Esben og de syv selskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esben og de syv selskaber"

Transkript

1 AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE 4. kvartal årgang Esben og de syv selskaber De kloge narrer de mindre kloge Saml alle æggene i én kurv

2 Indhold 22. årgang, 4. kvartal 2007 Redaktion og kursopdatering er afsluttet 30. september 2007 Artikler Alt lykkes i bakspejlet Udfordringens efterår Saml alle æggene i én kurv Det er undtagelsen, at man får det man forventer Garanti gift for formuen Fra bly til guld Nyt fra Formuepleje Forskellen på en investor og en spekulant Esben og de syv selskaber Nyt fra Formuepleje De kloge narrer de mindre kloge Nyt fra Formuepleje Panikken i New York 100 år efter Rekordoverskud i Formueplejeselskaberne Gyldne tider Markeder Aktiemarkedet Obligationsmarkedet Valutamarkedet Saml alle æggene i én kurv 84% af danskerne ved ikke, hvor meget der betales i omkostninger på deres pension! 26 Esben og de syv selskaber En dedikeret og ambitiøs bestyrelsesformand med hovedet på afkastblokken og fødderne solidt i den jyske havemuld. Mød bestyrelsesformand Esben Vibe. 32 De kloge narrer de mindre kloge Der tabes ingen penge på de finansielle markeder de er blot gået videre til nogen, der er klogere. Faktasider Introduktion til faktasiderne Optimum Pareto Safe Epikur Penta Merkur LimiTTellus Formuemagasinet udgives af Formuepleje selskaberne som aktionærorientering. Udkommer fire gange årligt, 3. uge i kvartalet. Oplag eksemplarer. Magasinets formål er: uu at orientere om udviklingen i Formueplejeselskaberne uu at valuere finansmarkederne og fremlægge investeringsstrategier uu at informere om ny viden og lovgivning om formuepleje i Danmark uu at vurdere investeringsprodukter og faldgruber Redaktion Direktør Erik Møller (ansvarshavende) Kommunikationschef Kristian R. Hansen Kommunikationsmedarbejder Gitte Wenneberg. Grafisk design Grafisk designer Hanne Skov. Offsettryk Scanprint. Fotografer Christoffer Håkansson og Polfoto. Forside: Esben Vibe, bestyrelsesformand i 7 af 8 Formueplejeselskaber. Foto: Christoffer Håkansson. Bidragydere Direktør Erik Møller Direktør Brian Leander Investeringschef Søren Astrup Formuerådgiver Anders Bjørnager Formueråd giver René Juul Formuerådgiver Anders Kristiansen Seniorkapital forvalter Nicolai Borcher Hansen Kapitalforvalter Peter Brink Madsen Analytiker René Rømer Analytiker Anders Lund Larsen Kommunikationschef Kristian R. Hansen Kommunikations medarbejder Gitte Wenneberg. 2 / Formuemagasin 4. kvartal 2007

3 Leder Alt lykkes i bakspejlet uu Erik Møller, direktør i Formueplejeselskaberne Røde avisoverskrifter Ingen tvivl om, at omfanget af den såkaldte subprimekrise har været større end først antaget, fordi det bl.a. har fået den effekt, at bankerne spiller Sorteper med hinanden. Ingen ønsker at oplyse, hvor meget de er eksponeret mod sub-primegæld og dermed falder banker nes lyst til at låne hinanden kapital. Det har resulteret i en decideret kreditkrise, som endnu ikke er ovre. Nationalbankerne har dog hele tiden stillet den nødvendige likviditet til rådighed i markedet og den amerikanske nationalbank har nedsat den ledende rente med 0,5%. Tab på 0% - 3,5% Bedømt ud fra de daglige finansoverskrifter må juli kvartal være noget af det værste, vi har oplevet i mands minde. Det blev det nu ikke, når vi kigger på de rå data. For vore aktionærer betød det på bundlinien, at de indre værdier i Formueplejeselskaberne faldt med 1-3,5% i kvartalet med Optimum som undtagelsen, der fik et lille positivt afkast. 5 år er den rigtige tidshorisont for aktier Nu skal aktieinvesteringerne som bekendt ikke ses på kvartalsbasis. I en ny analyse, der præsenteres i næste nummer af Formuemagasinet bliver det slået fast, at hvis man investerer i aktier med 1 års tidshorisont, så er der stadig 35% sandsynlighed for tab. Men har man 5-års tidshorisont, stiger sandsynligheden for at få overskud på danske aktieinvesteringer til 80%. Det har vi aldrig sagt I investeringsverdenen er det ikke god skik at varedeklarere i tal, hvad man som investor realistisk kan forvente både i afkast og i risiko. Normalt vælger man i bakspejlet en succesinvestering et indeks, der er gået godt, f.eks. nordiske aktier - eller en råvare, kobber, der er steget 200%. Herefter viser man grafen over det nye produkts teoretiske afkast og håber, at investorerne ærgrer sig over ikke at have haft mange nordiske aktier. Med småt skriver man, at fiktive, historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige. Når investoren - med en vis forventning om at tjene noget, der bare ligner 200% om 3 år - faktisk har tabt 50% på sine råvareinvesteringer, kan udbyderen af den spændende råvareinvestering med fuld ret sige: Det har vi aldrig sagt. Vi skrev, at det ikke var en garanti for fremtidige afkast. Alt lykkes i en gasovn Morale: Da der jo i bakspejlet altid er noget, der er gået rigtig godt så vil der hvert eneste kvartal være nye spændende investeringsprodukter til investorer, der sidder og ærgrer sig over ikke at have været med i disse bakspejlssuccesinvesteringer. Og da udbyderne kan lokke med hvad som helst, bare man har husket det juridiske lændeklæde, vil udbuddet af nye produkter fortsat stige. Med en let omskrivning af det gamle reklameslogan: Alt lykkes i en gasovn så husk næste gang De ser et spændende tilbud: Alt lykkes i bakspejlet. PS: Har det aldrig undret Dem, hvorfor man altid får tilbudt nye investeringsprodukter, når de underliggende investeringer er steget 200%? Med venlig hilsen Erik Møller Direktør Formueplejeselskaberne Formuemagasin 4. kvartal 2007 / 3

4 Missionen Udfordringens efterår Nervøsiteten og uroen bredte sig som ringe i vandet til de finansielle markeder i kvartalet. Hårdest ramt blev kredit- og pengemarkedet. Søren Astrup Investeringschef, partner Formuepleje A/S Historisk uro på pengemarkedet Nervøsiteten og uroen bredte sig som ringe i vandet til samtlige finansielle markeder i 3. kvartal. Mens aktie- og obligationsmarkedet opførte sig normalt dvs. med faldende aktiekurser og renter, var problemerne for kredit- og pengemarkedet denne gang langt mere alvorlige. For første gang siden 1998 måtte centralbankerne stille massiv ekstraordinær likviditet til rådighed for at undgå et sammenbrud af det finansielle system. Situationens alvor blev tillige understreget af, at den amerikanske centralbank vendte 180 grader og satte renten ned med 0,5% point. En operation der beroligede markederne en del. Netop centralbankernes handlekraft er afgørende for, at uroen kun i begrænset omfang får negativ effekt for realøkonomien og virksomhedernes indtjeningsmuligheder. Og præcis derfor er udviklingen i 3. kvartal ikke starten på en massiv global afmatning. Og jeg kunne tilføje præcis derfor er det ikke nu man skal sælge ud af sine aktier derimod skal man kende sin risiko og i det omfang det er muligt, sørge for at få købt ind på de billige aktiemarkeder. 1 Valutabevægelser Valuta Seneste kvt. Seneste 12 mdr. CHF -2,0% -4,6% USD -4,9% -11,2% JPY 2,0% -8,6% Et dårligt kvartal, men Formueplejeselskaberne undgik desværre ikke aktiekursfaldene og leverede afkast i størrelsesordenen +0,2% til -3%. En situation, vi skal tilbage til 2. kvartal 2006 for at finde magen til. På 12 måneders sigt ser billedet anderledes positivt ud med afkast varierende fra 6,5% i Optimum til 23,3% i Penta. Som investor i Formueplejeselskaberne har de fleste et stort fokus på det skabte afkast særligt i forhold til konkurrerende udbydere af investeringsprodukter. Når man som investor skal evaluere det opnåede afkast, er det særligt relevant at betragte afkastet efter skat og omkostninger. Derfor sætter vi fokus på 5-års-afkastet efter skat, hvor vores mål er, at Formueplejeselskaberne altid 4 / Formuemagasin 4. kvartal 2007

5 Missionen skal være blandt de bedste investeringsprodukter i Danmark. Ved indgangen til 4. kvartal 2007, kan vi konstatere, at det gennemsnitlige 5-års afkast efter skat fortsat ligger betydeligt over konkurrenternes. Vurderingen af det skabte afkast er naturligvis i selv uinteressant, hvis ikke man forholder sig til risikoen i produktet. Til dette kan man anvende den såkaldte Sharpe-ratio, som måler det risikojusterede afkast. Jo højere risikojusteret afkast, des højere Sharpe-ratio. Når vi laver denne måling for investeringsforeningsprodukter på det danske detailmarked, dukker der flere tankevækkende konklusioner frem: uu uu 36% (82 ud af 228) af investeringsprodukterne har givet 5 års afkast efter skat, som er lavere end den risikofrie rente efter skat! 4 ud af 22 udbydere har skabt et negativt risikojusteret afkast i flertallet af deres produkter, målt på 5-års afkast efter skat. At 36% af investeringsprodukterne over en 5-års periode ikke har skabt værdi - på trods af, at investorerne har løbet ikke ubetydelige risici, understreger endnu engang, at det er svært at navigere mellem produkttilbuddene som investor. Når man dertil tager i betragtning, at produkttyperne vi her har undersøgt, typisk er simple og gennemskuelige aktie- og obligationsinvesteringer, må man konstatere, at både når det gælder enkeltprodukter og valg af udbyder skal man holde tungen lige i munden. Note: *Sharpe-ratioen pr. udbyder er opgjort som medianen på p.a. basis de seneste 5 år. Som risikofri rente er anvendt 3,4%, hvilket svarer til efter skat afkastet på en 2 09 er. Standardafvigelserne er opgjort før skat. En efterskat opgørelse af standardafvigelserne ville gennemgående betyde højere Sharpe-ratios, men ville ikke ændre ved rangordningen i ovenstående figur. Bemærk, at ved negative merafkast vil en højere standardafvigelse resultere i en højere Sharpe-ratio, hvorfor Sharpe isoleret ikke kan rangordne negative merafkast. 2 Budgetforventninger 3. kvartal 2007 Pro anno-afkast Aktier 9% Obligationer 4,75% Valuta: kursbevægelser og lånerenter 3,0 % Strategi Aktier: Obligationer: Valutafinansieringen: Maksimal udnyttelse af risikorammer Lav varighed Taktisk EUR 3 3 og 12 måneders afkast Årlig vækst i indtjening i % Seneste 12 måneder Seneste kvartal Optimum Pareto Safe Epikur Penta Merkur LimiTTellus Globale aktier i DKK Danske obligationer -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% uu Kilde: Formuepleje og Bloomberg 4 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% Danske kapitalforvaltere, pr. 1/ års afkast efter omkostninger, selskabsskat og personskat Alfred Berg Alm. Brand Bankinvest BG Invest Carnegie uu Kilde: Formuepleje og IFR 5 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Danske Invest Dexia Invest Egnsinvest Bedste Formuepleje Jyske Invest Lån & Spar Gennemsnit Midtinvest Nordea Invest Nykredit Invest SEB Invest Sparinvest Sharpe-ratios pr. udbyder på 5 års-afkast efter skat* Manglende søjler er udtryk for negativ Sharpe-ratio Median Shape-ratio Carnegie BG Invest Bankinvest Alm. Brand Alfred Berg Dårligste Sydinvest Valueinvest Valueinvest TRP-Invest Tema Kapital Sydinvest Sparinvest SEB Invest Nykredit Invest Nordea Invest Midtinvest Lån & Spar Jyske Invest Gudme Raaschou Formuepleje Etik Invest Egnsinvest Dexia Invest Danske Invest Bedste afdeling Dårligste afdeling uu Kilde: Formuepleje og IFR Formuemagasin 4. kvartal 2007 / 5

6 Artikel Saml alle æggene i én kurv Få overblik, kontante besparelser og større frihed ved at samle pensionerne. Det er ikke så svært endda. Anders Kristiansen Formuerådgiver Formuepleje A/S Det er normalt god latin at sprede sine investeringer, men når det kommer til pensionsordninger, kan det blive en dyr fornøjelse. På bare otte år er danskernes pensionsind betalinger fordoblet fra 50 til over 100 mia. kr. sidste år. Dermed udgør pension ofte en meget stor del af danskernes samlede formue, hvorfor den fortjener en vis opmærksomhed. Alligevel viser nye undersøgelser 1), at de færreste danskere ved, hvad der egentligt sker med pengene. Det gælder de løbende indbetalinger, men ikke mindst de mange penge, som står og samler støv på såkaldte fripolicer fra tidligere ansættelsesforhold. Hvor udhules opsparingen? Der er mange parametre at holde styr på i en pensionsordning, og de virker ofte uoverskuelige. Udbetalingerne, som i sidste ende skal forsøde seniortilværelsen, afhænger af tre faktorer: uu Udgifterne til forsikringsdækninger uu Administrationsomkostninger uu Afkast af opsparingen Hver femte dansker kender ikke sine forsikringsdæk ninger, fordi pensionsordningerne er spredt på flere pensionsselskaber. Forsikringerne bliver derfor sjældent tilpasset ændringer i ens familie-, arbejdsmæssige eller økonomiske situation, og man betaler derfor for flere dækninger, end der reelt er behov for. Administrationsomkostninger udgør ofte et fast beløb pr. police samt en procentdel af de løbende indbetalinger. Så jo flere policer De har, jo mindre er der i sidste ende til Dem. Hvad får De i afkast? Alle ved, at størrelsen af afkastet/forrent ningen er afgørende for, hvor meget opsparingen forøges med. Til trods for det er 75% af pensions kunderne ikke klar over, hvor meget deres pen sionsordning forrentes med! Der har traditionelt set ikke været den store konkurrence mellem pensionsselskaberne, når den årlige kontorente er blevet fastsat. Den gennemsnitlige rente siden 1997 har ligget på 5,8% 2) efter pen sionsafkastskat. 6 / Formuemagasin 4. kvartal 2007

7 Artikel Formueplejeselskabet Safe A/S har givet et gennemsnitligt afkast på 12,9% efter pensionsafkastskat OG omkostninger i samme periode. Så når vi i Formuepleje siger, at tiden er Deres bedste ven, gælder det ikke i relation til et for lille afkast! 1 250% 200% 150% 100% 50% Kursudvikling Opgjort efter 15% pensionsafkastskat Formuepleje Safe A/S 0% uu Kilde: Nordea Liv & Pension og Formuepleje Safe A/S Gevinster ved færre ordninger, men Pension med gennemsnitsrente Ved at samle Deres pensionsordninger får De et bedre overblik over Deres pensionsformue, kontante besparelser på omkostninger og forsikringspræmier samt mulighed for et merafkast ved anden investeringsform end en gennemsnitlig kontorente. Men der er nogle skattemæssige og forsikringstekniske krav, som skal efterkommes, inden De kan samle Deres pensioner. De skal desuden være opmærksom på, om der er nødvendige forsikringsdækninger, der bortfalder, hvis De ophæver Deres police og overfører opsparingen til en anden pensionsforvalter. Hovedreglen er, at man kan overføre en pensionsordning til en lignende eller lavere skattekode: 2 Skattekode Kan overføres til skattekode Livrente 1 1 Ratepension 2 1 og 2 Kapitalpension 3 1, 2 og 3 Indekskontrakter 4 4 Livrenter kan dog kun overføres til et andet pensionsselskab og ikke et pengeinstitut, hvorfor det sjældent giver mening, idet forrentningen og administrationsomkostningerne ofte er de samme. Ønsker De alligevel opsparingen på en livrente overført til et pengeinstitut, kan De i nogle tilfælde genkøbe opsparingen. Det betyder, at opsparingen bliver udbetalt mod betaling af 60% statsafgift for ophævelse i utide. Afgiften svarer måske til fradragsværdien på indbetalingstidspunktet (op til 59%), hvorved offeromkostningen er minimal. Til gengæld kan De så indbetale pengene på en ratepension i Deres pengeinstitut med fornyede fradragsmuligheder og medbestemmelse på investeringen af opsparingen. En anden afledt gevinst ved at genkøbe livrenten er i tilfælde af dødsfald. Hvis De dør, før opsparingen på en ratepension er udbetalt, vil den resterende opsparing blive udbetalt til Deres nærmeste familie mod en afgift på kun 40%. Opsparingen på en livrente udbetales kun til Deres nærmeste, hvis De har tegnet en garanti. Ofte dækker garantien noget mindre end det opsparede beløb, og De betaler en forsikringspræmie for garantien. Nogle typer pensioner kan dog hverken genkøbes eller overføres fra et pensionsselskab til et pengeinstitut. Det kan fx være: uu Ordninger oprettet på kollektivt grundlag uu Arbejdsmarkedspensioner uu Obligatoriske arbejdsgiverordninger med klausuler Til gengæld kan de samles i ét pensionsselskab, så De får et bedre overblik og reducerer administrationsomkost ningerne. Fra 1. oktober 2007 kan De ifølge den såkaldte Jobskifteaftale overføre obligatoriske firmapensioner fra tidligere arbejdsgivere til en ordning hos en ny arbejdsgiver i op til tre år efter, at De har skiftet arbejdsplads. Ofte uden at skulle afgive nye helbredsoplysninger. Hvordan kommer De videre? Tidligere tog et pensionsselskab et gebyr på op til 7% af opsparingen for at overføre opsparingen til en anden pensionsforvalter. I dag koster det typisk et ekspeditionsgebyr på mellem kr. og kr. Skriv til Deres pensionsselskab og bed om at få oplyst, hvilke omkostninger og vilkår for evt. forsikringsdækninger, der er forbundet med en overførsel af opsparingen. Overførslen skal ske efter reglerne i Pensionsbeskatningsloven 41. Så sker der ingen umiddelbar beskatning af opsparingen. Hvis De overfører opsparingen til Deres pengeinstitut, fortsætter den blot et sted, hvor De har mulighed for at gennemskue tingene, minimere administrationsomkostningerne og øve indflydelse på investeringen, så afkastpotentialet og senior - til vær elsen forbedres. Kilder: 1) Forsikring & Pension 19. september ) Nordea Liv & Pension Formuemagasin 4. kvartal 2007 / 7

8 Artikler Det er undtagelsen, at man får det man forventer I det seneste nummer af Formuemagasinet lovede jeg, at vende tilbage til spørgsmålet, om man får, det man bliver stillet i udsigt på de finansielle markeder. Det er ikke en selvfølge det er nærmere undtagelsen. Erik Møller Direktør Formueplejeselskaberne Garanti - for skuffede forventninger De to mest udbredte investeringsprodukter i Danmark er investeringsforeninger og garantiprodukter. Det bedste man kan sige om garantiprodukter er, at man med stor sikkerhed får sine penge igen uforrentet. Nationalbankens undersøgelse af garantiprodukter viser, at investorerne i gennemsnit har fået en forrentning svarende til en statsobligation. Investorerne får yderst sjældent det afkast, der bliver lokket med uanset om det nu er kinesiske aktier eller stigninger i råvareindekset. Der er i dag placeret 55 mia. kr. i garantiprodukter i Danmark. Jeg har ikke kendskab til én eneste garantiinvestering, der har givet et afkast, som matcher det indeks, der blev reklameret med ved udbuddet af garantiinvesteringen. Det ligner det nærmeste man kommer på 100% garanti for skuffede forventninger. Jeg vil nøjes med at konstatere, at både Danmarks Nationalbank og senest Forbrugerrådet lodret advarer mod garanti- eller strukturerede produkter. Det absolutte formål for en aktivt forvaltet investeringsforening må være at slå indekset. Ellers er der ingen logisk begrundelse for at foretage aktiv forvaltning. 8 / Formuemagasin 4. kvartal 2007

9 Artikler Hvad er det absolutte mål for en investerings forening? Helt anderledes seriøst griber investerings foreningerne sagen an. Her søger man at give investorerne en langsigtet investering med en god porteføljespredning og adgang til mange typer måske for mange investeringer. Der findes grundlæggende to typer investeringsforeninger. Den ene type er en såkaldt indeksforening, hvor foreningen blot køber de samme værdipapirer, som ligger i et givet aktieeller obligationsindeks. Langt de fleste investeringsforeninger er imidlertid aktivt forvaltede. Det vil sige, at de ikke følger eller skygger et indeks. Hvis man vælger ikke at skygge et indeks, må det absolutte formål for en aktivt forvaltet inve steringsforening derfor være at slå indekset. Ellers er der ingen logisk begrundelse for at foretage aktiv forvaltning. Men når de deres mål? Hvor tit overholdes afkastmålsætningen? 5 års afkast 1/ / Investeringsforeninger i forhold til benchmark Danske aktier Nordiske aktier Europ. aktier Globale aktier Obligationer, korte Obligationer, lange Formueplejeselskaberne i forhold til FT World aktieindeks Formueplejeselskaberne Formueplejeselskaberne i forhold til absolutte afkastmål Formueplejeselskaberne 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aktier: Op til 72% bliver med rette skuffet Vi har målt, hvad afkastet før skat har været de seneste 5 år i de største aktie- og obligationsgrupper blandt investeringsforeninger og målt om de slår den afkastmålsætning (benchmark) som de aktivt forfølger. Man har som investor været tættest på at få sine forventninger opfyldt, hvis man har valgt en investeringsforening, der investerer i danske aktier. Som det ses af grafen har investorerne i 67% af tilfældene fået et afkast, de med rette kan forvente af en aktivt forvaltet investeringsforening. 33% må til gengæld være skuffet. Værre står det til med de andre grupper. For investorer i en aktivt forvaltet investeringsforening med speciale i europæiske aktier har investorerne i 72% af tilfældene opnået afkast, der er mindre end det indeks, foreningerne aktivt søger at slå. Nu kunne man jo som den lille dreng i Kejserens Nye Klæder - spørge om, hvad man skal med en investeringsforening for at investere i en 2-årig statsobligation? Obligationer: Op til 87% bliver med rette - skuffet Nu er der gentagne gange specielt fra handelshøjskolerne blevet stillet spørgsmålstegn ved idéen med at tilbyde investeringsforeninger i rene obligationsafdelinger, fordi der her ikke er det samme argument om porteføljespredning som ved aktier - og at omkostningerne kommer til at veje for tungt. Men kan det ses på afkastet? I den største gruppe med almindelige danske obligationer har kun 13% givet et afkast på linje med statsobligationsindekset. I gruppen med korte danske obligationer har kun 40% givet et afkast bedre end en 2-årig statsobligation. Men begge observationer bekræfter, at både målt på risikospredning og afkast er det svært at undgå at blive skuffet. Nu kunne man jo som den lille dreng i Kejserens Nye Klæder - spørge om, hvad man skal med en investeringsforening for at investere i en 2-årig statsobligation? Formueplejeselskaberne: Varedeklarationen 100% overholdt Sammenligner vi med Formueplejeselskabernes afkast i samme 5-årsperiode har alle 5 selskaber med 5 års levetid klaret sig bedre end både de absolutte afkastmål, som går fra 45% til 90%, men også bedre end FT-World, som var selskabernes oprindelige generelle afkastmålsætning. Varedeklarationen for afkastmålene er med andre 100% overholdt. At de så også er 100% overholdt for risikorammerne gør det jo ikke dårligere. I øvrigt henvises til selskabernes faktasider på s. 45 ff. Men det er altså langt fra nogen selvfølge, at man som investor får det afkast, man med rette kan forvente. Det er undtagelsen. Formuemagasin 4. kvartal 2007 / 9

10 Artikler Garanti gift for formuen Matematiske modeller giver investeringsforeninger mulighed for at konkurrere mod de traditionelle garantiprodukter. Imidlertid strider modellerne mod de grundlæggende spilleregler på de finansielle markeder. Peter Brink Madsen Kapitalforvalter Formuepleje A/S Med garanti en succes for udbyder Garantiprodukter er en af dette årtis største finansielle salgssucceser. Aktiekrakket i 2000 efterlod mange investorer med massive tab og gav grobund for produkter med en indbygget beskyttelse mod store tab. Produkterne appellerer i høj grad til et psykologisk rationale, idet mange investorer vægter et potentielt tab højere end en mulig gevinst. Lottoobligationer På trods af advarsler fra bl.a. Nationalbanken om høje omkostninger og en risiko der er større end statsobligationer uden den tilsvarende gevinst 1), er garantiprodukter blevet en gedigen salgssucces for bankerne 2). Simpel struktur ringe gennemsigtighed Strukturen bag garantiprodukter er umiddelbart simpel. Størstedelen af investeringen er placeret i en nulkupon-obligation for at sikre hovedstolen ved udløb. Dertil købes en option, som sikrer en del af kursstigningen i et underliggende aktiv, typisk et aktieindeks eller en valuta. Så længe der kan købes optioner på det underliggende aktiv og marketingafdelingen er med på idéen, er alt muligt. Porteføljesikring som modtræk Presset af garantiprodukternes succes udbyder almindelige investeringsforeninger imidlertid nu også produkter med et garantielement. Da der ikke findes optioner på investeringsforeninger 1) Nationalbanken, Kvartalsoversigten 2. kvartal ) Primo maj 2007 var der garantiprodukter for 55 mia. noteret på OMX Den Nordiske Børs København. 3) Strukturen hedder CPPI, Constant Proportion Portfolio Insurance. 4) Multiplikatoren beregnes som 1/Maks. daglig tab, f.eks. giver 20% i maksimalt daglig tab 1/20% = / Formuemagasin 4. kvartal 2007

11 Artikler 1 Struktur bag porteføljesikring x x5 x5 Buffer = Forskel mellem indeks og 50 nutidsværdi af garanti 100 kr kr kr Nutidsværdi af garanti Investeringsforening (risikofyldte) Nulkuponobligation (risikofrie) Lån x5 = multiplikator, afhængig af risiko 40 Udgangspunkt a) ved 10% kursfald b) ved 10% kursstigning uu Kilde: Barclays Capital og Formuepleje A/S eller investeringsfonde, implementeres der en matematisk algoritme, der bestemmer en løbende balancering mellem et risikofrit aktiv og et risikofyldt aktiv 3). Således er det muligt at efterligne en put option, og dermed er det muligt at tilbyde en portefølje sikring i form af en hovedstolsgaranti. Udgangspunktet for en porteføljesikring er: 1) Den underliggende investering 2) En nulkuponobligation og 3) Mulighed for lån Andelen mellem disse tre elementer er styret af en allokeringsmekanisme i form af en multiplikator. Jo højere risiko, jo lavere er multiplikatoren 4). I tilfælde af kursfald dikterer strukturen, kontrolleret af den investeringsbank der står inde for garantien, at der reduceres i den underliggende investering til fordel for obligationen. Omvendt fører en kursstigning til køb i foreningen, og når bufferen tillader det, vil købet suppleres med gearing. af de eksisterende produkter og bankernes massive propagandamaskiner tages i betragtning. Figur 2 udstiller svagheden ved en porteføljesikring, idet den modarbejder en af de helt grundlæggende mekanismer i de finansielle markeder nemlig at finansielle aktiver på kort sigt svinger helt tilfældigt i værdi, men over tid vender tilbage til den langsigtede trend Europæisk aktieindeks Salg 01/03/05 01/05/05 01/07/05 01/09/05 01/11/05 01/01/06 01/03/06 01/05/06 01/07/06 01/09/06 01/11/06 01/01/07 01/03/07 01/05/07 01/07/07 01/09/07 Køb Sikring mod sund fornuft uu Kilde: Formuepleje A/S og Bloomberg Dermed er der åbnet for ballet teoretisk set kan alt nu struktureres med en garanti en skræmmende tanke, når de pauvre afkast >> Formuemagasin 4. kvartal 2007 / 11

12 Artikler Aktieafdeling og garantiprodukt Garantiprodukt Aktieafdeling Maj 2007 Juni 2007 Juli 2007 Aug Sep Blandet afdeling og garantiprodukt Garantiprodukt Blandet afdeling Okt April 2006 Okt April 2007 uu Kilde: Udbyder uu Kilde: Udbyder Den indbyggede handelsadfærd sikrer, at man konstant løber efter markedet. Der købes, når markedet er steget endda med gearingsmulighed og sælges, når markedet er faldet. Det modarbejder almindelig god købmandsskab og vil med garanti give problemer i praksis. Tillokkende teori problematisk praktik To konkrete eksempler illustrerer udmærket udfordringerne omkring porteføljesikring 5). Det første er et relativt nyt produkt baseret på en ren aktieafdeling. Figur 3 viser udviklingen i både garantiproduktet og den underliggende afdeling. I pågældende tilfælde bliver der i udgangspunktet gearet i aktieafdelingen, hvilket efterfølgende rammer afkastet, da kursen falder. Strategien ændres til at indeholde flere obligationer, og man går glip af den fulde stigning når kursen på aktieafdelingen endelig stiger igen. Afkastet fra garantiproduktet bliver dermed sti afhængigt, dvs. afhængigt af de forgående kursbevæ gelser, og investor risikerer, at det der i udgangspunktet var 100% aktier, er placeret som døde penge i en nulkupon obligation Figur 4 er baseret på en blandet afdeling bestående af aktier og obligationer. I teorien den rigtige opskrift på et optimalt forhold mellem afkast og risiko, men måske også netop derfor mindre klart, hvorfor en garantiudgave er nødvendig. Af figur 4 fremstår det, at en garanti ikke er billig. Prisen er markant lavere afkast over tid 6). Formuepleje Safe Garanti A/S? Kommer vi til at se et Formueplejeselskab med garanti? Svaret er nej! Uanset hvordan garantien konstrueres står omkostningen ikke mål med fordelen. Men fortvivl ikke, for vi kan alligevel komme noget nær det perfekte. Svaret findes paradoksalt nok i marketingsmaterialet fra udbyderen af produktet i figur 3. Som udbyderen bemærker, er sandsynligheden for, at garantien efter de 6 års løbetid er nødvendig, forsvindende lille. Og vi er helt enige. En langsigtet investeringshorisont i kombination med det korrekte risikoniveau, gør garantien unødvendig. Og hvorfor tilbyde noget der er overflødigt? 5) Eksemplerne skal ikke betragtes som en kritik af udbyderens investeringsevner, men af konceptet. Af samme grund er udbyderne ikke nævnt ved navn i denne artikel. 6) Der er ikke mulighed for gearing i det pågældende garantiprodukt. 12 / Formuemagasin 4. kvartal 2007

13 Artikler Fra bly til guld nutidens finansielle alkymister I gamle dage søgte alkymisterne at omdanne bly til guld. Hvad der ikke lykkedes for alkymisterne lykkedes derimod for nutidens finansielle troldmænd. Anders Bjørnager Formuerådgiver Formuepleje A/S Subprime obligationer højrisikoobligationer med sikkerhed i fast ejendom udstedt i sammenhæng med lån til amerikanske husejere med lav kreditværdighed har de sidste par måneder været i fokus. Den aktuelle finansielle krise har sin baggrund i værdipapirer baseret på sub primelån, hvis indpakning og risiko har over rasket mange investorer. I USA baserer låntagning i forbindelse med fast ejendom sig på kundens kreditværdighed. På baggrund af en personlig kreditvurdering anvendes forhold som indkomst, formue, belåningsgrad og kredit-forhistorie som input til at tildele en kreditscore. Denne kreditscore afgør om låneren klassificeres som prime (med den laveste rente), near prime eller subprime. Låntagere med en laveste kreditscore tilbydes et subprimelån. >> Formuemagasin 4. kvartal 2007 / 13

14 Artikler Drillelån på spil Væksten i subprimelån har de sidste 5 år været stærkt stigende og udgør pt. 15% af det ame rikanske realkreditmarked. Den kraftige vækst i subprimelån skyldes den lave rente, stigende huspriser og ikke mindst udbuddet af og efterspørgslen efter disse lån. Specielt kreativiteten i forbindelse med kreditvurderingen er inte ressant. De tidligere anvendte standarder og normer for kreditvurdering er over de seneste år erstattet med meget lempelige vilkår. Lånerammerne er forøget og låntagere med meget dårlige forudsætninger for at overholde forpligtigelserne har alligevel fået et lån. Såkaldte teaserlån, hvor man i den første periode låner til en lav rente og efterfølgende til en væsentlig højere rente, har lokket låntagerne til. Mange af disse lån indeholder også en afdragsfri periode. På den anden side er de investorer, som har købt værdipapirer på baggrund af subprimelån. De har i mange år fået en merrente ved at påtage sig risikoen for, at låntagerne misligholder deres betalinger og værdien af sikkerheden, nemlig huset, falder i pris. Den magiske formel De amerikanske kreditinstitutter, som yder subprimelånene, finansierer dette ved at sælge lånene videre til investeringsbankerne, som samler disse lån i puljer. Disse puljer struktureres som værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom kaldet MBS (Mortgage Backed Securities). Kapitalen fordeles i forskellige andele kaldet trancher, opdelt efter sikkerhed det vil sige, hvornår eventuelle betalingsstandsninger på subprimelånene slår igennem på værdipapirerne. Investorerne kan herefter købe de trancher, som matcher risikoprofilen. For at kunne afsætte trancherne til investorer samarbejder investeringsbankerne med kreditvurderingsselskaberne, Moody s, Standard & Poor s og Fitch, som tildeler de forskellige trancher en rating (risikovurdering). De mest kreditværdige værdipapirer tildeles den højeste rating AAA. Laveste rating indenfor det såkaldte investment grade segment er BBB. Jo lavere rating, desto højere rente. Mange institutionelle investorer må alene investere i såkaldte investment grade værdipapirer. 14 / Formuemagasin 4. kvartal 2007

15 Artikler 1 Værdipapirer opdelt i andele/trancher efter risiko/rating MBS-pulje af subprimelån CDO-pulje af BBB trancher 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 10% Non Inv. grade: 9% 20% 10% Non Inv. grade: 9% 0% AAA AA A BBB BB Rest 0% AAA AA A BBB Eguity I figur 1 er vist et eksempel på strukturering af en pulje af subprimelån. Den første og sikreste tranche udgør 80% af kapitalstrukturen (puljen af subprimelån). Denne tranche har en høj rating (AAA), da risikoen er meget lav. Tranchen er sikret 60% af tilbagebetalingen fra puljen af lån. Det betyder, at investor først taber penge, når 80% af lånene misligeholdes og værdien af pantet (huspriserne) falder med 50% (100%-80%x50%=60%). Den næste tranche, som får sin betaling efter den første tranche, har også relativ lav risiko og tilhørende høj rating (AA). Herefter arbejder man sig ned gennem trancherne, indtil man når til tranchen med den højeste risiko, da den først modtager betalinger efter de foranstående trancher. Rates en tranche lavere end BBB taler man om non investmentgrade. Der vil typisk være en rest på 2-4% af puljen af subprimelån i resttrancherne med non investment ratings. Indtil videre er det indenfor de normale finansielle spilleregler. Troldmændene indtager arenaen Der hvor de finansielle troldmænd for alvor kommer på banen, er i den efterfølgende opdeling og indpakning. Ud af puljen af subprimelån vil 4% være i tranchen som rates BBB. Ved at samle en pulje af flere af disse trancher med den lave BBB rating opnås en spredningseffekt, som i kreditvurderingsselskabernes modeller medfører, at man kan strukturere til nye værdipapirer med forskellige trancher og tilhørende rating. Dette kaldes CDO er (Collateralized Debt Obligations). Det bemærkelsesværdige er, at 75% af kapitalen (puljen af BBB trancher) nu får den højeste rating AAA. Lige så bemærkelsesværdigt er, at kun 4% af kapitalstrukturen, som består af en pulje af BBB trancher, rates som BBB. Ved modellering, glitrende indpakning og hjælp fra kreditvurderingsselskaberne er det lykkedes at omdanne de mest risikofyldte lån til værdipapirer med den højeste rating. Af en pulje risikofyldte lån, har man struktureret værdipapirer, således at mere end 90% er investment grade heraf de fleste med den højeste rating AAA. Lån med høj risiko er nu omdannet til blåstemplede lavrisiko investeringsobjekter. Bly til guld og en vindersituation for alle: uu De mindst kreditværdige låntagere kan købe et hus, som de ikke har råd til. uu Finansieringsinstitutterne og investeringsbankernes tjener på at formidle, strukturere og videresælge subprimelån. uu Kreditvurderingsselskabernes indtjening stiger i takt med rating af de nye værdipapirer. uu Sidst men ikke mindst, får en verden med masser af likviditet og en efterspørgsel efter produkter med en høj rente en ny attraktiv investeringsmulighed. Alt var godt så længe renten var lav og huspriserne i USA steg. Men i dag er antallet af misligholdte betalinger over 20% og kombinationen af stigende renter og faldende huspriser har for alvor fået investorernes øjne op for risikoen, kompleksiteten og ikke mindst illikviditeten ved investering i produkter med subprimelån. Illikviditeten medfører, at øvrige dele af de finansielle markeder rammes af store kursudsving, når investorer tvinges til at sælge andre aktiver for at fremskaffe likviditet. Investorerne har primært været institutionelle investorer og hedgefonde, hvor især sidstnævnte har finansieret placeringen i subprimelån med lånte midler. Lokket af de høje renter har risiko- >> Formuemagasin 4. kvartal 2007 / 15

16 Artikler styringen kørt på vågeblus og reelt set står mange af investorerne i dag med værdipapirer, hvis kompleksitet og mangel på gennemsigtighed, giver problemer med at opgøre den reelle risiko. Risikovurderingen har været overladt til kreditvurderings - sel skaberne, som sammen med investeringsbankerne har haft en fælles interesse i bedst mulig rating. Kreditvurderingsselskabernes modeller bliver i dag stress-testet med de stigende renter og faldende huspriser. Fremtiden Indenfor det næste år skal renten på mange af subprimelånene med en kunstig lav startrente tilpasses til den aktuelle markant højere rente (>10%). I sammenhæng med faldende huspriser vil dette kunne forstærke den aktuelle krise på det amerikanske boligmarked. Der er ligeledes lagt op til en revurdering fra kreditvurderingsselskaberne på mange af de værdipapirer, som indeholder subprimelån. En nedgradering fra investmentgrade til non investment grade vil betyde tvangssalg fra mange af de store investorer i et illikvidt marked. Kombinationen af ovenstående er en giftig cocktail, så subprimekrisens dønninger vil kunne mærkes på de finansielle markeder over de næste måneder. Med den finansielle krise in mente bør investor stille sig selv 3 spørgsmål: FAKTA: Subprimeobligationer er højrisikoobligationer med sikkerhed i fast ejendom udstedt i sammenhæng med lån til amerikanske husejere med lav kreditværdighed. 1. Forstår jeg produktet jeg investerer i? 2. Hvilken risiko løber jeg, og bliver jeg betalt for at løbe den risiko? 3. Har kapitalforvalteren/udbyderen og jeg samme interesser? Mange investorer har fortrudt, at disse simple spørgsmål enten er forblevet ubesvaret eller ignoreret. Som Warren Buffet siger: Det er når tidevandet trækker sig tilbage, at man kan se hvem som svømmer uden badetøj. Formueplejeselskaberne har ikke en krone i subprimeobligationer. 16 / Formuemagasin 4. kvartal 2007

17 Nyheder Nyt fra Formuepleje Med OMX i Odense I oktober inviterede OMX Den Nordiske Børs København til Aktionæraften på H.C. Andersen Hotel i Odense. De mange hundrede tilhørere mødte Formuepleje Safe A/S og en række danske LargeCap, MidCap, SmallCap samt First North selskaber, som præsenterede virksomhederne og besvarede spørgsmål. Læs om kommende arrangementer på formuepleje.dk/arrangementer. Intelligent investering Formuepleje præsenterede i oktober i samarbejde med Jyllands-Posten og KPMG programmet Intelligent investering på seminarer i Århus, København, Herning og Kolding. Hvorledes undgår De faldgruberne på investeringsmarkederne? Hvorledes arbejder den professionelle langsigtede investor? Og hvordan beskattes mine investeringer? Alt sammen interessante spørgsmål for den private investor. Formuepleje Merkur udvider aktiekapitalen For at imødekomme efterspørgslen efter selskabets aktier udvider Formuepleje Merkur A/S nu igen aktiekapitalen. Der udstedes nye aktier for ca. 130 mio. kr. som kan tegnes fra 29. oktober til 2. november Mindste tegningsbeløb er kr. Læs mere på formuepleje.dk. Formuepleje i P1 Morgen Formueplejes kapitalforvaltere indgår i DRs faste panel af aktieanalytikere, som hver morgen i P1 kl og 8.20 kommenterer og analyserer dagens nyheder på markederne. Lyt med hver morgen i uge 44 og 51 på P1 eller dr.dk/p1morgen. Ny bankforbindelse Det ny skattefri investeringsselskab Formuepleje Safe VSO A/S har valgt den norsk-tyske Bank DnB NORD A/S som sin faste bankforbindelse. Bank DnB NORD A/S er et joint-venture mellem norske DnB NOR og tyske Norddeutsche Landesbank (NORD/LB). Banken har en samlet egenkapital på 65 mia. kr. og en AA-kreditrating. I forvejen samarbejder Formueplejeselskaberne med Danske Bank, Nordea Bank Danmark, Jyske Bank og ABN AMRO. Reception i nye lokaler Formuepleje i København er flyttet i nye lokaler på Højbro Plads i hjertet af København. Vi markerer indflytningen i den smukke og fredede, nyklassisistiske ejendom fra 1799 ved at invitere aktionærer i Formueplejeselskaberne, samarbejdspartnere og venner af huset til uformel reception: Fredag den 16. november 2007 kl Plougs Gaard, Højbro Plads 21, 1200 København K Læs også artiklen om bygningens historie side 42. Mød Formuepleje på Penge & Privatøkonomi Messen 2007 Den 2. til 4. november 2007 holder Penge & Privatøkonomi messe i samarbejde med Dagbladet Børsen og Eurocard på Radisson SAS Falconer. Formuepleje udstiller på messen, hvor De kan møde virksomheder indenfor investering, finansiering, pension, bolig og livsstil. Vi vil særligt henlede opmærksomheden på Formueplejes foredrag Tre ting, De ikke vidste om aktiemarkedet lørdag og søndag. Læs mere på formuepleje.dk. Formuemagasin 4. kvartal 2007 / 17

18 Markeder Aktier Markeder Hvem sidder med Sorteper? Kreditkrisen har ramt bankaktier over en bred kam. Det giver oplagte købsmuligheder for den selektive investor. Anders Lund Larsen Analytiker Formuepleje A/S Som beskrevet i artiklen Fra bly til guld har subprime lån været det helt store tema i det forgangne kvartal. Blandt bankaktierne, som har været nogle af de allerhårdest ramte, har frygten været centreret omkring, hvem der sidder med Sorteper. I denne sammenhæng er Sorteper tvivlsomme investeringer relateret til subprime lån, hvis værdi før eller siden skal nedskrives. Usikkerhed har aldrig været livretten på de finansielle markeder, og i bedste western sælgfør-du-spørger -stil har alle bankaktier fået gevaldige klø de seneste måneder - selvom der er endog meget store forskelle på risikoprofilen bankerne imellem. Flere skeletter i skabet Banker under ét ser for tiden meget billige ud målt på de gængse nøgletal, såsom Price/Earnings (P/E) og Kurs/Indre Værdi (K/I). Men spørgsmålet er naturligvis, om vi kan stole på den forventede indtjening og den bogførte værdi. Der kommer uden tvivl flere skeletter ud af skabet, efterhånden som bankerne aflægger regnskaber og bliver tvunget til at revurdere aktivernes værdi og udsigterne for den fremtidige indtjening. Men pointen er, at dette allerede er så rigeligt priset ind i de aktuelle kurser. Eksempelvis skal Danske Banks indtjening falde med 8% om året i de kommende 4 år for, at dagens kurs er fair givet den aktuelle indtjening 18 / Formuemagasin 4. kvartal 2007

19 Aktier dette er ikke et sandsynligt scenarium! Det forventninger. Gætter traderen rigtigt, bliver det andet forhold, som er værd at hæfte sig ved, er, at et godt kvartal, men rammer han forkert, bliver stødpuden til at modstå tab, den såkaldte kerne- det et dårligt kvartal. Markeder kapital, er på det højeste niveau i mange år. Det de tab, der nødvendigvis vil komme hos nogle af Hellere en traditionel kedelig bankforretning aktørerne. Hos Formuepleje er vi ikke interesseret i den ekstra betyder, at bankerne er modstandsdygtige overfor risiko, som handlen på egne bøger medfører, hvor- Når traderens held flytter kvartalet for vores valg af bankaktier er centreret omkring I relation til den aktuelle kreditkrise er risikoen traditionelle kedelige bankaktier, der pt. er under- størst hos de store investeringsbanker, som på den vurderede. Krydres dette med en interessant eks- ene eller anden måde har været fedtet ind i ponering mod Emerging Markets lande bliver den subprime-investeringer. Men også under mere britiske bank HSBC det oplagte valg, mens kon- normale markedsforhold er der større risiko for- kurrencemæssige fordele som bedre interne risi- bundet med investeringsbankerne, hvis indtjening kostyringssystemer og de nye SDO-lån gør Danske kan svinge ganske meget fra kvartal til kvartal Bank til en af vores foretrukne banker. grundet handel på egne bøger. Mens banken normalt vil tjene penge ved at eksekvere andres handler, betyder handlen på egne bøger, at man spekulerer i markedsudviklingen for bankens egne penge. Denne handel for egne penge er ofte sving-faktoren, som afgør, om hele koncernens kvartal bliver bedre eller værre end markedets Formuemagasin 4. kvartal 2007 / 19

20 Markeder Obligationer Nye obligationer styrker de gamle Formuepleje er blevet betrygget i beslutningen om udelukkende at have realkredit obligationer i porteføljerne. Dels på grund af obligationernes præstation under den seneste tids uro, dels at der nu ser ud til at komme gang i det nye SD(R)O marked. Ikke engang obligationsmarkederne har kunnet banker på fallittens rand er næsten ophørt og undgå nogle sorte dage under den seneste tids måske allermest interessant er der nu endelig uro, hvor det eneste investorerne ønskede, var kommet noget konkret på banen omkring de nye sikkerheden hos statsobligationerne - og derfor SD(R)O produkter. dumpede alle andre likvide renteprodukter inkl. René Rømer Analytiker Formuepleje A/S realkreditobligationer. Som det kan ses i figuren Et nyt marked udeblev effekten ikke på prisen, der faldt betragte- Efter den nye lovgivning blev indført i juli under ligt. En del af forklaringen på realkreditobligatio- stor bevågenhed, har der været bemærkelses nernes relativt store tab er, at markedet for disse værdigt få udmeldinger fra de involverede parter; fungerede gennem det meste af perioden, mens det vil sige realkreditinstitutterne og bankerne. for eksempel det europæiske covered bond mar- Det var forventet, at udstederne ville bruge de ked oplevede nogle markante spreadudvidelser. mere fleksible regler under den nye lovgivning til Det betyder, at tabene ved tvunget frasalg af dan- at skabe en række nye, spændende produkter. ske realkreditobligationer var relativt små sam- Men det er først ved at ske nu tre måneder efter menlignet med andre obligationstyper. implementeringen af lovgivningen. Som investor i de oprindelige realkreditobliga- 1 Merrente i forhold til statsobligation tioner er denne udvikling glædelig. Det må nemlig 0,40% forventes, at en del af de eksisterende boligejere 0,35% vælger at konvertere Deres lån til den nye type. 0,30% Enten fordi produktet er mere attraktivt for den 0,25% enkelte låntager, eller fordi udstedernes markeds- 0,20% føringsapparat får overbevist kunderne om denne 0,15% attraktivitet. Uanset grunden vil det føre til større opkøb af de eksisterende realkreditobligationer og 0,10% Maj 2007 Juli 2007 Sep uu Figuren viser udviklingen i niveauet på prisen for en 5% Nykredit 2038 (Option Adjusted Spread). En lav værdi betyder, at obligationen er dyr. Kilde: Nordea. dermed højere kurser. Holder fast, men med åbne øjne Hos Formuepleje er vi derfor blevet betryggede i beslutningen om kun at have danske realkredit 20 / Formuemagasin 4. kvartal 2007 Som figuren også viser, er der efterfølgende blevet obligationer i porteføljerne. Dog vil vi have øjne gydt olie på vandene. Den amerikanske central- for hvilke muligheder der byder sig - både på bank sænkede renten med 0,5%-point, strøm- grund af den nye lovgivning i Danmark og i de men af dårlige nyheder omkring hedgefonde og større covered bond markeder i Europa.

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Historiske begivenheder Store ændringer på kort tid. Historisk store stimuli på finans-, skatte- og pengepolitikken på en og samme tid.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Formuepleje Fordele >>

Formuepleje Fordele >> Formuepleje Fordele >> Jeg får som direktør i Formueplejeselskaberne ofte spørgsmålet Hvordan adskiller Formuepleje sig fra andre formueforvaltere? Det er naturligvis et spørgsmål, jeg gerne vil svare

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det store O fra Optimum blev brugt som ikon for selskabet, da det blev introduceret sidste år. 5 års afkastmål: 25% Nettoafkast efter selskabsskat

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen København, den 27. april 2010 Analyse af danske obligationsfondes afkast og performance: Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen Der er lavet talrige analyser af aktiefondenes afkast i forhold

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere