Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund"

Transkript

1 Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet 98 kommuner. Spørgeskemaet som var stilet til den ansvarlige for kommunens arkitekturpolitik, blev sendt til kommunernes hovedpostkasse. En smule mod forventning, har 66 ud af samtlige 98 adspurgte kommuner besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på godt 67%. Spørgeskemaet var relativt simpelt opbygget, med henblik på at få en høj svarprocent, og bestod af i alt hhv. 5 spørgsmål for de kommuner som har udarbejdet og implementeret en arkitekturpolitik og 10 spørgsmål for de kommuner som ikke har udarbejdet og implementeret en arkitekturpolitik. Er du arkitekt MAA? Er du arkitekt MAA? Nej (24) 38% Ja (40) 62% Indledningsvist blev der spurgt om vedkommende som besvarede spørgeskemaet er arkitekt MAA, hvilket 40, svarende til 62% af de adspurgte har angivet at de er. Hertil kommer mindst to arkitekter af uddannelse, som ikke er MAA, samt yderligere to som hverken har svaret ja eller nej til det pågældende spørgsmål. Selv om undersøgelsen var stilet til den ansvarlige for den kommunale arkitekturpolitik, er det positivt at kunne konstatere, at mere end halvdelen af besvarelserne er foretaget af et medlem af Arkitektforeningen. Dette er ikke mindst tilfældet, når Arkitektforeningen netop har haft arkitekturpolitik i kommunerne som et særligt indsatsområde, hvortil der også har været tilknyttet en task force. Endvidere vidner den høje andel af MAA ere om, at Arkitektforeningens medlemmer er rigt repræsenteret i de kommunale forvaltninger og i høj grad er ansvarlige for den kommunale arkitekturpolitik. Arkitekturpolitik i kommunerne

2 Har din kommune udarbejdet og implementeret en arkitekturpolitik? Ja (15) 23% Nej (49) 77% Ikke helt overraskende, er det ikke et flertal af de adspurgte kommuner som har udarbejdet og implementeret en arkitekturpolitik. Disse besvarelser stemmer således godt overens med Arkitektforeningens egne opgørelser over de kommuner som har udarbejdet og implementeret en arkitekturpolitik. Dog lader det til, at mindst 5 kommuner har angivet at de har udarbejdet og implementeret en arkitekturpolitik, som arkitektforeningen ikke har haft kendskab til. Hvorvidt dette er tilfældet, eller angivelsen beror på en misforståelse vides på nuværende tidspunkt ikke. Arkitektforeningen har efterfølgende rettet henvendelse til de pågældende kommuner, med henblik på en afklaring af status for de pågældende kommuners arkitekturpolitik. Dette kan have en mindre betydning for pålideligheden af resultaterne af den del af undersøgelsen, der er rettet mod kommuner som ikke har udarbejdet og implementeret en arkitekturpolitik. Har du kendskab til Arkitektforeningens arbejde med den kommunale arkitekturpolitik? Nej (20) 31% Ja (44) 69%

3 MAA - Har du kendskab til Arkitektforeningens arbejde med den kommunale arkitekturpolitik? Nej (10) 25% Ja (30) 75% Selvom mindst 17 kommuner, ifølge Arkitektforeningens egne opgørelser, på nuværende tidspunkt har udarbejdet en arkitekturpolitik, er der en overvejende stor andel af de adspurgte som har et kendskab til Arkitektforeningens arbejde med den kommunale arkitekturpolitik. Dette er positivt. Den høje kendskabsgrad kan meget vel hænge sammen med den høje andel af besvarelserne som er foretaget af en arkitekt MAA, og at denne gennem sit medlemskab af Arkitektforeningen, er blevet informeret og orienteret om Arkitektforeningens arbejde inden for dette område. Når der særligt fokuseres på samme spørgsmål blandt MAA erne kan det ses, at kendskabsgraden er en anelse højere, svarende til 75%. Har du kendskab til den kommunale arkitekturpolitik-værktøjskasse? Nej (32) 50% Ja (32) 50%

4 MAA - Har du kendskab til den kommunale arkitekturpolitikværktøjskasse? Nej (16) 40% Ja (24) 60% Den høje andel af de adspurgte som har kendskab til Arkitektforeningens arbejde med arkitekturpolitik i kommunerne afspejles også de adspurgtes kendskab til den digitale værktøjskasse, som Arkitektforeningen har været med til at udarbejde i samarbejde med Dansk Arkitektur Center. Når der fokuseres på samme spørgsmål blandt besvarelserne blandt MAA erne, kan det ses, at kendskabsgraden er en anelse højere, svarende til 60%.

5 Undersøgelsens anden del Besvarelser blandt kommuner som ikke har udarbejdet eller implementeret en kommunal arkitekturpolitik. Følgende spørgsmål er udelukkende stillet til de kommuner, som har angivet, at de ikke har udarbejdet og implementeret en arkitekturpolitik. Ved spørgeskemaets udformning var der en antagelse om, at grunden til at de enkelte kommuner på nuværende tidspunkt ikke har udarbejdet en arkitekturpolitik, blandt andet skal findes i ressourcemæssige årsager, og/eller politiske prioriteringer. Der er derfor specifikt spurgt ind til disse to områder. Årsager til at kommunerne ikke har udarbejdet og implementeret en kommunal arkitekturpolitik Skyldes den manglende arkitekturpolitik, manglende kommunale ressourcer? Nej (7) 15% Ja (39) 85% Fordeling af årsager til de manglende kommunale ressourcer Andre årsager (3) 6% Økonomiske ressourcer (17) 33% Personalemæssig e ressourcer (31) 61%

6 Skyldes den manglende kommunale arkitekturpolitik, politiske prioriteringer? Nej (21) 47% Ja (24) 53% Fordeling af årsager til de manglende politiske prioriteringer Kommunen har aldrig diskuteret en arkitekturpolitik (24%) Kommunen har diskuteret en arkitekturpolitik, men har valgt ikke at udarbejde / implementere en sådan (9%) Andre politiske prioriteringer og dagsordener har været vigtigere (65%) Andet (24%) I spørgeskemaet har respondenterne haft mulighed for både at angive manglende kommunale ressourcer og politiske prioriteringer som årsag til den manglende kommunale arkitekturpolitik. Af de 39 respondenter som har angivet ressourcer som årsag, har 33% af disse, angivet økonomiske ressourcer og 61% angivet personalemæssige ressourcer. Den høje andel af besvarelserne som angiver personalemæssige ressourcer er delvist overraskende. Særligt når kommunerne gennem de seneste år har oplevet markante sparerunder og en langstrakt periode med nul-vækst, hvorfor man skulle tro at årsagerne til en eventuel manglende kommunal arkitekturpolitik i overvejende grad ville være direkte

7 afspejlet i økonomiske forklaringer. Omvendt kan overvægten af personalemæssige ressourcer som grund også skyldes, at de personalemæssige mere bløde områder er blevet sparet væk, herunder afskedigelser af arkitekter og andre personalegrupper som har en indflydelse på udarbejdelsen af en kommunal arkitekturpolitik. Af de 24 respondenter som har / også har angivet politiske prioriteringer som årsag til den manglende arkitekturpolitik angiver 24% at kommunen aldrig har diskuteret en arkitekturpolitik. 65% angiver at andre politiske prioriteringer og dagsordener har været vigtigere. Heldigvis har kun 9% angivet, at kommunen har diskuteret en arkitekturpolitik, men valgt ikke at udarbejde/ implementere en sådan. I forhold til fordelingen af de manglende politiske prioriteringer, er det vigtigt at være opmærksom på at respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere kategorier samtidig.

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere