Lav produktivitet i bilbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lav produktivitet i bilbranchen"

Transkript

1 Lav produktivitet i bilbranchen TEMA I FOKUS 19. august 2013 Side 1 bil.di.dk #2 Produktiviteten halter i bilbranchen. Især på eftermarkedet er den lav. Den høje værdibaserede registreringsafgift på nye biler i Danmark, fører til et eftermarked med mindre prisfølsomme forbrugere, primært til gavn for de mindre produktive virksomheder. Branchen har desuden været gennem en periode med høje lønninger samt et lavt investeringsniveau. Nye markedsvilkår stiller store krav til virksomhederne i forhold til at få taget fat på produktivitetsfremmende initiativer. Danmark har en samfundsøkonomisk fordel ved at øge produktiviteten 1. En høj produktivitet i danske virksomheder sikrer landet en konkurrencemæssig fordel, som danner grundlaget for danske arbejdspladser. Der er forskel på produktivitet over tid, men især også på tværs af brancher. Bilbranchen har en lav produktivitet sammenlignet med andre brancher. Isoleret set har både bilhandel og bilværksteder en lavere produktivitet end f.eks. private byerhverv generelt. Bilhandel, som både omfatter importører og forhandlere, ligger på et produktivitetsniveau mellem den overordnede engros- og detailhandel 2. BILBRANCHENS TEMA I FOKUS Bilbranchens Tema i Fokus giver et hurtigt indblik i et aktuelt tema som vedrører bilbranchen. Temaerne varierer fra gang til gang, men ens for dem alle vil være at der slås ned på ét aktuelt emne. KONTAKT Konsulent Frederik Funder, Til gengæld har bilværksteder en markant lavere produktivitet end bilhandel. For hver arbejdstime skaber bilværkstederne kun 164 kr. i merværdi, hvilket er lavere end de fleste andre erhverv. Til sammenligning er produktiviteten i erhverv relateret til reparation og installation af maskiner og udstyr 295 kr. pr. time svarende til 80 pct. højere. 1) Produktivitet er merværdien pr. arbejdstime. 2) Denne analyse afgrænser sig fra importørernes bilhandel

2 #2 / 19. august 2013 / Side 2 De mest produktive virksomheder er ofte kendetegnet ved deres evne til at komme med innovative løsninger og tilrettelægge effektive arbejdsprocesser. Den tekniske definition på produktivitet er merværdien pr. arbejdstime. Produktivitet er altså den værdi, der skabes i arbejdstiden. For at øge produktiviteten, handler det om, at få mest ud af ressourcerne. Det kan f.eks. være brug af it, udnyttelse af stordriftsfordele samt investering i uddannelse. Det handler både om at gøre tingene effektivt, men også om at gøre de rigtige ting. Produktivitet = Omsætning - materialeforbrug Arbejdstimer Det danske eftermarked Selvom der kan være stor forskel fra virksomhed til virksomhed, er eftermarkedet i Danmark generelt præget af lav produktivitet. Derfor er det nærliggende at forholde sig kritisk til konkurrencesituationen. Konkurrencen på et velfungerende og gennemsigtigt marked, tvinger virksomhederne til at øge produktiviteten, idet forbrugerne vil søge derhen, hvor de mener de får mest værdi for pengene. Kunderne vælger således ikke nødvendigvis den billigste udbyder. Kunden kan tillægge anden værdi end selve arbejdet f.eks. serviceniveau, kvalitet, tryghed, image etc. Selvom det er et komplekst marked, konkluderer Konkurrencestyrelsen i en redegørelse for autobranchen fra 2009, at forbrugerne skal betale højere priser på det danske eftermarked, end de lande vi normalt sammenligner os med, og der desuden er store prisforskelle autoriserede og uautoriserede bilværksteder imellem. Redegørelsen peger på fire forhold, der indikerer en ineffektiv konkurrence på det danske eftermarked, der trækker priserne på service og reparationer op Strukturen på markedet 2. Importørernes garantiordninger 3. Forbrugernes manglende indsigt og vaner 4. De høje priser for nye biler. 3) Ifølge en prisundersøgelse foretaget af Insurance Europe, ligger de danske reservedelspriser under de norske, men i den høje ende af skalaen, ca pct. højere end Sverige, Belgien, Frankrig og Italien. Ligeledes har Loyalty Group for nogle udvalgte bilmodeller fundet frem til, at reparationer er ca. 20 pct. dyrere og serviceeftersyn ca. 50 pct. dyrere i Danmark sammenlignet med Sverige og Tyskland (en del af prisforskellen kan imidlertid forklares med en lav svensk kronekurs 70,5 på daværende tidspunkt).

3 #2 / 19. august 2013 / Side 3 Strukturen på markedet Konkurrencestyrelsen påpeger, at autoriserede reparatører er dyrere, fordi de er forpligtet til at foretage store investeringer i f.eks. værksted og udstyr og belønnes for at købe reservedele fra deres importører. Hvis man undersøger mulighederne, er det ifølge tal fra konkurrencestyrelsen, relativt nemt at spare pct. på værkstedsregningen i Danmark 4. Markedsstrukturen i Danmark adskiller sig imidlertid ikke væsentligt fra vore nabolande, hvorfor det ikke er forklaringen på, at reservedele og reparationer i Danmark prismæssigt ligger i den høje ende. Selvom eftermarkedspriserne i Danmark generelt er højere end i udlandet, er der ikke tale om et entydigt fænomen. Priserne på service og reparation varierer markant alt efter, hvor i landet arbejdet udføres. Med næsten bilværksteder i Danmark mangler forbrugerne heller ikke valgmuligheder, når de skal have repareret deres bil. Desuden sammenligner Loyalty Groups prisundersøgelse for Konkurrencestyrelsen kun materialeforbrug og arbejdstid, men hverken serviceniveauet eller kvaliteten af arbejdet. Samtidig er det uvist i hvilket omfang, prisforskellene skyldes kampagnetiltag. Importørernes garantiordninger Ifølge Konkurrencestyrelsen kan årsagen til, at forbrugerne med de nyeste biler (0-3 år) i stor udstrækning bruger de autoriserede værksteder skyldes, at de fejlagtigt tror, at garantien på deres nye bil kun gælder, hvis de får bilen repareret eller serviceret hos autoriseret værksted. Garantiordninger tvinger ikke forbrugerne til at bruge de autoriserede værksteder. Til gengæld er det nærliggende at forestille sig, at værkstedskunderne er mindre prisfølsomme i starten af bilens levetid, hvor værdien er højest og hvor bilen forsat er dækket af garantien. Det er også en mulighed, at ejerne af nye biler stiller større krav til værkstedskvaliteten og er villige til at betale en merudgift mod f.eks. en forventning, om at mærkeværkstedet leverer en højere kvalitet, der på sigt betaler sig, idet bilen skal færre gange på værksted over dens levetid, eller har en højere markedsværdi ved gensalg. Forbrugernes manglende indsigt og vaner Ifølge Konkurrencestyrelsen er det også vanskeligt for forbrugeren at gennemskue, hvad problemet er, og hvad der skal laves ved bilen, når den er i stykker og skal repareres. Forbrugerne har svært ved at vurdere forholdet mellem pris og kvalitet for både reservedele og reparationer, hvilket betyder, at de ofte forbliver loyale overfor bilværkstedet. Konkurrencestyrelsen konkluderer, at forbrugernes manglende lyst til at skifte værksted svækker konkurrencen, idet de ikke udøver noget stærkt pres på priserne 5. Dette argument underbygges i flere forbrugerundersøgelser. Eftermarkedet er blevet meget komplekst og en reparation kan være vanskelig for den enkelte kunde at værdiansætte. I takt med, at bilerne bliver mere teknologisk avancerede, betaler kunderne ikke blot for, at problemet udbedres, men også tryghed for, at bilen er sikker at køre i. I tilfælde af, at kunden ikke selv har forstand på biler eller en personlig relation til en mekaniker, er det nærliggende for kunden at vælge et velkendt værksted. Desuden vil det i bilens første levetid, hvor kunden er ekstra påpasselig, typisk være et værksted, som anvender originale reservedele og den nyeste avancerede computerteknologi til at diagnosticere eventuelle fejl på bilen. Værkstedsprisen spiller således en mindre rolle for de danske forbrugere 6. Det gælder især i bilens første leveår, hvor bilen repræsenterer den højeste værdi. Tillid til reparatøren og kvaliteten af reparationsarbejdet er de væsentligste årsager til at vælge bilværksted. Det viser undersøgelser foretaget af både Forbrugerstyrelsen i samt af Bilbranchen i ) Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse ) Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse ) Bilbranchen, Ry som fortjent ) Forbrugerstyrelse undersøgelse i Forbrugerpanelet, ) Blitz Marts 2012 i samarbejde med Voxmeter.

4 #2 / 19. august 2013 / Side 4 De høje priser for nye biler Endelig er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at de høje priser på nye biler påvirker priserne på eftermarkedet. Det relativt høje prisniveau på eftermarkedet i Danmark er imidlertid ikke et nyt fænomen. Selvom vi går helt tilbage til 1996 udvikler prisen for reparation og vedligeholdelse sig på linje med andre lande i Europa, herunder Sverige. Derfor er det også nødvendigt at gå langt tilbage i tiden for at finde den grundlæggende årsag til prisforskellen overfor udlandet. Konkurrencestyrelsen peger da også selv på, at den høje afgift, der betales på nye biler, medvirker til, at bilejerne i Danmark er mindre prisfølsomme og dermed villige til at betale høje priser på bilværkstedet 9. En ny dansk indregistreret bil kan hurtigt komme til at koste dobbelt så meget som i vore nabolande 10. Derfor udgør reservedelspriser og udgifter til reparationer i forhold til bilens listepris relativt mindre i danske husholdningsbudgetter. Selvom eftermarkedspriserne er højere i Danmark, virker de derfor ikke urimeligt høje i forhold til den værdi, danske biler repræsenterer for den enkelte forbruger. De tre første forhold som Konkurrencestyrelsen peger på, er generiske for branchen i hele EU. Den danske eftermarkedsmodel virker umiddelbart ikke særlig unik i sammenligning med vore nabolande på disse tre punkter. Der hvor den danske bilbranche adskiller sig væsentlig fra resten af EU, er vores høje registreringsafgift, som Konkurrencestyrelsen også inddrager i deres redegørelse. Den høje danske værdibaserede registreringsafgift bidrager til den lave produktivitet på eftermarkedet herhjemme, idet den gør bilejerne mindre prisfølsomme. Når bilejerne er mindre ukritiske i forhold til prisen på reservedele og reparationer, svækkes bilværkstedernes incitament til at optimere ressourceforbruget. Selvom kunden var bedre tjent på et andet værksted med højere produktivitet, medvirker den ukritiske adfærd til, at selv de mindre produktive virksomheder er i stand til at forblive på markedet. Registreringsafgift og eftermarkedet Den nye registreringsafgift i 2007 efterfulgt af den økonomiske krise, har sammen med højere brændstofpriser ændret den danske bilpark markant i forhold til andre lande, vi normalt sammenligner os med. De nye markedsvilkår ændrer branchens præmis for at tjene penge. Den øgede konkurrence som følger med, stiller større krav til bilværkstedernes innovative kompetencer samt evne til at optimere ressourceforbruget ved at indføre produktivitetsfremmende initiativer. 9) Konkurrenceredegørelse 2009, s ) Konkurrenceredegørelse 2009, Ford Focus listepris i DKK (DK: , SE: , DE ).

5 #2 / 19. august 2013 / Side 5 Ændringen af registreringsafgiften har en direkte effekt på bilsalget, idet antallet af nyregistrerede personbiler tager et pludseligt markant hop opad i april Den efterfølgende økonomiske krise er den primære årsag til det store fald i bilbranchens antal nyregistreringer, der nåede bunden i Nyregistrerede personbiler Sæsonkorrigeret årsniveau, 3 måneders gennemsnit 1000 stk stk Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. mar Den nye registreringsafgift har virket efter hensigten og været medvirkende til en markant øget andel af små biler i nyvognssalget. I 2012 var 60 pct. af nykøbte personbiler en lille bil svarende til en Volkswagen Polo eller mindre. Før den nye registreringsafgift blev indført, var det tal under 40 pct. En tendens, der er blevet forstærket af forbrugernes økonomiske tilbageholdenhed, som fulgte med krisen, samt markant højere brændstofpriser 11. Udvikling i indregistrering fordelt på biltyper ( ) Lille klasse Personbiler Varebiler Busser Lastbiler ) Danmark Statistik, Forbrugerprisindekset på brændstof er steget ca pct. fra starten af 2009 til slutningen af 2012.

6 #2 / 19. august 2013 / Side 6 Bilparkens høje andel af mikrobiler er unik for Danmark. De mange nye, små biler, der sendes ud på de danske veje vækker bekymring hos værkstedcheferne, idet der typisk er mere arbejde ved reparation af større end mindre biler. Ifølge Deloittes analyse af bilforhandlernes økonomi er avancen kun mellem kr. pr. solgt mikrobil. Desuden er avancen på ekstraudstyr eller reparationer, når bilerne skal på værksted, også markant lavere end de på større biler 12. Til trods for rekordhøje salgstal virker den danske registreringsafgift efter ændringen fortsat som en bremseklods for nybilsalget, idet antallet af nyregistreringer pr. indbygger kun ligger på EU15 gennemsnittet 13. Registreringsafgiften presser samtidig danske forhandleres indtjening pr. ny solgt bil yderligere overfor udlandet, hvor mikrobilerne forsat udgør en meget beskeden markedsandel. Ifølge Konkurrencestyrelsen tilskynder dette pres på nysalgsavancen branchen til at tage høje priser for reparationer 14. Registreringsafgiften påvirker således produktiviteten på danske bilværksteder i negativ retning ved at skabe en kunstig prisillusion hos forbrugerne, der betyder, at de udøver mindre pres på priserne ved at forblive på værksteder med lav produktivitet. Desuden presser den bilbranchens incitament til at flytte indtjeningen over på eftermarkedet, idet indtjeningen på nybilsalget skrumper. Bilværkstedernes produktivitetspotentiale Det er forbrugernes eget ansvar at opsøge værksteder med højst værdi for pengene. Det er ledelsens ansvar i det enkelte bilværksted kontinuerligt at tilpasse virksomheden til de nye markedsvilkår og løbende implementere produktivitetsfremmende initiativer for at stå stærkere i konkurrencen. I kølvandet af krisen har dette bl.a. resulteret i en del reorganiseringer, herunder nødvendige afskedigelser. Denne proces er ikke omkostningsfri og kan tage tid, hvorfor der oftest er et efterslæb, der kan føre til lavere produktivitet. Men krisen har samtidig været en oplagt mulighed for virksomhederne til at gennemføre nye tiltag, der på sigt kan føre til øget produktivitet. En vigtig driver for produktiviteten er en optimal sammensætning af arbejdsstyrken til de givne markedsvilkår. Bilhandlen har relativt set afskediget flere medarbejdere end øvrige private byerhverv fra 2009 til Ifølge DI s seneste forårsprognose 15 fra 2013 er der udsigt til en langsom vending i dansk økonomi, men ikke tilstrækkeligt til at stoppe faldet i den private beskæftigelse før i løbet af ) Danmark Statistik, Forbrugerprisindekset på brændstof er steget ca pct. fra starten af 2009 til slutningen af ) Deloitte, Analyse af bilforhandlernes økonomi, januar ) ACEA, the automobile industry pocket guide 2011, EU15 = AT, BE, DK, FI, FR, DE, EL, IE, IT, LU, NL, PT, ES, SE, UK Konkurrencestyrelsens redegørelse ) DI s forårsprognose Fortsat utilfredsstillende økonomiske udvikling, 17. maj

7 #2 / 19. august 2013 / Side 7 Bilhandlen og det øvrige private byerhverv er generelt påpasselige med at ansætte igen. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at antallet af beskæftigede på bilværkstederne allerede er næsten det samme, som da krisen ramte. Den kundeaktivitet, der nu er vendt tilbage i værkstederne, kan imidlertid meget vel henføres til udskudte reparationer under krisen. En analyse af bilforhandlernes økonomi udarbejdet af Deloitte konkluderer, at branchen har en stor opgave foran sig med at få tilpasset omkostningsstrukturen yderligere, og det er langt fra sikkert, at eftermarkedet har oplevet den fulde effekt af de nye markedsvilkår, krisen har ført med sig 16. Potentiale for konsolidering En måde at gå til denne opgave på er at konsolidere sig. Eftermarkedet i Danmark består af ca bilværksteder 17, der løbende servicerer og reparerer på de ca. 2,7 mio. motorkøretøjer, der kører rundt på de danske veje 18. Bilværkstederne beskæftiger ca medarbejdere 19. Ifølge CEPRA (the European Council for Motor Traders and Repairs) udgør ca virksomheder det europæiske eftermarked, som beskæftiger ca. 3,5 million mennesker 20. Det svarer til et europæisk gennemsnit på ca. 5,3 medarbejdere pr. værksted. Det er i gennemsnit ca. 50 pct. højere end hos de danske bilværksteder, hvor der kun er ca. 3,5 medarbejdere i gennemsnit. Der må derfor formodes at være væsentlige stordriftsfordele og dermed produktivitetspotentiale at hente ved konsolidering i branchen. Løn og investeringer Internt i den enkelte virksomhed er der også muligheder for at tilpasse omkostningsstrukturen yderligere i bilbranchen. De ansatte på danske bilværksteder får en højere løn i forhold til sammenlignelige erhverv. Automekanikere får i gennemsnit 182,21 kr. i timen, imens timelønnen i fremstillingsindustrien generelt er 167,71 kr. Det svarer til, at automekanikere får ca. ni pct. mere i løn end timelønnende i fremstillingsindustrien. Det er endda selvom gennemsnitsancienniteten er lavere i bilbranchen 21. Desuden er der også større lønspredning i bilbranchen. I forhold til højeste og laveste anciennitet er der en lønforskel på 19 pct. i bilbranchen. I fremstillingsindustrien er lønforskellen mellem højeste og laveste anciennitet kun 14 pct. Det indikerer, at ledelsen i bilbranchen ikke anvender en ligeså stram lønpolitik som i relaterede brancher. Samtidig med, at bilværkstederne har været mere gavmilde med lønnen end sammenlignelige brancher, har de også været mere tilbageholdende med at investere i f.eks. specialudstyr, maskiner samt it, som har potentiale for at øge produktiviteten markant. 16) Deloitte, Analyse af bilforhandlernes økonomi, januar ) Erhvervsstyrelsen, CVR databank (autoreparationsværksted, karrosseriværksteder m.fl.) 18) DBI, Bilstatistik (heraf ca. 2,2 mio. personbiler) 19) Uni-C, Danmarks Statistik og DI beregninger for perioden I gennemsnit var der i bilbranchen ca. 51 pct. beskæftiget med bilhandel og 49 pct. i bilværksteder mv. 20) CECRA (the European Council for Motor Trades and Repairs), European Commission(European Industry in a Changing world, updated sectoral overview 2009) 21) StukturStatistik 2012 fremskrevet til 1. kvartal 2013, Hele DA. Der sammenlignes direkte løn inkl. pension for mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer i forhold til håndværkspræget arbejde, operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde og andet manuelt arbejde.

8 #2 / 19. august 2013 / Side 8 Bilbranchen har udvidet kapitalapparatet meget lidt i perioden Gns. årlig vækst i nettokapitalbeholdningen primo året, 2005-priser kædede værdier Pct. 1,4 Pct. 1,4 1,2 1, ,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0, ,2-0,2-0,4 Private byerhverv ekskl bilhandel Kilde: Danmarks Statistik Engroshandel Reparation og installation af maskiner og udstyr Bilhandel og - værksteder mv. -0,4 Detailhandel Axis Title DI s produktivitetsundersøgelse fra 2013 viser, at virksomheder, som ikke har foretaget væsentlige investeringer i ny teknologi, har forøget produktiviteten i væsentligt mindre omfang end virksomheder, som har investeret i ny teknologi 22. Sammensætning af ledelse En afgørende succesparameter for, at virksomheden får taget rigtig fat på produktivitetsfremmende initiativer, er endvidere hvorvidt ledelsen i de enkelte virksomheder besidder de nødvendige kompetencer. Hovedparten af danske bilforhandlere og bilværksteder driver deres forretning på egen hånd, og har valgt en forretningsmodel uden eksempelvis en professionel bestyrelse. I bilbranchen er det 60 pct. af virksomhederne, der slet ikke drager fordel af kompetencer og erfaringer fra professionelle bestyrelsesmedlemmer, 21 pct. har ét eller flere professionelle bestyrelsesmedlemmer og 19 pct. af virksomhederne er organiseret med en fuldkommen professionel bestyrelse. 22) DI Produktivitetsundersøgelse, marts 2013.

9 #2 / 19. august 2013 / Side 9 100% 90% 80% Har din virksomhed en professionel eller en delvis professionel bestyrelse? Nej Ja, dele af bestyrelsen udgøres af et eller flere professionelle bestyrelsesmedlemmer Ja, hele bestyrelsen består af professionelle bestyrelsesmedlemmer Ved ikke 9% 18% 19% 25% 33% 19% 70% 60% 50% 40% 72% 21% 60% 27% 46% 33% 28% 53% 30% 32% 20% 10% 0% Transportvirksomhed (249) Bilbranchen (128) Kilde: DI medlemspanel (MMV'er), Jan 2008 Gennemført af Megafon. Bilindustrien: Auto detail- og engroshandel, reparation, reservedele, mv. Paranteser angiver stikprøvestørrelser, vægtetefterdi områder og køn Handel og reparationsvirksomhed - uden bil (168) Maskinindustri (112) Total (1581) Bortset fra transportvirksomhederne er bestyrelserne i bilbranchen mindre professionelt sammensatte end i relaterede brancher, eksempelvis øvrige handel og reparationsvirksomheder samt maskinindustrien, hvor kun hhv. 46 og 32 pct. hverken har en hel eller delvis professionelle bestyrelse 23. Fokus på lean Foruden at se på mulighederne for at tilpasse omkostningsniveauet og tilføre de rigtige kompetencer er der flere produktivitetsfremmende initiativer som virksomheden kan have fokus på, herunder tilrettelæggelse af effektive arbejdsprocesser. DI s produktivitetsundersøgelse fra 2013 viser, at 76 pct. af DI s medlemsvirksomheder angiver, at deres virksomhed har fokus på produktivitet i høj grad eller meget høj grad. Undersøgelsen stiller desuden skarpt på bl.a. effekterne af virksomheders indførsel af lean, som er en måde at arbejde på med det formål at forenkle og effektivisere produktions-processen 24. Ser man på sammenhængen mellem indførelse af lean og Totalomkostninger pr. produceret enhed, har 54 pct. af de virksomheder, som arbejder med lean, reduceret deres totalomkostninger med 0-10 pct. 16 pct. har reduceret omkostningerne med over 10 pct. Virksomheder, der ikke arbejder med lean, har generelt opnået lavere reduktioner i de totale omkostninger pr. produceret enhed og har i større omfang end leanvirksomhederne haft uændrede eller stigende enhedsomkostninger. 23) Beregning af statistisk usikkerhed på de repræsentative stikprøver på 95 % konfidensinterval. 24) DI virksomhedspanel, marts 2013.

10 Procent af respondenter #2 / 19. august 2013 / Side 10 Total omkostninger pr. produceret enhed Ja, bruger Lean. Nej, bruger ikke lean 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Reduceret med >10 % Reduceret med 0-10 % Uændret Øget Ved ikke Det er forskelligt i hvilket omfang, de enkelte brancher arbejder med lean. Bilbranchen fremstår ikke særskilt i undersøgelsen, men jern og metal industrien arbejder generelt i langt højere grad med lean end andre erhverv, imens bl.a. transportbranchen i overvejende grad endnu ikke er kommet i gang. Undersøgelsen viser, at servicesektoren kun i et beskedent omfang har taget lean til sig. Under alle omstændigheder vil der derfor være et stort produktivitetspotentiale for bilværksteder, som endnu ikke har fokus på lean. Fleksible arbejdstider og lønsystemer Medarbejdere i Bilbranchens medlemsvirksomheder er omfattet af Industrien Overenskomst. Undersøgelser viser, at medlemmerne, herunder Bilbranchens, ikke er klar over mulighederne for at benytte sig at produktivitetsfremmende tiltag inden for rammerne af overenskomsten. I overenskomstundersøgelsen fra 2011 svarede 29 pct. af virksomhederne på Industriens Overenskomst, at de havde indgået en lokalaftale om varierende ugentligt arbejdstid. Samtidig indikerer besvarelserne fra bilbranchens medlemmer (6 ud af 30 besvarelser), at brug af varierende ugentlig arbejdstid, ikke ligger helt på niveau med resten af industriens. Bilbranchen går således glip af produktivitetsgevinster ved ikke i tilstrækkeligt grad at gøre brug af varierende arbejdstider i samme udstrækning som sammenlignelige brancher. Det er ikke mindst tankevækkende, da mange virksomheder i branchen må forventes at have kunder med servicebehov uden for normal arbejdstid. Der er et stort produktivitetspotentiale i at tilrettelægge arbejdet efter døgn- og sæsonbestemte efterspørgselsmønstre eksempelvis ved at forlænge arbejdstiden i højsæsonen nogle timer, imod at tilbyde medarbejderne hele fridage i lavsæsonen. Tilsvarende findes der i Industriens Overenskomst muligheder for at arbejde med lønsystemer. Overenskomstundersøgelsen indikerer, at bilbranchen anvender lønsystemer i samme omfang som industrien som helhed, omtrent hver tredje virksomhed 26. Der forventes derfor at være et stort uudnyttet produktivitetspotentiale for i højere grad at belønne de mest produktive medarbejdere, eksempelvis ved at aflønne dem i forhold til deres fakturérbare tid. På den måde belønnes ansatte, som arbejder i perioder med spidsbelastning, hvilket er til gavn for virksomhedens produktivitet. 26) DI Virksomhedspanel

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Ny konkurrencesituation

Ny konkurrencesituation December 214 Ny konkurrencesituation NY FORBRUGERUNDERSØGELSE De seneste års høje salg af minibiler samt nye digitale muligheder udvider bilforhandlernes markeder, men sætter samtidig værkstedskundernes

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Udviklingen i prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerne afventer... 3 Bilhandlen... 3 Vurderinger og forventninger... 3 Nybilsalget... 4 Brugtvognssalget

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Digitale muligheder i bilbranchen

Digitale muligheder i bilbranchen September 2015 Digitale muligheder i bilbranchen NY MEDLEMSUNDERSØGELSE De rammevilkår som politikere og bilimportører udstikker, har størst betydning for bilforhandlernes forretning. Samtidig spås digitaliseringen

Læs mere

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark D A F Analyse AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Nr. 3 21. august 2013 udsendt i uge 34 Se flere nyheder på www.daf.dk LÆS I DETTE NUMMER: 2013 ligner endnu et flot bilår Danskerne er europamestre

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt 2 damvad.com Velkommen til fremtiden! Med denne analyse Bilforhandleren 2020 scenarier for fremtidens bilmarked og

Læs mere

Rapport. Prisundersøgelse. Udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen

Rapport. Prisundersøgelse. Udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen Rapport Prisundersøgelse Udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen Indhold Afrapportering på prisundersøgelse udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen... 2 Baggrunden for undersøgelsen...

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Trygt, smart og enkelt: En serviceaftale i samme høje klasse som din bil.

Trygt, smart og enkelt: En serviceaftale i samme høje klasse som din bil. Trygt, smart og enkelt: En serviceaftale i samme høje klasse som din bil. En Mercedes-Benz serviceaftale giver dig tryghed som bilejer, for du ved, hvad din service kommer til at koste i hele aftaleperioden.

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Lønsom produktion i Danmark

Lønsom produktion i Danmark Royal Greenland Seafood A/S Royal Greenland A/S er en verdensomspændende koncern inden for fisk & skaldyr med godt 2.000 ansatte og en omsætning på ca. 5 mia. dkk. * Primære markeder europæiske lande +

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Markedsføringen kan optimeres

Markedsføringen kan optimeres Marts 215 Markedsføringen kan optimeres MINDRE MEDIEINVESERINGER I BILBRANCHEN I takt med privatmarkedet mættes, aftager medieinvesteringerne i bilbranchen. Bilforhandlerne bliver dog relativt set mere

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Søren Cajus. DI Bilbranchen

Søren Cajus. DI Bilbranchen Elbiler og det danske Søren Cajus Chefkonsulent DI Bilbranchen www.bil.di.dk dk Personlig profil Karriere - DI Bilbranchen siden 2005 - DI siden 2000 - Danmarks Statistik 1998-2000 - Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 3 8. december 214 Analyse fra AutoBranchen Danmark Sikkerhedsfradraget redder liv og sparer samfundet milliarder Bilsalget: Leasing giver nyt rekordår Stigning i antal skader fortsat presset eftermarked

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Genanvendelse i bilindustrien

Genanvendelse i bilindustrien Genanvendelse i bilindustrien Tejs Laustsen Jensen Skibsteknisk Selskab 12. September 2011 Konsumprodukt Ved skrotningstidspunkt helt primært private ejere 2.1 millioner personbiler i Danmark Gennemsnitlig

Læs mere

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 12 Fremtidens distributions- og forretningsmodeller NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 20 års erfaring i bilbranchen: General Motors Product Manager (DK, UK) Intl. Managementprog. (UK, USA, Puerto

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Høj omsætning, men LÆS OGSÅ: Bilhandlen: Høj efterspørgsel leasing vinder frem side 8. Eftermarkedet: Stabiliserende tendens side 18

Høj omsætning, men LÆS OGSÅ: Bilhandlen: Høj efterspørgsel leasing vinder frem side 8. Eftermarkedet: Stabiliserende tendens side 18 September 2014 Høj omsætning, men OMSÆTNINGEN I BILBRANCHEN PÅ REKORDKURS Der sendes flere nye biler på vejene end nogensinde og omsætningen i bilhandlen er på rekordkurs. Men samlet set kører ca. hver

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere