Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver"

Transkript

1 Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionssamlingen Den pædagogiske konsulentordning indtægtsdækket virksomhed Informationssamling CFU erne i Danmark Opgaver med brugerbetaling landsdækkende opgaver distributionsordning adgang til undervisningsmidler distributionssamling Afrapportering fra Driftsgruppen omkring implementeringen af landsstandarderne til Foreningen for Undervisningsmidler April

2 FORMÅLET Formålet er ER Formålet l at være er et supplement til den enkelte institutions egen samling og gennem periodiske at udlån være af et undervisningsmidler supplement til den og enkelte udstyr til institutions brug i undervisningen egen samling for og faglig give mulighed at være et gennem supplement og pædagogisk periodiske til den nytænkning udlån enkelte af institutions og undervisningsmidler udvikling egen af undervisningen sam-oling udstyr og for lærere, faggrupper gennem til brug periodiske og i skoler undervisningen udlån af give undervisningsmidler mulighed for faglig og og udstyr pædagogisk til brug i nytænkning undervisningen og udvikling give mulighed af undervisningen for faglig og l at understøtte, udvikle og udfordre læreres, faggruppers, skolers og skolevæsenets pædagogisk lærere, overvejelser faggrupper nytænkning og planlægning og og skoler udvikling og brug af af undervisningsmidler undervisningen for for at lærere, understøtte, faggrupper udvikle og og skoler udfordre læreres, faggruppers, skolers udvikle og og skolevæsenets udfordre læreres, overvejelser fag- at understøtte, gruppers, og planlægning skolers og og skolevæsenets brug af undervisningsmidler overvejelser og planlægning og brug af undervisningsmidler Resultaterne at a glance Resultaterne at a glance CFU erne i Danmark CFU erne i Danmark UCC - UCC - UC Lillebælt - UC Lillebælt - UC Nord - UC Nord - Eval. Eval. Eval. Eval. Eval. Eval. A Eval. B Eval. C Eval. D Eval. E A B C D E UC Sjælland UC Sjælland UC Syd - UC Syd - UC Vest UC Vest VIA UC - VIA UC - 1 Der indgår inden for dette evalueringsområde ingen resultater fra UC Sjælland 1 Der 2 indgår Der indgår inden inden for dette for dette evalueringsområde ingen ingen resultater resultater fra UC fra Sjælland UC Vest 2 Der indgår inden for dette evalueringsområde ingen resultater fra UC Vest 2 2

3 CFU ernes tilstand - Distributionssamlingen Hermed følger en opsamling af CFU ernes selvevalueringer af landsstandarderne for Distributionssamlingen. Med afsæt i centrenes praksisbeskrivelser og besluttede udviklings- og indsatsområder inden for områdets fire beskrevne standarder har vi forsøgt at skabe et overblik og at highlighte nogle af de tydeligste tendenser. - Det samlede materiale ses naturligvis på Processen Ifølge kvalitetsstrategien for landsstandarderne har kvalitetsmedarbejderne på de enkelte CFU er indberettet, i hvor høj grad medarbejdergruppen, eller relevante medarbejderrepræsentanter, mener at leve op til de beskrevne landsstandarder i form af en tretrinsskala: - Det lever vi op til - Det lever vi næsten op til - Det lever vi ikke op til endnu Herefter har medarbejderne drøftet og nuanceret vurderingerne og er nået til enighed på en skala fra 6-0. Slutteligt har kvalitetsmedarbejderne dokumenteret medarbejdergruppens praksis i form af praksisbeskrivelser i punktform og eksempler på dokumentation. Det er de indberettede evalueringer, eksempler og besluttede indsats- og udviklingsområder, der er anvendt i denne opsamling. Forbehold Vi tager i Driftsgruppen følgende forbehold i forhold til opsamlingen: - De enkelte CFU er har udelukkende evalueret de formulerede standarder for Distributionssamlingen. Der kan meget vel foregå andre aktiviteter omkring samlingen, der ikke er omfattet af landsstandarderne, og som derfor ikke er blevet evalueret. - CFU ernes indberetninger er ikke konsekvent ensartede i beskrivelsesniveauerne; hvor nogle centres formuleringer er holdt i generelle overskrifter, er andres specifikt eksemplificerende. 3

4 Opsamling af praksisbeskrivelserne punkt A, C, D og E A: Distributionssamlingen er sammensat ud fra et bredt syn på undervisningsmidler. Samlingen tilfredsstiller brugerens behov for variation og nytænkning inden for relevante og opdaterede undervisningsmidler B. Distributionssamlingen er sammensat ud fra CFU s måde at give adgang til undervisningsmidler på C. Distributionssamlingen er et inspirerende supplement til institutionernes egne samlinger. Brugeren kan forvente adgang til spændende og udviklende undervisningsmidler og -udstyr frem for egentlige grundmaterialer til undervisningen D. Brugeren kan få brugertilpasset rådgivning og vejledning om undervisningsmidlerne og -udstyret i distributionssamlingen og distributionsordningen E. Brugeren kan altid låne eller booke de undervisningsmidler fra distributionssamlingen, som brugeren ønsker NB: Standard B evalueres under standarden Adgang til undervisningsmidler Standard B evalueres under Adgangen til undervisningsmidler Ad A: Centrene beskriver over en kam, hvordan materialerne i Distributionssamlingen på baggrund af materialevalg/bruger- og konsulentønsker sammensættes bredt i tråd med den beskrevne standard. Ud over boglige materialer nævnes fx emnekasser og laborative materialer, og der mindes om, at nogle materialer kræver undervisning i brugen af dem. Et center nævner, at der udarbejdes materialelister i tilknytning til databasen over samlingen. Centrene vurderer generelt, at de lever op til den beskrevne standard, og den samlede vurdering af dette område ser således ud: (5,5,5,5) (4) Ad C: Flere centre nævner samspillet mellem Informationssamlingen og Distributionssamlingen. Emnekasser/aktivitetskasser præsenteres via fotomapper i Informationssamlingen og på centrenes hjemmesider, og der arrangeres udstillinger af materialer fra Distributionssamlingen i Informationssamlingen. Også forskellige andre måder at tydeliggøre for brugerne, hvilke materialer i Informationssamlingen, der også kan lånes i Distributionssamlingen, beskrives. Centrene vurderer generelt, at de lever op til den beskrevne standard, og den samlede vurdering af dette område ser således ud: (5,5,5) (4,4) Ad D: På centrene er både konsulenter og Distributionssamlingens personale til rådighed for rådgivning og vejledning i brug af materialer og udstyr m.v. Centrenes hjemmesider bruges også i dette øjemed, ligesom der medfølger brugsanvisninger i forbindelse med udstyr. Centrene vurderer generelt, at de lever op til den beskrevne standard, og den samlede vurdering af dette område ser således ud: (6,5,5,5) (4) 4

5 Ad E: Centrene beskriver en generel opfattelse af, at brugere kan låne de materialer, de ønsker og såvel DANTEK-søgning/bookning online som telefonisk og konkret hjælp fra Distributionssamlingens medarbejdere er her væsentlige veje. Konkrete problemfelter, der fylder de fleste steder, er dog - materialer, der ikke leveres rettidigt tilbage fra tidligere lånere - meget populære materialer, der er run på - materialer, der er udsolgt Standardens udtryk kan altid låne problematiseres i forhold til ovenstående - men set i lyset af disse forbehold vurderer centrene generelt, at de lever op til den beskrevne standard, der samlet set vurderes således: E: (6,5) (4,4,4) Konklusion Gennemsnitstalværdierne for dette område er henholdsvis - A: 4,8 B: 4,6 C: 4,8 D: 4,6, og altså alle tæt på området det lever vi op til. Samtidig er det et område, der følges op med mange nye initiativer (se oversigt over udviklings- og indsatsområder). 5

6 Opsamling af de besluttede udviklings- og indsatsområder Overblik og sammenligninger Skemaerne side 7-9 tydeliggør: Sammenhængen mellem centrenes bedømmelse af egen indsats og de valgte udviklings- og indsatsområder (skema side 7) Overblikket over og beskrivelserne af, hvilke udviklings- og indsatsområder, centrene har valgt at sætte fokus på frem mod den næste evalueringsrunde (skema side 8-9) Følgende er værd at bemærke: Ved sammenligningen af centrenes vurderinger af de enkelte områder og de efterfølgende besluttede udviklings- og indsatsområder (skema side 7): - Alle seks områder, der vurderes gule med et Det lever vi næsten op til, følges op af udviklingsarbejder - Seks grønne områder, der vurderes som Det lever vi op til følges også op af udviklingsarbejder Ved beskrivelsen af centrenes udviklings- og indsatsområder (skema side 8-9): Fokus på materialer til ungdomsuddannelserne nævnes af et center, og konsulentdeltagelse i materialevalgsmøder foreslås men ellers er nøgleordene i udviklings- og indsatsområderne: - Synliggørelse af alle typer af materialer - Udvikling af digitale, multimediale og konkrete materialer - Optimering af annoteringer og didaktiseringer Se hele materialet på 6

7 Opsamling af de besluttede udviklings- og indsatsområder De besluttede udviklings- og indsatsområder 2010 Her følger en samlet oversigt over, hvor CFU erne har besluttet udviklings- og indsatsområder på baggrund af evalueringen af de enkelte inden for Distributionssamlingen: Af skemaet fremgår ved stjernemarkeringen også, hvordan centrene har bedømt sig selv inden for områdets fire standarder. - Skemaet giver således overblik over sammenhængen mellem centrenes vurdering af sig selv og deres valgte fokusområder. A B C D E UCC Som E Som E Som E UC LILLE- BÆLT UC NORD UC SJÆL LAND UC SYD UC VEST VIA UC = Det lever vi op til = Det lever vi næsten op til = Det lever vi ikke op til endnu 7

8 Opsamling af de besluttede udviklings- og indsatsområder Oversigt over beskrivelserne af UC ernes besluttede udviklings- og indsatsområder inden for Distributionssamlingen: Standarder for Distributionssamlingen / UC UCC A. Distributionssamlingen er sammensat ud fra et bredt syn på undervisningsmidler. Samlingen tilfredsstiller brugerens behov for variation og nytænkning inden for relevante og opdaterede undervisningsmidler Som E B. Distributionssamlingen er sammensat ud fra CFU s måde at give adgang til undervisningsmidler på - C. Distributionssamlingen er et inspirerende supplement til institutionernes egne samlinger. Brugeren kan forvente adgang til spændende og udviklende undervisningsmidler og -udstyr frem for egentlige grundmaterialer til undervisningen Som E Som E D. Brugeren kan få brugertilpasset rådgivning og vejledning om undervisningsmidlerne og -udstyret i distributionssamlingen og distributionsordningen E. Brugeren kan altid låne eller booke de undervisningsmidler fra distributionssamlingen, som brugeren ønsker Sammensatte materialer med fokus på det digitale multimediale evt. tage udgangspunkt i populært materiale, hvor vi kobler multimedier, cd'er, tv-udsendelser, web m.m. på. Dantek billeder af materialet samt kobling til digitale Henvisning til konsulenter på andre lokationer, hvis den lokale ikke er til stede Ny konsulentfolder evt. udvidelse af Vitaminer til din undervisning Optimere konsulentorienteringen til medarbejderne i udlån så konsulenterne evt. deltager i teammøder med materialer i centrum Dantek-udvikling: - Synliggørelse af rådgivningsmulighed fra konsulent - Synliggørelse af materialekasser - Afvisninger 8

9 UC Lillebælt - Synliggørelse af emnekasse i formidlingszoner UC Nord Interne kurser for konsulenter med henblik på opkvalificering af annoteringer Flere sammensatte inspirationsmaterialer og konkrete materialer Ungdomsuddannelserne - flere materialer til udlån - konsulentdeltagelse i materialeudvalg - Didaktisering af flere materialer Bedre planlægning og koordinering mellem husets afdelinger vha. årshjul Øget opmærksomhed på inspirationsmuligheder centrene imellem Opkvalificering af konsulenter på det tekniske område - Smartboard mv. UC Sjælland UC Syd Udvidelse af vores ressourcesyn. Vi skal også kunne supplere skolerne på det digitale område Konsulenterne skal i højere grad tænke digitalt Bedre kommunikation mellem IKK, udlån, pakkeafdelingen og konsulenter for bedre at afdække brugernes behov Udarbejdelse af en strategi for det digitale område UC Vest Fokus på digitalitet Bedre præsentation af det vi har i gemmerne, formidling, filme, billedpræsentation, åbent hus ved inspirationsdage Charme-offensiv på udvalgte skoler med kasserne, rejsehold, bogbiler VIA UC Fokus på de digitale samlinger, de sammensatte materialer og de laborative Fokus på formidling af det, vi har - Vise sammenhængen mellem informationsmaterialer og udlånssamlingens materialer Pædagogisk materialeberigelse Udbrede kendskabet til materialernes anvendelse til det admin. personale Ved søgning skal man kunne se poster med digitale materialer og netbaserede tjenester Flere konsulenter med på materialevalgsmøderne Pædagogiske materialebeskrivelser og opmærksomhed på alternative titler 9

Hvordan vil du ha det?

Hvordan vil du ha det? Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelse, forår 2013 Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeinterviews, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Evaluering af Aftale om kompetenceudvikling 2002

Evaluering af Aftale om kompetenceudvikling 2002 Evaluering af Aftale om kompetenceudvikling 2002 Udarbejdet af OPUS Personaleudvikling A/S for KL & KTO November 2004 1 Indholdsfortegnelse Indledning Kort om de to undersøgelser side 2 Konklusioner og

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE. Håndbog til faglærere Februar 2014

UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE. Håndbog til faglærere Februar 2014 01 UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Håndbog til faglærere Februar 2014 02 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN:

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere