Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012"

Transkript

1 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8 Ildsjælen bag årets motionsløb/8 Kreds Nordea roser ny pensionsaftale/10 Træk grænsen/12 IT-ansatte presset til at udvikle sig/18

2 Kontaktpolitik Privatrådgivere under hårdt tidspres To ud af tre oplever, at de har for lidt tid til at følge op på 360 graders-kundemøder, viser en undersøgelse blandt 605 privatrådgivere, som Union in Nordea har gennemført. Ledelsen bør fremadrettet justere kontaktpolitikken, så kvaliteten i rådgivningen prioriteres frem for kvantiteten, mener Kreds Nordea Af journalist Carsten Jørgensen 22 procent af de 360 graders-kundemøder, der gennemføres i de fire nordiske lande, lever ikke op til Nordeas definition af et 360 graders-kundemøde. Sådan lyder den samlede vurdering fra 605 privatrådgivere 219 fra Danmark, 147 fra Sverige, 125 fra Finland og 114 fra Norge der har deltaget i en undersøgelse af kontaktpolitikken, som Union in Nordea har gennemført de seneste måneder. De danske rådgivere alene vurderer dog, at det kun er 17 procent af møderne, der ikke opfylder bankens krav til 360 graders-kundemøder. Forklaringerne på, hvorfor målet med møderne ikke nås, varierer en del fra land til land. Blandt danskerne svarer 65 procent, at de har for lidt tid til efterbehandling af møderne, hvilket er noget mere end i Sverige (54 procent) markant flere end i Finland (37 procent) og Norge (11 procent). Og 60 procent af danskerne svarer, at de ikke når rundt om alle aspekter ved 360 graders mødet, hvilket er på niveau med Finland (59 procent), noget mere end Norge (42 procent) og markant mere end Sverige (8 procent). Det er påfaldende mange, der oplever at have for lidt tid til opfølgning efter møderne og i realiteten også for lidt tid til at nå omkring alle emner på et 360 graders-kundemøde. Det giver et billede af, at privatrådgivere generelt er hårdt spændt for, siger Dorrit Brandt fra Kreds Nordeas bestyrelse. Tæt pakket arbejdsuge Endvidere svarer 35 procent af de danske privatrådgivere i undersøgelsen, at de har for lidt tid til at forberede 360 graders-møderne, og 35 procent vurderer, at de har for lidt tid sammen med kunderne. Dorrit Brandt. I undersøgelsen svarer 75 procent af de danske privatrådgivere, at de bruger mindst ni timer om ugen på andre opgaver end kundemøder. Hvor meget mere end ni timer, de bruger, udspecificeres ikke. Hvis du som privatrådgiver har planlagt kundemøder á to timers varighed i din kalender hver uge, hvilket de fleste har for at kunne opfylde målet om ti gennemførte kundemøder og så oveni bruger timer på andre opgaver, er du meget tæt på at have fyldt en arbejdsuge helt ud eller mere til. Da rådgiver-møderne måles i teams, så nogle af de erfarne ind imellem skal give en hjælpende hånd til de mindre erfarne, er det nærliggende at tro, at nogle er nødt til at tage overarbejde, siger Dorrit Brandt. Hun og de øvrige fagligt aktive i Union in Nordea håber, at undersøgelsen vil få ledelsen til at ændre på kontaktpolitikken, når de kigger ind i Fra 2011 til 2012 blev kravet til antal ugentlige 360 graderskundemøder ændret fra otte 360 graders-møder, til graders-møder, samt at alle andre møder tæller med i kontaktpolitikken. Det finder Kreds Nordea positivt, men fremadrettet håber man, at ledelsen vil fokusere mere på kvalitet end kvantitet i kontaktpolitikken. Vi tror på, at det både vil give bedre resultater for banken og for den enkelte privatrådgiver. Alle rådgivere vil rigtig gerne yde god kundeservice og optimal rådgivning, men det er svært, når rammerne ikke er til det. I dag er der for meget fokus på kvantitet og kontrol, mener Dorrit Brandt og tilføjer: Og når så IT systemer ikke virker, når kunden sidder i stolen, betyder det endnu mere arbejde i den ½ time som er afsat til efterbehandling. Torsdag den 4. oktober fremlagde hun sammen med en række repræsentanter fra Union in Nordea undersøgelsen for den øverste HR ledelse i Danmark, samt Topi Manner, Head of Segments, som var med på telefon. Der blev lyttet til udfordringerne med at opfylde kontaktpolitikken og 360 graders-møderne, og især udfordringen med de mange andre opgaver ud over møderne, fandt ledelsen anledning til at spørge til. Budskabet om at lægge mere vægt på kvalitet og ikke kun kvantitet blev også afleveret. 2 / Kreds nordea / oktober 2012

3 Nordeas kundetilfredshed falder Om det direkte hænger sammen med Nordeas kvantitativt funderede kontaktpolitik, vides ikke, men kundetilfredsheden er faldet fra 2011 til 2012 ifølge den EPSI-tilfredshedsmåling, der hvert år gennemføres blandt et bredt udsnit af bankkunder i Danmark. Nordea ligger på niveau med Jyske Bank i kundetilfredshed og markant foran Danske Bank. Øverst ligger Handelsbanken, mens Sydbank og Nykredit Bank også har mere tilfredse kunder end Nordea, ifølge undersøgelsen. I løbet af efteråret gennemføres Nordeas årlige Customer Satisfaction Index - CSI - blandt kunderne. Resultaterne af undersøgelsen foreligger i løbet af januar Foto: Colourbox Union in Nordea Union in Nordea er den tværnationale sammenslutning af fagforeninger for Nordea-ansatte i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Polen. kreds nordea/ oktober 2012 / 3

4 Seminar for tillidsvalgte Deltagerne på årets seminar for tillidsvalgte udfordrede ledelsen repræsenteret ved Niels Gregers Hansen og Anders Jensen - på, hvorfor man har valgt at fokusere på antallet af medarbejdere frem for kroner og øre, når der reduceres job. Hvad bliver det næste? Med baggrund i det seneste års New Normal-udfordringer debatterede mere end 200 tillidsvalgte Nordeas fremtid med ledelsen på årets seminar Af kommunikationskonsulent Charlotte Ahlburg Andersen Endnu en gang blev årets seminar for tillidsvalgte besøgt af Nordeas ledelse repræsenteret af Anders Jensen, bankdirektør i Banking Danmark, og Niels Gregers Hansen, HR-chef i Banking Danmark. Anders Jensen indledte dagen ved at opfordre medarbejdere og ledere til at stå sammen om at løse udfordringer og skabe en fremragende arbejdsplads i Nordea. Niels Gregers Hansen supplerede og udtrykte sin store tak for de tillidsvalgtes indsats i løbet af New Normal-processen, som startede sidste efterår. New Normal Oven på New Normals mange seje forandringer spurgte en af deltagerne, hvilken værdi ledelsen oplever at de tillidsvalgte tilfører forandringsprocesser. Her var der ingen tvivl fra ledelsens side om, at de tillidsvalgte spiller en vigtig rolle som mediatorer og bisiddere til medlemmerne i svære situationer. I er med til at forklare og redde trådene ud, og I stiller spørgsmål til beslutningerne. Det er hele værdien ved tillidsmandssystemet, sagde Niels Gregers Hansen og anerkendte samtidig, at Nordea intet godt har ud af, at en medarbejder forlader banken med en dårlig oplevelse. I stedet har de ret til en ordentlig behandling, og det er de tillidsvalgte med til at sikre. De tillidsvalgte udfordrede ledelsen på, hvorfor man har valgt at fokusere på antallet af medarbejdere frem for kroner og øre, når der reduceres job. Anders Jensen forklarede, at den nye Banking Operating Model (BOM) ikke i sig selv havde fokus på hverken færre medarbejdere eller lønkroner, men i stedet processer og værdikæder. Formålet er at gøre bankens struktur fladere og dermed sikre effektivitet og kortere kommandoveje med udgangspunkt i optimering. Formand for Kreds Nordea Majbritt Garbul Tobberup afbrød debatten og kommenterede, at man i New Normal-processen havde valgt at melde direkte ud fra topledelsens side, at vi skulle spare medarbejdere. Her var der ikke tale om hverken værdikæder eller procesoptimering, men en top down -udmelding på personer, slog hun fast. 4 / Kreds nordea / oktober 2012

5 Værdier Flere tillidsvalgte stillede spørgsmål til bankens ledelse om værdierne, som de oplevede var trådt noget i baggrunden som konsekvens af New Normal. Flere var bekymrede for, om It s all about people var helt glemt og erstattet af fokus på profit eller måske et fokus på registrering af tid i tråd med hjemmehjælpertyranniet. Niels Gregers Hansen roste spørgsmålene og takkede de tillidsvalgte og medarbejderne for at holde fast i værdierne og løbende opfordre ledelsen til det samme. Hjemmehjælpertyranni skal bekæmpes, men det er nødvendigt med registreringer for at sikre udvikling, så banken skal finde en god balance, sluttede han. ESI Som ofte tidligere blev ESI en også bragt på bane af de tillidsvalgte. En overvejende del af de tilstedeværende tillidsvalgte rejste sig op i salen, da en tillidsvalgt opfordrede til at træde frem, hvis man havde oplevet ledere melde ud, at karakteren 7-8 er en middelkarakter selvom skalaen går fra 1 til 10. Niels Gregers Hansen tøvede ikke med at bakke de tillidsvalgte op i, at skalaen er fra 1 til 10. Det er den enkelte medarbejder, der definerer skalaen, og det er vigtigt, at medarbejderne sætter deres kryds, hvor de selv ser det. Han opfordrede til, at de enkelte medarbejdere tog diskussionen med lederen at acceptere vil være misforstået loyalitet. Det er vigtigt for banken at sikre gode ledere, og det kan kun lade sig gøre, når man afslører, hvor det ikke fungerer. Anders Jensen havde sine tvivl om, hvorvidt de 94 procent af medarbejderne, der udfylder ESI en, alle havde gjort det med ført hånd, så han opfordrede til, at undersøgelsen ikke blev talt ned under gulvbrædderne. NOC/Indien Opgaver og dermed job er med mellemrum flyttet til Nordea Operation Center i Polen. De tillidsvalgte spurgte ledelsen, hvilke planer der er lagt for fremtidig flytning af opgaver både til Polen og til Indien, hvor især it-opgaver er blevet løst af eksterne samarbejdspartnere. Desuden blev der spurgt, hvordan man sikrer fortrolige oplysninger og kvaliteten af arbejdet, når det flyttes. Anders Jensen forsikrede de tillidsvalgte om, at intet flyttes, før kvalitetsniveauet er sikret. Processen, som flyttes, skal være velegnet dertil, og det skal være hele opgaven, der kan flyttes. Det vurderes løbende, hvilke opgaver der kan komme i betragtning, og førstevalg er altid automatisering. Opgaver, som flyttes, skal være veldefinerede, og fortroligheden skal være høj. Kontaktpolitik Mange bankrådgivere har travlt med at nå målet på ti møder ugentligt. De tillidsvalgte opfordrede ledelsen til at tage hensyn til alle de andre krav, der også stilles til rådgiverne, og spurgte til, hvor mange ugentlige møder der er målet for en bankrådgiver i Anders Jensen svarede hurtigt, at alt tyder på ti møder, som fortsat kan være både reaktive og proaktive, så der også er plads til at servicere kundeforespørgsler og at sikre kvaliteten. Det er med overlæg, at der er fokus på antal møder frem for indtjening, idet det giver størst mulighed for planlægning. PSL Umiddelbart inden seminaret blev det meldt ud til medarbejderne, at PSL-grupperne skal centraliseres på færre adresser, hvilket gav anledning til spørgsmål om placeringen af grupperne og timingen af ændringen. De tillidsvalgte opfordrede til, medarbejderne blev inddraget i processen og en tillidsvalgt opfordrede ligeledes til, at minimum én PSL-gruppe fortsat ville have adresse i Jylland. Anders Jensen lovede, at ledelsen arbejdede hen imod at melde de konkrete beslutninger ud hurtigst muligt. P.t. er der nedsat en arbejdsgruppe, som ser på mulighederne ved at ændre på PSLgruppernes opbygning. Debatten mellem ledelsen og de tillidsvalgte blev rundet af af formand Majbritt Garbul Tobberup, der takkede ledelse og tillidsvalgte for en god debat. Hun opfordrede til fortsat tæt samarbejde mellem ledere og tillidsfolk lokalt. Vi kan på alle niveauer skabe merværdi, men kun når vi inddrages. Vi er katalysatorer for rigtig mange af forandringerne, sagde hun. kreds nordea / oktober 2012 / 5

6 Seminar for tillidsvalgte Den ægte og uægte Hans Engell alias kredsbestyrelsesmedlem Stine Koldt Meno. Forandringer på klods hold Under temaet Forandringer og muligheder udfordrede mere end 200 tillidsvalgte sig selv og hinanden til seminar i Legoland med den kreative byggeklods i centrum Af kommunikationskonsulent Charlotte Ahlburg Andersen Legoland dannede rammen for seminar for tillidsvalgte, som i år samlede mere end 200 tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter og fællestillidsmænd til leg, læring og debat under overskriften Forandringer og muligheder. I temaets ånd blev seminaret torsdag morgen skudt i gang af Hans Engell og Ritt Bjerregaard i skikkelse af Kreds Nordeas bestyrelsesmedlemmer Stine Koldt Meno og Dorrit Brandt. Ret hurtigt blev de to dog afløst af den originale Ritt Bjerregaard og Hans Engell, der holdt et spændende oplæg om de tillidsvalgtes rolle i banken i forhold til at præge den politiske dagsorden. Oplægsholderne blev kyndigt guidet af politisk kommentator Thomas Larsen, som roligt og sikkert jonglerede med spørgsmål fra salen og udtalelser fra de to tidligere politikere. Forandringsagenter skabes Seminaret gav også mulighed for at se tilbage på processen omkring New Normal, og de tillidsvalgte delte erfaringer med forandringer i hverdagen. Det seneste års store forandringer i banken har gjort det nødvendigt for dem at blive rigtig dygtige til at formidle forandringer til deres kollegaer. Men hvordan sikrer man sig, at man ser en situation fra flere sider, når man både skal forsvare sine kollegaer over for ledelsen og forklare ledelsens beslutninger efterfølgende? Jo, på seminaret blev der bygget papirflyvere af forandringsfordele, som blev sendt ud at flyve og skudt ned af bomber bygget af forandringsbarrierer. Da fly og bomber lå tilbage på gulvet i et stort farverigt virvar, gik de tillidsvalgte sammen i trioer og valgte ét fly og én bombe. I fællesskab formulerede de en drømmesky, hvor forandringens fordel og barriere blev bundet sammen i én løsning. Alle drømmeskyerne blev hængt op i foyeren i Hotel Legolands konferenceafdeling til inspiration for de andre tillidsvalgte. 6 / Kreds nordea / oktober 2012

7 Over 200 tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter og fællestillidsmænd mødtes til leg, læring og debat. Den ægte og uægte Ritt Bjerregaard alias kredsbestyrelsesmedlem Dorrit Brandt. Kommunikation som nøglekompetence Seminaret bød på flere samarbejdsøvelser, hvor de tillidsvalgte trænede deres evner til at se tingene fra flere sider og til at have øje for modtageren, når de kommunikerer. Hvordan bygger man for eksempel sit forhold til forandring i Lego og hvordan fortæller man om kunstværket bagefter? De tillidsvalgte sprang ud i opgaverne med begge ben og var med på både at være kreative og at samle trådene sammen til ny læring bagefter. Øvelserne bragte både koncentration frem i deltagernes ansigter og grin frem på deres læber. Udfaldet var ikke til at tage fejl af: Kommunikation er en svær opgave men den kan lykkes. Dialog og udvikling Finansforbundets formand, Kent Petersen, deltog med et indlæg om fremtidens Finansforbund i 2020, hvor han også kom ind på tillidsmandens rolle som forandringsagent og samarbejdspartner for kollegaer og ledelse. Kent Petersen opfordrede de tillidsvalgte til at søge indflydelse og være klar til også at forandre deres egen rolle som tillidsvalgt en rolle, der vil ændre sig, i takt med at finanssektoren udvikler sig. På trods af det tætte program på seminaret fik deltagerne også mulighed for debat med kredsbestyrelsen, udveksling af erfaringer og masser af kreative udfoldelser. Desuden bød seminaret på et håndgribeligt, fagligt oplæg om ændringer i medarbejdernes pensionsaftaler fra Stig Libner, Nordea Liv og Pension. Sidst, men ikke mindst var højdepunktet fredag eftermiddag, at ledelsen var på besøg til årets debat med de tillidsvalgte. Igen i år var ledelsen repræsenteret af Anders Jensen, bankdirektør i Banking Danmark, og Niels Gregers Hansen, HR-chef. Spørgelysten var som altid stor, og ledelsen blev udfordret på mange forskellige emner af de tillidsvalgte, hvilket du kan læse mere om andetsteds i bladet. kreds nordea/ oktober 2012 / 7

8 DHL-Stafetten Lenette Vejlaa heppede på kollegerne i Fælledparken i København. Foto: Stig Stasig Nordea havde mere end løbere i årets DHL-stafet. 8 / Kreds nordea / oktober 2012

9 Ildsjælen bag årets motionsløb Siden 2007 har Lenette Vejleaa koordineret Nordeas deltagelse i DHL Stafetten på frivillig basis. Det store logistikarbejde, der omfatter over kolleger, er sjovt og giver hende energi til mere Af kommunikationskonsulent Mette Harboe Når man søger på DHL Stafetten på intranettet, kommer Lenette Vejleaas navn frem på skærmen. Siden 2007 har Lenette stået for at skabe en fælles Nordea-event på DHL. Inden da var det enkelte afdelinger eller områder, der tog initiativ til at få lavet deres egne bluser, og idrætsforeningerne, som stillede et telt op i de fire byer, som DHL finder sted i. Der var stor forskel på, hvor meget de enkelte afdelinger investerede i DHL. Nogle afdelinger havde mange ressourcer, mens andre havde få. Der var stor forskel på, hvad de enkelte afdelinger kunne lægge i det, og det var måske ikke helt fair, siger Lenette. Eftersom ingen fælles koordinering fandt sted, var markedsføringsværdien for Nordea i forbindelse med DHL så godt som ikke-eksisterende. På vej mod en fælles event At Lenette blev involveret i at koordinere Nordeas deltagelse i DHL, kalder hun lidt en ups er : På det tidspunkt sad jeg i Privatkunder og arbejdede med markedsføring af forskellige aktiviteter som produkter og kampagner i Nordea, og jeg havde et fint samarbejde med en kollega fra Kommunikationsafdelingen. Vi kom en dag til at snakke om, at det ikke kunne være rigtigt, at vi havde det her DHL-løb i København, der var så stort og med så mange deltagere fra Nordea, uden at der var et samlet initiativ. Det affødte en mail til Christian Clausen, hvor der blev spurgt, om det virkelig kunne passe, at der ikke skulle ske noget fælles i forhold til DHL. Responsen på mailen var hurtig og positiv. Christian Clausen kunne sagtens se ideen i at lave et samlet initiativ og gav en bevilling til at få lavet ens T-shirts til samtlige deltagende medarbejdere. Det var sådan, det hele startede med Lenettes involvering i DHL. Fra bluserne har det udviklet sig til en stor fælles event, hvor der er ens tøj, fælles telt og mad til alle deltagere. Lige pludselig var det bare Nordea, man så. Det er sådan noget, der driver mig. Det har en betydning for banken, at vi er synlige, og det betyder noget for mine kolleger, at vi kan stille samlet op, fortæller Lenette. I dag ses folk på kryds og tværs i teltene. Man møder andre afdelinger og støder ind i gamle og nye kolleger. En frivillig aktivitet Forarbejdet til DHL starter allerede i efteråret med at arbejde med budgetterne. Herefter begynder Lenette at planlægge og få leverandøraftalerne på plads. Det er et stort logistikarbejde, der skal til, for at få det hele til at gå op. For Lenette er koordineringen af Nordeas deltagelse i DHL en aktivitet på frivillig basis, hun har ved siden af sit arbejde som Business Developer. Den frivillige opgave er en, hun virkelig nyder. Planlægningsfasen er så sjov og så positiv, at det giver mig energi, og jeg får lyst til at koordinere for os igen. Jeg kan godt lide at være med til at samle og sikre en god oplevelse, siger Lenette. Noget af det, der kan være en udfordring, er at finde frem til et T-shirt-design, som falder i alles smag. Lenette får hvert år mange henvendelser fra kolleger, der har en holdning til, hvordan de skal se ud. I år var medarbejdere fra hele landet med i DHL, der finder sted i Odense, København, Århus og Aalborg. Lenette selv var i år ikke i løbeskoene på grund af en skade. I stedet var hun en af de flere hundrede medarbejdere fra Nordea, der stillede op for at heppe på kollegerne. Synlighed for Nordea Det første år, hvor de mange medarbejdere gik til start med ens T-shirts og Nordeas logo på brystet, var en stor oplevelse for Lenette: Jeg fik helt kuldegysninger, da løbet blev sat i gang, fordi det bare var fedt, at vi kunne det her sammen. Før har man set, at det var Novo Nordisk eller Region Hovedstaden, der fyldte billedet. kreds nordea / oktober 2012 / 9

10 pension Kreds Nordea roser ny pensionsaftale Det er positivt, at alle medarbejdere med pensionsordning i Nordea Liv & Pension nu får ens vilkår, og at forsikringspriserne fremadrettet bliver solidariske, siger næstformand Ole Lund Jensen Af journalist Carsten Jørgensen Den 1. oktober 2012 trådte en ny pensionsaftale for de cirka ansatte med pensionsordning i Nordea Liv & Pension i kraft. Aftalen rummer en række forbedringer i forhold til den gamle aftale, hvilket vækker glæde hos Kreds Nordea. Det er positivt, at alle medarbejdere med en pensionsordning i Nordea Liv & Pension nu får ens vilkår, og at forsikringspriserne fremadrettet bliver solidariske, hvor prisen ikke ændrer sig med alderen, som den hidtil har gjort. Samtidig har vi fået sænket administrationsomkostningerne og fået bedre dækning ved kritisk sygdom og en bedre livsforsikringsdækning, siger næstformand Ole Lund Jensen. Han opfordrer medlemmerne til at sætte sig godt ind i den nye pensionsaftale. På bankens intranet er der link til information om aftalen hos Nordea Liv & Pension, ligesom der er en hotline, man kan ringe til, hvis man har spørgsmål til ordningen. Den nye aftale betyder blandt andet, at: Administrationsomkostningerne nedsættes fra 2,0 procent til 1,5 procent af pensionsindbetalingen. Alle får minimumsdækning ved død, der sikrer en mindsteudbetaling på én gang årslønnen ved død inden pensionstidspunktet ud over den eksisterende gruppelivsforsikring. Alle får minimumsdækning ved visse kritiske sygdomme på FSP Pension De cirka medarbejdere, som har deres pensionsordning i FSP Pension via deres fortid i Fionia Bank eller SDS, kan også se frem til en bedre pensionsordning. Det sker, når FSP Pension fusionerer med AP Pension med virkning fra årsskiftet. Fusionen betyder, at medlemmerne får billigere priser og bedre valgmuligheder i forhold til deres nuværende ordning, siger Ole Lund Jensen. I den kommende tid vil medlemmer med en pensionsordning i FSP Pension modtage information fra AP Pension om, hvordan deres fremtidige ordninger vil blive. Ole Lund Jensen. 10 / Kreds nordea / oktober 2012

11 kroner ud over den nuværende gruppelivsforsikring. Invalidedækning vil allerede kunne blive udbetalt, hvis erhvervsevnen nedsættes til halvdelen. Er din erhvervsevne allerede nedsat til halvdelen, kan du læse mere om, hvad der gælder for dig, under Medarbejderpension (på intranettet). Børnepension ændres til en kollektiv dækning. Prisen er den samme uanset antallet af børn. Medarbejdere, der ikke allerede har børnepension, har i en periode mulighed for at købe en børnepension uden at aflevere helbredsoplysninger. Læs om dine muligheder under Medarbejderpension. Pensionsindbetalingen samles Den nye ratepensionsgrænse på kroner gør, at det ikke længere er muligt at dele den obligatoriske pensionsindbetaling mellem Nordea Bank og Nordea Liv & Pension. Nordea og Nordea Liv & Pension kan ikke sikre en korrekt indberetning, når pensionsindbetalingen er opdelt. Alt over kroner indbetalt til ratepension bliver automatisk placeret på en Livrente+ hos Nordea Liv & Pension. For medarbejdere, som samlet set indbetaler mere end kroner på ratepensioner i Nordea Bank og Nordea Liv & Pension i 2012, bliver alt over kroner overført til en Livrente+ hos Nordea Liv & Pension, så loftet for ratepension overholdes. Nordea Liv & Pension sikrer denne proces i samarbejde med Medarbejderbanken. De indbetalinger, der tidligere blev sat ind på en Nordea Bankordning, vil blive placeret i Vækstpension Mellem-risiko, aktivt forvaltet uden garanti. Den enkelte medarbejder har dog mulighed for at ændre placeringen af indbetalingerne til et af Nordea Liv & Pensions øvrige opsparingsprodukter. Indtil 30. juni 2013 vil det være omkostningsfrit. For medarbejdere, der har Link Pension, bliver indbetalingerne overført til den eksisterende ordning og ikke Vækstpension. Der vil dog fortsat være mulighed for en gang om året at overføre op til kroner fra ratepensionsdelen af dit pensionsdepot i Nordea Liv & Pension til et Nordea Bank- pensionsprodukt. Det er kun muligt at overføre fra et markedsrenteprodukt, det vil sige Link Pension eller Vækstpension, og ikke Pension med gennemsnitsrente. Der kommer yderligere information om dette på intranettet i andet halvår af Se ændringerne i Netpension Du kan se ændringerne i din pensionsoversigt i Netpension, som løbende vil blive opdateret frem til årsskiftet. Pensionsoversigterne vil ikke være tilgængelige under ændringerne, men åbnes, i takt med at de er opdaterede. Det vides derfor ikke præcist, hvornår den enkelte medarbejders pensionsoversigt vil være klar i Netpension. kreds nordea / oktober 2012 / 11

12 trivsel træk grænsen Et nyt kortspil om det grænseløse arbejde er på vej fra Finansforbundet ud til arbejdspladserne. I Nordea i Allerød har man testet spillet med stor begejstring. Det hjælper den enkelte til at sætte ord på trivslen, siger tillidsmand Henriette Rødtnes Af journalist Carsten Jørgensen Det grænseløse arbejde breder sig, i takt med at mobile bredbånd gør det muligt at arbejde næsten hvor som helst og når som helst. Arbejdslivet bliver mere fleksibelt, men for nogle bliver det også mere uklart, hvornår man holder fri, og hvornår man i en eller anden grad er på arbejde. Det grænseløse arbejde giver mere fleksibilitet og muligheder for den enkelte til at få hverdagen til at gå op men rummer også en risiko for, at den enkelte brænder ud, hvis man aldrig kan slippe arbejdet. Derfor er det vigtigt for Kreds Nordea at få sat fokus på det grænseløse arbejde, så den enkelte bliver bevidst om mulighederne og faldgruberne, siger Bodil Toft Sørensen fra Kreds Nordeas bestyrelse. Et nyt tiltag for at sætte emnet på dagsordenen er kortspillet Træk grænsen, som Finansforbundet har fået udviklet. Spillet, der i den kommende tid distribueres til tillidsvalgte på arbejdspladser i sektoren, er blevet testet af Nordea i Allerød. Vi afprøvede kortspillet i forbindelse med et morgenmøde, hvor vi var seks-syv personer. Og det gav os alle en ahaoplevelse, fordi det hjalp os med at sætte ord på vores trivsel og motivation, fortæller Henriette Rødtnes, der er tillidsmand for de i alt 15 medarbejdere i filialen. På hvert af de 55 kort i Træk grænsen er der skrevet et ord, der kan relateres til arbejdslivet for eksempel stress, forventninger eller deadlines. Kortene placeres i en cirkel på bordet. Hvor deltager trækker derefter et kort efter eget valg, hvorefter man på skift fortæller om det emne, man har valgt. Ordet på mit kort var pause, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man husker at tage sig en pause på fem-syv minutter en gang imellem i løbet af arbejdsdagen. Hver deltager holder en enetale ud fra kortet, og det er vigtigt, at de andre nøjes med at lytte og ikke afbryder, forklarer Henriette Rødtnes. Chefen var med Runden med kortene tog omkring 45 minutter, og Henriette Rødtnes er imponeret over, hvor seriøst kollegerne gik ind i spillet. Der blev pludselig sat ord på en masse ting, som vi ikke normalt Vidste du, at: 41 procent af Finansforbundets medlemmer i meget høj grad eller i høj grad tager arbejdspladsens problemer på sig som deres egne. Bagsider.indd :21:14 77 procent af Finansforbundets medlemmer angiver, at de har fælles interesser med arbejdspladsen. 64 procent af Finansforbundets medlemmer kan ikke lægge arbejdet fra sig, når de har fri. 15 procent af Finansforbundets medlemmer siger, at arbejdet fylder så meget af tid og tanker, at det er et problem for den enkelte eller familien. (Kilde: Rundspørge til 830 medlemmer af Finansforbundet i marts 2010). AftAlt Arbejdstid forstyrrelser Bagsider.indd :21:14 12 / Kreds nordea / oktober 2012

13 Bagsider.indd :21:15 rettigheder timebank Bagsider.indd :21:14 Bagsider.indd :21:15 Bagsider.indd :21:14 Anerkendelse Bagsider.indd :21:14 Bagsider.indd :21:14 hensyn Bagsider.indd :21:14 fordybelse AnsvArsfordeling identitet Bagsider.indd :21:14 indflydelse Bagsider.indd :21:15 Bagsider.indd :21:14 Bagsider.indd :21:15 performance prioritering struktur og styring skyld Bagsider.indd :21:14 Bagsider.indd :21:14 ville have taget op. Især i denne tid med krise og New Normal kan man nemt gå rundt med frustrationer i det stille, men her hjalp kortene til, at der kunne tales mere frit fra leveren. Nogle holdninger er naturligvis negative, men de blev udtalt på en positiv måde, så man oplevede at komme positivt derfra, siger tillidsmanden. Filialdirektør Lisbet Mylov deltog også i spillet, efter at medarbejderne alle først havde sagt god for det. Hun er også begejstret for kortene. Alle medarbejdere får her mulighed for at sætte ord på emner om deres arbejdsdag, hvilket er vigtigt. Jeg kunne godt forestille mig, at vi en gang imellem vil bruge kortene i forbindelse med vores morgenmøder, siger hun. Værktøj til bedre trivsel Henriette Rødtnes og Lisbet Mylov ser begge nogle muligheder for at bruge kortene til at styrke trivslen på arbejdspladsen. Sammen har de taget Finansforbundets stress- og trivselsvejlederuddannelse, og i forbindelse med et møde om trivsel i Område Hillerød-Helsingør har de haft Træk grænsen -kortene med. Vi afprøvede kortene på en håndfuld filialdirektører, og tilbagemeldingen var god. Mange var enige i, at det er et godt værktøj til at tale om trivsel. Så nu glæder vi os til, at kortene bliver færdige og sendt rundt til arbejdspladserne, siger Henriette Rødtnes. Især i denne tid med krise og New Normal kan man nemt gå rundt med frustrationer, men her hjalp kortene til, at der kunne tales mere frit fra leveren, siger Henriette Rødtnes. kreds nordea/ oktober 2012 / 13

14 Landsmøde i Finansforbundet Kreds Nordea markerede sig stærkt 17 ud af de 19 forslag, som Kreds Nordea argumenterede for på talerstolen, blev en del af Finansforbundets fremadrettede arbejdsgrundlag, som forbundets landsmøde vedtog torsdag den 4. oktober Af journalist Carsten Jørgensen Foto. Stig Stasig Nordeas koncernchef Christian Clausen beskrev i sin gæstetale, hvad de øgede kapitalkrav betyder for Europas banker. Erhvervsminister Ole Sohn talte om, at finansansatte har et medansvar for at genoprette offentlighedens tillid til sektoren. Og de 239 delegerede til Finansforbundets landsmøde i dagene oktober i Bella Center i København knoklede i døgndrift med især at diskutere, hvilke områder forbundet skal fokusere sin indsats på i de kommende år. Blandt de mest hårdtarbejdende var de 36 delegerede fra Kreds Nordea, og kredsformand Majbritt Garbul Tobberup er stolt af den indsats, tillidsfolkene har ydet. Ud af de 19 forslag til politiske indsatsområder, som vi lagde frem på landsmødet, er de 17 endt med at blive skrevet ind i det endelige program for forbundets arbejde i de kommende to år. Og det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger Majbritt Garbul Tobberup: Vi var super godt forberedt til landsmødet, og der er blevet ydet en fantastisk indsats af delegationen. Alle har været meget engagerede og der har været en fantastisk stemning, selvom vi hver dag knoklede til sen aften og ud på natten. Efter sådan et landsmøde føler jeg, at jeg er formand for verdens bedste kreds, smiler hun. Modig politisk proces Finansforbundet, der i år kan fejre sin 20 års fødselsdag, havde tilrettelagt årets landsmøde anderledes end tidligere. De delegerede blev denne gang inddraget langt mere i udformningen af det fremadrettede arbejdsgrundlag. Hele onsdagen gik med politisk debat fra kl. 9 om morgen til kl skiftende mellem landsmødesalen, i delegationer, i hovedbestyrelsen og i særlige zoner, hvor delegerede fra de forskellige kredse debatterede, hvordan forbundets indsats i forhold til samfund, sektor, arbejdsplads og rollen som forbund skulle formuleres. Det var en ny, spændende og meget modig proces, som jeg synes, lykkedes rigtig godt, siger Majbritt Garbul Tobberup. Hun hæfter sig ved, at Finansforbundet nu har slået fast med syvtommersøm, at man vil tage et medansvar for medlemmernes kompetenceudvikling. Faglig inspiration fra Christian Clausen Kredsformanden roser også Christian Clausens tale på Finansforbundets landsmøde. Den handlede ikke så meget om det er mennesker det handler om, men talen tilførte lytterne en masse viden om, hvad de øgede kapitalkrav, som politikerne er på vej med, indeholder, og hvad de får af konsekvenser for bankerne. Jeg noterede mig også, at Christian Clausen nævnte, den store udfordring med, at medarbejdere skal uddannes til at agere i New Normal. Den tråd vil vi tage op med ledelsen i Nordea, siger Majbritt Garbul Tobberup. Politiske indsatsområder Finansforbundets landsmøde vedtog et nyt arbejdsgrundlag med 15 politiske indsatsområder. Blandt andre: Vi skal fokusere på at styrke forståelsen for sektorens funktion i samfundet. Vi skal udvikle fremtidens overenskomst, så den kan rumme alle medlemstyper og blive ved med at være en stærk, fælles ramme for forskelligheden og tage vare på alle faser af arbejdslivet. Vi skal være på forkant med de kompetencer, der efterspørges i fremtiden, gennem dialog med virksomhederne og medvirke til at uddanne vores medlemmer til jobskifte. Vi skal sikre en stærk organisering blandt andet ved hvervning af tillidsmænd og medlemmer. På Finansforbundet.dk/lm2012 kan du læse mere om landsmødet og se alle 15 politiske indsatsområder. 14 / Kreds nordea / oktober 2012

15 Kreds Nordeas delegerede var flittige gæster på landsmødets talerstol. Her er det Bodil Toft Sørensen. En af Majbritt Garbul Tobberups mange opgaver under landsmødet var at sørge for, at de delegerede fik bevæget sig med jævne mellemrum. kreds nordea/ oktober 2012 / 15

16 Trivsel Små fif til mere energi Lisbeth G. Petersen er stress- og trivselskonsulent og kendt af mange fra sine foredrag i blandt andet Nordea. Her giver hun nogle gode råd til ny energi og arbejdsglæde Af journalist Irene Scharbau Hvis du vil have ny energi, så er motion et af de vigtigste elementer. Bare ved at gå en tur forbrænder du stresshormoner og skaber endorfiner i kroppen. Det siger Lisbeth G. Petersen. Tidligere sygeplejerske, der i 20 år har arbejdet med trivsel, og stress. Hun er kendt for sine inspirerende foredrag og for sine antistress-huse i Sønderjylland, som også Nordea-ansatte har gjort brug af. Og stræk dig godt igennem om morgenen. Kroppen ved jo ikke, den er vågnet, hvis du lister fra seng til badeværelse til bil til computeren, tilføjer hun. Lisbeths kontante råd kan for tiden opleves ved en landsdækkende tourné rundt om i landet med titlen Knæk koden - til mere energi. Her går hendes enkle budskaber lige ind: Arbejdsglæde og ny energi er noget, du i høj grad selv er med til at skabe. Spis sundt, hold op med at ryge og dyrk motion. Så er du allerede videre. Men både arbejdsliv, familieliv og parforhold skal ses efter i sømmene, hvis du kan mærke en ubalance. Er du stresset? Hun opfordrer til, at man hver dag måler på en skala på 0-10, hvor stresset man føler sig. Ligger man på 8-10 stykker, er man en gave at arbejde sammen med, ifølge Lisbeth, fordi man har en masse energi. Fra 5-7 behøver man ikke blive bekymret, men skal tage fat om det, der stresser. Lav mulighedstænkning hvordan kommer du op på 8, opfordrer hun. Lander din lille test på 0-5 skal du reagere. Hvis du ikke gør noget, vil din krop snart reagere for dig med for eksempel smerter. Bed om hjælp. Skriv ned, hvad du tænker på, så du får et overblik. Og lyt til din krop, den ved godt, hvad du allerinderst har brug for, siger hun. Det er også en god ide at sætte ord på, hvornår du kan mærke, at stresstærsklen er nået. Får du søvnproblemer, ondt i maven? Og sæt ord på, hvad der giver dig ny energi. Er det at løbe? Er det at høre musik? Hvis du kan det, er du godt på vej, siger Lisbeth. Arbejdsplads kan støtte At blive sund, frisk og arbejdsglad kan være et stort læs at trække op ad bakke alene. Arbejdspladsen kan med fordel støtte medarbejderen med sund kantinemad, mulighed for at dyrke motion og lignende. Den kan desuden være med til at mindske medarbejderens stress ved at lave gode funktionsbeskrivelser, så arbejdsopgaver og ansvar er tydelige. Og mange mangler feedback. Det er et kæmpe problem på de danske arbejdspladser. Gør jeg det godt nok? Forventningsafstemning og klare målsætninger er stressnedsættende og gør rigtig meget for arbejdsglæden, siger Lisbeth G Petersen. Står du op for at gå på arbejde, eller står du op til en ny dag? 16 / Kreds nordea / oktober 2012

17 Dit arbejdsliv skal helst være 80/20, hvor du er glad for jobbet 80 procent af tiden. Jeg plejer at sige, at er det 20/80, så sig op, siger Lisbeth G. Petersen. Vidste du det om fedt? Livsstil-sygdomme er en stor udfordring for danskerne, der i de senere år i stigende grad får sygdomme i 40 erne, som man tidligere fik i 70-årsalderen. Åreforkalkning og blodpropper for eksempel der ofte kommer af forhøjet kolesterol. Der findes dårlig kolesterol (LDL), der aflejrer sig som fedtstof i blodbanerne. Det skabes ved rygning og ved indtag af mættet fedt, som er i for eksempel flæskesteg, fløde og kager, siger Lisbeth. Heldigvis er der også god kolesterol (HDL), der kan nedbringe mængden af det farlige fedt. Hvis du dyrker motion, spiser fisk, fjerkræ, frugt og grønt, fiber og havregryn og drikker vand, så er du allerede på vej til at rydde op i dine blodbaner, siger Lisbeth G. Petersen, som ikke er fanatisk man skal bare rydde op efter sig. Ønsker du at forbrænde et kilo fedt, skal du af med kalorier. Du forbrænder 300 kalorier ved at gå en time i normalt tempo. Spørgsmålet, Lisbeth G Petersen stiller, er en opfordring til at skabe overblik over, hvordan man bruger døgnets timer, og hvor tilfreds man er med de forskellige perioder af dagen. Dit arbejdsliv skal helst være 80/20, hvor du er glad for jobbet 80 procent af tiden. Jeg plejer at sige, at er det 20/80, så sig op! Men det er en større udfordring i dag, fordi der ikke er så mange job at få. Derfor har mange ikke et valg. Man er derfor nødt til selv at arbejde med sine holdninger og attituder for begejstringen kan findes i det job man har, siger Lisbeth, der i sine foredrag blandt andet fortæller om en mand, der har fået jobbet at rengøre toiletter i Sønderborg. Er det et dejligt job? Ja, han har vendt det til, at han ikke længere har et job, hvor han har ondt i ryggen. Og han rydder ikke op efter de sidste besøgende han gør klar til de næste. Det er fokus, det handler om, siger Lisbeth. kreds nordea / oktober 2012 / 17

18 Uddannelse It-ansatte presset til at udvikle sig Stigende kompleksitet og den fortsatte digitalisering betyder, at it-medarbejdere i finansvirksomheder løbende bør uddanne sig, og de skal kunne arbejde på et højt abstraktionsniveau Af journalist Carsten Jørgensen For finansansatte generelt gælder det om at besidde kompetencer, som kan bevare og gerne øge den enkeltes markedsværdi på et presset finansielt arbejdsmarked. Svaret på den udfordring hedder uddannelse og konstant kompetenceudvikling. For it-ansatte gælder svaret om muligt i endnu højere grad, fordi den teknologiske udvikling nødvendiggør, at man hele tiden tilegner sig ny viden og flere færdigheder, og fordi truslen om outsourcing og offshoring af it-opgaver kræver, at kompetencerne hos danske it-folk er i top. CFIR (Copenhagen Finance IT Region), som er sat i verden for at styrke vækst og innovation inden for finans- og it-sektoren og gøre København til Nordeuropas førende finansmetropol, har fået gennemført en analyse af det fremadrettede kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Næsten alle deltagende finansvirksomheder svarer i undersøgelsen, at de forventer stor efterspørgel på it-medarbejdere inden for området business intelligence/data warehouse. It-virksomhederne efterspørger medarbejdere til samme område og forventer derudover at ansætte mange medarbejdere til it-implementering og inden for it-projektledelse, siger erhvervskonsulent Mikkel Freltoft Krogsholm fra CFIR, der står bag projektet. Analysen, som Teknologisk Institut har udarbejdet i samarbejde med Finansrådet og DI ITEK, er udarbejdet på baggrund af en rundspørge til 18 af de største finans-it-virksomheder i Danmark. Virksomhederne forventer ifølge undersøgelsen at ansætte flere it-folk med en akademisk uddannelse i fremtiden. Til gengæld bliver der i de kommende år mindre brug for medarbejdere inden for it-support og administration i finansvirksomhederne. Ifølge undersøgelsen vil især it- og rådgivningsvirksomheder øge antallet af medarbejdere i specialistfunktioner inden for eksempelvis investering, kredit, handel, pension og bolig, og efterspørgslen på analytikere, statistikere og aktuarer vil også stige fremover. Ny finans-it-uddannelse På nuværende tidspunkt eksisterer der kun begrænsede muligheder for at opnå en dyb specialisering inden for finans-it i det formelle uddannelsessystem. Derfor har CFIR i samarbejde med Københavns Universitet, CBS og IT-Universitetet taget initiativ til en tværfaglig finans-it-uddannelse, som for nylig er etableret som pilotprojekt under navnet Dansk Akademi for Finansiel IT (DAFIT). Virksomheder har i vores spørgeundersøgelser efterlyst mere tværfaglig viden hos nyudklækkede kandidater fra it-uddannelserne, og det ønske vil vi forsøge at opfylde med uddannelsen her, siger Mikkel Freltoft Krogsholm. Studerende fra Københavns Universitet og CBS, som er tæt på at afslutte deres kandidatuddannelse, er nu i gang med DAFIT, og en del af uddannelsen foregår hos Saxo Bank, der har meldt sig som sponsor og casevirksomhed. I den igangværende diskussion om outsourcing og offshoring af itopgaver, som potentielt kan betyde udflytning af mange it-arbejdspladser, vurderes det, at en mere tværfaglig finans-it-uddannelse kan være med til at styrke finans-it-virksomhederne i Danmark og bevare job her i landet, siger Mikkel Freltoft Krogsholm. I første omgang er forløbet tilrettelagt som et halvt semester, men bliver pilotprojektet en succes, vil DAFIT med stor sandsynlighed udvikle sig til at udgøre et helt semester på en kandidatuddannelse. 18 / Kreds nordea / oktober 2012

19 Foto: Stig Stasig Nyt kursus i forretningsforståelse Hver tredje it-medarbejder er utilfreds med de kompetenceudviklingsmuligheder, de har i dag, viste en rundspørge blandt 883 medarbejdere, der er organiseret i Finansforbundet, DJØF eller PROSA, som CFIR foretog i Om situationen er den samme i dag, vides ikke, men for it-ansatte, der er medlem af Finansforbundet, er der nu åbnet en ladeport af muligheder for kompetenceudvikling. I maj indgik forbundet nemlig en aftale med DANSK IT landets største netværk for it-professionelle som betyder, at it-medlemmer af Finansforbundet gratis kan melde sig ind i DANSK IT og få adgang til et hav af konferencer, kurser, påvejhjemmøder, netværk, publikationer med videre. Omkring it-medlemmer af Finansforbundet har i skrivende stund meldt sig ind i DANSK IT, og forventningen for samarbejdet er, at flere kan få værdifulde faglige input og netværk. Aktuelt har Finansforbundet reserveret halvdelen af pladserne på kurset Fra it-nørd til it-projektleder, der løber over tre dage (to dage ultimo november og en dag i januar 2013). Finansforbundets it-medlemmer skal løftes op i værdikæden så de kan mere end blot IT i fremtiden. Dette kursus vil give itmedarbejderne styrkede kompetencer inden for projektledelse, og vi har på tilsvarende vis kurser på vej der fokuserer på finansiel forretningsforståelse samt internationalt teamarbejde for it-medlemmerne, da vi ved det er nogle af de kompetencer, der efterspørges af arbejdsgiverne,, fortæller Simon Schou, konsulent i Finansforbundet. Læs mere om medlemskabet af DANSK IT på Finansforbundet.dk/dit Værdi for dit kontingent Normalt koster medlemskab af Dansk-IT kroner. kreds nordea/ oktober 2012 / 19

20 Udgivelsen af kredsbladet ændres Nu fokuserer vi endnu mere på vores webmedier, som mange af jer har ønsket, når I har indsendt bagsiderne fra bladet. Fremover udkommer medlemsbladet derfor tre gange om året. Næste blad lander hos dig i februar Indtil da kan du følge os på Kreds Nordea Online på intranettet 20 / Kreds nordea / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Hvor skal jeg sidde i dag?

Hvor skal jeg sidde i dag? MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / OKTOBER 2014 Hvor skal jeg sidde i dag? Medarbejderne i Hermes Hus i Høje Taastrup putter deres computere og personlige ejendele i nummererede

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 FILIALLUKNINGER PRESSER SERVICERÅDGIVERE/2 AFSKEDIGELSER PÅVIRKER ALLE/5 INGEN REJSER UDEN LUFTHAVNSBANK/6 PANTERNE

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

De sætter timer i banken

De sætter timer i banken Finansforbundets magasin nr. 5, 2011 De sætter timer i banken Timebanken er populær i Danske Bank. Over 8.000 medarbejdere har timer stående, som de for eksempel kan bruge på en længere ferie under varmere

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Vær dirigent i dit eget liv

Vær dirigent i dit eget liv Finansforbundets magasin nr. 7, 2013 Der er penge i social fremgang Side 40 Vær dirigent i dit eget liv Det er vigtigt at have en alternativ plan for, hvad du vil beskæftige dig med, hvis det nuværende

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12

positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 2, 2012 positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12 Grobund for vækst og

Læs mere

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Finansforbundets magasin nr. 7, 2014 Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Hvor godt performer du? Performancemålinger bliver mere udbredt, og det er en udvikling, som ikke alle finansansatte bryder sig

Læs mere

Vi kan. gøre en. forskel

Vi kan. gøre en. forskel Finansforbundets magasin nr. 8, 2014 Vi kan gøre en forskel Louise Byssing og Jens Erik Bjørn fra Danske Bank er blandt det hastigt voksende antal compliancemedarbejdere i bankerne, der skal få juraen

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere