Bestyrelsens ABC for økonomi- og skatteforhold Udgivet af: Forenede Danske Antenneanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens ABC for økonomi- og skatteforhold 2011-1. Udgivet af: Forenede Danske Antenneanlæg"

Transkript

1 Bestyrelsens ABC for økonomi- og skatteforhold Udgivet af: Forenede Danske Antenneanlæg

2 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Antenneanlæggets skattemæssige forhold... 4 Antenneanlæggets momsmæssige forhold... 6 Udbetaling af ydelser og goder... 8 FDAs forslag til et regnskab...11 Bilag til selvangivelsen Antenneanlæggets forsikringer...20 Arbejdsmarkedsforhold...22 Kørsel og befordring...24 Nettoprisindeks...25 Vigtige datoer i Denne vejledning er udarbejdet efter bedste overbevisning ud fra gældende love, bekendtgørelser og andre myndighedsbestemmelser på de konkrete områder. Da der i mange tilfælde skal foretages en fortolkning af reglerne, og/eller et konkret skøn, er det muligt, at andre har en anden vurdering end den, der fremgår af vejledningen. I sådanne tilfælde er FDA ikke erstatningsansvarlig. Vejledningen er udsendt første gang i juni 2009 til samtlige bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Samtidig er en pdf-version lagt på Pdf-versionen vil blive opdateret, når der sker ændring i de pågældende regler. Det er hensigten hvert år at udsende en opdateret version til antenneanlæggenes bestyrelsesmedlemmer. Konkret og supplerende vejledning kan fås ved henvendelse til: FDAs juridiske konsulent FDAs sekretariat Lars J. Knudsen Telefon: Telefon: Mandag-torsdag: kl. 9:00-17:00 På hverdage: kl. 17:00-19:00 Fredag: kl. 9:00-14:00 Side 2 Januar 2011

3 Forord Bestyrelsens ABC for antenneanlæggets økonomi- og skatteforhold er en samling nyttige og nødvendige råd, som ethvert medlem af en bestyrelse for et antenneanlæg bør have kendskab til. Bestyrelsens ABC er udarbejdet af en række erfarne formænd og kasserere for antenneanlæg, der samtidig har særligt kendskab til økonomi- og skatteforhold. Det er således et omfattende erfaringsmateriale fra kyndige eksperter, der stilles til rådighed. Bestyrelsens ABC er tænkt som et opslagsværk, der på en enkel måde beskriver de forhold, som bestyrelsen og særligt kassereren beskæftiger sig med. En nyhed i denne udgave af Bestyrelsens ABC er en vejledning til de antenneforeninger, der skal selvangive foreningsregnskabet til SKAT. Det er FDAs håb, at vejledningen kan lette det praktiske arbejde for antenneanlæggets bestyrelse i almindelighed og kassereren i særdeleshed, så de administrative og skattemæssige problemer, der dukker op, kan håndteres enkelt og korrekt. Det er også FDAs håb, at vejledningen kan blive et værktøj for forretningsførere og administratorer, som udfører administrativt arbejde i antenneanlæggene. FDA siger stor tak til medlemmer af FDAs Skat- og Økonomiudvalg, der har påtaget sig udarbejdelse og redigering af vejledningen. Udvalget består i dag af: Carsten Pedersen, Nyråd Antennelaug Carsten Jørgensen, Glentevejs Antennelaug Morten Strandholdt, Bryrup Antenneforening Lars J. Knudsen, FDAs juridiske konsulent, sekretær Hvis du har bemærkninger til vejledningen eller ønsker til ændringer, hører vi gerne fra dig på Januar 2011 Poul Juul Tina Boye Landsformand Sekretariatsleder Januar 2011 Side 3

4 Antenneanlæggets skattemæssige forhold Selskabsskattelovens bestemmelser er gældende for antenneanlægs skattemæssige stilling, og der skelnes mellem 2 former for indtægter. Hvis et antenneanlæg kun har omsætning med medlemmerne, er der ingen skattepligt eller pligt til at indberette selvangivelse. 1: Ikke-erhvervsmæssige indtægter/omsætning med medlemmer Et antenneanlæg er ikke skattepligtigt af indtægter, der kan karakteriseres som ikke-erhvervsmæssige. Antenneanlæggets leverancer til medlemmer er ikke-erhvervsmæssige. Ikke-erhvervsmæssige indtægter er f.eks. indtægter i form af fee/provision eller indtægter fra andre aktiviteter, som et antenneanlæg modtager fra en leverandør i forbindelse med levering til medlemmerne. Hvis antenneanlægget ikke har erhvervsmæssig virksomhed, er den ikke skattepligtig og skal derfor ikke indberette selvangivelsesbeløb til SKAT. Ikke-erhvervsmæssige = skattefrie indtægter er f.eks.: 1. Kontingent fra antenneanlæggets medlemmer. 2. Opkrævede programafgifter. 3. Opkrævede udlæg for Copydan og KODA. 4. Indtægt fra antenneanlæggets medlemmer for udleje af modem, boks og kort. 5. Indtægt fra antenneanlæggets medlemmer for leje af stik (i stedet for at betale for en tilslutning). 6. Fee/provision fra leverandør for levering af internet/ip-telefoni til antenneanlæggets medlemmer. 7. Fee/provision fra leverandør for levering af programafgifter til antenneanlæggets medlemmer. 2: Erhvervsmæssige indtægter/omsætning med ikke-medlemmer Antenneanlæg er skattepligtige af indtægter, der kan karakteriseres som erhvervsmæssig virksomhed. Erhvervsmæssig virksomhed er al omsætning med ikke-medlemmer - f.eks. indtægter fra udleje af Side 4 Januar 2011

5 mast, kabelstrækning, plads i hovedstation, annoncer og reklamer. Hvis antenneanlæg har erhvervsmæssige indtægter, er det skattepligtigt af disse indtægter. Udgifter, som relaterer sig til indtægten, kan fradrages. Selvom anlægget har skattepligtige indtægter, er indtægterne i forbindelse med leverancer til medlemmer og omsætning med medlemmer fortsat ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Erhvervsmæssige indtægter = skattepligtige indtægter er f.eks.: 1. Udlejning af mast/del af mast. 2. Udlejning af ledningsnettet eller dele heraf til andre end medlemmer (f.eks. kommunens anvendelse til egne institutioner, eller en virksomhedsbetaling for anden anvendelse). 3. Udlejning af plads(er) i en hovedstation. 4. Indtægt fra annoncer/reklamer på eksempelvis hjemmeside, tekst-tv, infokanal eller medlemsblad. 5. Indtægt fra andre end antenneanlæggets medlemmer for leje af modem, bokse og kort. Myndighedskrav til anlæg, der har erhvervsmæssig virksomhed Når et antenneanlæg har erhvervsmæssig virksomhed, skal det: 1. Årligt indberette oplysninger om skattepligtig indkomst til SKAT (skatteregnskabet skal KUN indsendes efter anmodning fra SKAT). 2. Foretage bogføring ud fra god bogføringsskik. 3. Udarbejde en årsrapport ud fra god regnskabsskik, hvilket betyder, at: A. Indtægter og udgifter skal henføres til det år, de vedrører. B. Formuen skal opgøres ved regnskabsårets begyndelse og slutning, og værdiansættelsen skal være retvisende. C. Årsregnskabets opstillingsform er uændret fra sidste år, med mindre andet oplyses. 4. Opbevare regnskabsmaterialet i 5 år efter regnskabsåret udløb. FDA opfordrer alle antenneanlæg til at følge ovenstående regler. Januar 2011 Side 5

6 Når FDA bogfører eller udarbejder regnskaber, se side 11 og bagsiden, for et antenneanlæg, følges disse regler. Salg af antenneanlæg og formue ved opløsning af anlæg Antenneanlæg, som ikke har, eller ikke har haft, erhvervsmæssig virksomhed, er ikke skattepligtig af en evt. fortjeneste ved salg af anlæg (eller dele heraf). Der gælder særlige skatteregler ved opløsning af et antenneanlæg, som har eller har haft erhvervsmæssig virksomhed. Skattepligten omfatter salg af anlægget (mast, hovedstation, bredbåndsanlæg m.m.), som helt eller delvist har været afskrevet eller fratrukket i en skattepligtig indkomst. Da der er tale om særlig komplekse regler, bør FDAs sekretariat kontaktes. Antenneanlæggets momsmæssige forhold Antenneanlæg med en årlig omsætning på kr. eller derover er pligtig til at blive momsregistreret. Som hovedregel er alle indtægter (uanset om de kommer fra medlemmer eller leverandører) i antenneanlæggene momspligtige, dvs. regninger/fakturaer skal pålægges 25% moms, f.eks.: 1. Kontingent. 2. Programafgifter. 3. Fee/provision fra leverandører. 4. Udleje af modem, boks, kort eller stik. 5. Udleje af mast eller del heraf. 6. Udleje af anlægget, eller dele heraf. 7. Udleje af plads(er) i hovedstation. Vederlag til Copydan og Koda skal ikke tillægges moms, hvis beløbene bogføres som udlæg. Se nærmere side 10 ff. Side 6 Januar 2011

7 Moms på gebyrer ved restancer - særlige undtagelser SKAT har beskrevet den momsmæssige behandling af gebyrer i tilknytning til restancer. Gebyrer for rykkerbreve, inkassomeddelelser og lukkebreve skal ikke indeholde moms. Moms på andre gebyrer Betegnelsen gebyr er i sig selv ikke tilstrækkelig til at undgå momspligt. Gebyret skal kunne karakteriseres som en omkostningsgodtgørelse. Bemærk, at gebyrer for at åbne tilslutninger skal indeholde moms. Momsfradrag ved gaver/opmærksomheder Der kan ikke foretages momsfradrag for gaver. Det gælder alle former for gaver, uanset hvem der er modtager. Momsfradrag ved hotelophold, restaurations- og kursusudgifter Momsen på restaurationsudgifter og hotelophold kan fradrages med 25% af momsbeløbet på regningen. Det svarer til 5% af regningens totalbeløb (inkl. moms). Eksempler på momsberegning: Type udgift Totalbeløb inkl. moms kr. Momsfradrag Momsfradrag kr. Leje af mødelokale % 200 Leje af AV-udstyr % 100 Forplejning % 50 Parkering, personbil 50 0% 0 Kursusafgift % Hotelværelse % 50 Afgiftsgodtgørelse for el Elafgift kan fratrækkes 100% nedsat med 1,6 øre kwh. Eldistributionsbidrag på 4 øre kwh kan kun fratrækkes med 75%. Januar 2011 Side 7

8 Udbetaling af ydelser og goder Ulønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Ydelsens art: 1 Fri telefon som ulønnet bestyrelsesmedlem samt hjælpere fra medlemskredsen 3 X 2 Telefongodtgørelse/-tilskud over kr A 13 X 3 Godtgørelse af udgifter til telefon og internet med indtil kr pr. år eller refusion af faktiske udgifter efter specificeret regning fra telefoniudbyder (forudsat at der ikke er fri telefon) X 4 Godtgørelse af udgifter til porto, kontorartikler og møder med indtil kr pr. år eller refusion af faktiske udgifter til porto, kontorartikler og møder. 5 Hel eller delvis kontingentfritagelse (ikke programafgifter og Copydan/Koda). X 6 Fri signalafgift/programafgift, herunder betalingskanaler, bokse og kort - stillet til rådighed af antenneanlægget. 2 B 53 X 7 Fri signalafgift/programafgift, herunder betalingskanaler, bokse og kort - stillet til rådighed af andre. 2 B X 8 Fri datakommunikation fra foreningen. 3 X 9 Faglige kurser betalt af antenneanlægget. 3 X 10 Fri datakommunikation fra foreningen. X 11 Befordringsgodtgørelse efter skatterådets regler og satser for kørsel i eget befordringsmiddel eller refusion af faktiske udgifter til bus/tog til møder og kurser m.v. 12 Rejsegodtgørelse (mindst 24 timer + overnatning) se side Refusion af faktiske udgifter (udlæg for anlægget). Noter s A/B indkomst Skattefri X X X X eindkomst AM-bidrag Side 8 Januar 2011

9 Lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Ydelsens art: 1 Fri telefon som lønnet bestyrelsesmedlem, hjælper og ansat. 3 A 13/20 X 2 Al telefongodtgørelse/-tilskud. A 13 X 3 Godtgørelse af udgifter til telefon og internet efter specificeret regning fra telefoniudbyder. X Noter s A/B indkomst 4 Refusion af faktiske udgifter til porto, kontorartikler og møder. 5 Løn, honorar m.v., som led i antenneanlæggets skattefri virksomhed max kr pr. år. 1 B 6 Løn, honorar m.v. over kr. pr. år. A 13 X 7 Hel eller delvis kontingentfritagelse (ikke programafgifter og Copydan/Koda). X 8 Fri signalafgift/programafgift, herunder betalingskanaler, boks og kort - stillet til rådighed af anlægget. 2 B 53 9 Fri signalafgift/programafgift, herunder betalingskanaler, boks og kort - stillet til rådighed af andre. 2 B 10 Fri datakommunikation fra foreningen. 3 B 13/20 11 Fri pc fra foreningen (hvis stillet til rådighed for både antenneanlæg og privat). 3 B 13/20 12 Rejsegodtgørelse (mindst 24 timer + overnatning) se side 21. X Befordringsgodtgørelse efter skatterådets regler og satser for kørsel i eget befordringsmiddel eller refusion af faktiske udgifter til bus/tog til møder og kurser m.v. X 14 Refusion af faktiske udgifter (udlæg for anlægget). X Skattefri X eindkomst AM-bidrag Januar 2011 Side 9

10 Noter: 1. Hvis et anlæg - som led i sin skattefri virksomhed - udbetaler vederlag til den enkelte indkomstmodtager på kr. eller derunder om året, er anlægget fritaget for at trække bidrag og A-skat. Disse vederlag på kr. og derunder er B-indkomst. Modtagere skal selv anføre beløbet på selvangivelsen. SKAT beregner herefter automatisk bidrag og skat af beløbet. 2. Det er som udgangspunkt værdien for modtageren af det, der stilles til rådighed, der skal selvangives jvf. statsskattelovens 4. Modtager skal selv selvangive. 3. Fra og med 2010 indførtes beskatning af multimedier, der står til rådighed for privat brug. Man beskattes af fri telefon, pc og internetforbindelse. Man skal beskattes af kr pr. år, hvis man får stillet en, to eller alle tre goder til rådighed for privat brug. Husstandens øvrige private afholdte telefonudgifter kan ikke modregnes. Multimediebeskatning omfatter følgende multimedier: Telefon - fastnet/mobil. Dækker apparatet, oprettelse, abonnement, forbrugsudgifter samt telefonserviceydelser, håndholdte computere som PDAer, smart-phones og lignende. Computer og sædvanligt udstyr. F.eks. skærm, software, printer mv. Datakommunikation via internetforbindelse. Adgang til og brug af internet, f.eks. ISDN-, ADSL- eller andre bredbåndsforbindelser. Lønnede bestyrelsesmedlemmer og andre hjælpere: Multimedier beskattes som beskrevet ovenfor. Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre hjælpere: Multimedier beskattes ikke, selv om de kan anvendes privat. eindkomst Der skal ikke indsendes oplysningssedler (S73/S72). Indberetning af lønoplysninger skal ske månedsvis til eindkomst. Har antenneanlægget ved årsafslutningen honorarudbetalinger, der ikke er medtaget tidligere, kan disse indberettes via TastSelv Erhverv, eller via blanket , som kan anvendes til indsendelse af oplysningerne. Denne blanket kan hentes på SKATs hjemmeside, Log på TastSelv Erhverv og vælg: Indberette/forespørge på eindkomst- /Letløn. Side 10 Januar 2011

11 FDAs forslag til et regnskab Det er FDAs erfaring, at der i mange antenneanlæg er usikkerhed omkring den daglige bogføring, det årlige regnskab og herunder også, hvordan en evt. selvangivelse til SKAT skal udarbejdes. Dette kan jo skyldes, at anlæggets kasserer ikke har den store regnskabsmæssige erfaring, at evt. ekstern bistand heller ikke har den store erfaring med hensyn til regnskaber for et antenneanlæg eller noget helt tredje. Regnskabet for et antenneanlæg er heller ikke helt enkelt, så til sammen kan det måske forklare, at de regnskaber, vi ser i FDA, er meget forskellige og svært sammenlignelige. De næste siders forslag til det årlige regnskab i et antenneanlæg er Skat- og Økonomiudvalgets forslag, idet udvalget grundlæggende er af den opfattelse, at det årlige regnskab er bestyrelsens vigtigste redskab til over for medlemmer og andre interessenter at redegøre for foreningens økonomi og virke. Udvalget håber, at forslaget kan tjene til inspiration, og jo flere der vil følge anbefalingerne i forslaget, jo lettere vil det være at foretage sammenligninger foreningerne imellem. Alligevel skal vi hele tiden være opmærksomme på, at de vilkår, hvorunder anlæggene virker, kan være meget forskellige. Ikke alene er anlæggene forskellige i størrelse, men der kan være mange andre årsager til en forskellighed, hvor især de valg, der i tidligere år er truffet, påvirker anlæggets situation lige her og nu. FDA råder over dygtige regnskabsmedarbejdere med stor erfaring i de særlige regnskabsproblemer, der gælder for antenneanlæg. Det er gratis at få et tilbud på hel eller delvis kontingentopkrævning, regnskabsføring, udarbejdelse af regnskab og evt. selvangivelse m.v. Se mere på bagsiden. Januar 2011 Side 11

12 X-købing Antenneforening - Regnskab for kalenderåret 2010 Resultatopgørelse Indtægter Budget 2011 Foreningskontingent Programafgifter: Opkrævet Afregnet Koda- og Copydanafgifter: Opkrævet Afregnet For meget opkrævet overført til status Samlet opkrævet medlemskontingent: ( ) Samlede indtægter Servicekontrakt på anlægget inkl. mast Vedligeholdelse ikke omfattet af servicekontrakt Elforbrug antennehus + forstærkere Forsikring, se note Leje grund, antennehus og mast Administration, se note Ordinære driftsudgifter Primært driftsresultat Indtægt, udleje af mast, se note Modtaget fee (adgang til internet via kabelnettet) Særskilte udgifter til advokat vedr. mast Tilslutningsafgifter netto, se note Åbne-/lukkegebyr netto, se note Rykkergebyrer Andre indtægter Andre udgifter Sekundære indtægter og udgifter netto e Side 12 Januar 2011

13 Driftsresultat før afskrivninger Afskrivninger Driftsresultat før finansiering Renteindtægter Renteudgifter Renteindtægter netto Nettoresultat Status Aktiver Ledningsnettet, se note Antennemast 0 0 Antennehus, vurdering Tilgodehavende kontingent m.v Indestående bank, aftaleindskud Aktiver i alt Passiver Skyldig moms Mellemregning Copydan/Koda, se note Skyldige omkostninger i øvrigt Kassekredit Kapitalkonto: Saldo primo Årets overskud Stigning i vurdering, antennehus Passiver i alt Januar 2011 Side 13

14 Noter: Note 1: udlejning antennemast TDC Telia (Specifikation må evt. undlades, hvis kontraktforholdene hindrer dette) Note 2: forsikringer Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 0 0 (indeholdt i kontingent til FDA) Bestyrelsesansvarsforsikring Antenneforsikring (Se også det særlige afsnit på side 20 vedr. forsikringer) Note 3: administration Specificeres så meget, som bestyrelsen mener, det er nødvendigt, men bør bl.a. omfatte: Lønninger/honorarer, kontorartikler, mødeudgifter, tilskud til bestyrelse til telefon/kontorhold/programafgifter m.v., kontingent til FDA. Note 4: tilslutningsafgifter Opkrævet Afholdte udgifter Note 5: åbne-/lukkegebyr Opkrævet Afholdte udgifter Note 6: Ledningsnettet Saldo primo Udbygning (Jægerskoven) Afskrivninger 30% Saldo ultimo Side 14 Januar 2011

15 Note 7: Copydan/Kodaafgifter Skyldigt primo Opkrævet for meget i år Skyldig ultimo Øvrige oplysninger Antal medlemmer lille pakke (gennemsnit) xxx xxx Antal medlemmer stor pakke (gennemsnit) xxx xxx Antal medlemmer med internet xxx xxx Antal medlemmer med IP-telefoni xxx xxx Kontingentpriser Lille pakke xxx xxx xxx Stor pakke xxx xxx xxx Programudbud Her kan evt. anføres antal kanaler, disses fordeling på analoge, digitale og HD kanaler, fordeling på pakker m.v. Alt efter lokale ønsker og sædvane. Kontrakter/aftaler Navn + varighed kontrakt programleverandør Navn + varighed kontrakt serviceleverandør Navn + varighed kontrakt leverandør internet Navn + varighed kontrakt IP-telefoni Navn + varighed lejekontrakter Bestyrelsesgoder Kan specificeres eller medtages i formandens beretning. Januar 2011 Side 15

16 Bilag til selvangivelsen - X-købing Antenneforening 2010 Skattepligtige indtægter: Lejeindtægt fra mobiltelefonselskaber Annonceindtægter X-købing Infokanal 0 Andre skattepligtige indtægter 0 Samlede skattepligtige indtægter Fradragsberettige udgifter: Afskrivninger: Saldo antennemast Årets afskrivning 10% (afskrivning kan foretages med indtil 25%) Saldo antennemast Fradragsberettiget andel 1) af afskrivningen 40% eller Udgifter der alene vedrører den skattepligtige indtægt: Foreningens andel af advokatudgift i forbindelse med opsigelse af lejekontrakt Udgifter der både 2) vedrører den skattepligtige indtægt og den skattefrie virksomhed: Administrationsudgifter Servicekontrakt på anlægget Forsikringer Leje grund Sum Fradragsberettiget andel 3) af delvis fradragsberettigede udgifter 6,985% eller Samlede fradragsberettigede udgifter ved den erhvervsmæssige virksomhed Skattepligtig indkomst Side 16 Januar 2011

17 1) Fordelingen er fastsat ud fra at foreningens fællesantenne i dag alene benyttes til 5 antenner, hvor de 3 er i forbindelse med foreningens skattefrie virksomhed og de to antenner er i forbindelse med den overfor anførte skattepligtige indtægt fra to mobilselskaber, der hver har opsat én antenne. Dvs. 2 ud af 5 eller 40% af mastens benyttelse knytter sig til den skattepligtige virksomhed. Foreningens øvrige signalfødning sker via fiber og uafhængigt af masten. 2) Dvs. udgifter der alene vedrører foreningens skattefrie virksomhed indgår ikke i beløbet kr. 3) Foreningens samlede omsætninger andrager kr. og heraf udgør den skattepligtige lejeindtægt kr. eller 6,985%. Vejledning Nedenstående vejledning er målrettet de antenneforeninger, der jf. Skattekontrolloven er forpligtede til at selvangive til SKAT. Det er antenneforeninger der har erhvervsmæssig virksomhed, der er forpligtet at selvangive til SKAT. Antenneforeninger der ikke har erhvervsmæssig virksomhed, er ikke forpligtet til at selvangive til SKAT. Skattepligt En antenneforenings omsætning med medlemmer er som udgangspunkt skattefri. Det fremgår af Selskabsskattelovens 1, stk. 1 nr. 6. Foreningen er alene skattepligtig af evt. erhvervsmæssig virksomhed. Omsætning med ikke medlemmer er i denne forbindelse skattepligtig, lige som anden erhvervsmæssig aktivitet er skattepligtig. Foreningen er således skattepligtig af den indtægt, den vil have ved leje af antenneplads i sin antennemast, ligesom evt. indtægt fra annoncer i foreningens eventuelle infokanal eller blade som udgangspunkt er skattepligtig. Januar 2011 Side 17

18 Hvis der i forbindelse med det sidste alene er tale om, at en del af foreningens udgifter dækkes af en erhvervsdrivende mod en mindre annonce, skal det vurderes i den enkelte situation, om der er tale om en skattepligtig indtægt. Afskrivning på antennemast En antennemast kan afskrives som et driftsmiddel/inventar med indtil 25% af afskrivningsgrundlaget. Hvis den delvist erhvervsmæssige udlejning af masten først begyndes flere år efter mastens anskaffelse, skal mastens værdi fastsættes på dette tidspunkt til mastens værdi i handel og vandel. Det fremgår af afskrivningslovens 4. At fastsætte denne værdi kan være særdeles vanskeligt. Ofte vil værdien være højere end den oprindelige anskaffelsessum, idet det i dag vil være særdeles vanskeligt at få tilladelse til at opføre en sådan mast. FDA har i et konkret tilfælde ført en sag (LSR ) for en medlemsforening og fået medhold i, at mastens værdi minimum vil være lig den tekniske værdi + den mulige årlige lejeindtægt gange 10. Begge dele på det tidspunkt hvor udlejning af mastepositioner begyndes. Fordeling af udgifter med skattepligtig virksomhed og skattefri virksomhed Kun udgifter, der efter de almindelige skattemæssige regler er fradragsberettigede, kan fratrækkes når den skattepligtige indkomst skal opgøres. Hvis der er tale om en udgift, som alene vedrører den skattepligtige erhvervsmæssige virksomhed, kan udgiften fratrækkes i sin helhed. Hvis der er tale om en udgift, som alene vedrører foreningens skattefrie virksomhed, kan ingen del af udgiften fratrækkes. Side 18 Januar 2011

19 Note: Hvis der er tale om en udgift, som både vedrører den skattepligtige virksomhed og den skattefrie virksomhed, foreslår FDA, at fordelingen foretages med udgangspunkt i omsætningstallene, dvs. dels den skattepligtige omsætning i forhold til den samlede omsætning i foreningen. Helt eller delvis kan det dog være rimeligt at anvende en anden fordelingsnøgle, f.eks. som beskrevet i forhold til afskrivning på modsat side. Læs evt. mere om dette på SKATs hjemmeside Rådgiver Ligningsvejledningen; Selskaber og Aktionærer, afsnit S.C og S.C Januar 2011 Side 19

20 Antenneanlæggets forsikringer FDA Bestyrelsesansvarsforsikring Som medlem af FDA kan man tegne en bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring og opnå en besparelse på op til 80% af markedsprisen. Forsikringen dækker det personlige ansvar, man har som bestyrelsesmedlem og i den daglige ledelse af et antenneanlæg, herunder ansvar for økonomiske tab og ansvar for fejlagtig rådgivning, for blot at nævne enkelte eksempler. Forsikringen koster 725 kr. om året (2011). Forsikringen dækker blandt meget andet de sagsomkostninger, som et erstatningskrav mod bestyrelsen, ledelsen eller foreningen medfører, eksempelvis omkostninger til advokat, retsafgift eller lignende samt rådgiveransvar og kriminalitet. Forsikringsordningen dækker med følgende 2011-summer: Dækningssum pr. forening pr. år Kr Selvrisiko Kr. 0* Dækningssum for rådgiveransvar Kr Dækningssum for kriminalitetsforsikring Kr *Selvrisiko er ved rådgiveransvar og ved kriminalitetsskader. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring Når man er medlem af FDA, er antenneanlægget automatisk omfattet af en kollektiv arbejdsskadeforsikring. Det vil sige, at præmien er inkluderet i kontingentet. Ifølge Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, skal enhver, der udfører arbejde for andre, forsikres under arbejdets udførelse. Det gælder, uanset om man får løn for arbejdet eller ej. Det er ligeledes uden betydning, om man er ansat til varigt arbejde, eller der blot er tale om et tilfældigt kortvarigt ansættelsesforhold. Side 20 Januar 2011

21 Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker ikke personer, der er ansat af antenneanlægget. Forsikringen dækker antenneanlæg i de situationer, hvor der skal ydes erstatning efter Lov om abejdsskadesikring. Antenneanlægsforsikring FDA tilbyder en forsikring, som dækker antenneanlæg, herunder master, bygninger, hovedstation, alle installationer og selve nettet i hele antenneanlægget. Der indgås individuelle forsikringsaftaler. På FDAs hjemmeside kan man beregne præmien, og man kan finde kontaktoplysninger til det forsikringsselskab, som FDA har indgået rabataftale med. Rejse i udlandet, som led i bestyrelsesarbejdet Man bør være opmærksom på, om man ved rejser i ind- og udland, er dækket af en rejseforsikring, herunder en af rejsearrangøren tegnet rejseforsikring. AES Arbejdsgivernes Erhvervssygdomsforsikring Hvis et antenneanlæg er arbejdsgiver, skal det sikre den eller de ansatte mod arbejdsskader, både erhvervssygdomme og arbejdsulykker. Sikring mod erhvervssygdomme er der sørget for, når der er betalt bidrag til AES. AES får automatisk oplysninger fra SKAT om CVR-nummer. Så det er derfor ikke nødvendigt at tilmelde sig betaling til AES i disse situationer. Hvis et antenneanlæg ikke har et CVR-nummer, er det nødvendigt at tilmelde sig ordningen på Bidrag til AES beregnes ved at gange antallet af fuldtidsansatte med virksomhedens AES-sats. Antallet af fuldtidsansatte skal oplyses til AES, og AES-satsen er bestemt af den såkaldte branchekode, som AES får fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere Der er mulighed for de antenneanlæg, der opfylder nedenstående Januar 2011 Side 21

22 beløbsgrænser, at frigøre sig fra at afholde sygedagpenge mod at betale præmie til en forsikringsordning. Lønsummen for optagelse i ordningen må pr ikke overstige kr. Udelukkelsesgrænsen er kr. Forsikringspræmien udgør 0,69% af den samlede lønsum. Arbejdsmarkedsforhold Arbejds- og feriedage i 2011 og i 2012: Tidstype: Arb Arbejdstimer ekskl. ferie- og søgnehelligdage timer timer Arbejdsdage 228 dage 228 dage Feriedage* 25 dage 25 dage *Hertil skal lægges eventuelle overenskomstmæssige feriedage. ATP-bidrag i 2011: Periode: Arbejdsgiverandel: kr. Arbejdstagerandel: kr. I alt kr. Pr. måned 180,00 90,00 270,00 Pr. 14. dag 94,80 47,40 142,20 Pr. uge 47,40 23,70 71,10 Pr. time 1,28 0,64 1,92 Bidraget opkræves kvartalsvis, og der skal betales for alle lønmodtagere mellem 16 og 66 år - inkl. begge alderstrin. AER-bidrag Arbejdsgivernes Elevrefusion Alle antenneanlæg, der betaler til ATP, er omfattet af reglerne for betaling til AER. Bidraget beregnes ud fra de indbetalinger, anlægget foretager til ATP. Hvis antenneanlægget betaler mere end 810,10 kr. pr. kvartal til ATP, så skal det også betale til AER. Side 22 Januar 2011

23 Anlægget skal ikke betale AER-bidrag, hvis der kun er 1 ansat, og der skal heller ikke betales for elever. Bidraget udgør pr. kvartal pr. fuldtidsansat 532,00 kr. Pr. år pr. fuldtidsansat 2.128,00 kr. Arbejdsmarkedsbidrag 2011 Fra udgør arbejdsmarkedsbidraget 8% af bruttolønnen (inkl. den særlige pensionsordning, der pt. er suspenderet). Det samlede bidrag beregnes af bruttolønnen minus ATP, evt. pension og evt. sygdomsgodtgørelse. Lønbehandling Vejledende - endelig stillingtagen beror på det konkrete tilfælde. Løntype: AM-bidrag A-indkomst og A-skat Feriepenge Arbejdsmarkedspension ATP-bidrag Ferieberettiget løn Ja Ja Ja Ja Ja Best. honorar under Nej Nej, B-skat Nej Nej Nej Best. honorar over Ja Ja Nej Nej Nej Feriepenge Ja Ja Nej Nej Nej Overtidsbetaling Ja Ja Ja Ja Nej Løn under sygdom Ja Ja Ja Ja Ja Barselsløn Ja Ja Nej Nej Ja Sygedagpenge Nej Ja Nej Nej Ja Barns 1. sygedag Ja Ja Ja Ja Ja Januar 2011 Side 23

24 Kørsel og befordring Krav til kørselsregnskabet Skatteministeren har specificeret, hvilke kontrolforpligtelser m.m. arbejdsgiveren har i forbindelse med udbetaling af skattefri rejseog befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil. Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, at bogføringsbilag vedr. rejser og befordring skal indeholde: 1. Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer 2. Kørslens erhvervsmæssige formål 3. Dato for kørslen 4. Kørslens mål med eventuelle delmål 5. Angivelse af antal kørte kilometer 6. De anvendte satser 7. Beregning af befordringsgodtgørelsen Satser for skattefri befordringsgodtgørelse Skatterådets satser pr Kr. pr. km Kørsel indtil km pr. år 3,67 Kørsel over km pr. år 2,00 Egen cykel eller knallert 0,49 Udbetales en højere sats, er hele godtgørelsen skattepligtig. Satser for befordringsfradrag Skatterådets satser pr Kr. pr. km 0-24 km 0, km 2,00 Over 100 km 1,00 Side 24 Januar 2011

ANTENNEFORENINGENS 2014-1

ANTENNEFORENINGENS 2014-1 ANTENNEFORENINGENS Bestyrelsens opgaver og ansvar Skat Moms Afgiftsgodtgørelse Ydelser og goder Godtgørelse kørsel og rejse Regnskab Økonomi Forsikringer 2014-1 Indholdsfortegnelse Forord...03 Bestyrelsens

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision \ vi Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2010

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31.

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31. r~ '-..I( vi Registreret Revisor FSR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 97 03 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02 30 32. Årsrapport 2005 17. regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02 30 32. Årsrapport 2005 17. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr.

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken

Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T 2 0 1 6 Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken Torsdag, den 2. november 2017 kl. 19.00 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger for 2015 oplysninger for 2014 Indhold Ledelsens erklæring 2 Specificeret resultatopgørelse for 2015 3 Specifikationer til resultatopgørelsen

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2013/14 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2013/14 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2013/14 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2014 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG) 1 LEDELSESERKLÆRING Opgørelsen af den skattepligtige indkomst

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2014/15 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 LEDELSESERKLÆRING 1 Vi har gennemgået og godkendt specifikationer til årsrapporten 2014/15 og opgørelse

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2014

Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamling i Skovbohallens Bistro, Halvejen 12, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

ØRUM ANTENNEFORENING CVR: 18105608 DRIFTSREGNSKAB 1.1.2013-31.12.213

ØRUM ANTENNEFORENING CVR: 18105608 DRIFTSREGNSKAB 1.1.2013-31.12.213 Ørum Antenneforening DRIFTSREGNSKAB 1.1. - 31.12.213 Fmd. Eskild Keller Veldsparken 77, Ørum 2012 Noter Budget 2014 INDTÆGTER Tilslutningsafgift 0 5.480 0 Kontingent 235.202 210.831 225 Programafgift 1.050.830

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Side l af 6 Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen?... 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen?...

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5

Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 1 Indhold Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2012 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

DanFiber A/S. Rosenkæret Søborg. CVR nr

DanFiber A/S. Rosenkæret Søborg. CVR nr Rosenkæret 13 2860 Søborg CVR nr. 13 59 13 77 Specifikationer til årsrapporten for 2011 Erklæring om gennemgang Til direktionen i. Vi har efter aftale udført gennemgang af specifikationshæftet udarbejdet

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015 CVR-nr. 36 04 39 70 Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige opgørelser 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06. 69298613 Terndrup halvej 5 9575 Terndrup SE...: 69298613 Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.2014 Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 2 RESULTATOPGØRELSE SVØMMEHALLEN 105

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55 4400 Kalundborg CVR-nr. 56 74 17 55 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse side: Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance - aktiver 8 Balance - passiver

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere