Entreprenørskabsundervisning Hvordan fremmer man foretagsomhed?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprenørskabsundervisning Hvordan fremmer man foretagsomhed?"

Transkript

1 Entreprenørskabsundervisning Hvordan fremmer man foretagsomhed? Anne Kirketerp Linstad Forsker, Psykolog Ph.d Stud. Universe Research Lab Mobil:

2 Entreprenørskab er nødvendigt! Foretagsomme mennesker som iværksætter på baggrund af deres viden Innovation er viden omsat til værdi for andre (Frit efter shane & Venkataraman 2000 the promise of entreprenurhip as a field of research )

3 Hvordan fremmer man Foretagsomhed? Anne Kirketerp Linstad 2009

4 Det underlige spændet mellem kravet om nyttiggjort viden og de adfærdsmæssige ændringer disse nye krav stiller det er udfordringen. Uddannelser træner (ofte) ikke adfærd

5 Foretagsomhed En persons evne til at omsætte tanker til forandrende handlinger, som har værdi for andre.

6 SKUB-metoden Tanker Reflekterende observation Visualisering OM handlinger Mentoring Coaching Ledelse SKUB SKUB-metoden: Kirketerp.A. Ph.d afhandling Forandrende handlinger Vejledning Instruktion Forretningsplaner

7 Arketyper i entreprenørskabsundervisning Undervisning som: Innovation Opstart af virksomheder OM entreprenørskab Foretagsomhed

8 Hvordan beskriver man foretagsomhed teoretisk? Effectuation Logic ( Sarasvathy) Self-efficacy (Bandura) Somatiske markører (Damasio)

9 De forskellige tilgange.. Causation (målsøgende) Starter med et defineret mål og arbejder systematisk hen imod målet. Logikken ses i forretningsplanen Effectuation (iværksættende) Tager udgangspunkt i den nære mulighed Starter med en række ønsker og holdninger og arbejder med udgangspunkt i hvem er jeg, hvem kender jeg hvad ved jeg.

10 Entreprenørskab 1. & 2. generation 1. generations fokus Causation forretningsplan målstyret Super entreprenøren 2. generations fokus Effectuation Processtyret/middel iværksættende netværks entreprenøren (Kilde: Steffen Korsgaard, Sarasvathy 2001)

11 Bandura Psykolog Leverer linket mellem pædagogik og entreprenørskabsundervisning (I et foretagsomhedsperspektiv) The importance of a high Self-efficacy, is the only valid personality trait in entrepreneurial literature (Cooper & Lucas 2007)

12 Bandura self-efficacy (selv-virkningsfuldhed) individets forventning om egen kompetence til at gennemføre en bestemt adfærd belief in ones s capabilities to mobilize the motivation, cognitive resources, and courses of action needed to meet given situational demands (Bandura, 1993)

13 Self-efficacy opøves gennem: 1. Mastery experiences (succes oplevelser) 2. Role models (rolle modeller) 3. Social persuasion (omgivelsernes påvirkning) 4. Personal and emotional insight (personlig og emotionel indsigt) Bandura (1994)

14 Implikationer for undervisning Folk som anser sig selv som meget effektive: Fejl= utilstrækkeligt indsats Folk som anser sig selv som meget ineffektive : Fejl= dårlige evner Folk undgår aktiviteter og situationer, som de mener, overskrider deres mestrings strategier (Bandura 1994)

15 Udfordringen There are countless attractive options people do not pursue because they judge they lack the capabilities for them Bandura 1994 Det kan jeg ikke! Det er for svært Jeg er for doven Hvordan kan I som undervisere/konsulenter håndtere denne udfordring?

16 Model for succesfuld træning i Self-efficacy. Kilde: Bandura 1997

17 Somatiske markører Et kropsligt system af erfaringer der over tid danner vores præferencer eller modvilje over for bestemte begivenheder/mennesker eller sammenhænge. Hver gang vi får en erfaring dannes der langsomt et system af somatiske markører der virker som ledestjerner eller sorte huller. Antonio Damasio (1999)

18 SKUB-metoden Tanker Reflekterende observation Visualisering OM handlinger Mentoring Coaching Ledelse SKUB SKUB-metoden: Kirketerp.A. Ph.d afhandling Forandrende handlinger Vejledning Instruktion Forretningsplaner

19

20 Fra tanke til handling Udfordring: Din udfordring i uge 45 bliver at tage kontakt til en person, du ønsker dig som mentor i relation til udviklingen af din virksomhed. Udfordringen rummer tre dele: 1) For det første skal du identificere fem personer, der alle rummer stærkt potentiale til rollen som din nye mentor. 2) For det andet skal du tage kontakt til én eller flere af dem. 3) For det tredje skal du så vidt muligt - arrangere et møde med en af de fem personer på din liste.

21

22 Fra tanke til handling Produktet: 1) Top 5 liste over dine mentor-emner 2) Liste med din tilgangsvinkel til minimum én af de fem personer (din tilgangsvinkel kan f.eks. være de brændende spørgsmål, du kunne tænke dig at stille personen, eller, at personen har et projekt eller virksomhed, du synes er spændende) 3) Drejebog for din henvendelse (hvordan gør du?) 4) Agenda for første møde med din nye mentor 5) Hvad har du konkret foretaget dig i forbindelse med denne uges Action Day? kort resumé

23 Hvad er entreprenørskabsundervisning? Entreprenørskabsundervisning er en proces, hvor individer får evnen til at genkende eller skabe en kommerciel eller non-kommerciel mulighed og får indblik, selvtillid, viden og færdigheder til at handle på dem (den innovative, foretagsomme og værdibaserede del).

24 Entreprenørskabsundervisning - fortsat Det inkluderer instruktion om forretningsmuligheder og kommercialisering af et koncept, styring af økonomiske ressourcer og risiko. Det indebærer også instruktion (som minimum) i traditionelle forretningsområder som ledelse, markedsføring og økonomistyring (den målsøgende del). Hvordan dette bliver gjort til integreret læring er der mange tilgange til. Kilde: (Kirketerp og Korsgaard 2006)

25 Rousseau Der eksisterer en konflikt mellem natural state og social state A citizen must give up the freedom to act as one, and act to the benefit for society. Personligt liv kontra livet I samfundet

26 Dilemma 3 min. I grupper af 2 Er entreprenørskabsundervisning kun godt Er træning af foretagsomhed opdragelsetilindividuelfrihed eller: Er det statens krav, til den enkelte, om at blive en økonomisk forsøger? Personligt liv kontra livet I samfundet

27 Entreprenørskabs didaktik og SKUB 1.Lav krav om handling (skridt for skridt) (eksempel: gå ud og interview xx om deres opstart) 2. Lav rollemodeller der er mulig at spejle sig i (eksempel: fortæl historierne om den første dag i stedet for den gang vi solgte for 250 mill. Kr. ) 3. Gør det muligt at fortælle om forhindringerne og frygten for forhindringerne (afkatastrofering). (eksempel: hvilke tanker havde du inden du kontaktede XX?)

28 SKUB metoden SKUB er en teoretisk forankret didaktisk metode som understøtter foretagsomhed hos studerende. SKUB metoden virker ved at indtænke succesoplevelser, internaliseret viden og effectuation.

29 Washback Man får hvad man måler Eksamensformens indflydelse på de studerendes læring

30 Den innovative og foretagsomme studerende 1)identificere behov og 2)udvikle nye koncepter/produkter samt 3)handle på deres ideer.

31 Karakterbeskrivelse af læringsmål i entreprenørielle fag Læringsdelmål 1) kvalificering af handlegrundlaget (relevans) 2) Konkrete handlinger og diskussion af opståede problemstillinger 3) Indsigt i løsnings muligheder og 12 (fremragende) Den fremragende besvarelse Eks: Den studerende behersker væsentlige grundelementer i en behovsanalyse. Har været i stand til at anvende behovsanalysen således at resultatet fuldstændigt afstemmer brugerens behov/oplevelse Eks: Den studerende har kontaktet flere relevante brugere. Handlingen er reflekteret og begrundet med valg og fravalg. Opståede problemstillinger er uddybende begrundet Den studerende har anvendt divergent tænkning på et højt i f k t d 7 (god) Den gode besvarelse 2 (tilstrækkeligt) Den tilstrækkelige besvarelse Eks: Den studerende har viden om hvordan man foretager en behovsanalyse men har ikke været i stand til at implementere den målrettet i konteksten. Der er tvivl om brugeres accept af opnået tilfredshed. Eks: Den studerende har kontaktet mindre relevant bruger. Kan i begrænset omfang begrunde valg og fravalg. Opståede problemstillinger er svagt begrundet Den studerende har i lav grad anvendt divergent tænkning ihøj d dt

32 3) Indsigt i løsnings muligheder og bæredygtighed 4) Forståelse af fagets teorier og deres indbyrdes relationer 5) Afgrænsning af område samt litteratursøgning Den studerende har anvendt divergent tænkning på et højt niveau og fremkommet med nye løsninger på baggrund af en afsøgning i forskelligartede fagområder. De etiske implikationer er velbegrundede. Den studerende kan anvende og sammenstille fagets teorier og analysere og vurdere et problem på baggrund af teorier. Den studerende kan argumentere og reflektere for afgrænsningen af opgaven, samt nuancere valg og fravalg ift. litteratur Den studerende har i lav grad anvendt divergent tænkning men i høj grad anvendt konvergent tænkning. Der er fremkommet en løsning som bygger på kendte metoder indenfor et enkelt fagområde. De etiske implikationer er svagt begrundet. Den studerende kan redegøre for teorier. Den studerende kan i lav grad koble teori til praksis. Den studerende kan beskrive afgrænsningen samt strukturere valg af litteratur

33 Læringsmodel for undervisning JA NEJ Adfærdsmæssig ændring JA NEJ Internaliseret læring SKUB (refleksion) Eksperimenterende læring Praksisbaseret læring Tvungen læring SKUB Afventende læring Praksisbaseret læring Blokeret læring Ingen læring Kilde: Frit efter Cognitive-behaviour Link (M.M. Crossan and M. Sorrenti, 2002). Kirketerp.A. 2008

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Copenhagen Business School, CBS Vejleder: Morten Knudsen December 2012 Anslag 107884 Content

Læs mere

den sundhedspædagogiske

den sundhedspædagogiske rapport r om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark den sundhedspædagogiske jonglør kompetenceudviklingsmodel for patientuddannelse på tværs af diagnoser steno center for

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber (Nielsen, J. (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s. 243-270. Kbh.: Frydenlund). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring WORKING PAPER 2006-02 Per Blenker Poul Dreisler John Kjeldsen Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring En ramme til forståelse og udvikling af entrepreneurielle universitetsmiljøer

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Nye læringsformer for unge Munkholm

Nye læringsformer for unge Munkholm Nye læringsformer for unge Munkholm v. Steen Hilling Munkholm, Vongevej 5 7300 Jelling e-mail: sh@munkholm.cc www.munkholm.cc tlf. 75 87 33 11 1 Kort præsentation: Steen Hilling, aut. psykolog, specialistgodkendt

Læs mere

EN FLASKE TIL FORSKEL

EN FLASKE TIL FORSKEL EN FLASKE TIL FORSKEL 1. Semester, Hus 06.2. Gruppe 11 Vejleder: Kim Sandholdt Abstract This assignment revolves around charity donations from bottle deposit. We circulate around people s normal habits

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Aktionsforskningsprojektet Art-Based Innovation pa University College Nordjylland (ABI)

Aktionsforskningsprojektet Art-Based Innovation pa University College Nordjylland (ABI) Aktionsforskningsprojektet Art-Based Innovation pa University College Nordjylland (ABI) Af Julie Borup Jensen og Tatiana Chemi Resumé Denne rapport er et resultat af aktionsforskningsprojektet ABI. Det

Læs mere