Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012"

Transkript

1 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8 Ildsjælen bag årets motionsløb/8 Kreds Nordea roser ny pensionsaftale/10 Træk grænsen/12 IT-ansatte presset til at udvikle sig/18

2 Kontaktpolitik Privatrådgivere under hårdt tidspres To ud af tre oplever, at de har for lidt tid til at følge op på 360 graders-kundemøder, viser en undersøgelse blandt 605 privatrådgivere, som Union in Nordea har gennemført. Ledelsen bør fremadrettet justere kontaktpolitikken, så kvaliteten i rådgivningen prioriteres frem for kvantiteten, mener Kreds Nordea Af journalist Carsten Jørgensen 22 procent af de 360 graders-kundemøder, der gennemføres i de fire nordiske lande, lever ikke op til Nordeas definition af et 360 graders-kundemøde. Sådan lyder den samlede vurdering fra 605 privatrådgivere 219 fra Danmark, 147 fra Sverige, 125 fra Finland og 114 fra Norge der har deltaget i en undersøgelse af kontaktpolitikken, som Union in Nordea har gennemført de seneste måneder. De danske rådgivere alene vurderer dog, at det kun er 17 procent af møderne, der ikke opfylder bankens krav til 360 graders-kundemøder. Forklaringerne på, hvorfor målet med møderne ikke nås, varierer en del fra land til land. Blandt danskerne svarer 65 procent, at de har for lidt tid til efterbehandling af møderne, hvilket er noget mere end i Sverige (54 procent) markant flere end i Finland (37 procent) og Norge (11 procent). Og 60 procent af danskerne svarer, at de ikke når rundt om alle aspekter ved 360 graders mødet, hvilket er på niveau med Finland (59 procent), noget mere end Norge (42 procent) og markant mere end Sverige (8 procent). Det er påfaldende mange, der oplever at have for lidt tid til opfølgning efter møderne og i realiteten også for lidt tid til at nå omkring alle emner på et 360 graders-kundemøde. Det giver et billede af, at privatrådgivere generelt er hårdt spændt for, siger Dorrit Brandt fra Kreds Nordeas bestyrelse. Tæt pakket arbejdsuge Endvidere svarer 35 procent af de danske privatrådgivere i undersøgelsen, at de har for lidt tid til at forberede 360 graders-møderne, og 35 procent vurderer, at de har for lidt tid sammen med kunderne. Dorrit Brandt. I undersøgelsen svarer 75 procent af de danske privatrådgivere, at de bruger mindst ni timer om ugen på andre opgaver end kundemøder. Hvor meget mere end ni timer, de bruger, udspecificeres ikke. Hvis du som privatrådgiver har planlagt kundemøder á to timers varighed i din kalender hver uge, hvilket de fleste har for at kunne opfylde målet om ti gennemførte kundemøder og så oveni bruger timer på andre opgaver, er du meget tæt på at have fyldt en arbejdsuge helt ud eller mere til. Da rådgiver-møderne måles i teams, så nogle af de erfarne ind imellem skal give en hjælpende hånd til de mindre erfarne, er det nærliggende at tro, at nogle er nødt til at tage overarbejde, siger Dorrit Brandt. Hun og de øvrige fagligt aktive i Union in Nordea håber, at undersøgelsen vil få ledelsen til at ændre på kontaktpolitikken, når de kigger ind i Fra 2011 til 2012 blev kravet til antal ugentlige 360 graderskundemøder ændret fra otte 360 graders-møder, til graders-møder, samt at alle andre møder tæller med i kontaktpolitikken. Det finder Kreds Nordea positivt, men fremadrettet håber man, at ledelsen vil fokusere mere på kvalitet end kvantitet i kontaktpolitikken. Vi tror på, at det både vil give bedre resultater for banken og for den enkelte privatrådgiver. Alle rådgivere vil rigtig gerne yde god kundeservice og optimal rådgivning, men det er svært, når rammerne ikke er til det. I dag er der for meget fokus på kvantitet og kontrol, mener Dorrit Brandt og tilføjer: Og når så IT systemer ikke virker, når kunden sidder i stolen, betyder det endnu mere arbejde i den ½ time som er afsat til efterbehandling. Torsdag den 4. oktober fremlagde hun sammen med en række repræsentanter fra Union in Nordea undersøgelsen for den øverste HR ledelse i Danmark, samt Topi Manner, Head of Segments, som var med på telefon. Der blev lyttet til udfordringerne med at opfylde kontaktpolitikken og 360 graders-møderne, og især udfordringen med de mange andre opgaver ud over møderne, fandt ledelsen anledning til at spørge til. Budskabet om at lægge mere vægt på kvalitet og ikke kun kvantitet blev også afleveret. 2 / Kreds nordea / oktober 2012

3 Nordeas kundetilfredshed falder Om det direkte hænger sammen med Nordeas kvantitativt funderede kontaktpolitik, vides ikke, men kundetilfredsheden er faldet fra 2011 til 2012 ifølge den EPSI-tilfredshedsmåling, der hvert år gennemføres blandt et bredt udsnit af bankkunder i Danmark. Nordea ligger på niveau med Jyske Bank i kundetilfredshed og markant foran Danske Bank. Øverst ligger Handelsbanken, mens Sydbank og Nykredit Bank også har mere tilfredse kunder end Nordea, ifølge undersøgelsen. I løbet af efteråret gennemføres Nordeas årlige Customer Satisfaction Index - CSI - blandt kunderne. Resultaterne af undersøgelsen foreligger i løbet af januar Foto: Colourbox Union in Nordea Union in Nordea er den tværnationale sammenslutning af fagforeninger for Nordea-ansatte i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Polen. kreds nordea/ oktober 2012 / 3

4 Seminar for tillidsvalgte Deltagerne på årets seminar for tillidsvalgte udfordrede ledelsen repræsenteret ved Niels Gregers Hansen og Anders Jensen - på, hvorfor man har valgt at fokusere på antallet af medarbejdere frem for kroner og øre, når der reduceres job. Hvad bliver det næste? Med baggrund i det seneste års New Normal-udfordringer debatterede mere end 200 tillidsvalgte Nordeas fremtid med ledelsen på årets seminar Af kommunikationskonsulent Charlotte Ahlburg Andersen Endnu en gang blev årets seminar for tillidsvalgte besøgt af Nordeas ledelse repræsenteret af Anders Jensen, bankdirektør i Banking Danmark, og Niels Gregers Hansen, HR-chef i Banking Danmark. Anders Jensen indledte dagen ved at opfordre medarbejdere og ledere til at stå sammen om at løse udfordringer og skabe en fremragende arbejdsplads i Nordea. Niels Gregers Hansen supplerede og udtrykte sin store tak for de tillidsvalgtes indsats i løbet af New Normal-processen, som startede sidste efterår. New Normal Oven på New Normals mange seje forandringer spurgte en af deltagerne, hvilken værdi ledelsen oplever at de tillidsvalgte tilfører forandringsprocesser. Her var der ingen tvivl fra ledelsens side om, at de tillidsvalgte spiller en vigtig rolle som mediatorer og bisiddere til medlemmerne i svære situationer. I er med til at forklare og redde trådene ud, og I stiller spørgsmål til beslutningerne. Det er hele værdien ved tillidsmandssystemet, sagde Niels Gregers Hansen og anerkendte samtidig, at Nordea intet godt har ud af, at en medarbejder forlader banken med en dårlig oplevelse. I stedet har de ret til en ordentlig behandling, og det er de tillidsvalgte med til at sikre. De tillidsvalgte udfordrede ledelsen på, hvorfor man har valgt at fokusere på antallet af medarbejdere frem for kroner og øre, når der reduceres job. Anders Jensen forklarede, at den nye Banking Operating Model (BOM) ikke i sig selv havde fokus på hverken færre medarbejdere eller lønkroner, men i stedet processer og værdikæder. Formålet er at gøre bankens struktur fladere og dermed sikre effektivitet og kortere kommandoveje med udgangspunkt i optimering. Formand for Kreds Nordea Majbritt Garbul Tobberup afbrød debatten og kommenterede, at man i New Normal-processen havde valgt at melde direkte ud fra topledelsens side, at vi skulle spare medarbejdere. Her var der ikke tale om hverken værdikæder eller procesoptimering, men en top down -udmelding på personer, slog hun fast. 4 / Kreds nordea / oktober 2012

5 Værdier Flere tillidsvalgte stillede spørgsmål til bankens ledelse om værdierne, som de oplevede var trådt noget i baggrunden som konsekvens af New Normal. Flere var bekymrede for, om It s all about people var helt glemt og erstattet af fokus på profit eller måske et fokus på registrering af tid i tråd med hjemmehjælpertyranniet. Niels Gregers Hansen roste spørgsmålene og takkede de tillidsvalgte og medarbejderne for at holde fast i værdierne og løbende opfordre ledelsen til det samme. Hjemmehjælpertyranni skal bekæmpes, men det er nødvendigt med registreringer for at sikre udvikling, så banken skal finde en god balance, sluttede han. ESI Som ofte tidligere blev ESI en også bragt på bane af de tillidsvalgte. En overvejende del af de tilstedeværende tillidsvalgte rejste sig op i salen, da en tillidsvalgt opfordrede til at træde frem, hvis man havde oplevet ledere melde ud, at karakteren 7-8 er en middelkarakter selvom skalaen går fra 1 til 10. Niels Gregers Hansen tøvede ikke med at bakke de tillidsvalgte op i, at skalaen er fra 1 til 10. Det er den enkelte medarbejder, der definerer skalaen, og det er vigtigt, at medarbejderne sætter deres kryds, hvor de selv ser det. Han opfordrede til, at de enkelte medarbejdere tog diskussionen med lederen at acceptere vil være misforstået loyalitet. Det er vigtigt for banken at sikre gode ledere, og det kan kun lade sig gøre, når man afslører, hvor det ikke fungerer. Anders Jensen havde sine tvivl om, hvorvidt de 94 procent af medarbejderne, der udfylder ESI en, alle havde gjort det med ført hånd, så han opfordrede til, at undersøgelsen ikke blev talt ned under gulvbrædderne. NOC/Indien Opgaver og dermed job er med mellemrum flyttet til Nordea Operation Center i Polen. De tillidsvalgte spurgte ledelsen, hvilke planer der er lagt for fremtidig flytning af opgaver både til Polen og til Indien, hvor især it-opgaver er blevet løst af eksterne samarbejdspartnere. Desuden blev der spurgt, hvordan man sikrer fortrolige oplysninger og kvaliteten af arbejdet, når det flyttes. Anders Jensen forsikrede de tillidsvalgte om, at intet flyttes, før kvalitetsniveauet er sikret. Processen, som flyttes, skal være velegnet dertil, og det skal være hele opgaven, der kan flyttes. Det vurderes løbende, hvilke opgaver der kan komme i betragtning, og førstevalg er altid automatisering. Opgaver, som flyttes, skal være veldefinerede, og fortroligheden skal være høj. Kontaktpolitik Mange bankrådgivere har travlt med at nå målet på ti møder ugentligt. De tillidsvalgte opfordrede ledelsen til at tage hensyn til alle de andre krav, der også stilles til rådgiverne, og spurgte til, hvor mange ugentlige møder der er målet for en bankrådgiver i Anders Jensen svarede hurtigt, at alt tyder på ti møder, som fortsat kan være både reaktive og proaktive, så der også er plads til at servicere kundeforespørgsler og at sikre kvaliteten. Det er med overlæg, at der er fokus på antal møder frem for indtjening, idet det giver størst mulighed for planlægning. PSL Umiddelbart inden seminaret blev det meldt ud til medarbejderne, at PSL-grupperne skal centraliseres på færre adresser, hvilket gav anledning til spørgsmål om placeringen af grupperne og timingen af ændringen. De tillidsvalgte opfordrede til, medarbejderne blev inddraget i processen og en tillidsvalgt opfordrede ligeledes til, at minimum én PSL-gruppe fortsat ville have adresse i Jylland. Anders Jensen lovede, at ledelsen arbejdede hen imod at melde de konkrete beslutninger ud hurtigst muligt. P.t. er der nedsat en arbejdsgruppe, som ser på mulighederne ved at ændre på PSLgruppernes opbygning. Debatten mellem ledelsen og de tillidsvalgte blev rundet af af formand Majbritt Garbul Tobberup, der takkede ledelse og tillidsvalgte for en god debat. Hun opfordrede til fortsat tæt samarbejde mellem ledere og tillidsfolk lokalt. Vi kan på alle niveauer skabe merværdi, men kun når vi inddrages. Vi er katalysatorer for rigtig mange af forandringerne, sagde hun. kreds nordea / oktober 2012 / 5

6 Seminar for tillidsvalgte Den ægte og uægte Hans Engell alias kredsbestyrelsesmedlem Stine Koldt Meno. Forandringer på klods hold Under temaet Forandringer og muligheder udfordrede mere end 200 tillidsvalgte sig selv og hinanden til seminar i Legoland med den kreative byggeklods i centrum Af kommunikationskonsulent Charlotte Ahlburg Andersen Legoland dannede rammen for seminar for tillidsvalgte, som i år samlede mere end 200 tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter og fællestillidsmænd til leg, læring og debat under overskriften Forandringer og muligheder. I temaets ånd blev seminaret torsdag morgen skudt i gang af Hans Engell og Ritt Bjerregaard i skikkelse af Kreds Nordeas bestyrelsesmedlemmer Stine Koldt Meno og Dorrit Brandt. Ret hurtigt blev de to dog afløst af den originale Ritt Bjerregaard og Hans Engell, der holdt et spændende oplæg om de tillidsvalgtes rolle i banken i forhold til at præge den politiske dagsorden. Oplægsholderne blev kyndigt guidet af politisk kommentator Thomas Larsen, som roligt og sikkert jonglerede med spørgsmål fra salen og udtalelser fra de to tidligere politikere. Forandringsagenter skabes Seminaret gav også mulighed for at se tilbage på processen omkring New Normal, og de tillidsvalgte delte erfaringer med forandringer i hverdagen. Det seneste års store forandringer i banken har gjort det nødvendigt for dem at blive rigtig dygtige til at formidle forandringer til deres kollegaer. Men hvordan sikrer man sig, at man ser en situation fra flere sider, når man både skal forsvare sine kollegaer over for ledelsen og forklare ledelsens beslutninger efterfølgende? Jo, på seminaret blev der bygget papirflyvere af forandringsfordele, som blev sendt ud at flyve og skudt ned af bomber bygget af forandringsbarrierer. Da fly og bomber lå tilbage på gulvet i et stort farverigt virvar, gik de tillidsvalgte sammen i trioer og valgte ét fly og én bombe. I fællesskab formulerede de en drømmesky, hvor forandringens fordel og barriere blev bundet sammen i én løsning. Alle drømmeskyerne blev hængt op i foyeren i Hotel Legolands konferenceafdeling til inspiration for de andre tillidsvalgte. 6 / Kreds nordea / oktober 2012

7 Over 200 tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter og fællestillidsmænd mødtes til leg, læring og debat. Den ægte og uægte Ritt Bjerregaard alias kredsbestyrelsesmedlem Dorrit Brandt. Kommunikation som nøglekompetence Seminaret bød på flere samarbejdsøvelser, hvor de tillidsvalgte trænede deres evner til at se tingene fra flere sider og til at have øje for modtageren, når de kommunikerer. Hvordan bygger man for eksempel sit forhold til forandring i Lego og hvordan fortæller man om kunstværket bagefter? De tillidsvalgte sprang ud i opgaverne med begge ben og var med på både at være kreative og at samle trådene sammen til ny læring bagefter. Øvelserne bragte både koncentration frem i deltagernes ansigter og grin frem på deres læber. Udfaldet var ikke til at tage fejl af: Kommunikation er en svær opgave men den kan lykkes. Dialog og udvikling Finansforbundets formand, Kent Petersen, deltog med et indlæg om fremtidens Finansforbund i 2020, hvor han også kom ind på tillidsmandens rolle som forandringsagent og samarbejdspartner for kollegaer og ledelse. Kent Petersen opfordrede de tillidsvalgte til at søge indflydelse og være klar til også at forandre deres egen rolle som tillidsvalgt en rolle, der vil ændre sig, i takt med at finanssektoren udvikler sig. På trods af det tætte program på seminaret fik deltagerne også mulighed for debat med kredsbestyrelsen, udveksling af erfaringer og masser af kreative udfoldelser. Desuden bød seminaret på et håndgribeligt, fagligt oplæg om ændringer i medarbejdernes pensionsaftaler fra Stig Libner, Nordea Liv og Pension. Sidst, men ikke mindst var højdepunktet fredag eftermiddag, at ledelsen var på besøg til årets debat med de tillidsvalgte. Igen i år var ledelsen repræsenteret af Anders Jensen, bankdirektør i Banking Danmark, og Niels Gregers Hansen, HR-chef. Spørgelysten var som altid stor, og ledelsen blev udfordret på mange forskellige emner af de tillidsvalgte, hvilket du kan læse mere om andetsteds i bladet. kreds nordea/ oktober 2012 / 7

8 DHL-Stafetten Lenette Vejlaa heppede på kollegerne i Fælledparken i København. Foto: Stig Stasig Nordea havde mere end løbere i årets DHL-stafet. 8 / Kreds nordea / oktober 2012

9 Ildsjælen bag årets motionsløb Siden 2007 har Lenette Vejleaa koordineret Nordeas deltagelse i DHL Stafetten på frivillig basis. Det store logistikarbejde, der omfatter over kolleger, er sjovt og giver hende energi til mere Af kommunikationskonsulent Mette Harboe Når man søger på DHL Stafetten på intranettet, kommer Lenette Vejleaas navn frem på skærmen. Siden 2007 har Lenette stået for at skabe en fælles Nordea-event på DHL. Inden da var det enkelte afdelinger eller områder, der tog initiativ til at få lavet deres egne bluser, og idrætsforeningerne, som stillede et telt op i de fire byer, som DHL finder sted i. Der var stor forskel på, hvor meget de enkelte afdelinger investerede i DHL. Nogle afdelinger havde mange ressourcer, mens andre havde få. Der var stor forskel på, hvad de enkelte afdelinger kunne lægge i det, og det var måske ikke helt fair, siger Lenette. Eftersom ingen fælles koordinering fandt sted, var markedsføringsværdien for Nordea i forbindelse med DHL så godt som ikke-eksisterende. På vej mod en fælles event At Lenette blev involveret i at koordinere Nordeas deltagelse i DHL, kalder hun lidt en ups er : På det tidspunkt sad jeg i Privatkunder og arbejdede med markedsføring af forskellige aktiviteter som produkter og kampagner i Nordea, og jeg havde et fint samarbejde med en kollega fra Kommunikationsafdelingen. Vi kom en dag til at snakke om, at det ikke kunne være rigtigt, at vi havde det her DHL-løb i København, der var så stort og med så mange deltagere fra Nordea, uden at der var et samlet initiativ. Det affødte en mail til Christian Clausen, hvor der blev spurgt, om det virkelig kunne passe, at der ikke skulle ske noget fælles i forhold til DHL. Responsen på mailen var hurtig og positiv. Christian Clausen kunne sagtens se ideen i at lave et samlet initiativ og gav en bevilling til at få lavet ens T-shirts til samtlige deltagende medarbejdere. Det var sådan, det hele startede med Lenettes involvering i DHL. Fra bluserne har det udviklet sig til en stor fælles event, hvor der er ens tøj, fælles telt og mad til alle deltagere. Lige pludselig var det bare Nordea, man så. Det er sådan noget, der driver mig. Det har en betydning for banken, at vi er synlige, og det betyder noget for mine kolleger, at vi kan stille samlet op, fortæller Lenette. I dag ses folk på kryds og tværs i teltene. Man møder andre afdelinger og støder ind i gamle og nye kolleger. En frivillig aktivitet Forarbejdet til DHL starter allerede i efteråret med at arbejde med budgetterne. Herefter begynder Lenette at planlægge og få leverandøraftalerne på plads. Det er et stort logistikarbejde, der skal til, for at få det hele til at gå op. For Lenette er koordineringen af Nordeas deltagelse i DHL en aktivitet på frivillig basis, hun har ved siden af sit arbejde som Business Developer. Den frivillige opgave er en, hun virkelig nyder. Planlægningsfasen er så sjov og så positiv, at det giver mig energi, og jeg får lyst til at koordinere for os igen. Jeg kan godt lide at være med til at samle og sikre en god oplevelse, siger Lenette. Noget af det, der kan være en udfordring, er at finde frem til et T-shirt-design, som falder i alles smag. Lenette får hvert år mange henvendelser fra kolleger, der har en holdning til, hvordan de skal se ud. I år var medarbejdere fra hele landet med i DHL, der finder sted i Odense, København, Århus og Aalborg. Lenette selv var i år ikke i løbeskoene på grund af en skade. I stedet var hun en af de flere hundrede medarbejdere fra Nordea, der stillede op for at heppe på kollegerne. Synlighed for Nordea Det første år, hvor de mange medarbejdere gik til start med ens T-shirts og Nordeas logo på brystet, var en stor oplevelse for Lenette: Jeg fik helt kuldegysninger, da løbet blev sat i gang, fordi det bare var fedt, at vi kunne det her sammen. Før har man set, at det var Novo Nordisk eller Region Hovedstaden, der fyldte billedet. kreds nordea / oktober 2012 / 9

10 pension Kreds Nordea roser ny pensionsaftale Det er positivt, at alle medarbejdere med pensionsordning i Nordea Liv & Pension nu får ens vilkår, og at forsikringspriserne fremadrettet bliver solidariske, siger næstformand Ole Lund Jensen Af journalist Carsten Jørgensen Den 1. oktober 2012 trådte en ny pensionsaftale for de cirka ansatte med pensionsordning i Nordea Liv & Pension i kraft. Aftalen rummer en række forbedringer i forhold til den gamle aftale, hvilket vækker glæde hos Kreds Nordea. Det er positivt, at alle medarbejdere med en pensionsordning i Nordea Liv & Pension nu får ens vilkår, og at forsikringspriserne fremadrettet bliver solidariske, hvor prisen ikke ændrer sig med alderen, som den hidtil har gjort. Samtidig har vi fået sænket administrationsomkostningerne og fået bedre dækning ved kritisk sygdom og en bedre livsforsikringsdækning, siger næstformand Ole Lund Jensen. Han opfordrer medlemmerne til at sætte sig godt ind i den nye pensionsaftale. På bankens intranet er der link til information om aftalen hos Nordea Liv & Pension, ligesom der er en hotline, man kan ringe til, hvis man har spørgsmål til ordningen. Den nye aftale betyder blandt andet, at: Administrationsomkostningerne nedsættes fra 2,0 procent til 1,5 procent af pensionsindbetalingen. Alle får minimumsdækning ved død, der sikrer en mindsteudbetaling på én gang årslønnen ved død inden pensionstidspunktet ud over den eksisterende gruppelivsforsikring. Alle får minimumsdækning ved visse kritiske sygdomme på FSP Pension De cirka medarbejdere, som har deres pensionsordning i FSP Pension via deres fortid i Fionia Bank eller SDS, kan også se frem til en bedre pensionsordning. Det sker, når FSP Pension fusionerer med AP Pension med virkning fra årsskiftet. Fusionen betyder, at medlemmerne får billigere priser og bedre valgmuligheder i forhold til deres nuværende ordning, siger Ole Lund Jensen. I den kommende tid vil medlemmer med en pensionsordning i FSP Pension modtage information fra AP Pension om, hvordan deres fremtidige ordninger vil blive. Ole Lund Jensen. 10 / Kreds nordea / oktober 2012

11 kroner ud over den nuværende gruppelivsforsikring. Invalidedækning vil allerede kunne blive udbetalt, hvis erhvervsevnen nedsættes til halvdelen. Er din erhvervsevne allerede nedsat til halvdelen, kan du læse mere om, hvad der gælder for dig, under Medarbejderpension (på intranettet). Børnepension ændres til en kollektiv dækning. Prisen er den samme uanset antallet af børn. Medarbejdere, der ikke allerede har børnepension, har i en periode mulighed for at købe en børnepension uden at aflevere helbredsoplysninger. Læs om dine muligheder under Medarbejderpension. Pensionsindbetalingen samles Den nye ratepensionsgrænse på kroner gør, at det ikke længere er muligt at dele den obligatoriske pensionsindbetaling mellem Nordea Bank og Nordea Liv & Pension. Nordea og Nordea Liv & Pension kan ikke sikre en korrekt indberetning, når pensionsindbetalingen er opdelt. Alt over kroner indbetalt til ratepension bliver automatisk placeret på en Livrente+ hos Nordea Liv & Pension. For medarbejdere, som samlet set indbetaler mere end kroner på ratepensioner i Nordea Bank og Nordea Liv & Pension i 2012, bliver alt over kroner overført til en Livrente+ hos Nordea Liv & Pension, så loftet for ratepension overholdes. Nordea Liv & Pension sikrer denne proces i samarbejde med Medarbejderbanken. De indbetalinger, der tidligere blev sat ind på en Nordea Bankordning, vil blive placeret i Vækstpension Mellem-risiko, aktivt forvaltet uden garanti. Den enkelte medarbejder har dog mulighed for at ændre placeringen af indbetalingerne til et af Nordea Liv & Pensions øvrige opsparingsprodukter. Indtil 30. juni 2013 vil det være omkostningsfrit. For medarbejdere, der har Link Pension, bliver indbetalingerne overført til den eksisterende ordning og ikke Vækstpension. Der vil dog fortsat være mulighed for en gang om året at overføre op til kroner fra ratepensionsdelen af dit pensionsdepot i Nordea Liv & Pension til et Nordea Bank- pensionsprodukt. Det er kun muligt at overføre fra et markedsrenteprodukt, det vil sige Link Pension eller Vækstpension, og ikke Pension med gennemsnitsrente. Der kommer yderligere information om dette på intranettet i andet halvår af Se ændringerne i Netpension Du kan se ændringerne i din pensionsoversigt i Netpension, som løbende vil blive opdateret frem til årsskiftet. Pensionsoversigterne vil ikke være tilgængelige under ændringerne, men åbnes, i takt med at de er opdaterede. Det vides derfor ikke præcist, hvornår den enkelte medarbejders pensionsoversigt vil være klar i Netpension. kreds nordea / oktober 2012 / 11

12 trivsel træk grænsen Et nyt kortspil om det grænseløse arbejde er på vej fra Finansforbundet ud til arbejdspladserne. I Nordea i Allerød har man testet spillet med stor begejstring. Det hjælper den enkelte til at sætte ord på trivslen, siger tillidsmand Henriette Rødtnes Af journalist Carsten Jørgensen Det grænseløse arbejde breder sig, i takt med at mobile bredbånd gør det muligt at arbejde næsten hvor som helst og når som helst. Arbejdslivet bliver mere fleksibelt, men for nogle bliver det også mere uklart, hvornår man holder fri, og hvornår man i en eller anden grad er på arbejde. Det grænseløse arbejde giver mere fleksibilitet og muligheder for den enkelte til at få hverdagen til at gå op men rummer også en risiko for, at den enkelte brænder ud, hvis man aldrig kan slippe arbejdet. Derfor er det vigtigt for Kreds Nordea at få sat fokus på det grænseløse arbejde, så den enkelte bliver bevidst om mulighederne og faldgruberne, siger Bodil Toft Sørensen fra Kreds Nordeas bestyrelse. Et nyt tiltag for at sætte emnet på dagsordenen er kortspillet Træk grænsen, som Finansforbundet har fået udviklet. Spillet, der i den kommende tid distribueres til tillidsvalgte på arbejdspladser i sektoren, er blevet testet af Nordea i Allerød. Vi afprøvede kortspillet i forbindelse med et morgenmøde, hvor vi var seks-syv personer. Og det gav os alle en ahaoplevelse, fordi det hjalp os med at sætte ord på vores trivsel og motivation, fortæller Henriette Rødtnes, der er tillidsmand for de i alt 15 medarbejdere i filialen. På hvert af de 55 kort i Træk grænsen er der skrevet et ord, der kan relateres til arbejdslivet for eksempel stress, forventninger eller deadlines. Kortene placeres i en cirkel på bordet. Hvor deltager trækker derefter et kort efter eget valg, hvorefter man på skift fortæller om det emne, man har valgt. Ordet på mit kort var pause, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man husker at tage sig en pause på fem-syv minutter en gang imellem i løbet af arbejdsdagen. Hver deltager holder en enetale ud fra kortet, og det er vigtigt, at de andre nøjes med at lytte og ikke afbryder, forklarer Henriette Rødtnes. Chefen var med Runden med kortene tog omkring 45 minutter, og Henriette Rødtnes er imponeret over, hvor seriøst kollegerne gik ind i spillet. Der blev pludselig sat ord på en masse ting, som vi ikke normalt Vidste du, at: 41 procent af Finansforbundets medlemmer i meget høj grad eller i høj grad tager arbejdspladsens problemer på sig som deres egne. Bagsider.indd :21:14 77 procent af Finansforbundets medlemmer angiver, at de har fælles interesser med arbejdspladsen. 64 procent af Finansforbundets medlemmer kan ikke lægge arbejdet fra sig, når de har fri. 15 procent af Finansforbundets medlemmer siger, at arbejdet fylder så meget af tid og tanker, at det er et problem for den enkelte eller familien. (Kilde: Rundspørge til 830 medlemmer af Finansforbundet i marts 2010). AftAlt Arbejdstid forstyrrelser Bagsider.indd :21:14 12 / Kreds nordea / oktober 2012

13 Bagsider.indd :21:15 rettigheder timebank Bagsider.indd :21:14 Bagsider.indd :21:15 Bagsider.indd :21:14 Anerkendelse Bagsider.indd :21:14 Bagsider.indd :21:14 hensyn Bagsider.indd :21:14 fordybelse AnsvArsfordeling identitet Bagsider.indd :21:14 indflydelse Bagsider.indd :21:15 Bagsider.indd :21:14 Bagsider.indd :21:15 performance prioritering struktur og styring skyld Bagsider.indd :21:14 Bagsider.indd :21:14 ville have taget op. Især i denne tid med krise og New Normal kan man nemt gå rundt med frustrationer i det stille, men her hjalp kortene til, at der kunne tales mere frit fra leveren. Nogle holdninger er naturligvis negative, men de blev udtalt på en positiv måde, så man oplevede at komme positivt derfra, siger tillidsmanden. Filialdirektør Lisbet Mylov deltog også i spillet, efter at medarbejderne alle først havde sagt god for det. Hun er også begejstret for kortene. Alle medarbejdere får her mulighed for at sætte ord på emner om deres arbejdsdag, hvilket er vigtigt. Jeg kunne godt forestille mig, at vi en gang imellem vil bruge kortene i forbindelse med vores morgenmøder, siger hun. Værktøj til bedre trivsel Henriette Rødtnes og Lisbet Mylov ser begge nogle muligheder for at bruge kortene til at styrke trivslen på arbejdspladsen. Sammen har de taget Finansforbundets stress- og trivselsvejlederuddannelse, og i forbindelse med et møde om trivsel i Område Hillerød-Helsingør har de haft Træk grænsen -kortene med. Vi afprøvede kortene på en håndfuld filialdirektører, og tilbagemeldingen var god. Mange var enige i, at det er et godt værktøj til at tale om trivsel. Så nu glæder vi os til, at kortene bliver færdige og sendt rundt til arbejdspladserne, siger Henriette Rødtnes. Især i denne tid med krise og New Normal kan man nemt gå rundt med frustrationer, men her hjalp kortene til, at der kunne tales mere frit fra leveren, siger Henriette Rødtnes. kreds nordea/ oktober 2012 / 13

14 Landsmøde i Finansforbundet Kreds Nordea markerede sig stærkt 17 ud af de 19 forslag, som Kreds Nordea argumenterede for på talerstolen, blev en del af Finansforbundets fremadrettede arbejdsgrundlag, som forbundets landsmøde vedtog torsdag den 4. oktober Af journalist Carsten Jørgensen Foto. Stig Stasig Nordeas koncernchef Christian Clausen beskrev i sin gæstetale, hvad de øgede kapitalkrav betyder for Europas banker. Erhvervsminister Ole Sohn talte om, at finansansatte har et medansvar for at genoprette offentlighedens tillid til sektoren. Og de 239 delegerede til Finansforbundets landsmøde i dagene oktober i Bella Center i København knoklede i døgndrift med især at diskutere, hvilke områder forbundet skal fokusere sin indsats på i de kommende år. Blandt de mest hårdtarbejdende var de 36 delegerede fra Kreds Nordea, og kredsformand Majbritt Garbul Tobberup er stolt af den indsats, tillidsfolkene har ydet. Ud af de 19 forslag til politiske indsatsområder, som vi lagde frem på landsmødet, er de 17 endt med at blive skrevet ind i det endelige program for forbundets arbejde i de kommende to år. Og det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger Majbritt Garbul Tobberup: Vi var super godt forberedt til landsmødet, og der er blevet ydet en fantastisk indsats af delegationen. Alle har været meget engagerede og der har været en fantastisk stemning, selvom vi hver dag knoklede til sen aften og ud på natten. Efter sådan et landsmøde føler jeg, at jeg er formand for verdens bedste kreds, smiler hun. Modig politisk proces Finansforbundet, der i år kan fejre sin 20 års fødselsdag, havde tilrettelagt årets landsmøde anderledes end tidligere. De delegerede blev denne gang inddraget langt mere i udformningen af det fremadrettede arbejdsgrundlag. Hele onsdagen gik med politisk debat fra kl. 9 om morgen til kl skiftende mellem landsmødesalen, i delegationer, i hovedbestyrelsen og i særlige zoner, hvor delegerede fra de forskellige kredse debatterede, hvordan forbundets indsats i forhold til samfund, sektor, arbejdsplads og rollen som forbund skulle formuleres. Det var en ny, spændende og meget modig proces, som jeg synes, lykkedes rigtig godt, siger Majbritt Garbul Tobberup. Hun hæfter sig ved, at Finansforbundet nu har slået fast med syvtommersøm, at man vil tage et medansvar for medlemmernes kompetenceudvikling. Faglig inspiration fra Christian Clausen Kredsformanden roser også Christian Clausens tale på Finansforbundets landsmøde. Den handlede ikke så meget om det er mennesker det handler om, men talen tilførte lytterne en masse viden om, hvad de øgede kapitalkrav, som politikerne er på vej med, indeholder, og hvad de får af konsekvenser for bankerne. Jeg noterede mig også, at Christian Clausen nævnte, den store udfordring med, at medarbejdere skal uddannes til at agere i New Normal. Den tråd vil vi tage op med ledelsen i Nordea, siger Majbritt Garbul Tobberup. Politiske indsatsområder Finansforbundets landsmøde vedtog et nyt arbejdsgrundlag med 15 politiske indsatsområder. Blandt andre: Vi skal fokusere på at styrke forståelsen for sektorens funktion i samfundet. Vi skal udvikle fremtidens overenskomst, så den kan rumme alle medlemstyper og blive ved med at være en stærk, fælles ramme for forskelligheden og tage vare på alle faser af arbejdslivet. Vi skal være på forkant med de kompetencer, der efterspørges i fremtiden, gennem dialog med virksomhederne og medvirke til at uddanne vores medlemmer til jobskifte. Vi skal sikre en stærk organisering blandt andet ved hvervning af tillidsmænd og medlemmer. På Finansforbundet.dk/lm2012 kan du læse mere om landsmødet og se alle 15 politiske indsatsområder. 14 / Kreds nordea / oktober 2012

15 Kreds Nordeas delegerede var flittige gæster på landsmødets talerstol. Her er det Bodil Toft Sørensen. En af Majbritt Garbul Tobberups mange opgaver under landsmødet var at sørge for, at de delegerede fik bevæget sig med jævne mellemrum. kreds nordea/ oktober 2012 / 15

16 Trivsel Små fif til mere energi Lisbeth G. Petersen er stress- og trivselskonsulent og kendt af mange fra sine foredrag i blandt andet Nordea. Her giver hun nogle gode råd til ny energi og arbejdsglæde Af journalist Irene Scharbau Hvis du vil have ny energi, så er motion et af de vigtigste elementer. Bare ved at gå en tur forbrænder du stresshormoner og skaber endorfiner i kroppen. Det siger Lisbeth G. Petersen. Tidligere sygeplejerske, der i 20 år har arbejdet med trivsel, og stress. Hun er kendt for sine inspirerende foredrag og for sine antistress-huse i Sønderjylland, som også Nordea-ansatte har gjort brug af. Og stræk dig godt igennem om morgenen. Kroppen ved jo ikke, den er vågnet, hvis du lister fra seng til badeværelse til bil til computeren, tilføjer hun. Lisbeths kontante råd kan for tiden opleves ved en landsdækkende tourné rundt om i landet med titlen Knæk koden - til mere energi. Her går hendes enkle budskaber lige ind: Arbejdsglæde og ny energi er noget, du i høj grad selv er med til at skabe. Spis sundt, hold op med at ryge og dyrk motion. Så er du allerede videre. Men både arbejdsliv, familieliv og parforhold skal ses efter i sømmene, hvis du kan mærke en ubalance. Er du stresset? Hun opfordrer til, at man hver dag måler på en skala på 0-10, hvor stresset man føler sig. Ligger man på 8-10 stykker, er man en gave at arbejde sammen med, ifølge Lisbeth, fordi man har en masse energi. Fra 5-7 behøver man ikke blive bekymret, men skal tage fat om det, der stresser. Lav mulighedstænkning hvordan kommer du op på 8, opfordrer hun. Lander din lille test på 0-5 skal du reagere. Hvis du ikke gør noget, vil din krop snart reagere for dig med for eksempel smerter. Bed om hjælp. Skriv ned, hvad du tænker på, så du får et overblik. Og lyt til din krop, den ved godt, hvad du allerinderst har brug for, siger hun. Det er også en god ide at sætte ord på, hvornår du kan mærke, at stresstærsklen er nået. Får du søvnproblemer, ondt i maven? Og sæt ord på, hvad der giver dig ny energi. Er det at løbe? Er det at høre musik? Hvis du kan det, er du godt på vej, siger Lisbeth. Arbejdsplads kan støtte At blive sund, frisk og arbejdsglad kan være et stort læs at trække op ad bakke alene. Arbejdspladsen kan med fordel støtte medarbejderen med sund kantinemad, mulighed for at dyrke motion og lignende. Den kan desuden være med til at mindske medarbejderens stress ved at lave gode funktionsbeskrivelser, så arbejdsopgaver og ansvar er tydelige. Og mange mangler feedback. Det er et kæmpe problem på de danske arbejdspladser. Gør jeg det godt nok? Forventningsafstemning og klare målsætninger er stressnedsættende og gør rigtig meget for arbejdsglæden, siger Lisbeth G Petersen. Står du op for at gå på arbejde, eller står du op til en ny dag? 16 / Kreds nordea / oktober 2012

17 Dit arbejdsliv skal helst være 80/20, hvor du er glad for jobbet 80 procent af tiden. Jeg plejer at sige, at er det 20/80, så sig op, siger Lisbeth G. Petersen. Vidste du det om fedt? Livsstil-sygdomme er en stor udfordring for danskerne, der i de senere år i stigende grad får sygdomme i 40 erne, som man tidligere fik i 70-årsalderen. Åreforkalkning og blodpropper for eksempel der ofte kommer af forhøjet kolesterol. Der findes dårlig kolesterol (LDL), der aflejrer sig som fedtstof i blodbanerne. Det skabes ved rygning og ved indtag af mættet fedt, som er i for eksempel flæskesteg, fløde og kager, siger Lisbeth. Heldigvis er der også god kolesterol (HDL), der kan nedbringe mængden af det farlige fedt. Hvis du dyrker motion, spiser fisk, fjerkræ, frugt og grønt, fiber og havregryn og drikker vand, så er du allerede på vej til at rydde op i dine blodbaner, siger Lisbeth G. Petersen, som ikke er fanatisk man skal bare rydde op efter sig. Ønsker du at forbrænde et kilo fedt, skal du af med kalorier. Du forbrænder 300 kalorier ved at gå en time i normalt tempo. Spørgsmålet, Lisbeth G Petersen stiller, er en opfordring til at skabe overblik over, hvordan man bruger døgnets timer, og hvor tilfreds man er med de forskellige perioder af dagen. Dit arbejdsliv skal helst være 80/20, hvor du er glad for jobbet 80 procent af tiden. Jeg plejer at sige, at er det 20/80, så sig op! Men det er en større udfordring i dag, fordi der ikke er så mange job at få. Derfor har mange ikke et valg. Man er derfor nødt til selv at arbejde med sine holdninger og attituder for begejstringen kan findes i det job man har, siger Lisbeth, der i sine foredrag blandt andet fortæller om en mand, der har fået jobbet at rengøre toiletter i Sønderborg. Er det et dejligt job? Ja, han har vendt det til, at han ikke længere har et job, hvor han har ondt i ryggen. Og han rydder ikke op efter de sidste besøgende han gør klar til de næste. Det er fokus, det handler om, siger Lisbeth. kreds nordea / oktober 2012 / 17

18 Uddannelse It-ansatte presset til at udvikle sig Stigende kompleksitet og den fortsatte digitalisering betyder, at it-medarbejdere i finansvirksomheder løbende bør uddanne sig, og de skal kunne arbejde på et højt abstraktionsniveau Af journalist Carsten Jørgensen For finansansatte generelt gælder det om at besidde kompetencer, som kan bevare og gerne øge den enkeltes markedsværdi på et presset finansielt arbejdsmarked. Svaret på den udfordring hedder uddannelse og konstant kompetenceudvikling. For it-ansatte gælder svaret om muligt i endnu højere grad, fordi den teknologiske udvikling nødvendiggør, at man hele tiden tilegner sig ny viden og flere færdigheder, og fordi truslen om outsourcing og offshoring af it-opgaver kræver, at kompetencerne hos danske it-folk er i top. CFIR (Copenhagen Finance IT Region), som er sat i verden for at styrke vækst og innovation inden for finans- og it-sektoren og gøre København til Nordeuropas førende finansmetropol, har fået gennemført en analyse af det fremadrettede kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Næsten alle deltagende finansvirksomheder svarer i undersøgelsen, at de forventer stor efterspørgel på it-medarbejdere inden for området business intelligence/data warehouse. It-virksomhederne efterspørger medarbejdere til samme område og forventer derudover at ansætte mange medarbejdere til it-implementering og inden for it-projektledelse, siger erhvervskonsulent Mikkel Freltoft Krogsholm fra CFIR, der står bag projektet. Analysen, som Teknologisk Institut har udarbejdet i samarbejde med Finansrådet og DI ITEK, er udarbejdet på baggrund af en rundspørge til 18 af de største finans-it-virksomheder i Danmark. Virksomhederne forventer ifølge undersøgelsen at ansætte flere it-folk med en akademisk uddannelse i fremtiden. Til gengæld bliver der i de kommende år mindre brug for medarbejdere inden for it-support og administration i finansvirksomhederne. Ifølge undersøgelsen vil især it- og rådgivningsvirksomheder øge antallet af medarbejdere i specialistfunktioner inden for eksempelvis investering, kredit, handel, pension og bolig, og efterspørgslen på analytikere, statistikere og aktuarer vil også stige fremover. Ny finans-it-uddannelse På nuværende tidspunkt eksisterer der kun begrænsede muligheder for at opnå en dyb specialisering inden for finans-it i det formelle uddannelsessystem. Derfor har CFIR i samarbejde med Københavns Universitet, CBS og IT-Universitetet taget initiativ til en tværfaglig finans-it-uddannelse, som for nylig er etableret som pilotprojekt under navnet Dansk Akademi for Finansiel IT (DAFIT). Virksomheder har i vores spørgeundersøgelser efterlyst mere tværfaglig viden hos nyudklækkede kandidater fra it-uddannelserne, og det ønske vil vi forsøge at opfylde med uddannelsen her, siger Mikkel Freltoft Krogsholm. Studerende fra Københavns Universitet og CBS, som er tæt på at afslutte deres kandidatuddannelse, er nu i gang med DAFIT, og en del af uddannelsen foregår hos Saxo Bank, der har meldt sig som sponsor og casevirksomhed. I den igangværende diskussion om outsourcing og offshoring af itopgaver, som potentielt kan betyde udflytning af mange it-arbejdspladser, vurderes det, at en mere tværfaglig finans-it-uddannelse kan være med til at styrke finans-it-virksomhederne i Danmark og bevare job her i landet, siger Mikkel Freltoft Krogsholm. I første omgang er forløbet tilrettelagt som et halvt semester, men bliver pilotprojektet en succes, vil DAFIT med stor sandsynlighed udvikle sig til at udgøre et helt semester på en kandidatuddannelse. 18 / Kreds nordea / oktober 2012

19 Foto: Stig Stasig Nyt kursus i forretningsforståelse Hver tredje it-medarbejder er utilfreds med de kompetenceudviklingsmuligheder, de har i dag, viste en rundspørge blandt 883 medarbejdere, der er organiseret i Finansforbundet, DJØF eller PROSA, som CFIR foretog i Om situationen er den samme i dag, vides ikke, men for it-ansatte, der er medlem af Finansforbundet, er der nu åbnet en ladeport af muligheder for kompetenceudvikling. I maj indgik forbundet nemlig en aftale med DANSK IT landets største netværk for it-professionelle som betyder, at it-medlemmer af Finansforbundet gratis kan melde sig ind i DANSK IT og få adgang til et hav af konferencer, kurser, påvejhjemmøder, netværk, publikationer med videre. Omkring it-medlemmer af Finansforbundet har i skrivende stund meldt sig ind i DANSK IT, og forventningen for samarbejdet er, at flere kan få værdifulde faglige input og netværk. Aktuelt har Finansforbundet reserveret halvdelen af pladserne på kurset Fra it-nørd til it-projektleder, der løber over tre dage (to dage ultimo november og en dag i januar 2013). Finansforbundets it-medlemmer skal løftes op i værdikæden så de kan mere end blot IT i fremtiden. Dette kursus vil give itmedarbejderne styrkede kompetencer inden for projektledelse, og vi har på tilsvarende vis kurser på vej der fokuserer på finansiel forretningsforståelse samt internationalt teamarbejde for it-medlemmerne, da vi ved det er nogle af de kompetencer, der efterspørges af arbejdsgiverne,, fortæller Simon Schou, konsulent i Finansforbundet. Læs mere om medlemskabet af DANSK IT på Finansforbundet.dk/dit Værdi for dit kontingent Normalt koster medlemskab af Dansk-IT kroner. kreds nordea/ oktober 2012 / 19

20 Udgivelsen af kredsbladet ændres Nu fokuserer vi endnu mere på vores webmedier, som mange af jer har ønsket, når I har indsendt bagsiderne fra bladet. Fremover udkommer medlemsbladet derfor tre gange om året. Næste blad lander hos dig i februar Indtil da kan du følge os på Kreds Nordea Online på intranettet 20 / Kreds nordea / oktober 2012

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014 Henriette Rødtnes Bergenser Opstiller til bestyrelsespost, genvalg I mit nuværende job er jeg bestyrelsesmedlem i Kreds Nordea. Her arbejder jeg med mange aspekter af vores arbejdsliv bl.a. stress, trivsel

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Dagens emner. Effektivitet kræver godt samarbejde. Merete Lehmann Andersen. Ledelse. Forskellighed og forventninger

Dagens emner. Effektivitet kræver godt samarbejde. Merete Lehmann Andersen. Ledelse. Forskellighed og forventninger Effektivitet kræver godt samarbejde Merete Lehmann Andersen Merete Lehmann Andersen 100 pct. ledelse - soliv Rekruttering Samarbejde og kommunikation MUS-samtaler Motivation af ejer og medarbejdere Fastholdelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Rigtig god fornøjelse! Helle www.cbaf.dk Center for Balance mellem Arbejdsliv

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013.

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. Fora - læring og kreativitet i fællesskab, 2014 Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. På landsmødet i maj 2014 stemte de delegerede ja

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega?

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad gjorde den bedste læremester eller underviser, du har haft? Hvordan skiller du

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK: Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

En god arbejdsplads til dine medarbejdere

En god arbejdsplads til dine medarbejdere En god arbejdsplads til dine medarbejdere Når du udliciterer lønopgaven, følger dine lønmedarbejdere med og bliver en del af vores kerneforretning. Overdragelsen sker efter gældende regler, og vi tilbyder

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere