Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på VIA CFU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på VIA CFU"

Transkript

1 Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder: udlån, vejledning, kursus og informationssamlingen. Under alle 4 områder, er vi overordnet interesseret i, hvordan CFU bedst kan kommunikere med skolelederne. Interviewsituationen: Interviewet blev afviklet i marts Afdelingsledere Søren Grosen og Poul Mortensen gennemførte interviewet, mens konsulent Lotte Svane S. Petersen refererede. Der var syv ledere til stede, to kvinder og fem mænd. Deltagerne kom fra følgende skoler: - Vorrevangskolen Aarhus - folkeskole med 497 elever/35 klasser - Gammelgaardskolen Aarhus - folkeskole med 873 elever/38 klasser - Søndermarkskolen, Randers - folkeskole med 542 elever/29 klasser - Aakjærskolen, Skive - folkeskole med 542 elever/27 klasser - Herningsholmskolen, Herning - folkeskole med 530 elever/36 klasser - Hammerum Skole, Herning - folkeskole med 471 elever/22 klasser - Vinding skole, Herning kommune - folkeskole med 333 elever/17 klasser Tematiseret opsamling Introduktion Kontekst: - Præsentation af os selv og baggrunden for undersøgelsen - Rundvisning på CFU - Tidsramme, anonymitet, interviewform, forventninger og rollefordeling - Deltagerne præsenterer sig selv Deltagernes korte fortælling om deres brug af : Deltagerne fremhævede alle deres egen tidligere brug af Amtscentralen, men havde ikke et opdateret billede af, hvad CFU kan tilbyde. Alle mente, at deres lærere låner en del materialer på CFU, og alle bruger vores kursusvirksomhed i større eller mindre omfang, men kun en enkelt leder, der havde været involveret i to udviklingsprojekter med CFU, kendte til andet end materialeudlån og kursusvirksomhed. Mulighederne inden for vejledning og rekvirerede kurser var overraskende for næsten alle. Drøftelse/fremtidsønsker ift. CFU s udlånsvirksomhed Vedr. formidling/pr om materialer: Forslag: Mere reklame for de konkrete materialer. Forslag: Send mails med links osv. til skolen, både til lederen og den pædagogiske leder, så skal det nok komme videre til intra, lærerne eller til bibliotekarerne (alle var enige om dette). 1

2 Forslag: Fast link på Skoleintra til Forslag: Drop frikvartersmøder og lav i stedet hele CFU-messedage på skolerne med tidsinddelte faglige inputs. Lærerne kan så bytte rundt, så alle kan nå forbi (fra 8-9 er der fx dansk, fra 9-10 naturfag osv.) Vedr. materialer generelt: Ønske: Flere materialer til det specialpædagogiske område. Især lette materialer til store elever. Ønske: Flere materialer til anderledes måder at tænke på: værkstedsarbejde, skabeloner, spil, konkrete materialer og innovation. Mere hjælp til kreative læreprocesser. Forslag: Læg liste med lånenumrene i materialekasserne, så lærerne hurtigt kan notere elevernes navne ud for de pågældende numre. Det vil blive oplevet som lettende. Vedr. digitale læremidler: Der er stor forskel på, hvordan skolerne bruger det digitale. En enkelt leder gav udtryk for, at de på hans skole næsten ikke længere bruger boglige materialer, mens andre brokkede sig over teknik og manglende it-resurser og derfor næsten ikke anvender digitale materialer. Stort behov: Der er enormt behov for at hjælpe lærerne til at blive klædt på til at bruge alle de digitale materialer. Hvad findes der? Hvad er godt? Hvordan undgår skolerne fejlkøb? Hvordan bruger lærerne de digitale materialer? CFU-konsulenter kan udfylde et kæmpe behov her! Udfordring: hvilket niveau køber vi digitale læremidler ind på? Kommunalt eller skolemæssigt? CFU skal ind på dette felt! Ønske: At kunne låne digitale materialer på CFU. Fx udlån af en Kindle ud med 8 e-bøger af fx Kim Fupz? Forslag: Kan man udbyde forskellige streamingshastigheder, så nettet ikke belastes så meget? Citat: Tingene skal hænge sammen: Det, I udlåner på CFU, det I præsenterer digitalt, og det vi går på kursus i hos jer det skal være tre sider af samme sag! Drøftelse/ fremtidsønsker ift. CFU s vejledningsvirksomhed Vedr. kontakten til skolerne/information om mulighederne for vejledning Generel opfordring bordet rundt: CFU s ydelser skal være langt tydeligere. Henvendelser til lederne, og konsulenterne skal komme ud på skolerne (se også nedenfor). Forslag: Chat med en konsulent kunne være en opfølgningsmulighed efter et personligt møde. Vedr. konsulenterne som vejledere på skolerne Der blev generelt udtrykt meget stort behov for at få CFU-konsulenter ud som sparringspartnere på skolerne. Især med fokus på vejlederne (matematik-/læse-/engelsk-/it-vejledere) og på vejlederrollen generelt, men også fagdidaktisk. Forslag med stor opbakning: Tænk konsulenter ind som netværksbestyrere på skolerne - en kritisk ven fra CFU? Facilitere netværk for vejledere; samle/ kanalisere viden rundt i eksisterende netværk. Entydig udmelding: Hellere CFU ud på skolerne end folk til vejledning og på kursus på CFU! Drøftelse/ fremtidsønsker ift. CFU s kursusvirksomhed? Vedr. formidling af/pr for kurserne til skolerne: Der var meget tydelig tilbagemelding fra alle ledere om, at gerne må maile og fremsende mere information end det pt. er tilfældet. Vi kan roligt sende mails af sted. Med den rette overskrift, vil de blive læst 2

3 og videreformidlet. Der var ingen enighed om, hvornår på året, det giver mest mening at informere Foldere, kataloger og flyers er også fortsat velkomne på skolerne, og alle ledere gav udtryk for, at der stadig er stort behov for både online og fysisk/papir markedsføring. Opfordring: Kontakt skolelederne inden sommerferien om CFU s kursusudbud. Opfordring: Skriv og udform mails, så indholdet let kan sendes videre til lærere og/eller til intra og send både til skoleleder og til den pædagogiske leder. Ønske: Breve til skolerne skal sendes pr. mail gerne med links og pdf er - men foldere/flyers skal også ud i papir. Det er disse kursusfoldere, der bliver set. Vedr. kursernes indhold: Diplommoduler, vejlederuddannelser, men også fagkurser prioriteres pt. mest. Kvaliteten vægtes højt. Sendes folk af sted, eller rekvireres kurser, skal man møde de bedste! Og der skal være kobling til praksis. Behov: Vær klar NU til at komme ny skolereform i møde (Vi får brug for det, siges der enstemmigt). Lav kurser om lærer-/pædagogsamarbejdet og find ud af, hvad der besluttes i kommunerne. Behov: CFU-kurser om it ude på skolerne. Herunder også konsulenter som sparringspartnere med itvejledere og faggrupper. Citat: Vi har mange penge til it & specialundervisning hvem skal vi bruge pengene på? Jer? Vedr. kursernes placering: Samtlige ledere påpeger, at de gerne vil have kursusafvikling hjemme på skolerne. Både for at understøtte skolens egne indsatser, for at kunne nå bredere ud (hele faggrupper og team), men også for ikke at belaste vikarbudgetter og klasser med mange fraværende lærere. Man vil ikke køre langt for at gå på kursus, og eftermiddagsforløb vil være kærkomne. Forslag: Kurser laves på egen skole gerne sammen med naboskoler. Varmt forslag: Brug også sommerferien til kurser! De tre første dage samt den sidste uge af ferien. Ønske: To-dages-kurser opleves også som fornuftige. God tidsramme. Ros: - Godt med 1 måneds tilmeldingsfrist til kurser nu. Bedre end før. Vedr. snak om onlinekurser: Flere ser gerne online-kurser, skype og chat med en konsulent, men kun, hvor det giver mening (fx instruktionskurser), og hvor der ikke skal ideudveksles og diskuteres. Enstemmig udmelding om, at det levende møde/kursus ikke kan undværes. Forslag: Kombiner det levende møde et efterfølgende træf på en digital platform og eksperimenter med chat med en konsulent ved et fagteammøde. Drøftelse/ fremtidsønsker ift. CFU s informationssamling Forslag: Vidensbank med alternative undervisningsforløb i tilknytning til materialerne. Ønske: Tydeligere information til skolerne om CFU-mulighederne. Andet, der opstod undervejs Informationsgangen fra CFU til skolerne blev drøftet meget, som det også fremgår af ovenstående. Der ønskes mere og klarere information, og vi behøver ikke være bekymrede for at spamme skolerne. Opfordring: Mød op på skolerne på onsdagsmøderne fra 13-16, som er på alle Herningskoler. Lederne 3

4 formidler gerne på netværksmøderne. Opfordring: Mød op i Aarhus på områdeledermøderne (VOK er til stede, men CFU nævnes ikke) og fortæl, hvad CFU kan. Opfordring: Få fat i de unge lærere ved at deltage i introduktionskurset til nye lærere i Aarhus. ÅLF og kommunen laver et forløb sammen for nye lærere. Vær med. Citat: Dette møde har været en vældig øjenåbner for mig som leder. Kontakt os endelig noget mere! Top 4 til os selv De fire tydeligste behov fra deltagerne, som fyldte allermest i snakken og oplevedes vigtigst, var følgende: Rekvirerede kurser. Lederne ønskede meget klart at afvikle kurser og anden inspiration lokalt på skolerne for at kunne ramme flere og spare både kørsel, vikarer og tid. Kurser/inspiration til it og digitale materialer. Der er et stort behov for hjælp til overblik over digitale materialer og for ideer til, hvordan de anvendes og kobles med analoge materialer. Konsulenter som vejlednings-vejledere/sparringspartnere. Der er et stort behov for opdatering af og hjælp til vejlederrollen gerne i længere forløb, hvor en konsulent følger en gruppe lærere. Synlighed. Lederne var forundrede over, hvad CFU kan tilbyde, som de ikke kendte til. 4

5 Rådata - noter fra interviewet NB: Alt skrevet med kursiv er (uddrag fra) udsagn fra deltagerne Introduktion Kontekst: - Præsentation af og baggrunden for undersøgelsen - Rundvisning på - Tidsramme, anonymitet, interviewform, forventninger og rollefordeling - Deltagerne præsenterer sig selv Deltagernes korte fortælling om deres brug af : - Vi er storforbrugere hos jer af udlånsmaterialer og kurser. - Ditto, men vi bruger meget digitale læremidler, så vi benytter ikke så meget CFU længere, kun til teambesøg. - Vi har en CFU-konsulent på skolen; det betyder, at vi er godt opdaterede. - Vi er trætte af, at afdelingen i Skive er lukket. Afstanden betyder meget, og vi bruger CFU mindre nu. - Vi låner en del specialpædagogisk materiale til vores centerafdeling. - Vi har været involveret i CFU-projekter om skrivetastaturer og i et internationalt projekt. - I Aarhus snakker vi en del om SKOLF, så jeg trænger til at høre, hvad CFU kan. - Amtscentralen brugte jeg i sin tid. - Jeg kender jer fra Amtsgården, og i Randers bruger vi Pædagogisk Central mest. - Lærerne låner vist en del materialer på CFU, men jeg er ikke inde over det og ved det faktisk ikke. - Jeg kommer i dag, fordi jeg gerne vil have indflydelse, og fordi jeg er nysgerrig; hvad kan I bruges til? Drøftelse: Hvad kunne I ønske jer af CFU s udlånsvirksomhed? (Formidling/PR om materialer:) - Lav reklame for de konkrete materialer. Vi ved nok ikke om, at I kan det. - Send jeres online PR til skolen/lederen, så skal det nok komme videre til lærerne eller til bibliotekarerne. - Send jeres information til pæd. servicecenter og skolebibliotekarerne. - Læg et link på intra til. - Forslag: I skal ikke tage ud på skolerne i et frikvarter det er alt for hektisk. Men lav en messedag på skolen, hvor I er der hele dagen med inddelte faglige inputs. Lærerne kan så bytte rundt, så alle kan nå forbi jer (fra 8-9 er der fx dansk, fra 9-10 naturfag osv.) - Vi har onsdagsmøder fra i hele Herning. Kom da ud på nogle af skolerne. Så skal vi nok fortælle om det på netværksmøderne. Det virker! (Materialer generelt:) - Vi vil både have hyldevarer og individuelle forløb fra jer. - Vi ku ikke leve uden CFU. Især ikke i dansk. - Vi kunne ønske os flere materialer til det specialpædagogiske område. Det går i de små klasser, men i de ældre klasser kniber det. Vi mangler til børn med fx downsyndrom eller læsevanskeligheder. Det ikke-barnlige, men dog lette til de store! - Og vi mangler materialer til anderledes måder at tænke på. Materialer til værkstedsarbejde, skabeloner, konkrete materialer og innovation savnes. Lærernes skal hjælpes godt på vej i kreative læreprocesser med kreative udfordringer, fx spil, som kan udfordre kreativt. - Små digitale videokameraer, som let kan overføre til klipning er et konkret ønske. 5

6 - Forslag: Læg liste med lånenumrene med ved materialerne, så lærerne hurtigt kan notere elevernes navne (Digitale læremidler:) - Den digitale verden er billigere. Udfordring: hvilket niveau køber vi digitale læremidler ind på? Kommunalt eller skolemæssigt? I skal ind på dette felt! - Vi er tæt på en 1-1-computerløsning, vi er tæt på målet. Vi har et koloenormt behov for at blive klædt på til at bruge alle de digitale materialer. Hvordan bruger man det? Hvad findes der? Hvad er godt, så vi kan undgå fejlkøb? - Hvis ikke de nye digitale materialer erstatter de boglige, har vi et økonomisk problem; vi har ikke råd til både og! Indtil nu supplerer det digitale felt kun men det skal på sigt erstatte de boglige indkøb! - Kan vi låne digitale materialer hos jer? Kan I forestille jer en fremtid, hvor I kan låne en Kindle ud med 8 e-bøger af fx Kim Fupz? Lad os låne fra en fælles udlånscentral - også det digitale! - Ja, vi skal kunne låne e-bøger hos jer! - Vi får brug for konsulentvirksomhed/-bistand til at finde ud af, hvordan vi integrerer det gamle i det nye. - Vi har brug for hjælp til, hvordan vi bevarer en kontinuerlig progression, når det hele stykkes sammen. - Vi har brug for flere ideer til, hvordan man bruger materialerne - Årsplanen skal hænge sammen med målene det er et dilemma, når man selv skal stykke tingene sammen. Det kan I hjælpe os med. - Ide: Streamingshastighed kan man ikke lave høj og lav hastighed? Vi har for mange skærme, og så går det ned. - Hos os er teknikken stadig en hæmsko. Vi skal skelne mellem det tekniske og det pædagogiske. - Der er langt fra at teknikken virker til at få det ud i klasserummet - Vi får it-pedeller, selvom det er dyrt - Hvis man oplever at it-teknikken ikke virker, så står man af som lærer - Vi kommer ikke dertil, hvor vi udleverer ipads. Vi skal opgraderes til, at børn selv kan tage deres grej med - Tingene skal hænge sammen det, I udlåner på CFU, det I præsenterer digitalt, og det vi går på kursus i hos jer det skal være tre sider af samme sag! Drøftelse: Hvad kunne I ønske jer af CFU s vejledningsvirksomhed? (Kontakten til skolerne/information om mulighederne for vejledning) - I skal være tydelige og uundværlige. I skal være det første, vi tænker på! Sådan er det ikke nu. - Vi skal vide, når der er nyt på hjemmesiden fortæl os det! - Måske kan man chatte med en konsulent? Efter man har haft den personlige kontakt?! - Tag ud på områdeledermøder. I skal tage ud og fortælle, hvad I kan! (Konsulenterne som vejledere på skolerne) - Kom ud til os og understøt den digitale del. - Vi vil gerne have CFU-konsulenter ud som sparringspartnere i konkrete forløb. - Forslag med stor opbakning: Tænk konsulenterne ind som netværksbestyrere på skolerne. Kunne konsulenten være en it-daemon en kritisk ven fra CFU? - Ja, hvis vi kunne gøre brug af pædagogiske it-konsulenter, som tager ud på skolerne, så vejlederne kan trække på CFU-konsulenterne det ville være godt! Når man skal udvikle sin organisation på mange måder blandt andet ved at gøre viden tilgængelig i et vejledningshierarki. H hvordan kan man tænke i at udvikle vejlederrollen? - Ja, og ide til jer: Lav noget for vejledere! Det kunne være bredt om vejlederrollen eller det kunne være fagdidaktisk. - Vejledning fra konsulent og supervision af vejlederne på skolen har vi brug for. En vejlednings-nurser-konsulent, som kan tage sig af matematik/læse/engelsk/it-vejledere. Det gi r mening for os. - I har noget at byde ind med ift. fagudvalg, hvis I kommer ud til os! Vi kan godt sende folk på kursus, men lærerfravær præger klasserne, så vi vil langt hellere have jer ud til os. 6

7 - Hvordan sørger vi for, at vejlederne bliver ved med at være opdateret? Kurser på CFU? Kobling til det - Vi vil gerne have en konsulent ud til vores fagteam. - Faciliter netværk for vejledere er det ikke en CFU-opgave? Det ville være godt, hvis en konsulent kunne samle op og kanalisere viden rundt i de eksisterende netværk Drøftelse: Hvad kunne I ønske jer af CFU s kursusvirksomhed? (Vedr. kursernes indhold:) - Hos os prioriterer vi diplommoduler/vejledere - Ja, også hos os, men jeg oplever også et pres for fagfaglige kurser. - Det går ud over sagen, hvis oplægsholderen ikke er god nok. Det teoretiske grundlag skal være i orden, men det bedste er, når teori og praksiserfaring hænger sammen. - Kvaliteten er det vigtigste. Den, der ved noget om det, er kernen. Det skal være den bedste!! Der er masser af faglig ajourføring i andre regier. Og alle tilbuddene rammer de faglige mål. Men det SKAL være ideer, synes lærerne, der kan bruges i morgen. Og det er en kæmpeopgave for jer for I udskifter ikke, efter hvem der kan noget, eller hvad der er på dagsordenen. Jeg kan ha en skepsis, for vi skal bare ha den, der ved noget! Og så kan vi roligt rekvirere det. (Vedr. kursernes placering og pris:) - Lav kurser de en til tre første dage samt den sidste uge af ferien. Det er helt oplagt! - Vi vil hellere ha nogle kurser ude på skolerne end komme til jer! Vi kan dermed sørge for, at alle oplever det samme og kan bruge det. - Det er mere tiltalende for mig, at I kommer til os og understøtter det, vi har gang i, fremfor at vi skal finde noget, der passer i jeres kursusudbud. - Midlerne er ikke til, at vi kaster penge efter landevejen. Vi kører ikke til Aarhus for dyrt! Hellere rekvirerede kurser. - Vi foretrækker kurser udbydes på skolen, gerne sammen med andre skoler. - Jeg vil gerne have kurserne/konsulenterne hjem på skolen! Så foregår det hjemme i egen virkelighed. Det er også nemmere at samle en større gruppe der. Og det er mere forpligtende. - GODT at der er 1 måneds tilmeldingsfrist. Bedre end før. - 2-dages kurser kan vi bruge til noget praksisnære gerne sidste uge i sommerferien - Der bliver behov for kurser/forløb på skolerne efter den nye reform, fx om samarbejdet mellem pædagoger og lærere det vil være meget fint at få tilbud om dette i en praksisnær ramme. - De praksisnære kurser 1- eller 2-dageskurser med fokus på videndeling. Det er interessant for os!! (Vedr. snak om onlinekurser) - Onlinekurser med skype kunne være en ide. - Hvis man kan lave online-kurser og chat med en konsulent med kvalitet, så ja tak. Men vi kan ikke undvære det levende møde. - Vi er ikke der endnu hos os. Vi er til det personlige møde med mulighed for at hjælpe hinanden. - En kombination med et levende møde et efterfølgende træf på en digital platform kunne være en mulighed. - Man skal eksperimentere. Måske en chat med en konsulent ved et fagteammøde? Eller måske er det opfølgningen, der skal være digital?! - Der er forskel på instruktionskurser og på kurser med interaktivitet. Alt kan ikke være online. (Vedr. formidling af/pr for kurserne til skolerne:) - Send da en mail til skolerne. Og husk de pædagogiske ledere. Med den rette overskrift, så skal den nok blive læst og videreformidlet. Og timing er afgørende (men uenighed om, hvornår på året, det er bedst - En siger december, en anden januar/februar inden fagfordelingen). 7

8 - Kontakt skolelederne inden sommerferien om jeres kursusudbud. Timingen er vigtig! - Skriv og udform mails, så indholdet let kan sendes videre til lærere og/eller til intra og send både til skoleleder og til den pædagogiske leder - Det er forvirrende, hvornår kursusudbuddene kommer fra de forskellige steder (VIA-kataloget fx) Den sidste udbyder oplever, at der ikke er mere tid. - Brevene til os skal selvfølgelig være digitale, men foldere/flyers skal også ud i papir! Men send da samtidig et link med en pdf til skolerne. Vi vil både have det fysiske og det digitale! - I kan få opmærksomhed på at byde ind med videndeling to-dages kurser fx i ferieugerne. Byd ind! - Tag da kontakt til skoleledere i forhold til den sidste uge af ferien. I kan sælge mange kurser på den konto. Der er en niche! - Jeg vil gerne lave kurser på min skole med mine lærere men hvor I VIA skal jeg henvende mig? Jeg vil fx gerne samle mine naturfagslærere om et konkret forløb. Der bliver et marked der er et behov for at bruge den første og den sidste uge af sommerferien. Der bør I byde ind! (Kurser om it) - Vi vil gerne bruge CFU til at lave it-kurser hos os selv! - Ønske: Vores it-vejledere kan sparre med jeres konsulenter. - Vi vil gerne hyre jer til et forløb til en faggruppe, som gerne vil være mere digital. - Vi vil gerne lave målrettede forløb ift. årsplaner med fokus på it og hyre jer til det. - Vi vil gerne give nogle af vores lærere en it-diamond. Hvis en konsulent kunne komme ud og være med en periode? Det ville være godt for os! - Vi har penge til it & specialundervisning hvem skal vi bruge pengene på? Jer? (Ny skolereform) - I forbindelse med reformen så vær klar NU! Vi får brug for det! - Lav noget om lærer-/pædagogsamarbejdet. - Det er byrådene, der skal beslutte indholdet af aktivitetstimer. Her er et potentielt marked/behov, men det skal ses i forhold til, hvad der besluttes i kommunen. Drøftelse: Hvad kunne I ønske jer af CFU s informationssamling? - Det ville være dejligt med en vidensbank med alternative undervisningsforløb i tilknytning til materialerne. Andet, der opstod undervejs (Kommunikation fra CFU til skolerne generelt) - Send bare mails ud til os skoleledere! Vi læser gerne om, hvad I kan. Og vi skal nok sende videre til rette fagpersoner. - I skal ikke være bekymrede for at spamme os. Af sted med de ting, I synes, vi skal vide! Vi skal nok sortere og fordele! - Der kommer meget i mailboksen, men mails fra CFU til skoleleder og pædagogisk leder opleves ikke som spam- Selvfølgelig skal det ikke være dagligt, men send bare af sted. Hvis I skriver det centrale i kort i emnelinjen, lægger vi det gerne ud til lærerne på skoleintra. - Den personlige relation mellem CFU og skolen/skolelederen er VIGTIG! - Mød op i Aarhus på områdeledermøderne (VOK er til stede, men de siger ikke noget om CFU) - Dette møde har været en vældig øjenåbner for mig som leder. Kontakt os endelig noget mere! (Hvordan kan CFU få fat i de unge lærere?) 8

9 - Deltag i introduktionskurset til nye lærere i Aarhus. - ÅLF og kommunen laver et forløb sammen for nye lærere. Mæng jer med der. (CFU over for SKOLF - en Aarhus-problematik:) - Hvad kan SKOLF, og hvad kan CFU? Sørg for, at der er en tydelig snitflade for lærerne! - Hvis SKOLF er forlængelsen af skolebibliotekerne og Børn og Unge, skal CFU måske være øjenåbneren, der åbner for det nye?! - CFU skal da være nytænkende og med i forreste række. I skal være en god fødselshjælper ikke mindst for det nye. - Vær langt tydeligere med at vise, hvad I kan! Markedsfør jer på at I supplere hinanden fremfor at konkurrere mod hinanden. - SKOLF aflyser mange kurser, fordi lærere melder sig til, men ikke dukker op (de er gratis) - Bøderne er dyre på CFU, synes nogen. Nu siger bibliotekaren på min skole lån ikke ved CFU det koster kassen - Det er jo nærmest konkurrenceforvridning: Hos os anbefaler skolebibliotekaren, at man ikke bruger CFU, fordi det koster. Det må I gøre noget ved! Slutkommentarer Der var en meget positiv stemning. Det var tydeligt, at lederne er glade CFU, men også at de fik øjnene op for mange af de ting, de kan bruge CFU til som de ikke var klar over. Og som de mener, vi ikke fortæller højt nok om. - Nu vil jeg gå hjem og spørge mine lærere, hvor meget de bruger jer. Jeg håber, det er mere, end jeg tror 9

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001

Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001 Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001 Udarbejdet af konsulent Cand. Scient. Pol. Peter Gorm Larsen, Danmarks Biblioteksskole Den 24.8. 2001.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere