De tre domæner på Skovgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De tre domæner på Skovgården"

Transkript

1 De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange måder allerede bruges i det daglige. Sådan, som vi forstår domænerne, er det en position ud fra hvilken, man taler. Oprindeligt var det biologen Maturana, der fandt på, man kunne opdele tilværelsen i tre domæner. Inspireret af Maturana samt Cecchin beskrev Lang, Little og Cronen, hvad de benævnte æstetikkens, forklaringens og produktionens domæner. De skal forstås som sideordnede. En beskrivelse af de forskellige domæner Æstetikkens domæne Hvis man taler ud fra denne position, forholder man sig til, hvad der er rigtigt, smukt, grimt, forkert. Det omhandler ens personlige præferencer, moral og etik. Det er her, man enten hader eller elsker og har alle de følelser, der ligger derimellem. Det er her, man bliver glad, skuffet, ked af det, vred, rørt, fornærmet osv. Det er her, man har sine livsværdier. Det er her, man overvejer religion, politiske ideologier, teoretiske standpunkter. Det er her, man er sig selv nærmest. Forstået på den måde at i denne position findes der én sandhed og det er min. Her er det egne følelser, fornemmelser, begejstring eller afsky, der taler og skubber alt andet til side. Det er eksistentielle værdier, der her er på spil og dem vil vi kæmpe for. Værdierne er så fundamentale for os, fordi de er rodfæstede i os over tid og i den kultur, vi befinder os i. Såvel samfundet som det nære miljø, jeg er vokset op i. Det er her, jeg er MIG. Det er mine indre værdier, der er i spil. Hvis nogen anfægter dem, anfægter de mig og det, jeg står for. Hvis jeg i denne position siger: jeg er skuffet og bliver mødt med: nej, det er du ikke, så giver det ingen mening. For det handler kun om følelser ikke om overvejelser eller tanker. Når et barn agerer ud fra dette domæne, bliver man nødt til at anerkende, hvad det er, barnet står i. Det handler om at se, høre og forstå - helt konkret. Jeg er så vred! Han har snydt mig. Når man er positioneret på dette domæne, findes der kun en sandhed, nemlig min egen. Skole- og behandlingshjemmet Skovgården Sneslevvej Fuglebjerg Tlf Fax

2 Produktionens domæne Når man taler ud fra denne position, er man optaget af, hvad man kan gøre. Det er her, vi tager beslutninger, og det er her, vi handler på noget. Produktionens domæner omhandler struktur, rammer, fælles regler, aftaler. Det er her, vi handler. Vi leger, laver aktiviteter med børnene, har projekter, sætter grænser. Her er vi praktiske vi vasker op, gør rent, går i skole, bager kage, spiller fodbold, tager i svømmehal osv. På produktionens domæne er der fælles normer, som vi er blevet enige om. Det gælder både bredere set så som overordnede regler om arbejdstider, løn, overenskomster, love og regler i samfundet. Det gælder også i det nære miljø, så som hvordan vi taler med hinanden her på Skovgården, sidder i denne her klasse, spiser sammen, går klædt mm. Det er på produktionens domæne, der er procedurer og retningslinier for formelle strukturer og hierarki, funktionsbeskrivelser og arbejdsbeskrivelser. Hvem refererer jeg til og hvem har ansvaret? Hvad er legalt? Der er noget, der er rigtigt og noget, der er forkert ud fra et fælles fundament. Vi er også underlagt samfundets love og regler. De gældende regler kan ændre sig over tid. På produktionens domæne er der én sandhed, nemlig den der er blevet besluttet som værende gældende. Når man er positioneret på dette domæne, er der kun en sandhed nemlig den, vi er fælles om. Refleksionens domæne Hvis man er i denne position, er man optaget af forskelligheder. Af at undersøge mangfoldige teorier, hypoteser, meninger. I modsætning til de andre domæner er der ikke her én sandhed, men mange muligheder. Her kan man være nysgerrig, reflekterende, se tingene fra forskellige perspektiver. Man kan inddrage mange vinkler. Det er her, det cirkulære kommer ind. Her tages ingen beslutninger, og her er alle meninger lige værdige. Her er det ikke et spørgsmål om, hvad der er rigtigt eller forkert, men mere et spørgsmål om at brede ud. Det er her, man for en tid kan forholde sig refleksivt til sine egne meninger og værdier samt måder at gøre tingene på. Det er ikke, fordi man ikke må have en mening, men fokus er at få rum til at se tingene på anderledes måder. Her er det ikke én selv eller regler der i fokus, men mangfoldighed. Det er her, hvor vi, lidt populært sagt, har mulighed for at tænke os om, vi er ikke i vores følelsers vold eller forstyrrede af, at vi skal finde ud af, hvad vi skal gøre. Når vi er positioneret på dette domæne, findes der mange sandheder eller langt bedre muligheder. Domæner kan forstås på mange måder Domænerne er blevet kaldt mange forskellige ting. F.eks. er æstetikkens domæne blevet benævnt det individuelle, det personlige eller føledomænet. Refleksionens domæne er også kaldt samarbejdsdomænet, forklaringens eller tænkedo- 2

3 mænet. Produktionens domæner er blevet kaldt handledomænet. Domænerne som arbejdsredskab Man kan bruge domænerne til at kunne genkende og skifte fokus. Man kan bruge det i sin forståelse af andres måder at agere på. Man kan bruge det i sin tilgang ved at være bevidst om, hvordan man bedst muligt kan møde den anden på det domæne, hun er. Konkret kan det bruges i mødesammenhæng, i samvær med børn, som ledelsesredskab, som supervisionsredskab. Det kan anvendes i feedbackprocesser. Det kan bruges i forældresamarbejde, og det kan bruges til at øge opmærksomheden på, hvordan man selv agerer. Det er et redskab til at kunne samarbejde. Domænerne i samarbejde med andre Når man samarbejder med et andet menneske, der taler ud fra æstetikkens domæne, er det ikke særligt samarbejdende at stå på sit. I denne situation er det vigtigt, at man forholder sig anerkendende - altså sikrer sig at den anden føler sig hørt, set og forstået. Dette mener vi, idet der på æstetikkens kun findes en sandhed nemlig ens egen og ofte går samtaler helt i stykker, fordi for mange af deltagere taler ud fra dette domæne i håbet om, at de kan blive enige. Lad os tage et eksempel: Tre medarbejdere har aftalt at tale sammen. De skal planlægge en fælles personaledag. Overordnet er det meningen, at personalet skal rystes sammen og lære hinanden at kende. Den ene medarbejder er helt på det rene med, at de skal ud i naturen. De skal rappelle og overleve, og de skal lave forskellige samarbejdsøvelser. De skal hyre et friluftsmenneske til at styre dagen. Den anden er af den overbevisning, at det er vigtigt og godt, at personalet sætter sig sammen, får drøftet forskellige spørgsmål, og at dagen skal slutte af med en fest med både mad og drikke. Han vil hyre en konsulent, der skal sikre, de får talt om det, der er vigtigt. Den tredje er helt overbevist om, at måden at få rystet et personale sammen på er at hyre en grinekonsulent, for man kommer nu tættere hinanden ved at grine sammen. Alle tre holder på deres, da de alle har gode erfaringer med hver deres tilgang. Hvem har ret?? Hvordan kan de nå hinanden og få strikket en dag sammen, som de alle kan være stolte af? I sådan et samarbejde kan man med fordel tænke domæneteorien ind. Som det første må man finde ud af, hvad man selv synes, der her er på spil. Hvor vigtigt er 3

4 dette her for mig, og hvis det viser sig, at jeg ikke kan bære andre ideer end min egne, må jeg i sidste ende gå ud af udvalget. Hvis jeg vælger at blive, kan man dele mødet op i de tre domæner. 1. Lade alle fortælle om deres ideer, give ideerne plads og fylde. Blive hørt, set og forstået. (Give plads til æstetikkens domæne). 2. Hvad kan vi alle tænke omkring de forskellige ideer? Gå i dybden med dem, være nysgerrig og uden at lægge sig fast på noget. Eventuelt kunne der dukke flere og ny ideer op. (Refleksionens domæne får nu pladsen). 3. Til sidst når alle er hørt, når alle ideer er kommet frem i lyset, er det ved at være tid til at beslutte hvad, der så i sidste ende giver god mening for de fleste. (Produktionens domæne). Det lyder jo rimeligt logisk og som noget, man allerede gør. Vores erfaring er bare, at vi mennesker alt for ofte går fra æstetikkens domæne til produktionens domæne - man fristes til at sige, at vi alt for ofte helt glemmer at tænke os om. Vi glemmer at lytte til hinanden, vi glemmer at anerkende hinanden, så selvom fremgangsmåden er oplagt, er det som regel ikke helt det, vi gør. Vi møder hinanden med vores helt egen agenda, og vi har derfor ganske vanskeligt ved at gi os i en diskussion. Som leder kan det ofte være en god måde at få talt om et emne på i en personalegruppe. Som leder bliver man beriget med, både hvad den enkelte medarbejder tænker om et givet emne (æstetikkens domæne), men samtidig kommer der rigtig mange og gode vinkler på (refleksionens domæne), som i sidste ende er med til at kvalificere en beslutning (produktionens domæne). Man ved også, hvilke medarbejdere der er med på en beslutning og hvem, der synes, det er lidt bøvlet, og dette kan man så tage hånd om. Lad mig lige nævne, at hvis lederen på forhånd har besluttet sig for noget (produktionens domæne), er det ingen nytte at lade medarbejderen sidde og tale om det (æstetikkens domæne). I de situationer skal tingene siges som en orientering. Brug af domænerne i forbindelse med forældresamarbejde Domænetanken kan også være vældig hjælpsom i samarbejdet med forældre. Som fagperson er det vigtig at have for øje, at forældre, der skal tale om deres børn om, hvordan de arter sig, altid vil være på æstetikkens domæne. Hvis de ikke er det, skal der ikke så meget til, før de er i den position. Tit oplever vi, at forældrene må forsvare sig. Dette er for mig et tegn på, at de er på æstetikkens domæne, der er kun en sandhed, en forklaring. Derfor er det så vigtigt, at vi magter og kan lytte til deres sandhed. Når et mennesker føler sig anerkendt og lyttet til, er det nemlig muligt at flytte sig fra æstetikkens domæne til refleksionens domæne. Dette lyder jo ikke så vanskeligt, men det viser sig igen og igen, at det er det. Sætninger som vi skal være varsomme omkring, når vi hører dem, er sætninger som: Det 4

5 er så svært (æstetikkens domæne) og Hvad vil I gøre ved det? (produktionens domæne). To sætninger som ofte bliver sagt. Jeg plejer at sige, at det jo er vanskeligt at gøre noget, før vi er helt sikre på, hvad problemet egentlig er. Så allerførst lytte/spørge, lære problemet at kende, tænke sig om og så sammen finde ud af, hvad man kan gøre. Brug af domænerne i arbejdet med børn På Skovgården arbejder vi med tilknytningsforstyrrede børn. Børnene er ofte på æstetikkens domæne. De omlever omverdenen som truende, som uretfærdig og meget andet. De må derfor bruge meget af deres tid på at være i forsvar - de forsvarer sig mod omverdenen. Ofte hører vi sætninger som: Det er da klart, man slår, når, Hvorfor tror du også altid, det er mig?, Hold kæft din fede, Jeg gider ikke og så videre. Alle sætninger der stammer fra æstetikkens domæne. Vores børn reagerer som regel udadrettet på det, de oplever som sandheden (produktionens domæne). Det er svært for dem at tænke sig om, eller få hoved eller hale i det, de føler. Noget, som vi har fundet meget anvendeligt, er, at to voksne reflekterer over, hvad de tænker, fornemmer, tror og gætter sig til i forhold til, hvad barnet har reageret på. Dette mens barnet er til stede, men uden man henvender sig direkte til det. Det lyder umiddelbart noget uartigt, da vi alle har lært at henvende os til dem, vi taler til eller om, men for vores børn er det meget grænseoverskridende at skulle svare på, hvordan de har det, og hvorfor de lige gjorde, som de gjorde. De har stærkt brug for hjælp til det. De voksne kommer med deres bud (refleksionens domæne, der hvor man ikke er optaget af sandheden, men af de mange muligheder). Tit svarer barnet lige så snart, de kan koble sig på en idé. Fagpersonens brug af domænerne Når vi er på arbejde, er det vigtigt, at vi kan bevæge os rundt i alle domænerne, og det er vigtigt, at ét enkelt domæne ikke bliver styrende for vores arbejde. Æstetikkens domæne skal vi befinde os i for at være tro mod os selv og de værdier, vi har. Vi skal tænke på vores etik og moral, så vi som mennesker kan stå inde for det, vi laver i arbejdet. Vi skal kunne glæde os over noget. Der, hvor æstetikkens domæne kan spænde ben for os på arbejdet, er, når vi bliver alt for påvirket af det, der sker omkring os. Det kan ikke nytte, at lederen begynder at græde, når noget går imod, eller at lederen fyrer medarbejdere i raseri, ligesom det ikke kan nytte, at en pædagog eller lærer i vrede beslutter, hvad der skal ske for et barn. Refleksionens domæne skal vi befinde os i for at berige hinanden, for at tænke og tænke os om. Vi skal få gode ideer. Det er her, vi kan evaluere et forløb og hjælpes ad med at gøre arbejdet bedre. Der, hvor refleksionens domæne er knap så velgørende, er, når der skal tages en hurtig beslutning, eller når andre omkring én er på æstetikkens domæne og gerne vil høres. Li- 5

6 gesom det ikke er et godt domæne at invitere andre ind i, hvis beslutningen allerede er taget. Produktionens domæne skal vi bruge, når vi laver regler, retningslinier og aftaler. Det er et godt domæne at være i, når man skal planlægge en dag: hvem gør hvad hvornår. Det er ikke så godt, hvis man altid er på produktionens domæne, da man sjældent så får tænkt sig om, altså ikke overvejer hvilken betydning den givne beslutning har. Man kan hurtigt komme til at trumle andre kollegaer ned, og man mister dynamikken i samarbejdet. Domænerne og feedback På Skovgården har vi i en årrække arbejdet med feedback, da det viser sig at være et rigtigt godt arbejdsredskab. Feedback lyder for de fleste mennesker, som en god ide, et godt arbejdsredskab og noget som man gerne vil. Vores erfaring på Skovgården er, at det er nemmere sagt end gjort. Igen og igen må vi alle erfare, at vi bliver usikre på, hvad man kan tillade sig at sige. Man bekymrer sig meget om, hvad den anden dog ikke må tænke, og hvordan det bliver modtaget. Vi har erfaret, at der kan være mange måder at arbejde med feedback på. En af dem er at medtænke domænerne. Ideen med feedback set ud fra domænerne er, at vi sammen kan være på refleksionens domæne, og tænke sammen omkring en eller anden situation. Hvorefter det, vi har talt om, på den ene eller anden måde får betydning i form af handlinger (produktionens domæne). Når vi skal give en feedback til en kollega, må man i første omgang finde ud af med sig selv, om man har lyst til at sige noget, fordi man selv er påvirket på den ene eller anden måde. Det kan være jeg er irriteret eller forarget over noget. Det kan også være, at jeg synes, noget er synd for nogen eller for voldsomt osv. (æstetikkens domæne). Det er ikke hensigtsmæssigt at give feedback, når vi er positioneret på æstetikkens domæne, da der, som tidligere skrevet, kun findes en sandhed, nemlig min egen. Det får stor betydning for snakken, da jeg vil have vanskeligt ved at ændre min mening omkring situationen. I stedet må vi i første omgang anerkende, at vi er påvirkede, og at det har betydning. Det kan man gøre på mange måde. Jeg kan vente med at sige noget, til jeg er knap så påvirket. Jeg kan fortælle den anden, hvordan jeg er påvirket, og at vi begge må tage dette i betragtning i vores snak. Jeg må også forholde mig til, hvor den anden er - i hvilket domæne. Hvis den anden befinder sig på æstetikkens domæne, må jeg først forsøge at høre, se og forstå den anden, anerkende. I feedbacken er det af stor betydning, at de involverede arbejder på at forlade æstetikkens domæne og sammen arbejde med udgangspunkt i refleksionens domæne. Den tilbagemelding, man enten får eller giver, skulle gerne behandles, gennembearbejdes og kigges på fra mange vinkler. Alt dette skulle gerne (når det lykkes) munde ud i, at alle går fra scenen med nye tanker og ny forståelse. Nogle gange er agendaen ikke at finde på nyt, men at finde ud af at det, 6

7 man allerede gør, faktisk er en vældig god ide. Nye tanker og forståelser eller det at finde ud af, at man gør det rigtige, er med til at påvirke vores handlinger fremover. Så når man har reflekteret, og det hele svirrer med ord og snak, skal man i feedbacken altid huske at afslutte det hele med at finde ud af, hvad man nu skal gøre mere eller mindre af i fremtiden (produktionens domæne). Jeg har i det ovenstående forsøgt at give forskellige eksempler på hvordan man i sin hverdag kan bruge domænerne. Der vil være et hav af andre situationer hvor domænerne kan give en hjælpende hånd i håbet om en god dialog, da vi i alle sammenhænge, hvor vi kommunikerer, vil positionerer os. 7

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører De tre domæner en guide for kontekstnavigatører Arbejdspapir af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S og Asbjørn Molly, ATTRACTOR A/S Humberto Maturana, chilensk biolog og systemisk stifinder, henkastede på

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere