Afrapportering til FFD i forlængelse af uddannelsesorlov Vester Vedsted, den 13. januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering til FFD i forlængelse af uddannelsesorlov Vester Vedsted, den 13. januar 2012"

Transkript

1 Diplom i ledelse Afrapporteringens struktur Først vil jeg overordnet beskrive mine aktiviteter i forbindelse med min orlov og det studiemiljø, jeg er indgået i. Derefter vil jeg give et kort resumé af de opgaver, jeg har skrevet og de eksamens situationer, de har dannet grundlag for. Endelig sluttes afrapporteringen af med en vurdering af mit personlige udbytte af orloven 1. Som bonusinfo har jeg vedlagt en litteraturliste over alle de anbefalelsesværdige bøger jeg har anvendt. Uddannelse på UC Syd Jeg har været indskrevet som studerende på UC Syd siden august I det halve år har jeg aflagt eksaminer svarende til 45 ECTS. Jeg har aflagt eksaminer i følgende fag: Modul 1 Lederskab og kommunikation Modul 2 Professionelt lederskab Modul 3 Ledelse i dynamiske relationer Modul 4 Ledelse i lærings- og kompetencerelationer Modul 5 Organisation og processer Modul 6 Organisation, styring og strategi Valgmodul: Viden- og innovationsledelse Valgmodul: Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer Valgmodul: Ledelse og filosofi Der er en nærmere beskrivelse af mine fokuspunkter i de enkelte fag i afsnittet nedenfor. Jeg har modtaget undervisning i alle fagene (ca. 20 timer pr. fag). De har været placeret, så jeg først og fremmest har været på UC Syd mandag, tirsdag og onsdag. Diplomuddannelsen i ledelse retter sig mod offentlige og private ledere, som ønsker at studere på deltid. Stort set alle studerende har et fag om ugen og tager udannelsen over tre år. Jeg var den eneste studerende, der tog et komprimeret forløb. Derfor fik jeg på de forskellige hold berøring med rigtigt mange forskellige ledere, og jeg var så privilegeret, at jeg fik et meget komprimeret input af ledelsesteori. Selvom uddannelsen er lagt an på, at den skal tages over 3 år, så har det ikke været noget problem at presse den sammen 2. Der er naturligt et overlap mellem de forskellige fag, men pga. undervisernes forskellige fokus, har de få gentagelser af teorier og perspektiver, mest af alt fungeret som kærkomne repetitioner med en ny indgangsvinkler. 1 Ungdomshøjskolen ved Ribes og højskolebevægelsens udbytte må nødvendigvis vurderes senere, men jeg har masser af gode intentioner om at gøre en forskel på begge planer. 2 Jeg mangler fortsat afslutningsopgaven, før hele uddannelsen er gennemført. Den bliver afleveret i maj/juni Udarbejdet af: Søren Ernst Lüdeking Side 1

2 Resumé af opgaver og eksaminer Jeg vil meget kort anføre hvilke perspektiver og hvilke teorier jeg har arbejdet mest intensivt med i de forskellige fag. Eksamensformerne varierer en smule indenfor de forskellige fag. Men de 8 eksaminer har det til fælles, at de afholdes på grundlag af en skriftlig opgave/synopsis (af varierende længde). Den sidste 3 udgøres udelukkende af en skriftlig opgave på 12 sider. En af hovedpointerne i uddannelsen er en tæt sammenhæng mellem teori og praksis. Det betyder, at det er meget få opgaver, som jeg vil offentliggøre 4. De fleste opgaver indeholder oplysninger, som ikke kan anonymiseres. Det gør dem uegnede til offentliggørelse, men gør dem meget anvendelige i min ledelsespraksis. Modul 1 Lederskab og kommunikation Problemformulering: Hvordan kan jeg udvikle en motiverende og inspirerende ledelseskommunikation? Empiri: Et uhensigtsmæssigt kommunikationsforløb med en medarbejder Anvendt teori: Kommunikationens virkning, kommunikationstrekanten, Karl Tomms spørgsmålstyper Modul 2 Professionelt lederskab Problemformulering: Hvordan kan jeg i forholdet til XXXX positionere mig som en anerkendende leder? Empiri: Udpluk af et referat fra en samtale Anvendt teori: Kontekstmarkørerne, domæneteori, positionering, 5D, positionstrekanten Modul 3 Ledelse i dynamiske relationer Problemformulering: Problemformuleringen kan desværre ikke gengives Empiri: En case, som beskriver en vanskelig relation Anvendt teori: Kommunikationens virkning, kommunikationstrekanten, motivationsteori (Hertzberg, Hackman & Oldham og eksistens psykologi) Modul 4 Ledelse i lærings- og kompetencerelationer Problemformulering: Hvordan kan jeg som leder gennem en anerkendende samtale skabe grundlag for læring? Empiri: Udpluk af et referat fra en samtale Anvendt teori: Kontekstmarkørerne, domæneteori, positionering, 5D, Illeris læringsteori og Kolbs læringscirkel Modul 5 Organisation og processer Problemformulering: Hvordan er Ungdomshøjskolen ved Ribe organiseret i 2015, hvis den som minimum har 80 elever på de lange kurser? Empiri: Interne og eksterne faktorer 3 Modul 2 4 Det er faktisk kun opgaven i Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer jeg foreløbig er klar til at lægge ud. Udarbejdet af: Søren Ernst Lüdeking Side 2

3 Anvendt teori: Faktoranalyse og scenariemodellen Modul 6 Organisation, styring og strategi Problemformulering: Hvilken strategi skal anvendes for at nå frem til, at halvdelen af undervisningen på Ungdomshøjskolen ved Ribe er af bred almen karakter? Empiri: Der er ikke indsamlet empiri til opgaven Anvendt teori: Strategiske arenaer (Klausen), Mintzbergs strategimodel, Leavitts systemmodel, Kotters forandringsmodel, motivationsteori (Hackman og Oldham), 5D, teamledelse (Digmann, Tuckmann og Haslebo) Valgmodul: Viden- og innovationsledelse Problemformulering: Hvordan kan jeg skabe rammerne for en kreativ proces, hvor Ungdomshøjskolen ved Ribes profil nytænkes? Empiri: En overfladisk kulturanalyse Anvendt teori: Kulturforståelse (Schein), vidensbegrebet (Qvortrup), meningsledelse (Qvortrup), innovationsteori (Lybecker) Valgmodul: Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer Problemformulering: Hvordan kan jeg som leder agere indenfor de rammer for evaluering, som er udstukket i lovgivningen på højskoleområdet? Empiri: Højskoleloven Anvendt teori: 2.-ordens-ledelse, værdiledelse (Thyssen) Valgmodul: Ledelse og filosofi Problemformulering: Hvordan kan jeg som leder gøre brug af protreptik på Ungdomshøjskolen ved Ribe? Empiri: Udpluk af en filosofisk coaching samtale Anvendt teori: Protreptik (Kirkeby), værdiledelse (Thyssen), værensglemsel (Heidegger), vidensbegrebet (Qvortrup) Personligt udbytte af orloven Det har været en absolut berigelse at få lejlighed til så intensivt at se højskolen med andre briller. De teorier jeg har beskæftiget mig med, har givet mig blik for andre aspekter og andre muligheder i min rolle som leder. Uddannelsens tætte sammenknytning af teori og praksis, har givet mig en helt række af konkrete opgaver og projekter som relaterer sig til ungdomshøjskolen. I kraft af den undervisning jeg har modtaget, de opgaver jeg har skrevet, og de eksaminer jeg har været til, har jeg foretaget de indledende analyser og de første skitser til handlingsplaner. Det sandsynliggør at jeg handler og at tingene bliver ført ud i livet. Udarbejdet af: Søren Ernst Lüdeking Side 3

4 Det afbræk i hverdagen som orloven har givet, betyder at jeg i langt højere grad kan være proaktiv i forhold til mine ledelsesopgaver. Det anser jeg for en absolut styrke 5. Som ovenfor nævnt så forventer jeg, at Ungdomshøjskolen ved Ribe umiddelbart får udbytte af de perspektiver, jeg har tilegnet mig i forbindelse med min orlov. Om højskolebevægelsen som sådan får udbytte af dem vil vise sig. Foreløbig stiller jeg i hvert fald i forlængelse af afrapporteringen min viden til rådighed for interesserede kolleger. Desværre er det ikke i ret høj grad muligt i form af opgaver, men jeg håber i stedet at kunne bidrage gennem samtaler eller oplæg. 5 Selvom bl.a. Pia Lauritzen hævder, at det ikke giver mening, at tale om ledelse løsrevet fra praksis (inspireret af Heidegger) Udarbejdet af: Søren Ernst Lüdeking Side 4

5 Litteraturliste Alsted, Jacob m.fl. (2009): Ledelse og medarbejdere samarbejdets psykologi, Forlaget Samfundslitteratur. Andersen, Flemming (2009); Selvledelse selvet på arbejde Dansk Psykologisk Forlag Bakka, Jørgen Frode & Fivelsdal, Egil (2004). Organisationsteori: struktur, kultur, processer, 5. udgave, København: Handelshøjskolens Forlag. Dahler-Larsen, Peter m.fl. (2003): Selvevalueringens hvide sejl, Syddansk Universitetsforlag Haslebo, Gitte (2004): Relationer i organisationer en verden til forskel. Kbh., Dansk psykologisk Forlag Haslebo, Gitte og Maja Loua Haslebo (2007): Etik i organisationer - fra gode hensigter til bedre handlemuligheder. Dansk Psykologisk Forlag Haslebo, Maja Loua m.fl. (2007); Anerkendende ledelse. Dansk Psykologisk Forlag Haslebo, Maja Loua m.fl. (2008): Anerkendende HR og organisationsudvikling Skab mening, handlekraft og bedre resultater. Dansk Psykologisk Forlag Hermansen, Mads og Løw, Ole & Petersen, Vibeke (2008): Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. Alinea Hornstrup C. et al. (2009): Systemisk Ledelse Den refleksive praktiker. Dansk Psykologisk Forlag Illeris, Knud (2007): Læringsteorier. 6 aktuelle forståelser. Roskilde Universitetsforlag Jacobsen, Dag Ingvar m.fl. (2007): Hvordan organisationer fungerer 2. udgave, Hans Reitzels Forlag. Kirkeby, Ole Fogh m.fl. (2008): Protreptik filosofisk coaching i ledelse, Forlaget Samfundslitteratur Lybecker, Søren: (2007) Innovatismer. Håndbog for innovationsagenter og forandringsledere. Forlaget Samfundslitteratur. Melander, Preben m.fl. (2008): Det fortrængte offentlige lederskab, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag Moeslund, Preben (2011); Ledelse i perspektiv I mellem tradition og refleksion. Hans Reitzels Forlag Qvortrup, Birthe m.fl. (2006): Ledelsens mirakel om skoleledelse i et vidensperspektiv. Dafolo Qvortrup, Lars (2004): Det vidende samfund. Forlaget UP. Sløk, Camilla m.fl. (2008): Velfærdsledelse - i den selvstyrende velfærdsstat, Hans Reitzels forlag Söderberg, Katrine m.fl. (2008): Absolut nærvær Domænerne på arbejde. Frydenlund. Thyssen, Ole (2008). Værdiledelse: om organisationer og etik, 5. udgave, København: Gyldendal Udarbejdet af: Søren Ernst Lüdeking Side 5

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

E-ledelse, anerkendelse, relation og læring 1 - Perspektiver på fremtidens skoleledelse i Vejle Kommune

E-ledelse, anerkendelse, relation og læring 1 - Perspektiver på fremtidens skoleledelse i Vejle Kommune E-ledelse, anerkendelse, relation og læring 1 - Perspektiver på fremtidens skoleledelse i Vejle Kommune Mads Bo-Kristensen, specialkonsulent, ph.d. VIFIN, Vejle Kommune www.vifin.dk www.madsbokristensen.dk

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen INKLUSION Et pædagogisk udviklingsarbejde EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Problemformulering 4 Metode 4 Kulturanalyse 5 Inklusion

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse 24. november 2008 PAPER Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Erfaringsbaseret paper til konferencen: Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Thomas

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse

Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse Delprojekt: Evaluering af Diplomuddannelse i ledelse i relation til ledelsesmæssig praksis Af

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr.

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. Forandringsledelse Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. k09vulip2421 Morten Grouleff Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik AF THOMAS THORNING (red.) METTE MOLBÆK, KRISTIAN HORSLUND, BIRGIT MADSEN, JESPER HUST 2 - Et udviklingsarbejde

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Projektledelse i politisk styrede organisationer

Projektledelse i politisk styrede organisationer Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer 1. udgave 2015 Samfundslitteratur

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere