A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation"

Transkript

1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation

2 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: Fax: København - hovedkontor Ahlefeldtsgade 16, 1359 København K. Åbningstid: 9-15, mandag dog Århus Møllegade 9-13, 8000 Århus C. Åbningstid: alle hverdage kl Odense Overgade 54, 5000 Odense C. Åbningstid: alle hverdage kl Denne pjece er nr. 1 i serien A-kasseinformation fra It-fagets a-kasse. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Nr. 2. Supplerende dagpenge Nr. 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Nr. 4. Dagpenge i udlandet Nr. 5. Efterløn Redaktion: Anne Hildebrandt Teknisk produktion: PROSA Foto: istockphoto.com Nr. 6. Feriedagpenge til dimittender Nr. 7. På vej til ledighed Du kan hente pjecerne på un der pub li ka ti o ner - pjecer fra a-kas sen. Eller re kvi re re dem ved at hen ven de dig til It-fagets a-kasse. Tryk: Paritas Digital Service ApS November 2007

3 Indhold Værd at vide om ledighed...4 Dagpengeret...5 Ydelsesperiodens varighed...5 Er du mellem 55 og 59 år...5 Seniorjob...5 Er du over 60 år...6 Ny ydelsesperiode...6 Dagpengesatsen...6 Dagpengekortet...7 Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage)...8 Overskydende timer...9 Omregning af løn til timer...9 Sygdom...10 Barselsorlov som ledig...10 Hvad skal du gøre...10 Vigtigt at vide...11 Ferie når du er ledig...11 Ret til ferie...11 Rådighed...12 Afslag på arbejde eller aktivering...13 Samtaler med a-kassen...13 Samtaler med jobcenteret...14 Jobplan...14 Aktiveringsydelse, satser...15 Aktiveringsydelse i udlandet...16 Ansættelse med løntilskud...16 Virksomhedspraktik...17 Rådighed når du har en jobplan...18 Jobplan og under 25 år...18 Klagemuligheder...18 Uddannelse på dagpenge...19 Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU)...20 Godtgørelse til deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)...20 Deltidsarbejde og supplerende dagpenge...21 Frigørelsesattesten...21 Hvis din ret til dagpenge er opbrugt...22 Kontingentfritagelse...22 Nedsat kontingent...22 Kontakt din A-kasse...23

4 Værd at vide om ledighed Denne pjece giver dig nogle af de vigtigste informationer, du har brug for, når du er arbejdsløs. Du kan altid kontakte It-fagets a-kasse, hvis der er noget du vil have uddybet, eller hvis du ønsker informationer eller materiale om områder, der ikke er nævnt i pjecen. Du kan finde de gældende satser på vores hjemmeside 4 A-kasseinformation

5 For at få beregnet en ny dagpengesats, skal du have et ugentligt»timetal på mindst 24,67 timer i mindst 12 uger/3 måneder. Dagpengeret Du kan få ret til dagpenge på 2 måder: 1 års a-kassemedlemsskab samt 1924 løntimer i en medlemsperiode. Som deltidsforsikret kan du nøjes med 1258 timer. Arbejdet skal være på normale løn- og ansættelsesvilkår. Der må ikke være udbetalt tilskud til lønnen. 1 måned efter afsluttet uddannelse, hvis du senest 14 dage efter afslutningen har søgt om dimittendoptagelse i a-kassen på baggrund af uddannelsen. Ydelsesperiodens varighed Når du har dagpengeret, bliver du indplaceret i dagpengesystemet, hvis du bliver ledig. Indplaceringen betyder, at du kan få ydelser i max. 208 uger/4 år (ydelsesperioden) indenfor 312 uger/6 år (referenceperioden). Hver gang du får udbetalt ydelser i løbet af en uge, forbruges én uge af ydelsesperioden. Referenceperioden bliver brugt løbende uden hensyn til om du får ydelser eller ej. Ydelsesperioden udløber senest, når referenceperioden er slut. Er du mellem 55 og 59 år Er du født senest 31. december 1952 og er fyldt 55 år, når retten til dagpenge udløber, har du ret til dagpenge, til du fylder 60 år. Forudsat at du har ret til efterløn, når du fylder 60 år. Hvis du er ledig, når du bliver 60 år, skal du overgå til efterløn. Har du fået arbejde igen, har du mulighed for at optjene ret til en ny ydelsesperiode, se nedenfor. Seniorjob Er du født 1. januar 1953 eller senere, har du ikke ret til en forlænget dagpengeret. Til gengæld kan du blive ansat i et seniorjob, når din ret til dagpenge udløber, og du på det tidspunkt er fyldt 55 år. Du skal også have ret til efterløn, når du fylder 60 år. Seniorjobbet kan ikke bruges til at optjene en ny periode med ret til dagpenge. A-kasseinformation 5

6 Er du over 60 år Du kan kun overgå til efterløn, hvis du har ret til dagpenge. Har du ret til efterløn, skal du sørge for at a-kassen får din ansøgning om efterløn inden din ret til dagpenge udløber. Medlemmer, der fyldte 60 år inden 1. januar 2007, og hvis ret til dagpenge udløb inden 1. januar 2007, havde ret til en kortere ydelsperiode end de 208 uger. Ny ydelsesperiode For at starte forfra i dagpengesystemet (få en ny indplaceringsdato), skal du have arbejde i 1924 timer som fuldtidsforsikret eller 1258 timer som deltidsforsikret. Hvis din ret til dagpenge er udløbet, skal du kun arbejde i 962 timer for at starte forfra i ydelsesperioden. Deltidsforsikrede medlemmer skal have 629 arbejdstimer. Arbejdet skal være på normale løn- og ansættelsesvilkår, og der må ikke udbetales tilskud til lønnen. Dagpengesatsen Dagpengesatsen udbetales for 5 dage om ugen og beskattes på samme måde som løn. Der skal dog ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af ydelser fra a-kassen, men der trækkes fortsat ATP. Dagpengesatsen er individuel og udgør som udgangspunkt 90% af lønnen, dog højst den maximale dagpengesats. Hvis du melder dig ledig efter fuldtidsarbejde, og der er gået mindst et år siden den sidste beregning af dagpengesatsen, vil a-kassen beregne en ny sats på baggrund af de sidste tre måneders løn. Hvis du var timelønnet, beregner a-kassen satsen på grundlag af de sidste 12 uger. Som nyuddannet har du ret til at få beregnet en individuel sats efter 13 ugers fuldtidsarbejde, men den nye sats får tidligst virkning 6 måneder efter du har fået ret til dagpenge. For at få beregnet en ny dagpengesats, skal du have et ugentligt timetal på mindst 24,67 timer i mindst 12 uger/3 måneder. Hvis du arbejder mindre end 37 timer om ugen, og får en løn, som er under ca kr. om måneden, vil du få en lavere sats 6 A-kasseinformation

7 end den maximale dagpengesats ved beregning. Du kan undgå dette ved fortsat at stå tilmeldt som ledig. Der kan kun beregnes en ny sats efter ustøttet arbejde, dvs. ikke efter ansættelse med løntilskud. Er du deltidsforsikret eller arbejder du mindre end 30 timer om ugen, skal du altid kontakte a-kassen for vejledning. Dagpengekortet Du skal tilmelde dig som ledig på Når du tilmelder dig her, får du en kvittering, som du skal printe ud og sende til a-kassen som dokumentation for tilmeldingen. Du kan også tilmelde dig som ledig på dit lokale jobcenter. Når du tilmelder dig på nettet, udskriver du selv dit første dagpengekort, som skal udfyldes og sendes til a-kassen, når den aktuelle periode er slut. Herefter sender a-kassen dagpengekort til dig. Du kan dog altid selv udskrive dagpengekort. Dagpengekortet udskrives på under blanketter. Du kan også taste dine kort på nettet. Gå ind på Prosas hjemmeside og bestil en aktiveringskode til PROSAmin. Perioden slutter typisk den næstsidste søndag i hver måned, se udbetalingsperioderne på Prosas hjemmeside. Dagpengekortet dækker en periode på 4 eller 5 uger. Perioden er angivet i øverste venstre hjørne. Se dagpengeperiodernes start- og slutdatoer på under a-kassen. Hvis du ikke taster eller sender dagpengekortet ind, når dagpengeperioden er slut, vil du få et brev, hvor a-kassen spørger, om du fortsat ønsker at være meldt ledig. Husk at læse vejledningen til kortet inden du udfylder og sender det. A-kasseinformation 7

8 Hvis du er opsagt fra dit arbejde, skal arbejds-»giveren betale de første to ledige dage. Dette brev skal du reagere på, hvis du fortsat er ledig og ønsker at modtage dagpenge. Hvis du ikke reagerer, bliver du afmeldt og kan først få dagpenge, når du igen har tilmeldt dig på Husk at læse vejledningen til kortet inden du udfylder og sender det. Hvis du udfylder kortet forkert, eller indsender det for tidligt, vil a-kassen være nødt til at returnere det til dig. Hvis du bruger PROSAmin får du automatisk vejledning og kan ikke sende kortet ind før tid. Dagpengekortet skal udfyldes for hver dag også lørdag/søndag og søgnehelligdage. Når du udfylder kortet på internettet, finder du samtidig vejledningen. Du kan også finde vejledningen på bagsiden af det trykte kort. Du skal huske at tage stilling til, om du fortsat skal være tilmeldt som ledig ved at sætte kryds i nederste højre hjørne på kortet. Vi skal have oplysningerne fra dit hovedskattekort samt dit kontonummer. Hvis vi ikke får dine skatteoplysninger inden udbetalingstidspunktet, skal vi trække 60% i skat af dine dagpenge. Dagpengene vil være til disposition på din bankkonto sidste bankdag i måneden, såfremt kortet er korrekt udfyldt og a-kassen har modtaget det rettidigt. Vi bruger den konto, du har opgivet som NEM-konto. Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage) Hvis du er opsagt fra dit arbejde, skal arbejdsgiveren betale de første to ledige dage. Det kaldes G-dage. G-dagene bortfalder, hvis du på de to første ledige dage f.eks. er i fuld beskæftigelse, er sygemeldt, holder ferie eller er selvforskyldt ledig. Arbejdsgiveren skal ikke betale G-dage, hvis du har været ansat med løntilskud. Arbejdsgiveren kan senest 14 dage efter sidste arbejdsdag bede dig om en tro- og love erklæring om, at du ikke har været i arbejde, syg eller på ferie. Hvis du ikke giver erklæringen til arbejdsgiveren senest 14 dage efter, at arbejdsgiveren har bedt om den, bortfalder din ret til betaling for G-dagene. Arbejdsgiveren skal kun betale G-dage, hvis du har været beskæftiget mindst 74 timer indenfor de sidste 4 uger. G-dagene skal udbetales af arbejdsgiveren sammen med din sidste løn. Hvis arbejdsgiveren ikke har betalt for G-dagene senest ved 2. lønudbetaling efter du er ophørt i arbejdet, kan du henvende dig til a-kassen, som vil rykke arbejdsgiveren 8 A-kasseinformation

9 for den manglende betaling. Hvis arbejdsgiveren ikke har betalt inden 14 dage efter, at a-kassen har rykket, vil a-kassen udbetale for dagene, og derefter vil sagen blive overdraget til Arbejdsmarkedets Ankenævn. Du kan få dagpenge fra din første dag som ledig, hvis din opsigelse skyldes arbejdsgiverens betalingsstandsning eller konkurs. Overskydende timer Når du melder dig ledig, skal du udfylde en ledighedserklæring til a-kassen. Her bliver du bl.a. spurgt, om du har fået økonomisk dækning for timer udover fagets normale arbejdstid (typisk 37 timer om ugen) de sidste 14 uger, inden du blev ledig (oplysningsperioden). Økonomisk dækning for timer udover fagets normale arbejdstid, svarer til overskydende timer.» Overskydende timer kan f.eks. være overarbejdstimer, som du får udbetalt. Det kan også være feriepenge, som ikke bliver trukket i lønnen, eller arbejde du har haft ved siden af dit fuldtidsarbejde. Når du har svaret ja til overskydende timer, får du en blanket fra a-kassen, hvor du skal skrive det antal timer på, som du har haft i oplysningsperioden. Du skal oplyse alle timer med økonomisk dækning, dvs. også timer med f.eks. sygedagpenge, feriepenge eller selvstændig virksomhed. De overskydende timer bliver trukket i dine dagpenge med et tilsvarende antal timer. Har du ikke afviklet de overskydende timer inden for de første fem uger fra opgørelsestidspunktet, bortfalder de. Omregning af løn til timer Hvis du har været provisions- eller honorarlønnet, vil a-kassen som udgangspunkt omregne din løn til timer med omregningssatsen. Omregningssatsen svarer til en fiktiv timeløn, som også anvendes, hvis du har haft ukontrollabelt arbejde. Arbejde er f.eks. ukontrollabelt, hvis du arbejder hjemme, dvs. uden at arbejdsgiveren har mulighed for at kontrollere din arbejdstid. Du finder omregningssatsen sammen med de øvrige satser på vores hjemmeside. A-kasseinformation 9

10 Sygdom Hvis du bliver syg, mens du er arbejdsløs, skal du meddele det om morgenen på din første sygedag, både til dit lokale jobcenter ( og a-kassen (www. A-kassen sender dig en blanket, som du skal udfylde og sende til sygedagpengekontoret i den kommune, du bor i. Det skal du gøre senest otte dage efter, at du er blevet syg. Du vil herefter modtage sygedagpenge fra kommunen i den periode, du er syg. Næste gang du skal sende dagpengekort ind til a-kassen, skal du skrive S ud for de dage, hvor du har været sygemeldt. Når du er rask igen, skal du meddele det med det samme, både til a-kassen og jobcenteret, og du skal indsende en erklæring om raskmelding til sygedagpengekontoret. Hvis du har været syg i mere end 14 dage og derfor er blevet frameldt som ledig, skal du tilmelde dig på eller møde personligt op på det lokale jobcenter. Husk at udskrive eller få en kvittering. Når du har raskmeldt dig til sygedagpengekontoret, sender de en samlet opgørelse over hvor mange sygedagpenge, du har fået. Denne opgørelse skal du sende til a- kassen, som dokumentation for at du ikke længere får sygedagpenge. Bliver du er sygemeldt, mens du er ledig eller under aktivering, forbruger sygedagpengene af perioden, hvor du har ret til ydelser. Hvis du er syg i mere end seks uger, vil referenceperioden blive forlænget med det antal uger, som er udover de 6 uger. Hvis du bliver syg, mens du deltager i et tilbud med aktiveringsydelse, skal du straks meddele det til jobcenteret og uddannelsesstedet. Hvis du kun er syg i kort tid og uddannelsesstedet vurderer, at du fortsat kan deltage i og fuldføre uddannelsen, kan du modtage aktiveringsydelse, mens du er syg. Hvis du er syg i længere tid eller hvis tilbuddet er af kort varighed, og uddannelsesstedet derfor vurderer, at du ikke kan fuldføre uddannelsen pga. dit fravær, skal du i stedet have sygedagpenge efter samme retningslinjer, som når du er arbejdsløs. Du kan ikke få udbetalt aktiveringsydelse og sygedagpenge for samme periode. Barselsorlov som ledig Når du går på barselsorlov, kan du ikke få ydelser fra a-kassen. Det er din kommune, der udbetaler barselsdagpenge. Kommunen kan fortælle dig om reglerne om barselsdagpenge, også hvilket tidspunkt du kan begynde din barselsorlov før forventet fødsel. Hvad skal du gøre? Som ledig skal du fortælle både a-kassen jobcenteret ( og anden aktør om din barselsorlov. Det skal ske senest samme 10 A-kasseinformation

11 dag, som du går på barselsorlov. Er du i aktivering skal kursusstedet også orienteres om barselsorloven senest dagen før, du går på barselsorlov. Er du i arbejde med løntilskud, skal din arbejdsgiver orienteres efter reglerne i funktionærloven, overenskomst eller lignende. Når du har fortalt os, hvornår din barselsorlov begynder, sender vi dig en blanket, som du skal aflevere til din kommune. Blanketten indeholder blandt andet oplysninger om din dagpengesats. Du skal ikke være registreret som ledig, mens du er på barselsorlov. Du kan afmelde dig på Husk at du først må afmelde dig fra første dag i barselsorlovsperioden. Du mister nemlig retten til dagpenge, så snart du har afmeldt dig som ledig. Når din barselsorlov er slut, skal du tilmelde dig som ledig den 1. ledige dag. Det gør du også på Vigtigt at vide Når du får dagpenge, skal du blandt andet kunne overtage arbejde på fuldtid med dags varsel. Deltidsforsikrede medlemmer skal kunne overtage arbejde på 30 timer om ugen. Det betyder, at hvis du for eksempel vælger at gå på deltidsbarselsorlov i en periode, eller hvis du eventuelt ikke kan få passet dit barn, kan du ikke få dagpenge. Ferie når du er ledig Når du er ledig, skal du oplyse a-kassen om din ferie senest på den første feriedag. Du kan nemlig først få penge fra det tidspunkt, hvor du har fortalt a-kassen om din ferie. Du skal meddele jobcenteret ( at du holder ferie hurtigst muligt og senest 14 dage før, ferien starter. Hvis du ikke gør det, risikerer du at blive indkaldt til samtale eller møde på jobcenteret i din ferie, og du vil ikke have en gyldig grund til at udeblive. Hvis du udebliver uden gyldig grund, får det konsekvenser for dine dagpenge. Melder du først ferie efter, at du er indkaldt til at møde eller en aktivitet i jobcenteret eller a-kassen, får det konsekvenser for dine dagpenge, hvis du ikke kommer til samtalen eller aktiviteten. Når du har meddelt din ferie rettidigt, skal du ikke stå til rådighed under ferien, men du skal kunne møde op på jobcenteret den første hverdag efter ferien, hvis du bliver indkaldt til samtale eller møde. Næste gang du sender dagpengekort ind til a-kassen, skal du skrive F ud for de dage, du har holdt ferie. Ret til ferie Du har ret til fem ugers ferie om året ifølge ferieloven. Du kan altid ringe til a-kassen og få oplyst hvor mange dage, du har mulighed for at få feriedagpenge. Du får A-kasseinformation 11

12 udbetalt feriedagpenge med din sædvanlige sats. Du kan få økonomisk dækning i op til 5 uger, hvis du har optjent feriepenge hos en arbejdsgiver eller feriedagpenge. Feriepenge eller feriedagpenge udbetales i ferieåret (1. maj 30. april), men optjenes i optjeningsåret (1. janaur 31. december) forud for ferieåret. Hvis du havde arbejde i optjeningsåret og har optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, skal du først bruge ferien med de optjente feriepenge fra arbejdsgiveren. Først når denne ferie er brugt, har du mulighed for at få feriedagpenge. Hvis du ikke har optjent feriepenge hos en arbejdsgiver eller ikke har optjent nok til at holde fem ugers ferie, kan du søge feriedagpenge i a-kassen. Du kan få blanketten, samt vejledning om hvordan du udfylder den, ved at henvende dig til a-kassen. Du kan også finde blanketten på vores hjemmeside. Når du skal have udbetalt feriedagpenge, skal du sende en ansøgning til a-kassen. Du skal helst sende den en måned før, du holder din ferie. Feriedagpenge kan tidligst udbetales en uge før, du holder ferien. Du skal have ret til dagpenge for at få feriedagpenge, og du skal have modtaget ydelser fra a-kassen eller kommunen i det optjeningsår, der hører til ferieåret. A-kassen beregner antallet af dage med ret til feriedagpenge ud fra de ydelser, du har modtaget i optjeningsåret. I april måned sender a-kassen en ferieoptjeningsmeddelelse. På den står der hvor mange dage, du kan få feriedagpenge i det efterfølgende ferieår. Dimittender tildeles automatisk et antal dage med ret til feriedagpenge i det ferieår, hvor optagelsen sker og det efterfølgende ferieår. Antallet af de tildelte dage afhænger af, hvornår på året du er blevet optaget i a-kassen, og om du har optjent ferie hos en arbejdsgiver i optjeningsåret. Kontakt a-kassen for nærmere vejledning. Rådighed Hvis du står til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du være tilmeldt dit lokale jobcenter ( som ledig lægge dit CV ind på inden der er gået 1 måned fra 1. ledighedsdag løbende og mindst hver 2. uge ajourføre dit CV kunne og ville overtage job eller andre relevante tilbud, som jobcenteret eller a-kassen formidler til dig fra 1. oktober 2007 skal du ajourføre dit CV mindst en gang om ugen 12 A-kasseinformation

13 » relevante Du er forpligtet til at vedligeholde og forbedre dine kvalifikationer, mens du er ledig, f.eks. ved at deltage i kurser. Når du står til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du søge arbejde. Det vil sige, at dine jobsøgningsaktiviteter skal have en karakter, som er sædvanlig inden for dit faglige område, ligesom det arbejde, du søger, skal passe til dine kvalifikationer. Men du skal også søge arbejde inden for andre områder, end du tidligere har været beskæftiget med eller er uddannet til. Du er forpligtet til at vedligeholde og forbedre dine kvalifikationer, mens du er ledig, f.eks. ved at deltage i relevante kurser. Jobcenteret og a-kassen kan med dags varsel indkalde dig til samtaler vedrørende arbejde og andre tilbud. Du er altså forpligtet til dagligt at gennemse din post, så du altid er orienteret om møder og henvisninger til arbejde. Desuden skal du have helbred til at kunne klare arbejdet, og der må i øvrigt ikke være andre forhindringer som f.eks. børnepasningsproblemer, transportvanskeligheder eller lignende. Jobcenteret og a-kassen kan formidle rimeligt arbejde. Rimeligt arbejde betyder, at du skal kunne bestride det pågældende job. Der skal derfor ikke nødvendigvis tages hensyn til din uddannelse, erfaring eller præferencer ved anvisning af rimeligt arbejde. Afslag på arbejde eller aktivering Hvis du afslår arbejde eller andre tilbud fra jobcenteret eller a-kassen, f.eks. aktiveringstilbud, eller ikke vil deltage i udarbejdelse af en jobplan uden gyldig grund, får du karantæne eller mister retten til dagpenge. Kontakt a-kassen, hvis du vil vide mere om de gyldige grunde eller læs vores pjece: på vej til ledighed Det er a-kassen, der skal vurdere, om du har haft en gyldig grund til at afslå tilbuddet eller arbejdet. Som udgangspunkt skal du acceptere det anviste arbejde eller andre tilbud med op til 3-4 timers daglig transporttid. Du skal ikke selv vurdere, om jobcenterets eller a-kassens henvendelser er relevante eller ej. Du skal altid reagere på en henvendelse fra jobcenteret eller a-kassen inden for det givne tidsrum. Du kan altid få råd og vejledning hos a-kassen. Samtaler med a-kassen Inden for den første måned bliver du indkaldt til en CV-samtale. Under samtalen bliver dit CV gennemgået. Det er vigtigt, at CV et er fyldestgørende det giver dig bedre muligheder for at få arbejde igen. Vi vil samtidig spørge dig hvilke jobs du vil søge. Derfor er det en god ide at tage et par jobannoncer med. Vi kan også hjælpe dig med ansøgninger mv. A-kasseinformation 13

14 Efter ca. 3-6 måneders ledighed følger vi op på CV-samtalen. Vi gennemgår igen dit cv og din jobsøgning og hjælper dig gerne. Vi beder dig igen om at tage jobansøgninger med, så vi kan se hvad du har søgt siden sidst. Samtidig skal vi vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Samtalen med a-kassen har også til formål at orientere dig om de regler, som gælder for dig og din situation. A-kassen oplyser dig samtidig om dine rettigheder og pligter i forbindelse med aktivering. A-kassen har i øvrigt altid pligt til at vurdere, om du f.eks. opfylder kravet om jobsøgning, hvis vi bliver bekendt med forhold, der kan rejse tvivl om din rådighed. Du skal huske at du også skal søge jobs uden for dit faglige område. Du kan når som helst bestille en vejledningssamtale i a-kassen. Samtaler med jobcenteret Du skal lægge dit CV ind på senest 1 måned efter, du er blevet ledig og meldt ledig på Du har pligt til at vedligeholde dit CV og at se efter om, der har været henvendelser fra arbejdsgivere. Du skal aktivere dit CV mindst én gang om ugen. Du risikerer at blive afmeldt som ledig og miste din ret til dagpenge, hvis du ikke overholder dine forpligtelser i forhold til CV et. Når du har været ledig i tre måneder, bliver du også indkaldt til samtale i jobcenteret. Denne samtale er et led i det kontaktforløb, som jobcenteret skal have med alle ledige. Du vil generelt blive indkaldt hver 3. måned til samtale på jobcenteret. Du kan selvfølgelig også selv bede om en samtale, hvis du har behov for det. Jobplan Du vil få et tilbud senest efter 9 måneders samlet ledighed. Hvis du er under 30 år eller mellem år, skal jobcenteret give dig et tilbud efter 6 måneders ledighed. Når du skal have et tilbud, udarbejder du i samarbejde med jobcenteret en jobplan. Jobplanen er en aftale mellem dig og jobcenteret om, at du deltager i en eller flere aktiviteter, der skal føre frem til konkret beskæftigelse. Efter afslutningen af et tilbud vil du modtage et nyt tilbud efter yderligere 6 måneder med ydelser. Du kan få tilbud om at deltage i kortere eller længerevarende vejledningsforløb forud for udarbejdelse af jobplanen. Formålet med en jobplan og tilbud er at finde den kortest mulige vej for den ledige tilbage i ordinær beskæftigelse. Tilbud: Vejledning og opkvalificering Ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik 14 A-kasseinformation

15 Tilbuddene skal både være relevante i forhold til dine individuelle ønsker og kvalifikationer, og i forhold til arbejdsmarkedets behov. Hvis du har nogle konkrete ønsker til f.eks. et kursus, kan du selv kontakte jobcenteret for at få udarbejdet en jobplan. Vejledning og opkvalificering: korte vejlednings- og afklaringsforløb særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, samt danskundervisning ordinære uddannelsesforløb. Under tilbud om vejledning og opkvalificering udbetales aktiveringsydelse. Aktiveringsydelse udbetales af a-kassen en gang om måneden, og følger de samme udbetalingsperioder som dagpenge. Når du får aktiveringsydelse, har du mulighed for at få udbetalt: Deltagergebyr til uddannelsesinstitutionen. Udbetales af jobcenteret. Befordringsgodtgørelse med fast kilometersats, uanset transportform. Du får ikke befordringsgodtgørelse for de første 24 kilometer. Kilometerafstande afgøres udfra Vejdirektoratets afstandstabel. Udbetales af a-kassen Tilskud til kost og logi i forbindelse med uddannelse, hvis udgifterne indgår i kursusprisen. Denne regel kan fraviges, hvis jobcenteret skønner, at det er nødvendigt, at den ledige er indkvarteret uden for sin bopæl. Det kan f.eks. være på grund af en daglig transporttid på over 4 timer. Tilskuddet ydes efter statens regler om tjenesterejser, reducerede satser. Udbetales af jobcenteret. Aktiveringsydelse, satser Hvis du er over 25 år: Aktiveringsydelsen svarer til de dagpenge, du ellers ville få udbetalt. Hvis du er under 25 år: Aktiveringsydelsen svarer til halvdelen af det højeste dagpengebeløb, hvis du er optaget i a-kassen på baggrund af lønarbejde, eller hvis du er overflyttet til a-kassen med erhvervede rettigheder. Aktiveringsydelsen svarer til dimittendsatsen, hvis du er dimittendoptaget i a-kassen på baggrund af en uddannelse. Det gælder også, hvis du efterfølgende har fået beregnet en ny dagpengesats. A-kasseinformation 15

16 Hvis du er under 30 år: Du kan få tilbud om aktivering allerede efter 6 måneders ledighed. Til gengæld kan du ikke få aktiveringsydelse til en SU- berettiget uddannelse. Jobcenteret kan fravige denne bestemmelse hvis du er forsørger for hjemmeboende børn eller hvis du har opbrugt dine SU-klip. Supplerende hjælp Hvis du deltager i en uddannelse som er led i en uddannelsesplan og modtager aktiveringsydelse på halvdelen af højeste dagpengesats, har du under visse betingelser ret til supplerende hjælp fra socialforvaltningen i din kommune. Kontakt din kommune, hvis du vil vide mere. Aktiveringsydelse i udlandet Du kan få aktiveringsydelse til uddannelse i udlandet i 2 situationer: Hvis uddannelsen er oprettet ved lov eller i henhold til lov i det pågældende land eller er anerkendt af det pågældende lands nationale uddannels es myndigheder. Eller hvis uddannelsen er et led i en uddannelse her i landet. Der kan ikke ydes tilskud til kost og logi, hvis du deltager i en uddannelse i udlandet. Hvis uddannelsen er led i en uddannelse her i landet, kan jobcenteret betale studieafgiften. I forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering, kan du få befordringsgodtgørelse til daglig transport mellem bopæl i Danmark og et uddannelsessted i udlandet. Ansættelse med løntilskud Hensigten med ansættelse med løntilskud er, at du skal kvalificere dig til at få job på det almindelige arbejdsmarked. Som udgangspunkt ansættes du på samme løn- og arbejdsvilkår som ved almindeligt arbejde. Hvis du selv får et tilbud om ansættelse med tilskud, skal du søge om en godkendelse hos jobcenteret. Jobcenteret skal altid udarbejde en jobplan, før du starter i ansættelse med løntilskud. Ansættelse med løntilskud kan kombineres med andre tilbud i aktiveringsperioden, f.eks. uddannelse. Ansættelse med løntilskud kan også fungere som introduktion til et almindeligt fast ansættelsesforhold. 16 A-kasseinformation

17 Hvis du får afslag på et ønske om tilbud, skal klagen stiles til Arbejdsmarkedsrådet og sendes til det jobcenter, der har afgivet»tilbuddet eller givet afslag på tilbuddet. Ansættelse med løntilskud hos offentlig arbejdsgiver Ansættelse med løntilskud hos offentlig arbejdsgiver kan vare op til 1 år. Hvis du er ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, kan den ugentlige ydelse ikke overstige dagpengenes højeste beløb. Hvis din løn for et fuldtidsarbejde overstiger dagpengenes højeste beløb, nedsættes den ugentlige arbejdstid tilsvarende. Hvis dine dagpenge f.eks. udgør 80 % af lønnen for et fuldtidsarbejde, skal du arbejde 80 % af de 37 ugentlige timer, dvs. 29,6 timer om ugen. Du kan få befordringsgodtgørelse med fast kilometersats, uanset transportform. Du får ikke befordringsgodtgørelse for de første 24 kilometer. Kilometerafstande afgøres udfra Vejdirektoratets afstandstabel. Ansættelse med løntilskud hos privat arbejdsgiver Ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver kan vare op til et år, og du skal have overenskomstmæssig løn. For at få ansættelse hos privat arbejdsgiver med løntilskud, er det en betingelse, at du har været ledig i mere end 12 måneder. Hvis du er under 30 år, skal du have været ledig i mere end 6 måneder. Alternativt skal jobcenteret vurdere, at du har særlig risiko for langvarig ledighed. Du kan ikke få befordringsgodtgørelse, da du får overenskomstmæssig løn. Ansættelse med løntilskud i udlandet Du har som dagpengemodtager mulighed for ansættelse med løntilskud i udlandet. Men ansættelsen skal være hos en arbejdsgiver/organisation med hjemsted i Danmark, og ansættelsen skal være på danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Samtidig skal du være sikret hjemrejse. Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik er et tilbud om op til 4 ugers fuldtidsarbejde i en virksomhed. Meningen med virksomheds praktik er at give den enkelte mulighed for at prøve arbejdet af og samtidig får arbejdsgiveren mulighed for at vurdere, om praktikanten skal ansættes i ordinær beskæftigelse eller med løntilskud i virksomheden. Dit lokale jobcenter formidler tilbuddet om virksomhedspraktik, og a-kassen udbetaler aktiveringsydelse i perioden. Aktiveringsydelsen udbetales efter særlige regler, hvis du er under 25, se under aktiveringsydelse, satser. Du kan få befordringsgodtgørelse med fast kilometersats, uanset transportform. Du får ikke befordringsgodtgørelse for de første 24 kilometer. Kilometerafstande afgøres udfra Vejdirektoratets afstandstabel. A-kasseinformation 17

18 » Kontakt a-kassen, hvis du vil vide mere om de gyldige grunde eller læs vores pjece: på vej til ledighed Rådighed når du har en jobplan Når du deltager i de aktiviteter, der er lagt ind i jobplanen, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. at du skal være tilmeldt som ledig, søge arbejde og være parat til at overtage formidlet arbejde. Derfor skal du også fortsat aktivere dit CV hver uge, selv om du er i aktivering. Hvis du ophører i et tilbud ifølge handlingsplanen, risikerer du at få 3 ugers karantæne. Det vil sige 3 uger, hvor du skal stå til rådighed, men ikke kan få udbetalt dagpenge. Det er a-kassen, der skal vurdere, om du har en gyldig grund til at afbryde din handlingsplan. Kontakt a-kassen, hvis du vil vide mere om de gyldige grunde eller læs vores pjece: på vej til ledighed Hvis du 3 måneder efter ophøret hverken søger om ydelser fra a-kassen, deltager i tilbud eller modtager offentlige ydelser, vil du ikke få karantæne. Hvis du siger nej til et tilbud, lader være med at starte på et tilbud eller udebliver fra en samtale hos jobcenteret vedrørende udarbejdelse eller revision af en jobplan, så risikerer du karantæne, med mindre du har en gyldig grund. Jobplan og under 25 år Hvis du ikke har gennemført en uddannelse, som giver dig ret til at blive optaget som nyuddannet (dimittend) i en a-kasse, har du ret og pligt til en uddannelse i sammenlagt 18 måneder efter 6 måneders ledighed. Hvis du har haft 24 måneders beskæftigelse inden for 36 måneder, kan du efter 6 måneders ledighed i stedet for en uddannelsesplan få et tilbud om virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Hvis du har gennemført en uddannelse, som giver dig ret til at blive optaget som nyuddannet i en a-kasse, har du ret og pligt til et tilbud, som svarer til jobplaner for medlemmer over 25 år. Klagemuligheder Hvis du får et tilbud fra jobcenteret eller a-kassen, som du ikke er tilfreds med, kan du klage over dette tilbud. Klagefristen er på 4 uger fra du har fået tilbuddet, og du skal starte i tilbuddet, selvom du klager over det. Hvis du efterfølgende får ret i din klage, skal jobcenteret give dig et nyt tilbud. Hvis du får afslag på et ønske om tilbud, skal klagen stiles til Arbejdsmarkedsrådet og sendes til det jobcenter, der har afgivet tilbuddet eller givet afslag på tilbuddet. 18 A-kasseinformation

19 Uddannelse på dagpenge Hvis du vil deltage i uddannelse, mens du modtager dagpenge, er det en betingelse, at: jobcenteret og a-kassen er orienteret om deltagelsen og har godkendt den. Du orienterer a-kassen via blanketten Erklæring om deltagelse i uddannelse som du kan hente på vores hjemmeside du er til rådighed for arbejdsmarkedet under uddannelsen. Du er altså aktivt arbejdssøgende og villig til at afbryde kurset eller uddannelsen for at overtage arbejde, som du bliver henvist til eller som du selv har fundet du ikke har sagt dit arbejde op for at starte på uddannelsen Selv om du opfylder ovennævnte betingelser, kan du ikke få dagpenge samtidig med, at du følger en hvilken som helst uddannelse. Du kan modtage dagpenge, når du deltager i følgende uddannelser: HF op til 19 timer om ugen. 8., 9. og 10. klasse i ubegrænset timeantal. Uddannelser, som ikke er berettiget til SU i op til 19 timer om ugen. Almindelig aftenskoleundervisning (AOF, FOF etc.) Faglige kurser arrangeret af a-kassen og/eller jobcenteret i højst 2 uger, uanset timetal. Åben uddannelse, også SU-berettiget, op til seks timer om ugen eller svarende til 1/3 studenterårsværk. Tilladelsen gælder kun, hvis du har en uddannelse i forvejen, og kun for åben uddannelse med faglig relevans. Disse regler giver dig mulighed for f.eks. at deltage i merkonom- og datanommoduler. Det skal blot være under 20 timer ugentligt. Du kan også tage enkeltfag på datamatikeruddannelsen og universiteterne i højst seks timer om ugen. Hvis du er under 25, kan du deltage i højskoleophold, men kun indenfor de første 6 måneders ledighed. Mens du er på højskolen, kan dagpenge kun udbetales med 50 % af den maksimale dagpengesats. A-kassen skal vurdere, om du kan få dagpenge samtidig med uddannelsen. Derfor skal du altid kontakte a-kassen, inden du starter på uddannelse med dagpenge. A-kasseinformation 19

20 Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) Hvis du er ledig og fyldt 25 år, har du ret til seks ugers SVU i de første 9 måneder af din ledighed. Hvis du har fået godtgørelse til deltagelse i erhvervs rettet voksen- og efteruddannelse (VEU) i op til 6 uger, vil din SVU blive reduceret, med et tilsvarende antal timer. Du må dog ikke have brugt mere end 52 uger inden for de sidste 5 år af din ret til SVU. Du kan få SVU til mindst én sammenhængende uges undervisning. For at du kan få bevilget SVU, skal den undervisning du modtager, opfylde disse kriterier: være omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse og udbudt som åben uddannelse, eller være normeret som fuldtidsundervisning, eller være godkendt som en uddannelse der berettiger til statens voksen uddannelsesstøtte (SVU) Uddannelsesbekendtgørelsen omfatter de uddannelser, hvortil der kan opnås aktiveringsydelse og SVU. Du kan få mere at vide om SVU hos skolernes studievejledere, på i a-kassen eller på jobcenteret. SVU svarer til den maximale dagpengesats. Det er SU-styrelsen, som udbetaler SVU. Du skal være tilmeldt som ledig og være villig til at afbryde uddannelsen for at tage et arbejde, hvis jobcenteret eller a-kassen henviser dig et. Du behøver ikke selv, at være aktivt arbejdssøgende, mens du er på SVU. Godtgørelse til deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) Ledige kan få VEU til at deltage i arbejdsmarkedsuddannelser i op til 6 uger i de første 9 måneders ledighed. Hvis du ikke er fyldt 25 år, kan du få VEU i 6 uger inden for de første 6 måneders ledighed. Herfra trækkes perioder, hvor du har modtaget statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Du kan ikke kan få VEU, hvis du har en videregående uddannelse f.eks. datamatikeruddannelsen. Du kan få VEU-godtgørelse til uddannelser til og med erhvervsuddannelsesniveau. Blandt andet arbejdsmarkedsuddannelser, enkeltfag på visse erhvervsuddannelser efter lov om åben uddannelse, samt deltidsuddannelser efter lov om åben uddannelse på niveau med erhvervsuddannelser. Herunder bl.a. it-administratoruddannelsen. VEU svarer til den maximale dagpengesats. Ansøgningsblanketten til VEU får du 20 A-kasseinformation

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse. Værd. at vide om ledighed. A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse. Værd. at vide om ledighed. A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse Værd at vide om ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Dagpengesystemet - få et hurtigt overblik. Se præsentation af dagpengesystemet, som giver et overblik over det forløb, du gennemgår som ledig

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Klik på spørgsmålene i venstre side

Ofte stillede spørgsmål. Klik på spørgsmålene i venstre side Ofte stillede spørgsmål Klik på spørgsmålene i venstre side Aktiviteter på månedskort Hvilken Aktivitet skal jeg vælge, og hvilke felter skal jeg udfylde, til de forskellige aktiviteter? Grå felter kan

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere