TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats"

Transkript

1 TRIVSELSFREMME DER VIRKER Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats

2 TRIVSELSREMME OG FOKUS PÅ NEDSÆTTELSE AF SYGEFRAVÆR Projektet Trivsel som forebyggende indsats er forløbet over 1½ år. De 4 deltagende virksomhederne har fået tilført ekstra dimensioner i deres igangværende arbejde med trivsel, organisationsudvikling og nedsættelse af sygefravær. Følgende virksomheder har deltaget: Danfoss A/S, Silkeborg Produktionsvirksomhed, 30 projektdeltagere Post Danmark A/S, Silkeborg Postsortering og -omdeling, 70 projektdeltagere Silkeborg Kommune, Organisation og personale Administration og HR, 50 projektdeltagere Energi Midt A/S, Silkeborg Kundecenter, 80 projektdeltagere. 1 Trivselsagent, Post Danmark

3 Trivsel er afgørende for høj produktivitet, da det bliver lettere at tage en dialog og finde en løsning i fællesskab (Personalechef, Danfoss A/S) PROJEKTETS FORMÅL Formålet med projektet Trivsel som forebyggende indsats var at fremme trivsel for medarbejdere på udvalgte virksomheder i Silkeborg Kommune. Hensigten var at nedsætte sygefraværet samtidig med, at konkurrenceevnen og produktiviteten styrkes. PROJEKTETS MÅL At opkvalificere trivselsagenter i virksomhederne At formidle metoder og værktøjer til trivselsfremme og reduktion af sygefravær til andre virksomheder i kommunen At udvikle og afprøve et webbaseret trivselsbarometer At nedbringe sygefraværet på de medvirkende virksomheder 2

4 PROJEKTETS INDHOLD Metoder værktøjer og processer Trivselsagenter 14 trivselsagenter er blevet udvalgt til 3 dages kursus og flg. opgaver: at fremme fysisk, psykisk og social trivsel at medvirke til øget arbejdsglæde, engagement og motivation at udarbejde forslag til aktiviteter, samt strategi og handlingsplan for trivselsarbejde i samarbejde med ledelsen ud fra virksomhedens værdisæt Kernekompetencer: Iagtagelsesevne, kommunikation, kreativitet og fokus på ressourcer. Trivselsagentnetværk Der er blevet etableret et netværk blandt trivselsagenterne til videndeling og sparring omkring forankringen af trivselstiltag. Møderne er fasciliteret af agenterne og afholdt hvert kvartal. Care Commit Projektet har indeholdt et webbaseret trivselsbarometer, der giver medarbejderen muligheden for en gang om ugen at mærke efter. Temperaturmålingen på trivslen giver virksomheden mulighed for at agere Plakat med aktuelt tema: s med forebyggende tiltag ud fra devisen A/S Plakaterne har ska tidlig indsats - milde justeringer. snak om emnerne, medarbe 3

5 Plakat med aktuelt tema: sig godmorgen. Danfoss A/S Plakaterne omkring arbejdsglæde har skabt øget opmærksomhed og snak om trivsel, medarbejderne imellem. ig godmorgen. Danfoss bt øget opmærksomhed og jderne imellem. 4

6 TRIVSELSFREMME DER VIRKER Resultater fra projektet Trivselsagenterne beretter om: Bedre kommunikation, større fællesskab og der bliver udvist mere tillid, omsorg og ansvarstagen for hinanden. Den vigtigste effekt af projektet er uden tvivl den kollegiale omsorg! Jeg har selv fået bedre kontakt til kollegerne (Trivselsagent, Energi Midt) 5

7 Over halvdelen af medarbejderne oplever, at fællesskabet er blevet styrket Ca. 60 % af samtlige medvirkende mener, at samarbejdet er blevet bedre 66 % af medarbejderne oplever, at man snakker mere om trivsel nu med sine kolleger 82% af samtlige medarbejdere er enige i, at trivsel og effektivitet hører sammen Der er blevet igangsat events og trivselsfremmende aktiviteter Der er blevet udarbejdet strategier og handlingsplaner for trivsel Trivselsagenter har været gode til at spotte, hvordan folk har det og gå i dialog Ledelsen har fået kompetente sparringspartnere i trivselsagenterne Det er blevet legalt at tale om trivsel og lettere at tage en dialog Projektet har sat en positiv diskussion i gang Projektet har skabt mere opmærksomhed på kollegaer 6

8 TRIVSELSAGENTERNE ER EN SUCCES Trivselsagentforløbet er en stor succes! Lederne i virksomhederne er meget glade for trivselsagenterne og trivselsagentkurset. Ledelsens opbakning til trivselsagenterne har betydet, at arbejdet får status, og at trivselsagenterne får retten, pligten og legaliteten til at arbejde med trivsel. Trivselsagenterne bliver løftet, og deres opnåede færdigheder og viden forbliver i virksomheden. Der er sket et skred i kollegernes opfattelse af trivselsagenterne: Fra festplanlægger til formidling af kontakter og bredere arbejdsrelaterede spørgsmål, samt formidling af mere bløde og menneskelige problemstillinger til ledelsen. Trivselsagent, Danfoss Aktivitetskatalog til inspiration TrivselsGruppen har i projektet udarbejdet et katalog med forslag og ideer til aktiviteter, som trivselsagenterne kan bygge videre på. 7

9 TRIVSELSAGENTKURSET KURSUS: 2½ dage Overordnede emneområder i Trivselsagentens værktøjskasse» Hvad er trivsel? Fysisk, psykisk og socialt» Vigtigheden af at vælge sit fokus» Introduktion af den ressourceorienterede tilgang» Coaching som metode til at fremme selvansvarlighed og trivsel» Krop og trivsel» Det gode psykiske arbejds-miljø» Risikofaktorer for sygefravær» Stress, mobning, chikane og konflikthåndtering» Den svære samtale» Fastholdelse af medarbejdere» Anerkendende evaluering og feedback» Hvilke kernekompetencer skal Trivselsagenten have tilpasning til virksomheden Opgave på virksomheden Implementering af strategi og handlingsplan Netværk for Trivselsagenter Opsamling ½ dag Opfølgning og fremadrettet strategi 8

10 IDEBANK EVENTS OG INDSATSER FOR FÆLLESSKABET Sommerfest med fælles madlavning. Silkeborg Kommune, Organisation og Personale HVAD ER VIGTIGT FOR AT SKABE TRIVSEL? De deltagende virksomheder har haft fokus på samarbejde, kommunikation og beslutningstagen. Til trods for virksomhedernes forskellighed er medarbejderne enige om, hvad der er vigtige faktorer for at skabe trivsel: 1. Gode kollegaer 2. Humor - godt samarbejde 3. Anerkendelse og respekt - tillid til hinanden 4. God ledelse 9

11 KOMMUNIKATION OG LEDELSE Teamudfordringer tages op med ledelse via samarbejde ml. trivselsagenter og koordinatorer Trivselsagenterne: fokus på stemning, konflikter og kommunikation Sig Godmorgen! Ugentlige møder ml. trivselsagenter SI og SUudvalg - om trivselsstatus og indsatsområder Giv trivselsagenterne taletid på afdelingsmøder EVENTS Plakater med trivselsfremmende temaer fx. Sig godmorgen Motion i arbejdstiden Skridttællerkonkurrence Foredrag om trivsel Aktiviteter for særlige grupper, eks. herre- og tøseaktiviteter Konkurrence: trivselsvision anno XX Familiedag TEAMBUILDING Kan du høre mig!!!! HEJ... GO AFTEN FYSISK TRIVSEL OG SYGDOM Teambuilding med udgangspunkt i anerkendende kommunikation og det at træffe beslutninger Ren høflighed Kursus i teamorganisering og værdibaseret organisation Teamdage med fokus på kommunikation og samarbejde, fx. Teambuilding i naturen, Kokamok og Superlige i kommunikation Ergonisk gennemgang af arbejdsstationer Kollegarummelighed ift. sygdomsramte kolleger og medarbejdere med syge familiemedlemmer 10

12 RÅD OG ANBEFALINGER Sæt fokus på trivsel frem for sygefravær Trivsel er et godt udgangspunkt for kommunikation imellem medarbejdere og ledere om holdningsændring til sygefravær. Det er ofte mere legitimt og knapt så tungt at tale om trivsel. Gode kolleger - afgørende for trivsel Gode kolleger er den vigtigste faktor for trivsel i virksomheden. Sæt medarbejderne i front som trivselsagenter, når det gælder trivselsfremmende aktiviteter. De opfanger ofte signaler om mistrivsel tidligere end ledelsen. Som trivselsagent er det vigtigt at have overskud til at gå ind i den personlige dialog, at få folk til at forstå, at deres egen indstilling er vigtig. Trivsel er noget, du selv er med til at skabe (Trivselsagent, Post DK) Lederopbakning til trivselsarbejdet Ledelsen skal deltage i trivselsarbejdet og bakke trivselsagenterne og trivselsgrupperne op. Der skal skabes tid og rum til dialog, og ledelsen skal deltage aktivt i dialogen med medarbejderne/trivselsagenterne. Trivselsagenten i andre roller De traditionelle faglige roller overlever måske sig selv, og trivselsagenterne passer bedre til de nye organisationsformer. Trivselsagenten kan give inspiration til andre roller, fx. arbejdsmiljørepræsentantuddannelsen eller den traditionelle TR-rolle, hvor det ofte er svært at få nye valgt. 11

13 Ildsjæle og personlig rekruttering Det er ildsjælene og frivilligheden, der løfter trivselsarbejdet. Den frivillige rekruttering fungerer bedst, og trivselsagenten skal føle sig kaldet. Trivselsagenter skal være modige Trivselsagenten skal være en, der tør! - tør bruge sig selv i arbejdet og tør kontakte kollegerne og snakke om trivsel ud fra mange vinkler. Trivsel har udgangspunkt i dig selv Trivsel på arbejdspladsen er i høj grad et medarbejderansvar. Det er ikke kun ledelsens og trivselsagenternes ansvar. Den enkelte medarbejder har også et ansvar. Trivselsmonitor - sparring og overblik En trivselsmonitor som Care Commit kan klarlægge den aktuelle trivselssituation og bruges som et værktøj til trivselsfremme for både ledelse og medarbejdere. Synliggørelse af Trivselsagentfunktionen i virksomheden Rollen som Trivselsagent skal synliggøres overfor kolleger og ledelse - retten, pligten og legaliteten i funktionen. Forskellige redskaber i trivselsarbejdet Virksomheder og medarbejdere er vidt forskellige. Hvad virker og motiverer hos jer? 12

14 HVIS DU VIL VIDE MERE Projektet er udviklet og afviklet af TrivselsGruppen A/S. Projektleder Anne Christina Jensen har været tovholder og fungeret som sparringspartner ift. trivsel på virksomhederne - herunder at inddrage netværkspersoner og eksperter i arbejdet med trivselsagenter, trivselsaktiviteter, trivselsgrupper og Care Commit. TrivselsGruppen A/S og Analysegruppen A/S har i samarbejde udviklet og afprøvet det webbaserede trivselsbarometer, Care Commit. Markedsføring og videreudvikling af systemet vil fremover foregå i disse virksomheders eget regi. Anna Christina Jensen, projektleder Tlf: Mail: Gitte Frost, Direktør i TrivselsGruppen A/S Tlf: Mail: 13

15 MIne medarbejdere vil ikke undvære trivselsaktiviteterne, nu hvor de har prøvet det! (Afdelingsleder, Energi Midt) Netværksmøder TrivselsGruppen indgår i et bredt netværk af lokale og regionale aktører i trivselsarbejdet. TrivselsGruppen har i samarbejde med Netjob Silkeborg etableret Netværk for sygefravær, fastholdelse og robusthed. Her kan man få viden om trivsel, sygefavær og forebyggelse. Der holdes 4 møder med faglige temaer årligt. Deltagelse i netværket er gratis. 14

16 Evaluering: Hanne Marie Knudsen Konsulentfirmaet Knudsen Syd. Layout, redigering og udgivelse 2010: TrivselsGruppen A/S Pixibogen kan rekvireres hos TrivselsGruppen Ørnsøvej 5-7, 8600 Silkeborg Tlf Evalueringsrapporten kan ses på Projektet er støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd Silkeborg

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere