Andelshaver i A/B Jæger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelshaver i A/B Jæger"

Transkript

1 Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010

2

3 Indhold 1 Indledning Dette hæftes formål Gadens og foreningens historie Byggesager i gaden Organisation og kommunikation Ejerforhold i A/B Jæger Love og regler for drift af A/B Jæger Generalforsamling Bestyrelsen Bestyrelsesreferater m.m Ansatte i A/B Jæger Meddelelser til andelshavere Dag til dag i Jægersborggade Faciliteter Vaskeri Badeanstalten Pulterrum Dørtelefonanlægget intern telefoni Parknet - tv, telefon og internet Snerydning Trappevask Skrald og storskrald Boligafgift Indbetalingskortets poster De øverste linjer Dørtelefon/trappelys A conto varme ny sats Omdeling år TV, inet og tlf abo ny pris Boligafgift/andelshaver Forbrug vaskekort Evt. FBIlån eller ydelse FI Kabel Hundeafgift Fremlejeafgift Indbetalingskortet PC-bank PBS Foreningens adgang til lejlighederne Varsling ved arbejder i lejligheder Varsling ved varmemesterens adgang til lejligheder Nøglerservice Adgangsnægtelse Kontakt

4 5.6.1 Før du henvender dig til kontoret, varmemester eller bestyrelsen Hvem skal kontaktes om hvad? Varmemesteren Administration Bestyrelsen Nødnumre Husorden Klage over støj Hvis du ikke lige kan betale Giv besked! Har du glemt det? Rykker Har du ikke reageret efter 1. rykker? Rykker Syv-dages-brev den sidste advarsel Eksklusion Gebyrer ved for sen betaling Vedligeholdelse og byggesager i din egen lejlighed Indvendig vedligeholdelse Forbedringer Råd og svamp undersøgelse Love & regler Forbedringers værdi og salgbarhed Undtagelse fællesfaciliteter Vandskader hæftelse Fremleje Hvornår må man fremleje? Regler for fremleje Bestyrelsens håndtering af bestemmelserne Fremlejekontrakten Kontraktens udløb Eksklusion for ulovlig fremleje Køb og salg af andelslejligheder Køb Salg Internt køb Intern venteliste Dobbelte udgifter ved internt flytning Sammenlægninger Familieoverdragelse Ekstern venteliste Notering betaling Afsluttende bemærkninger Revideringer

5 1 Indledning 1.1 Dette hæftes formål Dette hæfte skal hjælpe dig med at finde lidt rundt i din andelsforening. Nogle afsnit er måske lidt mere underholdende, mens andre har direkte praktisk betydning, i din hverdag som andelshaver. Forskellige områder bliver berørt, fra foreningens historie over byggesager til daglige ekspeditioner på kontoret. Idéen er, at dette hæfte jævnligt genudgives i en ajourført udgave, når der kommer ændringer eller nyheder. Du kan spare en del tid ved at slå op og læse om de gældende spilleregler, så går det lettere for dig og kontoret sparer tid - og dermed dine penge. Ethvert forslag til forbedring eller udvidelse af dette hæfte er velkommen. Bemærk: Alle information i dette hæfte er kun vejledende og ikke juridisk bindende. Det er andelshavernes eget ansvar at holde sig orienteret om de aktuelle gyldige bestemmelser i A/B Jægers vedtægter og i gældende dansk lovgivning. Hæftets forfattere eller foreningen kan aldrig gøres ansvarlig for eventuelle fejlinformationer eller uklarheder, der måtte skyldes dette hæfte. 2 Gadens og foreningens historie Jægersborggade blev i opført i slutningen af 1800tallet af forskellige investorer, herunder chokoladefabrikanten Cloetta. Husene blev bygget meget hurtigt og i en, selv for denne tidsperiode, ringe kvalitet. Jægersborggade et eksempel på spekulationsbyggeri fra det forrige århundredeskifte hvor København voksede voldsomt. På trods af befolkningstilvækst oplevede ejerne omkring 1900 en periode hvor mange af lejlighederne stod tomme, det betød at gaden blev forskønnet i 1906 dog kun facader og trapper, lejlighederne var stadig kolde og klamme med lokum i gården. Gaden blev drevet som rene udlejningsejendomme og lejerne var hovedsageligt arbejderfamilier. Der boede mange mennesker i lejlighederne, eksempelvis var den 54 m² store lejlighed i Jægersborggade 52 st.tv. i 1906 beboet af en skomager-mester med kone, 4 børn og en logerende 1. De mange halvkældre og nogle af stuelejlighederne rummede forretninger og erhverv, og husmødrene i Jægersborggade kunne gøre stort set alle deres daglige indkøb i gaden. I 1960ere begyndte arbejderklassen at ændre karakter. Mange arbejderfamilier fik flere penge og flyttede ud i nybyggede huse eller lejligheder i Københavns forstæder og den sociale sammensætning af Nørrebro og Jægersborggade ændrede sig. Arbejderfamilier udgjorde stadigvæk en del af beboerne, men ikke med så mange børn på så lidt plads, og modtagere af 1 Er du nysgerrig efter at vide hvem som har boet i din lejlighed, kan du på se folketællingerne for 1890, 1906 og

6 overførselsindkomster, studerende og pensionister blev mere dominerende i gadens befolkning. Mange forretninger lukkede. Allerede i midten af forrige århundrede opgav de skiftende ejere at vedligeholde bygningerne, men da Kay Wilhelmsen Holding købte de fleste ejendomme, blev der lavet store planer om at ombygge området til et mondænt kvarter. Tegningerne hertil kan stadigvæk ses på kontoret. Der blev dog stort set ikke foretaget vedligeholdelsesarbejde og husene forfaldt meget hurtigt. Efter Kay Wilhelmsens konkurs i begyndelsen af 1990erne blev hans ejendomme sat til salg. Det lykkedes at mobilisere over 50% af lejerne i Jægersborggade og derfor kunne en nydannet andelsboligforening købe ejendommene i Da lejernes vedligeholdelseskonto og depositum indgik i regnestykket, fik de fleste en lille regning, da de indtrådte som andelshavere. Sociallovgivningen forhindrede dog mange modtagere af overførselsindkomster i at deltage, selvom viljen og engagementet tydeligt var til stede. Begyndelsen på A/B Jæger var på mange måder svær, men da prisen for en andel var lav, satte mange en lille sum og et stort engagement i, at forskønne og forbedre deres lejligheder, mens der blev søgt offentlige midler til fornyelsen af selve bygningsmassen. Gaden blev mere og mere attraktiv for unge og studerende, idet det var billigere at have en 50 m² andel i Jægersborggade end at leje sig ind på et kollegieværelse på Østerbro. Dog var lejlighederne stadig i meget dårlig stand og for de kr ,- som en lejlighed på 54 m2 kostede (1994) fik andelshaveren en lejlighed uden varme, uden varmt vand, med skabstoilet og med enkeltglasruder i vinduerne. I løbet af 1990erne begyndte flere andelshavere at etablere bad og at udvide deres lejligheder, idet de enten sammenlagde med loftsareal eller købte en nabolejlighed. Områdets sociale nedtur blev stoppet og det har haft en god effekt for de fleste beboere. Læs mere om gadens historie på 3 Byggesager i gaden Siden 1994 har Jægersborggade være præget af store byggesager. Der er blevet skiftet tage og vinduer. Der er etableret fjernvarme og opgangdøre er blevet skiftet - byggesagerne er ikke overstået endnu. I 2008 startede renoveringen af kældre og underkældre, ejendommens fundamenterer bliver gradvist fugtsikret og der bliver lagt nye fortove. Det er blevet regnet ud, at de midler som er blevet brugt til renovering i perioden kunne have betalt for en nedrivning og genopførelse af alle A/B Jægers ejendomme. Det ville dog nok være blevet noget kedeligt betonbyggeri, som det man kan se omkring Blågaards Plads. Renoveringen af det indvendige af lejlighederne tog for alvor fart, da det på generalforsamlingen i 2001 blev besluttet, at alle lejligheder som handles skal omfattes af foreningens forsikring mod råd og svamp. Det betyder, at alle gulve og paneler i lejligheden fjernes, etagedækket undersøges og udskiftes 4

7 om nødvendig. Samtidig er alle bade som er blevet bygget efter 2001 blevet lavet med tungt (dvs. støbt) gulv. I dag kan lejlighederne dog godt overdrages uden renovering, men der er fortsat kræv om råd og svampesikring ved renovering og forbedring af lejligheder. 4 Organisation og kommunikation 4.1 Ejerforhold i A/B Jæger I en andelsboligforening er andelshaverne fælles om at eje hele bygningsmassen. En andelshaver ejer derfor i princippet en lille del af samtlige lejligheder, lofter og kældre i andelsboligforeningens ejendomme. Det betyder, at andelshaveren ejer brugsretten til sin lejlighed men ikke selve lejligheden som hvis det havde været en ejerlejlighed. Når du som andelshaver laver forbedringer i den lejlighed du ejer brugsretten over, så ejer du naturligvis disse forbedringer og kan sælge forbedringerne, sammen med brugsretten. At eje brugsretten til en andelslejlighed betyder også, at man kan tage pantlån i brugsretten. Det kan være nødvendigt at tage lån i andelen når man køber den og/eller når man vil lave forbedringer i den. 4.2 Love og regler for drift af A/B Jæger Drift, ledelse og administrationen af en andelsforening er bestemt af andelsboligloven og af foreningens vedtægter. A/B Jægers vedtægter kan altid findes på A/B Jægers hjemmeside. Vedtægternes udformning er dels bestemt af andelsboligloven og dels af generalforsamlingen i foreningen. Ændringer af vedtægter på generalforsamlingen kræver dog at mindst 2/3 af andelshaverne er til stede ved generalforsamlingen og at vedtægtsændringen opnår mindst 2/3 flertal. Hvis der ikke er 2/3 af andelshaverne til stede på generalforsamlingen, men mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor forslaget genbehandles. På den efterfølgende generalforsamling kan vedtægtsændringen endeligt vedtages hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Se evt. 25 i vedtægterne. 4.3 Generalforsamling Generalforsamlinger i A/B Jæger varer aldrig mindre end 4 timer. Selvom det kan virke kedsommeligt, er det vigtigt at alle andelshavere møder op på generalforsamlingen, for det er på generalforsamlingen at vigtige beslutninger bliver truffet. Det er generalforsamlingen som fastsætter boligafgiften, andelskronen og budgettet for det følgende år. Det er også på generalforsamlingen at forslag fra beboere bliver behandlet. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af juni. Alle andelshavere har ret til at møde op på generalforsamlingen, stille forslag til behandling, stille op til bestyrelsen og til at vælge bestyrelsen. Indkaldelsen til generalforsamlingen omdeles til alle andelshavere. 5

8 Der tages altid referat af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Referater kan altid findes på Bestyrelsen Foreningens drift varetages af bestyrelsen og det er blandt andet bestyrelsens arbejde at udføre generalforsamlingernes beslutninger. Alle andelshavere kan stille op til bestyrelsen. Arbejdet i bestyrelsen er frivilligt og ulønnet. Bestyrelsen nedsætter en række udvalg som andelshavere uden for bestyrelsen kan deltage i. Se evt. 29 i vedtægterne. 4.5 Bestyrelsesreferater m.m. Alle andelshavere har ret til at se alle foreningens papirer, dog med undtagelse af andre andelshaveres personlige forhold. Man kan således f. eks læse referater fra bestyrelsesmøder, se udgifts- og indtægtsbilag og læse foreningens korrespondance. For at undgå misbrug, er det ikke tilladt at tage kopier af papir uden bestyrelsens godkendelse. Ønsker man indsigt i noget, skal man af praktiske grunde aftale det med kontoret inden, så tingene kan findes frem. Foreningen har et arkiv, hvor alt relevant siden foreningens start opbevares. Arkivet er dog ikke komplet, idet der ikke altid i foreningens historie har været tilstrækkelig styr på papirgangen og vi desuden har været udsat for vandskade. 4.6 Ansatte i A/B Jæger Til administration af A/B Jæger er der ansat personale på kontoret. Der er personale til økonomisk administration og personale til det praktiske arbejde med drift og vedligehold af bygninger, varmecentral mv. For at holde omkostningerne til administration på et minimum, er der kun begrænset mulighed for personlig henvendelse til kontoret, men det er altid muligt at lægge en skriftlig henvendelse i postkassen. 4.7 Meddelelser til andelshavere Kommunikation til andelshavere sker via foreningens hjemmeside, opslag i opgangene og opslag på kontorets vinduer. Vigtige meddelelser om eksempelvis ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger mv. vil altid blive omdelt sammen med boligafgiftopkrævningen. Meddelelser ang. planlagt lukning af vand, strøm eller varme, vil blive meddelt på opslagstavlen i den/de relevante opgange. På vinduesopslagene på kontoret i nr. 34 annonceres lejligheder til salg, kontorets åbningstider og varmemesterens træffetider offentliggøres her. 6

9 5 Dag til dag i Jægersborggade 5.1 Faciliteter Vaskeri A/B Jægers vaskeri ligger i nummer 19. Vi råder over 8 vaskemaskiner og 4 tørretumblere. Tørretumblerne er af miljøhensyn valgt som gasdrevne, ligesom vi prøver at bruge nedbrydelig vaskesæbe. Der kan udelukkende betales med foreningens eget vaskekort og forbruget afregnes sammen med boligafgiften. Prisen (juli 2008) for en vask inkl. sæbe og skyllemiddel er 14 kr. for en lille vask og kr. 20,- for en stor, en tørreperiode koster 3 kr. Vaskeriet har døgnåbent og har lydloft. Lydloftet er gennemtestet af firmaet Acustica og opfylder kravene. Støjniveauet i vaskeriet testes jævnligt. Går en maskine i stykker sættes et stykke papir i klemme i døren og man kan med fordel lægge en seddel i kontorets postkasse her kan man også notere hvis man har kørt sit kort igennem, uden at få vask eller tørring for pengene Badeanstalten Betaling for varmt vand foregår med de samme kort, som der anvendes i vaskeriet. Det koster 5 kr. for 5 minutter (juli 2008). Væggene i badeanstalten er i meget dårligt stand, men der kan ikke laves renovering før afgørelse af den retssag som foreningen fører mod firmaet som har lavet fejl i konstruktionen af badeanstalten. Der bliver dog jævnligt malet, for at pynte lidt på hullerne Pulterrum Det er ikke alle andelshavere som har et pulterrum. Problemet er ved at blive løst med en 3-årig plan for etablering af de manglende pulterrum i underkældre Dørtelefonanlægget intern telefoni Dørtelefonanlægget af typen Mefacom og bliver opdateret af varmemesteren, hvis der er navneændringer eller fejl i displayet. Enhver lejlighed har fået udleveret en telefon, der samtidig fungerer som dørtelefon. Sådan gør du, når du vil lukke en gæst ind: Gæsten ringer op Din telefon ringer Dørtelefonen er stemmeaktiveret. Det betyder, at før du kan lukke gæsten ind, skal du sige noget i telefonen, ellers er der ikke kontakt. Du åbner døren ved at trykke på firkanten [#] Intern telefoni i foreningen er gratis. Yderligere information om telefonanlægget og aktuelle takster kan findes på 7

10 5.1.5 Parknet - tv, telefon og internet A/B Jæger er tilkoblet Parknet. Herigennem har A/B Jæger sin telefon, internetforbindelse og eventuel tv. Parknet budgetterer med en 45Mbit forbindelse for hver brugere. Det meste af tiden vil man opleve forbindelsen som 100 Mbit, dog kan forbindelsen i spidsbelastningsperioder dale til ca. 20 Mbit forbindelse. Alle beboere i A/B Jæger betaler for forbindelsen til Parknet, hvilket gør det muligt at tilbyde internet og telefon til en meget lav pris. Der er ikke mulighed for at framelde internet- og telefoniabonnement. Ved generalforsamlingen i 2009 blev valg af TV-udbyder og tv-pakke givet frit. Derfor er du selv ansvarlig for at tilmelde dig det TV produkt du ønsker. Idet A/B Jæger er en del af Parknet, skal alle A/B Jægers beboere overholde Parknets abonnementsvilkår. Disse og andre informationer kan findes på Parknets hjemmeside, Vejledninger til TV, internet, telefon og mail kan findes på Parknets hjemmeside, Parknet er ansvarlig for support af problemer med tv, telefon og internet. Du kan finde kontaktinformation til Parknet på deres hjemmeside Snerydning Enhver grundejer er forpligtet til at rydde fortovet for sne og is. A/B Jæger har til dette formål en minitraktor med påsat kost og saltningsbeholder. Viceværten har i vinterperioden snevagt og rydder fortovene. Alligevel bedes alle beboere om at være ekstra opmærksom på vejen og trapperne i vinterperioden Trappevask Rengøringen af A/B Jægers fortrapper er organiseret i, så alle fortrapper bliver vasket lige ofte - ca. hver 14. dag. Bagtrapperne bliver kun vasket en gang hver måned, idet disse ikke bliver benyttet så meget Skrald og storskrald Almindeligt husholdningsaffald skal placeres i affaldscontainerne. Ved siden af affaldscontaineren er der desuden containere til pap og til papir. Storskral må IKKE stilles ved siden af de almindelige affaldscontainere men skal stilles i storskraldsrummet i gården bag ved Jægersborggade Her er det muligt at aflevere general storskrald, papir, farligt affald, malingsrester og elektronik. Byggeaffald må IKKE afleveres i storskraldsrummet men skal afleveres på kommunens genbrugsplads. 8

11 5.2 Boligafgift Indbetalingskortene for din boligafgift bliver printet på kontoret og omdeles hver måned. 5.3 Indbetalingskortets poster De øverste linjer Udover brevhoved og andelshaver navn og adresse er der øverst til højre på fakturaen fire linjer. Først er der forfaldsdatoen, dvs. betalingsfristen, næste linje er et fakturanummer som bliver automatisk opdateret af EDBprogrammet og er unikt for hver enkel faktura som bliver udstedt. Tredje linje er fakturadato, altså datoen hvor fakturaen blev printet. Sidste linje er andelshavers kundenummer. Kundenummeret er samtidig lejlighedsnummeret og er opbygget sådan at de første to cifre fortæller i hvilken matrikel, lejligheden er beliggende, mens de efterfølgende to er lejlighedsnummeret i denne matrikel og de sidste to fortæller, hvor mange der har haft lejligheden, siden foreningen er stiftet. Ender dit nummer på 01, har du boet der siden stiftelsen, ender nummeret på 04, så har der været 3 andre, der siden foreningen blev stiftet, har haft lejligheden Dørtelefon/trappelys Her opkræves et bidrag på kr. 55,- til dækning af foreningens udgift for dørtelefonanlæg og nyt trappelys. Dette beløb opkræves pr. adresse og er ikke afhængigt af m²-antal A conto varme ny sats 2009 Her opkræves 10,34 kr. pr. m² pr måned. Når varmeregnskabet er afsluttet, bliver de indbetalte beløb reguleret - enten med en efterregning, hvis du har brugt mere varme end dit a conto dækker - eller du får nogle penge tilbage, hvis du har været sparsommelig Omdeling år 2010 Omdelingen af opkrævning takseres efter Post Danmarks gældende takster Internet og telefonabonnement ny pris A/B Jæger er medlem af Parknet. Parknet forsyner alle lejligheder med internet med frit forbrug og abonnement på telefon. Betaling af internet og telefonabonnement opkræves pr. adresse og er ikke afhængigt af m²-antal Boligafgift/andelshaver Boligafgiften for andelshavere er i indeværende år (2010) kr. 16,68 pr. m² pr. måned, hvilket svarer til kr. 100,- pr. m2 pr. år. På Ndr. Fasanvej er boligafgiften kr. 27,08 pr. m2 pr. måned. Beløbet i denne linje er antallet af m² som foreningen har registreret for din lejlighed, ganget med boligafgiften. 9

12 5.3.7 Forbrug vaskekort Forbrug af vaskekortet i vaskeri og badeanstalt opkræves hver måned Evt. FBIlån eller ydelse FI Hvis du har optaget lån i Frederiksstadens boligfinanciering (FBI) eller Frederiksstadens financieringsintitut (FI) vil den eller de sidste linjer være den månedlige betaling af renter og afdrag på lånet/ene Kabel Andelshavere som har købt deres andel før 2001 betaler af på de kabler som er blevet trukket til TV og internet. Andelshavere som har købt efter 2001 har betalt deres andel af kablerne, da de købte lejligheden Hundeafgift Da hunde slider forholdsvist meget på trapper og medfører en del ekstraarbejde for vores gårdmand, blev det på en generalforsamling besluttet at indføre en hundeafgift Fremlejeafgift Denne linje er kun påført opkrævningen, hvis lejlighed er blevet fremlejet af andelshaveren. Det er andelshavers ansvar at meddele administration når lejligheden ikke længer er fremlejet. Et ulovligt fremlejeforhold fritager ikke for betaling af fremlejeafgiften. 5.4 Indbetalingskortet Du kan anvende indbetalingskortet i alle banker og på posthuset. På kvitteringen er fakturanummeret trykt med meget lille skrift. Det betyder, at du eller kontoret altid kan se, hvilken faktura en kvittering hører sammen med. Dette blev indført, da nogle andelshavere under en rykkeraktion syntes, at det var sjovt at fremvise naboens kvittering på kontoret PC-bank Du skal bruge de nederst på kortet printede såkaldte OCR-linjer. Bemærk, at kortart er >71<, foreningens kreditornummer er , og betalings-id i midten af denne linje indeholder det unikke fakturanummer. Det er vigtigt at det udsendte kort bliver brugt til indtastning af betalingen, idet foreningens EDB i modsat fald ikke kan genkende, for hvilken måned du betaler. Enkelte andelshavere har i mange måneder kopieret betalingen, og det har medført, at kontorpersonalet er nødt til at foretage en manuel udligning af de nye betalinger på det gamle kort, for at undgå at betaleren får en rykker PBS Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig PBS. 10

13 5.5 Foreningens adgang til lejlighederne Grundreglen er, at andelshaveren skal give foreningen eller foreningens udsendte adgang til lejligheden, hvis der foreligger en lovlig grund Varsling ved arbejder i lejligheder Bestyrelsen har pålagt alle håndværkere at varsle med en frist på tre dage, inden de har brug for adgang til en lejlighed. Foreningen har desuden indskærpet overfor alle håndværkere, der arbejder på vore ejendomme, om at rydde op efter sig og forlade stedet i samme ryddelige stand, som de fandt det. Sker der småfejl, bedes alle andelshavere om at være lidt overbærende, men i grovere tilfælde skal varmemesteren have besked Varsling ved varmemesterens adgang til lejligheder Varmemesteren kan have brug for adgang til lejligheder i forbindelse med kontrol med varmeanlægget eller i bygningsrelaterede spørgsmål. Varmemesteren skal varsle med 3 dage - dog ikke hvis situationen er akut Nøglerservice Kontoret yder en nøgleservice for alle andelshavere. Servicen indebærer at du kan aflevere en kopi af din nøgle på kontoret. Nøglerne opbevares i et pengeskab. Nøglerne er ikke mærket med adresse, men kun med et kodenummer. Har man accepteret at foreningen - selvfølgelig med respekt for varslingsperioden - har adgang til lejligheden, udleverer kontoret nøglen om morgenen til en eventuel håndværker som kvitterer for at have lånt nøglen. Håndværkeren skal aflevere nøglen igen senest til fyraften. Ønsker man hellere selv at være hjemme, hver gang der er varslet, så er man ikke tvunget til at aflevere sin nøgle. Dog skal men være opmærksom på at hvis en håndværker ikke finder andelshaveren hjemme, når der er blevet varslet at han skal have adgang, så skal andelshaveren betale for tilbagegangen og ved akutte og uopsættelige skader - som eksempelvis et sprunget vandrør - skal andelshaveren betale for låsesmeden. Ønsker man at foreningen udleverer nøglen til en håndværker man selv har bestilt, kan dette kun gøres om morgenen i varmemesterens åbningstider og kun hvis man 3 dage inden har givet besked til foreningen Adgangsnægtelse Hvis man nægter adgang til lejligheden, selvom kravet om adgang er velbegrundet, kan man ekskluderes af foreningen. 5.6 Kontakt Før du henvender dig til kontoret, varmemester eller bestyrelsen For at holde udgifterne til kontor og administration så lave som muligt er der begrænsning på hvor ofte og hvor længe man som andelshaver kan lægge 11

14 beslag på kontorets personale. I stedet er så meget materiale og information lagt på her finder du blandt andet: - Forhold omkring køb og salg af lejligheder - Vejledninger til andelshaveres egne byggeprojekter - Referater af generalforsamlinger - Vedtægter - Åbningstider - Nyheder - Fremlejeregler 5.7 Hvem skal kontaktes om hvad? Varmemesteren Varmemesteren har træffetid hver dag. De aktuelle træffetider kan se på kontorets vindue eller på Varmemesteren kan kontaktes angående: Vaskekort, defekt opgangslys, en defekt hoveddør, en radiator der ikke vil varme, eller andre ting der har at gøre med bygningen. I ruden i foreningens administrationslokale hænger altid et opslag med de aktuelle træffetider for varmemesteren. Der kan også lægge en besked til varmemesteren i postkassen. Varmemesteren er IKKE den rette, hvis man har spørgsmål om økonomi eller andre administrative ting Administration Henvendelse på kontoret kan ske i åbningstiden, som kan findes på A/B Jægers hjemmeside under kontakt, eller på døren til kontoret i nr. 32. Du kan dog til enhver tid lægge en besked i foreningens postkasse i nummer 32 eller skrive et brev. Administrationen kan svare på spørgsmål om boligafgift, salg, rykkere, fremleje, navneændring mv Bestyrelsen Bestyrelsen holder møde gennemsnitligt hver 14. dag. Henvendelse til bestyrelsen sker skriftligt og kan sendes til kontoret eller blot lægges i kontorets postkasse. Bestyrelsen kan kontaktes ang. principielle sager, forslag og ansøgninger om dispensationer. Se eventuelt hjemmesiden for aktuelle kontaktmuligheder Nødnumre Sker der noget akut med bygningen, vandrør eller andet som ABSOLUT ikke kan vente, så har foreningen en række håndværkere der kan kontaktes døgnet rundt. De aktuelle numre findes på hjemmesiden og i kontorets vindue. Nødnumrene er netop til nødtilfælde og numrene må kun anvendes, hvis problemet er uopsætteligt, f.eks. et vandrør der er sprunget læk, eller pludselig manglende varmt vand. Hvis du selv er skyld i skader skal du ikke ringe til nødnumrene, men selv finde en håndværker, som kan udbedre skaden. 12

15 Ikke-presserende sager skal vente, idet det koster overtidsbetaling og megen irritation, hvis foreningens håndværkere bliver sendt ud til opgaver som fint kunne have ventet til næste dag. Andelshaveren kan faktureres eventuelle uretsmæssige tilkald af håndværkere. 5.8 Husorden A/B Jægers vedtægter henviser til husordensreglerne fra lejeloven. Det vil sige at andelshavere generelt ikke må støje til stor gene for naboerne på noget tidspunkt og slet ikke i tidsrummet Dog er det ikke udelukket at holde en fest fra tid til anden, når man meddeler det til sine naboer nogle dage i forvejen. Dette kan gøres med et opslag i opgangen Klage over støj Hvis en nabo støjer meget, og ofte, bør man først tage kontakt til naboen og snakke om problemet. Hvis dette fejler, er fremgangsmåden som følger: 1. Aflever en klage til bestyrelsen/administrationen. Der vil herefter blive sendt et anbefalet brev til den støjende nabo. 2. Hvis naboen vedbliver at støje vil to bestyrelsesmedlemmer forsøge at samle de to parter til mægling. 3. Hvis dette ikke hjælper, er det den klagende andelshavers ansvar at indsamle underskrifter. Der skal bruges underskrifter fra 3 andelshavere ved 3 begivenheder. Dette skyldes, at der skal bruges mindst 3 begivenheder med hver mindst 3 vidner for at tage en eksklusionssag i retten. Mægling er dog altid den bedste vej, da eksklusionssager kan trække i langdrag og sjældent gavner nogen af parterne. 6 Hvis du ikke lige kan betale Giv besked! Hvis du ved, at det kniber med betalingen af boligafgift eller anden gæld til foreningen, så giv besked, inden regningen forfalder Har du glemt det? Rykker 1 Den første rykker kommer mellem den 11. og den 18. i en måned. Rykkeren er påført det beløb, der er forfaldent, og nederst er der et indbetalingskort, hvor du selv skal påføre beløbet - for at give mulighed for delbetalinger, hvis ikke du kan betale det hele på én gang. Husk dog at give besked, så der ikke kommer yderligere rykkere for restbeløbet - kontoret etablerer så en afdragsordning Har du ikke reageret efter 1. rykker? Rykker 2 Mellem den 25. og den 10. i den efterfølgende måned sendes rykker 2. Dette er en mere alvorlig påmindelse. Reager straks, så du kan undgå dels yderligere gebyrer og at en eventuel eksklusionssag sættes i gang. Du kan nå at 13

16 etablere en afdragsordning eller få henstand, uden at der påløber yderligere gebyrer Syv-dages-brev den sidste advarsel Hvis du stadigvæk ikke har betalt, og din totale restance til foreningen overstiger 2 måneders boligafgift eksklusiv acontovarme, får du et såkaldt syvdages-brev. Dette brev sendes såvel anbefalet som med almindelig post, for at foreningen har en kvittering for, at man har givet dig den sidste advarsel. Du kan stadig nå at lave en afbetalingsordning og du kan stadigvæk få henstand - men du skal reagere, inden fris$ten udløber. Hører foreningens kontor ikke fra dig inden da, sættes eksklusionen i gang Eksklusion Hvis ikke du har nedbragt din gæld efter syv-dages-brevet, og du ikke har indgået afdragsordning eller fået henstand med betalingen, bliver du ekskluderet af foreningen. Nu kan du ikke længere indgå afdragsordninger eller få henstand. Bestyrelsen har bemyndiget administrator til at gennemføre eksklusionen. Han sender et brev til dig med en dato, hvornår du senest skal være fraflyttet Gebyrer ved for sen betaling Har du betalt mere end 5 dage efter den på indbetalingskortet noterede sidste rettidige indbetalingsdag, får du pålagt et gebyr på kr. 100,00, uanset om du har fået en rykker, eller betalte inden kontoret sendte en. Dette gælder for hver måned. Gebyrerne er: - for sen betaling eller rykker 1 kr. 100,- - rykker 2 kr. 185,- - syv-dages brev kr. 300,- - eksklusion takstmæssige inkassoomkostninger Alle gebyrer faktureres med tillæg af den af foreningen betalte porto eller omdelingsgebyret. 7 Vedligeholdelse og byggesager i din egen lejlighed 7.1 Indvendig vedligeholdelse Som hovedregel gælder, at andelshaveren selv er ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse i sin lejlighed. Der findes ingen konto, hvor man tvunget indbetaler hver måned, som f. eks. mange lejere skal. 7.2 Forbedringer Forbedringer af lejligheden sker på initiativ af andelshaveren selv og alle udgifter afholdes af andelshaver. Som andelshaver har man udstrakt frihed til at ombygge og forbedre sin lejlighed og foreningen har hidtil haft en meget liberal politik i forhold til andelshaveres ønsker om forandringer, så længe disse overholder gældende love og bestemmelser og ikke er til gene for an- 14

17 dre beboere. Inden man går i gang med at bygge om, er der tre forhold man skal være opmærksom på: a) Råd og svamp undersøgelse b) Love & regler og c) Forbedringers værdi & salgbarhed Råd og svamp undersøgelse Før du kan opføres nye forbedringer skal gulvet og etagedækket først omfattes af foreningens råd- og svampeforsikring. For at det berørte område af lejligheden kan omfattes af råd- og svampeforsikringen skal gulv og paneler fjernes, hvorved de bærende spær kan besigtiges og der kan tages prøver. Foreningen betaler undersøgelsen og eventuel behandling samt udskiftning af spær. Efter undersøgelsen skal du reetablere gulvet. Det nye gulv og de nye paneler er en forbedring af andelen. Uden dette tjek kan forbedringer ikke godtages og du vil ikke kunne videresælge forbedringen Love & regler Ethvert indgreb, der kræver en byggetilladelse, skal først meldes til foreningen, der så giver lov til at ansøge i bygningsinspektoratet om den nødvendige tilladelse. Disse tilladelser er normalt tidsbegrænset og bliver ugyldige, hvis arbejdet ikke påbegyndes og afsluttes indenfor fastsatte frister. Desuden er man pålagt at følge de bestemmelse som er fastlagt af A/B Jæger. Eksempelvis skal etablering af bade altid være med tungt gulv, og der skal tjekkes for råd og svamp. Læs Retningslinjer for byggesager i A/B Jæger inden du går i gang. Dokumentet kan findes på eller hentes på kontoret Forbedringers værdi og salgbarhed Ved fraflytning bliver ens forbedringer vurderet af en arkitekt med speciale i vurderinger. Værdien af de forskellige forbedringer skal fastslås og det er derfor vigtigt at gemme alle kvitteringer. Forbedringer vil gradvist miste værdi og der er forskellige faste regler for nedskrivningen af forbedringers værdi. Vurderingsmanden kan lægge ekstra år til forbedringerne, hvis de er blevet slidt meget. Selvom vurderingsmanden fastsætter en værdi af forbedringerne, er man som sælger kun sikret at få denne værdi udbetalt, hvis der findes en køber til lejligheden og til forbedringerne. Det betyder, at man bør overveje om en forbedring er salgbar det er eksempelvis ikke alle købere, som synes at et 4-personers spa-bad eller pink køkkenelementer, er pengene værd. Spartling af vægge og opsætning af glasvæv/filt er forbedring, hvorimod eksempelvis maling og rensning af stuk ikke regnes som en forbedring Undtagelse fællesfaciliteter Gennemgående stigstrenge (vandrør) i ens lejlighed er man forpligtet til at male og vedligeholde. Dog betaler foreningen for reparationer, der ikke skyldes andelshavernes forsømmelser. 15

18 7.2.5 Vandskader hæftelse Har man lavet en vandskade, fordi ens installation (vaskemaskine, opvaskemaskine eller lignende) svigter, hæfter andelshaver for de første kr ,-, idet dette beløb svarer til selvrisikoen på foreningens police. 8 Fremleje Skal man ud og rejse i en længere periode eller vil man lige afprøve om samlivet med den nye kæreste fungerer, kan det være løsningen at fremleje sin lejlighed i en periode, før man tager den endelige beslutning om at sælge Hvornår må man fremleje? Vedtægterne rummer bestemmelser for fremleje. Reglerne blev præciseret ved generalforsamlingen i 2000 og derudover beslutter bestyrelsen i dagligdagen, hvis der opstår tvivlssituationer Regler for fremleje Vedtægternes bestemmelser om fremleje kan læses i Bestyrelsens håndtering af bestemmelserne Bestyrelsen forsøger at give andelshaverne de bedst tænkelige forhold, men sætter grænsen der hvor det begynder at ligne misbrug. Tilladelsen til fremleje vil f. eks blive nægtet, hvis der har været alvorlige problemer med samme fremlejer før, hvis bestyrelsen skønner at der er tale om erhvervsmæssig udlejning eller hvis andelshaveren har restancer Fremlejekontrakten Man kan selv aftale kontrakten og vilkårene for depositum eller eventuelle forpligtelser med lejeren, dog skal man som udlejer være opmærksom på at man er underlagt lejeloven. Lejeloven fastlægger blandt andet den maksimal husleje i forhold til antallet af kvadratmeter. Meddel A/B Jæger at du udlejer din lejlighed. Det gør du ved at udfylde en blanket, hvor parterne oplyser adressen, den aftalte periode og hvor man ønsker, et eventuelt påkrav skal sendes hen Kontraktens udløb Andelshaver som udlejer sin lejlighed skal selv afmelde fremleje på kontoret. Gør man ikke det, fortsætter kontoret med at kræve fremlejeafgift, selvom der ikke foreligger gyldig kontrakt. Bemærk at ulovlig fremleje er eksklusionsgrund - har man ikke orden i papirerne, risikerer man at blive ekskluderet Eksklusion for ulovlig fremleje Denne eksklusion kan - i modsætning til restance-eksklusionen, ikke ophæves med nødbremsen - depositumet. Indgås der ikke en frivillig aftale om fraflytningsdagen, sender foreningen straks fogeden. 16

19 9 Køb og salg af andelslejligheder 9.1 Køb Andele handles iht. overdragelsesreglerne i A/B Jægers vedtægter. Rent praktisk foregår det på den måde, at der er opslag af lejligheder den 4. lørdag i hver måned. Information om de ledige lejligheder bliver sat op i udstillingsvinduet i foreningens kontor aftenen før salget. Først har interne købere ret til sammenlægninger, derefter til intern flytning, og sidst kan personer fra ventelisten købe. Du kan finde meget mere om køb og salg på Salg Lejligheden sættes til salg ved at udfylde og aflevere en salgsanmodning til kontoret. Se gældende regler og blanketter på Internt køb Intern venteliste Der findes ikke en egentlig interne venteliste. Som eksisterende andelshaver i A/B Jæger bestemmes en mulighed for at købe af vedtægterne. Kort fortalt går det ud på, at den der har boet længst i sin nuværende lejlighed, har førsteret Dobbelte udgifter ved internt flytning Internt køb vil i mange tilfælde betyde, at man i en periode har råderet over to andelslejligheder. Denne periode kan bruges til flytning eller istandsættelse og kan være op til 3 måneder. Man skal være opmærksom på at denne periode vil medføre dobbeltudgifter Sammenlægninger Hvis man køber en lejlighed til sammenlægning, skal sammenlægningen gennemføres indenfor tre måneder efter købet. Foreningen accepterer ikke, at man køber en lejlighed for derefter at fremleje den. Sammenlægninger kræver byggetilladelse fra bygningsinspektoratet Familieoverdragelse Det er muligt at lave familieoverdragelse til nærmeste familie, dvs. far, mor søskende og børn. Overdragelsen kan betragtes som en førsteret i forhold til andre købere. Overdragelsen fungerer som et hvilket som helst andet køb, og den nye andelshaver skal købe kvadratmeterne ved overdragelsen til aktuel andelskrone (kvadratmeterpris). 17

20 9.4 Ekstern venteliste Notering betaling Man kan blive skrevet op på venteliste ved henvendelse på A/B Jægers ejendomskontor. Der skal ikke betales ved tilmelding, men først på det indbetalingskort der efterfølgende udsendes. Hvis man ikke betaler inden fristen angivet på indbetalingskortet, slettes man af listen. 10 Afsluttende bemærkninger Tak for stor hjælp ved udarbejdelse af dette hæfte til alle der er kommet med forslag og idéer, især - til Anders Olsen, der for et par år siden havde lavet et første forsøg med at samle foreningens forskellige beslutninger - til AB Jægers bestyrelse for gennemgang, korrekturlæsningen og gode forslag. - til dem der har sørget for at hæftet fik et nogenlunde overskuelig opbygning og har rettet mine værste (udenlandske) formuleringsfejl. Oprindeligt udarbejdet af Michael Bosnack, Jægersborggade 25, Revideringer 2010 Maj (Sara Tougaard) - Afsnit om boligafgift rettet - Afsnit om byggesager/råd-svamp præciseret Februar (Rune Sø) Krav om råd og svampe undersøgelse ved salg fjernet Information omkring parknet tilrettet. Nødtelefon er nu blevet til nødnumre Rettelser hist og pist juli (Sara Tougaard, Rune Sø, Helle Sø og Mogens Dyhrberg Olsen) Revidering af opbygning og ajourføring af stort set samtlige afsnit 2008 februar (Rune Skipper Sø) - Smårettelser til salg og køb 2007 September (Rune Skipper Sø) - Vedtægter ajourført - Afsnittet Nøgler til håndværkere opdateret 2006 Juni (Rune Skipper Madsen & Helle Sø) - Afsnit om Familieoverdragelser tilføjet. - Afsnit om Råd og svamp undersøgelser ved salg tilføjet 18

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger.

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Hæfte med praktisk information og Forslag til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Nørrebrohallen Mandag d. 30. juni, kl. 19:00 (18:30) Registrering og uddeling af stemmesedler fra kl. 18:30 Generalforsamlingen

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er go at ha. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er go at ha. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2016 Gem den - den er go at ha Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål?... 3 Bestyrelsen... 3 Vaskeri... 3 Tørrerum... 4 Cykelkælder... 4 Hvordan

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Når du ønsker at sælge din lejlighed i A/B Thor, skal

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Et salg af en andelslejlighed vil normalt tage op til 3 mdr. fra andelshaverens meddelelse om at et salg skal gennemføres, indtil en ny andelshaver rent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19.

Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19. Til alle andelshavere 27. februar 2006. Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19.00, i Menighedshuset

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Praksis nr. 6 Firkantens bestyrelsesmanual Vedtaget den: Salgsprocedure Salgsansvarligt bestyrelsesmedlem: Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Denne fremgangsmåde bør følges slavisk, da erfaringerne

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Side 1 af 5 Når du ønsker at sælge din lejlighed i A/B Thor, skal du gøre

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Salg af andel (procedure og bilag)

Salg af andel (procedure og bilag) Salg af andel (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen modtager

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016 Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016 Følg denne fremgangsmåde når du skal sælge din andelslejlighed. ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, der kan findes

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Revideret februar 2015 Bestyrelsen i A/B Jæger har fået udarbejdet nedenstående retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Følg denne fremgangsmåde når du skal sælge din andelslejlighed. ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, der kan findes

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD"

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN KJØGEGAARD ORDENSREGLER for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD" vedtaget på generalforsamlingen den 21. juni 2007. 1. Formål og ansvar Ordensreglerne skal give alle andelshavere og deres husstande en fælles standard for

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Til stede: Mikkel, René, Anders, Bruno, Rik Afbud: Peter, 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 02-10-12 Datea Kvartalsrapport 04-10-12

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

BEBOERVEJLEDNING for beboere i AB-Enghaven Senest revideret 2016-04-14

BEBOERVEJLEDNING for beboere i AB-Enghaven Senest revideret 2016-04-14 BEBOERVEJLEDNING for beboere i AB-Enghaven Senest revideret 2016-04-14 Indledning Velkommen. Denne beboervejledning er udfærdiget til brug for samtlige beboere i vores andelsforening. Formålet med brochuren

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt.

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Kære Beboer. Vi gør opmærksom på, at denne fraflytnings guide alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i din lejlighed afgøres blandt

Læs mere

Proces for overdragelse af andel

Proces for overdragelse af andel I dette dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. gældende for alle overdragelser fra den 31. marts 2014. Følgende punkter

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: 25.02.2015 Deltagere ved mødet:, Frank Nissen, Tomas Klement, Jørn Christensen, Einar Estrup,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 1. 03. 2010

Referat af bestyrelsesmødet den 1. 03. 2010 Referat af bestyrelsesmødet den 1. 03. 2010 Til stede: Maja, Anders, Leif, Mikkel, Søren, Heidi Afbud fra: 1 Dagsorden og godkendelse referat fra sidste møde: 2 Meddelelser: 3 Post: Breve Dato Fra Indhold

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere