Indhold. Løn-2000/Bolig-løn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Løn-2000/Bolig-løn"

Transkript

1 Indhold 1. Indledende begreber a) Erfaringer fra sidste år... 5 b) Funktionstaster og brug af Hjælp med F c) Du kan få denne vejledning som Word dokument eller PDF-fil d) Vigtigste ændringer i ny version Gem lønkladden ved opdatering ATP satser BL som selvstændig arbejdsgiverorganisation... 8 Ny ferielov på vej Årsafslutning af året a) Hvordan forholder jeg mig som arbejdsgiver i Løn-2000? Særlige forhold for Lønservice b) Diverse, som du skal være opmærksom på inden årsafslutningen Korrekt indberetning af løntimer til eindkomst ATP årsbidrag Fra saldi i Løn-2000 til rubrikker i eindkomst Du skal indeholde A-skat og AM-bidrag af en række personalegoder Fratrædelsesgodtgørelse Bruttolønsordninger kan være en værdifuld del af personalepolitikken Brug det nye Hjælp vedr. Personalegoder Nulangivelse Tilbageførsel af en lønafregning på en medarbejder c) Fremryk indberetning og indbetaling til Feriekonto Lovligt forsinkede efterreguleringer fritages for renter hos Feriekonto Ny betalingsfrist for feriepenge til feriekonto for 14-dageslønnede Fremryk indbetaling og indberetning til Feriekonto d) Sidste lønkørsel i året Har du Forudlønnede: Indtastning i lønkladden Overfør SH til Feriekonto, eller overfør til næste år Udbetaling af rest-feriefridage samtidig med årets sidste løn Fritvalgsopsparing Udbetaling på en forudlønnet i december Årskursus 2015 Side 1

2 e) Afstemning: PBS-overførslen i Excel: Overfør til eindkomst f) Resumé med en kørselsoversigt for december måned a) Indtast og kør bagudlønnede b) Månedsafslutning Lønservice. Resumé med en kørselsoversigt for december måned Årsafslutning og afstemning a) Årskørsler/Udskrifter Afstemningslister. Kørsler/Årskørsler/Udskrifter Bogføringsudtræk Årskørsler/Udskrifter b) Afstemning til eindkomst Lønservicekunder: Det skal aftales, hvem der gør ovenstående, c) Bogføring og udtræk Fordelingsnøgler og Bogføring Ændring i Kontoplan og Bogføringstyper Kørsler/Bogføring/Bogføring lister SKAT / eindkomst a) Procedure ved dannelse af oplysninger til eindkomst b) Kontrol og rettelser hos SKAT, f.eks. ved negative beløb Negative beløb Tidsfrister for betalinger til eindkomst og feriekonto m.fl Skift til år a) Roker kartoteker og nulstil saldi Nulstil årssaldi Nye ATP-satser for Skift fra COOP til BL fonde Indlæg sidste års poster Kalendere b) Klargør nyt år (Skattekort m.v.) Nyt år: Indlæs nye skattekort: Ændring vedrørende fremrykning af betalinger til Told-Skat Resumé Klargør til Nyt år Resumé Klargør til Nyt år. Lønservicekunder: Årskursus 2015 Side 2

3 Nyt i Feriepenge bliver digitale a) Om Feriepengeinfo Fra 2015 kunne lønmodtagere søge om udbetaling af feriepenge digitalt Feriepengeinfo støtter op om det digitaliserede samfund Lønmodtagere får overblik ét sted b) Lønmodtager Borger.dk Hvad er feriepenge? Hvordan får jeg mine feriepenge? c) Arbejdsgiver Du skal indberette i eindkomst Ændringer i lønsystemet vedrørende Feiepengeinfo.dk: Indberetning til FerieKonto sker via eindkomst Regler hos FerieKonto, vigtigt ved fratræden, hvor lønmodtageren holder ferie i forlængelse af fratræden. I forhold medarbejderen gælder følgende hos Feriekonto: d) Særligt for Arbejdsgiverne Centrale Ferieregister (ACF) Hvad skal vi indberette Løbende op- og nedskrivning af de aktuelle feriesaldi Udstedelse af eferiekort FH1: ACF udsteder totalt digitalt eferiekort, der lægges i e-boks FH2: Feriekortet dannes i ACF og overføres til e-boks FH3: Denne kode angives, når der ikke udstedes feriekort for nuværende 74 FH4: Denne kode angiver, at medarbejderen skal have et feriekort på papir SH1: SH-, feriefridags- og fritvalgssaldi Resumé Ferieanmodning Koder og tilretning i lønsystemet: Eksempel på Feriekort: e) AFF Arbejdsmarkedets Feriefond Indbetaling og indberetning af ubrugte feriepenge Generel information f) Nye regler for Pensionsordninger g) Danmarks statistik DA Forskellige former for lønstatistik Årskursus 2015 Side 3

4 7. Ferie og fraværsbehandling a) Behandling af Ferie- og feriefridage (feriefritimer) Ekstra oplysninger på lønafregningen, f.eks. Omsorgsdage og Seniordage 85 Regler for opsætning og indtastninger m.m b) Fraværsregistrering DS fraværskoder, disse koder kan løbende blive ændret, og du kan hente nyeste Oversigt/Afd-ansvarlig Muligheder ved brug af PDF-printer a) Lønafregninger til mailadresse eller til e-boks b)elektronisk arkivering af udskrifter fra lønkørsel og brug af Bogmærke Elektronisk arkivering af udskrifter Gemme og vis indscannede dokumenter Muligheder ved e-boks Regler for lønafregning til e-boks Lønsedlerne i e-boks Vedhæft dokument til lønafregningen til Spørgsmål vedr. e-boks Nyheder og opfriskning i lønsystemet a) Hjælp i skyen b) Splitansættelser c) Bolig-Flex Tidsopsamling til Bolig-Flex "Eksternt" tidsstyringssystemer d) Webkald direkte fra lønsystemet e) Brug lønmodtageroplysninger til bl.a. at udsende mails med vedhæftede dokumenter f) Fletning til Word Eksempel på fletning med et indlagt dokument Afslutning og evaluering Årskursus 2015 Side 4

5 1. Indledende begreber. a) Erfaringer fra sidste år Ønsker undervejs på kurser i november og december. 1. Periode fra/til hvor en lønart skal medtages, som f.eks. snetillæg. Er indført fra version Nulstil egen procentforhøjelse på skattekortet ved årsskiftet. Her var der uenighed om den skulle gælde. Er indlagt, så du taster om der skal nulstilles eller ej. 3. Ved Udskrifter ønske om, at standard er skærm i stedet for Printer Ændring lavet, så du vælger om standard skal være skærm eller printer, se c) 4. Elektronisk arkivering af udskrifter fra lønkørsel. For at kunne benytte denne funktion skal du have printeropsætning tilsvarende lønafregninger til mail. Det kræver ændringer til opsætning af udskrifter, som skal medtages. Er klar i nyeste version 5. Split-ansættelser, flere ønsker pris på dette modul, og prisen er kr ,- + moms 6. Ansættelse midt i måneden. Ønske om, at systemet ændrer løn, timer, ATP m.v. ved ansættelse midt i måneden. Punktet lægges til overvejelse, og vi vender tilbage til det. Årskursus 2015 Side 5

6 b) Funktionstaster og brug af Hjælp med F1. Man kan overalt benytte musen til at ændre funktioner, skifte til andre skærmbilleder m.v., men det kan ofte være hurtigere at benytte tastekombinationer til de mest benyttede funktioner og områder. <Ctrl+Q> Forespørg/Opslag. Forespørg forhindrer, at man uforvarende kommer til at ændre i feltindhold. I denne funktion kan man søge i et felt ved at taste det ønskede. <Ctrl+C> Opret/Tilføj. I Opret-funktionen indlægges en ny enhed, f.eks. medarbejder, lønart m.v. Når tilføj vælges udblankes alle felter, og er dermed klar til at tilføje enheden. <Ctrl+M> Ret/ Ændre. I Ret-funktionen kan man ændre i alle felter. Når en af ovenstående funktioner er valgt, bliver det valgte vist i nederste linje, og forbliver i denne funktion indtil den ændres eller man forlader billedet. <Ctrl+P> Udskrifter (Print). <Ctrl+Insert> Kopier, benyttes f.eks. til at kopiere lønmodtagerstamoplysninger til et nyt nr. eller i lønartsoversigten kopiere en lønart. <Ctrl+D> Ditto/Gentag. Kan f.eks. benyttes i lønkladden til at gentage en tekst, fra linien ovenover. <F1> Hjælp <F2> Fortryd en indtastning. <F3> Slet en linje, f.eks. i lønkladden. <F4> Indsæt en linje, f.eks. i lønkladden. <F5> ZOOM (Gå til relateret billede) vises i bundlinjen, når der er denne mulighed i et felt. F5 i datofelt viser kalender F5 i beløbsfelter regnemaskine <Alt+bogstav> Menuvalg, to muligheder: 1. Tryk Alt-tasten, og derefter vælg understreget bogstav i Menulinjen. 2. Tryk Alt-tasten og samtidig understreget bogstav i valgmuligheder i aktuelt billede. <Ctrl+R> Afgræns records (enheder). Har man brug for at se et begrænset interval, kan denne funktion benyttes til kun at vise de enheder, som ligger indenfor afgrænsningerne. <Ctrl+S> Sorter records. Med denne funktion har man mulighed for at se records(enheder) i den rækkefølge, som ønskes. Årskursus 2015 Side 6

7 c) Du kan få denne vejledning som Word dokument eller PDF-fil. Fordelen er, at du hurtigt kan slå op på et punkt. I indholdsfortegnelsen med alle punkter, kan du trykke Ctrl og klikke på en linje, så går den til det pågældende punkt. Hvis du er interesseret i vejledningen, så bedes du sende en mail til os om hvilket format, som du ønsker. d) Vigtigste ændringer i ny version. Gem lønkladden ved opdatering. Ved lønberegning med opdatering bliver lønkladden gemt, så den kan hentes frem igen under: Kørsler/Lønindtastning/Se gemte lønkladder. Du vælger lønperioden, og får vist posterne, som de så ud ved lønberegningen med opdatering, og vises for det lønkontor, som du står i. Lønkladderne gemmes pr. år, så du får kun vist perioder, som tilhører det år, som du står i. Bemærk! Hvis du har kørt en lønberegning med opdatering, og den slettes, og der køres en ny lønberegning med opdatering, så bliver posterne til begge kørsler gemt, og samme lønperiode vil så være vist to gange i Vis perioder. Udskrifter ønske om, at standard er Skærm i stedet for Printer. Ændring lavet, så du vælger om standard skal være skærm eller printer, og det gør du under: Opsætning/Systemopsætning faneblad: Generelt. ATP satser 2016 De nye ATP- satser kan du indlæse i forbindelse med Årsnulstillingen, men har du 14- dages lønnede med en lønkørsel for 2015, skal du vente med at indlæse de nye satser til denne kørsel er kørt, under Årsnulstillingen vælger du om du vil vente. Årskursus 2015 Side 7

8 Hvornår træder de nye satser i kraft? For uge- og 14-dageslønnede gælder de nye satser fra begyndelsen af første hele lønperiode efter 1. januar For månedslønnede og løsarbejdere gælder de nye satser fra og med den 1. januar For forudlønnede gælder de nye satser, når I udbetaler den første løn for Se mere under pkt. 5. a Skift til år 2016 Deling af ATP-bidraget. A-bidraget stiger til 284 kr. om måneden pr. fuldtidsansat. Da beløbet ikke kan deles ligeligt med tre, betyder det, at lønmodtagerens andel er 94,65 kr., og arbejdsgiverens andel er 189,35 kr. om måneden. Det svarer til årsbidrag på kr kr. Bolig-løn bruger kun lønmodtagerens andel til også at regne arbejdsgiverens andel ud, og derfor skal lønmodtagerens andel være kr. 94,67, som det er vist i Skema 2. Bidragssatserne 2016 BL som selvstændig arbejdsgiverorganisation Det har bl.a. betydning i lønnen, hvis du indberetter til Barselsfond via lønsystemet (tidligere COOP)., idet koden indberettes til eindkomst. I Boligløn får du mulighed for at systemet automatisk ændrer alle lønmodtagere fra den gamle kode for COOP til BL s kode. Se mere under pkt. 5.a: Skift til år 2016 Årskursus 2015 Side 8

9 Ny ferielov på vej. EU-Kommissionen har ved begrundet udtalelse nr. 2013/4304 af 30. april 2015 fundet, at Danmark har tilsidesat de forpligtelser, der påhviler Danmark i henhold til det såkaldte arbejdstidsdirektiv, ved at have en ferieordning, der tvinger lønmodtagere til at udskyde afholdelse af ferie optjent i optjeningsåret til det efterfølgende kalenderår. I den forbindelse har EU-Kommissionen særligt henvist til artikel 7 i førnævnte direktiv, som fastslår, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere får en årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed. På den baggrund har regeringen nedsat et udvalg, der skal udarbejde et forslag til en ny ferielov. Udvalget skal i dets arbejde tage udgangspunkt i, at et fremtidigt feriesystem skal: være mere gennemskueligt og sammenhængende for lønmodtageren, uden at dette hæmmer jobmobiliteten være administrativt enkelt for arbejdsgivere både på det private og offentlige arbejdsmarked være i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, herunder navnlig EU-retten. Udvalgets arbejde skal være afsluttet i efteråret Årskursus 2015 Side 9

10 2. Årsafslutning af året Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan forholder jeg mig som arbejdsgiver i Løn-2000? Dispositionsdatoen afgør hvilket indkomstår lønnen bliver indberettet i. Det betyder, at dispositionsdatoer efter den 30. december 2015 hører til indkomståret /12 Indberetning til eindkomst for december (Større virksomheder) Indbetaling af A-skat og AM-bidrag for december (Større virksomheder) Januar /1 Indbetaling til Feriekonto for november /1 Indbetaling af Arbejdsmarkedspension 18/1 Indbetaling af Lønsumsafgift Indberetning til eindkomst for december (Mindre virksomheder) Indbetaling af A-skat og AM-bidrag for december (Mindre virksomheder Særlige forhold for Lønservice. Afleveringsfristerne for den sidste løn med disposition i december Vi anbefaler, at du sender lønoplysningerne til os i god tid for at sikre, at lønnen bliver udbetalt rettidigt. Du kan læse mere om afleveringsfristerne i forbindelse med årsskiftet ved klik på Vigtige datoer. Det er ikke muligt at få foretaget lønbehandling vedrørende 2015 efter den 23. december 2015 Automatisk beskatning af feriepenge, rest-sh m.m. foretages ved sidste lønberegning i 2015 Klargøring til 2016 med flytning af saldi fra tælleværket DÅ til SÅ er på plads senest den 11. januar /12 Aflev. frist for Lønservice til disp. d. 23/12 18/12 Aflev. frist for Lønservice 3. sidste hverdag 23/12 Aflev. frist for Lønservice sidste hverdag Tidsfrist for 13. lønkørsel Sidste frist for afvikling af kørsel 13 er tirsdag den 22. december 2015, senest kl Årskursus 2015 Side 10

11 b) Diverse, som du skal være opmærksom på inden årsafslutningen Korrekt indberetning af løntimer til eindkomst Sådan indberetter du korrekt antal løntimer SKAT har defineret, at fuld tid skal indberettes med 37 timer om ugen - eller 160,33 timer om måneden. Deltid indberettes med det aftalte antal timer pr. lønperiode. I forhold til visse kollektive overenskomster, hvor fuld tid f.eks. er defineret som 36 timer om ugen svarende til 156 timer om måneden, har SKAT og Arbejdsmarkedsstyrelsen besluttet, at der skal indberettes 37 timer om ugen eller 160,33 timer om måneden til eindkomst for medarbejdere ansat på fuld tid. For deltidsansatte omregnes aftalte timer også forholdsmæssigt. Er der f.eks. aftalt deltid på 25 timer om ugen, skal disse indberettes som 25,70 timer til eindkomst med udgangspunkt i, at fuld tid udgør 36 timer om ugen. Såfremt der kun indberettes 36 timer om ugen - eller 156 timer om måneden - vil det have indflydelse på offentlige myndigheders vurdering af, om den pågældende medarbejder kan modtage fuldtids -ydelser eller få fuldtids seniorfradrag. Antal arbejdstimer kan i lønsystemet indberettes 3 steder: a) På lønlinjen i lønkladden eller under Faste lønposter, og overstyrer alt andet. b) I Stamkortet/Løndata i Feltet Fast Timeantal. Overstyres af a). c) Hvis der ikke er indtastet timer iflg. a) eller b), så benyttes Timeantal fra Virksomheds-/Selskabskartoteket og timeantal benyttes iflg. Ans.vilkår på vedkommendes stamkort/statistikdata, Ved eksemplet ovenfor giver det et forkert antal timer til eindkomst, men inden der rettes, skal det undersøges, hvordan deltidsansatte beregnes i forhold til disse timer! Hvis der ikke skal indberettes timer for en lønmodtager, f.eks. bestyrelse, bude m.v. så kan du markere, som vist, så bliver dette indberettet til eindkomst. Årskursus 2015 Side 11

12 Overførsel af feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond Hvis din lønmodtager ikke fik udbetalt sine feriepenge inden den 30. september, skal du som arbejdsgiver overføre feriepengene til Arbejdsmarkedets Feriefond. For medarbejdere, som er berettiget til løn under ferie, skal du overføre feriegodtgørelse til fonden. Herefter kan medarbejderen ansøge til Arbejdsmarkedets Feriefond om at få tilladelse til udbetaling af de ikke- hævede feriepenge. Der kan ansøges om udbetaling i op til 3 år efter, at du har overført. ATP årsbidrag Hvis ATP-bidraget overstiger kr. pr. medarbejder, kan det påvirke øvrige bidrag til f.eks. AER og barselsfonde, så de bliver forkerte. Der vil ikke ske tilbagebetaling af betalte bidrag som overstiger årsbidraget. Det anbefales derfor, at ATP-bidraget reguleres for timelønnede medarbejdere, hvis deres årsbidrag overstiger maksimum. Hvis du ønsker at regulere ATP-bidraget for den enkelte medarbejder, skal du gøre det i lønkladden med lønart Når du taster på lønart 9001, stoppes den automatiske beregning for perioden. Fra saldi i Løn-2000 til rubrikker i eindkomst I lønartsoversigten finder du en oversigt over, hvordan saldi i Løn-2000 indberettes til eindkomst i Alle de oplysninger, som du ikke kan indberette via et løn- og korrektionsfelt i Løn- 2000, skal løbende indberettes manuelt til eindkomst via Tast Selv hos SKAT. Indkomsttyper kan du se ved at klikke på feltet i stamkortet, og tryk Ctrl+H, så er du sikker på, at du har de nyeste værdier. De fleste har kun behov for at benytte 0 (blank) eller 5. Årskursus 2015 Side 12

13 Årsopgørelsen vil kun indeholde saldi fra Løn Saldi fra Løn-2000 vil være omregnet til værdierne i SKATs rubrikker, og dermed kan tallene umiddelbart sammenlignes med SKATs tal i eindkomst, uden at du behøver at regne på tallene. S74 koder og Indtægtsarter. S74 koder indtaste på lønarter i lønartsoversigten, Indtægtsart kan også indtastes her, men den skal som regel indtastes på lønposterne, idet det kan variere for enkelte lønmodtagere. Indtægtsart (kode 68) Indtægtsarten angiver om indkomstindberetninger tilhører en bestemt type. Koderne er knyttet til indkomsttyperne 13, 14, 19, 36, 38, 39, 40, 48, 69, 70, 71. Eksempel: Hvis en direktør har fri bil skal der indberettes et beløb i felt 19 Fri bil og indtægtsarten (kode) "60". Indtægtsarten skal altså bruges til at skrive en kode, som oplyser noget særligt om en af indberetningerne i et beløbsfelt. Hvis du skal indberette flere koder, skal der udfyldes én indberetningsseddel eller en ny record 6000 for hver kode med tilknyttet beløb/felt. Nedennævnte koder skal anvendes. B-indkomst der skal betales AM-bidrag af (felt 36) Værdien af personalegoder, der skal indberettes i felt 50-55, skal ikke indgå i værdien i felt 36. Bemærk, at vederlag (honorarer) til bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af udvalg, kommissioner og råd eller medhjælp til sådanne bestyrelser ikke skal indberettes i felt 36, men derimod i felt 13, evt. i felt 14 afhængig af, om der skal trækkes AM-bidrag eller ej. B-indkomst, der ikke skal betales AM-bidrag af (felt 38) I dette felt skal du indberette indkomst, som modtageren skal betale skat af, men ikke AM-bidrag af. Som eksempel på indkomster, der skal indberettes i felt 38, kan nævnes: Årskursus 2015 Side 13

14 Honorarer for arbejde udført i udlandet af personer, der bor i udlandet Rejse- og befordringsgodtgørelse, der udbetales sammen med sådanne honorarer, der skal indberettes i felt 38, skal du også indberette i felt 38 og ikke i felt 48 - da rejse- og befordringsgodtgørelse til honorarmodtagere ikke kan udbetales skattefrit Du skal indeholde A-skat og AM-bidrag af en række personalegoder De mest almindelige er: fri kost og logi, fri bil, fri telefon, sundhedsforsikring- og behandling, Skattefrie personalegoder Din medarbejder skal ikke betale skat af visse goder, fx: Uddannelsesudgifter, hvis de har arbejdsmæssig relevans. Parkeringsplads eller BroBizz, som medarbejderen bruger i forbindelse med arbejde. Enkeltstående firmafester og -arrangementer, frugtordninger og lignende Personalegoder, hvor der er en bagatelgrænse på kr. (i kr.) Personalegoder, der har direkte sammenhæng med dine ansattes arbejde, skal kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger kr., for eksempel: Gratis mad og drikke ved overarbejde, Fri avis til brug for arbejdet, Frikort til offentlig befordring, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring, og som kan bruges til anden privat transport end mellem hjem og arbejde. Kreditkortordninger. Kørekort (delvist) betalt af arbejdsgiveren, som skal bruges som led i arbejdet. Overskrides grænsen på kr. (i kr.), beskattes din medarbejder af hele den samlede værdi. Giver du for eksempel din medarbejder flere personalegoder, hvor værdien tilsammen er på kr., skal din medarbejder betale skat af hele beløbet. Personalegoder, som ikke er med i bagatelgrænsen på kr. (i kr.) Disse personalegoder tæller ikke med i bagatelgrænsen, fordi de beskattes på en anden måde: Årskursus 2015 Side 14

15 fri bil, fri telefon, fri bolig, fri lystbåd, fri radio- og medielicens, fri kost og logi efter Skatteministeriets satser, kost og logi, der ikke er regnet med i din løn, personalelån: Læs om skat af personalelån Personalegoder for mere end kr. uden konkret sammenhæng med arbejdet Hvis der ikke er en konkret sammenhæng mellem personalegoderne og arbejdet, skal din medarbejder betale skat af goderne, hvis de har en samlet værdi på over kr. Julegaver og tingsgaver Julegaver i form af tingsgaver til en værdi af højst 800 kr. er skattefrie, men indgår i beregningen af den samlede værdi. Hvis du har givet et personalegode til 600 kr. og en julegave til 700 kr. skal din medarbejder selvangive 600 kr. Fratrædelsesgodtgørelse Hvis du som arbejdsgiver har andre udgifter i forbindelse med en medarbejders fratræden fx udgifter ved en personalesammenkomst, er udgifterne fradragsberettiget. Når du som arbejdsgiver giver en fratrædelsesgodtgørelse til en ansat i forbindelse med dennes fratræden, er godtgørelsen fradragsberettiget for dig som giver. Modtageren skal betale A-skat og AM-bidrag af fratrædelsesgodtgørelse over kr., så du skal trække A-skat og AM-bidrag hos den ansatte af beløbet over kr. Du skal ikke trække AM-bidrag af den del af en godtgørelse, du giver som tingsgave/naturalie. Bruttolønsordninger kan være en værdifuld del af personalepolitikken i virksomheden, men det er ikke alle goder omfattet af en bruttolønsordning, der er lige fordelagtige. Årskursus 2015 Side 15

16 Følgende goder er typiske goder, der efter omstændighederne kan være fordelagtige at lade indgå i en bruttolønsordning: Mobiltelefon (med eller uden abonnement) Fastnettelefon (i hjemmet og/eller i sommerhuset) Internet (i hjemmet og/eller i sommerhuset) Bil Massage/fysioterapi/kiropraktik/akupunktur Bus/togkort Brobizz Parkering Efteruddannelse. når computere med tilbehør betales af medarbejderen via bruttolønsnedgang, skal medarbejderen årligt beskattes af 50 % af udstyrets nypris. Denne regel gør, at det næppe vil være en fordel for medarbejderen at indgå en sådan ordning. Jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse (felt 69) Når du udbetaler Jubilæumsgratiale eller fratrædelsesgodtgørelse, bør du benytte lønart 6000 eller 6001 i lønkladden til indtastning af beløbet, så beregner lønsystemet grundfradraget så skatteberegningen bliver korrekt, og beløbet bliver indberettet korrekt til eindkomst I de forskellige indtastningsbilleder er der oprettet et felt til Indtægtsart med overskrift = Indt. art. Opdater værdierne med Ctrl+H, første gang du står i oversigten i 2015, så er du sikker på, at du har de nyeste værdier. Eksempel fri bil til direktør, her skal der stå Indtægtsart 60: Eksempel på S 74 kolonneoversigt og indtægtsart i lønartstabellen på lønart for ledighedsdag. Årskursus 2015 Side 16

17 Du kan se de mulige værdier ved at klikke på Felt 68 i lønartstabellen. Årskursus 2015 Side 17

18 Brug det nye Hjælp vedr. Personalegoder. I Hjælp er et skema, som giver overblik over de forskellige Personalegoder, om de er skattepligtige, indberetningspligtige, samt de beløbsgrænser, der er afgørende. Klik på Hjælp-ikonet klik på Search, og tast Personale og her kommer tre muligheder, vi klikker på øverste = Personalegoder, og her vises igen nogle muligheder, klik på Skemaform (første linje ude til højre), og du får vist en oversigten, her vist et lille udsnit. Personalegoder. Personalegoder, som er AM-bidragsfri B-indkomst. S74 = 51 eller 55 Lønart 9800, 9801 og udligning på Hvis du har behov for flere lønarter, kan du kopiere fra lønart 9800 til 9801, 9802, osv., men der skal kun være een lønart 9820, hvortil alle samles til udligning. Personalegoder, som er skattepligtige jubilæumsgaver til S74 = 69 og 71 Hertil benyttes lønarterne 6020, 6022 og Du kan se, hvordan du skal forholde dig med hensyn til beskatning, klik her. Får du behov for flere lønarter og tekster, så brug kopifunktionen (Ctrl+Insert) til at oprette nye lønarter. Her er de lønarter, som du henter under Personalegoder F55 m.fl. Bemærk, at benytter du en lønart i forvejen, så bliver denne lønart ikke indlagt ved hentning! Årskursus 2015 Side 18

19 Eksempel på indtastning. Eksempel på lønafregning. Bemærk forskellen på Jub.grat & fratrædelsesgodtgørelse i foden til højre = 300, er "rigtigt" jub gratiale, og i bunden = 900 er sum af 6000 og Tinggave = 6022 Årskursus 2015 Side 19

20 Nulangivelse Hvis du i en måned ikke har haft ansatte, eller der ikke er blevet udbetalt løn, hvori der er indeholdt A-skat/AM-bidrag, skal du huske at indberette en nulangivelse. Hvis du fx kun har ansatte, der har frikort, og du derfor ikke indeholder og indberetter A- skat, men kun AM-bidrag, skal du også indberette en nulangivelse. Har du hverken indberettet løn eller nulangivelse for en måned, vil du først få en påmindelse for indberetningen. Foretager du heller ingen indberetning i den anledning, vil du få en foreløbig fastsættelse af beløb i A-skat og AM-bidrag, som SKAT kræver betalt. Virksomheder, der er registreret som sporadisk indberetter, skal ikke afgive nulindberetning månedlig. Fra 1. april 2015 er det kun muligt at indberette en generel nulindberetning, som vil blive videreformidlet til de relevante myndigheder. For at kunne nulindberette skal du sætte markering som vist under System/Systemopsætning i Faneblad Lønkørsel. Hvis du administrerer flere selskaber, og du har sat markering for Nulindberetning, kan der være et selskab, hvor der ikke skal ske nulindberetning, og det kan f.eks. skyldes, at administration af selskabet er overgået til en anden midt i året. For dette selskab kan du sætte måned og årstal for sidste måned, der skal ske nulindberetning. Lønmodtagerne i selskabet skal stå med fratrædelsesdato, og vil så blive slettet ved klargøring til nyt år, og dernæst kan du slette selskabet med F3. Det gør du under: Virksomhed/Selskaber/Selskabsoversigt, og tryk F5 i selskabsnr. Tilbageførsel af en lønafregning på en medarbejder. Kørsler/Lønindtastning/Tilbagefør lønafregning. Udfyld ved at trykke F5 i felterne, og klik på Dan poster Årskursus 2015 Side 20

21 Se efterfølgende lønkladde 5, og klik på Stamkort, klik på Beregn lønafr. og sæt flueben i Udelad blivende poster? Efterfølgende kan køres en Lønberegning med markering Uden blivende. Det kan afhænge af fejlen, om du kan indlægge ændringen i samme kørsel, men det kan være en fordel, at samle så meget i en regulering som muligt, idet du også skal huske at køre Dan bogholderiposter. Når du laver reguleringer, bør du indtaste en linje med Aconto, så lønafregningen total altid går i nul. Lønperioden afgør, hvilken måned oplysningerne medtages til SKAT m.v., og viser med blåt dateringer iflg. kalenderen. Ved en reguleringskørsel, kan du ændres i dateringerne, og de bliver så brugt på lønafregningerne, men det er udelukkende Lønperioden der er afgørende for hvilken måned, som det vedrører ved indberetning og indbetaling til SKAT m.v. Når du har overført oplysninger til eindkomst og betalinger vedr. A-skat m.v., så bør du normalt ikke lave flere kørsler i den måned, så selv om en regulering vedrører den netop afsluttede, så bør du vælge næste lønperiode (måned), og dermed opnår du, at alle indberetninger og indbetalinger medtages automatisk. Hvis du kører reguleringskørsler til en afsluttet måned i eindkomst, så skal du selv manuelt indberette og indbetale til eindkomst, SKAT m.v., og gør du ikke det, så får du problemer med årsafstemningen! c) Fremryk indberetning og indbetaling til Feriekonto. Ændringerne vedrører indberetninger til Feriekonto Du har fået brev fra Feriekonto om ændringer til indberetning til Feriekonto, som træder i kraft fra marts måned 2015 Ændringerne: Punkt 1 vedrører indberetninger til Feriekonto for medarbejdere med løn under ferie, i lønsystemet feriekode 1. Punkt 2 vedrører kun 14-dageslønnede med afregning til Feriekonto, i lønsystemet feriekode 5 og 6. Punkt 3 giver mulighed for at indbetale til Feriekonto en måned tidligere end den normale betalingsfrist. Årskursus 2015 Side 21

22 1. Lovligt forsinkede efterreguleringer fritages for renter hos Feriekonto. Når du indberetter bonus eller andre lovligt forsinkede efterreguleringer, skal du fra den 1. marts 2015 indberette med en kode i eindkomst. På den måde bliver efterreguleringen automatisk fritaget for renter. Du skal ikke længere kontakte FerieKonto for at få efterreguleringer fritaget for rente. En lovligt forsinket efterregulering er en betaling til lønmodtageren, som arbejdsgiveren ikke kan opgøre inden for indberetningsfristen. Det drejer sig om opgørelse af bonus, provision og udbetaling af overtidsbetaling. Sådan gør du i lønsystemet: Behov for denne type indberetning vil vedrøre funktionærer, hvor udbetalingen ikke nåede at komme med i fratrædelsesmåneden, og normalt for medarbejdere med ferie med løn. Når du skal indberette de manglende beløb, skal du benytte lønart 9510 med fratrædelsesdato, også selv om den blev indberettet i fratrædelsesmåneden, og når du taster datoen, vises et ekstra felt = Klik for efterreguler feriekonto, hvis du klikker på dette felt, vil markering for, at det vedrører efterreguleringer, blive videresendt til Feriekonto, og du kan se felt Indt.art får værdien = 68. Du kan fortryde ved at slette linjen og indtaste den igen uden at markere feltet. Eksempel: 2. Ny betalingsfrist for feriepenge til feriekonto for 14-dageslønnede. Fra den 13. april 2015 skal du indbetale feriepenge for timelønnede tidligere, end du plejer. Dog kun for de timelønnede, hvor den skattemæssige afregningsmåned ligger efter slutdatoen i lønperioden. Fx hvis du indberetter feriepenge i januar for arbejde, hvor slutdatoen lå i december. FerieKonto ændrer nemlig måden at beregne forfald for feriepenge til timelønnede på. Det rammer kun 14-dages lønnede. I lønsystemet sker ændring i kalenderen for de 14-dages lønnede i forbindelse med opgraderingen til version , og du skal derfor ikke selv ændre noget i systemet, Eksempel på den ændrede kalender, og første gang ændringen træder i kraft er for lønperiode 13, her bliver indberetning og indbetaling af A-skat og AM-bidrag som hidtil i måned 4, medens indberetning og indbetaling til Feriekonto medtages i måned 3 med betalingsfrister for måned 3. Eksempel på kalender for lønperiode 13 Årskursus 2015 Side 22

23 3. Fremryk indbetaling og indberetning til Feriekonto. I forbindelse med fratræden af en månedslønnet med løn under ferie, kan der være tilfælde, hvor feriepengene ønskes hurtigt overført til feriekonto, så medarbejderen kan se og få feriepengene udbetalt. Det vil ofte dreje sig om ferie optjent fra tidligere år. Når du kører Månedskørslen: Udskriv og Dan A-skat Bolig, får du det viste skærmbillede, og her kan du som tidligere rette i datoer, men som nyt kan du klikke på Fremryk Feriekonto, og dermed fremrykke bestemte overførsler. Obs! Billedet kan se lidt anderledes ud, idet en del ikke benytter afvigende datoer for arbejdsmarkedspension, og så vises denne del ikke. Når du har klikket på Fremryk Feriekonto, kan du sætte markering udfor de overførsler, som skal fremrykkes, og systemet vælger i kalenderen betalingsdatoen til Feriekonto en måned tidligere. Du kan i denne oversigt ændre antal feriedage, men naturligvis ikke beløbet. Udskrift viser en linje med Feriekonto = normal betalingsdato, og en linje med Feriekonto Fremdateret, og den ændrede dato. Årskursus 2015 Side 23

24 Årskursus 2015 Side 24

25 d) Sidste lønkørsel i året 1. Har du Forudlønnede: I såvel indtastning som lønkørsel skal først indtastes til de bagudlønnede, og lønberegning til og med Månedsafslutning foretages kun for de bagudlønnede. De forudlønnede blev kørt for december i november lønkørslen. Har du ændringer til en forudlønnet, som du vil have med i lønkørslen, skal du ændre Koden for Forudlønnet på stamkortet fra F til B, og fratrådt d. skal indsættes til Når lønberegningen er kørt med opdatering, og inden du kører rokering med klargøring til nyt år, skal Fratrådt slettes igen, og det gøres ved at taste 0 i feltet. Det kan evt. være nemmere at lave disse reguleringer i en kørsel for sig, men det afhænger naturligvis af omstændighederne., hvad der er nemmest. 2. Indtastning i lønkladden Udbetal rest feriefridage, for de virksomheder, som følger ferieåret. Vis rest feriefridage under: Adm. ferie m.m./indeværende ferie år/oversigt ferie m.m. Skal der ændres i disse, kan dagene rettes her. Liste kan udskrives ved Ctrl+P, og vælg listen: Ferie, Feriefridage (Skærm). Udbetal rest feriefridage: Kørsler/Lønindtastning/Udbetal rest feriefridage Lønarten, der skal benyttes, skal være oprettet korrekt (se Lønart 8915). Udbetaling af rest-sh samtidig med årets sidste løn Udbetaling af årets rest-sh sammen med årets sidste løn på medarbejdere med SH-kode 2: Hvis du ønsker at udbetalingen skal ske på en lønseddel sammen med årets sidste løn, skal du gøre således: Kørsler/Lønindtastning/Udbetal rest SH-saldo, og her vælger du hvilken kladde de dannede oplysninger skal lægges. Du bør ikke ændre den valgte lønart 9030, og i lønkladden registreres lønart 9030 uden beløb, og på den måde medtages også opsparingen for den aktuelle lønkørsel. Overfør SH til Feriekonto, eller overfør til næste år. Opgørelse af årets rest-søgnehelligdagssaldo afhænger af virksomhedens overenskomst eller af de respektive ansættelseskontrakter. Hvis du ikke har udbetalt hele søgnehelligdagsopsparingen i løbet af året, vil lønmodtageren ved årets afslutning have en rest søgnehelligdagssaldo. Du kan ændre kode 2 til kode 5, så bliver det overført afregnet skattemæssigt og overført til Feriekonto. Hvis rest-søgnehelligdagssaldoen ikke skal anvises, eller hvis den er negativ, har du følgende muligheder: Årskursus 2015 Side 25

26 Udbetaling i 2015 Udbetaling i 2016 beskatning i 2015 Negativ rest-søgnehelligdagssaldo modregnes i lønnen Negativ rest-søgnehelligdagssaldo - modregnes i lønnen Hvis du i løbet af året har udbetalt et større beløb, end der er opsparet i søgnehelligdagsopsparing til en lønmodtager, vil saldoen være negativ. Hvis der samtidig afregnes feriepenge, og der er plads til dem i dette beløb, bliver der modregnet i feriepengene. Hvis der ikke er plads kan du modregne beløbet i lønnen med lønart 9030 med minusfortegn. Opgør optjente feriedage for timelønnede for medlemmer af DA. De optjente feriepenge er løbende blevet beskattet, og i forbindelse med lønkørslen kan systemet beregne de opsparede dage for medarbejdere med feriekode 2, eller det kan gøres i forbindelse med udskrivning af ferielisten (se senere). Vælg: Kørsler/Lønindtastning/Dan optjente feriedage. Udbetaling af rest-feriefridage samtidig med årets sidste løn Du kan se en oversigt over saldo for feriefridage under Adm. ferie/indeværende ferie år/oversigt ferie m.v. Du kan udskrive en liste (Ctrl+P), f.eks. Ferie, Feriefridage. Hvis du ønsker at udbetalingen skal ske på en lønseddel sammen med sidste lønkørsel, kan du køre: Kørsler/Lønindtastning/Udbetal Feriefridage. Du skal vælge Årskursus 2015 Side 26

27 lønarten der skal benyttes til udbetaling, normalt 8915, og desuden lønkladdenr., og de dannede udbetalinger lægges i den valgte lønkladde, og kan efterfølgende ses og evt. rettes. Fritvalgsopsparing Overførsel af fritvalgsopsparing til arbejdsmarkedspension Ifølge nogle overenskomster kan en medarbejder vælge at anvende hele - eller en del af sin fritvalgsopsparing til egen betalt arbejdsmarkedspensionsbidrag. Dette bør normalt ske løbende, men er det ikke sket, så kan beløbet for året overføres til en pensionsordning ved at benytte lønart Udbetaling af Fritvalgsopsparingen Skal Fritvalgssaldoen tømmes samtidig med årets sidste løn, skal du registrere lønnen som normalt, og desuden benytte lønart Så udbetales saldoen sammen med den sidste løn. Hvis du ikke har brugt denne lønart før, og du ikke har den i lønartsoversigten, så kan du hente den ved i Lønartsoversigten at trykke Ctrl+H, derved får du nedenstående billede. Flyt bjælken ned på linjen for Udbetaling af fritvalgssaldo, og klik på Hent, og dermed får du lønarten ind i lønartstabellen. Vigtigt! Du må kun hente disse lønarter én gang, hvis du henter dem igen, så kommer de til at ligge dobbelt i lønartstabellen, og det går galt, og derfor skal du sørge for at slette den ene af dem pr. lønart. Årskursus 2015 Side 27

28 Udbetaling på en forudlønnet i december. Hvis du får behov for at skulle medtage lønoplysninger til en forudlønnet, som skal med i indeværende år kan du gøre det således: Ret vedkommende fra Forudlønnet til Bagudlønnet på stamkortet, og indtast fratrådt d. = , som bevirker at de faste lønposter ikke medtages, og vedkommende får ikke sit normale månedsfradrag, som blev givet i lønkørslen i november. Når lønberegningen er kørt med opdatering bør du slette fratrådt d. ved at taste 0 (nul) i feltet, og ændre tilbage til forudlønnet. Årskursus 2015 Side 28

29 Lønberegning. Ved årsafslutningen er det samtidig kvartalsafslutning. Ved kvartalsafslutning kan der vælges mellem to måder: a) Alm. lønberegning, Når alt er afstemt og udskrevet, samt evt. løn overført via bank, og bogføring kørt, så køres en ekstra kørsel: Gå ind i Lønindtastning/Indtastning kladde, og vælg lønperiode 12, systemet vil nu sige kørsel 2. Derefter vælges: Kørsler/Lønkørsel/Lønberegning, og vælg: Feriegiro uden løn, med opdatering. Denne kørsel opgør feriedage og lægger klar til overførsel af feriepenge og dage til Feriekonto de medarbejdere, som står med kvartalsvis afregning af feriepenge, men der sker ikke noget i øvrigt beløbsmæssigt. b) Kvartalsafregning. Hvis opgørelse til feriekonto skal foretages sammen med lønberegningen, vælges: Kvartalsafregning. Fordelen ved denne metode er, at der er mulighed for en evt. ekstra lønkørsel inden feriepenge gøres op (glemte eller reguleringer). Forudlønnede: Firmaer, som har forudlønnede, skal huske markeringen Nej for Medtag forudlønnede? ved kørsel af måned 12. Bemærk, når det er lønkørsel for måned 12, så foreslår systemet: Medtag forudlønnede = Nej og Kvartalsafregning. Årskursus 2015 Side 29

30 Udskrifter Lønafregning ved årsafslutningen. Ved udskrivning af lønafregninger kan vælges en 2 tekstlinjer, som vises nederst i kroppen på lønafregningen. Tekstlinjer kan indsættes ved at sætte flueben i feltet: Tekstlinjer, og der kan tastes 2 linjer. Årssaldi på lønafregningen: På lønafregningen udskrives årssaldi med numre svarende til oplysningssedlen, idet der ikke skal udskrives Årsoplysningssedler til medarbejderne i henhold til loven: Ophævelse af underretningspligten efter skattekontrolloven. Iflg. ønske fra en del kunder, så bliver en del årssaldofelter kun vist, hvis der er en saldo. Eksempel på lønafregningens "fod" med tekstlinje. Sæt markering i feltet Tekstlinjer, og når du trykker print, kan du indtaste generelle tekstlinjer til visning på lønafregningen, og evt. ekstra tekst til mailmodtagere. Individuelle tekstlinjer til visning på lønafregningen kan tastes fra stamkortet under Noter, og vælg Type = M, angiv fra- til dato og teksten, og der er plads til 2 tekstlinjer, som vises udover de generelle 2 tekstlinjer. Årskursus 2015 Side 30

31 Kør Udbetalingslisten & Bogføring. Udbetalingslisten danner betalinger til banksystem og PBS, og benyttes overførsel af lønninger via banksystem, kan løn og Kapitalpension overføres nu. Benyttes overførsel af lønninger via PBS, kan de overføres nu (Kørsler/Månedsafslutning/Måneds-opgørelse & betaling skat m.v./dan PBS Overførsel) eller overføres sammen med Månedsbetalinger (A-skat, pensioner, m.v.) Under Kørsler/Bogføring/Bogfør-Lister køres Dan bogholderiposter, som derefter kan importeres i økonomisystemet. Månedsafslutning. Da der er en del datoer, som ligger fremme i tiden, f.eks. ATP og Feriekonto, så kan det være en fordel at sætte markering for Bogf.dato = PBS?, hermed følger datoen overførselsdatoer til PBS. Har du ikke dette felt, skal du opdatere udskriften, og det gør du under: Opsætning/Opsætning udskrifter, og Månedsafslutning/ 1 Udskriv Dan A-skat Bolig, og klik på Tryk under Opdater. Årskursus 2015 Side 31

32 Udskriv og dan A-skat m.v., Husk, her medtages december måned for forudlønnede med A-skat og Arbejdsmarkedspensioner m.v., som blev kørt i november måneds lønkørsel. Overfør eindkomst SKAT. Afstem totalerne med totaler fra Månedens betalinger af A- skat. Det kan være en fordel at overføre lønningerne for sig til PBS, og så vente med månedsbetalingerne til senere, og derved opnå, at evt. ændringer kan komme med i en ekstra kørsel inden månedsbetalingerne dannes og overføres. Hvis der køres ekstra kørsler, så skal de hedde lønperiode 12-x, x er et løbenr., som systemet vælger pr. ekstra lønberegning. Bemærk. For at få lidt ekstra tid til afstemning og efterreguleringer, kan du vente med månedsbetalingerne til to bankdage før første betalingsdato, men desværre er der ikke længere forlænget betalingsfrist, og det vil for december 2015 betyde senest torsdag d. 30/12 kl. 12:00. Årskursus 2015 Side 32

33 e) Afstemning: Udbetalingslisten Månedens betaling af A-skat mv. Årskursus 2015 Side 33

34 PBS-overførslen i Excel: Afstemning (manuelt): Ved OK, overfør til NETS. Årskursus 2015 Side 34

35 Overfør til eindkomst. Afstem med Månedsbetalinger Årskursus 2015 Side 35

36 f) Resumé med en kørselsoversigt for december måned. Afslut december måned. a) Indtast og kør bagudlønnede. Indtast alt vedrørende bagudlønnede i lønkladden. Du må IKKE indtaste på forudlønnede! Skal rest feriefridage afregnes nu? Kan indlægges i lønkladden med Kørslen/ Udbetal rest Feriefridage (læg i kladde for sig).. Udbetal rest SH-saldo: Kør en lønkørsel Uden opdatering, og dernæst Udbetal rest SH-saldo (læg i kladde for sig). Opgør optjente feriedage for timelønnede (medlemmer af DA). Kør lønkørsel, Medtag forudlønnede = Nej, uden opdatering, og foretag afstemninger. Kør lønkørsel med opdatering, Medtag forudlønnede= Nej, Kvartalsafregning Kør Udbetalingsliste, og benyttes lønoverførsel via Banksystem, overføres lønningerne nu. Kør Dan bogføring, og importer i økonomisystemet. b) Månedsafslutning. Udskriv og dan A-skat m.v., Husk, her medtages december måned for forudlønnede med A-skat og Arbejdsmarkedspensioner m.v., som blev kørt i november måneds lønkørsel. Overfør eindkomst SKAT. Afstem totalerne med totaler fra Månedens betalinger af A- skat. Dan PBS-overførsler, og afstem disse. Obs! Listen Dan PBS overførsler kan IKKE "bare" køres om. Hvis du ønsker at køre den igen, skal du først køre Udbetalingslisten og dernæst Udskriv & Dan A-skat, så kan du køre Dan PBS Overførsel igen. Årskursus 2015 Side 36

37 Lønservice. Resumé med en kørselsoversigt for december måned. Den sidste lønkørsel i året køres som normalt, og vi tager højde for de ovenfor nævnte ting vedr. forudlønnede. Har du forudlønnede, så giv besked hurtigst muligt efter, at du har afstemt oplysningerne og indlæst kartotekerne. Det vil dernæst være en god ide, at kontrollere medarbejderkartoteket bl.a. om der er fratrædelsesdato på alle, der er fratrådt, og dernæst rekvirere nye skattekort, hvis der er ændret i fratrædelsesdatoer, så disse oplysninger bliver indsendt til eindkomst. Vær i øvrigt opmærksom på fratrædelsesdatoer, de har jo stor betydning, hvis du svarer Ja til at fratrådte skal slettes! Det aftales hvilke udskrifter, som vi skal udskrive og sende til dig, og hvilke du selv udskriver. Hvis du har forudlønnede skal afleveringsfrister aftales i god tid, og senest d. 11/12 aftales både for bagud- og forudlønnede. Had du kun bagudlønnede følger du afleveringsfrister iflg. Vigtige datoer. Årskursus 2015 Side 37

38 3. Årsafslutning og afstemning Inden du vil foretage udskrifter vedr. årskørsler eller Bogføringen, så vil det være en god ide, at opdatere disse udskrifter, så du får de nyeste opstillinger og muligheder. Det gør du under Opsætning/Opsætning udskrifter. Bemærk, at du her kan se og ændre placeringen af de dannede Excel-filer. a) Årskørsler/Udskrifter. Afstemningslister. Kørsler/Årskørsler/Udskrifter På ferielisten for lønmodtager vil du kunne finde oplysninger om feriepenge, feriedage og hvis lønmodtageren har været oprettet som funktionær (feriekode 1) - ferietillæg optjent i For funktionærer med feriekode 1 vil du kunne bruge feriepengeoplysningerne i tilfælde af, at din lønmodtager fratræder, eller når du i det nye ferie år udbetaler ferietillæg. Oplysningerne kan naturligvis også anvendes som grundlag for din afstemning af indkomståret Disse udskrifter/udtræk bør alle eksporteres til Excel. Ferieliste Anvendes bl.a. til revisor vedr. afsættelse af skyldige feriepenge. Årsopgørelser Udtræk opgørelser med feltnr. Afstemning til eindkomst. Udtræk opgørelser med feltnr. svarende til eindkomst Bogføringsudtræk. Udtræk på bogføringsposter, det betyder, at udtræk f.eks. kan ske på kontonumre, og i forhold til udtræk i økonomisystemet, så kan du her få det mere detaljeret, helt ned på den enkelte postering. Derfor kan disse udtræk ofte benyttes til at tilfredsstille ønsker fra revisionen. Årskørsler/Udskrifter. Ferieliste, viser opsparet ferietillæg, samt afregnede feriepenge til Feriekonto. Feriekort, kun for medlemmer af arbejdsgiverforening Hvis du mangler nogle af disse udskrifter, kan de hentes under: System/Vis-opdater udskrifter. Årsopgørelser Bolig. a) Se på skærm b) Export til Excel (denne bør benyttes) Bemærk de forskellige afkrydsningsfelter. Opdel Pension? bevirker en opdeling mellem kapitalpension og arbejdsmarkedspension. Årskursus 2015 Side 38

39 Desuden kan du benytte udskrifterne under: Kørsler/Bogføring/Bogføring og Lister Husk, at bogføringen forinden skal være kørt for alle lønperioder. Årskursus 2015 Side 39

40 b) Afstemning til eindkomst Pr. CVR-nr. kan du hente totaler som vist Årskursus 2015 Side 40

41 Når du downloader så husk, at ændre typen fra txt til csv. Det betyder, at når du efterfølgende åbner filen ved at dobbeltklikke på den, så bliver den åbnet i Excel. Modtaget CSV-fil, kolonnenr. = S74 feltnr. Årskursus 2015 Side 41

42 Lønservicekunder: Det skal aftales, hvem der gør ovenstående, hvis I selv har indberettet ændringer til eindkomst, skal du selv trække oplysningerne som vist ovenfor, hvis I ikke har indberettet ændringer, så giv os besked, så kan vi trække og give dig oplysningerne i et Excel-ark. Disse oplysninger kan så afstemmes med udtræk fra lønsystemet til Excel. F.eks. 1. Kørsler/Årskørsler/Udskrifter/Årsopgørelser Bolig, udtræk til Eksport (Excel). 2. Kørsler/Årskørsler /Årsoplysningssedler, Husk første gang at vælge Udtræk Oplysninger, og herefter kan du vælge Eksport til Excel. 3. Kørsler/Månedsafslutning/Indberet eindkomst. Her er det vigtigt, at du IKKE danner igen, men vælger Se Dannede oplysninger. Her kan du vælge: Eksport Excel/Eksport Perioder og f.eks. 1 til 12. Listen viser samtlige felter, som kan indberettes til SKAT. Hvis interessen er der, så kan vi lave et markeringsbillede, hvor du kan fravælge alle felter, som du ved ikke bliver brugt hos jer, og dermed får du et mere overskueligt Excel-ark. Eksport Excel Oplysningerne trækkes over i et Excel-ark, og kan benyttes til kontrol og afstemning. Eksport Måneden = kun den aktuelle måneds tal overføres. Eksport Perioder = her angiver du fra/ til måned for de måneder, der skal overføres. Tilbagefør SKAT Hermed kan en overførsel tilbageføres, benyttes kun iflg. aftale med HM-Consult For at kunne tilbageføre, skal der refereres til den oprindelige fil, som blev overført til SKAT Der er to muligheder: Tilbagefør alt = alt for en overførsel tilbageføres. Tilbagefør pr. lønmodtager = der skal tastes den eller de lønmodtagere, som skal tilbageføres. Se kartoteker. Hvis der er problemer kan du her se de dannede oplysninger, som ligger klar til Eksport. Årskursus 2015 Side 42

43 c) Bogføring og udtræk. Finansenheder, som benyttes ved udtræk til bl.a. Excel Se Virksomhed/Bogføring/Finansenheder. (tidligere Afdelingsoversigt) Venstre del...løn.., er de anvendte numre i lønsystemet for selskaber, Afdelinger og Underafdelinger. Højre del... Bogføring... er de tilsvarende numre i økonomisystemet, og udfyldes kun, hvis de er forskellige. Eks. Løn: Selskab 0(blank) og U-afdeling = 21, vil blive bogført i selskab 1 i afdeling 21. Løn: Selskab 1 og U-afdeling 93, vil blive bogført i selskab 1 afdeling 0. Anvendes samme selskabsnr. og afdelingsnr. I lønsystem og økonomisystem overalt, behøver man ikke at udfylde højre del. Hvilket vil sige, at der benyttes samme finansenhed i begge systemer. Finansenheder benyttes flere steder ved overførsel til Excel, og giver mulighed for totaler og sortering på disse enheder, som har fået stor betydning efter indførelse af afdelingsopdelingerne på ejendomsfunktionærerne. Eksempel på Export til Excel fra: Kørsler/Årskørsler/Udskrifter: Årsopgørelse, Vælg: Export. Opdelingen er herefter Selskab, Afdeling/medarbejdernr., og her bliver f.eks. Afdeling 93 i lønsystemet sammenlagt med afdeling 0. Til afstemningsformål over til økonomisystemet kan det evt. være formålstjenligt at fjerne flueben udfor: Pr. medarbejder. Prøv dette og se resultatet. Fordelingsnøgler og Bogføring. I stedet for Afdelingsnøgler kan oprettes Fordelingsnøgler, og den væsentligste forskel er, at afdelingsnøgler første og fremmest er rettet mod de offentlige myndigheder Årskursus 2015 Side 43

44 (bl.a. SKAT) men også til fordeling på afdelinger i økonomisystemet, så er Fordelingsnøgler udelukkende rettet mod fordeling på afdelinger i økonomisystemet. Fordelingsnøgler kan findes via Lønmodtagerstamkort og F5 i feltet for Fordelingsnøgle, eller via Virksomhed/Bogføring/Fordelingsnøgler. Du kan indtaste kontonr., hvis det skal afvige fra stamkortets kontonr., og desuden kan det være en fordel at indtaste en tekst på første linje på nøglen, og denne bliver så vist udfor nøglen på stamkortet. Ændring i Kontoplan og Bogføringstyper Der skal normalt ikke ændres vedr. bogføringstyper, men vær opmærksom på, at der altid skal stå et afdelingsnr. på stamkortet, hvis vedkommende skal bogføres via afdelinger, og det skal der være, selv om vedkommende har fordeling på afdelinger med en fordelingsnøgle. Alle steder hvor der benyttes afdelingsnr. i poster, skal det indtastes under U-afdeling. Bogføringsposter fra lønmodtagerstamkortet Du kan se og overføre bogføringsposter for en enkelt medarbejder ved fra stamkortet at vælge: Saldi og poster/bogføring. Når du får vist denne oversigt, kan du klikke på Udskrifter, og afgrænse med fra/til periode og overføre til Excel. Udtræk fra Bogføringsposter. Det vil være en god ide, at opdatere udskrifterne til nyeste version, inden du laver udskrifter fra bogføringen! Det kan du gøre ved at gå ind under Opsætning/Opsætning udskrifter, og klik i venstre oversigt på Bogføring, OBS, VIGTIGT! Du bør IKKE opdatere Dan bogholderiposter, idet der ofte ligger dine tilrettede opdateringer vedrørende bogføringen. Opdater kun de udskrifter, som ligger under EG-Bolig eller Unik, afhængig af, hvilket økonomisystem, som du benytter. Klik på hver linje, og derefter på Tryk, og efterfølgende på Opdater, så får du nyeste version. Når du er i denne oversigt, så kontroller, om stien til Excel er korrekt, ellers kan du rette den her. Som hovedregel vil jeg foreslå, at du lægger dem på dit C-drev, som kun du har adgang til eller til serveren i et område, hvor der er lagt begrænsninger for adgang. Du kan jo altid videresende et dannet Excel ark til de relevante personer. Årskursus 2015 Side 44

45 For at kunne danne de efterfølgende udtræk, skal du have dannet bogføringen med specifikation på lønmodtagernr., hvis du ikke har gjort det, så må du kontakte os, så vi kan aftale en ændring i din opsætning, men det betyder, at du må danne bogføringen for samtlige lønkørsler i året igen. Bemærk konto og er ikke opdelt på lønmodtagernr., og det skyldes, at disse konti er markeret med et S i feltet D/S i kontoplanen. Kørsler/Bogføring/Bogføring lister Alle udtræk er beregnet på overførsel til Excel, og er ikke egnet til direkte udskrivning på papir. Årskursus 2015 Side 45

46 Kontototaler. Eksempel på anden udskrift: Kørsler/Bogføring/Posteringer/Oversigt på Medarb. lønart Årskursus 2015 Side 46

47 Årskursus 2015 Side 47

48 4. SKAT / eindkomst a) Procedure ved dannelse af oplysninger til eindkomst Rekvirering og indlæsning af skattekort. Ændring af ansættelsesforhold: Ved rekvirering af skattekort og indberetning til eindkomst benyttes CPR-nr. som entydigt angiver, hvem indberetningen vedrører, og desuden indberettes medarbejdernr., og det benyttes især vedrørende viderelevering til Feriekonto, og oplysningerne hos eindkomst og Feriekonto m.fl. er opdelt på medarbejdernr. For hvert CPR-nr. Det betyder, at det er vigtigt, at oprette en lønmodtager på et nyt nr., hvis vedkommende får nye ansættelsesbetingelser, f.eks. skifter fra at være timeaflønnet med løbende opgørelse af feriepenge til at blive ansat som funktionær eller funktionærlignende betingelser til ferie med løn. Reglerne vedrørende rekvirering af skattekort er, at SKAT kun udsender Hoved- eller frikort skattekort, hvis dette maks. rekvireres af to arbejdsgivere, hvis mere end to arbejdsgivere rekvirerer hoved- eller frikort, sendes SKAT bikortoplysninger. Derfor er det vigtigt, at indsætte fratrædelsesdato i den måned, hvor vedkommende fratræder, hvis han er markeret med hovedkort eller frikort. b) Kontrol og rettelser hos SKAT, f.eks. ved negative beløb. Hovedregel er, at der ikke indberettes oplysninger på en lønmodtager, hvis der er negative beløb i måneden på bare et af beløbene, som skal indberettes. Når oplysningerne er opdateret hos SKAT, får du en kvittering, som kan indeholde oplysninger, der skal tages hånd om. Indberetningen er markeret med Indberetningsstatus: M = alt er modtaget og godtaget uden fejl. D = Delvist afvist, det indrapporterede er modtaget, men der er fejl, som skal undersøges og rettes, og efterfølgende vises linjer med forklaring af Fejl og Advis pr. CPR-nr. Fejl/Advis linjer: F = der er fejl, som betyder, at oplysningerne på vedkommende er afvist, og derfor skal rettes. A = Advis, er kun bemærkninger, som skal rettes inden næste indberetning, men alle oplysninger er godkendt. Er Indberetningsstatus = U = Under behandling. Negative beløb. Negative beløb bliver som hovedregel ikke sendt fra lønsystemet til eindkomst, og i forbindelse med at eindkomst dannes, vises en fejlmeddelelse, og i bundlinjen ligger en udskrift, som forklarer fejlbeløb. Du kan nu gå videre og overføre til eindkomst, og du skal så efterfølgende indberette de manglende oplysninger til eindkomst. Når du går online og indberetter de manglende beløb, er det vigtigt at markere i feltet: Rettelse til tidligere periode, ellers får du en afvisning af det indtastede. Du kan få hjælp i systemet til at får vist feltnr og beløb til indberetningen til eindkomst, og det gøres ved, at du danner en ny Overførsel til eindkomst, og klik på Dan oplysninger medtag minus. Årskursus 2015 Side 48

49 Du kan nu klikke på Se én lønmodtager, og derved får du vist oplysningerne med kolonne nr. Til indberetningen til eindkomst. Eksempel på fratrådt funktionær: Eksempel på indberetning for kvartalsafregning (10160 = timelønnet) P.t. skal du herefter gå online til SKAT og indberette beløbene, der er dog en ændring på vej, så du kan indberette dem fra lønsystemet. Som hovedregel vil negative beløb være med ved indbetaling til SKAT, men er ikke med når du overfører til eindkomst, og det er derfor vigtigt, at du indberetter ændringerne meget hurtigt efter månedens udløb, og helst inden d. 5. i den Årskursus 2015 Side 49

50 efterfølgende måned, ellers sender SKAT pengene retur, og så skal du til at rette både i indberetningerne og indbetale beløbene. Tidsfrister for betalinger til eindkomst og feriekonto m.fl. Du kan se betalingsfristerne for månedsbetalingerne under Opsætning/Kalender, og klik på Måned. Nets hæver pengene én dag før betalingsfristen, og derfor er datoerne ført en arbejdsdag frem i forhold til betalingsfristen, og beløbene bliver hævet på kontoen på den korrekte dato, og er dermed betalt til tiden. Bemærk vedrørende Feriekonto, betalingsdatoen er ca. 2 måneder senere end indberetningsdatoen. Det giver nogle gange problemer til Feriekonto, f.eks. hvis der indberettes en måned for sent i forhold til fratrædelsesdatoen. Det giver problem med, at lønmodtageren ikke kan se feriepenge og dage før en måned senere, og feriekonto opkræver renter for for sen betaling. Der er en hage mere ved for sen betaling, da en lønmodtager ikke kan se sine indberettede dage og beløb hos Feriekonto før betalingen er indbetalt. Det vil sige, at i eksempel md 5 bliver beløbene overført til eindkomst og dermed feriekonto omkring månedsskiftet md 5 til 6, men betalingen bliver overført d. 8/7, og kan nylig ses af lønmodtageren efter denne dato. Når der indberettes en ændring til eindkomst vedrørende eindkomst bliver oplysningerne overført til Feriekonto, så de kan ses næste dag. Vi har en ændring på vej, så man kan indsætte afvigende betalingsdatoer på en lønmodtager, så lønmodtageren kan se oplysningerne hurtigere. Årskursus 2015 Side 50

51 5. Skift til år 2016 Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet. Inden du går videre, bør du genstarte din PC, altså genstart Windows. Kontroller, at der er taget backup af lønserveren. Du må gerne sende en backup til HM-C, men husk, at det kun er indeværende år, som er med her. Backup af kartoteker til HM foretages under: Web/Kartoteker til HM- Consult direkte. Du bør kontrollere, at Back-ID er korrekt, det vil sige, at de fire tal efter bindestregen er jeres kundenr. hos os. Hvis det ikke er det korrekte, kan du ændre det her. Opdater til nyeste version = (eller nyere) Klargør lønmodtagerkartotek. Rekvirer ekstra sæt skattekort, for at rense ud kos SKAT Når sidste lønkørsel i året er kørt, og månedsredegørelse og overførsler af betalinger og informationer er foretaget, kan klargøring til nyt år foretages. Det kan være en god ide, at gennemgå lønmodtagerkartoteket, og sætte fratrædelsesdato ind, hvis det ikke er gjort, f.eks. bestyrelsesmedlemmer m.fl. Rekvirer dernæst skattekort på alle, og indberet til SKAT. Hermed sikres, at lønmodtagerne bliver meldt fratrådt til eindkomst, og det er vigtigt, for ellers bliver de stående som ansatte hos Jer i det nye år. a) Roker kartoteker og nulstil saldi. Vælg: Kørsler/Årskørsler/Klargør til nyt år. Første billede åbnes, og klik på Roker kartoteker Årskursus 2015 Side 51

52 Når du klikker på Roker kartoteker, skal du svare Ja til at gemme kartotekerne, som giver mulighed for at hente de oprindelige kartoteker frem igen. I næste billede klik på Start for at rokere kartotekerne, som bevirker, at du har adgang til tidligere år. Som det fremgår af billedet, må kørslen kun køres én gang! Opstår der problemer, bedes du kontakte HM-Consult inden du gør mere. Ved skift til det nye år, indlægges en ny kalender for det nye år. Du kan vælge mellem tre kalendere med hensyn til disp. datoen for de månedslønnede. Når rokeringen er færdig, skal den vise teksten: Rokeringen er kørt uden problemer, og du kan nu klargøre til nyt år i lønsystemet. Årskursus 2015 Side 52

53 Klik på Slut, og du er nu klar til punkt 2: Nulstil årssaldi. Nulstil årssaldi. Årskursus 2015 Side 53

54 Du bør taste: Skal år til dato nulstilles = Ja Hurtigsletning = Ja. Skal afgåede medarb. slettes? Nej = Fratrådte medarbejdere forbliver i kartoteket, og det kan være en fordel ved statistikker, og hvis du vil bibeholde lønposter til det nye år, skal du svare Nej. Ja = Fratrådte medarbejdere slettes i kartoteket. Dernæst taster du det nye år (i eksemplet 2016), og 1. lønperiode i det nye år (i eksemplet 1 i begge), og dernæst J, og TAB-tasten, og systemet nulstiller nu alle saldi. Afvent, at systemet bliver færdigt med sletninger og nulstilling af saldi m.m. Som vist kan du markere for at indlægge(bibeholde) sidste års poster, f.eks. en fordel ved selskaber med forskudt regnskabsår. Nye ATP-satser for Du får et billede som vist, hvor du kan klikke på Indlæs, og så bliver de nye 2016 ATP-satser indlæst. Har du kun månedslønnede, bør du klikke på Indlæs. Har du 14-dages lønnede, hvor du skal køre en lønberegning for sidste lønperiode i 2015, som skattemæssigt tilhører 2016, så skal du IKKE klikke på Indlæs. Du skal så efterfølgende, når denne lønkørsel er kørt, gå ind under Virksomhed/ATP Barselsfond, og her trykke Ctrl+H, så får du indlagt de nye satser for Hvis du ikke indlæser de nye satser, vil du få meddelelse om det med teksten Satser for året 2015, med rødt. Så snart du trykker Ctrl-H for hentning af nye satser, forsvinder denne tekst Årskursus 2015 Side 54

55 Skift fra COOP til BL fonde. Barselsfondkoden bliver indberettet til eindkomst, så derfor er det vigtigt, at den er korrekt. Du får et billede som giver dig mulighed for at skifte til BL s Barselsfond for alle lønmodtagere, som har koden for COOP Barselsfonden. Satserne kan du selv ændre under ATP & Barsel. Koden for barselsfond indtaster du under Lønmodtagerstamkortet/Statistikdata i feltet Barselsfond. For at benytte ordningen til beregning af beløb pr. lønmodtager, skal du markere det under Opsætning/Systemopsætning og faneblad: Stamdata i feltet: Indberet til Barselsfonden. Ændring af Barselsfondkode for lønmodtagere Du kan se koderne på medarbejderne ved at taste koden i Fra værdi, og klik på pilen, så får du vist medarbejderne med den værdi, taster du blank i Fra værdi, vises alle lønmodtagere. For at ændre, skal du taste værdien i Ny værdi. Når du klikker på opdater, vises en liste med ændringerne, har du ikke tastet noget i Ny værdi, vises listen med lønmodtagerne med Fra værdi. Eksempel på liste med ændringerne Årskursus 2015 Side 55

56 Ændringen kan også foretages fra Lønmodtagerstamkortet i feltet Barselsfond. Ved klik på Kodetabel vises oversigt over de værdier, som du kan benytte. Du kan trykke Ctrl+H for at hente de værdier, som du må benytte. Indlæg sidste års poster. Ved markering for Indlæg sidste års poster, får du dette billede, og du bør markere, Overfør alle Når systemet er nulstillet m.v. vises nedenstående billede, og du bedes genstarte lønsystemet. Årskursus 2015 Side 56

57 Nu skal du afslutte lønsystemet, og ved nyt opkald vil den starte i 2016, og kontroller at versionsnr. er eller nyere. Kalendere. I forbindelse med Årsskiftet modtager du sammen med den nye programversion en kalender for det nye år. Som tidligere år kan der være behov for at ændre udbetalingsdatoer, eller i det mindste kontrollere, at de svarer overens med dine ønsker, og dette gøres under: System/Kalender/periode, og skal gøres for hver Type/Lønkontor. Du bør ikke rette i datoer for månedsbetalingerne m.v. Eksempel med udbetalingsdato = 3. sidste hverdag. Eksempel på datoer for månedsbetalingerne. Bemærk: Datoerne er dateret een bankdag senere end sidste betalingsdato, og det er på grund af, at PBS trækker beløbet fra virksomhedens konto een bankdag tidligere end disp. datoen, og dermed er det betalt til tiden. Årskursus 2015 Side 57

58 b) Klargør nyt år (Skattekort m.v.). Indeholdelsesprocenten for A-skat Fra indkomståret 2010 blev indeholdelsesprocenten ved manglende skattekort nedsat fra 60 til 55 pct. Indeholdelsesprocenten anvendes i tilfælde, hvor den indeholdelsespligtige hverken har modtaget skattekort, bikort eller frikort. I disse tilfælde skal der fremover indeholdes 55 pct. af den udbetalte eller godskrevne A-indkomst uden fradrag. Lønsystemet indsætter IKKE denne procent pr. automatik, og det skyldes, at det vil være nemmere at korrigere skattebeløbet i næste måned, hvis der kommer et nyt skattekort. Nyt år: Indlæs nye skattekort: Indlæsning startes under: Kørsler/Månedsafslutning/ eindkomst/indlæs nye skattekort. Indlæsning skal foretages efter nulstilling til nyt år er foretaget. Du kan evt. rekvirere nyeste skattekort, når du derefter kører opdatering af skattekort, medtages de fremdaterede samt evt. nyere, og ved flere på samme Gyldighedsdato på en person, bliver det nyeste (= senest modtagne) benyttet. Det er meget vigtigt, at du ændrer til-dato til d , for at den medtager de nye skattekort for Systemet medtager alle, altså både forud- og bagudlønnede. På Stamkortet bliver evt. fremdaterede skattekort vist med blå skrift: Årskursus 2015 Side 58

59 Bolig-løn: Skattekortene er hentet på lønmodtagerens hovedstamkort pr. selskab. Ved opdatering af kartotekerne, bliver månedsfradraget og procenten placeret på hovedafdelingen, og kun procenten på de øvrige afdelinger. Ændring vedrørende fremrykning af betalinger til Told-Skat. Fra år 2002 blev betaling af A-skat, AM- og SP-bidrag fremrykket til den sidste i udbetalingsmåneden for større virksomheder, medens mindre virksomheder kan vente til den 10. i efterfølgende måned, og dette er indlagt i kalenderen, så begge datoer fremgår. Du får besked fra SKAT, hvis virksomheden skal ændres fra fremrykket eller ej, og omvendt. Fra september 2015 begyndte SKAT at betale SKAT og AM-bidrag tilbage, hvis de blev betalt d. sidste i måneden, og selskabet hos skat var sat til d. 10. i efterfølgende måned. Derfor er det vigtigt, at markeringen er sat korrekt. Vær opmærksom på, at der vælges den korrekte værdi, når der oprettes nye selskaber med kopifunktion! Når der betales via NETS, er den normale regel, at beløbet hæves på arbejdsgiverens konto dagen før disp.datoen, og derfor er dato i kalenderen for f.eks. skattebetaling sat en bankdag frem i forhold til sidste rettidige betalingsdato. Årskursus 2015 Side 59

60 Resumé Klargør til Nyt år. a. Kør Rokering. Kontroller at du kan gå ind i sidste år, og der nu vises saldi m.v. for år Hvis det ikke er tilfældet, skal fejlen rettes inden der gås til pkt. b. b. Kør: Klargør til Nyt år. Når Klargør til Nyt år er kørt, afslut lønsystemet og start igen, og i startbilledet skal nu vises det nye år, og er nu klar til første lønperiode. Indlæs skattekort fra SKAT. Evt. indlægges nye Feriefridage for det nye år. 3. Januar måned for forudlønnede. Indtast lønposter for forudlønnede i lønkladden. Kør lønkørsel, Kun forudlønnede = Ja. Kør Udbetalingsliste, og benyttes lønoverførsel via Banksystem, overføres lønningerne nu. Hvis lønninger eller kapitalpension overføres via PBS, køres Dan PBS-overførsler, og overføres via Mailboks til PBS. Kør Dan bogføring, og importer i økonomisystemet. Obs! Kun forudlønnede? skal være Nej. Obs. Der skal ikke køres: Udskriv og dan A-skat m.v. og Indberet til eindkomst, idet alt udover lønninger og kapitalpension ligger og venter, og bliver medtaget ved Månedskørslen i slutningen af januar efter den normale lønkørsel for januar. Nu er årets første lønkørsler m.v. afsluttet. Årskursus 2015 Side 60

61 Resumé Klargør til Nyt år. Lønservicekunder: Det aftales individuelt, om du selv laver klargøring til nyt år, så skal du følge proceduren ovenfor med Rokering og klargøring til nyt år. Det kan også aftales at vi foretager klargøringen: Du skal selv køre rokeringen efter, at du har hentet kartotekerne ind fra december lønnen. Hvis du har ændret i stamoplysningerne efter hentning, så skal du sende kartotekrene til os, og give besked om, at vi kan køre klargøringen. Du skal give besked om sidste års poster skal hentes med over, om fratrådte medarbejdere skal slettes, og om ekstra ferieprocent skal nulstilles. Vi kører klargøringen til nyt år med nulstilling og indlægning af kalender, og du får besked om, at du nu kan hente kartotekerne retur på alm. Vis som fra en månedskørsel. Når de nye kalendere er indlagt, skal du kontrollere udbetalingsdatoerne under Opsætning/Kalender/ Periode. Når du har de klargjorte kartoteker på plads skal du rekvirere nye skattekort, og har du forudlønnede, så bedes du hurtigst muligt indtaste lønposter på forudlønnede, og der må ikke tastes lønposter i lønkladden på de bagudlønnede, og så snart de er klar, sender du kartotekerne som til en alm. Lønkørsel. Årskursus 2015 Side 61

62 Nyt i Start på det nye år, diverse. HUSK inden lønkørsel for januar forudlønnede medarbejdere Der skal hvert år foretages rettelser i firmasatser. Det kan f.eks. være: Satser til ledighedsdag Satser til Skattefri km-penge Sygedagpenge timesats Satser til rejsegodtgørelse Satser til DA-Barsel Fri telefon, internet Ændringer vedrørende opsamling til DA/DS statistikker Vær opmærksom på, at det er jeres eget ansvar at satserne bliver rettet inden første lønkørsel for Du kan se de nye satser via Ikonet Websteder, og klik her på Skattesatser Ændring i Sygedagpengeloven, vær opmærksom på, at arbejdsgiverperioden blev udvidet fra 1. januar 2015 fra 21 dage til 30 dage. Ifølge lovforslaget skal virksomhederne fortsat anmelde sygefraværet til kommunen inden for den eksisterende 4 ugers frist, selvom der først kan opnås refusion efter 30 dages fravær. Du ændrer satserne i lønsystemet her: Virksomhed/Lønarter og satser/firmasatser. Sats for kørsel over km indtastes: Opsætning/Systemopsætning faneblad: Til skat. Årskursus 2015 Side 62

63 6. Feriepenge bliver digitale. a) Om Feriepengeinfo. Fra 2015 kunne lønmodtagere søge om udbetaling af feriepenge digitalt Folketinget har besluttet, at der skal laves en digital løsning, så lønmodtagere ét sted kan se og søge om deres feriepenge. I dag findes der mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Det kan derfor være svært for lønmodtagere at vide, hvem der udbetaler pengene, og hvordan de får deres feriepenge udbetalt. Med den nye digitale løsning Feriepengeinfo kan lønmodtagere se og søge om at få feriepenge udbetalt ét sted. Løsningen bliver administreret af ATP, som i forvejen administrerer en af Danmarks største ordninger for feriepenge, FerieKonto, som anvendes af lønmodtagere. Feriepengeinfo støtter op om det digitaliserede samfund Feriepengeinfo støtter op om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som bl.a. siger, at kommunikationen med det offentlige skal være digital. Borgeren skal i centrum. I tråd med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har ATP valgt, at den nye feriepengeløsning skal være en del af de fællesoffentlige platforme. Lønmodtagere kan derfor se og søge om feriepenge på borger.dk, og de, der udbetaler feriepenge, får anmodningen som digital post på Virk.dk. Lønmodtagere får overblik ét sted Med Feriepengeinfo bliver det lettere at være lønmodtager, fordi lønmodtagere: får overblik over, hvor mange feriepenge de har ét sted. For at lønmodtagere kan se feriepengene på borger.dk, skal arbejdsgivere indberette mere detaljerede ferieoplysninger i eindkomst. Årskursus 2015 Side 63

64 Farvel til frimærker og feriekort Mange lønmodtagere får i dag et fysisk feriekort med posten, som de eller deres arbejdsgiver underskriver. Herefter sender de kortet retur til den, som udbetaler feriepengene. Fra ferieåret 2016/2016 kan alle lønmodtagere søge om deres feriepenge enkelt og digitalt på borger.dk, så de sparer både tid og porto. Samtidig bliver det også lettere at være arbejdsgiver og feriekasse. De skal nemlig ikke længere bruge tid på at sende, modtage og underskrive feriekort. For arbejdsgivere er det også en fordel, at feriepengene skal indberettes i eindkomst, fordi det er et system, de i forvejen bruger. Undgår dobbeltforsørgelse Med det nye digitale system bliver det nemmere at se, hvis nogle får feriepenge og fx dagpenge eller kontanthjælp samtidig. Det er ulovligt at få feriepenge og visse offentlige ydelser samtidigt, og med den større gennemsigtighed undgår samfundet den slags dobbeltforsørgelse. I dag bliver udbetalinger fra FerieKonto kontrolleret for denne dobbeltforsørgelse, men med Feriepengeinfo bliver det ens for alle lønmodtagere, uanset hvem der udbetaler deres feriepenge. b) Lønmodtager Borger.dk Lønmodtagere skal fra ferieåret 2015/2016 søge digitalt om at få udbetalt feriepenge, som er optjent i 2015 og frem. Der findes mange feriekasser og arbejdsgivere, som udbetaler feriepenge, og det kan til tider være svært at gennemskue, hvordan og hos hvem du søger om at få dine feriepenge (feriegodtgørelse) udbetalt. Du vil altså ikke kunne se oplysninger fra din nuværende arbejdsgiver, hvis du får løn under ferie. Et samlet overblik over dine feriepenge, giver dig mulighed for nemt at få udbetalt dine feriepenge, når du skal holde ferie. På borger.dk vil du både kunne se, hvad du allerede har bedt om at få udbetalt i det pågældende ferie år, og hvad du stadig mangler at få udbetalt. Fra ferieåret 2015/1016 bliver det lettere for dig at få et overblik over dine feriepenge. På borger.dk kan du få et samlet overblik over dine feriepenge, hvis du er: timelønnet er fratrådt et arbejde, hvor du har haft ferie med løn. I marts 2016 vil du for første gang modtage et feriebrev som digital post fra FeriePengeinfo, som fortæller dig mere om, hvad du skal gøre for at få dine feriepenge udbetalt. Hvad er feriepenge? Feriepenge kan være ferie med løn og ferietillæg eller feriegodtgørelse. Ferietillæg er det tillæg, som din arbejdsgiver betaler dig ud over din løn, hvis du holder ferie med løn. Hvis du ikke har optjent ret til ferie med løn, kan du have optjent feriegodtgørelse. Årskursus 2015 Side 64

65 Ferieåret løber fra den 1. maj til den 30. april. Du optjener feriepenge i hele kalenderåret og kan bruge dem i det efterfølgende ferieår. Det vil sige, at de feriepenge du har optjent mellem den 1. januar og den 31. december 2015, kan du bruge i ferieåret 1. maj 2016 til 30. april Ferie med løn og udbetaling af ferietillæg Hvis du har ret til ferie med løn, får du udbetalt din sædvanlige løn, når du holder ferie. Desuden har du krav på et ferietillæg på 1 % af din løn i optjeningsåret fra din arbejdsgiver. Du har krav på at få udbetalt ferietillægget senest samtidig med, at din ferie begynder. Udbetaling af feriegodtgørelse Når du har optjent feriegodtgørelse, kan du få udbetalt et beløb svarende til det antal feriedage, du holder. Hvordan får jeg mine feriepenge? Du skal vide, hvor dine feriepenge er. De kan være hos: en feriekortordning eller hos din arbejdsgiver spørg arbejdsgiver, hvis du er i tvivl. Udfyld feriekort Du får et feriekort i Digital Post, e-boks eller med posten. Det skal du udfylde og sende retur. Feriekort Et feriekort er en betegnelse for de beviser, der kommer fra andre feriekortordninger end FerieKonto. Læs på kortet, hvem der administrerer dine feriepenge. Er du i tvivl, så spørg den arbejdsgiver, du har optjent feriepengene hos. Hvis du har mistet dit feriekort, kan du bede om at få et nyt hos feriekortordningen eller din tidligere arbejdsgiver. Automatisk udbetaling Hvis du, når ferieåret begynder den 1. maj, har optjent mindre end kr. i feriepenge, sætter FerieKonto automatisk pengene ind på din NemKonto. Du får ikke brev. Pengene udbetales ca. 1. maj. Årskursus 2015 Side 65

66 Hvis du, når ferieåret slutter den 30. april, har mindre end kr. tilbage, sætter FerieKonto automatisk pengene ind på din NemKonto. Du får ikke brev. Pengene udbetales ca. 15. juni. Retten til dine feriepenge udløber efter tre år Du kan få udbetalt dine feriepenge i op til tre år efter ferieårets udløb. Det gælder dog kun, hvis du har holdt ferien eller har været forhindret i at holde ferien i det ferieår, hvor pengene hører til. Hvordan får jeg mine feriepenge hos FerieKonto? Du får et brev Når du har feriepenge hos FerieKonto, får du et brev i marts, hvor der står, hvor mange feriepenge du har. Du kan dog allerede fra den 1. marts se dine feriepenge på FerieKontos selvbetjening. Mener du, at der er fejl i det indbetalte beløb eller antal feriedage, skal du kontakte din arbejdsgiver. Brug Selvbetjening eller tast-selv telefon Du skal indtaste din ferie på FerieKontos selvbetjening eller på Tast Selv-telefon , efterhånden som du skal holde ferie. FerieKonto overfører derefter pengene til din NemKonto i løbet af ca. 5 hverdage. Du kan tidligst få dine feriepenge 1 måned, før du holder ferie. c) Arbejdsgiver. Du skal indberette i eindkomst Når du har indberettet til Feriekonto, bliver oplysningerne automatisk sendt til Feriepengeinfo. Når lønmodtagere søger om at få deres feriepenge udbetalt, sender Feriepengeinfo beskeden videre til den feriepengeudbetaler, der skal udbetale feriepenge direkte til lønmodtageren. Felter i eindkomst til indberetning Når du fremover indberetter i eindkomst, har du pligt til at udfylde en række felter til indberetning af ferieoplysninger. Du skal bl.a. indberette nettobeløb og antal feriedage. Derudover er der et nyt felt, der hedder Feriepengeudbetaler. Efter de nye regler skal feltet udfyldes med SE-nummeret på den virksomhed, der udbetaler feriepengene. Virksomheden kan være: FerieKonto anden feriepengeudbetaler eller arbejdsgiver selv Ifølge ferieloven er hovedreglen, at der skal indberettes med FerieKonto som feriepengeudbetaler, med mindre virksomheden er overenskomstmæssigt undtaget. Vær opmærksom på, at det er arbejdsgivers ansvar, at oplysningerne er korrekte. Årskursus 2015 Side 66

67 Særligt for Feriekonto Nyt felt i eindkomst Hvis din virksomhed er omfattet af FerieKonto, skal du fortsat indberette de samme felter (fx nettobeløb og antal feriedage) i eindkomst, som du er vant til. Men når du skal indberette ferie for indtjeningsåret 2015, skal du udfylde et ekstra felt, som hedder Feriepengeudbetaler. Her skal du udfylde SE- nummeret på FerieKonto ( ), da det er FerieKonto, som udbetaler feriepengene til lønmodtager. Du må ikkeskrive SE-nummeret på din egen virksomhed. Er FerieKonto og Feriepengeinfo det samme? Nej, det er ikke det samme. Feriepengeinfo er juridisk set en udvidelse af FerieKonto. Rent praktisk er Feriepengeinfo en løsning, der favner lønmodtagere i Danmark, uanset om de får udbetalt feriepenge via FerieKonto, deres arbejdsgiver eller en anden feriekasse. Men både FerieKonto og Feriepengeinfo administreres af ATP. Indberetningsfelterne Indberetningsfelterne vedrører feriepenge for lønmodtagere med feriegodtgørelse (herefter kaldet "timelønnede") og fratrædende lønmodtagere, der får løn under ferie (herefter kaldet "funktionærer"). Bruttoferieindkomst (felt 201) Feriepenge for timelønnede og fratrædende funktionærer før skattetræk. Beløbet udgør den del af bruttoindkomsten i felt 200, der er beregnet som feriepenge. Feltet skal angives af alle, der løbende beregner og beskatter feriepenge og ved beregning og beskatning i forbindelse med fratrædelse - uanset hvilken ferieordning man er tilknyttet. Nettoferiepenge for timelønnede (felt 202) Nettoferiepenge (med 2 decimaler) for lønperioden. Optjente feriedage for timelønnede til FerieKonto og FeriePengeinfo (felt 203) Optjente feriedage (med 2 decimaler) for lønperioden. Feriepengeudbetaler (felt 209) Se-nr. på den virksomhed/feriekasse, der forestår udbetaling af nettoferiepengene. Årskursus 2015 Side 67

68 Hvis virksomheden selv forestår udbetalingen, skal der angives det af virksomhedens se-numre, der forestår udbetalingen. Hvis man kun har ét cvr- /se-nr., skal dette nummer angives. Hvis der bruges FerieKonto, skal der angives/vælges se-nr , hvorefter FerieKonto opkræver nettoferiepengene hos arbejdsgiveren. Hvis der bruges en feriekasse, skal feriekassens se-nr. angives/vælges. Det er FeriePengeinfo, der administrerer registreringen af de feriekasser, der kan angives/vælges. Henvendelse skal ske til ATP, som administrerer FeriePengeinfo, hvis man ønsker nye se-numre optaget som feriekasse i eindkomst. Hvis der angives et se-nr., der ikke er registreret som feriekasse hos Feriepengeinfo eller se-nummeret ikke hører under samme cvr-nr. som den indberetningspligtiges se- /cvr-nr., vil indberetningen blive afvist. Feriepenge for fratrædende funktionærer For at få vist felterne til indberetning af feriepenge mv. for fratrædende funktionærer, når der skal indberettes, skal man markere i den lille rubrik ud for "Feriepenge for fratrædende funktionærer". Fratrædelsesdato - for den fratrædende funktionær Her angiver du fratrædelsesdatoen for den fratrædende funktionær på formen ÅÅÅÅMMDD, eller datoen vælges i kalenderen. Hvis der er tale om en funktionær, der overgår til "ikke-funktionær" vilkår, angiver du den sidste dag, hvor personen er funktionær. Optjenings år I øverste felt angiver du det ældste ferie år (fx 2011), fra hvilket funktionæren har ferie til gode. Felterne nedenfor udfyldes automatisk med de følgende år. Slet de år, der ikke er aktuelle. Restferiedage Ud for hvert Optjeningsår angiver du det antal feriedage (med 2 decimaler) funktionæren har til gode fra det angivne Optjeningsår. Nettoferiepenge Her angiver du nettoferiepengene (efter fradrag af AM-bidrag og A-skat) for det enkelte år, svarende til det antal restferiedage, du har angivet i samme linje. Ændringer i lønsystemet vedrørende Feiepengeinfo.dk: I lønsystemet fungerer det på følgende måde: Du kan tilkoble udbetaler på selskab, og på lønmodtager. På lønmodtager gøres det kun, når der er afvigelse fra selskabet. Årskursus 2015 Side 68

69 Obs! Da hovedparten af vore kunder benytter Feriekonto som feriepengeudbetaler, så svarer blank til Feriekonto. Det betyder, at skal alle dine medarbejdere indsendes og betales til Feriekonto, så skal du IKKE ændre noget, hverken på selskab eller lønmodtagere. Benytter du Feriekonto for hoveparten og har kun et par afvigelser, så kan du nøjes med at indtaste koden på disse afvigende medarbejdere, og ikke noget på selskabet. Vi indlægger IKKE løbende nye feriepengeudbetalere, men du kan altid se nyeste oversigt under: Selskabsoversigten er udvidet med felt for indlægning af Feriepengeudbetaler. Du kan indlægge kode på hvert selskab, og det gælder så for alle i selskabet, hvis der ikke er indlagt en anden kode på medarbejderens stamkort. Lønmodtagerstamkort. Feriepengeudbetaler skal kun tastes, hvis den afviger fra selskabet. Indberetning og Indbetaling. Bortset fra de brancher, som er fritaget (Medlem af ACF), så sker indberetning af feriepenge til eindkomst, og oplysningerne bliver herfra sendt videre til relevante selskaber. Indbetalingerne dannes ved Månedens betaling af A-skat m.v., når der er feriepenge til betaling, udskrives en liste pr. Feriepengeudbetaler, og denne samt betalingerne bliver opdelt iflg. Feriekoden og koden for Ferieudbetaler. Årskursus 2015 Side 69

70 I lønsystemet kender vi p.t. til tre Feriepengeudbetalere, og de er valgt på lønmodtagerens stamkort med Feriekode. Feriekode 1-6 = Feriekonto. Feriekode 7 = Danske anlægsgartneres ferieordning. Benytter du andre end de to nævnte, så kontakt os, så bliver det indlagt. Benytter du ACF kan du benytte feriekoder 1 til 2, og så må der ikke være indlagt ferieoverførsel via NETS (PBS). Indberetning til FerieKonto sker via eindkomst Regler hos FerieKonto, vigtigt ved fratræden, hvor lønmodtageren holder ferie i forlængelse af fratræden. I forhold medarbejderen gælder følgende hos Feriekonto: Der konteres først på den enkelte medarbejders konto på det tidspunkt, hvor nettobeløbet er konstateret indbetalt Der kan først udbetales feriepenge til den enkelte medarbejder efter, at indbetaling har fundet sted. Det betyder, at såfremt en funktionær nogle dage efter fratrædelsen dvs. ikke umiddelbart efter fratrædelsen - vil påbegynde afholdelse af ferie, vil de tilhørende feriepenge ikke være til disposition samtidig med feriens afholdelse. Vælger en fratrædende funktionær at påbegynde afholdelse af ferie i umiddelbar forlængelse af ansættelsen, kan den tidligere arbejdsgiver udbetale de til ferieperioden tilhørende feriepenge, inden et evt. restbeløb og antal restdage indberettes til FerieKonto via eindkomst. Udbetaling af de til ferieperioden tilhørende feriepenge til lønmodtageren, inden evt. restbeløb overføres til Feriekonto. I lønsystemet gøres det således: Du skal have en lønart i lønartstabellen til udbetaling af feriedage, og i dette eksempel er det lønart Lønarten skal være sat op, så der kan tastes antal dage, og med sats eller et beløb. Desuden skal den reducere antal feriedage. I eksemplet nedenfor har nr feriedage til gode fra sidste år, og hun afholder 5 dage i forlængelse af fratrædelsen, og det indtastes på lønart 8924, og rest feriedage fra sidste år, som herefter er 6, skal så indtastes med lønart 9905 med antal dage og det tilsvarende beløb. Du bør oprette en lønart til brug for dette, og den kan hentes fra os via lønartstabellen ved at trykke Ctrl+H, og her skal du i Type taste fkt (med småt), og Hent. Herefter kan du se den i lønartsoversigten, og evt. tilrette den efter ønske. Obs! Lønart 8924 reducerer ikke antal feriedage, for så ville den have indflydelse på ferieberettiget løn, som ville blive reduceret med beløb svarende til antal dage, og det skal jo ikke ske, da det vedrører tidligere ferie år. Det betyder desuden, at du skal Årskursus 2015 Side 70

71 taste antal dage og beløb for rest feriedage og beløb fra tidligere år, som du reducerer med dagene på lønart 8924, lav også lønart 9905 hvis resterende dage er nul, så blot uden dage og beløb. Hent lønart Du må kun hente den een gang, da der ellers kan blive oprettet to linjer på samme lønarter, og sker det, så skal den ene linje slettes. Indtastning i lønkladden. Årskursus 2015 Side 71

72 Lønafregningen ser herefter således ud. Årskursus 2015 Side 72

73 Periodisering Der kan fremover opstå visse afstemningsproblemer vedr. feriepenge for den enkelte medarbejder, idet FerieKonto og SKAT anvender forskellige principper for periodisering. SKAT anvender dispositionsdatoen til at udlede, hvilket skatteår lønnen og dermed feriepengene skal henføres til FerieKonto skal i overensstemmelse med Ferieloven for timelønnede anvende lønperiodens slutdato til at udlede, hvilket optjenings år og dermed ferie år, feriepengene skal henføres til d) Særligt for Arbejdsgiverne Centrale Ferieregister (ACF) Ikke alle skal indberette i eindkomst Du skal ikke indberette de nye ferieoplysninger i eindkomst, hvis din virksomhed er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, og hvis der i henhold til en kollektiv overenskomst er aftale om at benytte feriekort. I disse tilfælde er det i stedet obligatorisk at indberette til Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF). Du indberetter til ACF, som du plejer ACF udveksler herefter oplysningerne med Feriepengeinfo. Lønmodtageren får dermed et samlet overblik på borger.dk over de feriepenge, som lønmodtageren har til gode. Lønmodtageren søger fortsat om at få udbetalt sine feriepenge i henhold til de regler, som gælder for ACF. Se de nye regler på Hvad skal vi indberette... I skal som virksomhed indberette data for de medarbejdere, der i henhold til en kollektiv overenskomst, har aftale om at benytte feriekort. Der skal i den forbindelse indberettes to filer: Løbende op- og nedskrivning af de aktuelle feriesaldi. Der skal indberettes feriesaldi for hvert optjeningsår. Ud over feriesaldi, der omfatter tilgodehavende nettoferiebeløb og tilgodehavende feriedage, skal der indberettes SH- og feriefridagssaldi samt i visse tilfælde også fritvalgssaldi. Angives feriefridage som dage og ikke som beløb ikke i lønsystemet, skal de ikke omregnes til beløb. Sådanne dage medtages ikke i indberetningen. Der skal alene indberettes saldi, idet indberetning skal tegne et billede af, hvilke udeståender den pågældende virksomhed har, og som arbejdsgiverorganisationen i tilfælde af en betalingsstandsning, konkurs el. kan risikere at stå som garant for. Periodens forbrug skal således ikke indberettes, der er alene tale om aktuelle tilgodehavende beløb. Årskursus 2015 Side 73

74 Udstedelse af eferiekort. Indberetning af data, der vedrører feriekortet herunder restferiekortet. I forbindelse med udstedelse af feriekort, skal der indberettes en fil, der svarer til de data, der fremgår af feriekortet. Sådanne feriekort udstedes ofte primo året. Er der i løbet af året udstedt feriekort i forbindelse med fratrædelse, skal der alene indberettes data, når der udstedes et restferiekort til disse lønmodtagere. Der skal indberettes data uanset, hvordan virksomheden håndterer feriekortet. For at indikere, hvordan den enkelte medarbejder håndteres rent feriekortmæssigt, skal der angives en kode på personniveau. Der er oprettet følgende koder til brug: FH1: ACF udsteder totalt digitalt eferiekort, der lægges i e-boks. Feriekortet kræver i henhold til overenskomsten ikke nuværende arbejdsgivers underskrift, hvorfor lønmodtageren kan anmode om feriepengene via e-boks. Inden lønmodtageren returnerer anmodningen, oplyses denne om, at en elektronisk anmodning kun kan benyttes, såfremt der ikke udbetales nogen form for offentlige ydelser. I modsat fald skal feriekortet printes ud og behandles som et papirferiekort En elektronisk anmodning returneres til arbejdsgiveren via ACF, og virksomheden kan herefter downloade oplysningerne og lægge dem ind som posteringer i lønsystemet. FH2: Feriekortet dannes i ACF og overføres til e-boks. Feriekortet kræver i henhold overenskomsten nuværende arbejdsgivers underskrift, hvorfor lønmodtageren ikke kan anmode om feriepengene via e-boks. Lønmodtageren skriver derfor feriekortet under og behandler det som i dag. Kortet vil være forsynet med en kode, der angiver, om der er tale om det seneste feriekort. FH3: Denne kode angives, når der ikke udstedes feriekort for nuværende medarbejdere, fordi den pågældende virksomhed i henhold til overenskomsten eller anden aftale har ret til at udbetale nettoferiepenge til nuværende medarbejdere uden først at udstede feriekort. Fratræder en sådan medarbejder, skal der skiftes kode til FH1, FH2 eller FH4. FH4: Denne kode angiver, at medarbejderen skal have et feriekort på papir. Virksomheden skal fremover selv udskrive feriekort herunder restferiekort via Det er blevet besluttet, at der ikke længere skal benyttes trykte feriekort, som tidligere blev bestilt hos den pågældende medlemsorganisation. I stedet skal de udfyldte feriekort printes direkte fra eferiekort.dk på baggrund af de oplysninger, som er indberettet til ACF. Allerede i dag er det muligt at udskrive et feriekort i pdf-format via hjemmesiden eferiekort.dk. Dette kan imidlertid kun ske ved at printe ét feriekort ad gangen. Senest 1. januar 2012 vil det være muligt at foretage et samlet udtræk af de feriekort, som virksomheden ønsker at få udskrevet fra ACF. Selve udskrivningen skal ske fra virksomhedens egen printer. Virksomheder, der benytter lønservicebureau, kan også benytte denne mulighed, og hermed spare udgifter til feriekort. Det er alene tilladt at benytte feriekort i pdf-format, hvis de er udlæst fra ACF, idet de her bliver påført en unik kode. Er denne kode ikke påført, vil feriekortet ikke være gyldigt. Feriekort udskrevet via ACF erstatter de af DA udarbejdede standard papirferiekort. Årskursus 2015 Side 74

75 SH1: SH-, feriefridags- og fritvalgssaldi Hvis virksomheden har ret til at benytte feriekort, men i stedet har valgt at indberette og indbetale til Feriekonto, skal SH-, feriefridags- og fritvalgssaldi indberettes, såfremt arbejdsgiverorganisation står som garant for disse penge. Det er vigtigt at bemærke, at det er obligatorisk at indberette data, uanset om man benytter et feriekort af papir (FH4), et eferiekort (FH1 eller FH2) eller alene udsteder feriekort ved fratrædelse (FH3). Der skal ikke løbende indberettes feriedata, såfremt feriepengene indberettes og indbetales til FerieKonto f.eks. i forbindelse med fratrædelse (medarbejdere med løn under ferie). Er medarbejderen iht. overenskomsten omfattet af en ferieordning, hvor feriepengene forbliver i virksomheden, indtil medarbejderen fratræder, skal virksomheden løbende indberette feriedata til ACF for de pågældende medarbejdere indtil fratrædelsesdatoen. Herefter skal det samlede skyldige beløb indberettes til eindkomst, og FerieKonto opkræver efterfølgende pengene hos virksomheden som et såkaldt kendt krav. Samtidig med at der indberettes til eindkomst, skal feriedata 0- stilles i ACF. Men bemærk, det er meget få overenskomster, der er omfattet af en sådan regel, de fleste virksomheder har ret til at beholde nettoferiepengene i virksomheden, også efter medarbejderen er fratrådt. Resumé. FH1: ACF udsteder totalt digitalt eferiekort, der lægges i e-boks Kræver ikke nuværende arbejdsgivers underskrift, derfor tovejskommunikation med ACF. FH2: Feriekortet dannes i ACF og overføres til e-boks. Feriekortet kræver nuværende arbejdsgivers underskrift, hvorfor lønmodtageren ikke kan anmode om feriepengene via e-boks. FH4: Denne kode angiver, at medarbejderen skal have et feriekort på papir Virksomheden skal fremover selv udskrive feriekort herunder restferiekort via SH1: SH-, feriefridags- og fritvalgssaldi Det er vigtigt at bemærke, at det er obligatorisk at indberette data, uanset om man benytter et feriekort af papir (FH4), et eferiekort (FH1 eller FH2) eller alene udsteder feriekort ved fratrædelse (FH3). Ferieanmodning. Ferieanmodning forventer vi ikke, at vore kunder benytter, da det indebærer, at der skal være etableret tovejskommunikation. Den del er ikke med i vort lønsystem. Koder og tilretning i lønsystemet: Årskursus 2015 Side 75

76 Årskursus 2015 Side 76

77 Eksempel på Feriekort: Årskursus 2015 Side 77

78 e) AFF Arbejdsmarkedets Feriefond. Uddrag af Ferieloven Optjening af ferie: En lønmodtager optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår (optjenings år). For ansættelsesperioder af under 1 måneds varighed optjenes ferien i forhold til ansættelsens længde. Afholdelse af ferie. Ferie skal afholdes i det år, der går fra 1. maj til 30. april (ferieåret), og som følger efter optjeningsåret. Fravigelsesmuligheder og bemyndigelse. En lønmodtager og en arbejdsgiver kan aftale, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferie år, medmindre andet følger kollektiv overenskomst. Lønmodtager og arbejdsgiver skal skriftligt indgå aftale inden d. 30. september efter ferieårets udløb. Hvis der er optjent feriegodtgørelse for den overførte ferie, skal arbejdsgiver inden d. 30. september efter ferieårets udløb skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelse, at ferien overføres. Indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse. Feriegodtgørelse kan udbetales af arbejdsgiver til lønmodtager ved fratræden, hvis beløbet er kr. 500,- eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsgiver kan ikke udbetale feriegodtgørelse efter denne bestemmelse til samme lønmodtager mere end 2 gange inden for samme optjenings år. Hvis lønmodtager fratræder, inden overført ferie er holdt, udbetales feriegodtgørelsen for feriedage ud over 25 i forbindelse med fratræden af arbejdsgiver, feriekonto eller den der administrerer feriegodtgørelse. Indbetaling og indberetning af ubrugte feriepenge. Indbetaling Arbejdsgiver skal senest 15. november indbetale ubrugte feriepenge. Indbetalinger efter denne dato pålægges morarente 1,5 % pr. påbegyndt måned. For funktionærer i fortsat beskæftigelse opgøres værdien af ikke afholdt ferie med løn og ferietillæg (bruttobeløb). Ubrugte feriepenge der skal indbetales: feriepenge for timelønnede med feriekortordning og feriepenge for fratrådte funktionærer med feriekortordning og ferie med løn og ferietillæg for funktionærer i fortsat beskæftigelse. 0-indberetning Arbejdsgiver skal foretage 0-indberetning hvis: Årskursus 2015 Side 78

79 al løn under ferie og ferietillæg samt feriepenge i henhold til feriekortordning er udbetalt alle ubrugte feriepenge er indbetalt til en privat feriefond i henhold til overenskomst al ferie er aftalt overført til næste ferie år i henhold til ferielov eller overenskomst Generel information Arbejdsmarkedets Feriefond kan pålægge arbejdsgiver at indsende revisionserklæring eller dokumentation for korrekt afregning til fonden. Ikke afholdt ferie med løn og ferietillæg til funktionærer i fortsat beskæftigelse, skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond, selvom arbejdsgiver anvender FerieKonto. Indbetaling til Arbejdsmarkedets Feriefond skal ske for de ansatte, hvor det ikke udtrykkeligt fremgår af overenskomsten eller anden godkendt aftale, at ubrugte feriepenge skal indbetales til en privat feriefond. Obs! Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på, at overholde reglerne vedr. ubrugte feriepenge, da det forlyder, at AFF vil begynde at kontrollere og slå hårdt ned ved manglende indbetaling. f) Nye regler for Pensionsordninger. I stedet for kapitalordningerne indføres en ny skattebegunstiget opsparingsform fra 1. januar 2013, der har fået betegnelsen aldersordninger. Ved aldersordninger forstås: Aldersopsparing Aldersforsikring Supplerende engangssum. Bidrag til de nye aldersordninger kommer udelukkende fra beskattede penge, dvs. de trækkes i medarbejderens nettoløn. For 2016 er det maksimale beløb, der kan indbetales på ordningen, kr ,00. Til gengæld skal der ikke betales en afgift ved udbetaling fra ordningerne. Hvad skal du gøre anderledes i lønsystemet? De nye aldersordninger? Her vil der formentlig også være tale om to situationer, nemlig: 1. Aldersordningen er en integreret del af en samlet ordning, hvor arbejdsgiveren ikke kender andelen, der indbetales på aldersordningen. Her pålægges pensionsleverandøren indberetningspligt til SKAT og arbejdsgiveren skal fortsat anvende bortseelsesretten, når der skal beregnes AM-bidrag og A-skat. Årskursus 2015 Side 79

80 Vi forventer, at nogle pensionsleverandører fremover vil opdele ovennævnte aftaler i to aftaler, en med bortseelsesret og en uden bortseelsesret. 2. Aldersordningen er en selvstændig ordning, hvor bidraget efter skattetræk reducerer medarbejderens nettoløn. Bemærk: Hvis der i en administrationsaftale vedrørende en selvstændig aldersordning indgår en delaftale om et arbejdsgiverbidrag, skal arbejdsgiverens bidrag medregnes i grundlaget for AM-Bidrag og A-skat og indberettes til eindkomst som en del af den AM-bidragspligtige A-indkomst og bruttoindkomsten (felt 13 og felt 200). Derudover må det forventes, at arbejdsgiverens bidrag også skal indgå i feriepengegrundlaget m.m. Aldersopsparing, som bliver overført til et registreringsnr. i et pengeinstitut eller til et pensionsselskab. Der er IKKE fradragsret/bortseelsesret for disse indbetalinger. Det betyder, at beløbet kun kan være medarbejderandel, og trækkes efter skat. Beløbet overføres uden informationer om procent og organisationskode. Hvis Reg.nr. udfyldes skal der indtastes et kontonr. og overførslen overføres til dette registrerings- og kontonr. Udfyldes Reg-nr. IKKE, skal Selskabsnr. (Selsk.) udfyldes med et selskabsnr, som et oprettet i selskabsoversigten, som kan vælges med F5. I selskabsoversigten skal der være et korrekt PBS-nr. Lønarterne vælges med F5. LA type 11 og lønart 9300 er medarbejderandel. Du kan hente lønart til ordningen med Ctrl+H i lønartsoversigten, og Hent udfor Alderspension. Du skal derefter tilrette den med bl.a. Bogføringen. Bemærk! Der skal indtastes et beløb i Saldo, og indenfor et kalenderår stopper overførslerne, når dette beløb er indbetalt. Det betyder dermed, at udfyldes saldofeltet ikke, så bliver der ikke overført et beløb. Eksempel på lønafregning: Årskursus 2015 Side 80

81 Resumé: For obligatoriske indbetalinger til kapitalpension som din arbejdsgiver indbetaler efter en kollektiv overenskomst gælder afskaffelsen af bortseelsesretten først fra indkomståret efter, at der er indgået en ny kollektiv overenskomst. Bortseelsesretten er under alle omstændigheder afskaffet fra og med indkomståret Dette kan f.eks. være PKS, men alle pensioner, som er arbejdsmarkedspensioner. g) Danmarks statistik DA. Lønstatistik og fraværsstatistik til DS og DA. Kontroller medarbejdere. Når der er ændret på lønmodtagere, kan du her kontrollere, om der stadigvæk er koder på stamkortet, som ikke findes i de nye koder, og de bør rettes. Ved kontrollen udskrives en liste over lønmodtagere med funktionskoder, som ikke findes i tabellen, og derfor skal rettes manuelt. Hver gang der ændres i arbejdsfunktioner, kan det være en god ide, at køre denne kontrol. Lønmodtager, som er markeret med 1 i feltet UD i oversigten, medtages ikke i kontrollen. Medarbejderoversigt. Under dette punkt kan du se og ændre arbejdsfunktion på stamkortet. Årskursus 2015 Side 81

82 Dan Statistik: Kørsler/Statistik/DA-Danm.Stat udtræk. Klik på Dan statistik, og du får det viste. Udfyld Periode fra og til (ugenr. for timelønnede= udbetalingsperiode = uge eller 14 dage), og Månedsnr. for Funktionærer (Månedslønnede). Inden du kører statistikken bør du klikke på: Stamdata, Lønoplysninger og IL-koder og P-nummer på selskaber, og er der mangelfulde oplysninger, kan du udfylde dem her. Tryk F1 for at få hjælpe til udfyldning. Når alt er korrekt udfyldt klik på Dan statistik, og du får vist, hvor den placerer filen. Du kan se de dannede statistikoplysninger ved at klikke på Se og ret statistik i forrige billede. Den dannede fil kan overføres til DA via deres hjemmeside, eller til Forskellige former for lønstatistik StrukturStatistik Når virksomheden tilmeldes lønstatistik, indberetter Løn-2000 altid StrukturStatistik. Indberetningen sker én gang årligt og omfatter samtlige arbejdsgivere og lønmodtagere, der i løbet af kalenderåret har været tilmeldt lønstatistik. Indberetning til StrukturStatistik indeholder oplysninger om løn og ansættelsesforhold for det pågældende år for hver lønmodtager, forudsat arbejdsgiver og lønmodtager har været tilmeldt hele året. KonjunkturStatistik KonjunkturStatistik indberettes én gang i kvartalet for udvalgte arbejdsgivere. Virksomheder, der skal indberette til KonjunkturStatistik, får meddelelse om dette fra statistikmodtageren. KonjunkturStatistik omfatter én lønperiode midt i et kvartal (måneds- eller 14-dagesperiode). Indberetningen indeholder oplysninger om løn og ansættelsesforhold for hver lønmodtager. Fraværsstatistik Fraværsstatistikken er altid for hele kalenderåret, og skal kun indberettes, hvis du får melding herom fra DS. Oplysningerne kan dannes under: Eks. Tastning/Fravær m.m./udskrifter/ds Fravær. Hvis du ikke har den, kan du installere den under Opsætning/Opsætning udskrifter. Inden du danner statistikken, bør du kontrollere Fraværskoder og DS-koder. Vær specielt opmærksom på, at indtaster du i dage på nogle af de fraværskoder, som skal med i statistikken, så skal der være angivet antal timer pr. dag udfor koden, idet statistikken skal indberettes i timer, og er det opfyldt med antal timer pr. dag, bliver dagene omregnet til timer til statistikken. Fravær skal desuden være registreret under Eks. tastning/fravær m.m./indtastning eller Indtastning initialer. Årskursus 2015 Side 82

83 Når du danner statistikken, bliver der ikke dannet lister, men der vises antal linjer i den danne fil, samt hvad filen hedder. Hvis der kommer nogle røde tal og kommentarer, som vist i nedenstående eksempel, skal der som regel rettes og statistikken kan så dannes igen. Som regel betyder denne fejl, at der er fraværskoder, som er registreret i dage, men der mangler timer pr. dag i oversigten over Fraværskoder. Når statistikken er i orden, sendes den til DS (DA). Årskursus 2015 Side 83

84 7. Ferie og fraværsbehandling a) Behandling af Ferie- og feriefridage (feriefritimer). Når der er klargjort til nyt år, skal køres: Diverse/Opdater ferie ferie-frid ændres til H Ændringen betyder, at ferie- og feriefridage ved visning i alle saldofelter er en opsummering af poster, posterne bliver ikke længere ført på afdelinger. Se nedenstående eksempel under: Adm. ferie/indeværende ferieår/oversigt ferie m.v.. Se nr. 50, tryk F5 på 5 i Feriedage m. løntræk. og i vil se nedenstående billede. Systemet har dannet en startsaldo (Init-saldo), og viser de posteringer, som har været til dato. Dette gælder for Feriedage, Feriedage u. optjening og Feriefridage. Ved årsskifte/ferieårsskifte bliver der dannet ny Initsaldo, og de gamle poster slettes. Proceduren heromkring er under vurdering. Et forslag er, at resterende dage overføres til en kladde, og denne gennemgås, og der foretages sletninger og ændringer, og herefter opdateres til ny Init-saldo. Feriefridage skal føres som feriefritimer. Pr. 1. januar 2008 trådte nye regler i kraft vedrørende ejendomsfunktionærer, dels skal de nu føres som timer, og helt ændrede regler bliver gældende. En fortolkning: Således optjenes der pr fulde måneds beskæftigelse 3,08 feriefritime ifølge Mønsteroverenskomsten. Det vil sige ved ansættelse f.eks. den 15. i en måned, starter optjeningen først ved næste hele kalendermåned, og ved fratræden i løbet af en måned, optjenes der heller ikke timer, kun ved fulde kalendermåneders beskæftigelse. Optjente feriefritimer i perioden januar-september skal afholdes i samme periode, herefter bortfalder de. Optjente feriefritimer i perioden oktober-december skal afholdes i samme periode, herefter bortfalder de. Kun ved særlige tilfælde (sygdom) kan feriefritimer overføres, hvilket gør, at der skal være mulighed Årskursus 2015 Side 84

85 for manuel registrering i indtastningskladde. Tildel Feriefritimer. Kontroller feltet Feriefri Tildel? Her skal stå Ja for alle, som skal medtages. Tildel Feriefritimer. Opdaterer kartoteket og udskriver en liste med de tildelte timer og saldo år til dato for dem, der er markeret. Alle med Ja i Tildel?, og som er ansat i måneden medtages i tildelingen Ekstra oplysninger på lønafregningen, f.eks. Omsorgsdage og Seniordage Ferie- Feriefri, omsorgsdage, seniordage kan tastes på forskellig måde i lønsystemet. Regler for opsætning og indtastninger m.m. Eksempel på foden af lønafregningen. Årskursus 2015 Side 85

86 Uden statistik = Indtast i lønkladden. Lønarter oprettes i lønartstabellen, og herefter kan indtastning foretages. Startsaldi kan indtastes under: Adm. ferie/indeværende ferieår/oversigt ferie m.v. Med statistik = Ekstern tastning/flexsystem. Fraværskoder oprettes i Fraværsoversigt, lønarter oprettes i lønartstabellen og DSfraværskoder oprettes. Giver mulighed for interne statistikker samt fraværsstatistik til DS. Mulighed for ekstern indtastning af ejendomsfunktionærer i Flex eller Excel-system. For begge skal angives hvordan det skal vises på lønafregningen, og det gøres under: Opsætning/Lønseddeltekster. I feltet Vis, kan du angive om oplysning skal vises: Altid, Saldo <>0 eller Nej = vises ikke. System-tekst er den forudbestemte tekst, og du kan afvige ved at taste under: Egen tekst Har du ikke alle koder, som vist her, kan du hente dem med Ctrl+H. Årskursus 2015 Side 86

87 Teksterne i venstre del er fastlagt af systemet. Tekster i højre del. Fase, som er systembestemte: Feriefri, Feriedage, Heraf uden optj. Valgfri, som du selv kan benytte efter behov: Dog kan det være en fordel, at benytte dem, systemet foreslår. Tøjpenge, Afspadsering, omsorgsdage, Seniordage, ekstra fravær og Flex Teksterne kan du se og rette under Opsætning/Lønseddeltekster: Her kan du angive, om hver linje skal vises iflg. feltet Vis? A= Vis altid S = Vis kun, hvi der er en saldo N = Vis ikke. Oprettelse af lønarter i Lønartstabellen. Du kan hente standardlønarter vedr. omsorgsdage med flere når du står i lønartoversigten, tryk Ctrl+H, og her vælg: Omsorgsdage m. flere. Herved hentes lønarterne 8916, 8917 og 8919, og indlægges i lønartsoversigten. Du skal dog Årskursus 2015 Side 87

88 forinden sikre, at du ikke har lønarter med disse værdier i lønartstabellen. Hvis du har disse lønarter i forvejen, skal du slette disse i lønartsoversigten inden du henter lønarterne. Du må altså enten slette dem med F3, eller selv oprette de pågældende lønarter. Når du har indlæst lønarterne, kan du ændre teksten efter behov. Eksempel på de indlæste lønarter. Hvis du "kun" vil indtaste via lønkladden skal du ikke gøre mere. Årskursus 2015 Side 88

89 b) Fraværsregistrering. Det efterfølgende er rettet mod at benytte Ekstern tastning eller Flex. Opret fraværskoder under: Eks. Tastning/Fravær m.v./oversigter/fraværskoder. Hvis det er første gang, at du skal bruge disse koder, kan du få tilsendt en tabel med standardværdierne, som du kan indlægge, og tilrette efter behov. Lønart. Da al registrering af fravær nu sker via disse koder, skal der indsættes lønarter for dem, der skal overføres til lønafregningen m.m. D.V.S, at er der ikke lønart påført er registreringerne "kun" til statistikbrug, og kan ikke vises på lønafregning m.v. DS kode, For at kunne danne statistik til DS fravær, skal du udfylde DS-koder. Med enhed og Timer pr. dag er det muligt at indtaste i timer, og så få det omregnet til dage. I kolonnerne kan du med F = Fratræk saldo eller T = tillæg saldo angive, hvordan det skal indvirke på saldoen på f.eks. lønafregning m.v. Her er vist eksempel på standardfraværskoder. DS fraværskoder, disse koder kan løbende blive ændret, og du kan hente nyeste via Internettet med CTRL+H. Sker der ændringer i løbet af året, kan du hente de nyeste, og evt. tilrette referencen fra fraværskode, så vil det blive brugt ved dannelse af statistikken. Årskursus 2015 Side 89

90 For at give flere muligheder for udtræk af statistikker på forskellige kriterier, kan medarbejderen tilknyttes en Afdelingsansvarlig/Inspektør, samt flere grupperinger. Oversigt/Afd-ansvarlig. Udover den afdelingsansvarlige kan hver tildeles op til 9 grupperinger, med henvisning til een eller flere personer, og det giver muligheder for at lave udtræk/statistik til disse personer. Grupper kan f.eks. være: V = varmemester R = Regnskabsafd. U = Udlejning Registrering via Eks. tastning. Årskursus 2015 Side 90

91 Registrering kan foretages i: Indtastning, her tastes på medarbejdernr. Tastning Initialer, her kan tastes på initialer eller medarbejdernr. Eksempel på Tastning Initialer. Afstemning: Når kladden er afstemt, kan den opdateres, og herefter bliver posterne medtaget i lønberegningen, og til statistikker m.v. Eksempler på Statistik/udtræk. Årskursus 2015 Side 91

92 AVP Statistik kan trækkes på grupper, og opdelt til den ansvarlige for gruppen, og denne kan gå 3 år tilbage. Årskursus 2015 Side 92

93 8. Muligheder ved brug af PDF-printer. a) Lønafregninger til mailadresse eller til e-boks. For at benytte lønafregning via mail, skal du have indlagt en speciel PDF-printer, eller køre via os. Hvis du vil benytte e-boks, skal du tilmeldes hos os, og du skal være oprettet til lønafregning via mail. Indlægning af mailadresse for Lønmodtagerne kan ske fra Stamkortet eller i oversigten Medarbejder/Medarb.oversigt mailadr. Når du tilmelder en lønmodtager skal du minimum udfylde: Privat, Benyt mail? = Ja, og et Password. Hvis der skal sendes til e-boks, sæt feltet Via e-boks? = Ja. Password kan maks. vær på 10 bogstaver eller tal Fra stamkortet ved klik på "frimærket" Årskursus 2015 Side 93

94 Medarbejder/Medarb.oversigt mailadr Du kan kun se og rette i Password, hvis du har Høvdingrettigheder. b)elektronisk arkivering af udskrifter fra lønkørsel og brug af Bogmærke Hvis du benytter vor PDF-opsætning, er det muligt, at arkivere udskrifter elektronisk. Opsætning vedrørende dette og vedrørende bogmærker skal tilrettes i PDF-REG, og du bedes kontakte HM-Consult for hjælp til opsætningen. PDF klargøring. Før du kan benytte de to ordninger, skal du klargøre PDF-opsætning, og det vil sige, at der skal installeres PDF-printere, under Printeropsætning, og denne del hjælper vi gerne med, da der er en del opsætningsarbejde, som skal gøres helt korrekt, for at det virker. Vil I selv installere dem, så kontakt os, så sender vi en vejledning. I lønsystemet skal du desuden sikre kobling til disse printere. Det gøres under: Opsætning/Systemopsætning. Sæt markering udfor: Benyt PDF-mail-udskrifter? (Licens) Så kan du klikke på PDF-opsætning, og her se, samt tilføje PDF-printerne. Hvis ikke alle linjer er udfyldt, kan du med fordel gå i Ret, og så brug TAB igennem felterne, så bliver de indlagt af systemet. Det er kun Høvdingen, som kan rette i disse oplysninger. Årskursus 2015 Side 94

95 PDF-REG Benyttes til diverse udskrifter til PDF-fil, og udskrifterne placeres som default i mappen LON-9W\PDF, med navn = lon.pdf. PDF-LONAFR Benyttes ved udskrivning af lønafregninger m.fl. til mail. Placeres som default i mappen LON-90W\PDF med navn lonafr.pdf, dog med fortløbende nr. pr lønafregning. PDF-EBOKS Benyttes ved afsendelse til e-boks, og sendes via HM-Consult. PDF-MDGEM Benyttes til at gemme alle udskrifter vedrørende månedskørslen. Placeres som default i mappen LON-90W\PDFMD. Alle de nævnte mapper kan ændres af Jeres IT-ansvarlige under Printeropsætningen. PDA/A format til arkivering. edocprinter PDF Pro kan oprette PDF filer, som er kompatibel med PDF/A-1a og PDF/A-1b format til elektronisk arkivering af dokumenter. Offentlige virksomheder og institutioner vil bruge PDF/A dokumenter til langvarig arkivering af elektroniske dokumenter. Bogmærker i PDF-filen. Du kan indlægge Bogmærker i lønsystemet for hver liste, og kan så finde listen i PDF-filen ved at slå op på bogmærket. Når du står i oversigt over udskriftsvalg, kan du trykke Ctrl+M, og du får mulighed for at fjerne eller tilvælge udskrifter. En liste er Aktiv, dvs. at du får den vist i oversigten Udskriftsudvalg, når den er blank eller har værdien B i kolonnen bogmærke. Du kan rette navnet på listen, men det gør det dog sværere ved henvendelse om support. De øvrige feltet kan du ikke rette i, og er kun til information. Hvis du vil rette i Export og Export filnavn, så kan du gøre det under Opsætning/Opsætning udskrifter. Årskursus 2015 Side 95

96 Eksempel på Visning af bogmærker i Adobe Reader. Som vist, kan du her slå op på lønafregningen på en bestemt lønmodtager. Dette åbner mulighed for, at PDF-filen kan lægges i et beskyttet område på serveren, og andre f.eks. ledelsen kan slå op i disse. Benytter du Lønservice, kan du få de returnerede udskifter leveret på denne måde. Elektronisk arkivering af udskrifter Det er i første omgang tænkt til, at du kan samle alle udskrifter vedrørende lønberegning og månedskørslen. Disse udskrifter kan samles i én PDF-fil, hvor lister m.v. er opdelt med Bogmærke. Hver måneds PDF-fil kan gemmes med f.eks. månedsnavn, så det er hurtigt at finde Årskursus 2015 Side 96

97 tilbage til. Du kan også gemme andre udskrifter på tilsvarende måde, f.eks. årsafstemninger. Som tidligere nævnt skal systemet være sat korrekt op til det, og det skal ske med hjælp fra It-ansvarlige eller med os. Det er vigtigt, at udskriften gemmes et sted, som er beskyttet med adgangskode, så det kun er udvalgte personer, som har adgang. Det fungerer således: Tryk Esc og du får menuen, hvor du kan vælge Elektronisk arkivering. Denne menu kan variere, afhængig af dine rettigheder. Når du vælger Elektronisk Arkivering, får du dette billede: Klikker du på Start arkivering, så vil de udskrifter, som du efterfølgende vælger blive gemt i lønarkivet. Dette gælder indtil du forlader lønsystemet eller du klikker på SS. Så længe arkivering er aktiv, bliver det vist øverst, når du skal vælge udskrifter. Eksempel: Se arkiverede Her kan du se alle tidligere arkivere udskrifter, og du kan se indholdet ved at dobbeltklikke på den, som du vil se. Eksempel: Vi har nogle spørgsmål til Jer: Skal der være adgangsbegrænsning til at danne udskrifter her, eller er det alle, som har adgang til lønsystemet? Det forventes, at alle med adgang til lønsystemet, har adgang til at se indholdet? Årskursus 2015 Side 97

98 Adgang til området, hvor disse oplysninger ligger, adgangsbeskyttes af Jeres ITafdeling. Lønservice: Du skal have oprettet de samme mapper, som alle andre. Du skal indtaste B for bogmærke på alle udskrifter, som skal med i denne arkivering, og det gælder Under Kørsler/Lønkørsel/Udskrifter, og Kørsler/Månedsafslutning/Månedsbetaling af A-skat m.v. Du bedes give HM-Consult besked om, at du vil benytte denne funktion. Udover de oplysninger, som du får retur indtil nu, så vil du modtage Arkiverede, som placeres i lønmappen og undermappen PDFMD. Du skal derefter selv flytte PDF-filen til Jeres beskyttede område. Det kan vi formentlig ikke gøre, da der ikke er adgang til området, når det bliver indlagt. Gemme og vis indscannede dokumenter. Adgang til dette kan ske enten fra Personaleadm. eller fra medarbejderstamkortet. Fra personaleadm. kan begge ses, men fra medarbejderstamkort, kan kun ses dem, der er indlagt herfra. Personale adm. er kendetegnet med P, og fra stamkort er kende tegnet med M. Fra Personale adm. = Pxxxxxxxx.yyy.zzz Fra medarbejderstamkortet = Mxxxxxxxx.yyy.zzx xxxxxxxx = medarbejdernr. Fast længde = 8. yyy = Beskrivelse, længde fri zzz = Type, f.eks. XLS, PDF, BMP, skal være typer, som Windows kender, ellers kan dokumentet ikke åbnes. Sådan kan du se gemte dokumenter. I stamkortet klik på og i næste billede klik på Dokumenter Du få nu vist dokunter for pågældende medarbejder, og kan klikke på et dokument for at åbne det. Årskursus 2015 Side 98

99 Som systemet er nu, kan du klikke på pilen udfor M *, og vælge *.*, så kan du se dokumenter for alle medarbejdere. 9. Muligheder ved e-boks LØNAFREGNINGER TIL MAILADRESSE ELLER TIL E-BOKS. Proceduren ved lønsedler via eller til e-boks. Lønservicekunder, EG-ASP og kunder på Terminalserver sender til og e-boks via os. Proceduren gennemgås i detaljer, med mail afsender ændres, så det er jeres mailadresse, som refereres til, så det ikke er os, der får spørgsmål m.v. fra lønmodtagerne. Kvittering fra e-boks gennemgås. Regler for lønafregning til e-boks 4 gode grunde til at skifte fra papir til digitale lønsedler i e-boks eller via e- mail Der er rigtig mange gode grunde til at levere lønsedlerne digitalt i stedet for udskrift på papir. Du slipper for besværet med uddeling af lønsedler Du sparer penge på porto - hvis lønsedlerne sendes ud Medarbejderen får mulighed for at samle sit lønmateriale ét sted Du sparer miljøet for unødvendig papirspild - rundt regnet sørgede e-boks for en besparelse på tons sidste år e-boks og via . Økonomi: Engangsomkostning: a)tilslutning til mailsystem kr. 750,- + moms Årskursus 2015 Side 99

100 b) Tilslutning til e-boks kr. 0 ( kræver tilslutning til mailsystem) e-boks pr. år fast kr. 450,- hvis du har under 100 lønmodtagere og kr.750,- hvis du har over 100 lønmodtagere. For mailsystemet betaler ASP-kunder kr. 350,- pr. år, og øvrige betaler ikke udover tilslutningsopkrævningen. Pr. lønafregning sendt til e-boks kr. 5,-. Ovenstående priser inkluderer følgende delydelser: Validering af metadata i de modtagende filer Modtagelse af data Forsendelse til e-boks Arkivering i modtagerens e-boks Fremsendelse af kvitteringsliste Fremsendelse af eventuel fejlliste Support og hotline Alle priser er eksklusiv moms. Lønsedlerne i e-boks Når du benytter Løn-2000 kan vi levere din og dine medarbejderes lønsedler i e-boks. Fordele for både arbejdsgiver og medarbejder Med e-boks sparer du tid på administration og penge på porto, mens medarbejderen får mulighed for at samle sit lønmateriale ét sted. En fordelagtig pris Mens priserne for forsendelse af breve stiger, er prisen for levering af lønsedler til e- Boks kun kr. 5,- pr. dokument, der sendes elektronisk. Tilmelding Ring til os på telefon , så tilmelder vi din virksomhed til e-boks, men vi vil dog helst, at du sender en mail for tilmelding. Levering af lønsedler til e-boks kan tilpasses efter behov Du kan enten vælge at lade alle dine medarbejdere være omfattet af ydelsen eller tilmelde dem individuelt. Hvis dine medarbejdere ikke allerede har en indbakke i e- Boks, skal de oprette én Vedhæft dokument til lønafregningen til . Du kan vedhæfte et dokument til lønafregningen, og det kan f.eks. være et Word dokument eller en PDF-fil, og det gøres ved at markere udfor: Vedhæft dokument? Årskursus 2015 Side 100

101 Derved får du mulighed for at indsætte dokumentet. Spørgsmål vedr. e-boks. Hvad er Jeres behov og ønsker omkring e-boks, altså udover afsendelse af lønsedler og med mulighed for at medsende generelle informationer? Er der ønske om at kunne skrive og sende breve til lønmodtagerne? Årskursus 2015 Side 101

102 10. Nyheder og opfriskning i lønsystemet. a) Hjælp i skyen. Som tidligere vist, så er Hjælp-funktionen udvidet, så der er to muligheder. Den gamle kaldes med F1, og viser hjælp fra det felt, hvor curseren står. Den nye mulighed er, at hjælp ligger i Skyen. Her startes altid i første billede, og så kan du benytte oversigterne i venstre side til at finde det ønskede, eller du kan klikke på Search, og taste det du søger efter, det kan enten være hele ordet, eller en del af ordet, så får du vist de steder, hvor ordet indgår, og derefter kan du klikke på det, som du forventer at få hjælp til. Begge bliver indtil videre bibeholdt, og vi vil gerne høre reaktioner for og imod de to. F1-hjælp har for nogle givet lidt problemer, så derfor er den nye indført. Hjælp i skyen vil virke for alle, og da den ligger i skyen, skal der ikke en opdatering til, men vil altid vise det nyeste. For øjeblikket tror vi mest på, at Hjælp fra skyen bliver fremtidens løsning. b) Splitansættelser Split-ansættelser vil sige at en person er ansat i flere selskaber. Du kan oprette personen i et selskab, og via Afdelingsnøgle fordele vedkommende på forskellige selskaber. Fordelen er, at du kun skal vedligeholde ét stamkort, og der udskrives kun én lønafregning. Lønnen hæves dog i hvert selskab, og dermed bliver det også vist med hævning pr. selskab på medarbejderens lønkonto. Modulet for split skal tilkøbes. Proceduren ligner meget Afdelingsopdeling, men der er den væsentlige forskel, at overfor omverdenen er der er en klar opdeling, og dette gøres ved, at splitansatte er oprettet i hvert selskab, og det er "kun" vedrørende administration af stamkort og udskrivning af lønafregninger, at vedkommende fremtræder som een. I alle andre sammenhænge behandles lønmodtageroplysningerne under det enkelte selskab. Eksempel: Årskursus 2015 Side 102

103 c) Bolig-Flex Der er to former for registrering af tidsforbrug: 1. Hver medarbejder har Ikon på egen PC, og registrerer komme/gå tid, samt al tid vedr. fravær m.m. For hver medarbejder eller medarbejdergrupper indlægges Kalender med komme/ gå tider. Eksempel på medarbejderflex registrering, den enkelte kommer direkte ind i dette billede, der kan vises til gode saldi for al godkendt registrering. Al registrering for øvrige skal foretages under Eks. tastning af Administrator. Årskursus 2015 Side 103

104 Eksempel på afstemningsliste. 2. Der opstilles en fælles PC, hvor alle registrerer komme gå, og evt. andet fravær. Denne vil ofte være suppleret med en person, som registrerer ekstra tid for medarbejdere ude af huset og lignende. Når en medarbejder skal registrerer tid, skal indtastes initialer og kodeord, og så kommer han/hun ind i samme registeringsbillede, som vist ovenfor. Udover denne indgang til systemet, så foretages al anden registrering og vedligeholdelse af administrator tilsvarende ovenfor. Årskursus 2015 Side 104

105 Tidsopsamling til Bolig-Flex. Tidsopsamling fra medarbejderen "ude i marken" altså varmemestre, gårdmænd osv. Lønmodtagerne oprettes med Flexnr= telefon nr., og indlægges med kalender med normal mødetider m.v. Telefonnr. er bindeleddet fra tidsopsamlingen til lønstamkartoteket. Via mobiltelefon eller lignende registrerer vedkommende selv forbrugt tid, såsom mødt, gået, syg, kursus, feriefritimer, vagt m.v. Disse registreringer opsamles løbende på lønserveren, og med passende intervaller indlæser den ansvarlige for Tidssystemet registreringerne, og ved indlæsning sker en syntaksaflusning, og evt. fejl m.v. rettes. F.eks. ugentlig foretages en afstemning af alle registreringer, som er opsamlet fra SMS, Flex system m.v. Månedlig inden lønberegningen foretages den endelig kontrolafstemning, og de godkendte tider medgår i lønberegningen. Årskursus 2015 Side 105

106 Koder til SMS registreringer: Mødt 6 m De valgte kodenumre svarer i videst muligt omfang til Gået 4 g tasterne på en mobiltelefon Syg 7 s Barn syg 2 b Kursus 5 k Ferie 3 f Feriefri timer 1 fft Sneovervågning 9 sne Udkald 8 u Tømning skrald 88 t Vagttimer 0 v Ved almindeligt fremmøde sendes SMS med enten kode 6, eller M eller med hele teksten"mødt" Ved fremmøde med f.eks. Sneovervågning sendes SMS med enten kode 69, eller msne eller hele teksten mødt "sneovervågning" Hvis en ejendomsmester er ansat i flere afdelinger kan koderne udvides til også at indeholde en henvisning til hvilken afdeling arbejdet udføres i - f.eks. Kode 68a4 - som angiver at medarbejderen er udkaldt til arbejde i afdeling 4. Ejendomsmestrene får dagligt gårsdagens rapport over registrerede data. Data gennemgås Årskursus 2015 Side 106

107 af ejendomsmesteren, som afslutningsvis godkender de registrerede data. Hvis der konstateres fejl skal disse meddeles til administrationen, som foretager rettelser. Driftscheferne modtager ugentligt liste over de afdelinger de er knyttet op på og data skal godkendes. Data overføres via fil til lønsystemet, således at månedens løn indeholder overarbejde, afspadsering, ferie mm for perioden fra og med 21. i forrige måned til og med 20. i indeværende måned. Periodens registreringer vedhæftes lønsedlen som et bilag. "Eksternt" tidsstyringssystemer. Vort Flexsystem er baseret på, at registrering sker i "huset", altså online adgang til lønsystemet, og det kan være den enkelte medarbejder eller en, der administrerer og registrerer for øvrige. Vi har p.t. to tidssystemet, som kan kobles sammen med lønsystemet. 1. Tidssystem i en produktionsvirksomhed, som er tilrettet registrering på maskiner og medarbejdere, og medarbejder tider bliver importeret i lønsystemet til statistik og til lønafregning. Dette kræver en omsætningstabel fra tidsopsamlingen til koder i Løn- 2000, som benyttes ved import til lønsystemet. 2. Tidssystem i et boligselskab for registrering af al tid og fravær m.v. for såvel funktionærer som ejendomsfunktionærer m.v. i og udenfor huset. Da der findes flere systemet på markedet, sætter vi os ikke ind i dem, hvis I sender mail om det. d) Webkald direkte fra lønsystemet. Der er vist ikke ret mange af Jer, som kender muligheden for at gå direkte til et Websted fra lønsystemet. Du kan benytte ikonet eller Menupunktet Web/Websteder, Og her er en oversigt over interessante websteder, som du kan skifte til uden at forlade lønsystemet. Send gerne en mail med forslag til nye websteder, som du kunne ønske dig. Årskursus 2015 Side 107

108 e) Brug lønmodtageroplysninger til bl.a. at udsende mails med vedhæftede dokumenter. Send generelle informationer til alle ansatte eller stil til den enkelte f.eks. Word dokumenter, og send til mail eller til e-boks. Kan også benyttes af personer, som ikke har adgang til lønsystemet, f.eks. chefen, bogholderen m.v. Systemet kan benyttes af personer, som ikke har adgang til lønsystemet, men giver adgang til lønmodtagernes navne og adresser, samt mailadresser. Dem, der gives adgang her, kan f.eks. sende mails med vedhæftede dokumenter m.v. til lønmodtagernes mailadresser. Systemet benyttes af en kunde, som benytter det til udsendelse til deres kunder, hvor adresserne hentes fra kundekartoteket, og derfor skal det tilrettes en del for brug til lønmodtagerkartoteket. Vi vil hermed høre, om det har Jeres interesse, og om I vil bruge det? Du kan tilmelde dig som testkunde, ved at sende en mail til os. Hovedpunkter: Sende mails til udvalgte personer i lønkartoteket, udvalg f.eks. medarbejdernumre, medarbejderkategorier Lønmodtagerne kan opdeles på selvvalgte værdier, og i op til 10 kolonner. Vedhæft dokumenter De valgte opsætninger kan gemmes, så det er hurtigt at sende informationer til de samme lønmodtagergrupper næste gang. Du kan sende informationer til Afdelingsledere om hvem der har fået informationerne og lignende. Hver lønmodtager har to mailadresser, en til privat- og en til firma-adresse, og du kan vælge mellem de to ved udsendelse. Du kan sende mail, udskrive på papir(pdf) eller du kan danne en Excel-fil med navn og adresse m.m. til f.eks. fletning til Word dokumenter. Sende til e-boks, har det interesse?, så kan det lade sig gøre. Årskursus 2015 Side 108

109 f) Fletning til Word. Eksempel på fletning med et indlagt dokument. Her bliver vist de udskrifter, som p.t. er indlagt med listenavn og navn og placering af Word-dokumentet. Vælger du som i eksemplet at lægge det lokalt, har du altså din egen opsætninger. En del skabeloner vil man nok vælge at lægge på serveren, så flere kan benytte dem, men du vælger pr. brev om det skal lægges på server eller på din PC, og dermed kun tilgængelig for dig. Stil på Lægeattest og tryk Enter, nu kan vælges medarbejdere, som brevet skal sendes til, ved at taste medarbejdernr. eller vælge med F5. Du kan sætte markering udfor Medtag navn?. Som vist efterfølgende i eksempel, vises navnet udfor Kære, hvis der er sat flueben i Medtag navn. Årskursus 2015 Side 109

110 Når medarbejdere er valgt, tryk Enter eller klik på Print. Hvis der kan skabes adgang til Word, vil systemet nu danne et Word dokument pr. valgt medarbejder, som kan udskrives som normalt i Word. Når du vender tilbage i Løn-2000, skal du angive, om de udskrevne skal slettes, hvilket blot betyder, at de slettes i udvalget. Der er ingen begrænsninger i antal indlagte skabeloner til breve. b) Vi laver en Word skabelon, som vi afprøver i fletning. Åben dokumentet i Word:\ LON-90W\Wdemo\Worddemo.dot Her er flettefelterne = Bogmærker vist med. (punktum). Se bogmærker med Ctrl+G, og vælg et Bogmærke og Gå til, markøren vil placere sig i det pågældende felt. Slet teksten Kære og bogmærket, og gem nu dokumentet mad navnet Kursus.dot i LON-90W\Dokumenter. I Lønbrev opret en nye linje med navn Kursus, og i navn indtast placering og navn, som dokumentet blev gemt under. Vælg nu denne udskrift og slet markering for Medtag navn? (ekstra) og vælg et par medarbejdere, som du udskriver dokumentet til. Bemærk, at datoen er indsat, så den vælger dags dato. Når du gemmer et dokument som.dot (skabelon), pas på, at du gemmer som dot, og ikke som doc, samt vær sikker på, hvor du gemmer det, idet Word måske forsøger at placere dokumentet i den generelle folder for Skabeloner. Årskursus 2015 Side 110

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Tillæg med eksempler

Tillæg med eksempler Tillægget er supplering med forskellige eksempler fra Løn-2000. Side Beskrivelse 2 S74 koder og Indtægtsarter 4 Lønkørsel december måned 8 Afstemning af månedens betalinger 10 Resume for lønkørsel december

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2011. Side 1 SKIFT TIL ÅR 2012. Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet.

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2011. Side 1 SKIFT TIL ÅR 2012. Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet. SKIFT TIL ÅR 2012 Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet. Inden du går videre, bør du genstarte din PC, altså genstart Windows. Kontroller, at der er taget backup af lønserveren.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Afslutning af Løn år 2009

Afslutning af Løn år 2009 Afslutning af Løn år 2009 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2009 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Årstemamøde DataLøn 2013 Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Program Årsafslutning Genopfriskning Nyheder 2013 Forventninger 2014 Emne: Quickindberetning Særlige regler omkring ferie

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

DATALØN. - vejledning til tidsplan

DATALØN. - vejledning til tidsplan DATALØN - vejledning til tidsplan INDHOLDSFORTEGNELSE Afleveringsfrister 3 DataLøn internet 3 DataLøn blanket 3 Send DataLøn blanketter til... 4 Løn for tidligere lønperiode 4 Returdata 4 E-arkiv 4 Returdata

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Nemkonto... 4 3 Automatisk eindkomst indberetning... 5 4 e-feriekort (ACF)... 5 5 Import af satser... 5 6 Standardlønarter i Epos Løn...

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 EPOS LØN SIDEN SIDST ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 Indholdsfortegnelse 1 Nye muligheder med Importeret eindkomst indberetning. 3 2 Validering ved benyttelse af kontoplan... 4 3 Filnavn ved

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn 1 Sidste nyt i Dataløn Se og hør, hvad de nyeste ændringer og muligheder i DataLøn betyder for dig og dit lønarbejde. Løndel 6G Fri telefon Afstemningslisten felt 200 Rettelse

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november 2016 1 Dagens agenda Nye Løndele SupportCenter og Chat Elektronisk lønbehandlingsoversigt Lidt om årsskiftet Webinar er en oplagt mulighed for dig, der ønsker at

Læs mere

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2016: Jan/Jens 24-03-2017 Det ny ferieår starter 1. maj 2017. Feriepenge for optjeningsåret 2016 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Indholdsfortegnelse A... 12 ACF... 12 Optjening/Nedskrivning... 12 eferie... 13 Optjening ved fratrædelse... 14 Dan nulstillingsferiekort... 15 Fratrædelse af medarbejder...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2 Årsafslutning 2014 November 2014 Contents Nyheder 3 Fixliste 3 Kvitteringslisten til eindkomst 5 Ønsker man at benytte Nemkonto og overførsel foregår

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.3.01 Opdatering 58452 frigivet pr. 3/12-13 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.3.01, og forudsætter, at niveau 4.2.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem DOFK_Logo_Pantone 1. september 2011 13:24:20 100 95 75 25 5 0 ProLøn - Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000

Læs mere

Vejledning: eindkomst og eskattekort

Vejledning: eindkomst og eskattekort Vejledning: eindkomst og eskattekort Opsætning til eindkomst Inden du første gang rekvirerer eskattekort, er det vigtigt, at du går dine løndata igennem. I personregisteret (vælg Registre, Personer) skal

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Tea Tabulex økonomisystem

Tea Tabulex økonomisystem Tea Tabulex økonomisystem Vejledning til løn 1 Indhold Ibrugtagning af lønsystem... 4 Indledning og opsætning:... 5 Lønkoder... 7 Lønkoder inddelings oversigt... 8 Øvrige lønkoder... 8 Gennemgang af lønkode

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

ABCDE... ProLøn - Skole. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ABCDE... ProLøn - Skole. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem ProLøn - Skole Serviceminded lønsystem ABCDE... ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med

Læs mere

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag 1 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT marts 2011 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS. 1. Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

Spørgsmål og svar - Systemudbydere...

Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Hvilke medarbejdere skal der indberettes data på til ACF? Nettobeløb Som udgangspunkt skal der KUN indberettes beskattede feriepenge. Det svarer til, at I skal indberette

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr.

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr. Lønart Tekst 1 Aktiver fratrådt 2 Ansat/fratrådt 3 diverse udregninger 4 Beregning af månedsløn og timesats 5 Aktivering af normalkørsel 6 Feriesystem - dage=1 eller timer=2 Ferie 7 Ferieafregnform. 1=f.konto,

Læs mere

Ferieafregning i HR-Løn

Ferieafregning i HR-Løn Ferieafregning i HR-Løn Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse, hvilke oplysninger du skal indberette i ferieafregningsbilledet i HR-Løn. Indhold 1. Brug af ferieafregningsbilledet i HR-Løn... 2 2.

Læs mere

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning DATALØN Hvornår overfører DataLøn vejledning 1. Generelt... 3 1.1. Arbejdsmarkedspension... 3 1.2. A-skat og am-bidrag... 4 1.3. Feriepenge og SH... 5 1.4. Samlet betaling... 5 1.5. ATP... 6 1.6. Bidrag

Læs mere

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem ProLøn - D A F Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års brancheerfaring

Læs mere

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem ProLøn - Bager Serviceminded lønsystem P roløn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års

Læs mere

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI VERSION 1 KUNDEVEJLEDNING MAJ 2014 Indholdsfortegnelse 1 Nyt ferieår... 2 1.1 Fritvalg i de kommende lønperioder... 2 1.2 Dispositionsdato

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Danløn. Internetbaseret lønsystem. Kør lønnen på internettet

Danløn. Internetbaseret lønsystem. Kør lønnen på internettet Danløn Internetbaseret lønsystem Nemt, billigt og brugervenligt lønsystem Kør lønnen på internettet Det eneste, du behøver, er adgang til internettet. Danløn koster kun 15,- kr. ekskl. moms pr. afregnet

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Factsheet Løn. Årsafslutning 2008. Microsoft Dynamics C5 2008 SP1. Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1

Factsheet Løn. Årsafslutning 2008. Microsoft Dynamics C5 2008 SP1. Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1 Microsoft Development Center Copenhagen, November 2008 Factsheet Løn Microsoft Dynamics C5 2008 SP1 Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1 Årsafslutning 2008 Indholdsfortegnelse Rettelser

Læs mere

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling.

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling. NOTAT HR-Centret 14-10-2014 Aconto-udbetaling. Formålet med SD lønudbetalinger er, at udbetale a conto løn, hvis der er fejl i den beregnede løn, der ikke kan tilskrives medarbejderen. Det er ikke tilladt

Læs mere