SAFJORD. o1l4 8eLsLe. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. februar kl Dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAFJORD. o1l4 8eLsLe. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. februar. 2014 kl. 19.00. Dagsorden:"

Transkript

1 o1l4 8eLsLe SAFJORD ANDELSSELSKAB M.B.A. Njalsgade 30A, sttv. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent. 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. 3. økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser fra Claus. Siden sidst. 5. Lejlighedsoverdragelser, fremleje mm. Færdig afsluttede sager. Sager undervejs. Fremlejere. Forslag til procedure til lejlighedsoverdragelser udarbejdet afjar I. 6. Siden sidst. Post - Behandling af modtaget post siden sidste bestyrelsesmøde. Møntvaskeriet, fly lejer Møntvaskeriet, krav mod gammel. Trappevask, IR-servicefirma 7. Nytfra udvalg. Kælderrenovering I Ramper, status på byggetilladelse TV udvalg nyt. BOGHOLDER & VARMEMESTER Slipper 8. Verserende sager. Rene Bay & Jacob Herrestrup mail om kælderrenovering. 9. Generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling 2014, byggeregnskab mm. Ordinær generalforsamling, regnskaber, budget, beretning forslag til GF fra andelshavere, indstillinger fra best, gårdudvalg mm. Valg afbest. Medlemmer, I 0. Eventuelt. Bilag til denne indkaldelse: ingen. Jens Brenher Larsen Peter KLärsen

2 ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: Fremmødte: Kim M, Jens, Peter, Claus (pkt 1-7 samt pkt 9), Jan (pkt 1-7 samt pkt 9) Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent. Dagsorden: godkendt Referent: Kim 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Referat fra 15. januar 2014 omdelt og godkendt 3. økonomi. Indeståender. træk: -830,000. to deponering ifbm overdragelser Restancer. Lejl. 18 (delvist januar) Meddelelser. Claus har udarbejdet en liste over elmålere i vaskekældeme. Bestyrelsen beslutter et årligt aflæsningsafgift på 50,- pr. bimålere til dækning af omkostninger samt vedligehold. Valuar Der er kommet en ny valuarvurdering på ,- Kvartalsopgorelser Kim M forespurgte om muligheden for kvartalopgørelser af forbrug iffit budget. Jan vil fremover udarbejde kvartalsopgørelser i det omfang afbogføringen er på pläds. 4. Meddelelser fra Claus. Siden sidst Claus er i gang med kælderrengøning. Der opsættes seddel med dato for rengøring Der skal muligvis udskiftes en låsekasse i opgang 27A Jens Brenner Larsen Kim Møller Peter VLarsen

3 ANDELSSLSKAB M.B.A. Njalsgade 30A, sttv. 5. Lejlighedsoverdragelser, fremleje mm. Færdig afsluttede sager. Lejl. 29 til eksisterende andeishaver med henblik på at sælge egen andel videre. Købende andeishaver har dispensation til at have 2 andele i 3 måneder fra opdragelsesdatoen på lejl. 29. Lejl. 101 er solgt til lejl. 102 med henblik på sammenlægning. Bestyrelsen har endnu ikke modtaget fuldmagt til ansøgning til sammenlægning Sager undervejs. Der har været to henvendelser vedr salg i kontortiden dd. Lejl. 173 er undervejs Fremlejere. Lejl. 1$ er fortsat udlejet. Forslag til procedure til lejlighedsoverdragelser udarbejdet af Jan Jans forslag blev diskuteret og der blev noteret bemærkninger. Jan renskriver til endelig godkendelse på næste møde. Jan udarbejde udkast til ny Aftale om overdragelse af andel og mndsender til kommenter og behandling til næste møde 6. Siden sidst. Post - Behandling af modtaget post siden sidste bestyrelsesmøde. - Ordrebekræftelse på leje af lokaler til ordinær og ekstraordinær generalforsamling - Tre forslag til ordinær generalforsamling Behandles under punkt 9. - Forslag til at benytte bodlburet til opbevaring af havemøbler Det er ikke muligt at få havemøbler gennem døren til buret. Claus svarer på henvendelse. Mentvaskeriet, ny lejer Jens har dd afholdt møde med Dorthe Vanap og Jørgen Varup vedr udlejning til salg af udstyr til dyr. Indtrykket er at de er meget interesseret. El-arbejdet afholdes af foreningen fasade pusses ned som ved de øvrige forretninger. Mholdes af foreningen. Claus indhenter tilbud hos mureren på fasade og opmuring af vinduer. Lejer ønsker at depositium falder over længere tid. Bestyrelsen beslutter med at tilbyde der betales 1 mdrs depositium ved kontraktens indgåelse og 1 mdrs depositium de næste 5 år i januar. Perioden følger således uopsigeligheden. Bestyrelsen tilbyder 5 års uopsigelighed fra udlejers side, lejer kan opsige med 6 mdrs varsel som øvrige lejere. Der skal investeres betydelige summer fra lejers side. Uopsigeligheden er for at sikre lejers investering. Samme princip har været gældende for foreningens lejere Claus kontakter Københavns Kommune for at sikre, at lokalet kan bruges til detailhandel. Jarl tifretter lej ekontrakten og sender til lejer som endeligt tilbud. Når lejer er færdig med istandsættelse, gennemgår bestyrelsen lokalet. Møntvaskeniet, krav mod gammel. Jens gav en kort status. foreningens advokat har bekræftet, at der arbejdes på sagen. Bestyrelsen er i tvivl om muligheden for at hente penge ind til foreningen gennem en retsag mod gammel lejer. ens Brenner Larsen Peter I(Larsen

4 Referat af ordïnært bestyrelsesmøde olj&e1,stta%e ISÅFJORD ANDELSSELSKAB M. B. A. Trappevask, JR-servicefirma Jens har - efter bemærkninger - accepteret tilbudet. Den seneste tilbud blev gennemgået. Rengøring ifbm helligdage skal flyttes til en anden dag i samme uge eller ugen efter. Altemativt skal rengøringen flyttes til tirsdag eller onsdag. Jens kontakter JR-servicefirma med bestyrelsens tilføjelser og kommentarer Henvendelser vedr katte i gården Der er flindt kattelorte ved tørrestativer og rosebed omkring boldburet. Der har tidl været klager over katte i gården samt katte, der ligger sig i vasketøj et i tørrekældrene Kim M skriver til katteejere, at der ikke må være fritgående katte i gården og ejendommen, da de er til gerne. Kim M følger op på tidl henvendelser fra katteejere og henvendelser fra øvrige beboere. 7. Nytfra udvalg. Kælderrenovering I Ramper, status på byggetilladelse Kim M har henvendt sig hos Københavns Kommune (KK) og fået al materiale på sagen. Der har været sendt et brev fra KK 16. juli 2013, der giver en noget anden beskrivelse, end den bestyrelsen har fået forelagt fra CASA. Brevet er først kommet til bestyrelsens kendskab nu. Kim M omdelte kommunikation med Poul Qvist, GASA. Seneste oplæg fra CASAs side er etablering af to døråbninger. Kim M har meddelt GASA, at bestyrelsen ikke føler GASA har løftet opgaven. GASA har tilbudt kr. 5000,- til fuld og endelig lukning af sagen. Bestyrelsen finder dette tilbud uacceptable, specielt set i lyset af den seneste udvikling. GASA skal bære omkostninger ved etablering af trin på rampeme Kim M meddeler GASA bestyrelsens holdning. Efterfølges dette ikke overgives sagen til foreningens advokat. Glaus indhenter opdateret tilbud på etablering trin på rampeme. TV udvalg nyt. Udvalgets arbejde står lidt i stampe, da ComX er blevet opkøbt af TDC. Det undersøges om der kan leveres tv-signal vha telefonstik. BOGHOLDER & VARMEMESTER Slipper 8. Verserende sager. Rene Bay & Jacob Herrestrup mai! om kælderrenovering. Der har været en henvendelse vedr Altas Property Managements deltagelse i ekstraordinær generalforsamling. Kim har henvist til vedtægtéme i to omgange. Jens Brenner Larsen 1/Kim Peter (Larsen

5 ANDELSSELSKAB M. B.A. 9. Generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling 2014, byggeregnskab mm. - Byggeregnskab Revisoren har modtaget bilag fra 2011 og 2012 samt Der skal udarbejdes et følgebrev til byggeregnskabet om kutume med bogføring osv. Bestyrelsen gennemgår revisorens oplæg efter kontortid d 19 februar til udsendelse d 20 februar. - Diagent og referent Kim M kontakter foreningens advokat vedr et orienteringsmøde før den ekstraordinære generalforsamling. Ordinær generalforsamling, regnskaber, budget, beretning forslag til GF fra andelshavere, indstillinger fra best, gårdudvalg mm. - Lokale Er på plads - Regnskab Udkast til regnskab for 2013 blev omdelt og gennemgået. Budgettet for 2014 blev gennemgået. - Beretning Jens udarbejder et udkast til en beretning. - Gårdudvalg Der laves en opslag d. 19. februar med opfordring til at møde d 5 marts. - Forslag til GF Der er modtaget 2 forslag før 1. februar og 2 efterfølgende. Forslagene behandles på mødet d. 5 marts Kim M tager en dialog med Sus Hartung for at bearbejde forslag så det passer bedst muligt til en generalforsamling. Valg af best. Medlemmer, Bestyrelsen vil opfodre Peter Schack til at træde ind i bestyrelsen. Bestyrelsen søger efter nye emner, både som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 10. Eventuelt. Kim skammer sig over manglende kaffe til bestyrelsesmøde samt kontortid. Der strammes op til næste gang. Møde slut 22:35 ens Brenner Larsen Peter KLarsen

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere