Effektmålinger på kommunalt niveau. Ane Andersen Institut for Design og Kommunikation Billund ErhvervsFremme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektmålinger på kommunalt niveau. Ane Andersen Institut for Design og Kommunikation Billund ErhvervsFremme"

Transkript

1 + Effektmålinger på kommunalt niveau Ane Andersen Institut for Design og Kommunikation Billund ErhvervsFremme

2 + Disposition Hvad er en effekt og hvorfor måle dem? Udfordringer på et kommunalt niveau 2 tilgange til evalueringer hos turistbureauet Hvordan en praktisk guide. Hvad så bagefter? Et par gode råd

3 + Hvad er en effekt? Fordi Peter blev anbragt (a rsag) uden for hjemmet i sin barndom, så begik han mindre kriminalitet (effekt). Hvis han derimod ikke var blevet anbragt men alt andet i hans liv ellers havde forløbet uændret så ville han have bega et mere kriminalitet. Effekten af indsatsen anbringelse udenfor hjemmet på succeskriteriet mindre kriminalitet. Har A en effekt på B? Ad hvilke veje påvirker A i en specifikt kontekst B? Årsags-virkningsammenhæng (Kausalitet)

4 + Hvad er en effekt ikke? Der blev i perioden født færre børn end normalt, og dette skyldes at der i samme periode var en nedgang i storkebestanddelen. Undersøgelse viser, at mænd bliver fede af at se for meget fjernsyn Hvis man spiser grønne æbler får man høje tindinger

5

6 + Man kan ikke bare påstå at der findes årsagsvirkningssammenhænge fordi en effekt indtræffer i tilknytning til en årsag Korrelation er ikke nødvendigvis ensbetydende med årsags-virkningsammenhæng. Fordel at starte med en generel evaluering

7 + Symbolsk Kvalitetsudvikle Kvalitetssikre Formidle Taktisk Nu har vi brugt en masse penge på noget vi vil gerne vide om det så virker? Legitimering Viden Erfaring Dokumentere

8 + Forudsætninger for at måle effekt Er der en nulpunktsmåling? Er der opstillet målbare mål? (input, output, aktiviteter, effekt) Har I fastsat succeskriterier? Har I valgt et relevant monitoreringssystem FØR I har besluttet jer for at måle effekterne? Ved I hvad for noget data der skal bruges? Er der afsat ressourcer til at lave evalueringen? En effektmåling kan være en del af en samlet evaluering.

9 + Udfordringer hos turistbureauer Meget lidt rådata tilgængeligt I skal ofte selv indsamle data Ressourcerne til at lave evalueringer eller effektmålinger er begrænsede. Evalueringen og effektmålinger ender i en fin mappe Evidensbaseret ledelse?

10 2 tilgange til evaluering hos + turistbureauer 1. Evaluere jeres egen indsats i forhold til flere faktorer. 2. Skabe data til evaluering (af andre?)

11 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase Udarbejde et notat om effektmåling i opstartsfasen Identificer succeskriterier og forventede ændringer Vælg et monitoreringssyst em Identificer en referencegruppe Afsæt ressourcer til evalueringen Evalueringens formål og fokus Timing af evalueringen Evalueringens kontekst Valg af evalueringsmodel Hensyn til valg af evaluator Afklaring af, om evalueringen sendes i udbud Udbudsmateriale og valg af tilbud Kontrakt Metodiske overvejelser Anvendelse Formidling Offentliggørelse Nyttiggørelse

12 + Evalueringsmodeller Målopfyldelsesevaluering Effektevaluering Procesevaluering Aktørevaluering

13 + Målopfyldelsesevaluering Er det opstillede mål opnået? Og har indsatsen bidraget hertil? Kræver af målene er specifikke og målbare. Kræver at der har været opstillet målbare mål fra starten Overser (negative) sideeffekter Overser forsinkede effekter

14 + Hos turistbureauet internet Har vores nye sortiment af varer hjulpet til, at vi har nået vores omsætningsmål i butikken? Har vores søgemaskineoptimering virket og har vi haft de antal klik vi ønsker i bureauet? Har vores nye lokaler bidraget til flere besøgende? Men viser ikke den utilfredshed der var med de nye varer. Viser ikke, hvad folk har brugt jeres hjemmeside til. Viser ikke, om folk har spurgt efter toiletter. (Årsag-virkningssammenhængen )

15 + Effektmåling Forsøger at afdække samtlige effekter ved en indsats Bruges ofte ved en større indsats Og det er jo dejligt når alle effekter søges afdækket Meeen det er svært at isolere effekten af en enkelt indsats (Påvirker A B) især hvis der ikke er en referencegruppe.

16 + Hos turistbureauet Rigtig god til at vurdere kommunale og tværkommunale projekter, hvor man har god føling og ejerskab over projektet. Inkluderer andet end blot tal og virker mere grundig. Men det er svært at altid at argumentere for årsagsvirkningssammenhængen.

17 + Procesevaluering Fokuserer på hvordan processen er og hvad vi kan lære af processen. Bruges meget i forhold til læring Men overser ofte effekterne af selve processen Bruges primært hvis man formålet er læring

18 + Hos turistbureauet Kan bruges i forhold til at vurdere eksempelvis flexmedarbejdere, løntilskuds-ansatte, jobprøvnings-ansatte, praktikanter mv. Men det siger sjældent noget om, hvad turistbureauet har fået ud af den ansatte Kan også bruges til løbende evaluering af f.eks. Fondsprojekters forløb i turistbureauer. Men kan bruges på mange mange måder se følgende.

19 + Aktørevaluering Samlet betegnelse for brugerevaluering, interesseevaluering og kollegial evaluering. Aktørernes egne kriterier anvendes Bliver tit tilfredshedsundersøgelse Tendens til at være positive Bruges når viden og kompetencer er centrale

20 + Hos turistbureauet Ofte i form af MUS-samtaler, personalemøder, mindre konflikthåndteringer, bruger-evaluering ( hvad synes du om det her ) Kortsigtet og nemme evalueringer Effekten er ofte en konflikt der løses eller en følelse der kommer til udtryk.

21 + Hos turistbureauet i udlandet Sammenligning af eksisterende data overnatningstal, antal ansatte i frontline-jobs, lønninger, profit og sammenligne det med andre kommuner eller nationale tal for samme. Cost-benefit analyser (Resultatet bliver kun så godt, som konsulentens indsigt i feltet) Multiplikatoreffekten - Indkomstmultiplikatoren : Ad hoc Multiplier modeller (Archer & Owen 1976) Input output modeller (Archer 1973)

22 + Archers ad hoc model Beregner indkomst-multiplikatoreffekten

23 + Archers input/output modeller

24

25 + Opsummerende

26 Spørgsmål Tilgang Metode Effekt Ræsonne ment Viden Har A en effekt på B Eksperimentelle metoder Kvasieksperimentelle metoder Randomiserede, kontrollerede forsøg Naturligt eksperiment Kontrafaktisk ræsonnement: tilstræbe at kunne sammenligne med, hvad der var sket med målgruppen hvis de ikke have været udsat for indsatsen Kan give et præcist svar på styrken af kausalrelationen Matching Repressionsanalyse Ad hvilke veje påvirker A i en specifikt kontekst B Processuel tilgang Realistic evaluation Virkningsevaluering Forandringsteorier Bidragsanalyse Prosessuelt ræsonnement: tilstræber at forstå den måde, A påvirker B på og derigennem sandsynliggøre kausal-relationen Kan identificere hvor kæden opper af på vejen mellem indsats og resultat Kan identificere mønstre mellem lokale indsats, kontekst og resultat

27 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase Udarbejde et notat om effektmåling i opstartsfasen Identificer succeskriterier og forventede ændringer Vælg et monitoreringssyst em Identificer en referencegruppe Afsæt ressourcer til evalueringen Evalueringens formål og fokus Timing af evalueringen Evalueringens kontekst Valg af evalueringsmodel Hensyn til valg af evaluator Afklaring af, om evalueringen sendes i udbud Udbudsmateriale og valg af tilbud Kontrakt Metodiske overvejelser Anvendelse Formidling Offentliggørelse Nyttiggørelse

28 + Tilgang nr. 2 Skab jeres eget data

29 + Hvad vi gjorde i Billund Rejsegruppen består af 2 voksne i et forhold (gift/kærester), og i gennemsnit 2 børn De 2 børn er primært i alderen 4 9 år. Gruppen kommer for at holde ferie. De ankom i bil. De overnatter i 2 dage, og overnatter på hotel. De kommer primært for at besøge LEGOLAND, og gennemfører dette besøg. De besøger muligvis også Lalandia, Billund Centrum og benytter sig af shuttelbussen.

30 + Hvad krævede det? Og hvor blev det brugt Et setup / spørgeskema Samarbejdsvillige hoteller En god kopimaskine Adgang til Survey Xact Ejerskab til projektet

31 + Skab jeres eget data Sørg for det bliver professionelt Kommuniker resultaterne ud Benyt jer af studerende Benyt jer af forskellige metoder (etnografiske er også en ide) Vær ikke blind for, hvad der kan måles og evalueres.

32 + Sjove effektmålinger og evalueringer Attitude-indexet i Cape Cod (Pizam 1978) Film-turisme (Riley et al 1998, Busby & Klug 2001 etc.) Forbrugeren humør ved evaluering af forbrug af et turismeprodukt (Sirakaya et al 2004) Evaluering af prioriteter vedr. Strand-turisme (Phillips & House 2009) Campingpladsen der ikke gav mening Vi bryder os ikke om turisterne-måling (Davis et al.)

33 + Hva så bagefter? Det primære resultat ved en evaluering er de aktiviteter, som evalueringen sætter i gang ikke selve evalueringsrapporten. manglen på ledelsesopbakning (evidensbaseret ledelse) manglende anbefalinger. evalueringernes anbefalinger ofte er vage og abstrakte og på et meget generelt niveau. Anbefalingerne skal være så anvendelsesorienteret som muligt og tilpasset den konkrete kontekst.

34 + Formidling og offentliggørelse Ejerskabet opstår ofte i forbindelse med offentliggørelsen Lav det nu læsevenligt og lækkert at se på! Lav en kommunikationsplan Skal pressen ind over? Hjemmeside? Ledelsen? Byrådet? Sørg for at kommunikere den rigtige vej. Gør en aktiv indsats for at nyttiggøre evalueringen handlingsplan Følg eller forklar-princippet.

35 + Et par gode råd. Husk Nulpunktsmåling At kopiere evalueringsmodeller ukritisk fra hinanden At opfinde den dybe tallerken (Sociale medier) At have for store forventninger til en evaluering og for mange formål. Overvej om der er behov for en evaluering eller effektmåling At se evaluering som kontrol og overvågning Skaf jer evt. en studerende til arbejdet. Pas på med den omvendte effektmåling Vi har haft flere campingovernatninger i X, det må skyldes at Der er kommet en ny campingplads? Er der er bedre registrering af eksisterende overnatninger? At campingsæsonen er udvidet? At der er mersalg af vinter-campingvogne? At der er flere fastliggere?

36 + Kilder Evalueringsguide til inspiration for evaluering og effektmåling i de regionale vækstfora. Erhvervs-og byggestyrelsen (2008) Kongsted og Konnerup (2011) Archer & Owen (1976) Archer (1983) Dahler-Larsen (1999, 2000, 2006) EVA (2012)

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Virker det? og i givet fald hvorfor?

Virker det? og i givet fald hvorfor? Virker det? og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn Annette Michelsen la Cour Virker det? Og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere