Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på VIA CFU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på VIA CFU"

Transkript

1 Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder: udlån, vejledning, kursus og informationssamlingen. Under alle 4 områder, er vi overordnet interesseret i, hvordan CFU bedst kan kommunikere med skolelederne. Interviewsituationen: Interviewet blev afviklet i marts Afdelingsledere Søren Grosen og Poul Mortensen gennemførte interviewet, mens konsulent Lotte Svane S. Petersen refererede. Der var syv ledere til stede, to kvinder og fem mænd. Deltagerne kom fra følgende skoler: - Vorrevangskolen Aarhus - folkeskole med 497 elever/35 klasser - Gammelgaardskolen Aarhus - folkeskole med 873 elever/38 klasser - Søndermarkskolen, Randers - folkeskole med 542 elever/29 klasser - Aakjærskolen, Skive - folkeskole med 542 elever/27 klasser - Herningsholmskolen, Herning - folkeskole med 530 elever/36 klasser - Hammerum Skole, Herning - folkeskole med 471 elever/22 klasser - Vinding skole, Herning kommune - folkeskole med 333 elever/17 klasser Tematiseret opsamling Introduktion Kontekst: - Præsentation af os selv og baggrunden for undersøgelsen - Rundvisning på CFU - Tidsramme, anonymitet, interviewform, forventninger og rollefordeling - Deltagerne præsenterer sig selv Deltagernes korte fortælling om deres brug af : Deltagerne fremhævede alle deres egen tidligere brug af Amtscentralen, men havde ikke et opdateret billede af, hvad CFU kan tilbyde. Alle mente, at deres lærere låner en del materialer på CFU, og alle bruger vores kursusvirksomhed i større eller mindre omfang, men kun en enkelt leder, der havde været involveret i to udviklingsprojekter med CFU, kendte til andet end materialeudlån og kursusvirksomhed. Mulighederne inden for vejledning og rekvirerede kurser var overraskende for næsten alle. Drøftelse/fremtidsønsker ift. CFU s udlånsvirksomhed Vedr. formidling/pr om materialer: Forslag: Mere reklame for de konkrete materialer. Forslag: Send mails med links osv. til skolen, både til lederen og den pædagogiske leder, så skal det nok komme videre til intra, lærerne eller til bibliotekarerne (alle var enige om dette). 1

2 Forslag: Fast link på Skoleintra til Forslag: Drop frikvartersmøder og lav i stedet hele CFU-messedage på skolerne med tidsinddelte faglige inputs. Lærerne kan så bytte rundt, så alle kan nå forbi (fra 8-9 er der fx dansk, fra 9-10 naturfag osv.) Vedr. materialer generelt: Ønske: Flere materialer til det specialpædagogiske område. Især lette materialer til store elever. Ønske: Flere materialer til anderledes måder at tænke på: værkstedsarbejde, skabeloner, spil, konkrete materialer og innovation. Mere hjælp til kreative læreprocesser. Forslag: Læg liste med lånenumrene i materialekasserne, så lærerne hurtigt kan notere elevernes navne ud for de pågældende numre. Det vil blive oplevet som lettende. Vedr. digitale læremidler: Der er stor forskel på, hvordan skolerne bruger det digitale. En enkelt leder gav udtryk for, at de på hans skole næsten ikke længere bruger boglige materialer, mens andre brokkede sig over teknik og manglende it-resurser og derfor næsten ikke anvender digitale materialer. Stort behov: Der er enormt behov for at hjælpe lærerne til at blive klædt på til at bruge alle de digitale materialer. Hvad findes der? Hvad er godt? Hvordan undgår skolerne fejlkøb? Hvordan bruger lærerne de digitale materialer? CFU-konsulenter kan udfylde et kæmpe behov her! Udfordring: hvilket niveau køber vi digitale læremidler ind på? Kommunalt eller skolemæssigt? CFU skal ind på dette felt! Ønske: At kunne låne digitale materialer på CFU. Fx udlån af en Kindle ud med 8 e-bøger af fx Kim Fupz? Forslag: Kan man udbyde forskellige streamingshastigheder, så nettet ikke belastes så meget? Citat: Tingene skal hænge sammen: Det, I udlåner på CFU, det I præsenterer digitalt, og det vi går på kursus i hos jer det skal være tre sider af samme sag! Drøftelse/ fremtidsønsker ift. CFU s vejledningsvirksomhed Vedr. kontakten til skolerne/information om mulighederne for vejledning Generel opfordring bordet rundt: CFU s ydelser skal være langt tydeligere. Henvendelser til lederne, og konsulenterne skal komme ud på skolerne (se også nedenfor). Forslag: Chat med en konsulent kunne være en opfølgningsmulighed efter et personligt møde. Vedr. konsulenterne som vejledere på skolerne Der blev generelt udtrykt meget stort behov for at få CFU-konsulenter ud som sparringspartnere på skolerne. Især med fokus på vejlederne (matematik-/læse-/engelsk-/it-vejledere) og på vejlederrollen generelt, men også fagdidaktisk. Forslag med stor opbakning: Tænk konsulenter ind som netværksbestyrere på skolerne - en kritisk ven fra CFU? Facilitere netværk for vejledere; samle/ kanalisere viden rundt i eksisterende netværk. Entydig udmelding: Hellere CFU ud på skolerne end folk til vejledning og på kursus på CFU! Drøftelse/ fremtidsønsker ift. CFU s kursusvirksomhed? Vedr. formidling af/pr for kurserne til skolerne: Der var meget tydelig tilbagemelding fra alle ledere om, at gerne må maile og fremsende mere information end det pt. er tilfældet. Vi kan roligt sende mails af sted. Med den rette overskrift, vil de blive læst 2

3 og videreformidlet. Der var ingen enighed om, hvornår på året, det giver mest mening at informere Foldere, kataloger og flyers er også fortsat velkomne på skolerne, og alle ledere gav udtryk for, at der stadig er stort behov for både online og fysisk/papir markedsføring. Opfordring: Kontakt skolelederne inden sommerferien om CFU s kursusudbud. Opfordring: Skriv og udform mails, så indholdet let kan sendes videre til lærere og/eller til intra og send både til skoleleder og til den pædagogiske leder. Ønske: Breve til skolerne skal sendes pr. mail gerne med links og pdf er - men foldere/flyers skal også ud i papir. Det er disse kursusfoldere, der bliver set. Vedr. kursernes indhold: Diplommoduler, vejlederuddannelser, men også fagkurser prioriteres pt. mest. Kvaliteten vægtes højt. Sendes folk af sted, eller rekvireres kurser, skal man møde de bedste! Og der skal være kobling til praksis. Behov: Vær klar NU til at komme ny skolereform i møde (Vi får brug for det, siges der enstemmigt). Lav kurser om lærer-/pædagogsamarbejdet og find ud af, hvad der besluttes i kommunerne. Behov: CFU-kurser om it ude på skolerne. Herunder også konsulenter som sparringspartnere med itvejledere og faggrupper. Citat: Vi har mange penge til it & specialundervisning hvem skal vi bruge pengene på? Jer? Vedr. kursernes placering: Samtlige ledere påpeger, at de gerne vil have kursusafvikling hjemme på skolerne. Både for at understøtte skolens egne indsatser, for at kunne nå bredere ud (hele faggrupper og team), men også for ikke at belaste vikarbudgetter og klasser med mange fraværende lærere. Man vil ikke køre langt for at gå på kursus, og eftermiddagsforløb vil være kærkomne. Forslag: Kurser laves på egen skole gerne sammen med naboskoler. Varmt forslag: Brug også sommerferien til kurser! De tre første dage samt den sidste uge af ferien. Ønske: To-dages-kurser opleves også som fornuftige. God tidsramme. Ros: - Godt med 1 måneds tilmeldingsfrist til kurser nu. Bedre end før. Vedr. snak om onlinekurser: Flere ser gerne online-kurser, skype og chat med en konsulent, men kun, hvor det giver mening (fx instruktionskurser), og hvor der ikke skal ideudveksles og diskuteres. Enstemmig udmelding om, at det levende møde/kursus ikke kan undværes. Forslag: Kombiner det levende møde et efterfølgende træf på en digital platform og eksperimenter med chat med en konsulent ved et fagteammøde. Drøftelse/ fremtidsønsker ift. CFU s informationssamling Forslag: Vidensbank med alternative undervisningsforløb i tilknytning til materialerne. Ønske: Tydeligere information til skolerne om CFU-mulighederne. Andet, der opstod undervejs Informationsgangen fra CFU til skolerne blev drøftet meget, som det også fremgår af ovenstående. Der ønskes mere og klarere information, og vi behøver ikke være bekymrede for at spamme skolerne. Opfordring: Mød op på skolerne på onsdagsmøderne fra 13-16, som er på alle Herningskoler. Lederne 3

4 formidler gerne på netværksmøderne. Opfordring: Mød op i Aarhus på områdeledermøderne (VOK er til stede, men CFU nævnes ikke) og fortæl, hvad CFU kan. Opfordring: Få fat i de unge lærere ved at deltage i introduktionskurset til nye lærere i Aarhus. ÅLF og kommunen laver et forløb sammen for nye lærere. Vær med. Citat: Dette møde har været en vældig øjenåbner for mig som leder. Kontakt os endelig noget mere! Top 4 til os selv De fire tydeligste behov fra deltagerne, som fyldte allermest i snakken og oplevedes vigtigst, var følgende: Rekvirerede kurser. Lederne ønskede meget klart at afvikle kurser og anden inspiration lokalt på skolerne for at kunne ramme flere og spare både kørsel, vikarer og tid. Kurser/inspiration til it og digitale materialer. Der er et stort behov for hjælp til overblik over digitale materialer og for ideer til, hvordan de anvendes og kobles med analoge materialer. Konsulenter som vejlednings-vejledere/sparringspartnere. Der er et stort behov for opdatering af og hjælp til vejlederrollen gerne i længere forløb, hvor en konsulent følger en gruppe lærere. Synlighed. Lederne var forundrede over, hvad CFU kan tilbyde, som de ikke kendte til. 4

5 Rådata - noter fra interviewet NB: Alt skrevet med kursiv er (uddrag fra) udsagn fra deltagerne Introduktion Kontekst: - Præsentation af og baggrunden for undersøgelsen - Rundvisning på - Tidsramme, anonymitet, interviewform, forventninger og rollefordeling - Deltagerne præsenterer sig selv Deltagernes korte fortælling om deres brug af : - Vi er storforbrugere hos jer af udlånsmaterialer og kurser. - Ditto, men vi bruger meget digitale læremidler, så vi benytter ikke så meget CFU længere, kun til teambesøg. - Vi har en CFU-konsulent på skolen; det betyder, at vi er godt opdaterede. - Vi er trætte af, at afdelingen i Skive er lukket. Afstanden betyder meget, og vi bruger CFU mindre nu. - Vi låner en del specialpædagogisk materiale til vores centerafdeling. - Vi har været involveret i CFU-projekter om skrivetastaturer og i et internationalt projekt. - I Aarhus snakker vi en del om SKOLF, så jeg trænger til at høre, hvad CFU kan. - Amtscentralen brugte jeg i sin tid. - Jeg kender jer fra Amtsgården, og i Randers bruger vi Pædagogisk Central mest. - Lærerne låner vist en del materialer på CFU, men jeg er ikke inde over det og ved det faktisk ikke. - Jeg kommer i dag, fordi jeg gerne vil have indflydelse, og fordi jeg er nysgerrig; hvad kan I bruges til? Drøftelse: Hvad kunne I ønske jer af CFU s udlånsvirksomhed? (Formidling/PR om materialer:) - Lav reklame for de konkrete materialer. Vi ved nok ikke om, at I kan det. - Send jeres online PR til skolen/lederen, så skal det nok komme videre til lærerne eller til bibliotekarerne. - Send jeres information til pæd. servicecenter og skolebibliotekarerne. - Læg et link på intra til. - Forslag: I skal ikke tage ud på skolerne i et frikvarter det er alt for hektisk. Men lav en messedag på skolen, hvor I er der hele dagen med inddelte faglige inputs. Lærerne kan så bytte rundt, så alle kan nå forbi jer (fra 8-9 er der fx dansk, fra 9-10 naturfag osv.) - Vi har onsdagsmøder fra i hele Herning. Kom da ud på nogle af skolerne. Så skal vi nok fortælle om det på netværksmøderne. Det virker! (Materialer generelt:) - Vi vil både have hyldevarer og individuelle forløb fra jer. - Vi ku ikke leve uden CFU. Især ikke i dansk. - Vi kunne ønske os flere materialer til det specialpædagogiske område. Det går i de små klasser, men i de ældre klasser kniber det. Vi mangler til børn med fx downsyndrom eller læsevanskeligheder. Det ikke-barnlige, men dog lette til de store! - Og vi mangler materialer til anderledes måder at tænke på. Materialer til værkstedsarbejde, skabeloner, konkrete materialer og innovation savnes. Lærernes skal hjælpes godt på vej i kreative læreprocesser med kreative udfordringer, fx spil, som kan udfordre kreativt. - Små digitale videokameraer, som let kan overføre til klipning er et konkret ønske. 5

6 - Forslag: Læg liste med lånenumrene med ved materialerne, så lærerne hurtigt kan notere elevernes navne (Digitale læremidler:) - Den digitale verden er billigere. Udfordring: hvilket niveau køber vi digitale læremidler ind på? Kommunalt eller skolemæssigt? I skal ind på dette felt! - Vi er tæt på en 1-1-computerløsning, vi er tæt på målet. Vi har et koloenormt behov for at blive klædt på til at bruge alle de digitale materialer. Hvordan bruger man det? Hvad findes der? Hvad er godt, så vi kan undgå fejlkøb? - Hvis ikke de nye digitale materialer erstatter de boglige, har vi et økonomisk problem; vi har ikke råd til både og! Indtil nu supplerer det digitale felt kun men det skal på sigt erstatte de boglige indkøb! - Kan vi låne digitale materialer hos jer? Kan I forestille jer en fremtid, hvor I kan låne en Kindle ud med 8 e-bøger af fx Kim Fupz? Lad os låne fra en fælles udlånscentral - også det digitale! - Ja, vi skal kunne låne e-bøger hos jer! - Vi får brug for konsulentvirksomhed/-bistand til at finde ud af, hvordan vi integrerer det gamle i det nye. - Vi har brug for hjælp til, hvordan vi bevarer en kontinuerlig progression, når det hele stykkes sammen. - Vi har brug for flere ideer til, hvordan man bruger materialerne - Årsplanen skal hænge sammen med målene det er et dilemma, når man selv skal stykke tingene sammen. Det kan I hjælpe os med. - Ide: Streamingshastighed kan man ikke lave høj og lav hastighed? Vi har for mange skærme, og så går det ned. - Hos os er teknikken stadig en hæmsko. Vi skal skelne mellem det tekniske og det pædagogiske. - Der er langt fra at teknikken virker til at få det ud i klasserummet - Vi får it-pedeller, selvom det er dyrt - Hvis man oplever at it-teknikken ikke virker, så står man af som lærer - Vi kommer ikke dertil, hvor vi udleverer ipads. Vi skal opgraderes til, at børn selv kan tage deres grej med - Tingene skal hænge sammen det, I udlåner på CFU, det I præsenterer digitalt, og det vi går på kursus i hos jer det skal være tre sider af samme sag! Drøftelse: Hvad kunne I ønske jer af CFU s vejledningsvirksomhed? (Kontakten til skolerne/information om mulighederne for vejledning) - I skal være tydelige og uundværlige. I skal være det første, vi tænker på! Sådan er det ikke nu. - Vi skal vide, når der er nyt på hjemmesiden fortæl os det! - Måske kan man chatte med en konsulent? Efter man har haft den personlige kontakt?! - Tag ud på områdeledermøder. I skal tage ud og fortælle, hvad I kan! (Konsulenterne som vejledere på skolerne) - Kom ud til os og understøt den digitale del. - Vi vil gerne have CFU-konsulenter ud som sparringspartnere i konkrete forløb. - Forslag med stor opbakning: Tænk konsulenterne ind som netværksbestyrere på skolerne. Kunne konsulenten være en it-daemon en kritisk ven fra CFU? - Ja, hvis vi kunne gøre brug af pædagogiske it-konsulenter, som tager ud på skolerne, så vejlederne kan trække på CFU-konsulenterne det ville være godt! Når man skal udvikle sin organisation på mange måder blandt andet ved at gøre viden tilgængelig i et vejledningshierarki. H hvordan kan man tænke i at udvikle vejlederrollen? - Ja, og ide til jer: Lav noget for vejledere! Det kunne være bredt om vejlederrollen eller det kunne være fagdidaktisk. - Vejledning fra konsulent og supervision af vejlederne på skolen har vi brug for. En vejlednings-nurser-konsulent, som kan tage sig af matematik/læse/engelsk/it-vejledere. Det gi r mening for os. - I har noget at byde ind med ift. fagudvalg, hvis I kommer ud til os! Vi kan godt sende folk på kursus, men lærerfravær præger klasserne, så vi vil langt hellere have jer ud til os. 6

7 - Hvordan sørger vi for, at vejlederne bliver ved med at være opdateret? Kurser på CFU? Kobling til det - Vi vil gerne have en konsulent ud til vores fagteam. - Faciliter netværk for vejledere er det ikke en CFU-opgave? Det ville være godt, hvis en konsulent kunne samle op og kanalisere viden rundt i de eksisterende netværk Drøftelse: Hvad kunne I ønske jer af CFU s kursusvirksomhed? (Vedr. kursernes indhold:) - Hos os prioriterer vi diplommoduler/vejledere - Ja, også hos os, men jeg oplever også et pres for fagfaglige kurser. - Det går ud over sagen, hvis oplægsholderen ikke er god nok. Det teoretiske grundlag skal være i orden, men det bedste er, når teori og praksiserfaring hænger sammen. - Kvaliteten er det vigtigste. Den, der ved noget om det, er kernen. Det skal være den bedste!! Der er masser af faglig ajourføring i andre regier. Og alle tilbuddene rammer de faglige mål. Men det SKAL være ideer, synes lærerne, der kan bruges i morgen. Og det er en kæmpeopgave for jer for I udskifter ikke, efter hvem der kan noget, eller hvad der er på dagsordenen. Jeg kan ha en skepsis, for vi skal bare ha den, der ved noget! Og så kan vi roligt rekvirere det. (Vedr. kursernes placering og pris:) - Lav kurser de en til tre første dage samt den sidste uge af ferien. Det er helt oplagt! - Vi vil hellere ha nogle kurser ude på skolerne end komme til jer! Vi kan dermed sørge for, at alle oplever det samme og kan bruge det. - Det er mere tiltalende for mig, at I kommer til os og understøtter det, vi har gang i, fremfor at vi skal finde noget, der passer i jeres kursusudbud. - Midlerne er ikke til, at vi kaster penge efter landevejen. Vi kører ikke til Aarhus for dyrt! Hellere rekvirerede kurser. - Vi foretrækker kurser udbydes på skolen, gerne sammen med andre skoler. - Jeg vil gerne have kurserne/konsulenterne hjem på skolen! Så foregår det hjemme i egen virkelighed. Det er også nemmere at samle en større gruppe der. Og det er mere forpligtende. - GODT at der er 1 måneds tilmeldingsfrist. Bedre end før. - 2-dages kurser kan vi bruge til noget praksisnære gerne sidste uge i sommerferien - Der bliver behov for kurser/forløb på skolerne efter den nye reform, fx om samarbejdet mellem pædagoger og lærere det vil være meget fint at få tilbud om dette i en praksisnær ramme. - De praksisnære kurser 1- eller 2-dageskurser med fokus på videndeling. Det er interessant for os!! (Vedr. snak om onlinekurser) - Onlinekurser med skype kunne være en ide. - Hvis man kan lave online-kurser og chat med en konsulent med kvalitet, så ja tak. Men vi kan ikke undvære det levende møde. - Vi er ikke der endnu hos os. Vi er til det personlige møde med mulighed for at hjælpe hinanden. - En kombination med et levende møde et efterfølgende træf på en digital platform kunne være en mulighed. - Man skal eksperimentere. Måske en chat med en konsulent ved et fagteammøde? Eller måske er det opfølgningen, der skal være digital?! - Der er forskel på instruktionskurser og på kurser med interaktivitet. Alt kan ikke være online. (Vedr. formidling af/pr for kurserne til skolerne:) - Send da en mail til skolerne. Og husk de pædagogiske ledere. Med den rette overskrift, så skal den nok blive læst og videreformidlet. Og timing er afgørende (men uenighed om, hvornår på året, det er bedst - En siger december, en anden januar/februar inden fagfordelingen). 7

8 - Kontakt skolelederne inden sommerferien om jeres kursusudbud. Timingen er vigtig! - Skriv og udform mails, så indholdet let kan sendes videre til lærere og/eller til intra og send både til skoleleder og til den pædagogiske leder - Det er forvirrende, hvornår kursusudbuddene kommer fra de forskellige steder (VIA-kataloget fx) Den sidste udbyder oplever, at der ikke er mere tid. - Brevene til os skal selvfølgelig være digitale, men foldere/flyers skal også ud i papir! Men send da samtidig et link med en pdf til skolerne. Vi vil både have det fysiske og det digitale! - I kan få opmærksomhed på at byde ind med videndeling to-dages kurser fx i ferieugerne. Byd ind! - Tag da kontakt til skoleledere i forhold til den sidste uge af ferien. I kan sælge mange kurser på den konto. Der er en niche! - Jeg vil gerne lave kurser på min skole med mine lærere men hvor I VIA skal jeg henvende mig? Jeg vil fx gerne samle mine naturfagslærere om et konkret forløb. Der bliver et marked der er et behov for at bruge den første og den sidste uge af sommerferien. Der bør I byde ind! (Kurser om it) - Vi vil gerne bruge CFU til at lave it-kurser hos os selv! - Ønske: Vores it-vejledere kan sparre med jeres konsulenter. - Vi vil gerne hyre jer til et forløb til en faggruppe, som gerne vil være mere digital. - Vi vil gerne lave målrettede forløb ift. årsplaner med fokus på it og hyre jer til det. - Vi vil gerne give nogle af vores lærere en it-diamond. Hvis en konsulent kunne komme ud og være med en periode? Det ville være godt for os! - Vi har penge til it & specialundervisning hvem skal vi bruge pengene på? Jer? (Ny skolereform) - I forbindelse med reformen så vær klar NU! Vi får brug for det! - Lav noget om lærer-/pædagogsamarbejdet. - Det er byrådene, der skal beslutte indholdet af aktivitetstimer. Her er et potentielt marked/behov, men det skal ses i forhold til, hvad der besluttes i kommunen. Drøftelse: Hvad kunne I ønske jer af CFU s informationssamling? - Det ville være dejligt med en vidensbank med alternative undervisningsforløb i tilknytning til materialerne. Andet, der opstod undervejs (Kommunikation fra CFU til skolerne generelt) - Send bare mails ud til os skoleledere! Vi læser gerne om, hvad I kan. Og vi skal nok sende videre til rette fagpersoner. - I skal ikke være bekymrede for at spamme os. Af sted med de ting, I synes, vi skal vide! Vi skal nok sortere og fordele! - Der kommer meget i mailboksen, men mails fra CFU til skoleleder og pædagogisk leder opleves ikke som spam- Selvfølgelig skal det ikke være dagligt, men send bare af sted. Hvis I skriver det centrale i kort i emnelinjen, lægger vi det gerne ud til lærerne på skoleintra. - Den personlige relation mellem CFU og skolen/skolelederen er VIGTIG! - Mød op i Aarhus på områdeledermøderne (VOK er til stede, men de siger ikke noget om CFU) - Dette møde har været en vældig øjenåbner for mig som leder. Kontakt os endelig noget mere! (Hvordan kan CFU få fat i de unge lærere?) 8

9 - Deltag i introduktionskurset til nye lærere i Aarhus. - ÅLF og kommunen laver et forløb sammen for nye lærere. Mæng jer med der. (CFU over for SKOLF - en Aarhus-problematik:) - Hvad kan SKOLF, og hvad kan CFU? Sørg for, at der er en tydelig snitflade for lærerne! - Hvis SKOLF er forlængelsen af skolebibliotekerne og Børn og Unge, skal CFU måske være øjenåbneren, der åbner for det nye?! - CFU skal da være nytænkende og med i forreste række. I skal være en god fødselshjælper ikke mindst for det nye. - Vær langt tydeligere med at vise, hvad I kan! Markedsfør jer på at I supplere hinanden fremfor at konkurrere mod hinanden. - SKOLF aflyser mange kurser, fordi lærere melder sig til, men ikke dukker op (de er gratis) - Bøderne er dyre på CFU, synes nogen. Nu siger bibliotekaren på min skole lån ikke ved CFU det koster kassen - Det er jo nærmest konkurrenceforvridning: Hos os anbefaler skolebibliotekaren, at man ikke bruger CFU, fordi det koster. Det må I gøre noget ved! Slutkommentarer Der var en meget positiv stemning. Det var tydeligt, at lederne er glade CFU, men også at de fik øjnene op for mange af de ting, de kan bruge CFU til som de ikke var klar over. Og som de mener, vi ikke fortæller højt nok om. - Nu vil jeg gå hjem og spørge mine lærere, hvor meget de bruger jer. Jeg håber, det er mere, end jeg tror 9

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Hvordan vil du ha det?

Hvordan vil du ha det? Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelser, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i Danmark to x fem fokusgruppeundersøgelser med henholdsvis lærere og

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i VIA UC Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Hvordan vil du ha det?

Hvordan vil du ha det? Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelse, forår 2013 Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeinterviews, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder I det følgende er fokus rettet mod et udviklingsprojekt i Frederiksberg kommune, hvor der

Læs mere

Hvordan vil du ha det?

Hvordan vil du ha det? Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelse, forår 2013 Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeinterviews, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i

Læs mere

Inspiration til vejledernes interview af ledere og teams:

Inspiration til vejledernes interview af ledere og teams: Inspiration til vejledernes interview af ledere og teams: Eksempler på spørgsmål rettet til leder eller ledelsesteam (Nogle spørgsmål er bundet til én type vejleder, men de fleste kan generaliseres) Hvad

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek TILSTEDE: Elisabeth Kaper Buch, Herning Bibliotekerne Lone Westphall, Herning Bibliotekerne (Konsulent) Henrik

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING TEMA: GRUPPEDANNELSE. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM

TAKEAWAY TEACHING TEMA: GRUPPEDANNELSE. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier v TEMA: GRUPPEDANNELSE Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAT undertema: Gruppedannelse, Rose Alba Broberg, CUDiM og Ekstern Lektor

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Skole- og fagudvikling gennem fagteam

Skole- og fagudvikling gennem fagteam Skole- og fagudvikling gennem fagteam Skoleledelsesmøde i Silkeborg Kommune 2014-08-26 Martin Krabbe Sillasen QUEST: Qualifying in-service Education of Science Teachers Start: Januar 2012 Slut: December

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan Lang DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan KORT DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Kompetenceplan for LC-netværket

Kompetenceplan for LC-netværket Kompetenceplan for LC-netværket År 2012-13 Dato: 13. juli 2012 Kompetenceplan for LC-netværket 2012-13 Oversigten på næste side indeholder datoer, tidspunkter og kort information om indhold/tema for netværksmøderne

Læs mere

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.?

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? Hvornår sættes der ind? Hvordan sættes der ind? Eksempler på it-støttede indsatser Eksempler på forældresamarbejde Hvorfor tidlig indsats? Michael Rosholm, leder

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionssamlingen - 2010 Den pædagogiske konsulentordning indtægtsdækket virksomhed Informationssamling CFU erne i Danmark Opgaver med brugerbetaling landsdækkende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk Referat Netværksmøde for jyske familienetværk Aarhus, den 29. august 2015 Program Mit/mine vigtigste emner Udslusning af familier - hvornår og hvordan? Emne fra familienetværk i Kolding Udslusning af familier

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter , 2013 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Side 1 Dagens program 09.00 Intro til kurset og dagens program 09.15 Skolediskurser og samarbejdsflader 10.00 Værdispil 10.45 Pause 11.00 Forenklede Fælles Mål 12.00

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING

INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING Konference Odense den 18. november 2015 INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING 1.- 6. klasse Skoleudvikling og innovationskultur v/ Elise Cramon skoleleder på Engbjergskolen vinder af Entrepreneurial

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Bedre udbytte af it i skolen

Bedre udbytte af it i skolen Bedre udbytte af it i skolen En guide til selvevaluering for lærere, ledere og kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Guiden til selvevaluering er udviklet som en del af EVA s og Undervisningsministeriets

Læs mere

Guide til standholdere

Guide til standholdere Guide til standholdere På Velfærdens Innovationsdag 2013 KONTAKT Anne Kjær Skovgaard Projektleder E: innovationsdag@mm.dk T: +45 3393 9323 Mandag Morgen Valkendorfsgade 13 Postboks 1127 DK-1009 København

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE LÆRINGSCENTERET - HVORHEN NU? ET BESKEDENT BUD FRA EN SKOLEBIBLIOTEKAR Skanderborg 1.april 2014 Karen Fransen Næstformand i Danmarks Skolebibliotekarer Koordinator for

Læs mere

DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS?

DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS? DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS? EN UNDERSØGELSE AF HVORDAN VI OPLEVER DIGITALISERING PÅ VORES ARBEJDSPLADSER 1 Det kan du blive klogere på: DIG OG DIGITALISERING Fortid, fremtidsønske eller skrækscenarie?

Læs mere

YDELSESKATALOG. for LÆRERE, PÆDAGOGER, LEDELSER LTU. Grafisk facilitering. Skoleudvikling Sparring. Fagteam. Læringsuge. Coaching

YDELSESKATALOG. for LÆRERE, PÆDAGOGER, LEDELSER LTU. Grafisk facilitering. Skoleudvikling Sparring. Fagteam. Læringsuge. Coaching YDELSESKATALOG for LÆRERE, PÆDAGOGER, LEDELSER Grafisk facilitering LTU Skoleudvikling Sparring Læringsuge Fagteam Coaching OVERSIGT Forord Ydelser til lærere og pædagoger 4 Udvikling af fagteam m. konsulent

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Kompetenceudvikling gennem CFU Læremidler viden og valg

Kompetenceudvikling gennem CFU Læremidler viden og valg Kompetenceudvikling gennem CFU Læremidler viden og valg Af Søren Grosen, afdelingsleder Fokus på valg og anvendelse af læremidler er et væsentlig led i lærernes generelle kompetenceudvikling. På CFU, Center

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

It og medier i udskolingen

It og medier i udskolingen It og medier i udskolingen Tema 3 Pædagogisk itvejleder uddannelse Pernille Stoor, Institut Sankt Joseph Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Metode... 3 Undersøgelsen... 3 Sammenfatning af undersøgelsen...

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Matematikfagteam på Filstedvejens Skole: Målet for matematikfagteamet er at udvikle matematikfaget på skolen at skabe et forum, hvor

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Fremtidens. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Fremtidens. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fremtidens Fremtidens Åben Skole fra skoleåret 2017/2018 Hvorfor Ønske om at fremtidssikre Åben Skole (strategisk og finansielt) Ønske om videreudvikling af indsatsen på baggrund af en lang række tilbagemeldinger

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

BRUG TV I UNDERVISNINGEN OG PÅ STUDIET GRATIS KURSER FOR ALLE MED AVU-ABONNEMENT. ZDF, Bündnis oder. DR1, Ernst i svømmehallen

BRUG TV I UNDERVISNINGEN OG PÅ STUDIET GRATIS KURSER FOR ALLE MED AVU-ABONNEMENT. ZDF, Bündnis oder. DR1, Ernst i svømmehallen BRUG TV I UNDERVISNINGEN OG PÅ STUDIET GRATIS KURSER FOR ALLE MED AVU-ABONNEMENT NRK, Monsen på vildspor ZDF, Die Wölfe ZDF, Bündnis oder DR2, Danas have Polfoto DR1, Ernst i svømmehallen ALVERDENS TV-UDSENDELSER

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Ny lærer i Va i V l ensbæk allensbæk

Ny lærer i Va i V l ensbæk allensbæk Ny i lærer Vallensbæk Hvem er vi Læring og pædagogik i børnehøjde Pædagogisk Center i Vallensbæk byder dig velkommen som lærer i kommunen. Pædagogisk Center arbejder for at skabe de bedste rammer for din

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Håndbogen indeholder beskrivelser af, hvordan I kan etablere og drive Erhvervsguiderne

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Færdiggør dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 5

Færdiggør dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 5 Færdiggør dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 5 Læringsmål At deltagerne reflekterer over egne afprøvninger i praksis At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere