Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på VIA CFU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på VIA CFU"

Transkript

1 Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder: udlån, vejledning, kursus og informationssamlingen. Under alle 4 områder, er vi overordnet interesseret i, hvordan CFU bedst kan kommunikere med skolelederne. Interviewsituationen: Interviewet blev afviklet i marts Afdelingsledere Søren Grosen og Poul Mortensen gennemførte interviewet, mens konsulent Lotte Svane S. Petersen refererede. Der var syv ledere til stede, to kvinder og fem mænd. Deltagerne kom fra følgende skoler: - Vorrevangskolen Aarhus - folkeskole med 497 elever/35 klasser - Gammelgaardskolen Aarhus - folkeskole med 873 elever/38 klasser - Søndermarkskolen, Randers - folkeskole med 542 elever/29 klasser - Aakjærskolen, Skive - folkeskole med 542 elever/27 klasser - Herningsholmskolen, Herning - folkeskole med 530 elever/36 klasser - Hammerum Skole, Herning - folkeskole med 471 elever/22 klasser - Vinding skole, Herning kommune - folkeskole med 333 elever/17 klasser Tematiseret opsamling Introduktion Kontekst: - Præsentation af os selv og baggrunden for undersøgelsen - Rundvisning på CFU - Tidsramme, anonymitet, interviewform, forventninger og rollefordeling - Deltagerne præsenterer sig selv Deltagernes korte fortælling om deres brug af : Deltagerne fremhævede alle deres egen tidligere brug af Amtscentralen, men havde ikke et opdateret billede af, hvad CFU kan tilbyde. Alle mente, at deres lærere låner en del materialer på CFU, og alle bruger vores kursusvirksomhed i større eller mindre omfang, men kun en enkelt leder, der havde været involveret i to udviklingsprojekter med CFU, kendte til andet end materialeudlån og kursusvirksomhed. Mulighederne inden for vejledning og rekvirerede kurser var overraskende for næsten alle. Drøftelse/fremtidsønsker ift. CFU s udlånsvirksomhed Vedr. formidling/pr om materialer: Forslag: Mere reklame for de konkrete materialer. Forslag: Send mails med links osv. til skolen, både til lederen og den pædagogiske leder, så skal det nok komme videre til intra, lærerne eller til bibliotekarerne (alle var enige om dette). 1

2 Forslag: Fast link på Skoleintra til Forslag: Drop frikvartersmøder og lav i stedet hele CFU-messedage på skolerne med tidsinddelte faglige inputs. Lærerne kan så bytte rundt, så alle kan nå forbi (fra 8-9 er der fx dansk, fra 9-10 naturfag osv.) Vedr. materialer generelt: Ønske: Flere materialer til det specialpædagogiske område. Især lette materialer til store elever. Ønske: Flere materialer til anderledes måder at tænke på: værkstedsarbejde, skabeloner, spil, konkrete materialer og innovation. Mere hjælp til kreative læreprocesser. Forslag: Læg liste med lånenumrene i materialekasserne, så lærerne hurtigt kan notere elevernes navne ud for de pågældende numre. Det vil blive oplevet som lettende. Vedr. digitale læremidler: Der er stor forskel på, hvordan skolerne bruger det digitale. En enkelt leder gav udtryk for, at de på hans skole næsten ikke længere bruger boglige materialer, mens andre brokkede sig over teknik og manglende it-resurser og derfor næsten ikke anvender digitale materialer. Stort behov: Der er enormt behov for at hjælpe lærerne til at blive klædt på til at bruge alle de digitale materialer. Hvad findes der? Hvad er godt? Hvordan undgår skolerne fejlkøb? Hvordan bruger lærerne de digitale materialer? CFU-konsulenter kan udfylde et kæmpe behov her! Udfordring: hvilket niveau køber vi digitale læremidler ind på? Kommunalt eller skolemæssigt? CFU skal ind på dette felt! Ønske: At kunne låne digitale materialer på CFU. Fx udlån af en Kindle ud med 8 e-bøger af fx Kim Fupz? Forslag: Kan man udbyde forskellige streamingshastigheder, så nettet ikke belastes så meget? Citat: Tingene skal hænge sammen: Det, I udlåner på CFU, det I præsenterer digitalt, og det vi går på kursus i hos jer det skal være tre sider af samme sag! Drøftelse/ fremtidsønsker ift. CFU s vejledningsvirksomhed Vedr. kontakten til skolerne/information om mulighederne for vejledning Generel opfordring bordet rundt: CFU s ydelser skal være langt tydeligere. Henvendelser til lederne, og konsulenterne skal komme ud på skolerne (se også nedenfor). Forslag: Chat med en konsulent kunne være en opfølgningsmulighed efter et personligt møde. Vedr. konsulenterne som vejledere på skolerne Der blev generelt udtrykt meget stort behov for at få CFU-konsulenter ud som sparringspartnere på skolerne. Især med fokus på vejlederne (matematik-/læse-/engelsk-/it-vejledere) og på vejlederrollen generelt, men også fagdidaktisk. Forslag med stor opbakning: Tænk konsulenter ind som netværksbestyrere på skolerne - en kritisk ven fra CFU? Facilitere netværk for vejledere; samle/ kanalisere viden rundt i eksisterende netværk. Entydig udmelding: Hellere CFU ud på skolerne end folk til vejledning og på kursus på CFU! Drøftelse/ fremtidsønsker ift. CFU s kursusvirksomhed? Vedr. formidling af/pr for kurserne til skolerne: Der var meget tydelig tilbagemelding fra alle ledere om, at gerne må maile og fremsende mere information end det pt. er tilfældet. Vi kan roligt sende mails af sted. Med den rette overskrift, vil de blive læst 2

3 og videreformidlet. Der var ingen enighed om, hvornår på året, det giver mest mening at informere Foldere, kataloger og flyers er også fortsat velkomne på skolerne, og alle ledere gav udtryk for, at der stadig er stort behov for både online og fysisk/papir markedsføring. Opfordring: Kontakt skolelederne inden sommerferien om CFU s kursusudbud. Opfordring: Skriv og udform mails, så indholdet let kan sendes videre til lærere og/eller til intra og send både til skoleleder og til den pædagogiske leder. Ønske: Breve til skolerne skal sendes pr. mail gerne med links og pdf er - men foldere/flyers skal også ud i papir. Det er disse kursusfoldere, der bliver set. Vedr. kursernes indhold: Diplommoduler, vejlederuddannelser, men også fagkurser prioriteres pt. mest. Kvaliteten vægtes højt. Sendes folk af sted, eller rekvireres kurser, skal man møde de bedste! Og der skal være kobling til praksis. Behov: Vær klar NU til at komme ny skolereform i møde (Vi får brug for det, siges der enstemmigt). Lav kurser om lærer-/pædagogsamarbejdet og find ud af, hvad der besluttes i kommunerne. Behov: CFU-kurser om it ude på skolerne. Herunder også konsulenter som sparringspartnere med itvejledere og faggrupper. Citat: Vi har mange penge til it & specialundervisning hvem skal vi bruge pengene på? Jer? Vedr. kursernes placering: Samtlige ledere påpeger, at de gerne vil have kursusafvikling hjemme på skolerne. Både for at understøtte skolens egne indsatser, for at kunne nå bredere ud (hele faggrupper og team), men også for ikke at belaste vikarbudgetter og klasser med mange fraværende lærere. Man vil ikke køre langt for at gå på kursus, og eftermiddagsforløb vil være kærkomne. Forslag: Kurser laves på egen skole gerne sammen med naboskoler. Varmt forslag: Brug også sommerferien til kurser! De tre første dage samt den sidste uge af ferien. Ønske: To-dages-kurser opleves også som fornuftige. God tidsramme. Ros: - Godt med 1 måneds tilmeldingsfrist til kurser nu. Bedre end før. Vedr. snak om onlinekurser: Flere ser gerne online-kurser, skype og chat med en konsulent, men kun, hvor det giver mening (fx instruktionskurser), og hvor der ikke skal ideudveksles og diskuteres. Enstemmig udmelding om, at det levende møde/kursus ikke kan undværes. Forslag: Kombiner det levende møde et efterfølgende træf på en digital platform og eksperimenter med chat med en konsulent ved et fagteammøde. Drøftelse/ fremtidsønsker ift. CFU s informationssamling Forslag: Vidensbank med alternative undervisningsforløb i tilknytning til materialerne. Ønske: Tydeligere information til skolerne om CFU-mulighederne. Andet, der opstod undervejs Informationsgangen fra CFU til skolerne blev drøftet meget, som det også fremgår af ovenstående. Der ønskes mere og klarere information, og vi behøver ikke være bekymrede for at spamme skolerne. Opfordring: Mød op på skolerne på onsdagsmøderne fra 13-16, som er på alle Herningskoler. Lederne 3

4 formidler gerne på netværksmøderne. Opfordring: Mød op i Aarhus på områdeledermøderne (VOK er til stede, men CFU nævnes ikke) og fortæl, hvad CFU kan. Opfordring: Få fat i de unge lærere ved at deltage i introduktionskurset til nye lærere i Aarhus. ÅLF og kommunen laver et forløb sammen for nye lærere. Vær med. Citat: Dette møde har været en vældig øjenåbner for mig som leder. Kontakt os endelig noget mere! Top 4 til os selv De fire tydeligste behov fra deltagerne, som fyldte allermest i snakken og oplevedes vigtigst, var følgende: Rekvirerede kurser. Lederne ønskede meget klart at afvikle kurser og anden inspiration lokalt på skolerne for at kunne ramme flere og spare både kørsel, vikarer og tid. Kurser/inspiration til it og digitale materialer. Der er et stort behov for hjælp til overblik over digitale materialer og for ideer til, hvordan de anvendes og kobles med analoge materialer. Konsulenter som vejlednings-vejledere/sparringspartnere. Der er et stort behov for opdatering af og hjælp til vejlederrollen gerne i længere forløb, hvor en konsulent følger en gruppe lærere. Synlighed. Lederne var forundrede over, hvad CFU kan tilbyde, som de ikke kendte til. 4

5 Rådata - noter fra interviewet NB: Alt skrevet med kursiv er (uddrag fra) udsagn fra deltagerne Introduktion Kontekst: - Præsentation af og baggrunden for undersøgelsen - Rundvisning på - Tidsramme, anonymitet, interviewform, forventninger og rollefordeling - Deltagerne præsenterer sig selv Deltagernes korte fortælling om deres brug af : - Vi er storforbrugere hos jer af udlånsmaterialer og kurser. - Ditto, men vi bruger meget digitale læremidler, så vi benytter ikke så meget CFU længere, kun til teambesøg. - Vi har en CFU-konsulent på skolen; det betyder, at vi er godt opdaterede. - Vi er trætte af, at afdelingen i Skive er lukket. Afstanden betyder meget, og vi bruger CFU mindre nu. - Vi låner en del specialpædagogisk materiale til vores centerafdeling. - Vi har været involveret i CFU-projekter om skrivetastaturer og i et internationalt projekt. - I Aarhus snakker vi en del om SKOLF, så jeg trænger til at høre, hvad CFU kan. - Amtscentralen brugte jeg i sin tid. - Jeg kender jer fra Amtsgården, og i Randers bruger vi Pædagogisk Central mest. - Lærerne låner vist en del materialer på CFU, men jeg er ikke inde over det og ved det faktisk ikke. - Jeg kommer i dag, fordi jeg gerne vil have indflydelse, og fordi jeg er nysgerrig; hvad kan I bruges til? Drøftelse: Hvad kunne I ønske jer af CFU s udlånsvirksomhed? (Formidling/PR om materialer:) - Lav reklame for de konkrete materialer. Vi ved nok ikke om, at I kan det. - Send jeres online PR til skolen/lederen, så skal det nok komme videre til lærerne eller til bibliotekarerne. - Send jeres information til pæd. servicecenter og skolebibliotekarerne. - Læg et link på intra til. - Forslag: I skal ikke tage ud på skolerne i et frikvarter det er alt for hektisk. Men lav en messedag på skolen, hvor I er der hele dagen med inddelte faglige inputs. Lærerne kan så bytte rundt, så alle kan nå forbi jer (fra 8-9 er der fx dansk, fra 9-10 naturfag osv.) - Vi har onsdagsmøder fra i hele Herning. Kom da ud på nogle af skolerne. Så skal vi nok fortælle om det på netværksmøderne. Det virker! (Materialer generelt:) - Vi vil både have hyldevarer og individuelle forløb fra jer. - Vi ku ikke leve uden CFU. Især ikke i dansk. - Vi kunne ønske os flere materialer til det specialpædagogiske område. Det går i de små klasser, men i de ældre klasser kniber det. Vi mangler til børn med fx downsyndrom eller læsevanskeligheder. Det ikke-barnlige, men dog lette til de store! - Og vi mangler materialer til anderledes måder at tænke på. Materialer til værkstedsarbejde, skabeloner, konkrete materialer og innovation savnes. Lærernes skal hjælpes godt på vej i kreative læreprocesser med kreative udfordringer, fx spil, som kan udfordre kreativt. - Små digitale videokameraer, som let kan overføre til klipning er et konkret ønske. 5

6 - Forslag: Læg liste med lånenumrene med ved materialerne, så lærerne hurtigt kan notere elevernes navne (Digitale læremidler:) - Den digitale verden er billigere. Udfordring: hvilket niveau køber vi digitale læremidler ind på? Kommunalt eller skolemæssigt? I skal ind på dette felt! - Vi er tæt på en 1-1-computerløsning, vi er tæt på målet. Vi har et koloenormt behov for at blive klædt på til at bruge alle de digitale materialer. Hvordan bruger man det? Hvad findes der? Hvad er godt, så vi kan undgå fejlkøb? - Hvis ikke de nye digitale materialer erstatter de boglige, har vi et økonomisk problem; vi har ikke råd til både og! Indtil nu supplerer det digitale felt kun men det skal på sigt erstatte de boglige indkøb! - Kan vi låne digitale materialer hos jer? Kan I forestille jer en fremtid, hvor I kan låne en Kindle ud med 8 e-bøger af fx Kim Fupz? Lad os låne fra en fælles udlånscentral - også det digitale! - Ja, vi skal kunne låne e-bøger hos jer! - Vi får brug for konsulentvirksomhed/-bistand til at finde ud af, hvordan vi integrerer det gamle i det nye. - Vi har brug for hjælp til, hvordan vi bevarer en kontinuerlig progression, når det hele stykkes sammen. - Vi har brug for flere ideer til, hvordan man bruger materialerne - Årsplanen skal hænge sammen med målene det er et dilemma, når man selv skal stykke tingene sammen. Det kan I hjælpe os med. - Ide: Streamingshastighed kan man ikke lave høj og lav hastighed? Vi har for mange skærme, og så går det ned. - Hos os er teknikken stadig en hæmsko. Vi skal skelne mellem det tekniske og det pædagogiske. - Der er langt fra at teknikken virker til at få det ud i klasserummet - Vi får it-pedeller, selvom det er dyrt - Hvis man oplever at it-teknikken ikke virker, så står man af som lærer - Vi kommer ikke dertil, hvor vi udleverer ipads. Vi skal opgraderes til, at børn selv kan tage deres grej med - Tingene skal hænge sammen det, I udlåner på CFU, det I præsenterer digitalt, og det vi går på kursus i hos jer det skal være tre sider af samme sag! Drøftelse: Hvad kunne I ønske jer af CFU s vejledningsvirksomhed? (Kontakten til skolerne/information om mulighederne for vejledning) - I skal være tydelige og uundværlige. I skal være det første, vi tænker på! Sådan er det ikke nu. - Vi skal vide, når der er nyt på hjemmesiden fortæl os det! - Måske kan man chatte med en konsulent? Efter man har haft den personlige kontakt?! - Tag ud på områdeledermøder. I skal tage ud og fortælle, hvad I kan! (Konsulenterne som vejledere på skolerne) - Kom ud til os og understøt den digitale del. - Vi vil gerne have CFU-konsulenter ud som sparringspartnere i konkrete forløb. - Forslag med stor opbakning: Tænk konsulenterne ind som netværksbestyrere på skolerne. Kunne konsulenten være en it-daemon en kritisk ven fra CFU? - Ja, hvis vi kunne gøre brug af pædagogiske it-konsulenter, som tager ud på skolerne, så vejlederne kan trække på CFU-konsulenterne det ville være godt! Når man skal udvikle sin organisation på mange måder blandt andet ved at gøre viden tilgængelig i et vejledningshierarki. H hvordan kan man tænke i at udvikle vejlederrollen? - Ja, og ide til jer: Lav noget for vejledere! Det kunne være bredt om vejlederrollen eller det kunne være fagdidaktisk. - Vejledning fra konsulent og supervision af vejlederne på skolen har vi brug for. En vejlednings-nurser-konsulent, som kan tage sig af matematik/læse/engelsk/it-vejledere. Det gi r mening for os. - I har noget at byde ind med ift. fagudvalg, hvis I kommer ud til os! Vi kan godt sende folk på kursus, men lærerfravær præger klasserne, så vi vil langt hellere have jer ud til os. 6

7 - Hvordan sørger vi for, at vejlederne bliver ved med at være opdateret? Kurser på CFU? Kobling til det - Vi vil gerne have en konsulent ud til vores fagteam. - Faciliter netværk for vejledere er det ikke en CFU-opgave? Det ville være godt, hvis en konsulent kunne samle op og kanalisere viden rundt i de eksisterende netværk Drøftelse: Hvad kunne I ønske jer af CFU s kursusvirksomhed? (Vedr. kursernes indhold:) - Hos os prioriterer vi diplommoduler/vejledere - Ja, også hos os, men jeg oplever også et pres for fagfaglige kurser. - Det går ud over sagen, hvis oplægsholderen ikke er god nok. Det teoretiske grundlag skal være i orden, men det bedste er, når teori og praksiserfaring hænger sammen. - Kvaliteten er det vigtigste. Den, der ved noget om det, er kernen. Det skal være den bedste!! Der er masser af faglig ajourføring i andre regier. Og alle tilbuddene rammer de faglige mål. Men det SKAL være ideer, synes lærerne, der kan bruges i morgen. Og det er en kæmpeopgave for jer for I udskifter ikke, efter hvem der kan noget, eller hvad der er på dagsordenen. Jeg kan ha en skepsis, for vi skal bare ha den, der ved noget! Og så kan vi roligt rekvirere det. (Vedr. kursernes placering og pris:) - Lav kurser de en til tre første dage samt den sidste uge af ferien. Det er helt oplagt! - Vi vil hellere ha nogle kurser ude på skolerne end komme til jer! Vi kan dermed sørge for, at alle oplever det samme og kan bruge det. - Det er mere tiltalende for mig, at I kommer til os og understøtter det, vi har gang i, fremfor at vi skal finde noget, der passer i jeres kursusudbud. - Midlerne er ikke til, at vi kaster penge efter landevejen. Vi kører ikke til Aarhus for dyrt! Hellere rekvirerede kurser. - Vi foretrækker kurser udbydes på skolen, gerne sammen med andre skoler. - Jeg vil gerne have kurserne/konsulenterne hjem på skolen! Så foregår det hjemme i egen virkelighed. Det er også nemmere at samle en større gruppe der. Og det er mere forpligtende. - GODT at der er 1 måneds tilmeldingsfrist. Bedre end før. - 2-dages kurser kan vi bruge til noget praksisnære gerne sidste uge i sommerferien - Der bliver behov for kurser/forløb på skolerne efter den nye reform, fx om samarbejdet mellem pædagoger og lærere det vil være meget fint at få tilbud om dette i en praksisnær ramme. - De praksisnære kurser 1- eller 2-dageskurser med fokus på videndeling. Det er interessant for os!! (Vedr. snak om onlinekurser) - Onlinekurser med skype kunne være en ide. - Hvis man kan lave online-kurser og chat med en konsulent med kvalitet, så ja tak. Men vi kan ikke undvære det levende møde. - Vi er ikke der endnu hos os. Vi er til det personlige møde med mulighed for at hjælpe hinanden. - En kombination med et levende møde et efterfølgende træf på en digital platform kunne være en mulighed. - Man skal eksperimentere. Måske en chat med en konsulent ved et fagteammøde? Eller måske er det opfølgningen, der skal være digital?! - Der er forskel på instruktionskurser og på kurser med interaktivitet. Alt kan ikke være online. (Vedr. formidling af/pr for kurserne til skolerne:) - Send da en mail til skolerne. Og husk de pædagogiske ledere. Med den rette overskrift, så skal den nok blive læst og videreformidlet. Og timing er afgørende (men uenighed om, hvornår på året, det er bedst - En siger december, en anden januar/februar inden fagfordelingen). 7

8 - Kontakt skolelederne inden sommerferien om jeres kursusudbud. Timingen er vigtig! - Skriv og udform mails, så indholdet let kan sendes videre til lærere og/eller til intra og send både til skoleleder og til den pædagogiske leder - Det er forvirrende, hvornår kursusudbuddene kommer fra de forskellige steder (VIA-kataloget fx) Den sidste udbyder oplever, at der ikke er mere tid. - Brevene til os skal selvfølgelig være digitale, men foldere/flyers skal også ud i papir! Men send da samtidig et link med en pdf til skolerne. Vi vil både have det fysiske og det digitale! - I kan få opmærksomhed på at byde ind med videndeling to-dages kurser fx i ferieugerne. Byd ind! - Tag da kontakt til skoleledere i forhold til den sidste uge af ferien. I kan sælge mange kurser på den konto. Der er en niche! - Jeg vil gerne lave kurser på min skole med mine lærere men hvor I VIA skal jeg henvende mig? Jeg vil fx gerne samle mine naturfagslærere om et konkret forløb. Der bliver et marked der er et behov for at bruge den første og den sidste uge af sommerferien. Der bør I byde ind! (Kurser om it) - Vi vil gerne bruge CFU til at lave it-kurser hos os selv! - Ønske: Vores it-vejledere kan sparre med jeres konsulenter. - Vi vil gerne hyre jer til et forløb til en faggruppe, som gerne vil være mere digital. - Vi vil gerne lave målrettede forløb ift. årsplaner med fokus på it og hyre jer til det. - Vi vil gerne give nogle af vores lærere en it-diamond. Hvis en konsulent kunne komme ud og være med en periode? Det ville være godt for os! - Vi har penge til it & specialundervisning hvem skal vi bruge pengene på? Jer? (Ny skolereform) - I forbindelse med reformen så vær klar NU! Vi får brug for det! - Lav noget om lærer-/pædagogsamarbejdet. - Det er byrådene, der skal beslutte indholdet af aktivitetstimer. Her er et potentielt marked/behov, men det skal ses i forhold til, hvad der besluttes i kommunen. Drøftelse: Hvad kunne I ønske jer af CFU s informationssamling? - Det ville være dejligt med en vidensbank med alternative undervisningsforløb i tilknytning til materialerne. Andet, der opstod undervejs (Kommunikation fra CFU til skolerne generelt) - Send bare mails ud til os skoleledere! Vi læser gerne om, hvad I kan. Og vi skal nok sende videre til rette fagpersoner. - I skal ikke være bekymrede for at spamme os. Af sted med de ting, I synes, vi skal vide! Vi skal nok sortere og fordele! - Der kommer meget i mailboksen, men mails fra CFU til skoleleder og pædagogisk leder opleves ikke som spam- Selvfølgelig skal det ikke være dagligt, men send bare af sted. Hvis I skriver det centrale i kort i emnelinjen, lægger vi det gerne ud til lærerne på skoleintra. - Den personlige relation mellem CFU og skolen/skolelederen er VIGTIG! - Mød op i Aarhus på områdeledermøderne (VOK er til stede, men de siger ikke noget om CFU) - Dette møde har været en vældig øjenåbner for mig som leder. Kontakt os endelig noget mere! (Hvordan kan CFU få fat i de unge lærere?) 8

9 - Deltag i introduktionskurset til nye lærere i Aarhus. - ÅLF og kommunen laver et forløb sammen for nye lærere. Mæng jer med der. (CFU over for SKOLF - en Aarhus-problematik:) - Hvad kan SKOLF, og hvad kan CFU? Sørg for, at der er en tydelig snitflade for lærerne! - Hvis SKOLF er forlængelsen af skolebibliotekerne og Børn og Unge, skal CFU måske være øjenåbneren, der åbner for det nye?! - CFU skal da være nytænkende og med i forreste række. I skal være en god fødselshjælper ikke mindst for det nye. - Vær langt tydeligere med at vise, hvad I kan! Markedsfør jer på at I supplere hinanden fremfor at konkurrere mod hinanden. - SKOLF aflyser mange kurser, fordi lærere melder sig til, men ikke dukker op (de er gratis) - Bøderne er dyre på CFU, synes nogen. Nu siger bibliotekaren på min skole lån ikke ved CFU det koster kassen - Det er jo nærmest konkurrenceforvridning: Hos os anbefaler skolebibliotekaren, at man ikke bruger CFU, fordi det koster. Det må I gøre noget ved! Slutkommentarer Der var en meget positiv stemning. Det var tydeligt, at lederne er glade CFU, men også at de fik øjnene op for mange af de ting, de kan bruge CFU til som de ikke var klar over. Og som de mener, vi ikke fortæller højt nok om. - Nu vil jeg gå hjem og spørge mine lærere, hvor meget de bruger jer. Jeg håber, det er mere, end jeg tror 9

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Hvordan vil du ha det?

Hvordan vil du ha det? Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelser, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i Danmark to x fem fokusgruppeundersøgelser med henholdsvis lærere og

Læs mere

Hvordan vil du ha det?

Hvordan vil du ha det? Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelse, forår 2013 Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeinterviews, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i VIA UC Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionssamlingen - 2010 Den pædagogiske konsulentordning indtægtsdækket virksomhed Informationssamling CFU erne i Danmark Opgaver med brugerbetaling landsdækkende

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse

Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse www.digitalkompetence.blogspot.com www.skolenibevaegelse.nu Indholdsfortegnelse 3 Om denne pixibog 4 1. Brug dine elevers digitale ressourcer

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere

Introduktion af nye medarbejdere Introduktion af nye medarbejdere Ifølge Århus Skolevæsens personalepolitik skal der: Ved introduktion af nyansatte lægges vægt på, at den ansatte får en god velkomst og informeres om regler og overenskomster

Læs mere

Et ambitiøst tiltag der forpligter Et godt rygstød for skolerne at læne op ad Inspirationskatalog. Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi

Et ambitiøst tiltag der forpligter Et godt rygstød for skolerne at læne op ad Inspirationskatalog. Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi Et ambitiøst tiltag der forpligter Et godt rygstød for skolerne at læne op ad Inspirationskatalog Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi KMDeducation ipad til læsesvage ipad til koncentrationsvanskeligheder

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør SELVEVALUERING AF DEN INDTÆGTSDÆKKEDE VIRKSOMHED - at nyttiggøre CFU s mangeartede kompetencer og ekspertise inden for det faglige og pædagogiske felt i højtspecialiserede og brugertilpassede opgaver,

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Kilder: Kommunikationsmodel: http://akira.ruc.dk/~gud/euc06/docs/komm_plan2.htm Adam og Eva Undertekster til Måns Herngren og Hannes Holms

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Lidt om mig. Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek. Udfordringerne OECD 16-01-2013

Lidt om mig. Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek. Udfordringerne OECD 16-01-2013 Lidt om mig Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek John Klesner januar 2013 29 år lærer Pæd konsulent Master It-rådgivningsgruppe KL-infrastruktur Månedens lærer i Tyskland maj 2009 På vej

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 2 Fremtidens it-læring Velkommen!

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg Medialisering, fælles mål og kollegavejledning Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg PROGRAM 1. Udgangspunkt 2. Digitalisering og medialisering 3. Mediepædagogik og didaktik 4. Kollegavejledning

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 STRATEGIENS FORMÅL Strategien udtrykker en langsigtet og tydelig målsætning omkring brugen af it i undervisningen. Den udtrykker at skolens ambitionsniveau

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

BRUG TV I UNDERVISNINGEN OG PÅ STUDIET GRATIS KURSER FOR ALLE MED AVU-ABONNEMENT. ZDF, Bündnis oder. DR1, Ernst i svømmehallen

BRUG TV I UNDERVISNINGEN OG PÅ STUDIET GRATIS KURSER FOR ALLE MED AVU-ABONNEMENT. ZDF, Bündnis oder. DR1, Ernst i svømmehallen BRUG TV I UNDERVISNINGEN OG PÅ STUDIET GRATIS KURSER FOR ALLE MED AVU-ABONNEMENT NRK, Monsen på vildspor ZDF, Die Wölfe ZDF, Bündnis oder DR2, Danas have Polfoto DR1, Ernst i svømmehallen ALVERDENS TV-UDSENDELSER

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2015-2016 TEMADAG FOR ALLE PÅ SKOLEOMRÅDET PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE FOR ALLE INKLUSIONSVEJLEDERE SPECIALPÆDAGOGIK I PRAKSIS FOR INDSKOLINGEN OG MELLEMTRINNET

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

SKOLEREFORM OG LÆRER-PÆDAGOGSAMARBEJDE

SKOLEREFORM OG LÆRER-PÆDAGOGSAMARBEJDE SKOLEREFORM OG LÆRER-PÆDAGOGSAMARBEJDE EN NY LEDELSESDAGSORDEN ELLER INTENSIVERING AF GAMLE DILEMMAER? W O R K S H O P, C S A Å R S M Ø D E 2 0 1 4 N O E M I L K A M P M A N N, P H D - S T U D E R E N

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Første workshop for lokale impact coaches afholdt

Første workshop for lokale impact coaches afholdt Første workshop for lokale impact coaches afholdt Den 18.-21. maj afholdtes de første workshops for de nye lokale impact coaches. På disse undervisningsdage blev deltagerne introduceret til deres nye rolle

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere