Årsberetning Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse"

Transkript

1 Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls

2 Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding u bøns liv sid 10 M hjælp fa danskn il vdns bøn sid 12 Panskab md UNICEF sid 14 Bønkonvnionn blv voksn sid 16 Akivi i Danmak sid 18 Tak fo søn il vdns bøn sid 20 Mdlmsoganisaion, æsmdlmm, UNICEF ambassadø, bønksppanl, bsyls og pæsidium sid 22 D ny a hjælp sid 23 Glim fa UNICEFs abjd 2007 sid 24 Åsappo 2007 sid 26 Åsbning fo UNICEF Danmak 2007 Udgiv: UNICEF Danmak Pakhus 48 Sundkaj 9, 1. sal 2100 Købnhavn Ø Tlf Poko: Alxanda, gvind af Fdiksbog Æspæsidn: Alxanda, gvind af Fdiksbog Fomand: Alfd Josfsn Gnalskæ: Sn M. Andsn Rdakion: Kain Aan, Di Havig Bak, Maia Søgåd Jøgnsn og Ln Gønbch Layou: Ann-Kain Kofod Andsn Tyk: Kailow Gaphic Oplag: Udgiv: Maj Tak il Ann-Kain Kofod Andsn fo gais lving af layou, illusaion og ngning. Fosidfoo: UNICEF/070632/Giacomo Piozzi 3

3 Foo: UNICEF/070244/Giacomo Piozzi E god å fo bønn og fo UNICEF 4 Bøndødlighdn på vdnsplan p. å Lainamika og Caibin Mllmøsn & Nodafika Sydlig Asin 3.1 million Øsuopa og Cnalasin Indusialisd land Afika syd fo Sahaa 4.8 million 2007 va god å båd fo vdns bøn og fo UNICEF Danmak. D va god å fo bønn, fodi d va å, hvo UNICEF kunn offnliggø hl ny og afgønd daa, d vis, a dødlighdn fo bøn und fm å fo føs gang nognsind komm und 10 million bøn på å. D fald fa cika 13 million bøn om å fo ba 15 å sidn fald på næsn 24 pocn. I vdnshisoisk sammnhæng d nsånd fmskid, d bland and blv ldsag af ny daa, d vis, a lang fl bøn gå i skol nd idlig, og a lang fl ha adgang il n dikkvand. D sig imidlid sig slv, a al på 9,7 million død bøn på ba å sadig hl uaccpabl. D bøn dø gof sag af åsag, som d aldig vill væ død af, hvis d lvd h i Danmak. D dø af smisomm sygdomm, af omsogssvig og af faigdom. Vi kan og skal hav bøndødlighdn lang læng nd, og vi skal hav fobd liv fo d bøn, som ovlv d føs fm kiisk å. UNICEF ha båd faing og vidn il dnn indsas. Vi abjd båd md ging og ud i d fjns landsby og på d nkl skol. Vi sæ ind på all plan, og ofs sk d i æ samabjd md and, som også bidag økonomisk, md abjd ll på andn vis. På dn måd bliv n kon giv il UNICEF of il mg m, nå pngn anvnds i d faig land il a hjælp bøn. Nop pngn n mg vigig dl af UNICEF Danmaks abjd. Fo vos vigigs opgav a skaff midl il d udviklings- og nødhjælpsabjd, UNICEF udfø i faig land. Vos opgav også a abjd fo dansk bøns vilkå i fohold il FNs Bønkonvnion. Ligsom UNICEF al bønns sag i dn global klimadba. I 2007 oplvd vi fo 11. å i æk, a fl dansk nd nognsind fø sød op om UNICEFs abjd. Sidn åusindskif anall af dansk, d ha valg a sø UNICEF md fas bløb hv ns månd, voks md pocn. Vi uolig sol ov dnn folklig opbakning, mn vi også mg aknmmlig. Dn voksnd sø gø, a vi fa dansk sid kan hjælp ndnu fl bøn i nød, a vi kan sik ndnu fl bøn ovlvls og vædig liv. Som ovnsånd daa vis, så d bvis fo, a UNICEFs abjd ny! Så md ndnu fl midl kan vi gø n ndnu bd indsas i d kommnd å. Jg vil gn bny ljlighdn il a sig vam ak il all, som ha hjulp UNICEF Danmak i d fogangn å uans om d vd a giv bløb, vd a køb vos knd UNICEF ko og poduk ll vd a yd n fivillig og ulønn indsas. I ha all bidag il dn posiiv udvikling fo vdns bøn. D mi håb, a vi fosa kan gn md js sø, så vi kan fosæ og mg gn innsiv dnn posiiv udvikling. Sn M. Andsn Gnalskæ UNICEF Danmak 5 Øslig Asin og Sillhavsøn

4 Foo: UNICEF/070576/Giacomo Piozzi UNICEF abjd fo a foand vdn il gavn fo bøn vaccinaion fo vaccinaion, æpp fo æpp, målid fo målid og bog fo bog. I Danmak bliv all diss ing bag som n slvfølg. Mn i mang dl af vdn kan d dd bans liv. Dfo vaccin UNICEF bøn mod dødlig og smisomm bønsygdomm. Dfo søg UNICEF fo n vand, mdicin, sundhdsplj og næing, så små bøn kan voks op sund og ask. Dfo bsky UNICEF bøn mod ovgb og søg fo, a bøn komm i skol og læ a kla sig i liv. UNICEF gø al d, d skal il fo a dd bøns liv og giv dm n fmid. Og vi mn, a hv ns ban hl indsasn væd. Sidn sin opls i 1946 ha UNICEF dd fl bøns liv nd nogn andn hjælpoganisaion i vdn. Mn UNICEF gø m nd a dd d nkl ban. Vos ambiion a gø n foskl på lang sig. Vi vil ænd samfund og suku, så all bøn få lig mulighd fo a få n sund og yg opvæks, bliv bsky mod vold og misbug, gå i skol og få n uddannls. Dfo møds vi md folk på gingskono og i minisi, hvo vi hjælp, ådgiv og oval d ansvalig il a ænd på ingn, il gavn fo bøn. Vi lav afal md land i dn dj vdn om a ovag vos pojk og indfø dm på landsplan. Vi abjd på a få ging il a afsæ n sø dl af ds ssouc il sundhd, skolgang og omsog fo bøn. D dnn adgang il a fohandl dik md myndighd og ging, d gø UNICEF hl unik bland bønoganisaion. I 2007 kunn UNICEF offnliggø hl ny daa om fmskid fo vdns bøn. Talln vis, a bøndødlighdn på vdnsplan fald md næsn n fjddl sidn 1990 fa næsn 13 million dødsfald bland bøn und fm å i 1990 il 9,7 million i Bøndødlighdn halv sidn 1960, hvo cika 20 million bøn død hv ns å. Liglds anall af bøn, d ikk gå i skol, fald makan. Aln fa 2002 il 2006 anall af bøn, d ikk komm i skol, fald fa 115 million il 93 million. Diss makan fmskid bvis, a d kan bal sig a sæ so mål og gø n indsas. UNICEF samabjd md and hjælpoganisaion, FN-oganisaion, foskningsinsiuion, ging, lokal myndighd, foæld og bønn slv om a gø vdn bd fo bøn. Så læng million af små bøn sadig dø af åsag, d kunn hav væ fohind; så læng bøn bliv udsa fo ovgb og næg ds hl basal ighd il fo ksmpl skolgang; så læng vil UNICEF væ d il a al bønns sag. EN BEDRE VERDEN FOR BØRN UNICEF FNs bønfond, mn vi få ingn økonomisk sø fa FN. Bønoganisaionns abjd udlukknd bal af fivillig bidag fa piva mnnsk, ging, fond og hvvsliv. 6 7

5 danskee deudelon Hvass kom il Angola i 2007 fo a væ kommunikaionschf fo UNICEF i hovdsadn Luanda. Tomas Jnsn i Cambodja. Hans opgav a uddann lokal psonal, d skal vjld bfolkningn om sygdom og sundhd. Eva SæTTE BøN på dagsodenen Fo va Jspsn ha 2007 væ avl å. På UnicFs bønfoskningscn innocni i Finz, hvo hun abjd, lancds sids å n undsøgls om bøns ivsl i d indusialisd land. appon, som va dn hidil ms omfand af sin slags, vis, a blo fodi bøn voks op i ig land, d ikk nsbydnd md, a d ivs. d kom bland and fm i appon, a mang dansk bøn bliv mobb i skoln, og i land som sobiannin og nw Zaland blv d lokal poliik så ovaskd ov dn dålig ivsl bland bønn, a d fø il konk poliisk ilag. som ld af innocni cns analys af, hvodan social og økonomisk poliik påvik bøn, va Jspsn md il a lv dn hådslånd dokumnaion, d åbn vdns øjn fo bøns nog i gang bland poliikn, bland ung og i dn offnlig dba. På ba dag blv dn download gang fa vos hjmmsid! så bliv man kla ov, a d mg bydningsfuld a indsaml vidn om bøn og ly il dm, foæll 50-åig va Jspsn, som ha abjd i UnicF i 23 å - sidn 2004 hos innocni. Hun bliv vd md a find moivaion, fodi hun kan s, a hun bidag il a ykk vd holdningn i dn innaional udviklingsdba. Vi ha bug fo a analys og pæsn vidn, så d fly folk, sig hun og fosæ: Poliikn og offnlighdn ly il UnicF, fodi vi ha høj ovædighd, hvad angå bøn, og fodi oganisaionn lægg so væg på a pæsn vidn på n kla og fosålig måd. d vigig, a UnicF bidag il foskningn, så vi få bd fosåls fo d undliggnd åsag il faigdom, og så vi kan indgå i n dialog md and fosk om bøn. På dn måd kan vi også væ md i dn innaional dba og få plac bønn cnal på dagsodnn. NÅ TaL BLIvE TIL vikelighed Angola af d land i vdn, hvo folk lv i kos id. Høj bøndødlighd, dødlighd bland mød og kiminali bland foklaingn på, a gnnmsnisaldn kun 37 å. dansk Lon Hvass nop 37 å og s alså ikk mang jævnaldnd omking sig. Hun kom il Angola i sommn 2007 fo a væ kommunikaionschf høj bøndødlighd i land kan ducs. d byd også, a hun skal udbd kndskab il 11 løf om fobding af foholdn fo lands bøn, som Angolas ging skv und på i juni UnicFs udfoding a hold gingn fas på løfn. Angola ig land md oli og diaman, mn fodlingn ksm ulig. d pin mig a s folks mangl på solidai md d faig, sig Lon Hvass. d mang skæmmnd al a skull fohold sig il i Angola. Fo ksmpl dø hv fjd ban, indn d nå n ald af fm å. i d daglig d ba al, mn hvis man bsøg n bønafdling, kan man ikk lad væ md a ænk på, a hv fjd sng i pincipp sna kan så om. d viklig håd, sukk Lon Hvass. d bask ali a abjd md, mn Lon kan s lys fo ndn af unnlln. Vi h fo a dd al, hvad dds kan, og vi kan s, a abjd vik, sig hun og foæll, a én af d sundhdsklinikk i Huila povinsn, hvo UnicF bland and abjd, i 2007 blv bsøg af 75 pocn af povinsns bfolkning. d fodi, folk ha hø om klinikkn og s, a d giv mning a mød op, nå man syg, og a d gais. Abjd gå i dn igig ning, konklud hun. det gode BUdSkaB SkaL SpEdES I CamBodja A abjd i land, hvo al skal byggs op fa bundn, n so mundfuld. d hvdagn fo uddannls af lokal psonal, d skal vjld bfolkningn om sygdom og sundhd. mn d svæ i cambodja, som sadig påvik af folkmod i 90 n. H so mangl på ovædig kild, d kan fomidl kok vidn om sundhd. d va uovskulig i san, mn vi ha få skab god gundlag og god infomaions maial, som sundhdspsonal kan pøv ingn af md. Vi komm lang skid i pocssn, sig omas og ilføj, a d kan væ svæ a nå ud il yds ld md d budskab. Plaka md vigig infomaion om sundhd og hygijn hængs op ilfældig og i so viva af and plaka. A budskab of så på nglsk, gø d ikk nmm i land, hvo bfolkningn føs nu bgynd a læ fmmdspog. n ny udfoding fo omas også, a d god åd of nmm a abjd md i oin nd i paksis. d ha han oplv, f a han i 2007 slv blv fa fo føs gang. så gå d pludslig op fo én, a amning ikk så l, som man gå og sig il folk, foæll han md smil, mn ilføj m alvolig, a d kan væ skæmmnd a væ nybag foæld i land, hvo sundhdssysm lang fa fung opimal. mn omas ha ndnu o å i cambodja il a abjd md d poblm: Vi skal læ folk op ikk ba uddl maial, mn viklig hjælp dm il a foså d basal sundhdsbudskab, og hvodan d bds kan fomidls. d d, UnicF viklig kan gø n foskl, slå han fas. 8 vilkå og gø d mulig a skab fobding. appon fik nom opmæksomhd og sa viklig a udabjd sagi fo, hvodan dn al fo oplysnd sundhdsabjd; næm bsm fo UnicF i hovdsadn Luanda. n dl af jobb 37-åig omas Jnsn i cambodja. Hans opgav 9 Sids å lancd Eva Jspsn n undsøgls om bøns ivsl i d indusialisd land.

6 Foo: UNICEF/071894/Shhzad Nooani Klimafoanding u bøns liv 2007 va å md mang kaasof. I 33 land vdn ov havd bfolkningn bug fo nødhjælp, og naukaasof va åsag il mang af ås so humaniæ kis. Naukaasof opså of og md sø syk nd idlig, og foklaingn skal fomnlig finds i d klimafoanding, som vdn udsa fo i diss å. Klimafoandingn udgø dfo n l ussl fo million af bøns liv i dn dj vdn. Fo kaasof amm alid bønn håds, og konskvnsn af naukaasof som ovsvømmls, øk og cyklon sælig alvolig i land, d samidig håd am af konflik og faigdom. Sadig fl bøn må flyg ov hals og hovd md ds famili og søg bskyls i ovfyld flygninglj, hvo d ovn i køb isik a bliv smi md livsund sygdomm. Og bønns hvdag bliv fuldsændig smad. Of ha d ikk læng nog hjm ll nogl jndl a vnd hjm il, og ds skolgang bliv afbud i læng id. UNICEF hjælp hv gang UNICEF il sd vd samlig kaasof md aku humaniæ hjælp fo a sik bønns ovlvls. I føs omgang hjælp UNICEF md l, æpp, psnning, mdicin, vandnsningsabl og ORS-pulv il bhandling af diaé, som l byd ud, nå mang mnnsk suv sammn på mg lid plads udn adgang il n vand og odnlig oilfohold. Nå d ms aku bhov dækk, sæ UNICEF ind md skoll, undvisningsmaial, lgøj og sposudsy, som al sammn md il a skab n m sabil hvdag fo bønn og hjælp dm md a babjd d voldsomm oplvls, d ha væ ignnm. Udviklingsabjd bliv påvik D signd anal naukaasof pæg UNICEFs 10 abjd på fl fon. Hv gang kaasofn am- 11 m land i dn dj vdn, sæs udviklingsabjd lid ilbag, fodi UNICEF nød il a fokus på d aku bhov fo nødhjælp, og fodi kisilsandn i land skab vansklig bingls fo abjd md UNICEFs udviklingspojk. D mang naukaasof ha få UNICEF il a innsiv samabjd md kaasofud land og and oganisaion fo a fobd kaasofbdskab. Og d vik! Da cyklonn Sid am Bangladsh i novmb 2007 kosd dn makan fæ mnnskliv nd idlig cyklon af ilsvand syk, fodi man va bd fobd på a hånd kaasofn. Voldsomm ovsvømmls i d sydlig Asin Klimafoandingn mæks isæ i fom af ksm øk ll voldsomm ovsvømmls of i kombinaion ll folængls af hinandn. En af ås væs naukaasof indaf i sluningn af juli og san af augus, da d sydlig Asin blv am af massiv ovsvømmls. Million af bøn og ds famili i Bangladsh, Indin, Npal og Pakisan må flyg fa vandmassn, og usindvis misd ds hjm og jndl. På kun ug gav danskn m nd o million kon il UNICEFs hjælpabjd fo ofn fo ovsvømmlsn. Pngn bland and bug på læghjælp, mdicin, æpp, vandnsningsabl og vaccinaion. UNICEF Danmaks kaasoffond Nå n kaasof pludslig opså, afhæng mang mnnsks ovlvls og sundhd af, hvo huig nødhjælpn nå fm. Dfo opd UNICEF Danmak i bgyndlsn af 2007 n kaasoffond md flksibl midl, d kan omsæs il nødhjælp i n fa, så sna kaasofn amm.

7 Foo : Un Unic F oo : an so oz zi gina c o 718 /g Hiv m a n s a f g g o g b spædb a vid k v il in ø il b lig a f n s liv, d d a d f o opda n, h vis b yg g odi d g s b i id lo dn smi n m. f dø d lig a mo vius lbo ks n d kø d ilhø ud il bøn i m n l yk Vaccin c vigig va ccin lkd g n. fo livs yn d b bin g ik o g la n ddis M yg gn bsk y bøn mod som hv malaia, å dø dsfa ld bl sk yld i n millio n an d afik an sk bøn. Foo: UnicF/070231/chisin nsbi nic F dil komm d mang usind dansk, som hv ns månd sø UnicFs langsigd udviklingsabjd md fas bløb. sidn 2000 anall af dansk, d sø UnicF fas hv månd, sg fa cika il m nd d fas bidag byd uolig mg, fodi d giv UnicF bd mulighd fo a planlægg abjd langsig. d mang usind små og so bidag, som piva dansk ha foplig sig slv il a giv hv ns månd, gå il UnicFs langsigd hjælpabjd indnfo fm vigig fokusomåd: Bøns ovlvls og udvikling Bøns uddannls Bøn am af aids Bskyls af bøn Bøns ighd Foo: Unic F oo : F/ /g F /0 6 0 Unic an in A kla ddå a f d n b s k ig ig g o k a p om a s kiv s S kols g blya n, s a læ o hæf n å ma n ska l, a ha v n. o g g F oo : Un ic F d an ma k /k a Sposkassn fyld md lg øj, bold og an d sposudsy, som bing lg og glæd il kaas o fam bøn. Foo : U i løb af d sids syv å danskns sø il UnicFs abjd fidobl. dn signd opbakning fa danskn bød, a UnicF danmak i 2007 kunn indsaml 109,6 million kon il hjælpabjd fo vdns udsa bøn. d n signing på 18 pocn i fohold il dn so opbakning fa danskn il UnicFs abjd ha gjo d mulig fo UnicF a hjælp ndnu fl bøn il a ovlv, gå i skol, og voks op und sund og ygg fohold. i løb af 2007 ha piva dansk gnnm ds bidag il UnicF bland and søg fo aku kaasofhjælp il usind af bøn am af ovsvømmls i Asin; bsky nyfød bøn i anzania mod a bliv smi md hiv af ds mød; giv livsvigig hjælp og omsog il foældløs bøn i swaziland; og hjulp faig bøn i Angola i skol. J o d m o g d o dsæ h il n jælpmidl in dhold md sikk, ic o g som n ø d vn in n fø d dig sl. n Foo: UnicF School-in-a-Box n so kuff md avl, kid, kladdhæf, blyan, klods md al, plaka og mg and skoludsy il 80 lv. iac omo Pi danskene TIL vedens BøN s s n d s o g o g a n d d k k å pa g h a l n s a d n, d h g a v s v n n s Vd NI C E F il bø U la g fa CEF. UNI fo dm bug F Foo: Hnik nilsn ic F mee HjæLp Fa Poliovaccin bsky bøn mod dn fygd bønsygdom d mg smisom, og som kan dæb ban ll giv d konisk lammls. vedensgave.dk I 2007 inoducd UNICEF ny gavkoncp fo danskn. Idn bag vdnsgav.dk a giv folk mulighd fo a køb og giv n gav, som viklig gø n foskl fo vdns bøn. man kan fo ksmpl køb n vaccinaionscykl, myggn, skolmaial ll kosilskud il undnæd bøn. all gavn pakks og snds fa UNICEFs vdnslag i købnhavns Fihavn ll fa and UNICEF lag 12 af a n all NI CE F U S idn 2 sø d, fa ca. k da n s d, sg n å m fas h v n d m il und om i vdn il bøn, d ha håd bug fo dm. Hl opaionn sys fa vdnslag i købnhavn. Nå man køb vdnsgav, få man gavbvis, som kan pakks ind og givs il vnn og famili. m nd dansk valg i 2007 a giv n vdnsgav fo a dd liv ll på andn måd hjælp bøn i dn dj vdn. 13

8 Foo: UNICEF/071032/Olivi Asslin Panskab md UNICEF Dn piva sko spill n vigig oll i abjd fo a fobd bøns vilkå oval på klodn. Vdn ov samabjd UNICEF md båd små og so viksomhd fo a sik bøn n sund og yg opvæks, skolgang og fmidsmulighd. Samabjd kan anag mang fom, lig fa n viksomhdsbidag il sælig indsamlings- og oplysningskampagn, loyalisskabnd vns ll salg af poduk il fodl fo UNICEF. UNICEF ha sæk band og n høj ovædighd som vdns ms indflydlssig bønoganisaion. Mang viksomhd vælg dfo a abjd sammn md UNICEF, nå d ønsk a syk ds social og isk pofil og samidig bidag il n bædygig global udvikling. D n foudsæning fo a kunn indgå panskab md UNICEF, a samabjd bå af fælls mål, gnsidig spk og n høj isk sandad. D ms succsfuld panskab dm, d ingd i viksomhdns sagi på fl plan. Også i Danmak oplv UNICEF n signd inss fa hvvsliv fo a samabjd om hjælp il vdns bøn. Fl ny panskab så dagns lys i E af dm va samabjdsafaln mllm UNICEF, Folkkikns Nødhjælp, dailhandlsviksomhdn COOP og mdlmsoganisaionn FDB. Afaln ænk som langsig sagisk samabjd mllm pan, og d føs konk indsamlingspojk blv ivæksa i få. Und navn Vlgønhdsposn lancd COOP Danmak n so gnanvndlig indkøbspos, hvo hl salgspisn på 20 kon gå ubskå il d o hjælpoganisaions abjd. Liglds kan danskn nu md lill yk på n knap don ds flaskpan il mnnsk i nød. Vlgønhdsknappn blv i spmb inoduc på flaskauoma i 14 Kvickly Xa buikk og vil fhåndn bliv udbd il fl buikskæd. Panskab md fodboldklubbn Bøndby IF, som blv indgå i okob, god ksmpl på, hvodan fælls vædi kan dann n sæk plafom fo samabjd. Bøndbys ilgang il social ansvalighd og d iniiaiv, klubbn ngag sig i i Danmak, hæng god sammn md, hvodan UNICEF i udviklingslandn bug fodbold og and fom fo spo il a giv bøn yghd og ny håb og il a bing mnnsk sammn på væs af nisk, ligiøs og social skl. Afaln, d æd i kaf i sommn 2008, bså i fas ålig bidag il UNICEF sam n lang ækk indsamlingsakivi, d vil gn ydlig sø il hjælpabjd fo bøn i nød. Dudov vil UNICEF få mulighd fo, via Bøndby IFs nvæk, a nå ud il n mg so målgupp md infomaion om vdns udsa bøn og bhov fo sø. Spo i hjælpabjd Spo giv bøn slvvæd og læ dm a samabjd og løs konflik på fdlig vis. Spo fmm olanc mllm foskllig gupp af bøn og syk bønns fysisk udvikling. Oganis spo fanasisk dskab il a få bøn i skol og hold dm i skoln - i mang udviklingsland. 15

9 blv voksn Mnnskighdn gæld fo all mnnsk uans ald. Mn bøn såba og ha dfo bhov fo nogl ksa ighd, som imødkomm ds sælig bhov fo bskyls. Dn kndls ld il, a vdns ld dn 20. novmb 1989 vdog 54 paagaff om bøns basal ighd i FNs Bønkonvnion. Konvnionn bskiv bland and n il ovlvls, skolgang, dlagls i samfundsliv og bskyls mod udnyls, ovgb og misbug. Danmak aificd Bønkonvnionn dn 19. juli 1991 som d 94. land i vdn, og i dag 18 å sn Bønkonvnionn dn konvnion, som fls land ha skv und på. 16 Sadig lang vj il mål Til ods fo d so fmskid, d opnå, d sadig lang vj mod mål om n vdn, hvo all bøns ighd bliv spk og ovhold. M nd bøn und fm å dø sadig hv dag; d fls af sygdomm, som nm kan fobyggs. 93 million bøn komm ikk i skol. UNICEF skønn, a omking bøn fung som bønsolda i vdns bændpunk, fl nd 15 million bøn ha mis n ll bgg foæld på gund af aids, og i mang faig land må bøn fosa abjd 14 im om dagn und slavlignnd og kummlig fohold. Fødslsdagssangn blv kæmphi UNICEF Danmak fjd i novmb 2007 Bønkonvnionns 18 ås fødslsdag vd a lad nogl af d søs dansk ungdomsidol Nik & Jay skiv n sang il og om Bønkonvnionn. Sangn, d hdd Hvad nu hvis, sung af Alx, og Nik & Jay mdvik slv md ds kaakisisk ap-sil i vs mid i sangn. DR poducd n flo musikvido, som blv vis uallig gang mllm kanalns bønpogamm. Sangn søg saks il ops på all lands hilis, og dn blv køb og download usindvis af gang på d mang onlin musiksd, som valg a sælg sangn. Sangns so populai ha mdvik il a sæ fokus på Bønkonvnionn og bøns ighd i skol og vd middagsbod i hl land, og UNICEF Danmak ha mæk dn so inss i fom af mang hnvndls fa bøn, foæld og læ. Ovskudd fa salg af sangn gå il UNICEFs abjd fo vdns bøn. Foo: UNICEF Danmak/Jakob Ebling So fmskid fo bøn Bønkonvnionn ha ban vjn fo mang bydlig fmskid fo bøn på vdnsplan. Konvnionn juidisk bindnd, hvilk byd a land, d skiv und på konvnionn, samidig foplig sig il a vdag naional lovgivning, som sik bøns ighd. Hl konk ha d bland and fø il, a sadig fl land ha afskaff balingn fo undvisning, og d ha opfyld n il skolgang fo million af bøn, d idlig va afskå fa a modag undvisning på gund af faigdom. Mang land ha på gund af Bønkonvnionn indfø lovgivning md konk fobding af bøns ighd, d vdø gadbøn, bønposiuion, bønsolda, handl md bøn, vold mod bøn, omskæing af pig, fødslsgising og bøn i konflik md lovn. Rgingn skal så il gnskab En af foklaingn på d mang succshisoi om konskvnsn af Bønkonvnionn, a gingn hv fm å skal dgø ovfo FNs Bønkomié, om og hvodan lands lovgivning ovhold konvnionn. I dnn pocs spill UNICEF n vigig oll, fodi UNICEF af FN udpg som dn officill vog af bøns ighd oval i vdn. D bland and UNICEFs opgav a hold øj md, hvodan d gå md a implmn Bønkonvnionn i d nkl lands lovgivning. Foo: Jakob Kik Bønkonvnionn Bønksp dlog i FNs bønopmød To af UNICEF Danmaks bønksp - Saah Mognsn og Fabian Halang dog mid i dcmb 2007 il Nw Yok fo a dlag i FNs bønopmød. Saah og Fabian dlog som mdlmm af dn officill dansk dlgaion, og ds opgav på opmød va sammn md bøn fa and land a bidag il opfølgningn på dn handlingsplan il fobding af bøns vilkå, som sasld fa hl vdn vdog på bønopmød i 2002.

10 Spjdsamabjd danma k/ k ain A an 1. okob 2007 flyd UnicF danmak il ny lokal i købnhavns Fihavn. Hidil ha UnicF danmak dl konolokal md UnicFs vdnslag i Fihavnn, hvo d på gund af øgd akivi md fosyning af nødhjælp il vdns bændpunk va blv mangl på plads. i jagn på ny gnd lokal va d vigig fo UnicF danmak md n bliggnhd æ på vdnslag, da d skab gundlag fo fosa æ samabjd. møbln i d ny lokal spons af ika, lampn ha UnicF danmak få af LUcPLAn, og AV-cn købnhavn ha don AV-udsy. Foo : U nic F aktivitete I danmak d dansk spjd valg a fj spjdbvæglsns 100-ås fødslsdag md a don spjdns Fdsgav på 2 million kon il UnicF. Pngn, som spjdn ha saml ind vd a udfø opgav i lokalsamfund, gå il so skolpojk i Angola, hvo UnicF i gang md a nov og bygg skol, så bønn kan komm i skol f mang ås kig i land. billd fa n af spjdns mang fanasifuld vns, hvo d indsamld png il skoln i Angola vd a sælg musn. F lyning F oo Posn ing b b l k/jako danma nic F Foo : U lufo bud illød Hillø d Bøn og aids kampagn Foo: bid sg B anks sn, H om 18 1,6 million kon il UnicF lød sula, da Hillød kommun gjod saus f å som UnicF by. Pngn va saml ind af byns bog vd n lang ækk opfindsomm akivi i løb af å, og gå il a hjælp flygningbøn i anzania md a komm i skol. På billd ss bland and Hilløds davænd bogms nick Hækkup vd n af d mang indsamlingsvns. n Han i g s n so milpæl i abjd fo bøns ighd i danmak blv pass, da vslssn n il fysisk afsaffls af bøn blv afskaff i juni UnicF danmak makd iåsdagn i samabjd md d ban, bønåd og bøns Vilkå på Fdiksboggad i købnhavn, hvo musikn om mcwan, sand-up komikn og UnicF ambassadøn sbasian dos og adiovæn sign muusmann sod fo undholdningn. d fi oganisaion lancd samidig n fælls hjmmsid d bland and indhold god åd il foæld om opdagls udn lussing. : Jo hn J ss Foo : b il Bøn v a g Tal n plækk af danmaks ms knd komiknavn va på plakan, da algav il bøn fjd 15 ås jubilæum md kæmp shows i Foum i købnhavn. Fl nd mnnsk havd sik sig bill il ås sand-up vn, og d gav kodso ovskud på ov million kon il UnicF. algav il bøn i åns løb blv s af ov mnnsk og ha indsaml m nd 10 million kon il UnicFs abjd. H ss shows væ Lass imm og casn bang i n øm vals il fodl fo vdns bøn. ingn mo ll fa bud oplv dn ufalig sog a mis si ban og vid, a d kunn hav væ fohind. dn dybføl appl lød fa gvind Alxanda, da hun som poko fo UnicF danmak va md il a sæ fokus på bøn, d am af aids, vd aangmn på UnicFs vdnslag i købnhavn. d vlbsøg aangmn va n dl af UnicF danmaks akivi i fobindls md UnicFs global kampagn Uni fo childn. Uni agains Aids. 19

11 STøTTE Fa danida TIL UNICEF D dansk gnll bidag il UNICEF andog i million kon. Hil kom åig bidag på 60 million kon i sø il UnicFs abjd fo bøn am af hiv og aids. Dn dansk sa sød UNICEFs humaniæ abjd md i al 77 million kon, hvoaf 54,4 million kon va humaniæ bisand i næomåd, og 23,5 million kon va gnlig nødhjælp. Til UNICEFs innaional fosyningscn blv d ov Finanslovn i 2007 bvilg 27,2 million kon. D blv i 2007 finansi fo kon psonalbisand il UNICEF fm Junio Pofssional offics (JPos) på fm af UnicFs landkono. vi TakkE FøLgENdE FoNdE og LEgaTE Fo økonomisk STøTTE I 2007 Aas og jna danilsns Fond Augusinus Fondn baixama Fondn bih og bjan knudsns Fond llab Fondn ik big chisnsns Fond Fabikan mads clausns Fond Familifondn af dn 1. okob 1975 gda Lausns Fond knud og igmo Widmanns Fond kog-my Fondn Løsupgåd Fondn mai Hln Andsns Fond agnhild buuns Fond skandinavisk obakskompagnis Fond William dmans & ida milis Fond viksomhedsbidag Fo STøTTEN TIL vedens BøN n so og vam ak il all, d ha bidag il, a UnicF danmak i 2007 kunn yd hjælp il fl bøn i nød nd nognsind fø. Vo poko, gvind Alxanda af Fdiksbog, mdlmsoganisaion og lokalafdling, fivillig i skaia, UnicF buikkn og som fohandl af UnicF ko, mdlmmn af pæsidi, bsylsn og bønksppanl, UnicF ambassadøn, mdabjdn i UnicF danmak og sids, mn ikk minds, d mang usind, som ha bidag økonomisk ll på andn vis il vos abjd. Akikfima Fos Lasn A/s AV cn købnhavn A/s bombadi anspoaion dnmak A/s bp gas A/s buy+aid A/s by maln big A/s cabinplan A/s cd sikkhdssvic Aps coop danmak A/s cozy kchup 3 guppn A/s anspo Fs chnology A/s Fbi Aps Fia goup Auomobils dnmak A/s Hidi somm innaional aining Acadmy i.p. cons Aps ika innz A/s inacousics A/s kavig Aps kops A/s LUcPLAn Aps mask supply svic A/s mach i A/s m-comp A/s mlia Aomaknik A/s nn Phamaplan A/s noa noa Aps novo nodisk A/s oana A/s P&g danmak Phasion goup A/s Poacu Aps schaumann Popis A/s simonsn a/s ns gallup A/s UnWi Aps V2l A/s Wavin W mobil Widx A/s 21 Foo: UnicF/070877/gogina canson

12 medlemsoganisatione AsF-dansk Folkhjælp bupl - fobund fo pædagog og klubfolk bønhavklassfoningn danmaks Læfoning danmaks sfobund danmaks socialdmokaisk Ungdom dansk kvindsamfund dansk malabjdfobund dansk moions Fobund dansk Psykolog Foning dansk socialådgivfoning dansk sygpljåd dansk Ungdoms Fællsåd dansk bapiss spjdkops dansk oay disik dansklæfoningn d gønn Pigspjd dn dansk duidodn dn lægfaglig fakion fo bøn og ung und dansk slskab fo Folksundhd d dansk bahaí samfund d dansk spjdkops d konsvaiv Folkpai d adikal Vns dkin Faglig Fælls Fobund, 3F Fn-Fobund Folklig oplysningsfobund Foningn sx og samfund Hk Jodmodfoningn kfum-spjdn i danmak kvindns innaional Liga fo Fd & Fihd kvindåd købnhavns Læfoning Landsfobund dui - Lg og Vik Libal oplysnings Fobund Lo i danmak nop nvæk fo oplysning nuidns kvind sc. gogs gildn i danmak socialdmokai soopimis innaional i danmak Vnss Landsoganisaion Wizo i danmak æesmedlemme mogns bch-hansn Pbn gusavsn ol kyd gh ndgaad kisn isl ol sønsn obn Wiland UNICEF ambassadøe Ands W. bhlsn maln big bubb sbasian dos in dyholm P Födin P ganzl Ann Louis Hassing caolin Hndson kasp Hvid main kll nas khad Jsp klin mk Pk bakkns Pjo u Ws mick Øgndahl BøNEEkSpETpaNEL monja Fahima saha bink mai hosd god Hll abøl Hansn Fabian clmn Halang ol kyd ingid Lh An Lindahl saah mognsn Alb bik mogn basim moujahid Johanns skjold gæsbøll osn BESTyELSE bina Vsgaad Andsn, p. fo soopimisn Lif bahn, p. fo kfum-spjdn i danmak (næsfomand) m Faabog, p. fo dansk Psykolog Foning P Hss-nilsn, p. fo danmaks Læfoning Alfd Josfsn, p. fo oskild Lokalafdling (fomand) An Lindahl, p. fo dn lægfaglig fakion fo bøn og ung und dansk slskab fo Folksundhd Hann my, p. fo sbjg Lokalafdling magh Vsag, p. fo adikal Vns kamilla Wabg, udpg af bsylsn lisabh Wichmann, p. fo dansk sygpljåd pæsidium Alxanda, gvind af Fdiksbog (Æspæsidn) Lis Øsbik bncad svnd Jakobsn win Laubach chisin Lyng Linda nilsn michala Pi Lis-Lo bl bndic søm knud sønsn homas Vinbg bøg Wagn maiann Zibandsn det NyTTE at HjæLpE skuspill og UnicF ambassadø in dyholm blv dyb bø af d skæbn, hun mød, da hun i novmb js md UnicF il anzania fo a s på hiv/aids pojk. jsns fomål va a sø op om UnicFs global kampagn fo bøn am af aids. dn populæ skuspill mød bøn og ung, d va blv foældløs på gund af aids, mn som nu fik hjælp il a få n uddannls. Hun oplvd også, hvodan UnicF i samabjd md anzanias ging abjd fo a fohind, a hiv-smid mød giv dn dødlig vius vid il ds nyfød bøn. Und slogan giv liv sop hiv sa UnicF danmak i 2007 sælig fokus på fobyggls af hiv-smi fa mo il ban, md so hjælp fa bland and in dyholm. D ankvækknd, hvo lid d gnlig skal il fo a dd lill ban fa dn dødlig vius. D va mg ovvældnd a oplv. Mn d opløfnd af d hl, a jg kom hjm md n følls af, a d fakisk ny nog a hjælp. Tin Dyholm, UNICEF ambassadø Foo: UnicF danmak/kain Aan

13 Foo: UnicF/070818/nicol ouounji Foo: UnicF/071280/Fumininoi sao Foo: UnicF/071131/shhzad nooani Haii, 2007 Afghanisan, juni 2007 Vold, usabili og ksm faigdom n dl af hvdagn fo bønn i Haii. omking halvdln af lands bøn gå ikk i skol. d lv på gadn ll abjd som jnsfolk und slavlignnd vilkå, hvo d abjd 14 im om dagn og sov på håd gulv ll i usl sku. UnicF sø bland and cn i hovdsadn Po-au-Pinc, hvo udsa bøn kan komm ind fa gadn og få læghjælp, ådgivning, uddannls og ikk minds mulighd fo a lg og ba væ bøn. Pign flokks om bøndn md dikkvand, som UnicF ha skaff il skoln. Und alban-sy va skoln lukk og fungd som miliæbaak, indn dn blv ødlag. UnicF hjalp md a gnopbygg skoln, og ha foudn n vand og sani også lv undvisningsmaial og søg fo uddannls af læn. i 2007 ha UnicF hjulp afghansk bøn i skol og skaff undvisningsmaial il 5,4 million af lands lv i gundskoln. Foo: UnicF/070107/hiy dlvign Jan Foo: UnicF/070289/chisin nsbi Libanon, juli 2007: Pign hygg sig i dn lokal pak, hvo d gnnm lg og spil få babjd aum fa d voldsomm kigshandling, d va vidn il i sommn Akivin n dl af UnicF-sø pogam, hvo pign også få infomaion om bøns ighd og læ føshjælp. UnicF sø lignnd pojk ov al i land og søg fo, a d aumaisd bøn få psykosocial sø og ådgivning, så d kan lægg d fofædlig oplvls bag sig og fokus på fmidn. Augus 2007 UnicF makd dn innaional Ammug md n opfoding il mød om a amm ds nyfød saks f fødsln. n ny undsøgls fa ghana vis nmlig, a idlig amning kan fobygg 16 pocn af dødsfaldn bland nyfød i dn dj vdn, og hl op il 22 pocn af dødsfaldn kan fohinds, hvis blo amningn bgynd indnfo dn føs im. Amning bsky baby mod dødlig sygdomm, og UnicF vud, a 1,3 million bøn und fm å hv å vil kunn dds, hvis d udlukknd bliv amm, indil d sks månd gaml. Nigia, Mas 2007 Fædn så i lang kø md ds små bøn på amn, mns d vn på, a ds ban skal hav d lill sik md dn so vikning. mllm dn 1. og 4. mas blv fl nd 14 million nigiansk bøn vaccin mod polio, mæsling og and livsund sygdomm i n landsomfand vaccinaionskampagn, d sø af UnicF. Udbdlsn af mæslingvaccinaion i Afika n væsnlig åsag il, a bøndødlighdn fald makan d sns å

14 ÅSappoT 2007 ESULTaTopgøELSE Fo k salg af UnicF ko og poduk indsamlingsakivi And bidag Finansill indæg no indæg i al indsamlings- og salgsudgif Noindæg i al Løn, psonal og adminisaion Øvig difsomkosning (i, poo, konohold mv.) Afskivning difsomkosning i al I al il disposiion BaLaNCE p. 31. decembe k. akiv invna i-udsy maill anlægsakiv i al bholdning af gn va And ilgodhavnd Piodafgænsningspos Tilgodhavnd i al Likvid bholdning k. passiv gnkapial i al Andn gæld kdio og skyldig omkosning kofis gæld i al passiv i al ovfø il UNICEFs abjd i and land - md fokus på følgnd omåd: bøns ovlvls og udvikling, bøns uddannls, bskyls af bøn, bøn am af aids og bøns ighd omsæningsakiv i al akiv i al d samld gnskab inkl. no, anvnd gnskabspaksis og dn uafhængig visos pågning kan downloads fa UnicF danmak udvalg land: npal, pigs uddannls bangladsh, pigs uddannls ghana, hiv/aids bolivia, bøns uddannls swaziland, hiv/aids anzania, Pmc anzania, uddannls Angola, uddannls LEdELSESpÅTEgNINg bsyls og daglig ldls ha dags dao godknd åsappon fo Åsappon aflag i ovnssmmls md åsgnskabslovn. Vi ans dn valg gnskabspaksis fo hnsigsmæssig, sålds a åsappon giv visnd billd af oganisaionns akiv, passiv, finansill silling sam sula. Åsappon indsills il åsmøds godkndls. købnhavn, dn 8. apil 2008 daglig ldls: sn m. Andsn, gnalskæ Bsylsn: Alfd Josfsn, fomand Lif bahn, næsfomand kamilla Wabg lisabh Wichmann An Lindahl P Hss-nilsn m Faabog bina Vsgaad Andsn Hann my magh Vsag UNICEF danmak udvalg ma: bøns ovlvls og udvikling bøns uddannls bskyls af bøn bøn am af aids UNICEF danmak nødhjælp: Asin Pakisan Afikas Hon Libanon 0 61 Asin ovsvømmls Nå du giv bidag på 100 k., gå 81 k. dik vid il UNICEFs abjd fo bøn Adminisaion 5% Nå du køb n søva hos UNICEF, gå minds 40% af vans pis vid il UNICEFs abjd fo bøn Adminisaion 5% UNICEFs samld indæg i Danmak Udgif il indsamling og salg 21% Indsamlingsudgif 14% Salgsomkosning 55% Adminisaion 5% I al ovfø il UNICEFs innaional udviklings- og nødhjælpsabjd UnicFs oplysnings- sam skolabjd i danmak I al anvnd i hnhold il oganisaionns fomål Ås sula UNICEFs abjd fo bøn 81% UNICEFs abjd fo bøn 40% UNICEFs abjd fo bøn 74% Ås sula dispons sålds: ovfø il fomukono ovfø il hnlæggls, flyning

15 Sø UNICEFs abjd Ring og sø md 100 k. Gio (bidag): UNICEF FNs bønfond og ha sidn 1946 væ vdns fønd hjælpoganisaion fo bøn. UNICEF abjd i dag i m nd 150 af vdns faigs land fo a sik bøn n sund opvæks, skolgang og bskyls mod vold, udnyls og hiv/aids. I dn indusialisd dl af vdn ha UNICEF 36 naionalkomi, h und UNICEF Danmak, d oplys om og saml png ind il UNICEFs hjælpabjd fo vdns bøn. UNICEFs abjd udlukknd finansi af fivillig bidag fa ging, fond, hvvsliv og piva mnnsk. Poko: Alxanda, gvind af Fdiksbog

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst??

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst?? SkanKomp Vædiskabende pojek elle idsøve? Dagligdagens balancekuns?? 02-02-2012 1 Pogam Check in il wokshoppen Opvamning Fomål med wokshoppen Henik - SkanKomp vædiskabe elle idsøve fo Kususcenee? Hvodan

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: abejdsfome Psykologi C->B, VAF Flemming Johansen (FLJO) B fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

best brains. Designmanual

best brains. Designmanual Dsignmanual Indhold 1.0 Logo 2.0 Typografi 3.0 Farvr 4.0 Foosil 5.0 Brug af logo 6.0 Visior 7.0 Cas sablon 8.0 Powrpoin sablon 9.0 Divrs lmnr 1.0 Logo Hr sår navn for dn ovrordnd forning Logo for Bs Brains

Læs mere

UDDANNELSEN LEDELSE AF KREATIVE R R R R R E R T I R CENTER FOR KREATIVITET

UDDANNELSEN LEDELSE AF KREATIVE R R R R R E R T I R CENTER FOR KREATIVITET UDDANNLSN LDLS AF KAV F N FO K KA C V C N FO K A V C N FO KA V CN FO KAV KAVSKONSULNUDDANNLSN LDLS AF KAV BAGGUND Baggrunden for at udbyde denne uddannelse er, at mange ledere af kreative har udtrykt ønske

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

ÅRSRAPPORT I TEKST OG BILLEDER

ÅRSRAPPORT I TEKST OG BILLEDER 2013 ÅRSRAPPORT I TEKST OG BILLEDER 2 INDHOLDS- FORTEGNELSE 6 Flmakv 8 Flmlad akv 10 Flmuddannls 12 SVEND13 13 Vndn af ås SVEND13 14 Øvg akv å d gk 15 FlmFyn saml Fyn 16 Bsyls, Advsoy boad jkommunn 18

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

Større omsætning og flere turiser, tak!

Større omsætning og flere turiser, tak! Sø omsæg og fl us, ak! D øsk VI ER KLAR TIL VÆKST I 2011! Sds å oducd v vos y pakocp ud moo sø omsæg og fl us, ak. V gg glad fo, a d blv ag god mod d av, fo d bygg hl gudlæggd på god og kosukv afal om,

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder d. aadsv 5C, høsholm Koo - væsd Sious aou Iovaio Få m d lo m2 fly il fospa Edomm domm Lmål I spædd pyamidfom dom fa 88 udls fa 41-147 m² oo- 3 so ooum fa 41-147 m² o laloal i sua. D i al 11 pyamid som

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153.

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153. MAGASIN FRA DANSK GOLF UNION 2015 Uik mulh: Få js kaalog u il all golfspill Damaks søs 153.000 golfspill golfmagasi 114.000 læs 153.000 golfspill Posoml il m 100.000 hussa miifomaio 2015 m hussasikoms

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE!

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE! Play-Doh tips og sjov LG OG LÆ MD O R S D B DS B Y KRAIOR, DR GIVR MAG IMRS GOD LG FOR DIG OG DI BAR FRA GG V LUK OP RDR., OG S MR! R D L O F S I V I AK ag mig med hjem! 05 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere