Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade Andelsboligforeningen Allégade afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl Mødet fandt sted i foreningslokalet (i nr. 17). Formand Kjeld Schmidt bød de fremmødte andelshavere samt Anna-Lise Hughes fra Kuben Ejendomsadministration A/S, velkommen. Bestyrelsen foreslog Cay Jeppesen til dirigent og Anna-Lise Hughes fra Kuben til referent. Forslaget blev enstemmigt godkendt. Dirigenten konstaterede herefter, at 31 andelshavere var til stede. Dirigenten forespurgte, om der var indsigelser til dagsordenens lovlighed og gyldighed, der var ingen indsigelser, hvorfor dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at de tilstedeværende kunne træffe beslutninger i alle dagsordenens fremførte punkter. Herefter forelagde dirigenten den godkendte dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for (Vedlagt som bilag tilligemed ventelister) 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2005 til godkendelse (vedlagt som bilag ). 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2006 til godkendelse. (Vedlagt som bilag ). 5. Indkomne forslag. a) Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen bemyndiges til at omlægge foreningens eksisterende lån til lån med lavere rente, incl. rentemaxlån, samt optage tillægslån på kr. 2 mill. b) Evt. øvrige forslag. 6. Valg til bestyrelsen. På valg er: Dorte Aldershvile, nyopstiller Julie Linke Bank, nyopstiller Som suppleanter til bestyrelsen indstilles følgende: Michael Dalgaard. 7.Valg af administrator. EJENDOMSADMINISTRATION KUBEN EJENDOMSADMINISTRATION A/S RAGNAGADE 7 TLF CVR-NR KØBENHAVN Ø FAX

2 8. Valg af revisor. 9.Eventuelt. Ad punkt 2 Forelæggelse og diskussion af bestyrelsens beretning. Beretningen har været udsendt med indkaldelsen, formand Kjeld Schmidt havde følgende supplement til denne. Den just afsluttede byggesag, har været en besværlig proces og vi har desuden være mørklagte på grund af stilladset, men resultatet er blevet godt og taget vil nu holde i rigtig mange år. Der mangler lys i pulterrum, dette vil blive etableret efter påske. Muren til Frederiksberg Have skulle også have været ordnet i forbindelse med taget, men Slots og Ejendomsstyrelsen er ingen let forhandlingspartner. I 1994 begyndte udskiftningen af vandrør samt ventiler, sidste etape af dette arbejde er nu i slutfasen. Ny maskiner er indkøbt til vaskeriet og til forhåbentlig stor glæde for alle vasker disse også hurtigere end de gamle. Der stiger dampe op fra vaskekælderen, der dufter af skyllemiddel. Bestyrelsen vil undersøger om der kan etableres aftræk på anden vis. Der er etableret et system til levering af blødt vand, dette bevirker bl.a. at ventiler og rør ikke kalker til. Med hensyn til spørgsmålet om drikkevandets kvalitet, oplyste bestyrelsen. Teknologisk Institut har sagt god for anlægget og kvaliteten af drikkevandet. Med hensyn til verandaer mod Frederiksberg have, så afventer bestyrelsen at, modtage et forslag fra Peter Jahn, hvorefter de implicerede parter vil blive indkaldt til møde derom. Der er udfærdiget en valuarvurdering og bestyrelsen anbefaler denne vurdering. Af hensyn til at andelskronen stabilitet er der atter i år foretaget en mindre hensættelse for alle eventualiteters skyld. På spørgsmålet om hvorfor sandkassen er placeret i den midterste gård, blev det oplyst at dette er besluttet på en tidligere generalforsamling på helt demokratisk vis. Peter Jahn vil udfærdige en 10 årig vedligeholdelsesplan til støtte for bestyrelsens planlægning og budgettering i fremtiden. Der fremkom fra forsamlingen en meget stor tak til bestyrelsen for det meget store arbejde de udfører. Efter besvarelse af de rejste spørgsmål, tog dirigenten beretningen til afstemning og den blev godkendt, med følgende stemmeflertal: 30 stemte for 1 stemte ikke. Tagudskiftning: Peter Jahn svarede efterfølgende på spørgsmål i forbindelse med udskiftning af taget, hvor der fremkom følgende: Der er af hensyn til tagets styrke ikke monteret vinduer i pulterrummene, som før byggesagen. Peter Jahn vil undersøge klager over manglende udluftning. Der blev rejst kritik af den måde, hvorpå nedløbsrør er ført gennem de nye altaner. Peter Jahn vil se på sagen. Side 2 af 5

3 Der er fortsat mangler, som Hovedstadens ikke har udbedret, og der fremkom spørgsmål til hvornår disse bliver foretaget. Med hensyn til misfarvning af de nye altaner kunne PJ oplyse at fugten skal tørre ud og at dette ikke har kunnet finde sted på grund af vejret. Der har været forsinkelser i forbindelse med altanerne på grund af Kommunens sagsbehandling. PJ oplyste at taget har været mere kompliceret end først antaget. På spørgsmålet om dagbøder kunne PJ konstatere at, sådanne ikke giver anledning til det bedste samarbejde med entreprenøren. På spørgsmålet om asbest fortalte PJ, at dette ikke var med i tilbuddet, og havde det været det, ville prisen have været tilsvarende højere. Der vil blive foretaget en gennemgang umiddelbart efter påske, med svar på de mangler der ikke p.t. er udbedret og orientering om hvornår dette vil ske. Ad punkt 3 - Forelæggelse af årsregnskab 2005 til godkendelse. Anna-Lise Hughes gennemgik det omdelte regnskab, der udviser et driftsresultat/årets resultat på kr og et nettoresultat (efter fradrag af prioritetsafdrag) på kr Af større poster kan nævnes, der er i perioden er anvendt kr til udvendig vedligeholdelse. Efterfølgende blev statusposterne gennemgået. Ejendommen er optaget til handelsværdi i henhold til valuarvurdering foretaget af valuar MDE Gunnar Brandt, vurderet til kr ,000 kr. Den meget store stigning har givet anledning til at der foretages hensættelser på kr til fremtidig vedligeholdelse. Andelsværdien (foreningens formue) er opgjort i henhold til lov om andelsboligforeningen 5, stk. 2, litra b., der således kan opgøres til som følge af stigning i ejendommens værdi, foreningens overskud, samt afdrag på prioritetsgælden. Efter besvarelse af de rejste spørgsmål fra forsamlingen, tog dirigenten regnskab og andelsværdi, som ovenfor beskrevet, til afstemning og regnskab samt en andelsværdi på blev vedtaget 30 stemmer for og 1 stemte ikke regnskab samt andelsværdi er hermed vedtaget. Ad punkt 4 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2006 til godkendelse. Anna-Lise Hughes gennemgik bestyrelsens forslag til budget 2006, der viser et driftsresultat på kr og et nettoresultat, efter fradrag af afdrag på prioritetsgælden + regulering for afskrivning på bredbånd, på kr Der er i budgettet afsat kr til udvendig vedligeholdelse. Der er ikke i budgettet indregnet stigning i boligafgiften. Hvor udgifterne ikke er kendte, er der regnet med en forventet stigning på 5%. Efter besvarelse af de rejste spørgsmål tog dirigenten budgettet til afstemning. Det blev enstemmigt vedtaget. Ad punkt 5 Forslag. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen bemyndiges til at omlægge foreningens eksisterende lån til lån med lavere rente (incl. flexgarantilån) samt optage tillægslån på kr. 2 mill. Tilbuddet som er et flexgarantilån blev grundigt gennemgået. Ved omlægning til af foreningen eksisterende lån til flexgarantilån incl. en yderligere belåning på kr. 2 mill, vil betyde en stigning i udgifterne på under kr Side 3 af 5

4 Efter besvarelse af de rejste spørgsmål tog dirigenten punkt til afstemning med enstemmighed med følgende resultat: 30 stemte for omlægning ag lån som beskrevet (flexgarantilån) 1 stemte ikke Omlægning af foreningens eksisterende lån til flexgarantilån samt optagelse af yderligere 2 mill. er hermed vedtaget. Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne. Ad punkt 6 Valg til bestyrelse: På valg er: Dorte Aldershvile Julie Linke Bank Der begge modtager valg, og blev valg med applaus. Som suppleanter til bestyrelsen indstilles følgende: Michael Dalgaard Der begge blev valgt med applaus. Hvorefter bestyrelsen ser således du: Formand: Kjeld Schmidt (2007) Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Askgaard (2007) Janeki Bush (2007) Dorte Aldershvile (2008) Julie Linke Bank (2008) Suppleanter Michael Dalgaard Ad punkt 7 Valg af administrator. Der indstilles til genvalg af Kuben Ejendomsadministration A/S. Ad punkt 8 Valg af revisor. Der indstilles ligeledes til genvalg af revisionsfirmaet Alsø & Breinholt A/S. Side 4 af 5

5 Ad punkt 9 Eventuelt. Der fremkom meget ros til trappevaskeren. En stor tak til Cay for hans effektive ledelse af generalforsamlingen. En ligeså stor tak til Niels og Henrik for deres store indsats i bestyrelsen gennem mange år. Det blev fra bestyrelsen oplyst at, den resterende del af malerarbejdet på køkkentrappen 15A øverst, vil finde sted. Det blev konstateret at der var en lampe i porten som er i stykker, dette vil bestyrelsen tage hånd om. Herefter kunne dirigenten konstatere at dagsordens punkter var udtømte og takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 22,45. Frederiksberg, den 2006 dirigent referent Side 5 af 5

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Torsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling i Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat År 2003, onsdag den 2. april fra kl. 18.15, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus. Dagsorden var som

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Referat fra ordinær generalforsamling den 4. april 2011. 37 andelsboliger var repræsenteret, heraf 13 ved fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted Referat af ordinær generalforsamling i A/B Haraldsted ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2003/2004

Bestyrelsens beretning for 2003/2004 Beretning Bestyrelsens beretning for 2003/2004 A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf. 32 57 83 25 www.ingolf.dk Islands Brygge, d. 29. marts 2004 Siden sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere