Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,"

Transkript

1 Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer... 4 Samlet status... 4 Information om modulets mål... 4 Interesse for fagområde... 4 Vurdering af fagligt og pædagogisk indhold, egen aktive deltagelse, anvendt litteratur, gæsteforelæsere, interaktion med underviser, mulighed for at få hjælp fra underviser og læring ifm. øvelser... 5 Vurdering af fagligt udbytte... 5 Forberedelse af primærlitteratur... 6 Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang?... 6 Modul 2: Informationssystemers rolle i organisationer... 6 Samlet status... 6 Information om modulets mål... 7 Interesse for fagområde... 7 Vurdering af kursets faglige og pædagogiske indhold, egen og medstuderendes aktive deltagelse, litteratur, gæsteforelæsere, interaktion med underviser samt øvelser... 7 Vurdering af det faglige udbytte... 8 Forberedelse af primærlitteratur... 8 Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang Modul 3: Ledelse af informationssystemer: Alignment, Strategi og Governance... 9 Samlet status... 9 Information om modulets mål... 9 Interesse for fagområde... 9 Vurdering af kursets faglige og pædagogiske indhold, egen og medstuderendes aktive deltagelse, litteratur, gæsteforelæsere, interaktion med underviser samt øvelser

2 Vurdering af fagligt udbytte Forberedelse af primærlitteratur Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang Modul 4: Semesterprojekt: Ledelse af informationssystemer Samlet status Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? Vurdering af kursets faglige indhold, interaktion med vejleder, samarbejde og gruppedannelse Fagligt udbytte af modulet Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet Semestret generelt Studiets faglige og sociale miljø Vigtigste kompetencer erhvervet eller styrket på semestret Gennemsnitligt ugentligt tidsforbrug Har du søgt individuel vejledning ved studievejlederne i Fib. 3? Semesterkoordinators anbefaling Tilbagemelding fra undervisere Studienævnets anbefaling

3 Indledning I det følgende vil der være en opgørelse af besvarelserne fra den elektroniske evaluering. Dette efterår er hvert modul blevet evalueret elektronisk på modulets sidste kursusgang, hvor link til evaluering har ligget på moodle siden kursusstart. Underviser skulle så sætte tid af til, at de studerende kunne tilgå evalueringen på sidste kursusgang. Dette er dog sket i større eller mindre omfang, hvilket afspejles i antallet besvarelser af den enkelte kursusevaluering. Der vil således være kurser, hvor svarprocenten er meget lav og omvendt. Der er udover den elektroniske evaluering løbende foretaget en mundtlig evaluering af semestrets moduler på møder i Forretningsudvalget. Referater fra disse møder fremgår af e-læringsplatformen moodle, som bruges på Aalborg Universitet, ligesom de er medtaget i nærværende dokument. Normal praksis er, at evalueringerne sammenholdes med resultaterne fra den tilsvarende evaluering gennemført i efteråret Det er dog ikke muligt denne gang, da vi i efteråret 2015 eksperimenterede med en anden form for spørgeskemaer. 3

4 FU-møder Der er afholdt tre FU-møder i semestret den 29/9, den 4/11 og den 7/12. Referater fra møderne findes på moodle. Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang Modul 1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer Samlet status Spørgeskemaet har været tilgængeligt for 53 antal studerende og heraf har blot 12 studerende gennemført hele evalueringen, hvilket svarer til en svarprocent på 23%. Information om modulets mål Samtlige respondenter finder, at der i høj grad eller i nogen grad ved modulets start blev informeret om læringsmålene. 84% af respondenterne vurderer, at de i høj grad eller nogen grad er rustet til at anvendelse fagets teorier og metoder i projektarbejdet. Interesse for fagområde 67% af respondenterne angiver, at de ved modulets start havde meget stor og stor interesse for modulets fagområde. 4

5 76% af respondenterne angiver, at de her og nu har stor og meget stor interesse for modulets fagområde. Vurdering af fagligt og pædagogisk indhold, egen aktive deltagelse, anvendt litteratur, gæsteforelæsere, interaktion med underviser, mulighed for at få hjælp fra underviser og læring ifm. øvelser 92% af respondenterne finder, at det pædagogiske indhold er meget tilfredsstillende eller 83% af respondenterne vurderer, at deres egen aktive deltagelse er meget tilfredsstillende eller 91% af respondenterne vurderer, at den anvendte litteratur er meget tilfredsstillende eller Samtlige respondenter finder, at interaktion med underviser var meget tilfredsstillende eller 83% af respondenterne finder, at læring i forbindelse med øvelser er meget tilfredsstillende eller Vurdering af fagligt udbytte 66% af respondenterne vurderer, at det faglige udbytte var meget stort eller stort. I 2015 gjorde dette sig gældende for 90% af respondenterne. Svarprocenten var dengang 39,6 svarende til 21 studerende. 5

6 Forberedelse af primærlitteratur 75% af respondenterne angiver at have læst det meste eller det hele af primærlitteraturen, og 25% har foretaget en mindre grundig læsning. Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 67% af respondenterne bruger mellem 2-4 timer pr. kursusgang, og 17% bruger 4-6 timer pr. kursusgang. I 2015 angav 43% at bruge mellem 2-4 timer på forberedelse til den enkelte kursusgang og 33% angav at bruge under 2 timer pr. kursusgang. Modul 2: Informationssystemers rolle i organisationer Samlet status Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 53 studerende. Heraf har 10 besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 19%. 6

7 Information om modulets mål Samtlige respondenter følte sig ved semesterstart i høj eller nogen grad informeret om modulets mål. Samtlige respondenter føler sig rustet til at anvende fagets teorier og metoder i projektarbejdet. Interesse for fagområde 80% af respondenterne angiver, at de ved modulets start havde stor interesse for modulets fagområde. Samtlige respondenter angiver, at de her og nu har meget stor eller stor interesse for modulets fagområde. Vurdering af kursets faglige og pædagogiske indhold, egen og medstuderendes aktive deltagelse, litteratur, gæsteforelæsere, interaktion med underviser samt øvelser Samtlige respondenter vurderer det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller Samtlige respondenter vurderer deres egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller 70% af respondenterne finder, at den anvendte litteratur er meget tilfredsstillende eller 7

8 Samtlige respondenter vurderer, at interaktion med underviser var meget tilfredsstillende eller 70% af respondenterne finder, at læring i forbindelse med øvelser er meget tilfredsstillende eller Vurdering af det faglige udbytte Samtlige respondenter vurderer deres faglige udbytte stort (80%) eller meget stort (20%). I 2015 var billedet det samme. Forberedelse af primærlitteratur 90% af respondenterne angiver at have læst det meste eller hele primærlitteraturen. Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang. 8

9 60% af respondenterne har brugt mellem 4-6 timer pr. kursusgang, og 30% har brugt mellem 2-4 timer. I 2015 angav 69% at bruge mellem 2-4 timer på forberedelse og blot 16% at bruge 4-6 timer. Svarprocenten var dengang 60,4 svarende til, at 32 studerende havde udfyldt evalueringen. Modul 3: Ledelse af informationssystemer: Alignment, Strategi og Governance Samlet status Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 53 studerende. Heraf har 36 studerende besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 68%. Information om modulets mål Samtlige respondenter angiver at de i høj eller nogen grad blev informeret om modulets mål ved kursusstart. 92% af respondenterne angiver at de føler sig rustet til at anvende fagets teorier og metoder i projektarbejdet. Interesse for fagområde 69% af respondenterne angiver, at de ved modulets start havde meget stor eller stor interesse for modulets fagområde. 89% af respondenterne angiver, at de her og nu har meget stor eller stor interesse for modulets fagområde. 9

10 Vurdering af kursets faglige og pædagogiske indhold, egen og medstuderendes aktive deltagelse, litteratur, gæsteforelæsere, interaktion med underviser samt øvelser 67% af respondenterne vurderer at det pædagogiske indhold var meget tilfredsstillende eller 83% af respondenterne finder egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller 97% af respondenterne finder den anvendte litteratur meget tilfredsstillende eller 64% af respondenterne vurderer, at interaktion med underviser var meget tilfredsstillende eller 70% af respondenterne vurderer, at læring i forbindelse med øvelser er meget tilfredsstillende eller Vurdering af fagligt udbytte 66% af respondenterne vurderer deres faglige udbytte meget stort eller stort. I 2015 gjorde det sig gældende for 97% af respondenterne. Forberedelse af primærlitteratur 10

11 72% respondenterne har læst det meste eller hele primærlitteraturen. Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang 50% af respondenterne har brugt mellem 2-4 timer pr. kursusgang, 19% har brugt flere timer og 28% har brugt færre. I 2015 angav 59% at bruge mellem 2-4 timer pr. kursusgang og 18% brugte 4-6 timer. Modul 4: Semesterprojekt: Ledelse af informationssystemer Samlet status Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 53 studerende. Heraf har blot 11 studerende besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 20%. Besvarelserne i efteråret 2016 er, hvor det har været muligt, sammenlignet med tilsvarende semesterevaluering fra efterår 2015, hvor 14 studerende besvarede alle spørgsmålene, hvilket gav en svarprocent på 26%. Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 57% af respondenterne finder at de i høj grad ved modulets start blev informeret om målene for modulet. 11

12 Vurdering af kursets faglige indhold, interaktion med vejleder, samarbejde og gruppedannelse Samtlige respondenter vurderer at det faglige indhold har været meget tilfredsstillende eller I 2015 var det gældende for 87% af respondenterne. Samtlige respondenterne angiver, at interaktionen med vejleder har været meget tilfredsstillende eller I 2015 var det gældende for 93% af respondenterne. Samtlige respondenterne vurderer muligheden for at få hjælp fra vejleder som meget tilfredsstillende eller I 2015 var det gældende for 80% af respondenterne. Samtlige respondenterne finder samarbejdet med projektvirksomhed meget tilfredsstillende eller I 2015 gjorde dette sig gældende for 94% af respondenterne. Samtlige respondenter finder gruppedannelsen meget tilfredsstillende eller Der findes ingen sammenlignelige data fra % af respondenterne vurderer det faglige samarbejde i gruppen som værende meget tilfredsstillende eller I 2015 gjorde det sig gældende for 46% af respondenterne. Samtlige respondenter finder det sociale samarbejde i gruppen meget tilfredsstillende eller I 2015 gjorde det sig gældende for 66% af respondenterne. Fagligt udbytte af modulet 86% af respondenterne vurderer deres faglige udbytte som stort eller meget stort. I 2015 gjorde dette sig gældende for 83% af respondenterne. 12

13 Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet 86% af respondenterne har brugt over 20 timer pr. uge under projektarbejdet. I 2015 gjorde dette sig gældende for 72% af respondenterne. Semestret generelt Studiets faglige og sociale miljø Samtlige respondenter er enige eller meget enige i, at semestret krævede en stor arbejdsindsats. I 2015 var billedet det samme. Samtlige respondenter er meget enige eller enige i, at semestret generelt har været fagligt udfordrende. I 2015 var billedet det samme. 57% af respondenterne er meget enige eller enige i, at det faglige studiemiljø blandt de studerende påvirkede udbyttet af studiet positivt. I 2015 gjorde det sig gældende for 43% af respondenterne. 72% af respondenterne er meget enige eller enige i, at årgangen fungerede godt studiesocialt. I 2015 gjorde dette sig gældende for 36% af respondenterne. Samtlige respondenter er meget enige eller enige i, at de var velinformeret om semesterets aktiviteter fra semesterets begyndelse. I 2015 gjorde det sig gældende for 73% af respondenterne. 13

14 57% af respondenterne er uenige i, at studieaktiviteternes tidsmæssige placering i løbet af semesteret var hensigtsmæssig. I 2015 var 64% af respondenterne af den modsatte holdning og var således enige i, at studieaktiviteternes tidsmæssige placering i løbet af semestret var hensigtsmæssig. 57% af respondenterne er meget enige eller enige i, at studieaktiviteternes udstrækning var hensigtsmæssig. I 2015 gjorde det sig gældende for 71% af respondenterne. 58% af respondenterne er meget enige eller enige i, at de fysiske rammer om semesterets afvikling var I 2015 gjorde det sig gældende for 21% af respondenterne. Vigtigste kompetencer erhvervet eller styrket på semestret Evnen til at samarbejde med personer, som har meget anderledes baggrund end min egen (projektarbejdet). Teoretiske kompetencer - dette studie er meget mere teoretisk (lidt overraskende) end mit gamle studie, og derfor har jeg fået et meget større teoretisk funderet grundlag at bygge praksis ovenpå. Studiet har også gjort at jeg har fået et studierelevant job - så generelt har det givet mig kompetencer, som kan bruges ude i virkeligheden Viden om teorier og metoder indenfor et nyt forskningsfelt Kompetencer til at arbejde sammen med personer fra andre uddannelsesmæssige baggrunde. Forståelse for ledelse. Brugen af grupper. Overblik og struktur At bruge de forskellige teorier i praksis Eftersom der på studiet er dannet grupper på kryds og tværs fra forskellige studier, har jeg styrket mine kompetencer i forhold til at kunne samarbejde med andre, der ikke har samme måde at 'tænke en opgave på'. På den måde har jeg lært andre måder at håndtere ting på. Derudover har jeg formået at lære at bruge teorier i praksis, hvilket jeg har været meget glad for, da det er noget jeg skal bruge, når jeg kommer på arbejdsmarkedet En forståelse af IT-systemers rolle i organisationer og virksomheder. Hvordan IT vil påvirke fremtiden? Benytte teorierne i praksis ift. projektet. Samarbejde med folk fra forskellige baggrunde, og lært hvordan de er vant til at opsætte en rapport. Gennemsnitligt ugentligt tidsforbrug 57% af respondenterne har haft et gennemsnitligt ugentligt tidsforbrug på over 40 timer. I 2015 angav 57% af respondenterne at have brugt mellem timer og derover pr. uge på deres studier. Har du søgt individuel vejledning ved studievejlederne i Fib. 3? Ingen af respondenterne har benyttet sig af studievejlederne 14

15 Semesterkoordinators anbefaling Tilbagemelding fra undervisere Tilbagemelding fra underviser som har haft M3 samt vejledning på semestret. En generel kommentar til de referater fra FU-møderne (som jeg bladrede igennem), så synes jeg det lyder som en dårlig ide at placere kursus-eksaminer midt på semestret. Både fordi det bryder semesteret op, og ligger op til at projektarbejdet først påbegyndes for alvor efter disse eksaminer, hvilket betyder mindre kalendertid til projektet. Men også fordi de studerende faktisk bruger de erfaringer de gør sig gennem projektarbejdet i deres yderligere bearbejdning af M3-pensum op til eksamen. Det ved de selvfølgelig ikke inden jul, og kan også være de stadig synes det ville være nemmere at få det delt op. Men jeg synes i hvert fald det er en dårlig ide I forhold til M3 Lægger særligt mærke til at tilfredsheden er begrænset til godt halvdelen når det kommer til pædagogisk indhold (67%), interaktion med underviser (64%) og fagligt udbytte (66%) o Og tænker at disse tal naturligt hænger sammen Ud fra fritekstbesvarelserne tænker jeg det giver anledning til følgende o På forelæsningerne Sætte tempo ned (reducere indhold, tale langsommere, flere stop) Flere eksempler (flere gav udtryk for at opleve materialet som teorietisk, umiddelbart uenig, men de skal selvfølgelig samtidigt lære vokabularium mm.) Flere spørgsmål, diskussioner (bedre billede af om de forstår det) o På øvelserne teaching case (case-beskrivelse, som kan bruges når teorierne ikke synes anvendelige på deres egen, eller inden de har tilstrækkeligt kendskab til deres egen case) mere opsøgende (til hjælp og afklarende spørgsmål) o måske også generelt være mere tydelig omkring at formålet ikke er at de kan gentage alt hvad jeg har sagt (og derfor ikke behøver skrive det hele ned) men at det er vigtigere at de forstå de grundlæggende principper og kan bruge disse til at tænke videre med. o Der blev også udtrykt ønsker om en grundbog Det synes jeg dog ikke er meningsfyldt, det at læse videnskabelige artikler er noget de skal lære, og med enkelte undtagelser er artiklerne på M3 ikke i den svære ende I forhold til M4-projekter Lægger mærke til at der udtrykkes stor tilfredshed med at de er sat sammen i grupper hvor de er indbyrdes forskellige o Må derfor være centralt at holde fast i dette Der var desuden en enkelt kommentar i forhold til midtvejs-reviewet om at de ikke havde fået noget ud af det fordi der var for stor forskel mellem min vejledning og det udgangspunkt reviewer havde 15

16 o Jeg havde på forhånd forsøgt at forberede dem på dette og diskuterede også efterfølgende kritikken med gruppen. o Jeg tror det er sundt at møde forskellige forståelser og vinkler det tror jeg på de lærer af o Jeg kan dog til dels genkende kritikken (der var dog også ting vi var klart enige om) Men det kunne evt. godt gøres mere tydeligt (f.eks. for eksterne vejledere der vejledere på måde 1. og 2. semester) hvordan M4 projektet adskiller sig fra f.eks. M8-projektet, at det selvfølgelig skal være en praksis relevant problemstilling, men at det ikke er en konsulentrapport, at det emnemæssigt skal trække på M2 og M3 osv. For jeg tror faktisk at nogle af de grupper jeg reviewede havde samme oplevelse af at kritikken kom fra en helt anden verden end den de havde fået vejledning inden for. Tilbagemelding fra underviser som har haft M2 samt vejledning på semestret. M2 blev renoveret fuldstændig i forbindelse med semestret, og det har generelt været givtigt og de studerende har haft et godt udbytte. Underviser erkender dog også at pensum til nogle kursusgange har været for omfattende og det justeres der i til næste gang. Tilbagemelding fra semesterkoordinator Grundlæggende et godt semester. De studerendes tidsforbrug er pænt højt, de angiver at have lært en hel del, de får noget ud af at arbejde i tværfaglige grupper, og de fungerer godt socialt. Det vurderes ikke at der, med udgangspunkt i evalueringerne, er behov for ændringer på semestret. Semesterkoordinator er enig med underviser på M3 i at eksamener skal placeres i januar. Studienævnets anbefaling Studienævnet gennemgår semesterevalueringen, og bemærker at dette er et godt og velfungerende semester med et fornuftigt tidsforbrug, og tilbagemeldinger fra undervisere og semesterkoordinator tages til efterretning. 16

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera ret 2015 Indhold Indledning... 2 Forretningsudvalget (FU)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Møde den 9. oktober 2015... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017

Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017 Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: Organisation

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk kursus- og semesterevaluering... 3 Modul 12: Organisation og

Læs mere

Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014

Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014 Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forretningsudvalget (FU)...3 FU-møde: 19. november 2014...3 FU-møde: 27. februar 2015...4 Elektronisk semesterevaluering...5

Læs mere

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Indhold Indledning... 2 Mundtlig modulevaluering Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 3 Elektronisk modul-

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 21. oktober 2013...4 Elektronisk semesterevaluering...6 Samlet status...6

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og undervisningsevaluering, 2. semester, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og undervisningsevaluering, 2. semester, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og undervisningsevaluering, 2. semester, fora r 2015 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Referat FU møde den 24. februar 2015... 3 Referat FU møde den

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2015 Indhold Indledning... 2 Modulevaluering udleveret på modulets sidste kursusgang... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Samlet status... 3

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012 Angiv din uddannelsesmæssige baggrund: Andet: Art and Technology Modul 1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 1 Hvordan

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 7. oktober 2013...4 FU-møde: 26. november 2013...5 Elektronisk semesterevaluering...6

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Forskningsdesign

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget FU... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: Organisation og ledelse

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 6. semester, forår 2017

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 6. semester, forår 2017 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 6. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 12: Organisation

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalgsmøder FU... 3 Elektronisk kursusevaluering... 3 Modul 5: Organisation

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014 Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forretningsudvalget (FU)...3 FU-møde: 6. oktober 2014...3 FU-møde: 3. november 2014...4 FU-møde: 1. december

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget FU... 3 Elektronisk semesterevaluering... 6 Modul 5: Organisation og ledelse i den offentlige

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 7. semester, efterår 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 7. semester, efterår 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 7. semester, efterår 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Forretningsudvalget (FU)... 4 FU-møde 29. september 2016... 4 FU-møde

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014 Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forretningsudvalget (FU)...3 FU-møde: 9. oktober 2014...3 FU-møde: 5. november 2014...6 FU-møde: 4. december

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forretningsudvalgsmøder... 2 Opstartsdag... 2 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Den elektroniske semesterevaluering... 6 Modul 3: Samfundsøkonomi

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014 Indledning 2 Elektronisk semesterevaluering 2 Modul 8: Verdenspolitik 4 Modul 9: EU og europæisering 6 Modul 10: Komparativ

Læs mere

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 3. april 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering... 5 Samlet status...

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 5. semester, efterår 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 5. semester, efterår 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 5. semester, efterår 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 5 FU-møde 10. oktober 2016... 5 FU-møde d.

Læs mere

Evaluering af 9. semester samfundsfag efteråret 2014

Evaluering af 9. semester samfundsfag efteråret 2014 Evaluering af 9. semester samfundsfag efteråret 2014 Status NB! Spørgeskemaet er sendt til seks studerende og heraf har 2 studerende besvaret hele skemaet, hvilket giver en svarprocent på 33. Modul 8:

Læs mere

Besvarelsesprocenten er på 11% svarende til at blot 8 studerende ud af 73 mulige har udfyldt evalueringsskemaet.

Besvarelsesprocenten er på 11% svarende til at blot 8 studerende ud af 73 mulige har udfyldt evalueringsskemaet. Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Projekt- og semesterevaluering 7. semester, efterår 2017 Kvantitativ og kvalitativ evaluering Semestret evalueres kvalitativt på FU-møder, ligesom hvert modul

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2015

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2015 Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2015 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget... 3 Dagsorden... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Samlet status... 4 Modul 12:

Læs mere

Læringsmålsætninger for semestret - Ved semestrets start blev der informeret klart om målene for de to moduler på semestret

Læringsmålsætninger for semestret - Ved semestrets start blev der informeret klart om målene for de to moduler på semestret Evalueringsrapport, LOOP, 2. semester, efteråret 2013 Evalueringsrapporten er udsendt til 18 studerende den 29. januar 2014. Der er udsendt rykkermail to gange; den 6/2 og 14/2. Rapporten er samlet den

Læs mere

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012 Hvilket semester går du på? Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? 1 Modul 1: Organisation og forvaltning

Læs mere

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Evalueringsrapport Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Efterår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 2. semester, efterår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LFP 8. semester (Aalborg),

Læs mere

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012 Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? Hvis du tænker tilbage på semesterets start, hvor stor interesse

Læs mere

Evalueringsrapport ILOO 8. semester. Studienævn for IT og Læring.

Evalueringsrapport ILOO 8. semester. Studienævn for IT og Læring. Evalueringsrapport ILOO 8. semester Studienævn for IT og Læring. Forår 2013 Evalueringsrapport, ILOO 8. semester forår 2013 Om evalueringsundersøgelsen: Evalueringsskemaet er udsendt til 17 studerende

Læs mere

MODUL- OG SEMESTEREVALUERING, 9. SEMESTER, POLITIK & ADMINISTRATION,

MODUL- OG SEMESTEREVALUERING, 9. SEMESTER, POLITIK & ADMINISTRATION, MODUL- OG SEMESTEREVALUERING, 9. SEMESTER, POLITIK & ADMINISTRATION, EFTERA RET 2016 Indholdsfortegnelse MODUL- OG SEMESTEREVALUERING, 9. SEMESTER, POLITIK & ADMINISTRATION, EFTERÅRET 2016... 1 Status...

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 2. semester + BA-tilvalg,

Læs mere

Bachelor i Innovation & Digitalisering Evaluering af undervisning, 1. semester, efterår 2017

Bachelor i Innovation & Digitalisering Evaluering af undervisning, 1. semester, efterår 2017 Bachelor i Innovation & Digitalisering Evaluering af undervisning, 1. semester, efterår 2017 Evaluering Der er foretaget både en elektronisk og en mundtlig (FU-møder) evaluering af semestrets moduler og

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 15 studerende den 7. juni 2017. Der er blevet den 19. juni og den 29. august

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret Udbytte af studieaktiviteterne. Vurdering af læringsmæssigt udbytte

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret Udbytte af studieaktiviteterne. Vurdering af læringsmæssigt udbytte SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 57 studerende den 3. februar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evaluering, 5. semester, efterår 2017 Politik & Administration og Samfundsfag

Evaluering, 5. semester, efterår 2017 Politik & Administration og Samfundsfag Evaluering, 5. semester, efterår 2017 Politik & Administration og Samfundsfag Evaluering Der er foretaget både elektronisk og mundtlig evaluering af semestret. Elektronisk via surveyxact og mundtlig på

Læs mere

Evaluering af 7. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 7. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 7. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Forretningsudvalget (FU)... 4 Ind i organisationerne-dagen... 4 Gruppedannelse... 4

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Filosofi, AAU. Efterår 2012 Evalueringsrapport, AF 1. semester, efterår 2012 Problembaseret læring: Udbytte

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 4 FU-møde 19. september 2016...

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 7 studerende den 6. januar 2017. Der er blevet rykket 1 gang, den 24.

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Denne version af rapporten er UDEN kommentarer fra de

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 41 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2014

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2014 Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2014 Dato: 26. maj 2015 Kl.: 9-10 Til stede: Semesterkoordinator Søren Frimann Studienævnsrepræsentant Karen Egedal Andreasen

Læs mere

Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015 Indhold

Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015 Indhold Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015 Indhold Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015... 1 Indledning... 2 Skriftlig

Læs mere

Idrætsteknologi kandidat 3. semester, efterår 2015

Idrætsteknologi kandidat 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 20 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semesteret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semesteret SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 3. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 71 studerende den 3. februar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 41 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 8. semester, forår 2012 Om evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Evaluering, Politik og Administration, forår 2019, 6. semester

Evaluering, Politik og Administration, forår 2019, 6. semester Evaluering, Politik og Administration, forår 2019, 6. semester Kvalitativ og kvantitativ evaluering De studerende har evalueret semestret både kvalitativt gennem forretningsudvalgsmøder (FU-møder) og kvantitativt

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester, efterår 2015

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 31 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 74 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 2. semester efteråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 2. semester efteråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 2. semester efteråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 12 studerende den 16. januar 2018. Der er blevet rykket en gang den 30.

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 10. semester, forår 2015

Klinisk Videnskab og Teknologi 10. semester, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 19 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester Efterår 2011

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester Efterår 2011 Skemaet blev udsendt pr. mail til i alt 8 studerende den 25. januar 2012. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse henholdsvis den 2. og 6. februar 2012. Undersøgelsen er afsluttet den 6. februar

Læs mere

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Hvad er din alder? Under år % -4 år 8% 4 år og derover 6% % % 7% % Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)?. semester %. semester %. semester % 8 4. semester % % % 7% % Jeg betragter semestret

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Evalueringsrapport MOC 2. semester

Evalueringsrapport MOC 2. semester Evalueringsrapport MOC 2. semester Master i Læreprocesser specialisering i Organisatorisk Coaching Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2012 Evalueringsrapport, MOC 2. semester,

Læs mere

Idræt kandidat 5. semester (2-fags speciale), efterår 2015

Idræt kandidat 5. semester (2-fags speciale), efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 11 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 8. semester (Kbh), forår

Læs mere

Evalueringsrapport for MLP 2. semester, efterårssemestret 2013

Evalueringsrapport for MLP 2. semester, efterårssemestret 2013 Evalueringsrapport for MLP 2. semester, efterårssemestret 2013 Om undersøgelsen Evalueringsundersøgelsen er udsendt til 42 studerende den 17/2. Der er udsendt rykkerskrivelse den 25/2 og den 5/3. I alt

Læs mere

MedIS bachelor 1. semester, efterår 2014

MedIS bachelor 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 134 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport MPL 3. semester

Evalueringsrapport MPL 3. semester Evalueringsrapport MPL 3. semester Master i Læreprocesser specialisering i Pædagogisk Ledelse Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, MPL 3. semester, forår

Læs mere

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2013

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2013 Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2013 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål 1 Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 1. semester Efterår 2011

Klinisk Videnskab og Teknologi 1. semester Efterår 2011 Skemaet blev udsendt pr. mail til i alt 24 studerende den 25. januar 2012. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse henholdsvis den 2. og 6. februar 2012. Undersøgelsen er afsluttet den 6. februar

Læs mere

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012 Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012 Dato: 20. maj 2014 Kl.: 9-11 Til stede: Semesterkoordinator Søren Frimann Claus Elmholdt Studienævnsrepræsentant

Læs mere

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 9. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 55 studerende den 30. januar 2015.

Læs mere

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Cand.it ledelse, semester- og uddannelsesevaluering, forår 2017

Cand.it ledelse, semester- og uddannelsesevaluering, forår 2017 Cand.it ledelse, semester- og uddannelsesevaluering, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsvalgsmøder... 3 Semester- og Uddannelsesevaluering... 3 Samlet status... 3 Hvem er din specialevejleder?...

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport MOC 2. semester efteråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 16 studerende den 29. januar 2018 Der er blevet rykket 1 gang, den 5.

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kursus

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kursus BA-sidefag E17 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kursus Arbejdsindsats i studieaktiviteterne Hvordan vil du vurdere din indsats i semestrets

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kurser

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kurser 5. sem. E17 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kurser Efter min vurdering forstod jeg disse mål 1 Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Idræt 10. semester, forår 2015

Idræt 10. semester, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 21 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Semesterevaluering, 2. semester, forår 2018, bachelor i Innovation & Digitalisering

Semesterevaluering, 2. semester, forår 2018, bachelor i Innovation & Digitalisering Semesterevaluering, 2. semester, forår 2018, bachelor i Innovation & Digitalisering Semestrets moduler evalueres særskilt ved afslutningen på hvert modul, ligesom modulerne evalueres løbende på FU-møder

Læs mere

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt Alder Under år % - år % år og derover % 7 % % % 7% % Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil % % % % % % % % % 7% % Semestret var generelt fagligt udfordrende 7% 8 8% % % % % %

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2015

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2015 Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2015 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Sexologi 1. år - Efterår 2013/forår 2014

Sexologi 1. år - Efterår 2013/forår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 27 studerende den 19. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 2. juli 2014. Fristen for besvarelse udløb den 8. juli 2014. Ud af de

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 Køn: Alder: Respondenter Procent Under 23 år 0 23-26 år 23 49 % 27-30 år 22 47 % Over 30 år 2 4 % (47) Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Hvilket

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester MLP Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, MLP 3. semester, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 124 studerende den 1. juli 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Side 1 Evalueringsrapport,

Læs mere

KVT 2. semester forår Semestrets mål - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

KVT 2. semester forår Semestrets mål - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 20 studerende den 12. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 18. juni 2014. Fristen for besvarelse udløb den 24. juni 2014. Ud af

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere