UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn"

Transkript

1 UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 36. årg. Nr. 2 April 2008 Generalforsamling i Umiaq Umiaq fik ny formand og nye vedtægter Ved UMIAQs generalforsamling i Illorputs kælder lørdag den 16. februar blev Niels Peter Nielsen fra Fællesforeningen INUIT valgt til dirigent. Som referenter valgtes Mogens Rasmussen og Sara Jensen, Inuit, og til stemmetællere Grethe Jørgensen og Arnannguaq Hansen. På bestyrelsens vegne aflagde Stine Olsen årsberetning, der blev taget til efterretning. Regnskabet Kasserer Margrethe Nielsen oplæste revisor Finn Illums revisionspåtegning vedrørende negativ kassedifference på kr., som bestyrelsen havde taget til efterretning. Forsamlingen tilsluttede sig dette, også i betragtning af den svære overdragelse fra gammel afgået formand ved den ekstraordinære generalforsamling. En yderligere revisionsberetning fra Finn Illum blev oplæst vedrørende regnskabsmæssige fejl og unøjagtigheder, samt gode råd for fremtidig bogføring og bilagsbehandling. Finn Illum anbefalede bestyrelsen at købe et Excelbogføringsprogram. Vittus Kalia ønskede en kopi af revisorberetning. Den kopieres til de medlemmer der ønsker kopi. Margrethe Nielsen forelagde det omdelte regnskab. Nogle spørgsmål blev besvaret. Spørgsmål vedrørende perioden før den nye bestyrelse blev valgt kunne ikke besvares. Regnskabet godkendtes enstemmigt af forsamlingen. Under gennemgang af regnskabet kom Anne Grethe med en indsigelse angående et brev hun har fået fra den siddende bestyrelse. Dirigenten bad Anne Grethe komme med indsigelsen under eventuelt. Budget Gaver/repræsentation blev forhøjet med 1000 kr. til 1500 kr. og dermed underskud 500 kr. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Der var ingen forslag fra medlemmerne. Nye vedtægter Fra vedtægtsudvalget var der indkommet revideret udgave af Umiaqs vedtægter, og til ikrafttrædelse med det samme hvis de blev godkendt. Rasmus Bjørgmose gennemgik det udsendte udkast til ny vedtægt efter og nævnte ændringerne i forhold til gammel vedtægt. I 6 ændrede man stk. 5 punkt 8: Valg af formand (valgt på generalforsamlingen. I 6 ændrede man stk. 5 punkt 9: Valg af kasserer (valgt på generalforsamlingen). I 6 ændrede man stk. 5 punkt 14: Valg af bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til ILLORPUT Det Grønlandske Hus i Odense. Efter punkt 15 i 6 stk. 5 ændredes teksten således: Formanden vælges for 2 år i lige år. Kassereren vælges for 2 år i ulige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. 1

2 I 9 ændrede man: Stk. 1: Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Stk. 2 a: Formand (valgt på generalforsamlingen). Kasserer (valgt på generalforsamlingen. Stk. 2 b: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Generalforsamlingen godkendte som beskrevet i dagsordenen at godkendelse af ny vedtægt medfører en omgående ikrafttrædelse, således at valg under punkt 6 foretages i henhold til den nye vedtægt. Vedtægter vedtaget enstemmigt. Valg Ved valget til formand var der to opstillede: Stine Olsen fik 13 stemmer og Dora Thomsen fik 7 stemmer, mens 1 stemmeseddel var blank og en forkert. Stine Olsen valgtes til formand. Som kasserer blev Arnannguaq Hansen enstemmigt valg uden modkandidat for 1 år. Til bestyrelsen valgtes: Medea Hansen (17 stemmer) Dora Thomsen (16 stemmr) Karen Pedersen (13 stemmer) Amalie Olsen (20 stemmer) Kartât Hansen (15 stemmer) Og som suppleanter: Korna Fly (12 stemmer, 1. suppleant) Mâliâraq S. Sørensen (7 stemmer, 2. suppleant). Finn Pedersen opstillede og blev valgt som revisor. Kirsten Schou vil fortsætte som suppleant og genvalgtes. Stine Olsen og Rasmus Bjørgmose blev genvalgt til bladudvalg. Hansigne Hansen blev valgt til aktivitetsudvalg. Kartât Hansen blev valgt som repræsentant til Fællesforeningen INUIT. Bestyrelsen udpeger en suppleant fra bestyrelsen. Kartât Hansen blev valgt som bestyrelsesmedlem til ILLORPUT, Det Grønlandske Hus i Odense. Bestyrelsen udpeger en suppleant fra bestyrelsen. Eventuelt Forslag fra et medlem: Da der kom for få tilmeldte til lørdagsarrangement, foreslår det at man finder en anden dag. - Forslag om tilskud: Transporttilskud til medlemmer der kommer langvejsfra. - Samarbejde: Evt. samarbejde med Umiaq i forbindelse med Projekt Inuk foreslår Vittus Kalia. - Sangkor: Et medlem ønsker at sangkoret køres op igen. - Anne Grethe takkede for at have fået luft angående brev hun har modtaget af den nye bestyrelse. - Et medlem mangler arrangementer såsom dans- og bankoaftener. - Dirigenten takkede for at repræsentanterne fra Fællesforeningen INUIT kunne være til stede, og overdrog derefter generalforsamlingen til den nye formand Stine Olsen. - Den nye formand takkede for valget og gav udtryk for at ville køre Umiaq i den positive retning, og takkede ligeledes Sara Jensen og Niels Peter Nielsen for deres tilstedeværelse og støtte under generalforsamlingen. - Referatet er underskrevet af referenterne Mogens Rasmussen og Sara Jensen samt dirigent Niels Peter Nielsen. 2

3 Vingsted-Centerimi, Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, Vingsted, 7182 Bredsten. Pisussat/ arrangementer Maj-imi TUSA Arfininngorneq 3. maj nalunaajutigaluni akiliisoqarsinnaavoq. Aki siumut/utimullu bus-imik/pris tur/retur med bus: Ilaasortaq inersimasoq/ Voksen medlem: 100,- kr. Meeraa/Barn 5-12 uk./år: 50,- kr. Meeraa/Barn 0-4 uk./år: 0 kr. Ilaasortanngitsoq inersimasoq/voksen ikkemedlem: 200,- kr. Meeraa/Barn 5-12 uk./år: 50,- kr. Meeraa/Barn 0-4 uk./år: 0 kr. Ulloq nalunaarfissaq akileereersimanissarlu kingulleq: Sisamanngorneq 17. april Arnannguaq Hansen-imut TLF imaluunniit tamatuma tungaanut sisamanngornikkut Illorput kælderi-ani nal. TUSA Lørdag den 3. maj på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, Vingsted, 7182 Bredsten. Sidste tilmeldings- og betalingsfrist: Torsdag den 17. april til Arnannguaq Hansen, TLF eller tilmelding og forudbetaling kan ske på torsdage kl i Illorputs kælder. Nalunaaqutaq aallarfissaq/ Afgang kl fra Illorput. Returafgang/ utimut kl fra Vingstedcentret. Meeqqat Ulluat / Børnenes Dag Arfininngorneq 31. maj nal meeqqat, inuusuttut inersimasullu Illorput kælder-iani nalliussissavarput. Ualip ingerlanerani assigiinngitsunik pinnguartittineqassaaq kingornatigut nereqatigiinnertalimmik. Ulloq nalunaarfissaq kingulleq: Ataasinngorneq 26. maj Amalie Olsen-imut, TLF imaluunniit Illorput kælderiani aqqit nivinngakkamut allaguk. Lørdag 31. maj kl vil vi børn, unge og voksne fejre Børnenes Dag i Illorputs kælder. I løbet af eftermiddagen vil der være forskellige lege med fællesspisning bagefter. Sidste tilmeldingsfrist: Mandag 26. maj til Amalie Olsen, TLF eller skriv dit navn på tilmeldingslisten i Illorputs kælder Kalaallit Inuiaqatigiittut Ullorsiorfiat /Grønlands Nationaldag Arfininngorneq 21. juni Umiap nal imiit nal imut ingerlatissavaa. Umiap ilaasortanut akeqanngitsumik salatillissaaq. Ilaasortaannitsunut 25,- kr.-qassaaq. Neqit sisaagassat nammineq nassassaavagut. Unnukkiartuaaq qitik makkortatta alui pujassassavagut. Lørdag 21. juni. Umiaq overtager arrangementet fra kl til Der vil være gratis salat til medlemmer. For ikkemedlemmer koster det 25,00 kr. Kød til grill medbringer vi selv.hen under aften er der dans vore skosåler trænger til at blive fedtet. 3

4 Nalunaarutit/ meddelelser Umiap siulersuisui/ Umiaqs bestyrelse Umiap nalinginnaasumik ataatsimeersuarnerata 16. februar mi pisup kingornatigut siulersuisut qinikkallu allat inissittiternerat ima isikkoqarpoq: Efter Umiaqs ordinære generalforsamling den 16. februar 2008 ser bestyrelsen og udvalgene således ud: Formand: Stine Olsen (valgt på generalforsamlingen) Næstformand: medea R. Hansen Kasserer: Arnannguaq Hansen (valgt på generalforsamlingen) Sekretær: Dora Thomsen Bestyrelsesmedlem: Amalie Olsen Bestyrelsesmedlem: Kartât Hansen Bestyrelsesmedlem: Karen Pedersen. 1. suppleant til bestyrelsen: Korna Fly 2. suppleant til bestyrelsen: Maaliaaraq Sørensen. Repræsentant til INUIT: Kartât Hansen Suppleant: Amalie Olsen (udpeget af bestyrelsen). Bestyrelsesmedlem til ILLORPUT: Kartât Hansen Suppleant: Dora Thomsen (udpeget af bestyrelsen). Revisor: Finn Pedersen Suppleant: Kirsten Schou. Medlem af aktivitetsudvalget: Hansine Hansen. Redaktion til Umiap Aviiseeraa: Rasmus Bjørgmose Stine Olsen. Nalunaarutit allat/ andre meddelelser Siulersuisut telefon normui/ Bestyrelsens telefonnumre: Stine Olsen: Medea R. Hansen Arnannguaq Hansen Dora Thomsen Amalie Olsen Kartaat Hansen Karen Pedersen: Qujanaq -Tak Qujanarsuaq 75-inik ukioqalerama tunissutinut pilluaqqusutinullu Rasmus/Ilinniannguaq Redaktion til UMIAQs blad: Rasmus Bjørgmose Stine Olsen 4

5 Illorput Odensemi Kalaallit Illuat/ Det Grønlandske Hus i Odense Besøg CAFÉ ALLU pulaaruk! Ikinngutit ilisarisimasallu naapikkit. Kaffisorusaajutigalugu nunatsinnit aviisit nutaarsiassallu allat atuakkit. Træf venner og bekendte. Hyg dig med en kop kaffe, læs grønlandske aviser og andre nyheder fra Grønland. Ammasarpoq sisamanngornerit tamaasa / Har åbent hver torsdag kl Assassorneq/ Håndarbejde Pingasunngornikkut nal ingerlanneqartarpoq Illorput kælderiani Foregår på onsdage kl i Illorputs kælder. Café Allu pillugu erseqqissaat/ Redegørelse omkring Café Allu Suli paatsuungassutigineqartarmat Café Allu kimit ingerlatarineqartarsoq erseqqissaatigissavarput, Café Allu Odensemi Kalaallit Illuata ingerlatarimmagu. Café Allu aalajangersimasumik sulisoqarpoq. Ammanerata nalaani kikkunnilluunniit arlaanik pisariaqartitsosoqaruni sulisoq taanna saaffigineqarsinnaavoq. Da der af og til opstår spørgsmål omkring hvem der kører Café Allu, vil vi gøre det klart at Café Allu køres af Det Grønlandske Hus i Odense. Dertil er der ansat en medarbejder, som man kan henvende sig til med forskellige spørgsmål i cafeens åbningstid. Umiap erinarsortartuiniit/fra Umiaqs sangkor Marlunngornikkut nal Illorput kælderiani sungiusartarpugut, amigaatigalugilli qatituut qatituullu tulliivi. Peqataarusukkuit tikilluaqquatsigit. Vi øver os om tirsdagen kl i Illorputs kælder, men mangler bas- og tenorstemmer. Hvis du vil være med, er du velkommen. UMIAQ-mut ilaasortanngorit /Bliv medlem af UMIAQ Ukiumut akiliut / Årskontingent: Kisermaat /Enlige: 150 kr. Ilaqutaariit / Illoqatigiit / - Familie / Husstand 175 kr. Qinnuvigissavatsigit akiliummut allagartami atit, inuuviit, najukkat eqaruillu ilanngullugu allattaqqullugit. Vi anmoder dig om at skrive dit navn, fødselsdato, adresse og evt. på indbetalingssedlen. Inussiarnersumil inuulluaqqusilluta Med venlig hilsen Siulersuisut/ Bestyrelsen. 5

6 Vale NATIONALDAG adressit nassiukukku asseq qalipaatilinnorlugu takusinnaavat. Hvis di sender din adresse, kan du se billedet i farver. Foto: Ilinniannguaq. UMIAQ Avisen pr. mail UMIAP Aviisia mail-ikkut Hvis du har en adresse bedes du venligst sende den til Rasmus Bjørgmose. Du vil så modtage UMIAQ Avisen pr. mail. adresseqaruit ikinngutinnersumik qinnuigissavatsigit Rasmus Bjørgmose-mut nassiuteqqqullugu, taava aviisi -ikkut pissavat På forhånd tak qujareerluta: Ilaasortaanermut akiliut - Medlemskontingent Ilaasortat ukioq 2008-mut suli ilaasortaanermut akiliunnik akiliisimanngitsut qinnuviarusuppagut piiartumik akileqqullugit. Vi anmoder medlemmer som endnu ikke har betalt medlemskontingent for 2008 om at betale så snart som muligt Umiap Aviseeraa saqqummeqqissaaq junip ingerlanerani/ udkommer næste gang i juni.. 6

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

239 39. Årgang Juli 2014

239 39. Årgang Juli 2014 239 39. Årgang Juli 2014 ORGAN FOR 1 HUNDESTED ROKLUB Bestyrelsen i Hundested Roklub pr. 1. april 2014 Formand Christian Byskov, Vestergade 7 47938574 hundestedroklub@gmail.com Næstformand Tor Petersen,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere