Læs mere

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én ENDELIG! Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én Endelig; effektive fibre og høj foderværdi alt i én Årsagen til den store succes, som Barenbrugs NutriFibre har, er kombinationen af strukturgivende

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Frøbladet kvalitetsfrø med stærke rødder. Innovation og vækst

Frøbladet kvalitetsfrø med stærke rødder.   Innovation og vækst kvalitetsfrø med stærke rødder www.dsv-froe.dk Innovation og vækst Indhold Kløvergræs er vigtigt 2 Sæt mål for græsmarken 2 Sæson 2019 3 Køb spiredygtigt og rent frø 3 AberDart & AberChoice rajgræs 4 Swaj

Læs mere

Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed

Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed Martin Riis Weisbjerg Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Plantekongres 2008A A R H U S U N I V E R S I T E

Læs mere

Højere selvforsyning med protein. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Højere selvforsyning med protein. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Højere selvforsyning med protein Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Udbyttepotentiale af råprotein kg pr. ha 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 kg råprotein / ha - BUDSKABET ER! - bevar andelen

Læs mere

Karen Søegaard, Jakob Sehested, Jørgen Eriksen, Margrethe Askegaard, Lisbeth Mogensen og Søren K. Jensen

Karen Søegaard, Jakob Sehested, Jørgen Eriksen, Margrethe Askegaard, Lisbeth Mogensen og Søren K. Jensen Archived at http://orgprints.org/1791 Urter i græsmarken Karen Søegaard, Jakob Sehested, Jørgen Eriksen, Margrethe Askegaard, Lisbeth Mogensen og Søren K. Jensen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Jorden bedste rådgivning Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Proteinafgrøder Kløvergræs. Hestebønner. Andre bælgplanter. Ærter. Lupiner. På kvægbrug med op til 2,3 DE/ha

Læs mere

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Ole Aaes, Dansk Kvæg 82 Den bedste kombination af kløvergræs og majsensilage V/ Landskonsulent Ole Aaes, Dansk Kvæg Afdeling for Ernæring og Sundhed

Læs mere

Kære mælkeproducent!

Kære mælkeproducent! Græsguide 2019 1 Kære mælkeproducent! Forestil dig en smuk, grøn eng fyldt med sundt og velsmagende græs til dine køer. En eng, hvor du tilmed kan slå græsset, når udbyttet og kvaliteten er på sit højeste.

Læs mere

Screening af græssorters tørketolerance

Screening af græssorters tørketolerance Screening af græssorters tørketolerance Plantekongres 2019 Christian Sig Jensen DLF i et globalt setup Coop 1906 3000 frøavlere 1200 ansatte i 21 lande 4 hovedagfgrøder F&U afd. Selskaber Tørke et tilbagevendende

Læs mere

Perspektiver for blanding af mange arter i kløvergræs. Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Perspektiver for blanding af mange arter i kløvergræs. Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Perspektiver for blanding af mange arter i kløvergræs Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvorfor mange arter? Biodiversitet Bæredygtighed Natur Urter Dyresundhed

Læs mere

HiBird Vildtafgrøder

HiBird Vildtafgrøder HiBird Vildtafgrøder 2 LG HiBird Vildtafgrøder LG HiBird Vildtafgrøder - for en øget biodiversitet i det åbne land Vildtafgrøder er en oplagt mulighed for at forbedre levevilkårene for vildtet i det åbne

Læs mere