Lav produktivitet i bilbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lav produktivitet i bilbranchen"

Transkript

1 Lav produktivitet i bilbranchen TEMA I FOKUS 19. august 2013 Side 1 bil.di.dk #2 Produktiviteten halter i bilbranchen. Især på eftermarkedet er den lav. Den høje værdibaserede registreringsafgift på nye biler i Danmark, fører til et eftermarked med mindre prisfølsomme forbrugere, primært til gavn for de mindre produktive virksomheder. Branchen har desuden været gennem en periode med høje lønninger samt et lavt investeringsniveau. Nye markedsvilkår stiller store krav til virksomhederne i forhold til at få taget fat på produktivitetsfremmende initiativer. Danmark har en samfundsøkonomisk fordel ved at øge produktiviteten 1. En høj produktivitet i danske virksomheder sikrer landet en konkurrencemæssig fordel, som danner grundlaget for danske arbejdspladser. Der er forskel på produktivitet over tid, men især også på tværs af brancher. Bilbranchen har en lav produktivitet sammenlignet med andre brancher. Isoleret set har både bilhandel og bilværksteder en lavere produktivitet end f.eks. private byerhverv generelt. Bilhandel, som både omfatter importører og forhandlere, ligger på et produktivitetsniveau mellem den overordnede engros- og detailhandel 2. BILBRANCHENS TEMA I FOKUS Bilbranchens Tema i Fokus giver et hurtigt indblik i et aktuelt tema som vedrører bilbranchen. Temaerne varierer fra gang til gang, men ens for dem alle vil være at der slås ned på ét aktuelt emne. KONTAKT Konsulent Frederik Funder, Til gengæld har bilværksteder en markant lavere produktivitet end bilhandel. For hver arbejdstime skaber bilværkstederne kun 164 kr. i merværdi, hvilket er lavere end de fleste andre erhverv. Til sammenligning er produktiviteten i erhverv relateret til reparation og installation af maskiner og udstyr 295 kr. pr. time svarende til 80 pct. højere. 1) Produktivitet er merværdien pr. arbejdstime. 2) Denne analyse afgrænser sig fra importørernes bilhandel

2 #2 / 19. august 2013 / Side 2 De mest produktive virksomheder er ofte kendetegnet ved deres evne til at komme med innovative løsninger og tilrettelægge effektive arbejdsprocesser. Den tekniske definition på produktivitet er merværdien pr. arbejdstime. Produktivitet er altså den værdi, der skabes i arbejdstiden. For at øge produktiviteten, handler det om, at få mest ud af ressourcerne. Det kan f.eks. være brug af it, udnyttelse af stordriftsfordele samt investering i uddannelse. Det handler både om at gøre tingene effektivt, men også om at gøre de rigtige ting. Produktivitet = Omsætning - materialeforbrug Arbejdstimer Det danske eftermarked Selvom der kan være stor forskel fra virksomhed til virksomhed, er eftermarkedet i Danmark generelt præget af lav produktivitet. Derfor er det nærliggende at forholde sig kritisk til konkurrencesituationen. Konkurrencen på et velfungerende og gennemsigtigt marked, tvinger virksomhederne til at øge produktiviteten, idet forbrugerne vil søge derhen, hvor de mener de får mest værdi for pengene. Kunderne vælger således ikke nødvendigvis den billigste udbyder. Kunden kan tillægge anden værdi end selve arbejdet f.eks. serviceniveau, kvalitet, tryghed, image etc. Selvom det er et komplekst marked, konkluderer Konkurrencestyrelsen i en redegørelse for autobranchen fra 2009, at forbrugerne skal betale højere priser på det danske eftermarked, end de lande vi normalt sammenligner os med, og der desuden er store prisforskelle autoriserede og uautoriserede bilværksteder imellem. Redegørelsen peger på fire forhold, der indikerer en ineffektiv konkurrence på det danske eftermarked, der trækker priserne på service og reparationer op Strukturen på markedet 2. Importørernes garantiordninger 3. Forbrugernes manglende indsigt og vaner 4. De høje priser for nye biler. 3) Ifølge en prisundersøgelse foretaget af Insurance Europe, ligger de danske reservedelspriser under de norske, men i den høje ende af skalaen, ca pct. højere end Sverige, Belgien, Frankrig og Italien. Ligeledes har Loyalty Group for nogle udvalgte bilmodeller fundet frem til, at reparationer er ca. 20 pct. dyrere og serviceeftersyn ca. 50 pct. dyrere i Danmark sammenlignet med Sverige og Tyskland (en del af prisforskellen kan imidlertid forklares med en lav svensk kronekurs 70,5 på daværende tidspunkt).

3 #2 / 19. august 2013 / Side 3 Strukturen på markedet Konkurrencestyrelsen påpeger, at autoriserede reparatører er dyrere, fordi de er forpligtet til at foretage store investeringer i f.eks. værksted og udstyr og belønnes for at købe reservedele fra deres importører. Hvis man undersøger mulighederne, er det ifølge tal fra konkurrencestyrelsen, relativt nemt at spare pct. på værkstedsregningen i Danmark 4. Markedsstrukturen i Danmark adskiller sig imidlertid ikke væsentligt fra vore nabolande, hvorfor det ikke er forklaringen på, at reservedele og reparationer i Danmark prismæssigt ligger i den høje ende. Selvom eftermarkedspriserne i Danmark generelt er højere end i udlandet, er der ikke tale om et entydigt fænomen. Priserne på service og reparation varierer markant alt efter, hvor i landet arbejdet udføres. Med næsten bilværksteder i Danmark mangler forbrugerne heller ikke valgmuligheder, når de skal have repareret deres bil. Desuden sammenligner Loyalty Groups prisundersøgelse for Konkurrencestyrelsen kun materialeforbrug og arbejdstid, men hverken serviceniveauet eller kvaliteten af arbejdet. Samtidig er det uvist i hvilket omfang, prisforskellene skyldes kampagnetiltag. Importørernes garantiordninger Ifølge Konkurrencestyrelsen kan årsagen til, at forbrugerne med de nyeste biler (0-3 år) i stor udstrækning bruger de autoriserede værksteder skyldes, at de fejlagtigt tror, at garantien på deres nye bil kun gælder, hvis de får bilen repareret eller serviceret hos autoriseret værksted. Garantiordninger tvinger ikke forbrugerne til at bruge de autoriserede værksteder. Til gengæld er det nærliggende at forestille sig, at værkstedskunderne er mindre prisfølsomme i starten af bilens levetid, hvor værdien er højest og hvor bilen forsat er dækket af garantien. Det er også en mulighed, at ejerne af nye biler stiller større krav til værkstedskvaliteten og er villige til at betale en merudgift mod f.eks. en forventning, om at mærkeværkstedet leverer en højere kvalitet, der på sigt betaler sig, idet bilen skal færre gange på værksted over dens levetid, eller har en højere markedsværdi ved gensalg. Forbrugernes manglende indsigt og vaner Ifølge Konkurrencestyrelsen er det også vanskeligt for forbrugeren at gennemskue, hvad problemet er, og hvad der skal laves ved bilen, når den er i stykker og skal repareres. Forbrugerne har svært ved at vurdere forholdet mellem pris og kvalitet for både reservedele og reparationer, hvilket betyder, at de ofte forbliver loyale overfor bilværkstedet. Konkurrencestyrelsen konkluderer, at forbrugernes manglende lyst til at skifte værksted svækker konkurrencen, idet de ikke udøver noget stærkt pres på priserne 5. Dette argument underbygges i flere forbrugerundersøgelser. Eftermarkedet er blevet meget komplekst og en reparation kan være vanskelig for den enkelte kunde at værdiansætte. I takt med, at bilerne bliver mere teknologisk avancerede, betaler kunderne ikke blot for, at problemet udbedres, men også tryghed for, at bilen er sikker at køre i. I tilfælde af, at kunden ikke selv har forstand på biler eller en personlig relation til en mekaniker, er det nærliggende for kunden at vælge et velkendt værksted. Desuden vil det i bilens første levetid, hvor kunden er ekstra påpasselig, typisk være et værksted, som anvender originale reservedele og den nyeste avancerede computerteknologi til at diagnosticere eventuelle fejl på bilen. Værkstedsprisen spiller således en mindre rolle for de danske forbrugere 6. Det gælder især i bilens første leveår, hvor bilen repræsenterer den højeste værdi. Tillid til reparatøren og kvaliteten af reparationsarbejdet er de væsentligste årsager til at vælge bilværksted. Det viser undersøgelser foretaget af både Forbrugerstyrelsen i samt af Bilbranchen i ) Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse ) Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse ) Bilbranchen, Ry som fortjent ) Forbrugerstyrelse undersøgelse i Forbrugerpanelet, ) Blitz Marts 2012 i samarbejde med Voxmeter.

4 #2 / 19. august 2013 / Side 4 De høje priser for nye biler Endelig er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at de høje priser på nye biler påvirker priserne på eftermarkedet. Det relativt høje prisniveau på eftermarkedet i Danmark er imidlertid ikke et nyt fænomen. Selvom vi går helt tilbage til 1996 udvikler prisen for reparation og vedligeholdelse sig på linje med andre lande i Europa, herunder Sverige. Derfor er det også nødvendigt at gå langt tilbage i tiden for at finde den grundlæggende årsag til prisforskellen overfor udlandet. Konkurrencestyrelsen peger da også selv på, at den høje afgift, der betales på nye biler, medvirker til, at bilejerne i Danmark er mindre prisfølsomme og dermed villige til at betale høje priser på bilværkstedet 9. En ny dansk indregistreret bil kan hurtigt komme til at koste dobbelt så meget som i vore nabolande 10. Derfor udgør reservedelspriser og udgifter til reparationer i forhold til bilens listepris relativt mindre i danske husholdningsbudgetter. Selvom eftermarkedspriserne er højere i Danmark, virker de derfor ikke urimeligt høje i forhold til den værdi, danske biler repræsenterer for den enkelte forbruger. De tre første forhold som Konkurrencestyrelsen peger på, er generiske for branchen i hele EU. Den danske eftermarkedsmodel virker umiddelbart ikke særlig unik i sammenligning med vore nabolande på disse tre punkter. Der hvor den danske bilbranche adskiller sig væsentlig fra resten af EU, er vores høje registreringsafgift, som Konkurrencestyrelsen også inddrager i deres redegørelse. Den høje danske værdibaserede registreringsafgift bidrager til den lave produktivitet på eftermarkedet herhjemme, idet den gør bilejerne mindre prisfølsomme. Når bilejerne er mindre ukritiske i forhold til prisen på reservedele og reparationer, svækkes bilværkstedernes incitament til at optimere ressourceforbruget. Selvom kunden var bedre tjent på et andet værksted med højere produktivitet, medvirker den ukritiske adfærd til, at selv de mindre produktive virksomheder er i stand til at forblive på markedet. Registreringsafgift og eftermarkedet Den nye registreringsafgift i 2007 efterfulgt af den økonomiske krise, har sammen med højere brændstofpriser ændret den danske bilpark markant i forhold til andre lande, vi normalt sammenligner os med. De nye markedsvilkår ændrer branchens præmis for at tjene penge. Den øgede konkurrence som følger med, stiller større krav til bilværkstedernes innovative kompetencer samt evne til at optimere ressourceforbruget ved at indføre produktivitetsfremmende initiativer. 9) Konkurrenceredegørelse 2009, s ) Konkurrenceredegørelse 2009, Ford Focus listepris i DKK (DK: , SE: , DE ).

5 #2 / 19. august 2013 / Side 5 Ændringen af registreringsafgiften har en direkte effekt på bilsalget, idet antallet af nyregistrerede personbiler tager et pludseligt markant hop opad i april Den efterfølgende økonomiske krise er den primære årsag til det store fald i bilbranchens antal nyregistreringer, der nåede bunden i Nyregistrerede personbiler Sæsonkorrigeret årsniveau, 3 måneders gennemsnit 1000 stk stk Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. mar Den nye registreringsafgift har virket efter hensigten og været medvirkende til en markant øget andel af små biler i nyvognssalget. I 2012 var 60 pct. af nykøbte personbiler en lille bil svarende til en Volkswagen Polo eller mindre. Før den nye registreringsafgift blev indført, var det tal under 40 pct. En tendens, der er blevet forstærket af forbrugernes økonomiske tilbageholdenhed, som fulgte med krisen, samt markant højere brændstofpriser 11. Udvikling i indregistrering fordelt på biltyper ( ) Lille klasse Personbiler Varebiler Busser Lastbiler ) Danmark Statistik, Forbrugerprisindekset på brændstof er steget ca pct. fra starten af 2009 til slutningen af 2012.

6 #2 / 19. august 2013 / Side 6 Bilparkens høje andel af mikrobiler er unik for Danmark. De mange nye, små biler, der sendes ud på de danske veje vækker bekymring hos værkstedcheferne, idet der typisk er mere arbejde ved reparation af større end mindre biler. Ifølge Deloittes analyse af bilforhandlernes økonomi er avancen kun mellem kr. pr. solgt mikrobil. Desuden er avancen på ekstraudstyr eller reparationer, når bilerne skal på værksted, også markant lavere end de på større biler 12. Til trods for rekordhøje salgstal virker den danske registreringsafgift efter ændringen fortsat som en bremseklods for nybilsalget, idet antallet af nyregistreringer pr. indbygger kun ligger på EU15 gennemsnittet 13. Registreringsafgiften presser samtidig danske forhandleres indtjening pr. ny solgt bil yderligere overfor udlandet, hvor mikrobilerne forsat udgør en meget beskeden markedsandel. Ifølge Konkurrencestyrelsen tilskynder dette pres på nysalgsavancen branchen til at tage høje priser for reparationer 14. Registreringsafgiften påvirker således produktiviteten på danske bilværksteder i negativ retning ved at skabe en kunstig prisillusion hos forbrugerne, der betyder, at de udøver mindre pres på priserne ved at forblive på værksteder med lav produktivitet. Desuden presser den bilbranchens incitament til at flytte indtjeningen over på eftermarkedet, idet indtjeningen på nybilsalget skrumper. Bilværkstedernes produktivitetspotentiale Det er forbrugernes eget ansvar at opsøge værksteder med højst værdi for pengene. Det er ledelsens ansvar i det enkelte bilværksted kontinuerligt at tilpasse virksomheden til de nye markedsvilkår og løbende implementere produktivitetsfremmende initiativer for at stå stærkere i konkurrencen. I kølvandet af krisen har dette bl.a. resulteret i en del reorganiseringer, herunder nødvendige afskedigelser. Denne proces er ikke omkostningsfri og kan tage tid, hvorfor der oftest er et efterslæb, der kan føre til lavere produktivitet. Men krisen har samtidig været en oplagt mulighed for virksomhederne til at gennemføre nye tiltag, der på sigt kan føre til øget produktivitet. En vigtig driver for produktiviteten er en optimal sammensætning af arbejdsstyrken til de givne markedsvilkår. Bilhandlen har relativt set afskediget flere medarbejdere end øvrige private byerhverv fra 2009 til Ifølge DI s seneste forårsprognose 15 fra 2013 er der udsigt til en langsom vending i dansk økonomi, men ikke tilstrækkeligt til at stoppe faldet i den private beskæftigelse før i løbet af ) Danmark Statistik, Forbrugerprisindekset på brændstof er steget ca pct. fra starten af 2009 til slutningen af ) Deloitte, Analyse af bilforhandlernes økonomi, januar ) ACEA, the automobile industry pocket guide 2011, EU15 = AT, BE, DK, FI, FR, DE, EL, IE, IT, LU, NL, PT, ES, SE, UK Konkurrencestyrelsens redegørelse ) DI s forårsprognose Fortsat utilfredsstillende økonomiske udvikling, 17. maj

7 #2 / 19. august 2013 / Side 7 Bilhandlen og det øvrige private byerhverv er generelt påpasselige med at ansætte igen. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at antallet af beskæftigede på bilværkstederne allerede er næsten det samme, som da krisen ramte. Den kundeaktivitet, der nu er vendt tilbage i værkstederne, kan imidlertid meget vel henføres til udskudte reparationer under krisen. En analyse af bilforhandlernes økonomi udarbejdet af Deloitte konkluderer, at branchen har en stor opgave foran sig med at få tilpasset omkostningsstrukturen yderligere, og det er langt fra sikkert, at eftermarkedet har oplevet den fulde effekt af de nye markedsvilkår, krisen har ført med sig 16. Potentiale for konsolidering En måde at gå til denne opgave på er at konsolidere sig. Eftermarkedet i Danmark består af ca bilværksteder 17, der løbende servicerer og reparerer på de ca. 2,7 mio. motorkøretøjer, der kører rundt på de danske veje 18. Bilværkstederne beskæftiger ca medarbejdere 19. Ifølge CEPRA (the European Council for Motor Traders and Repairs) udgør ca virksomheder det europæiske eftermarked, som beskæftiger ca. 3,5 million mennesker 20. Det svarer til et europæisk gennemsnit på ca. 5,3 medarbejdere pr. værksted. Det er i gennemsnit ca. 50 pct. højere end hos de danske bilværksteder, hvor der kun er ca. 3,5 medarbejdere i gennemsnit. Der må derfor formodes at være væsentlige stordriftsfordele og dermed produktivitetspotentiale at hente ved konsolidering i branchen. Løn og investeringer Internt i den enkelte virksomhed er der også muligheder for at tilpasse omkostningsstrukturen yderligere i bilbranchen. De ansatte på danske bilværksteder får en højere løn i forhold til sammenlignelige erhverv. Automekanikere får i gennemsnit 182,21 kr. i timen, imens timelønnen i fremstillingsindustrien generelt er 167,71 kr. Det svarer til, at automekanikere får ca. ni pct. mere i løn end timelønnende i fremstillingsindustrien. Det er endda selvom gennemsnitsancienniteten er lavere i bilbranchen 21. Desuden er der også større lønspredning i bilbranchen. I forhold til højeste og laveste anciennitet er der en lønforskel på 19 pct. i bilbranchen. I fremstillingsindustrien er lønforskellen mellem højeste og laveste anciennitet kun 14 pct. Det indikerer, at ledelsen i bilbranchen ikke anvender en ligeså stram lønpolitik som i relaterede brancher. Samtidig med, at bilværkstederne har været mere gavmilde med lønnen end sammenlignelige brancher, har de også været mere tilbageholdende med at investere i f.eks. specialudstyr, maskiner samt it, som har potentiale for at øge produktiviteten markant. 16) Deloitte, Analyse af bilforhandlernes økonomi, januar ) Erhvervsstyrelsen, CVR databank (autoreparationsværksted, karrosseriværksteder m.fl.) 18) DBI, Bilstatistik (heraf ca. 2,2 mio. personbiler) 19) Uni-C, Danmarks Statistik og DI beregninger for perioden I gennemsnit var der i bilbranchen ca. 51 pct. beskæftiget med bilhandel og 49 pct. i bilværksteder mv. 20) CECRA (the European Council for Motor Trades and Repairs), European Commission(European Industry in a Changing world, updated sectoral overview 2009) 21) StukturStatistik 2012 fremskrevet til 1. kvartal 2013, Hele DA. Der sammenlignes direkte løn inkl. pension for mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer i forhold til håndværkspræget arbejde, operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde og andet manuelt arbejde.

8 #2 / 19. august 2013 / Side 8 Bilbranchen har udvidet kapitalapparatet meget lidt i perioden Gns. årlig vækst i nettokapitalbeholdningen primo året, 2005-priser kædede værdier Pct. 1,4 Pct. 1,4 1,2 1, ,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0, ,2-0,2-0,4 Private byerhverv ekskl bilhandel Kilde: Danmarks Statistik Engroshandel Reparation og installation af maskiner og udstyr Bilhandel og - værksteder mv. -0,4 Detailhandel Axis Title DI s produktivitetsundersøgelse fra 2013 viser, at virksomheder, som ikke har foretaget væsentlige investeringer i ny teknologi, har forøget produktiviteten i væsentligt mindre omfang end virksomheder, som har investeret i ny teknologi 22. Sammensætning af ledelse En afgørende succesparameter for, at virksomheden får taget rigtig fat på produktivitetsfremmende initiativer, er endvidere hvorvidt ledelsen i de enkelte virksomheder besidder de nødvendige kompetencer. Hovedparten af danske bilforhandlere og bilværksteder driver deres forretning på egen hånd, og har valgt en forretningsmodel uden eksempelvis en professionel bestyrelse. I bilbranchen er det 60 pct. af virksomhederne, der slet ikke drager fordel af kompetencer og erfaringer fra professionelle bestyrelsesmedlemmer, 21 pct. har ét eller flere professionelle bestyrelsesmedlemmer og 19 pct. af virksomhederne er organiseret med en fuldkommen professionel bestyrelse. 22) DI Produktivitetsundersøgelse, marts 2013.

9 #2 / 19. august 2013 / Side 9 100% 90% 80% Har din virksomhed en professionel eller en delvis professionel bestyrelse? Nej Ja, dele af bestyrelsen udgøres af et eller flere professionelle bestyrelsesmedlemmer Ja, hele bestyrelsen består af professionelle bestyrelsesmedlemmer Ved ikke 9% 18% 19% 25% 33% 19% 70% 60% 50% 40% 72% 21% 60% 27% 46% 33% 28% 53% 30% 32% 20% 10% 0% Transportvirksomhed (249) Bilbranchen (128) Kilde: DI medlemspanel (MMV'er), Jan 2008 Gennemført af Megafon. Bilindustrien: Auto detail- og engroshandel, reparation, reservedele, mv. Paranteser angiver stikprøvestørrelser, vægtetefterdi områder og køn Handel og reparationsvirksomhed - uden bil (168) Maskinindustri (112) Total (1581) Bortset fra transportvirksomhederne er bestyrelserne i bilbranchen mindre professionelt sammensatte end i relaterede brancher, eksempelvis øvrige handel og reparationsvirksomheder samt maskinindustrien, hvor kun hhv. 46 og 32 pct. hverken har en hel eller delvis professionelle bestyrelse 23. Fokus på lean Foruden at se på mulighederne for at tilpasse omkostningsniveauet og tilføre de rigtige kompetencer er der flere produktivitetsfremmende initiativer som virksomheden kan have fokus på, herunder tilrettelæggelse af effektive arbejdsprocesser. DI s produktivitetsundersøgelse fra 2013 viser, at 76 pct. af DI s medlemsvirksomheder angiver, at deres virksomhed har fokus på produktivitet i høj grad eller meget høj grad. Undersøgelsen stiller desuden skarpt på bl.a. effekterne af virksomheders indførsel af lean, som er en måde at arbejde på med det formål at forenkle og effektivisere produktions-processen 24. Ser man på sammenhængen mellem indførelse af lean og Totalomkostninger pr. produceret enhed, har 54 pct. af de virksomheder, som arbejder med lean, reduceret deres totalomkostninger med 0-10 pct. 16 pct. har reduceret omkostningerne med over 10 pct. Virksomheder, der ikke arbejder med lean, har generelt opnået lavere reduktioner i de totale omkostninger pr. produceret enhed og har i større omfang end leanvirksomhederne haft uændrede eller stigende enhedsomkostninger. 23) Beregning af statistisk usikkerhed på de repræsentative stikprøver på 95 % konfidensinterval. 24) DI virksomhedspanel, marts 2013.

10 Procent af respondenter #2 / 19. august 2013 / Side 10 Total omkostninger pr. produceret enhed Ja, bruger Lean. Nej, bruger ikke lean 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Reduceret med >10 % Reduceret med 0-10 % Uændret Øget Ved ikke Det er forskelligt i hvilket omfang, de enkelte brancher arbejder med lean. Bilbranchen fremstår ikke særskilt i undersøgelsen, men jern og metal industrien arbejder generelt i langt højere grad med lean end andre erhverv, imens bl.a. transportbranchen i overvejende grad endnu ikke er kommet i gang. Undersøgelsen viser, at servicesektoren kun i et beskedent omfang har taget lean til sig. Under alle omstændigheder vil der derfor være et stort produktivitetspotentiale for bilværksteder, som endnu ikke har fokus på lean. Fleksible arbejdstider og lønsystemer Medarbejdere i Bilbranchens medlemsvirksomheder er omfattet af Industrien Overenskomst. Undersøgelser viser, at medlemmerne, herunder Bilbranchens, ikke er klar over mulighederne for at benytte sig at produktivitetsfremmende tiltag inden for rammerne af overenskomsten. I overenskomstundersøgelsen fra 2011 svarede 29 pct. af virksomhederne på Industriens Overenskomst, at de havde indgået en lokalaftale om varierende ugentligt arbejdstid. Samtidig indikerer besvarelserne fra bilbranchens medlemmer (6 ud af 30 besvarelser), at brug af varierende ugentlig arbejdstid, ikke ligger helt på niveau med resten af industriens. Bilbranchen går således glip af produktivitetsgevinster ved ikke i tilstrækkeligt grad at gøre brug af varierende arbejdstider i samme udstrækning som sammenlignelige brancher. Det er ikke mindst tankevækkende, da mange virksomheder i branchen må forventes at have kunder med servicebehov uden for normal arbejdstid. Der er et stort produktivitetspotentiale i at tilrettelægge arbejdet efter døgn- og sæsonbestemte efterspørgselsmønstre eksempelvis ved at forlænge arbejdstiden i højsæsonen nogle timer, imod at tilbyde medarbejderne hele fridage i lavsæsonen. Tilsvarende findes der i Industriens Overenskomst muligheder for at arbejde med lønsystemer. Overenskomstundersøgelsen indikerer, at bilbranchen anvender lønsystemer i samme omfang som industrien som helhed, omtrent hver tredje virksomhed 26. Der forventes derfor at være et stort uudnyttet produktivitetspotentiale for i højere grad at belønne de mest produktive medarbejdere, eksempelvis ved at aflønne dem i forhold til deres fakturérbare tid. På den måde belønnes ansatte, som arbejder i perioder med spidsbelastning, hvilket er til gavn for virksomhedens produktivitet. 26) DI Virksomhedspanel

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

DI og Bilbranchen i DK

DI og Bilbranchen i DK DI og Bilbranchen i DK 03. okt. 12 DI og Bilbranchen i DK Besøg af svensk personaledirektørnetværk Velkommen Hvem er DI? Vores kerneydelser DI s medlemmer DI i Danmark, Europa og verden Bilbranchen i DI

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di.

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di. ØKONOMISK TEMA Privat sektor i forskellige tempi #14 3. januar 213 Side 1 di.dk Krisen har stadig godt tag i store dele af økonomien og virksomhederne slikker fortsat deres sår. En række brancher er blevet

Læs mere

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr Skader og værkstedsarbejde i autobranchen Analyse nr. 1 2017 Indledning Flere og flere biler bliver skadet, og det skaber mere arbejde til værkstederne. Men det er bekymrende, at der samtidig er et fald

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Beskæftigelsen i bilbranchen

Beskæftigelsen i bilbranchen Beskæftigelsen i bilbranchen Sammenfatning Bilbranchen har sammen med DI s kompetenceenhed Arbejdsmarkeds-politik lavet en ny analyse om beskæftigelsen. Den tegner en profil af bilbranchen, som på mange

Læs mere

Ny konkurrencesituation

Ny konkurrencesituation December 214 Ny konkurrencesituation NY FORBRUGERUNDERSØGELSE De seneste års høje salg af minibiler samt nye digitale muligheder udvider bilforhandlernes markeder, men sætter samtidig værkstedskundernes

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

Nybilsalg: Yderligere fald i vente

Nybilsalg: Yderligere fald i vente Nybilsalg: Yderligere fald i vente Priserne stagnerer på eftermarkedet Bilforhandlernes omsætning styrtdykker Finanskrisen rammer populære mærker hårdest Det europæiske bilmarked i bakgear Forbrugerne

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Udviklingen i prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerne afventer... 3 Bilhandlen... 3 Vurderinger og forventninger... 3 Nybilsalget... 4 Brugtvognssalget

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Salget er 80 pct. af omsætningen

Salget er 80 pct. af omsætningen Marts 2017 Salget er 80 pct. af omsætningen BRANCHEOPDELTE OMSÆTNINGSTAL For første gang opgøres bilforhandlernes omsætning fordelt på varegrupper. Omtrent 81 pct. af deres omsætning kommer fra salg af

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER Dansk Industri, Produktivitet April 2013 DI s produktivitetsundersøgelse Undersøgelsen er foretaget som elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2013

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2013 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerforventninger... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger... 4 Nybilsalget... 5 Brugtsalgsudvikling...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen Produktivitet og velstand i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen VELSTAND: BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret, 2008 Velstand og produktivitet Et lands velstand

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Ændrede rammevilkår. Brancheoverblik: Rekord i bilhandlen Side 3. Bilhandlen: Væksten kommer især fra leasing Side 10

Ændrede rammevilkår. Brancheoverblik: Rekord i bilhandlen Side 3. Bilhandlen: Væksten kommer især fra leasing Side 10 December 215 Ændrede rammevilkår LAVERE REGISTRERINGSAFGIFT Den høje sats i registreringsafgiften sænkes fra 18 pct. til 15 pct. Bilbranchen kvitterer for sænkelsen, men det ændrer ikke ved det fundmentale

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

D A F Analyse. Læs i dette nummer:

D A F Analyse. Læs i dette nummer: D A F Analyse Nr. 2 17. maj 2013, udsendt i uge 20 Se flere nyheder på www.daf.dk Læs i dette nummer: Professionelle bestyrelser er vejen til vækst Bilsalget 2013 Flere biler i familien Fortsat fald i

Læs mere

Bilsalget vender fra sommeren 2010 Forbrugernes tillid på vej op - undtagen for større forbrugsgoder?

Bilsalget vender fra sommeren 2010 Forbrugernes tillid på vej op - undtagen for større forbrugsgoder? Bilsalget vender fra sommeren 21 Forbrugernes tillid på vej op - undtagen for større forbrugsgoder? Bilforhandlere og karosseriværksteder hårdest ramt af krisen Privatleasing vinder stort tilbageslag tilbage

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter?

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter? hvad kommer der Har verdenshandelen nået bunden? Summen af eksport og import i verden Juli 2008=100 Juli 2008=100 110 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Verdenshandelen i mængder Verdenshandelen i løbende priser

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark D A F Analyse AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Nr. 3 21. august 2013 udsendt i uge 34 Se flere nyheder på www.daf.dk LÆS I DETTE NUMMER: 2013 ligner endnu et flot bilår Danskerne er europamestre

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2012

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2012 BILBRANCHEN DECEMBER 212 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Konkurser i branchen... 3 Forbrugerforventninger... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger...

Læs mere

6 tegn på finanskrisen i Danmark

6 tegn på finanskrisen i Danmark 6 tegn på finanskrisen i Danmark 6 tegn på finanskrisen i Danmark Der har det sidste halve år været talt meget om finanskrise. Afskedigelser. Har virksomheden afskediget medarbejdere det sidste halve år

Læs mere

Andre veje til produktivitet. 02. nov. 16

Andre veje til produktivitet. 02. nov. 16 Andre veje til produktivitet Anders Søndergaard Larsen Andre veje... 02. nov. 16 Produktivitet forsimplet p = output/omkostninger 2 Produktivitet forsimplet p = output/omkostninger 3 Industriproduktion

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. Fremtidens salg og e-business Salg og e-business skal gøre

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Behersket optimisme i handelsbranchen

Behersket optimisme i handelsbranchen Efterår 2014 Behersket optimisme i handelsbranchen DI Handels seneste prognose for b2b handelsbranchen viser, at handelsvirksomhederne har forskellige forventninger til omsætning og investeringer i 4.

Læs mere