Årsberetning Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse"

Transkript

1 Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls

2 Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding u bøns liv sid 10 M hjælp fa danskn il vdns bøn sid 12 Panskab md UNICEF sid 14 Bønkonvnionn blv voksn sid 16 Akivi i Danmak sid 18 Tak fo søn il vdns bøn sid 20 Mdlmsoganisaion, æsmdlmm, UNICEF ambassadø, bønksppanl, bsyls og pæsidium sid 22 D ny a hjælp sid 23 Glim fa UNICEFs abjd 2007 sid 24 Åsappo 2007 sid 26 Åsbning fo UNICEF Danmak 2007 Udgiv: UNICEF Danmak Pakhus 48 Sundkaj 9, 1. sal 2100 Købnhavn Ø Tlf Poko: Alxanda, gvind af Fdiksbog Æspæsidn: Alxanda, gvind af Fdiksbog Fomand: Alfd Josfsn Gnalskæ: Sn M. Andsn Rdakion: Kain Aan, Di Havig Bak, Maia Søgåd Jøgnsn og Ln Gønbch Layou: Ann-Kain Kofod Andsn Tyk: Kailow Gaphic Oplag: Udgiv: Maj Tak il Ann-Kain Kofod Andsn fo gais lving af layou, illusaion og ngning. Fosidfoo: UNICEF/070632/Giacomo Piozzi 3

3 Foo: UNICEF/070244/Giacomo Piozzi E god å fo bønn og fo UNICEF 4 Bøndødlighdn på vdnsplan p. å Lainamika og Caibin Mllmøsn & Nodafika Sydlig Asin 3.1 million Øsuopa og Cnalasin Indusialisd land Afika syd fo Sahaa 4.8 million 2007 va god å båd fo vdns bøn og fo UNICEF Danmak. D va god å fo bønn, fodi d va å, hvo UNICEF kunn offnliggø hl ny og afgønd daa, d vis, a dødlighdn fo bøn und fm å fo føs gang nognsind komm und 10 million bøn på å. D fald fa cika 13 million bøn om å fo ba 15 å sidn fald på næsn 24 pocn. I vdnshisoisk sammnhæng d nsånd fmskid, d bland and blv ldsag af ny daa, d vis, a lang fl bøn gå i skol nd idlig, og a lang fl ha adgang il n dikkvand. D sig imidlid sig slv, a al på 9,7 million død bøn på ba å sadig hl uaccpabl. D bøn dø gof sag af åsag, som d aldig vill væ død af, hvis d lvd h i Danmak. D dø af smisomm sygdomm, af omsogssvig og af faigdom. Vi kan og skal hav bøndødlighdn lang læng nd, og vi skal hav fobd liv fo d bøn, som ovlv d føs fm kiisk å. UNICEF ha båd faing og vidn il dnn indsas. Vi abjd båd md ging og ud i d fjns landsby og på d nkl skol. Vi sæ ind på all plan, og ofs sk d i æ samabjd md and, som også bidag økonomisk, md abjd ll på andn vis. På dn måd bliv n kon giv il UNICEF of il mg m, nå pngn anvnds i d faig land il a hjælp bøn. Nop pngn n mg vigig dl af UNICEF Danmaks abjd. Fo vos vigigs opgav a skaff midl il d udviklings- og nødhjælpsabjd, UNICEF udfø i faig land. Vos opgav også a abjd fo dansk bøns vilkå i fohold il FNs Bønkonvnion. Ligsom UNICEF al bønns sag i dn global klimadba. I 2007 oplvd vi fo 11. å i æk, a fl dansk nd nognsind fø sød op om UNICEFs abjd. Sidn åusindskif anall af dansk, d ha valg a sø UNICEF md fas bløb hv ns månd, voks md pocn. Vi uolig sol ov dnn folklig opbakning, mn vi også mg aknmmlig. Dn voksnd sø gø, a vi fa dansk sid kan hjælp ndnu fl bøn i nød, a vi kan sik ndnu fl bøn ovlvls og vædig liv. Som ovnsånd daa vis, så d bvis fo, a UNICEFs abjd ny! Så md ndnu fl midl kan vi gø n ndnu bd indsas i d kommnd å. Jg vil gn bny ljlighdn il a sig vam ak il all, som ha hjulp UNICEF Danmak i d fogangn å uans om d vd a giv bløb, vd a køb vos knd UNICEF ko og poduk ll vd a yd n fivillig og ulønn indsas. I ha all bidag il dn posiiv udvikling fo vdns bøn. D mi håb, a vi fosa kan gn md js sø, så vi kan fosæ og mg gn innsiv dnn posiiv udvikling. Sn M. Andsn Gnalskæ UNICEF Danmak 5 Øslig Asin og Sillhavsøn

4 Foo: UNICEF/070576/Giacomo Piozzi UNICEF abjd fo a foand vdn il gavn fo bøn vaccinaion fo vaccinaion, æpp fo æpp, målid fo målid og bog fo bog. I Danmak bliv all diss ing bag som n slvfølg. Mn i mang dl af vdn kan d dd bans liv. Dfo vaccin UNICEF bøn mod dødlig og smisomm bønsygdomm. Dfo søg UNICEF fo n vand, mdicin, sundhdsplj og næing, så små bøn kan voks op sund og ask. Dfo bsky UNICEF bøn mod ovgb og søg fo, a bøn komm i skol og læ a kla sig i liv. UNICEF gø al d, d skal il fo a dd bøns liv og giv dm n fmid. Og vi mn, a hv ns ban hl indsasn væd. Sidn sin opls i 1946 ha UNICEF dd fl bøns liv nd nogn andn hjælpoganisaion i vdn. Mn UNICEF gø m nd a dd d nkl ban. Vos ambiion a gø n foskl på lang sig. Vi vil ænd samfund og suku, så all bøn få lig mulighd fo a få n sund og yg opvæks, bliv bsky mod vold og misbug, gå i skol og få n uddannls. Dfo møds vi md folk på gingskono og i minisi, hvo vi hjælp, ådgiv og oval d ansvalig il a ænd på ingn, il gavn fo bøn. Vi lav afal md land i dn dj vdn om a ovag vos pojk og indfø dm på landsplan. Vi abjd på a få ging il a afsæ n sø dl af ds ssouc il sundhd, skolgang og omsog fo bøn. D dnn adgang il a fohandl dik md myndighd og ging, d gø UNICEF hl unik bland bønoganisaion. I 2007 kunn UNICEF offnliggø hl ny daa om fmskid fo vdns bøn. Talln vis, a bøndødlighdn på vdnsplan fald md næsn n fjddl sidn 1990 fa næsn 13 million dødsfald bland bøn und fm å i 1990 il 9,7 million i Bøndødlighdn halv sidn 1960, hvo cika 20 million bøn død hv ns å. Liglds anall af bøn, d ikk gå i skol, fald makan. Aln fa 2002 il 2006 anall af bøn, d ikk komm i skol, fald fa 115 million il 93 million. Diss makan fmskid bvis, a d kan bal sig a sæ so mål og gø n indsas. UNICEF samabjd md and hjælpoganisaion, FN-oganisaion, foskningsinsiuion, ging, lokal myndighd, foæld og bønn slv om a gø vdn bd fo bøn. Så læng million af små bøn sadig dø af åsag, d kunn hav væ fohind; så læng bøn bliv udsa fo ovgb og næg ds hl basal ighd il fo ksmpl skolgang; så læng vil UNICEF væ d il a al bønns sag. EN BEDRE VERDEN FOR BØRN UNICEF FNs bønfond, mn vi få ingn økonomisk sø fa FN. Bønoganisaionns abjd udlukknd bal af fivillig bidag fa piva mnnsk, ging, fond og hvvsliv. 6 7

5 danskee deudelon Hvass kom il Angola i 2007 fo a væ kommunikaionschf fo UNICEF i hovdsadn Luanda. Tomas Jnsn i Cambodja. Hans opgav a uddann lokal psonal, d skal vjld bfolkningn om sygdom og sundhd. Eva SæTTE BøN på dagsodenen Fo va Jspsn ha 2007 væ avl å. På UnicFs bønfoskningscn innocni i Finz, hvo hun abjd, lancds sids å n undsøgls om bøns ivsl i d indusialisd land. appon, som va dn hidil ms omfand af sin slags, vis, a blo fodi bøn voks op i ig land, d ikk nsbydnd md, a d ivs. d kom bland and fm i appon, a mang dansk bøn bliv mobb i skoln, og i land som sobiannin og nw Zaland blv d lokal poliik så ovaskd ov dn dålig ivsl bland bønn, a d fø il konk poliisk ilag. som ld af innocni cns analys af, hvodan social og økonomisk poliik påvik bøn, va Jspsn md il a lv dn hådslånd dokumnaion, d åbn vdns øjn fo bøns nog i gang bland poliikn, bland ung og i dn offnlig dba. På ba dag blv dn download gang fa vos hjmmsid! så bliv man kla ov, a d mg bydningsfuld a indsaml vidn om bøn og ly il dm, foæll 50-åig va Jspsn, som ha abjd i UnicF i 23 å - sidn 2004 hos innocni. Hun bliv vd md a find moivaion, fodi hun kan s, a hun bidag il a ykk vd holdningn i dn innaional udviklingsdba. Vi ha bug fo a analys og pæsn vidn, så d fly folk, sig hun og fosæ: Poliikn og offnlighdn ly il UnicF, fodi vi ha høj ovædighd, hvad angå bøn, og fodi oganisaionn lægg so væg på a pæsn vidn på n kla og fosålig måd. d vigig, a UnicF bidag il foskningn, så vi få bd fosåls fo d undliggnd åsag il faigdom, og så vi kan indgå i n dialog md and fosk om bøn. På dn måd kan vi også væ md i dn innaional dba og få plac bønn cnal på dagsodnn. NÅ TaL BLIvE TIL vikelighed Angola af d land i vdn, hvo folk lv i kos id. Høj bøndødlighd, dødlighd bland mød og kiminali bland foklaingn på, a gnnmsnisaldn kun 37 å. dansk Lon Hvass nop 37 å og s alså ikk mang jævnaldnd omking sig. Hun kom il Angola i sommn 2007 fo a væ kommunikaionschf høj bøndødlighd i land kan ducs. d byd også, a hun skal udbd kndskab il 11 løf om fobding af foholdn fo lands bøn, som Angolas ging skv und på i juni UnicFs udfoding a hold gingn fas på løfn. Angola ig land md oli og diaman, mn fodlingn ksm ulig. d pin mig a s folks mangl på solidai md d faig, sig Lon Hvass. d mang skæmmnd al a skull fohold sig il i Angola. Fo ksmpl dø hv fjd ban, indn d nå n ald af fm å. i d daglig d ba al, mn hvis man bsøg n bønafdling, kan man ikk lad væ md a ænk på, a hv fjd sng i pincipp sna kan så om. d viklig håd, sukk Lon Hvass. d bask ali a abjd md, mn Lon kan s lys fo ndn af unnlln. Vi h fo a dd al, hvad dds kan, og vi kan s, a abjd vik, sig hun og foæll, a én af d sundhdsklinikk i Huila povinsn, hvo UnicF bland and abjd, i 2007 blv bsøg af 75 pocn af povinsns bfolkning. d fodi, folk ha hø om klinikkn og s, a d giv mning a mød op, nå man syg, og a d gais. Abjd gå i dn igig ning, konklud hun. det gode BUdSkaB SkaL SpEdES I CamBodja A abjd i land, hvo al skal byggs op fa bundn, n so mundfuld. d hvdagn fo uddannls af lokal psonal, d skal vjld bfolkningn om sygdom og sundhd. mn d svæ i cambodja, som sadig påvik af folkmod i 90 n. H so mangl på ovædig kild, d kan fomidl kok vidn om sundhd. d va uovskulig i san, mn vi ha få skab god gundlag og god infomaions maial, som sundhdspsonal kan pøv ingn af md. Vi komm lang skid i pocssn, sig omas og ilføj, a d kan væ svæ a nå ud il yds ld md d budskab. Plaka md vigig infomaion om sundhd og hygijn hængs op ilfældig og i so viva af and plaka. A budskab of så på nglsk, gø d ikk nmm i land, hvo bfolkningn føs nu bgynd a læ fmmdspog. n ny udfoding fo omas også, a d god åd of nmm a abjd md i oin nd i paksis. d ha han oplv, f a han i 2007 slv blv fa fo føs gang. så gå d pludslig op fo én, a amning ikk så l, som man gå og sig il folk, foæll han md smil, mn ilføj m alvolig, a d kan væ skæmmnd a væ nybag foæld i land, hvo sundhdssysm lang fa fung opimal. mn omas ha ndnu o å i cambodja il a abjd md d poblm: Vi skal læ folk op ikk ba uddl maial, mn viklig hjælp dm il a foså d basal sundhdsbudskab, og hvodan d bds kan fomidls. d d, UnicF viklig kan gø n foskl, slå han fas. 8 vilkå og gø d mulig a skab fobding. appon fik nom opmæksomhd og sa viklig a udabjd sagi fo, hvodan dn al fo oplysnd sundhdsabjd; næm bsm fo UnicF i hovdsadn Luanda. n dl af jobb 37-åig omas Jnsn i cambodja. Hans opgav 9 Sids å lancd Eva Jspsn n undsøgls om bøns ivsl i d indusialisd land.

6 Foo: UNICEF/071894/Shhzad Nooani Klimafoanding u bøns liv 2007 va å md mang kaasof. I 33 land vdn ov havd bfolkningn bug fo nødhjælp, og naukaasof va åsag il mang af ås so humaniæ kis. Naukaasof opså of og md sø syk nd idlig, og foklaingn skal fomnlig finds i d klimafoanding, som vdn udsa fo i diss å. Klimafoandingn udgø dfo n l ussl fo million af bøns liv i dn dj vdn. Fo kaasof amm alid bønn håds, og konskvnsn af naukaasof som ovsvømmls, øk og cyklon sælig alvolig i land, d samidig håd am af konflik og faigdom. Sadig fl bøn må flyg ov hals og hovd md ds famili og søg bskyls i ovfyld flygninglj, hvo d ovn i køb isik a bliv smi md livsund sygdomm. Og bønns hvdag bliv fuldsændig smad. Of ha d ikk læng nog hjm ll nogl jndl a vnd hjm il, og ds skolgang bliv afbud i læng id. UNICEF hjælp hv gang UNICEF il sd vd samlig kaasof md aku humaniæ hjælp fo a sik bønns ovlvls. I føs omgang hjælp UNICEF md l, æpp, psnning, mdicin, vandnsningsabl og ORS-pulv il bhandling af diaé, som l byd ud, nå mang mnnsk suv sammn på mg lid plads udn adgang il n vand og odnlig oilfohold. Nå d ms aku bhov dækk, sæ UNICEF ind md skoll, undvisningsmaial, lgøj og sposudsy, som al sammn md il a skab n m sabil hvdag fo bønn og hjælp dm md a babjd d voldsomm oplvls, d ha væ ignnm. Udviklingsabjd bliv påvik D signd anal naukaasof pæg UNICEFs 10 abjd på fl fon. Hv gang kaasofn am- 11 m land i dn dj vdn, sæs udviklingsabjd lid ilbag, fodi UNICEF nød il a fokus på d aku bhov fo nødhjælp, og fodi kisilsandn i land skab vansklig bingls fo abjd md UNICEFs udviklingspojk. D mang naukaasof ha få UNICEF il a innsiv samabjd md kaasofud land og and oganisaion fo a fobd kaasofbdskab. Og d vik! Da cyklonn Sid am Bangladsh i novmb 2007 kosd dn makan fæ mnnskliv nd idlig cyklon af ilsvand syk, fodi man va bd fobd på a hånd kaasofn. Voldsomm ovsvømmls i d sydlig Asin Klimafoandingn mæks isæ i fom af ksm øk ll voldsomm ovsvømmls of i kombinaion ll folængls af hinandn. En af ås væs naukaasof indaf i sluningn af juli og san af augus, da d sydlig Asin blv am af massiv ovsvømmls. Million af bøn og ds famili i Bangladsh, Indin, Npal og Pakisan må flyg fa vandmassn, og usindvis misd ds hjm og jndl. På kun ug gav danskn m nd o million kon il UNICEFs hjælpabjd fo ofn fo ovsvømmlsn. Pngn bland and bug på læghjælp, mdicin, æpp, vandnsningsabl og vaccinaion. UNICEF Danmaks kaasoffond Nå n kaasof pludslig opså, afhæng mang mnnsks ovlvls og sundhd af, hvo huig nødhjælpn nå fm. Dfo opd UNICEF Danmak i bgyndlsn af 2007 n kaasoffond md flksibl midl, d kan omsæs il nødhjælp i n fa, så sna kaasofn amm.

7 Foo : Un Unic F oo : an so oz zi gina c o 718 /g Hiv m a n s a f g g o g b spædb a vid k v il in ø il b lig a f n s liv, d d a d f o opda n, h vis b yg g odi d g s b i id lo dn smi n m. f dø d lig a mo vius lbo ks n d kø d ilhø ud il bøn i m n l yk Vaccin c vigig va ccin lkd g n. fo livs yn d b bin g ik o g la n ddis M yg gn bsk y bøn mod som hv malaia, å dø dsfa ld bl sk yld i n millio n an d afik an sk bøn. Foo: UnicF/070231/chisin nsbi nic F dil komm d mang usind dansk, som hv ns månd sø UnicFs langsigd udviklingsabjd md fas bløb. sidn 2000 anall af dansk, d sø UnicF fas hv månd, sg fa cika il m nd d fas bidag byd uolig mg, fodi d giv UnicF bd mulighd fo a planlægg abjd langsig. d mang usind små og so bidag, som piva dansk ha foplig sig slv il a giv hv ns månd, gå il UnicFs langsigd hjælpabjd indnfo fm vigig fokusomåd: Bøns ovlvls og udvikling Bøns uddannls Bøn am af aids Bskyls af bøn Bøns ighd Foo: Unic F oo : F/ /g F /0 6 0 Unic an in A kla ddå a f d n b s k ig ig g o k a p om a s kiv s S kols g blya n, s a læ o hæf n å ma n ska l, a ha v n. o g g F oo : Un ic F d an ma k /k a Sposkassn fyld md lg øj, bold og an d sposudsy, som bing lg og glæd il kaas o fam bøn. Foo : U i løb af d sids syv å danskns sø il UnicFs abjd fidobl. dn signd opbakning fa danskn bød, a UnicF danmak i 2007 kunn indsaml 109,6 million kon il hjælpabjd fo vdns udsa bøn. d n signing på 18 pocn i fohold il dn so opbakning fa danskn il UnicFs abjd ha gjo d mulig fo UnicF a hjælp ndnu fl bøn il a ovlv, gå i skol, og voks op und sund og ygg fohold. i løb af 2007 ha piva dansk gnnm ds bidag il UnicF bland and søg fo aku kaasofhjælp il usind af bøn am af ovsvømmls i Asin; bsky nyfød bøn i anzania mod a bliv smi md hiv af ds mød; giv livsvigig hjælp og omsog il foældløs bøn i swaziland; og hjulp faig bøn i Angola i skol. J o d m o g d o dsæ h il n jælpmidl in dhold md sikk, ic o g som n ø d vn in n fø d dig sl. n Foo: UnicF School-in-a-Box n so kuff md avl, kid, kladdhæf, blyan, klods md al, plaka og mg and skoludsy il 80 lv. iac omo Pi danskene TIL vedens BøN s s n d s o g o g a n d d k k å pa g h a l n s a d n, d h g a v s v n n s Vd NI C E F il bø U la g fa CEF. UNI fo dm bug F Foo: Hnik nilsn ic F mee HjæLp Fa Poliovaccin bsky bøn mod dn fygd bønsygdom d mg smisom, og som kan dæb ban ll giv d konisk lammls. vedensgave.dk I 2007 inoducd UNICEF ny gavkoncp fo danskn. Idn bag vdnsgav.dk a giv folk mulighd fo a køb og giv n gav, som viklig gø n foskl fo vdns bøn. man kan fo ksmpl køb n vaccinaionscykl, myggn, skolmaial ll kosilskud il undnæd bøn. all gavn pakks og snds fa UNICEFs vdnslag i købnhavns Fihavn ll fa and UNICEF lag 12 af a n all NI CE F U S idn 2 sø d, fa ca. k da n s d, sg n å m fas h v n d m il und om i vdn il bøn, d ha håd bug fo dm. Hl opaionn sys fa vdnslag i købnhavn. Nå man køb vdnsgav, få man gavbvis, som kan pakks ind og givs il vnn og famili. m nd dansk valg i 2007 a giv n vdnsgav fo a dd liv ll på andn måd hjælp bøn i dn dj vdn. 13

8 Foo: UNICEF/071032/Olivi Asslin Panskab md UNICEF Dn piva sko spill n vigig oll i abjd fo a fobd bøns vilkå oval på klodn. Vdn ov samabjd UNICEF md båd små og so viksomhd fo a sik bøn n sund og yg opvæks, skolgang og fmidsmulighd. Samabjd kan anag mang fom, lig fa n viksomhdsbidag il sælig indsamlings- og oplysningskampagn, loyalisskabnd vns ll salg af poduk il fodl fo UNICEF. UNICEF ha sæk band og n høj ovædighd som vdns ms indflydlssig bønoganisaion. Mang viksomhd vælg dfo a abjd sammn md UNICEF, nå d ønsk a syk ds social og isk pofil og samidig bidag il n bædygig global udvikling. D n foudsæning fo a kunn indgå panskab md UNICEF, a samabjd bå af fælls mål, gnsidig spk og n høj isk sandad. D ms succsfuld panskab dm, d ingd i viksomhdns sagi på fl plan. Også i Danmak oplv UNICEF n signd inss fa hvvsliv fo a samabjd om hjælp il vdns bøn. Fl ny panskab så dagns lys i E af dm va samabjdsafaln mllm UNICEF, Folkkikns Nødhjælp, dailhandlsviksomhdn COOP og mdlmsoganisaionn FDB. Afaln ænk som langsig sagisk samabjd mllm pan, og d føs konk indsamlingspojk blv ivæksa i få. Und navn Vlgønhdsposn lancd COOP Danmak n so gnanvndlig indkøbspos, hvo hl salgspisn på 20 kon gå ubskå il d o hjælpoganisaions abjd. Liglds kan danskn nu md lill yk på n knap don ds flaskpan il mnnsk i nød. Vlgønhdsknappn blv i spmb inoduc på flaskauoma i 14 Kvickly Xa buikk og vil fhåndn bliv udbd il fl buikskæd. Panskab md fodboldklubbn Bøndby IF, som blv indgå i okob, god ksmpl på, hvodan fælls vædi kan dann n sæk plafom fo samabjd. Bøndbys ilgang il social ansvalighd og d iniiaiv, klubbn ngag sig i i Danmak, hæng god sammn md, hvodan UNICEF i udviklingslandn bug fodbold og and fom fo spo il a giv bøn yghd og ny håb og il a bing mnnsk sammn på væs af nisk, ligiøs og social skl. Afaln, d æd i kaf i sommn 2008, bså i fas ålig bidag il UNICEF sam n lang ækk indsamlingsakivi, d vil gn ydlig sø il hjælpabjd fo bøn i nød. Dudov vil UNICEF få mulighd fo, via Bøndby IFs nvæk, a nå ud il n mg so målgupp md infomaion om vdns udsa bøn og bhov fo sø. Spo i hjælpabjd Spo giv bøn slvvæd og læ dm a samabjd og løs konflik på fdlig vis. Spo fmm olanc mllm foskllig gupp af bøn og syk bønns fysisk udvikling. Oganis spo fanasisk dskab il a få bøn i skol og hold dm i skoln - i mang udviklingsland. 15

9 blv voksn Mnnskighdn gæld fo all mnnsk uans ald. Mn bøn såba og ha dfo bhov fo nogl ksa ighd, som imødkomm ds sælig bhov fo bskyls. Dn kndls ld il, a vdns ld dn 20. novmb 1989 vdog 54 paagaff om bøns basal ighd i FNs Bønkonvnion. Konvnionn bskiv bland and n il ovlvls, skolgang, dlagls i samfundsliv og bskyls mod udnyls, ovgb og misbug. Danmak aificd Bønkonvnionn dn 19. juli 1991 som d 94. land i vdn, og i dag 18 å sn Bønkonvnionn dn konvnion, som fls land ha skv und på. 16 Sadig lang vj il mål Til ods fo d so fmskid, d opnå, d sadig lang vj mod mål om n vdn, hvo all bøns ighd bliv spk og ovhold. M nd bøn und fm å dø sadig hv dag; d fls af sygdomm, som nm kan fobyggs. 93 million bøn komm ikk i skol. UNICEF skønn, a omking bøn fung som bønsolda i vdns bændpunk, fl nd 15 million bøn ha mis n ll bgg foæld på gund af aids, og i mang faig land må bøn fosa abjd 14 im om dagn und slavlignnd og kummlig fohold. Fødslsdagssangn blv kæmphi UNICEF Danmak fjd i novmb 2007 Bønkonvnionns 18 ås fødslsdag vd a lad nogl af d søs dansk ungdomsidol Nik & Jay skiv n sang il og om Bønkonvnionn. Sangn, d hdd Hvad nu hvis, sung af Alx, og Nik & Jay mdvik slv md ds kaakisisk ap-sil i vs mid i sangn. DR poducd n flo musikvido, som blv vis uallig gang mllm kanalns bønpogamm. Sangn søg saks il ops på all lands hilis, og dn blv køb og download usindvis af gang på d mang onlin musiksd, som valg a sælg sangn. Sangns so populai ha mdvik il a sæ fokus på Bønkonvnionn og bøns ighd i skol og vd middagsbod i hl land, og UNICEF Danmak ha mæk dn so inss i fom af mang hnvndls fa bøn, foæld og læ. Ovskudd fa salg af sangn gå il UNICEFs abjd fo vdns bøn. Foo: UNICEF Danmak/Jakob Ebling So fmskid fo bøn Bønkonvnionn ha ban vjn fo mang bydlig fmskid fo bøn på vdnsplan. Konvnionn juidisk bindnd, hvilk byd a land, d skiv und på konvnionn, samidig foplig sig il a vdag naional lovgivning, som sik bøns ighd. Hl konk ha d bland and fø il, a sadig fl land ha afskaff balingn fo undvisning, og d ha opfyld n il skolgang fo million af bøn, d idlig va afskå fa a modag undvisning på gund af faigdom. Mang land ha på gund af Bønkonvnionn indfø lovgivning md konk fobding af bøns ighd, d vdø gadbøn, bønposiuion, bønsolda, handl md bøn, vold mod bøn, omskæing af pig, fødslsgising og bøn i konflik md lovn. Rgingn skal så il gnskab En af foklaingn på d mang succshisoi om konskvnsn af Bønkonvnionn, a gingn hv fm å skal dgø ovfo FNs Bønkomié, om og hvodan lands lovgivning ovhold konvnionn. I dnn pocs spill UNICEF n vigig oll, fodi UNICEF af FN udpg som dn officill vog af bøns ighd oval i vdn. D bland and UNICEFs opgav a hold øj md, hvodan d gå md a implmn Bønkonvnionn i d nkl lands lovgivning. Foo: Jakob Kik Bønkonvnionn Bønksp dlog i FNs bønopmød To af UNICEF Danmaks bønksp - Saah Mognsn og Fabian Halang dog mid i dcmb 2007 il Nw Yok fo a dlag i FNs bønopmød. Saah og Fabian dlog som mdlmm af dn officill dansk dlgaion, og ds opgav på opmød va sammn md bøn fa and land a bidag il opfølgningn på dn handlingsplan il fobding af bøns vilkå, som sasld fa hl vdn vdog på bønopmød i 2002.

10 Spjdsamabjd danma k/ k ain A an 1. okob 2007 flyd UnicF danmak il ny lokal i købnhavns Fihavn. Hidil ha UnicF danmak dl konolokal md UnicFs vdnslag i Fihavnn, hvo d på gund af øgd akivi md fosyning af nødhjælp il vdns bændpunk va blv mangl på plads. i jagn på ny gnd lokal va d vigig fo UnicF danmak md n bliggnhd æ på vdnslag, da d skab gundlag fo fosa æ samabjd. møbln i d ny lokal spons af ika, lampn ha UnicF danmak få af LUcPLAn, og AV-cn købnhavn ha don AV-udsy. Foo : U nic F aktivitete I danmak d dansk spjd valg a fj spjdbvæglsns 100-ås fødslsdag md a don spjdns Fdsgav på 2 million kon il UnicF. Pngn, som spjdn ha saml ind vd a udfø opgav i lokalsamfund, gå il so skolpojk i Angola, hvo UnicF i gang md a nov og bygg skol, så bønn kan komm i skol f mang ås kig i land. billd fa n af spjdns mang fanasifuld vns, hvo d indsamld png il skoln i Angola vd a sælg musn. F lyning F oo Posn ing b b l k/jako danma nic F Foo : U lufo bud illød Hillø d Bøn og aids kampagn Foo: bid sg B anks sn, H om 18 1,6 million kon il UnicF lød sula, da Hillød kommun gjod saus f å som UnicF by. Pngn va saml ind af byns bog vd n lang ækk opfindsomm akivi i løb af å, og gå il a hjælp flygningbøn i anzania md a komm i skol. På billd ss bland and Hilløds davænd bogms nick Hækkup vd n af d mang indsamlingsvns. n Han i g s n so milpæl i abjd fo bøns ighd i danmak blv pass, da vslssn n il fysisk afsaffls af bøn blv afskaff i juni UnicF danmak makd iåsdagn i samabjd md d ban, bønåd og bøns Vilkå på Fdiksboggad i købnhavn, hvo musikn om mcwan, sand-up komikn og UnicF ambassadøn sbasian dos og adiovæn sign muusmann sod fo undholdningn. d fi oganisaion lancd samidig n fælls hjmmsid d bland and indhold god åd il foæld om opdagls udn lussing. : Jo hn J ss Foo : b il Bøn v a g Tal n plækk af danmaks ms knd komiknavn va på plakan, da algav il bøn fjd 15 ås jubilæum md kæmp shows i Foum i købnhavn. Fl nd mnnsk havd sik sig bill il ås sand-up vn, og d gav kodso ovskud på ov million kon il UnicF. algav il bøn i åns løb blv s af ov mnnsk og ha indsaml m nd 10 million kon il UnicFs abjd. H ss shows væ Lass imm og casn bang i n øm vals il fodl fo vdns bøn. ingn mo ll fa bud oplv dn ufalig sog a mis si ban og vid, a d kunn hav væ fohind. dn dybføl appl lød fa gvind Alxanda, da hun som poko fo UnicF danmak va md il a sæ fokus på bøn, d am af aids, vd aangmn på UnicFs vdnslag i købnhavn. d vlbsøg aangmn va n dl af UnicF danmaks akivi i fobindls md UnicFs global kampagn Uni fo childn. Uni agains Aids. 19

11 STøTTE Fa danida TIL UNICEF D dansk gnll bidag il UNICEF andog i million kon. Hil kom åig bidag på 60 million kon i sø il UnicFs abjd fo bøn am af hiv og aids. Dn dansk sa sød UNICEFs humaniæ abjd md i al 77 million kon, hvoaf 54,4 million kon va humaniæ bisand i næomåd, og 23,5 million kon va gnlig nødhjælp. Til UNICEFs innaional fosyningscn blv d ov Finanslovn i 2007 bvilg 27,2 million kon. D blv i 2007 finansi fo kon psonalbisand il UNICEF fm Junio Pofssional offics (JPos) på fm af UnicFs landkono. vi TakkE FøLgENdE FoNdE og LEgaTE Fo økonomisk STøTTE I 2007 Aas og jna danilsns Fond Augusinus Fondn baixama Fondn bih og bjan knudsns Fond llab Fondn ik big chisnsns Fond Fabikan mads clausns Fond Familifondn af dn 1. okob 1975 gda Lausns Fond knud og igmo Widmanns Fond kog-my Fondn Løsupgåd Fondn mai Hln Andsns Fond agnhild buuns Fond skandinavisk obakskompagnis Fond William dmans & ida milis Fond viksomhedsbidag Fo STøTTEN TIL vedens BøN n so og vam ak il all, d ha bidag il, a UnicF danmak i 2007 kunn yd hjælp il fl bøn i nød nd nognsind fø. Vo poko, gvind Alxanda af Fdiksbog, mdlmsoganisaion og lokalafdling, fivillig i skaia, UnicF buikkn og som fohandl af UnicF ko, mdlmmn af pæsidi, bsylsn og bønksppanl, UnicF ambassadøn, mdabjdn i UnicF danmak og sids, mn ikk minds, d mang usind, som ha bidag økonomisk ll på andn vis il vos abjd. Akikfima Fos Lasn A/s AV cn købnhavn A/s bombadi anspoaion dnmak A/s bp gas A/s buy+aid A/s by maln big A/s cabinplan A/s cd sikkhdssvic Aps coop danmak A/s cozy kchup 3 guppn A/s anspo Fs chnology A/s Fbi Aps Fia goup Auomobils dnmak A/s Hidi somm innaional aining Acadmy i.p. cons Aps ika innz A/s inacousics A/s kavig Aps kops A/s LUcPLAn Aps mask supply svic A/s mach i A/s m-comp A/s mlia Aomaknik A/s nn Phamaplan A/s noa noa Aps novo nodisk A/s oana A/s P&g danmak Phasion goup A/s Poacu Aps schaumann Popis A/s simonsn a/s ns gallup A/s UnWi Aps V2l A/s Wavin W mobil Widx A/s 21 Foo: UnicF/070877/gogina canson

12 medlemsoganisatione AsF-dansk Folkhjælp bupl - fobund fo pædagog og klubfolk bønhavklassfoningn danmaks Læfoning danmaks sfobund danmaks socialdmokaisk Ungdom dansk kvindsamfund dansk malabjdfobund dansk moions Fobund dansk Psykolog Foning dansk socialådgivfoning dansk sygpljåd dansk Ungdoms Fællsåd dansk bapiss spjdkops dansk oay disik dansklæfoningn d gønn Pigspjd dn dansk duidodn dn lægfaglig fakion fo bøn og ung und dansk slskab fo Folksundhd d dansk bahaí samfund d dansk spjdkops d konsvaiv Folkpai d adikal Vns dkin Faglig Fælls Fobund, 3F Fn-Fobund Folklig oplysningsfobund Foningn sx og samfund Hk Jodmodfoningn kfum-spjdn i danmak kvindns innaional Liga fo Fd & Fihd kvindåd købnhavns Læfoning Landsfobund dui - Lg og Vik Libal oplysnings Fobund Lo i danmak nop nvæk fo oplysning nuidns kvind sc. gogs gildn i danmak socialdmokai soopimis innaional i danmak Vnss Landsoganisaion Wizo i danmak æesmedlemme mogns bch-hansn Pbn gusavsn ol kyd gh ndgaad kisn isl ol sønsn obn Wiland UNICEF ambassadøe Ands W. bhlsn maln big bubb sbasian dos in dyholm P Födin P ganzl Ann Louis Hassing caolin Hndson kasp Hvid main kll nas khad Jsp klin mk Pk bakkns Pjo u Ws mick Øgndahl BøNEEkSpETpaNEL monja Fahima saha bink mai hosd god Hll abøl Hansn Fabian clmn Halang ol kyd ingid Lh An Lindahl saah mognsn Alb bik mogn basim moujahid Johanns skjold gæsbøll osn BESTyELSE bina Vsgaad Andsn, p. fo soopimisn Lif bahn, p. fo kfum-spjdn i danmak (næsfomand) m Faabog, p. fo dansk Psykolog Foning P Hss-nilsn, p. fo danmaks Læfoning Alfd Josfsn, p. fo oskild Lokalafdling (fomand) An Lindahl, p. fo dn lægfaglig fakion fo bøn og ung und dansk slskab fo Folksundhd Hann my, p. fo sbjg Lokalafdling magh Vsag, p. fo adikal Vns kamilla Wabg, udpg af bsylsn lisabh Wichmann, p. fo dansk sygpljåd pæsidium Alxanda, gvind af Fdiksbog (Æspæsidn) Lis Øsbik bncad svnd Jakobsn win Laubach chisin Lyng Linda nilsn michala Pi Lis-Lo bl bndic søm knud sønsn homas Vinbg bøg Wagn maiann Zibandsn det NyTTE at HjæLpE skuspill og UnicF ambassadø in dyholm blv dyb bø af d skæbn, hun mød, da hun i novmb js md UnicF il anzania fo a s på hiv/aids pojk. jsns fomål va a sø op om UnicFs global kampagn fo bøn am af aids. dn populæ skuspill mød bøn og ung, d va blv foældløs på gund af aids, mn som nu fik hjælp il a få n uddannls. Hun oplvd også, hvodan UnicF i samabjd md anzanias ging abjd fo a fohind, a hiv-smid mød giv dn dødlig vius vid il ds nyfød bøn. Und slogan giv liv sop hiv sa UnicF danmak i 2007 sælig fokus på fobyggls af hiv-smi fa mo il ban, md so hjælp fa bland and in dyholm. D ankvækknd, hvo lid d gnlig skal il fo a dd lill ban fa dn dødlig vius. D va mg ovvældnd a oplv. Mn d opløfnd af d hl, a jg kom hjm md n følls af, a d fakisk ny nog a hjælp. Tin Dyholm, UNICEF ambassadø Foo: UnicF danmak/kain Aan

13 Foo: UnicF/070818/nicol ouounji Foo: UnicF/071280/Fumininoi sao Foo: UnicF/071131/shhzad nooani Haii, 2007 Afghanisan, juni 2007 Vold, usabili og ksm faigdom n dl af hvdagn fo bønn i Haii. omking halvdln af lands bøn gå ikk i skol. d lv på gadn ll abjd som jnsfolk und slavlignnd vilkå, hvo d abjd 14 im om dagn og sov på håd gulv ll i usl sku. UnicF sø bland and cn i hovdsadn Po-au-Pinc, hvo udsa bøn kan komm ind fa gadn og få læghjælp, ådgivning, uddannls og ikk minds mulighd fo a lg og ba væ bøn. Pign flokks om bøndn md dikkvand, som UnicF ha skaff il skoln. Und alban-sy va skoln lukk og fungd som miliæbaak, indn dn blv ødlag. UnicF hjalp md a gnopbygg skoln, og ha foudn n vand og sani også lv undvisningsmaial og søg fo uddannls af læn. i 2007 ha UnicF hjulp afghansk bøn i skol og skaff undvisningsmaial il 5,4 million af lands lv i gundskoln. Foo: UnicF/070107/hiy dlvign Jan Foo: UnicF/070289/chisin nsbi Libanon, juli 2007: Pign hygg sig i dn lokal pak, hvo d gnnm lg og spil få babjd aum fa d voldsomm kigshandling, d va vidn il i sommn Akivin n dl af UnicF-sø pogam, hvo pign også få infomaion om bøns ighd og læ føshjælp. UnicF sø lignnd pojk ov al i land og søg fo, a d aumaisd bøn få psykosocial sø og ådgivning, så d kan lægg d fofædlig oplvls bag sig og fokus på fmidn. Augus 2007 UnicF makd dn innaional Ammug md n opfoding il mød om a amm ds nyfød saks f fødsln. n ny undsøgls fa ghana vis nmlig, a idlig amning kan fobygg 16 pocn af dødsfaldn bland nyfød i dn dj vdn, og hl op il 22 pocn af dødsfaldn kan fohinds, hvis blo amningn bgynd indnfo dn føs im. Amning bsky baby mod dødlig sygdomm, og UnicF vud, a 1,3 million bøn und fm å hv å vil kunn dds, hvis d udlukknd bliv amm, indil d sks månd gaml. Nigia, Mas 2007 Fædn så i lang kø md ds små bøn på amn, mns d vn på, a ds ban skal hav d lill sik md dn so vikning. mllm dn 1. og 4. mas blv fl nd 14 million nigiansk bøn vaccin mod polio, mæsling og and livsund sygdomm i n landsomfand vaccinaionskampagn, d sø af UnicF. Udbdlsn af mæslingvaccinaion i Afika n væsnlig åsag il, a bøndødlighdn fald makan d sns å

14 ÅSappoT 2007 ESULTaTopgøELSE Fo k salg af UnicF ko og poduk indsamlingsakivi And bidag Finansill indæg no indæg i al indsamlings- og salgsudgif Noindæg i al Løn, psonal og adminisaion Øvig difsomkosning (i, poo, konohold mv.) Afskivning difsomkosning i al I al il disposiion BaLaNCE p. 31. decembe k. akiv invna i-udsy maill anlægsakiv i al bholdning af gn va And ilgodhavnd Piodafgænsningspos Tilgodhavnd i al Likvid bholdning k. passiv gnkapial i al Andn gæld kdio og skyldig omkosning kofis gæld i al passiv i al ovfø il UNICEFs abjd i and land - md fokus på følgnd omåd: bøns ovlvls og udvikling, bøns uddannls, bskyls af bøn, bøn am af aids og bøns ighd omsæningsakiv i al akiv i al d samld gnskab inkl. no, anvnd gnskabspaksis og dn uafhængig visos pågning kan downloads fa UnicF danmak udvalg land: npal, pigs uddannls bangladsh, pigs uddannls ghana, hiv/aids bolivia, bøns uddannls swaziland, hiv/aids anzania, Pmc anzania, uddannls Angola, uddannls LEdELSESpÅTEgNINg bsyls og daglig ldls ha dags dao godknd åsappon fo Åsappon aflag i ovnssmmls md åsgnskabslovn. Vi ans dn valg gnskabspaksis fo hnsigsmæssig, sålds a åsappon giv visnd billd af oganisaionns akiv, passiv, finansill silling sam sula. Åsappon indsills il åsmøds godkndls. købnhavn, dn 8. apil 2008 daglig ldls: sn m. Andsn, gnalskæ Bsylsn: Alfd Josfsn, fomand Lif bahn, næsfomand kamilla Wabg lisabh Wichmann An Lindahl P Hss-nilsn m Faabog bina Vsgaad Andsn Hann my magh Vsag UNICEF danmak udvalg ma: bøns ovlvls og udvikling bøns uddannls bskyls af bøn bøn am af aids UNICEF danmak nødhjælp: Asin Pakisan Afikas Hon Libanon 0 61 Asin ovsvømmls Nå du giv bidag på 100 k., gå 81 k. dik vid il UNICEFs abjd fo bøn Adminisaion 5% Nå du køb n søva hos UNICEF, gå minds 40% af vans pis vid il UNICEFs abjd fo bøn Adminisaion 5% UNICEFs samld indæg i Danmak Udgif il indsamling og salg 21% Indsamlingsudgif 14% Salgsomkosning 55% Adminisaion 5% I al ovfø il UNICEFs innaional udviklings- og nødhjælpsabjd UnicFs oplysnings- sam skolabjd i danmak I al anvnd i hnhold il oganisaionns fomål Ås sula UNICEFs abjd fo bøn 81% UNICEFs abjd fo bøn 40% UNICEFs abjd fo bøn 74% Ås sula dispons sålds: ovfø il fomukono ovfø il hnlæggls, flyning

15 Sø UNICEFs abjd Ring og sø md 100 k. Gio (bidag): UNICEF FNs bønfond og ha sidn 1946 væ vdns fønd hjælpoganisaion fo bøn. UNICEF abjd i dag i m nd 150 af vdns faigs land fo a sik bøn n sund opvæks, skolgang og bskyls mod vold, udnyls og hiv/aids. I dn indusialisd dl af vdn ha UNICEF 36 naionalkomi, h und UNICEF Danmak, d oplys om og saml png ind il UNICEFs hjælpabjd fo vdns bøn. UNICEFs abjd udlukknd finansi af fivillig bidag fa ging, fond, hvvsliv og piva mnnsk. Poko: Alxanda, gvind af Fdiksbog

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Gammel institution får ny energi

Gammel institution får ny energi Tirsdag dn 4. augus 2015 105. årgang nr. 32 Vi dækkr 100% i 5762 Vsr Skrning 5771 Snsrup 5772 Kværndrup sam dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Egbjrghus på Assnsvj 129 r blv solg: Gamml insiuion

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Årsberetning 2009 for UNICEF Danmark

Årsberetning 2009 for UNICEF Danmark Årsberetning 2009 for UNICEF Danmark Støt UNICEFs arbejde: Ring 90 56 56 16 og støt med 150 kr. SMS UNICEF til 1231 og støt med 100 kr. Giro (bidrag): 9541-3420000 www.unicef.dk www.verdensgaver.dk UNICEF

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere