Årsberetning Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse"

Transkript

1 Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls

2 Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding u bøns liv sid 10 M hjælp fa danskn il vdns bøn sid 12 Panskab md UNICEF sid 14 Bønkonvnionn blv voksn sid 16 Akivi i Danmak sid 18 Tak fo søn il vdns bøn sid 20 Mdlmsoganisaion, æsmdlmm, UNICEF ambassadø, bønksppanl, bsyls og pæsidium sid 22 D ny a hjælp sid 23 Glim fa UNICEFs abjd 2007 sid 24 Åsappo 2007 sid 26 Åsbning fo UNICEF Danmak 2007 Udgiv: UNICEF Danmak Pakhus 48 Sundkaj 9, 1. sal 2100 Købnhavn Ø Tlf Poko: Alxanda, gvind af Fdiksbog Æspæsidn: Alxanda, gvind af Fdiksbog Fomand: Alfd Josfsn Gnalskæ: Sn M. Andsn Rdakion: Kain Aan, Di Havig Bak, Maia Søgåd Jøgnsn og Ln Gønbch Layou: Ann-Kain Kofod Andsn Tyk: Kailow Gaphic Oplag: Udgiv: Maj Tak il Ann-Kain Kofod Andsn fo gais lving af layou, illusaion og ngning. Fosidfoo: UNICEF/070632/Giacomo Piozzi 3

3 Foo: UNICEF/070244/Giacomo Piozzi E god å fo bønn og fo UNICEF 4 Bøndødlighdn på vdnsplan p. å Lainamika og Caibin Mllmøsn & Nodafika Sydlig Asin 3.1 million Øsuopa og Cnalasin Indusialisd land Afika syd fo Sahaa 4.8 million 2007 va god å båd fo vdns bøn og fo UNICEF Danmak. D va god å fo bønn, fodi d va å, hvo UNICEF kunn offnliggø hl ny og afgønd daa, d vis, a dødlighdn fo bøn und fm å fo føs gang nognsind komm und 10 million bøn på å. D fald fa cika 13 million bøn om å fo ba 15 å sidn fald på næsn 24 pocn. I vdnshisoisk sammnhæng d nsånd fmskid, d bland and blv ldsag af ny daa, d vis, a lang fl bøn gå i skol nd idlig, og a lang fl ha adgang il n dikkvand. D sig imidlid sig slv, a al på 9,7 million død bøn på ba å sadig hl uaccpabl. D bøn dø gof sag af åsag, som d aldig vill væ død af, hvis d lvd h i Danmak. D dø af smisomm sygdomm, af omsogssvig og af faigdom. Vi kan og skal hav bøndødlighdn lang læng nd, og vi skal hav fobd liv fo d bøn, som ovlv d føs fm kiisk å. UNICEF ha båd faing og vidn il dnn indsas. Vi abjd båd md ging og ud i d fjns landsby og på d nkl skol. Vi sæ ind på all plan, og ofs sk d i æ samabjd md and, som også bidag økonomisk, md abjd ll på andn vis. På dn måd bliv n kon giv il UNICEF of il mg m, nå pngn anvnds i d faig land il a hjælp bøn. Nop pngn n mg vigig dl af UNICEF Danmaks abjd. Fo vos vigigs opgav a skaff midl il d udviklings- og nødhjælpsabjd, UNICEF udfø i faig land. Vos opgav også a abjd fo dansk bøns vilkå i fohold il FNs Bønkonvnion. Ligsom UNICEF al bønns sag i dn global klimadba. I 2007 oplvd vi fo 11. å i æk, a fl dansk nd nognsind fø sød op om UNICEFs abjd. Sidn åusindskif anall af dansk, d ha valg a sø UNICEF md fas bløb hv ns månd, voks md pocn. Vi uolig sol ov dnn folklig opbakning, mn vi også mg aknmmlig. Dn voksnd sø gø, a vi fa dansk sid kan hjælp ndnu fl bøn i nød, a vi kan sik ndnu fl bøn ovlvls og vædig liv. Som ovnsånd daa vis, så d bvis fo, a UNICEFs abjd ny! Så md ndnu fl midl kan vi gø n ndnu bd indsas i d kommnd å. Jg vil gn bny ljlighdn il a sig vam ak il all, som ha hjulp UNICEF Danmak i d fogangn å uans om d vd a giv bløb, vd a køb vos knd UNICEF ko og poduk ll vd a yd n fivillig og ulønn indsas. I ha all bidag il dn posiiv udvikling fo vdns bøn. D mi håb, a vi fosa kan gn md js sø, så vi kan fosæ og mg gn innsiv dnn posiiv udvikling. Sn M. Andsn Gnalskæ UNICEF Danmak 5 Øslig Asin og Sillhavsøn

4 Foo: UNICEF/070576/Giacomo Piozzi UNICEF abjd fo a foand vdn il gavn fo bøn vaccinaion fo vaccinaion, æpp fo æpp, målid fo målid og bog fo bog. I Danmak bliv all diss ing bag som n slvfølg. Mn i mang dl af vdn kan d dd bans liv. Dfo vaccin UNICEF bøn mod dødlig og smisomm bønsygdomm. Dfo søg UNICEF fo n vand, mdicin, sundhdsplj og næing, så små bøn kan voks op sund og ask. Dfo bsky UNICEF bøn mod ovgb og søg fo, a bøn komm i skol og læ a kla sig i liv. UNICEF gø al d, d skal il fo a dd bøns liv og giv dm n fmid. Og vi mn, a hv ns ban hl indsasn væd. Sidn sin opls i 1946 ha UNICEF dd fl bøns liv nd nogn andn hjælpoganisaion i vdn. Mn UNICEF gø m nd a dd d nkl ban. Vos ambiion a gø n foskl på lang sig. Vi vil ænd samfund og suku, så all bøn få lig mulighd fo a få n sund og yg opvæks, bliv bsky mod vold og misbug, gå i skol og få n uddannls. Dfo møds vi md folk på gingskono og i minisi, hvo vi hjælp, ådgiv og oval d ansvalig il a ænd på ingn, il gavn fo bøn. Vi lav afal md land i dn dj vdn om a ovag vos pojk og indfø dm på landsplan. Vi abjd på a få ging il a afsæ n sø dl af ds ssouc il sundhd, skolgang og omsog fo bøn. D dnn adgang il a fohandl dik md myndighd og ging, d gø UNICEF hl unik bland bønoganisaion. I 2007 kunn UNICEF offnliggø hl ny daa om fmskid fo vdns bøn. Talln vis, a bøndødlighdn på vdnsplan fald md næsn n fjddl sidn 1990 fa næsn 13 million dødsfald bland bøn und fm å i 1990 il 9,7 million i Bøndødlighdn halv sidn 1960, hvo cika 20 million bøn død hv ns å. Liglds anall af bøn, d ikk gå i skol, fald makan. Aln fa 2002 il 2006 anall af bøn, d ikk komm i skol, fald fa 115 million il 93 million. Diss makan fmskid bvis, a d kan bal sig a sæ so mål og gø n indsas. UNICEF samabjd md and hjælpoganisaion, FN-oganisaion, foskningsinsiuion, ging, lokal myndighd, foæld og bønn slv om a gø vdn bd fo bøn. Så læng million af små bøn sadig dø af åsag, d kunn hav væ fohind; så læng bøn bliv udsa fo ovgb og næg ds hl basal ighd il fo ksmpl skolgang; så læng vil UNICEF væ d il a al bønns sag. EN BEDRE VERDEN FOR BØRN UNICEF FNs bønfond, mn vi få ingn økonomisk sø fa FN. Bønoganisaionns abjd udlukknd bal af fivillig bidag fa piva mnnsk, ging, fond og hvvsliv. 6 7

5 danskee deudelon Hvass kom il Angola i 2007 fo a væ kommunikaionschf fo UNICEF i hovdsadn Luanda. Tomas Jnsn i Cambodja. Hans opgav a uddann lokal psonal, d skal vjld bfolkningn om sygdom og sundhd. Eva SæTTE BøN på dagsodenen Fo va Jspsn ha 2007 væ avl å. På UnicFs bønfoskningscn innocni i Finz, hvo hun abjd, lancds sids å n undsøgls om bøns ivsl i d indusialisd land. appon, som va dn hidil ms omfand af sin slags, vis, a blo fodi bøn voks op i ig land, d ikk nsbydnd md, a d ivs. d kom bland and fm i appon, a mang dansk bøn bliv mobb i skoln, og i land som sobiannin og nw Zaland blv d lokal poliik så ovaskd ov dn dålig ivsl bland bønn, a d fø il konk poliisk ilag. som ld af innocni cns analys af, hvodan social og økonomisk poliik påvik bøn, va Jspsn md il a lv dn hådslånd dokumnaion, d åbn vdns øjn fo bøns nog i gang bland poliikn, bland ung og i dn offnlig dba. På ba dag blv dn download gang fa vos hjmmsid! så bliv man kla ov, a d mg bydningsfuld a indsaml vidn om bøn og ly il dm, foæll 50-åig va Jspsn, som ha abjd i UnicF i 23 å - sidn 2004 hos innocni. Hun bliv vd md a find moivaion, fodi hun kan s, a hun bidag il a ykk vd holdningn i dn innaional udviklingsdba. Vi ha bug fo a analys og pæsn vidn, så d fly folk, sig hun og fosæ: Poliikn og offnlighdn ly il UnicF, fodi vi ha høj ovædighd, hvad angå bøn, og fodi oganisaionn lægg so væg på a pæsn vidn på n kla og fosålig måd. d vigig, a UnicF bidag il foskningn, så vi få bd fosåls fo d undliggnd åsag il faigdom, og så vi kan indgå i n dialog md and fosk om bøn. På dn måd kan vi også væ md i dn innaional dba og få plac bønn cnal på dagsodnn. NÅ TaL BLIvE TIL vikelighed Angola af d land i vdn, hvo folk lv i kos id. Høj bøndødlighd, dødlighd bland mød og kiminali bland foklaingn på, a gnnmsnisaldn kun 37 å. dansk Lon Hvass nop 37 å og s alså ikk mang jævnaldnd omking sig. Hun kom il Angola i sommn 2007 fo a væ kommunikaionschf høj bøndødlighd i land kan ducs. d byd også, a hun skal udbd kndskab il 11 løf om fobding af foholdn fo lands bøn, som Angolas ging skv und på i juni UnicFs udfoding a hold gingn fas på løfn. Angola ig land md oli og diaman, mn fodlingn ksm ulig. d pin mig a s folks mangl på solidai md d faig, sig Lon Hvass. d mang skæmmnd al a skull fohold sig il i Angola. Fo ksmpl dø hv fjd ban, indn d nå n ald af fm å. i d daglig d ba al, mn hvis man bsøg n bønafdling, kan man ikk lad væ md a ænk på, a hv fjd sng i pincipp sna kan så om. d viklig håd, sukk Lon Hvass. d bask ali a abjd md, mn Lon kan s lys fo ndn af unnlln. Vi h fo a dd al, hvad dds kan, og vi kan s, a abjd vik, sig hun og foæll, a én af d sundhdsklinikk i Huila povinsn, hvo UnicF bland and abjd, i 2007 blv bsøg af 75 pocn af povinsns bfolkning. d fodi, folk ha hø om klinikkn og s, a d giv mning a mød op, nå man syg, og a d gais. Abjd gå i dn igig ning, konklud hun. det gode BUdSkaB SkaL SpEdES I CamBodja A abjd i land, hvo al skal byggs op fa bundn, n so mundfuld. d hvdagn fo uddannls af lokal psonal, d skal vjld bfolkningn om sygdom og sundhd. mn d svæ i cambodja, som sadig påvik af folkmod i 90 n. H so mangl på ovædig kild, d kan fomidl kok vidn om sundhd. d va uovskulig i san, mn vi ha få skab god gundlag og god infomaions maial, som sundhdspsonal kan pøv ingn af md. Vi komm lang skid i pocssn, sig omas og ilføj, a d kan væ svæ a nå ud il yds ld md d budskab. Plaka md vigig infomaion om sundhd og hygijn hængs op ilfældig og i so viva af and plaka. A budskab of så på nglsk, gø d ikk nmm i land, hvo bfolkningn føs nu bgynd a læ fmmdspog. n ny udfoding fo omas også, a d god åd of nmm a abjd md i oin nd i paksis. d ha han oplv, f a han i 2007 slv blv fa fo føs gang. så gå d pludslig op fo én, a amning ikk så l, som man gå og sig il folk, foæll han md smil, mn ilføj m alvolig, a d kan væ skæmmnd a væ nybag foæld i land, hvo sundhdssysm lang fa fung opimal. mn omas ha ndnu o å i cambodja il a abjd md d poblm: Vi skal læ folk op ikk ba uddl maial, mn viklig hjælp dm il a foså d basal sundhdsbudskab, og hvodan d bds kan fomidls. d d, UnicF viklig kan gø n foskl, slå han fas. 8 vilkå og gø d mulig a skab fobding. appon fik nom opmæksomhd og sa viklig a udabjd sagi fo, hvodan dn al fo oplysnd sundhdsabjd; næm bsm fo UnicF i hovdsadn Luanda. n dl af jobb 37-åig omas Jnsn i cambodja. Hans opgav 9 Sids å lancd Eva Jspsn n undsøgls om bøns ivsl i d indusialisd land.

6 Foo: UNICEF/071894/Shhzad Nooani Klimafoanding u bøns liv 2007 va å md mang kaasof. I 33 land vdn ov havd bfolkningn bug fo nødhjælp, og naukaasof va åsag il mang af ås so humaniæ kis. Naukaasof opså of og md sø syk nd idlig, og foklaingn skal fomnlig finds i d klimafoanding, som vdn udsa fo i diss å. Klimafoandingn udgø dfo n l ussl fo million af bøns liv i dn dj vdn. Fo kaasof amm alid bønn håds, og konskvnsn af naukaasof som ovsvømmls, øk og cyklon sælig alvolig i land, d samidig håd am af konflik og faigdom. Sadig fl bøn må flyg ov hals og hovd md ds famili og søg bskyls i ovfyld flygninglj, hvo d ovn i køb isik a bliv smi md livsund sygdomm. Og bønns hvdag bliv fuldsændig smad. Of ha d ikk læng nog hjm ll nogl jndl a vnd hjm il, og ds skolgang bliv afbud i læng id. UNICEF hjælp hv gang UNICEF il sd vd samlig kaasof md aku humaniæ hjælp fo a sik bønns ovlvls. I føs omgang hjælp UNICEF md l, æpp, psnning, mdicin, vandnsningsabl og ORS-pulv il bhandling af diaé, som l byd ud, nå mang mnnsk suv sammn på mg lid plads udn adgang il n vand og odnlig oilfohold. Nå d ms aku bhov dækk, sæ UNICEF ind md skoll, undvisningsmaial, lgøj og sposudsy, som al sammn md il a skab n m sabil hvdag fo bønn og hjælp dm md a babjd d voldsomm oplvls, d ha væ ignnm. Udviklingsabjd bliv påvik D signd anal naukaasof pæg UNICEFs 10 abjd på fl fon. Hv gang kaasofn am- 11 m land i dn dj vdn, sæs udviklingsabjd lid ilbag, fodi UNICEF nød il a fokus på d aku bhov fo nødhjælp, og fodi kisilsandn i land skab vansklig bingls fo abjd md UNICEFs udviklingspojk. D mang naukaasof ha få UNICEF il a innsiv samabjd md kaasofud land og and oganisaion fo a fobd kaasofbdskab. Og d vik! Da cyklonn Sid am Bangladsh i novmb 2007 kosd dn makan fæ mnnskliv nd idlig cyklon af ilsvand syk, fodi man va bd fobd på a hånd kaasofn. Voldsomm ovsvømmls i d sydlig Asin Klimafoandingn mæks isæ i fom af ksm øk ll voldsomm ovsvømmls of i kombinaion ll folængls af hinandn. En af ås væs naukaasof indaf i sluningn af juli og san af augus, da d sydlig Asin blv am af massiv ovsvømmls. Million af bøn og ds famili i Bangladsh, Indin, Npal og Pakisan må flyg fa vandmassn, og usindvis misd ds hjm og jndl. På kun ug gav danskn m nd o million kon il UNICEFs hjælpabjd fo ofn fo ovsvømmlsn. Pngn bland and bug på læghjælp, mdicin, æpp, vandnsningsabl og vaccinaion. UNICEF Danmaks kaasoffond Nå n kaasof pludslig opså, afhæng mang mnnsks ovlvls og sundhd af, hvo huig nødhjælpn nå fm. Dfo opd UNICEF Danmak i bgyndlsn af 2007 n kaasoffond md flksibl midl, d kan omsæs il nødhjælp i n fa, så sna kaasofn amm.

7 Foo : Un Unic F oo : an so oz zi gina c o 718 /g Hiv m a n s a f g g o g b spædb a vid k v il in ø il b lig a f n s liv, d d a d f o opda n, h vis b yg g odi d g s b i id lo dn smi n m. f dø d lig a mo vius lbo ks n d kø d ilhø ud il bøn i m n l yk Vaccin c vigig va ccin lkd g n. fo livs yn d b bin g ik o g la n ddis M yg gn bsk y bøn mod som hv malaia, å dø dsfa ld bl sk yld i n millio n an d afik an sk bøn. Foo: UnicF/070231/chisin nsbi nic F dil komm d mang usind dansk, som hv ns månd sø UnicFs langsigd udviklingsabjd md fas bløb. sidn 2000 anall af dansk, d sø UnicF fas hv månd, sg fa cika il m nd d fas bidag byd uolig mg, fodi d giv UnicF bd mulighd fo a planlægg abjd langsig. d mang usind små og so bidag, som piva dansk ha foplig sig slv il a giv hv ns månd, gå il UnicFs langsigd hjælpabjd indnfo fm vigig fokusomåd: Bøns ovlvls og udvikling Bøns uddannls Bøn am af aids Bskyls af bøn Bøns ighd Foo: Unic F oo : F/ /g F /0 6 0 Unic an in A kla ddå a f d n b s k ig ig g o k a p om a s kiv s S kols g blya n, s a læ o hæf n å ma n ska l, a ha v n. o g g F oo : Un ic F d an ma k /k a Sposkassn fyld md lg øj, bold og an d sposudsy, som bing lg og glæd il kaas o fam bøn. Foo : U i løb af d sids syv å danskns sø il UnicFs abjd fidobl. dn signd opbakning fa danskn bød, a UnicF danmak i 2007 kunn indsaml 109,6 million kon il hjælpabjd fo vdns udsa bøn. d n signing på 18 pocn i fohold il dn so opbakning fa danskn il UnicFs abjd ha gjo d mulig fo UnicF a hjælp ndnu fl bøn il a ovlv, gå i skol, og voks op und sund og ygg fohold. i løb af 2007 ha piva dansk gnnm ds bidag il UnicF bland and søg fo aku kaasofhjælp il usind af bøn am af ovsvømmls i Asin; bsky nyfød bøn i anzania mod a bliv smi md hiv af ds mød; giv livsvigig hjælp og omsog il foældløs bøn i swaziland; og hjulp faig bøn i Angola i skol. J o d m o g d o dsæ h il n jælpmidl in dhold md sikk, ic o g som n ø d vn in n fø d dig sl. n Foo: UnicF School-in-a-Box n so kuff md avl, kid, kladdhæf, blyan, klods md al, plaka og mg and skoludsy il 80 lv. iac omo Pi danskene TIL vedens BøN s s n d s o g o g a n d d k k å pa g h a l n s a d n, d h g a v s v n n s Vd NI C E F il bø U la g fa CEF. UNI fo dm bug F Foo: Hnik nilsn ic F mee HjæLp Fa Poliovaccin bsky bøn mod dn fygd bønsygdom d mg smisom, og som kan dæb ban ll giv d konisk lammls. vedensgave.dk I 2007 inoducd UNICEF ny gavkoncp fo danskn. Idn bag vdnsgav.dk a giv folk mulighd fo a køb og giv n gav, som viklig gø n foskl fo vdns bøn. man kan fo ksmpl køb n vaccinaionscykl, myggn, skolmaial ll kosilskud il undnæd bøn. all gavn pakks og snds fa UNICEFs vdnslag i købnhavns Fihavn ll fa and UNICEF lag 12 af a n all NI CE F U S idn 2 sø d, fa ca. k da n s d, sg n å m fas h v n d m il und om i vdn il bøn, d ha håd bug fo dm. Hl opaionn sys fa vdnslag i købnhavn. Nå man køb vdnsgav, få man gavbvis, som kan pakks ind og givs il vnn og famili. m nd dansk valg i 2007 a giv n vdnsgav fo a dd liv ll på andn måd hjælp bøn i dn dj vdn. 13

8 Foo: UNICEF/071032/Olivi Asslin Panskab md UNICEF Dn piva sko spill n vigig oll i abjd fo a fobd bøns vilkå oval på klodn. Vdn ov samabjd UNICEF md båd små og so viksomhd fo a sik bøn n sund og yg opvæks, skolgang og fmidsmulighd. Samabjd kan anag mang fom, lig fa n viksomhdsbidag il sælig indsamlings- og oplysningskampagn, loyalisskabnd vns ll salg af poduk il fodl fo UNICEF. UNICEF ha sæk band og n høj ovædighd som vdns ms indflydlssig bønoganisaion. Mang viksomhd vælg dfo a abjd sammn md UNICEF, nå d ønsk a syk ds social og isk pofil og samidig bidag il n bædygig global udvikling. D n foudsæning fo a kunn indgå panskab md UNICEF, a samabjd bå af fælls mål, gnsidig spk og n høj isk sandad. D ms succsfuld panskab dm, d ingd i viksomhdns sagi på fl plan. Også i Danmak oplv UNICEF n signd inss fa hvvsliv fo a samabjd om hjælp il vdns bøn. Fl ny panskab så dagns lys i E af dm va samabjdsafaln mllm UNICEF, Folkkikns Nødhjælp, dailhandlsviksomhdn COOP og mdlmsoganisaionn FDB. Afaln ænk som langsig sagisk samabjd mllm pan, og d føs konk indsamlingspojk blv ivæksa i få. Und navn Vlgønhdsposn lancd COOP Danmak n so gnanvndlig indkøbspos, hvo hl salgspisn på 20 kon gå ubskå il d o hjælpoganisaions abjd. Liglds kan danskn nu md lill yk på n knap don ds flaskpan il mnnsk i nød. Vlgønhdsknappn blv i spmb inoduc på flaskauoma i 14 Kvickly Xa buikk og vil fhåndn bliv udbd il fl buikskæd. Panskab md fodboldklubbn Bøndby IF, som blv indgå i okob, god ksmpl på, hvodan fælls vædi kan dann n sæk plafom fo samabjd. Bøndbys ilgang il social ansvalighd og d iniiaiv, klubbn ngag sig i i Danmak, hæng god sammn md, hvodan UNICEF i udviklingslandn bug fodbold og and fom fo spo il a giv bøn yghd og ny håb og il a bing mnnsk sammn på væs af nisk, ligiøs og social skl. Afaln, d æd i kaf i sommn 2008, bså i fas ålig bidag il UNICEF sam n lang ækk indsamlingsakivi, d vil gn ydlig sø il hjælpabjd fo bøn i nød. Dudov vil UNICEF få mulighd fo, via Bøndby IFs nvæk, a nå ud il n mg so målgupp md infomaion om vdns udsa bøn og bhov fo sø. Spo i hjælpabjd Spo giv bøn slvvæd og læ dm a samabjd og løs konflik på fdlig vis. Spo fmm olanc mllm foskllig gupp af bøn og syk bønns fysisk udvikling. Oganis spo fanasisk dskab il a få bøn i skol og hold dm i skoln - i mang udviklingsland. 15

9 blv voksn Mnnskighdn gæld fo all mnnsk uans ald. Mn bøn såba og ha dfo bhov fo nogl ksa ighd, som imødkomm ds sælig bhov fo bskyls. Dn kndls ld il, a vdns ld dn 20. novmb 1989 vdog 54 paagaff om bøns basal ighd i FNs Bønkonvnion. Konvnionn bskiv bland and n il ovlvls, skolgang, dlagls i samfundsliv og bskyls mod udnyls, ovgb og misbug. Danmak aificd Bønkonvnionn dn 19. juli 1991 som d 94. land i vdn, og i dag 18 å sn Bønkonvnionn dn konvnion, som fls land ha skv und på. 16 Sadig lang vj il mål Til ods fo d so fmskid, d opnå, d sadig lang vj mod mål om n vdn, hvo all bøns ighd bliv spk og ovhold. M nd bøn und fm å dø sadig hv dag; d fls af sygdomm, som nm kan fobyggs. 93 million bøn komm ikk i skol. UNICEF skønn, a omking bøn fung som bønsolda i vdns bændpunk, fl nd 15 million bøn ha mis n ll bgg foæld på gund af aids, og i mang faig land må bøn fosa abjd 14 im om dagn und slavlignnd og kummlig fohold. Fødslsdagssangn blv kæmphi UNICEF Danmak fjd i novmb 2007 Bønkonvnionns 18 ås fødslsdag vd a lad nogl af d søs dansk ungdomsidol Nik & Jay skiv n sang il og om Bønkonvnionn. Sangn, d hdd Hvad nu hvis, sung af Alx, og Nik & Jay mdvik slv md ds kaakisisk ap-sil i vs mid i sangn. DR poducd n flo musikvido, som blv vis uallig gang mllm kanalns bønpogamm. Sangn søg saks il ops på all lands hilis, og dn blv køb og download usindvis af gang på d mang onlin musiksd, som valg a sælg sangn. Sangns so populai ha mdvik il a sæ fokus på Bønkonvnionn og bøns ighd i skol og vd middagsbod i hl land, og UNICEF Danmak ha mæk dn so inss i fom af mang hnvndls fa bøn, foæld og læ. Ovskudd fa salg af sangn gå il UNICEFs abjd fo vdns bøn. Foo: UNICEF Danmak/Jakob Ebling So fmskid fo bøn Bønkonvnionn ha ban vjn fo mang bydlig fmskid fo bøn på vdnsplan. Konvnionn juidisk bindnd, hvilk byd a land, d skiv und på konvnionn, samidig foplig sig il a vdag naional lovgivning, som sik bøns ighd. Hl konk ha d bland and fø il, a sadig fl land ha afskaff balingn fo undvisning, og d ha opfyld n il skolgang fo million af bøn, d idlig va afskå fa a modag undvisning på gund af faigdom. Mang land ha på gund af Bønkonvnionn indfø lovgivning md konk fobding af bøns ighd, d vdø gadbøn, bønposiuion, bønsolda, handl md bøn, vold mod bøn, omskæing af pig, fødslsgising og bøn i konflik md lovn. Rgingn skal så il gnskab En af foklaingn på d mang succshisoi om konskvnsn af Bønkonvnionn, a gingn hv fm å skal dgø ovfo FNs Bønkomié, om og hvodan lands lovgivning ovhold konvnionn. I dnn pocs spill UNICEF n vigig oll, fodi UNICEF af FN udpg som dn officill vog af bøns ighd oval i vdn. D bland and UNICEFs opgav a hold øj md, hvodan d gå md a implmn Bønkonvnionn i d nkl lands lovgivning. Foo: Jakob Kik Bønkonvnionn Bønksp dlog i FNs bønopmød To af UNICEF Danmaks bønksp - Saah Mognsn og Fabian Halang dog mid i dcmb 2007 il Nw Yok fo a dlag i FNs bønopmød. Saah og Fabian dlog som mdlmm af dn officill dansk dlgaion, og ds opgav på opmød va sammn md bøn fa and land a bidag il opfølgningn på dn handlingsplan il fobding af bøns vilkå, som sasld fa hl vdn vdog på bønopmød i 2002.

10 Spjdsamabjd danma k/ k ain A an 1. okob 2007 flyd UnicF danmak il ny lokal i købnhavns Fihavn. Hidil ha UnicF danmak dl konolokal md UnicFs vdnslag i Fihavnn, hvo d på gund af øgd akivi md fosyning af nødhjælp il vdns bændpunk va blv mangl på plads. i jagn på ny gnd lokal va d vigig fo UnicF danmak md n bliggnhd æ på vdnslag, da d skab gundlag fo fosa æ samabjd. møbln i d ny lokal spons af ika, lampn ha UnicF danmak få af LUcPLAn, og AV-cn købnhavn ha don AV-udsy. Foo : U nic F aktivitete I danmak d dansk spjd valg a fj spjdbvæglsns 100-ås fødslsdag md a don spjdns Fdsgav på 2 million kon il UnicF. Pngn, som spjdn ha saml ind vd a udfø opgav i lokalsamfund, gå il so skolpojk i Angola, hvo UnicF i gang md a nov og bygg skol, så bønn kan komm i skol f mang ås kig i land. billd fa n af spjdns mang fanasifuld vns, hvo d indsamld png il skoln i Angola vd a sælg musn. F lyning F oo Posn ing b b l k/jako danma nic F Foo : U lufo bud illød Hillø d Bøn og aids kampagn Foo: bid sg B anks sn, H om 18 1,6 million kon il UnicF lød sula, da Hillød kommun gjod saus f å som UnicF by. Pngn va saml ind af byns bog vd n lang ækk opfindsomm akivi i løb af å, og gå il a hjælp flygningbøn i anzania md a komm i skol. På billd ss bland and Hilløds davænd bogms nick Hækkup vd n af d mang indsamlingsvns. n Han i g s n so milpæl i abjd fo bøns ighd i danmak blv pass, da vslssn n il fysisk afsaffls af bøn blv afskaff i juni UnicF danmak makd iåsdagn i samabjd md d ban, bønåd og bøns Vilkå på Fdiksboggad i købnhavn, hvo musikn om mcwan, sand-up komikn og UnicF ambassadøn sbasian dos og adiovæn sign muusmann sod fo undholdningn. d fi oganisaion lancd samidig n fælls hjmmsid d bland and indhold god åd il foæld om opdagls udn lussing. : Jo hn J ss Foo : b il Bøn v a g Tal n plækk af danmaks ms knd komiknavn va på plakan, da algav il bøn fjd 15 ås jubilæum md kæmp shows i Foum i købnhavn. Fl nd mnnsk havd sik sig bill il ås sand-up vn, og d gav kodso ovskud på ov million kon il UnicF. algav il bøn i åns løb blv s af ov mnnsk og ha indsaml m nd 10 million kon il UnicFs abjd. H ss shows væ Lass imm og casn bang i n øm vals il fodl fo vdns bøn. ingn mo ll fa bud oplv dn ufalig sog a mis si ban og vid, a d kunn hav væ fohind. dn dybføl appl lød fa gvind Alxanda, da hun som poko fo UnicF danmak va md il a sæ fokus på bøn, d am af aids, vd aangmn på UnicFs vdnslag i købnhavn. d vlbsøg aangmn va n dl af UnicF danmaks akivi i fobindls md UnicFs global kampagn Uni fo childn. Uni agains Aids. 19

11 STøTTE Fa danida TIL UNICEF D dansk gnll bidag il UNICEF andog i million kon. Hil kom åig bidag på 60 million kon i sø il UnicFs abjd fo bøn am af hiv og aids. Dn dansk sa sød UNICEFs humaniæ abjd md i al 77 million kon, hvoaf 54,4 million kon va humaniæ bisand i næomåd, og 23,5 million kon va gnlig nødhjælp. Til UNICEFs innaional fosyningscn blv d ov Finanslovn i 2007 bvilg 27,2 million kon. D blv i 2007 finansi fo kon psonalbisand il UNICEF fm Junio Pofssional offics (JPos) på fm af UnicFs landkono. vi TakkE FøLgENdE FoNdE og LEgaTE Fo økonomisk STøTTE I 2007 Aas og jna danilsns Fond Augusinus Fondn baixama Fondn bih og bjan knudsns Fond llab Fondn ik big chisnsns Fond Fabikan mads clausns Fond Familifondn af dn 1. okob 1975 gda Lausns Fond knud og igmo Widmanns Fond kog-my Fondn Løsupgåd Fondn mai Hln Andsns Fond agnhild buuns Fond skandinavisk obakskompagnis Fond William dmans & ida milis Fond viksomhedsbidag Fo STøTTEN TIL vedens BøN n so og vam ak il all, d ha bidag il, a UnicF danmak i 2007 kunn yd hjælp il fl bøn i nød nd nognsind fø. Vo poko, gvind Alxanda af Fdiksbog, mdlmsoganisaion og lokalafdling, fivillig i skaia, UnicF buikkn og som fohandl af UnicF ko, mdlmmn af pæsidi, bsylsn og bønksppanl, UnicF ambassadøn, mdabjdn i UnicF danmak og sids, mn ikk minds, d mang usind, som ha bidag økonomisk ll på andn vis il vos abjd. Akikfima Fos Lasn A/s AV cn købnhavn A/s bombadi anspoaion dnmak A/s bp gas A/s buy+aid A/s by maln big A/s cabinplan A/s cd sikkhdssvic Aps coop danmak A/s cozy kchup 3 guppn A/s anspo Fs chnology A/s Fbi Aps Fia goup Auomobils dnmak A/s Hidi somm innaional aining Acadmy i.p. cons Aps ika innz A/s inacousics A/s kavig Aps kops A/s LUcPLAn Aps mask supply svic A/s mach i A/s m-comp A/s mlia Aomaknik A/s nn Phamaplan A/s noa noa Aps novo nodisk A/s oana A/s P&g danmak Phasion goup A/s Poacu Aps schaumann Popis A/s simonsn a/s ns gallup A/s UnWi Aps V2l A/s Wavin W mobil Widx A/s 21 Foo: UnicF/070877/gogina canson

12 medlemsoganisatione AsF-dansk Folkhjælp bupl - fobund fo pædagog og klubfolk bønhavklassfoningn danmaks Læfoning danmaks sfobund danmaks socialdmokaisk Ungdom dansk kvindsamfund dansk malabjdfobund dansk moions Fobund dansk Psykolog Foning dansk socialådgivfoning dansk sygpljåd dansk Ungdoms Fællsåd dansk bapiss spjdkops dansk oay disik dansklæfoningn d gønn Pigspjd dn dansk duidodn dn lægfaglig fakion fo bøn og ung und dansk slskab fo Folksundhd d dansk bahaí samfund d dansk spjdkops d konsvaiv Folkpai d adikal Vns dkin Faglig Fælls Fobund, 3F Fn-Fobund Folklig oplysningsfobund Foningn sx og samfund Hk Jodmodfoningn kfum-spjdn i danmak kvindns innaional Liga fo Fd & Fihd kvindåd købnhavns Læfoning Landsfobund dui - Lg og Vik Libal oplysnings Fobund Lo i danmak nop nvæk fo oplysning nuidns kvind sc. gogs gildn i danmak socialdmokai soopimis innaional i danmak Vnss Landsoganisaion Wizo i danmak æesmedlemme mogns bch-hansn Pbn gusavsn ol kyd gh ndgaad kisn isl ol sønsn obn Wiland UNICEF ambassadøe Ands W. bhlsn maln big bubb sbasian dos in dyholm P Födin P ganzl Ann Louis Hassing caolin Hndson kasp Hvid main kll nas khad Jsp klin mk Pk bakkns Pjo u Ws mick Øgndahl BøNEEkSpETpaNEL monja Fahima saha bink mai hosd god Hll abøl Hansn Fabian clmn Halang ol kyd ingid Lh An Lindahl saah mognsn Alb bik mogn basim moujahid Johanns skjold gæsbøll osn BESTyELSE bina Vsgaad Andsn, p. fo soopimisn Lif bahn, p. fo kfum-spjdn i danmak (næsfomand) m Faabog, p. fo dansk Psykolog Foning P Hss-nilsn, p. fo danmaks Læfoning Alfd Josfsn, p. fo oskild Lokalafdling (fomand) An Lindahl, p. fo dn lægfaglig fakion fo bøn og ung und dansk slskab fo Folksundhd Hann my, p. fo sbjg Lokalafdling magh Vsag, p. fo adikal Vns kamilla Wabg, udpg af bsylsn lisabh Wichmann, p. fo dansk sygpljåd pæsidium Alxanda, gvind af Fdiksbog (Æspæsidn) Lis Øsbik bncad svnd Jakobsn win Laubach chisin Lyng Linda nilsn michala Pi Lis-Lo bl bndic søm knud sønsn homas Vinbg bøg Wagn maiann Zibandsn det NyTTE at HjæLpE skuspill og UnicF ambassadø in dyholm blv dyb bø af d skæbn, hun mød, da hun i novmb js md UnicF il anzania fo a s på hiv/aids pojk. jsns fomål va a sø op om UnicFs global kampagn fo bøn am af aids. dn populæ skuspill mød bøn og ung, d va blv foældløs på gund af aids, mn som nu fik hjælp il a få n uddannls. Hun oplvd også, hvodan UnicF i samabjd md anzanias ging abjd fo a fohind, a hiv-smid mød giv dn dødlig vius vid il ds nyfød bøn. Und slogan giv liv sop hiv sa UnicF danmak i 2007 sælig fokus på fobyggls af hiv-smi fa mo il ban, md so hjælp fa bland and in dyholm. D ankvækknd, hvo lid d gnlig skal il fo a dd lill ban fa dn dødlig vius. D va mg ovvældnd a oplv. Mn d opløfnd af d hl, a jg kom hjm md n følls af, a d fakisk ny nog a hjælp. Tin Dyholm, UNICEF ambassadø Foo: UnicF danmak/kain Aan

13 Foo: UnicF/070818/nicol ouounji Foo: UnicF/071280/Fumininoi sao Foo: UnicF/071131/shhzad nooani Haii, 2007 Afghanisan, juni 2007 Vold, usabili og ksm faigdom n dl af hvdagn fo bønn i Haii. omking halvdln af lands bøn gå ikk i skol. d lv på gadn ll abjd som jnsfolk und slavlignnd vilkå, hvo d abjd 14 im om dagn og sov på håd gulv ll i usl sku. UnicF sø bland and cn i hovdsadn Po-au-Pinc, hvo udsa bøn kan komm ind fa gadn og få læghjælp, ådgivning, uddannls og ikk minds mulighd fo a lg og ba væ bøn. Pign flokks om bøndn md dikkvand, som UnicF ha skaff il skoln. Und alban-sy va skoln lukk og fungd som miliæbaak, indn dn blv ødlag. UnicF hjalp md a gnopbygg skoln, og ha foudn n vand og sani også lv undvisningsmaial og søg fo uddannls af læn. i 2007 ha UnicF hjulp afghansk bøn i skol og skaff undvisningsmaial il 5,4 million af lands lv i gundskoln. Foo: UnicF/070107/hiy dlvign Jan Foo: UnicF/070289/chisin nsbi Libanon, juli 2007: Pign hygg sig i dn lokal pak, hvo d gnnm lg og spil få babjd aum fa d voldsomm kigshandling, d va vidn il i sommn Akivin n dl af UnicF-sø pogam, hvo pign også få infomaion om bøns ighd og læ føshjælp. UnicF sø lignnd pojk ov al i land og søg fo, a d aumaisd bøn få psykosocial sø og ådgivning, så d kan lægg d fofædlig oplvls bag sig og fokus på fmidn. Augus 2007 UnicF makd dn innaional Ammug md n opfoding il mød om a amm ds nyfød saks f fødsln. n ny undsøgls fa ghana vis nmlig, a idlig amning kan fobygg 16 pocn af dødsfaldn bland nyfød i dn dj vdn, og hl op il 22 pocn af dødsfaldn kan fohinds, hvis blo amningn bgynd indnfo dn føs im. Amning bsky baby mod dødlig sygdomm, og UnicF vud, a 1,3 million bøn und fm å hv å vil kunn dds, hvis d udlukknd bliv amm, indil d sks månd gaml. Nigia, Mas 2007 Fædn så i lang kø md ds små bøn på amn, mns d vn på, a ds ban skal hav d lill sik md dn so vikning. mllm dn 1. og 4. mas blv fl nd 14 million nigiansk bøn vaccin mod polio, mæsling og and livsund sygdomm i n landsomfand vaccinaionskampagn, d sø af UnicF. Udbdlsn af mæslingvaccinaion i Afika n væsnlig åsag il, a bøndødlighdn fald makan d sns å

14 ÅSappoT 2007 ESULTaTopgøELSE Fo k salg af UnicF ko og poduk indsamlingsakivi And bidag Finansill indæg no indæg i al indsamlings- og salgsudgif Noindæg i al Løn, psonal og adminisaion Øvig difsomkosning (i, poo, konohold mv.) Afskivning difsomkosning i al I al il disposiion BaLaNCE p. 31. decembe k. akiv invna i-udsy maill anlægsakiv i al bholdning af gn va And ilgodhavnd Piodafgænsningspos Tilgodhavnd i al Likvid bholdning k. passiv gnkapial i al Andn gæld kdio og skyldig omkosning kofis gæld i al passiv i al ovfø il UNICEFs abjd i and land - md fokus på følgnd omåd: bøns ovlvls og udvikling, bøns uddannls, bskyls af bøn, bøn am af aids og bøns ighd omsæningsakiv i al akiv i al d samld gnskab inkl. no, anvnd gnskabspaksis og dn uafhængig visos pågning kan downloads fa UnicF danmak udvalg land: npal, pigs uddannls bangladsh, pigs uddannls ghana, hiv/aids bolivia, bøns uddannls swaziland, hiv/aids anzania, Pmc anzania, uddannls Angola, uddannls LEdELSESpÅTEgNINg bsyls og daglig ldls ha dags dao godknd åsappon fo Åsappon aflag i ovnssmmls md åsgnskabslovn. Vi ans dn valg gnskabspaksis fo hnsigsmæssig, sålds a åsappon giv visnd billd af oganisaionns akiv, passiv, finansill silling sam sula. Åsappon indsills il åsmøds godkndls. købnhavn, dn 8. apil 2008 daglig ldls: sn m. Andsn, gnalskæ Bsylsn: Alfd Josfsn, fomand Lif bahn, næsfomand kamilla Wabg lisabh Wichmann An Lindahl P Hss-nilsn m Faabog bina Vsgaad Andsn Hann my magh Vsag UNICEF danmak udvalg ma: bøns ovlvls og udvikling bøns uddannls bskyls af bøn bøn am af aids UNICEF danmak nødhjælp: Asin Pakisan Afikas Hon Libanon 0 61 Asin ovsvømmls Nå du giv bidag på 100 k., gå 81 k. dik vid il UNICEFs abjd fo bøn Adminisaion 5% Nå du køb n søva hos UNICEF, gå minds 40% af vans pis vid il UNICEFs abjd fo bøn Adminisaion 5% UNICEFs samld indæg i Danmak Udgif il indsamling og salg 21% Indsamlingsudgif 14% Salgsomkosning 55% Adminisaion 5% I al ovfø il UNICEFs innaional udviklings- og nødhjælpsabjd UnicFs oplysnings- sam skolabjd i danmak I al anvnd i hnhold il oganisaionns fomål Ås sula UNICEFs abjd fo bøn 81% UNICEFs abjd fo bøn 40% UNICEFs abjd fo bøn 74% Ås sula dispons sålds: ovfø il fomukono ovfø il hnlæggls, flyning

15 Sø UNICEFs abjd Ring og sø md 100 k. Gio (bidag): UNICEF FNs bønfond og ha sidn 1946 væ vdns fønd hjælpoganisaion fo bøn. UNICEF abjd i dag i m nd 150 af vdns faigs land fo a sik bøn n sund opvæks, skolgang og bskyls mod vold, udnyls og hiv/aids. I dn indusialisd dl af vdn ha UNICEF 36 naionalkomi, h und UNICEF Danmak, d oplys om og saml png ind il UNICEFs hjælpabjd fo vdns bøn. UNICEFs abjd udlukknd finansi af fivillig bidag fa ging, fond, hvvsliv og piva mnnsk. Poko: Alxanda, gvind af Fdiksbog

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen Hh Sko Uyghd vd kon Uygg punk n udpgning i 4 i i 4 i i Uygg ækning n udpgning i 4 i i 4 i i Piv-/iko, Hh Sko Økidkon, fding Ø Økidkon, fding yn Piv-/iko, Id Ho Sko kø hu k ig ng b v i æ k bi n Svæ g o

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70 61 Få Anal få (udyk i usind) Belgien 120 Fankig 9 000 Øsig 350 Danmak 120 Iland 5 000 Pougal 3 600 Tyskland 2 000 Ialien 11 000 Finland 70 Gækenland 9 000 Luxemboug 7 Sveige 440 Spanien 24 000 Nedelandene

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Placér lektioner

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Placér lektioner Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen abejdsfome Psykologi C, VAF Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: Flemming Johansen (FLJO) C fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

The Lutheran World Federation Uganda Program

The Lutheran World Federation Uganda Program Th Luthan Wod Fdation Uganda Pogam LWF und-pogam: Rappot sndt ti: Pojkttit: Katakwi/ Amuia pojkt Fokkikns Nødhjæp Støtt ti foædøs bøn og pjbøn, d bo i j fo intnt ksid pson (Intnay Dispacd Psons) i Amuia

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

DE STUDERENDES LÆRING I CENTRUM

DE STUDERENDES LÆRING I CENTRUM DE STUDERENDES LÆRING I CENTRUM M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Kvadvag fø dappo handd om d Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på van (ai p. indbygg)

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 2-Rejse dagbog. 11-Hvad synes folk om turen? skole. russiske familie. 8. klasserne på udveksling i Skt.

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 2-Rejse dagbog. 11-Hvad synes folk om turen? skole. russiske familie. 8. klasserne på udveksling i Skt. KRIDTEN Holm Skols Skolblad Særnummr fbruar 2010 8. klassrn på udvksling i Sk. Prsborg 2-Rjs dagbog 5- I russisk 8-Min skol russisk famili 11-Hvad syns folk om urn? REJSEDAGBOG E russisk vnyr D. 29. SEPTEMBER

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

REDEGØRELSE REVIDEREDE VISUALISERINGER D. 12.05.14

REDEGØRELSE REVIDEREDE VISUALISERINGER D. 12.05.14 REDEGØRELSE D. 12.05.14 REVIDEREDE VISUALISERINGER Indigl i høringpriodn Nærvæd rdgørln agr afæ i, a dr r indkomm n indigl i høringpriodn dr pgr på; 1. Er d mdnd foo fra indigr og bilag 5 i lokalplann

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

20 Prisindeks for ejendomme

20 Prisindeks for ejendomme 77 20 Prndk for ndomm 20. Grundlæggnd nformaon om ndk 20.. Navn Prndk for ndomm. 20..2 Formål Formål md rndk for ndomm r a ly rudvklngn å fa ndom. 20..3 Dæknng Prndk for ndomm omfar ndomm hl land. ndkn

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

CITTASLOW CITTASLOW SVENDBORG UDVIKLING OG OMTANKE

CITTASLOW CITTASLOW SVENDBORG UDVIKLING OG OMTANKE CITTASLOW CITTASLOW SVENDBORG UDVIKLING OG OMTANKE As fas as necessay as slow as possible KONTAKT TEKST: PR konoe SVENDBORG KOMMUNE RAMSHERRED 5 5700 SVENDBORG FOTO: Gei Haukusson WWW.SVENDBORG.DK WWW.CITTASLOW-SVENDBORG.DK

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

golfmagasin 104.000 14% med husstands indkomst over 1.000.000 kr. medieinformation 2016 Danmarks største husstande 150.000 golfspillere Unik mulighed:

golfmagasin 104.000 14% med husstands indkomst over 1.000.000 kr. medieinformation 2016 Danmarks største husstande 150.000 golfspillere Unik mulighed: MAGASIN FRA DANSK GOLF UNION 2016 Danmaks søs golfmagasin Unik muh: Få js kaalog u il all golf spill 153.000 golfspill 114.000 læs 150.000 golfspill Posoml il m n 104.000 hussan miinfomaion 2016 ATTRAKTIV

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere