Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012"

Transkript

1 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8 Ildsjælen bag årets motionsløb/8 Kreds Nordea roser ny pensionsaftale/10 Træk grænsen/12 IT-ansatte presset til at udvikle sig/18

2 Kontaktpolitik Privatrådgivere under hårdt tidspres To ud af tre oplever, at de har for lidt tid til at følge op på 360 graders-kundemøder, viser en undersøgelse blandt 605 privatrådgivere, som Union in Nordea har gennemført. Ledelsen bør fremadrettet justere kontaktpolitikken, så kvaliteten i rådgivningen prioriteres frem for kvantiteten, mener Kreds Nordea Af journalist Carsten Jørgensen 22 procent af de 360 graders-kundemøder, der gennemføres i de fire nordiske lande, lever ikke op til Nordeas definition af et 360 graders-kundemøde. Sådan lyder den samlede vurdering fra 605 privatrådgivere 219 fra Danmark, 147 fra Sverige, 125 fra Finland og 114 fra Norge der har deltaget i en undersøgelse af kontaktpolitikken, som Union in Nordea har gennemført de seneste måneder. De danske rådgivere alene vurderer dog, at det kun er 17 procent af møderne, der ikke opfylder bankens krav til 360 graders-kundemøder. Forklaringerne på, hvorfor målet med møderne ikke nås, varierer en del fra land til land. Blandt danskerne svarer 65 procent, at de har for lidt tid til efterbehandling af møderne, hvilket er noget mere end i Sverige (54 procent) markant flere end i Finland (37 procent) og Norge (11 procent). Og 60 procent af danskerne svarer, at de ikke når rundt om alle aspekter ved 360 graders mødet, hvilket er på niveau med Finland (59 procent), noget mere end Norge (42 procent) og markant mere end Sverige (8 procent). Det er påfaldende mange, der oplever at have for lidt tid til opfølgning efter møderne og i realiteten også for lidt tid til at nå omkring alle emner på et 360 graders-kundemøde. Det giver et billede af, at privatrådgivere generelt er hårdt spændt for, siger Dorrit Brandt fra Kreds Nordeas bestyrelse. Tæt pakket arbejdsuge Endvidere svarer 35 procent af de danske privatrådgivere i undersøgelsen, at de har for lidt tid til at forberede 360 graders-møderne, og 35 procent vurderer, at de har for lidt tid sammen med kunderne. Dorrit Brandt. I undersøgelsen svarer 75 procent af de danske privatrådgivere, at de bruger mindst ni timer om ugen på andre opgaver end kundemøder. Hvor meget mere end ni timer, de bruger, udspecificeres ikke. Hvis du som privatrådgiver har planlagt kundemøder á to timers varighed i din kalender hver uge, hvilket de fleste har for at kunne opfylde målet om ti gennemførte kundemøder og så oveni bruger timer på andre opgaver, er du meget tæt på at have fyldt en arbejdsuge helt ud eller mere til. Da rådgiver-møderne måles i teams, så nogle af de erfarne ind imellem skal give en hjælpende hånd til de mindre erfarne, er det nærliggende at tro, at nogle er nødt til at tage overarbejde, siger Dorrit Brandt. Hun og de øvrige fagligt aktive i Union in Nordea håber, at undersøgelsen vil få ledelsen til at ændre på kontaktpolitikken, når de kigger ind i Fra 2011 til 2012 blev kravet til antal ugentlige 360 graderskundemøder ændret fra otte 360 graders-møder, til graders-møder, samt at alle andre møder tæller med i kontaktpolitikken. Det finder Kreds Nordea positivt, men fremadrettet håber man, at ledelsen vil fokusere mere på kvalitet end kvantitet i kontaktpolitikken. Vi tror på, at det både vil give bedre resultater for banken og for den enkelte privatrådgiver. Alle rådgivere vil rigtig gerne yde god kundeservice og optimal rådgivning, men det er svært, når rammerne ikke er til det. I dag er der for meget fokus på kvantitet og kontrol, mener Dorrit Brandt og tilføjer: Og når så IT systemer ikke virker, når kunden sidder i stolen, betyder det endnu mere arbejde i den ½ time som er afsat til efterbehandling. Torsdag den 4. oktober fremlagde hun sammen med en række repræsentanter fra Union in Nordea undersøgelsen for den øverste HR ledelse i Danmark, samt Topi Manner, Head of Segments, som var med på telefon. Der blev lyttet til udfordringerne med at opfylde kontaktpolitikken og 360 graders-møderne, og især udfordringen med de mange andre opgaver ud over møderne, fandt ledelsen anledning til at spørge til. Budskabet om at lægge mere vægt på kvalitet og ikke kun kvantitet blev også afleveret. 2 / Kreds nordea / oktober 2012

3 Nordeas kundetilfredshed falder Om det direkte hænger sammen med Nordeas kvantitativt funderede kontaktpolitik, vides ikke, men kundetilfredsheden er faldet fra 2011 til 2012 ifølge den EPSI-tilfredshedsmåling, der hvert år gennemføres blandt et bredt udsnit af bankkunder i Danmark. Nordea ligger på niveau med Jyske Bank i kundetilfredshed og markant foran Danske Bank. Øverst ligger Handelsbanken, mens Sydbank og Nykredit Bank også har mere tilfredse kunder end Nordea, ifølge undersøgelsen. I løbet af efteråret gennemføres Nordeas årlige Customer Satisfaction Index - CSI - blandt kunderne. Resultaterne af undersøgelsen foreligger i løbet af januar Foto: Colourbox Union in Nordea Union in Nordea er den tværnationale sammenslutning af fagforeninger for Nordea-ansatte i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Polen. kreds nordea/ oktober 2012 / 3

4 Seminar for tillidsvalgte Deltagerne på årets seminar for tillidsvalgte udfordrede ledelsen repræsenteret ved Niels Gregers Hansen og Anders Jensen - på, hvorfor man har valgt at fokusere på antallet af medarbejdere frem for kroner og øre, når der reduceres job. Hvad bliver det næste? Med baggrund i det seneste års New Normal-udfordringer debatterede mere end 200 tillidsvalgte Nordeas fremtid med ledelsen på årets seminar Af kommunikationskonsulent Charlotte Ahlburg Andersen Endnu en gang blev årets seminar for tillidsvalgte besøgt af Nordeas ledelse repræsenteret af Anders Jensen, bankdirektør i Banking Danmark, og Niels Gregers Hansen, HR-chef i Banking Danmark. Anders Jensen indledte dagen ved at opfordre medarbejdere og ledere til at stå sammen om at løse udfordringer og skabe en fremragende arbejdsplads i Nordea. Niels Gregers Hansen supplerede og udtrykte sin store tak for de tillidsvalgtes indsats i løbet af New Normal-processen, som startede sidste efterår. New Normal Oven på New Normals mange seje forandringer spurgte en af deltagerne, hvilken værdi ledelsen oplever at de tillidsvalgte tilfører forandringsprocesser. Her var der ingen tvivl fra ledelsens side om, at de tillidsvalgte spiller en vigtig rolle som mediatorer og bisiddere til medlemmerne i svære situationer. I er med til at forklare og redde trådene ud, og I stiller spørgsmål til beslutningerne. Det er hele værdien ved tillidsmandssystemet, sagde Niels Gregers Hansen og anerkendte samtidig, at Nordea intet godt har ud af, at en medarbejder forlader banken med en dårlig oplevelse. I stedet har de ret til en ordentlig behandling, og det er de tillidsvalgte med til at sikre. De tillidsvalgte udfordrede ledelsen på, hvorfor man har valgt at fokusere på antallet af medarbejdere frem for kroner og øre, når der reduceres job. Anders Jensen forklarede, at den nye Banking Operating Model (BOM) ikke i sig selv havde fokus på hverken færre medarbejdere eller lønkroner, men i stedet processer og værdikæder. Formålet er at gøre bankens struktur fladere og dermed sikre effektivitet og kortere kommandoveje med udgangspunkt i optimering. Formand for Kreds Nordea Majbritt Garbul Tobberup afbrød debatten og kommenterede, at man i New Normal-processen havde valgt at melde direkte ud fra topledelsens side, at vi skulle spare medarbejdere. Her var der ikke tale om hverken værdikæder eller procesoptimering, men en top down -udmelding på personer, slog hun fast. 4 / Kreds nordea / oktober 2012

5 Værdier Flere tillidsvalgte stillede spørgsmål til bankens ledelse om værdierne, som de oplevede var trådt noget i baggrunden som konsekvens af New Normal. Flere var bekymrede for, om It s all about people var helt glemt og erstattet af fokus på profit eller måske et fokus på registrering af tid i tråd med hjemmehjælpertyranniet. Niels Gregers Hansen roste spørgsmålene og takkede de tillidsvalgte og medarbejderne for at holde fast i værdierne og løbende opfordre ledelsen til det samme. Hjemmehjælpertyranni skal bekæmpes, men det er nødvendigt med registreringer for at sikre udvikling, så banken skal finde en god balance, sluttede han. ESI Som ofte tidligere blev ESI en også bragt på bane af de tillidsvalgte. En overvejende del af de tilstedeværende tillidsvalgte rejste sig op i salen, da en tillidsvalgt opfordrede til at træde frem, hvis man havde oplevet ledere melde ud, at karakteren 7-8 er en middelkarakter selvom skalaen går fra 1 til 10. Niels Gregers Hansen tøvede ikke med at bakke de tillidsvalgte op i, at skalaen er fra 1 til 10. Det er den enkelte medarbejder, der definerer skalaen, og det er vigtigt, at medarbejderne sætter deres kryds, hvor de selv ser det. Han opfordrede til, at de enkelte medarbejdere tog diskussionen med lederen at acceptere vil være misforstået loyalitet. Det er vigtigt for banken at sikre gode ledere, og det kan kun lade sig gøre, når man afslører, hvor det ikke fungerer. Anders Jensen havde sine tvivl om, hvorvidt de 94 procent af medarbejderne, der udfylder ESI en, alle havde gjort det med ført hånd, så han opfordrede til, at undersøgelsen ikke blev talt ned under gulvbrædderne. NOC/Indien Opgaver og dermed job er med mellemrum flyttet til Nordea Operation Center i Polen. De tillidsvalgte spurgte ledelsen, hvilke planer der er lagt for fremtidig flytning af opgaver både til Polen og til Indien, hvor især it-opgaver er blevet løst af eksterne samarbejdspartnere. Desuden blev der spurgt, hvordan man sikrer fortrolige oplysninger og kvaliteten af arbejdet, når det flyttes. Anders Jensen forsikrede de tillidsvalgte om, at intet flyttes, før kvalitetsniveauet er sikret. Processen, som flyttes, skal være velegnet dertil, og det skal være hele opgaven, der kan flyttes. Det vurderes løbende, hvilke opgaver der kan komme i betragtning, og førstevalg er altid automatisering. Opgaver, som flyttes, skal være veldefinerede, og fortroligheden skal være høj. Kontaktpolitik Mange bankrådgivere har travlt med at nå målet på ti møder ugentligt. De tillidsvalgte opfordrede ledelsen til at tage hensyn til alle de andre krav, der også stilles til rådgiverne, og spurgte til, hvor mange ugentlige møder der er målet for en bankrådgiver i Anders Jensen svarede hurtigt, at alt tyder på ti møder, som fortsat kan være både reaktive og proaktive, så der også er plads til at servicere kundeforespørgsler og at sikre kvaliteten. Det er med overlæg, at der er fokus på antal møder frem for indtjening, idet det giver størst mulighed for planlægning. PSL Umiddelbart inden seminaret blev det meldt ud til medarbejderne, at PSL-grupperne skal centraliseres på færre adresser, hvilket gav anledning til spørgsmål om placeringen af grupperne og timingen af ændringen. De tillidsvalgte opfordrede til, medarbejderne blev inddraget i processen og en tillidsvalgt opfordrede ligeledes til, at minimum én PSL-gruppe fortsat ville have adresse i Jylland. Anders Jensen lovede, at ledelsen arbejdede hen imod at melde de konkrete beslutninger ud hurtigst muligt. P.t. er der nedsat en arbejdsgruppe, som ser på mulighederne ved at ændre på PSLgruppernes opbygning. Debatten mellem ledelsen og de tillidsvalgte blev rundet af af formand Majbritt Garbul Tobberup, der takkede ledelse og tillidsvalgte for en god debat. Hun opfordrede til fortsat tæt samarbejde mellem ledere og tillidsfolk lokalt. Vi kan på alle niveauer skabe merværdi, men kun når vi inddrages. Vi er katalysatorer for rigtig mange af forandringerne, sagde hun. kreds nordea / oktober 2012 / 5

6 Seminar for tillidsvalgte Den ægte og uægte Hans Engell alias kredsbestyrelsesmedlem Stine Koldt Meno. Forandringer på klods hold Under temaet Forandringer og muligheder udfordrede mere end 200 tillidsvalgte sig selv og hinanden til seminar i Legoland med den kreative byggeklods i centrum Af kommunikationskonsulent Charlotte Ahlburg Andersen Legoland dannede rammen for seminar for tillidsvalgte, som i år samlede mere end 200 tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter og fællestillidsmænd til leg, læring og debat under overskriften Forandringer og muligheder. I temaets ånd blev seminaret torsdag morgen skudt i gang af Hans Engell og Ritt Bjerregaard i skikkelse af Kreds Nordeas bestyrelsesmedlemmer Stine Koldt Meno og Dorrit Brandt. Ret hurtigt blev de to dog afløst af den originale Ritt Bjerregaard og Hans Engell, der holdt et spændende oplæg om de tillidsvalgtes rolle i banken i forhold til at præge den politiske dagsorden. Oplægsholderne blev kyndigt guidet af politisk kommentator Thomas Larsen, som roligt og sikkert jonglerede med spørgsmål fra salen og udtalelser fra de to tidligere politikere. Forandringsagenter skabes Seminaret gav også mulighed for at se tilbage på processen omkring New Normal, og de tillidsvalgte delte erfaringer med forandringer i hverdagen. Det seneste års store forandringer i banken har gjort det nødvendigt for dem at blive rigtig dygtige til at formidle forandringer til deres kollegaer. Men hvordan sikrer man sig, at man ser en situation fra flere sider, når man både skal forsvare sine kollegaer over for ledelsen og forklare ledelsens beslutninger efterfølgende? Jo, på seminaret blev der bygget papirflyvere af forandringsfordele, som blev sendt ud at flyve og skudt ned af bomber bygget af forandringsbarrierer. Da fly og bomber lå tilbage på gulvet i et stort farverigt virvar, gik de tillidsvalgte sammen i trioer og valgte ét fly og én bombe. I fællesskab formulerede de en drømmesky, hvor forandringens fordel og barriere blev bundet sammen i én løsning. Alle drømmeskyerne blev hængt op i foyeren i Hotel Legolands konferenceafdeling til inspiration for de andre tillidsvalgte. 6 / Kreds nordea / oktober 2012

7 Over 200 tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter og fællestillidsmænd mødtes til leg, læring og debat. Den ægte og uægte Ritt Bjerregaard alias kredsbestyrelsesmedlem Dorrit Brandt. Kommunikation som nøglekompetence Seminaret bød på flere samarbejdsøvelser, hvor de tillidsvalgte trænede deres evner til at se tingene fra flere sider og til at have øje for modtageren, når de kommunikerer. Hvordan bygger man for eksempel sit forhold til forandring i Lego og hvordan fortæller man om kunstværket bagefter? De tillidsvalgte sprang ud i opgaverne med begge ben og var med på både at være kreative og at samle trådene sammen til ny læring bagefter. Øvelserne bragte både koncentration frem i deltagernes ansigter og grin frem på deres læber. Udfaldet var ikke til at tage fejl af: Kommunikation er en svær opgave men den kan lykkes. Dialog og udvikling Finansforbundets formand, Kent Petersen, deltog med et indlæg om fremtidens Finansforbund i 2020, hvor han også kom ind på tillidsmandens rolle som forandringsagent og samarbejdspartner for kollegaer og ledelse. Kent Petersen opfordrede de tillidsvalgte til at søge indflydelse og være klar til også at forandre deres egen rolle som tillidsvalgt en rolle, der vil ændre sig, i takt med at finanssektoren udvikler sig. På trods af det tætte program på seminaret fik deltagerne også mulighed for debat med kredsbestyrelsen, udveksling af erfaringer og masser af kreative udfoldelser. Desuden bød seminaret på et håndgribeligt, fagligt oplæg om ændringer i medarbejdernes pensionsaftaler fra Stig Libner, Nordea Liv og Pension. Sidst, men ikke mindst var højdepunktet fredag eftermiddag, at ledelsen var på besøg til årets debat med de tillidsvalgte. Igen i år var ledelsen repræsenteret af Anders Jensen, bankdirektør i Banking Danmark, og Niels Gregers Hansen, HR-chef. Spørgelysten var som altid stor, og ledelsen blev udfordret på mange forskellige emner af de tillidsvalgte, hvilket du kan læse mere om andetsteds i bladet. kreds nordea/ oktober 2012 / 7

8 DHL-Stafetten Lenette Vejlaa heppede på kollegerne i Fælledparken i København. Foto: Stig Stasig Nordea havde mere end løbere i årets DHL-stafet. 8 / Kreds nordea / oktober 2012

9 Ildsjælen bag årets motionsløb Siden 2007 har Lenette Vejleaa koordineret Nordeas deltagelse i DHL Stafetten på frivillig basis. Det store logistikarbejde, der omfatter over kolleger, er sjovt og giver hende energi til mere Af kommunikationskonsulent Mette Harboe Når man søger på DHL Stafetten på intranettet, kommer Lenette Vejleaas navn frem på skærmen. Siden 2007 har Lenette stået for at skabe en fælles Nordea-event på DHL. Inden da var det enkelte afdelinger eller områder, der tog initiativ til at få lavet deres egne bluser, og idrætsforeningerne, som stillede et telt op i de fire byer, som DHL finder sted i. Der var stor forskel på, hvor meget de enkelte afdelinger investerede i DHL. Nogle afdelinger havde mange ressourcer, mens andre havde få. Der var stor forskel på, hvad de enkelte afdelinger kunne lægge i det, og det var måske ikke helt fair, siger Lenette. Eftersom ingen fælles koordinering fandt sted, var markedsføringsværdien for Nordea i forbindelse med DHL så godt som ikke-eksisterende. På vej mod en fælles event At Lenette blev involveret i at koordinere Nordeas deltagelse i DHL, kalder hun lidt en ups er : På det tidspunkt sad jeg i Privatkunder og arbejdede med markedsføring af forskellige aktiviteter som produkter og kampagner i Nordea, og jeg havde et fint samarbejde med en kollega fra Kommunikationsafdelingen. Vi kom en dag til at snakke om, at det ikke kunne være rigtigt, at vi havde det her DHL-løb i København, der var så stort og med så mange deltagere fra Nordea, uden at der var et samlet initiativ. Det affødte en mail til Christian Clausen, hvor der blev spurgt, om det virkelig kunne passe, at der ikke skulle ske noget fælles i forhold til DHL. Responsen på mailen var hurtig og positiv. Christian Clausen kunne sagtens se ideen i at lave et samlet initiativ og gav en bevilling til at få lavet ens T-shirts til samtlige deltagende medarbejdere. Det var sådan, det hele startede med Lenettes involvering i DHL. Fra bluserne har det udviklet sig til en stor fælles event, hvor der er ens tøj, fælles telt og mad til alle deltagere. Lige pludselig var det bare Nordea, man så. Det er sådan noget, der driver mig. Det har en betydning for banken, at vi er synlige, og det betyder noget for mine kolleger, at vi kan stille samlet op, fortæller Lenette. I dag ses folk på kryds og tværs i teltene. Man møder andre afdelinger og støder ind i gamle og nye kolleger. En frivillig aktivitet Forarbejdet til DHL starter allerede i efteråret med at arbejde med budgetterne. Herefter begynder Lenette at planlægge og få leverandøraftalerne på plads. Det er et stort logistikarbejde, der skal til, for at få det hele til at gå op. For Lenette er koordineringen af Nordeas deltagelse i DHL en aktivitet på frivillig basis, hun har ved siden af sit arbejde som Business Developer. Den frivillige opgave er en, hun virkelig nyder. Planlægningsfasen er så sjov og så positiv, at det giver mig energi, og jeg får lyst til at koordinere for os igen. Jeg kan godt lide at være med til at samle og sikre en god oplevelse, siger Lenette. Noget af det, der kan være en udfordring, er at finde frem til et T-shirt-design, som falder i alles smag. Lenette får hvert år mange henvendelser fra kolleger, der har en holdning til, hvordan de skal se ud. I år var medarbejdere fra hele landet med i DHL, der finder sted i Odense, København, Århus og Aalborg. Lenette selv var i år ikke i løbeskoene på grund af en skade. I stedet var hun en af de flere hundrede medarbejdere fra Nordea, der stillede op for at heppe på kollegerne. Synlighed for Nordea Det første år, hvor de mange medarbejdere gik til start med ens T-shirts og Nordeas logo på brystet, var en stor oplevelse for Lenette: Jeg fik helt kuldegysninger, da løbet blev sat i gang, fordi det bare var fedt, at vi kunne det her sammen. Før har man set, at det var Novo Nordisk eller Region Hovedstaden, der fyldte billedet. kreds nordea / oktober 2012 / 9

10 pension Kreds Nordea roser ny pensionsaftale Det er positivt, at alle medarbejdere med pensionsordning i Nordea Liv & Pension nu får ens vilkår, og at forsikringspriserne fremadrettet bliver solidariske, siger næstformand Ole Lund Jensen Af journalist Carsten Jørgensen Den 1. oktober 2012 trådte en ny pensionsaftale for de cirka ansatte med pensionsordning i Nordea Liv & Pension i kraft. Aftalen rummer en række forbedringer i forhold til den gamle aftale, hvilket vækker glæde hos Kreds Nordea. Det er positivt, at alle medarbejdere med en pensionsordning i Nordea Liv & Pension nu får ens vilkår, og at forsikringspriserne fremadrettet bliver solidariske, hvor prisen ikke ændrer sig med alderen, som den hidtil har gjort. Samtidig har vi fået sænket administrationsomkostningerne og fået bedre dækning ved kritisk sygdom og en bedre livsforsikringsdækning, siger næstformand Ole Lund Jensen. Han opfordrer medlemmerne til at sætte sig godt ind i den nye pensionsaftale. På bankens intranet er der link til information om aftalen hos Nordea Liv & Pension, ligesom der er en hotline, man kan ringe til, hvis man har spørgsmål til ordningen. Den nye aftale betyder blandt andet, at: Administrationsomkostningerne nedsættes fra 2,0 procent til 1,5 procent af pensionsindbetalingen. Alle får minimumsdækning ved død, der sikrer en mindsteudbetaling på én gang årslønnen ved død inden pensionstidspunktet ud over den eksisterende gruppelivsforsikring. Alle får minimumsdækning ved visse kritiske sygdomme på FSP Pension De cirka medarbejdere, som har deres pensionsordning i FSP Pension via deres fortid i Fionia Bank eller SDS, kan også se frem til en bedre pensionsordning. Det sker, når FSP Pension fusionerer med AP Pension med virkning fra årsskiftet. Fusionen betyder, at medlemmerne får billigere priser og bedre valgmuligheder i forhold til deres nuværende ordning, siger Ole Lund Jensen. I den kommende tid vil medlemmer med en pensionsordning i FSP Pension modtage information fra AP Pension om, hvordan deres fremtidige ordninger vil blive. Ole Lund Jensen. 10 / Kreds nordea / oktober 2012

11 kroner ud over den nuværende gruppelivsforsikring. Invalidedækning vil allerede kunne blive udbetalt, hvis erhvervsevnen nedsættes til halvdelen. Er din erhvervsevne allerede nedsat til halvdelen, kan du læse mere om, hvad der gælder for dig, under Medarbejderpension (på intranettet). Børnepension ændres til en kollektiv dækning. Prisen er den samme uanset antallet af børn. Medarbejdere, der ikke allerede har børnepension, har i en periode mulighed for at købe en børnepension uden at aflevere helbredsoplysninger. Læs om dine muligheder under Medarbejderpension. Pensionsindbetalingen samles Den nye ratepensionsgrænse på kroner gør, at det ikke længere er muligt at dele den obligatoriske pensionsindbetaling mellem Nordea Bank og Nordea Liv & Pension. Nordea og Nordea Liv & Pension kan ikke sikre en korrekt indberetning, når pensionsindbetalingen er opdelt. Alt over kroner indbetalt til ratepension bliver automatisk placeret på en Livrente+ hos Nordea Liv & Pension. For medarbejdere, som samlet set indbetaler mere end kroner på ratepensioner i Nordea Bank og Nordea Liv & Pension i 2012, bliver alt over kroner overført til en Livrente+ hos Nordea Liv & Pension, så loftet for ratepension overholdes. Nordea Liv & Pension sikrer denne proces i samarbejde med Medarbejderbanken. De indbetalinger, der tidligere blev sat ind på en Nordea Bankordning, vil blive placeret i Vækstpension Mellem-risiko, aktivt forvaltet uden garanti. Den enkelte medarbejder har dog mulighed for at ændre placeringen af indbetalingerne til et af Nordea Liv & Pensions øvrige opsparingsprodukter. Indtil 30. juni 2013 vil det være omkostningsfrit. For medarbejdere, der har Link Pension, bliver indbetalingerne overført til den eksisterende ordning og ikke Vækstpension. Der vil dog fortsat være mulighed for en gang om året at overføre op til kroner fra ratepensionsdelen af dit pensionsdepot i Nordea Liv & Pension til et Nordea Bank- pensionsprodukt. Det er kun muligt at overføre fra et markedsrenteprodukt, det vil sige Link Pension eller Vækstpension, og ikke Pension med gennemsnitsrente. Der kommer yderligere information om dette på intranettet i andet halvår af Se ændringerne i Netpension Du kan se ændringerne i din pensionsoversigt i Netpension, som løbende vil blive opdateret frem til årsskiftet. Pensionsoversigterne vil ikke være tilgængelige under ændringerne, men åbnes, i takt med at de er opdaterede. Det vides derfor ikke præcist, hvornår den enkelte medarbejders pensionsoversigt vil være klar i Netpension. kreds nordea / oktober 2012 / 11

12 trivsel træk grænsen Et nyt kortspil om det grænseløse arbejde er på vej fra Finansforbundet ud til arbejdspladserne. I Nordea i Allerød har man testet spillet med stor begejstring. Det hjælper den enkelte til at sætte ord på trivslen, siger tillidsmand Henriette Rødtnes Af journalist Carsten Jørgensen Det grænseløse arbejde breder sig, i takt med at mobile bredbånd gør det muligt at arbejde næsten hvor som helst og når som helst. Arbejdslivet bliver mere fleksibelt, men for nogle bliver det også mere uklart, hvornår man holder fri, og hvornår man i en eller anden grad er på arbejde. Det grænseløse arbejde giver mere fleksibilitet og muligheder for den enkelte til at få hverdagen til at gå op men rummer også en risiko for, at den enkelte brænder ud, hvis man aldrig kan slippe arbejdet. Derfor er det vigtigt for Kreds Nordea at få sat fokus på det grænseløse arbejde, så den enkelte bliver bevidst om mulighederne og faldgruberne, siger Bodil Toft Sørensen fra Kreds Nordeas bestyrelse. Et nyt tiltag for at sætte emnet på dagsordenen er kortspillet Træk grænsen, som Finansforbundet har fået udviklet. Spillet, der i den kommende tid distribueres til tillidsvalgte på arbejdspladser i sektoren, er blevet testet af Nordea i Allerød. Vi afprøvede kortspillet i forbindelse med et morgenmøde, hvor vi var seks-syv personer. Og det gav os alle en ahaoplevelse, fordi det hjalp os med at sætte ord på vores trivsel og motivation, fortæller Henriette Rødtnes, der er tillidsmand for de i alt 15 medarbejdere i filialen. På hvert af de 55 kort i Træk grænsen er der skrevet et ord, der kan relateres til arbejdslivet for eksempel stress, forventninger eller deadlines. Kortene placeres i en cirkel på bordet. Hvor deltager trækker derefter et kort efter eget valg, hvorefter man på skift fortæller om det emne, man har valgt. Ordet på mit kort var pause, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man husker at tage sig en pause på fem-syv minutter en gang imellem i løbet af arbejdsdagen. Hver deltager holder en enetale ud fra kortet, og det er vigtigt, at de andre nøjes med at lytte og ikke afbryder, forklarer Henriette Rødtnes. Chefen var med Runden med kortene tog omkring 45 minutter, og Henriette Rødtnes er imponeret over, hvor seriøst kollegerne gik ind i spillet. Der blev pludselig sat ord på en masse ting, som vi ikke normalt Vidste du, at: 41 procent af Finansforbundets medlemmer i meget høj grad eller i høj grad tager arbejdspladsens problemer på sig som deres egne. Bagsider.indd :21:14 77 procent af Finansforbundets medlemmer angiver, at de har fælles interesser med arbejdspladsen. 64 procent af Finansforbundets medlemmer kan ikke lægge arbejdet fra sig, når de har fri. 15 procent af Finansforbundets medlemmer siger, at arbejdet fylder så meget af tid og tanker, at det er et problem for den enkelte eller familien. (Kilde: Rundspørge til 830 medlemmer af Finansforbundet i marts 2010). AftAlt Arbejdstid forstyrrelser Bagsider.indd :21:14 12 / Kreds nordea / oktober 2012

13 Bagsider.indd :21:15 rettigheder timebank Bagsider.indd :21:14 Bagsider.indd :21:15 Bagsider.indd :21:14 Anerkendelse Bagsider.indd :21:14 Bagsider.indd :21:14 hensyn Bagsider.indd :21:14 fordybelse AnsvArsfordeling identitet Bagsider.indd :21:14 indflydelse Bagsider.indd :21:15 Bagsider.indd :21:14 Bagsider.indd :21:15 performance prioritering struktur og styring skyld Bagsider.indd :21:14 Bagsider.indd :21:14 ville have taget op. Især i denne tid med krise og New Normal kan man nemt gå rundt med frustrationer i det stille, men her hjalp kortene til, at der kunne tales mere frit fra leveren. Nogle holdninger er naturligvis negative, men de blev udtalt på en positiv måde, så man oplevede at komme positivt derfra, siger tillidsmanden. Filialdirektør Lisbet Mylov deltog også i spillet, efter at medarbejderne alle først havde sagt god for det. Hun er også begejstret for kortene. Alle medarbejdere får her mulighed for at sætte ord på emner om deres arbejdsdag, hvilket er vigtigt. Jeg kunne godt forestille mig, at vi en gang imellem vil bruge kortene i forbindelse med vores morgenmøder, siger hun. Værktøj til bedre trivsel Henriette Rødtnes og Lisbet Mylov ser begge nogle muligheder for at bruge kortene til at styrke trivslen på arbejdspladsen. Sammen har de taget Finansforbundets stress- og trivselsvejlederuddannelse, og i forbindelse med et møde om trivsel i Område Hillerød-Helsingør har de haft Træk grænsen -kortene med. Vi afprøvede kortene på en håndfuld filialdirektører, og tilbagemeldingen var god. Mange var enige i, at det er et godt værktøj til at tale om trivsel. Så nu glæder vi os til, at kortene bliver færdige og sendt rundt til arbejdspladserne, siger Henriette Rødtnes. Især i denne tid med krise og New Normal kan man nemt gå rundt med frustrationer, men her hjalp kortene til, at der kunne tales mere frit fra leveren, siger Henriette Rødtnes. kreds nordea/ oktober 2012 / 13

14 Landsmøde i Finansforbundet Kreds Nordea markerede sig stærkt 17 ud af de 19 forslag, som Kreds Nordea argumenterede for på talerstolen, blev en del af Finansforbundets fremadrettede arbejdsgrundlag, som forbundets landsmøde vedtog torsdag den 4. oktober Af journalist Carsten Jørgensen Foto. Stig Stasig Nordeas koncernchef Christian Clausen beskrev i sin gæstetale, hvad de øgede kapitalkrav betyder for Europas banker. Erhvervsminister Ole Sohn talte om, at finansansatte har et medansvar for at genoprette offentlighedens tillid til sektoren. Og de 239 delegerede til Finansforbundets landsmøde i dagene oktober i Bella Center i København knoklede i døgndrift med især at diskutere, hvilke områder forbundet skal fokusere sin indsats på i de kommende år. Blandt de mest hårdtarbejdende var de 36 delegerede fra Kreds Nordea, og kredsformand Majbritt Garbul Tobberup er stolt af den indsats, tillidsfolkene har ydet. Ud af de 19 forslag til politiske indsatsområder, som vi lagde frem på landsmødet, er de 17 endt med at blive skrevet ind i det endelige program for forbundets arbejde i de kommende to år. Og det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger Majbritt Garbul Tobberup: Vi var super godt forberedt til landsmødet, og der er blevet ydet en fantastisk indsats af delegationen. Alle har været meget engagerede og der har været en fantastisk stemning, selvom vi hver dag knoklede til sen aften og ud på natten. Efter sådan et landsmøde føler jeg, at jeg er formand for verdens bedste kreds, smiler hun. Modig politisk proces Finansforbundet, der i år kan fejre sin 20 års fødselsdag, havde tilrettelagt årets landsmøde anderledes end tidligere. De delegerede blev denne gang inddraget langt mere i udformningen af det fremadrettede arbejdsgrundlag. Hele onsdagen gik med politisk debat fra kl. 9 om morgen til kl skiftende mellem landsmødesalen, i delegationer, i hovedbestyrelsen og i særlige zoner, hvor delegerede fra de forskellige kredse debatterede, hvordan forbundets indsats i forhold til samfund, sektor, arbejdsplads og rollen som forbund skulle formuleres. Det var en ny, spændende og meget modig proces, som jeg synes, lykkedes rigtig godt, siger Majbritt Garbul Tobberup. Hun hæfter sig ved, at Finansforbundet nu har slået fast med syvtommersøm, at man vil tage et medansvar for medlemmernes kompetenceudvikling. Faglig inspiration fra Christian Clausen Kredsformanden roser også Christian Clausens tale på Finansforbundets landsmøde. Den handlede ikke så meget om det er mennesker det handler om, men talen tilførte lytterne en masse viden om, hvad de øgede kapitalkrav, som politikerne er på vej med, indeholder, og hvad de får af konsekvenser for bankerne. Jeg noterede mig også, at Christian Clausen nævnte, den store udfordring med, at medarbejdere skal uddannes til at agere i New Normal. Den tråd vil vi tage op med ledelsen i Nordea, siger Majbritt Garbul Tobberup. Politiske indsatsområder Finansforbundets landsmøde vedtog et nyt arbejdsgrundlag med 15 politiske indsatsområder. Blandt andre: Vi skal fokusere på at styrke forståelsen for sektorens funktion i samfundet. Vi skal udvikle fremtidens overenskomst, så den kan rumme alle medlemstyper og blive ved med at være en stærk, fælles ramme for forskelligheden og tage vare på alle faser af arbejdslivet. Vi skal være på forkant med de kompetencer, der efterspørges i fremtiden, gennem dialog med virksomhederne og medvirke til at uddanne vores medlemmer til jobskifte. Vi skal sikre en stærk organisering blandt andet ved hvervning af tillidsmænd og medlemmer. På Finansforbundet.dk/lm2012 kan du læse mere om landsmødet og se alle 15 politiske indsatsområder. 14 / Kreds nordea / oktober 2012

15 Kreds Nordeas delegerede var flittige gæster på landsmødets talerstol. Her er det Bodil Toft Sørensen. En af Majbritt Garbul Tobberups mange opgaver under landsmødet var at sørge for, at de delegerede fik bevæget sig med jævne mellemrum. kreds nordea/ oktober 2012 / 15

16 Trivsel Små fif til mere energi Lisbeth G. Petersen er stress- og trivselskonsulent og kendt af mange fra sine foredrag i blandt andet Nordea. Her giver hun nogle gode råd til ny energi og arbejdsglæde Af journalist Irene Scharbau Hvis du vil have ny energi, så er motion et af de vigtigste elementer. Bare ved at gå en tur forbrænder du stresshormoner og skaber endorfiner i kroppen. Det siger Lisbeth G. Petersen. Tidligere sygeplejerske, der i 20 år har arbejdet med trivsel, og stress. Hun er kendt for sine inspirerende foredrag og for sine antistress-huse i Sønderjylland, som også Nordea-ansatte har gjort brug af. Og stræk dig godt igennem om morgenen. Kroppen ved jo ikke, den er vågnet, hvis du lister fra seng til badeværelse til bil til computeren, tilføjer hun. Lisbeths kontante råd kan for tiden opleves ved en landsdækkende tourné rundt om i landet med titlen Knæk koden - til mere energi. Her går hendes enkle budskaber lige ind: Arbejdsglæde og ny energi er noget, du i høj grad selv er med til at skabe. Spis sundt, hold op med at ryge og dyrk motion. Så er du allerede videre. Men både arbejdsliv, familieliv og parforhold skal ses efter i sømmene, hvis du kan mærke en ubalance. Er du stresset? Hun opfordrer til, at man hver dag måler på en skala på 0-10, hvor stresset man føler sig. Ligger man på 8-10 stykker, er man en gave at arbejde sammen med, ifølge Lisbeth, fordi man har en masse energi. Fra 5-7 behøver man ikke blive bekymret, men skal tage fat om det, der stresser. Lav mulighedstænkning hvordan kommer du op på 8, opfordrer hun. Lander din lille test på 0-5 skal du reagere. Hvis du ikke gør noget, vil din krop snart reagere for dig med for eksempel smerter. Bed om hjælp. Skriv ned, hvad du tænker på, så du får et overblik. Og lyt til din krop, den ved godt, hvad du allerinderst har brug for, siger hun. Det er også en god ide at sætte ord på, hvornår du kan mærke, at stresstærsklen er nået. Får du søvnproblemer, ondt i maven? Og sæt ord på, hvad der giver dig ny energi. Er det at løbe? Er det at høre musik? Hvis du kan det, er du godt på vej, siger Lisbeth. Arbejdsplads kan støtte At blive sund, frisk og arbejdsglad kan være et stort læs at trække op ad bakke alene. Arbejdspladsen kan med fordel støtte medarbejderen med sund kantinemad, mulighed for at dyrke motion og lignende. Den kan desuden være med til at mindske medarbejderens stress ved at lave gode funktionsbeskrivelser, så arbejdsopgaver og ansvar er tydelige. Og mange mangler feedback. Det er et kæmpe problem på de danske arbejdspladser. Gør jeg det godt nok? Forventningsafstemning og klare målsætninger er stressnedsættende og gør rigtig meget for arbejdsglæden, siger Lisbeth G Petersen. Står du op for at gå på arbejde, eller står du op til en ny dag? 16 / Kreds nordea / oktober 2012

17 Dit arbejdsliv skal helst være 80/20, hvor du er glad for jobbet 80 procent af tiden. Jeg plejer at sige, at er det 20/80, så sig op, siger Lisbeth G. Petersen. Vidste du det om fedt? Livsstil-sygdomme er en stor udfordring for danskerne, der i de senere år i stigende grad får sygdomme i 40 erne, som man tidligere fik i 70-årsalderen. Åreforkalkning og blodpropper for eksempel der ofte kommer af forhøjet kolesterol. Der findes dårlig kolesterol (LDL), der aflejrer sig som fedtstof i blodbanerne. Det skabes ved rygning og ved indtag af mættet fedt, som er i for eksempel flæskesteg, fløde og kager, siger Lisbeth. Heldigvis er der også god kolesterol (HDL), der kan nedbringe mængden af det farlige fedt. Hvis du dyrker motion, spiser fisk, fjerkræ, frugt og grønt, fiber og havregryn og drikker vand, så er du allerede på vej til at rydde op i dine blodbaner, siger Lisbeth G. Petersen, som ikke er fanatisk man skal bare rydde op efter sig. Ønsker du at forbrænde et kilo fedt, skal du af med kalorier. Du forbrænder 300 kalorier ved at gå en time i normalt tempo. Spørgsmålet, Lisbeth G Petersen stiller, er en opfordring til at skabe overblik over, hvordan man bruger døgnets timer, og hvor tilfreds man er med de forskellige perioder af dagen. Dit arbejdsliv skal helst være 80/20, hvor du er glad for jobbet 80 procent af tiden. Jeg plejer at sige, at er det 20/80, så sig op! Men det er en større udfordring i dag, fordi der ikke er så mange job at få. Derfor har mange ikke et valg. Man er derfor nødt til selv at arbejde med sine holdninger og attituder for begejstringen kan findes i det job man har, siger Lisbeth, der i sine foredrag blandt andet fortæller om en mand, der har fået jobbet at rengøre toiletter i Sønderborg. Er det et dejligt job? Ja, han har vendt det til, at han ikke længere har et job, hvor han har ondt i ryggen. Og han rydder ikke op efter de sidste besøgende han gør klar til de næste. Det er fokus, det handler om, siger Lisbeth. kreds nordea / oktober 2012 / 17

18 Uddannelse It-ansatte presset til at udvikle sig Stigende kompleksitet og den fortsatte digitalisering betyder, at it-medarbejdere i finansvirksomheder løbende bør uddanne sig, og de skal kunne arbejde på et højt abstraktionsniveau Af journalist Carsten Jørgensen For finansansatte generelt gælder det om at besidde kompetencer, som kan bevare og gerne øge den enkeltes markedsværdi på et presset finansielt arbejdsmarked. Svaret på den udfordring hedder uddannelse og konstant kompetenceudvikling. For it-ansatte gælder svaret om muligt i endnu højere grad, fordi den teknologiske udvikling nødvendiggør, at man hele tiden tilegner sig ny viden og flere færdigheder, og fordi truslen om outsourcing og offshoring af it-opgaver kræver, at kompetencerne hos danske it-folk er i top. CFIR (Copenhagen Finance IT Region), som er sat i verden for at styrke vækst og innovation inden for finans- og it-sektoren og gøre København til Nordeuropas førende finansmetropol, har fået gennemført en analyse af det fremadrettede kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Næsten alle deltagende finansvirksomheder svarer i undersøgelsen, at de forventer stor efterspørgel på it-medarbejdere inden for området business intelligence/data warehouse. It-virksomhederne efterspørger medarbejdere til samme område og forventer derudover at ansætte mange medarbejdere til it-implementering og inden for it-projektledelse, siger erhvervskonsulent Mikkel Freltoft Krogsholm fra CFIR, der står bag projektet. Analysen, som Teknologisk Institut har udarbejdet i samarbejde med Finansrådet og DI ITEK, er udarbejdet på baggrund af en rundspørge til 18 af de største finans-it-virksomheder i Danmark. Virksomhederne forventer ifølge undersøgelsen at ansætte flere it-folk med en akademisk uddannelse i fremtiden. Til gengæld bliver der i de kommende år mindre brug for medarbejdere inden for it-support og administration i finansvirksomhederne. Ifølge undersøgelsen vil især it- og rådgivningsvirksomheder øge antallet af medarbejdere i specialistfunktioner inden for eksempelvis investering, kredit, handel, pension og bolig, og efterspørgslen på analytikere, statistikere og aktuarer vil også stige fremover. Ny finans-it-uddannelse På nuværende tidspunkt eksisterer der kun begrænsede muligheder for at opnå en dyb specialisering inden for finans-it i det formelle uddannelsessystem. Derfor har CFIR i samarbejde med Københavns Universitet, CBS og IT-Universitetet taget initiativ til en tværfaglig finans-it-uddannelse, som for nylig er etableret som pilotprojekt under navnet Dansk Akademi for Finansiel IT (DAFIT). Virksomheder har i vores spørgeundersøgelser efterlyst mere tværfaglig viden hos nyudklækkede kandidater fra it-uddannelserne, og det ønske vil vi forsøge at opfylde med uddannelsen her, siger Mikkel Freltoft Krogsholm. Studerende fra Københavns Universitet og CBS, som er tæt på at afslutte deres kandidatuddannelse, er nu i gang med DAFIT, og en del af uddannelsen foregår hos Saxo Bank, der har meldt sig som sponsor og casevirksomhed. I den igangværende diskussion om outsourcing og offshoring af itopgaver, som potentielt kan betyde udflytning af mange it-arbejdspladser, vurderes det, at en mere tværfaglig finans-it-uddannelse kan være med til at styrke finans-it-virksomhederne i Danmark og bevare job her i landet, siger Mikkel Freltoft Krogsholm. I første omgang er forløbet tilrettelagt som et halvt semester, men bliver pilotprojektet en succes, vil DAFIT med stor sandsynlighed udvikle sig til at udgøre et helt semester på en kandidatuddannelse. 18 / Kreds nordea / oktober 2012

19 Foto: Stig Stasig Nyt kursus i forretningsforståelse Hver tredje it-medarbejder er utilfreds med de kompetenceudviklingsmuligheder, de har i dag, viste en rundspørge blandt 883 medarbejdere, der er organiseret i Finansforbundet, DJØF eller PROSA, som CFIR foretog i Om situationen er den samme i dag, vides ikke, men for it-ansatte, der er medlem af Finansforbundet, er der nu åbnet en ladeport af muligheder for kompetenceudvikling. I maj indgik forbundet nemlig en aftale med DANSK IT landets største netværk for it-professionelle som betyder, at it-medlemmer af Finansforbundet gratis kan melde sig ind i DANSK IT og få adgang til et hav af konferencer, kurser, påvejhjemmøder, netværk, publikationer med videre. Omkring it-medlemmer af Finansforbundet har i skrivende stund meldt sig ind i DANSK IT, og forventningen for samarbejdet er, at flere kan få værdifulde faglige input og netværk. Aktuelt har Finansforbundet reserveret halvdelen af pladserne på kurset Fra it-nørd til it-projektleder, der løber over tre dage (to dage ultimo november og en dag i januar 2013). Finansforbundets it-medlemmer skal løftes op i værdikæden så de kan mere end blot IT i fremtiden. Dette kursus vil give itmedarbejderne styrkede kompetencer inden for projektledelse, og vi har på tilsvarende vis kurser på vej der fokuserer på finansiel forretningsforståelse samt internationalt teamarbejde for it-medlemmerne, da vi ved det er nogle af de kompetencer, der efterspørges af arbejdsgiverne,, fortæller Simon Schou, konsulent i Finansforbundet. Læs mere om medlemskabet af DANSK IT på Finansforbundet.dk/dit Værdi for dit kontingent Normalt koster medlemskab af Dansk-IT kroner. kreds nordea/ oktober 2012 / 19

20 Udgivelsen af kredsbladet ændres Nu fokuserer vi endnu mere på vores webmedier, som mange af jer har ønsket, når I har indsendt bagsiderne fra bladet. Fremover udkommer medlemsbladet derfor tre gange om året. Næste blad lander hos dig i februar Indtil da kan du følge os på Kreds Nordea Online på intranettet 20 / Kreds nordea / oktober 2012

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

beretning for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / marts 2011

beretning for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / marts 2011 beretning for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / marts 2011 2010 i forhandlingens tegn/2 Aftaler med behov for stor fleksibilitet/4 En indskudt overenskomstforhandling/8 tillidsfolk

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15 Medlemsbl ad for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / februar 2011 Trivsel kommer inde fra/3 Online døgnet rundt/4 Tvungen sundhed duer ikke/6 Kom til generalforsamling/8 Husk at få

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere