Andelshaver i A/B Jæger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelshaver i A/B Jæger"

Transkript

1 Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010

2

3 Indhold 1 Indledning Dette hæftes formål Gadens og foreningens historie Byggesager i gaden Organisation og kommunikation Ejerforhold i A/B Jæger Love og regler for drift af A/B Jæger Generalforsamling Bestyrelsen Bestyrelsesreferater m.m Ansatte i A/B Jæger Meddelelser til andelshavere Dag til dag i Jægersborggade Faciliteter Vaskeri Badeanstalten Pulterrum Dørtelefonanlægget intern telefoni Parknet - tv, telefon og internet Snerydning Trappevask Skrald og storskrald Boligafgift Indbetalingskortets poster De øverste linjer Dørtelefon/trappelys A conto varme ny sats Omdeling år TV, inet og tlf abo ny pris Boligafgift/andelshaver Forbrug vaskekort Evt. FBIlån eller ydelse FI Kabel Hundeafgift Fremlejeafgift Indbetalingskortet PC-bank PBS Foreningens adgang til lejlighederne Varsling ved arbejder i lejligheder Varsling ved varmemesterens adgang til lejligheder Nøglerservice Adgangsnægtelse Kontakt

4 5.6.1 Før du henvender dig til kontoret, varmemester eller bestyrelsen Hvem skal kontaktes om hvad? Varmemesteren Administration Bestyrelsen Nødnumre Husorden Klage over støj Hvis du ikke lige kan betale Giv besked! Har du glemt det? Rykker Har du ikke reageret efter 1. rykker? Rykker Syv-dages-brev den sidste advarsel Eksklusion Gebyrer ved for sen betaling Vedligeholdelse og byggesager i din egen lejlighed Indvendig vedligeholdelse Forbedringer Råd og svamp undersøgelse Love & regler Forbedringers værdi og salgbarhed Undtagelse fællesfaciliteter Vandskader hæftelse Fremleje Hvornår må man fremleje? Regler for fremleje Bestyrelsens håndtering af bestemmelserne Fremlejekontrakten Kontraktens udløb Eksklusion for ulovlig fremleje Køb og salg af andelslejligheder Køb Salg Internt køb Intern venteliste Dobbelte udgifter ved internt flytning Sammenlægninger Familieoverdragelse Ekstern venteliste Notering betaling Afsluttende bemærkninger Revideringer

5 1 Indledning 1.1 Dette hæftes formål Dette hæfte skal hjælpe dig med at finde lidt rundt i din andelsforening. Nogle afsnit er måske lidt mere underholdende, mens andre har direkte praktisk betydning, i din hverdag som andelshaver. Forskellige områder bliver berørt, fra foreningens historie over byggesager til daglige ekspeditioner på kontoret. Idéen er, at dette hæfte jævnligt genudgives i en ajourført udgave, når der kommer ændringer eller nyheder. Du kan spare en del tid ved at slå op og læse om de gældende spilleregler, så går det lettere for dig og kontoret sparer tid - og dermed dine penge. Ethvert forslag til forbedring eller udvidelse af dette hæfte er velkommen. Bemærk: Alle information i dette hæfte er kun vejledende og ikke juridisk bindende. Det er andelshavernes eget ansvar at holde sig orienteret om de aktuelle gyldige bestemmelser i A/B Jægers vedtægter og i gældende dansk lovgivning. Hæftets forfattere eller foreningen kan aldrig gøres ansvarlig for eventuelle fejlinformationer eller uklarheder, der måtte skyldes dette hæfte. 2 Gadens og foreningens historie Jægersborggade blev i opført i slutningen af 1800tallet af forskellige investorer, herunder chokoladefabrikanten Cloetta. Husene blev bygget meget hurtigt og i en, selv for denne tidsperiode, ringe kvalitet. Jægersborggade et eksempel på spekulationsbyggeri fra det forrige århundredeskifte hvor København voksede voldsomt. På trods af befolkningstilvækst oplevede ejerne omkring 1900 en periode hvor mange af lejlighederne stod tomme, det betød at gaden blev forskønnet i 1906 dog kun facader og trapper, lejlighederne var stadig kolde og klamme med lokum i gården. Gaden blev drevet som rene udlejningsejendomme og lejerne var hovedsageligt arbejderfamilier. Der boede mange mennesker i lejlighederne, eksempelvis var den 54 m² store lejlighed i Jægersborggade 52 st.tv. i 1906 beboet af en skomager-mester med kone, 4 børn og en logerende 1. De mange halvkældre og nogle af stuelejlighederne rummede forretninger og erhverv, og husmødrene i Jægersborggade kunne gøre stort set alle deres daglige indkøb i gaden. I 1960ere begyndte arbejderklassen at ændre karakter. Mange arbejderfamilier fik flere penge og flyttede ud i nybyggede huse eller lejligheder i Københavns forstæder og den sociale sammensætning af Nørrebro og Jægersborggade ændrede sig. Arbejderfamilier udgjorde stadigvæk en del af beboerne, men ikke med så mange børn på så lidt plads, og modtagere af 1 Er du nysgerrig efter at vide hvem som har boet i din lejlighed, kan du på se folketællingerne for 1890, 1906 og

6 overførselsindkomster, studerende og pensionister blev mere dominerende i gadens befolkning. Mange forretninger lukkede. Allerede i midten af forrige århundrede opgav de skiftende ejere at vedligeholde bygningerne, men da Kay Wilhelmsen Holding købte de fleste ejendomme, blev der lavet store planer om at ombygge området til et mondænt kvarter. Tegningerne hertil kan stadigvæk ses på kontoret. Der blev dog stort set ikke foretaget vedligeholdelsesarbejde og husene forfaldt meget hurtigt. Efter Kay Wilhelmsens konkurs i begyndelsen af 1990erne blev hans ejendomme sat til salg. Det lykkedes at mobilisere over 50% af lejerne i Jægersborggade og derfor kunne en nydannet andelsboligforening købe ejendommene i Da lejernes vedligeholdelseskonto og depositum indgik i regnestykket, fik de fleste en lille regning, da de indtrådte som andelshavere. Sociallovgivningen forhindrede dog mange modtagere af overførselsindkomster i at deltage, selvom viljen og engagementet tydeligt var til stede. Begyndelsen på A/B Jæger var på mange måder svær, men da prisen for en andel var lav, satte mange en lille sum og et stort engagement i, at forskønne og forbedre deres lejligheder, mens der blev søgt offentlige midler til fornyelsen af selve bygningsmassen. Gaden blev mere og mere attraktiv for unge og studerende, idet det var billigere at have en 50 m² andel i Jægersborggade end at leje sig ind på et kollegieværelse på Østerbro. Dog var lejlighederne stadig i meget dårlig stand og for de kr ,- som en lejlighed på 54 m2 kostede (1994) fik andelshaveren en lejlighed uden varme, uden varmt vand, med skabstoilet og med enkeltglasruder i vinduerne. I løbet af 1990erne begyndte flere andelshavere at etablere bad og at udvide deres lejligheder, idet de enten sammenlagde med loftsareal eller købte en nabolejlighed. Områdets sociale nedtur blev stoppet og det har haft en god effekt for de fleste beboere. Læs mere om gadens historie på 3 Byggesager i gaden Siden 1994 har Jægersborggade være præget af store byggesager. Der er blevet skiftet tage og vinduer. Der er etableret fjernvarme og opgangdøre er blevet skiftet - byggesagerne er ikke overstået endnu. I 2008 startede renoveringen af kældre og underkældre, ejendommens fundamenterer bliver gradvist fugtsikret og der bliver lagt nye fortove. Det er blevet regnet ud, at de midler som er blevet brugt til renovering i perioden kunne have betalt for en nedrivning og genopførelse af alle A/B Jægers ejendomme. Det ville dog nok være blevet noget kedeligt betonbyggeri, som det man kan se omkring Blågaards Plads. Renoveringen af det indvendige af lejlighederne tog for alvor fart, da det på generalforsamlingen i 2001 blev besluttet, at alle lejligheder som handles skal omfattes af foreningens forsikring mod råd og svamp. Det betyder, at alle gulve og paneler i lejligheden fjernes, etagedækket undersøges og udskiftes 4

7 om nødvendig. Samtidig er alle bade som er blevet bygget efter 2001 blevet lavet med tungt (dvs. støbt) gulv. I dag kan lejlighederne dog godt overdrages uden renovering, men der er fortsat kræv om råd og svampesikring ved renovering og forbedring af lejligheder. 4 Organisation og kommunikation 4.1 Ejerforhold i A/B Jæger I en andelsboligforening er andelshaverne fælles om at eje hele bygningsmassen. En andelshaver ejer derfor i princippet en lille del af samtlige lejligheder, lofter og kældre i andelsboligforeningens ejendomme. Det betyder, at andelshaveren ejer brugsretten til sin lejlighed men ikke selve lejligheden som hvis det havde været en ejerlejlighed. Når du som andelshaver laver forbedringer i den lejlighed du ejer brugsretten over, så ejer du naturligvis disse forbedringer og kan sælge forbedringerne, sammen med brugsretten. At eje brugsretten til en andelslejlighed betyder også, at man kan tage pantlån i brugsretten. Det kan være nødvendigt at tage lån i andelen når man køber den og/eller når man vil lave forbedringer i den. 4.2 Love og regler for drift af A/B Jæger Drift, ledelse og administrationen af en andelsforening er bestemt af andelsboligloven og af foreningens vedtægter. A/B Jægers vedtægter kan altid findes på A/B Jægers hjemmeside. Vedtægternes udformning er dels bestemt af andelsboligloven og dels af generalforsamlingen i foreningen. Ændringer af vedtægter på generalforsamlingen kræver dog at mindst 2/3 af andelshaverne er til stede ved generalforsamlingen og at vedtægtsændringen opnår mindst 2/3 flertal. Hvis der ikke er 2/3 af andelshaverne til stede på generalforsamlingen, men mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor forslaget genbehandles. På den efterfølgende generalforsamling kan vedtægtsændringen endeligt vedtages hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Se evt. 25 i vedtægterne. 4.3 Generalforsamling Generalforsamlinger i A/B Jæger varer aldrig mindre end 4 timer. Selvom det kan virke kedsommeligt, er det vigtigt at alle andelshavere møder op på generalforsamlingen, for det er på generalforsamlingen at vigtige beslutninger bliver truffet. Det er generalforsamlingen som fastsætter boligafgiften, andelskronen og budgettet for det følgende år. Det er også på generalforsamlingen at forslag fra beboere bliver behandlet. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af juni. Alle andelshavere har ret til at møde op på generalforsamlingen, stille forslag til behandling, stille op til bestyrelsen og til at vælge bestyrelsen. Indkaldelsen til generalforsamlingen omdeles til alle andelshavere. 5

8 Der tages altid referat af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Referater kan altid findes på 4.4 Bestyrelsen Foreningens drift varetages af bestyrelsen og det er blandt andet bestyrelsens arbejde at udføre generalforsamlingernes beslutninger. Alle andelshavere kan stille op til bestyrelsen. Arbejdet i bestyrelsen er frivilligt og ulønnet. Bestyrelsen nedsætter en række udvalg som andelshavere uden for bestyrelsen kan deltage i. Se evt. 29 i vedtægterne. 4.5 Bestyrelsesreferater m.m. Alle andelshavere har ret til at se alle foreningens papirer, dog med undtagelse af andre andelshaveres personlige forhold. Man kan således f. eks læse referater fra bestyrelsesmøder, se udgifts- og indtægtsbilag og læse foreningens korrespondance. For at undgå misbrug, er det ikke tilladt at tage kopier af papir uden bestyrelsens godkendelse. Ønsker man indsigt i noget, skal man af praktiske grunde aftale det med kontoret inden, så tingene kan findes frem. Foreningen har et arkiv, hvor alt relevant siden foreningens start opbevares. Arkivet er dog ikke komplet, idet der ikke altid i foreningens historie har været tilstrækkelig styr på papirgangen og vi desuden har været udsat for vandskade. 4.6 Ansatte i A/B Jæger Til administration af A/B Jæger er der ansat personale på kontoret. Der er personale til økonomisk administration og personale til det praktiske arbejde med drift og vedligehold af bygninger, varmecentral mv. For at holde omkostningerne til administration på et minimum, er der kun begrænset mulighed for personlig henvendelse til kontoret, men det er altid muligt at lægge en skriftlig henvendelse i postkassen. 4.7 Meddelelser til andelshavere Kommunikation til andelshavere sker via foreningens hjemmeside, opslag i opgangene og opslag på kontorets vinduer. Vigtige meddelelser om eksempelvis ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger mv. vil altid blive omdelt sammen med boligafgiftopkrævningen. Meddelelser ang. planlagt lukning af vand, strøm eller varme, vil blive meddelt på opslagstavlen i den/de relevante opgange. På vinduesopslagene på kontoret i nr. 34 annonceres lejligheder til salg, kontorets åbningstider og varmemesterens træffetider offentliggøres her. 6

9 5 Dag til dag i Jægersborggade 5.1 Faciliteter Vaskeri A/B Jægers vaskeri ligger i nummer 19. Vi råder over 8 vaskemaskiner og 4 tørretumblere. Tørretumblerne er af miljøhensyn valgt som gasdrevne, ligesom vi prøver at bruge nedbrydelig vaskesæbe. Der kan udelukkende betales med foreningens eget vaskekort og forbruget afregnes sammen med boligafgiften. Prisen (juli 2008) for en vask inkl. sæbe og skyllemiddel er 14 kr. for en lille vask og kr. 20,- for en stor, en tørreperiode koster 3 kr. Vaskeriet har døgnåbent og har lydloft. Lydloftet er gennemtestet af firmaet Acustica og opfylder kravene. Støjniveauet i vaskeriet testes jævnligt. Går en maskine i stykker sættes et stykke papir i klemme i døren og man kan med fordel lægge en seddel i kontorets postkasse her kan man også notere hvis man har kørt sit kort igennem, uden at få vask eller tørring for pengene Badeanstalten Betaling for varmt vand foregår med de samme kort, som der anvendes i vaskeriet. Det koster 5 kr. for 5 minutter (juli 2008). Væggene i badeanstalten er i meget dårligt stand, men der kan ikke laves renovering før afgørelse af den retssag som foreningen fører mod firmaet som har lavet fejl i konstruktionen af badeanstalten. Der bliver dog jævnligt malet, for at pynte lidt på hullerne Pulterrum Det er ikke alle andelshavere som har et pulterrum. Problemet er ved at blive løst med en 3-årig plan for etablering af de manglende pulterrum i underkældre Dørtelefonanlægget intern telefoni Dørtelefonanlægget af typen Mefacom og bliver opdateret af varmemesteren, hvis der er navneændringer eller fejl i displayet. Enhver lejlighed har fået udleveret en telefon, der samtidig fungerer som dørtelefon. Sådan gør du, når du vil lukke en gæst ind: Gæsten ringer op Din telefon ringer Dørtelefonen er stemmeaktiveret. Det betyder, at før du kan lukke gæsten ind, skal du sige noget i telefonen, ellers er der ikke kontakt. Du åbner døren ved at trykke på firkanten [#] Intern telefoni i foreningen er gratis. Yderligere information om telefonanlægget og aktuelle takster kan findes på 7

10 5.1.5 Parknet - tv, telefon og internet A/B Jæger er tilkoblet Parknet. Herigennem har A/B Jæger sin telefon, internetforbindelse og eventuel tv. Parknet budgetterer med en 45Mbit forbindelse for hver brugere. Det meste af tiden vil man opleve forbindelsen som 100 Mbit, dog kan forbindelsen i spidsbelastningsperioder dale til ca. 20 Mbit forbindelse. Alle beboere i A/B Jæger betaler for forbindelsen til Parknet, hvilket gør det muligt at tilbyde internet og telefon til en meget lav pris. Der er ikke mulighed for at framelde internet- og telefoniabonnement. Ved generalforsamlingen i 2009 blev valg af TV-udbyder og tv-pakke givet frit. Derfor er du selv ansvarlig for at tilmelde dig det TV produkt du ønsker. Idet A/B Jæger er en del af Parknet, skal alle A/B Jægers beboere overholde Parknets abonnementsvilkår. Disse og andre informationer kan findes på Parknets hjemmeside, Vejledninger til TV, internet, telefon og mail kan findes på Parknets hjemmeside, Parknet er ansvarlig for support af problemer med tv, telefon og internet. Du kan finde kontaktinformation til Parknet på deres hjemmeside Snerydning Enhver grundejer er forpligtet til at rydde fortovet for sne og is. A/B Jæger har til dette formål en minitraktor med påsat kost og saltningsbeholder. Viceværten har i vinterperioden snevagt og rydder fortovene. Alligevel bedes alle beboere om at være ekstra opmærksom på vejen og trapperne i vinterperioden Trappevask Rengøringen af A/B Jægers fortrapper er organiseret i, så alle fortrapper bliver vasket lige ofte - ca. hver 14. dag. Bagtrapperne bliver kun vasket en gang hver måned, idet disse ikke bliver benyttet så meget Skrald og storskrald Almindeligt husholdningsaffald skal placeres i affaldscontainerne. Ved siden af affaldscontaineren er der desuden containere til pap og til papir. Storskral må IKKE stilles ved siden af de almindelige affaldscontainere men skal stilles i storskraldsrummet i gården bag ved Jægersborggade Her er det muligt at aflevere general storskrald, papir, farligt affald, malingsrester og elektronik. Byggeaffald må IKKE afleveres i storskraldsrummet men skal afleveres på kommunens genbrugsplads. 8

11 5.2 Boligafgift Indbetalingskortene for din boligafgift bliver printet på kontoret og omdeles hver måned. 5.3 Indbetalingskortets poster De øverste linjer Udover brevhoved og andelshaver navn og adresse er der øverst til højre på fakturaen fire linjer. Først er der forfaldsdatoen, dvs. betalingsfristen, næste linje er et fakturanummer som bliver automatisk opdateret af EDBprogrammet og er unikt for hver enkel faktura som bliver udstedt. Tredje linje er fakturadato, altså datoen hvor fakturaen blev printet. Sidste linje er andelshavers kundenummer. Kundenummeret er samtidig lejlighedsnummeret og er opbygget sådan at de første to cifre fortæller i hvilken matrikel, lejligheden er beliggende, mens de efterfølgende to er lejlighedsnummeret i denne matrikel og de sidste to fortæller, hvor mange der har haft lejligheden, siden foreningen er stiftet. Ender dit nummer på 01, har du boet der siden stiftelsen, ender nummeret på 04, så har der været 3 andre, der siden foreningen blev stiftet, har haft lejligheden Dørtelefon/trappelys Her opkræves et bidrag på kr. 55,- til dækning af foreningens udgift for dørtelefonanlæg og nyt trappelys. Dette beløb opkræves pr. adresse og er ikke afhængigt af m²-antal A conto varme ny sats 2009 Her opkræves 10,34 kr. pr. m² pr måned. Når varmeregnskabet er afsluttet, bliver de indbetalte beløb reguleret - enten med en efterregning, hvis du har brugt mere varme end dit a conto dækker - eller du får nogle penge tilbage, hvis du har været sparsommelig Omdeling år 2010 Omdelingen af opkrævning takseres efter Post Danmarks gældende takster Internet og telefonabonnement ny pris A/B Jæger er medlem af Parknet. Parknet forsyner alle lejligheder med internet med frit forbrug og abonnement på telefon. Betaling af internet og telefonabonnement opkræves pr. adresse og er ikke afhængigt af m²-antal Boligafgift/andelshaver Boligafgiften for andelshavere er i indeværende år (2010) kr. 16,68 pr. m² pr. måned, hvilket svarer til kr. 100,- pr. m2 pr. år. På Ndr. Fasanvej er boligafgiften kr. 27,08 pr. m2 pr. måned. Beløbet i denne linje er antallet af m² som foreningen har registreret for din lejlighed, ganget med boligafgiften. 9

12 5.3.7 Forbrug vaskekort Forbrug af vaskekortet i vaskeri og badeanstalt opkræves hver måned Evt. FBIlån eller ydelse FI Hvis du har optaget lån i Frederiksstadens boligfinanciering (FBI) eller Frederiksstadens financieringsintitut (FI) vil den eller de sidste linjer være den månedlige betaling af renter og afdrag på lånet/ene Kabel Andelshavere som har købt deres andel før 2001 betaler af på de kabler som er blevet trukket til TV og internet. Andelshavere som har købt efter 2001 har betalt deres andel af kablerne, da de købte lejligheden Hundeafgift Da hunde slider forholdsvist meget på trapper og medfører en del ekstraarbejde for vores gårdmand, blev det på en generalforsamling besluttet at indføre en hundeafgift Fremlejeafgift Denne linje er kun påført opkrævningen, hvis lejlighed er blevet fremlejet af andelshaveren. Det er andelshavers ansvar at meddele administration når lejligheden ikke længer er fremlejet. Et ulovligt fremlejeforhold fritager ikke for betaling af fremlejeafgiften. 5.4 Indbetalingskortet Du kan anvende indbetalingskortet i alle banker og på posthuset. På kvitteringen er fakturanummeret trykt med meget lille skrift. Det betyder, at du eller kontoret altid kan se, hvilken faktura en kvittering hører sammen med. Dette blev indført, da nogle andelshavere under en rykkeraktion syntes, at det var sjovt at fremvise naboens kvittering på kontoret PC-bank Du skal bruge de nederst på kortet printede såkaldte OCR-linjer. Bemærk, at kortart er >71<, foreningens kreditornummer er , og betalings-id i midten af denne linje indeholder det unikke fakturanummer. Det er vigtigt at det udsendte kort bliver brugt til indtastning af betalingen, idet foreningens EDB i modsat fald ikke kan genkende, for hvilken måned du betaler. Enkelte andelshavere har i mange måneder kopieret betalingen, og det har medført, at kontorpersonalet er nødt til at foretage en manuel udligning af de nye betalinger på det gamle kort, for at undgå at betaleren får en rykker PBS Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig PBS. 10

13 5.5 Foreningens adgang til lejlighederne Grundreglen er, at andelshaveren skal give foreningen eller foreningens udsendte adgang til lejligheden, hvis der foreligger en lovlig grund Varsling ved arbejder i lejligheder Bestyrelsen har pålagt alle håndværkere at varsle med en frist på tre dage, inden de har brug for adgang til en lejlighed. Foreningen har desuden indskærpet overfor alle håndværkere, der arbejder på vore ejendomme, om at rydde op efter sig og forlade stedet i samme ryddelige stand, som de fandt det. Sker der småfejl, bedes alle andelshavere om at være lidt overbærende, men i grovere tilfælde skal varmemesteren have besked Varsling ved varmemesterens adgang til lejligheder Varmemesteren kan have brug for adgang til lejligheder i forbindelse med kontrol med varmeanlægget eller i bygningsrelaterede spørgsmål. Varmemesteren skal varsle med 3 dage - dog ikke hvis situationen er akut Nøglerservice Kontoret yder en nøgleservice for alle andelshavere. Servicen indebærer at du kan aflevere en kopi af din nøgle på kontoret. Nøglerne opbevares i et pengeskab. Nøglerne er ikke mærket med adresse, men kun med et kodenummer. Har man accepteret at foreningen - selvfølgelig med respekt for varslingsperioden - har adgang til lejligheden, udleverer kontoret nøglen om morgenen til en eventuel håndværker som kvitterer for at have lånt nøglen. Håndværkeren skal aflevere nøglen igen senest til fyraften. Ønsker man hellere selv at være hjemme, hver gang der er varslet, så er man ikke tvunget til at aflevere sin nøgle. Dog skal men være opmærksom på at hvis en håndværker ikke finder andelshaveren hjemme, når der er blevet varslet at han skal have adgang, så skal andelshaveren betale for tilbagegangen og ved akutte og uopsættelige skader - som eksempelvis et sprunget vandrør - skal andelshaveren betale for låsesmeden. Ønsker man at foreningen udleverer nøglen til en håndværker man selv har bestilt, kan dette kun gøres om morgenen i varmemesterens åbningstider og kun hvis man 3 dage inden har givet besked til foreningen Adgangsnægtelse Hvis man nægter adgang til lejligheden, selvom kravet om adgang er velbegrundet, kan man ekskluderes af foreningen. 5.6 Kontakt Før du henvender dig til kontoret, varmemester eller bestyrelsen For at holde udgifterne til kontor og administration så lave som muligt er der begrænsning på hvor ofte og hvor længe man som andelshaver kan lægge 11

14 beslag på kontorets personale. I stedet er så meget materiale og information lagt på her finder du blandt andet: - Forhold omkring køb og salg af lejligheder - Vejledninger til andelshaveres egne byggeprojekter - Referater af generalforsamlinger - Vedtægter - Åbningstider - Nyheder - Fremlejeregler 5.7 Hvem skal kontaktes om hvad? Varmemesteren Varmemesteren har træffetid hver dag. De aktuelle træffetider kan se på kontorets vindue eller på Varmemesteren kan kontaktes angående: Vaskekort, defekt opgangslys, en defekt hoveddør, en radiator der ikke vil varme, eller andre ting der har at gøre med bygningen. I ruden i foreningens administrationslokale hænger altid et opslag med de aktuelle træffetider for varmemesteren. Der kan også lægge en besked til varmemesteren i postkassen. Varmemesteren er IKKE den rette, hvis man har spørgsmål om økonomi eller andre administrative ting Administration Henvendelse på kontoret kan ske i åbningstiden, som kan findes på A/B Jægers hjemmeside under kontakt, eller på døren til kontoret i nr. 32. Du kan dog til enhver tid lægge en besked i foreningens postkasse i nummer 32 eller skrive et brev. Administrationen kan svare på spørgsmål om boligafgift, salg, rykkere, fremleje, navneændring mv Bestyrelsen Bestyrelsen holder møde gennemsnitligt hver 14. dag. Henvendelse til bestyrelsen sker skriftligt og kan sendes til kontoret eller blot lægges i kontorets postkasse. Bestyrelsen kan kontaktes ang. principielle sager, forslag og ansøgninger om dispensationer. Se eventuelt hjemmesiden for aktuelle kontaktmuligheder Nødnumre Sker der noget akut med bygningen, vandrør eller andet som ABSOLUT ikke kan vente, så har foreningen en række håndværkere der kan kontaktes døgnet rundt. De aktuelle numre findes på hjemmesiden og i kontorets vindue. Nødnumrene er netop til nødtilfælde og numrene må kun anvendes, hvis problemet er uopsætteligt, f.eks. et vandrør der er sprunget læk, eller pludselig manglende varmt vand. Hvis du selv er skyld i skader skal du ikke ringe til nødnumrene, men selv finde en håndværker, som kan udbedre skaden. 12

15 Ikke-presserende sager skal vente, idet det koster overtidsbetaling og megen irritation, hvis foreningens håndværkere bliver sendt ud til opgaver som fint kunne have ventet til næste dag. Andelshaveren kan faktureres eventuelle uretsmæssige tilkald af håndværkere. 5.8 Husorden A/B Jægers vedtægter henviser til husordensreglerne fra lejeloven. Det vil sige at andelshavere generelt ikke må støje til stor gene for naboerne på noget tidspunkt og slet ikke i tidsrummet Dog er det ikke udelukket at holde en fest fra tid til anden, når man meddeler det til sine naboer nogle dage i forvejen. Dette kan gøres med et opslag i opgangen Klage over støj Hvis en nabo støjer meget, og ofte, bør man først tage kontakt til naboen og snakke om problemet. Hvis dette fejler, er fremgangsmåden som følger: 1. Aflever en klage til bestyrelsen/administrationen. Der vil herefter blive sendt et anbefalet brev til den støjende nabo. 2. Hvis naboen vedbliver at støje vil to bestyrelsesmedlemmer forsøge at samle de to parter til mægling. 3. Hvis dette ikke hjælper, er det den klagende andelshavers ansvar at indsamle underskrifter. Der skal bruges underskrifter fra 3 andelshavere ved 3 begivenheder. Dette skyldes, at der skal bruges mindst 3 begivenheder med hver mindst 3 vidner for at tage en eksklusionssag i retten. Mægling er dog altid den bedste vej, da eksklusionssager kan trække i langdrag og sjældent gavner nogen af parterne. 6 Hvis du ikke lige kan betale Giv besked! Hvis du ved, at det kniber med betalingen af boligafgift eller anden gæld til foreningen, så giv besked, inden regningen forfalder Har du glemt det? Rykker 1 Den første rykker kommer mellem den 11. og den 18. i en måned. Rykkeren er påført det beløb, der er forfaldent, og nederst er der et indbetalingskort, hvor du selv skal påføre beløbet - for at give mulighed for delbetalinger, hvis ikke du kan betale det hele på én gang. Husk dog at give besked, så der ikke kommer yderligere rykkere for restbeløbet - kontoret etablerer så en afdragsordning Har du ikke reageret efter 1. rykker? Rykker 2 Mellem den 25. og den 10. i den efterfølgende måned sendes rykker 2. Dette er en mere alvorlig påmindelse. Reager straks, så du kan undgå dels yderligere gebyrer og at en eventuel eksklusionssag sættes i gang. Du kan nå at 13

16 etablere en afdragsordning eller få henstand, uden at der påløber yderligere gebyrer Syv-dages-brev den sidste advarsel Hvis du stadigvæk ikke har betalt, og din totale restance til foreningen overstiger 2 måneders boligafgift eksklusiv acontovarme, får du et såkaldt syvdages-brev. Dette brev sendes såvel anbefalet som med almindelig post, for at foreningen har en kvittering for, at man har givet dig den sidste advarsel. Du kan stadig nå at lave en afbetalingsordning og du kan stadigvæk få henstand - men du skal reagere, inden fris$ten udløber. Hører foreningens kontor ikke fra dig inden da, sættes eksklusionen i gang Eksklusion Hvis ikke du har nedbragt din gæld efter syv-dages-brevet, og du ikke har indgået afdragsordning eller fået henstand med betalingen, bliver du ekskluderet af foreningen. Nu kan du ikke længere indgå afdragsordninger eller få henstand. Bestyrelsen har bemyndiget administrator til at gennemføre eksklusionen. Han sender et brev til dig med en dato, hvornår du senest skal være fraflyttet Gebyrer ved for sen betaling Har du betalt mere end 5 dage efter den på indbetalingskortet noterede sidste rettidige indbetalingsdag, får du pålagt et gebyr på kr. 100,00, uanset om du har fået en rykker, eller betalte inden kontoret sendte en. Dette gælder for hver måned. Gebyrerne er: - for sen betaling eller rykker 1 kr. 100,- - rykker 2 kr. 185,- - syv-dages brev kr. 300,- - eksklusion takstmæssige inkassoomkostninger Alle gebyrer faktureres med tillæg af den af foreningen betalte porto eller omdelingsgebyret. 7 Vedligeholdelse og byggesager i din egen lejlighed 7.1 Indvendig vedligeholdelse Som hovedregel gælder, at andelshaveren selv er ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse i sin lejlighed. Der findes ingen konto, hvor man tvunget indbetaler hver måned, som f. eks. mange lejere skal. 7.2 Forbedringer Forbedringer af lejligheden sker på initiativ af andelshaveren selv og alle udgifter afholdes af andelshaver. Som andelshaver har man udstrakt frihed til at ombygge og forbedre sin lejlighed og foreningen har hidtil haft en meget liberal politik i forhold til andelshaveres ønsker om forandringer, så længe disse overholder gældende love og bestemmelser og ikke er til gene for an- 14

17 dre beboere. Inden man går i gang med at bygge om, er der tre forhold man skal være opmærksom på: a) Råd og svamp undersøgelse b) Love & regler og c) Forbedringers værdi & salgbarhed Råd og svamp undersøgelse Før du kan opføres nye forbedringer skal gulvet og etagedækket først omfattes af foreningens råd- og svampeforsikring. For at det berørte område af lejligheden kan omfattes af råd- og svampeforsikringen skal gulv og paneler fjernes, hvorved de bærende spær kan besigtiges og der kan tages prøver. Foreningen betaler undersøgelsen og eventuel behandling samt udskiftning af spær. Efter undersøgelsen skal du reetablere gulvet. Det nye gulv og de nye paneler er en forbedring af andelen. Uden dette tjek kan forbedringer ikke godtages og du vil ikke kunne videresælge forbedringen Love & regler Ethvert indgreb, der kræver en byggetilladelse, skal først meldes til foreningen, der så giver lov til at ansøge i bygningsinspektoratet om den nødvendige tilladelse. Disse tilladelser er normalt tidsbegrænset og bliver ugyldige, hvis arbejdet ikke påbegyndes og afsluttes indenfor fastsatte frister. Desuden er man pålagt at følge de bestemmelse som er fastlagt af A/B Jæger. Eksempelvis skal etablering af bade altid være med tungt gulv, og der skal tjekkes for råd og svamp. Læs Retningslinjer for byggesager i A/B Jæger inden du går i gang. Dokumentet kan findes på eller hentes på kontoret Forbedringers værdi og salgbarhed Ved fraflytning bliver ens forbedringer vurderet af en arkitekt med speciale i vurderinger. Værdien af de forskellige forbedringer skal fastslås og det er derfor vigtigt at gemme alle kvitteringer. Forbedringer vil gradvist miste værdi og der er forskellige faste regler for nedskrivningen af forbedringers værdi. Vurderingsmanden kan lægge ekstra år til forbedringerne, hvis de er blevet slidt meget. Selvom vurderingsmanden fastsætter en værdi af forbedringerne, er man som sælger kun sikret at få denne værdi udbetalt, hvis der findes en køber til lejligheden og til forbedringerne. Det betyder, at man bør overveje om en forbedring er salgbar det er eksempelvis ikke alle købere, som synes at et 4-personers spa-bad eller pink køkkenelementer, er pengene værd. Spartling af vægge og opsætning af glasvæv/filt er forbedring, hvorimod eksempelvis maling og rensning af stuk ikke regnes som en forbedring Undtagelse fællesfaciliteter Gennemgående stigstrenge (vandrør) i ens lejlighed er man forpligtet til at male og vedligeholde. Dog betaler foreningen for reparationer, der ikke skyldes andelshavernes forsømmelser. 15

18 7.2.5 Vandskader hæftelse Har man lavet en vandskade, fordi ens installation (vaskemaskine, opvaskemaskine eller lignende) svigter, hæfter andelshaver for de første kr ,-, idet dette beløb svarer til selvrisikoen på foreningens police. 8 Fremleje Skal man ud og rejse i en længere periode eller vil man lige afprøve om samlivet med den nye kæreste fungerer, kan det være løsningen at fremleje sin lejlighed i en periode, før man tager den endelige beslutning om at sælge Hvornår må man fremleje? Vedtægterne rummer bestemmelser for fremleje. Reglerne blev præciseret ved generalforsamlingen i 2000 og derudover beslutter bestyrelsen i dagligdagen, hvis der opstår tvivlssituationer Regler for fremleje Vedtægternes bestemmelser om fremleje kan læses i Bestyrelsens håndtering af bestemmelserne Bestyrelsen forsøger at give andelshaverne de bedst tænkelige forhold, men sætter grænsen der hvor det begynder at ligne misbrug. Tilladelsen til fremleje vil f. eks blive nægtet, hvis der har været alvorlige problemer med samme fremlejer før, hvis bestyrelsen skønner at der er tale om erhvervsmæssig udlejning eller hvis andelshaveren har restancer Fremlejekontrakten Man kan selv aftale kontrakten og vilkårene for depositum eller eventuelle forpligtelser med lejeren, dog skal man som udlejer være opmærksom på at man er underlagt lejeloven. Lejeloven fastlægger blandt andet den maksimal husleje i forhold til antallet af kvadratmeter. Meddel A/B Jæger at du udlejer din lejlighed. Det gør du ved at udfylde en blanket, hvor parterne oplyser adressen, den aftalte periode og hvor man ønsker, et eventuelt påkrav skal sendes hen Kontraktens udløb Andelshaver som udlejer sin lejlighed skal selv afmelde fremleje på kontoret. Gør man ikke det, fortsætter kontoret med at kræve fremlejeafgift, selvom der ikke foreligger gyldig kontrakt. Bemærk at ulovlig fremleje er eksklusionsgrund - har man ikke orden i papirerne, risikerer man at blive ekskluderet Eksklusion for ulovlig fremleje Denne eksklusion kan - i modsætning til restance-eksklusionen, ikke ophæves med nødbremsen - depositumet. Indgås der ikke en frivillig aftale om fraflytningsdagen, sender foreningen straks fogeden. 16

19 9 Køb og salg af andelslejligheder 9.1 Køb Andele handles iht. overdragelsesreglerne i A/B Jægers vedtægter. Rent praktisk foregår det på den måde, at der er opslag af lejligheder den 4. lørdag i hver måned. Information om de ledige lejligheder bliver sat op i udstillingsvinduet i foreningens kontor aftenen før salget. Først har interne købere ret til sammenlægninger, derefter til intern flytning, og sidst kan personer fra ventelisten købe. Du kan finde meget mere om køb og salg på 9.2 Salg Lejligheden sættes til salg ved at udfylde og aflevere en salgsanmodning til kontoret. Se gældende regler og blanketter på 9.3 Internt køb Intern venteliste Der findes ikke en egentlig interne venteliste. Som eksisterende andelshaver i A/B Jæger bestemmes en mulighed for at købe af vedtægterne. Kort fortalt går det ud på, at den der har boet længst i sin nuværende lejlighed, har førsteret Dobbelte udgifter ved internt flytning Internt køb vil i mange tilfælde betyde, at man i en periode har råderet over to andelslejligheder. Denne periode kan bruges til flytning eller istandsættelse og kan være op til 3 måneder. Man skal være opmærksom på at denne periode vil medføre dobbeltudgifter Sammenlægninger Hvis man køber en lejlighed til sammenlægning, skal sammenlægningen gennemføres indenfor tre måneder efter købet. Foreningen accepterer ikke, at man køber en lejlighed for derefter at fremleje den. Sammenlægninger kræver byggetilladelse fra bygningsinspektoratet Familieoverdragelse Det er muligt at lave familieoverdragelse til nærmeste familie, dvs. far, mor søskende og børn. Overdragelsen kan betragtes som en førsteret i forhold til andre købere. Overdragelsen fungerer som et hvilket som helst andet køb, og den nye andelshaver skal købe kvadratmeterne ved overdragelsen til aktuel andelskrone (kvadratmeterpris). 17

20 9.4 Ekstern venteliste Notering betaling Man kan blive skrevet op på venteliste ved henvendelse på A/B Jægers ejendomskontor. Der skal ikke betales ved tilmelding, men først på det indbetalingskort der efterfølgende udsendes. Hvis man ikke betaler inden fristen angivet på indbetalingskortet, slettes man af listen. 10 Afsluttende bemærkninger Tak for stor hjælp ved udarbejdelse af dette hæfte til alle der er kommet med forslag og idéer, især - til Anders Olsen, der for et par år siden havde lavet et første forsøg med at samle foreningens forskellige beslutninger - til AB Jægers bestyrelse for gennemgang, korrekturlæsningen og gode forslag. - til dem der har sørget for at hæftet fik et nogenlunde overskuelig opbygning og har rettet mine værste (udenlandske) formuleringsfejl. Oprindeligt udarbejdet af Michael Bosnack, Jægersborggade 25, Revideringer 2010 Maj (Sara Tougaard) - Afsnit om boligafgift rettet - Afsnit om byggesager/råd-svamp præciseret Februar (Rune Sø) Krav om råd og svampe undersøgelse ved salg fjernet Information omkring parknet tilrettet. Nødtelefon er nu blevet til nødnumre Rettelser hist og pist juli (Sara Tougaard, Rune Sø, Helle Sø og Mogens Dyhrberg Olsen) Revidering af opbygning og ajourføring af stort set samtlige afsnit 2008 februar (Rune Skipper Sø) - Smårettelser til salg og køb 2007 September (Rune Skipper Sø) - Vedtægter ajourført - Afsnittet Nøgler til håndværkere opdateret 2006 Juni (Rune Skipper Madsen & Helle Sø) - Afsnit om Familieoverdragelser tilføjet. - Afsnit om Råd og svamp undersøgelser ved salg tilføjet 18

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger.

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Hæfte med praktisk information og Forslag til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Nørrebrohallen Mandag d. 30. juni, kl. 19:00 (18:30) Registrering og uddeling af stemmesedler fra kl. 18:30 Generalforsamlingen

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Juli 2014 SIDSTE NYT

Juli 2014 SIDSTE NYT Juli 2014 SIDSTE NYT Nr. 14 A/B ØRHOLM ARBEJDSDAG Tak for hjælpen! Søndag den 29. juni havde vi arbejdsdag med flot beboerfremmøde på trods af regnen. Vi fik bl.a. nyt sand i sandkassen på legepladsen

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Proces for overdragelse af andel

Proces for overdragelse af andel I dette dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. gældende for alle overdragelser fra den 31. marts 2014. Følgende punkter

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: 25.02.2015 Deltagere ved mødet:, Frank Nissen, Tomas Klement, Jørn Christensen, Einar Estrup,

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 1. 03. 2010

Referat af bestyrelsesmødet den 1. 03. 2010 Referat af bestyrelsesmødet den 1. 03. 2010 Til stede: Maja, Anders, Leif, Mikkel, Søren, Heidi Afbud fra: 1 Dagsorden og godkendelse referat fra sidste møde: 2 Meddelelser: 3 Post: Breve Dato Fra Indhold

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 11/2009. Tid Mandag den 7. december 2009 kl. 19:30

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 11/2009. Tid Mandag den 7. december 2009 kl. 19:30 Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 11/2009 Tid Mandag den 7. december 2009 kl. 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Helle Dahl (HD) Ole Rosengreen (OR) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Torsten Hasle Nielsen (THN)

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Afd. Uplandsgade Telefon: 32 57 20 66 Fax: 32 57 20 66. 2300 København S www.ab-amagerbro.net

Afd. Uplandsgade Telefon: 32 57 20 66 Fax: 32 57 20 66. 2300 København S www.ab-amagerbro.net Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 23. februar 2010, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Meddelelser fra bestyrelsen 2. Meddelelser fra kassereren økonomi 3. Meddelelser fra repræsentanter 4. Eventuelt 1. Meddelelser

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 År 2012, tirsdag den 30. oktober, klokken 18.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Buddinge

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 18.03.2013

Referat af bestyrelsesmødet den 18.03.2013 Referat af bestyrelsesmødet den 18.03.2013 Til stede: Peter,, Bruno,Rene, Heidi, Anders Afbud: Rik 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 14-03-13 Datea Orientering om salgsprocedure

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Til stede: Mikkel, René, Anders, Bruno, Rik Afbud: Peter, 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 02-10-12 Datea Kvartalsrapport 04-10-12

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Hvad du skal være opmærksom på, når du fraflytter din bolig?... 3 Medlemskab... 3 Vedligeholdelseskontoen...

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16 AAB Afdeling 16 april 2009 Beretning 2009 Afdeling 16 Postkasser Fra den 1. januar 2010 skal alle etageejendomme være udstyret med postkasser i stueplan. Afdelingen har modtaget et særdeles godt tilbud

Læs mere

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter.

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. A/B Lindstrand 4. november 2007 Kære beboere. Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. Opgangsprojektet Jeg

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere