Putting a smile on people s faces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Putting a smile on people s faces"

Transkript

1 Fag: Receptionsteori og analyse, CLM (prøve V3/V4) Putting a smile on people s faces - Forslag til analysemetode og respondentudvælgelse samt generelle overvejelser mht. metodevalg i forbindelse med lancering af Star Tour A/S nye tourism brand Opgaveløsere: Hanne Silkjær (240651) Signe Rixen Larsen (245762) Anne Elgaard (240646) Undervisere: Winni Johansen Finn Frandsen Handelshøjskolen i Århus, februar 2002

2 Indholdsfortegnelse Indledning (Hanne, Signe og Anne) Baggrunden for og præsentation af Star Tours nye tourism brand (Hanne) Star Tour og Preussag-koncernen (Hanne) Det nye master brand World of TUI (Hanne) Analysemetoder og evalueringskriterier (Anne) Repræsentativitet antal svar/respondenter (Anne) Validitet brugbarhed af svar (Anne) Reliabilitet - troværdighed i svar (Anne) Generelle karakteristika ved kvantitative analysemetoder (Anne) Generelle karakteristika ved kvalitative analysemetoder (Anne) Valg af analysemetode triangulering (Hanne) Kvantitative analysemetoder (Signe) Konstruktion af spørgeskemaer (Signe) Hvad er et postspørgeskema (Anne) Fordele og ulemper ved postspørgeskemaer (Anne) Hvad er et Internet spørgeskema? (Anne) Fordele og ulemper ved Internet spørgeskemaer (Anne) Hvad er et telefoninterview? (Signe) Fordele og ulemper ved telefoninterviews (Signe) Spørgeskemaer i forbindelse med Star Tour (Anne) Kvalitative metoder (Hanne) Hvad er en fokusgruppe? (Signe) Fordele og ulemper ved fokusgrupper (Signe) Fokusgrupper i forbindelse med Star Tour (Signe) Hvad er et guidestyret forskningsinterview? (Hanne) Fordele og ulemper ved guidestyrede forskningsinterviews (Hanne) Guidestyrede forskningsinterviews i forbindelse med Star Tour (Hanne) Valg af metode (Anne) Fordele og ulemper ved de enkelte metoder (Hanne) Endeligt metodevalg (Signe)...38

3 5.3. Triangulering (Signe) Udvælgelse af respondenter (Anne) Generelle overvejelser i forbindelse med spørgeskemaet (Hanne) Konklusion (Hanne, Signe og Anne)...44 Litteraturliste...47 Vedlagt separat bilag 1 til 21

4 Indledning I en tid der står i globaliseringens tegn, bliver et letgenkendeligt brand mere og mere vigtigt. I takt med den stigende internationalisering bliver landegrænserne mere flydende, hvorfor mange firmaer vælger det samme navn til deres produkter verden over. Denne tendens har vi i Danmark bl.a. kunnet observere ved produkter såsom Bamseline, der er blevet til Snuggle, Mobilix, der er blevet til Orange og Raider, der er blevet til Twix. Denne trend ses også i det stigende antal konceptbutikker, restauranter osv. En BigMac er en BigMac, uanset om man køber den i Peking eller i København. Også inden for rejsebranchen finder man eksempler på dette. Her kan nævnes den tyske rejsekoncern Preussag AGs opkøb af bl.a. det danske rejseselskab Star Tour A/S. I dette tilfælde ledte opkøbene til dannelsen af én stor tourism brand family 1 med samme koncept, strategi og master brand 2, jf. bilag 1, i de respektive lande. Det skal dog nævnes, at størstedelen af selskaberne inden for koncernen bibeholder deres eget tourism brand name, dvs. Star Tour forbliver Star Tour, samtidig bliver det oprindelige logo udskiftet med det nye master brand logo 3, jf. bilag 1. Standardisering forekommer i og for sig som en velvalgt strategi, idet de enkelte virksomheders brand får en større gennemslagskraft via en større genkendelseseffekt. På den anden side er der dog en række vigtige faktorer, der skal tages hensyn til i udarbejdelsen og lanceringen af et nyt master brand. Her tænkes bl.a. på, om brandet opfattes ens, giver de samme associationer, og om brandets navn overhovedet kan udtales i de forskellige lande. I visse tilfælde betyder disse faktorer, at en vis tilpasning, såsom farvevalg og bibeholdelse af firmanavn, kan blive nødvendig. I forbindelse med lanceringen af Star Tours nye tourism brand 4, jf. bilag 1, mener vi, at det vil være relevant at foretage en undersøgelse af, hvordan Star Tours kunder, i forbindelse med deres sommerferie, opfatter den nye tourism brand family. Dermed menes, om der er opstået en synergieffekt mellem det nye tourism brand og master brandet. Dette skal ses ud fra den betragtning, at kunderne på dette tidspunkt har været eksponeret for både det nye tourism brand i forbindelse med f.eks. rejsebestilling samt master brandet World of TUI ved leje af bil, selve flyrejsen, bustransport osv. Eller sagt med andre ord, om kunderne har opfattet, at tingene hænger 1 Begrebet tourism brand family dækker alle selskaber under Preussag koncernen. 2 Master brandet består af et tegn, der forestiller et smil, og teksten World of TUI. 3 Master brand logoet forestiller et smil. 4 Star Tours tourism brand består af smilet samt Star Tour-navnet. 1

5 sammen i et stort hele, sådan som det var Preussag-ledelsens intention. Dvs. fremstår koncernens vision (TUI is the most beautiful time of the year), mission (putting a smile on people s faces) etc. klart i kundernes bevidsthed efter denne eksponering på de forskellige rejsedestinationer. Formålet med denne opgave vil derfor være først og fremmest at finde den/de mest adækvate metode/-r til udførelse af ovenstående undersøgelse, og dernæst at lave forarbejdet til en sådan undersøgelse. Dette inkluderer forslag til udvælgelse af respondenter samt generelle overvejelser mht. den valgte metode. Vi har valgt at bygge vores opgave på materiale fra forskellige eksperter inden for kvantitative og kvalitative analysemetoder, såsom teoretikerne Steinar Kvale, Ib Andersen og Harald Enderud samt analysebureauer, såsom Alsted Research A/S, der anvender analysemetoderne i praksis. Derudover har vi benyttet oplysninger fra Rikke Welløv, Marketing Koordinator hos Star Tour samt diverse materialer fra Star Tour. Opgaven fordeler sig på 8 kapitler. I kapitel 1 beskriver vi baggrunden for og præsenterer Star Tours nye tourism brand samt master brandet for på denne måde at introducere det emne, vi vil undersøge. I kapitel 2 vil vi introducere begreberne kvalitative og kvantitative metoder, idet disse overordnet set repræsenterer to vidt forskellige måder at gribe en undersøgelse an på. Vi vil desuden gennemgå evalueringskriterierne repræsentativitet, validitet og reliabilitet, idet disse spiller en vigtig rolle i selve valget af metode. Herefter følger kapitel 3, der omhandler de kvantitative metoder, dvs. spørgeskemaer og derefter kapitel 4 med de kvalitative metoder: fokusgrupper og de guidestyrede forskningsinterviews. I begge kapitler vil vi desuden komme ind på fordele og ulemper, samt hvad vi kan få ud af disse metoder i forbindelse med Star Tour. I kapitel 5 foretager vi det endelige valg af metode under hensyntagen til problemstillingen, undersøgelsens emne, økonomiske samt tidsmæssige faktorer etc. Kapitel 6 vil indeholde vores overvejelser i forbindelse med respondentudvælgelse, og kapitel 7 vil indeholde generelle overvejelser i forbindelse med metoden: tid, sted og måde, respondentmotivation etc. Opgaven afsluttes med kapitel 8, der er en opsummering af opgavens hovedpunkter. 2

6 1. Baggrunden for og præsentation af Star Tours nye tourism brand I forbindelse med den forestående receptionsanalyse finder vi det vigtigt med en grundig beskrivelse af Star Tours nye tourism brand og den filosofi og de intentioner, der ligger bag det nye brand, idet det er vigtigt med et grundigt kendskab til det emne, som vi skal undersøge. Formålet med undersøgelsen er, som nævnt i indledningen, at klarlægge, hvordan Star Tours kunder i forbindelse med deres sommerferie opfatter den nye tourism brand family, dvs. det nye tourism brand og master brandet Star Tour og Preussag-koncernen Star Tour er Danmarks største arrangør af charterrejser med 5 rejsebutikker fordelt over hele landet. Den primære målgruppe er par mellem 40 og 60 år, og den sekundære målgruppe er børnefamilier 5. Star Tour indgår i den nordiske rejsekoncern Fritidsresorgruppen (FRG), som ejes af Thomson Travel Group (TTG). I 2000 blev TTG og dermed også Star Tour opkøbt af den tyske rejsekoncern Preussag 6. Preussag-koncernen består i dag af mere end rejsebureauer, 75 rejsearrangører, 88 fly og 270 hoteller i 13 lande 7. Med en markedsandel på 20% må koncernen betragtes som værende Europas ledende rejsekoncern Det nye master brand World of TUI 9 Med Preussag-koncernens opkøb af TTG, opstod behovet for at samle de eksisterende brands under et master brand, idet man via undersøgelser havde erfaret, at kunderne i en række lande havde mange af de samme krav og ferievaner, hvorfor en international brand-strategi ville være at foretrække. Koncernen ønsker med den nye fælles internationale brand-platform at tilbyde kunderne en total brand experience, idet de nu kan købe hele ferien (fly, billeje, hotel mv.) fra 5 Briefing Star Tour DK vinterkampagne 2001/02, Star Tour A/S, 2001 samt telefonsamtaler med Rikke Welløv, Marketing Koordinator, marketingafdelingen, Star Tour A/S, i perioden fra oktober 2001 til februar Velkommen til Star Tour A/S, Star Tour A/S, u.å., og Fritidsresesegruppen gennem årene, Star Tour A/S, u.å., Ejerstruktur, Star Tour A/S, u.å., 7 New master brand World of TUI creates international brand concept for Tourism Division/Seamless brand experience for its customers, Preussag AG, 23. august 2001, 8 Star Tour A/S, op.cit., (Velkommen til Star Tour A/S, Star Tour og Fritidsresegruppen gennem årene og Ejerstruktur) 9 Dette tekstafsnit og de efterfølgende frem til næste note er baseret på: Internt kampagnemateriale om World of TUI, Preussag AG, 2001, ss

7 samme firma. Det nye master brand vil figurere på fly, biludlejningsfirmaer osv. og skulle dermed gerne fremkalde en genkendelseseffekt, som så samtidigt skulle give kunderne opfattelsen af, at de får samme høje kvalitet hele vejen igennem. Herudover tilbydes høj service på et professionelt niveau ud fra et bredt og globalt, men også individuelt program, som f.eks. via nye ekstraydelser kan opfylde kundernes feriedrømme og forventninger om positive oplevelser. Det nye master brand blev udviklet i efteråret 2000 af et internationalt sammensat marketingteam. Via bl.a. kundeundersøgelser om kendskab til de eksisterende tourism brand names og alternative brand names fandt marketingteamet frem til, at TUI (navn på tysk rejsebureau inden for koncernen) ville have det bedste potentiale for at blive et global brand. Master brandet består af et logo i form af et smil og teksten World of TUI i rødt på hvid baggrund, jf. bilag 1. Som et lille kuriosum skal det nævnes, at smilet på finurlig vis er dannet af bogstaverne TUI 10. Det blev besluttet, at man for langt de fleste eksisterende tourism brands i koncernen, herunder Danmark, vil benytte det nye master brand logo efterfulgt af navnet på de enkelte rejsebureauer skrevet med en ny og ensartet skrifttype i alle lande 11. Det er også blevet bestemt, at man i Danmark indtil videre vil bibeholde den blå baggrund, som i høj grad er kendetegnende for Star Tour. Denne ses dog i en noget lysere nuance end farven i det gamle brand. At skifte den blå farve, som forbindes med Star Tour, ud med rød og hvid, ville kunne få konsekvenser, idet rødt og hvidt sandsynligvis forbindes med Dansk Folkeferie A/S, ligesom gult forbindes med Spies A/S, og grønt med Tjæreborg A/S 12. Koncernen har valgt smilet som master brand logo, idet det er et af de få udtryk, som betyder det samme for alle mennesker over hele verden og i alle kulturer. Ordene World of skulle gerne tydeliggøre, at der her er tale om meget mere end bare et brand, nemlig en international platform af kunder, medarbejdere og brands. Det nye master brand skal afspejle den fælles brand mission: Putting af smile on people s faces. Med visionen om at TUI is the most beautiful time of the year, og brand værdier såsom Opening doors, Going beyond og Enjoying life, håber koncernen på at kunne at give kunderne en total brand experience ved at yde en høj service og være professionelle og troværdige 13. I en pressemeddelelse fra august 2001, hvor master brandet blev præsenteret, udtrykker bestyrelsesformanden i Preussag, Dr. Michael Frenzel, det således: Our plan is to create a sustainable major global brand-world that is unique in the whole 10 Samtale med Jan Svejsø, Butikschef Århus, Star Tour, oktober Preussag AG, op.cit., (Internt kampagnemateriale om World of TUI), ss Welløv, op.cit. 13 Preussag AG, op.cit., (Internt kampagnemateriale om World of TUI), ss. 2-3 og 6 4

8 international tourism and leisure industry 14. Selvom koncernens rejsebureauer mv. samles under World of TUI -paraplyen og dermed danner én stor tourism brand family, så vil Star Tour beholde sit eget navn og stadig fungere som et selvstændigt salgsselskab under Preussag. Det nye master brand blev introduceret i Tyskland i efteråret Og Star Tours nye tourism brand bliver lanceret i marts/april 2002 i forbindelse med præsentationen af det nye vinterkatalog 2002/03. Hele introduktionsprocessen forventes at tage to år. Ude på rejsemålene er man begyndt med sommerdestinationerne, som f.eks. Mallorca, således at de danske kunder ikke ser det nye tourism brand på vinterdestinationerne i forbindelse med Star Tour før efter lanceringen i foråret 15. Man kan dog allerede se det nye master brand samt finde links til Preussags og World of TUI s hjemmesider på Star Tours hjemmeside 14 Preussag AG, op.cit., (New master brand World of TUI creates international brand concept for Tourism Division/Seamless brand experience for its customers). Der er vores plan at skabe et bæredygtigt global brandunivers, som er unik i hele den internationale turistbranche (vores oversættelse). 15 Welløv, op.cit. 5

9 2. Analysemetoder og evalueringskriterier Relevant og nutidig information bliver stadig mere vigtig for virksomheder, idet data sætter virksomheden i stand til at træffe de rigtige strategiske beslutninger i en stadig mere omskiftelig verden. I forbindelse med dataindsamling er det vigtigt, at den pågældende virksomhed udarbejder en fornuftig problemformulering, der indeholder en klar beskrivelse af det problem, der skal undersøges samt den metode, der skal anvendes for at undersøge dette. Inden for undersøgelsesmetoder opererer man overordnet set med to forskellige metoder, nemlig den kvalitative og den kvantitative metode. Begge metoder har naturligvis fællestræk og modsætninger, jf. kapitel 3 og 4, men de tjener begge til at illustrere forskellige aspekter i forbindelse med en undersøgelse, hvad enten det drejer sig om at kortlægge holdninger til et bestemt emne, produkt eller service, finde svar på spørgsmål, be- eller afkræfte hypoteser eller teorier etc. Hvilken analysemetode, man vælger, afhænger overordnet set af tre faktorer: repræsentativitet, validitet og reliabilitet Repræsentativitet antal svar/respondenter 16 Begrebet repræsentativitet dækker over antallet af respondenter i det anvendte sample, jf. bilag 2. Et højt eller lavt antal respondenter har derfor stor indflydelse på, hvor præcis og dækkende et evalueringsresultat fremstår. Det skal dog siges, at repræsentativitet ikke er automatisk sikret via et stort sample, udvælgelsen af de inkluderede respondenter har også indvirkning på undersøgelsens repræsentativitet. Er der tale om et bredt og dækkende udsnit af befolkningen, vil repræsentativitetsgraden naturligvis være højere, end hvis man kun havde undersøgt et sample på 10 personer. Valget af størrelse/bredde af respondentgruppens sammensætning vil have indflydelse på analysens resultat, og man vil være nødt til at tage højde for eventuelle skævheder i populationen for at gøre analyseresultatet så adækvat som muligt. 16 Schrøder, Kim Christian (2001): Beyond the Pioneer Days! Where is Reception Research Going? I: Nordicom Review, vol. 22, nr. 1 6

10 2.2. Validitet brugbarhed af svar 17 Begrebet validitet refererer til den specifikke brugbarhed/gyldighed af en måling, dvs. i hvilken grad, det er muligt at opnå en meningsfuld tolkning i forhold til måleresultatet. Validitet betegner sandsynligheden for, at svar er korrekte, eller med andre ord den grad af sandhed man tillægger et evalueringsresultat. Validitetsgraden afhænger af forskellige faktorer såsom, hvor upåvirkede af ydre eller indre stimuli respondenterne var i svarøjeblikket samt naturligvis den specifikke spørgsmålsformulering. Har spørgsmålene været f.eks. ledende eller tvetydige, vil dette have stor indflydelse på validitetsgraden. Hertil skal lægges faren for, at respondenten har svaret uærligt på de stillede spørgsmål. Et aspekt, der specielt gør sig gældende, når man undersøger tabubelagte emner, der berører f.eks. social anseelse. Risikoen for, at respondenten har svaret forkert med vilje, eller at vedkommende simpelthen har misforstået spørgsmålet, er naturligvis også tilstede. I denne sammenhæng er det vigtigt at holde sig for øje, at en fastlæggelse af en konkret problemstilling er medvirkende til at sikre validiteten, da man på denne måde får konkretiseret, hvad man skal spørge ind til. Om man får undersøgt det, der er hensigten, kræver således spørgsmål, der specifikt spørger ind til de emner, man ønsker belyst Reliabilitet - troværdighed i svar Ved reliabilitet forstår man den pålidelighed, reproducerbarhed eller konstans, man finder i de enkelte målinger, dvs. i hvilken grad man antager målingen for værende fejlfri, samt i hvilken grad de enkelte målinger ved gentagelse af analyse/evaluering vil give det samme resultat. Eller sagt med andre ord hvor megen vægt de svar, undersøgelsen er kommet frem til, tillægges. Systematik er i denne forbindelse et nøgleord, dvs. en undersøgelses reliabilitet vil fremstå som høj, hvis respondenternes svar har gennemgået en systematisk indtastning og behandling, og hvis flere personer, udover den konkrete forsker, efterfølgende har sammenholdt resultaterne. I forbindelse med en estimering af reliabilitetsgraden er det desuden nødvendigt at overveje de latente/evidente faktorer, der kan påvirke resultatet af en undersøgelse. Hermed menes de forhold i selve dataindsamlingsprocessen, der har kunnet forårsage fejl. Respondenten kan have sat kryds det forkerte sted, interviewer kan have registreret et svar forkert osv. 17 Dette hovedafsnit og det følgende hovedafsnit er baseret på følgende kilder: Schrøder, op.cit., Dataindsamling, DMA/Research, u.å., ss. 5-6 og Vigtige begreber, Danske Fysioterapeuter, u.å,. 7

11 2.4. Generelle karakteristika ved kvantitative analysemetoder 18 Man vil typisk anvende de kvantitative analysemetoder, når man vil afdække spørgsmål såsom hvor mange, hvor meget, hvor ofte samt i et vist omfang for at få determineret disses gradueringsmuligheder gennem forskellige variabler såsom meget, mindre, lidt. Kort fortalt siger denne metode noget om udbredelse, styrke og gennemsnit af et bestemt fænomen. Fordelene ved en kvantitativ undersøgelse er dels dens anvendelse i forbindelse med estimering og kvantificering af effekten af forskellige faktorer (årsag/virkning), dels dens præcision og hermed store statistiske reliabilitet og repræsentativitet. Metodens fokus er præcist, smalt og lukket, hvilket giver de bedste vilkår for en logisk og deduktiv ræsonering. Ydermere gør den stramme og kontrollerede struktur denne metode til et værdifuldt måleinstrument i forbindelse med stort set alle opgaver samt til at eftertjekke kvalitative og måske mere analytiske data. Derudover er prisen for en sådan undersøgelse i reglen noget lavere end ved de kvalitative undersøgelsesmetoder, og udførelsen er til tider også hurtigere. Dette gør denne undersøgelsesmetode mindre ressourcekrævende for de enkelte virksomheder. Der er dog også ulemper ved denne metode. Resultater kan ofte generaliseres samt opstilles statistisk fra sample til population, men de kan ikke, som i tilfældet med kvalitative analyser, afdække de mere ubevidste og emotionelle årsager, der ligger bag en holdning, beslutning osv. Derudover er arbejdet med den kvantitative metode opbygget strengt sekventielt, dvs. undersøgelsesdesignet kan ikke ændres under vejs. En yderligere svaghed ved denne metode er det faktum, at den kun måler få dimensioner af et givent aspekt. Et faktum, der skal tages højde for i selve analysen af de indsamlede informationer. Disse karakteristika vil blive behandlet nærmere i kapitel 3. Eksempler på kvantitative undersøgelsesmetoder er spørgeskemaer, hall-tests, stop interviews og tele- og busundersøgelser. 18 Dette hovedafsnit er baseret på følgende kilder: Metoder, Megafon, u.å., Kvantitative Undersøgelser, AC Nielsen AIM, u.å., og Schrøder, op.cit. 8

12 2.5. Generelle karakteristika ved kvalitative analysemetoder 19 Til forskel fra den kvantitative metode, der tager udgangspunkt i princippet om årsag/virkning, søger de kvalitative undersøgelsesmetoder årsagssammenhænge. Via relativt små samples beskæftiger denne metode sig med at opnå en dybere og mere nuanceret viden om de emner, der skal belyses i analysen samt udforske og få svar på spørgsmål såsom hvordan og hvorfor. De kvalitative analysemetoder lægger særlig vægt på fortolkning af data og foretages ofte med forskellige projektive teknikker, der afdækker respondentens dybere og ofte ubevidste - motiver, præference, værdier, holdninger, ønsker og behov. Eller sagt med andre ord teknikker, der trænger ind bag den facade, respondenten præsenterer udadtil for på den måde at udforske og komme i dybden med udvalgte problemstillinger. Den kvalitative analysemetode er velegnet til både eksplorative og eksplanative formål, dvs. til at frembringe en ny, nuanceret og mere detaljeret indsigt i respondentens forhold til emnet f.eks. pro/kontra holdninger samt til at identificere, forklare og uddybe disse forhold. Kvalitative metoder er desuden brugbare til at generere nye ideer/kreative input til produktudvikling og kommunikationsudvikling via f.eks. brainstorming om produkter/kampagner (værdier, symbolik), smagstest o. lign. samt til opstilling af f.eks. hypoteser, der senere kan testes vha. kvantitative metoder. Der er mange fordele ved denne metodeform. Den åbne spørgestruktur (respondenten har mulighed for at komme med mere følsomme og nuancerede forklaringer), udsagnenes dybde (respondenten kan forklare og uddybe udsagn) samt undersøgelsesdesignets fleksibilitet (kan ændres under vejs) bevirker alt i alt, at undersøgelsens resultatet tilgodeser spørgsmålet om validitet. På trods af, eller netop på grund af, metodens karakteristika, er der dog også ulemper forbundet med brugen af denne undersøgelsesform. For det første er kvalitative resultater i sagens natur ikke repræsentative i statistisk forstand, idet man normalt opererer med et meget lille sample. For det andet skal man være opmærksom på den bias (empati), der kan opstå i interviewsituation mellem interviewer/moderator og respondent. 19 Dette hovedafsnit er baseret på følgende kilder: Megafon, op.cit., Kvalitative Undersøgelser, AC Nielsen AIM, u.å., Den kvalitative metode, Scharling, u.å., Teori, Alsted Research A/S, u.å., ss. 6-1 og Schrøder, op.cit. 9

13 Hertil kommer naturligvis spørgsmålet om forudindtagethed, dvs. intervieweren kan uforvarende komme til at præge respondenten via tonefald mv. De to sidstnævnte forhold kan have stor indflydelse på validiteten af undersøgelsens resultat. Sidst men ikke mindst skal man være opmærksom på flertydighed i datamaterialet, der betyder, at det kan være svært at sammenligne, kategorisere og præcisere resultaterne/data i det indsamlede materiale, hvilket i sidste instans kunne gå hen og få betydning for reliabilitetsgraden. En yderligere ulempe i forbindelse med de kvalitative undersøgelsesmetoder er prisen. Det vil normalt være noget dyrere at foretage en sådan analyse, idet man skal påregne højere omkostninger til indsamling og bearbejdning af datamateriale etc, end ved de kvantitative undersøgelser. Fokusgrupper, enkelt- eller duo-interviews, guidestyrede interviews samt rollespil er alle eksempler på kvalitative analysemetoder Valg af analysemetode - triangulering 20 Som nævnt ovenfor, er der to overordnede tilgange med hensyn til valg af analysemetode, nemlig de kvalitative og de kvantitative metoder. Kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder kan naturligvis anvendes hver for sig, men ved at benytte en kombination af de to metoder kan der opnås en synergieffekt i dataindsamlingen samt i den information, der kan uddrages fra de individuelle undersøgelser. Traditionelt set har emnet markedsanalyse, formidlet gennem kvantitative analyseformer, i høj grad fokuseret på begreber såsom statistisk (u)sikkerhed og repræsentativitet som målestok for pålideligheden. Hvorvidt det, der måltes, havde relevans eller var forståelig for modtageren, dvs. validiteten i undersøgelsen, var mindre aktuelt. Resultatet af en sådan fokusering var, at mange undersøgelser, der udadtil besad en meget høj grad af statistisk sikkerhed, kunne rumme store validitetsproblemer på grund af en manglende følsomhed over for respondenternes kontekstuelle situation. For som en ekspert udtaler: We may have examined the wrong phenomena with a maximum of accuracy Dette hovedafsnit er hovedsageligt baseret på Schrøder op.cit. og Alsted Research A/S, op.cit. (Teori), ss Alsted Research A/S, op.cit. (Teori), s

14 På grund af et stigende krav om at opnå et højt niveau med hensyn til både reliabilitet, validitet og repræsentativitet anvendes de kvalitative og kvantitative metoder nu sjældent alene i undersøgelser. Specielt når analysebehovet består både i kvalitativt at udforske en problemstilling og kvantitativt at dokumentere omfanget af de forhold, der knytter sig til problemstillingen, vil det være en fordel at kombinere de to analysemetoder, dvs. at foretage triangulering. Princippet triangulering består i at differentiere analysebehovene for derefter at dedikere de forskellige metoder/teknikker ved indsamling og analyse af data til disse behov. Denne metodekombination skulle gerne kompensere for de forskellige metoders dårlige sider. På denne måde bliver der taget højde for samt indfanget forskellige aspekter/facetter, og analysen lever således op til de respektive kriterier om validitet, reliabilitet, repræsentativitet. Med andre ord så består udfordringen i dag i at producere et undersøgelsesdesign, der samler de stærke og svage sider fra både de kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder for på denne måde at skabe en analytisk fremgangsmåde, der i bedste fald ingen svage sider har, eller i hvert fald så få som muligt. Og dette vel og mærke inden for de til formålet øremærkede økonomiske ressourcer. 11

15 3. Kvantitative analysemetoder 22 I dette kapitel vil vi gennemgå forskellige aspekter i forbindelse med spørgeskemaer, som hører til de kvantitative analysemetoder. Vi indleder kapitlet med en generel introduktion til emnet spørgeskemaer, herefter følger mere uddybende information om de forskellige typer af spørgeskemaer. Rækkefølgen vil være som følger: postspørgeskemaer, Internet spørgeskemaer og telefoninterviews, og til slut vil vi komme ind på, hvad vi kan få ud af brugen af disse i forbindelse med Star Tour. Spørgeskemaet hører, som sagt, til gruppen af de kvantitative undersøgelsesmetoder, idet metoden dækker et stort antal respondenter, og svarene (primært af den lukkede kategori) efterfølgende kan tabuleres og analyseres statistisk. Der findes forskellige kvantitative undersøgelsesmetoder baseret på spørgeskemaer: postspørgeskemaer og Internet spørgeskemaer, telefoninterviews og standardiserede interviews. Vi har valgt at koncentrere os om de tre førstnævnte, da man ved disse typer på en forholdsvis billig måde kan nå ud til respondenter i et større geografisk område, end det er tilfældet ved det standardiserede interview. Fælles for de valgte metoder er, at der ligger et spørgeskema til grund for de stillede spørgsmål. Det, der varierer, er den måde, hvorpå respondenten får stillet spørgsmålene, og om der er en interviewer til stede, som ved telefoninterviewet, eller ej. Der er naturligvis både fordele og ulemper forbundet med brugen af de tre valgte typer, hvilket vil blive beskrevet yderligere senere i dette kapitel. Der er dog mange lighedspunkter mellem de tre ovennævnte metoder. Med hensyn til aspektet repræsentativitet, jf. afsnit 2.1, er graden af denne forholdsvis høj for alle tre typer, idet det udvalgte sample normalt er stort og derfor kan dække over et større geografisk område. Validiteten, jf. afsnit 2.2, afhænger af spørgsmålsformuleringen, dvs. om spørgsmålene har været formuleret neutralt og utvetydigt, eller om der har været støj i kommunikationen. Ved telefoninterviewet kan eventuelle misforståelser afklares med det samme, hvilket ikke gør sig gældende for de to andre metoder. Hertil skal lægges risikoen for, at den tilstedeværende interviewer indirekte kommer til at påvirke respondenten via tonefald osv. 22 Dette kapitel er baseret på følgende kilder: Andersen, Ib (1997): Den skinbarlige virkelighed om valg af samfundsvidenskabelige metoder, Frederiksberg, Samfundslitteratur, ss , Andersen, Ib; Enderud, Harald (1990): Udformning og brug af spørgeskemaer og interviewguides, I: Valg af organisationssociologiske metoder, København, Samfundslitteratur, ss , Zikmund, William G. (2000): Business Research Methods, Fort Worth, Dryden, ss

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Kundetilfredshed og loyalitet

Kundetilfredshed og loyalitet Cand.merc.EMF Institut for Afsætningsøkonomi Kandidatafhandling Økonomisk Markedsføring Kundetilfredshed og loyalitet - på det danske mobiltelefonimarked Susanne Barbara Reitzner Kieger Camilla Sook Mark

Læs mere

Henvisninger i Nykredit Forsikring

Henvisninger i Nykredit Forsikring Henvisninger i Nykredit Forsikring Kundetilfredshed og kundeloyalitet Afsluttende projekt HD 1. del, 4. semester Forår 2010 Vejleder: Jørgen Lægaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Problemformulering...

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Kommunikation mellem radiografer og studerende

Kommunikation mellem radiografer og studerende _ B a c h e l o r o p g a v e _ Kommunikation mellem radiografer og studerende Modul 14 opgave Radiograf uddannelsen: PH Metropol Afleveret 1. juni 2012 83.239 anslag (med mellemrum) Udarbejdet af Nabilla

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Brugskvalitet i byrum i et FM-perspektiv. Anja Kiersgaard MASTEROPGAVE NTNU. universitet. Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning

Brugskvalitet i byrum i et FM-perspektiv. Anja Kiersgaard MASTEROPGAVE NTNU. universitet. Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Anja Kiersgaard MASTEROPGAVE April 2013 Brugskvalitet i

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie E-branding og e-marketing af 3F et casestudie Astrid Isabella Brødsgaard Michelle Lyager Johansen Studienummer: 53178 Studienummer: 53179 e-mail: asisbr@ruc.dk e-mail: mlyager@ruc.dk Nagihan Celik Studienummer:

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere